Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry"

Transkriptio

1 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Yleistä puutavaran autokuljetusten toimintaympäristöstä Kuljetustilastoja Vuosi 2010 on ollut laman jälkeisen toipumisen aikaa koko metsäsektorille. Merkittävä markkinaparannus selluteollisuudessa oli kantavana voimana koko jalostavalle teollisuudelle. Kulunut vuosi on kohdellut metsäalan kuljetusyrittäjiä kovin eri tavalla. Kaksijakoisuutta pahensi vielä loppukesän / alkusyksyn yli 5 miljoonan kuutiometrin myrskytuhot; osalla yrittäjistä oli urakointimahdollisuuksia enemmän kuin tarpeeksi, mutta toisaalta osalla yrittäjistä lähes koko vuosi oli toiminnan tasoltaan vaatimaton. Uskoa alan pitkäjänteiseen myönteiseen kehitykseen horjuttivat asiakkaiden toteuttamat tuotantolaitosten alasajot ja kuljetusalaa vaivannut ylikapasiteetti. Kuljetustoiminnan kannalta ratkaisevan tärkeitä ovat puun osto ja ennen kaikkea suoritetut hakkuut. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan markkinapuun hakkuut olivat 51,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna Kasvua edelliseen ennätyksellisen heikkoon vuoteen verrattuna oli 10,3 miljoonaa kuutiometriä, mutta vuoden 2007 ennätyksellisiin markkinapuun hakkuisiin (57,7 miljoonaa kuutiometriä) ei vielä läheskään ylletty. Puuta tuotiin 12,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin taantumavuonna Venäläisen puun osuus metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 12 % eli pienin 2000-luvulla. Kaikkiaan ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 19 %. Tämä ulkomaisen puun osuus on ollut 2000-luvulla keskimäärin 24 %. Puutavaralajeista eniten tuotiin haketta (4,3 milj.m3) ja koivukuitua (4,0 milj.m3). Poikkeuksellisen vähän tuotiin tukkipuuta, vain 0,6 miljoonaa kuutiometriä. (METLA ) Kertomus vuonna Metsäteho Oy:n jäseniltään keräämien tilastojen mukaan autokuljetusmaksut nousivat edellisvuodesta 6,4 snt/m3km 6,8 snt/m3km eli yli 6 %. Metsätehon osakkaiden puutavaran autokuljetukseen käyttämä rahamäärä oli 273,2 miljoonaa euroa eli 78 % puutavaran kaukokuljetuskustannuksista. Autokuljetuksessa rahaa liikkui 76,8 miljoonaa euroa enemmän (+39 %) ja kumipyöräliikenne sai markkinaosuutta 2 % enemmän kuin lamavuotena Kyseisen tilaston mukaan keskimääräinen kuljetusmatka suoraan tehtaalle oli 110 kilometriä ja tällöin keskimääräinen kuljetushinta oli 7,02 euroa kuutiometrille eli noin 8,25 euroa tonnille. 1

2 Puutavara-autojen määrä kuukausittain kotimaan kuljetuksissa Kuukausittain ajossa olleiden autojen määrän tilastointi, jonka Metsäntutkimuslaitos julkaisee, perustuu tutkimuslaitoksen neljällekymmenelle puunostajalle sekä Metsähallitukselle toimittamaan kyselyyn. Alan keskittyneisyyden johdosta tilasto on melko kattava. Metsänhoitoyhdistysten toimeksiannosta kuljetuksia suorittavat esiintyvät kolmen kuukauden (tammi-, touko- ja syyskuu) luvuissa. Kertomus vuoden aikana ajossa olleiden autojen määrässä tapahtui merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin vuosien 2007 ja 2008 huippukuukausista jäätiin edelleen 300 auton päähän kpl TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU Kaavio 1. Kuukausittain ajossa olleet puutavara-autot (Metla). Ennustukset öljyn hinnan noususta, maailman talouden elpymisen johdosta, ovat pitäneet hyvin paikkaansa. Öljyalan Keskusliiton keräämistä dieselöljyn hintatiedoista selviää kehityskulku hyvin; päivämäärä hinta snt / litra , , ,8 Odotettua tuskaisempi nousu lamasta näkyy selvästi puutavara-autojen rekisteröinneissä. Laman alla vuonna 2008 rekisteröitiin vielä 279 puutavaraautoa, mutta vuonna 2009 vain 120 uutta autoa tuli rekisteriin ja kuluneena vuotena 2010 tapahtui vain 142 uuden auton rekisteröintiä. MetsäTrans lehden ansiokkaan tilaston mukaan puutavara-autoja oli rekisterissä vuoden 2

3 2010 lopussa 1543 kpl. Puutavaraa kuljettavia yrityksiä oli vuoden vaihtuessa 780 kpl, 28 vähemmän kuin vuotta aiemmin MUUT M-B SCANIA VOLVO SISU Kaavio 2. Vuosittain rekisteröidyt puutavara-autot merkeittäin. Puutavarayhdistelmä indeksin kehitys oli huolestuttava niin kuljetusyrittäjien kuin myös jäsenistön asiakkaiden kannalta. Kuljettaminen kallistui merkittävästi. Kokonaisindeksin nousuvauhti kiihtyi polttoaineen hinnan myötä rajusti loppu vuotena ja kokonaisindeksin vuosimuutos oli tasan 7,0 pistettä eli 6,1 %. Puutavarayhdistelmäindeksi 135,0 130,0 125,0 pistettä 120,0 115,0 Polttoaineindeksi Kokonaisindeksi 110,0 105,0 100,0 XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kaavio 3. Puutavarayhdistelmä indeksin kehitys. 3

4 Erilaiset selvitykset ja tutkimukset Puutavaralajien tuoretiheyden alueellinen vaihtelu mittausasemien vastaanottomittauksessa Tutkimustyö saatiin valmiiksi ja uudet puutavaran tuoretiheyspainotaulukot julkaistiin Maa ja metsätalousministeriön asetuksella Nro 8/10. Puutavaran mittauksen neuvottelukunnan ja Metlan pitkäjänteinen työ saatiin tältä osin päätökseen. Erityisen merkittävän panoksen työhön antoi Metlan tutkija Jari Lindblad. Kasvun eväät, metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja kehittämisohjelma Työtehoseuran toteuttama tutkimus- ja kehittämisohjelma saatettiin loppuun vuoden 2010 aikana. Muun muassa Metsämiesten säätiön tukeman ohjelman tulokset on tiivistetty Työtehoseuran julkaisuun nro 406 Kasvun eväät metsä- ja puualan pienyrityksille. Puutavara-autojen kokonaispainojen korotukset Metsäteollisuus ry on aloitteellisesti pyrkinyt kuluneenkin vuoden aikana puutavara-autojen kokonaispainojen korottamiseen. Perusteluina ovat olleet kuljetustalous, ympäristönäkökohdat ja kuljetuskapasiteetin riittävyys (= kuljetusten turvaaminen). MKY ry:n puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja ovat olleet keskusteluissa ja tapaamisissa mukana esittämässä kuljetusyrittäjien näkökohtia. Metsätehon tutkimushankkeet CTI -järjestelmän kokeileminen puutavara-autoissa Hankkeen tavoitteena oli hankkia kokemuksia ja tutkimustietoja rengaspaineiden säädön merkityksestä - kelirikkoisten ja heikosti kantavien tieosien raiteistumiseen ja tierungon muutoksiin - ajoneuvoyhdistelmän liikkuvuuteen ja liikkeelle lähtöön huonoissa tieoloissa - ajoneuvon veto- ja mäennousukykyyn - ajoneuvon toimintaan, kuten polttoaineen kulutus, ajonopeus, jarrutukset - kuljettajien tärinäaltistukseen - ajoneuvokohtaiseen kuljetussuoritteeseen ja -kustannuksiin - kuljetustalouteen sivukustannuksineen - perustaksi kotimaista tuotekehitystä koskevaan päätöksentekoon Metsäteho on laatinut alkusyksystä 2009 tutkimuksista raportin Raportti 207 CTI puutavara-autossa. Keuruun metsätien syksyn 2008 ja Vesilahden maantien kevään 2009 mittausten tulokset. Käytännön kokeiluihin päästään vuoden 2011 aikana, jolloin Metsähallituksen ajossa pitäisi olla 7 kappaletta CTI-laittein varusteltua puutavara-autoa. Puutavaran mittauslainsäädännön uudistaminen Toiminnanjohtaja on osallistunut Puutavaran mittauksen neuvottelukunnan asettaman työryhmään, joka on käsitellyt puutavaran mittauslainsäädännön uudistamista. Merkittävä paine lain uudistamiseen on syntynyt metsäenergian käytön lisääntyessä, koska muun muassa risujen ja kantojen mittaus ei kuulu voimassa olevan puutavaran mittauslainsäädännön piiriin. 4

5 Kenttätoiminta, sidosryhmäyhteistyö ja muut edustukset Yhdistys osti toimisto- ja kirjapitopalvelut SKAL ry:ltä. Jäsenkirjeitä tehtiin 10 kappaletta ja SKALnet toimintoja kehitettiin. Salla Laurin emännöi MKY:n matkaa Malagaan. Järjestötoiminnan kehittämistä jatkettiin kahdella eri sektorilla. Yhteistyötilaisuuksia järjestettiin Metsäalan Yrittäjien neuvottelukunnan (MYN) tiimoilta Koneyrittäjien liiton ja Meto-yrittäjien kanssa. SKAL organisaation sisäiset kehittämistoimenpiteet eivät johtaneet merkittäviin muutoksiin MKY:n osalta. Edelleenkin alueyhdistykset ja niiden puutavarajaostot ovat kenttätyön kannalta merkittävässä asemassa. Läheiseksi yhteistyö tahoksi on muotoutunut toiminta Elintarvikealan Kuljetusyrittäjien kanssa. Heidän kanssaan yhteisvoimin järjestettiin muun muassa vuosikokous viikonloppukin Kuusamossa. Toimintavuoden aikana kenttätyötä leimasivat alkuvuotena toipuminen lamasta, loppukesällä myrskysavotat ja vuoden lopussa nopeasti noussut polttoaineen hinta. Oman mausteensa toivat asiakastahon lopputuotteiden markkinat, joiden poukkoilut vaikuttivat vuoden aikana merkittävästi jäsenyrittäjien toimintaan. Loppuvuodesta toteutuneiden Vapo / Harvestia kaupan ja Myllykoski / UPM-Kymmene kaupan vaikutuksia ei vielä tätä kirjoitettaessa voitu arvioida. Asiakastahojen organisaatio- ja toimintatapojen muutoksilla oli myös poikkeuksellisen suuri merkitys kuluneena vuotena, muun muassa Stora Enso Oyj:n päätös kuormakokojen leikkaamisesta on esimerkki muutosten vaikutuksista yrittäjien toimintaan. METKO Perinteiseen tapaan METKOssa oltiin yhteisosastolla SKAL:n kanssa. Osastolla kävi runsaasti jäsenistöä paistelemassa A-Vakuutuksen tarjoamia makkaroita, yli 300 henkeä osallistui kyselyyn ja juustohöylän heittäjiä oli riittävästi. Messujen kuvatuin auto, Pekka Lapaton Vanaja, oli osastomme helmi. MSO Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti hallituskauden loppuun asti kestävän Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) keväällä MKY ry:n hallitus sai nimetä ohjelman johtoryhmään yhdistyksen toiminnanjohtajan. Ohjelma seuraa ja ennakoi ajankohtaiseen suhdannetilanteeseen liittyen metsäalalla tapahtuvaa rakennemuutosta ja koordinoi siihen nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden valmistelua eri hallinnonaloilla. Lisäksi sen tehtävänä on alan rakenteelliseksi kehittämiseksi koordinoida eri hallinnonalojen ja muiden keskeisten toimijoiden toimenpiteet, joilla toteutetaan yliasiamies Esko Ahon johdolla työskennelleen metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän esitykset. Osittain MSO:n esitysten pohjalta Suomen hallitus päätti mittavista toimista metsäalan kilpailukyvyn turvaamiseksi. MSO työskentelyyn eri työryhmissä ovat toiminnanjohtajan lisäksi osallistuneen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Venäjän liikenne Venäjältä kuorma-autoilla tuotavat puumäärät ovat merkittävästi vähentyneet 2000-luvulla ja lisäksi venäläisten kuljetusyritysten markkinaosuus on tässäkin liikennesuoritteessa kasvanut merkittävästi. Parhaimmillaan Venäjän 5

6 ajossa oli jopa 150 puutavara-autoa ja lisäksi merkittävä määrä hakeautoja. Kuluneena vuotena Venäjän liikenteellä oli lähinnä paikallista merkitystä yksittäisille kuljetusyrityksille. Koneyrittäjien liitto Tiivis yhteistyö Koneyrittäjien liiton kanssa jatkui toimistojen kesken. Vuonna 2009 järjestettiin yhdessä ensimmäisen kerran Syysriihet ja kuluneena vuotena oli siis järjestyksessään toinen yhteinen Syysriihi kierros. Kuljetusyrittäjienkin otettua Syysriihet omikseen osallistujamäärät ovat selkeässä kasvussa. Tilaisuudet järjestettiin Lappeenrannassa, Joensuussa, Forssassa ja Oulussa ja tämä alueellisuus on koettu erittäin positiiviseksi. Tätä toimintamuotoa tullaan jatkamaan ja edelleen kehittämää koneyrittäjien kanssa. Sidosryhmäyhteistyö Sidosryhmäyhteistyö toteutettiin valtaosin entisissä puitteissa. Keskinäinen vakuutusyhtiö ETERA:n hallintoneuvoston varsinaisena jäsenenä toimi puheenjohtaja Ari Hämäläinen. Kertomusvuoden aikana ETERA osallistui aktiivisesti järjestötapahtumiin ja niin kuljettajien kuin myöskin kuljetusyrittäjien TYKY toimintaan. Ari Hämäläinen ja Jukka Lehtonen olivat A- Vakuutuksen isännistön jäseninä. Puheenjohtaja Ari Hämäläinen toimi Suomen Metsäsäätiön valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenenään oli toiminnanjohtaja Kari Palojärvi. Metsäsäätiö jatkoi arvokasta työtään. Metsäsertifiointi ry:n toiminta sekä Suomen Metsäyhdistyksen erilaiset projektit olivat kertomusvuonnakin säätiön tärkeitä rahoituskohteita. Puheenjohtaja Ari Hämäläinen toimi Oy Atlas-Öljy Ab:n hallituksen jäsenenä. Toiminnanjohtaja edusti yhdistystä Suomen Metsäsertifiointi ry:n hallituksessa. MKY ry:n jäsenet ovat yhdistyksensä kautta sitoutuneet järjestelmään. Vuoden aikana tehtiin sertifiointikriteerien uudistustyö. Kuljetusyrittäjille ei kriteerien uudistamisesta merkittäviä muutoksia tullut. Loppuvuodesta valmistauduttiin uusien kriteerien kentälle jalkauttamistyöhön ja kansainvälisiin kysymyksiin. PECF merkintä ja sen takana oleva metsiensertifiointijärjestelmä on kuluneena vuotena selvästi lyönyt läpi markkinoilla teemalla Maailman suurin ympäristöliike! Puutavaran mittauksen neuvottelukunta jatkoi MMM:n asettamana puutavaran mittauksen kehittelyä. Merkittävä työkohde on ollut ns. Kärkkäisen puutavaran painotaulukoiden (Tuoretiheystaulukot) uusiminen. Vuoden 2010 aikana aloitettiin koko puutavaran mittauslain uudistamiseen tähtäävä työseknetely. Neuvottelukunnan varsinaisena jäsenenä oli yhdistyksen toiminnanjohtaja ja varajäsenenä aluepäällikkö, metsänhoitaja Jouni Bergroth. Kari Palojärvi toimi Pohjois-Savon Metsäkeskuksen neuvottelukunnan jäsenenä. Toiminnanjohtaja on edelleen Suomen Metsäyhdistyksen hallituksen varajäsenenä. MKY:llä ja KL:lla on Metsäyhdistyksessä yhteinen hallituspaikka, jonka tämän hetkinen toimikausi kattaa vuodet

7 Yhteistyö Tiehallinnon kanssa Metsäsektori on yksi tärkeimmistä Tiehallinnon (loppuvuodesta ELY-keskus) asiakassegmenteistä ja yhteistyökumppaneista. Metsäsektorin rooli Tiehallinnon asiakkaana korostuu erityisesti alemman tieverkon käyttäjänä. Metsäsektorin asiakassuhteen kehittämistä vastasi Tiehallinnon puolelta Keski- Suomen tiepiiri. Tiehallinnon Metsäklusterin yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yhteistyöllä on ollut merkittävä vaikutus muun muassa metsäteollisuuden puuhuollon turvaamiseksi saatujen tiemäärärahojen ja yksityisteille saatujen lisärahojen merkityksen esille tuomisessa ja kohdentamisessa. Keskustelut yleisestä tienpidosta on ollut luonnollisesti tärkein asia, mutta esille on noussut muun muassa puunkuormauspaikkojen kehittäminen ja ylläpito. Koulutus Kuluneen vuoden aikana koulutusasioissa edelleen tärkeimpänä on Kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyys ja jatkokoulutus (CAP). Tätä koulutusta edesautetaan yhdessä asiakaskunnan ja SKAL organisaation eri tasojen kanssa. Vanhojen perinteiden mukaan toiminnanjohtaja on käynyt metsäopetukseen liittyen luennoimassa puutavaran autokuljetuksessa ammattikorkeakouluissa. Tampereen ammattikorkeakoulun suunnittelema METSÄALAN INNOVAATIO- JA OSAAMISVERKOSTO (MIO) käynnistyi loppuvuodesta 2009 vahvan EU tuen saattama. Koulutussisällöt on suunniteltu yhteistyössä TAMK, Koneyrittäjäin liiton ja MKY ry:n kesken ja kouluttajiakin on molemmista yrittäjäjärjestöistä käytännön koulutuksessa mukana. Koulutustarjonta on kattanut tai tulee kattamaan maantieteellisesti lähes koko Suomen. Historiikki Kirkkovene Yhdistys täyttää vuonna vuotta ja kuluneena vuotena historiikkityöryhmä on kokoontunut useaan otteeseen. Olli Blomberg toimii historiikin kirjoittajana ja toimituskuntaan osallistuvat myös Heikki Parkkonen, Olavi Piiparinen ja Kari Palojärvi. MKY:n kirkkovene oli kertomus vuonnakin ahkerassa käytössä toukokuusta alkaen. Sitä hoitivat ja varustelivat kilpailukuntoon itä- ja kaakkoissuomalaiset jäsenet. 7

8 Vuosikokous Yhdistyksen hallitus Vuosikokous pidettiin Kuusamossa. Kokouspäivä aloitettiin seminaarilla, jossa pääpuhujana oli kansanedustaja Lyly Rajala. Kaiken kaikkiaan kuljetusalan ihmisiä oli paikalla noin 115 henkeä ja MKY:n vuosikokouksessa oli edustettuna 40 jäsenyritystä. Kokouksen puheenjohtajina toimivat yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannu Lamminen ja liikenteenharjoittaja Erkki Pitkänen. Vuoden 2010 Metsäalan Kuljetusyritykseksi valittiin Erkki Kurkinen Ky, Kittilästä. MKY-004 kolkutin luovutettiin pitkäaikaiselle varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajalle Esa Haakanalle. Vuoden 2010 kolkuttaja huomionosoituksen sai Antti Numminen Mittaportti Oy:stä Raumalta. Hallituksen jäsenmääräksi vuodelle 2010 päätettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi varsinaista ja viisi varajäsentä alueellisen jaon mukaisesti ja lisäksi uudistettiin hallitusta siten, että valittiin bioenergia-asiantuntija jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna varsinaisiin kokouksiin kolme kertaa. Lisäksi hallituksen jäseniä osallistui SKAL:n liittokokoukseen ja yhdistyksen vuosikokoukseen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Ari Hämäläinen Mikkelistä ja varapuheenjohtajana Hannu Lamminen Ruovedeltä. Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Pekka Valtonen, Tammela Erkki Pitkänen, Kuusamo Ismo Viitanen, Uusikaupunki Arto Löppönen, Sulkava Leo Koikkalainen, Ruokolahti bioenergia: Jouni Tamminen, Tampere Teppo Viik, Konnevesi Jukka Lehtonen, Aavasaksa Jarkko Vartiamäki, Alavus Jukka Asikainen, Varkaus Antero Airio, Mäntsälä Antti Tiippana, Ruokolahti Jäsenet Jäsenmäärä laski 13 jäsenellä vuonna Kuluneena vuotena lamavuoden 2009 vaikeudet realisoituivat jäsenistön keskuudessa eikä vuosi 2010 ollut riittävän hyvä taloudellisesti, joten toiminnan lopettamisia oli melkoisen paljon enemmän kuin uusia aloittavia yrittäjiä. Yhden auton yrittäjien vähenemisen taustalla on ollut myös asiakastahojen pyrkimys saada suurempia 8

9 kokonaisuuksia aikaiseksi. Toisaalta jäsenhankinta ei ollut yhtä voimallista vuonna 2010 kuin vuonna Jäsen- ja automäärät alueittain kertomusvuoden lopussa: (suluissa v. 2009) Alue Jäseniä Autoja Vapaajäseniä *) Sisä Suomi 53 (55) 82 (86) 2 (3) Keski Suomi 33 (36) 44 (47) 5 (4) Itä Suomi 130 (130) 210 (210) 2 (4) Kaakkois Suomi 48 (50) 119 (121) 0 (0) Lappi 34 (34) 46 (45) 0 (0) Oulu 71 (71) 103 (103) 2 (3) Länsi Suomi 37 (39) 56 (58) 1 (1) Etelä Suomi 13 (14) 21 (18) 1 (0) Pohjanmaa 32 (35) 42 (45) 4 (3) Yhteensä 451 (464) 723 (733) 17 (18) *) Vapaajäsen = Perusjäsenmaksun maksava jäsen, jolla ei ole kalustoa puutavaran kuljetuksissa. Puunkuormauksen SM Puutavaran kuormauksen Suomen mestaruudesta kisaili alkukilpailussa tuhat ja yksi ammattilaista. Tuhannes kilpailija oli Markku Skyttä Hyvinkäältä ja hänelle MKY lahjoitti SKAL:n historiikki kirjasarjan. Alkukilpailujen perusteella MKY:n 500 euron lahjakortti meni naisten sarjan voittaneelle Lappajärven Kaisu Ahopellolle ajalla 8:02. Veteraanisarjaankin saatiin uusi mestari Lapista; Kaarlo Rundgren Pellosta pysäytti kellot aikaa 4:47 (!) ja hänen loppuaikakin oli kova 6:42. Alla on kisan lopputulokset. Nimi Kotipaikkakunta Lääni Aika 1. Heinonen, Kari Savonlinna Itä-Suomi Varkoi, Petri Juankoski Itä-Suomi Sarajärvi, Jari Kuusamo Oulun lääni Korhonen, Timo Lieksa Itä-Suomi Laine, Jori Orivesi Länsi-Suomi Itkonen, Ari Airaksela Itä-Suomi Villman, Pekka Viitasaari Länsi-Suomi Haapalainen, Jukka Nurmes Itä-Suomi Ylijääskö, Kalle Sinettä Lapin lääni Kuosmanen, Ari Lahti Etelä-Suomi Kuulasmaa, Niilo Viitasaari Länsi-Suomi Moilanen, Juha Utajärvi Oulun lääni

10 Yhdistyksen hankinnat Yhdistyksen merkittävin hankinta vuonna 2010 oli toiminnanjohtajan käytössä olleen henkilöauton vaihtaminen uudempaa Citroen C4 Grand Picassoon joulukuussa Yhdistyksen hallitus oli valmistautunut jo vuonna 2009 hankkimaan sijoitus- / majoitusasunnon SKAL ry:n pääkonttorin läheisyydestä, mutta tällöin sopivaa ei löytynyt. Vuoden 2010 lopulla vapautui Nuijamiestentie 7:ssä (Kuljetuskuutio) majoitusyksiö, jonka yhdistys vuokrasi. Yhdistyksen talous ja toimihenkilöt Lopuksi Toimintavuodesta muodostui kokonaisuutena ylijäämäinen. Jäsenmaksujen ja kulujen välinen suhde oli tyydyttävällä tasolla ja sijoitustoiminnan tulos parani edelleen. Kaiken kaikkiaan yhdistys teki ,41 euron tuloksen, jonka hallitus esittää kirjattavaksi kokonaisuudessaan taseeseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Taseen loppusumma oli ,57 euroa vuoden 2010 lopussa. Yhdistyksen toiminnanjohtajana työskenteli Kari Palojärvi ja toimistosihteerinä työskenteli Salla Laurin. MKY ostaa toimistosihteeripalvelut SKAL:lta, jotka on määritelty 25 prosentiksi Salla Laurinin kokonaistyöajasta. MKY osti kassa- ja kirjanpitopalvelut SKAL:lta. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö, Tuokko Tilintarkastus Oy pääauditoijana Timo Tuokko. Tilintarkastajien varajäseniksi oli valittu kauppatieteiden maisteri Markku Immanen ja liikenteenharjoittaja Seppo Makkonen. Tositteiden tarkistuksen hoiti liikenteenharjoittaja Hannu Lamminen. Menotositteet hyväksyi toiminnanjohtaja ja hänen kulujaan koskevat tositteet puheenjohtaja Ari Hämäläinen. Yhdistyksen hallitus sai kokouksissaan raportit sekä jäsen- että taloustilanteen kehittymisestä. Toimintavuosi oli jäsenille kasvavien kuljetusmäärien, mutta tiukan talouden aikaa. Jäsenyrittäjien toiminnan kannattavuuden heikkous näkyi investointi määrien vähäisyytenä. Kyky ja halu investoida ovat olleet poikkeuksellisen heikkoja jo kaksi vuotta. Lamasta nousu on ollut kaikkien harmiksi tuskaisen hidasta. Joka vuosi metsät kasvavat puuta ja puita tullaan kaatamaan ja kuljettamaan. Kokonaismäärät saattavat vaihdella, mutta muistaa täytyy lamavuodenkin hakkuumäärän olleen yli 40 miljoonaa kuutiometriä. Sen alle tuskin mennään ja kallistuva öljy ja energia ylipäätänsä lisäävät puun käyttöä samoin kuin kuluttajien ympäristövaateet. Metsäalasta biotoimialaan näyttää olevan markkinointistrategia, joka lisää puun käyttöä. Vuosi 2010 vaihtui edelleen uuden paremman vuoden toivossa. Yhdistyksen jäseniä toimintavuodesta 2010 kiittäen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Hallitus 10

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä Vuosi 2012 on oleva vuosi, jolloin viimeistään on koko metsäteollisuussektorin tehtävä tulosta. Selluteollisuuden hyvä kannattavuus

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta

Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta 18.6.2007 1 18.6.2007 2 Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta Pekka Kauranen Metsätehon iltapäiväseminaari 14.6.2007 18.6.2007 3 Sisältö 1. Itämeren altaan puumarkkinat 2. Kuljetusmuodot

Lisätiedot

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Kalle Karttunen 1, Jarno Föhr 1, Tapio Ranta 1, Kari Palojärvi 2 & Antti Korpilahti 3 1. 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2. 2. SKAL, Metsäalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kari Väätäinen, Perttu Anttila, Juha Laitila, Yrjö Nuutinen Metsäntutkimuslaitos FORESTENERGY2020 - vuosiseminaari 2013 Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy

Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy Toiveena tasainen puuhuolto Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 1 Puun kulku metsästä tehtaalle Suomessa 2009 (milj.m 3 ) Puustopääoman kasvu 40 milj. m 3 Tuontipuu ja hake 7 31+6 Puuston kasvu Kokonaispoistuma

Lisätiedot

Hakkuri-indeksi 2011. Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja,

Hakkuri-indeksi 2011. Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja, Hakkuri-indeksi 2011 Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja, 1 Hakkuri-indeksi 2011 Kustannusindeksit ovat Tilastokeskuksen ylläpitämä, konetyöalojen ja autokuljetuksen

Lisätiedot

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015 Yritysesittely Metsäteho Oy 2015 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6,

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Helsinki politiikka Metsien käsittely ja puunkojuu Kansainvälinen

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto 26.10.2016 Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Hankkeen tavoitteena on kehittää puutavaran ja

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Metsäalan kuljetusyritykset vähenivät vuodessa 50:llä Yrityskoon kasvu jatkuu vauhdilla

Metsäalan kuljetusyritykset vähenivät vuodessa 50:llä Yrityskoon kasvu jatkuu vauhdilla 00 Tilastot Metsäalan kuljetusyritykset vähenivät vuodessa 0:llä Yrityskoon kasvu jatkuu vauhdilla Puutavarakuljetusten keskittyminen jatkuu kovalla vauhdilla. Metsätrans lehden jokavuotinen tilastoselvitys

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

Suomi on Euroopan metsäisin maa

Suomi on Euroopan metsäisin maa Suomi on Euroopan metsäisin maa Suomen maapinta-alasta noin xx % on metsien peitossa 75% Metsät kasvavat vuosittain noin xx miljoonaa kuutiometriä 100 milj.m 3 /v Metsät ovat merkittävä virkistyksen lähde

Lisätiedot

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS. 27.10.2010. Kemi. Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS. 27.10.2010. Kemi. Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS 27.10.2010. Kemi Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Työpaikat ja koulutusmäärät olleet liian pitkään epätasapainossa: - Maanteiden

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2.1 Tutkimusmenetelmä Kulkuvirroissa seurataan puun kuljetuksia leimikoiden hakkuista käyttöpaikoille. Hakkuun ja puun käytön välinen ajallinen viive on keskimäärin 5 6

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Osakkaiden yhteishanke Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 57 11.6.1998 Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

joukkokohtaus 4.5.2011 Suo, kuokka ja konsultti Pasi Rajala 4.5.2011

joukkokohtaus 4.5.2011 Suo, kuokka ja konsultti Pasi Rajala 4.5.2011 joukkokohtaus 4.5.2011 Suo, kuokka ja konsultti Pasi Rajala 4.5.2011 Rakennemallitöiden erityispiirteitä konsultin näkökulmasta Useita kuntia/alueita mukana Moniarvoisuus, vastakkainasettelut, paljon erilaisia

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry J Ä S E N T I E D O T E 2 / 2012 26.3.2012 Vuosikokouskutsu Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki 13. - 15.4.2012 Tässä numerossa: Vuosikokous kutsu Kuljetusyrittäjävalmennus

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU Tutkimus- ja kehittämisohjelma 2009 2013 Metsäntutkimuslaitos PUU-tutkimus- ja kehittämisohjelma tuottaa tietoa puuraaka-aineiden hankinnasta,

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet

Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet Heikki Pajuoja Toimitusjohtaja heikki.pajuoja@metsateho.fi Puutavaran kaukokuljetuksen tehostaminen Metsäalan strategisen ohjelman seminaari puutavaran kuljetuslogistiikasta

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA SELVITYKSEN TEKIJÄT: LÄHDEVAARA HANNU SAVOLAINEN VARPU PAANANEN MARKKU VANHALA ANTTI SELVITYKSEN TAUSTA Voimakas bioenergian käytön lisäys toi suuren joukon

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2006 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 07 Kahdeksannet ympäristötieteen päivät Mikkelissä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2005 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E 21 // 2010 2006 17.2.2006 19.3.2010 KULJETUSYRITTÄJIEN VUOSIKOKOUS PIDETTY 13.3.2010 Tässä numerossa: Kuljetusyrittäjien vuosikokous pidetty

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Projektiryhmä PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Jouni Väkevä, Olavi Pennanen ja Jouko Örn Rahoittajat Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam QTeam verkosto ja sen palvelut Toimitusketjun tehostaminen laajavastuinen yrittäjyys kuljetusväylät informaatiovirtojen hallinta

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT SUOMEN SIKAYRITTÄJIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT Suomen Sikayrittäjien jäsenmäärä (31.12.2012) oli yhteensä 332. Jäsenmäärä lisääntyi hivenen vuoden aikana. Eronneiden

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

METSÄKONEIDEN MONIKÄYTTÖISYYS

METSÄKONEIDEN MONIKÄYTTÖISYYS METSÄKONEIDEN MONIKÄYTTÖISYYS Projektiryhmä Antti Korpilahti, Kalle Kärhä, Janne Peltola, Olavi Pennanen, Kaarlo Rieppo, Jouni Väkevä Rahoittajat A. Ahlström Osakeyhtiö, Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Koskitukki

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot