Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2013

2 2 Sisällysluettelo: 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA Arviointia tavoitteiden toteutumisesta ORGANISAATIO TALOUS TOTEUTUS JA YHTEISTYÖVERKOSTOT Ryhmäinterventiot (päihdeoppitunnit) Materiaalin valmistaminen ja niiden levinneisyys Tapahtumat Yhteistyöverkostot HANKEKUMPPANIT Hyvinkää yhteistyö Operaatio ILO Lappeenranta + seutukunnat yhteistyö Terveenä työelämään -jatkoprojekti Kesäleirit Muu ehkäisevä työ Kummitoiminta VIESTINTÄ TOIMINNAN JATKUVUUS TOIMINNAN ARVIOINTIA LOPUKSI Liitteet: 2 kpl

3 3 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA Kulunut vuosi oli Sankareiden 15. toimintavuosi. Jälleen kerran toiminnassamme oli havaittavissa kasvua ja paljon hyviä asioita tapahtui toimintavuoden aikana. Vuoden alussa päädyimme nimeämään juhlavuodelle tapahtumia, joissa järjestön toimintaa juhlistettaisiin meille tärkeiden kumppaneidemme kera. Juhlavuoden tapahtumiksi nimettiin seuraavat; Hyvinkään IP-kerhojen perinteinen sankarisählyturnaus, päihdekupla Hyvinkään 6. luokille + vanhempainilta, Lemin arviointi- ja kiitosseminaari Eksoten alueen kumppaneille, SankariSporttileirit I ja II Hyvinkäällä, otteluisännyys Hyvinkään Tahkon kotiottelussa, XI Sankarigolf Kytäjä (North West) ja Eksoten ehkäisevän työn teemaviikko Lappeenranta (kouluvierailuja, vanhempainiltoja). Näiden juhlavuoden tapahtumiemme avulla tavoitimme kaikkiaan lähes ihmistä. Kevään aikana uudistimme oman huomionosoitussäännöstömme. Vuosikokouksen yhteydessä järjestömme palkitsi kultaisella ansiomerkillä seuraavat henkilöt ansioistaan yhdistyksen hyväksi; tilintarkastajat Aila Haapamäki ja Heikki Wejberg, kirjanpitäjä Ilkka Niiranen, puheenjohtaja Jouko Kalliomaa ja toiminnanjohtaja Henrik Norrena. Kaikkia palkittuja yhdistää järjestössämme toimiminen tavalla tai toisella koko sen olemassaolon ajan. Toimintavuoden kärkihankkeemme olivat kuntayhteistyö Hyvinkäällä ja Lappeenrannan eksoten alueella sekä Terveenä työelämään projektimme II asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Jälkimmäisestä valmistui myös toimintatutkimus projektin ja toimintamallimme soveltuvuudesta II asteelle. Keväällä 2013 käynnistyi todenteolla Hyvinkään alakouluun suunnattu Operaatio ILO projekti. Siinä kohderyhmäämme ovat alakoulujen luokat ja yläkoulujen oppilaat vanhempineen. Toiminta käynnistyi hienosti ja syksyllä saimme sitä jopa laajennettua kahteen uuteen alakouluun Hyvinkäällä vuoden aikana. Lukuvuonna projekti koskettaa näin ollen kolmea eri alakoulua. Kesän 2013 kesäleirit onnistuivat mainiosti. Leireillä oli lapsia lähes 150 kpl ja ohjaajien määrä leirejä kohden oli 28. Panostimme erityisesti vähävaraisten, monilapsisten ja ongelmia kohdanneiden perheiden tukemiseen siten, että leireillemme oli mahdollista hakea ilmaispaikkoja. Hakemusten perusteella tarjosimme leireillemme 15 lapselle ilmaisen leiripaikan.

4 4 Syksyllä 2013 uudistimme interaktiivisen äänestyslaitteistomme kokonaan ja siirryimme radiotaajuuksilla toimivaan laitteistoon. Laitteisto mahdollistaa Sankareille tehokkaamman työympäristön ja laadukkaamman esitysten laadun tulevaisuudessa. Syksyn aikana käynnistimme myös uuden projektin Järvenpään seurakuntaopiston kanssa. Siinä opistolta rekrytoidaan kiinnostuneita nuoria ja aikuisia omaan sankariohjaajaverkostoomme. Järjestimme kaksi erillistä koulutustilaisuutta kokelaille, perehdytyksiä ja sitten myöhemmin näyttösuorituksia. Sankariohjaajakoulutukseemme lähti mukaan kaikkiaan 24 ohjaajakokelasta ja ainakin osasta heistä tulee ensi vuoden puolella uusia ohjaajiamme. Tällä projektilla haimme kokemusta oppilaitos yhteistyöstä ko. verkoston kehittämisessä. Vuodelle 2014 tavoittelemme mukaan pääsyä RAY:n Paikka auki avustusohjelmaan, jonka turvin kykenisimme palkkaamaan yhden alle 29v henkilön järjestöömme töihin. Loppuvuodesta järjestömme myös muutti uusiin tiloihin Kauppalankatu 22 osoitteeseen, josta saimme toimivat ja tyylikkäät tilat työtämme varten. Tilamuutoksella ennakoimme myös sitä, että henkilöstömme määrä lisääntynee lähitulevaisuudessa. Toimintavuotemme 2013 oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut. Päihdeoppituntejamme pidimme jälleen ennätysmäärän kaiken kaikkiaan 468 kpl, joilla tavoitimme ihmistä. Järjestömme liittyi mukaan Savuton Suomi kampanjaan ja julistauduimme savuttomaksi työpaikaksi. Liityimme myös facebook yhteisöön ja tavoittelimme mukaan pääsyä RAY:n Artsi arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi ohjelmaan vuodelle Järjestön taloudellinen tulos saatiin ylijäämäiseksi tiukan talouskurin ja muutamien uusien avustustahojen löytyessä. Yhdistyksen ehkäisevää päihdetyötä tukivat taloudellisesti RAY, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Ragnar Ekbergin säätiö, paikallisia Rotaryklubeja Hyvinkäältä sekä LC Viertola. Muita tuottoja yhdistys sai yhteistyösopimuksista, ryhmäinterventioiden ja materiaalien myynneistä. Henrik Norrena toiminnanjohtaja Elämäni Sankari ry

5 5 2 YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA 2013 Toimintasuunnitelmassamme eri toiminnot ovat hankkeistettuja, jolloin niillä on myös spesifejä tavoitteita. Alla on kuvattuna järjestömme yleiset toiminnan tavoitteet oletettujen muutosvaikutusten kera. Järjestön Oletettu Oletettu muutos Tavoiteltu toiminnan tavoite muutosmekanismi vaikutus Edistää kohderyhmien Terveet elintavat, säännöl- Kohderyhmissä ha- Perheiden hyvinvointi terveyttä ja lisätä hyvin- linen elämän rytmi ja har- vahdutaan itsestä lisääntyy, joka näkyy vointia rastukset lisäävät ihmisten huolehtimiseen pa- mm. huostaanottojen hyvinvointia remmin ja masennuksen vähentymisinä Vähentää kohderyhmien Päihdekasvatus ja ehkäi- Muutokset nuorten Päihteiden käytön päihteiden käyttöä ja sevä toiminta luonteva osa asenteissa ja arvoissa väheneminen ja kokei- muuta ongelmakäyttäy- nuorten opiskelua lujen myöhentäminen tymistä Keskustelun herättäminen monipuolisilla Nuorten kokonaisval- päihdeoppitunneilla ja taisen hyvinvoinnin Myöhentää nuorten innovatiivisilla tukima- vahvistuminen päihdekokeiluja teriaaleilla (DVD:t) Vaikuttaa arvoihin ja Päihdekasvatuksen avulla Nuori on pysähtynyt Nuorten asenteet asenteisiin päihdekiel- nuori käynnistää omaa ajattelemaan ja huo- päihteitä kohtaan teisyyttä lisäten ajattelua puhumistamme mioi valinnoissaan muuttuvat kielteisem- teemoista saamaansa uutta tie- miksi toa Kehittää uusia toiminta- Valistustyön täytyy pysyä Tilaisuutemme ovat Toimintatapamme tapoja ja malleja eh- ajanhermoilla ja vastata kiinnostavia ja entistä ovat innovatiivisia ja käisevään työhön ajan haasteisiin. Innovatii- vaikuttavimpia käyttämämme apu- viset menetelmät kiinnos- välineet nykyaikaisia. tavat nuoria Saamamme vastaanotto ja palaute oppi- tunneilta on hyvää

6 6 Tuottaa ehkäisevään Tuotamme säännöllisin Kiinnostavuus lisään- Uudet materiaalit ovat työhön uutta materiaalia väliajoin uutta materiaalia tyy vaikutuksiltaan puhut- ja hyviä käytäntöjä ja hyviä käytäntöjä televia, jotka ravistelevat katsojiansa Toteuttaa nuorille suun- Liikuntamahdollisuuksien Nuori löytää itselleen Nuori innostuu harras- nattuja liikunnallisia parantaminen lisää toden- uuden harrastuksen, tuksista tai päättää tapahtumia näköisyyttä kiinnostavuu- nuori päättää jatkaa ettei vielä lopetakaan den lisäämiseksi harrastuksensa paris- nykyistä harrastustaan sa Säilyttää keskeisenä Aidot kohtaamiset ovat Vuorovaikutuksellisuus Kohtaamiemme ihmis- toimintatapana ihmisten tehokkaimpia vuorovaiku- säilyy ja korostuu jär- ten määrät pysyvät aidot kohtaamiset tuksellisia menetelmiä jestön keskeisenä korkealla tasolla koko toimintatapana toimintavuoden Jatkaa järjestö-kunta Järjestöt tukevat ja tehos- Saamme uusia yhteis- Toiminnot nykyisten yhteistyötä ja saada toi- tavat kuntien tekemää työtä työtahoja toimintamme kumppanien kanssa minnan piiriin uusia kun- piiriin jatkuvat ja uusia takumppaneita kumppaneita löytyy vuosittain Taulukko 1. Järjestön tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 2.1 Arviointia tavoitteiden toteutumisesta Teettämiemme hyvinvointikyselyiden avulla teimme johtopäätöksen, että omat tavoitteemme ehkäisevälle työllemme osuvat hyvin tämän ajan vaatimuksiin. Nuorten antamista vastauksista ko. kyselyssä nousee vahvasti esiin elämänhallinnan taidoissa ilmenevät puutteet. Näitä ovat mm. normaalit päivittäiset ruokailut oman perheen kanssa, koulussa tapahtuva ruokailu, nukkumaan menot arkipäivinä, tietokoneen käytön hallinta ja harrastukset. Näitä asioita korostimme koulutyössämme ja erityisesti pitämissämme vanhempainilloissa. Tulevaisuudessa tämän elämänhallinnan merkitys tulee korostumaan entisestään.

7 7 Toimintamme kokonaisuudessaan edistää kohderyhmien terveyttä sekä vaikuttaa positiivisesti mielenterveyteen. Tähän päästään lähinnä korostamalla liikunnan ja harrastusten merkitystä sekä konkreettisesti liikkumalla eri tavoin. Järjestössämme liikunnan mer-kitys näkyy monin eri tavoin mm. kesäleiritoimintana, kerhotoimintana ja sankarisählyturnausten muodossa. Eri liikuntatapahtumia toteutimme suunnitelmiemme mukaisesti. Kokeiluna veimme kerhotoimintamme II asteen ympäristöön yhteistyössä Hyria koulutus oy:n kanssa. Johtopäätös tästä kokeilusta oli, että kerhotoiminta ei sellaisenaan toimi II asteen opiskelijoiden parissa. Tarvitaan huomattavan paljon enemmän oppilaitoksen innostamista ko. asiaan. Nuorten päihteiden käytössä on näkyvissä myönteistä kehitystä hyvinvointikyselyihimme peilaten. Sekä Hyvinkäällä että Lappeenrannassa oli nähtävissä positiivista kehitystä juuri päihteiden käytön osalta. Uskomme, että osasyy positiiviseen kehitykseen on varmasti myös kaikella ehkäisevällä työllä jota eri puolella tehdään. Entisestään tiukentunut tupakkalaki on edesauttanut tupakoinnin vähentymistä. Silti tupakointi voidaan usein nähdä erityisesti nuorten osalta ensimmäisenä päihteenä jota kokeillaan. Ristiintaulukoimme kokeeksi muutamilta kouluilta Hyvinkäältä kuinka tupakoivien nuorten vastaukset muihin kysymyksiin korreloivat ja saimme mielenkiintoista tietoa. Tupakointi lisää selvästi riskiä kaikkien muiden päihteiden kokeiluihin ja mm. huumetarjonnalle altistutaan herkemmin. Tämän vuoksi tupakasta valistaminen pitää nähdä erittäin merkityksellisenä jatkossakin. Nuorten ja muiden kohderyhmiemme arvoihin pyrimme vaikuttamaan keskustelujemme avulla. Viime vuonna valmistunut lyhytelokuva Kiusaus toimi tässä mielessä erinomaisena apuvälineenä työllemme. Kyseinen elokuvamme on myös levinnyt mukavasti melko lyhyessä ajassa, sillä sitä on myyty kaikkiaan lähes 200 kpl eri puolelle Suomea. Asenne ja arvomaailma puolella työsarkaa riittää kaikille toimijoille lähitulevaisuudessa. Uusista toimintatavoista hyvä esimerkki on operaatio ILO projekti, jossa valistustyö käynnistetään jo alakoulun puolella. Vasta käynnistyneen projektin alku on ollut lupaava ja muutamien vuosien päästä voimme tarkemmin arvioida projektin toimivuutta alakoulujen

8 8 puolella. Vuonna 2013 toimintaa lähdettiin jo laajentamaankin kahdelle uudelle alakoululle Hyvinkäällä. Järjestöllämme on suuret odotukset tämän projektin tuloksista. Järjestö-kunta yhteistyömme jatkui pääkumppaniemme Hyvinkään ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa. Molemmissa kunnissa näkyi tiukentuneet taloustilanteet ja uhkakuvat tulevaisuudesta. Tämä on omiaan vaikeuttamaan yhteistyötämme, koska talousresurssimme eivät kestä suuria muutoksia nykyisestä. Molemmilla paikkakunnilla olemme aktiivisesti pohtineet toimintojen jatkoa ensi vuonna ja ylipäätänsä tulevaisuudessa. Lievänä ongelmana ja riskinä koemme ko. sopimusten lyhytkestoisuuden, jonka vuoksi joudumme ne aina vuosittain uusimaan. 3 ORGANISAATIO Elämäni Sankari ry on kansalaisjärjestöjen yhteistyöyhdistys, jolla on tällä hetkellä 23 kpl jäsenyhdistyksiä. Nykyiset jäsenyhdistyksemme ovat seuraavat; Hausjärven nuorisotoiminnan tuki ry, Helsingin Diakoniaopisto opiskelijayhdistys, Hyvinkään Tahko ry, Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta ry, Hyvinkään Yhteiskoulu koti- ja kouluyhdistys, IFK Grankulla ishockey ry, Itä-Helsingin Kiekko ry, Kalottipallo ry, Karhu-Kissat ry, Lahti Ringette ry, Lapin Liikunta ry, MLL Hyvinkään osasto, Napapiirin Kaukalopallo ry, Napapiirin Pantterit ry, Nurmijärven Kurra-juniorit ry, Riihimäen Cocks ry, Rovaniemen Kiekko ry, Sipoon Wolf ry, Suomen Salibandyliitto ry, Suomen Valmentajat ry, Tervolan Palloseura ry, Varsinais- Suomen Pesis ry ja SC Urbans ry (uusi). Jäsenyhdistysten kanssa yhteistyötä tehdään eri tavoin ja yhteistyön edellytyksenä on molempien tahojen yhteinen kiinnostuneisuus asiaan. Jäsenyhdistyksillemme lähetimme jäsenkirjeet kahdesti toimintavuoden aikana. Ylintä päätäntävaltaa järjestössämme käyttää yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään kerran vuodessa (keväisin). Yhdistyksen toimeenpano valtaa käyttää yhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtajan lisäksi 4 muuta jäsentä varajäsenineen.

9 9 Vuonna 2013 yhdistyksen hallitus kokoontui kaikkiaan 6 kertaa. Hallituksen kokousten valmistelijana ja kokoussihteerinä toimi toiminnanjohtaja Henrik Norrena. Kokouksiin osallistui pääsääntöisesti koko järjestön henkilökunta sekä työharjoittelijoitamme. Yhdistyksen hallitus vuonna 2013 kevään valintakokouksen jälkeen (suluissa varajäsen): Puheenjohtaja: Jäsenet: sosiaalineuvos, Jouko Kalliomaa Janne Marvaila varapj. (Mika Leinonen) Matti Koski (Tomi Koskimies) Reetta Rautio (Hannele Liesmäki) Simo Varjonen (Jari Oksanen). Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Henrik Norrena, projektipäällikkönä Jarno Saarinen (Terveenä työelämään -projekti), projektipäällikkönä (Operaatio ILO) Teemu Koskimäki, ulkopuolisena hankeasiantuntijana Petri Kylmänen ja Timo Hupponen (ostopalveluina), työharjoittelussa DIAK ammattikorkeakoulusta 2 työharjoittelijaa ja yksi työharjoittelija Kehityspiikki oy:n kautta kesäleireillämme, kesäleireillä ohjaajina 13 kpl kesätyöntekijöitä kahden viikon ajan ja kerho-ohjaajina Tony Törnqvist ja Niklas Norrena. Ryhmäinterventioiden taustalla toimii ns. sankariohjaaja verkosto, jota käytetään aina tarpeen mukaan. Verkoston aktiivijäseninä on 4 näyttösuorituksen läpäissyttä sankariohjaajaa. Vuonna 2013 lähdimme uudistamaan ko. verkostoa yhteistyöllä Järvenpään seurakuntaopiston kanssa. Koulutimme kaikkiaan 24 ohjaajakokelasta ja järjestimme heille perehdytysoppitunteja vuoden aikana. Ensi vuoden puolella otamme halukkailta vastaan näyttösuorituksia ja nimeämme uusia sankariohjaajia. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Ilkka Niiranen Pike-Yrityspalvelut Oy:stä.

10 10 Yhdistyksen uusiksi tilintarkastajiksi nimettiin vuosikokouksen päätöksellä Maija Peltola ja Anu Kuusela kirjanpitopalvelu Peltola Kuuselasta. Varatilintarkastajana toimii Aila Haapamäki. Toimintavuoden aikana valmistui järjestömme oma työehtosopimus työntekijöitämme varten. Mallina käytimme valtakunnallista sosiaalialan työehtosopimusta, jota sovelsimme omaan käyttöömme. Hallitus päättää ensi vuoden alussa työehtosopimuksen käyttöön otosta. Toiminnanjohtaja Norrena oli edustajanamme EPT-verkostossa, jonka avulla ja kautta saimme ääntämme kuuluviin. Verkoston avulla osallistuimme ja otimme kantaa mm. uuden alkoholilain valmisteluihin ja eri kannanottoihin. 4 TALOUS Yhdistyksen toimintaa rahoitti pääosin RAY, joka myönsi yhdistykselle kohdennettua toiminta-avustusta ja projektirahoitusta RAY avustusten osuus kokonaisbudjetistamme oli 74,1 %. Lappeenrannan seutukuntayhteistyöhön saimme lisärahoitusta Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä. Kesäleiritoimintaan saimme erityisavustusta Ragnar Ekbergin säätiöltä leiristipendien tarjoamiseksi. Operaatio ILO -projekti sai lisäksi erillisrahoitusta Hyvinkää Rotaryklubilta, Hyvinkään Itäiseltä Rotaryklubilta ja LC Viertolalta yhteensä Muiden kuin RAY avustusten osuus budjetistamme oli 10,5 %. Talousarviossamme eri toiminnot ovat laitettu omiksi kustannuspaikoiksi seurannan ja valvonnan tehostamiseksi. Vuonna 2013 kustannuspaikkoja talousarviossamme oli 6 kpl. Kustannuspaikkamme olivat yhdistystoiminta, Lappeenranta hanke, II asteen projekti, Hyvinkää hanke, leiritoiminta, ja muut satunnaiset toiminnot. Kustannuspaikkakohtaiset tulos-

11 11 laskelmat ovat käytettävissämme kuukausittain helpottaen kustannuspaikkakohtaista seurantaa. Muu toimintamme rahoitus koostui ryhmäinterventiomyynneistä, materiaalimyynneistä, Sankarigolfin tuotoista ja yhteistyösopimuksista. Sankarigolfin tuotto n suunnattiin uuden interaktiivisen äänestyslaitteistomme hankintaan. Omien tuottojen osuus oli noin 21 % järjestön kokonaisbudjetista. Järjestömme tuottamia DVD-elokuvia myytiin edelleen tasaisesti läpi vuoden. Suurimmat kuluerät muodostuivat henkilöstökuluista, muista varsinaisista kuluista, matkakuluista ja vuokrakuluista. Tilikauden tulos saatiin ylijäämäiseksi, vaikka olimme budjetoineet toimintavuoden alijäämäiseksi. Tulokseen päästiin tiukalla talouskurilla ja muutamien budjetin ulkopuolelta tulleiden avustusten myötä. Yhdistyksen tilikauden tulos jäi ylijäämäiseksi noin verran. Talouden hoito perustuu järjestömme taloussäännön noudattamiseen ja toiminnanjohtajan sekä kirjanpitäjän hyvään yhteistyöhön. Nykyinen kustannuspaikkakohtainen talousarviomme on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi ja toimivaksi systeemiksi, joka on viime vuosina kehittynyt toimintamme laajentumisen myötä. 4.1 Arviointia talouden toteutumisesta (budjetti-toteuma) Toimintavuoteen lähdettiin pienellä riskillä alijäämäisen ( ) budjetin myötä. Uskoimme, että kykenemme toimintavuonna supistamaan hieman toiminnoistamme ja saamaan joitakin uusia tukijoita mukaan. Tässä onnistuimme hyvin, sillä toiminnan tulokseksi saimme lopulta kirjattua n positiivisen tuloksen. Talousarviossamme jaoimme toimintomme eri kustannuspaikkoihin. Kustannuspaikat muodostuvat keskeisistä toiminnoistamme, joita ovat; - yhdistystoiminta - Terveenä työelämään -projekti - Hyvinkää yhteistyö - Lappeenranta ja Eksoten alueen yhteistyö - Leiritoiminta - Muu ehkäisevä työ

12 12 Jokaisella eri toiminnolla on näin ollen hyvä seurattavuus ja läpinäkyvyys. Kustannuspaikkakohtaisia toteutumia tarkastellaan kuukausittain, jolloin talouden seuranta on tehokasta. Toimintavuonna 2013 kustannuspaikkakohtainen seuranta onnistui hyvin, vaikka toimintojen sisältöjä kehitettiin Järjestön työntekijöille ja uusia toimintoja avattiin. laatuvastuun kantaminen edellyttää, että Vuosi 2013 oli siis taloudellisesti varsin onnistunut toimintavuosi. Kykenimme käynnistämään pakolliset kalustojen uusimiset mm. videotykkien ja kannettavien tietokoneiden - jokainen tietää, mitä hyvä laatu itse kunkin osalta tarkoittaa - jokainen saa palautetta siitä, kuinka on suoriutunut työstään - jokaisella on mahdollisuus muodossa. Kykenimme uusimaan kokonaan interaktiivisen äänestyslaitteistomme ja hankkimaan uusinta teknologiaa. Tämän mahdollisti kustannusten jakaminen kahdelle toimintavuodelle tekemämme leasingsopimuksen myötä. Loppuvuonna kustannuksia vielä lisäsi toimistomme muutto uusiin tiloihin, jossa neliömäärämme ja vuokrahintamme lähes tuplaantuivat. vaikuttaa huonon laadun poistamiseen omassa työssään 5 TOTEUTUS JA YHTEISTYÖVERKOSTOT Yhdistyksemme perustehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ryhmäinterventioita kohderyhmillemme. Pyrimme toteuttamaan näitä aina mahdollisimman laajoina kokonaisuuksina. Näitä toimintoja toteutetaan eri kumppanien kanssa, joita ovat jäsenjärjestömme (23 kpl), kuntakumppanimme, yksittäiset järjestöt, päihdealan järjestöt ja yksittäiset oppilaitokset. Toimintamme on painottunut aiemmin mainituille hankekumppaneillemme mm. Hyvinkäälle ja Lappeenrantaan sekä näiden seutukuntiin. Toimintaamme ohjaa oma vuosittain päivittämämme laatukäsikirja. Elämäni Sankari ry:n laatu käsittää palvelun, joka täyttää ehkäisevälle päihde- ja mielenterveystyölle asetetut tarpeet, vaatimukset ja odotukset. Laatu ei synny tarkastelemalla, vaan suunnittelemalla ja

13 13 tekemällä. Tämä vaatii organisoitua yhteistyötä ja henkilöstön todellista sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Elämäni Sankari ry:n toiminta on asiakaskeskeistä, prosessilähtöistä ja osallistavaa. Tästä syystä myös järjestön laadunhallinnan menetelmien tulee olla yksinkertaisia ja arjen toimintakäytäntöön sopivia. Laadunhallinnan keskeisinä periaatteina korostuvat asiakaskeskeisyys, prosessilähtöisyys, osallistuvuus sekä jatkuvan kehittämisen idea. Laadunhallinnan tavoitteena on tehostaa järjestön rajallisten resurssien käyttöä, poistamalla toimintojen päällekkäisyydet ja rinnakkaiset käytännöt. Ryhmäinterventiot ovat yhteistyömme kivijalka, jonka varaan yhteistyömme rakentuu. Tilaisuudet räätälöidään aina tilaajan tarpeen mukaan ja kohdennetaan yhdessä valittuun kohteeseen. Ryhmäinterventioidemme sisältöjen tueksi toteutimme webroolissa kymmenien koulujen kanssa hyvinvointikyselyt. Näihin kyselyihin vastasi vuoden aikana lähes vastaajaa. Toimintavuoden aikana laadimme hyvinvointikyselyn myös alakouluihin ja heidän vanhemmilleen. Kyselyihin vastasi kaikkinensa oppilaita luokilta, heidän vanhempia sekä II asteen opiskelijoita. Koulut ovat antaneet ko. kyselyistä erinomaisen hyvää palautetta ja he kokevat myös, että niistä on hyötyä mm. oppilashuoltoryhmä työskentelyssä ja terveyskasvatuksen opetuksessa. Hyvinvointikyselyiden sisältöihin on kouluilla ollut mahdollisuus vaikuttaa. Toinen perustehtävämme on nuorille suunnattujen tapahtuminen järjestäminen ja nuorison liikunnan lisääminen. Toteuttamistapana lähinnä oma kerhotoiminta, kesäleirit, sankarisähly turnaukset ja muut liikunnalliset tapahtumat. Kolmas perustehtävämme on tuottaa ehkäisevään työhön uutta materiaalia ja hyviä käytäntöjä toimivista malleista. Keskeisin kehittämämme toimintamalli on lähinnä yläkouluille suunnattu Valitsen Itse -päihdekasvatusohjelma, jota toteutamme kaikkien hankekumppaniemme kera. Mallia on kehitetty vuosina ja vuonna 2011 siihen kiinteästi liittyvä ehkäisevän työn vuosikello nimettiin THL:n ensimmäiseksi hyväksi käytännöksi kouluterveystutkimusten tulosten jalkauttamisessa. Vuonna 2012 ko. mallista luotiin toimenpidesuositus II asteen oppilaitoksiin, kun mallin todettiin soveltuvan erinomaisen hyvin myös sinne ( Terveenä työelämään -projekti ).

14 14 Valitsen Itse -päihdekasvatusohjelman sisältö pähkinänkuoressa: Suunnittelu, yhteistyöstä ja tavoitteista sopiminen kuvataan ehkäisevän työn vuosikelloon Usein myös ohjaus-, seuranta- tai arviointiryhmän perustaminen (terveystiimit) Hyvinvointikyselyt kohdekouluihin Ryhmäinterventiot (päihdeoppitunnit) sovituille kohderyhmille Oppilashuoltoryhmä yhteistyö Vanhempainilta (koko koululle tai kohdennetulle ikäluokalle) Liikuntatapahtuma (usein Sankarisähly karsinnat, lopputurnaus, liikuntakortti- kilpailu, kerhotoiminta) Palautteen kerääminen Arviointiryhmä seuraa ja ohjaa toteutusta Yhteenveto ja toimintaraporttien valmistaminen 5.1 Ryhmäinterventiot (päihdeoppitunnit) Vertailuna viimeisen kolmen vuoden aikana toteutuneita tilaisuuksia ja tavoitettujen ihmisten määrää. Tilaisuuksien määrät ovat vakiintuneet reiluun 450 tilaisuutta / vuosi. Vilkkaimmat kuukaudet olivat lokakuu (134 tilaisuutta), huhtikuu (86 tilaisuutta) ja elokuu (59 tilaisuutta) Taulukko 2. päihdeoppitunnit vuonna 2013

15 Ryhmäinterventioita Tavoitettuja ihmisiä Tavoitetuista ihmisistä oli vuonna 2013 (2012) lapsia / nuoria kpl (11.358) vanhempia kpl (1.027) ohjaajia / valmentajia 209 kpl (75) henkilöstöjä (opettajia yms.) 931 kpl (1.109) Taulukossa vuosina pitämiemme päihdeoppituntien määrät ja niissä tavoitetut ihmiset. Vuosi Oppitunnit Tavoitetut ka Taulukko 3. Päihdeoppitunnit vuosina Pidemmällä aikavälillä tavoitamme näin ollen reilut ihmistä vuosittain intensiivisillä ryhmäinterventioillamme ja tilaisuuksia pidetään keskimäärin 340 kpl / vuosi. Viimeisen

16 16 kolmen vuoden aikana olemme järjestäneet keskimäärin 458 päihdeoppituntia ja tavoittaneet niissä keskimäärin ihmistä. Kyseinen ajanjakso on ollut vahvaa kehittämisen ja kehittymisen aikakautta omassa perustyössämme. Ryhmäinterventioidemme taustalla on paikallisten ja alueellisten hyvinvointikyselyiden teettäminen, jotta saamme ajankohtaista sekä spesifiä tietoa kohderyhmästämme. Tätä taustatietoa hyödynnämme oppituntiemme valmistelussa ja ko. hyvinvointituloksista koulu saa aina omat kappaleensa myöhempää jatkokäsittelyä varten. Vuonna 2013 hyvinvointikyselyihin vastattiin seuraavasti; - alakoulut 400 vastaajaa - yläkoulut 3100 vastaajaa - lukiot/ii aste 1000 vastaajaa - vanhemmat 100 vastaajaa Kyseiset toimintamme volyymit ovat melko suuria kokoisellemme järjestölle. Täytyy muistaa, että järjestötyöhömme kuuluu paljon muitakin tehtäviä kuin järjestömme perustehtävät. Toteutukseen liittyy aina hyvä valmistelutyö ja neuvottelut tilaajapuolen kanssa, jotta toteutusvaiheesta tulee tarkoituksenmukainen. Oma laatutyömme on mielestämme korkeatasoista ja siitä haluamme tulevaisuudessakin pitää kiinni. 5.2 Materiaalin valmistaminen ja niiden levinneisyys Yksi järjestömme perustehtävistä on tuottaa materiaalia ehkäisevään päihdetyöhön. Järjestömme erikoisuus on ollut, että tuotamme lyhytelokuvia sekä omaan että muiden toimijoiden käyttöön. Vuosien varrella näitä elokuvia on ilmestynyt jo 4 kpl ja niitä on myyty huomattavat määrät. Materiaalien sisällöistä näkyy selvästi järjestön ammatillinen kehittyminen vuosien varrella omassa asiantuntijuudessaan ehkäisevän työn saralla. Ilmestyneet materiaalimme ovat; - Sankarit videolla (1999) - Syöksylasku (2003) - Diileri (2006) - Kiusaus (2012)

17 17 Lisäksi olemme tuottaneet Sakke Sankari päihdelautapelin ja kehittäneet oman sovelluksemme partiolaisten luomasta Olopoli-pelistä. Molemmat pelit ovat toiminnallisia pelejä, jotka soveltuvat laajalle kohderyhmälle. Olopoli-peliä on lanseerattu Lappeenranta yhteistyömme kautta vahvasti myös Pietarin alueelle. Materiaaliemme levinneisyys ja niiden avulla tavoitettujen ihmisten määrät ovat monikymmenkertaisia itse tavoittamiimme ihmisiin. Yleistäen voi sanoa, että kaikkia elokuviamme löytyy lähes joka kunnasta. Varovaisenkin arvion mukaan esim. Kiusaus elokuvan myydyt 180 dvd:tä tarkoittaa arviolta noin katsojaa elokuvalle. Materiaalejamme voi tilata internet sivujemme kautta ja siellä niistä myös kerrotaan lisää. 5.3 Tapahtumat Viime vuosina olemme panostaneet lähinnä omiin tapahtumiimme ja osallistuneet vain harkiten muihin tapahtumiin. Tapahtumia, joihin pyrimme vuosittain osallistumaan ovat kouluterveyspäivät sekä päihde- ja mielenterveyspäivät. Tapahtumia, joissa olemme viime vuosina olleet mukana Tapahtumia Tavoitettuja ihmisiä Kuva 4. Tunnelmia kesäleirin 2013 kuvaamataito rastilta

18 Yhteistyöverkostot Järjestömme on verkostoitunut monella eri tasolla ja olemme hyvin notkeita liikkumaan näissä verkostoissamme. Uusia kumppanuuksia ja yhteistyökuvioita olemme hyvinkin alttiita tekemään, jos/kun yhteistyö on kaksipuolista ja sitoutunutta. Työmme rikkautena on saada toimia erilaisten tahojen kanssa. Kuvassa yhteistyöverkostoamme vuonna Keskiössä ovat järjestöllemme strategisesti keskeiset kumppanit, sitten operatiivisesti tärkeät yhteistyötahot ja kehän ulkoreunalla yhteistyötahot joiden kanssa yhteistyötä toteutetaan harvemmin tai satunnaisemmin. Sankareiden toimintaympäristö 2013 Satunnaiset Hyvinkää + lähialueet Operatiiviset Rotaryklubeja 2 kpl Urheiluseuroja H:kää Alakouluja THL Säätiöitä OPH OPM Päihdealan järjestöjä - R.E RAY Yläkouluja STM EPT-verkosto - Raija ja Ossi Tuuliainen Lukioita Vierumäki Lappeenrannan raittiustoimi / Eksote ESLU ry II aste opp.laitoksia Lapin sh-piiri Pieksämäen seudun liikunta ry Muut kuntakumppanit Perho Helmi Hyria Kummiverkosto Sampo Mood House Oy Alkoholiohjelma Anna lapselle raitis joulu -verkosto Tipaton tammikuu 2013, Ehyt ry Strategiset Yrityksiä Vuosikokous Hallitus Henkilöstö Sankariohjaajat Operaatio ILO LC Viertola Jäsenyhdistykset 23 kpl Kouluissa ehkäisevää työtä tekevien verkosto Koti- ja kouluyhdistyksiä L:ranta + lähialueet Eksote IP-kerhot H:kää Seurakuntaopisto J:pää Preventiimi Nuori 2013 Kuva 5. Toimintaympäristömme 2013

19 19 6 HANKEKUMPPANIT Vuonna 2013 toteutimme perustehtäväämme eri hankkeidemme avulla. Hankkeissa toteutamme pääsääntöisesti Valitsen Itse päihdekasvatusohjelmaamme ja II asteella Terveenä työelämään projektin toimenpidesuositusta ehkäisevän työn järjestämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Operaatio ILO muodostaa sovelluksen ensin mainitusta ja se kohdentuu alakouluihin. Kyseisessä projektissa olemme luomassa toimintamallia alakouluissa tehtävään työhön. Hankkeita oli vuonna 2013 kaikkiaan 6 kpl, jotka ovat kuvattuina hankekartassamme. Hankekumppanuutemme perustuvat yhteistyösopimuksiin ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön kumppaneidemme kera. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme olivat Hyvinkään kaupunki / sivistystoimi, Puolimatkan koulu / Operaatio ILO, Lappeenrannan Eksoten raittiustoimisto, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry / kesäleirit, Hyria koulutus oy ja Ammattioppilaitos Sampo / Lappeenranta ja Imatra. Kaikissa hankkeissamme käytämme saamaamme RAY avustusta, jotka jyvitetään käytettäväksi eri hankkeille. Mahdollista muuta rahoitusta saamme esim. Rotaryklubien kautta (Operaatio ILO) ja kuntien omavastuuosuuksista. Jokainen hanke muodostaa talousarviossamme oman kustannuspaikkansa ja ne ovat omia projektejansa toimintamme sisällä. Valitsen itse HYVINKÄÄ Yläkoulut hv-kyselyt ryhmäinterventiot vanhempainillat Sankarisähly Erityiskoulut Lukiot Päihdekupla Ysiltä elämään IP-kerhot kerhovierailut Sankarisähly Operaatio ILO Puolimatka hv-kyselyt (nuoret/vanhemmat) ryhmäinterventiot vanhempainillat kerhotoiminta Valitsen itse LAPPEENRANTA Yläkoulut + seutukunnat (8 kpl) hv-kyselyt ryhmäinterventiot vanhempainillat Sankarisähly HANKKEET 2013 LEIRITOIMINTA Hyvinkää 2x Tuusula Uudet avaukset kuumakunnat - kysynnän ja resurssien mukaan Terveenä työelämään jatkoprojekti * HYRIA, II aste Hyvinkää, Riihimäki * EKAMO, II aste Lpr, Imatra, Ruokolahti * Uudet oppilaitokset (Helpa, Helmi) hv-kyselyt ryhmäinterventiot henkilökunnat Kuva 6. Hankekartta vuonna 2013

20 20 Toimintavuoden hankkeet toteutuivat suunnitellulla tavalla. Kokonaan uutena avauksena käynnistimme Järvenpään seurakuntaopiston kanssa yhteistyöhankkeen oman sankariohjaajakoulutuksemme uudistamiseksi. Hanke saatiin alulle ja vuodelle 2014 sitä lähdetään laajentamaan suunnitelmallisesti. 6.1 Hyvinkää yhteistyö Hyvinkään kaupungin ja sivistystoimen kanssa jatkettiin yhteistyö- ja kumppanuussopimustamme. Hankeyhteistyötä on alettu toteuttamaan laajamittaisena vuonna Yhteistyö koostuu seuraavista toiminnoista; Valitsen Itse päihdekasvatusohjelma yläkouluissa o hyvinvointikyselyt o kohdennettu luokkatyöskentely valitulle ikäluokalle o oppilashuoltoryhmä yhteistyö o vanhempainillat o liikuntatapahtuma (Sankarisähly -lopputurnaus) IP-kerho yhteistyö o ohjaajien koulutus o kerhovierailut o Sankarisähly tapahtuma Päihdekupla tapahtuma (6. luokille) Ysiltä elämään tapahtuma (9. luokille) Koulujen päättäritapahtuma (ala- ja yläkoulut) Lukiovierailut tilauksesta Kesäleirien toteuttaminen o 2 leiriä Hyvinkäällä kesälomien alkajaisiksi Toiminta jatkui suunnitellusti ja laajeni. Saamamme palaute kohdekouluilta ja muilta kumppaneiltamme oli erinomaisen hyvää. Hyvinkää yhteistyön rahoitus koostuu kaupungin omavastuu osuudesta, Sankareiden osuudesta (RAY) ja R.E säätiön avustuksesta (kesäleirit). Kesäleirien maksuilla katetaan osa leirien kustannuksista.

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen AikaEuro projekti tarja määttä - petri kylmänen Alkusanat Alkoholi on työikäisten miesten yleisin kuolinsyy tällä hetkellä. Näin otsikoi Helsingin Sanomat artikkelin 1.11.2006. Alkoholi on ohittanut sepelvaltimotaudin,

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot