Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry"

Transkriptio

1 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Yleistä puutavaran autokuljetusten toimintaympäristöstä Kuljetustilastoja Vuosi 2010 on ollut laman jälkeisen toipumisen aikaa koko metsäsektorille. Merkittävä markkinaparannus selluteollisuudessa oli kantavana voimana koko jalostavalle teollisuudelle. Kulunut vuosi on kohdellut metsäalan kuljetusyrittäjiä kovin eri tavalla. Kaksijakoisuutta pahensi vielä loppukesän / alkusyksyn yli 5 miljoonan kuutiometrin myrskytuhot; osalla yrittäjistä oli urakointimahdollisuuksia enemmän kuin tarpeeksi, mutta toisaalta osalla yrittäjistä lähes koko vuosi oli toiminnan tasoltaan vaatimaton. Uskoa alan pitkäjänteiseen myönteiseen kehitykseen horjuttivat asiakkaiden toteuttamat tuotantolaitosten alasajot ja kuljetusalaa vaivannut ylikapasiteetti. Kuljetustoiminnan kannalta ratkaisevan tärkeitä ovat puun osto ja ennen kaikkea suoritetut hakkuut. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan markkinapuun hakkuut olivat 51,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna Kasvua edelliseen ennätyksellisen heikkoon vuoteen verrattuna oli 10,3 miljoonaa kuutiometriä, mutta vuoden 2007 ennätyksellisiin markkinapuun hakkuisiin (57,7 miljoonaa kuutiometriä) ei vielä läheskään ylletty. Puuta tuotiin 12,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin taantumavuonna Venäläisen puun osuus metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 12 % eli pienin 2000-luvulla. Kaikkiaan ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 19 %. Tämä ulkomaisen puun osuus on ollut 2000-luvulla keskimäärin 24 %. Puutavaralajeista eniten tuotiin haketta (4,3 milj.m3) ja koivukuitua (4,0 milj.m3). Poikkeuksellisen vähän tuotiin tukkipuuta, vain 0,6 miljoonaa kuutiometriä. (METLA ) Kertomus vuonna Metsäteho Oy:n jäseniltään keräämien tilastojen mukaan autokuljetusmaksut nousivat edellisvuodesta 6,4 snt/m3km 6,8 snt/m3km eli yli 6 %. Metsätehon osakkaiden puutavaran autokuljetukseen käyttämä rahamäärä oli 273,2 miljoonaa euroa eli 78 % puutavaran kaukokuljetuskustannuksista. Autokuljetuksessa rahaa liikkui 76,8 miljoonaa euroa enemmän (+39 %) ja kumipyöräliikenne sai markkinaosuutta 2 % enemmän kuin lamavuotena Kyseisen tilaston mukaan keskimääräinen kuljetusmatka suoraan tehtaalle oli 110 kilometriä ja tällöin keskimääräinen kuljetushinta oli 7,02 euroa kuutiometrille eli noin 8,25 euroa tonnille. 1

2 Puutavara-autojen määrä kuukausittain kotimaan kuljetuksissa Kuukausittain ajossa olleiden autojen määrän tilastointi, jonka Metsäntutkimuslaitos julkaisee, perustuu tutkimuslaitoksen neljällekymmenelle puunostajalle sekä Metsähallitukselle toimittamaan kyselyyn. Alan keskittyneisyyden johdosta tilasto on melko kattava. Metsänhoitoyhdistysten toimeksiannosta kuljetuksia suorittavat esiintyvät kolmen kuukauden (tammi-, touko- ja syyskuu) luvuissa. Kertomus vuoden aikana ajossa olleiden autojen määrässä tapahtui merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin vuosien 2007 ja 2008 huippukuukausista jäätiin edelleen 300 auton päähän kpl TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU Kaavio 1. Kuukausittain ajossa olleet puutavara-autot (Metla). Ennustukset öljyn hinnan noususta, maailman talouden elpymisen johdosta, ovat pitäneet hyvin paikkaansa. Öljyalan Keskusliiton keräämistä dieselöljyn hintatiedoista selviää kehityskulku hyvin; päivämäärä hinta snt / litra , , ,8 Odotettua tuskaisempi nousu lamasta näkyy selvästi puutavara-autojen rekisteröinneissä. Laman alla vuonna 2008 rekisteröitiin vielä 279 puutavaraautoa, mutta vuonna 2009 vain 120 uutta autoa tuli rekisteriin ja kuluneena vuotena 2010 tapahtui vain 142 uuden auton rekisteröintiä. MetsäTrans lehden ansiokkaan tilaston mukaan puutavara-autoja oli rekisterissä vuoden 2

3 2010 lopussa 1543 kpl. Puutavaraa kuljettavia yrityksiä oli vuoden vaihtuessa 780 kpl, 28 vähemmän kuin vuotta aiemmin MUUT M-B SCANIA VOLVO SISU Kaavio 2. Vuosittain rekisteröidyt puutavara-autot merkeittäin. Puutavarayhdistelmä indeksin kehitys oli huolestuttava niin kuljetusyrittäjien kuin myös jäsenistön asiakkaiden kannalta. Kuljettaminen kallistui merkittävästi. Kokonaisindeksin nousuvauhti kiihtyi polttoaineen hinnan myötä rajusti loppu vuotena ja kokonaisindeksin vuosimuutos oli tasan 7,0 pistettä eli 6,1 %. Puutavarayhdistelmäindeksi 135,0 130,0 125,0 pistettä 120,0 115,0 Polttoaineindeksi Kokonaisindeksi 110,0 105,0 100,0 XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kaavio 3. Puutavarayhdistelmä indeksin kehitys. 3

4 Erilaiset selvitykset ja tutkimukset Puutavaralajien tuoretiheyden alueellinen vaihtelu mittausasemien vastaanottomittauksessa Tutkimustyö saatiin valmiiksi ja uudet puutavaran tuoretiheyspainotaulukot julkaistiin Maa ja metsätalousministeriön asetuksella Nro 8/10. Puutavaran mittauksen neuvottelukunnan ja Metlan pitkäjänteinen työ saatiin tältä osin päätökseen. Erityisen merkittävän panoksen työhön antoi Metlan tutkija Jari Lindblad. Kasvun eväät, metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja kehittämisohjelma Työtehoseuran toteuttama tutkimus- ja kehittämisohjelma saatettiin loppuun vuoden 2010 aikana. Muun muassa Metsämiesten säätiön tukeman ohjelman tulokset on tiivistetty Työtehoseuran julkaisuun nro 406 Kasvun eväät metsä- ja puualan pienyrityksille. Puutavara-autojen kokonaispainojen korotukset Metsäteollisuus ry on aloitteellisesti pyrkinyt kuluneenkin vuoden aikana puutavara-autojen kokonaispainojen korottamiseen. Perusteluina ovat olleet kuljetustalous, ympäristönäkökohdat ja kuljetuskapasiteetin riittävyys (= kuljetusten turvaaminen). MKY ry:n puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja ovat olleet keskusteluissa ja tapaamisissa mukana esittämässä kuljetusyrittäjien näkökohtia. Metsätehon tutkimushankkeet CTI -järjestelmän kokeileminen puutavara-autoissa Hankkeen tavoitteena oli hankkia kokemuksia ja tutkimustietoja rengaspaineiden säädön merkityksestä - kelirikkoisten ja heikosti kantavien tieosien raiteistumiseen ja tierungon muutoksiin - ajoneuvoyhdistelmän liikkuvuuteen ja liikkeelle lähtöön huonoissa tieoloissa - ajoneuvon veto- ja mäennousukykyyn - ajoneuvon toimintaan, kuten polttoaineen kulutus, ajonopeus, jarrutukset - kuljettajien tärinäaltistukseen - ajoneuvokohtaiseen kuljetussuoritteeseen ja -kustannuksiin - kuljetustalouteen sivukustannuksineen - perustaksi kotimaista tuotekehitystä koskevaan päätöksentekoon Metsäteho on laatinut alkusyksystä 2009 tutkimuksista raportin Raportti 207 CTI puutavara-autossa. Keuruun metsätien syksyn 2008 ja Vesilahden maantien kevään 2009 mittausten tulokset. Käytännön kokeiluihin päästään vuoden 2011 aikana, jolloin Metsähallituksen ajossa pitäisi olla 7 kappaletta CTI-laittein varusteltua puutavara-autoa. Puutavaran mittauslainsäädännön uudistaminen Toiminnanjohtaja on osallistunut Puutavaran mittauksen neuvottelukunnan asettaman työryhmään, joka on käsitellyt puutavaran mittauslainsäädännön uudistamista. Merkittävä paine lain uudistamiseen on syntynyt metsäenergian käytön lisääntyessä, koska muun muassa risujen ja kantojen mittaus ei kuulu voimassa olevan puutavaran mittauslainsäädännön piiriin. 4

5 Kenttätoiminta, sidosryhmäyhteistyö ja muut edustukset Yhdistys osti toimisto- ja kirjapitopalvelut SKAL ry:ltä. Jäsenkirjeitä tehtiin 10 kappaletta ja SKALnet toimintoja kehitettiin. Salla Laurin emännöi MKY:n matkaa Malagaan. Järjestötoiminnan kehittämistä jatkettiin kahdella eri sektorilla. Yhteistyötilaisuuksia järjestettiin Metsäalan Yrittäjien neuvottelukunnan (MYN) tiimoilta Koneyrittäjien liiton ja Meto-yrittäjien kanssa. SKAL organisaation sisäiset kehittämistoimenpiteet eivät johtaneet merkittäviin muutoksiin MKY:n osalta. Edelleenkin alueyhdistykset ja niiden puutavarajaostot ovat kenttätyön kannalta merkittävässä asemassa. Läheiseksi yhteistyö tahoksi on muotoutunut toiminta Elintarvikealan Kuljetusyrittäjien kanssa. Heidän kanssaan yhteisvoimin järjestettiin muun muassa vuosikokous viikonloppukin Kuusamossa. Toimintavuoden aikana kenttätyötä leimasivat alkuvuotena toipuminen lamasta, loppukesällä myrskysavotat ja vuoden lopussa nopeasti noussut polttoaineen hinta. Oman mausteensa toivat asiakastahon lopputuotteiden markkinat, joiden poukkoilut vaikuttivat vuoden aikana merkittävästi jäsenyrittäjien toimintaan. Loppuvuodesta toteutuneiden Vapo / Harvestia kaupan ja Myllykoski / UPM-Kymmene kaupan vaikutuksia ei vielä tätä kirjoitettaessa voitu arvioida. Asiakastahojen organisaatio- ja toimintatapojen muutoksilla oli myös poikkeuksellisen suuri merkitys kuluneena vuotena, muun muassa Stora Enso Oyj:n päätös kuormakokojen leikkaamisesta on esimerkki muutosten vaikutuksista yrittäjien toimintaan. METKO Perinteiseen tapaan METKOssa oltiin yhteisosastolla SKAL:n kanssa. Osastolla kävi runsaasti jäsenistöä paistelemassa A-Vakuutuksen tarjoamia makkaroita, yli 300 henkeä osallistui kyselyyn ja juustohöylän heittäjiä oli riittävästi. Messujen kuvatuin auto, Pekka Lapaton Vanaja, oli osastomme helmi. MSO Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti hallituskauden loppuun asti kestävän Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) keväällä MKY ry:n hallitus sai nimetä ohjelman johtoryhmään yhdistyksen toiminnanjohtajan. Ohjelma seuraa ja ennakoi ajankohtaiseen suhdannetilanteeseen liittyen metsäalalla tapahtuvaa rakennemuutosta ja koordinoi siihen nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden valmistelua eri hallinnonaloilla. Lisäksi sen tehtävänä on alan rakenteelliseksi kehittämiseksi koordinoida eri hallinnonalojen ja muiden keskeisten toimijoiden toimenpiteet, joilla toteutetaan yliasiamies Esko Ahon johdolla työskennelleen metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän esitykset. Osittain MSO:n esitysten pohjalta Suomen hallitus päätti mittavista toimista metsäalan kilpailukyvyn turvaamiseksi. MSO työskentelyyn eri työryhmissä ovat toiminnanjohtajan lisäksi osallistuneen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Venäjän liikenne Venäjältä kuorma-autoilla tuotavat puumäärät ovat merkittävästi vähentyneet 2000-luvulla ja lisäksi venäläisten kuljetusyritysten markkinaosuus on tässäkin liikennesuoritteessa kasvanut merkittävästi. Parhaimmillaan Venäjän 5

6 ajossa oli jopa 150 puutavara-autoa ja lisäksi merkittävä määrä hakeautoja. Kuluneena vuotena Venäjän liikenteellä oli lähinnä paikallista merkitystä yksittäisille kuljetusyrityksille. Koneyrittäjien liitto Tiivis yhteistyö Koneyrittäjien liiton kanssa jatkui toimistojen kesken. Vuonna 2009 järjestettiin yhdessä ensimmäisen kerran Syysriihet ja kuluneena vuotena oli siis järjestyksessään toinen yhteinen Syysriihi kierros. Kuljetusyrittäjienkin otettua Syysriihet omikseen osallistujamäärät ovat selkeässä kasvussa. Tilaisuudet järjestettiin Lappeenrannassa, Joensuussa, Forssassa ja Oulussa ja tämä alueellisuus on koettu erittäin positiiviseksi. Tätä toimintamuotoa tullaan jatkamaan ja edelleen kehittämää koneyrittäjien kanssa. Sidosryhmäyhteistyö Sidosryhmäyhteistyö toteutettiin valtaosin entisissä puitteissa. Keskinäinen vakuutusyhtiö ETERA:n hallintoneuvoston varsinaisena jäsenenä toimi puheenjohtaja Ari Hämäläinen. Kertomusvuoden aikana ETERA osallistui aktiivisesti järjestötapahtumiin ja niin kuljettajien kuin myöskin kuljetusyrittäjien TYKY toimintaan. Ari Hämäläinen ja Jukka Lehtonen olivat A- Vakuutuksen isännistön jäseninä. Puheenjohtaja Ari Hämäläinen toimi Suomen Metsäsäätiön valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenenään oli toiminnanjohtaja Kari Palojärvi. Metsäsäätiö jatkoi arvokasta työtään. Metsäsertifiointi ry:n toiminta sekä Suomen Metsäyhdistyksen erilaiset projektit olivat kertomusvuonnakin säätiön tärkeitä rahoituskohteita. Puheenjohtaja Ari Hämäläinen toimi Oy Atlas-Öljy Ab:n hallituksen jäsenenä. Toiminnanjohtaja edusti yhdistystä Suomen Metsäsertifiointi ry:n hallituksessa. MKY ry:n jäsenet ovat yhdistyksensä kautta sitoutuneet järjestelmään. Vuoden aikana tehtiin sertifiointikriteerien uudistustyö. Kuljetusyrittäjille ei kriteerien uudistamisesta merkittäviä muutoksia tullut. Loppuvuodesta valmistauduttiin uusien kriteerien kentälle jalkauttamistyöhön ja kansainvälisiin kysymyksiin. PECF merkintä ja sen takana oleva metsiensertifiointijärjestelmä on kuluneena vuotena selvästi lyönyt läpi markkinoilla teemalla Maailman suurin ympäristöliike! Puutavaran mittauksen neuvottelukunta jatkoi MMM:n asettamana puutavaran mittauksen kehittelyä. Merkittävä työkohde on ollut ns. Kärkkäisen puutavaran painotaulukoiden (Tuoretiheystaulukot) uusiminen. Vuoden 2010 aikana aloitettiin koko puutavaran mittauslain uudistamiseen tähtäävä työseknetely. Neuvottelukunnan varsinaisena jäsenenä oli yhdistyksen toiminnanjohtaja ja varajäsenenä aluepäällikkö, metsänhoitaja Jouni Bergroth. Kari Palojärvi toimi Pohjois-Savon Metsäkeskuksen neuvottelukunnan jäsenenä. Toiminnanjohtaja on edelleen Suomen Metsäyhdistyksen hallituksen varajäsenenä. MKY:llä ja KL:lla on Metsäyhdistyksessä yhteinen hallituspaikka, jonka tämän hetkinen toimikausi kattaa vuodet

7 Yhteistyö Tiehallinnon kanssa Metsäsektori on yksi tärkeimmistä Tiehallinnon (loppuvuodesta ELY-keskus) asiakassegmenteistä ja yhteistyökumppaneista. Metsäsektorin rooli Tiehallinnon asiakkaana korostuu erityisesti alemman tieverkon käyttäjänä. Metsäsektorin asiakassuhteen kehittämistä vastasi Tiehallinnon puolelta Keski- Suomen tiepiiri. Tiehallinnon Metsäklusterin yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yhteistyöllä on ollut merkittävä vaikutus muun muassa metsäteollisuuden puuhuollon turvaamiseksi saatujen tiemäärärahojen ja yksityisteille saatujen lisärahojen merkityksen esille tuomisessa ja kohdentamisessa. Keskustelut yleisestä tienpidosta on ollut luonnollisesti tärkein asia, mutta esille on noussut muun muassa puunkuormauspaikkojen kehittäminen ja ylläpito. Koulutus Kuluneen vuoden aikana koulutusasioissa edelleen tärkeimpänä on Kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyys ja jatkokoulutus (CAP). Tätä koulutusta edesautetaan yhdessä asiakaskunnan ja SKAL organisaation eri tasojen kanssa. Vanhojen perinteiden mukaan toiminnanjohtaja on käynyt metsäopetukseen liittyen luennoimassa puutavaran autokuljetuksessa ammattikorkeakouluissa. Tampereen ammattikorkeakoulun suunnittelema METSÄALAN INNOVAATIO- JA OSAAMISVERKOSTO (MIO) käynnistyi loppuvuodesta 2009 vahvan EU tuen saattama. Koulutussisällöt on suunniteltu yhteistyössä TAMK, Koneyrittäjäin liiton ja MKY ry:n kesken ja kouluttajiakin on molemmista yrittäjäjärjestöistä käytännön koulutuksessa mukana. Koulutustarjonta on kattanut tai tulee kattamaan maantieteellisesti lähes koko Suomen. Historiikki Kirkkovene Yhdistys täyttää vuonna vuotta ja kuluneena vuotena historiikkityöryhmä on kokoontunut useaan otteeseen. Olli Blomberg toimii historiikin kirjoittajana ja toimituskuntaan osallistuvat myös Heikki Parkkonen, Olavi Piiparinen ja Kari Palojärvi. MKY:n kirkkovene oli kertomus vuonnakin ahkerassa käytössä toukokuusta alkaen. Sitä hoitivat ja varustelivat kilpailukuntoon itä- ja kaakkoissuomalaiset jäsenet. 7

8 Vuosikokous Yhdistyksen hallitus Vuosikokous pidettiin Kuusamossa. Kokouspäivä aloitettiin seminaarilla, jossa pääpuhujana oli kansanedustaja Lyly Rajala. Kaiken kaikkiaan kuljetusalan ihmisiä oli paikalla noin 115 henkeä ja MKY:n vuosikokouksessa oli edustettuna 40 jäsenyritystä. Kokouksen puheenjohtajina toimivat yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannu Lamminen ja liikenteenharjoittaja Erkki Pitkänen. Vuoden 2010 Metsäalan Kuljetusyritykseksi valittiin Erkki Kurkinen Ky, Kittilästä. MKY-004 kolkutin luovutettiin pitkäaikaiselle varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajalle Esa Haakanalle. Vuoden 2010 kolkuttaja huomionosoituksen sai Antti Numminen Mittaportti Oy:stä Raumalta. Hallituksen jäsenmääräksi vuodelle 2010 päätettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi varsinaista ja viisi varajäsentä alueellisen jaon mukaisesti ja lisäksi uudistettiin hallitusta siten, että valittiin bioenergia-asiantuntija jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna varsinaisiin kokouksiin kolme kertaa. Lisäksi hallituksen jäseniä osallistui SKAL:n liittokokoukseen ja yhdistyksen vuosikokoukseen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Ari Hämäläinen Mikkelistä ja varapuheenjohtajana Hannu Lamminen Ruovedeltä. Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Pekka Valtonen, Tammela Erkki Pitkänen, Kuusamo Ismo Viitanen, Uusikaupunki Arto Löppönen, Sulkava Leo Koikkalainen, Ruokolahti bioenergia: Jouni Tamminen, Tampere Teppo Viik, Konnevesi Jukka Lehtonen, Aavasaksa Jarkko Vartiamäki, Alavus Jukka Asikainen, Varkaus Antero Airio, Mäntsälä Antti Tiippana, Ruokolahti Jäsenet Jäsenmäärä laski 13 jäsenellä vuonna Kuluneena vuotena lamavuoden 2009 vaikeudet realisoituivat jäsenistön keskuudessa eikä vuosi 2010 ollut riittävän hyvä taloudellisesti, joten toiminnan lopettamisia oli melkoisen paljon enemmän kuin uusia aloittavia yrittäjiä. Yhden auton yrittäjien vähenemisen taustalla on ollut myös asiakastahojen pyrkimys saada suurempia 8

9 kokonaisuuksia aikaiseksi. Toisaalta jäsenhankinta ei ollut yhtä voimallista vuonna 2010 kuin vuonna Jäsen- ja automäärät alueittain kertomusvuoden lopussa: (suluissa v. 2009) Alue Jäseniä Autoja Vapaajäseniä *) Sisä Suomi 53 (55) 82 (86) 2 (3) Keski Suomi 33 (36) 44 (47) 5 (4) Itä Suomi 130 (130) 210 (210) 2 (4) Kaakkois Suomi 48 (50) 119 (121) 0 (0) Lappi 34 (34) 46 (45) 0 (0) Oulu 71 (71) 103 (103) 2 (3) Länsi Suomi 37 (39) 56 (58) 1 (1) Etelä Suomi 13 (14) 21 (18) 1 (0) Pohjanmaa 32 (35) 42 (45) 4 (3) Yhteensä 451 (464) 723 (733) 17 (18) *) Vapaajäsen = Perusjäsenmaksun maksava jäsen, jolla ei ole kalustoa puutavaran kuljetuksissa. Puunkuormauksen SM Puutavaran kuormauksen Suomen mestaruudesta kisaili alkukilpailussa tuhat ja yksi ammattilaista. Tuhannes kilpailija oli Markku Skyttä Hyvinkäältä ja hänelle MKY lahjoitti SKAL:n historiikki kirjasarjan. Alkukilpailujen perusteella MKY:n 500 euron lahjakortti meni naisten sarjan voittaneelle Lappajärven Kaisu Ahopellolle ajalla 8:02. Veteraanisarjaankin saatiin uusi mestari Lapista; Kaarlo Rundgren Pellosta pysäytti kellot aikaa 4:47 (!) ja hänen loppuaikakin oli kova 6:42. Alla on kisan lopputulokset. Nimi Kotipaikkakunta Lääni Aika 1. Heinonen, Kari Savonlinna Itä-Suomi Varkoi, Petri Juankoski Itä-Suomi Sarajärvi, Jari Kuusamo Oulun lääni Korhonen, Timo Lieksa Itä-Suomi Laine, Jori Orivesi Länsi-Suomi Itkonen, Ari Airaksela Itä-Suomi Villman, Pekka Viitasaari Länsi-Suomi Haapalainen, Jukka Nurmes Itä-Suomi Ylijääskö, Kalle Sinettä Lapin lääni Kuosmanen, Ari Lahti Etelä-Suomi Kuulasmaa, Niilo Viitasaari Länsi-Suomi Moilanen, Juha Utajärvi Oulun lääni

10 Yhdistyksen hankinnat Yhdistyksen merkittävin hankinta vuonna 2010 oli toiminnanjohtajan käytössä olleen henkilöauton vaihtaminen uudempaa Citroen C4 Grand Picassoon joulukuussa Yhdistyksen hallitus oli valmistautunut jo vuonna 2009 hankkimaan sijoitus- / majoitusasunnon SKAL ry:n pääkonttorin läheisyydestä, mutta tällöin sopivaa ei löytynyt. Vuoden 2010 lopulla vapautui Nuijamiestentie 7:ssä (Kuljetuskuutio) majoitusyksiö, jonka yhdistys vuokrasi. Yhdistyksen talous ja toimihenkilöt Lopuksi Toimintavuodesta muodostui kokonaisuutena ylijäämäinen. Jäsenmaksujen ja kulujen välinen suhde oli tyydyttävällä tasolla ja sijoitustoiminnan tulos parani edelleen. Kaiken kaikkiaan yhdistys teki ,41 euron tuloksen, jonka hallitus esittää kirjattavaksi kokonaisuudessaan taseeseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Taseen loppusumma oli ,57 euroa vuoden 2010 lopussa. Yhdistyksen toiminnanjohtajana työskenteli Kari Palojärvi ja toimistosihteerinä työskenteli Salla Laurin. MKY ostaa toimistosihteeripalvelut SKAL:lta, jotka on määritelty 25 prosentiksi Salla Laurinin kokonaistyöajasta. MKY osti kassa- ja kirjanpitopalvelut SKAL:lta. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö, Tuokko Tilintarkastus Oy pääauditoijana Timo Tuokko. Tilintarkastajien varajäseniksi oli valittu kauppatieteiden maisteri Markku Immanen ja liikenteenharjoittaja Seppo Makkonen. Tositteiden tarkistuksen hoiti liikenteenharjoittaja Hannu Lamminen. Menotositteet hyväksyi toiminnanjohtaja ja hänen kulujaan koskevat tositteet puheenjohtaja Ari Hämäläinen. Yhdistyksen hallitus sai kokouksissaan raportit sekä jäsen- että taloustilanteen kehittymisestä. Toimintavuosi oli jäsenille kasvavien kuljetusmäärien, mutta tiukan talouden aikaa. Jäsenyrittäjien toiminnan kannattavuuden heikkous näkyi investointi määrien vähäisyytenä. Kyky ja halu investoida ovat olleet poikkeuksellisen heikkoja jo kaksi vuotta. Lamasta nousu on ollut kaikkien harmiksi tuskaisen hidasta. Joka vuosi metsät kasvavat puuta ja puita tullaan kaatamaan ja kuljettamaan. Kokonaismäärät saattavat vaihdella, mutta muistaa täytyy lamavuodenkin hakkuumäärän olleen yli 40 miljoonaa kuutiometriä. Sen alle tuskin mennään ja kallistuva öljy ja energia ylipäätänsä lisäävät puun käyttöä samoin kuin kuluttajien ympäristövaateet. Metsäalasta biotoimialaan näyttää olevan markkinointistrategia, joka lisää puun käyttöä. Vuosi 2010 vaihtui edelleen uuden paremman vuoden toivossa. Yhdistyksen jäseniä toimintavuodesta 2010 kiittäen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Hallitus 10

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä Vuosi 2012 on oleva vuosi, jolloin viimeistään on koko metsäteollisuussektorin tehtävä tulosta. Selluteollisuuden hyvä kannattavuus

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2013 SKAL:n vuoden 2013 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 694 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 690 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat lokakuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 18.11.1997 413 Puukaupassa ennätysvauhti lokakuussa Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 546 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 497 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 582 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 KULJETUSBAROMETRI 1/2009 SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 SKAL:n vuoden 2009 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat toukokuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 17.6.1998 437 Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa Yksityismetsien puukauppa kävi verkkaisesti kevään aikana, vaikka tukkipuun

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2017: Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen

SKAL Kuljetusbarometri 3/2017: Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen : Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen 2 3 Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 KULJETUSBAROMETRI 1/2009 SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 SKAL:n vuoden 2009 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta

Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta 18.6.2007 1 18.6.2007 2 Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta Pekka Kauranen Metsätehon iltapäiväseminaari 14.6.2007 18.6.2007 3 Sisältö 1. Itämeren altaan puumarkkinat 2. Kuljetusmuodot

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 20.4.1998 431 Maaliskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Yrityskohtaisten puukauppasopimusten odottelu näkyi maaliskuun

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2014

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2014 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2014 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2014 SKAL:n vuoden 2014 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 677 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 479 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa.

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Puun ostot ja hinnat heinäkuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 28.8.1998 448 Puukauppa vilkastui heinäkuussa Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Kalle Karttunen 1, Jarno Föhr 1, Tapio Ranta 1, Kari Palojärvi 2 & Antti Korpilahti 3 1. 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2. 2. SKAL, Metsäalan

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n vuoden 2012 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 684 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kari Väätäinen, Perttu Anttila, Juha Laitila, Yrjö Nuutinen Metsäntutkimuslaitos FORESTENERGY2020 - vuosiseminaari 2013 Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy

Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 1 Puun kulku metsästä tehtaalle Suomessa 2009 (milj.m 3 ) Puustopääoman kasvu 40 milj. m 3 Tuontipuu ja hake 7 31+6 Puuston kasvu Kokonaispoistuma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2016 Rakentaminen heijastuu myönteisesti kuljetusmarkkinoihin

SKAL Kuljetusbarometri 2/2016 Rakentaminen heijastuu myönteisesti kuljetusmarkkinoihin Rakentaminen heijastuu myönteisesti kuljetusmarkkinoihin 2 3 N=479 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 2/2009

Kuljetusbarometri 2/2009 KULJETUSBAROMETRI 2/2009 Kuljetusbarometri 2/2009 SKAL:n vuoden 2009 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yli 550 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä sekä toimialoja.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat marraskuu 1998 Toimittajat: Mika Mustonen Kaarina Linna 16.12.1998 465 Marraskuun puukauppa 3,3 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista vilkkaammaan syys lokakuu

Lisätiedot

KORJUU- JA KULJETUSYRITYSTEN KANNATTAVUUS

KORJUU- JA KULJETUSYRITYSTEN KANNATTAVUUS KORJUU- JA KULJETUSYRITYSTEN KANNATTAVUUS Projektiryhmä Jouni Väkevä ja Vesa Imponen Rahoittajat Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus r.y., Stora Enso Oyj, UPM-

Lisätiedot

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015 Yritysesittely Metsäteho Oy 2015 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 1/2008

Kuljetusbarometri 1/2008 KULJETUSBAROMETRI 1/2008 Kuljetusbarometri 1/2008 Ensimmäiseen uudentyyppiseen SKAL Kuljetusbarometriin vastasi 448 SKAL:n jäsenyritystä. Vastaajat edustivat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011 Kuljetusbarometri 2/2011 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011 SKAL:n vuoden 2011 toiseen kuljetusbarometriin vastasi 582 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue ja erikoisjärjestöjä sekä toimialoja.

Lisätiedot

Hakkuri-indeksi 2011. Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja,

Hakkuri-indeksi 2011. Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja, Hakkuri-indeksi 2011 Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja, 1 Hakkuri-indeksi 2011 Kustannusindeksit ovat Tilastokeskuksen ylläpitämä, konetyöalojen ja autokuljetuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

logistiikka-alalta Tilastotietoa kuljetus- ja

logistiikka-alalta Tilastotietoa kuljetus- ja SUOM EN KULJETUS JA LOGISTIIKKA Tilastotietoa kuljetus- ja logistiikka-alalta SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki www.skal.fi, sähköposti

Lisätiedot

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6,

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Helsinki politiikka Metsien käsittely ja puunkojuu Kansainvälinen

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2017: Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen

SKAL Kuljetusbarometri 2/2017: Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen : Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen 2 3 Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto 26.10.2016 Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Hankkeen tavoitteena on kehittää puutavaran ja

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Arovuori Kyösti Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa Etelä-Hämeen Osuuspankki, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Arovuori Kyösti Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa Etelä-Hämeen Osuuspankki, hallintoneuvoston puheenjohtaja Hausjärven kunta Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset Arovuori Kyösti Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa Etelä-Hämeen Osuuspankki, hallintoneuvoston puheenjohtaja Valtuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan esitykset. Liittokokous

Vaalivaliokunnan esitykset. Liittokokous Vaalivaliokunnan esitykset Liittokokous Todettiin liittovaltuustossa Hämeenlinnassa käytävät vaalit 3 Arvotaan vaalivaliokuntaan 2015 kuuluvat yhdistykset Vaalivaliokuntaan 2015 arvottavat yhdistykset

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Suomi on Euroopan metsäisin maa

Suomi on Euroopan metsäisin maa Suomi on Euroopan metsäisin maa Suomen maapinta-alasta noin xx % on metsien peitossa 75% Metsät kasvavat vuosittain noin xx miljoonaa kuutiometriä 100 milj.m 3 /v Metsät ovat merkittävä virkistyksen lähde

Lisätiedot

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS. 27.10.2010. Kemi. Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS. 27.10.2010. Kemi. Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS 27.10.2010. Kemi Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Työpaikat ja koulutusmäärät olleet liian pitkään epätasapainossa: - Maanteiden

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat

Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan koulutusasteet ja työelämän toimijat Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät 22.-23.2017 Ville Manner Metsäkoulutus ry 8.11.2017 8.11.2017

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet

Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet Heikki Pajuoja Toimitusjohtaja heikki.pajuoja@metsateho.fi Puutavaran kaukokuljetuksen tehostaminen Metsäalan strategisen ohjelman seminaari puutavaran kuljetuslogistiikasta

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 9.10. 2013 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen Paroni kabinetti. Kokouskahvit

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU Tutkimus- ja kehittämisohjelma 2009 2013 Metsäntutkimuslaitos PUU-tutkimus- ja kehittämisohjelma tuottaa tietoa puuraaka-aineiden hankinnasta,

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot