Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen."

Transkriptio

1

2 Kansanvalistusseura perustettiin vuonna Se on Suomen vanhin aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön organisaatio. Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen. Kansanvalistusseura auttaa ja tukee aikuiskasvatusalan oppilaitosten työtä ja alan tutkimusta. Seura tuottaa alan julkaisuja ja koulutustilaisuuksia. Kansanvalistusseuran koulutuspalvelut tuottaa KVS-instituutti, johon kuuluvat Oriveden Opisto, Kansanvalistusseuran Etäopisto, Klemetti- Opisto ja Etäkoulu Kulkuri. 2

3 Sisältö Toiminnanjohtajan katsaus Kansanvalistusseuran yleinen sivistystyö Aikuiskasvatusalan lehdet Verkkolehti Sivistys Kirjankustannus Seminaari Kieli- ja kulttuurikurssit ISÄ-kirjoituskilpailu Kansanvalistusseuran palkinto Jäsenyydet KVS-instituutin toiminta Etäkoulu Kulkuri Kirjoittajalukio Taide- ja ilmaisuaineiden opetus Kansanvalistusseuran Etäopisto Kielikoulutus Hallintoelimet ja henkilöstö Tilinpäätös

4 Toiminnanjohtajan katsaus K ansanvalistusseura tukee aikuisten oppimista ja vapaan sivistystyön ammattilaisten työtä. Säätiö tuottaa koulutuspalveluja KVS-instituutin kautta. Kansanvalistusseura tekee pitkäjänteistä yhteistyötä tutkijoiden, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Kansanvalistusseuran työ näyttäytyy vahvasti kirjojen ja lehtien välityksellä. Säätiö ylläpitää verkkolehteä, julkaisee kahta tieteellistä lehteä ja kustantaa tietokirjoja. Arkipäivisin toimitettavalla verkkolehti Sivistyksellä on tärkeä paikkansa keskustelun herättäjänä ja uutisoijana. Aikuiskasvatuksen lehdet ja kirjat tekevät näkyväksi suomalaisen tutkimuksen sekä koulutusjärjestelmän ainutlaatuisuutta. Haasteeksi voi jatkossa nousta suomenkielisen tieteellisen julkaisemisen pelisäännöt ja tasoluokitukset. KVS-instituutin kansanopistotoiminta, Etäopisto ja Etäkoulu Kulkuri edustavat seuran sivistys- ja kulttuurityötä. Verkko-oppiminen, kirjoittajakoulutus ja lyhytkurssitoiminta ovat toimintamme vahvuuksia, vaikka yksikkörahoitus on reaalisesti heikentynyt ja osin harkinnanvaraista. Kansanvalistusseuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pekka Sallila (työvuodet ) jäi eläkkeelle vuotiaan Kansanvalistusseuran toiminnanjohtajia työvuosissa ja aikaansaannoksissa mitattaessa Pekka Sallila kuuluu kolmen ansioituneimman joukkoon. Läksiäisiä vietettiin Helsingin suomenkielisen työväenopiston tiloissa liki puolentoistasadan osallistujan joukolla. Pekka Sallilaa luonnehdittiin lukuisissa puheenvuoroissa ja pöytäkeskusteluissa pesunkestäväksi vapaan sivistystyön mieheksi, onhan hän työskennellyt enimmän osan työelämävuosistaan vapaan sivistystyön tehtävissä. 4

5 Marraskuun lopulla vs. toiminnanjohtajana aloitti FM Tapio Kujala. Säätiön taloudellinen tilanne pysyi vakaana, mutta suhteellisen tiukkana edelleen. Tilinpäätös on euroa ylijäämäinen. Instituutin tulos oli tavoitellun mukainen. Instituutin positiiviseen tulokseen vaikutti ennen kaikkea kertaluontoinen kiinteistöveronpalautus. Talouden suurimmat haasteet ovat edelleen instituutin velkaantuneisuus ja kansanopistotoiminnan rahoituksen perustana olevan valtionosuuden reaaliarvon kehittymättömyys. Helsingin toimipisteen tulosta heikensi ensisijaisesti 4.linja 24:n remonttityöt ja vuokratulojen vähentyminen. Koko konsernin tulos, johon lasketaan mukaan myös kiinteistöyhtiön talous, oli euroa ylijäämäinen. Säätiön opistotoimintaa koskevan G-laatuopistojen rakenteellisen kehittämisen hankkeen valmistelussa ei edistytty. Yhdeksän opiston muodostaman yhdistyksen toimintakyky heikkeni, kun neljä ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta opistoa päätti ryhtyä selvittämään keskinäisen fuusion mahdollisuuksia. Säätiön hallitus irtautui G-opistojen yhdistyksestä. Säätiö on pyrkinyt edistämään vapaan sivistystyön valtakunnallisten toimijoiden yhteistyötä. Vaikuttamisen lisääminen tai tiedotuksen vahvistaminen ei auta vapaan sivistystyön asemaa elleivät jäsenjärjestöt löydä yhteistä tahtotilaa ja yksituumaisuutta. Tämä perusta tulee olla kunnossa. Olemme tukeneet Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) selvityksessä ns. yhden liiton mallia. Tässä mallissa KoL, SKY, Opintokeskukset, Kesäyliopistot ja Urheiluopistot lakkauttaisivat omat liittonsa ja oppilaitokset olisivat suoraan yhden yhteisen vapaan sivistystyön liiton varsinaisia jäseniä. Kansanvalistusseura voisi tällöin toimia tukijäsenenä. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön tulevaisuuden päätökset siirtyivät vuoden 2012 puolelle. Tapio Kujala 5

6 Kansanvalistusseuran yleinen sivistystyö Aikuiskasvatusalan lehdet M uiden suomenkielisten tieteellisten aikakauslehtien tavoin Aikuiskasvatus kohdannut toimintaympäristön radikaalin muutoksen, joka juontuu yliopistojen ennen muuta Helsingin yliopiston kansainvälistymisestä. Lehtiä julkaisevien yhteisöjen synkimmän tulkinnan mukaan muutokset vaarantavat suomenkielisen tieteellisen julkaisemisen. Viimeisin muutoksista on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan syksyllä 2011 toteuttama tieteellisten aikakauslehtien ja kustantajien laatuluokitus Julkaisufoorumi. Siinä suomenkieliset tiedelehdet luokiteltiin kahta poikkeusta lukuun ottamatta alimpaan ykkösluokkaan. Lisäksi julkaisukieleen sidottu yliopistojen valtionrahoitus käytännössä mitätöi suomenkielisen julkaisemisen. Rahoituskytkentä johtaa tieteellisten seurain ja Kansanvalistusseuran arvion mukaan siihen, että yliopistot ohjaavat tutkijoitaan kirjoittamaan vain englanninkielisiin tai muihin kansainvälisiin julkaisuihin. Kytkentä ohjaa myös tutkimuksen kohdentumista. Aikuiskasvatus on lisäksi sijoitettu sille epäedulliseen kontekstiin, mikä ei tee oikeutta lehden poikkitieteelliselle ja yhteiskunnalliselle luonteelle ja merkitykselle. Aikuiskasvatus käynnisti 31. vuosikerrallaan uuden vuosikymmenensä. Lehti sai uuden ulkoasun samalla, kun taitto siirtyi ammattitaittajalle. Vaikka lehden asema on suomenkielisten tiedelehtien perheessä hyvä, levikki jatkoi jo vuosia kestänyttä, hienoista laskua. Vuositilausten määrä oli vuoden lopussa 1520 kappaletta. Oletettuina syinä levikin negatiiviseen kehitykseen on aikuisoppilaitosten yhdistämiset ja säästökuurit, aikuiskasvatustieteen ajautuminen yliopistoissa kasvatustieteen marginaaliin sekä tieteellisen tiedon runsas saatavuus. 6

7 Lehden tuhdit teemanumerot olivat Opettaja kehittäjänä, Työhön, työssä, työstä, Opettamisen ja oppimisen sukupuoli sekä Aikuispedagogiikkaa. Päätoimittajana toimi professori Heikki Silvennoinen Turun yliopistosta. Lifelong Learning in Europe LLinE:n konseptin päivitystyö aloitettiin 2010 ja saatettiin loppuun alkuvuodesta Lehden arvot ja tavoite kirkastettiin ja lukijaprofiili kirjoitettiin auki. Lehdelle kehitettiin uudet juttutyypit loppuvuodesta 2011, jotka otetaan käyttöön vuonna Lehti sai OKM:lta rahoitusta edellisvuoden tapaan euroa anotusta eurosta. Lehden konsultoiva elin, kansainvälinen 13-henkinen toimitusneuvosto, tapasi kerran vuoden 2011 aikana, Sisällönsuunnittelukokoukseen yhdistettiin lobbauskäynti ministeriössä sekä opintokäynti Leppävaaran Laureaammattikorkeakouluun. Toimitusneuvoston monivuotinen jäsen Sanna Raiskio ilmoitti jättävänsä ryhmän työkiireiden takia. Sisällönsuunnittelussa pyrittiin aiempien vuosien tavoin nostamaan esille globaaleja ja eurooppalaisia aikuiskoulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja trendejä. Suunnittelussa pyrittiin hieman enemmän nostamaan esiin Suomessa ajankohtaisia ja Suomelle tärkeitä koulutuskysymyksiä, esim. koulutusvienti. Vuoden 2011 teemat LLinE-lehdessä olivat Exporting education (numero 1/11), Museums and Libraries as Learning Environments (2/11), Literacy (3/11) ja A World of Lifelong Learning: Latin America (4/11). Vuoden ensimmäisellä numerolla haluttiin lisätä lehden tunnettuutta suomalaisten koulutusvientiin osallistuvien tahojen keskuudessa ja numeroa suoramarkkinoitiin näille tahoille (esim. yliopistot, EK, UM, Finpro). Myynti jäi kuitenkin toivottua pienemmäksi. Lehteä lähetettiin markkinointimielessä ilmaiseksi myös esim. suurimpiin ulkomaanedustustoihin. Numero 2/2011 museoista ja kirjastoista oli poikkeuksellinen juuri irtonumeromyynnin kannalta. Lehteä myytiin useita kymmeniä eri museoverkostoille ja ammattilaisille Euroopassa. Menestyksen takana on tarkasti rajatusta aiheesta 7

8 johtuva tarkka ja hyvin verkottunut kohderyhmä (museo- ja kirjastoväki) ja laaja sähköpostikampanjointi näille verkostoille. Tämä hyvä kokemus otetaan huomioon myöhemmässä sisällönsuunnittelussa. Kolmosnumerossa ilmestyi ensimmäiset maksetut mainokset vuosiin. Ilmoitusmyyntiä yritettiin lisätä mainostamalla ilmoitustilaa kolmos- ja nelosnumeroiden takakannessa. Lehdellä oli vuoden 2011 lopussa noin 600 tilaajaa ja ilmaissaajaa 50 maassa. Tilaajamäärä lisääntyi vuoden aikana n. kahdellakymmenellä, ilmaissaajat säilyivät samana. Lehteä lähetetään tilaajien lisäksi koulutuspolitiikan päätöksentekijöille Suomessa ja EU-elimissä sekä OECD:ssä. Suomessa lehteä jaetaan mm. opetusministeriöön, Opetushallitukseen sekä eduskuntaan. Lehden markkinointiin panostettiin vuonna 2011 aikaisempaa enemmän, koska levikin kasvattaminen on tärkeä tavoitteemme. Lehteä markkinoitiin mm. aikuiskasvatuksen alan tilaisuuksissa ja konferensseissa, kirjamessuilla ja toimitusneuvoston verkostojen kautta. Lisäksi toteutettiin useita tutustumistarjouskampanjoita sähköpostitse muun muassa eurooppalaisten aikuiskasvatusjärjestöjen ja tutkijaverkostojen sähköpostilistoille sekä alan opiskelijoiden yhdistyksille. LLinE oli 2011 mukana InfoNet-uutispalvelun toiminnassa toimituspäällikkö on hankkeen ohjausryhmässä ja toimitusneuvostossa osallistuen tammikuussa toimitusneuvoston kokoukseen Lissabonissa. InfoNet-hankkeen rahoitus katkesi loppuvuodesta jatko on alkuvuodesta 2012 vielä epävarma. KVS on saanut vuonna 2009 CIMO:lta levitysrahaa InfoNetin kansalliseen levitystoimintaan. Jäljelle jäänyt osuus rahasta käytettiin järjestämällä Kasarminkadun koulutustilassa ilmainen seminaari vapaan sivistystyön ammattilaisille. Seminaarin idea oli visioida toimialan tulevaisuutta tulevaisuusdialogin menetelmän avulla. Piiloagendana oli lisätä KVS:n medioiden sekä InfoNetin tunnettuutta ja levikkiä. 8

9 Markus Palmén osallistui ICAE-maailmankonferenssiin Malmössa sekä LLinE:n edustajana että Sivistyksen toimittajana. Verkkolehti Sivistys V apaan sivistystyön ammattilehti Sivistys vahvisti sidosryhmäyhteyksiään, juttujen yhteistuotantoa ja paikkaansa toimialan kehittäjänä. Se kasvatti lukijamääräänsä ja sai lisää uutiskirjeen tilaajia. Lehdellä oli viikoittain yli kävijää, missä oli lievää kasvua edellisvuoteen. Luetuimpana juttutyyppinä säilyivät uutiset. Viikoittaisen uutiskirjeen tilasi loppuvuodesta 800 kävijää. Lukijasiteitä, toimitustyön ennakointia ja markkinointia varten lehti perusti Facebook-sivun. Lehdessä saivat tilaa mm. toimialan kehittämisohjelman (KEHO) toimeenpano, sivistystyö eduskuntavaaleissa, pohjoismainen yhteistyö, Koulutuksen arviointineuvoston toteuttamat arvioinnit ja valtion rahoittama Osaavatäydennyskoulutusohjelma. Sivistys jatkoi eurooppalaisen vapaan sivistystyön seuraamista Infonet-uutispalvelun ja Grundtvig-ohjelman kautta. Se tiivisti pohjoismaisia yhteyksiään tuottamalla aikuiskoulutuksen pohjoismaisen NVLverkoston kanssa Pohjoismainen kollega sarjan. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikolle lehti tuotti yhdessä sivistysjärjestöjen kanssa Tavataan vanhalla sarjan. Sivistyksen päätoimittaja oli marraskuuhun saakka Kansanvalistusseuran toiminnanjohtaja Pekka Sallila, sen jälkeen toiminnanjohtaja Tapio Kujala. Toimituspäällikkönä toimi Terhi Kouvo. Tiimiin kuuluivat lisäksi Kansanvalistusseuran julkaisujen toimituspäälliköt, kustannustoimittaja ja julkaisijakumppanin Kansalaisopistojen liiton (KoL) toimittaja. Lehden toimitusneuvosto uusiutui syksyllä Yhteyksiä kenttään lujitettiin säännöllisillä 9

10 laajennetuilla toimituskokouksilla, joihin osallistui Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) ja Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustaja. Eduskuntavaalien alla Sivistyksen vaalikone aktivoi kävijöitä ja toi uusia lukijoita. Vaalikoneeseen vastaajien määrä jäi kolmannekseen kaikista ehdokkaista (lähes 800 vastaajaa). Vaalikone toteutettiin yhdessä Suomen tietokirjailijat ry:n kanssa, ja se toteutettiin Alfred Kordelinin säätiön tuella. Kirjankustannustoiminta V uoden 2011 kustannusohjelma painotti aikuiskasvatusta käsitteleviä kirjoja ja taidepedagogiikkaa. Lisäksi julkistettiin lähijohtajuutta käsittelevä kirja, joka jatkaa Toimiva työyhteisö -kirjan aloittamaa työelämän kysymyksien pohdintaa. Kirjojen markkinoinnissa jatkettiin kehitystyötä Prepsikka Oy:n järjestämän työpajan avulla. Tapahtumien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä KVS:n omien medioiden ja muiden järjestöjen kanssa. Uutuuskirjoja ilmestyi kuusi, ja loput kirjahankkeet siirtyivät eteenpäin yhteistyökumppaneiden aikataulujen muuttumisen vuoksi. Vuodelle 2012 siirtyivät Aikuiskasvatuksen muuttuvat paradigmat ja Esikoiskirjailijan opas ja Paperitiikeri vai todellinen vallankäyttäjä Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Kirjojen kokonaismyynti oli kappaletta ja ,81 euroa (vuonna kappaletta ja ,38 euroa). Euromääräinen myynti jäi 9,62 prosenttia ja kappalemääräinen 2,92 % vuoden 2010 luvuista. Osaltaan sitä selittää tietokirjallisuuden myynnin yleinen lasku ja usean kirjan julkistuksen siirtyminen loppuvuodelle Vuoden aikana otettiin uudet painokset kuudesta kirjasta. Nämä olivat Elämä tarinaksi, Saattaen vaihdettava, Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu sekä Natalie 10

11 Goldberg-käännökset: Avoin mieli, Lukeva mieli ja Hyvä kaukainen ystävä. Painokset olivat suuruudeltaan kappaletta. Kirjakohtaisten tapahtumien lisäksi kirjoja markkinoitiin seuraavissa tapahtumissa: Helsingin kirjamessut, Helsingin messukeskus Kasvatustieteen päivät, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Perinteiset kunnon kirjallisuuden joulumyyjäiset, Kiasma, kirjoja myi Rosebud. Julkaistut kirjat Anneli Eteläpelto ja Leena Heiskanen (toim.): Valta, toimijuus aikuiskasvatuksessa Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Sarjaa julkaistaan yhdessä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran kanssa. Kirja julkistettiin Kansanvalistusseuran seminaarissa Haaga-Heliassa yhteistyössä Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Birgitta Romppanen ja Anita Kallasvuo: Johtajuuden rakentaminen eväitä lähijohtamiseen. Kirja tarjoaa eväitä oman johtajuuden rakentamiseen. Se avaa uusia näkökulmia ja auttaa hahmottamaan johtamistehtävää omakohtaisesti. Kirjan julkistus oli 12.9., ja kirjoittajat vierailivat Kansalaisfoorumin aamiaistapaamisessa. Seppo Niemelä: Sivistyminen Sivistystarve, -pedagogiikka ja politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Kirja julkistettiin Itä-Suomen yliopistossa väitöstilaisuuden yhteydessä 10.9., jonka jälkeen Niemelä puhui kirjastaan Kansanvalistusseuran keskustelutilaisuudessa. Kirjoittajana Satu Itkonen: Taidekuvan äärellä katso, koe, jaa. Kirjassa tarkastellaan taidetta käytännönläheisesti katsojan ja kuvan käyttäjän näkökulmasta. 11

12 Kuvitettu kirja tarjoaa välineitä taidekuvan katsomiseen ja käyttämiseen sekä yksin että ryhmässä. Kirja julkistettiin miniseminaarissa Helsingissä Ateneumin Ateneumsalissa 12. lokakuuta. Risto Rinne ja Arto Jauhiainen.(toim.): Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Kirja kuuluu sarjaan Aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat jota julkaistaan yhdessä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran kanssa. Kirjan julkistus oli Kasvatustieteen päivien yhteydessä. Anja Heikkinen piti julkistuspuheenvuoron myös Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Leena Jäppilä: Pieni kantaattikirja J. S. Bachista, unista ja tiheästä todellisuudesta. Esseekokoelma on suunnattu tavalliselle musiikin kuuntelijalle, mutta tiheä tietomäärä palvelee myös musiikin ammattilaista. Kirjan julkistustilaisuus järjestettiin Pohjois-Haagan seurakunnan kanssa Hakavuoren kirkossa. Aikuiskasvatuksen vuosikirjat Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirjan suunnittelu aloitettiin työnimellä Marginaalin voima! Vuonna 2013 ilmestyväksi tarkoitetun teoksen toimittajiksi valittiin tutkijat Kristiina Brunila ja Ulpukka Isopahkala-Bouret Helsingin yliopistosta. Toimintavuoden ajan oli työn alla 50. vuosikirja, vuonna 2012 ilmestyvä Johtaminen ristiaallokossa toimittajina tutkijat Kimmo Mäki Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja tutkija Tuire Palonen Turun yliopistosta. 12

13 13

14 Seminaari T oimijuus ymmärretään aikuiskasvatuksessa yksilön kapasiteettina tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä. Valta ja valtautuminen ovat sekä toimijuuden resurssi että sen tavoite. Toimijuus on usein puutteellista, jopa näennäistä. Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekivät voivat rajoittaa toimijuutta. Millaiset yhteiskunnalliset toimenpiteet ja sosiaaliset käytännöt vahvistavat toimijuutta? Miten julkista valtaa käytetään aikuiskoulutuksessa? Näitä pohdittiin Helsingissä pidetyssä seminaarissa Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Seminaarissa etsittiin ja esiteltiin toimijuuden ja vallan prosesseja koulutuksessa ja työelämässä. Alustukset perustuivat aihetta käsittelevään aikuiskasvatuksen 49. vuosikirjaan, joka julkistettiin tapahtumassa. Seminaarin muut järjestäjät olivat Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Kieli- ja kulttuurikurssit V iron kesäkursseja järjestettiin Virossa ennätyksellisesti viisi eritasoista. Tartossa toteutuivat heinäkuussa runsaan viikon mittaisina alkeis-, alkeiden kertaus- sekä jatkokurssi I opettajina kielenopettajat Helja Kirber ja Margit Kuusk Tartosta sekä Sirje Volmre Tallinnasta. Pidemmälle edenneiden kurssit, Järjekursus II sekä Eesti keele kursus 14

15 edasijõudnutele pidettiin Kuressaaressa elokuun alussa opettajina Heli Noor ja Terje Kruusimaa Tartosta. Kursseille osallistui 77 henkilöä. ISÄ-kirjoituskilpailu K ansanvalistusseura toteutti yhdessä OK-opintokeskuksen kanssa kirjoituskilpailun Isä. Elokuussa päättyneeseen kilpailuun osallistui 624 henkilöä. Kirjoitusten taso osoittautui huomattavan korkeaksi. Kirjailijoiden Juha Itkosen, Anelma Järvenpää-Summasen ja Eero Ojasen raatiin seuloutuneista laadukkaimmista tarinoista valikoitui kolme palkittua ja kolme kunniamaininnan saanutta isätarinaa. Palkintojenjakotilaisuus siirrettiin vuoden 2012 puolelle. Palkitut Ensimmäinen palkinto: Tuula Notkonen, Multia: Pääskysten aikaan Toinen palkinto: Katja Järvelä, Helsinki: Seisauttaja Kolmas palkinto: Jorma Luoma, Vantaa: Opaskoira Kunniamaininnat: Pekka O.M. Leivo: Synnyttämässä isää, Niko Kariniemi: Pojasta isäksi ja Harri Paasio: Kolmetoista muistikuvaa Faijasta. 15

16 Kansanvalistusseuran palkinto K ansanvalistusseuran vuoden 2011 palkinto myönnettiin Valkeakoski-opiston johtavalle rehtorille Juha Sihvoselle. Palkinto annettiin hänelle tunnustuksena merkittävästä työstä kansalaisopistotoiminnan ja vapaan sivistystyön hyväksi. Juha Sihvonen, 61, on työskennellyt Valkeakoski-opiston johdossa vuodesta Hän hoitaa myös Valkeakosken kaupungin sivistystoimenjohtajan tehtäviä. Sihvonen on laatuja arviointihankkeiden edelläkävijöitä kansalaisopistokentässä. Hän kuului Koulutuksen arviointineuvostoon vapaan sivistystyön edustajana vuosina Hän on toiminut useiden vuosien ajan opetusministeriön asettaman kansalaisopistojen laatupalkinnon arviointiryhmän puheenjohtajana. Sihvosta on kuultu paljon asiantuntijana aikuiskoulutuspolitiikan valmistelussa. Vuosina hän oli opetusministeriön työryhmässä laatimassa vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaa vuosille Sihvonen tunnetaan myös vapaan sivistystyön tutkijana ja tuotteliaana kirjoittajana. Hän väitteli vuonna 1996 kasvatustieteen tohtoriksi kansalaisopistojen henkiinjäämistaistelusta luvun alun lamavuosina. Väitöskirjan nimi on Sivistystä kaikille vai valituille? Kansalaisopistotoiminnan kehitys vapaasta kansanvalistustyöstä maksupalveluun. Palkinto luovutettiin Juha Sihvoselle Kansanvalistusseuran hallintoneuvoston kokouksen yhteydessä 29. marraskuuta

17 Jäsenyydet K ansanvalistusseura oli vuonna 2011 jäsenenä 16 yhteisössä. Ne olivat Euroopan Aikuiskasvatusliitto (EAEA), eurooppalaisten kirjoittajakoulujen yhdistys EAWCP, JaSeSoi-yhdistys, Klemetin Kesä, Kultti ry, Lukukeskus- Läscentrum, Opintotoiminnan Keskusliitto, Oriveden Suvi, Suomen eoppimiskeskus, Suomen Kansanopistoyhdistys, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Sanataideopetuksen Seura, Suomi-koulujen tuki, Sivistystyönantajat, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ja Yksityiskoulujen liitto. 17

18 KVS-instituutin toiminta K VS-instituutti on Kansanvalistusseuran ylläpitämä yleissivistävää ja vapaan sivistystyön koulutusta järjestävä oppilaitos. Se muodostuu kansanopisto- ja lukiokoulutusta järjestävästä Oriveden Opistosta, Kansanvalistusseuran Etäopistosta ja Etäkoulu Kulkurista. Missionsa mukaan KVS-instituutin tehtävänä on luoda monipuolisia mahdollisuuksia eri-ikäisille oppijoille elämänlaajuiseen itsensä kehittämiseen. Instituutin yhteisöllinen pedagogiikka tukee yksilöllistä kasvua. Oriveden Opiston osana on toiminut vuodesta 1953 saakka Klemetti- Opisto, joka järjestää musiikkikoulutusta erityisesti kesäisin. Vuonna 2011 tuli kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisestä Nuorison orkesterikurssista. Näissä merkeissä järjestettiin kesäkuussa Tampereen tuomiokirkossa juhlakonsertti. Oriveden Opiston opiskelijamäärä pysyi kevätlukukaudella hyvällä tasolla; opiskelijoita oli 176. Syyslukukaudella opintonsa aloitti 154 opiskelijaa. Kesäkursseja oli 69 ja niille osallistui yhteensä kurssilaista. Kuvataidekesä huipentui elokuussa järjestettyyn 2. harrastajataiteen näyttelyyn. Monimuotoohjelmien opiskelijaviikkomäärät ovat edelleen olleet nousussa. Erityisesti Vapaa kirjoittajakoulu on kasvattanut suosiotaan. Kirjoittajalukiosta valmistui keväällä 2011 ainoastaan 16 ylioppilasta ja syksyllä yksi. Yhteistyö Oriveden lukion kanssa on sujunut edellisten vuosien tapaan hyvin. Lukioon haki yli 50 opiskelijaa, joista 21 aloitti opintonsa. Lukion keskeyttäminen on edelleen harvinaistunut. Etäkoulu Kulkurin uusi nimi ja ilme julkistettiin toukokuussa. Kulkurissa on ollut meneillään varsin mittava kehittämistyö. Äidinkielen opetussuunnitelmia ja verkkomateriaaleja on uudistettu projektirahoituksella. 18

19 Päätoimisen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työsuhdetta voitiin kesällä jatkaa. Ulkosuomalaisparlamentti teki eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun koskien tasa-arvon toteutumista ulkomailla opiskelevien peruskouluikäisten osalta. Kantelussa esitettiin yksikköhintajärjestelmään siirtymistä ja 100 %:sta valtionosuutta. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöstä voidaan odottaa vuoden 2012 aikana. Kirjoittajakoulutus on osallistunut aktiivisesti eurooppalaisten kirjoittajakoulujen verkoston EACWP:n (European Assosiation of Creative Writing Programmes) toimintaan muun muassa opettaja- ja opiskelijavierailuin. Kesällä järjestettiin Fundamentals of poetry-monimuotokoulutuksen lähijakso Orivedellä. Oriveden Opiston koordinoima Pirkanmaan oppiva vapaa sivistystyö - hanke jatkui edelleen vuonna Hankkeessa järjestettiin opetushenkilöstölle pedagogista osaamista ja tvt-taitoja tukevaa täydennyskoulutusta (luentoja, työpajoja ja verkko-opintoja) sekä verkoston tuntiopettajille työhyvinvointipäiviä. Opiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Hämeenkyrön kansalaisopisto, Karkun evankelinen opisto, Oriveden seudun kansalaisopisto, Sara Hildén -akatemia, Taito Pirkanmaa ry, Tampereen kesäyliopisto, Voionmaan opisto ja Ylöjärven työväenopisto. Syksyllä 2011 verkosto laajeni vielä Tampereen työväenopiston ja Valkeakoski-opiston tultua mukaan toimintaan. Hanke kuuluu OKM:n mukaiseen OSAAVA-ohjelmaan ja on Länsija Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama. Opetushallituksen myöntämien opintosetelien turvin on kyetty alentamaan työttömien ja peruskoulunsa päättäneiden, ilman koulutuspaikkaa syksyllä olleiden opintomaksuja. Näitä opiskelijoita on ollut kevätkaudella 7 opiskelijaa ja syyslukukaudella 6 opiskelijaa. Lisäksi Etäopistossa on opintoseteliavustuksen turvin opiskellut alhaisen pohjakoulutuksen saaneita vankeja. Instituutin johtokuntaan ovat kuuluneet Pekka Sallila (pj), Riitta Jakara (varapj.), Kalevi Kaukola, Matti Ruippo, Anja Kolehmainen, Paula Nurminen, Risto 19

20 Viljanen ja Hannu Patamaa (sihteeri). Johtokunta on pitänyt neljä kokousta. Etäkoulu Kulkuri U lkosuomalaisten lasten kotiperuskoulun nimi muuttui Etäkoulu Kulkuriksi Samalla uudistettiin koulun visuaalinen ilme ja verkkosivut. Peda.netin Veräjä-ympäristöä pilotoitiin kahdella verkkokurssilla lukuvuonna ja syksyllä 2011 koko verkkokoulu siirtyi uuteen Veräjä-ympäristöön. Verkkokoulussa opiskeli vuoden lopussa n. 150 oppilasta 15 eri kurssilla: suomen kieli ja kirjallisuus luokat suomi toisena kielenä 8-12-vuotiaille B-ruotsi 7. lk historia ja yhteiskuntaoppi luokat Vuonna 2011 Etäkoulu Kulkuriin ilmoittautui 304 oppilasta. Oppilasmäärä jäi edellisvuosia selvästi alhaisemmaksi taloudellinen taantuma heijastuu ulkomaan työkomennusten määrään ja sitä kautta Etäkoulu Kulkurin oppilasmäärään. 20

21 Kirjoittajalukio O riveden Opiston kirjoittajalukio on aikuislukion opetussuunnitelmaa noudattava lukio. Kirjoittajalukion tavoitteena on kouluttaa hyviä ylioppilaita, jotka voivat jatkaa eteenpäin valitsemallaan alalla. Opiskelumuotona internaatti on opiskelua ja yhteisöllisyyttä edistävä tekijä. Kirjoittajalukion kirjoittajaohjelmissa syvennytään erityyppisten tekstien kirjoittamiseen ja tulkitsemiseen. Kirjoittajaohjelmien osalta tehdään yhteistyötä Opiston kirjoittajakoulutuksen kanssa. Oriveden lukion kanssa laadittu yhteinen kurssikalenteri antaa opiskelijoille laajan kurssivalikoiman. Etäopistossa on voinut suorittaa lukion terveystiedon, elämänkatsomustiedon ja kuvatulkinnan kurssit, jotka voidaan lukea hyväksi lukiokursseina. Näihin kursseihin on annettu osin myös lähiopetusta. Keväällä lukiosta kirjoitti ylioppilaaksi 16 opiskelijaa ja syksyllä yksi. Oriveden kirjoittajalukion kehittämisen painoalueet olivat lukuvuonna 2011 edelleen laadun kehittämisessä ja tunnettavuuden lisäämisessä. Erityisenä painopisteenä on ollut kurssitarjottimen toimivuuden ja kirjoittajaohjelmien sisällön kehittäminen. Lukiokoulutuksen koulutuspäällikkö Leena Malmberg siirtyi eläkkeelle lukien. Hänen tilalleen valittiin apulaisrehtori-nimikkeellä Hanna Hohtari. 21

22 Taide- ja ilmaisuaineiden opetus Kirjoittajakoulutus O riveden Opiston sanataiteen linjalla toimi keväällä 2 opiskeluryhmää, joissa oli yhteensä n. 34 opiskelijaa. Syksyllä sanataiteessa aloitti 2 opiskeluryhmää ja käsikirjoituskoulussa yksi opiskelijoita yhteensä n. 30. Helsingin vapaan kirjoittajakoulun 5 opiskeluryhmää jatkoivat keväällä Turussa toimi 2 opiskelu-ryhmää. Ryhmissä oli opiskelijoita yhteensä n. 90. Turun ja Helsingin ryhmien rinnalla aloitti Tampereella 2 uutta ryhmää. Kaikkiaan eri kaupungeissa koulutukseen osallistui syksyllä yhteensä n. 120 opiskelijaa. Vapaa kirjoittajakoulussa ryhmillä on lähiopetusta 2 arki-iltana / kk ja lisäksi runsaasti etäopetusta. Viikonloppuopetukseen perustuvista monimuotokoulutuksista vuoden 2011 keväällä jatkoivat Helsingissä kirjoittamisen jatkokurssi ja Orivedellä Kohti mestaruutta kurssi. Pitkissä monimuotokoulutuksissa käynnistyi kaksi uutta ryhmää Helsingissä, molemmat käsikirjoittamisesta, ja yksi uusi, tietokirjoittamisen ryhmä saatiin Orivedelle. Uusina monimuotokursseina käynnistyivät Luovaa ilmaisua kehittämään -kurssi sanataidetta opettaville sekä kirjoittamisen jatkokurssi. Lyhytkursseja eri lajeista tarjottiin Oriveden Suvessa n. 25 kpl (toteutui 23) pääasiassa 6-päiväisinä arkikursseina. Kevätkaudella Helsingissä ja Orivedellä järjestettiin 3-päiväisiä viikonloppukursseja. Lisäksi ohjelmassa on kolme päiväistä kulttuuritapahtumaa: Oriveden Nauru (huhtikuu), Uuden Kirjan Päivät (marraskuu) ja Luovan Kirjoittamisen Opetuksen Päivät (marraskuu). Kansainvälistä toimintaa edustivat ulkomaiset kirjailijavierailut, englanninkieliset kurssit sanataideohjaajille, ja opettaja- ja oppilasvierailut EACWPyhdistykseen kuuluviin oppilaitoksiin. Ensimmäinen kansainvälinen EU-projekti Fundamentals of Poetry käynnistyi Grundtvig-rahoituksella helmikuussa Tuon 22

23 monimuotoprojektin lähijaksot pidettiin Madridissa ja Orivedellä. Valtion kirjallisuustoimikunta ja WSOY:n kirjallisuussäätiö tukivat rahallisesti useita kursseja ja tapahtumia. Opetusministeriöltä saatiin apuraha Uuden Kirjan Päiviin. Otavan Kirjasäätiö tuki opettajien kurssia. Kuvataidekoulutus V uosi 2011 oli haastava. Kevään oppilasmäärä oli yli 40 ja oppilaspalaute oli pääasiassa varsin hyvä. Tästä kaikesta huolimatta syksyn oppilasmäärä laski yllättävän paljon. Opiskelijamäärän lasku aiheutti muutoksia myös opetussuunnitelmaan. Tavoitteena oli kuitenkin pitää kiinni tasokkaasta opetuksesta, sillä se lienee ainoa tapa ylläpitää uskottavaa mainetta kentällä. Kuvataidelinjan opetussuunnitelmiin pyrittiin jättämään liikkumavaraa, jotta pystyisimme vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeisiin ja valmiusasteisiin löytämällä juuri heille sopivia kursseja sekä opettajia. Tämä käytäntö pohjautuu oppilasaineksen vuosittaiseen vaihteluun. Opettajien uusien työsopimusehtojen vuoksi kesäkursseista vastasi osittain määräaikaisena työntekijänä Paula Nurminen. Suunnitteluvastuu on ollut linjan opettajilla. Saadun palautteen perusteella toiminnan laatu ei kärsinyt muutoksesta ja kyseinen järjestely on koettu mielekkääksi. Kurssitarjonta keskitettiin kolmelle pääviikolle tehokkuuden lisäämiseksi, mutta myös aivan uusia kursseja toteutettiin. Tässä onnistuttiin kohtuullisesti. Positiivista on, että kuvataidelinjalla oli monimuotokoulutusta parissakin ryhmässä. Kurssilaiset toteuttivat kaksi näyttelyä sekä Tampereella että Orivedellä mainostaen näin samalla Oriveden Opistoa. Kuvataidelinja järjesti harrastajataiteen järjestyksessään toisen näyttelyn kesällä. Näyttely oli tarkoitettu vahvistamaan harrastajataitelijoiden ja 23

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2013 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta... 3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus... 3 1.1.1 Hallintoneuvosto... 4 1.1.2 Hallitus... 4

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Pääjohtaja Aulis Pitkälä Pro Lukio ry:n lukioseminaari Helsinki 6.11.2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lukiopedagogiikan arviointi Koulutuksen arviointineuvoston

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon Minna Harmanen, minna.harmanen@hyl.fi Äidinkielen opettajain liitto ry. Helsingin yhteislyseo 2. 3.8.2011, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Ajankohtaista vapaasta sivistystyöstä. Pertti Pitkänen OPH

Ajankohtaista vapaasta sivistystyöstä. Pertti Pitkänen OPH Ajankohtaista vapaasta sivistystyöstä Pertti Pitkänen OPH 18.3.2014 Vapaan sivistystyön valtionrahoituksen kehitys (Valtion talousarvio 29.30.30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin)

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 10.4.2008 Jyrki Ijäs VOS -työryhmä puheenjohtaja Hannu Salvi rehtori Ville Marjomäki talouspäällikkö Jorma Kallio sihteerit: Jyrki Ijäs,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle.

Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. 1. Missio, visio ja tavoitteet Vapaa Sivistystyö ry:n missiona on vapaan sivistystyön asemaan ja toimintaedellytyksiin

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 15.06.2016 klo 17:30 PAIKKA Harjurinteen koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne.

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne. Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (15) Aika 14.12.2017, klo 16:59-18:27 Paikka Ravintola August, Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 68 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 28.4.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 26.4.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä 2010-2015 Vapaan sivistystyön päivät 27.-28.8.2015 Joensuu Heidi Luukkainen ja Leena Saloheimo Opinnäytteiden hakutapa: hakusanoilla

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Kiina-yhteistyö Turun Sivistystoimialalla

Kiina-yhteistyö Turun Sivistystoimialalla Kiina-yhteistyö Turun Sivistystoimialalla Yanzu-seminaari /Ressun lukio, Helsinki Helena Mikkola, KV-asiat/ tiiminvetäjä 5.11.2013 1 Yhteinen toiminta alkoi 1.1.2011 Turun kaupungin Sivistystoimiala aloitti

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TULE HARRASTAMAAN TAI KEHITTÄMÄÄN ITSEÄSI. Opiston toiminta ja toimintaympäristön muutokset 2014-2016. opisto@psko.fi

TULE HARRASTAMAAN TAI KEHITTÄMÄÄN ITSEÄSI. Opiston toiminta ja toimintaympäristön muutokset 2014-2016. opisto@psko.fi TULE HARRASTAMAAN TAI KEHITTÄMÄÄN ITSEÄSI Opiston toiminta ja toimintaympäristön muutokset 2014-2016 Pieni yksityinen koulutuksenjärjestäjä Pohjana kansanopisto, jonka tehtävä ylläpitämisluvassa: Pohjois-Savon

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Kinnula, nuorisokahvila

Kinnula, nuorisokahvila KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Kokousaika Keskiviikko 9.12. klo 17.00 17.34 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, nuorisokahvila Nuosk@ Jäsenet Marketta

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta 33 Kokousaika Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00-20.16 (kahvitauko 19.15-19.34) Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 29-38

Lisätiedot

Arviointien kertomaa. Johtaja-forum, Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj.

Arviointien kertomaa. Johtaja-forum, Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj. Arviointien kertomaa Johtaja-forum, 9.6.2011 Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj. Esityksen perusta Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnit vuosina 2009-2011 Kohdistuneet mm. perusopetuksen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose Oppitunti 9 - osa 1 numeroita ehjä - rikki sata kaksisataa kolmesataa neljäsataa tuhat kaksituhatta kolmetuhatta neljätuhatta kymmenentuhatta kaksikymmentätuhatta satatuhatta miljoona 1 lihaa ja perunasose

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu Q BeLL Kyselylomake www.bell-project.eu Hyvä aikuisopiskelija! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota aikuisopiskelijoiden kokemuksia aikuisopiskelusta ja sen hyödyistä. Kysely on tarkoitettu omaehtoisesti

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot