Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

2 2

3 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

4 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginjohtajan esitys Julkaisija: Loviisan kaupunki Taitto: Maria Lindroos Kansikuva: Pepe Kallioinen

5 5 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaupunginjohtajan alkusanat 7 Suunnittelun lähtökohdat 8 Talousarvion yhteenveto 17 Loviisa-konserni ja sen tavoitteet 19 Loviisan vesiliikelaitos 21 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT 23 KÄYTTÖTALOUS - LOVIISAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE Vaalit 32 Tarkastuslautakunta 32 Valtuusto 33 Kaupunginhallitus 33 Yleinen hallinto ja konsernihallinto 34 Perusturvakeskus 46 Sivistyskeskus 70 Tekninen keskus 93 INVESTOINNIT 105 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT 111

6 6

7 7 Kaupunginjohtajan alkusanat Vuoden 2015 talousarvio on laadittu kuntien kannalta haastavassa ja epävarmassa tilanteessa. Lukuisat laajamittaiset uudistukset ja maan hallituksen sopimat menojen kehysleikkaukset tulevat vääjäämättä vaikuttamaan kuntien taloudelliseen asemaan. Kuntien tehtävien karsinta ei myöskään näytä johtavan kuntien kannalta tyydyttävään tilanteeseen. Loviisan kaupunki on myös omassa toiminnassaan asettanut tavoitteeksi noin kahden miljoonan euron säästöt vuotuisissa käyttömenoissaan. Vuoden 2015 osalta kaupunginhallitus on lisäksi edellyttänyt, että säästöstä puolet, eli miljoona euroa, toteutetaan henkilöstömenoja pienentämällä. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä tämä on huomioitu ja henkilöstömenot ovat miljoona euroa asetettua raamia pienemmät. Loviisan kaupunki on jo vuoden aikana aktiivisesti selvittänyt mahdollisuuksia rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi tavoitteenaan kustannustehokkuus ja käyttömenojen kasvun hillintä. Tätä työtä on tehty muun muassa USO2-hankkeen (Uuden sukupolven organisaatiot) tiimoilta. Työ jatkuu myös vuonna 2015, jolloin selvitetään lisäksi kaupunkiorganisaation rakennetta kokonaisuudessaan ja yritetään löytää toiminnan kannalta mahdollisimman hyvät ja tehokkaat ratkaisut. Vuoden 2015 toimintamenot ovat kolme miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarvio, joten käynnissä olevaa tehostamis- ja sopeuttamisohjelmaa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Vuoden 2015 lainamäärä per asukas nousee euroon, kun se vielä tilinpäätöksessä 2013 oli vain euroa asukasta kohden. Lainakanta nousee siis merkittävästi ollen vajaat 36,7 miljoonaa euroa, kun se tilinpäätöksessä 2013 oli puolet tästä, eli noin 18,2 miljoona euroa. Investoinnit vuodelle 2015 ovat yhteensä 7,15 miljoona euroa ja investointitarpeet suunnitelmakaudelle ovat myös korkeat. Tämän talousarvioesityksen tulos jää 1,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta taseessa tulee olemaan vielä noin 8,0 miljoonaa euroa ylijäämää. Tästä huolimatta hyvin aloitettua tehostamis- ja sopeuttamisohjelmaa tulee jatkaa myös talousarvion suunnittelukaudella, jotta kaupungin talous saataisiin vakiinnutettua kestävämmälle pohjalle, eikä taseeseen kertynyttä ylijäämää vaarannettaisi liian suurella kulurakenteella. Viimeistään keväällä 2015 tehdään myös kuntarakenneselvityksiin liittyvät päätökset Loviisan osalta. Loviisan kaupunki arvioi tehtyihin selvityksiin perustuen, jatketaanko itsenäisenä kuntana, yhdistyneenä Lapinjärven kanssa vai osana laajempaa Itä-Uudenmaan kuntajoukkoa. Haasteita tuleville vuosille tulee riittämään. Valtionosuusuudistus tulee merkitsemään Loviisalle vähentyneitä valtionosuuksia vuositasolla noin 1,9 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen lopullista kustannusvaikutusta on vielä hankala täsmällisesti arvioida, mutta hyvin todennäköistä on, ettei vuotuinen kustannustaso tule laskemaan. Vaikka taloudelliset haasteet tulevat vaikuttamaan kaupungin toimintaan, on kuitenkin tärkeätä panostaa myös kehittämistyöhön. Ilman kehittämistyötä ja uusien toimivien yhteistyömahdollisuuksien ja ratkaisujen etsimistä ajamme kaupunkia organisaationa entistä tukalampaan taloudelliseen tilanteeseen. Työtä elinkeinoelämän kehittämiseksi tulee jatkaa tavoitteena uudet työpaikat ja yritystoiminnan kehittyminen. Erityisesti ns. Länsiportin alue on tässä mielessä avainasemassa. Uutena vuokra-asuntotilannetta helpottavana toimenpiteenä, joka auttaa myös yritysten henkilöstörekrytoinneissa, on kaupungin panostus vuokra-asuntoyhtiöiden pääomitukseen. Kaupunki on vuoden 2015 talousarvioesityksessä varautunut käyttämään euroa asuntotuotannon edistämiseen pääomasijoituksena. Hyvää ja vakiintunutta yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka järjestävät valtakunnallisestikin kiinnostavia tapahtumia Loviisassa, jatketaan myös vuonna Uutena ja mielenkiintoisena avauksena on Anneli ja Onneli -elokuvan kautta saatu valtakunnallinen huomio ja sen myötä kasvaneet mahdollisuudet saada erityyppisiä kuvauksia Loviisaan. Tätäkin kehitystä on hyvä vahvistaa, sillä Loviisa pystyy tarjoamaan myös paljon tarvittavaa taustainfrastruktuuria ja tukipalveluita elokuvien ja mainosten tuottamiselle Loviisassa. Olavi Kaleva kaupunginjohtaja

8 8 Suunnittelun lähtökohdat Talousarvioesitys vuodelle 2015 perustuu edelleen Loviisan kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan. Hyväksytty strategia ulottuu vuoteen 2020 saakka. Koko kuntasektorilla, kuten myös Loviisan kaupungin toimintaympäristössä, on tapahtumassa merkittäviä muutoksia sekä palveluiden järjestämisen että resurssien riittävyyden näkökulmasta. Loviisan kaupungin voimassaolevan strategian toimivuutta on siten välttämätöntä päivittää ja uudelleenarvioida. Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisan visiona on hyvinvoiva, uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä kaksikielinen kaupunki, jossa merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut lisäävät asukkaiden ja lomailijoiden elämänlaatua. Loviisa mahdollistaa monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien tietoliikenne- ja kulkuyhteyksien avulla. Loviisan kaupunki toimii avoimesti, oikeudenmukaisesti, suvaitsevaisesti ja tasapuolisesti. Toimintaperiaatteina kaikessa toiminnassa on hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, vastuullisuus, aloitteellisuus, kaksikielisyys ja asiantuntemus. Toiminnan painopisteet 1. Asiakas ja kuntalainen: Toimivat palvelut, osallisuus ja hyvinvointi. Asiakaslähtöistä palvelua annetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Vuorovaikutus-, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja kuntalaisviestintää tehostetaan. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntäminen. Loviisa on vetovoimainen ja monien mahdollisuuksien merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa on tarjolla korkealaatuista asumista ja virkistystä. Loviisa lisää työpaikkojen ja asukkaiden sekä matkailijoiden määrää hyödyntämällä sijaintiaan kehityskäytävällä E Henkilöstö ja johtaminen: Toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Loviisassa on luottamukseen, avoimuuteen ja arvostukseen perustuva yhteistyö- ja johtamisjärjestelmä. Loviisassa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 4. Talous: Terve ja kustannustehokas kuntatalous. Loviisassa on ennakoitavissa oleva tasapainoinen kuntatalous. Kaupungin toiminnan tuottavuutta, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta parannetaan.

9 9 Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset Yleinen taloudellinen tilanne Julkisyhteisöt länsimaissa ovat toipumassa hitaasti kuusi vuotta sitten puhjenneesta maailmanlaajuisesta finanssi- ja talouskriisistä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla valtion ja kuntien rahoitusvajeet ovat kuitenkin kasvaneet edelleen ja loppuvuonna tilanteen ei uskota muuttuvan. Heikon suhdannevaiheen takia veropohjien kehitys on pysähtynyt ja julkiset menot jatkavat kasvuaan. Kansantalouden tilinpidon luvuissa ei voida vielä havaita hallituksen toimenpiteitä valtion menojen kasvun hillitsemiseksi. Valtion ja kuntien menot kasvoivat vuosina keskimäärin 3,5 prosenttiyksikköä vuodessa, eli 2 prosenttiyksikköä kokonaistuotannon nimellistä kasvua ripeämmin. Tänä ja ensi vuonna valtion menojen kasvun arvioidaan hidastuvan vajaaseen 2 prosenttiin, mikäli aiemmin tehdyt ja lähivuosille kaavaillut säästötoimenpiteet toteutuvat sopeutusohjelman mukaisesti. Kuntatalouden tilinpäätökset vuonna tulevat näyttämään todellisuutta positiivisemmilta, sillä tilinpäätöksiin vaikuttaa kuntia koskeva velvoite yhtiöittää kilpailevilla markkinoilla toimivat toiminnot. Kuntaliiton arvion mukaan yhtiöittämisvelvoite parantaa kuntien tuloksia kirjanpidollisen voiton kautta jopa miljardilla eurolla. Loviisan kaupungin kirjaama kirjonpidollinen voitto satamatoiminnan yhtiöittämisestä tulee olemaan noin 5,5 miljoonaa euroa tilinpäätöksessä. Silti kaupungin tulosennuste 1 8/ jää vain 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kuntien talousarvioihin vuodelle 2015 vaikuttava merkittävin valtion tekemä uudistus on kuntien vastuun lisääminen pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Kuntaliiton arvion mukaan uudistuksella on radikaaleja vaikutuksia kuntien menoihin. Laskelmien mukaan sen vaikutus koko kuntatalouteen on noin 220 miljoonaa euroa. Hallituksen kaavailujen mukaan yhteisöveron jako-osuutta tullaan työttömyystilastojen perusteella korottamaan 75 miljoonaa euroa. Kompensaatio tasoittaa kustannusten kasvua, mutta silti kustannukset tulevat kasvamaan. Loviisan kaupungissa kustannukset voivat Kelalle maksettavien sakkopäivien muodossa kaksinkertaistua 1,3 miljoonaan euroon, mikäli asiaan ei tarmokkaasti puututa. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus tulee olemaan yksi historian merkittävimmistä muutoksista, joka näkyy talousarviossa jo suunnitelmakaudella Asioiden valmistelu on vielä hyvin keskeneräistä ja suunnittelutyö talousarvion suunnitelmavuodelle 2017 on lähes mahdotonta. Näyttää kuitenkin siltä, että perusturvakeskuksen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan pois kaupungin organisaatiosta. Noin 37 % tuki- ja hallintopalveluista on kohdistunut perusturvaan. Tämä osa kaupungin tuottamista tuki- ja hallintopalveluista tulee jatkossa myös tarkastelun kohteeksi. Ennakkotietojen mukaan työn tuottavuus kasvoi viime vuonna 0,7 %, kun se edellisvuonna supistui 1,6 %. Palkkaratkaisu on maltillinen ja palkkakehityksen arvioidaan jäävän kilpailijamaita alhaisemmalle tasolle. Kustannuskilpailukyvyn lievä koheneminen parantaa vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä. Työllisyys on supistunut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta ja työpaikkojen määrän oletetaan vähenevän ensi vuoden alkupuoliskolle saakka. Vientimarkkinat elpyvät hitaasti ja kiristyvä verotus syö kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Vuonna 2015 ulkoisen kustannuspaineen arvioidaan pysyvän vaimeana. Kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan tänä vuonna keskimäärin noin 1 %. Korkojen ennustetaan pysyvän edelleen matalina. (ETLA, Suhdanne :2).

10 10 Kaupungin asukkaat Heinäkuun lopussa Loviisan kaupungin asukasmäärä oli Tilinpäätökseen 2013 verrattuna asukasluku on kasvanut yhdeksällä henkilöllä (0,05 %) TP 2012 T P 2013 VÄESTÖN KEHITYS TOT 7/ ENN (TILASTO KESKUS) ENN 2015 (TILASTO KESKUS) ENN 2016 (TILASTO KESKUS) ENN 2017 (TILASTO KESKUS) ENN 2020 (TILASTO KESKUS) LOVIISAN TAVOITE 2020 ASUKKAITA Loviisan strateginen asukastavoite vuoteen 2020 mennessä on edelleen asukasta. Tavoite on asukasta enemmän kuin tilastokeskuksen ennuste, ja strategiaa onkin tarkoitus päivittää vuoden 2015 aikana. Ikärakenne-ennuste v 7-19 v v yli 65-v 0-6 v 7-19 v v yli 65-v 7 % 7 % 25 % 14 % 28 % 13 % 54 % 52 % Loviisan kaupungin asukkaiden painopiste on työssäkäyvässä väestössä vuotiaiden osuus on 54 % koko asukasluvusta. Huomioitavaa on, että työikäisten osuus näyttää pienenevän noin 1 %:n vuosivauhdilla. Vuonna 2012 työikäisten osuus oli 56 %. Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut samassa suhteessa. Loviisan kaupungin ikärakenteen ennustetaankin nousevan ja yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan 24 %:sta 28 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Lasten ja nuorten osuuden ennustetaan pysyvän suunnilleen samalla, yli 20 %:n tasolla.

11 11 Työpaikat ja työllisyys Heinäkuussa Loviisan kokonaistyövoima oli henkilöä ja työttömyysaste 11,6 %. Vastaava luku heinäkuussa 2013 oli 10,9 %. Loviisassa on tällä hetkellä, syyskuussa, avoimia työpaikkoja yhteensä 75. Heinäkuussa Uudenmaan työttömyysaste oli 11,2 %. Loviisan työttömyysaste on noussut vuoden aikana ja Loviisa sijoittui Uudenmaan työttömyystilastossa kahdeksannelle sijalle. Loviisan työpaikkaomavaraisuus on noin 83 %. Loviisassa asuvasta työllisestä työvoimasta henkilöä kulkee työpaikoilleen muille paikkakunnille ja muilta paikkakunnilta Loviisassa käy puolestaan töissä noin henkilöä, pääosin Kotkan, Kouvolan, Pyhtään, Porvoon, Helsingin ja Lapinjärven seuduilta. Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät Tulosennuste Loviisan kaupungin osavuosikatsauksessa tammi elokuulta ennustetaan noin 2,4 miljoonan euron ylijäämää. Merkittävimmät asiat, jotka vaikuttavat vuoden tulosennusteeseen, ovat sataman yhtiöittämisestä saatu kirjanpidollinen 5,5 miljoonan euron voitto sekä verotulot, joiden ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,6 miljoonalla eurolla. Vanhojen kaatopaikkamaiden parantamiseen varautuminen aiheuttaa euron menolisäyksen, joka tullaan huomioimaan tulosvaikutteisesti tilinpäätöksessä. Lisäksi liikuntahallisäätiön purkamisesta aiheutuu Loviisan kaupungille noin 0,5 miljoonan euron alaskirjaus velkasaamisiin.

12 12 Loviisan kaupungin toteuma ja tulosennuste Tammi-elokuu Koko vuosi (1 000 ) Toteuma (kumul.) Talousarvio Ero-% Edellinen vuosi Ennuste (12 kk) Erotus toteuma/ talousarvio Talousarvio Erotus ennuste/ talousarvio Ero-% Edellinen vuosi Toimintatuotot ,0 % ,8 % josta sisäiset ,5 % ,9 % josta ulkoiset ,3 % ,2 % Toimintakulut ,7 % ,8 % josta sisäiset ,1 % ,9 % josta ulkoiset ,0 % ,8 % Toimintakate ,6 % ,7 % Verotulot ,5 % ,5 % Valtionosuudet ,8 % ,7 % Rahoitustuotot ja kulut ,9 % ,4 % Vuosikate ,4 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,5 % Satunnaiset erät ,0 % ,0 % -64 Tilikauden tulos ,5 % ,9 % Tilinpäätössiirrot ,0 % ,0 % -323 Vähemmistöosuudet ,0 % ,0 % 0 Tilikauden yli-/alijäämä ,5 % ,9 % Kaupunginhallitus asetti keväällä talousarvioraamin, joka sisälsi kahden miljoonan euron säästövaateen talousarviovuodelle Säästövaateesta miljoonan euron olisi kohdistuttava henkilöstömenoihin. Edellisen vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä laaditut tehostamisohjelmat on toimeenpantu keskuksissa ja tehostamistoimenpiteet yhdessä luonnollisen poistuman kanssa ovat johtaneet säästötavoitteen saavuttamiseen kokonaisuudessaan. Valtiontalouden kehysriihien päätökset, olemassa olevien kiinteistöjen suuri korjausvelka ja uudet investointitarpeet sekä kaupungin ikääntyvä väestörakenne on haasteellinen yhtälö. On välttämätöntä kehittää tuottavuutta lisääviä ja kustannusten kasvua hillitseviä toimintatapoja laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi myös jatkossa. Riittäviä säästöjä ei tulevaisuudessa tulla saavuttamaan ilman rakenteellisia muutoksia.

13 13 Verotulot ja valtion osuudet Hallitus on tehnyt syksyn budjettiriihessä, kevään kehysriihessä ja aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna Muutoksia on tehty kunnallisverotuksen veroperusteisiin, yhteisöverotukseen ja kiinteistöverotukseen vuodesta alkaen. Lisäksi joitain aiemmin päätettyjä veromuutoksia on peruttu ja yhteisöveron jako-osuutta esitetty korotettavaksi varojen osoittamiseksi kunnille pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Tuloveroprosentti Budjettiriihessä päätettiin kunnallisveron tuottoa vähentävistä muutoksista perusvähennykseen, työtulovähennykseen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennykseen sekä uuden lapsivähennyksen käyttöönotosta. Loviisan ennakonpidätyksen alaisten tulojen kehitys on ollut laskeva myös vuosina 2012 ja 2013, mikä tarkoittaa kaupungille pienempää jako-osuutta. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain sovellettavasta tuloveroprosentista, joka on ollut vuodesta 2011 Loviisan kaupungissa 19,75 %. Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma on laadittu oletuksella, että tuloveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla vuosina 2015 ja Vuodelle 2017 on laskettu 0,5 %:n korotus. Osuus yhteisöveron tuotosta Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat tuloveroa yhteisöveron muodossa. Yhteisövero lasketaan kunkin yhteisön veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Liikelaitosten, julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten sekä laitosten yhteisöverovelvollisuus koskee vain elinkeinotuloja. Vuonna 2015 kuntien yhteisöveron jako-osuus muuttuu erinäisten veroperustemuutosten johdosta. Lisäksi budjettiriihessä päätettiin, että kunnille siirretään työmarkkinatuen rahoitusvastuu ja sitä kompensoidaan myös yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Näiden muutosten jälkeen kuntaryhmän osuudeksi on vuonna 2015 arvioitu muodostuvan 36,26 % ja verovuonna 2016 esitetään jako-osuudeksi 30,31 %. Yhteisöveroprosentti aleni 24,5 %:sta 20 %:iin vuonna. Yhteisöverotuotto on merkittävä rahoituserä Loviisan kaupungin talousarviossa. Koska yhteisöverotuotto on riippuvainen yritysten tuloksesta, on sen suuruutta vaikea arvioida etukäteen. Kiinteistöveroprosentti Hallituksen kehysriihessä on työryhmän esityksen mukaisesti sovittu, että kiinteistöverojärjestelmää kehitetään ensivaiheessa korottamalla verotuksen pohjana olevia arvoja lähemmäksi niiden todellisia arvoja. Arvojen määrityksissä ja ajan tasalle saattamisessa lisätään etenkin kuntalaisten ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää vastuuta. Talousarvioesitys on laadittu sen pohjalta, että yleinen kiinteistöveroprosentti (1,00 %), vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti (0,50 %) ja muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti (1,0 %) pidetään vuoden 2013 tasolla. Loviisan kaupungin osalta verotusarvojen odotetaan nousevan noin 0,4 %.

14 14 Oheisesta taulukosta selviävät Loviisan kaupungin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit, ehdotus vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi sekä kiinteistöverolaissa säädetyt ylä- ja alarajat KIINTEISTÖVERO- PROSENTIT verotusarvo 2015 arvio VAIHTELUVÄLI KIINTEISTÖVERO- TUOTTO 2013 Yleinen kiinteistövero ,60 1,35 % 1,00 % 1,00 % Vakituisten asuntojen kiinteistövero Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero ,32 0,75 % 0,50 % 0,50 % Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti korotettuna enintään 0,6 prosenttiyksiköllä 1,00 % 1,00 % Voimaloiden kiinteistövero ,60 2,85 % 2,85 % 2,85 % Yleishyödylliset yhteisöt ,00 1,35 % 0,00 % 0,00 % 0 Rakentamattomat rakennuspaikat ,00 3,00% 3,00 % 3,00 % YHTEENSÄ: Verotulot yhteensä Talousarvio vuodelle pohjautuu oletukselle, että verotuloja saadaan yhteensä 64,1 miljoonaa euroa, mutta verotuloennuste on 1,6 miljoonaa euroa vähemmän. Talousarviossa vuodelle 2015 on verotulojen laskettu alenevan noin miljoonalla eurolla. Verotulojen kehitys Verotulot Ennuste/ TP/BS 2013 TA/BG Prognos TA/BG 2015 TS/EP 2016 TS/EP 2017 Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero

15 15 Valtionosuudet Kaupungin valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu Keskeiset perusperiaatteet säilyvät ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus säilyy nykyisellään. Valtionosuusuudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Loviisan kaupungille tasauserä vuodelle 2015 on noin 1,0 miljoona euroa. Valtio lisää kuntien omarahoitusosuuksia leikkaamalla kuntien saamia valtionosuuksia. Kaikkiaan valtiontalouden kehysriihien leikkauspäätösten vaikutus on vuosina noin 277 euroa/ asukas. Loviisan kaupungille tämä tarkoittaa noin 4,3 miljoonan euron valtionosuuden menetystä. Vuonna 2015 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti on alustavissa laskelmissa 25,42 %, kun se vuonna 2013 oli 30,96 %, ja kunnan omarahoitusosuus 3 522,51 euroa/ asukas, kun vuonna 2013 omarahoitusosuus oli 3 136,92 euroa/asukas. Kuntien peruspalvelujen omarahoitusosuus on kasvanut kahdessa vuodessa 12,3 % asukasta kohden. Opetus- ja kulttuuriministeriön säästöt kohdistuvat mm lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Vuodelle 2015 tehdään normaalit indeksikorotukset, mutta yksikköhintoja leikataan. Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan Loviisan kaupunki tulee saamaan valtionosuuksia vuonna 2015 noin 24 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna tullaan saamaan (24,8 miljoonaa euroa talousarvioennusteessa ) Statsandelar Ennuste/ TP/BS 2013 TA/BG Prognos TA/BG 2015 TS/EP 2016 TS/EP 2017 Opetus- - Undervisning o kultur Tasausjärjestelmä - Utjämningssystem Peruspalv. valt.os. - Basserv. statsandel

16 16 Lainanotto ja rahoitustarve Kaupungin lainakanta tilinpäätöksessä 2013 oli 18,2 miljoonaa euroa, eli euroa jokaista loviisalaista kohden. Suomenkielisen koulukeskuksen hanke on valmistunut suunnitelmien mukaisesti ja talousarvion mukaista lainaa on otettu tilikauden aikana 6 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että jokaista asukasta kohden lainamäärä oli lisääntynyt 386 euroa. Vuoden loppuun mennessä lainamäärän arvioidaan nousevan noin 30 miljoonaan euroon. Loviisan kaupungin investointitarve on varsin mittava verrattuna kaupungin tulorahoitukseen. Lainamäärä kasvaa suureksi ja jo suunnitelmakauden lopussa ja vuonna 2017 lainat asukasta kohden ovat euroa. Investoinnit, poistot, korot ja lainasaldo (ilman liikelaitosta) miljoonaa euroa/miljoner e uro TP/BS 2013 TA/BG ENN./ PROGN. Investoinnit/Investeringar 9,3 7,8 12 7,2 9,6 9 12,1 10,7 7 6,6 Poistot + korot/avskrivn. + räntor 3,2 3,6 3,3 3,4 4,1 4,4 4,7 4,5 4,5 4,5 Lainasaldo/Lånestock 18,2 30,1 30,1 36,7 44,9 51,7 59,4 65,6 69,4 71,8 TA/BG 2015 TS/EP 2016 TS/EP 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019 TS/EP 2020 TS/EP LAINAT /ASUKAS - LÅN /INVÅNARE LAINAT/LÅN /ASUKAS/INVÅNARE TP/BS 2013 TA/BG ENN./ PROGN. TA/BG 2015 TS/EP 2016 TS/EP

17 17 Talousarvion yhteenveto 211AA Loviisan kaupunki (ei sis. Loviisan Vesiliikelaitos) TILINPÄÄTÖS 2013 TALOUSARVIO muutoksineen TALOUSARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TALOUS- SUUNNITELMA 2017 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot josta sisäiset Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut josta sisäiset Toimintakate josta sisäiset Toimintakate ulkoinen Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät, TP siirrot Tilikauden yli-/alijäämä Tasapainottamisohjelma vuosille Tasapainottamisohjelman toteuttaminen parantaa vuosikatetta sekä pienentää arvioitua alijäämää ja lainakantaa. Toimintamenojen pysyvä vähentäminen parantaa automaattisesti seuraavan vuoden vuosikatetta. Edellisvuoden kertymän lisäksi kunkin vuoden uudet tasapainotustoimenpiteet parantavat tulosta. Lisäksi tasapainotustoimien ansiosta lainatarve ja siten myös korkokulut vähenevät. Investointiohjelman karsinta vaikuttaa tulokseen korkokuluja ja poistoja vähentävästi. Tasapainottamista vaikeuttaa yhdistymisavustusten loppuminen, merkittävät leikkaukset valtionosuuksiin sekä verotulojen aiempaan nähden hidas kasvu. Myös raskas investointiohjelma lisää talouspaineita ja syö tasapainotustoimenpiteillä saavutettavia kustannussäästöjä.

18 18 TOIMENPITEET Rahoitusvaikutus Rahoitusvaikutus 2015 Rahoitusvaikutus 2016 Kokonaisvaikutus 2016 Kotihoidon uudelleenorganisointi; oma toiminta + toiminnanohjausjärjestelmä Hammashuollon uudelleenorganisointi; toiminta keskitetään pääterveysasemalle Avohuollon ja neuvolavastaanottojen uudelleenorganisointi; Tesjoki, Valko ja Liljendal keskitetään ja Ruotsinpyhtää Vuodeosastotoiminnan tehostaminen; supistettu toiminta kesällä, vuodepaikkojen vähentäminen Perusterveydenhuollon henkilöstön eläkkeelle jäännit ja toiminnan tehostaminen Erikoissairaanhoito; oma tuottavuusohjelma, 1 %/vuosi Mielenterveyspalveluiden asumispalvelut; kuntoutettavaan työhön panostetaan Elintarvikelaboratorion lakkauttaminen Laboratorio- ja röntgenpalveluiden tehostaminen Perusturvakeskus yhteensä Muutokset kouluverkossa, suora vaikutus sivistyskeskukseen; Isnäsin koulu, Isnäs skola ja Teutjärven koulu lakkautetaan Muutokset kouluverkossa, suora vaikutus sivistyskeskukseen; Tessjö skola ja Tesjoen koulu lakkautetaan Tuntikehysleikkaus; kevät Tuntikehyksen tarkastelu (vl 7 9), syksy Lovisa Gymnasiumin rehtoruusjärjestelyt, syksy Suomenkielisen koulukeskuksen rehtoruusjärjestelyt, syksy Senson toiminta lakkautetaan Varhaiskasvatuksen hallinnossa eläköityminen. Työtehtävät järjestetään uudelleen Lasten viikonloppuhoidon keskittäminen Sivistyskeskuksen sijaisjärjestelyt, määräaikaiset työsuhteet Liikuntahallin vahtimestaripalvelut sisäisin järjestelyin Kirjastoverkko; eläkkeelle siirtymiset kirjastotoimessa Koulujen ja lukioiden johtokuntien lakkauttaminen Päivähoitoyksiköiden siirtyminen pois vuokratiloista Reuna-alueiden oppilaskuljetukset Muut toimenpiteet; supistettu kulttuuritoiminta, työkäytäntöjen tehostaminen Sivistyskeskus yhteensä Teknisen keskuksen töiden uudelleenorganisointi Kasvihuone Alueiden hoidon uudelleenjärjestely Käytöstä poistetut rakennukset Energiasäästö, rakennukset Katuvalaistus ja hoitoluokitukset Muita pieniä toimenpiteitä Tekninen keskus yhteensä Yleisen hallinnon ja konsernihallinnon eläkkeelle jäännit ja töiden uudelleenorganisoinnit Ilmoitukset ja sähköiset esityslistat Yleinen hallinto ja konsernihallinto yhteensä Yhteensä Säästövaade Erotus

19 19 Loviisa-konserni ja sen tavoitteet Kuntakonserni tarkoittaa kunnan sekä yhden tai useampien juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin (emoyhteisöllä) tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisöt). Kuntakonsernin tilinpäätökseen yhdistellään myös osuudet osakkuusyhteisöjen voitosta ja tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Osakkuusyhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kaupungilla on merkittävä omistusosuus, mutta joissa edellä mainittua määräysvaltaa ei ole. Kuntayhtymät sisältyvät kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, kuinka suuri osuus kunnalla on kuntayhtymässä. Loviisa-konserni KAUPUNGINVALTUUSTO Tarkastuslautakunta KAUPUNGINHALLITUS LOVIISAN KAUPUNKI Tytäryhteisöt/ Ulk. juridinen konserni Sisäinen konserni Konserniin kuulumattomat Kaup. palvelua tuottavat yhtiöt TYTÄRYHTEISÖT (omistusosuus-%) Liljendal Värme (99 %) Fast.Ab Wahlborg Kiint.Oy (95,23 %) Fast.Ab Liljendal bostäder (100 %) Bost. Ab Liljendal Åstrand as (100 %) Fast. Ab Neutronborg Kiint. Oy (100 %) Fast. Ab Siknätet Kiint. Oy (100 %) As.Oy Loviisan Vatro Bost.. Ab (100 %) Rauhalan liiketalo kesk. Oy (61,6 %) Fast. Ab Lov-AsKiint. Oy (62,5 %) Fast. Ab Stenborg Kiint. Oy (54,5 %) Kiint. Oy Ruotsinp. Vuokrat. (100 %) Ruotsinp. Eläkeläisas. Säätiö (100 %) Tesjoen Liikekulma KK Oy (83,8 %) Ruotsinpyhtään Kauppakulma (56,92 %) Fast. Ab Pernå bostäder (100 %) Pensionärshusstiftelsen i Pernå rf. (100 %) Loviisan liikuntahallisäätiö (100 %) Fast.Ab Talludden (71,1 %) Loviisanseudun Vesi Oy (81,04 %) Fast.Ab Lugnet (51 %) LOVIISA PERUSTURVAKESKUS SIVISTYSKESKUS LOVIISAN SATAMA OY TEKNINEN KESKUS YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO LOVIISAN VESILIIKELAITOS KUNTAYHTYMÄT (peruspääoma-%) - Hels. ja Uud. Sairaanh.piiri (0,96 %) - Kårkulla samkommun (3,12 %) - Eteva Ky (1,42 %) - Inveon (25,5 %) - Itä-Uudenmaan Koulutus Ky (15,41 %) - Uudenmaan liitto (1,02 %) OSAKKUUSYHTEISÖT (omist.osuus-%) -Bost.Ab Mickelsbo (31,9 %) - Fast.Ab Mariegatan 12 (31,2 %) - Kiint.Oy Petjärvenrivi (40 %) - As.Oy Ruots. Koivulanrinne (40,3 %) - Fast.Ab Forsby Center (34,0 %)

20 20 Loviisan kaupungilla on konserniohje, jossa määritellään konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Konserniohjeet koskevat Loviisan kaupunkia ja tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Ohjeella on keskeinen merkitys kaupungin omistajapolitiikan välineenä. Kaupunkia kuntayhtymissä edustaville henkilöille annetaan myös konserniohjeen mukaisia toimintaohjeita. Edustajia informoidaan siitä, että heidän on tärkeää välittää jatkuvasti asianmukaista tietoa kyseisen yhteisön toiminnasta kaupungille. Kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernille tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kuntalain muutoksen myötä valtuusto voi asettaa kunnan konsernijohdolle tavoitteita ja määritellä periaatteita tytäryhteisöjen toiminnan ja ohjauksen valvonnasta. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kaupungin tilinpäätöksessä on selonteko asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Loviisan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat pääosin kiinteistöyhteisöjä, joiden tehtävänä on huolehtia kaupungin vuokra-asuntotarjonnasta. Lisäksi konserniin kuuluu säätiöitä, joiden tehtävät pohjautuvat sosiaalisiin tai sivistyksellisiin perusteisiin. Konserniin kuuluu myös Oy Loviisanseudun Vesi, joka omistetaan yhdessä Lapinjärven ja Myrskylän kuntien kanssa. Oy Loviisanseudun Vesi on voittoa tavoittelematon, käyttöveden hankinnasta vastaava yhtiö. Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia ja käyttää omistajan ohjausvaltaa. Operatiivinen johtaminen on kaupunginjohtajan vastuulla. Kuntalakiluonnoksessa (luonnos hallituksen esitykseksi 8.5.) on vahvistettu kuntakonserninäkökulmaa, minkä osoituksena kunnan tulee talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksyä kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Myös kuntatalouden tunnusluvut (119 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely) lasketaan kuntakonsernin tilinpäätösluvuista, jolloin kuntakonsernin talouden kehitystä on syytä seurata myös tilikauden aikana. Laadukas konserniohjaus ja -valvonta edellyttävät tehokasta ja tarkoituksenmukaista konsernirakennetta sekä seurannan mahdollistavaa raportointijärjestelmää. Kuntakonsernin tavoitteena ovat: 1. Kiinteistöyhteisöjen fuusioiminen. Luodaan taloudellisesti terveellä pohjalla olevia kiinteistöyhteisöjä, joiden vuokrataso pysyy markkinavuokrien alapuolella. 2. Palvelutalo Esplanadin aseman määrittely kaupunkikonserniin nähden. Selvitetään voisiko säätiön toiminta tai osa siitä olla osa kaupungin omaa toimintaa. 3. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laatiminen ja yhteensovittaminen Loviisan Vesiliikelaitoksen, Loviisanseudun Vesi Oy:n ja omistajakuntien kanssa. 4. Omistajapoliittisten linjausten määrittely suhteessa konserniyhtiöihin. 5. Konserniohjeiden päivitys. 6. Raportointijärjestelmän määritteleminen ja käyttöönoton valmistelu kuntalakiuudistuksen tuomat velvoitteet huomioon ottaen.

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11. Talousarvio 205 Taloussuunnitelma 206-207 Kaupunginhallitus 27.0.204 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 8.3 PALVELUJEN JA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA...

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 Kaupunginvaltuusto 13.6.2012 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 4 Sarvsalö 5 Loviisan kaupunki Tilinpäätös

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot