Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2013

2 2 Sisällysluettelo: 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA Arviointia tavoitteiden toteutumisesta ORGANISAATIO TALOUS TOTEUTUS JA YHTEISTYÖVERKOSTOT Ryhmäinterventiot (päihdeoppitunnit) Materiaalin valmistaminen ja niiden levinneisyys Tapahtumat Yhteistyöverkostot HANKEKUMPPANIT Hyvinkää yhteistyö Operaatio ILO Lappeenranta + seutukunnat yhteistyö Terveenä työelämään -jatkoprojekti Kesäleirit Muu ehkäisevä työ Kummitoiminta VIESTINTÄ TOIMINNAN JATKUVUUS TOIMINNAN ARVIOINTIA LOPUKSI Liitteet: 2 kpl

3 3 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA Kulunut vuosi oli Sankareiden 15. toimintavuosi. Jälleen kerran toiminnassamme oli havaittavissa kasvua ja paljon hyviä asioita tapahtui toimintavuoden aikana. Vuoden alussa päädyimme nimeämään juhlavuodelle tapahtumia, joissa järjestön toimintaa juhlistettaisiin meille tärkeiden kumppaneidemme kera. Juhlavuoden tapahtumiksi nimettiin seuraavat; Hyvinkään IP-kerhojen perinteinen sankarisählyturnaus, päihdekupla Hyvinkään 6. luokille + vanhempainilta, Lemin arviointi- ja kiitosseminaari Eksoten alueen kumppaneille, SankariSporttileirit I ja II Hyvinkäällä, otteluisännyys Hyvinkään Tahkon kotiottelussa, XI Sankarigolf Kytäjä (North West) ja Eksoten ehkäisevän työn teemaviikko Lappeenranta (kouluvierailuja, vanhempainiltoja). Näiden juhlavuoden tapahtumiemme avulla tavoitimme kaikkiaan lähes ihmistä. Kevään aikana uudistimme oman huomionosoitussäännöstömme. Vuosikokouksen yhteydessä järjestömme palkitsi kultaisella ansiomerkillä seuraavat henkilöt ansioistaan yhdistyksen hyväksi; tilintarkastajat Aila Haapamäki ja Heikki Wejberg, kirjanpitäjä Ilkka Niiranen, puheenjohtaja Jouko Kalliomaa ja toiminnanjohtaja Henrik Norrena. Kaikkia palkittuja yhdistää järjestössämme toimiminen tavalla tai toisella koko sen olemassaolon ajan. Toimintavuoden kärkihankkeemme olivat kuntayhteistyö Hyvinkäällä ja Lappeenrannan eksoten alueella sekä Terveenä työelämään projektimme II asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Jälkimmäisestä valmistui myös toimintatutkimus projektin ja toimintamallimme soveltuvuudesta II asteelle. Keväällä 2013 käynnistyi todenteolla Hyvinkään alakouluun suunnattu Operaatio ILO projekti. Siinä kohderyhmäämme ovat alakoulujen luokat ja yläkoulujen oppilaat vanhempineen. Toiminta käynnistyi hienosti ja syksyllä saimme sitä jopa laajennettua kahteen uuteen alakouluun Hyvinkäällä vuoden aikana. Lukuvuonna projekti koskettaa näin ollen kolmea eri alakoulua. Kesän 2013 kesäleirit onnistuivat mainiosti. Leireillä oli lapsia lähes 150 kpl ja ohjaajien määrä leirejä kohden oli 28. Panostimme erityisesti vähävaraisten, monilapsisten ja ongelmia kohdanneiden perheiden tukemiseen siten, että leireillemme oli mahdollista hakea ilmaispaikkoja. Hakemusten perusteella tarjosimme leireillemme 15 lapselle ilmaisen leiripaikan.

4 4 Syksyllä 2013 uudistimme interaktiivisen äänestyslaitteistomme kokonaan ja siirryimme radiotaajuuksilla toimivaan laitteistoon. Laitteisto mahdollistaa Sankareille tehokkaamman työympäristön ja laadukkaamman esitysten laadun tulevaisuudessa. Syksyn aikana käynnistimme myös uuden projektin Järvenpään seurakuntaopiston kanssa. Siinä opistolta rekrytoidaan kiinnostuneita nuoria ja aikuisia omaan sankariohjaajaverkostoomme. Järjestimme kaksi erillistä koulutustilaisuutta kokelaille, perehdytyksiä ja sitten myöhemmin näyttösuorituksia. Sankariohjaajakoulutukseemme lähti mukaan kaikkiaan 24 ohjaajakokelasta ja ainakin osasta heistä tulee ensi vuoden puolella uusia ohjaajiamme. Tällä projektilla haimme kokemusta oppilaitos yhteistyöstä ko. verkoston kehittämisessä. Vuodelle 2014 tavoittelemme mukaan pääsyä RAY:n Paikka auki avustusohjelmaan, jonka turvin kykenisimme palkkaamaan yhden alle 29v henkilön järjestöömme töihin. Loppuvuodesta järjestömme myös muutti uusiin tiloihin Kauppalankatu 22 osoitteeseen, josta saimme toimivat ja tyylikkäät tilat työtämme varten. Tilamuutoksella ennakoimme myös sitä, että henkilöstömme määrä lisääntynee lähitulevaisuudessa. Toimintavuotemme 2013 oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut. Päihdeoppituntejamme pidimme jälleen ennätysmäärän kaiken kaikkiaan 468 kpl, joilla tavoitimme ihmistä. Järjestömme liittyi mukaan Savuton Suomi kampanjaan ja julistauduimme savuttomaksi työpaikaksi. Liityimme myös facebook yhteisöön ja tavoittelimme mukaan pääsyä RAY:n Artsi arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi ohjelmaan vuodelle Järjestön taloudellinen tulos saatiin ylijäämäiseksi tiukan talouskurin ja muutamien uusien avustustahojen löytyessä. Yhdistyksen ehkäisevää päihdetyötä tukivat taloudellisesti RAY, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Ragnar Ekbergin säätiö, paikallisia Rotaryklubeja Hyvinkäältä sekä LC Viertola. Muita tuottoja yhdistys sai yhteistyösopimuksista, ryhmäinterventioiden ja materiaalien myynneistä. Henrik Norrena toiminnanjohtaja Elämäni Sankari ry

5 5 2 YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA 2013 Toimintasuunnitelmassamme eri toiminnot ovat hankkeistettuja, jolloin niillä on myös spesifejä tavoitteita. Alla on kuvattuna järjestömme yleiset toiminnan tavoitteet oletettujen muutosvaikutusten kera. Järjestön Oletettu Oletettu muutos Tavoiteltu toiminnan tavoite muutosmekanismi vaikutus Edistää kohderyhmien Terveet elintavat, säännöl- Kohderyhmissä ha- Perheiden hyvinvointi terveyttä ja lisätä hyvin- linen elämän rytmi ja har- vahdutaan itsestä lisääntyy, joka näkyy vointia rastukset lisäävät ihmisten huolehtimiseen pa- mm. huostaanottojen hyvinvointia remmin ja masennuksen vähentymisinä Vähentää kohderyhmien Päihdekasvatus ja ehkäi- Muutokset nuorten Päihteiden käytön päihteiden käyttöä ja sevä toiminta luonteva osa asenteissa ja arvoissa väheneminen ja kokei- muuta ongelmakäyttäy- nuorten opiskelua lujen myöhentäminen tymistä Keskustelun herättäminen monipuolisilla Nuorten kokonaisval- päihdeoppitunneilla ja taisen hyvinvoinnin Myöhentää nuorten innovatiivisilla tukima- vahvistuminen päihdekokeiluja teriaaleilla (DVD:t) Vaikuttaa arvoihin ja Päihdekasvatuksen avulla Nuori on pysähtynyt Nuorten asenteet asenteisiin päihdekiel- nuori käynnistää omaa ajattelemaan ja huo- päihteitä kohtaan teisyyttä lisäten ajattelua puhumistamme mioi valinnoissaan muuttuvat kielteisem- teemoista saamaansa uutta tie- miksi toa Kehittää uusia toiminta- Valistustyön täytyy pysyä Tilaisuutemme ovat Toimintatapamme tapoja ja malleja eh- ajanhermoilla ja vastata kiinnostavia ja entistä ovat innovatiivisia ja käisevään työhön ajan haasteisiin. Innovatii- vaikuttavimpia käyttämämme apu- viset menetelmät kiinnos- välineet nykyaikaisia. tavat nuoria Saamamme vastaanotto ja palaute oppi- tunneilta on hyvää

6 6 Tuottaa ehkäisevään Tuotamme säännöllisin Kiinnostavuus lisään- Uudet materiaalit ovat työhön uutta materiaalia väliajoin uutta materiaalia tyy vaikutuksiltaan puhut- ja hyviä käytäntöjä ja hyviä käytäntöjä televia, jotka ravistelevat katsojiansa Toteuttaa nuorille suun- Liikuntamahdollisuuksien Nuori löytää itselleen Nuori innostuu harras- nattuja liikunnallisia parantaminen lisää toden- uuden harrastuksen, tuksista tai päättää tapahtumia näköisyyttä kiinnostavuu- nuori päättää jatkaa ettei vielä lopetakaan den lisäämiseksi harrastuksensa paris- nykyistä harrastustaan sa Säilyttää keskeisenä Aidot kohtaamiset ovat Vuorovaikutuksellisuus Kohtaamiemme ihmis- toimintatapana ihmisten tehokkaimpia vuorovaiku- säilyy ja korostuu jär- ten määrät pysyvät aidot kohtaamiset tuksellisia menetelmiä jestön keskeisenä korkealla tasolla koko toimintatapana toimintavuoden Jatkaa järjestö-kunta Järjestöt tukevat ja tehos- Saamme uusia yhteis- Toiminnot nykyisten yhteistyötä ja saada toi- tavat kuntien tekemää työtä työtahoja toimintamme kumppanien kanssa minnan piiriin uusia kun- piiriin jatkuvat ja uusia takumppaneita kumppaneita löytyy vuosittain Taulukko 1. Järjestön tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 2.1 Arviointia tavoitteiden toteutumisesta Teettämiemme hyvinvointikyselyiden avulla teimme johtopäätöksen, että omat tavoitteemme ehkäisevälle työllemme osuvat hyvin tämän ajan vaatimuksiin. Nuorten antamista vastauksista ko. kyselyssä nousee vahvasti esiin elämänhallinnan taidoissa ilmenevät puutteet. Näitä ovat mm. normaalit päivittäiset ruokailut oman perheen kanssa, koulussa tapahtuva ruokailu, nukkumaan menot arkipäivinä, tietokoneen käytön hallinta ja harrastukset. Näitä asioita korostimme koulutyössämme ja erityisesti pitämissämme vanhempainilloissa. Tulevaisuudessa tämän elämänhallinnan merkitys tulee korostumaan entisestään.

7 7 Toimintamme kokonaisuudessaan edistää kohderyhmien terveyttä sekä vaikuttaa positiivisesti mielenterveyteen. Tähän päästään lähinnä korostamalla liikunnan ja harrastusten merkitystä sekä konkreettisesti liikkumalla eri tavoin. Järjestössämme liikunnan mer-kitys näkyy monin eri tavoin mm. kesäleiritoimintana, kerhotoimintana ja sankarisählyturnausten muodossa. Eri liikuntatapahtumia toteutimme suunnitelmiemme mukaisesti. Kokeiluna veimme kerhotoimintamme II asteen ympäristöön yhteistyössä Hyria koulutus oy:n kanssa. Johtopäätös tästä kokeilusta oli, että kerhotoiminta ei sellaisenaan toimi II asteen opiskelijoiden parissa. Tarvitaan huomattavan paljon enemmän oppilaitoksen innostamista ko. asiaan. Nuorten päihteiden käytössä on näkyvissä myönteistä kehitystä hyvinvointikyselyihimme peilaten. Sekä Hyvinkäällä että Lappeenrannassa oli nähtävissä positiivista kehitystä juuri päihteiden käytön osalta. Uskomme, että osasyy positiiviseen kehitykseen on varmasti myös kaikella ehkäisevällä työllä jota eri puolella tehdään. Entisestään tiukentunut tupakkalaki on edesauttanut tupakoinnin vähentymistä. Silti tupakointi voidaan usein nähdä erityisesti nuorten osalta ensimmäisenä päihteenä jota kokeillaan. Ristiintaulukoimme kokeeksi muutamilta kouluilta Hyvinkäältä kuinka tupakoivien nuorten vastaukset muihin kysymyksiin korreloivat ja saimme mielenkiintoista tietoa. Tupakointi lisää selvästi riskiä kaikkien muiden päihteiden kokeiluihin ja mm. huumetarjonnalle altistutaan herkemmin. Tämän vuoksi tupakasta valistaminen pitää nähdä erittäin merkityksellisenä jatkossakin. Nuorten ja muiden kohderyhmiemme arvoihin pyrimme vaikuttamaan keskustelujemme avulla. Viime vuonna valmistunut lyhytelokuva Kiusaus toimi tässä mielessä erinomaisena apuvälineenä työllemme. Kyseinen elokuvamme on myös levinnyt mukavasti melko lyhyessä ajassa, sillä sitä on myyty kaikkiaan lähes 200 kpl eri puolelle Suomea. Asenne ja arvomaailma puolella työsarkaa riittää kaikille toimijoille lähitulevaisuudessa. Uusista toimintatavoista hyvä esimerkki on operaatio ILO projekti, jossa valistustyö käynnistetään jo alakoulun puolella. Vasta käynnistyneen projektin alku on ollut lupaava ja muutamien vuosien päästä voimme tarkemmin arvioida projektin toimivuutta alakoulujen

8 8 puolella. Vuonna 2013 toimintaa lähdettiin jo laajentamaankin kahdelle uudelle alakoululle Hyvinkäällä. Järjestöllämme on suuret odotukset tämän projektin tuloksista. Järjestö-kunta yhteistyömme jatkui pääkumppaniemme Hyvinkään ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa. Molemmissa kunnissa näkyi tiukentuneet taloustilanteet ja uhkakuvat tulevaisuudesta. Tämä on omiaan vaikeuttamaan yhteistyötämme, koska talousresurssimme eivät kestä suuria muutoksia nykyisestä. Molemmilla paikkakunnilla olemme aktiivisesti pohtineet toimintojen jatkoa ensi vuonna ja ylipäätänsä tulevaisuudessa. Lievänä ongelmana ja riskinä koemme ko. sopimusten lyhytkestoisuuden, jonka vuoksi joudumme ne aina vuosittain uusimaan. 3 ORGANISAATIO Elämäni Sankari ry on kansalaisjärjestöjen yhteistyöyhdistys, jolla on tällä hetkellä 23 kpl jäsenyhdistyksiä. Nykyiset jäsenyhdistyksemme ovat seuraavat; Hausjärven nuorisotoiminnan tuki ry, Helsingin Diakoniaopisto opiskelijayhdistys, Hyvinkään Tahko ry, Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta ry, Hyvinkään Yhteiskoulu koti- ja kouluyhdistys, IFK Grankulla ishockey ry, Itä-Helsingin Kiekko ry, Kalottipallo ry, Karhu-Kissat ry, Lahti Ringette ry, Lapin Liikunta ry, MLL Hyvinkään osasto, Napapiirin Kaukalopallo ry, Napapiirin Pantterit ry, Nurmijärven Kurra-juniorit ry, Riihimäen Cocks ry, Rovaniemen Kiekko ry, Sipoon Wolf ry, Suomen Salibandyliitto ry, Suomen Valmentajat ry, Tervolan Palloseura ry, Varsinais- Suomen Pesis ry ja SC Urbans ry (uusi). Jäsenyhdistysten kanssa yhteistyötä tehdään eri tavoin ja yhteistyön edellytyksenä on molempien tahojen yhteinen kiinnostuneisuus asiaan. Jäsenyhdistyksillemme lähetimme jäsenkirjeet kahdesti toimintavuoden aikana. Ylintä päätäntävaltaa järjestössämme käyttää yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään kerran vuodessa (keväisin). Yhdistyksen toimeenpano valtaa käyttää yhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtajan lisäksi 4 muuta jäsentä varajäsenineen.

9 9 Vuonna 2013 yhdistyksen hallitus kokoontui kaikkiaan 6 kertaa. Hallituksen kokousten valmistelijana ja kokoussihteerinä toimi toiminnanjohtaja Henrik Norrena. Kokouksiin osallistui pääsääntöisesti koko järjestön henkilökunta sekä työharjoittelijoitamme. Yhdistyksen hallitus vuonna 2013 kevään valintakokouksen jälkeen (suluissa varajäsen): Puheenjohtaja: Jäsenet: sosiaalineuvos, Jouko Kalliomaa Janne Marvaila varapj. (Mika Leinonen) Matti Koski (Tomi Koskimies) Reetta Rautio (Hannele Liesmäki) Simo Varjonen (Jari Oksanen). Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Henrik Norrena, projektipäällikkönä Jarno Saarinen (Terveenä työelämään -projekti), projektipäällikkönä (Operaatio ILO) Teemu Koskimäki, ulkopuolisena hankeasiantuntijana Petri Kylmänen ja Timo Hupponen (ostopalveluina), työharjoittelussa DIAK ammattikorkeakoulusta 2 työharjoittelijaa ja yksi työharjoittelija Kehityspiikki oy:n kautta kesäleireillämme, kesäleireillä ohjaajina 13 kpl kesätyöntekijöitä kahden viikon ajan ja kerho-ohjaajina Tony Törnqvist ja Niklas Norrena. Ryhmäinterventioiden taustalla toimii ns. sankariohjaaja verkosto, jota käytetään aina tarpeen mukaan. Verkoston aktiivijäseninä on 4 näyttösuorituksen läpäissyttä sankariohjaajaa. Vuonna 2013 lähdimme uudistamaan ko. verkostoa yhteistyöllä Järvenpään seurakuntaopiston kanssa. Koulutimme kaikkiaan 24 ohjaajakokelasta ja järjestimme heille perehdytysoppitunteja vuoden aikana. Ensi vuoden puolella otamme halukkailta vastaan näyttösuorituksia ja nimeämme uusia sankariohjaajia. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Ilkka Niiranen Pike-Yrityspalvelut Oy:stä.

10 10 Yhdistyksen uusiksi tilintarkastajiksi nimettiin vuosikokouksen päätöksellä Maija Peltola ja Anu Kuusela kirjanpitopalvelu Peltola Kuuselasta. Varatilintarkastajana toimii Aila Haapamäki. Toimintavuoden aikana valmistui järjestömme oma työehtosopimus työntekijöitämme varten. Mallina käytimme valtakunnallista sosiaalialan työehtosopimusta, jota sovelsimme omaan käyttöömme. Hallitus päättää ensi vuoden alussa työehtosopimuksen käyttöön otosta. Toiminnanjohtaja Norrena oli edustajanamme EPT-verkostossa, jonka avulla ja kautta saimme ääntämme kuuluviin. Verkoston avulla osallistuimme ja otimme kantaa mm. uuden alkoholilain valmisteluihin ja eri kannanottoihin. 4 TALOUS Yhdistyksen toimintaa rahoitti pääosin RAY, joka myönsi yhdistykselle kohdennettua toiminta-avustusta ja projektirahoitusta RAY avustusten osuus kokonaisbudjetistamme oli 74,1 %. Lappeenrannan seutukuntayhteistyöhön saimme lisärahoitusta Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä. Kesäleiritoimintaan saimme erityisavustusta Ragnar Ekbergin säätiöltä leiristipendien tarjoamiseksi. Operaatio ILO -projekti sai lisäksi erillisrahoitusta Hyvinkää Rotaryklubilta, Hyvinkään Itäiseltä Rotaryklubilta ja LC Viertolalta yhteensä Muiden kuin RAY avustusten osuus budjetistamme oli 10,5 %. Talousarviossamme eri toiminnot ovat laitettu omiksi kustannuspaikoiksi seurannan ja valvonnan tehostamiseksi. Vuonna 2013 kustannuspaikkoja talousarviossamme oli 6 kpl. Kustannuspaikkamme olivat yhdistystoiminta, Lappeenranta hanke, II asteen projekti, Hyvinkää hanke, leiritoiminta, ja muut satunnaiset toiminnot. Kustannuspaikkakohtaiset tulos-

11 11 laskelmat ovat käytettävissämme kuukausittain helpottaen kustannuspaikkakohtaista seurantaa. Muu toimintamme rahoitus koostui ryhmäinterventiomyynneistä, materiaalimyynneistä, Sankarigolfin tuotoista ja yhteistyösopimuksista. Sankarigolfin tuotto n suunnattiin uuden interaktiivisen äänestyslaitteistomme hankintaan. Omien tuottojen osuus oli noin 21 % järjestön kokonaisbudjetista. Järjestömme tuottamia DVD-elokuvia myytiin edelleen tasaisesti läpi vuoden. Suurimmat kuluerät muodostuivat henkilöstökuluista, muista varsinaisista kuluista, matkakuluista ja vuokrakuluista. Tilikauden tulos saatiin ylijäämäiseksi, vaikka olimme budjetoineet toimintavuoden alijäämäiseksi. Tulokseen päästiin tiukalla talouskurilla ja muutamien budjetin ulkopuolelta tulleiden avustusten myötä. Yhdistyksen tilikauden tulos jäi ylijäämäiseksi noin verran. Talouden hoito perustuu järjestömme taloussäännön noudattamiseen ja toiminnanjohtajan sekä kirjanpitäjän hyvään yhteistyöhön. Nykyinen kustannuspaikkakohtainen talousarviomme on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi ja toimivaksi systeemiksi, joka on viime vuosina kehittynyt toimintamme laajentumisen myötä. 4.1 Arviointia talouden toteutumisesta (budjetti-toteuma) Toimintavuoteen lähdettiin pienellä riskillä alijäämäisen ( ) budjetin myötä. Uskoimme, että kykenemme toimintavuonna supistamaan hieman toiminnoistamme ja saamaan joitakin uusia tukijoita mukaan. Tässä onnistuimme hyvin, sillä toiminnan tulokseksi saimme lopulta kirjattua n positiivisen tuloksen. Talousarviossamme jaoimme toimintomme eri kustannuspaikkoihin. Kustannuspaikat muodostuvat keskeisistä toiminnoistamme, joita ovat; - yhdistystoiminta - Terveenä työelämään -projekti - Hyvinkää yhteistyö - Lappeenranta ja Eksoten alueen yhteistyö - Leiritoiminta - Muu ehkäisevä työ

12 12 Jokaisella eri toiminnolla on näin ollen hyvä seurattavuus ja läpinäkyvyys. Kustannuspaikkakohtaisia toteutumia tarkastellaan kuukausittain, jolloin talouden seuranta on tehokasta. Toimintavuonna 2013 kustannuspaikkakohtainen seuranta onnistui hyvin, vaikka toimintojen sisältöjä kehitettiin Järjestön työntekijöille ja uusia toimintoja avattiin. laatuvastuun kantaminen edellyttää, että Vuosi 2013 oli siis taloudellisesti varsin onnistunut toimintavuosi. Kykenimme käynnistämään pakolliset kalustojen uusimiset mm. videotykkien ja kannettavien tietokoneiden - jokainen tietää, mitä hyvä laatu itse kunkin osalta tarkoittaa - jokainen saa palautetta siitä, kuinka on suoriutunut työstään - jokaisella on mahdollisuus muodossa. Kykenimme uusimaan kokonaan interaktiivisen äänestyslaitteistomme ja hankkimaan uusinta teknologiaa. Tämän mahdollisti kustannusten jakaminen kahdelle toimintavuodelle tekemämme leasingsopimuksen myötä. Loppuvuonna kustannuksia vielä lisäsi toimistomme muutto uusiin tiloihin, jossa neliömäärämme ja vuokrahintamme lähes tuplaantuivat. vaikuttaa huonon laadun poistamiseen omassa työssään 5 TOTEUTUS JA YHTEISTYÖVERKOSTOT Yhdistyksemme perustehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ryhmäinterventioita kohderyhmillemme. Pyrimme toteuttamaan näitä aina mahdollisimman laajoina kokonaisuuksina. Näitä toimintoja toteutetaan eri kumppanien kanssa, joita ovat jäsenjärjestömme (23 kpl), kuntakumppanimme, yksittäiset järjestöt, päihdealan järjestöt ja yksittäiset oppilaitokset. Toimintamme on painottunut aiemmin mainituille hankekumppaneillemme mm. Hyvinkäälle ja Lappeenrantaan sekä näiden seutukuntiin. Toimintaamme ohjaa oma vuosittain päivittämämme laatukäsikirja. Elämäni Sankari ry:n laatu käsittää palvelun, joka täyttää ehkäisevälle päihde- ja mielenterveystyölle asetetut tarpeet, vaatimukset ja odotukset. Laatu ei synny tarkastelemalla, vaan suunnittelemalla ja

13 13 tekemällä. Tämä vaatii organisoitua yhteistyötä ja henkilöstön todellista sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Elämäni Sankari ry:n toiminta on asiakaskeskeistä, prosessilähtöistä ja osallistavaa. Tästä syystä myös järjestön laadunhallinnan menetelmien tulee olla yksinkertaisia ja arjen toimintakäytäntöön sopivia. Laadunhallinnan keskeisinä periaatteina korostuvat asiakaskeskeisyys, prosessilähtöisyys, osallistuvuus sekä jatkuvan kehittämisen idea. Laadunhallinnan tavoitteena on tehostaa järjestön rajallisten resurssien käyttöä, poistamalla toimintojen päällekkäisyydet ja rinnakkaiset käytännöt. Ryhmäinterventiot ovat yhteistyömme kivijalka, jonka varaan yhteistyömme rakentuu. Tilaisuudet räätälöidään aina tilaajan tarpeen mukaan ja kohdennetaan yhdessä valittuun kohteeseen. Ryhmäinterventioidemme sisältöjen tueksi toteutimme webroolissa kymmenien koulujen kanssa hyvinvointikyselyt. Näihin kyselyihin vastasi vuoden aikana lähes vastaajaa. Toimintavuoden aikana laadimme hyvinvointikyselyn myös alakouluihin ja heidän vanhemmilleen. Kyselyihin vastasi kaikkinensa oppilaita luokilta, heidän vanhempia sekä II asteen opiskelijoita. Koulut ovat antaneet ko. kyselyistä erinomaisen hyvää palautetta ja he kokevat myös, että niistä on hyötyä mm. oppilashuoltoryhmä työskentelyssä ja terveyskasvatuksen opetuksessa. Hyvinvointikyselyiden sisältöihin on kouluilla ollut mahdollisuus vaikuttaa. Toinen perustehtävämme on nuorille suunnattujen tapahtuminen järjestäminen ja nuorison liikunnan lisääminen. Toteuttamistapana lähinnä oma kerhotoiminta, kesäleirit, sankarisähly turnaukset ja muut liikunnalliset tapahtumat. Kolmas perustehtävämme on tuottaa ehkäisevään työhön uutta materiaalia ja hyviä käytäntöjä toimivista malleista. Keskeisin kehittämämme toimintamalli on lähinnä yläkouluille suunnattu Valitsen Itse -päihdekasvatusohjelma, jota toteutamme kaikkien hankekumppaniemme kera. Mallia on kehitetty vuosina ja vuonna 2011 siihen kiinteästi liittyvä ehkäisevän työn vuosikello nimettiin THL:n ensimmäiseksi hyväksi käytännöksi kouluterveystutkimusten tulosten jalkauttamisessa. Vuonna 2012 ko. mallista luotiin toimenpidesuositus II asteen oppilaitoksiin, kun mallin todettiin soveltuvan erinomaisen hyvin myös sinne ( Terveenä työelämään -projekti ).

14 14 Valitsen Itse -päihdekasvatusohjelman sisältö pähkinänkuoressa: Suunnittelu, yhteistyöstä ja tavoitteista sopiminen kuvataan ehkäisevän työn vuosikelloon Usein myös ohjaus-, seuranta- tai arviointiryhmän perustaminen (terveystiimit) Hyvinvointikyselyt kohdekouluihin Ryhmäinterventiot (päihdeoppitunnit) sovituille kohderyhmille Oppilashuoltoryhmä yhteistyö Vanhempainilta (koko koululle tai kohdennetulle ikäluokalle) Liikuntatapahtuma (usein Sankarisähly karsinnat, lopputurnaus, liikuntakortti- kilpailu, kerhotoiminta) Palautteen kerääminen Arviointiryhmä seuraa ja ohjaa toteutusta Yhteenveto ja toimintaraporttien valmistaminen 5.1 Ryhmäinterventiot (päihdeoppitunnit) Vertailuna viimeisen kolmen vuoden aikana toteutuneita tilaisuuksia ja tavoitettujen ihmisten määrää. Tilaisuuksien määrät ovat vakiintuneet reiluun 450 tilaisuutta / vuosi. Vilkkaimmat kuukaudet olivat lokakuu (134 tilaisuutta), huhtikuu (86 tilaisuutta) ja elokuu (59 tilaisuutta) Taulukko 2. päihdeoppitunnit vuonna 2013

15 Ryhmäinterventioita Tavoitettuja ihmisiä Tavoitetuista ihmisistä oli vuonna 2013 (2012) lapsia / nuoria kpl (11.358) vanhempia kpl (1.027) ohjaajia / valmentajia 209 kpl (75) henkilöstöjä (opettajia yms.) 931 kpl (1.109) Taulukossa vuosina pitämiemme päihdeoppituntien määrät ja niissä tavoitetut ihmiset. Vuosi Oppitunnit Tavoitetut ka Taulukko 3. Päihdeoppitunnit vuosina Pidemmällä aikavälillä tavoitamme näin ollen reilut ihmistä vuosittain intensiivisillä ryhmäinterventioillamme ja tilaisuuksia pidetään keskimäärin 340 kpl / vuosi. Viimeisen

16 16 kolmen vuoden aikana olemme järjestäneet keskimäärin 458 päihdeoppituntia ja tavoittaneet niissä keskimäärin ihmistä. Kyseinen ajanjakso on ollut vahvaa kehittämisen ja kehittymisen aikakautta omassa perustyössämme. Ryhmäinterventioidemme taustalla on paikallisten ja alueellisten hyvinvointikyselyiden teettäminen, jotta saamme ajankohtaista sekä spesifiä tietoa kohderyhmästämme. Tätä taustatietoa hyödynnämme oppituntiemme valmistelussa ja ko. hyvinvointituloksista koulu saa aina omat kappaleensa myöhempää jatkokäsittelyä varten. Vuonna 2013 hyvinvointikyselyihin vastattiin seuraavasti; - alakoulut 400 vastaajaa - yläkoulut 3100 vastaajaa - lukiot/ii aste 1000 vastaajaa - vanhemmat 100 vastaajaa Kyseiset toimintamme volyymit ovat melko suuria kokoisellemme järjestölle. Täytyy muistaa, että järjestötyöhömme kuuluu paljon muitakin tehtäviä kuin järjestömme perustehtävät. Toteutukseen liittyy aina hyvä valmistelutyö ja neuvottelut tilaajapuolen kanssa, jotta toteutusvaiheesta tulee tarkoituksenmukainen. Oma laatutyömme on mielestämme korkeatasoista ja siitä haluamme tulevaisuudessakin pitää kiinni. 5.2 Materiaalin valmistaminen ja niiden levinneisyys Yksi järjestömme perustehtävistä on tuottaa materiaalia ehkäisevään päihdetyöhön. Järjestömme erikoisuus on ollut, että tuotamme lyhytelokuvia sekä omaan että muiden toimijoiden käyttöön. Vuosien varrella näitä elokuvia on ilmestynyt jo 4 kpl ja niitä on myyty huomattavat määrät. Materiaalien sisällöistä näkyy selvästi järjestön ammatillinen kehittyminen vuosien varrella omassa asiantuntijuudessaan ehkäisevän työn saralla. Ilmestyneet materiaalimme ovat; - Sankarit videolla (1999) - Syöksylasku (2003) - Diileri (2006) - Kiusaus (2012)

17 17 Lisäksi olemme tuottaneet Sakke Sankari päihdelautapelin ja kehittäneet oman sovelluksemme partiolaisten luomasta Olopoli-pelistä. Molemmat pelit ovat toiminnallisia pelejä, jotka soveltuvat laajalle kohderyhmälle. Olopoli-peliä on lanseerattu Lappeenranta yhteistyömme kautta vahvasti myös Pietarin alueelle. Materiaaliemme levinneisyys ja niiden avulla tavoitettujen ihmisten määrät ovat monikymmenkertaisia itse tavoittamiimme ihmisiin. Yleistäen voi sanoa, että kaikkia elokuviamme löytyy lähes joka kunnasta. Varovaisenkin arvion mukaan esim. Kiusaus elokuvan myydyt 180 dvd:tä tarkoittaa arviolta noin katsojaa elokuvalle. Materiaalejamme voi tilata internet sivujemme kautta ja siellä niistä myös kerrotaan lisää. 5.3 Tapahtumat Viime vuosina olemme panostaneet lähinnä omiin tapahtumiimme ja osallistuneet vain harkiten muihin tapahtumiin. Tapahtumia, joihin pyrimme vuosittain osallistumaan ovat kouluterveyspäivät sekä päihde- ja mielenterveyspäivät. Tapahtumia, joissa olemme viime vuosina olleet mukana Tapahtumia Tavoitettuja ihmisiä Kuva 4. Tunnelmia kesäleirin 2013 kuvaamataito rastilta

18 Yhteistyöverkostot Järjestömme on verkostoitunut monella eri tasolla ja olemme hyvin notkeita liikkumaan näissä verkostoissamme. Uusia kumppanuuksia ja yhteistyökuvioita olemme hyvinkin alttiita tekemään, jos/kun yhteistyö on kaksipuolista ja sitoutunutta. Työmme rikkautena on saada toimia erilaisten tahojen kanssa. Kuvassa yhteistyöverkostoamme vuonna Keskiössä ovat järjestöllemme strategisesti keskeiset kumppanit, sitten operatiivisesti tärkeät yhteistyötahot ja kehän ulkoreunalla yhteistyötahot joiden kanssa yhteistyötä toteutetaan harvemmin tai satunnaisemmin. Sankareiden toimintaympäristö 2013 Satunnaiset Hyvinkää + lähialueet Operatiiviset Rotaryklubeja 2 kpl Urheiluseuroja H:kää Alakouluja THL Säätiöitä OPH OPM Päihdealan järjestöjä - R.E RAY Yläkouluja STM EPT-verkosto - Raija ja Ossi Tuuliainen Lukioita Vierumäki Lappeenrannan raittiustoimi / Eksote ESLU ry II aste opp.laitoksia Lapin sh-piiri Pieksämäen seudun liikunta ry Muut kuntakumppanit Perho Helmi Hyria Kummiverkosto Sampo Mood House Oy Alkoholiohjelma Anna lapselle raitis joulu -verkosto Tipaton tammikuu 2013, Ehyt ry Strategiset Yrityksiä Vuosikokous Hallitus Henkilöstö Sankariohjaajat Operaatio ILO LC Viertola Jäsenyhdistykset 23 kpl Kouluissa ehkäisevää työtä tekevien verkosto Koti- ja kouluyhdistyksiä L:ranta + lähialueet Eksote IP-kerhot H:kää Seurakuntaopisto J:pää Preventiimi Nuori 2013 Kuva 5. Toimintaympäristömme 2013

19 19 6 HANKEKUMPPANIT Vuonna 2013 toteutimme perustehtäväämme eri hankkeidemme avulla. Hankkeissa toteutamme pääsääntöisesti Valitsen Itse päihdekasvatusohjelmaamme ja II asteella Terveenä työelämään projektin toimenpidesuositusta ehkäisevän työn järjestämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Operaatio ILO muodostaa sovelluksen ensin mainitusta ja se kohdentuu alakouluihin. Kyseisessä projektissa olemme luomassa toimintamallia alakouluissa tehtävään työhön. Hankkeita oli vuonna 2013 kaikkiaan 6 kpl, jotka ovat kuvattuina hankekartassamme. Hankekumppanuutemme perustuvat yhteistyösopimuksiin ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön kumppaneidemme kera. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme olivat Hyvinkään kaupunki / sivistystoimi, Puolimatkan koulu / Operaatio ILO, Lappeenrannan Eksoten raittiustoimisto, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry / kesäleirit, Hyria koulutus oy ja Ammattioppilaitos Sampo / Lappeenranta ja Imatra. Kaikissa hankkeissamme käytämme saamaamme RAY avustusta, jotka jyvitetään käytettäväksi eri hankkeille. Mahdollista muuta rahoitusta saamme esim. Rotaryklubien kautta (Operaatio ILO) ja kuntien omavastuuosuuksista. Jokainen hanke muodostaa talousarviossamme oman kustannuspaikkansa ja ne ovat omia projektejansa toimintamme sisällä. Valitsen itse HYVINKÄÄ Yläkoulut hv-kyselyt ryhmäinterventiot vanhempainillat Sankarisähly Erityiskoulut Lukiot Päihdekupla Ysiltä elämään IP-kerhot kerhovierailut Sankarisähly Operaatio ILO Puolimatka hv-kyselyt (nuoret/vanhemmat) ryhmäinterventiot vanhempainillat kerhotoiminta Valitsen itse LAPPEENRANTA Yläkoulut + seutukunnat (8 kpl) hv-kyselyt ryhmäinterventiot vanhempainillat Sankarisähly HANKKEET 2013 LEIRITOIMINTA Hyvinkää 2x Tuusula Uudet avaukset kuumakunnat - kysynnän ja resurssien mukaan Terveenä työelämään jatkoprojekti * HYRIA, II aste Hyvinkää, Riihimäki * EKAMO, II aste Lpr, Imatra, Ruokolahti * Uudet oppilaitokset (Helpa, Helmi) hv-kyselyt ryhmäinterventiot henkilökunnat Kuva 6. Hankekartta vuonna 2013

20 20 Toimintavuoden hankkeet toteutuivat suunnitellulla tavalla. Kokonaan uutena avauksena käynnistimme Järvenpään seurakuntaopiston kanssa yhteistyöhankkeen oman sankariohjaajakoulutuksemme uudistamiseksi. Hanke saatiin alulle ja vuodelle 2014 sitä lähdetään laajentamaan suunnitelmallisesti. 6.1 Hyvinkää yhteistyö Hyvinkään kaupungin ja sivistystoimen kanssa jatkettiin yhteistyö- ja kumppanuussopimustamme. Hankeyhteistyötä on alettu toteuttamaan laajamittaisena vuonna Yhteistyö koostuu seuraavista toiminnoista; Valitsen Itse päihdekasvatusohjelma yläkouluissa o hyvinvointikyselyt o kohdennettu luokkatyöskentely valitulle ikäluokalle o oppilashuoltoryhmä yhteistyö o vanhempainillat o liikuntatapahtuma (Sankarisähly -lopputurnaus) IP-kerho yhteistyö o ohjaajien koulutus o kerhovierailut o Sankarisähly tapahtuma Päihdekupla tapahtuma (6. luokille) Ysiltä elämään tapahtuma (9. luokille) Koulujen päättäritapahtuma (ala- ja yläkoulut) Lukiovierailut tilauksesta Kesäleirien toteuttaminen o 2 leiriä Hyvinkäällä kesälomien alkajaisiksi Toiminta jatkui suunnitellusti ja laajeni. Saamamme palaute kohdekouluilta ja muilta kumppaneiltamme oli erinomaisen hyvää. Hyvinkää yhteistyön rahoitus koostuu kaupungin omavastuu osuudesta, Sankareiden osuudesta (RAY) ja R.E säätiön avustuksesta (kesäleirit). Kesäleirien maksuilla katetaan osa leirien kustannuksista.

RAPORTTI VUODELTA 2013

RAPORTTI VUODELTA 2013 Ehkäisevän päihdetyön projekti II asteen oppilaitoksissa RAPORTTI VUODELTA 2013 Jarno Saarinen projektipäällikkö Elämäni Sankari ry puh. 040 596 8615 jarno.saarinen@sankarit.net 7.1.2014 1 PROJEKTIN TAUSTA

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2010

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2010 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2010 2 2. Sisällysluettelo: 1. Elämäni Sankari ry kansilehti sivu 1 2. Sisällysluettelo sivu 2 3. Tiivistelmä vuodesta 2010 sivu 3 4. Yhdistyksen tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2012

Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2012 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2012 Sisällysluettelo: 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA... 3 2 YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA 2012... 5 2.1 Arviointia tavoitteiden toteutumisesta...

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA

PROJEKTISUUNNITELMA Ehkäisevän päihdetyön projekti II asteen oppilaitoksissa PROJEKTISUUNNITELMA 2013 2014 Jarno Saarinen projektipäällikkö Elämäni Sankari ry puh. 040 596 8615 jarno.saarinen@sankarit.net 11.2.2013 Sisällys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Ehkäisevän päihdetyön projekti II asteen oppilaitoksissa TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Jarno Saarinen projektipäällikkö Elämäni Sankari ry puh. 040 596 8615 jarno.saarinen@sankarit.net 9.1.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2011

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2011 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2011 2 2. Sisällysluettelo: 1. Elämäni Sankari ry kansilehti sivu 1 2. Sisällysluettelo sivu 2 3. Tiivistelmä toimintavuodesta sivu 3 4. Yhdistyksen tavoitteet ja

Lisätiedot

Vuosikertomus. Elämäni Sankari ry. ehkäisevää päihdetyötä ja edistävää mielenterveystyötä nuorten hyväksi PL 29 05831 HYVINKÄÄ

Vuosikertomus. Elämäni Sankari ry. ehkäisevää päihdetyötä ja edistävää mielenterveystyötä nuorten hyväksi PL 29 05831 HYVINKÄÄ Vuosikertomus 2014 ehkäisevää päihdetyötä ja edistävää mielenterveystyötä nuorten hyväksi Elämäni Sankari ry Puh. 040 535 9495 Faksi 019 464 162 PL 29 05831 HYVINKÄÄ www.sankarit.net henrik.norrena@sankarit.net

Lisätiedot

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011 1 Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011 Tähän muistioon on koottu Lapin peruskouluihin suunnattujen THL:n kouluterveyskyselyn (kevät 2010, N 3635, 8.-9.luokat) ja Tervein Mielin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Elämäni Sankari ry TOIMINTAKERTOMUS 2004 2 Sisällysluettelo: Elämäni Sankari ry sivu 1 Sisällysluettelo sivu 2 Tiivistelmä vuodesta 2004 sivu 3 Organisaatio sivu 4 Talous sivu 4 Toteutus ja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Toiminnan itsearviointi vuosina

Toiminnan itsearviointi vuosina 1 Elämäni Sankari ry Toiminnan itsearviointi vuosina 2008-2009 2 TIIVISTELMÄ ELÄMÄNI SANKARI RY:N ARVIOINTIRAPORTTI 2008-2009 Taustaa: Elämäni Sankari ry toteutti vuonna 2005 ulkoisen arvioinnin toiminnastaan

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2009

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2009 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2009 2 2. Sisällysluettelo: 1. Elämäni Sankari ry kansilehti sivu 1 2. Sisällysluettelo sivu 2 3. Tiivistelmä vuodesta 2009 sivu 3 4. Yhdistyksen tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lintu Sininen. Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala

Lintu Sininen. Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala Lintu Sininen Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala Karjaan yhteiskoulu ja Karjaan lukio Koulumme toimivat läheisessä yhteistyössä, samansuuntaisin arvoin ja toimintatavoin, lähtökohtana

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kanta-Espoon Roratyklubin aloitteesta Ajalla 2012 2013 Kauklahden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Perustettu vuonna 1993.

Perustettu vuonna 1993. LiikU lukuina Perustettu vuonna 1993. Yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii yli tuhannen liikunta- ja urheiluseuran asialla. Jäsenet ovat liikuntaseuroja ja järjestöjä. Vaikuttaa Satakunnan ja Varsinais-

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista koulu- nuorisotyö Yhteisöllisyyttä & kohtaamista Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään. Koulunuorisotyö on ennalta ehkäisevää, ryhmien kanssa

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

AVIn rahoituksella uusia tuulia. Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014. Hakuaika 28.2.2014

AVIn rahoituksella uusia tuulia. Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014. Hakuaika 28.2.2014 AVIn rahoituksella uusia tuulia Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014 Hakuaika 28.2.2014 1 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksen tavoitteena on: - erilaisten toimintamallien

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011

Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Eksote lyhyesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ELÄMÄNI SANKARI RY

TOIMINTAKERTOMUS ELÄMÄNI SANKARI RY 1 ELÄMÄNI SANKARI RY 2003 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Projektin taustatiedot. sivu 3 2. Yhteenveto toteutuksesta ja tuloksista sivu 4 3. Lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä.sivu 6 4. Toteutus ja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA 2007 2011 VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA Valtakunnallinen PULINAPAJA -hanke kehittää ehkäisevää kriisityötä perusopetuksen 7. 9. luokkalaisten sekä lukiossa ja ammatillisissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään?

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Alueellinen ohjelmapäällikkö Eeva Etelä-Suomen Kaste Taustaa Tupakkatuotteiden käyttö on huomattavasti yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2007 2 2. Sisällysluettelo: 1. Elämäni Sankari ry kansilehti.. sivu 1 2. Sisällysluettelo sivu 2 3. Tiivistelmä vuodesta 2007 sivu 3 4. Organisaatio sivu 4 5. Talous..

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Elämäni Sankari ry TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 Sisällysluettelo: Elämäni Sankari ry sivu 1 Sisällysluettelo sivu 2 Tiivistelmä vuodesta 2005 sivu 3 Organisaatio sivu 4 Talous sivu 5 Toteutus ja yhteistyöverkosto

Lisätiedot