Puitesopimuksen yleisesittely KLKH KL-KUNTAHANKINNAT OY:N NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN SÄILIÖTOIMITUSTEN PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puitesopimuksen yleisesittely KLKH612013 4.2.2014 KL-KUNTAHANKINNAT OY:N NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN SÄILIÖTOIMITUSTEN PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY"

Transkriptio

1 KL-KUNTAHANKINNAT OY:N NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN SÄILIÖTOIMITUSTEN PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

2 Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi Sopimuksen sisältö Toimittaja Sopimukseen liittyminen Tilaaminen Toimitusehto Toimitusaika Toimitusvarmuus, puuttuvat ja korvaavat tuotteet Virheellisten laskujen kanssa menettely Reklamaatiot Hinnat ja hinnastot Hinnanmuutokset Sopimushallinta Laskutus ja maksuehto Asiakasraportointi Käyttäjätunnukset Kuntahankintojen ylläpitämään Eksaittiin Lisätietoja... 7

3 KL-KUNTAHANKINNAT OY:N NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN SÄILIÖTOIMITUSTEN PUITESOPIMUS 1. Puitesopimuksen sopimuskausi Sopimuskausi on vuoden optio ( ). Asiakkaat voivat liittyä puitesopimuksen käyttäjiksi myös kesken sopimuskauden. 2. Sopimuksen sisältö Sopimuksen kohteena ovat Nestemäisten polttoaineiden säiliötoimitukset, jotka pitävät sisällään: Lämmitysöljy (kesä- ja talvilaatu) Dieselöljy (kesä- ja talvilaatu) Bensiini 95 E 10 Bensiini 98 E 5 Raskas polttoöljy POR Toimittaja St1 Oy (Y-tunnus ) Purotie Helsinki PL 100, Helsinki 4. Sopimukseen liittyminen Ennen puitesopimuksen hyödyntämistä puitesopimuksen käyttäjän tulee liittyä puitesopimukseen liittymissitoumuksella. Liittymissitoumuksen tekeminen on tärkeää, koska liittymissitoumus sitoo tehdyt hankinnat puitesopimusten ehtoihin. Näin asiakas varmistaa puitesopimusten edut sekä voi tarvittaessa todentaa, että hankinnat on tehty julkisten hankintojen lainsäädännön mukaan kilpailutetun puitesopimuksen mukaisesti. Liittymissitoumus tehdään aina KL-Kuntahankinnat Oy:lle. Liittymissitoumuksen yhteyshenkilöille lähetetään sopimuskauden aikana tärkeää tietoa esimerkiksi hintapäivityksistä ja mahdollisista sopimusmuutoksista. Liittymissitoumuksen jälkeen toimittaja saa asiakkaan yhteystiedot Kuntahankinnoilta, jonka jälkeen toimittajan yhteyshenkilö ottaa yhteyttä asiakkaaseen. HUOM! Mikäli asiakkaan liittymissitoumuksen yhteyshenkilö vaihtuu, on tästä ilmoitettava välittömästi sekä Kuntahankinnoille että toimittajalle. Liittymissitoumukset löytyvät Kuntahankintojen omilta kotisivuilta osoitteesta Asiakkaan tulee toimittaa Kuntahankinnoille sitoumuslomake allekirjoitettuna. Allekirjoitetun sitoumuslomakkeen voi lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Toinen Linja 14, Helsinki, Finland.

4 5. Tilaaminen Tilauksen voin tehdä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelinnumero on (24h/7) sähköpostiosoite on HUOM! Uuden asiakkaan tulee aina tilata ensimmäinen k.o. kohteen toimitus puhelimitse ( ). Puhelimitse tilaamisella varmistetaan se, ettei polttoaineen loppumisia pääse tapahtumaan. Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee mainita seuraavia asioita: - kuuluu KL-Kuntahankintojen puitesopimuksen piiriin hinnoittelun oikeellisuuden varmistamiseksi. - milloin viimeksi polttoainetta on tankattu ja minkä verran - mihin laskutusosoitteeseen ja/tai e-laskun välitystietoon toimitus tulee liittää. Halutessaan asiakas voi tehdä St1:n kanssa automaattitäyttösopimuksen (astepäivä tai vakiotoimitus). Asiasta pyydämme olemaan yhteydessä St1 Lämpöpalveluun. Myös automaattinen pinnanmittausjärjestelmä on saatavissa eri korvausta vastaan. Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä vastaa laskutusosastomme, sähköposti: ja puhelin (8-17). 6. Toimitusehto Toimitusehtona käytetään vapaasti asiakkaalle säiliöihin toimitettuna (TOP asiakkaan määrittelemä paikka Suomessa Finnterms 2001). 7. Toimitusaika Ellei Asiakas ja Toimittaja ole muusta sopineet, sovelletaan seuraavaa: Toimitusaika normaalitilanteissa on enintään 72 tuntia tilauksesta toimitukseen. Poikkeuksena Rovaniemelle ja siitä pohjoiseen käytetään normaalitilanteissa enintään 120 tunnin toimitusaikaa. Toimitusaikaan lasketaan mukaan arkipäivät. Pikatoimituksissa toimittaja toimittaa tilatun tuotteen 24 tunnin sisällä tilauksesta. Poikkeuksena Rovaniemelle ja siitä pohjoiseen pikatoimitusaika on 48h tilauksesta toimitukseen. Toimittaja voi pikatoimituksissa periä ennakolta sovitun pikatoimituslisän, mikä on arkipäivinä alkaen 347,20 (ALV 24%) ja pyhäpäivinä sekä sunnuntaisin alkaen 520,80 (ALV 24%). Puitesopimusasiakas voi tilata tuotteita myös pieninä toimituksina ja tällöin toimittaja voi periä ennakolta sovitun pientoimituslisän. Pientoimituksiksi katsotaan lämmitys- / moottoripolttoöljyissä alle 1000 l, dieselöljyissä alle 1500 l, bensiineissä alle 2000 l ja raskaassa polttoöljyssä alle kg yksittäiset toimitukset. Pientoimitus maksaa St1 Oy:n hinnaston mukaisesti 45,73 (ALV 24%).

5 8. Toimitusvarmuus, puuttuvat ja korvaavat tuotteet Jos toimittaja ei jostakin syystä pysty toimittamaan jotakin tilattua tuotetta, toimittaja toimittaa vähintään yhtä hyvän tuotteen alkuperäisen tuotteen hinnalla. Mikäli Toimittaja havaitsee viivästyvänsä toimituksessaan tai velvoitteessaan tai sovitusta määräajasta palvelun tuottamisessa tai että viivästys on todennäköinen, Toimittajan on viivytyksettä ilmoitettava Asiakkaalle ja Kuntahankinnoille esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Uusi toimitusaika on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista. Toimittaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa viivästyksen aiheuttaman vahingon suuruudesta riippumatta 1,5 prosenttia jokaiselta alkavalta 24 tunnin jaksolta, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Sopimussakko lasketaan viivästyneen toimituksen hinnasta, ja sitä peritään enintään 10 vuorokaudelta. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä, mikäli toimituksen viivästyminen johtuu Kuntahankinnoista, Asiakkaasta tai ylivoimaisesta esteestä. Toimittaja vastaa tuotteidensa laadusta ja tuotteiden aiheuttamista välittömistä vahingoista. 9. Virheellisten laskujen kanssa menettely Ohjeistus vuoden 2014 virheellisille polttoöljy- ja diesel-laskuille: - Virheellistä laskua ei pidä maksaa - Ilmoitus hintavirheestä heti kun se havaitaan sähköpostitse osoitteeseen viestiin laskunumero sekä mikä on virhe - St1 hyvittää virheellisen ja lähettää uuden korjatun laskun - Jos laskussa on virheellinen osoite, sähköinen tai fyysinen, laskunumero kerrottava sekä täydellinen oikea osoite. Osoite pyritään korjaamaan välittömästi jotta seuraava lasku saadaan lähetettyä oikeaan osoitteeseen. Ellei saatua laskua jostain syystä pystytä ohjaamaan asiakkaalla sisäisesti oikealle maksajalle, korjaamme luonnollisesti vieheellisestikin tulleen laskun. 10. Reklamaatiot Asiakas lähettää liittyvät reklamaatiot toimittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteen vastaanottamisesta ja muut reklamaatiot 14 päivän kuluessa virheen tai poikkeaman havaitsemisesta. Toimittaja on velvollinen tallentamaan vastaanottamansa reklamaatiot ja esittämään ne sovitusti Kuntahankinnoille. Asiakas lähettää Toimittajan puitesopimukseen tai toimintaan liittyvät reklamaatiot Kuntahankinnoille osoitteeseen Kuntahankinnat käsittelee tällöin reklamaation yhdessä Toimittajan kanssa. Toimittajan tulee määrittää ja suorittaa toimenpiteet, joilla poistetaan poikkeamien syyt niiden toistumisen ehkäisemiseksi. Korjaavien toimenpiteiden tulee olla asianmukaisia poikkeamien aiheuttamiin vaikutuksiin nähden. Toimittajan tulee tiedottaa Asiakkaalle ja Kuntahankinnoille määrittämänsä ja tekemänsä korjaavat toimenpiteet puolivuosittain. Toimittajan tulee määrittää toimenpiteet, joilla poistetaan ja ehkäistään virheitä.

6 11. Hinnat ja hinnastot Kilpailutettujen polttoaineiden hinnastot löytyvät Eksaitti-työtilasta 61 Polttoaineet Säiliötoimitukset. Polttoaineiden hinnat vaihtelevat maailmanmarkkinahintojen perusteella ja sopimustoimittaja päivittää polttoaineiden hintoja Eksaitin työtilaan 61. Hintojen sisältävät kaikki kustannukset. Laskutuslisiä, kuljetuskustannuksia tai muita kuluja ei voi lisätä hintaan tai laskuttaa erikseen asiakkaalta. 12. Hinnanmuutokset Toimittajan preemio on voimassa välisen ajan. Veroissa ja veroluonteisissa julkisissa maksuissa tapahtuvat muutokset sekä viranomaismääräyksistä johtuvista tuotteiden laatumuutoksista aiheutuvat toimittajan osoittamat kustannukset otetaan huomioon vaikutuksensa mukaisesti muutosten voimaantulohetkestä alkaen. Toimittajalla on yllämainitun kiinteän hinnoittelujakson jälkeen velvollisuus esittää preemioonsa vaikuttava kustannuskehitys, jonka perusteella toimittaja ja kuntahankinnat päättävät yhdessä mahdolliset muutokset preemioon. Jos muutosten suuruudesta ei päästä yhteisymmärrykseen, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana sovelletaan ennen muutosesitystä voimassa ollutta preemiota. Päivitetyt hintatiedot löytyvät KL-Kuntahankintojen Ekstranet-palvelusta (ryhmätyötila) ja kyseisiin tietoihin sopimukseen liittyneillä asiakkailla on pääsy omalla tunnuksella. Lähetämme myös hinnanmuutosten yhteydessä hintailmoituksen sähköpostitse yhteyshenkilöllenne niin toivoessanne. 13. Sopimushallinta Kuntahankinnat valvoo sopimuskauden aikana hinnanmuutoksia ja puitesopimuksen ehtojen toteutumista. Sopimushallinnan keinoina käytetään kuukausittaista palvelumaksuraportointia, jolloin toteutuneita palvelumaksuja tarkistetaan. Lisäksi Kuntahankinnat tapaa säännöllisin väliajoin toimittajan kanssa (2-4 kertaa/vuosi), käy hinnanmuutoksia läpi ja tekee välillä pistokokein hinnantarkistuksia. Kuntahankinnat tekee myös asiakastyytyväisyyskyselyitä, joidenka tulokset käydään toimittajan kanssa yhdessä läpi. 14. Laskutus ja maksuehto Toimittaja laskuttaa Asiakasta Asiakkaan valinnan mukaisesti joko sähköisesti verkkolaskulla tai paperilaskulla. Asiakasta laskutetaan kevyissä polttonesteissä purkumäärän perusteella. Kevyiden polttonesteiden purkaminen tapahtuu mittareiden läpi. Asiakasta laskutetaan bensiineissä ja raskaissa polttonesteissä lastausvaiheen perusteella. Bensiinit ja raskaat polttonesteet mitataan niiden lastausvaiheessa. Toimittaja laskuttaa jälkikäteen suoraan asiakasta sopimukseen perustuvista toimituksista.

7 Maksuehto on 30 päivää netto. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua tuotteen toimituksesta tai laskun päiväyksestä, riippuen siitä, että kumpi ajankohta on myöhäisempi. Viivästyskorko on laskun saapumishetkellä olevan korkolain mukainen. 15. Asiakasraportointi Toimittaja toimittaa tarvittaessa kuukausittain ja vuosittain Asiakkaalle asiakasraportin, jossa on seuraavat tiedot: - Asiakkaan nimi - toimitusosoite - toimituspäivä - tuotteiden nimet, koodit ja määrät - hinnat tuotteittain (alv eriteltynä) Toimittaja raportoi pyydettäessä toteutuneen toimitusvarmuuden ja muut asiakkaan kanssa yhdessä sovitut asiat 4 krt/vuosi (esim. yhteenveto Asiakkaan reklamaatioista, palautteista ja tehdyistä toimenpiteistä). Lisäksi toimittaja toimittaa tarvittaessa vuosiyhteenvedon asiakkaan kaikista toimituksista. 16. Käyttäjätunnukset Kuntahankintojen ylläpitämään Eksaittiin Kuntahankinnat antavat jokaiselle kunnalle/asiakkaalle omat käyttäjätunnukset Eksaittiin. Käyttäjäoikeuksia myönnetään seuraavasti: Alle asukkaan kunnille/asiakkaille 3 käyttäjäoikeutta/asiakas/sopimus ja 5 käyttäjäoikeutta yli asukkaan kunnille/asiakkaille. 17. Lisätietoja Puitejärjestelyyn liittyvissä kysymyksissä pyydämme teitä olemaan ensisijaisesti yhteydessä Kuntahankintojen ja St1 Oy:n yhteyshenkilöihin. KL-Kuntahankinnat Oy, Juuso Leskinen, puh , sähköposti: Tilauksiin ja toimituksiin liittyvät tiedustelut ja osoitteenmuutokset: St1 Lämpöpalvelu Sähköposti: Puhelin: (24/7) Laskutukseen liittyvät asiat: St1 laskutus Sähköposti: Puhelin (8-17) Uudet sopimusasiakas ilmoitukset ja muut tapauskohtaiset kyselyt: St1 Lämpöpalvelu / Kai Suojala Sähköposti: Puhelin: (8-17)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

RAISIOAGRO OY. MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen

RAISIOAGRO OY. MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen 1. Soveltamisala Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Raisioagro Oy:n

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1.5.2009 HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot