Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne"

Transkriptio

1 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne

2 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, HSL00520 Helsinki puhelin (09) Lisätietoja: Miska Peura Copyright: Kansikuva: Taitto: Kartat, graafit, ja muut kuvat HSL / kuvaajan nimi Henkilön nimi (tarvittaessa) Painopaikka Helsinki 2014

3 Esipuhe Työssä on muodostettu aiemmin tehtyjen Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelman, Korso- Koivukylä -alueen linjastosuunnitelman, Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelman ja Länsi- Vantaan linjastosuunnitelman pohjalta koko Vantaan alueen kattava linjastosuunnitelma tilanteeseen, jossa Kehärata on käytössä. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2013 alueellisten suunnitelmien linjastoratkaisut sovitettiin yhteen. HSL:n hallitus lähetti yhteensovittamisen tuloksena syntyneen linjastosuunnitelmaluonnoksen jäsenkuntiin lausuttavaksi kesällä Lausuntokierroksen jälkeen HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat tekivät linjastosuunnitelmaluonnokseen useita muutoksia kuntien lausuntojen sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien joukkoliikenneyhdyshenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Muutokset sisältyvät tässä raportissa kuvattavaan Vantaan joukkoliikennelinjastoon vuodelle Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 on laadittu HSL:n omana työnä. Tämän suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet Miska Peura, Jenö Adam, Aleksi Manninen, Nina Frösén, Harri Vuorinen, Markus Elfström ja Reetta Koskela HSL:stä sekä Kyösti Ronkainen ja Emmi Koskinen Vantaan kaupungilta.

4

5 Tiivistelmäsivu Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne Tekijät: X Julkaisun nimi: X Rahoittaja / Toimeksiantaja: X Tiivistelmä: Päivämäärä xx.xx.2014 Avainsanat: X Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja X/2014 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, HSL, puhelin (09) Kieli: X Sivuja: X

6 Sammandragssida Utgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Författare: X Publikationens titel: X Finansiär / Uppdragsgivare: X Sammandrag: x Datum xx.xx.2014 Nyckelord: X Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer X/2014 ISSN (häft.) ISBN (häft.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) HRT Helsingforsregionens trafik, PB 100, HRT, tfn. (09) Språk: X Sidantal: X

7 Abstract page Published by: HSL Helsinki Region Transport Author: X Title of publication: X Financed by / Commissioned by: X Abstract: x Date of publication xx.xx.2014 Keywords: X Publication series title and number: HSL Publications X/2014 ISSN (Print) ISBN (Print) Language: X ISSN (PDF) ISBN (PDF) HSL Helsinki Region Transport, PO Box 100, HSL, Tel Pages: X

8

9 11 Sisällysluettelo 1 Johdanto Linjasto tiesuunnittain ja alueittain Vihdintien suunta Hämeenlinnanväylän suunta Poikittaislinjat Kivistön alue Tuusulanväylän suunta Korso Koivukylän alue Lahdenväylän suunta Kehäradan junaliikenne Pysähtymiskäyttäytyminen Kustannusvaikutukset Bussiliikenne heinä-elokuussa

10 12 Kuvaluettelo Kuva 1. Vihdintien suunnan linjojen 37(B), 38 ja 39(B,N) reitit Kuva 2. Vihdintien suunnan linjojen 311, 321(N), 322, 332, 335(B,T) ja 345(K,N) reitit Vantaan alueella Kuva 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen 411, 412, 415(N), 421, 431(N), 435 ja 436(K,N) reitit Vantaan alueella Kuva 4. Poikittaislinjojen 571, 572(K), 573, 574, 575 ja 576 reitit Kuva 5. Runkolinjan 560 sekä poikittaislinjojen 561 ja 562(N) reitit Kuva 6. Espoon suunnan poikittaislinjojen 555(B), 565 ja 566 reitit Kuva 7. Kivistön alueen linjojen 432, 433(K), 434, 443(K), 444, 445/T) ja 446(T) reitit Kuva 8. Tuusulanväylän suunnan linjojen 611, 614, 615, 616, 621, 622, 623(B) ja 651(N) reitit Vantaan alueella Kuva 9. Koivukylän suunnan linjojen 619, 624(N) ja 625 reitit Kuva 10. Korso Koivukylä -alueen linjojen 631, 735, 736, 737(K) ja 981 reitit Kuva 11. Lahdenväylän suunnan linjojen 587, 588, 711, 712(A) ja 719 reitit Kuva 12. Lahdenväylän suunnan linjojen 74 ja 518 reitit Kuva 13. Lahdenväylän suunnan linjojen 717(A,N), 718, 722, 724(N), 731(N), 739 ja 751(K) reitit Kuva 14. Kehärata ja uudet asemat Liiteluettelo Liite 1. HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykkeet Liite 2. Helsingin sisäisten linjojen 37B, 39B, 70(T), 77A ja 611B talviviikon suoritteet Liite 3. Vantaan sisäisten linjojen talviviikon suoritteet Liite 4. Vantaan suunnan seutulinjojen talviviikon suoritteet... 42

11 13 1 Johdanto Kehäradan junaliikenne yhdistää pääradan, Lentoaseman ja Vantaankosken radan. Vantaan bussilinjastoa on tarpeen uudistaa Kehäradan käyttöönoton yhteydessä, jotta linjasto palvelisi matkustamista mahdollisimman kustannustehokkaasti. Liikenne Kehäradalla alkaa heinäkuussa 2015, jolloin Kivistössä järjestetään asuntomessut. Bussiliikenteen muutokset tapahtuvat talviaikatauluihin siirryttäessä elokuussa Useimpien nykyisten Vantaan suunnan bussilinjojen liikennöintisopimukset tai niiden optiokaudet on ajoitettu päättymään Kehäradan liityntäliikenteen käynnistyessä. Kehärata luo tiheävuorovälisen ja nopean joukkoliikenteen runkoyhteyden muun muassa kasvaville Leinelän, Aviapoliksen ja Kivistön alueille sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Myös Vantaan sisäiset poikittaisyhteydet paranevat, kun junalla voi matkustaa esimerkiksi Tikkurilasta Myyrmäkeen. Vantaan joukkoliikennelinjaston uudistamista on valmisteltu keväästä 2011 lähtien. Tavoitteena on ollut bussiliikenteen sopeuttaminen tilanteeseen, jossa Kehäradan junat toimivat monilla alueilla joukkoliikenteen pääyhteytenä. Esimerkiksi poikittainen bussiliikenne Tikkurilan ja Myyrmäen välillä vähenee ja bussiyhteydet Tikkurilasta ja Myyrmäestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle korvautuvat junayhteydellä. Samalla bussiliikenteen tarjontaa on kuitenkin pyritty parantamaan Kehäradan asemien liityntäliikennettä palvelevilla yhteyksillä sekä kasvavien asuin- ja työpaikka-alueiden vuorotarjontaa parantamalla. Joillakin hyvin vähäisen joukkoliikennekysynnän alueilla vuorotarjonta hieman vähenee tai kävelymatkat lähimmälle pysäkille hieman pitenevät. Koska Kehäradan liikennöinti lisää joukkoliikenteen operointikustannuksia, on kustannusnousun hillitsemiseksi bussiliikenteen tarjontaa jouduttu vähentämään myös joillakin sellaisilla alueilla, joilla Kehärata ei suoraan paranna joukkoliikenneyhteyksiä. Bussilinjastoa on suunniteltu neljässä alueellisessa suunnitelmaprojektissa, joiden pohjalta on muodostettu koko Vantaan kaupungin kattava linjastosuunnitelma. Bussiliikenteen suunnittelun rinnalla on tarkasteltu Kehäradan junaliikenteen liikennöintimallia sekä junaliikenteen kustannuksia. Keväällä 2012 valmistuivat Korso-Koivukylän linjastosuunnitelma ja Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma. Vuoden 2012 lopussa valmistuivat Tikkurila-Hakunila -alueen sekä Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmat. Vantaan kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien neljän osasuunnitelman suunnitteluun projektiryhmissä ja ohjausryhmissä. Alueellisten suunnitelmien pohjalta muodostettiin keväällä 2013 koko Vantaan kattava linjasto, joka eroaa osin alueellisten suunnitelmien raporteissa esitetystä, koska eri alueiden välinen linjasto on sovitettu yhteen ja kokonaiskustannustason hillitsemiseksi on tehty muutoksia kokonaisuuden selvittyä. Koko Vantaan kattavasta linjastosuunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunnot HSL:n jäsenkunnilta Talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Lausuntokierroksen jälkeen linjastosuunnitelmaluonnokseen on tehty useita muutoksia toimivan kokonaisuuden varmistamiseksi sekä kustannustason nousun hillitsemiseksi.

12 14 2 Linjasto tiesuunnittain ja alueittain Vantaan joukkoliikennelinjasto muuttuu lähes täysin Kehäradan myötä. Myös joidenkin ennallaan pysyvien reittien linjanumero muuttuu, jotta koko linjastokokonaisuus olisi HSL:n uusien linjanumerointiperiaatteiden mukainen. Seuraavassa on esitelty kaikki Vantaan suunnan bussilinjat lukuunottamatta palvelulinjoja ja linjoja 95N, 231, Helsingistä Sipooseen kulkevia linjoja sekä U- linjoja, joita suunnittelutyössä ei ole käsitelty. Vantaan palvelulinjastosuunnitelma on tehty erillisenä työnä (HSL:n julkaisu 13/2013). Vantaan joukkoliikennelinjastoa suunniteltaessa on huomioitu taksa- ja lippujärjestelmän muutokset, jotta vaikuttavat erityisesti lyhyiden kunnanrajan ylittävien matkojen hinnoitteluun. Uudessa järjestelmässä liput hinnoitellaan kaarimaisten vyöhykkeiden mukaan. Vyöhykejako on kuvattu liitteessä Vihdintien suunta Nykyiset linjat 30 ja 35 yhdistetään linjaksi 335 Linnainen Vapaala Myyrmäki Louhela Martinlaakso Askisto. Linja tarjoaa arkisin koulumatkayhteyksiä eri puolilta Länsi-Vantaata ruotsinkieliseen Mårtensdals skolaan sekä Kaivokselan kouluun. Ruuhka-aikoina, iltaisin ja viikonloppuisin liikennöidään lisäksi linjaa 335B Myyrmäki Martinlaakso Askisto. Linjan 30 matkustajamäärät osuudella Rajatorppa Linnainen ovat olleet erittäin pienet iltaisin ja viikonloppuisin. Reitillä on vain muutamia yksittäisiä pysäkkejä, jotka ovat suunnitteluohjeen maksimietäisyyttä kauempana korvaavien linjojen pysäkeistä. Tästä syystä Vapaalan ja Linnaisten ilta- ja viikonloppuyhteys järjestetään kutsutaksilla (linja 335T), jota liikennöidään aikataulun ja reitin mukaan taksilla, mutta vain tarvittaessa. Vastaavanlainen järjestelmä on käytössä Keravalla linjojen 5 ja 8 hiljaisen ajan liikenteessä. Linjan 39 Myyrmäen päätepysäkki siirtyy Raappavuorentien kääntöpaikalta Myyrmäen aseman terminaaliin. Malminkartanoon nykyisin päättyvän Helsingin sisäisen 45 reittiä jatketaan uuden Honkasuon asuinalueen kautta Myyrmäkeen, jolloin muodostuu yhteys Myyrmäen palveluihin ja vaihtoyhteys runkolinjalle 560. Linjan uusi numero on 37. Ruuhka-aikoina osa vuoroista ajaa edelleen vain osuudella Kamppi Malminkartano linjatunnuksella 37B. Samalla myös hiljaisen ajan reitin 39N reitti jatkuu Malminkartanosta Honkasuon kautta Myyrmäkeen. Muutokset parantavat myös yhteyksiä Helsingin läntisen kantakaupungin ja Länsi-Vantaan välillä. Nykyiset linjat 50 ja 51 korvataan osuudella Myyrmäki Pähkinärinne Hämeenkylä linjalla 311, joka yhdessä linjan 571 Tikkurila Ylästö Martinlaakso Myyrmäki Pähkinärinne Varisto kanssa tarjoaa Myyrmäki Pähkinärinne -osuudelle houkuttelevan palvelutason noin minuutin vuorovälillä. Yhteydet Hämeenkylästä Tikkurilaan, Lentoasemalle ja Keski-Vantaalle muuttuvat vaihdollisiksi. Korvaavia yhteyksiä tarjoavat Kehäradan junat sekä poikittaislinjat 571, 572 Mellunmäki Hakunila Pakkala Myyrmäki ja 574 Peijas Aviapolis Pakkala Myyrmäki. Linjaa 50 korvaa myös linja 322, joka tarjoaa Hämeenkylästä yhteyden Vantaankosken asemalle. Linjan 315 reitti säilyy ennallaan, uusi linjanumero on 321. Nykyinen linja 324 muuttuu linjaksi 436, jonka reitti kulkee Hämeenlinnanväylän ja Martinlaakson aseman kautta. Yhteys Vihdintien varresta Niipperiin muuttuu vaihdolliseksi. Vaihtaa voi Hämeenkylässä linjalta 322, 332 tai 345 linjalle 436. Vaihtoyhteyksiä muodostuu myös Kalajärven kautta. Linjan 345 perusreitti ja hiljaisen ajan N-reitti eivät muutu. Osa ruuhka-ajan lähdöistä ajetaan aamulla Helsingistä ja iltapäivällä Rinnekodista uutta K-reittiä Juvanmalmintien ja Kehä III:n kautta.

13 15 Nykyisen linjan 360 reitti lyhenee Uusmäkeen linjanumerolla 38. Linjalla on ollut hyvin vähän Vantaalle asti matkustavia matkustajia. Korvaavia yhteyksiä Vantaalle tarjoavat muut Vihdintien suunnan seutulinjat. Vihdintien seutulinjastoa selkeytetään yhdistämällä linjat ja niiden kirjainversiot linjoiksi 322 Elielinaukio Pähkinärinne Petikko Vantaankosken asema ja 332 Elielinaukio Rajatorppa Varisto Askisto. Linja 322 tarjoaa liityntäyhteyksiä Kehäradan juniin Vantaankoskella. Yölinja 300N lakkautetaan. Korvaavia yhteyksiä tarjoavat linjat 39N ja sekä linjan 436 N-vuorot. Kuva 1. Vihdintien suunnan linjojen 37(B), 38 ja 39(B,N) reitit.

14 16 Kuva 2. Vihdintien suunnan linjojen 311, 321(N), 322, 332, 335(B,T) ja 345(K,N) reitit Vantaan alueella. Taulukko 1. Vihdintien suunnan linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja B B N B T N

15 17 Taulukko 2. Vihdintien suunnan yöliikenne Ma-to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N Hämeenlinnanväylän suunta Nykyisen linjan 30 osuus Kaivoksela Myyrmäki korvataan uudella linjalla 412, joka tarjoaa Kaivokselan pohjoisosasta asiointi- ja liityntäyhteyksiä Myyrmäkeen. Suurin osa Kaivokselan asukkaista on kohtuullisella kävelyetäisyydellä Vaskivuorentien pysäkeistä, joita palvelevat muun muassa runkolinja 560 sekä useat Helsingin suuntaan ajavat linjat. Työmatkalinjan 435 reitti muuttuu kulkemaan uuden katuyhteyden valmistuttua Vihdintien kautta Juvanmalmintielle, jolloin bussin ei tarvitse tehdä alueelle edestakaista pistoa. Nykyisen linjan 324 korvaa linja 436, jonka reitti kulkee Ruskeasuolta Kehä III:lle Vihdintien sijaan Hämeenlinnanväylän ja Martinlaakson aseman kautta. Reittimuutoksen ansiosta Niipperin ja Kalajärven alueelta muodostuu vaihtoyhteys Kehäradan juniin, mikä parantaa yhteyksiä erityisesti Lentoasemalle ja Tikkurilaan. Reittimuutos parantaa myös yhteyksiä Kehäradan junilta Variston ja Juvanmalmin työpaikkaalueille. Öisin linjan 436 N-reitti kulkee Myyrmäen ja Pähkinärinteen kautta. Nykyiset linjat 415 ja 451 yhdistetään uudeksi linjaksi 415 Elielinaukio Vantaanlaakso Ylästö Aviapolis. Öisin ajetaan N-reittiä Myyrmäen ja Martinlaakson kautta Lentoasemalle. Työmatkayhteydet Mannerheimintien suunnasta Kehä III:n varteen muuttuvat vaihdollisiksi esimerkiksi Martinlaakson tai Vantaankosken kautta. N-vuorot korvaavat lakkautettavan yölinjan 400N. Linjaa 415 liikennöidään joka päivä. Nykyisten linjojen 452 ja 453 linjanumerot muuttuvat. Uudet linjatunnuksen ovat 411 ja 421. Linjojen perusreitit säilyvät ennallaan, mutta Kaivokselan kääntöpaikan ja Vantaankosken kautta kulkevia vuoroja ei enää ajeta. Linja 421 palvelee Kaivokselan pohjoisosaa Hämeenlinnanväylän pysäkeiltä. Vantaankosken työmatkayhteyksiä Helsingin suunnasta palvelevat Kehäradan junien lisäksi linjat 322, 431, 435 ja 436. Linjojen 452 ja 453 yöliikenne siirtyy linjojen 415, 431 ja 436 N-reiteille. Myyrmäkeen pääsee myös yölinjalla 39N. Nykyisen linjan 474 uusi linjanumero on 431. Linjan reitti katkaistaan Kivistön asemalle. Yhteyksiä Kannistoon ja Katriinan sairaalalle tarjoavat Kivistön asemalta lähtevät linjat 444, 445, 446 ja 576. Linjaa 431 liikennöidään arkisin. Helsingin läntisestä kantakaupungista Kivistöön pääsee myös Nurmijärven suunnan U-linjoilla, joiden liikenteen Uudenmaan ELY-keskus järjestää käyttöoikeussopimuksella alkaen. Osa Nurmijärven suunnan liikenteestä käyttää Kivistön aseman läheisyydessä olevia moottoritiepysäkkejä ja osa liikenteestä kulkee Kivistön terminaalin ja Vanhan Hämeenlinnantien kautta. Uusien linjojen 415 ja 431 reitti siirtyy kulkemaan Kuninkaantammen uuden asuinalueen kautta, kun Hämeenlinnanväylältä valmistuu uusi katuyhteys alueelle arviolta 2010-luvun loppupuolella. Reittimuutos ei aiheuta merkittävää muutosta linjojen 415 ja 431 ajoaikaan ja suoritteisiin.

16 18 Kuva 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen 411, 412, 415(N), 421, 431(N), 435 ja 436(K,N) reitit Vantaan alueella. Taulukko 3. Hämeenlinnanväylän suunnan linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja (30-60) Taulukko 4. Hämeenlinnanväylän suunnan yöliikenne Ma-to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N Poikittaislinjat Nykyiset Vantaan sisäiset poikittaislinjat korvataan Kehäradan junaliikenteellä sekä uusilla linjoilla 571 Tikkurila Ylästö Martinlaakso Myyrmäki Pähkinärinne Varisto, 572 Mellunmäki Hakunila Pakkala Myyrmäki, 574 Peijas Aviapolis Pakkala Myyrmäki, 575 Tikkurila

17 19 Aviapolis Martinlaakso ja 576 Tikkurila Koivuhaka Aviapolis Katriinan sairaala Kivistö. Linja 573 (nykyinen linja 37) palvelee edelleen koulumatkayhteyksiä Ylästöstä Vantaankosken koululle, mutta linjan itäinen päätepysäkki siirtyy Pakkalan Pointilta Aviapoliksen terminaaliin ja linjan läntinen päätepysäkki Petaksesta Vantaankosken asemalle. Nykyiset linjat 61 ja 62 yhdistetään linjaksi 562 Mellunmäki Hakunila Tikkurila Jumbo Aviapolis. Öisin linja ajaa Lentoasemalle asti linjatunnuksella 562N. Linjan 562 tarjonta on nykyisten linjojen 61 ja 62 tapaan runkolinjatasoinen. Reittiä nopeutetaan hieman Tikkurilassa, kun bussi ajaa Jokiniemestä suoraan Ratatien kautta Tikkurilan matkakeskukselle. Yhteyksiä Lentoasemalle palvelee Kehäradan junaliikenne, johon linjalta 562 on hyvät vaihtoyhteydet Tikkurilan ja Aviapoliksen asemilla. Nykyiset linjat 519 ja 520 yhdistetään linjaksi 561 Itäkeskus Malmi Aviapolis. Linjan reitti kulkee Pakkalasta Aviapoliksen asemalle Tasetien, Rälssitien ja Tikkurilantien kautta, jolloin merkittävä osa Keski-Vantaan työpaikoista ja kaupallisista palveluista on kävelyetäisyydellä linjan pysäkeistä. Joillekin vähän käytetyille linjan 520 pysäkeille matka muuttuu vaihdolliseksi tai edellyttää pidempää kävelyä. Itäkeskuksen suunnasta Lentoasemalle pääsee vaihtamalla junaan Malmilla. Matkaaika Itäkeskus Lentoasema -välillä lyhenee vaihdosta huolimatta noin minuutilla. Uuden runkolinjan 560 Rastila Vuosaari Mellunmäki Kontula Malmi Kuninkaantammi Myyrmäki liikennöinti alkaa samanaikaisesti muiden Vantaan suunnan uusien bussilinjojen kanssa. HSL:n hallitus päätti linjan perustamisesta joulukuussa Runkolinja 560 parantaa merkittävästi poikittaisia yhteyksiä muun muassa Malmin ja Myyrmäen aluekeskuksiin. Nykyinen linja 510 säilyy ennallaan, mutta sen linjanumeroksi tulee 555. Lauantaisin ja sunnuntaisin ajetaan B-reittiä Myyrmäki Leppävaara. Nykyisen linjan 530 uudeksi linjanumeroksi tulee 565. Reitti pitenee Martinlaakson asemalta Vantaankosken asemalle, jotta Martinlaakson pohjoisosaan jää riittävästi tarjontaa Kehäradan korvatessa useita Vantaan sisäisiä linjoja. Työmatkalinja 535 lyhenee linjaksi 566 Martinlaakso Koskelo Espoon keskus. Linjan tarjontaa voidaan kuitenkin hieman lisätä, jolloin yhteydet Kehä III:n varren työpaikka-alueille muun muassa Varistoon ja Koskeloon paranevat. Yhteydet Espoon keskuksesta Keski-Vantaalle ja Lentoasemalle muuttuvat vaihdollisiksi. Lentoasemalle ja Aviapolikseen voi matkustaa junalla Huopalahdessa vaihtaen. Nykyisten poikittaislinjojen 514 ja 516 liikennöinti loppuu. Linjat ovat olleet melko vähän käytettyjä ja muut linjat tarjoavat useimmille matkoille vähintään yhtä nopeat vaihdolliset yhteydet selvästi tiheämmillä vuoroväleillä ja laajemmilla liikennöintiajoilla. Linjalle 514 on korvaavia yhteyksiä muun muassa runkobussilinjalla 550 ja Kehäradan junilla. Linjan 516 tarjoamia yhteyksiä Myyrmäestä ja Martinlaaksosta Maunulaan, Vallilaan, Sörnäisiin ja Hakaniemeen puolestaan korvaavat esimerkiksi vaihdolliset yhteydet Pasilan kautta junalla ja raitiovaunulla sekä vaihtoyhteydet junalta tai Hämeenlinnanväylän bussilinjoilta Helsingin sisäiselle linjalle 51 ja runkolinjalle 550. Lisäksi uudelta runkobussilinjalta 560 voi vaihtaa muun muassa Helsingin sisäisille linjoille 66(A) ja 67.

18 20 Kuva 4. Poikittaislinjojen 571, 572(K), 573, 574, 575 ja 576 reitit. Kuva 5. Runkolinjan 560 sekä poikittaislinjojen 561 ja 562(N) reitit.

19 21 Kuva 6. Espoon suunnan poikittaislinjojen 555(B), 565 ja 566 reitit. Taulukko 5. Poikittaislinjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja B

20 22 Taulukko 6. Yöliikenne poikittaislinjoilla Ma-to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N Kivistön alue Kivistön alueen linjat muuttuvat pääosin Kivistön asemalta lähteviksi liityntälinjoiksi. Nykyiset linjat 2 ja 48 säilyvät lähes entisellään, mutta linjojen reitti siirtyy kulkemaan Vehkalan aseman kautta. Linjojen uudet numerot ovat 432 ja 433. Linjaa 433 liikennöidään myös arkisin päiväsaikaan, mutta linja ajaa Petaksen kautta vain linjan 432 liikennöintiaikojen ulkopuolella linjatunnuksella 433K. Keimolanmäen uudelle asuinalueelle perustetaan liityntälinja 434 Kivistön asemalta. Linjan liikennöinti aloitetaan, kun Keimolanmäen alueella on asukkaita. Nykyinen linja 43 muuttuu linjaksi 443 Kivistö Vestra. Reitti kulkee Kivistön uuden asuinalueen kautta. Linjalla 443 ajetaan koulumatkayhteystarpeiden mukaan K-vuoroja Luhtaanmäen kautta. Nykyiset linjat 44 ja 45 korvaa uusi linja 445 Kivistö Katriinan sairaala Reuna. Iltaisin ja viikonloppuisin joitakin linjan 445 lähtöjä ajetaan Tapolan kautta linjatunnuksella 445T. Pienkalustolinjat 1 ja 1K korvataan samoja alueita palvelevilla linjoilla 444 ja 446. Linjojen reitti pitenee Katriinan sairaalalta Kivistön asemalle, jolloin ne palvelevat myös Kivistön aseman liityntäyhteyksiä. Ruuhka-aikaan osa linjan 446 lähdöistä ajetaan T-reittiä Viinikanmetsän työpaikkaalueen kautta. T-vuorot korvaavat lakkautettavan linjan 15. Kivistön alueen yhteyksiä erityisesti Vanhan Hämeenlinnantien ympäristössä tulevat palvelemaan myös Nurmijärven suunnan bussilinjat, joiden liikenteen järjestämisestä vastaa Uudenmaan ELYkeskus. Nurmijärven suunnan bussiliikenteen reitit ja palvelutaso täsmentyvät vuoden 2014 aikana.

21 Kuva 7. Kivistön alueen linjojen 432, 433(K), 434, 443(K), 444, 445/T) ja 446(T) reitit. 23

22 24 Taulukko 7. Kivistön alueen linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja K Tuusulanväylän suunta Helsingin sisäinen linja 70V ja seutulinja 611 yhdistetään uudeksi linjaksi 611 Rautatientori Siltamäki Suutarila Tikkurila. Linja parantaa yhteyksiä Helsingin itäisestä kantakaupungista sekä Siltamäki Suutarila -alueelta Tikkurilaan. Linjaa liikennöidään arkisin ja lauantaisin. Ruuhkaaikoina liikennöidään kuormittuneimmalla reittiosuudella lisäksi linjaa 611B Rautatientori Siltamäki Suutarila. Jakomäestä Malmin ja Siltamäen kautta Tikkurilaan liikennöivä linja 577 lakkautetaan ja sen lähdöt siirretään Helsingin sisäiselle linjalle 77A. Linjojen reitti on identtinen osuudella Jakomäki Siltamäki, joten palvelutaso tällä reittiosuudella säilyy ennallaan. Siltamäki Tikkurila - osuudella linjan 577 korvaa tiheämmällä vuorovälillä kulkeva linja 611. Linjalta 611 poistuvaa reittiosuutta Helsingin suunnasta Tammistoon korvaavat linjat 614, 615, 616 ja 621. Lisäksi alueelle on vaihdollinen yhteys Malmin aseman kautta junalla ja linjalla 561. Tikkurila Tammisto -yhteys muuttuu vaihdolliseksi esimerkiksi Aviapoliksen aseman kautta junalla ja linjalla 561. Lisäksi linjalta 562 on hyvät vaihtoyhteydet Tammistoa palveleville linjoille Pakkalassa. Linjojen 612 ja 613 uudet linjanumerot ovat 621 ja 622. Linjojen Helsingin puoleinen päätepysäkki siirtyy Rautatientorilta Hakaniemeen. Linjan 623 reitti lyhenee Helsingin päässä Hakaniemeen ja Vantaan päässä Peijaksen sairaalalle. Helsingin keskustaan pääsee junalla Aviapoliksen, Leinelän, Koivukylän ja Tikkurilan asemien kautta. Esimerkiksi Ilolasta on nopea liityntäyhteys Leinelän asemalle linjalla 624. Linjat 621 ja 622 liikennöivät arkisin ruuhka-aikaan siten, että aamulla liikennöidään Hakaniemestä linjaa 621 ja Ilolasta linjaa 622 sekä iltapäivällä päinvastoin. Linjaa 623 liikennöidään joka päivä. Ruuhka-aikoina linjalla 623 liikennöidään kuormittuneimmalla reittiosuudella Hakaniemi Leinelä myös joitakin B-vuoroja. Linjan 633 reitti säilyy ennallaan. Uusi linjanumero on 651. N-vuorojen reitti Koivukylässä muuttuu kuitenkin linjaston selkeyttämiseksi linjan 623 reitin mukaiseksi. Lentoaseman yhteyksiä palvelevat linjat 615 ja 620 yhdistetään uudeksi linjaksi 615. Linjan reitti kulkee Kartanonkosken asuinalueen kautta, jolloin se tarjoaa Kartanonkoskelta ja Tammistosta hyvät yhteydet Lentoasemalle. Pääyhteys Helsingin keskustasta Lentoasemalle on Kehäradan juna, jolloin kaikki bussivuorot voidaan liikennöidä hitaampaa reittiä Keski-Vantaan asuinalueiden kautta. Linjan 650 perusreitti säilyy ennallaan, mutta linjalla ei enää ajeta A-vuoroja Vantaanpuistoon eikä K-vuoroja Pakkalanrinteen kautta. Uusi linjanumero on 614. Linja 652 muuttuu linjaksi 616 Hakaniemi Tammisto Kehä III Kivistö. Linjan reitti kulkee Tammistossa Valimotien ja Ylästöntien kautta. Uusi reitti tarjoaa vaihdottomia yhteyksiä Kivistöstä Helsinge skolalle ja kauppa-

23 25 keskus Jumbolle. Yhteydet Viinikanmetsään muuttuvat vaihdollisiksi esimerkiksi Kivistön aseman kautta linjoilla 446T ja 576 tai Aviapoliksen aseman kautta linjalla 576. Kuva 8. Tuusulanväylän suunnan linjojen 611, 614, 615, 616, 621, 622, 623(B) ja 651(N) reitit Vantaan alueella. Taulukko 8. Tuusulanväylän suunnan linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja B (60) (30)

24 26 Taulukko 9. Tuusulanväylän suunnan yöliikenne Ma-to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N Korso Koivukylän alue Linjalta 611 poistuvan Tikkurila Simonsilta -osuuden korvaa uusi liityntälinja 619, jonka reitti kulkee Hiekkaharjun ja Malminiityn kautta. Linja tuo Simonsiltaan aiemmin puuttuneen yhteyden Tikkurilan asemalle. Vuorotarjonta Simonsillassa paranee ruuhka-ajan ulkopuolella, jolloin linjan 619 vuoroväli on minuuttia. Linja 619 korvaa Hiekkaharjussa ja Malminiityssä myös linjaa 53, jonka liikennöinti nykymuodossaan päättyy. Nykyiset linjat 63 ja 77 yhdistetään linjaksi 624 Tikkurila Ruskeasanta Ilola Leinelä Koivukylä Havukoski Päiväkumpu. Linja tarjoaa hyvät liityntäyhteydet Tikkurilan, Leinelän ja Koivukylän asemille. Linja parantaa myös yhteyksiä Ilolasta Koivukylän palveluihin. Öisin liikennöidään N- reittiä osuudella Tikkurila Ruskeasanta Ilola Leinelä. Liityntäyhteyksiä palvelemaan perustetaan uusi ruuhkalinja 625, joka liikennöi Leinelän asemalta Koivukylän aseman kautta Peijakseen ja Rekolanmäen asuinalueelle. Linjaa liikennöidään Koivukylän palvelulinjan pikkubussilla. Linjat 70 ja 72 muuttuvat linjoiksi 631 ja 735. Linjan 735 reitti muuttuu kulkemaan Koivukylän puistotien kautta, jolloin kävelymatka bussipysäkiltä junalle lyhenee. Linjat 71 ja 73 yhdistetään linjaksi 736, jonka reittiin tulee useita pieniä muutoksia Hiekkaharjussa, Leinelässä ja Rekolassa. Linjan reitti ei kulje Peijaksen sairaalan kautta. Korvaavia yhteyksiä Peijakseen tarjoavat muun muassa linja 735 sekä Koivukylän ja Korson uudet palvelulinjat. Linjan 736 reitti kulkee Nikinmäen ja Korson välillä Jokivarren ja Metsolan kautta. Koulumatkayhteyksiä Nikinmäestä Mikkolaan palvelee linja 737, joka korvaa nykyisen koululaislinjan 75. Osa linjan 737 vuoroista ajetaan koulumatkayhteystarpeiden mukaan Jokivarren kautta K-tunnuksella. Linjan 973 reitti lyhenee välille Peijas Korso Vallinoja Keravan asema Virrenkulma. Uusi linjanumero on 981. Päiväkummussa korvaavia yhteyksiä tarjoaa linja 624.

25 Kuva 9. Koivukylän suunnan linjojen 619, 624(N) ja 625 reitit. 27

26 28 Kuva 10. Korso Koivukylä -alueen linjojen 631, 735, 736, 737(K) ja 981 reitit.

27 29 Taulukko 10. Korso Koivukylä -alueen linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja Taulukko 11. Yöliikenne Korso-Koivukylä -alueella Ma-to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N Lahdenväylän suunta Sotungin nykyinen pienkalustolinja 3 muuttuu linjaksi 719, jonka reitti kulkee Hakunilan keskustasta Hevoshaantien kautta Sotunkiin ja Länsisalmeen. Reittimuutoksella korvataan nykyisten linjojen 69 ja 742 poistuminen Hevoshaantieltä, missä linjojen nousijamäärät ovat olleet hyvin pienet. Linjan 719 liikennöintiä tihennetään arkisin ruuhka-aikoina kahteen vuoroon tunnissa liikennöimällä muutamia lähtöjä Hakunilan palvelulinjan pikkubussilla. Nykyinen linja 87 muuttuu linjaksi 587. Reitti säilyy muuten ennallaan, mutta linjaa nopeutetaan jättämällä Peijaksen lenkki pois. Peijaksen pysäkkien käyttäjämäärä on ollut pieni ja lenkistä on aiheutunut merkittävällä matkustajamäärälle noin 3 5 minuutin pidennys matka-aikaan. Asolanväylän pysäkeiltä on matkaa Peijaksen sairaalalle noin metriä. Peijaksen mäelle pääsee vaihdollisilla yhteyksillä esimerkiksi Tikkurilan ja Koivukylän kautta. Koululaislinjan 88 reitti ja liikennöintiaika säilyvät entisinä. Uusi linjanumero on 588. Linjan 74 reitti ja linjanumero säilyvät ennallaan. Linjaan voi tulla muutoksia myöhemmin tehtävässä Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmassa. Työmatkalinjan 518 reitti nopeutuu, kun bussi ei enää kierrä Kuninkaanmäen itäosan kautta. Helsingin päässä linjan reitti muuttuu kulkemaan Koskelantieltä Itä-Pasilan kautta Länsi-Pasilaan ja Ilmalaan. Vallilaan itäosaan pääsee Hakunilan suunnalta Hämeentietä kulkevilla linjoilla 717 ja 718. Hakunilan alueella nykyiset Tikkurilaan liikennöivät linjat 68 ja 69 korvataan uusilla linjoilla 711 Kuninkaanmäki Hakunila Kuusikko Tikkurila ja 712 Kuninkaanmäki Honkanummi Jokiniemi Tikkurila. Linjalla 712 ajetaan kesäisin A-vuoroja Kuusijärvelle. Linjan 740 uusi linjanumero on 718. Linjan reitti ei muutu. Linjan 741 perusreitti muuttuu kulkemaan Kuninkaanmäen itäosan kautta, mistä nykytilanteessa kulkevat linjan K-vuorot. Uusi linjanumero on

28 Lisäksi linjalla ajetaan A-vuoroja, jotka kulkevat perusreittiä Rautatientorilta Itä-Hakkilaan ja edelleen Sepänmäen kautta Sotungin koululle. Öisin ajettavien N-vuorojen reitti ei muutu. Heikosti kuormittuva linja 742 lakkautetaan. Korvaavia yhteyksiä Hevoshaantielle tarjoaa linja 719 sekä Sotunkiin ja Kuninkaanmäkeen linja 717(A). Linjan 731 perusreitti muuttuu kulkemaan Lahdenväylää Korson liittymään asti. Hiljaisen ajan liikenteessä ajetaan N-reittiä Lahdentien kautta. Linjojen 732 ja 734 uudet linjanumerot ovat 722 ja 724. Linjojen perusreitteihin ei tule muutoksia. Öisin liikennöivä linjan 734 N-reitti alkaa ajaa Tikkurilan aseman kautta. Linjojen 724 ja 731 N-vuoroja ajetaan viikonloppuisin myös aamuyöllä. Erilliset aamuyölinjat 700N ja 710N lakkautetaan. Linjan 730 uusi linjanumero on 739. Linjan reittiin tulee pieni muutos Korsossa. Uusi reitti kulkee Korson asemalta Urpiaisentietä ja Vallinojantietä Leppäkorven suuntaan. Linjan 738 uusi linjanumero on 751. Linjan reittiin ei tule muutoksia.

29 Kuva 11. Lahdenväylän suunnan linjojen 587, 588, 711, 712(A) ja 719 reitit. 31

30 32 Kuva 12. Lahdenväylän suunnan linjojen 74 ja 518 reitit.

31 Kuva 13. Lahdenväylän suunnan linjojen 717(A,N), 718, 722, 724(N), 731(N), 739 ja 751(K) reitit. 33

32 34 Taulukko 12. Lahdenväylän suunnan linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit Arki Lauantai Sunnuntai Linja A Taulukko 13. Lahdenväylän suunnan yöliikenne Ma-to Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N Kehäradan junaliikenne Kehäradan junaliikenteessä vuorovälien lähtökohdaksi on otettu nykyisen M-junan liikenne. Silloin nykyisen Vantaankosken radan asemilla tarjonta pysyy nykyisenä. Pääradan asemilla tarjonta kasvaa ruuhka-aikojen ulkopuolella, koska siellä Kehäradan junat korvaavat I-junat, jotka liikennöivät vain ruuhka-aikoina.

33 35 Kuva 14. Kehärata ja uudet asemat. Liikennöintiajan päättyminen mitoitetaan niin, että illalla n. klo 23 saapuvien lentojen aallosta tulevat matkustajat voidaan palvella vielä junalla. Arkiaamuisin liikenne alkaa jo n. kello 4, jotta aamun lähtevien lentojen aaltoon on yhteys junalla. Yön hiljaisimpina tunteina yhteys Helsingin keskustan ja lentoaseman välillä hoidetaan nykyiseen tapaan bussiliikenteellä (linjat 415N, 562N ja 615). Matkustajamäärät lentoasemalle ovat silloin hyvin pienet eivätkä ne perustele junaliikennettä, joka vaatii suuret matkustajamäärät ollakseen kustannustehokasta.

34 36 Taulukko 14. Kehäradan junien liikennöintiajat ja vuorovälit 10 minuutin vuoroväli 15 minuutin vuoroväli 30 minuutin vuoroväli Ma-pe 6:00-19:00 Ma-pe 19:00-22:00 Ma-pe 4:00-6:00, 22:00-24:00 La 9:00-19:00 La 7:00-9:00, 19:00-22:00 La 5:00-7:00, 22:00-24:00 Su 10:00-22:00 Su 5:00-10:00, 22:00-24:00 Kustannusten nousun hillitsemiseksi N-junien vuoroväli harvenee 10 minuutista 15 minuuttiin jo klo 19 jälkeen eli noin kaksi tuntia nykyistä aikaisemmin. Kehäradan junaliikenne lisää tarjontaa Hiekkaharjun ja Helsingin välillä, joten kokonaistarjonta vähenee vain Koivukylän ja Keravan välisillä asemilla. 3.1 Pysähtymiskäyttäytyminen Junien pysähtymiskäyttäytymisen suunnittelussa on selvitetty kahta eri päävaihtoehtoa: VE1: Kehäradan junat pysähtyvät kaikilla asemilla VE2: Kehäradan junat ohittavat hiljaisimpia asemia niin, että liikennöintiin tarvitaan vähemmän junayksiköitä kuin VE1:ssä ja liikennöintikustannukset ovat VE1:tä alemmat Suunnittelun lähtötiedoiksi HSL on VR:n kanssa yhteistyössä selvittänyt mm. asemien välisiä ajoaikoja uudella Sm5-kalustolla ja pysähdysaikoja asemilla. Vaihtoehdossa 1 voidaan päiväliikenteessä korvata N-junat K-junilla, koska Kehäradan juna yksin tarjoaa 10 minuutin vuorovälin kaikille Tikkurilan ja Pasilan välisille asemille. Vaihtoehdossa 2 päädyttiin tarkemmassa suunnittelussa malliin, jossa Kehäradan junat ohittavat Ilmalan, Tapanilan ja Käpylän asemat. K-junan pysähtymiskäyttäytymistä muutetaan niin, että se ohittaa vain Pukinmäen sekä mahdollisesti Hiekkaharjun. Ilmalan aseman työmatkaliikenteen palvelutason turvaamiseksi A-junan päiväliikenteen vuoroväli tihennetään 10 minuuttiin. Vaihtoehdossa 1 Kehäradan junan kierrosaika on 140 minuuttia ja vaihtoehdossa 2 se on 130 minuuttia. Tämä johtaa kahden junayksikön eroon tarvittavan kaluston määrässä, minkä vuoksi vaihtoehdossa 2 kaluston pääoma- ja huoltokustannukset ovat Sm5-junien kustannusten perusteella arvioituna yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin vaihtoehdossa 1. Alkuvaiheessa pääomakustannus olisi pienempi, koska lisäkalusto olisi siirrettävä kehäradalle Leppävaaran tai Keravan kaupunkiradoilta, joissa Sm5-kalusto korvattaisiin Sm1-kalustolla, jonka romutusta taas siirrettäisiin. Romutusikäisen Sm1-kaluston pääomakustannukset ovat alhaiset. Sm1-junat on kuitenkin korvattava nopeasti uudella kalustolla. Taulukoissa 15 ja 16 on esitetty eri vaihtoehtojen operointikorvaukset, jotka on laskettu vuoden 2012 keskimääräisillä yksikköhinnoilla.

35 37 Taulukko 15. Kehäradan junaliikenteen operointikustannukset (VE1) Operointikorvaukset (VE1) Kehäradan arvioitu operointikorvaus (140 min kierrosaika) M- ja I-linjojen yhteenlaskettu operointikorvaus vuonna N/K-junien operointikorvaus laskee, sillä harvempaan vuoroväliin siirrytään aiemmin Operointikorvauksien kasvu nykytilanne vrt. Kehäradan tilanne Taulukko 16. Kehäradan junaliikenteen operointikustannukset (VE2) Operointikorvaukset (VE2) Kehäradan arvioitu operointikorvaus (130 min kierrosaika) M- ja I-linjojen yhteenlaskettu operointikorvaus vuonna N/K-junien operointikorvaus laskee, sillä harvempaan vuoroväliin siirrytään aiemmin A-junan vuorovälin tihennys ruuhkan ulkopuolella 10 minuuttiin Operointikorvauksien kasvu nykytilanne vrt. Kehäradan tilanne Matkustajahyödyt ovat suuremmat vaihtoehdon 2 liikennöintimallissa, jossa liikennemallitarkastelujen perusteella keskimääräiset matka-ajat ovat lyhyempiä ja nousijamäärät suurempia. Vaikka vaihtoehdon 2 liikennöintimallissa osa pienten asemien matkoista muuttuu vaihdollisiksi, hyötyy suuri joukko isompia asemia käyttävistä matkustajista matkan nopeutumisesta. Vaihtoehdon 1 liikennöintimalli on kuitenkin vaihtoehtoa 2 selkeämpi, koska Kehäradan junat pysähtyvät siinä kaikilla asemilla. Ajoaikojen sekä pysähdysaikojen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että vaihtoehto 1 on mahdollinen toteuttaa lähestulkoon nykyisillä aikatauluajoilla (jotka on alun perin suunniteltu Sm1-2-kalustolle) ja sitä voidaan pitää luotettavana. Vaihtoehdossa 2 joudutaan hyödyntämään Sm5- kaluston suurempaa tehoa ja silti liikennöinnin varmuusvarat ovat hyväksyttävyyden rajoilla. Tarkkaa johtopäätöstä vaihtoehdon 2 liikennöintikelpoisuudesta ei voi tehdä, ennen kuin Kehäradan uutta osuutta voidaan koeajaa. Tämän hetken arvion mukaan Kehäradan koeajot voidaan aloittaa n. 5 kuukautta ennen liikenteen aloittamista, joten tarkasta pysähtymismallista voidaan päättää vasta koeajojen jälkeen. Vaihtoehdossa 2 riittää, että 130 minuutin kierrosajalla ajetaan vain kalustonkäytön mitoittavassa aamuruuhkassa. Muina aikoina voidaan ajaa 140 minuutin kierrosajalla ilman lisäkustannuksia. Vaihtoehto 2 on sekä liikennöintikustannusten että matkustajahyötyjen kannalta parempi kuin vaihtoehto 1, joten jos se on mahdollista toteuttaa luotettavasti 130 minuutin kierrosajalla, kannattaa se valita. Jos vaihtoehto 2 taas edellyttäisi saman kierrosajan kuin vaihtoehto 1, tulee vaihtoehto 1 silloin liikennöintikustannuksiltaan halvemmaksi (koska A-junan vuorovälin tihennystä ei tarvita), jolloin on perusteltua valita vaihtoehto 1. Kun liikenne aloitetaan myöhemmin valittavalla pysähtymiskäyttäytymisellä, on valinnan perustuttava niin tarkkoihin taustatietoihin, ettei pysähtymiskäyttäytymistä jouduta nopeasti muuttamaan. Pysähtymiskäyttäytymisen muutos aiheuttaisi epätietoisuutta ja tyytymättömyyttä matkustajissa.

36 38 Lopullinen päätös valittavasta pysähtymiskäyttäytymisestä on siis syytä tehdä vasta, kun Kehärataa on päästy koeajamaan. Valintaan liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi kustannuksissa on syytä varautua kalliimpaan vaihtoehtoon (vaihtoehto 1). 4 Kustannusvaikutukset Suunnitelman mukaisen bussilinjaston vuosittaiset liikennöintikustannukset laskevat vuoden 2014 kustannuksiin nähden arviolta 9,4 miljoonalla eurolla vuodessa. Kustannuksissa ei ole huomioitu Vantaan palvelulinjoja eikä runkolinjaa 560. Kehäradan junaliikenne kasvattaa junien operointikustannuksia noin 9,8 miljoonalla eurolla. Junaliikenteen kustannukset on laskettu 140 minuutin kierrosajan mukaan. Liikennöintikustannusten muutokset on kuvattu taulukossa 17 vuositasolla linjastoittain. Uuden linjaston suoritteita ja kustannuksia on verrattu Liikennöintisuunnitelma :n mukaisiin suunniteltuihin talviviikon suoritteisiin. Taulukko 17. Bussilinjaston suoritemuutokset Talviviikkosuoritteiden muutokset Vuosimuutos km h ap km eurot Muutos Helsingin sisäiset ,10-822, Muutos Vantaan sisäiset ,20-994, Muutos seutulinjat ,63-397, Muutos yhteensä , , Bussiliikenne heinä-elokuussa 2015 Kehäradan junaliikenteen on suunniteltu käynnistyvän heinäkuussa 2015, jotta junaliikenne palvelee Kivistön asuntomessuja. Bussiliikenteen linjastomuutokset ajoitetaan kuitenkin tapahtumaan vasta syysliikenteen alkuun, jolloin myös vanhan linjaston liikennöintisopimukset päättyvät. Siirtymäaika, jolloin Kehäradan junaliikenne on jo käynnissä, mutta bussiliikennettä liikennöidään vielä vanhalla linjastolla, kestää arviolta kuusi viikkoa. Uusi linjasto alentaa bussilinjaston kesäliikenteen liikennöintikustannuksia arviolta noin 10 prosentilla. Kuuden viikon siirtymäaikana tämä tarkoittaa noin euron ylimääräistä kustannusta. Siirtymäajan bussiliikenteen kustannustasoa on mahdollista alentaa karsimalla vanhan linjaston mukaisen liikenteen tarjontaa 8 viikon kesäaikataulukaudella verrattuna aikaisempiin kesiin. Karsintaa voidaan tehdä erityisesti niiltä linjoilta, joilta Kehäradan junat todennäköisesti houkuttelevat matkustajia. Kesäaikataulukausi alkaa noin kaksi viikkoa ennen Kehäradan liikenteen alkua, joten bussiliikenteen karsimisesta johtuva palvelutason lasku on monilla alueilla lyhytaikaista. Lentoaseman yhteyksiä palvelevan linjan 615 liikennöintiä voidaan tilapäisesti vahvistaa kesäkuun kahden viimeisen viikon ajaksi. Muuten Helsingin keskustan ja Lentoaseman välisessä bussiliikenteessä voidaan liikennöidä uuden linjaston mukaisella liikennöintimallilla jo kesäliikenteen alusta lähtien (linjat 620 ja 650, jotka vastaavat uusia linjoja 615 ja 614). Joidenkin erityisesti koululaisia palvelevien linjojen tarjontaa voidaan supistaa jo kouluvuoden päättyessä touko-kesäkuun vaihteessa. Tällaisia ovat ainakin Vantaan sisäiset linjat 57 ja 60. Uuden linjaston myötä lakkautettavat linjat 514, 516 ja 577 voidaan lakkauttaa jo kesäliikenteen alkaessa, koska linjojen käyttäjämäärät kesäliikenteessä ovat olleet vähäiset ja niille on hyvin korvaavia yhteyksiä.

37 Liite 1. HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykkeet 39

38 40 Liite 2. Helsingin sisäisten linjojen 37B, 39B, 70(T), 77A ja 611B talviviikon suoritteet Maanantai - Torstai Perjantai Lauantai Pyhä Viikko Linja km h ap km h ap km h ap km h ap km h ap 37B 472,00 31, ,00 31, ,00 155,00 25,00 39B 640,00 40, ,00 40, ,00 200,00 30,00 77A 1 800,00 87, ,00 87, ,00 57, ,00 42, ,00 535,00 42,00 70(T) 3 118,00 167, ,00 167, ,00 108, ,00 87, , ,00 81,00 611B 694,00 34, ,00 34, ,00 170,00 30,00 Yht ,0 359,20 38, ,0 359,20 38, ,0 165,00 10, ,0 129,00 8, , ,00 111,0

39 41 Liite 3. Vantaan sisäisten linjojen talviviikon suoritteet Maanantai - Torstai Perjantai Lauantai Pyhä Viikko Linja km h ap km h ap km h ap km h ap km h ap ,00 38,34 2,0 530,00 38,34 2,0 425,00 26,65 1,5 400,00 26,00 1, ,00 244,35 13, ,00 40,20 3,0 830,00 40,20 3,0 375,00 17,00 1,0 375,00 17,00 1, ,00 235,00 17, ,00 10,00 1,0 134,00 10,00 1,0 80,00 6,00 0,3 80,00 6,00 0,3 830,00 62,00 5,6 412* 70,00 4,40 0,4 70,00 4,40 0,4 350,00 22,00 2,0 432** 300,00 12,00 1,0 300,00 12,00 1, ,00 60,00 5, ,00 21,00 2,0 420,00 21,00 2, ,00 105,00 10,0 433K** 200,00 5,00 0,0 200,00 5,00 0,0 500,00 18,00 1,0 500,00 18,00 1, ,00 61,00 2, ,00 13,20 0,5 154,00 13,20 0,5 75,00 6,00 0,25 75,00 6,00 0,25 920,00 78,00 3, ,00 22,80 1,75 600,00 22,80 1,75 350,00 13,00 0,75 350,00 13,00 0, ,00 140,00 10,25 444** 400,00 12,00 1,00 400,00 12,00 1, ,00 60,00 5, ,00 20,00 1,75 540,00 20,00 1, ,00 100,00 8,75 445** 120,00 5,00 0,00 120,00 5,00 0,00 250,00 10,00 0,5 250,00 10,00 0, ,00 45,00 1,0 445T** 100,00 1,60 0,00 100,00 1,60 0,00 250,00 6,00 0,5 250,00 6,00 0, ,00 20,00 1,0 446** 250,00 11,00 1,00 250,00 11,00 1, ,00 55,00 5,0 446T* 130,00 4,40 0,4 130,00 4,40 0,4 650,00 22,00 2, ,00 248,00 15, ,00 248,00 15, ,00 200,00 13, ,00 155,00 9, , ,00 97, ,00 113,20 8, ,00 115,20 8, ,00 91,00 5, ,00 80,00 5, ,00 739,00 50, ,00 51,00 6, ,00 51,00 6, ,00 255,00 32, ,00 7,00 1,0 140,00 7,00 1,0 700,00 35,00 5,0 573* 25,00 2,00 0,4 25,00 2,00 0,4 125,00 10,00 2, ,00 60,40 4, ,00 60,40 4,5 960,00 39,00 2,2 960,00 38,00 2, ,00 379,00 26, ,00 18,40 2,5 480,00 18,40 2, ,00 92,00 12, ,00 49,60 4, ,00 49,60 4, ,00 31,00 2, ,00 31,00 2, ,00 310,00 24, ,20 54,60 4, ,20 54,60 4,0 872,00 36,00 2,0 872,00 36,00 2, ,00 345,00 24, ,80 10,20 1,0 262,80 10,20 1, ,00 51,00 5, ,00 35,00 2,0 542,00 35,00 2,0 390,00 30,00 1,2 390,00 30,00 1, ,00 235,00 12, ,00 83,00 6, ,00 87,00 6, ,00 62,00 3, ,00 59,00 3, ,00 540,00 40,1 625* 80,00 5,00 0,4 80,00 5,00 0,4 400,00 25,00 2, ,00 79,00 5, ,00 81,00 5,0 925,00 50,00 3,0 885,00 48,00 3, ,00 495,00 31, ,00 33,0 2,0 576,00 33,0 2,0 340,00 19,00 1,0 340,00 18,00 1, ,00 202,00 12, ,00 23,00 2,0 476,00 23,00 2,0 330,00 16,00 1,0 330,00 16,00 1, ,00 147,00 12,0 719** 330,00 16,40 1,0 330,00 16,40 1,0 200,00 8,00 1, ,00 90,00 6,0 719* 90,00 4,40 0,4 90,00 4,40 0,4 450,00 22,00 2, ,00 81,00 4, ,00 83,00 4, ,00 50,50 3, ,00 47,50 3, ,00 505,00 28, ,00 73,00 4, ,00 75,00 4, ,00 65,00 4, ,00 55,00 4, ,00 487,00 28, ,00 8,00 1,0 150,00 8,00 1,0 750,00 40,00 5,0 737* 80,00 4,00 0,4 80,00 4,00 0,4 400,00 20,00 2,0 Yht , ,14 91, , ,14 91, ,00 800,15 48, ,00 715,50 43, , ,35 550,5 Ei sisällä palvelulinjoja, mutta sisältää palvelulinjabusseilla muilla linjoilla ajettavan liikenteen. * ajetaan palvelulinjabussilla (sama auto ajaa keskellä päivää palvelulinjaa) ** ajetaan pienkalustolla

40 42 Liite 4. Vantaan suunnan seutulinjojen talviviikon suoritteet Maanantai - Torstai Perjantai Lauantai Pyhä Viikko Linja km h ap km h ap km h ap km h ap km h ap ,00 96,00 6, ,00 96,00 6, ,00 80,00 5, ,00 75,00 5, ,00 635,00 41, ,00 26,00 4,0 500,00 26,00 4, ,00 130,00 20, ,00 96,00 6, ,00 96,00 6, ,00 80,00 5, ,00 75,00 5, ,00 635,00 41,0 39N 408,00 23,00 0,0 630,00 35,00 0,0 630,00 35,00 0,0 408,00 23,00 0, ,00 185,00 0, ,00 71,00 4, ,00 71,00 4, ,00 47,00 2,5 810,00 37,00 2, ,00 439,00 27,0 321, ,00 94,00 8, ,00 94,00 8, ,00 56,00 4,0 770,00 31,00 2, ,00 557,00 48,5 321N 150,00 5,00 0,0 150,00 5,00 0,0 150,00 5,00 0,0 150,00 5,00 0, ,00 35,00 0, ,00 91,20 8, ,00 91,20 8, ,00 58,00 4, ,00 56,00 4, ,00 570,00 48, ,00 74,00 8, ,00 74,00 8,0 840,00 38,00 2,0 840,00 38,00 2, ,00 446,00 44, ,00 58,00 4, ,00 58,00 4, ,00 41,00 2, ,00 38,00 2, ,00 369,00 26, ,00 68,00 5, ,00 68,00 5, ,00 44,00 3, ,00 44,00 3, ,00 428,00 33, ,00 48,00 4, ,00 48,00 4,0 740,00 34,00 2,0 715,00 33,00 2, ,00 307,00 24,0 415N 150,00 5,00 0,0 300,00 10,00 0,0 300,00 10,00 0,0 150,00 5,00 0, ,00 45,00 0, ,00 68,40 5, ,00 68,40 5, ,00 44,00 3, ,00 44,00 3, ,00 430,00 33, ,00 49,00 4, ,00 53,00 4,0 250,00 10,00 0,0 125,00 5,00 0, ,00 264,00 20, ,00 75,00 5, ,00 81,00 5, ,00 45,00 2, ,00 38,00 2, ,00 464,00 29, ,00 17,00 3,0 500,00 17,00 3, ,00 85,00 15, ,00 119,00 11, ,00 119,00 11, ,00 595,00 55,0 555B 650,00 35,00 2,0 650,00 35,00 2, ,00 70,00 4, ,00 101,00 7, ,00 101,00 7, ,00 73,00 5, ,00 55,00 3, ,00 633,00 43, ,00 82,00 7, ,00 82,00 7, ,00 57,00 4, ,00 57,00 4, ,00 524,00 43, ,00 17,00 2,5 500,00 17,00 2, ,00 85,00 12, ,00 102,20 8, ,00 103,20 8, ,00 91,00 6, ,00 603,00 46, ,00 91,00 8, ,00 91,00 8, ,00 60,00 3, ,00 60,00 3, ,00 575,00 47, ,00 109,00 8, ,00 109,00 8, ,00 82,00 3, ,00 82,00 3, ,00 709,00 47, ,00 30,40 4,0 790,00 30,40 4, ,00 152,00 20, ,00 17,40 2,0 420,00 17,40 2, ,00 87,00 10, ,00 12,00 2,0 290,00 12,00 2, ,00 60,00 10, ,00 60,00 7, ,00 60,00 7,0 750,00 28,00 2,0 650,00 24,00 2, ,00 352,00 39, ,00 125,40 8, ,00 131,20 8, ,00 106,40 6, ,00 96,80 6, ,00 836,00 52, ,00 31,40 5,0 925,00 31,40 5, ,00 157,00 25, ,00 50,00 5, ,00 50,00 5,5 605,00 21,00 1,75 580,00 20,00 1, ,00 291,00 31, ,00 62,00 5, ,00 68,00 5, ,00 42,00 1, ,00 36,00 1, ,00 394,00 31, ,00 97,00 8, ,00 103,00 8, ,00 67,00 3, ,00 60,00 3, ,00 618,00 47, , , , , , , , ,00 369,00 29, , , , , ,0 580, , ,00 322,00 20,0 Yht , ,40 183, , ,20 183, , ,40 79, , ,80 68, , , ,50 Ei sisällä runkolinjaa 560.

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58 Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013 hall 58 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 Tausta Vantaan

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34

Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34 Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013 Hallitus 34 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 8 2014 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Kalasataman linjasto - idealuonnos

Kalasataman linjasto - idealuonnos Kalasataman linjasto idealuonnos luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma 30 2013 Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 1 2015 Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma

Liikennöintisuunnitelma Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne ja lauttaliikenne

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pidennetty sunnuntailiikenne Extraturer efter söndagstrafiken Additional Night bus service Lisälähdöt Kaupunki Linja Aika Lähtöpaikka

Lisätiedot

Kehäradan liikennöinti 2015

Kehäradan liikennöinti 2015 Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke:

Lisätiedot

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS 22.3.2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87 Hallitus 87 26.05.2015 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/07.71.710/2014 Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day 1.11.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka 2:04

Lisätiedot

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 31 30 3 40 40B KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS.10.1 2A 8,K,V 3 4 30 2A 8,K,V 4 2 3 40 40B 31 3 1 2 1 1 2 2 4 2 8K 3 30 1 2 1 2 1 1 2 2 A A 2 LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 2.10.1 Vuorovälit [minuuttia]

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Luonnos 18.12.2014 Tässä koosteessa kuvataan HSL:n joukkoliikenteessä kesäliikenteessä 2015 sekä talviliikenteessä 2015 2016 toteutettavat muutokset lukuun ottamatta Vantaan

Lisätiedot

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl.

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl. 2 16.2.2010 Liikennöintisuunnitelma 2010-2011 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat www.hsl.fi Liikennöintisuunnitelma 2010 2011 Seutulinjat sekä Helsingin,

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma 28 2013 Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Harri

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013. HSL Helsingin seudun liikenne

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013. HSL Helsingin seudun liikenne Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n hallitus hyväksyi 29.3.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) ja sen kehittämisohjelman. Suunnitelmassa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: N N n.n@hsl.fi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma LIITE 1: Linjakortit Liite 1-2 Linjakorttien sisältö Tämän liitteen linjakorteissa on esitetty seuraavat asiat: Vuoroväli, min: Kuinka tiheästi linja liikennöi eri

Lisätiedot

Helsinki / Helsingfors Linja LБ0К1htБ0Л2paikka LБ0К1htБ0Л2aika 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N

Helsinki / Helsingfors Linja LБ0К1htБ0Л2paikka LБ0К1htБ0Л2aika 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N 18 N Д1Х3TapaninpБ0К1ivБ0К1 / Annandag jul / Boxing Day 26.12.2014 LisБ0К1lБ0К1hdБ0Л2t sunnuntailiikenteen lisб0к1ksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N

Lisätiedot

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit... 3 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain...

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma luonnos 13.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day 6.12.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Uudenvuodenaaton lisälähdöt bussiliikenteessä 31.12.2014 Perjantailiikenne, lisäksi ajetaan seuraavat lisälähdöt:

Uudenvuodenaaton lisälähdöt bussiliikenteessä 31.12.2014 Perjantailiikenne, lisäksi ajetaan seuraavat lisälähdöt: Uudenvuodenaaton lisälähdöt bussiliikenteessä 31.12.2014 Perjantailiikenne, lisäksi ajetaan seuraavat lisälähdöt: Extra busstrafik på nyårsaftonen 31.12.2014 Fredagstidtabeller, dessutom körs följande

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana Tyyppi Linja Reitti Liikennöitsijä 1 Liikennöitsijä 2 Liikennöitsijä 3 Liikennöinti Helsinki 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) Nobina Ei ajeta Helsinki 14 Eira - Pajamäki Helsingin Bussiliikenne

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Jonne Virtanen

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022

HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 Loppuraportti 7.7.2011 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

S Anl. p 2-06- 2014 OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Hallitus 70 15.04.2014 LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013.

S Anl. p 2-06- 2014 OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Hallitus 70 15.04.2014 LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s a p 2-06- 2014 S Anl. Hallitus 70 15.04.2014 DNo LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013 Hallitus

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 25.12.

Helsinki - Riihimäki 25.12. Helsinki - Riihimäki 25.12. T9633 I9048 I9055 T9647 I9061 K9349 I9065 K9353 I9067 K9361 I9071 K9367 I9074 K9373 I9076 K9379 I9078 K9387 H9661 I9082 Helsinki 7.44 8.59 9.29 9.44 9.59 10.16 10.24 10.31 10.39

Lisätiedot

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) 14 Eira - Pajamäki 14B Hernesaari - Meilahden klinikat 15 Länsisatamank. - Ruoholahti(M) - Länsiterminaali 15V Salmisaari

Lisätiedot

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Tilannekatsaus Teiskon Aitolahden alueen liikenne on järjestetty nyt: Siirtymäajan sopimukset

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 24.12.

Helsinki - Riihimäki 24.12. Helsinki - Riihimäki 24.12. N9205 T9601 N9209 T9605 N9213 T9609 N9217 T9611 I9014 I9015 Z9811 N9227 I9017 N9237 R9623 I9022 N9245 H9627 I9026 I9027 Helsinki 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 4.01 4.59

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma 2014 2015

Liikennöintisuunnitelma 2014 2015 1 2014 Liikennöintisuunnitelma 2014 2015 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

Herttoniemen linjastosuunnitelma

Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Eeva Rinta etunimi.sukunimi@hsl.fi

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Merkittävimmät liikennemuutokset

Merkittävimmät liikennemuutokset Hallitus 2 24.01.2017 LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2017 2018 53/08.01.00.00/2017 Hallitus 2 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö Jonne

Lisätiedot

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne Hämeenlinna Perustietoa Hämeenlinnasta Hämeenlinnassa asui 1.1.2009 yhteensä 66 131 henkilöä asukastiheys on 36,3 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 490 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue:

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Esityksen sisältö 1. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2. Palvelutasomäärittelyyn vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä 3. 2016 suunnitteluohje ja palvelutasomäärittely

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 9:45 Espoon asema/ 46 päätepysäkki, virastotalojen puoli (Kirkkojärventien

Lisätiedot