Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory"

Transkriptio

1 Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory Niilo Lomma Niilo Lomma syntyi Tampereella puusepän poikana marraskuun 18. päivänä Kansa- ja käsityöläiskoulun käytyään hän oli sotaväessä Santahaminassa. Hän valmistui teknikoksi ja työskenteli opintojensa jälkeen vuonna 1923 Helsingissä maamme ensimmäisen autokoritehtaan, Korpivaara & Hallan, palveluksessa. Vuonna 1924 Lomma perusti Tampereen Ainonkadulle Tampereen Autokoritehdas Oy:n, jonka toimitusjohtajana hän oli koko tehtaan toiminta-ajan, vuoteen 1932 asti. Vuosina Niilo Lomma toimi Kaipion autokoriosaston johtajana ja perusti vuonna 1942 viiden liikenteenharjoittajan kanssa Ajokki Oy:n. Hän oli Ajokin hallituksen jäsen vuoteen 1953, jolloin omistus siirtyi valtiolle. Hän kävi sotien jälkeen ulkomailla tutustumassa korirakennustekniikkaan ja pyrki tuomaan uusia ideoita Ajokin korivalmistukseen. Niilo Lomma työskenteli Ajokin toimitusjohtajana vuoden 1968 maaliskuun loppuun, ja jäi eläkkeelle toimittuaan autokorialalla lähes viidenkymmenen vuoden ajan. Hän kuoli Tampereella. Ajokki Oy Jatkosodan aikana maamme autokaluston kunto heikkeni siinä määrin, että liikennöitsijöiden keskuudessa alkoi syntyä epätietoisuutta siitä, kuinka jälleenrakennuskauden alkaessa maamme moottoriajoneuvokanta saataisiin uudelleen kunnostettua ja edes välttämättömimmät liikennetarpeet hoidettua. Tilanteen johdosta eräät maamme suurimpien linja-autoyritysten toimitusjohtajista pitivät Tampereella yhteisen kokouksen pohtien tilannetta. Kokouksessa olivat läsnä Tampereen Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Eeti Kirjavainen, Lauttakylän Auto Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nieminen, liikennöitsijä Väinö Paunu, Satakunnan Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Jalmari Niinikoski sekä Savonlinja Oy:n toimitusjohtaja Toivo J. Honkanen. Kokouksen koollekutsujana oli vielä silloin Kaipion teknillisenä johtajana toiminut Niilo Lomma. Viisi yrittäjää ja Niilo Lomma päättivät perustaa autokoritehtaan ja sen osakepääomaksi määrättiin markkaa. Osakkeet jaettiin tasan perustajien kesken. Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksyi yhtiön nimeksi Ajokki Oy:n toukokuussa Ajokki Oy:n perustava kokous pidettiin samassa kuussa. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Niilo Lomma ja hallituksen puheenjohtajaksi Eeti Kirjavainen. Osakkaat ostivat Tampereen Nekalan teollisuusalueelta m² tontin ja rakennustyöt aloitettiin keväällä Tehdasalue sijaitsi Lempääläntien ja Kuokkamaantien kulmassa ja sen osoite oli Kuokkamaantie 2. Teollinen toiminta aloitettiin keväällä 1942 Teiskon Kämmenniemen entisessä meijerirakennuksessa, jonka entinen liikennöitsijä Urho Visakoivu oli vuokrannut autokorjaamoksi. Heinäkuussa palveluksessa oli kuusi työntekijää ja konttoristi. Vuoden 1942 aikana Teiskossa korjattiin, valmistettiin tai asennettiin kaasuttimia. Alkuvuodesta 1943 voitiin Nekalassa ryhtyä asentamaan koneita sekä laitteita ja tuotannollinen toiminta päästiin aloittamaan maalis-huhtikuun vaiheessa. Tehtaan ensimmäinen rakennusvaihe käsitti m³. Tehdashalliin mahtui samanaikaisesti neljä noin 30-paikkaista linja-autoa rinnakkain ja

2 kolme peräkkäin, joten työnalaisena saattoi samanaikaisesti olla 12 linja-autoa. Helmikuussa 1943 pidetyssä ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa todettiin yhtiön taloudellinen tilanne sellaiseksi, että lisärahoitusta oli jostain saatava. Yhtiön osakepääoma kaksinkertaistettiin ja omistajat merkitsivät uudet osakkeet niin, että yhtiön omistuspohja säilyi samana. Tämän lisäksi Turun Seudun Matka-Autot Oy oli halukas tulemaan osakkaaksi yhtiöön. Kukin osakas myi uudelle osakkaalle sata osaketta, ja turkulaisyhtiön toimitusjohtaja U. M. Heinonen valittiin Ajokin johtokuntaan vuoden 1944 alusta. Vuoden 1943 aikana toiminta siirtyi omalle tontilleen Tampereen Nekalaan ja saman vuoden lopussa henkilökunnan kokonaismäärä oli jo noin 40. Tehdas määrättiin puolustusvoimien käyttöön ja kaasuttimien valmistus aloitettiin. Lisäksi suoritettiin kaasutinkorjauksia ja -asennuksia sekä henkilöautojen verhoilutöitä. Seuraavana vuonna korjattiin ja valmistettiin myös joitakin linja-autoja kuorma-autokoreja sekä lavoja. Linja-autokorien suunnittelutyö aloitettiin kesällä Vuonna 1944 koripellistä oli pulaa. Raevuoren mukaan Ajokki kokeili SA-linja-autojen korjaustöissä korien rakentamista kokonaan puusta, mutta työtä vaikeutti sopivien maaliaineiden puute. Varsin pian huomattiin, että puusta valmistetut linja-autokorit eivät kestä käytössä ja hankkeesta oli luovuttava. Ajokki Oy:n teräskehikko Jatkosodan päätyttyä autokorien valmistaminen aloitettiin 1940-luvun puolivälissä edellisen vuosikymmenen menetelmillä. Aikaa, materiaalia tai mahdollisuuksia varsinaiseen tuotekehittelyyn ei heti sodan jälkeen ollut. Sen sijaan tarvittiin runsaasti kekseliäisyyttä, miten romukuntoiset ajoneuvot saatiin mahdollisimman nopeasti liikennekelpoisiksi. Ajokki Oy:n tuotekehitys pääsi vauhtiin olojen ja talouden hiukan helpotettua 1940-luvun loppuvuosina. Yhtiön johtajat olivat vakuuttuneita teräskorien ylivoimaisuudesta puukoreihin verrattuna. He palkkasivat kesäkuussa 1948 nuoren teknikon, Ferdinand Törnqvistin, josta pian tuli yhtiön teknillinen johtaja. Ferdinand Törnqvist sai tehtäväkseen suunnitella ja hankkia tarvittavat profiilit Englannista Ajokin ensimmäistä teräskoria varten. Marraskuussa 1949 yhtiön hallitus valtuutti puheenjohtajansa Eeti Kirjavaisen, toimitusjohtaja Niilo Lomman ja Ferdinand Törnqvistin menemään Englantiin tutustumaan siellä rakennettuihin teräskorisiin linja-autoihin ja neuvottelemaan teräskorien valmistuslisenssin ostamisesta sieltä. Näiden valmistavien toimien tuloksena saatiin heinäkuussa 1950 valmiiksi teräskorin kehikko, joka asetettiin näytteille samassa kuussa Tampereella pidetyille messuille. Teräksinen linja-autokori todettiin koeajossa kestäväksi vaikkakin puurakennetta raskaammaksi. Yhtiön johdossa tehtiin kuitenkin päätös teräskoristen linja-autojen sarjatuotannon aloittamisesta. Sarjatuotanto saatiin käyntiin vuoden 1950 loppuun mennessä. Samana vuonna Ajokki valmisti 67 linja-autokoria, joista teräskorisia oli kymmenen. Teräskoriosastolle kiinnitettiin työnjohtajaksi V. Koskinen. Vuonna 1951 esimerkiksi Helsingin ja Tampereen kaupunkien liikennelaitokset tilasivat Ajokki Oy:ltä yhteensä 34 teräskorista linja-autoa. Investoinnit olivat suuria, sillä tehdas hankki uudet koneet ja laitteet teräskehikoiden valmistamiseksi. Ajokilla valmistettiin teräskorien rinnalla liimattuja puukoreja, joilla oli kannattajansa. Muista Ajokin tuotteista sotien jälkeen voidaan mainita mm. lastausnosturien ohjaamot sekä linja-auton perävaunu.

3 Ajokki Oy:n tulipalo ja myynti valtiolle Tamperelainen Ajokki oli päässyt 1950-luvun alkuvuosiin mennessä jo hyvään vauhtiin ja sillä oli teräksinen linja-autokori sarjatuotannossa. Tulevaisuus näytti hyvältä. Vuonna 1950 Ajokki Oy oli tuotantomäärältään maamme suurin linja-autokorien valmistaja. Ajokin Oy:n kymmenentenä toimintavuonna 1951 kohtasi yhtiötä vastoinkäyminen. Aamuyöllä syttyi tuntemattomasta syystä tulipalo, joka vaurioitti tehdasrakennusta pahoin. Myös rakenteilla olleet linja-autot ja alustat tuhoutuivat käytännöllisesti katsoen kokonaan. Vakuutusyhtiöt korvasivat palovahinkoja 65 miljoonalla markalla. Rakennustoimisto Tähtinen & Sola sai urakan rakentaa tehdas uudelleen. Myöhemmin koneiden asentamisen jälkeen voitiin työt aloittaa uudelleen marraskuun alussa, vain kaksi kuukautta kestäneen seisokin jälkeen. Ajokki rakensi vuonna 1951 viitisenkymmentä linja-autokoria sekä kymmeniä kuorma-auton ohjaamoita. Tehdas saatiin pyörimään entisellä tehollaan vuoden lopussa. Liikenteenharjoittajat alkoivat säännöstelyn helpottuessa ostaa lisää alustoja ja toiminta vaati yrittäjiltä suuria pääomia. Tästä syystä eräät Ajokkia perustamassa olleet liikenteenharjoittajat halusivat irrottaa koritehtaaseen sijoittamiaan varoja omien liikenneyhtiöidensä kehittämiseen. Päätöksiä vahvisti vielä se tosiseikka, että suuri osa Ajokin tuotannosta myytiin posti- ja lennätinhallitukselle, jota yksityiset liikenteenharjoittajat pitivät heidän toimeentuloaan yhä pahemmin uhkaavana kilpailijana. Toimitusjohtaja Niilo Lomma tiedusteli posti- ja lennätinhallituksen (PLH) pääjohtajalta olisiko PLH halukas sovittavasta hinnasta ostamaan niiden perustajaosakkaiden osakkeita jotka olisivat niitä halukkaita myymään. Ahola tiedusteli myös Valmet Oy:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Yrjö Vesan ( ) ja valtiovarainministeriön kansliapäällikön, hallitusneuvos Toivo Takin ( ) mielipidettä. Ajokki oli kannattava yritys ja valtiovallan edustajat pitivät osakekauppaa kannattavana, edellyttäen että valtio saisi osake-enemmistön ja siten määräysvallan yhtiössä. Toimitusjohtaja Lomman edellytettiin jatkavan tehtävässään yhtiön kehittäjänä. Neuvotteluja jatkettiin, ja ne johtivat vihdoin kaikkien osapuolten kannalta positiiviseen lopputulokseen. Ehdoista sovittuaan Satakunnan Liikenne Oy, Auto-Heinonen Oy (Matka-autot Oy), Väinö Paunu Oy ja Niilo Lomma myivät omistamansa osakkeet toukokuussa 1952, puolet PLH:lle ja puolet Valmetille. Takra Oy (entinen Tampereen Liikenne Oy) myi osakkeensa PLH:lle maaliskuussa Marraskuussa 1955 myivät Savonlinja Oy ja Lauttakylän Auto Oy puolet omistamistaan osakkeista rautatiehallitukselle ja loput PLH:lle syyskuussa Suomen valtiosta oli tullut Ajokin omistaja ja liikenteenharjoittajien välitön osanotto yhtiön toimintaan päättyi. Yhtiön toimintaa haluttiin jatkaa osakkaiden vaihtumisesta huolimatta entisillä linjoilla, ja hallitukseen valittiin parhaita mahdollisia alan asiantuntijoita. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kesäkuussa 1952 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa pääjohtaja S. J. Ahola ja varapuheenjohtajaksi vuorineuvos Yrjö Vesa. Ajokin toimitusjohtajana jatkoi Niilo Lomma. Ajokin tuotantoon kuului 1950-luvulla kaupunki- ja maaseutubussien lisäksi postin ja VR:n linja- ja kuorma-autoja sekä mm. huolto- ja korjaustöissä käytettäviä työkunta-autoja. Ajokki Oy oli vuosikymmenen puolivälin jälkeen tuotantomääriltään maamme suurin autokoritehdas luku Kuusikymmenluku alkoi tamperelaisessa Ajokki Oy:ssä vilkastuneen kysynnän ja toiminnan merkeissä. Vuonna 1960 yhtiössä valmistui 118 linja-autokoria, joista puolet posti- ja lennätinhallitukselle, ja saman verran yksityisille liikennöitsijöille. Seuraavana vuonna valmistui

4 130 linja-autokoria, joista hiukan yli puolet toimitettiin posti- ja lennätinhallitukselle. Lisäksi valmistettiin kuorma-autojen ja erikoisautojen koreja. Kilpailu autokoritehtaiden välillä kiristyi entisestään. Vuoteen 1963 mennessä oli puurakenteisten korien kysyntä vähentynyt siinä määrin, että Ajokin tarkoitusta varten varattu osasto muutettiin yksinomaan teräsrakenteisten korien valmistamiseen. Samana vuonna oli tehtaalla 205 työntekijää sekä teknistä ja muuta henkilökuntaa lisäksi 22. Ajokki esitteli uuden korimallinsa (Ajokki malli -63 TK-3900) vuonna Malli liittyi joulukuussa 1962 annettuun asetukseen linja-autojen rakenteista sekä suurimmasta leveydestä ja pituudesta. Suurimpiin autoihin saatiin tilaa 44 istuinpaikalle. Posti- ja lennätinhallitukselle rakennettuihin linja-autoihin rakennettiin perään erillinen takaosasto, joka oli varattu postilähetyksille. Alustoina niissä käytettiin Vanajaa ja Sisua. Ajokin ja posti- ja telehallituksen (PTH) suhde oli kaikkiaan varsin erikoinen: PTH:lla oli vuodesta 1968 valtion hankintaohjeista poikkeava erioikeus autokorien ostamiseen Ajokilta pyytämättä muilta tarjouksia. Ajokki Oy:n ongelmia Ajokki ei menestynyt 1970-luvulla erityisen hyvin, vaikka töitä riittikin. Tehtaalla oli jatkuvia konflikteja työnantajan ja työntekijöiden välillä ja usein ne johtivat pitkiin työtaisteluihin. Yhtiö alkoi kilpailun kiristyessä keskittyä yhä enemmän olennaiseen eli linja-autokorien valmistukseen. Erikoisautojen valmistus väheni; sen osuus liikevaihdosta oli vuonna 1970 noin kymmenen prosenttia, mutta viisi vuotta myöhemmin enää puolet tästä. Postiautoliikenne alkoi vähentyä ja postiautotilaukset harvenivat. Vuosi 1977 oli taloudellisesti vaikea myös Ajokille. Lakko katkaisi hiljaisen vuoden toiminnot kahdeksi kuukaudeksi maalis-huhtikuussa. Seuraava vuosi oli edellistäkin synkempi, vaikka tuotantomäärä lähtikin nousuun. Ajokin perusvirheenä pidettiin sitä, että sen johto antautui alan lamavuosina uhkarohkeaan hintakilpailuun, mihin sillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Yhtiölle muodostettiin marraskuun lopussa 1978 hallitus, jossa oli eri poliittisten ryhmien edustus ja sen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Luukkainen. Yhtiötä alettiin saneerata seuraavana vuonna. Hallituksen päätöksenteko vaikeutui entisestään ja toimitusjohtaja Matti Lomma erotettiin marraskuussa Väliaikaisena toimitusjohtajana ehti toimia myös Ferdinand Törnqvist, kunnes vuonna 1980 tehtävässä aloitti Jorma S. Jerkku. Ajokki Oy:n tuotantoa 1970-luvulla Ajokilla valmistettiin vuosina noin 45 Ajokki KHD -merkkistä linja-autoalustaa Magirus Deuz-komponenteista, jotka sitten koritettiin yhdeksänmetrisiksi, paikkaisiksi busseiksi ja toimitettiin posti- ja lennätinhallitukselle ja myös joillekin yksityisille. Vuosina valmistettiin yleislinja-autoksi sopivaa Ajokki koria. Autosta tehtiin tilauksesta erilaisia varusteluversioita. Vuonna 1977 esiteltiin myöhemmin varsin suuren suosion saavuttanut Ajokki 5000D. Tämä yleislinja-automalli erosi edeltäjästään mm. täysin uudenmallisen nokan ja perän osalta. Kaupunkimalli, Ajokki 5300, esiteltiin vuonna 1976 ja sitä valmistettiin sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Vuonna 1978 Ajokin uutuus oli edellisistä malleista täysin poikkeava malli 6000, jossa oli

5 huomioitu monia turvallisuustekijöitä. Korissa oli vahvistettu kehikkorakenne ja ruostumaton sivupellitys. Tämä korkea korimalli oli tarkoitettu tilausajo- ja pikavuoroliikenteeseen. Muotoilussa Ajokki oli lähtenyt uusille linjoille. Kaarevaksi taivutetut sivuikkunat oli kiinnitetty liimaamalla korikehikkoon uusi työtapa oli näin otettu käyttöön. Sirolan Liikenne Oy:lle valmistetussa 49- paikkaisessa prototyypissä oli säädettävät Vogel-turisti-istuimet. Tästä mallista jalostettiin edelleen Ajokki malli lähinnä pikavuorokäyttöön. Ajokki Oy kasvaa ja uudistuu Maamme autokoriteollisuuden rakennemuutos lähti vyörymään Tampereelta. Vauhtia muutokseen antoi liikenneministeri Veikko Saarto (SKDL), joka uusi Ajokin hallituksen marraskuussa Ratkaisut teki yhtiön uusittu hallitus puheenjohtajansa, posti- ja telelaitoksen ylijohtaja Pekka Luukkaisen (SKDL) johdolla. Toimitusjohtaja Matti Lomman tilalle nimitettiin vuoden 1980 alusta lähtien hyvinkääläinen, Kone Oy:ssä parikymmentä vuotta työskennellyt Jorma S. Jerkku. Valtio oli tehnyt kalliin ratkaisunsa. Ajokkiin alettiin panostaa, sen osakepääoma kaksinkertaistettiin vuonna 1981 ja varoilla peitettiin vanhoja tappioita. Jorma S. Jerkun edustaman ajattelumallin mukaan kannattavuutta saatiin suuremmilla yksiköillä ja tätä filosofiaa lähdettiin toteuttamaan valtion eli viime kädessä veronmaksajien varoilla. Ajokki pysyi vuoden 1981 tilinpäätöksessään tekemään täydet poistot, kasvattamaan varastovaraustaan ja näyttämään voittoa, vaikka liikevaihto laski viitisen prosenttia. Autokoriteollisuuden keskittymisen voidaan katsoa alkaneen siitä joulun aatonaattona 1981 tapahtuneesta puhelinkeskustelusta, jonka yhteydessä Aimo Laukka toi julki mielenkiintonsa yhtiönsä Delta Plan Oy:n myymiseen. Ajokki ei ollut aktiivinen Delta Planin suuntaan vaan yhtiön johto oli yllättynyt Laukan ehdotuksesta. Ajokki kiinnostui ostamaan pahimpana kilpailijanaan ja itseään suuremman Delta Planin, joka rakensi varsin samantyyppisiä autokoreja kuin Ajokkikin. Ajokki halusi kaupan avulla laajentaa vientikauppaansa, olihan Delta Plan Oy tuolloin maamme suurin autokorien viejä. Ajokilla oli ennestään kokemusta erikoiskoreista, joten Delta Planin mukana ostetun Erikoiskori Oy:n arveltiin tukevan Ajokin toimintaa myös tällä markkinointisektorilla etenkin Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin osalta. Esisopimus Delta Plan Oy:n osakkeiden myynnistä tehtiin helmikuun 22. päivänä Ajokki oli näin saanut haltuunsa pahimman kilpailijansa. Esisopimukseen liitettiin useita ostajaa suojaavia tarkistuspykäliä mahdollisten tiedoissa olevien epätäsmällisyyksien varalta. Laukan tulevaan elämään tuli merkittävästi vaikuttamaan sopimukseen kirjattu ehto, ettei hän saanut viiteen vuoteen olla mukana linja-autokoriteollisuudessa EC-maissa. Keväällä 1982 syntyi ostajalle ja myyjälle riitaa kauppakirjaan liitetyistä tarkistuspykälistä. Ajokin johto oli tarkistanut ostamaansa omaisuutta, verrannut sitä esisopimuksen aikaisiin tietoihin ja kauppasummaa alettiin tarkistaa alapäin. Etenkin Erikoiskorin taloudellinen tilanne antoi aihetta uudelleenarviointeihin. Aimo Laukka olisi halunnut vetäytyä koko kaupasta, mutta tilanne oli hänen kannaltaan hankala, koska esisopimus oli tehty ja Ajokki halusi pitää siitä kiinni. Aimo Laukan piti jäädä puoleksi vuodeksi myymänsä yhtiön konsultoivaksi johtajaksi, mutta jo toukokuussa 1982 hän jätti yrityksen. Lopullisesta kauppahinnasta neuvoteltiin ja Laukka hyväksyi kompromissin, mutta kauppahinta oli huomattavasti pudonnut alkuperäisestä. Kauppaan kuului Delta Plan Oy:n lisäksi Tarvasjoen Penkki ja Putki Oy, Insinööritoimisto Insin Oy sekä Delta Planin omistama osuus iisalmelaisesta Erikoiskori Oy:stä. Ajokki Oy ja sen ostamat yhtiöt muodostivat Pohjoismaiden suurimman autokorivalmistajan, jossa vuonna 1982 oli lähes 500 työntekijää.

6 Ajokki Oy Ilmari Mustoselle Autokorialan myynti laski samanaikaisesti kun Ajokki-Yhtymä teki suuria investointeja ja sillä oli suuret velat. Maaliskuun lopulla 1985 päättyneellä tilikaudella liikevaihto oli 158 miljoonaa markkaa, mutta tappio oli hälyttävän suuri. Toukokuussa 1985 Ajokki-Yhtymän toimitusjohtaja Harry Strömin ja omistajan edustajien välille tuli niin suuri erimielisyys yhtymän kehityssuunnasta, että Ström halusi väistyä toimitusjohtajan tehtävästä. Ajokki-Yhtymän toimitusjohtajaksi nimitettiin alkaen Ajokin tekninen johtaja diplomi-insinööri Ahti Huotari, joka toimi samalla myös Delta Plan Oy:n paikallisjohtajana. Liian nopea johtajien vaihtuminen ja taistolaisten pääluottamusmiesten toimenpiteet aiheuttivat tehtaalla ongelmia. Vuonna 1985 Ajokki-Yhtymän markkinaosuus kotimaassa putosi 24 prosenttiin. Voimakkaan viennin ansiosta Ajokki-Yhtymän osuus kokonaistuotannosta säilyi ennallaan, se oli noin 35 prosenttia. Erikoisautotuotanto oli mennyt hyvin ja oli jopa kannattavaa, mutta se ei kokonaisuuden kannalta merkinnyt paljoakaan. Ajokki-Yhtymän tappio vuodelta 1985 oli noin 40 miljoonaa markkaa. Yhtiölle nimitettiin tammikuussa 1986 uusi virkamiehistä koostuva hallitus. Ajokki-Yhtymä siirrettiin helmikuun alusta 1986 alkaen liikenneministeriön alaisuudesta KTM:n alaisuuteen. Yhtymän tilintarkastajaksi valittu KTM:n kansliapäällikkö Bror Wahlroos kantoi pitkälti vastuuta yhtymän uusista päätöksistä. Maan hallitus hyväksyi KTM:ssä syntyneen ratkaisumallin Ajokki-Yhtymän myymisestä yksityiselle yritykselle. Ajokki Oy:n pääomaa oli tarkoitus alentaa 17 miljoonalla markalla markkaan. Päätöksen mukaisesti lisäbudjettiin otettaisiin 25,3 miljoonan markan määräraha valtionyhtiön velkojen maksamiseen. Yhtiöllä oli kaikkiaan velkaa noin 150 miljoonaa markkaa. Määrärahat otettaisiin lisäbudjetista sillä edellytyksellä, että Ajokille löytyy ostaja, joka on valmis ostamaan konkurssikypsän yhtiön yhden alustan hinnalla, mutta saisi niskaansa valtavat velat. Potentiaalisia ostajia ei tuntunut asia kiinnostavan ja Ajokkia rahoittaneen Suomen Yhdyspankin pääjohtaja Mika Tiivola vastusti kauppaa näillä ehdoilla. Toukokuussa 28. päivänä 1986 kerrottiin Oy Wiima Ab:n kiinnostuneen ostomahdollisuudesta. Asiassa mentiin edestakaisin ja maan hallitus halusi vetäytyä jo koko asiasta. Ostajaehdokkaita kerrottiin olevan useita. Ajokin myynti Ilmari Mustoselle varmistui, kun kaupanteon viimeisinä esteinä olleista lainoista oli sovittu. Esisopimus kaupasta tehtiin Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, että vuoden 1986 lisäbudjettiin sisällytettiin seitsemän miljoonan markan määräraha Ajokille myönnettävää vakuudetonta lainaa varten. Kyseessä oli pitkäaikainen laina, jonka tarkoituksena oli yhtiön rahoitusaseman vakauttaminen. Ilmari Mustonen osti Ajokki-Yhtymän osakekannan ja toista vuotta kuvioista pois ollut Harry Ström kutsuttiin takaisin Ajokki-Yhtymän toimitusjohtajaksi syyskuun alusta lukien. Tehtaiden tilauskanta oli hyvä ja välittömiä muutoksia ei tarvinnut tehdä. Henkilökunta huokasi helpotuksesta etenkin Ajokilla, jonka pitkä kujanjuoksu näytti nyt päättyneen mahdollisimman onnekkaasti. Carrus Oy:n vaiheita Ilmari Mustosen ostettua kesällä 1986 Ajokki-Yhtymän oli sen ja Wiima Oy:n yhteinen osuus 70 prosenttia maamme autokorituotannosta. Välittömästi kaupan jälkeen Mustonen supisti tehtaiden tuotannossa olleen 20 korin mallivalikoiman alle puoleen. Mallistokarsinnan jälkeen Mustosen yhtiöiden organisaatiot muutettiin suurin piirtein samanlaisiksi ja näin pyrittiin myös helpottamaan niiden keskinäistä yhteistyötä. Ilmari Mustonen siirtyi toukokuussa 1987 hallituksen

7 kokopäivätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Harry Ström jatkoi toimitusjohtajana. Wiiman toimitusjohtajaksi nimitettiin markkinointijohtaja Veikko Järvinen. Tehtaiden välillä muodostui selkeä työnjako: Wiima keskittyi lähi- ja kaupunkiliikennebusseihin, Delta Plan vaativiin pikavuoro- ja turistibusseihin ja Ajokki vakiovuoro- ja pikavuoroautoihin. Kiitokori Oy ja Erikoiskori Oy keskittyivät erikoisautoihin, myymälä- ja kirjastoautoihin, ambulanssien sisustuksiin ja Neuvostoliiton tilaamiin ulkolähetysautoihin. Mitään erillistä keskushallintoa ei kuitenkaan perustettu, vaan kaikki yritykset jatkoivat toimintaansa erillisinä tulosvastuullisina yksikköinä. Muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa Mustosen yhtiöissä keväällä Toukokuussa muutettiin perinteisen Ajokki Oy:n nimi ja siitä tuli Carrus Oy, jonka kotipaikka oli Helsinki. Carrus Oy rekisteröitiin Yhtiöön fuusioitiin syksyllä 1989 Oy Wiima Ab ja Delta Plan Oy ja saman vuoden joulukuussa Erikoiskori Oy. Yhtiöiden entiset nimet muuttuivat Carrus Oy:n aputoiminimiksi. Fuusion tuloksena syntyi Pohjoismaiden johtava autokorivalmistaja, jonka vuosittainen tuotanto oli noin 600 linja-autokoria. Konsernin liikevaihto oli noin 335 miljoonaa markkaa ja henkilöstöä yhtiössä oli lähes tuhat. Carrus-konsernin päämarkkina-alue kattoi Suomen, Ruotsin ja Norjan. Carrus Oy:n myynti Volvo Bussar Ab:lle Vuosisadan merkittävimpiä muutoksia suomalaisen autokoriteollisuuden historiassa oli tehty yrityskauppa, jolla Ilmari Mustonen myi omistamansa Carrus Oy:n Deltan, Ajokin ja Wiiman liiketoiminnan Volvo Bussar Ab:lle. Kauppasopimuksen allekirjoittivat Ilmari Mustonen ja toimitusjohtaja Björn Larsson. Carruksesta tuli tammikuun puolivälissä 1998 Volvon tytäryhtiö. Vuoden 2004 kesäkuusta lähtien Carrus Oy Ajokki toimi nimellä Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory. Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory:n toiminnan lopettaminen Keväällä 2008 Tampereen Volvo-tehtaan toiminta lopetettiin ja sen kiinteistö myytiin TP-yhtiöille. Tehtaan toiminta siirrettiin Puolaan Wroclaw:iin. Rauno Laakkonen ja Lähteet: Jari Kurkinen, Suomen autokoriteollisuuden historia. Jyväskylä Elka, Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory:n arkisto, #180 lehtileikkeet www. ytj.fi lehdistötiedotteet

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön 1950 Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön kanssa. Suosituimmaksi puimurimalliksi Suomessa tuli

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Mediatiedote 22.2.2012

Mediatiedote 22.2.2012 Mediatiedote 22.2.2012 Julkaisuvapaa heti NSG GROUP: PILKINGTON LAHDEN LASITEHTAAN SULKEMINEN Olemme tänään ilmoittaneet Pilkington Lahden Lasitehdas Oy:n työntekijöille NSG Groupin päätöksestä sulkea

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Messuan Historia. on nis tuu.

Messuan Historia. on nis tuu. on nis tuu. Messua - kunnianhimoa ja yrittämistä vuodesta 1961 Messuan juuret kumpuavat 1960-luvulta, kun jo kolmannen polven omistajiemme Eriikka Kalliokosken ja Jonna Simolan isoisä Esko Arvelin perusti

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010. Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu

Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010. Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010 Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu TAMRUn senioreilla oli onnistunut tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy:n toimintaan ja tiloihin Härmälässä.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Katsaus Lojerin historiaan (osa 1/2)

Katsaus Lojerin historiaan (osa 1/2) Verkkokauppa Menu Katsaus Lojerin historiaan (osa 1/2) 30.06.2017 Suomi viettää 100-vuotisjuhlaa! Juhlavuoden kunniaksi esittelemme Lojerin lähes satavuotisen historian merkittävimpiä etappeja. #Suomi100

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI.

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI. OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymähallitus 26.02.2016 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Käsitelty versio: Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta

Käsitelty versio: Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta</field> Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin enojen, serkkujen ja lasten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta Alaotsikko: Terrafamen kaivokselle tilauksen saanut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

Lynx 1968 ja prototyypit

Lynx 1968 ja prototyypit Lynx 1968 ja prototyypit Velsa Oy:n alku Proto Järvinen Päivitetty 18.12.2013 Proto Lynx 40, lisänimi Polar. Kelkkaa kehitettiin ja testattiin 1968 ja syksyllä 1969 alkoi sen sarjavalmistus nimellä Lynx

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 14.03.2016 Sivu 1 / 1 1101/2016 00.04.02.00 22 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012. Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala

Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012. Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012 Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala Tiimari lyhyesti (1.1.2012) Askarteluun, lasten juhliin, sisustukseen, koulu- ja toimistotarvikkeisiin, kortteihin ja lahjapaketointiin

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta)

ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta) 1 (5) ROUSKIS OY:N JA TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N YHDISTYMISPROSESSI ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta) 1 Luonnokset yhdistymissopimuksesta,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä Kaupunginhallitus 435 20.10.2014 Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä 1097/00.04.02.01/2014 KH 435 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot