Laihian kunnan taloustyöryhmän esitys talouden tervehdyttämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laihian kunnan taloustyöryhmän esitys talouden tervehdyttämiseksi"

Transkriptio

1 1 (6) Laihian kunnan taloustyöryhmän esitys talouden tervehdyttämiseksi Yleistä Tavoite kaikille hallintokunnille 2-2,5 %:n menojen leikkaus alla mainittujen toimenpiteiden lisäksi. Sama tavoite vuoden 2015 osalta. Asia / toimenpide (S = säästö, K = kehitettävää, T = tulo) 1. Kaikki virka- ja työsuhteiden täytöt kunnanhallituksen kautta. 2. Alle viikon pituisiin poissaoloihin ei oteta sijaista lukuun ottamatta tilanteita, joissa lakitai sopimusperusteisten tehtävien hoitaminen edellyttää sijaisen ottamista. 3. Maanmittausteknikon äitiysloman ajaksi ei sijaista vaan tehtävät jaetaan teknisessä toimessa. Päätös: Sijaisuusjärjestelyt tehty, palkkatuki sijaisen palkkauksessa hyödynnetty. 4. Samanaikaisopetuksen kokeilumahdollisuutta hyödynnetään Keskuskoululla. (K) - yhden luokkatilan säästö (investoinnit ja käyttömenot) Päätös: Suunnitelmissa huomioitu. 5. Toiskan remonttia tulee nopeuttaa varaamalla tähän riittävät resurssit. 6. Vapaa-ajan lautakunta sekä sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta yhdistetään ja koulujen johtokunnat lakkautetaan. (S, K, T) - liikuntasihteerin työhuone jatkossa monitoimitalossa - kuntosalin lippujen myynti tehostuu yms. Päätös: Luottamushenkilöorganisaatiomuutoksiin palataan seuraavan kuntavaalin yhteydessä. Kysytään valtuustoryhmien kantaa. Liikuntasihteerin huoneen sijainnista pyydetään lausunto vapaa-aikapuolelta. 7. Yläkoulun osalta säästöt tuntikehyksistä. 8. Pitämättömien lomien osalta on laadittava lyhennyssuunnitelma esimiehen kanssa. Vuoden 2014 loppuun mennessä jokaisella työntekijällä saa olla enintään 10 pitämätöntä lomapäivää, ellei työntekijä esitä painavaa, perusteltua syytä poiketa tästä pääsäännöstä. Lomapäiviä tulee pitää vähintään yksi / viikko. Lähiaikoina eläköityville (60 +) voidaan hyväksyä hieman löysempi linja. 9. Toissijaisesti maksetaan pitämättömät lomat 10 päivään saakka rahana, tämäkin tulee edullisemmaksi. Päätös: Kts edellinen.

2 2 (6) 10. Siirtoviivepotilaiden osalta otetaan käyttöön uusi käytäntö, jossa tieto siirtyvästä potilaasta pyydetään kunnassa toimittamaan jatkossa ensin kotisairaanhoidon vastaavalle, jonka tehtävänä on tämän jälkeen tiedustella myös vuodeosastolta, Toiskasta ja kotipalvelusta mahdollisuuksia potilaan kotiuttamiselle. (S, K) 11. Vaalilautakuntien lukumäärän vähentäminen kahteen. 12. Ylityökielto lukuun ottamatta lakisääteisiä tehtäviä ja opettajia, joilla tes-peruste. 13. Aamu- ja iltapäivätoiminnan taksojen tarkistus ns. erityispitkien päivien osalta. (T) 14. Palvelusetelien laaja-alaisempi käyttömahdollisuus selvitykseen (K) - vanhus-, lapsi- ja nuorisotyössä (vähentää kunnan investointi- ja palkkamenoja) 15. Selvitetään, mahdollistaako asetus avustajan luokittelun opettajaa vastaavaksi, jolloin ryhmäkokoja voitaisiin jonkin verran nostaa. (S, K) yhden opettajan säästö? Päätös: Selvitetty: Aikaisintaan 2017 alusta lukien mahdollista. 16. Uudet tuotantotavat, aamu- ja iltapäivätoiminnan osto 3. sektorilta. (K) Päätös: Selvitetty, ei vielä löydetty kumppania. 17. Tulevat atk-hankinnat leasingillä (S, K) - aina uudet tehokkaat laitteet Päätös: Asiaan palataan tulevissa suurimmissa laitehankinnoissa. 18. Kaarisillan loppumiselle tarkka ajankohta, (S, K) - yöpartiot käyntiin Päätös: Kaarisillan loppuminen toimeenpantu, yöpartio selvitetään myöhemmin Kiinteistöveroavustukset puolitetaan. - Rakennusmessumaksu / tervetulokyltit - Laihia esitteet - Suomen Sininen tie - Kunnanasiamies (verotus) Päätös: Toimeenpantu talousarvion 2015 valmistelussa. - Historiakirjoitus avustus Päätös: Toimeenpantu talousarvion 2015 valmistelussa. - E-P:n korkeakouluyhdistys

3 3 (6) 20. Ruokailussa siirrytään vihkokäytäntöön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työntekijä maksaa heti ruokailun yhteydessä oman osuutensa ja ruokapaikka laskuttaa kunnalta pelkästään kunnan maksettavaksi sovitun erotuksen. Laskun liitteenä kunnalle tulee ruokapaikassa pidettävä listaus ruokailukerroista. - työajan säästö, ei myyntiä, ei erillisiä kassoja, ei painatusta 21. Kopiointikustannukset ja postituskustannukset korvataan pääosiltaan kaikille lautakunnille hankittavilla tablet-tietokoneilla - hankinta maksaa itsensä takaisin ½ vuodessa Päätös: Toimeenpantu talousarvion 2015 valmistelussa. 22. Eläköityvien tilalle palkataan uusia henkilöitä vain tarkan harkinnan jälkeen - joka vuosi jää eläkkeelle muutama, esim kaksi 2015 viisi jne. 23. Puhelinoperaattori kilpailutetaan. - samalla laitetaan estot työnantajan puhelimiin tietyillä alkunumeroilla alkaviin + numerotiedusteluun 24. Sähkösopimus kilpailutetaan. 25. E-laskutus käyttöön. 26. Postitus kunnasta ulos - > kakkospostina kaikki lukuun ottamatta kokouskutsuja. 27. Selvitetään, voidaanko kunnanvirasto sulkea yksittäisinä arkipäivinä pyhien välissä. - lukuun ottamatta pakolliset päivystykset Päätös: Valmistellaan päätöksentekoon. 28. Säästölomista on jatkossa laadittava selkeät suunnitelmat. (K) Päätös: Kts kohta Lehtitilauksia on karsittava, ei kaikille hallintokunnille omia. - myös kirjasto harkitsee omat tilauksensa - siirrytään mahdollisimman paljon verkkolehtiin Päätös: Toimeenpantu/toimeenpannaan. 30. Kunnan vuokraamien tilojen vuokrien ja vuokraehtojen mahdollinen tarkistus. Samalla selvitetään, onko yritys kiinnostunut lunastamaan vuokraamansa hallin, hallin osan tai osakkeen kunnalta. (K, T) Päätös: Selvitetty. 31. Torimaksujen tarkistus. (T) Päätös: Selvitetty. 32. Selvitetään, onko entinen Jakkulan neuvolan kiinteistö mahdollista myydä. (S, T) Päätös: Selvitetään. Pyydetään perusturvan ja sivistystoimen lausunto toimintojen siirrosta.

4 4 (6) 33. Myydään Laihianraitti I ja II. (S, T) Päätös: Kunnanhallitus on linjannut, että selvitystyötä jatketaan. 34. Myydään osuus Kiinteistö Oy Säästökirjasta. (S, T) 35. Tietokoneiden ja näyttöjen virran katkaisu päivittäin + valot. 36. Henkilöstön koulutuksessa harkittava tarkoituksenmukaisuutta. Sisäisen koulutuksen merkitystä korostettava, koska se mahdollistaa työnkiertoa ja sijaistamista. (S, K) - koulutusmäärärahat puolitetaan. Päätös: Henkilöstön koulutuksessa tulee käyttää esityksen mukaista harkintaa. 37. Ilmastoinnin ja lämmityksen säädöt. 38. Pitkäaikaistyöttömiä kunnan eri toimintoihin. Päätös: Pyritään toteuttamaan. 39. Vuodeosastolta pitäisi saada pois sinne kuulumattomat. 40. Kiinteistöjen lamput ja sähkölaitteet energiaa säästäviksi. Päätös: Toimeenpantu suurimmaksi osaksi, toteutetaan. 41. Päivystysten yhdistäminen. - tekninen, vesi 42. Lyhytaikaispaikkojen lisääminen Toiskaan, jolloin intervallien järjestäminen helpottuu. (S, K) Päätös: Edellytetään toteutettavaksi. 43. Asukasvalintakriteerien tiukentaminen. Jatkossa on perusteltua ottaa potentiaalinen asukas ensin intervallipaikalle. Valintakokoukset viikoittain siten, että hakijasta on kaikki perustiedot aina atk-järjestelmässä (ikä, sairaudet, omaiset yms.). Valinnoissa olisi hyvä olla lääkäri myös aina paikalla. (S, K) Päätös: Edellytetään toteutettavaksi. 44. Puistojen hoitokulut. 45. Viheralueiden hoito. 46. Leikkipaikkojen hoito. Päätös: Toteutetaan. 47. Uimahallilla (yms.) jatkossa vain yksi kiinteistönhoitaja. (S, K) Päätös: Toteutetaan. 48. Biokaasulaitoksen myynti Nuukalämmölle. (S, K, T)

5 5 (6) 49. Investoinnit vuoden 2014 osalta uudelleen harkintaan. 50. Henkilökohtaisista tulostimista luovutaan ja siirrytään ns. käytävätulostimiin. Päätös: Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 51. Kunnan omistamien yhtiöiden tulee kieltäytyä kaikesta mainostamisesta. Päätös: Yhtiöiden tulee käyttää tarpeenmukaista harkintaa mainostamisessa. 52. Uimahallin aukioloajan lyhentäminen tunnilla myös talvisin (klo 20 asti). Päätös: Ei toteuteta. 53. Isontuvan ja Pikkutuvan asukkaiden hoitoisuusarvioinnit on tehtävä viimeistään mennessä. (S, K, T) Päätös: Toteutetaan resurssien puitteissa. 54. Vuodeosastolla tulee ottaa käyttöön jatkuva kotiuttamiskelpoisten arviointi ja sijoittaminen. (S, K) 55. Lääkärin olisi hyvä olla Toiskassa esim. kaksi tai kolme kertaa viikossa. (S, K) 56. Perusturvajohtajan tulee nähdä kaikki toimialansa laskut (vaikka ei olekaan hyväksyjä). (K) 57. Pääkirjaston aukioloaikoihin muutos maanantain osalta, jatkossa klo ja aattopäivisin kiinni, mikäli aukiolosta aiheutuu ylimääräisiä kuluja. Päätös: Ei toteuteta. 58. Toimintatapoja tulee kehittää siten, että soitetaan aktiivisesti hoitoyksiköstä erikoissairaanhoitoon lähetettyjen perään. (S, K) 59. Yksityisteissä siirrytään avustusperiaatteelle. 60. Kiinteistöveroja nostetaan. (T) nyt: ehdotus Yleinen 1,00 1,20 Asuinrakennukset 0,60 0,65 Muut rakennukset 1,00 1,10 rakentamaton rak.p. 3,00 3,00 Päätös: Käsitellään veroprosenttien käsittelyn yhteydessä. 61. Tarkistetaan, onko kunnan henkilökunnalla ajantasaiset ja vain tarpeelliset käyttölisenssit. (S, K) Päätös: Tarkistettu ja tarkistetaan. 62. Palkanlaskenta tulee saattaa sähköiseen muotoon kaikissa kunnan toimintayksiköissä. (S, K) 63. Laskujen skannaaminen sähköiseen muotoon. (K)

6 6 (6) 64. Kiertävän peruslistan kehittäminen. (K) Päätös: Toimeenpantu kotipalvelussa, toimeenpannaan muissa yksiköissä. 65. Nuorisotyön työaikojen tarkistaminen vastaamaan nuorison tarpeita. (K) Päätös: Kehitetty ja kehitetään. 66. Kirjastoauton reittien uudelleen suunnittelu siten, että turhat pysäkit jätetään pois. (S, K) 67. Tutkitaan, saataisiinko uusia perhepäivähoitajia maksamalla lisäkorvausta, jos oma yli 3-vuotias lapsi on ryhmässä. Päätös: Kehitetään edelleen. (K) 68. Hoivaosaston toiminnan tarkastelu hoitoketjun osana. (K) 69. Katuvalot poissa käytöstä välisen ajan. 70. Toiskaan, kotipalveluun ja kotisairaanhoitoon tulee hankkia Pegasos-ohjelma. (S, K) 71. Ansiomerkkitoimikunta lakkautetaan ja virkamiehet hoitavat tarvittavat toimet. (S, K) 72. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kuntaosuusmaksujen tarkistaminen 2 %:lla. Päätös: Esitetty annetussa lausunnossa. 73. Lisämäärärahoja ei lähtökohtaisesti myönnetä, vaan hallintokunta etsii varat omasta toiminnasta. 74. Määräaikaisuuksia ei jatketa automaattisesti vaan vasta harkinnan jälkeen. 75. Kotisairaanhoitoon tulee jatkossa panostaa siten, että palveluja on saatavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin. (S, K) 76. Lähiesimiesten johtamistaitoihin tulisi panostaa. (S, K) - vaikutus sairauspoissaoloihin 77. Terveyskeskuksen käytännöt tulisi saada kuntoon. Tässä tehtävässä aluejaostolla on keskeinen rooli ja sen tulisi viipymättä alkaa toimia tehokkaammin. 78. Esiopetuksen jälkeinen hoito kerhotoimintana, jolloin 10 lasta/hoitaja. Ellei säästöjä synny, kunnassa on aloitettava työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintamenettely.

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.2015 ALKAEN 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot