Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia,"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009

2 Sisältö Tiimari-konserni lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Tiimari-konsernin strategia...7 Tiimari-ketju...9 Gallerix-ketju...13 Johtoryhmä...15 Hallitus...16 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta Hallituksen toimintakertomus Konsernituloslaskelma...33 Tase...34 Konsernin rahavirtalaskelma...35 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS...36 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)...37 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)...61 Emoyhtiön tase (FAS)...62 Rahavirtalaskelma, FAS...63 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot...64 Osakkeet ja osakkeenomistajat...69 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle...71 Liiketoiminnan tunnusluvut...72 Hallituksen jäsenten allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä...74 Tilintarkastuskertomus

3 Tiimari-konserni lyhyesti Tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa juhlaan ja arkeen pikkurahalla Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Omia ja franchising-myymälöitä on yhteensä lähes 300. Tiimarin päämarkkinat ovat Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Merkittävimmät tuoteryhmät ovat askartelu-, juhla-, koulu- ja konttori tuoteryhmät. Juhlasesongit ja varsinkin joulu ja pääsiäinen ovat merkittäviä sekä tuotevalintojen ohjauksessa että ketjun myynnille. Gallerix toimii Ruotsissa ja pääosa ketjun myymälöistä on franchising liikkeitä. Merkittävimmät tuoteryhmät ovat kortit, kehykset ja muut seinien sisustamiseen liittyvät tuotteet sekä kehystyspalvelu. Konsernin avainluvut Liikevaihto Liiketulos Operatiivinen käyttökate (ennen kertaluonteisia eriä) Kertaluontoiset erät Osakekohtainen tulos -0,73-0,94 0,32 Omavaraisuusaste 35 % 35 % 41 % Velkaantumisaste 86 % 105 % 79 % Taseen loppusumma Henkilöstö keskim Segmenttikohtaiset avainluvut Tiimari Liikevaihto Liiketulos Myymälöiden määrä Gallerix Liikevaihto * Liiketulos * Myymälöiden määrä (omat ja franchising-myymälät) * * Gallerixin vuoden 2007 tiedot ovat kahdelta kuukaudelta Tiimari on ollut pörssiyhtiö vuodesta 2006 ja se on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeiden määrä oli osaketta ja yhtiön pörssiarvo oli 21,5 milj. euroa (15,9). Tiimarilla oli tilikauden lopussa (2.560) osakkeenomistajaa. Viisi suurinta osakkeenomistajaa omistavat yhteensä 45,4% yhtiön osakkeista. Vähittäismyyntikonseptien liikevaihto markkina-alueittain Suomi Ruotsi Muut maat Yhteensä

4 Toimitusjohtajan katsaus Vaiherikas suunnanmuutoksen vuosi Tiimarin vuosi 2009 alkoi ilmoituksella organisaatiomuutoksista. Aloitin yhtiön toimitusjohtajana huhtikuun alussa. Yhtiökokouksen yhteydessä vahvistettiin myös yhtiön hallitusta Hannu Ryöppösellä ja Sven-Olof Kulldorfilla, joilla molemmilla on erittäin vahva vähittäiskaupan osaaminen kansainvälisistä vähittäiskauppaketjuista. Dan Crewe otti puolestaan vetovastuun Gallerixista keväällä yhtiön entisen pitkäaikaisen omistajan ja toimitusjohtajan lopettaessa sopimuksensa mukaisesti syksyllä Vuoden 2009 pääteemana oli yhtiön taseen vahvistaminen ja kassavirran parantaminen. Toukokuussa 2009 järjestetty osakeanti toi yhtöön 6,1 milj. euroa uutta pääomaa, ja myöhemmin syksyllä toteutettu 5,0 milj. euron pääomalaina paransi yhtiön rahoituksen joustavuutta. Keväällä aloitetulla määrätietoisella tuotevalikoiman terävöittämisellä, siihen liittyvällä tuotelukumäärän vähentämisellä noin kolmasosaan sekä varastotasojen optimoinnilla vähensimme käyttöpääomaa tavoitteiden mukaisesti noin 10 milj. euroa. Vuoden 2009 investoinnit jäädytettiin lähes kokonaan, joten niiden määrä väheni 5 milj. euroa edellisvuodesta. Osana kassavirta- ja kannattavuustoimenpiteitä aloitimme myös irtautumisen tappiollisista myymälöistämme. Vuoden alussa lanseeratun tulosparannusohjelman myötä onnistuimme leikkaamaan kulujamme tavoitteidemme mukaisesti, mutta myynnin laskiessa hinnankorotusten vaikutukset eivät toteutuneet täysimääräisesti. Kaupanalan työehtosopimus on nostanut palkkatasoamme reilussa kahdessa vuodessa yli 10 %, joten alkuvuodesta 2010 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena oli kulurakenteemme sopeuttaminen tuntikehyksiä optimoimalla. Keskeisessä asemassa vuoden 2010 tuloksen parantamisessa on tappiollisten ja kassavirraltaan negatiivisten liiketoimintojen lopettaminen. Tiimari-konsernin keskeisenä strategiana on keskittyä peruskonsepteihin päämarkkinoillamme. Vuoden 2009 aikana vetäydyimme Venäjältä ja Norjasta sekä aloitimme vetäytymisen Puolasta. Näiden lisäksi integroimme Tiimarin Ruotsin toiminnot Gallerixin toimintojen yhteyteen ja maaliskuun loppuun mennessä 2010 olemme irtautuneet kaikista Tiimari-liikkeistämme Ruotsissa. Suomessa keskitämme kehityspanostuksemme Tiimari-konseptin kehittämiseen, joten päätimme lopettaa Gallerixin omat liikkeet Suomessa ja integroimme osan Gallerixin tarjoomasta Tiimarin valikoimiin. Jatkossa panostamme kahden vähittäiskauppakonseptin kehittämiseen Tiimariin Suomessa ja Baltiassa sekä Gallerixiin Ruotsissa. Keskittymisstrategiamme mukaisesti lopetimme vuonna 2008 aloitetut pilottikonseptit Tiimari Decon ja Paperazzin. Myös konsernin liikelahjaliiketoimintaa harjoittanut Tiimore divestoitiin MBO-kaupoin yrityksen toimivalle johdolle. Olemme työstäneet Tiimarin vähittäiskauppakonseptia ja päättäneet panostaa vahvoihin destinaatiokategorioihin: askarteluun ja juhlien järjestämiseen. Molempien konseptien kehitystyö on edennyt vauhdilla ja ensimmäiset juhlakategoriapilotit ovat antaneet lupaavia tuloksia. Lopuksi haluan kiittää kaikkia tiimarilaisia ja gallerixlaisia myymälöissämme, keskusvarastossa ja hallinnossa kuluneesta vuodesta. Olemme aloittaneet matkan, joka vaatii meiltä kaikilta venymistä ja kykyä vastata alati muuttuviin haasteisiin. Lähitulevaisuudessa kohdistamme kehityspanostuksia sekä koulutukseen, myymälöiden houkuttelevuuteen että konsernissa käytettävien työkalujen ja prosessien kehittämiseen. Lisäksi erikoiskiitokset Kristiina Illille kuluneista vuosista Tiimarin kipparina. 4

5

6

7 Tiimari-konsernin strategia Tiimari -konsernin strategiaa tarkennettiin kuluneen vuoden aikana siten, että konsernin kehitys- ja investointipanostukset kohdistetaan jo aikaisemmin menestyksensä osoittaneisiin Tiimari- ja Gallerix-konsepteihin. Strategiamme mukaisesti vuoden 2009 aikana divestoimme liikelahjaliiketoimintamme Tiimoren, joka myytiin MBO-järjestelyin yrityksen toimivalle johdolle. Maantieteellisesti konsernimme panostukset tullaan kohdistamaan niille markkinoille, joissa konseptimme ovat jo pidemmän ajan kuluessa onnistuneet saavuttamaan ydinkohderyhmässään riittävän tunnettuuden. Tiimari-ketju jatkaa asemansa vahvistamista Suomen ja Baltian markkinoilla. Tiimari-ketjun kannattamattomia toimintoja lopetettiin: useita vuosia heikosti menestyneiltä Puolan, Ruotsin ja Norjan markkinoilta poistuttiin ja Pietarin alueen pilottikokeilu Venäjällä lakkautettiin toistaiseksi. Gallerix-ketju tulee toimimaan konsernin Ruotsin toimintojen kasvualustana. Strategian mukaisesti Gallerixin Suomen liiketoiminta päätettiin lopettaa, jotta kehityspanostukset voidaan kohdistaa täysimääräisesti Gallerixin vahvan konseptin kehittämiseen Ruotsissa. Konsernin kaksi ketjua toimivat erilaisin liiketoimintakonseptein. Tiimari-ketjun liiketoimintakonsepti perustuu koko arvoketjun hallintaan, jossa ketjun myymälät ovat yhtiön omistuksessa. Gallerix-ketju sen sijaan perustuu franchising-malliin, jolloin ketjuun sitoutuva käyttöpääoma on merkittävästi alhaisempi. Nämä kaksi erilaista liiketoimintakonseptia mahdollistavat tulevina vuosina erilaiset kansainvälistymismallit pääomavaltaisemman laajentamisen omien myymälöiden kautta tai kumppaneiden kanssa ns. master franchising -konseptilla. Molempien konseptien osalta keskeisimpänä haasteenamme on luoda kohdennettu, uniikki konsepti, joka mahdollistaa kilpailuedun pitkällä tähtäimellä ja luo menestymisen edellytykset kansainvälisillä vähittäiskauppamarkkinoilla. Viidestä konseptista kahteen ja kahdeksasta maasta viiteen Tiimari-konseptin markkina-alueet Gallerix-konseptin markkina-alueet Poistuneet markkina-alueet Poistuneet konseptit: Paperazzi TiiMore Tiimari Deco Norja Ruotsi Suomi Viro Venäjä Latvia Liettua Puola 7

8 Tiimari-konsernin strategia Tiimari-ketjun arvoketju Valikoiman rakentaminen Myymälätoiminnot Franchisingyrittäjien rekrytointi ja johtaminen Valikoiman rakentaminen Logistiikkatoiminto Kuluttajamarkkinointi Ostotoiminta Logistiikkatoiminto Ostotoiminta Kuluttajamarkkinointi Myymälätoiminnot Franchisingyrittäjävetoista Gallerix-ketjun arvoketju Molemmat ketjukonseptimme ovat omilla kotimarkkinoillaan yli 30 vuoden historiansa aikana saavuttaneet hyvän tunnettuuden ja top-of-mind-aseman useissa tuotekategorioissa. Tiimari tunnetaan erityisesti askartelutarvikkeistaan, lahjapaketoinnin valikoimistaan, koulu- ja konttoritarvikkeista sekä kalenterijuhliin keskeisesti liittyvästä kattaus- ja koristelutarjonnastaan. Tiimarin tunnettuus on myös erinomaisen hyvä Virossa ja Latviassa. Gallerix tunnetaan Ruotsissa erityisesti laajasta korttitarjonnastaan sekä seinäsisustamistarvikkeistaan. Sekä Tiimari että Gallerix -ketjukonseptit ovat uniikkeja markkinoillaan, sillä vastaavia kilpailevia kauppakonsepteja ei markkinoilta löydy. Tiimarilla on tuotekategorioista riippuen hyvin erilaisia kilpailijoita erikoistavara-, kirja- ja lahjatavarakaupasta aina supermarketteihin. Gallerixkonsepti tarjoaa taidegalleria-tasoista kehystyspalvelua sekä monipuolista seinäsisustamista yksi konseptin keskeisistä differointitekijöistä on kehystyspalvelu, Ramverkstad, joka tuo kehystyspalvelut kauppakeskuksiin lähelle asiakkaita. Tiimarin ja Gallerixin konseptit ovat uniikkeja Kilpailijat Tavaratalot ja supermarketit Kirjakaupat Erikoiskaupat Sisustusliikkeet Tiimarin ja Gallerixin kilpailuedut Attraktiivisempi hinnoittelu ja erinomainen hinta-laatusuhde Laaja, koko Suomen kattava myymäläverkosto Vahvemmat markkinointi- ja promootioresurssit Laajempi tuotevalikoima valituissa tuoteryhmissä Inspiroivampi ja nopeammin vaihtuva tuotevalikoima Lahjatavarakaupat Askartelukaupat Huonekaluja sisustusliikkeet Gallerix on jokamiehengalleria ja siksi edullisempi Gallerixin valikoima laajempi kuin erikoiskauppojen Gallerixin palvelutaso ja tuoteosaaminen parempi kuin yleiskaupoissa 8

9 Tiimari-ketju Tiimari-ketjun kotimarkkinat ovat Suomessa ja Baltiassa Tiimari-ketjun kotimarkkinat ovat Suomi ja Baltia. Suomen lähes 170 myymälän verkosto on erikoiskaupassa maantieteellisesti poikkeuksellisen kattava. Konsernin strategian mukaisesti tulemme käymään erittäin tarkasti läpi myymäläkohtaiset tehokkuudet ja kehittämään myymälöiden kulurakennetta myyntiä vastaavaksi aikana on jo tehty päätökset viiden heikosti kannattavan tai tappiollisen myymälän sulkemisesta. Virossa Tiimarilla on nyt 13 myymälän verkosto ja erittäin hyvä tunnettuus sen päämarkkina-alueilla Tallinnassa (7 myymälää) ja Tartossa (2 myymälää). Vuoden 2010 aikana olemme sulkeneet 3 tappiollista myymälää. Latviassa Tiimari on ollut 2000-luvulla erittäin kannattava ja hyvin hoidettu ketju. Tiimarilla on neljä myymälää Riian alueella, kaikki johtavissa ostoskeskuksissa. Liettuan markkinat ovat Tiimarille vielä uudet, sillä ketjulla on vain kaksi myymälää, joista toinen avattiin vajaa vuosi sitten. Kaikki suomalaiset naiset tuntevat Tiimarin Tiimari on 35 vuoden historiansa aikana luonut erittäin vahvan aseman suomalaisten naisten mielissä. Tiimarin tyypillinen asiakas on äiti, joka asioi Tiimarissa 3-4 kertaa vuodessa sesonkien aikana, erityisesti jouluna, pääsiäisenä ja koulujen alkaessa. Tiimari on myös pienten tyttöjen suosikkikauppa, josta löytyy pientä kivaa ja pienen tytön kukkarolle sopivaa. Tiimarin tunnettuus kohdeasiakasryhmässä on ylivoimainen muihin kauppakonsepteihin verrattuna tätä tukee erityisesti Tiimarin rooli asiakkaiden eri elämänvaiheissa sekä kattava myymäläverkosto. Juhlien järjestämisen ja askartelun valikoimat vahvistuvat entisestään Keskeisin muutos valikoimastrategiassamme on ollut sisustuskategorian painopisteen muuttaminen sesonki- ja juhlasisustukseen. Aikaisemman strategian mukaisesti ketjun tilanhallintaa ohjasi voimakkaasti sisustuskategoria. Nyt painopisteen muutos tulee näkymään siinä, että juhlien järjestäminen ja askartelu saavat myymälässä suuremman painoarvon lisäksi koulu- ja konttorivalikoimaa tullaan vahvistamaan entisestään. Tulevien vuosien strategianamme on tasoittaa kausivaihtelua ja lisätä ostofrekvenssiä vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalla. Tiimarin myynnistä noin 40 % on perinteisesti tullut viimeisen vuosineljänneksen aikana. Juhlavalikoimamme tavoitteena on tehdä Tiimarista paras ostopaikka kaikille juhlien järjestäjille, oli kyseessä sitten kalenterijuhlat tai henkilökohtaiset juhlat syntymäpäivistä, rippijuhliin, valmistujaisiin tai häihin. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on juhlakulttuurin kehittäminen Tiimari Suomen myymälämäärän kehitys Aggressiivisin kasvu ajoittui 2008 loppuvuoteen myynti 64,1 m myynti 65,5 m myynti 62,8 m myynti 62,6 m myynti 60,0 m 9

10 Tiimari-ketju Kategoriavalinnoilla uniikkiin konseptiin Tiimari-konseptin differointi on ohjannut "kosintakategoria" -valintoja Sesonkivalikoima Näillä toimenpiteillä on operatiivista tuotehallintaa parantava vaikutus, ja myymälätasolla vaikutus näkyy erityisesti myyntitilan vapautumisena paremmin myyvälle valikoimalle. Tulevina vuosina varaston kiertonopeuden parantaminen on keskeisessä roolissa konsernin käyttöpääomaa optimoitaessa. Koulu- ja konttorikategoria tarjota merkkitietoisille kuluttajille mahdollisuus valita myös heidän tarpeisiinsa sopivia tuotteita. Katerakenne on merkkituotteissa hieman heikompi kuin oman tuonnin valikoimissa, mutta tuotekohtaiset euromääräiset katteet ovat vastaavilla tuotteilla lähes identtiset. Impulssituotekategoriaan voidaan lukea viime vuonna valikoimiin tuodut makeiset, kirjat ja CD-levyt. Askartelukategoria Juhlakategoria Impulssikategoria Tuotelukumäärän kavennus tuo operatiivisia etuja Vuoden 2009 aikana olemme aktiivisesti vapauttaneet varastoihimme sitoutunutta pääomaa. Vuoden alkaessa logistisessa ketjussamme oli artikkelia. Määrätietoisilla epäkurantin ja heikosti kiertävän tavaran alennusmyynneillä pienensimme merkittävästi käyttöpääomaamme. Vuoden lopussa lisäksi tehdyn poistettavien nimikkeiden alaskirjauksen jälkeen olemme vähentäneet aktiivisen tuotevalikoimamme alle :een artikkeliin. Tiimari myy tekemistä ja hyvää mieltä Tiimarin asiakkaat ovat kiinnostuneita käsillä tekemisestä: askartelusta, juhlien järjestämisestä ja kodin laittamisesta. Tiimarin asiakkaita motivoi yhdessäolo perheen ja ystävien kanssa sekä tahto nähdä oman kätensä jälki nykyisessä abstraktissa maailmassa. Tuotestrategiamme mukaisesti tulemme kehittämään valikoimaamme aiemmasta siten, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme Lahjatavarakaupat hyvin mietittyjä kokonaisuuksia ohjeineen ja malleineen. Suomessa tämä onnistuu vahvojen, maailmankin mittakaavassa, johtavien kumppaniemme kanssa. Strategian keskeisenä elementtinä on yhteisöllisyyden kehittäminen verkossa, joka toisaalta toimii meille tuotekehitys- ja ideakanavana ja toisaalta ideoiden ja inspiraa- Tiimari-brändin laatuimagoa vahvistaaksemme olemme myös tuoneet valikoimiimme entistä enemmän merkkituotteita. Merkkituotteiden rooli valikoimissamme tioiden jakopaikkana. on Tiimarin markkinapositio Tiimari myy tekemistä Brändi Tiimari tuo tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa kotiin itselle ja ystävälle elämäsi jokaiseen päivään helposti ja edullisesti Viestintä Asiakasvirtoja luovaa, inspiraatiota ja vinkkejä antavaa, kokeilunhalua lisäävää, osallistuvaa, toimintaa aikaansaavaa Tuotesortimentti Tiimari on ykkönen: juhlien järjestämisessä askartelussa ja kodin kuorruttamisessa Lisäksi säilytämme vahvuutemme toimistoja koulutarvikkeissa Hinta Kaiken ei tarvitse olla kallista: Tiimarista saa samalla rahalla enemmän elämänlaatua ei mitata rahassa vaan ilolla 10

11 Tiimari-ketju Logistiikkakeskus asiakasorientoituneeksi Lahden logistiikkakeskuksen kautta kulkee lähes koko Tiimarin Suomen ja Baltian tavaramäärä. Perusfilosofiamme logistiikkakeskuksen asiakasorientaatiossa on se, että pyrimme toimittamaan myymälöille mahdollisimman yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja sallimalla keskitetyt lisätyöt jakelukeskuksessamme. Esimerkkinä uusista logistiikkaratkaisuistamme ovat kuormalavat korvaavat pyörillä kulkevat rullakot, jotka on otettu käyttöön alkuvuoden 2010 aikana noin kolmanneksessa pienimmistä myymälöistä. Tämän rullakkojakelun tavoitteena on tehdä myymälöiden hyllyttämisprosessista entistä joustavampaa ja nopeampaa, mikä tukee osaltaan myymälöiden tehostamisprojektia. Keskeiset investoinnit kohdistetaan tuottavuutta parantaviin tietojärjestelmähankkeisiin Tiimarin IT-infrastruktuuri on erittäin vakaa ja toiminnot on ulkoistettu palvelukeskuksiin. Viime vuoden aikana investoimme mobiiliin inventointijärjestelmään, jonka käyttöönotto tapahtui 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kuluvan vuoden keskeisin järjestelmähanke on ERP:n yhteyteen liittyvä joustava myymälälogistiikan ohjausjärjestelmä. 11

12

13 Gallerix-ketju Yli kolmen vuosikymmen aikana Gallerix-ketju on luonut uniikin liiketoimintakonseptin myötä markkina-aseman ja erinomaisen tunnettuuden kilpailluilla Ruotsin vähittäiskauppamarkkinoilla. Gallerixkonsepti on onnistunut niin differoinnissaan kuin brändin rakennuksessaankin. Gallerixin ja Tiimarin tuotetarjoomat ovat useissa tuotekategorioissa olleet päällekkäisiä, minkä johdosta päätimme luopua Tiimari-ketjun kehittämisestä Ruotsissa ja strategiamme mukaisesti tulemme panostamaan Gallerixiin. Tiimarin vahvuusalueista Gallerixin konseptiin sopivat mm. askartelu- ja paperikauppatuotteet. Konseptin jatkokehityksessä tulemme keskittymään toisaalta olemassa olevien tuotekategorioiden vahvistamiseen ja laajentamiseen, ja toisaalta nykyisiä tuotekategorioita tukevien tuotekategorioiden lanseeraamiseen. Uusi johto fokus Ruotsiin Vuoden 2009 aikana uudistimme ja vahvistimme Gallerixin organisaation keskeisiä toimintoja. Dan Crewe aloitti ketjun toimitusjohtajana kevään aikana ja toi mukanaan erittäin vahvan asiakasrajapintaosaamisen. Dan kuuluu myös konsernin johtoryhmään. Ketjun pitkäaikainen omistaja ja toimitusjohtaja Thomas Sonesson lopetti sopimuksensa mukaisesti yrityksen palveluksessa loppuvuodesta Yritykseen palkattiin kesällä 2009 kokenut, kansainvälisessä liiketoiminnassa kannuksensa ansainnut talousjohtaja sekä Gallerixin keskusvarastosta ja logistiikasta vastaava johtaja. Tilikauden vaihteessa teimme päätöksen lopettaa Gallerixin raskaasti tappiollisen Suomen liiketoiminnan vuoden maaliskuussa päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin liikkeiden sulkemisesta asteittain vuokravelvoitteiden lakkaamisen myötä. Näiden päätösten seurauksena resurssit kohdistetaan Gallerixin kotimarkkinoille, Ruotsiin. Tiimarin Ruotsin toimintojen alasajon yhteydessä avautuu Gallerixille mahdollisuus laajentaa tuotevalikoimaa Tiimarin vahvuusalueille. Vuoden 2009 aikana vähensimme Gallerixin jakelukeskuksessa artikkelimäärää noin 35 % eli lähes 1500 yksikköä, millä oli merkittävä vaikutus yrityksen käyttöpääomatavoitteiden saavuttamiseksi. Gallerix on markkinajohtaja tai top-of-mind-vähittäiskauppaketju useilla tuotealueilla. Noin puolet ruotsalaisista kokee Gallerixin ensisijaisena ostospaikkanaan sekä korttien että kehyksien osalta. Gallerixin palveluelementit, kehystys- ja suurkuvatulostinpalvelut ovat keskeisessä roolissa liiketoimintakonseptin erilaistamisessa. Gallerixin valikoima: Seinäsisustus maalaukset, kuvat, seinätapetit ja kuviot kehystämispalvelu suurkuvatulostuspalvelu Kortit Postikortit Onnittelukortit Lahja- ja paperitavarat Myymälöiden lukumäärä vakaa painopiste franchising- mallin kehittämiseen Gallerix-myymäläverkosto on jo useamman vuoden ajan pysynyt varsin vakaana Ruotsissa. Tulevina vuosina tulemme vahvistamaan asemaamme erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa Gallerixin markkinapotentiaali on selkeästi suurin. Pyrimme hyviin kokemuksiimme perustuen kannustamaan tuloksekkaita franchise-yrittäjiä ottamaan vastuulleen useampia Gallerix-myymälöitä lähipaikkakunnillaan. Gallerix operoi itse viime vuoden lopulla Ruotsissa 10 myymälää, mutta yrityksen strategiana on vähentää omia liikkeitään ja ylläpitää vain yhtä mallimyymälää yhtiön pääkonttorin läheisyydessä, Uppsalassa. 13

14 Gallerix-ketju Vuosikymmenien kuluessa Gallerixin franchising-malli on kehittynyt ja löytänyt nykymuotonsa. Gallerix hallinnoi kaikkia vuokrasopimuksiaan, jotta tiukka franchisingkonsepti on mahdollista ohjata. Kaikki franchise-yrittäjät ovat sitoutuneet noudattamaan ketjuohjeistusta, jotta voimme varmistaa yhtäläisen asiakaspalvelukokemuksen myymälästä ja paikkakunnasta riippumatta. Gallerixsopimus käsittää yhteistyön ensivaiheessa paketin, jossa franchise-yrittäjä saa tukea liiketoimintasuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja leasing-sopimusten tekoon sekä ennen liiketoiminnan aloittamista henkilökunnan koulutuksen ja resurssit liikeidean rakentamiseen ja tavaroittamiseen. Etabloitunut franchising-yrittäjä saa Gallerixiltä vuosittain ketjutoiminnan palvelupaketin, johon sisältyy mm. ketjumarkkinointi, tuoteryhmähallinta, kassajärjestelmätuki, IT-help desk ja myöhemmin vuonna 2010 alkava kirjanpitopalvelu. Materiaalivirroista tuottavuutta Gallerixin 250 miljoonan kruunun kuluttajamyynnistä lähes 60 % kulkee Uppsalan jakelukeskuksen kautta. Reilu neljännes kuluttajamyynnistä koostuu tavarantoimittajien suoratoimitus- ja täyttöpalvelutuotteista, mutta strategianamme on näiden tuotealueiden asteittainen yhdistäminen Gallerixin jakelujärjestelmään ja sitä kautta koko Gallerix-arvoketjun myyntikatteen nostaminen. Viime vuonna noin 15 % Gallerix-myymälöiden liikevaihdosta koostui palvelumyynnistä. Myymälät markkinointimixin keskeinen osa Gallerix-brändi tarjoaa ideoita ja inspiraatioita edulliseen seinäsisustukseen ja muuhun koristeluun tavoitteenaan ilahduttaa ihmisiä. Markkinointimixin arvokkain osa-alue on myymälä, sillä ne ovat pääsääntöisesti premium-liikepaikoilla paikkakuntiensa johtavissa kauppakeskuksissa. Strategianamme on kehittää myyntipistemarkkinointiamme hyödyntämällä sekä myymälöiden ikkunoita että inspiroivia esillelaittoja entistä tehokkaammin. Tulemme myös panostamaan mediamainontaan sekä massamedioissa että erityisesti yhteisöllisissä medioissa aikaisempaa enemmän Gallerixin sähköpostisuora tavoittaa jo ensimetreillään potentiaalista asiakasta. 14

15 Johtoryhmä Vasemmalta oikealle Tarja Nikkarikoski, Anne Söderholm, Jaakko Syrjänen, Dan Crewe, Maija Elenius, Anna Seppälä, Markku Breider ja Hannu Krook. Hannu Krook s. 1965, on toiminut Tiimari Oyj Abp:n Maija Elenius s. 1956, nimitettiin Tiimari -konsernin toimitusjohtajana alkaen. Krook toimi aiemmin talousjohtajaksi Hän työskenteli aikaisemmin Fiskars Oyj Abp:n talousjohtajana. Tätä ennen hän toimi mm. Oy Otto Brandt Ab:n konsernin varatoimitusjohtajana ( ). Aiempaa työkokemusta hänelle on kertynyt TeliaSonera -konsernissa eri tehtävissä: Sonera Zedin hitysjohtajana. Maija Elenius on Tiimore Promotion Oy:n Partek Cargotec:n talousjohtajana ja Partek Oyj Abp:n ke- toimitusjohtajana, SVP Consumer Products & Services hallituksen jäsen. Koulutukseltaan hän on ekonomi. TeliaSonera Finlandissa, Sonera Corporationin markkinointijohtajana sekä Sonera Plazan toimitusjohtajana. Veijo Heinonen s. 1961, nimitettiin Tiimari Retail Soneraan Krook siirtyi Coca-Cola Juomat Oy:n toimitusjohtan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut myös liik- aiemmin Tradeka Oy:ssä tuotehallinnasta vastaavana joh- Oy:n kaupalliseksi johtajaksi Heinonen toimi keenjohdon konsulttina The Boston Consulting Groupissa Tukholmassa ja Helsingissä sekä Brand Managerina hänelle on kertynyt myös Valiojäätelön markkinointijohtatajana sekä Siwa-ketjujohtajana. Aiempaa työkokemusta Procter & Gamble Scandinaviassa, Tukholmassa. Krook jana. Veijo Heinonen on koulutukseltaan kauppatieteiden on myös Veikon Kone Oy:n hallituksen jäsen. Hannu maisteri. Krook on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Tarja Nikkarikoski s. 1960, nimitettiin Tiimari Daniel Crewe s. 1967, astui yhtiön palvelukseen -konsernin tietohallintojohtajaksi Ennen Tiimaria vuonna 2008 ja hän on toiminut Gallerix Sweden AB:n hän työskenteli A-Ware Oy:ssä johtavan konsultin tehtävissä. Tätä aiemmin hänellä on pitkä kokemus tietohallinnon toimitusjohtajana alkaen. Crewen aiempi työkokemus on kertynyt myynti- ja markkinointitehtävistä johtotehtävistä rahoituksen, kaupan ja logistiikan aloilta. viimeksi DHL Expressin palveluksessa Ruotsissa ja aiemmin useasta yrityksestä Iso-Britanniassa. Hän on koulu- Tarja Nikkarikoski on koulutukseltaan Datanomi ja fil.yo. tukseltaan B.Sc. (markkinointi). Anna Seppälä s. 1974, nimitettiin Tiimari Retail Oy:n ostotoiminnasta vastaavaksi johtajaksi vuonna Sitä ennen hän toimi Tamore Oy:ssä ostojohtajana. Anna Seppälä on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 15

16 Hallitus Vasemmalta oikealle eturivissä Juha Mikkonen, Hannu Ryöppönen ja Peter Seligson. Takarivissä Markku Pelkonen, Sven-Olof Kulldorff ja Alexander Rosenlew. Hannu Ryöppönen s. 1952, valittiin hallituksen jäseneksi keväällä 2009 ja hallituksen puheenjohtajaksi syksyllä Hannu Ryöppönen on koulutukseltaan ekonomi ja toimii hallitusammattilaisena. Hän oli Stora- Enso Oyj:ssä vuosina , viimeksi varatoimitusjohtajana ja Royal Ahold NV:n talous- ja rahoitusjohtaja vuosina Tätä ennen hän on toiminut vastaavissa tehtävissä kansainvälisissä yrityksissä, kuten Industri Kapitalissa ja IKEAssa. Hannu Ryöppönen on Altor Private Equity Fundsien hallitusten puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, Amer Sports Oyj:ssä, Neste Oil Oyj:ssä, Novo Nordisk A/S:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä, Korsnäs AB:ssa sekä Value Creation Investments Ltd:ssä. Peter Seligson s. 1964, valittiin hallituksen jäseneksi Hän oli hallituksen puheenjohtaja syksyyn 2009 ja sittemmin hallituksen varapuheenjohtaja. Seligson on kauppatieteiden lisensiaatti. Hän on ollut Seligson & Co Oyj:n partneri vuodesta 1997 ja hallituksen jäsen vuodesta Aiemmat toimet: Alfred Berg Finlandin toimitusjohtaja vuosina ja Head of Sales and Trading Arctos Securities vuosina Peter Seligson on Ahlstrom Oyj:n, Aurajoki Oy:n, Broadius Partners Oy:n ja Baltiska 16

17 Handels A.B:n hallitusten puheenjohtaja. Hän on Folkhälsanin jäsen ja hallituksen puheenjohtaja Skatte- och Företagsekonomiska Stiftelsenissa. Sven-Olof Kulldorff s. 1954, valittiin hallituksen jäseneksi vuonna Sven-Olof Kulldorff on koulutukseltaan M.Sc Industrial Engineering ja toimii hallitusammattilaisena ja johdon konsulttina. Hän oli ICA Groupin osto- ja logistiikkatoiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja (Executive Vice President, Supply Chain) vuosina ja toimi IKEA konsernissa vuosina , viimeiseksi ostotoiminnasta vastaavana johtajana (Senior Vice President, Global Sourcing / CPO). Sven-Olof Kulldorff on hallituksen puheenjohtaja BUFAB Groupissa ja Byredo AB:ssa ja hallituksen jäsen Boxon AB:ssa, Rusta AB:ssa, IDesign A/S:ssa, Sonat AB:ssa, Grädde AB:ssa, Fjällbrynt AB:ssa, Market on Line AB:ssa ja BergendahlGruppen AB:ssa. Sven Olof Kulldorff on Ruotsin kansalainen. Alexander Rosenlew s. 1971, valittiin hallituksen jäseneksi Rosenlew on kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management). Hän on huhtikuusta 2010 alkaen Orthex Oy:n toimitusjohtaja. Vuodet 2002-maaliskuu 2010 Rosenlew oli Colgate-Palmolive Finlandin toimitusjohtaja ja Colgate-Palmolive Nordic A/S:n johtoryhmän jäsen. Ennen tätä hän toimi Nestlén palveluksessa erilaisissa markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina Alexander Rosenlew on tällä hetkellä Lagerblad Foods Oy:n hallituksen jäsen ja Oy Rosaco Ab:n hallituksen puheenjohtaja. Juha Mikkonen s. 1962, valittiin hallituksen jäseneksi Mikkonen on kauppatieteiden maisteri. Hän on kiinteistösijoitusyhtiö Vicus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Aikaisemmin Juha Mikkonen työskenteli Conventum Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt sijoituspäällikkönä Kansallis-Osake-Pankissa ja osakeanalyytikkona Midland Montagu Osakepankissa. Lisäksi hän oli perustamassa Conventum Oyj:tä ja investointipankki Prospectus Oy:tä. Hän on Assetman Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Markku Pelkonen s. 1962, on Picnic Yhtiöt Oy:n varatoimitusjohtaja ja Picnic Yhtiöt Oy:n tytäryhtiön Picnic Finland Oy:n toimitusjohtaja. Aikaisemmin Markku Pelkonen työskenteli Rautakirja Oy:n palveluksessa erilaisissa myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Viimeiset kahdeksan vuotta Pelkonen toimi Rautakirjan kioskikauppaliiketoimintaryhmän toimiala- johtajana. Hän on Tammer- Tukku Oy:n hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Pelkonen on merkonomi. 17

18 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009 Tiimari Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Tiimari noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan Tiimari-konsernin ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Tiimari Oyj Abp:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa Helsingissä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava yhdessä hallituksen valitsemassa yleisessä päivälehdessä. Tiimari julkaisee yhtiökokouskutsun myös konsernin kotisivuilla. Varsinainen Yhtiökokous 2009 Tiimari Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös osingonjaosta. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä valittiin hallituksen jäsenet vuoden 2010 yhtiökokouksessa päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastaja ja päätettiin tilintarkastajan palkkiosta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, osakkeisiin oikeuttavista oikeuksista ja myymään omia osakkeita erikseen määritellyin ehdoin. Ylimääräinen yhtiökokous 2009 Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti laskea liikkeelle suunnatun vaihdettavan pääomalainan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista erikseen määritellyin ehdoin. Lisäksi yhtiökokous päätti valita yhden uuden jäsenen hallitukseen, jonka toimikausi päättyy vuoden 2010 yhtiökokoukseen. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan varamiehenä varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä. Hallituksen tehtävät ja työjärjestys Hallituksen tehtävänä on johtaa yhtiötä Suomen osakeyhtiölain, muun lainsäädännön ja viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategian ja vuosisuunnitelman. Hallitus valvoo yhtiön vakavaraisuutta, kannattavuutta ja maksuvalmiutta sekä yhtiön johtoa. Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet, vastaa tilinpäätöksen valmistelusta, vahvistaa rahoituspolitiikan sekä päättää yhtiön toimialan puitteissa toimista, jotka yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ovat poikkeuksellisia tai erityisen merkittäviä, elleivät nämä päätökset kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän työsuhteen ehdot sekä nimittää tarpeellisen määrän johtoryhmän jäseniä ja hyväksyy heidän palkkaetunsa. Hallitus hyväksyy ja päättää sekä johdon että konsernin yleisistä palkitsemisperiaatteista sekä muista laajakantoisista henkilöstöasioista. Hallitus päättää myös valiokuntien asettamisesta ja niiden työtehtävistä. Valiokuntien 18

19 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009 tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa. Hallitus vuonna 2009 Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallitukseen yhden jäsenen lisää. Hallituksen puheenjohtajana toimii tilikauden päättyessä Hannu Ryöppönen, varapuheenjohtajana Peter Seligson ja jäseninä Sven-Olof Kulldorff, Juha Mikkonen, Markku Pelkonen ja Alexander Rosenlew. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole yhtiön palveluksessa. Tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty yhtiön kotisivuilla ja tämän selvityksen osana sivulla 16. Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana kaksikymmentä kertaa. Jäsenet osallistuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin kokouksiin. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen jäsenistä muut kuin Juha Mikkonen ovat suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen valiokunnat Hallitus on nimittänyt vuonna 2009 kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. 1. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportointiprosessia, valvoa konsernin raportointia ja yhtiön ja konsernin lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja oheispalvelujen tarjoamista sekä valmistella tilintarkastajan valinta- ja palkkioehdotusta yhtiökokoukselle. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta, käsittelee yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä. Puheenjohtajana toimii tilikauden vaihteessa Juha Mikkonen ja jäseninä ovat Peter Seligson ja Hannu Ryöppönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna kertaa. Valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. 2. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia sekä valmistella yhtiökokoukselle esitykset hallituksen jäsenten palkkioista. Valiokunta valmistelee hallitukselle tehtävät esitykset hallituksen valiokuntien kokoonpanosta, toimitusjohtajan valinnasta ja työsuhde-etuuksista sekä johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät päätösasiat. Puheenjohtajana toimii Hannu Ryöppönen ja jäseninä Peter Seligson ja Alexander Rosenlew. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuonna Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja yhtiön juoksevaa hallintoa yhtiöjärjestyksen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajana toimii Hannu Krook. Toimitusjohtajalla ei ole sijaista. Toimitusjohtajan henkilötiedot on esitetty tämän konsernin kotisivuilla ja tämän selvityksen liitteenä sivulla 15. Muu johto Johtoryhmä Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin eri toiminnoista vastaavat johtajat ja Gallerix International AB:n toimitusjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla valmistelemaan esityksiä hallitukselle ja käsittelemään rahoitusta, talousasioita, tietohallintoa ja segmenttien välisiä sekä markkinoinnin, myymälätoimintojen ja ostojen ja logistiikan koordinointia vaativia asioita sekä liiketoiminnan kehityskysymyksiä. Tiedot johtoryhmään kuuluvista henkilöistä on esitetty konsernin kotisivuilla ja tämän selvityksen sivulla

20 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009 Tytäryhtiöiden hallinto Tytäryhtiöillä on hallitukset, jotka valvovat yhtiöiden toimintaa, vastaavat emoyhtiön hallitukselle siitä, että toiminta on lakien ja säännösten sekä konsernin toimintaperiaatteiden mukaisia ja että tytäryhtiöitä koskevia merkittäviä asioita käsitellään tarpeen mukaan konsernin johtoryhmän ja/tai hallituksen kokouksissa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että yhtiön resurssit ovat oikeassa suhteessa toiminnan tarpeisiin, että henkilöstöä kehitetään ja että toiminta täyttää sovitut laatuvaatimukset. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat tytäryhtiöiden hallituksille siitä ja että toiminta tapahtuu kyseisen maan lakien ja muiden säännösten mukaan. Palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna 2009 yhtiökokous päätti puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten palkkioksi euroa. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että valiokuntien jäsenille maksetaan 100 euron kokouspalkkio valiokuntien kokouksista. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Hallituksen jäsenistä Hannu Ryöppöselle ja Sven-Olof Kulldorffille on yhtiökokouksen päätöksellä myönnetty optioita, joista ensimmäisten merkintäaika on alkanut Toimitusjohtajalle maksetaan palkan lisäksi vuotuista bonuspalkkiota, joka vastaa enimmillään kahtatoista kuukausipalkkaa. Bonuspalkkio määräytyy yhtiön hallituksen asettamien tavoitteiden perusteella. Toimitusjohtajalla on lisäksi optio-ohjelma, josta ensimmäisen optiosarjan merkintä on mahdollista aikaisintaan ja toisen Toimitusjohtajalla on molemminpuolinen kuuden kuukauden irtisanomisaika, irtisanomisajan palkan lisäksi ei ole sovittu irtisanomiskorvauksista. Toimitusjohtaja Hannu Krookin palkka luontoisetuineen ja bonuksineen vuonna 2009 oli ,17 euroa. Bonuksia tästä summasta oli 0 euroa. Johtoryhmän jäsenille voidaan normaalin palkan lisäksi maksaa bonuspalkkioita. Palkkiot perustuvat osittain yhtiön sovittujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja osittain henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Hallitus päättää vuosittain bonuspalkkioiden ehdoista. Vuonna 2009 johtoryhmän jäsenten palkat luontaisetuineen ja bonuksineen olivat yhteensä ,59. Vuonna 2009 ei maksettu bonuspalkkioita vaan niihin sovellettiin leikkuria tappiollisen tuloksen vuoksi. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta. Järjestelmä sisältää tuloslaskelman, tasetiedot, kassavirran ja tärkeimmät tunnusluvut. Liiketoimintoja johdetaan konsernin johtoryhmän, liiketoimintojen johtoryhmien ja Gallerixissa myös yhtiöstä vastaavan toimitusjohtajan kautta. Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin erikoisosaamista. Riskienhallinnan tehtävä on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida liiketoimintaan liittyviä ja tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on selostettu tässä selvityksessä sivulla 20. Yhtiöllä ei ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Hallitus ja tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta mahdollisista erityistoimista sen mukaisesti. Sisäpiirihallinto säännöllisesti ja päättää Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n voimaantullutta listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on myös omat sisäpiirisäännöt. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimi- 20

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 Tiimari Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä

Lisätiedot

Tiimarin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön yhtiökokous, hallitus sekätoimitusjohtaja.

Tiimarin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön yhtiökokous, hallitus sekätoimitusjohtaja. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2011 Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin,

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia,

Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia, SISÄLTÖ Tiimari-konsernilyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Tiimari-konsernin strategia... 7 Tiimari-ketju... 9 Gallerix-ketju... 11 Johtoryhmä... 13 Hallitus... 15 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012 Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin

Lisätiedot

Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012. Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala

Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012. Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012 Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala Tiimari lyhyesti (1.1.2012) Askarteluun, lasten juhliin, sisustukseen, koulu- ja toimistotarvikkeisiin, kortteihin ja lahjapaketointiin

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Yhtiökokous. Hotelli Marski, Helsinki 19.10.2009

Yhtiökokous. Hotelli Marski, Helsinki 19.10.2009 Tiimari Oyj Yhtiökokous Hotelli Marski, Helsinki 19.10.2009 Tiimari Oyj Q2 tulos M 1 6/2009 1 6/2008 1 12/2008 LIIKEVAIHTO 31.33 33.9 85.6 Ensimmäisen vuosipuoliskon myynti 7,6% Aineet ja tarvikkeet 11.9

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja. (Hallituksessa 1.7.2010 asti) (Hallituksessa 1.7.2010 asti

Varapuheenjohtaja. (Hallituksessa 1.7.2010 asti) (Hallituksessa 1.7.2010 asti Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 16.2.2011 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Suomen

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00

Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00 VUOSIKERTOMUS 2008 2 Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET Tiimari -konsernin strategiana on omata useita liiketoimintakonsepteja ja rakentaa niille kannattavaa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS

30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS 30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi.

9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi. 1 (5) LEMMINKÄINEN OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Tämä selvitys Lemminkäinen Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012. Helsinki, Messukeskus 26.3.2012

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012. Helsinki, Messukeskus 26.3.2012 Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012 Helsinki, Messukeskus 26.3.2012 Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Oriola KD Oyj 26.3.2012, Helsingin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HALLITUS Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot