Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory"

Transkriptio

1 Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory Niilo Lomma Niilo Lomma syntyi Tampereella puusepän poikana marraskuun 18. päivänä Kansa- ja käsityöläiskoulun käytyään hän oli sotaväessä Santahaminassa. Hän valmistui teknikoksi ja työskenteli opintojensa jälkeen vuonna 1923 Helsingissä maamme ensimmäisen autokoritehtaan, Korpivaara & Hallan, palveluksessa. Vuonna 1924 Lomma perusti Tampereen Ainonkadulle Tampereen Autokoritehdas Oy:n, jonka toimitusjohtajana hän oli koko tehtaan toiminta-ajan, vuoteen 1932 asti. Vuosina Niilo Lomma toimi Kaipion autokoriosaston johtajana ja perusti vuonna 1942 viiden liikenteenharjoittajan kanssa Ajokki Oy:n. Hän oli Ajokin hallituksen jäsen vuoteen 1953, jolloin omistus siirtyi valtiolle. Hän kävi sotien jälkeen ulkomailla tutustumassa korirakennustekniikkaan ja pyrki tuomaan uusia ideoita Ajokin korivalmistukseen. Niilo Lomma työskenteli Ajokin toimitusjohtajana vuoden 1968 maaliskuun loppuun, ja jäi eläkkeelle toimittuaan autokorialalla lähes viidenkymmenen vuoden ajan. Hän kuoli Tampereella. Ajokki Oy Jatkosodan aikana maamme autokaluston kunto heikkeni siinä määrin, että liikennöitsijöiden keskuudessa alkoi syntyä epätietoisuutta siitä, kuinka jälleenrakennuskauden alkaessa maamme moottoriajoneuvokanta saataisiin uudelleen kunnostettua ja edes välttämättömimmät liikennetarpeet hoidettua. Tilanteen johdosta eräät maamme suurimpien linja-autoyritysten toimitusjohtajista pitivät Tampereella yhteisen kokouksen pohtien tilannetta. Kokouksessa olivat läsnä Tampereen Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Eeti Kirjavainen, Lauttakylän Auto Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nieminen, liikennöitsijä Väinö Paunu, Satakunnan Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Jalmari Niinikoski sekä Savonlinja Oy:n toimitusjohtaja Toivo J. Honkanen. Kokouksen koollekutsujana oli vielä silloin Kaipion teknillisenä johtajana toiminut Niilo Lomma. Viisi yrittäjää ja Niilo Lomma päättivät perustaa autokoritehtaan ja sen osakepääomaksi määrättiin markkaa. Osakkeet jaettiin tasan perustajien kesken. Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksyi yhtiön nimeksi Ajokki Oy:n toukokuussa Ajokki Oy:n perustava kokous pidettiin samassa kuussa. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Niilo Lomma ja hallituksen puheenjohtajaksi Eeti Kirjavainen. Osakkaat ostivat Tampereen Nekalan teollisuusalueelta m² tontin ja rakennustyöt aloitettiin keväällä Tehdasalue sijaitsi Lempääläntien ja Kuokkamaantien kulmassa ja sen osoite oli Kuokkamaantie 2. Teollinen toiminta aloitettiin keväällä 1942 Teiskon Kämmenniemen entisessä meijerirakennuksessa, jonka entinen liikennöitsijä Urho Visakoivu oli vuokrannut autokorjaamoksi. Heinäkuussa palveluksessa oli kuusi työntekijää ja konttoristi. Vuoden 1942 aikana Teiskossa korjattiin, valmistettiin tai asennettiin kaasuttimia. Alkuvuodesta 1943 voitiin Nekalassa ryhtyä asentamaan koneita sekä laitteita ja tuotannollinen toiminta päästiin aloittamaan maalis-huhtikuun vaiheessa. Tehtaan ensimmäinen rakennusvaihe käsitti m³. Tehdashalliin mahtui samanaikaisesti neljä noin 30-paikkaista linja-autoa rinnakkain ja

2 kolme peräkkäin, joten työnalaisena saattoi samanaikaisesti olla 12 linja-autoa. Helmikuussa 1943 pidetyssä ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa todettiin yhtiön taloudellinen tilanne sellaiseksi, että lisärahoitusta oli jostain saatava. Yhtiön osakepääoma kaksinkertaistettiin ja omistajat merkitsivät uudet osakkeet niin, että yhtiön omistuspohja säilyi samana. Tämän lisäksi Turun Seudun Matka-Autot Oy oli halukas tulemaan osakkaaksi yhtiöön. Kukin osakas myi uudelle osakkaalle sata osaketta, ja turkulaisyhtiön toimitusjohtaja U. M. Heinonen valittiin Ajokin johtokuntaan vuoden 1944 alusta. Vuoden 1943 aikana toiminta siirtyi omalle tontilleen Tampereen Nekalaan ja saman vuoden lopussa henkilökunnan kokonaismäärä oli jo noin 40. Tehdas määrättiin puolustusvoimien käyttöön ja kaasuttimien valmistus aloitettiin. Lisäksi suoritettiin kaasutinkorjauksia ja -asennuksia sekä henkilöautojen verhoilutöitä. Seuraavana vuonna korjattiin ja valmistettiin myös joitakin linja-autoja kuorma-autokoreja sekä lavoja. Linja-autokorien suunnittelutyö aloitettiin kesällä Vuonna 1944 koripellistä oli pulaa. Raevuoren mukaan Ajokki kokeili SA-linja-autojen korjaustöissä korien rakentamista kokonaan puusta, mutta työtä vaikeutti sopivien maaliaineiden puute. Varsin pian huomattiin, että puusta valmistetut linja-autokorit eivät kestä käytössä ja hankkeesta oli luovuttava. Ajokki Oy:n teräskehikko Jatkosodan päätyttyä autokorien valmistaminen aloitettiin 1940-luvun puolivälissä edellisen vuosikymmenen menetelmillä. Aikaa, materiaalia tai mahdollisuuksia varsinaiseen tuotekehittelyyn ei heti sodan jälkeen ollut. Sen sijaan tarvittiin runsaasti kekseliäisyyttä, miten romukuntoiset ajoneuvot saatiin mahdollisimman nopeasti liikennekelpoisiksi. Ajokki Oy:n tuotekehitys pääsi vauhtiin olojen ja talouden hiukan helpotettua 1940-luvun loppuvuosina. Yhtiön johtajat olivat vakuuttuneita teräskorien ylivoimaisuudesta puukoreihin verrattuna. He palkkasivat kesäkuussa 1948 nuoren teknikon, Ferdinand Törnqvistin, josta pian tuli yhtiön teknillinen johtaja. Ferdinand Törnqvist sai tehtäväkseen suunnitella ja hankkia tarvittavat profiilit Englannista Ajokin ensimmäistä teräskoria varten. Marraskuussa 1949 yhtiön hallitus valtuutti puheenjohtajansa Eeti Kirjavaisen, toimitusjohtaja Niilo Lomman ja Ferdinand Törnqvistin menemään Englantiin tutustumaan siellä rakennettuihin teräskorisiin linja-autoihin ja neuvottelemaan teräskorien valmistuslisenssin ostamisesta sieltä. Näiden valmistavien toimien tuloksena saatiin heinäkuussa 1950 valmiiksi teräskorin kehikko, joka asetettiin näytteille samassa kuussa Tampereella pidetyille messuille. Teräksinen linja-autokori todettiin koeajossa kestäväksi vaikkakin puurakennetta raskaammaksi. Yhtiön johdossa tehtiin kuitenkin päätös teräskoristen linja-autojen sarjatuotannon aloittamisesta. Sarjatuotanto saatiin käyntiin vuoden 1950 loppuun mennessä. Samana vuonna Ajokki valmisti 67 linja-autokoria, joista teräskorisia oli kymmenen. Teräskoriosastolle kiinnitettiin työnjohtajaksi V. Koskinen. Vuonna 1951 esimerkiksi Helsingin ja Tampereen kaupunkien liikennelaitokset tilasivat Ajokki Oy:ltä yhteensä 34 teräskorista linja-autoa. Investoinnit olivat suuria, sillä tehdas hankki uudet koneet ja laitteet teräskehikoiden valmistamiseksi. Ajokilla valmistettiin teräskorien rinnalla liimattuja puukoreja, joilla oli kannattajansa. Muista Ajokin tuotteista sotien jälkeen voidaan mainita mm. lastausnosturien ohjaamot sekä linja-auton perävaunu.

3 Ajokki Oy:n tulipalo ja myynti valtiolle Tamperelainen Ajokki oli päässyt 1950-luvun alkuvuosiin mennessä jo hyvään vauhtiin ja sillä oli teräksinen linja-autokori sarjatuotannossa. Tulevaisuus näytti hyvältä. Vuonna 1950 Ajokki Oy oli tuotantomäärältään maamme suurin linja-autokorien valmistaja. Ajokin Oy:n kymmenentenä toimintavuonna 1951 kohtasi yhtiötä vastoinkäyminen. Aamuyöllä syttyi tuntemattomasta syystä tulipalo, joka vaurioitti tehdasrakennusta pahoin. Myös rakenteilla olleet linja-autot ja alustat tuhoutuivat käytännöllisesti katsoen kokonaan. Vakuutusyhtiöt korvasivat palovahinkoja 65 miljoonalla markalla. Rakennustoimisto Tähtinen & Sola sai urakan rakentaa tehdas uudelleen. Myöhemmin koneiden asentamisen jälkeen voitiin työt aloittaa uudelleen marraskuun alussa, vain kaksi kuukautta kestäneen seisokin jälkeen. Ajokki rakensi vuonna 1951 viitisenkymmentä linja-autokoria sekä kymmeniä kuorma-auton ohjaamoita. Tehdas saatiin pyörimään entisellä tehollaan vuoden lopussa. Liikenteenharjoittajat alkoivat säännöstelyn helpottuessa ostaa lisää alustoja ja toiminta vaati yrittäjiltä suuria pääomia. Tästä syystä eräät Ajokkia perustamassa olleet liikenteenharjoittajat halusivat irrottaa koritehtaaseen sijoittamiaan varoja omien liikenneyhtiöidensä kehittämiseen. Päätöksiä vahvisti vielä se tosiseikka, että suuri osa Ajokin tuotannosta myytiin posti- ja lennätinhallitukselle, jota yksityiset liikenteenharjoittajat pitivät heidän toimeentuloaan yhä pahemmin uhkaavana kilpailijana. Toimitusjohtaja Niilo Lomma tiedusteli posti- ja lennätinhallituksen (PLH) pääjohtajalta olisiko PLH halukas sovittavasta hinnasta ostamaan niiden perustajaosakkaiden osakkeita jotka olisivat niitä halukkaita myymään. Ahola tiedusteli myös Valmet Oy:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Yrjö Vesan ( ) ja valtiovarainministeriön kansliapäällikön, hallitusneuvos Toivo Takin ( ) mielipidettä. Ajokki oli kannattava yritys ja valtiovallan edustajat pitivät osakekauppaa kannattavana, edellyttäen että valtio saisi osake-enemmistön ja siten määräysvallan yhtiössä. Toimitusjohtaja Lomman edellytettiin jatkavan tehtävässään yhtiön kehittäjänä. Neuvotteluja jatkettiin, ja ne johtivat vihdoin kaikkien osapuolten kannalta positiiviseen lopputulokseen. Ehdoista sovittuaan Satakunnan Liikenne Oy, Auto-Heinonen Oy (Matka-autot Oy), Väinö Paunu Oy ja Niilo Lomma myivät omistamansa osakkeet toukokuussa 1952, puolet PLH:lle ja puolet Valmetille. Takra Oy (entinen Tampereen Liikenne Oy) myi osakkeensa PLH:lle maaliskuussa Marraskuussa 1955 myivät Savonlinja Oy ja Lauttakylän Auto Oy puolet omistamistaan osakkeista rautatiehallitukselle ja loput PLH:lle syyskuussa Suomen valtiosta oli tullut Ajokin omistaja ja liikenteenharjoittajien välitön osanotto yhtiön toimintaan päättyi. Yhtiön toimintaa haluttiin jatkaa osakkaiden vaihtumisesta huolimatta entisillä linjoilla, ja hallitukseen valittiin parhaita mahdollisia alan asiantuntijoita. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kesäkuussa 1952 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa pääjohtaja S. J. Ahola ja varapuheenjohtajaksi vuorineuvos Yrjö Vesa. Ajokin toimitusjohtajana jatkoi Niilo Lomma. Ajokin tuotantoon kuului 1950-luvulla kaupunki- ja maaseutubussien lisäksi postin ja VR:n linja- ja kuorma-autoja sekä mm. huolto- ja korjaustöissä käytettäviä työkunta-autoja. Ajokki Oy oli vuosikymmenen puolivälin jälkeen tuotantomääriltään maamme suurin autokoritehdas luku Kuusikymmenluku alkoi tamperelaisessa Ajokki Oy:ssä vilkastuneen kysynnän ja toiminnan merkeissä. Vuonna 1960 yhtiössä valmistui 118 linja-autokoria, joista puolet posti- ja lennätinhallitukselle, ja saman verran yksityisille liikennöitsijöille. Seuraavana vuonna valmistui

4 130 linja-autokoria, joista hiukan yli puolet toimitettiin posti- ja lennätinhallitukselle. Lisäksi valmistettiin kuorma-autojen ja erikoisautojen koreja. Kilpailu autokoritehtaiden välillä kiristyi entisestään. Vuoteen 1963 mennessä oli puurakenteisten korien kysyntä vähentynyt siinä määrin, että Ajokin tarkoitusta varten varattu osasto muutettiin yksinomaan teräsrakenteisten korien valmistamiseen. Samana vuonna oli tehtaalla 205 työntekijää sekä teknistä ja muuta henkilökuntaa lisäksi 22. Ajokki esitteli uuden korimallinsa (Ajokki malli -63 TK-3900) vuonna Malli liittyi joulukuussa 1962 annettuun asetukseen linja-autojen rakenteista sekä suurimmasta leveydestä ja pituudesta. Suurimpiin autoihin saatiin tilaa 44 istuinpaikalle. Posti- ja lennätinhallitukselle rakennettuihin linja-autoihin rakennettiin perään erillinen takaosasto, joka oli varattu postilähetyksille. Alustoina niissä käytettiin Vanajaa ja Sisua. Ajokin ja posti- ja telehallituksen (PTH) suhde oli kaikkiaan varsin erikoinen: PTH:lla oli vuodesta 1968 valtion hankintaohjeista poikkeava erioikeus autokorien ostamiseen Ajokilta pyytämättä muilta tarjouksia. Ajokki Oy:n ongelmia Ajokki ei menestynyt 1970-luvulla erityisen hyvin, vaikka töitä riittikin. Tehtaalla oli jatkuvia konflikteja työnantajan ja työntekijöiden välillä ja usein ne johtivat pitkiin työtaisteluihin. Yhtiö alkoi kilpailun kiristyessä keskittyä yhä enemmän olennaiseen eli linja-autokorien valmistukseen. Erikoisautojen valmistus väheni; sen osuus liikevaihdosta oli vuonna 1970 noin kymmenen prosenttia, mutta viisi vuotta myöhemmin enää puolet tästä. Postiautoliikenne alkoi vähentyä ja postiautotilaukset harvenivat. Vuosi 1977 oli taloudellisesti vaikea myös Ajokille. Lakko katkaisi hiljaisen vuoden toiminnot kahdeksi kuukaudeksi maalis-huhtikuussa. Seuraava vuosi oli edellistäkin synkempi, vaikka tuotantomäärä lähtikin nousuun. Ajokin perusvirheenä pidettiin sitä, että sen johto antautui alan lamavuosina uhkarohkeaan hintakilpailuun, mihin sillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Yhtiölle muodostettiin marraskuun lopussa 1978 hallitus, jossa oli eri poliittisten ryhmien edustus ja sen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Luukkainen. Yhtiötä alettiin saneerata seuraavana vuonna. Hallituksen päätöksenteko vaikeutui entisestään ja toimitusjohtaja Matti Lomma erotettiin marraskuussa Väliaikaisena toimitusjohtajana ehti toimia myös Ferdinand Törnqvist, kunnes vuonna 1980 tehtävässä aloitti Jorma S. Jerkku. Ajokki Oy:n tuotantoa 1970-luvulla Ajokilla valmistettiin vuosina noin 45 Ajokki KHD -merkkistä linja-autoalustaa Magirus Deuz-komponenteista, jotka sitten koritettiin yhdeksänmetrisiksi, paikkaisiksi busseiksi ja toimitettiin posti- ja lennätinhallitukselle ja myös joillekin yksityisille. Vuosina valmistettiin yleislinja-autoksi sopivaa Ajokki koria. Autosta tehtiin tilauksesta erilaisia varusteluversioita. Vuonna 1977 esiteltiin myöhemmin varsin suuren suosion saavuttanut Ajokki 5000D. Tämä yleislinja-automalli erosi edeltäjästään mm. täysin uudenmallisen nokan ja perän osalta. Kaupunkimalli, Ajokki 5300, esiteltiin vuonna 1976 ja sitä valmistettiin sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Vuonna 1978 Ajokin uutuus oli edellisistä malleista täysin poikkeava malli 6000, jossa oli

5 huomioitu monia turvallisuustekijöitä. Korissa oli vahvistettu kehikkorakenne ja ruostumaton sivupellitys. Tämä korkea korimalli oli tarkoitettu tilausajo- ja pikavuoroliikenteeseen. Muotoilussa Ajokki oli lähtenyt uusille linjoille. Kaarevaksi taivutetut sivuikkunat oli kiinnitetty liimaamalla korikehikkoon uusi työtapa oli näin otettu käyttöön. Sirolan Liikenne Oy:lle valmistetussa 49- paikkaisessa prototyypissä oli säädettävät Vogel-turisti-istuimet. Tästä mallista jalostettiin edelleen Ajokki malli lähinnä pikavuorokäyttöön. Ajokki Oy kasvaa ja uudistuu Maamme autokoriteollisuuden rakennemuutos lähti vyörymään Tampereelta. Vauhtia muutokseen antoi liikenneministeri Veikko Saarto (SKDL), joka uusi Ajokin hallituksen marraskuussa Ratkaisut teki yhtiön uusittu hallitus puheenjohtajansa, posti- ja telelaitoksen ylijohtaja Pekka Luukkaisen (SKDL) johdolla. Toimitusjohtaja Matti Lomman tilalle nimitettiin vuoden 1980 alusta lähtien hyvinkääläinen, Kone Oy:ssä parikymmentä vuotta työskennellyt Jorma S. Jerkku. Valtio oli tehnyt kalliin ratkaisunsa. Ajokkiin alettiin panostaa, sen osakepääoma kaksinkertaistettiin vuonna 1981 ja varoilla peitettiin vanhoja tappioita. Jorma S. Jerkun edustaman ajattelumallin mukaan kannattavuutta saatiin suuremmilla yksiköillä ja tätä filosofiaa lähdettiin toteuttamaan valtion eli viime kädessä veronmaksajien varoilla. Ajokki pysyi vuoden 1981 tilinpäätöksessään tekemään täydet poistot, kasvattamaan varastovaraustaan ja näyttämään voittoa, vaikka liikevaihto laski viitisen prosenttia. Autokoriteollisuuden keskittymisen voidaan katsoa alkaneen siitä joulun aatonaattona 1981 tapahtuneesta puhelinkeskustelusta, jonka yhteydessä Aimo Laukka toi julki mielenkiintonsa yhtiönsä Delta Plan Oy:n myymiseen. Ajokki ei ollut aktiivinen Delta Planin suuntaan vaan yhtiön johto oli yllättynyt Laukan ehdotuksesta. Ajokki kiinnostui ostamaan pahimpana kilpailijanaan ja itseään suuremman Delta Planin, joka rakensi varsin samantyyppisiä autokoreja kuin Ajokkikin. Ajokki halusi kaupan avulla laajentaa vientikauppaansa, olihan Delta Plan Oy tuolloin maamme suurin autokorien viejä. Ajokilla oli ennestään kokemusta erikoiskoreista, joten Delta Planin mukana ostetun Erikoiskori Oy:n arveltiin tukevan Ajokin toimintaa myös tällä markkinointisektorilla etenkin Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin osalta. Esisopimus Delta Plan Oy:n osakkeiden myynnistä tehtiin helmikuun 22. päivänä Ajokki oli näin saanut haltuunsa pahimman kilpailijansa. Esisopimukseen liitettiin useita ostajaa suojaavia tarkistuspykäliä mahdollisten tiedoissa olevien epätäsmällisyyksien varalta. Laukan tulevaan elämään tuli merkittävästi vaikuttamaan sopimukseen kirjattu ehto, ettei hän saanut viiteen vuoteen olla mukana linja-autokoriteollisuudessa EC-maissa. Keväällä 1982 syntyi ostajalle ja myyjälle riitaa kauppakirjaan liitetyistä tarkistuspykälistä. Ajokin johto oli tarkistanut ostamaansa omaisuutta, verrannut sitä esisopimuksen aikaisiin tietoihin ja kauppasummaa alettiin tarkistaa alapäin. Etenkin Erikoiskorin taloudellinen tilanne antoi aihetta uudelleenarviointeihin. Aimo Laukka olisi halunnut vetäytyä koko kaupasta, mutta tilanne oli hänen kannaltaan hankala, koska esisopimus oli tehty ja Ajokki halusi pitää siitä kiinni. Aimo Laukan piti jäädä puoleksi vuodeksi myymänsä yhtiön konsultoivaksi johtajaksi, mutta jo toukokuussa 1982 hän jätti yrityksen. Lopullisesta kauppahinnasta neuvoteltiin ja Laukka hyväksyi kompromissin, mutta kauppahinta oli huomattavasti pudonnut alkuperäisestä. Kauppaan kuului Delta Plan Oy:n lisäksi Tarvasjoen Penkki ja Putki Oy, Insinööritoimisto Insin Oy sekä Delta Planin omistama osuus iisalmelaisesta Erikoiskori Oy:stä. Ajokki Oy ja sen ostamat yhtiöt muodostivat Pohjoismaiden suurimman autokorivalmistajan, jossa vuonna 1982 oli lähes 500 työntekijää.

6 Ajokki Oy Ilmari Mustoselle Autokorialan myynti laski samanaikaisesti kun Ajokki-Yhtymä teki suuria investointeja ja sillä oli suuret velat. Maaliskuun lopulla 1985 päättyneellä tilikaudella liikevaihto oli 158 miljoonaa markkaa, mutta tappio oli hälyttävän suuri. Toukokuussa 1985 Ajokki-Yhtymän toimitusjohtaja Harry Strömin ja omistajan edustajien välille tuli niin suuri erimielisyys yhtymän kehityssuunnasta, että Ström halusi väistyä toimitusjohtajan tehtävästä. Ajokki-Yhtymän toimitusjohtajaksi nimitettiin alkaen Ajokin tekninen johtaja diplomi-insinööri Ahti Huotari, joka toimi samalla myös Delta Plan Oy:n paikallisjohtajana. Liian nopea johtajien vaihtuminen ja taistolaisten pääluottamusmiesten toimenpiteet aiheuttivat tehtaalla ongelmia. Vuonna 1985 Ajokki-Yhtymän markkinaosuus kotimaassa putosi 24 prosenttiin. Voimakkaan viennin ansiosta Ajokki-Yhtymän osuus kokonaistuotannosta säilyi ennallaan, se oli noin 35 prosenttia. Erikoisautotuotanto oli mennyt hyvin ja oli jopa kannattavaa, mutta se ei kokonaisuuden kannalta merkinnyt paljoakaan. Ajokki-Yhtymän tappio vuodelta 1985 oli noin 40 miljoonaa markkaa. Yhtiölle nimitettiin tammikuussa 1986 uusi virkamiehistä koostuva hallitus. Ajokki-Yhtymä siirrettiin helmikuun alusta 1986 alkaen liikenneministeriön alaisuudesta KTM:n alaisuuteen. Yhtymän tilintarkastajaksi valittu KTM:n kansliapäällikkö Bror Wahlroos kantoi pitkälti vastuuta yhtymän uusista päätöksistä. Maan hallitus hyväksyi KTM:ssä syntyneen ratkaisumallin Ajokki-Yhtymän myymisestä yksityiselle yritykselle. Ajokki Oy:n pääomaa oli tarkoitus alentaa 17 miljoonalla markalla markkaan. Päätöksen mukaisesti lisäbudjettiin otettaisiin 25,3 miljoonan markan määräraha valtionyhtiön velkojen maksamiseen. Yhtiöllä oli kaikkiaan velkaa noin 150 miljoonaa markkaa. Määrärahat otettaisiin lisäbudjetista sillä edellytyksellä, että Ajokille löytyy ostaja, joka on valmis ostamaan konkurssikypsän yhtiön yhden alustan hinnalla, mutta saisi niskaansa valtavat velat. Potentiaalisia ostajia ei tuntunut asia kiinnostavan ja Ajokkia rahoittaneen Suomen Yhdyspankin pääjohtaja Mika Tiivola vastusti kauppaa näillä ehdoilla. Toukokuussa 28. päivänä 1986 kerrottiin Oy Wiima Ab:n kiinnostuneen ostomahdollisuudesta. Asiassa mentiin edestakaisin ja maan hallitus halusi vetäytyä jo koko asiasta. Ostajaehdokkaita kerrottiin olevan useita. Ajokin myynti Ilmari Mustoselle varmistui, kun kaupanteon viimeisinä esteinä olleista lainoista oli sovittu. Esisopimus kaupasta tehtiin Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, että vuoden 1986 lisäbudjettiin sisällytettiin seitsemän miljoonan markan määräraha Ajokille myönnettävää vakuudetonta lainaa varten. Kyseessä oli pitkäaikainen laina, jonka tarkoituksena oli yhtiön rahoitusaseman vakauttaminen. Ilmari Mustonen osti Ajokki-Yhtymän osakekannan ja toista vuotta kuvioista pois ollut Harry Ström kutsuttiin takaisin Ajokki-Yhtymän toimitusjohtajaksi syyskuun alusta lukien. Tehtaiden tilauskanta oli hyvä ja välittömiä muutoksia ei tarvinnut tehdä. Henkilökunta huokasi helpotuksesta etenkin Ajokilla, jonka pitkä kujanjuoksu näytti nyt päättyneen mahdollisimman onnekkaasti. Carrus Oy:n vaiheita Ilmari Mustosen ostettua kesällä 1986 Ajokki-Yhtymän oli sen ja Wiima Oy:n yhteinen osuus 70 prosenttia maamme autokorituotannosta. Välittömästi kaupan jälkeen Mustonen supisti tehtaiden tuotannossa olleen 20 korin mallivalikoiman alle puoleen. Mallistokarsinnan jälkeen Mustosen yhtiöiden organisaatiot muutettiin suurin piirtein samanlaisiksi ja näin pyrittiin myös helpottamaan niiden keskinäistä yhteistyötä. Ilmari Mustonen siirtyi toukokuussa 1987 hallituksen

7 kokopäivätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Harry Ström jatkoi toimitusjohtajana. Wiiman toimitusjohtajaksi nimitettiin markkinointijohtaja Veikko Järvinen. Tehtaiden välillä muodostui selkeä työnjako: Wiima keskittyi lähi- ja kaupunkiliikennebusseihin, Delta Plan vaativiin pikavuoro- ja turistibusseihin ja Ajokki vakiovuoro- ja pikavuoroautoihin. Kiitokori Oy ja Erikoiskori Oy keskittyivät erikoisautoihin, myymälä- ja kirjastoautoihin, ambulanssien sisustuksiin ja Neuvostoliiton tilaamiin ulkolähetysautoihin. Mitään erillistä keskushallintoa ei kuitenkaan perustettu, vaan kaikki yritykset jatkoivat toimintaansa erillisinä tulosvastuullisina yksikköinä. Muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa Mustosen yhtiöissä keväällä Toukokuussa muutettiin perinteisen Ajokki Oy:n nimi ja siitä tuli Carrus Oy, jonka kotipaikka oli Helsinki. Carrus Oy rekisteröitiin Yhtiöön fuusioitiin syksyllä 1989 Oy Wiima Ab ja Delta Plan Oy ja saman vuoden joulukuussa Erikoiskori Oy. Yhtiöiden entiset nimet muuttuivat Carrus Oy:n aputoiminimiksi. Fuusion tuloksena syntyi Pohjoismaiden johtava autokorivalmistaja, jonka vuosittainen tuotanto oli noin 600 linja-autokoria. Konsernin liikevaihto oli noin 335 miljoonaa markkaa ja henkilöstöä yhtiössä oli lähes tuhat. Carrus-konsernin päämarkkina-alue kattoi Suomen, Ruotsin ja Norjan. Carrus Oy:n myynti Volvo Bussar Ab:lle Vuosisadan merkittävimpiä muutoksia suomalaisen autokoriteollisuuden historiassa oli tehty yrityskauppa, jolla Ilmari Mustonen myi omistamansa Carrus Oy:n Deltan, Ajokin ja Wiiman liiketoiminnan Volvo Bussar Ab:lle. Kauppasopimuksen allekirjoittivat Ilmari Mustonen ja toimitusjohtaja Björn Larsson. Carruksesta tuli tammikuun puolivälissä 1998 Volvon tytäryhtiö. Vuoden 2004 kesäkuusta lähtien Carrus Oy Ajokki toimi nimellä Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory. Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory:n toiminnan lopettaminen Keväällä 2008 Tampereen Volvo-tehtaan toiminta lopetettiin ja sen kiinteistö myytiin TP-yhtiöille. Tehtaan toiminta siirrettiin Puolaan Wroclaw:iin. Rauno Laakkonen ja Lähteet: Jari Kurkinen, Suomen autokoriteollisuuden historia. Jyväskylä Elka, Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory:n arkisto, #180 lehtileikkeet www. ytj.fi lehdistötiedotteet

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI.

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI. OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymähallitus 26.02.2016 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet Pvm 2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet 8.12.2011 ASPON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 8.12.2011 8.12.2011 ASPO TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2011 8.12.2011 ASPO-KONSERNIN LEIPURIN OSTAA

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS 1995 LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS 2016 1994-1995, Fisutta Oy Yhtiö perustetaan 1994 kalajalosteiden viemiseksi Keski-Eurooppaan. Keväällä

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta 1. SELVITYSTYÖN TAVOITE Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 05.04.2016 eri osapuolten toivomuksesta selvityshenkilön hakemaan ratkaisua Lapin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 30.3.2012 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 1 / 1 1333/00.04.01/2015 10 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Kesko ostaa AutoCarreran

Kesko ostaa AutoCarreran Kesko ostaa AutoCarreran Porschen edustus K-ryhmälle Porschen edustus siirtyy Keskon tytäryhtiölle VV-Autolle Liikevaihto vuonna 2015 49 milj. euroa Liikevoitto vuonna 2015 3,3 milj. euroa Kauppahinta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Tammi syyskuun 2013 osavuosikatsaus Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi syyskuun 2013 osavuosikatsaus Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi syyskuun 213 osavuosikatsaus 24.1.213 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä Saadut tilaukset vertailukauden tasolla eli

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot