Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry"

Transkriptio

1 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Yleistä puutavaran autokuljetusten toimintaympäristöstä Kuljetustilastoja Vuosi 2010 on ollut laman jälkeisen toipumisen aikaa koko metsäsektorille. Merkittävä markkinaparannus selluteollisuudessa oli kantavana voimana koko jalostavalle teollisuudelle. Kulunut vuosi on kohdellut metsäalan kuljetusyrittäjiä kovin eri tavalla. Kaksijakoisuutta pahensi vielä loppukesän / alkusyksyn yli 5 miljoonan kuutiometrin myrskytuhot; osalla yrittäjistä oli urakointimahdollisuuksia enemmän kuin tarpeeksi, mutta toisaalta osalla yrittäjistä lähes koko vuosi oli toiminnan tasoltaan vaatimaton. Uskoa alan pitkäjänteiseen myönteiseen kehitykseen horjuttivat asiakkaiden toteuttamat tuotantolaitosten alasajot ja kuljetusalaa vaivannut ylikapasiteetti. Kuljetustoiminnan kannalta ratkaisevan tärkeitä ovat puun osto ja ennen kaikkea suoritetut hakkuut. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan markkinapuun hakkuut olivat 51,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna Kasvua edelliseen ennätyksellisen heikkoon vuoteen verrattuna oli 10,3 miljoonaa kuutiometriä, mutta vuoden 2007 ennätyksellisiin markkinapuun hakkuisiin (57,7 miljoonaa kuutiometriä) ei vielä läheskään ylletty. Puuta tuotiin 12,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin taantumavuonna Venäläisen puun osuus metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 12 % eli pienin 2000-luvulla. Kaikkiaan ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 19 %. Tämä ulkomaisen puun osuus on ollut 2000-luvulla keskimäärin 24 %. Puutavaralajeista eniten tuotiin haketta (4,3 milj.m3) ja koivukuitua (4,0 milj.m3). Poikkeuksellisen vähän tuotiin tukkipuuta, vain 0,6 miljoonaa kuutiometriä. (METLA ) Kertomus vuonna Metsäteho Oy:n jäseniltään keräämien tilastojen mukaan autokuljetusmaksut nousivat edellisvuodesta 6,4 snt/m3km 6,8 snt/m3km eli yli 6 %. Metsätehon osakkaiden puutavaran autokuljetukseen käyttämä rahamäärä oli 273,2 miljoonaa euroa eli 78 % puutavaran kaukokuljetuskustannuksista. Autokuljetuksessa rahaa liikkui 76,8 miljoonaa euroa enemmän (+39 %) ja kumipyöräliikenne sai markkinaosuutta 2 % enemmän kuin lamavuotena Kyseisen tilaston mukaan keskimääräinen kuljetusmatka suoraan tehtaalle oli 110 kilometriä ja tällöin keskimääräinen kuljetushinta oli 7,02 euroa kuutiometrille eli noin 8,25 euroa tonnille. 1

2 Puutavara-autojen määrä kuukausittain kotimaan kuljetuksissa Kuukausittain ajossa olleiden autojen määrän tilastointi, jonka Metsäntutkimuslaitos julkaisee, perustuu tutkimuslaitoksen neljällekymmenelle puunostajalle sekä Metsähallitukselle toimittamaan kyselyyn. Alan keskittyneisyyden johdosta tilasto on melko kattava. Metsänhoitoyhdistysten toimeksiannosta kuljetuksia suorittavat esiintyvät kolmen kuukauden (tammi-, touko- ja syyskuu) luvuissa. Kertomus vuoden aikana ajossa olleiden autojen määrässä tapahtui merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin vuosien 2007 ja 2008 huippukuukausista jäätiin edelleen 300 auton päähän kpl TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU Kaavio 1. Kuukausittain ajossa olleet puutavara-autot (Metla). Ennustukset öljyn hinnan noususta, maailman talouden elpymisen johdosta, ovat pitäneet hyvin paikkaansa. Öljyalan Keskusliiton keräämistä dieselöljyn hintatiedoista selviää kehityskulku hyvin; päivämäärä hinta snt / litra , , ,8 Odotettua tuskaisempi nousu lamasta näkyy selvästi puutavara-autojen rekisteröinneissä. Laman alla vuonna 2008 rekisteröitiin vielä 279 puutavaraautoa, mutta vuonna 2009 vain 120 uutta autoa tuli rekisteriin ja kuluneena vuotena 2010 tapahtui vain 142 uuden auton rekisteröintiä. MetsäTrans lehden ansiokkaan tilaston mukaan puutavara-autoja oli rekisterissä vuoden 2

3 2010 lopussa 1543 kpl. Puutavaraa kuljettavia yrityksiä oli vuoden vaihtuessa 780 kpl, 28 vähemmän kuin vuotta aiemmin MUUT M-B SCANIA VOLVO SISU Kaavio 2. Vuosittain rekisteröidyt puutavara-autot merkeittäin. Puutavarayhdistelmä indeksin kehitys oli huolestuttava niin kuljetusyrittäjien kuin myös jäsenistön asiakkaiden kannalta. Kuljettaminen kallistui merkittävästi. Kokonaisindeksin nousuvauhti kiihtyi polttoaineen hinnan myötä rajusti loppu vuotena ja kokonaisindeksin vuosimuutos oli tasan 7,0 pistettä eli 6,1 %. Puutavarayhdistelmäindeksi 135,0 130,0 125,0 pistettä 120,0 115,0 Polttoaineindeksi Kokonaisindeksi 110,0 105,0 100,0 XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kaavio 3. Puutavarayhdistelmä indeksin kehitys. 3

4 Erilaiset selvitykset ja tutkimukset Puutavaralajien tuoretiheyden alueellinen vaihtelu mittausasemien vastaanottomittauksessa Tutkimustyö saatiin valmiiksi ja uudet puutavaran tuoretiheyspainotaulukot julkaistiin Maa ja metsätalousministeriön asetuksella Nro 8/10. Puutavaran mittauksen neuvottelukunnan ja Metlan pitkäjänteinen työ saatiin tältä osin päätökseen. Erityisen merkittävän panoksen työhön antoi Metlan tutkija Jari Lindblad. Kasvun eväät, metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja kehittämisohjelma Työtehoseuran toteuttama tutkimus- ja kehittämisohjelma saatettiin loppuun vuoden 2010 aikana. Muun muassa Metsämiesten säätiön tukeman ohjelman tulokset on tiivistetty Työtehoseuran julkaisuun nro 406 Kasvun eväät metsä- ja puualan pienyrityksille. Puutavara-autojen kokonaispainojen korotukset Metsäteollisuus ry on aloitteellisesti pyrkinyt kuluneenkin vuoden aikana puutavara-autojen kokonaispainojen korottamiseen. Perusteluina ovat olleet kuljetustalous, ympäristönäkökohdat ja kuljetuskapasiteetin riittävyys (= kuljetusten turvaaminen). MKY ry:n puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja ovat olleet keskusteluissa ja tapaamisissa mukana esittämässä kuljetusyrittäjien näkökohtia. Metsätehon tutkimushankkeet CTI -järjestelmän kokeileminen puutavara-autoissa Hankkeen tavoitteena oli hankkia kokemuksia ja tutkimustietoja rengaspaineiden säädön merkityksestä - kelirikkoisten ja heikosti kantavien tieosien raiteistumiseen ja tierungon muutoksiin - ajoneuvoyhdistelmän liikkuvuuteen ja liikkeelle lähtöön huonoissa tieoloissa - ajoneuvon veto- ja mäennousukykyyn - ajoneuvon toimintaan, kuten polttoaineen kulutus, ajonopeus, jarrutukset - kuljettajien tärinäaltistukseen - ajoneuvokohtaiseen kuljetussuoritteeseen ja -kustannuksiin - kuljetustalouteen sivukustannuksineen - perustaksi kotimaista tuotekehitystä koskevaan päätöksentekoon Metsäteho on laatinut alkusyksystä 2009 tutkimuksista raportin Raportti 207 CTI puutavara-autossa. Keuruun metsätien syksyn 2008 ja Vesilahden maantien kevään 2009 mittausten tulokset. Käytännön kokeiluihin päästään vuoden 2011 aikana, jolloin Metsähallituksen ajossa pitäisi olla 7 kappaletta CTI-laittein varusteltua puutavara-autoa. Puutavaran mittauslainsäädännön uudistaminen Toiminnanjohtaja on osallistunut Puutavaran mittauksen neuvottelukunnan asettaman työryhmään, joka on käsitellyt puutavaran mittauslainsäädännön uudistamista. Merkittävä paine lain uudistamiseen on syntynyt metsäenergian käytön lisääntyessä, koska muun muassa risujen ja kantojen mittaus ei kuulu voimassa olevan puutavaran mittauslainsäädännön piiriin. 4

5 Kenttätoiminta, sidosryhmäyhteistyö ja muut edustukset Yhdistys osti toimisto- ja kirjapitopalvelut SKAL ry:ltä. Jäsenkirjeitä tehtiin 10 kappaletta ja SKALnet toimintoja kehitettiin. Salla Laurin emännöi MKY:n matkaa Malagaan. Järjestötoiminnan kehittämistä jatkettiin kahdella eri sektorilla. Yhteistyötilaisuuksia järjestettiin Metsäalan Yrittäjien neuvottelukunnan (MYN) tiimoilta Koneyrittäjien liiton ja Meto-yrittäjien kanssa. SKAL organisaation sisäiset kehittämistoimenpiteet eivät johtaneet merkittäviin muutoksiin MKY:n osalta. Edelleenkin alueyhdistykset ja niiden puutavarajaostot ovat kenttätyön kannalta merkittävässä asemassa. Läheiseksi yhteistyö tahoksi on muotoutunut toiminta Elintarvikealan Kuljetusyrittäjien kanssa. Heidän kanssaan yhteisvoimin järjestettiin muun muassa vuosikokous viikonloppukin Kuusamossa. Toimintavuoden aikana kenttätyötä leimasivat alkuvuotena toipuminen lamasta, loppukesällä myrskysavotat ja vuoden lopussa nopeasti noussut polttoaineen hinta. Oman mausteensa toivat asiakastahon lopputuotteiden markkinat, joiden poukkoilut vaikuttivat vuoden aikana merkittävästi jäsenyrittäjien toimintaan. Loppuvuodesta toteutuneiden Vapo / Harvestia kaupan ja Myllykoski / UPM-Kymmene kaupan vaikutuksia ei vielä tätä kirjoitettaessa voitu arvioida. Asiakastahojen organisaatio- ja toimintatapojen muutoksilla oli myös poikkeuksellisen suuri merkitys kuluneena vuotena, muun muassa Stora Enso Oyj:n päätös kuormakokojen leikkaamisesta on esimerkki muutosten vaikutuksista yrittäjien toimintaan. METKO Perinteiseen tapaan METKOssa oltiin yhteisosastolla SKAL:n kanssa. Osastolla kävi runsaasti jäsenistöä paistelemassa A-Vakuutuksen tarjoamia makkaroita, yli 300 henkeä osallistui kyselyyn ja juustohöylän heittäjiä oli riittävästi. Messujen kuvatuin auto, Pekka Lapaton Vanaja, oli osastomme helmi. MSO Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti hallituskauden loppuun asti kestävän Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) keväällä MKY ry:n hallitus sai nimetä ohjelman johtoryhmään yhdistyksen toiminnanjohtajan. Ohjelma seuraa ja ennakoi ajankohtaiseen suhdannetilanteeseen liittyen metsäalalla tapahtuvaa rakennemuutosta ja koordinoi siihen nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden valmistelua eri hallinnonaloilla. Lisäksi sen tehtävänä on alan rakenteelliseksi kehittämiseksi koordinoida eri hallinnonalojen ja muiden keskeisten toimijoiden toimenpiteet, joilla toteutetaan yliasiamies Esko Ahon johdolla työskennelleen metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän esitykset. Osittain MSO:n esitysten pohjalta Suomen hallitus päätti mittavista toimista metsäalan kilpailukyvyn turvaamiseksi. MSO työskentelyyn eri työryhmissä ovat toiminnanjohtajan lisäksi osallistuneen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Venäjän liikenne Venäjältä kuorma-autoilla tuotavat puumäärät ovat merkittävästi vähentyneet 2000-luvulla ja lisäksi venäläisten kuljetusyritysten markkinaosuus on tässäkin liikennesuoritteessa kasvanut merkittävästi. Parhaimmillaan Venäjän 5

6 ajossa oli jopa 150 puutavara-autoa ja lisäksi merkittävä määrä hakeautoja. Kuluneena vuotena Venäjän liikenteellä oli lähinnä paikallista merkitystä yksittäisille kuljetusyrityksille. Koneyrittäjien liitto Tiivis yhteistyö Koneyrittäjien liiton kanssa jatkui toimistojen kesken. Vuonna 2009 järjestettiin yhdessä ensimmäisen kerran Syysriihet ja kuluneena vuotena oli siis järjestyksessään toinen yhteinen Syysriihi kierros. Kuljetusyrittäjienkin otettua Syysriihet omikseen osallistujamäärät ovat selkeässä kasvussa. Tilaisuudet järjestettiin Lappeenrannassa, Joensuussa, Forssassa ja Oulussa ja tämä alueellisuus on koettu erittäin positiiviseksi. Tätä toimintamuotoa tullaan jatkamaan ja edelleen kehittämää koneyrittäjien kanssa. Sidosryhmäyhteistyö Sidosryhmäyhteistyö toteutettiin valtaosin entisissä puitteissa. Keskinäinen vakuutusyhtiö ETERA:n hallintoneuvoston varsinaisena jäsenenä toimi puheenjohtaja Ari Hämäläinen. Kertomusvuoden aikana ETERA osallistui aktiivisesti järjestötapahtumiin ja niin kuljettajien kuin myöskin kuljetusyrittäjien TYKY toimintaan. Ari Hämäläinen ja Jukka Lehtonen olivat A- Vakuutuksen isännistön jäseninä. Puheenjohtaja Ari Hämäläinen toimi Suomen Metsäsäätiön valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenenään oli toiminnanjohtaja Kari Palojärvi. Metsäsäätiö jatkoi arvokasta työtään. Metsäsertifiointi ry:n toiminta sekä Suomen Metsäyhdistyksen erilaiset projektit olivat kertomusvuonnakin säätiön tärkeitä rahoituskohteita. Puheenjohtaja Ari Hämäläinen toimi Oy Atlas-Öljy Ab:n hallituksen jäsenenä. Toiminnanjohtaja edusti yhdistystä Suomen Metsäsertifiointi ry:n hallituksessa. MKY ry:n jäsenet ovat yhdistyksensä kautta sitoutuneet järjestelmään. Vuoden aikana tehtiin sertifiointikriteerien uudistustyö. Kuljetusyrittäjille ei kriteerien uudistamisesta merkittäviä muutoksia tullut. Loppuvuodesta valmistauduttiin uusien kriteerien kentälle jalkauttamistyöhön ja kansainvälisiin kysymyksiin. PECF merkintä ja sen takana oleva metsiensertifiointijärjestelmä on kuluneena vuotena selvästi lyönyt läpi markkinoilla teemalla Maailman suurin ympäristöliike! Puutavaran mittauksen neuvottelukunta jatkoi MMM:n asettamana puutavaran mittauksen kehittelyä. Merkittävä työkohde on ollut ns. Kärkkäisen puutavaran painotaulukoiden (Tuoretiheystaulukot) uusiminen. Vuoden 2010 aikana aloitettiin koko puutavaran mittauslain uudistamiseen tähtäävä työseknetely. Neuvottelukunnan varsinaisena jäsenenä oli yhdistyksen toiminnanjohtaja ja varajäsenenä aluepäällikkö, metsänhoitaja Jouni Bergroth. Kari Palojärvi toimi Pohjois-Savon Metsäkeskuksen neuvottelukunnan jäsenenä. Toiminnanjohtaja on edelleen Suomen Metsäyhdistyksen hallituksen varajäsenenä. MKY:llä ja KL:lla on Metsäyhdistyksessä yhteinen hallituspaikka, jonka tämän hetkinen toimikausi kattaa vuodet

7 Yhteistyö Tiehallinnon kanssa Metsäsektori on yksi tärkeimmistä Tiehallinnon (loppuvuodesta ELY-keskus) asiakassegmenteistä ja yhteistyökumppaneista. Metsäsektorin rooli Tiehallinnon asiakkaana korostuu erityisesti alemman tieverkon käyttäjänä. Metsäsektorin asiakassuhteen kehittämistä vastasi Tiehallinnon puolelta Keski- Suomen tiepiiri. Tiehallinnon Metsäklusterin yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yhteistyöllä on ollut merkittävä vaikutus muun muassa metsäteollisuuden puuhuollon turvaamiseksi saatujen tiemäärärahojen ja yksityisteille saatujen lisärahojen merkityksen esille tuomisessa ja kohdentamisessa. Keskustelut yleisestä tienpidosta on ollut luonnollisesti tärkein asia, mutta esille on noussut muun muassa puunkuormauspaikkojen kehittäminen ja ylläpito. Koulutus Kuluneen vuoden aikana koulutusasioissa edelleen tärkeimpänä on Kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyys ja jatkokoulutus (CAP). Tätä koulutusta edesautetaan yhdessä asiakaskunnan ja SKAL organisaation eri tasojen kanssa. Vanhojen perinteiden mukaan toiminnanjohtaja on käynyt metsäopetukseen liittyen luennoimassa puutavaran autokuljetuksessa ammattikorkeakouluissa. Tampereen ammattikorkeakoulun suunnittelema METSÄALAN INNOVAATIO- JA OSAAMISVERKOSTO (MIO) käynnistyi loppuvuodesta 2009 vahvan EU tuen saattama. Koulutussisällöt on suunniteltu yhteistyössä TAMK, Koneyrittäjäin liiton ja MKY ry:n kesken ja kouluttajiakin on molemmista yrittäjäjärjestöistä käytännön koulutuksessa mukana. Koulutustarjonta on kattanut tai tulee kattamaan maantieteellisesti lähes koko Suomen. Historiikki Kirkkovene Yhdistys täyttää vuonna vuotta ja kuluneena vuotena historiikkityöryhmä on kokoontunut useaan otteeseen. Olli Blomberg toimii historiikin kirjoittajana ja toimituskuntaan osallistuvat myös Heikki Parkkonen, Olavi Piiparinen ja Kari Palojärvi. MKY:n kirkkovene oli kertomus vuonnakin ahkerassa käytössä toukokuusta alkaen. Sitä hoitivat ja varustelivat kilpailukuntoon itä- ja kaakkoissuomalaiset jäsenet. 7

8 Vuosikokous Yhdistyksen hallitus Vuosikokous pidettiin Kuusamossa. Kokouspäivä aloitettiin seminaarilla, jossa pääpuhujana oli kansanedustaja Lyly Rajala. Kaiken kaikkiaan kuljetusalan ihmisiä oli paikalla noin 115 henkeä ja MKY:n vuosikokouksessa oli edustettuna 40 jäsenyritystä. Kokouksen puheenjohtajina toimivat yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannu Lamminen ja liikenteenharjoittaja Erkki Pitkänen. Vuoden 2010 Metsäalan Kuljetusyritykseksi valittiin Erkki Kurkinen Ky, Kittilästä. MKY-004 kolkutin luovutettiin pitkäaikaiselle varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajalle Esa Haakanalle. Vuoden 2010 kolkuttaja huomionosoituksen sai Antti Numminen Mittaportti Oy:stä Raumalta. Hallituksen jäsenmääräksi vuodelle 2010 päätettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi varsinaista ja viisi varajäsentä alueellisen jaon mukaisesti ja lisäksi uudistettiin hallitusta siten, että valittiin bioenergia-asiantuntija jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna varsinaisiin kokouksiin kolme kertaa. Lisäksi hallituksen jäseniä osallistui SKAL:n liittokokoukseen ja yhdistyksen vuosikokoukseen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Ari Hämäläinen Mikkelistä ja varapuheenjohtajana Hannu Lamminen Ruovedeltä. Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Pekka Valtonen, Tammela Erkki Pitkänen, Kuusamo Ismo Viitanen, Uusikaupunki Arto Löppönen, Sulkava Leo Koikkalainen, Ruokolahti bioenergia: Jouni Tamminen, Tampere Teppo Viik, Konnevesi Jukka Lehtonen, Aavasaksa Jarkko Vartiamäki, Alavus Jukka Asikainen, Varkaus Antero Airio, Mäntsälä Antti Tiippana, Ruokolahti Jäsenet Jäsenmäärä laski 13 jäsenellä vuonna Kuluneena vuotena lamavuoden 2009 vaikeudet realisoituivat jäsenistön keskuudessa eikä vuosi 2010 ollut riittävän hyvä taloudellisesti, joten toiminnan lopettamisia oli melkoisen paljon enemmän kuin uusia aloittavia yrittäjiä. Yhden auton yrittäjien vähenemisen taustalla on ollut myös asiakastahojen pyrkimys saada suurempia 8

9 kokonaisuuksia aikaiseksi. Toisaalta jäsenhankinta ei ollut yhtä voimallista vuonna 2010 kuin vuonna Jäsen- ja automäärät alueittain kertomusvuoden lopussa: (suluissa v. 2009) Alue Jäseniä Autoja Vapaajäseniä *) Sisä Suomi 53 (55) 82 (86) 2 (3) Keski Suomi 33 (36) 44 (47) 5 (4) Itä Suomi 130 (130) 210 (210) 2 (4) Kaakkois Suomi 48 (50) 119 (121) 0 (0) Lappi 34 (34) 46 (45) 0 (0) Oulu 71 (71) 103 (103) 2 (3) Länsi Suomi 37 (39) 56 (58) 1 (1) Etelä Suomi 13 (14) 21 (18) 1 (0) Pohjanmaa 32 (35) 42 (45) 4 (3) Yhteensä 451 (464) 723 (733) 17 (18) *) Vapaajäsen = Perusjäsenmaksun maksava jäsen, jolla ei ole kalustoa puutavaran kuljetuksissa. Puunkuormauksen SM Puutavaran kuormauksen Suomen mestaruudesta kisaili alkukilpailussa tuhat ja yksi ammattilaista. Tuhannes kilpailija oli Markku Skyttä Hyvinkäältä ja hänelle MKY lahjoitti SKAL:n historiikki kirjasarjan. Alkukilpailujen perusteella MKY:n 500 euron lahjakortti meni naisten sarjan voittaneelle Lappajärven Kaisu Ahopellolle ajalla 8:02. Veteraanisarjaankin saatiin uusi mestari Lapista; Kaarlo Rundgren Pellosta pysäytti kellot aikaa 4:47 (!) ja hänen loppuaikakin oli kova 6:42. Alla on kisan lopputulokset. Nimi Kotipaikkakunta Lääni Aika 1. Heinonen, Kari Savonlinna Itä-Suomi Varkoi, Petri Juankoski Itä-Suomi Sarajärvi, Jari Kuusamo Oulun lääni Korhonen, Timo Lieksa Itä-Suomi Laine, Jori Orivesi Länsi-Suomi Itkonen, Ari Airaksela Itä-Suomi Villman, Pekka Viitasaari Länsi-Suomi Haapalainen, Jukka Nurmes Itä-Suomi Ylijääskö, Kalle Sinettä Lapin lääni Kuosmanen, Ari Lahti Etelä-Suomi Kuulasmaa, Niilo Viitasaari Länsi-Suomi Moilanen, Juha Utajärvi Oulun lääni

10 Yhdistyksen hankinnat Yhdistyksen merkittävin hankinta vuonna 2010 oli toiminnanjohtajan käytössä olleen henkilöauton vaihtaminen uudempaa Citroen C4 Grand Picassoon joulukuussa Yhdistyksen hallitus oli valmistautunut jo vuonna 2009 hankkimaan sijoitus- / majoitusasunnon SKAL ry:n pääkonttorin läheisyydestä, mutta tällöin sopivaa ei löytynyt. Vuoden 2010 lopulla vapautui Nuijamiestentie 7:ssä (Kuljetuskuutio) majoitusyksiö, jonka yhdistys vuokrasi. Yhdistyksen talous ja toimihenkilöt Lopuksi Toimintavuodesta muodostui kokonaisuutena ylijäämäinen. Jäsenmaksujen ja kulujen välinen suhde oli tyydyttävällä tasolla ja sijoitustoiminnan tulos parani edelleen. Kaiken kaikkiaan yhdistys teki ,41 euron tuloksen, jonka hallitus esittää kirjattavaksi kokonaisuudessaan taseeseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Taseen loppusumma oli ,57 euroa vuoden 2010 lopussa. Yhdistyksen toiminnanjohtajana työskenteli Kari Palojärvi ja toimistosihteerinä työskenteli Salla Laurin. MKY ostaa toimistosihteeripalvelut SKAL:lta, jotka on määritelty 25 prosentiksi Salla Laurinin kokonaistyöajasta. MKY osti kassa- ja kirjanpitopalvelut SKAL:lta. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö, Tuokko Tilintarkastus Oy pääauditoijana Timo Tuokko. Tilintarkastajien varajäseniksi oli valittu kauppatieteiden maisteri Markku Immanen ja liikenteenharjoittaja Seppo Makkonen. Tositteiden tarkistuksen hoiti liikenteenharjoittaja Hannu Lamminen. Menotositteet hyväksyi toiminnanjohtaja ja hänen kulujaan koskevat tositteet puheenjohtaja Ari Hämäläinen. Yhdistyksen hallitus sai kokouksissaan raportit sekä jäsen- että taloustilanteen kehittymisestä. Toimintavuosi oli jäsenille kasvavien kuljetusmäärien, mutta tiukan talouden aikaa. Jäsenyrittäjien toiminnan kannattavuuden heikkous näkyi investointi määrien vähäisyytenä. Kyky ja halu investoida ovat olleet poikkeuksellisen heikkoja jo kaksi vuotta. Lamasta nousu on ollut kaikkien harmiksi tuskaisen hidasta. Joka vuosi metsät kasvavat puuta ja puita tullaan kaatamaan ja kuljettamaan. Kokonaismäärät saattavat vaihdella, mutta muistaa täytyy lamavuodenkin hakkuumäärän olleen yli 40 miljoonaa kuutiometriä. Sen alle tuskin mennään ja kallistuva öljy ja energia ylipäätänsä lisäävät puun käyttöä samoin kuin kuluttajien ympäristövaateet. Metsäalasta biotoimialaan näyttää olevan markkinointistrategia, joka lisää puun käyttöä. Vuosi 2010 vaihtui edelleen uuden paremman vuoden toivossa. Yhdistyksen jäseniä toimintavuodesta 2010 kiittäen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Hallitus 10

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä Vuosi 2012 on oleva vuosi, jolloin viimeistään on koko metsäteollisuussektorin tehtävä tulosta. Selluteollisuuden hyvä kannattavuus

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2013 SKAL:n vuoden 2013 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 694 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 690 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat toukokuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 17.6.1998 437 Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa Yksityismetsien puukauppa kävi verkkaisesti kevään aikana, vaikka tukkipuun

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 20.4.1998 431 Maaliskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Yrityskohtaisten puukauppasopimusten odottelu näkyi maaliskuun

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n vuoden 2012 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 684 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy

Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 1 Puun kulku metsästä tehtaalle Suomessa 2009 (milj.m 3 ) Puustopääoman kasvu 40 milj. m 3 Tuontipuu ja hake 7 31+6 Puuston kasvu Kokonaispoistuma

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kari Väätäinen, Perttu Anttila, Juha Laitila, Yrjö Nuutinen Metsäntutkimuslaitos FORESTENERGY2020 - vuosiseminaari 2013 Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto 26.10.2016 Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Hankkeen tavoitteena on kehittää puutavaran ja

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

joukkokohtaus 4.5.2011 Suo, kuokka ja konsultti Pasi Rajala 4.5.2011

joukkokohtaus 4.5.2011 Suo, kuokka ja konsultti Pasi Rajala 4.5.2011 joukkokohtaus 4.5.2011 Suo, kuokka ja konsultti Pasi Rajala 4.5.2011 Rakennemallitöiden erityispiirteitä konsultin näkökulmasta Useita kuntia/alueita mukana Moniarvoisuus, vastakkainasettelut, paljon erilaisia

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: Kuljetusten kysyntä laahaa, kuormaautokauppa vilkastunut - Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä Tiedotustilaisuus 4.9.2013

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001. Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa 19.12.2001 605

Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001. Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa 19.12.2001 605 Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 19.12.2001 605 Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa Koko syksyn puolivauhdilla käyneessä puukaupassa näkyi marraskuussa piristymisen merkkejä.

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

Järjestöuudistus. Toiminnanjohtaja Antti Sahi

Järjestöuudistus. Toiminnanjohtaja Antti Sahi Järjestöuudistus Toiminnanjohtaja Antti Sahi 31.1.2014 Valmistelun lähtökohdat 1. Näköpiirissä ollut metsänhoitoyhdistyslain muutos, joka muuttaa niiden roolia 2. Nykyisen metsäjäsenhankintamallin toimimattomuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY. 1. Oulun res 291 pistettå JÅÅskelÅinen Matti Oulun res 99 HeikkilÅ Petri Oulun res 96 Molander Tapio Oulun res 96

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY. 1. Oulun res 291 pistettå JÅÅskelÅinen Matti Oulun res 99 HeikkilÅ Petri Oulun res 96 Molander Tapio Oulun res 96 TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY ESKON MALJA KILPAILUT 9.5. 2009 TYRNÄVÄN AMPUMA- RADALLA ReservilÅiskivÅÅri 10 laukausta makuulta, matka 100 m joukkuekilpailu 3 parasta kustakin yhdistyksestå. JOUKKUEKILPAILUN

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2003 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 23.4.2003 669 Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Lisätiedot

kuutiometriin, mikä vastaa noin 37 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

kuutiometriin, mikä vastaa noin 37 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 16.1.2002 608 Vuoden 2001 puukauppa jäi 30 miljoonaan kuutiometriin Vuosi 2001 oli puumarkkinoilla hiljainen, vaikka marraskuun myrskyt lisäsivätkin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT HAULIKKO TULOKSET SIJA NIMI SEURA ALKU LOPPU YHTEENSÄ SARJA 1 Härkönen Janne PEM 23 21 44 M 2 Korpi Kai E-E 20 23 43 M

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Osallistujia yli 40 henkeä Miehet yli 40-v 1.Taivaloja Pertti Dalton s Darts Pirkkala, 2. Korte Petri Samuli Blues Vääksy, 3-4. Lehtonen Kari Tupla Team Kangasala ja Heiskanen

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardit: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste Yksityismetsien alueellinen käyttöaste Panu Pingoud, Jarmo Hämäläinen & Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy Heimo Karppinen, Helsingin yliopisto Harri Hänninen, Metsäntutkimuslaitos 13/2010 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2015: Öljyn hinnanlaskun vaikutus laimea kuljetusyrityksille Levähdysalueiden riittävyys ja turvallisuus taattava

SKAL Kuljetusbarometri 1/2015: Öljyn hinnanlaskun vaikutus laimea kuljetusyrityksille Levähdysalueiden riittävyys ja turvallisuus taattava : Öljyn hinnanlaskun vaikutus laimea kuljetusyrityksille Levähdysalueiden riittävyys ja turvallisuus taattava Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4 5 6 Tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan N=664

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen. Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen. Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Koneyrittäjien ja Metsäalan Kuljetusyrittäjien metsäpäivä Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry KESKIARVO TULOKSIA MKY:N

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

Raskas ajoneuvo jumissa

Raskas ajoneuvo jumissa Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Raskas ajoneuvo jumissa liikennehäiriöt 2012 2014 Juha Valtonen Juha Valtonen Raskas ajoneuvo jumissa - liikennehäiriöt 2012-2014 Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Liikenneturva

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot