Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen."

Transkriptio

1

2 Kansanvalistusseura perustettiin vuonna Se on Suomen vanhin aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön organisaatio. Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen. Kansanvalistusseura auttaa ja tukee aikuiskasvatusalan oppilaitosten työtä ja alan tutkimusta. Seura tuottaa alan julkaisuja ja koulutustilaisuuksia. Kansanvalistusseuran koulutuspalvelut tuottaa KVS-instituutti, johon kuuluvat Oriveden Opisto, Kansanvalistusseuran Etäopisto, Klemetti- Opisto ja Etäkoulu Kulkuri. 2

3 Sisältö Toiminnanjohtajan katsaus Kansanvalistusseuran yleinen sivistystyö Aikuiskasvatusalan lehdet Verkkolehti Sivistys Kirjankustannus Seminaari Kieli- ja kulttuurikurssit ISÄ-kirjoituskilpailu Kansanvalistusseuran palkinto Jäsenyydet KVS-instituutin toiminta Etäkoulu Kulkuri Kirjoittajalukio Taide- ja ilmaisuaineiden opetus Kansanvalistusseuran Etäopisto Kielikoulutus Hallintoelimet ja henkilöstö Tilinpäätös

4 Toiminnanjohtajan katsaus K ansanvalistusseura tukee aikuisten oppimista ja vapaan sivistystyön ammattilaisten työtä. Säätiö tuottaa koulutuspalveluja KVS-instituutin kautta. Kansanvalistusseura tekee pitkäjänteistä yhteistyötä tutkijoiden, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Kansanvalistusseuran työ näyttäytyy vahvasti kirjojen ja lehtien välityksellä. Säätiö ylläpitää verkkolehteä, julkaisee kahta tieteellistä lehteä ja kustantaa tietokirjoja. Arkipäivisin toimitettavalla verkkolehti Sivistyksellä on tärkeä paikkansa keskustelun herättäjänä ja uutisoijana. Aikuiskasvatuksen lehdet ja kirjat tekevät näkyväksi suomalaisen tutkimuksen sekä koulutusjärjestelmän ainutlaatuisuutta. Haasteeksi voi jatkossa nousta suomenkielisen tieteellisen julkaisemisen pelisäännöt ja tasoluokitukset. KVS-instituutin kansanopistotoiminta, Etäopisto ja Etäkoulu Kulkuri edustavat seuran sivistys- ja kulttuurityötä. Verkko-oppiminen, kirjoittajakoulutus ja lyhytkurssitoiminta ovat toimintamme vahvuuksia, vaikka yksikkörahoitus on reaalisesti heikentynyt ja osin harkinnanvaraista. Kansanvalistusseuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pekka Sallila (työvuodet ) jäi eläkkeelle vuotiaan Kansanvalistusseuran toiminnanjohtajia työvuosissa ja aikaansaannoksissa mitattaessa Pekka Sallila kuuluu kolmen ansioituneimman joukkoon. Läksiäisiä vietettiin Helsingin suomenkielisen työväenopiston tiloissa liki puolentoistasadan osallistujan joukolla. Pekka Sallilaa luonnehdittiin lukuisissa puheenvuoroissa ja pöytäkeskusteluissa pesunkestäväksi vapaan sivistystyön mieheksi, onhan hän työskennellyt enimmän osan työelämävuosistaan vapaan sivistystyön tehtävissä. 4

5 Marraskuun lopulla vs. toiminnanjohtajana aloitti FM Tapio Kujala. Säätiön taloudellinen tilanne pysyi vakaana, mutta suhteellisen tiukkana edelleen. Tilinpäätös on euroa ylijäämäinen. Instituutin tulos oli tavoitellun mukainen. Instituutin positiiviseen tulokseen vaikutti ennen kaikkea kertaluontoinen kiinteistöveronpalautus. Talouden suurimmat haasteet ovat edelleen instituutin velkaantuneisuus ja kansanopistotoiminnan rahoituksen perustana olevan valtionosuuden reaaliarvon kehittymättömyys. Helsingin toimipisteen tulosta heikensi ensisijaisesti 4.linja 24:n remonttityöt ja vuokratulojen vähentyminen. Koko konsernin tulos, johon lasketaan mukaan myös kiinteistöyhtiön talous, oli euroa ylijäämäinen. Säätiön opistotoimintaa koskevan G-laatuopistojen rakenteellisen kehittämisen hankkeen valmistelussa ei edistytty. Yhdeksän opiston muodostaman yhdistyksen toimintakyky heikkeni, kun neljä ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta opistoa päätti ryhtyä selvittämään keskinäisen fuusion mahdollisuuksia. Säätiön hallitus irtautui G-opistojen yhdistyksestä. Säätiö on pyrkinyt edistämään vapaan sivistystyön valtakunnallisten toimijoiden yhteistyötä. Vaikuttamisen lisääminen tai tiedotuksen vahvistaminen ei auta vapaan sivistystyön asemaa elleivät jäsenjärjestöt löydä yhteistä tahtotilaa ja yksituumaisuutta. Tämä perusta tulee olla kunnossa. Olemme tukeneet Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) selvityksessä ns. yhden liiton mallia. Tässä mallissa KoL, SKY, Opintokeskukset, Kesäyliopistot ja Urheiluopistot lakkauttaisivat omat liittonsa ja oppilaitokset olisivat suoraan yhden yhteisen vapaan sivistystyön liiton varsinaisia jäseniä. Kansanvalistusseura voisi tällöin toimia tukijäsenenä. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön tulevaisuuden päätökset siirtyivät vuoden 2012 puolelle. Tapio Kujala 5

6 Kansanvalistusseuran yleinen sivistystyö Aikuiskasvatusalan lehdet M uiden suomenkielisten tieteellisten aikakauslehtien tavoin Aikuiskasvatus kohdannut toimintaympäristön radikaalin muutoksen, joka juontuu yliopistojen ennen muuta Helsingin yliopiston kansainvälistymisestä. Lehtiä julkaisevien yhteisöjen synkimmän tulkinnan mukaan muutokset vaarantavat suomenkielisen tieteellisen julkaisemisen. Viimeisin muutoksista on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan syksyllä 2011 toteuttama tieteellisten aikakauslehtien ja kustantajien laatuluokitus Julkaisufoorumi. Siinä suomenkieliset tiedelehdet luokiteltiin kahta poikkeusta lukuun ottamatta alimpaan ykkösluokkaan. Lisäksi julkaisukieleen sidottu yliopistojen valtionrahoitus käytännössä mitätöi suomenkielisen julkaisemisen. Rahoituskytkentä johtaa tieteellisten seurain ja Kansanvalistusseuran arvion mukaan siihen, että yliopistot ohjaavat tutkijoitaan kirjoittamaan vain englanninkielisiin tai muihin kansainvälisiin julkaisuihin. Kytkentä ohjaa myös tutkimuksen kohdentumista. Aikuiskasvatus on lisäksi sijoitettu sille epäedulliseen kontekstiin, mikä ei tee oikeutta lehden poikkitieteelliselle ja yhteiskunnalliselle luonteelle ja merkitykselle. Aikuiskasvatus käynnisti 31. vuosikerrallaan uuden vuosikymmenensä. Lehti sai uuden ulkoasun samalla, kun taitto siirtyi ammattitaittajalle. Vaikka lehden asema on suomenkielisten tiedelehtien perheessä hyvä, levikki jatkoi jo vuosia kestänyttä, hienoista laskua. Vuositilausten määrä oli vuoden lopussa 1520 kappaletta. Oletettuina syinä levikin negatiiviseen kehitykseen on aikuisoppilaitosten yhdistämiset ja säästökuurit, aikuiskasvatustieteen ajautuminen yliopistoissa kasvatustieteen marginaaliin sekä tieteellisen tiedon runsas saatavuus. 6

7 Lehden tuhdit teemanumerot olivat Opettaja kehittäjänä, Työhön, työssä, työstä, Opettamisen ja oppimisen sukupuoli sekä Aikuispedagogiikkaa. Päätoimittajana toimi professori Heikki Silvennoinen Turun yliopistosta. Lifelong Learning in Europe LLinE:n konseptin päivitystyö aloitettiin 2010 ja saatettiin loppuun alkuvuodesta Lehden arvot ja tavoite kirkastettiin ja lukijaprofiili kirjoitettiin auki. Lehdelle kehitettiin uudet juttutyypit loppuvuodesta 2011, jotka otetaan käyttöön vuonna Lehti sai OKM:lta rahoitusta edellisvuoden tapaan euroa anotusta eurosta. Lehden konsultoiva elin, kansainvälinen 13-henkinen toimitusneuvosto, tapasi kerran vuoden 2011 aikana, Sisällönsuunnittelukokoukseen yhdistettiin lobbauskäynti ministeriössä sekä opintokäynti Leppävaaran Laureaammattikorkeakouluun. Toimitusneuvoston monivuotinen jäsen Sanna Raiskio ilmoitti jättävänsä ryhmän työkiireiden takia. Sisällönsuunnittelussa pyrittiin aiempien vuosien tavoin nostamaan esille globaaleja ja eurooppalaisia aikuiskoulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja trendejä. Suunnittelussa pyrittiin hieman enemmän nostamaan esiin Suomessa ajankohtaisia ja Suomelle tärkeitä koulutuskysymyksiä, esim. koulutusvienti. Vuoden 2011 teemat LLinE-lehdessä olivat Exporting education (numero 1/11), Museums and Libraries as Learning Environments (2/11), Literacy (3/11) ja A World of Lifelong Learning: Latin America (4/11). Vuoden ensimmäisellä numerolla haluttiin lisätä lehden tunnettuutta suomalaisten koulutusvientiin osallistuvien tahojen keskuudessa ja numeroa suoramarkkinoitiin näille tahoille (esim. yliopistot, EK, UM, Finpro). Myynti jäi kuitenkin toivottua pienemmäksi. Lehteä lähetettiin markkinointimielessä ilmaiseksi myös esim. suurimpiin ulkomaanedustustoihin. Numero 2/2011 museoista ja kirjastoista oli poikkeuksellinen juuri irtonumeromyynnin kannalta. Lehteä myytiin useita kymmeniä eri museoverkostoille ja ammattilaisille Euroopassa. Menestyksen takana on tarkasti rajatusta aiheesta 7

8 johtuva tarkka ja hyvin verkottunut kohderyhmä (museo- ja kirjastoväki) ja laaja sähköpostikampanjointi näille verkostoille. Tämä hyvä kokemus otetaan huomioon myöhemmässä sisällönsuunnittelussa. Kolmosnumerossa ilmestyi ensimmäiset maksetut mainokset vuosiin. Ilmoitusmyyntiä yritettiin lisätä mainostamalla ilmoitustilaa kolmos- ja nelosnumeroiden takakannessa. Lehdellä oli vuoden 2011 lopussa noin 600 tilaajaa ja ilmaissaajaa 50 maassa. Tilaajamäärä lisääntyi vuoden aikana n. kahdellakymmenellä, ilmaissaajat säilyivät samana. Lehteä lähetetään tilaajien lisäksi koulutuspolitiikan päätöksentekijöille Suomessa ja EU-elimissä sekä OECD:ssä. Suomessa lehteä jaetaan mm. opetusministeriöön, Opetushallitukseen sekä eduskuntaan. Lehden markkinointiin panostettiin vuonna 2011 aikaisempaa enemmän, koska levikin kasvattaminen on tärkeä tavoitteemme. Lehteä markkinoitiin mm. aikuiskasvatuksen alan tilaisuuksissa ja konferensseissa, kirjamessuilla ja toimitusneuvoston verkostojen kautta. Lisäksi toteutettiin useita tutustumistarjouskampanjoita sähköpostitse muun muassa eurooppalaisten aikuiskasvatusjärjestöjen ja tutkijaverkostojen sähköpostilistoille sekä alan opiskelijoiden yhdistyksille. LLinE oli 2011 mukana InfoNet-uutispalvelun toiminnassa toimituspäällikkö on hankkeen ohjausryhmässä ja toimitusneuvostossa osallistuen tammikuussa toimitusneuvoston kokoukseen Lissabonissa. InfoNet-hankkeen rahoitus katkesi loppuvuodesta jatko on alkuvuodesta 2012 vielä epävarma. KVS on saanut vuonna 2009 CIMO:lta levitysrahaa InfoNetin kansalliseen levitystoimintaan. Jäljelle jäänyt osuus rahasta käytettiin järjestämällä Kasarminkadun koulutustilassa ilmainen seminaari vapaan sivistystyön ammattilaisille. Seminaarin idea oli visioida toimialan tulevaisuutta tulevaisuusdialogin menetelmän avulla. Piiloagendana oli lisätä KVS:n medioiden sekä InfoNetin tunnettuutta ja levikkiä. 8

9 Markus Palmén osallistui ICAE-maailmankonferenssiin Malmössa sekä LLinE:n edustajana että Sivistyksen toimittajana. Verkkolehti Sivistys V apaan sivistystyön ammattilehti Sivistys vahvisti sidosryhmäyhteyksiään, juttujen yhteistuotantoa ja paikkaansa toimialan kehittäjänä. Se kasvatti lukijamääräänsä ja sai lisää uutiskirjeen tilaajia. Lehdellä oli viikoittain yli kävijää, missä oli lievää kasvua edellisvuoteen. Luetuimpana juttutyyppinä säilyivät uutiset. Viikoittaisen uutiskirjeen tilasi loppuvuodesta 800 kävijää. Lukijasiteitä, toimitustyön ennakointia ja markkinointia varten lehti perusti Facebook-sivun. Lehdessä saivat tilaa mm. toimialan kehittämisohjelman (KEHO) toimeenpano, sivistystyö eduskuntavaaleissa, pohjoismainen yhteistyö, Koulutuksen arviointineuvoston toteuttamat arvioinnit ja valtion rahoittama Osaavatäydennyskoulutusohjelma. Sivistys jatkoi eurooppalaisen vapaan sivistystyön seuraamista Infonet-uutispalvelun ja Grundtvig-ohjelman kautta. Se tiivisti pohjoismaisia yhteyksiään tuottamalla aikuiskoulutuksen pohjoismaisen NVLverkoston kanssa Pohjoismainen kollega sarjan. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikolle lehti tuotti yhdessä sivistysjärjestöjen kanssa Tavataan vanhalla sarjan. Sivistyksen päätoimittaja oli marraskuuhun saakka Kansanvalistusseuran toiminnanjohtaja Pekka Sallila, sen jälkeen toiminnanjohtaja Tapio Kujala. Toimituspäällikkönä toimi Terhi Kouvo. Tiimiin kuuluivat lisäksi Kansanvalistusseuran julkaisujen toimituspäälliköt, kustannustoimittaja ja julkaisijakumppanin Kansalaisopistojen liiton (KoL) toimittaja. Lehden toimitusneuvosto uusiutui syksyllä Yhteyksiä kenttään lujitettiin säännöllisillä 9

10 laajennetuilla toimituskokouksilla, joihin osallistui Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) ja Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustaja. Eduskuntavaalien alla Sivistyksen vaalikone aktivoi kävijöitä ja toi uusia lukijoita. Vaalikoneeseen vastaajien määrä jäi kolmannekseen kaikista ehdokkaista (lähes 800 vastaajaa). Vaalikone toteutettiin yhdessä Suomen tietokirjailijat ry:n kanssa, ja se toteutettiin Alfred Kordelinin säätiön tuella. Kirjankustannustoiminta V uoden 2011 kustannusohjelma painotti aikuiskasvatusta käsitteleviä kirjoja ja taidepedagogiikkaa. Lisäksi julkistettiin lähijohtajuutta käsittelevä kirja, joka jatkaa Toimiva työyhteisö -kirjan aloittamaa työelämän kysymyksien pohdintaa. Kirjojen markkinoinnissa jatkettiin kehitystyötä Prepsikka Oy:n järjestämän työpajan avulla. Tapahtumien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä KVS:n omien medioiden ja muiden järjestöjen kanssa. Uutuuskirjoja ilmestyi kuusi, ja loput kirjahankkeet siirtyivät eteenpäin yhteistyökumppaneiden aikataulujen muuttumisen vuoksi. Vuodelle 2012 siirtyivät Aikuiskasvatuksen muuttuvat paradigmat ja Esikoiskirjailijan opas ja Paperitiikeri vai todellinen vallankäyttäjä Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Kirjojen kokonaismyynti oli kappaletta ja ,81 euroa (vuonna kappaletta ja ,38 euroa). Euromääräinen myynti jäi 9,62 prosenttia ja kappalemääräinen 2,92 % vuoden 2010 luvuista. Osaltaan sitä selittää tietokirjallisuuden myynnin yleinen lasku ja usean kirjan julkistuksen siirtyminen loppuvuodelle Vuoden aikana otettiin uudet painokset kuudesta kirjasta. Nämä olivat Elämä tarinaksi, Saattaen vaihdettava, Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu sekä Natalie 10

11 Goldberg-käännökset: Avoin mieli, Lukeva mieli ja Hyvä kaukainen ystävä. Painokset olivat suuruudeltaan kappaletta. Kirjakohtaisten tapahtumien lisäksi kirjoja markkinoitiin seuraavissa tapahtumissa: Helsingin kirjamessut, Helsingin messukeskus Kasvatustieteen päivät, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Perinteiset kunnon kirjallisuuden joulumyyjäiset, Kiasma, kirjoja myi Rosebud. Julkaistut kirjat Anneli Eteläpelto ja Leena Heiskanen (toim.): Valta, toimijuus aikuiskasvatuksessa Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Sarjaa julkaistaan yhdessä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran kanssa. Kirja julkistettiin Kansanvalistusseuran seminaarissa Haaga-Heliassa yhteistyössä Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Birgitta Romppanen ja Anita Kallasvuo: Johtajuuden rakentaminen eväitä lähijohtamiseen. Kirja tarjoaa eväitä oman johtajuuden rakentamiseen. Se avaa uusia näkökulmia ja auttaa hahmottamaan johtamistehtävää omakohtaisesti. Kirjan julkistus oli 12.9., ja kirjoittajat vierailivat Kansalaisfoorumin aamiaistapaamisessa. Seppo Niemelä: Sivistyminen Sivistystarve, -pedagogiikka ja politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Kirja julkistettiin Itä-Suomen yliopistossa väitöstilaisuuden yhteydessä 10.9., jonka jälkeen Niemelä puhui kirjastaan Kansanvalistusseuran keskustelutilaisuudessa. Kirjoittajana Satu Itkonen: Taidekuvan äärellä katso, koe, jaa. Kirjassa tarkastellaan taidetta käytännönläheisesti katsojan ja kuvan käyttäjän näkökulmasta. 11

12 Kuvitettu kirja tarjoaa välineitä taidekuvan katsomiseen ja käyttämiseen sekä yksin että ryhmässä. Kirja julkistettiin miniseminaarissa Helsingissä Ateneumin Ateneumsalissa 12. lokakuuta. Risto Rinne ja Arto Jauhiainen.(toim.): Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Kirja kuuluu sarjaan Aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat jota julkaistaan yhdessä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran kanssa. Kirjan julkistus oli Kasvatustieteen päivien yhteydessä. Anja Heikkinen piti julkistuspuheenvuoron myös Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Leena Jäppilä: Pieni kantaattikirja J. S. Bachista, unista ja tiheästä todellisuudesta. Esseekokoelma on suunnattu tavalliselle musiikin kuuntelijalle, mutta tiheä tietomäärä palvelee myös musiikin ammattilaista. Kirjan julkistustilaisuus järjestettiin Pohjois-Haagan seurakunnan kanssa Hakavuoren kirkossa. Aikuiskasvatuksen vuosikirjat Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirjan suunnittelu aloitettiin työnimellä Marginaalin voima! Vuonna 2013 ilmestyväksi tarkoitetun teoksen toimittajiksi valittiin tutkijat Kristiina Brunila ja Ulpukka Isopahkala-Bouret Helsingin yliopistosta. Toimintavuoden ajan oli työn alla 50. vuosikirja, vuonna 2012 ilmestyvä Johtaminen ristiaallokossa toimittajina tutkijat Kimmo Mäki Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja tutkija Tuire Palonen Turun yliopistosta. 12

13 13

14 Seminaari T oimijuus ymmärretään aikuiskasvatuksessa yksilön kapasiteettina tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä. Valta ja valtautuminen ovat sekä toimijuuden resurssi että sen tavoite. Toimijuus on usein puutteellista, jopa näennäistä. Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekivät voivat rajoittaa toimijuutta. Millaiset yhteiskunnalliset toimenpiteet ja sosiaaliset käytännöt vahvistavat toimijuutta? Miten julkista valtaa käytetään aikuiskoulutuksessa? Näitä pohdittiin Helsingissä pidetyssä seminaarissa Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Seminaarissa etsittiin ja esiteltiin toimijuuden ja vallan prosesseja koulutuksessa ja työelämässä. Alustukset perustuivat aihetta käsittelevään aikuiskasvatuksen 49. vuosikirjaan, joka julkistettiin tapahtumassa. Seminaarin muut järjestäjät olivat Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Kieli- ja kulttuurikurssit V iron kesäkursseja järjestettiin Virossa ennätyksellisesti viisi eritasoista. Tartossa toteutuivat heinäkuussa runsaan viikon mittaisina alkeis-, alkeiden kertaus- sekä jatkokurssi I opettajina kielenopettajat Helja Kirber ja Margit Kuusk Tartosta sekä Sirje Volmre Tallinnasta. Pidemmälle edenneiden kurssit, Järjekursus II sekä Eesti keele kursus 14

15 edasijõudnutele pidettiin Kuressaaressa elokuun alussa opettajina Heli Noor ja Terje Kruusimaa Tartosta. Kursseille osallistui 77 henkilöä. ISÄ-kirjoituskilpailu K ansanvalistusseura toteutti yhdessä OK-opintokeskuksen kanssa kirjoituskilpailun Isä. Elokuussa päättyneeseen kilpailuun osallistui 624 henkilöä. Kirjoitusten taso osoittautui huomattavan korkeaksi. Kirjailijoiden Juha Itkosen, Anelma Järvenpää-Summasen ja Eero Ojasen raatiin seuloutuneista laadukkaimmista tarinoista valikoitui kolme palkittua ja kolme kunniamaininnan saanutta isätarinaa. Palkintojenjakotilaisuus siirrettiin vuoden 2012 puolelle. Palkitut Ensimmäinen palkinto: Tuula Notkonen, Multia: Pääskysten aikaan Toinen palkinto: Katja Järvelä, Helsinki: Seisauttaja Kolmas palkinto: Jorma Luoma, Vantaa: Opaskoira Kunniamaininnat: Pekka O.M. Leivo: Synnyttämässä isää, Niko Kariniemi: Pojasta isäksi ja Harri Paasio: Kolmetoista muistikuvaa Faijasta. 15

16 Kansanvalistusseuran palkinto K ansanvalistusseuran vuoden 2011 palkinto myönnettiin Valkeakoski-opiston johtavalle rehtorille Juha Sihvoselle. Palkinto annettiin hänelle tunnustuksena merkittävästä työstä kansalaisopistotoiminnan ja vapaan sivistystyön hyväksi. Juha Sihvonen, 61, on työskennellyt Valkeakoski-opiston johdossa vuodesta Hän hoitaa myös Valkeakosken kaupungin sivistystoimenjohtajan tehtäviä. Sihvonen on laatuja arviointihankkeiden edelläkävijöitä kansalaisopistokentässä. Hän kuului Koulutuksen arviointineuvostoon vapaan sivistystyön edustajana vuosina Hän on toiminut useiden vuosien ajan opetusministeriön asettaman kansalaisopistojen laatupalkinnon arviointiryhmän puheenjohtajana. Sihvosta on kuultu paljon asiantuntijana aikuiskoulutuspolitiikan valmistelussa. Vuosina hän oli opetusministeriön työryhmässä laatimassa vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaa vuosille Sihvonen tunnetaan myös vapaan sivistystyön tutkijana ja tuotteliaana kirjoittajana. Hän väitteli vuonna 1996 kasvatustieteen tohtoriksi kansalaisopistojen henkiinjäämistaistelusta luvun alun lamavuosina. Väitöskirjan nimi on Sivistystä kaikille vai valituille? Kansalaisopistotoiminnan kehitys vapaasta kansanvalistustyöstä maksupalveluun. Palkinto luovutettiin Juha Sihvoselle Kansanvalistusseuran hallintoneuvoston kokouksen yhteydessä 29. marraskuuta

17 Jäsenyydet K ansanvalistusseura oli vuonna 2011 jäsenenä 16 yhteisössä. Ne olivat Euroopan Aikuiskasvatusliitto (EAEA), eurooppalaisten kirjoittajakoulujen yhdistys EAWCP, JaSeSoi-yhdistys, Klemetin Kesä, Kultti ry, Lukukeskus- Läscentrum, Opintotoiminnan Keskusliitto, Oriveden Suvi, Suomen eoppimiskeskus, Suomen Kansanopistoyhdistys, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Sanataideopetuksen Seura, Suomi-koulujen tuki, Sivistystyönantajat, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ja Yksityiskoulujen liitto. 17

18 KVS-instituutin toiminta K VS-instituutti on Kansanvalistusseuran ylläpitämä yleissivistävää ja vapaan sivistystyön koulutusta järjestävä oppilaitos. Se muodostuu kansanopisto- ja lukiokoulutusta järjestävästä Oriveden Opistosta, Kansanvalistusseuran Etäopistosta ja Etäkoulu Kulkurista. Missionsa mukaan KVS-instituutin tehtävänä on luoda monipuolisia mahdollisuuksia eri-ikäisille oppijoille elämänlaajuiseen itsensä kehittämiseen. Instituutin yhteisöllinen pedagogiikka tukee yksilöllistä kasvua. Oriveden Opiston osana on toiminut vuodesta 1953 saakka Klemetti- Opisto, joka järjestää musiikkikoulutusta erityisesti kesäisin. Vuonna 2011 tuli kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisestä Nuorison orkesterikurssista. Näissä merkeissä järjestettiin kesäkuussa Tampereen tuomiokirkossa juhlakonsertti. Oriveden Opiston opiskelijamäärä pysyi kevätlukukaudella hyvällä tasolla; opiskelijoita oli 176. Syyslukukaudella opintonsa aloitti 154 opiskelijaa. Kesäkursseja oli 69 ja niille osallistui yhteensä kurssilaista. Kuvataidekesä huipentui elokuussa järjestettyyn 2. harrastajataiteen näyttelyyn. Monimuotoohjelmien opiskelijaviikkomäärät ovat edelleen olleet nousussa. Erityisesti Vapaa kirjoittajakoulu on kasvattanut suosiotaan. Kirjoittajalukiosta valmistui keväällä 2011 ainoastaan 16 ylioppilasta ja syksyllä yksi. Yhteistyö Oriveden lukion kanssa on sujunut edellisten vuosien tapaan hyvin. Lukioon haki yli 50 opiskelijaa, joista 21 aloitti opintonsa. Lukion keskeyttäminen on edelleen harvinaistunut. Etäkoulu Kulkurin uusi nimi ja ilme julkistettiin toukokuussa. Kulkurissa on ollut meneillään varsin mittava kehittämistyö. Äidinkielen opetussuunnitelmia ja verkkomateriaaleja on uudistettu projektirahoituksella. 18

19 Päätoimisen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työsuhdetta voitiin kesällä jatkaa. Ulkosuomalaisparlamentti teki eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun koskien tasa-arvon toteutumista ulkomailla opiskelevien peruskouluikäisten osalta. Kantelussa esitettiin yksikköhintajärjestelmään siirtymistä ja 100 %:sta valtionosuutta. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöstä voidaan odottaa vuoden 2012 aikana. Kirjoittajakoulutus on osallistunut aktiivisesti eurooppalaisten kirjoittajakoulujen verkoston EACWP:n (European Assosiation of Creative Writing Programmes) toimintaan muun muassa opettaja- ja opiskelijavierailuin. Kesällä järjestettiin Fundamentals of poetry-monimuotokoulutuksen lähijakso Orivedellä. Oriveden Opiston koordinoima Pirkanmaan oppiva vapaa sivistystyö - hanke jatkui edelleen vuonna Hankkeessa järjestettiin opetushenkilöstölle pedagogista osaamista ja tvt-taitoja tukevaa täydennyskoulutusta (luentoja, työpajoja ja verkko-opintoja) sekä verkoston tuntiopettajille työhyvinvointipäiviä. Opiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Hämeenkyrön kansalaisopisto, Karkun evankelinen opisto, Oriveden seudun kansalaisopisto, Sara Hildén -akatemia, Taito Pirkanmaa ry, Tampereen kesäyliopisto, Voionmaan opisto ja Ylöjärven työväenopisto. Syksyllä 2011 verkosto laajeni vielä Tampereen työväenopiston ja Valkeakoski-opiston tultua mukaan toimintaan. Hanke kuuluu OKM:n mukaiseen OSAAVA-ohjelmaan ja on Länsija Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama. Opetushallituksen myöntämien opintosetelien turvin on kyetty alentamaan työttömien ja peruskoulunsa päättäneiden, ilman koulutuspaikkaa syksyllä olleiden opintomaksuja. Näitä opiskelijoita on ollut kevätkaudella 7 opiskelijaa ja syyslukukaudella 6 opiskelijaa. Lisäksi Etäopistossa on opintoseteliavustuksen turvin opiskellut alhaisen pohjakoulutuksen saaneita vankeja. Instituutin johtokuntaan ovat kuuluneet Pekka Sallila (pj), Riitta Jakara (varapj.), Kalevi Kaukola, Matti Ruippo, Anja Kolehmainen, Paula Nurminen, Risto 19

20 Viljanen ja Hannu Patamaa (sihteeri). Johtokunta on pitänyt neljä kokousta. Etäkoulu Kulkuri U lkosuomalaisten lasten kotiperuskoulun nimi muuttui Etäkoulu Kulkuriksi Samalla uudistettiin koulun visuaalinen ilme ja verkkosivut. Peda.netin Veräjä-ympäristöä pilotoitiin kahdella verkkokurssilla lukuvuonna ja syksyllä 2011 koko verkkokoulu siirtyi uuteen Veräjä-ympäristöön. Verkkokoulussa opiskeli vuoden lopussa n. 150 oppilasta 15 eri kurssilla: suomen kieli ja kirjallisuus luokat suomi toisena kielenä 8-12-vuotiaille B-ruotsi 7. lk historia ja yhteiskuntaoppi luokat Vuonna 2011 Etäkoulu Kulkuriin ilmoittautui 304 oppilasta. Oppilasmäärä jäi edellisvuosia selvästi alhaisemmaksi taloudellinen taantuma heijastuu ulkomaan työkomennusten määrään ja sitä kautta Etäkoulu Kulkurin oppilasmäärään. 20

21 Kirjoittajalukio O riveden Opiston kirjoittajalukio on aikuislukion opetussuunnitelmaa noudattava lukio. Kirjoittajalukion tavoitteena on kouluttaa hyviä ylioppilaita, jotka voivat jatkaa eteenpäin valitsemallaan alalla. Opiskelumuotona internaatti on opiskelua ja yhteisöllisyyttä edistävä tekijä. Kirjoittajalukion kirjoittajaohjelmissa syvennytään erityyppisten tekstien kirjoittamiseen ja tulkitsemiseen. Kirjoittajaohjelmien osalta tehdään yhteistyötä Opiston kirjoittajakoulutuksen kanssa. Oriveden lukion kanssa laadittu yhteinen kurssikalenteri antaa opiskelijoille laajan kurssivalikoiman. Etäopistossa on voinut suorittaa lukion terveystiedon, elämänkatsomustiedon ja kuvatulkinnan kurssit, jotka voidaan lukea hyväksi lukiokursseina. Näihin kursseihin on annettu osin myös lähiopetusta. Keväällä lukiosta kirjoitti ylioppilaaksi 16 opiskelijaa ja syksyllä yksi. Oriveden kirjoittajalukion kehittämisen painoalueet olivat lukuvuonna 2011 edelleen laadun kehittämisessä ja tunnettavuuden lisäämisessä. Erityisenä painopisteenä on ollut kurssitarjottimen toimivuuden ja kirjoittajaohjelmien sisällön kehittäminen. Lukiokoulutuksen koulutuspäällikkö Leena Malmberg siirtyi eläkkeelle lukien. Hänen tilalleen valittiin apulaisrehtori-nimikkeellä Hanna Hohtari. 21

22 Taide- ja ilmaisuaineiden opetus Kirjoittajakoulutus O riveden Opiston sanataiteen linjalla toimi keväällä 2 opiskeluryhmää, joissa oli yhteensä n. 34 opiskelijaa. Syksyllä sanataiteessa aloitti 2 opiskeluryhmää ja käsikirjoituskoulussa yksi opiskelijoita yhteensä n. 30. Helsingin vapaan kirjoittajakoulun 5 opiskeluryhmää jatkoivat keväällä Turussa toimi 2 opiskelu-ryhmää. Ryhmissä oli opiskelijoita yhteensä n. 90. Turun ja Helsingin ryhmien rinnalla aloitti Tampereella 2 uutta ryhmää. Kaikkiaan eri kaupungeissa koulutukseen osallistui syksyllä yhteensä n. 120 opiskelijaa. Vapaa kirjoittajakoulussa ryhmillä on lähiopetusta 2 arki-iltana / kk ja lisäksi runsaasti etäopetusta. Viikonloppuopetukseen perustuvista monimuotokoulutuksista vuoden 2011 keväällä jatkoivat Helsingissä kirjoittamisen jatkokurssi ja Orivedellä Kohti mestaruutta kurssi. Pitkissä monimuotokoulutuksissa käynnistyi kaksi uutta ryhmää Helsingissä, molemmat käsikirjoittamisesta, ja yksi uusi, tietokirjoittamisen ryhmä saatiin Orivedelle. Uusina monimuotokursseina käynnistyivät Luovaa ilmaisua kehittämään -kurssi sanataidetta opettaville sekä kirjoittamisen jatkokurssi. Lyhytkursseja eri lajeista tarjottiin Oriveden Suvessa n. 25 kpl (toteutui 23) pääasiassa 6-päiväisinä arkikursseina. Kevätkaudella Helsingissä ja Orivedellä järjestettiin 3-päiväisiä viikonloppukursseja. Lisäksi ohjelmassa on kolme päiväistä kulttuuritapahtumaa: Oriveden Nauru (huhtikuu), Uuden Kirjan Päivät (marraskuu) ja Luovan Kirjoittamisen Opetuksen Päivät (marraskuu). Kansainvälistä toimintaa edustivat ulkomaiset kirjailijavierailut, englanninkieliset kurssit sanataideohjaajille, ja opettaja- ja oppilasvierailut EACWPyhdistykseen kuuluviin oppilaitoksiin. Ensimmäinen kansainvälinen EU-projekti Fundamentals of Poetry käynnistyi Grundtvig-rahoituksella helmikuussa Tuon 22

23 monimuotoprojektin lähijaksot pidettiin Madridissa ja Orivedellä. Valtion kirjallisuustoimikunta ja WSOY:n kirjallisuussäätiö tukivat rahallisesti useita kursseja ja tapahtumia. Opetusministeriöltä saatiin apuraha Uuden Kirjan Päiviin. Otavan Kirjasäätiö tuki opettajien kurssia. Kuvataidekoulutus V uosi 2011 oli haastava. Kevään oppilasmäärä oli yli 40 ja oppilaspalaute oli pääasiassa varsin hyvä. Tästä kaikesta huolimatta syksyn oppilasmäärä laski yllättävän paljon. Opiskelijamäärän lasku aiheutti muutoksia myös opetussuunnitelmaan. Tavoitteena oli kuitenkin pitää kiinni tasokkaasta opetuksesta, sillä se lienee ainoa tapa ylläpitää uskottavaa mainetta kentällä. Kuvataidelinjan opetussuunnitelmiin pyrittiin jättämään liikkumavaraa, jotta pystyisimme vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeisiin ja valmiusasteisiin löytämällä juuri heille sopivia kursseja sekä opettajia. Tämä käytäntö pohjautuu oppilasaineksen vuosittaiseen vaihteluun. Opettajien uusien työsopimusehtojen vuoksi kesäkursseista vastasi osittain määräaikaisena työntekijänä Paula Nurminen. Suunnitteluvastuu on ollut linjan opettajilla. Saadun palautteen perusteella toiminnan laatu ei kärsinyt muutoksesta ja kyseinen järjestely on koettu mielekkääksi. Kurssitarjonta keskitettiin kolmelle pääviikolle tehokkuuden lisäämiseksi, mutta myös aivan uusia kursseja toteutettiin. Tässä onnistuttiin kohtuullisesti. Positiivista on, että kuvataidelinjalla oli monimuotokoulutusta parissakin ryhmässä. Kurssilaiset toteuttivat kaksi näyttelyä sekä Tampereella että Orivedellä mainostaen näin samalla Oriveden Opistoa. Kuvataidelinja järjesti harrastajataiteen järjestyksessään toisen näyttelyn kesällä. Näyttely oli tarkoitettu vahvistamaan harrastajataitelijoiden ja 23

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon Minna Harmanen, minna.harmanen@hyl.fi Äidinkielen opettajain liitto ry. Helsingin yhteislyseo 2. 3.8.2011, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 10.4.2008 Jyrki Ijäs VOS -työryhmä puheenjohtaja Hannu Salvi rehtori Ville Marjomäki talouspäällikkö Jorma Kallio sihteerit: Jyrki Ijäs,

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta 33 Kokousaika Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00-20.16 (kahvitauko 19.15-19.34) Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 29-38

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä 2010-2015 Vapaan sivistystyön päivät 27.-28.8.2015 Joensuu Heidi Luukkainen ja Leena Saloheimo Opinnäytteiden hakutapa: hakusanoilla

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Maailmankansalaisena Suomessa Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö Opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö alkaa välittömästi valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 5 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 5 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 24.6.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Pellavankukka, Somero Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 62- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 62- Nummela Olli-Pekka

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014 Kokous 05/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot