Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

2 2

3 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

4 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginjohtajan esitys Julkaisija: Loviisan kaupunki Taitto: Maria Lindroos Kansikuva: Pepe Kallioinen

5 5 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaupunginjohtajan alkusanat 7 Suunnittelun lähtökohdat 8 Talousarvion yhteenveto 17 Loviisa-konserni ja sen tavoitteet 19 Loviisan vesiliikelaitos 21 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT 23 KÄYTTÖTALOUS - LOVIISAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE Vaalit 32 Tarkastuslautakunta 32 Valtuusto 33 Kaupunginhallitus 33 Yleinen hallinto ja konsernihallinto 34 Perusturvakeskus 46 Sivistyskeskus 70 Tekninen keskus 93 INVESTOINNIT 105 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT 111

6 6

7 7 Kaupunginjohtajan alkusanat Vuoden 2015 talousarvio on laadittu kuntien kannalta haastavassa ja epävarmassa tilanteessa. Lukuisat laajamittaiset uudistukset ja maan hallituksen sopimat menojen kehysleikkaukset tulevat vääjäämättä vaikuttamaan kuntien taloudelliseen asemaan. Kuntien tehtävien karsinta ei myöskään näytä johtavan kuntien kannalta tyydyttävään tilanteeseen. Loviisan kaupunki on myös omassa toiminnassaan asettanut tavoitteeksi noin kahden miljoonan euron säästöt vuotuisissa käyttömenoissaan. Vuoden 2015 osalta kaupunginhallitus on lisäksi edellyttänyt, että säästöstä puolet, eli miljoona euroa, toteutetaan henkilöstömenoja pienentämällä. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä tämä on huomioitu ja henkilöstömenot ovat miljoona euroa asetettua raamia pienemmät. Loviisan kaupunki on jo vuoden aikana aktiivisesti selvittänyt mahdollisuuksia rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi tavoitteenaan kustannustehokkuus ja käyttömenojen kasvun hillintä. Tätä työtä on tehty muun muassa USO2-hankkeen (Uuden sukupolven organisaatiot) tiimoilta. Työ jatkuu myös vuonna 2015, jolloin selvitetään lisäksi kaupunkiorganisaation rakennetta kokonaisuudessaan ja yritetään löytää toiminnan kannalta mahdollisimman hyvät ja tehokkaat ratkaisut. Vuoden 2015 toimintamenot ovat kolme miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarvio, joten käynnissä olevaa tehostamis- ja sopeuttamisohjelmaa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Vuoden 2015 lainamäärä per asukas nousee euroon, kun se vielä tilinpäätöksessä 2013 oli vain euroa asukasta kohden. Lainakanta nousee siis merkittävästi ollen vajaat 36,7 miljoonaa euroa, kun se tilinpäätöksessä 2013 oli puolet tästä, eli noin 18,2 miljoona euroa. Investoinnit vuodelle 2015 ovat yhteensä 7,15 miljoona euroa ja investointitarpeet suunnitelmakaudelle ovat myös korkeat. Tämän talousarvioesityksen tulos jää 1,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta taseessa tulee olemaan vielä noin 8,0 miljoonaa euroa ylijäämää. Tästä huolimatta hyvin aloitettua tehostamis- ja sopeuttamisohjelmaa tulee jatkaa myös talousarvion suunnittelukaudella, jotta kaupungin talous saataisiin vakiinnutettua kestävämmälle pohjalle, eikä taseeseen kertynyttä ylijäämää vaarannettaisi liian suurella kulurakenteella. Viimeistään keväällä 2015 tehdään myös kuntarakenneselvityksiin liittyvät päätökset Loviisan osalta. Loviisan kaupunki arvioi tehtyihin selvityksiin perustuen, jatketaanko itsenäisenä kuntana, yhdistyneenä Lapinjärven kanssa vai osana laajempaa Itä-Uudenmaan kuntajoukkoa. Haasteita tuleville vuosille tulee riittämään. Valtionosuusuudistus tulee merkitsemään Loviisalle vähentyneitä valtionosuuksia vuositasolla noin 1,9 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen lopullista kustannusvaikutusta on vielä hankala täsmällisesti arvioida, mutta hyvin todennäköistä on, ettei vuotuinen kustannustaso tule laskemaan. Vaikka taloudelliset haasteet tulevat vaikuttamaan kaupungin toimintaan, on kuitenkin tärkeätä panostaa myös kehittämistyöhön. Ilman kehittämistyötä ja uusien toimivien yhteistyömahdollisuuksien ja ratkaisujen etsimistä ajamme kaupunkia organisaationa entistä tukalampaan taloudelliseen tilanteeseen. Työtä elinkeinoelämän kehittämiseksi tulee jatkaa tavoitteena uudet työpaikat ja yritystoiminnan kehittyminen. Erityisesti ns. Länsiportin alue on tässä mielessä avainasemassa. Uutena vuokra-asuntotilannetta helpottavana toimenpiteenä, joka auttaa myös yritysten henkilöstörekrytoinneissa, on kaupungin panostus vuokra-asuntoyhtiöiden pääomitukseen. Kaupunki on vuoden 2015 talousarvioesityksessä varautunut käyttämään euroa asuntotuotannon edistämiseen pääomasijoituksena. Hyvää ja vakiintunutta yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka järjestävät valtakunnallisestikin kiinnostavia tapahtumia Loviisassa, jatketaan myös vuonna Uutena ja mielenkiintoisena avauksena on Anneli ja Onneli -elokuvan kautta saatu valtakunnallinen huomio ja sen myötä kasvaneet mahdollisuudet saada erityyppisiä kuvauksia Loviisaan. Tätäkin kehitystä on hyvä vahvistaa, sillä Loviisa pystyy tarjoamaan myös paljon tarvittavaa taustainfrastruktuuria ja tukipalveluita elokuvien ja mainosten tuottamiselle Loviisassa. Olavi Kaleva kaupunginjohtaja

8 8 Suunnittelun lähtökohdat Talousarvioesitys vuodelle 2015 perustuu edelleen Loviisan kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan. Hyväksytty strategia ulottuu vuoteen 2020 saakka. Koko kuntasektorilla, kuten myös Loviisan kaupungin toimintaympäristössä, on tapahtumassa merkittäviä muutoksia sekä palveluiden järjestämisen että resurssien riittävyyden näkökulmasta. Loviisan kaupungin voimassaolevan strategian toimivuutta on siten välttämätöntä päivittää ja uudelleenarvioida. Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisan visiona on hyvinvoiva, uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä kaksikielinen kaupunki, jossa merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut lisäävät asukkaiden ja lomailijoiden elämänlaatua. Loviisa mahdollistaa monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien tietoliikenne- ja kulkuyhteyksien avulla. Loviisan kaupunki toimii avoimesti, oikeudenmukaisesti, suvaitsevaisesti ja tasapuolisesti. Toimintaperiaatteina kaikessa toiminnassa on hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, vastuullisuus, aloitteellisuus, kaksikielisyys ja asiantuntemus. Toiminnan painopisteet 1. Asiakas ja kuntalainen: Toimivat palvelut, osallisuus ja hyvinvointi. Asiakaslähtöistä palvelua annetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Vuorovaikutus-, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja kuntalaisviestintää tehostetaan. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntäminen. Loviisa on vetovoimainen ja monien mahdollisuuksien merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa on tarjolla korkealaatuista asumista ja virkistystä. Loviisa lisää työpaikkojen ja asukkaiden sekä matkailijoiden määrää hyödyntämällä sijaintiaan kehityskäytävällä E Henkilöstö ja johtaminen: Toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Loviisassa on luottamukseen, avoimuuteen ja arvostukseen perustuva yhteistyö- ja johtamisjärjestelmä. Loviisassa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 4. Talous: Terve ja kustannustehokas kuntatalous. Loviisassa on ennakoitavissa oleva tasapainoinen kuntatalous. Kaupungin toiminnan tuottavuutta, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta parannetaan.

9 9 Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset Yleinen taloudellinen tilanne Julkisyhteisöt länsimaissa ovat toipumassa hitaasti kuusi vuotta sitten puhjenneesta maailmanlaajuisesta finanssi- ja talouskriisistä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla valtion ja kuntien rahoitusvajeet ovat kuitenkin kasvaneet edelleen ja loppuvuonna tilanteen ei uskota muuttuvan. Heikon suhdannevaiheen takia veropohjien kehitys on pysähtynyt ja julkiset menot jatkavat kasvuaan. Kansantalouden tilinpidon luvuissa ei voida vielä havaita hallituksen toimenpiteitä valtion menojen kasvun hillitsemiseksi. Valtion ja kuntien menot kasvoivat vuosina keskimäärin 3,5 prosenttiyksikköä vuodessa, eli 2 prosenttiyksikköä kokonaistuotannon nimellistä kasvua ripeämmin. Tänä ja ensi vuonna valtion menojen kasvun arvioidaan hidastuvan vajaaseen 2 prosenttiin, mikäli aiemmin tehdyt ja lähivuosille kaavaillut säästötoimenpiteet toteutuvat sopeutusohjelman mukaisesti. Kuntatalouden tilinpäätökset vuonna tulevat näyttämään todellisuutta positiivisemmilta, sillä tilinpäätöksiin vaikuttaa kuntia koskeva velvoite yhtiöittää kilpailevilla markkinoilla toimivat toiminnot. Kuntaliiton arvion mukaan yhtiöittämisvelvoite parantaa kuntien tuloksia kirjanpidollisen voiton kautta jopa miljardilla eurolla. Loviisan kaupungin kirjaama kirjonpidollinen voitto satamatoiminnan yhtiöittämisestä tulee olemaan noin 5,5 miljoonaa euroa tilinpäätöksessä. Silti kaupungin tulosennuste 1 8/ jää vain 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kuntien talousarvioihin vuodelle 2015 vaikuttava merkittävin valtion tekemä uudistus on kuntien vastuun lisääminen pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Kuntaliiton arvion mukaan uudistuksella on radikaaleja vaikutuksia kuntien menoihin. Laskelmien mukaan sen vaikutus koko kuntatalouteen on noin 220 miljoonaa euroa. Hallituksen kaavailujen mukaan yhteisöveron jako-osuutta tullaan työttömyystilastojen perusteella korottamaan 75 miljoonaa euroa. Kompensaatio tasoittaa kustannusten kasvua, mutta silti kustannukset tulevat kasvamaan. Loviisan kaupungissa kustannukset voivat Kelalle maksettavien sakkopäivien muodossa kaksinkertaistua 1,3 miljoonaan euroon, mikäli asiaan ei tarmokkaasti puututa. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus tulee olemaan yksi historian merkittävimmistä muutoksista, joka näkyy talousarviossa jo suunnitelmakaudella Asioiden valmistelu on vielä hyvin keskeneräistä ja suunnittelutyö talousarvion suunnitelmavuodelle 2017 on lähes mahdotonta. Näyttää kuitenkin siltä, että perusturvakeskuksen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan pois kaupungin organisaatiosta. Noin 37 % tuki- ja hallintopalveluista on kohdistunut perusturvaan. Tämä osa kaupungin tuottamista tuki- ja hallintopalveluista tulee jatkossa myös tarkastelun kohteeksi. Ennakkotietojen mukaan työn tuottavuus kasvoi viime vuonna 0,7 %, kun se edellisvuonna supistui 1,6 %. Palkkaratkaisu on maltillinen ja palkkakehityksen arvioidaan jäävän kilpailijamaita alhaisemmalle tasolle. Kustannuskilpailukyvyn lievä koheneminen parantaa vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä. Työllisyys on supistunut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta ja työpaikkojen määrän oletetaan vähenevän ensi vuoden alkupuoliskolle saakka. Vientimarkkinat elpyvät hitaasti ja kiristyvä verotus syö kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Vuonna 2015 ulkoisen kustannuspaineen arvioidaan pysyvän vaimeana. Kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan tänä vuonna keskimäärin noin 1 %. Korkojen ennustetaan pysyvän edelleen matalina. (ETLA, Suhdanne :2).

10 10 Kaupungin asukkaat Heinäkuun lopussa Loviisan kaupungin asukasmäärä oli Tilinpäätökseen 2013 verrattuna asukasluku on kasvanut yhdeksällä henkilöllä (0,05 %) TP 2012 T P 2013 VÄESTÖN KEHITYS TOT 7/ ENN (TILASTO KESKUS) ENN 2015 (TILASTO KESKUS) ENN 2016 (TILASTO KESKUS) ENN 2017 (TILASTO KESKUS) ENN 2020 (TILASTO KESKUS) LOVIISAN TAVOITE 2020 ASUKKAITA Loviisan strateginen asukastavoite vuoteen 2020 mennessä on edelleen asukasta. Tavoite on asukasta enemmän kuin tilastokeskuksen ennuste, ja strategiaa onkin tarkoitus päivittää vuoden 2015 aikana. Ikärakenne-ennuste v 7-19 v v yli 65-v 0-6 v 7-19 v v yli 65-v 7 % 7 % 25 % 14 % 28 % 13 % 54 % 52 % Loviisan kaupungin asukkaiden painopiste on työssäkäyvässä väestössä vuotiaiden osuus on 54 % koko asukasluvusta. Huomioitavaa on, että työikäisten osuus näyttää pienenevän noin 1 %:n vuosivauhdilla. Vuonna 2012 työikäisten osuus oli 56 %. Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut samassa suhteessa. Loviisan kaupungin ikärakenteen ennustetaankin nousevan ja yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan 24 %:sta 28 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Lasten ja nuorten osuuden ennustetaan pysyvän suunnilleen samalla, yli 20 %:n tasolla.

11 11 Työpaikat ja työllisyys Heinäkuussa Loviisan kokonaistyövoima oli henkilöä ja työttömyysaste 11,6 %. Vastaava luku heinäkuussa 2013 oli 10,9 %. Loviisassa on tällä hetkellä, syyskuussa, avoimia työpaikkoja yhteensä 75. Heinäkuussa Uudenmaan työttömyysaste oli 11,2 %. Loviisan työttömyysaste on noussut vuoden aikana ja Loviisa sijoittui Uudenmaan työttömyystilastossa kahdeksannelle sijalle. Loviisan työpaikkaomavaraisuus on noin 83 %. Loviisassa asuvasta työllisestä työvoimasta henkilöä kulkee työpaikoilleen muille paikkakunnille ja muilta paikkakunnilta Loviisassa käy puolestaan töissä noin henkilöä, pääosin Kotkan, Kouvolan, Pyhtään, Porvoon, Helsingin ja Lapinjärven seuduilta. Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät Tulosennuste Loviisan kaupungin osavuosikatsauksessa tammi elokuulta ennustetaan noin 2,4 miljoonan euron ylijäämää. Merkittävimmät asiat, jotka vaikuttavat vuoden tulosennusteeseen, ovat sataman yhtiöittämisestä saatu kirjanpidollinen 5,5 miljoonan euron voitto sekä verotulot, joiden ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,6 miljoonalla eurolla. Vanhojen kaatopaikkamaiden parantamiseen varautuminen aiheuttaa euron menolisäyksen, joka tullaan huomioimaan tulosvaikutteisesti tilinpäätöksessä. Lisäksi liikuntahallisäätiön purkamisesta aiheutuu Loviisan kaupungille noin 0,5 miljoonan euron alaskirjaus velkasaamisiin.

12 12 Loviisan kaupungin toteuma ja tulosennuste Tammi-elokuu Koko vuosi (1 000 ) Toteuma (kumul.) Talousarvio Ero-% Edellinen vuosi Ennuste (12 kk) Erotus toteuma/ talousarvio Talousarvio Erotus ennuste/ talousarvio Ero-% Edellinen vuosi Toimintatuotot ,0 % ,8 % josta sisäiset ,5 % ,9 % josta ulkoiset ,3 % ,2 % Toimintakulut ,7 % ,8 % josta sisäiset ,1 % ,9 % josta ulkoiset ,0 % ,8 % Toimintakate ,6 % ,7 % Verotulot ,5 % ,5 % Valtionosuudet ,8 % ,7 % Rahoitustuotot ja kulut ,9 % ,4 % Vuosikate ,4 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,5 % Satunnaiset erät ,0 % ,0 % -64 Tilikauden tulos ,5 % ,9 % Tilinpäätössiirrot ,0 % ,0 % -323 Vähemmistöosuudet ,0 % ,0 % 0 Tilikauden yli-/alijäämä ,5 % ,9 % Kaupunginhallitus asetti keväällä talousarvioraamin, joka sisälsi kahden miljoonan euron säästövaateen talousarviovuodelle Säästövaateesta miljoonan euron olisi kohdistuttava henkilöstömenoihin. Edellisen vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä laaditut tehostamisohjelmat on toimeenpantu keskuksissa ja tehostamistoimenpiteet yhdessä luonnollisen poistuman kanssa ovat johtaneet säästötavoitteen saavuttamiseen kokonaisuudessaan. Valtiontalouden kehysriihien päätökset, olemassa olevien kiinteistöjen suuri korjausvelka ja uudet investointitarpeet sekä kaupungin ikääntyvä väestörakenne on haasteellinen yhtälö. On välttämätöntä kehittää tuottavuutta lisääviä ja kustannusten kasvua hillitseviä toimintatapoja laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi myös jatkossa. Riittäviä säästöjä ei tulevaisuudessa tulla saavuttamaan ilman rakenteellisia muutoksia.

13 13 Verotulot ja valtion osuudet Hallitus on tehnyt syksyn budjettiriihessä, kevään kehysriihessä ja aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna Muutoksia on tehty kunnallisverotuksen veroperusteisiin, yhteisöverotukseen ja kiinteistöverotukseen vuodesta alkaen. Lisäksi joitain aiemmin päätettyjä veromuutoksia on peruttu ja yhteisöveron jako-osuutta esitetty korotettavaksi varojen osoittamiseksi kunnille pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Tuloveroprosentti Budjettiriihessä päätettiin kunnallisveron tuottoa vähentävistä muutoksista perusvähennykseen, työtulovähennykseen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennykseen sekä uuden lapsivähennyksen käyttöönotosta. Loviisan ennakonpidätyksen alaisten tulojen kehitys on ollut laskeva myös vuosina 2012 ja 2013, mikä tarkoittaa kaupungille pienempää jako-osuutta. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain sovellettavasta tuloveroprosentista, joka on ollut vuodesta 2011 Loviisan kaupungissa 19,75 %. Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma on laadittu oletuksella, että tuloveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla vuosina 2015 ja Vuodelle 2017 on laskettu 0,5 %:n korotus. Osuus yhteisöveron tuotosta Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat tuloveroa yhteisöveron muodossa. Yhteisövero lasketaan kunkin yhteisön veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Liikelaitosten, julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten sekä laitosten yhteisöverovelvollisuus koskee vain elinkeinotuloja. Vuonna 2015 kuntien yhteisöveron jako-osuus muuttuu erinäisten veroperustemuutosten johdosta. Lisäksi budjettiriihessä päätettiin, että kunnille siirretään työmarkkinatuen rahoitusvastuu ja sitä kompensoidaan myös yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Näiden muutosten jälkeen kuntaryhmän osuudeksi on vuonna 2015 arvioitu muodostuvan 36,26 % ja verovuonna 2016 esitetään jako-osuudeksi 30,31 %. Yhteisöveroprosentti aleni 24,5 %:sta 20 %:iin vuonna. Yhteisöverotuotto on merkittävä rahoituserä Loviisan kaupungin talousarviossa. Koska yhteisöverotuotto on riippuvainen yritysten tuloksesta, on sen suuruutta vaikea arvioida etukäteen. Kiinteistöveroprosentti Hallituksen kehysriihessä on työryhmän esityksen mukaisesti sovittu, että kiinteistöverojärjestelmää kehitetään ensivaiheessa korottamalla verotuksen pohjana olevia arvoja lähemmäksi niiden todellisia arvoja. Arvojen määrityksissä ja ajan tasalle saattamisessa lisätään etenkin kuntalaisten ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää vastuuta. Talousarvioesitys on laadittu sen pohjalta, että yleinen kiinteistöveroprosentti (1,00 %), vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti (0,50 %) ja muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti (1,0 %) pidetään vuoden 2013 tasolla. Loviisan kaupungin osalta verotusarvojen odotetaan nousevan noin 0,4 %.

14 14 Oheisesta taulukosta selviävät Loviisan kaupungin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit, ehdotus vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi sekä kiinteistöverolaissa säädetyt ylä- ja alarajat KIINTEISTÖVERO- PROSENTIT verotusarvo 2015 arvio VAIHTELUVÄLI KIINTEISTÖVERO- TUOTTO 2013 Yleinen kiinteistövero ,60 1,35 % 1,00 % 1,00 % Vakituisten asuntojen kiinteistövero Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero ,32 0,75 % 0,50 % 0,50 % Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti korotettuna enintään 0,6 prosenttiyksiköllä 1,00 % 1,00 % Voimaloiden kiinteistövero ,60 2,85 % 2,85 % 2,85 % Yleishyödylliset yhteisöt ,00 1,35 % 0,00 % 0,00 % 0 Rakentamattomat rakennuspaikat ,00 3,00% 3,00 % 3,00 % YHTEENSÄ: Verotulot yhteensä Talousarvio vuodelle pohjautuu oletukselle, että verotuloja saadaan yhteensä 64,1 miljoonaa euroa, mutta verotuloennuste on 1,6 miljoonaa euroa vähemmän. Talousarviossa vuodelle 2015 on verotulojen laskettu alenevan noin miljoonalla eurolla. Verotulojen kehitys Verotulot Ennuste/ TP/BS 2013 TA/BG Prognos TA/BG 2015 TS/EP 2016 TS/EP 2017 Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero

15 15 Valtionosuudet Kaupungin valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu Keskeiset perusperiaatteet säilyvät ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus säilyy nykyisellään. Valtionosuusuudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Loviisan kaupungille tasauserä vuodelle 2015 on noin 1,0 miljoona euroa. Valtio lisää kuntien omarahoitusosuuksia leikkaamalla kuntien saamia valtionosuuksia. Kaikkiaan valtiontalouden kehysriihien leikkauspäätösten vaikutus on vuosina noin 277 euroa/ asukas. Loviisan kaupungille tämä tarkoittaa noin 4,3 miljoonan euron valtionosuuden menetystä. Vuonna 2015 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti on alustavissa laskelmissa 25,42 %, kun se vuonna 2013 oli 30,96 %, ja kunnan omarahoitusosuus 3 522,51 euroa/ asukas, kun vuonna 2013 omarahoitusosuus oli 3 136,92 euroa/asukas. Kuntien peruspalvelujen omarahoitusosuus on kasvanut kahdessa vuodessa 12,3 % asukasta kohden. Opetus- ja kulttuuriministeriön säästöt kohdistuvat mm lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Vuodelle 2015 tehdään normaalit indeksikorotukset, mutta yksikköhintoja leikataan. Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan Loviisan kaupunki tulee saamaan valtionosuuksia vuonna 2015 noin 24 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna tullaan saamaan (24,8 miljoonaa euroa talousarvioennusteessa ) Statsandelar Ennuste/ TP/BS 2013 TA/BG Prognos TA/BG 2015 TS/EP 2016 TS/EP 2017 Opetus- - Undervisning o kultur Tasausjärjestelmä - Utjämningssystem Peruspalv. valt.os. - Basserv. statsandel

16 16 Lainanotto ja rahoitustarve Kaupungin lainakanta tilinpäätöksessä 2013 oli 18,2 miljoonaa euroa, eli euroa jokaista loviisalaista kohden. Suomenkielisen koulukeskuksen hanke on valmistunut suunnitelmien mukaisesti ja talousarvion mukaista lainaa on otettu tilikauden aikana 6 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että jokaista asukasta kohden lainamäärä oli lisääntynyt 386 euroa. Vuoden loppuun mennessä lainamäärän arvioidaan nousevan noin 30 miljoonaan euroon. Loviisan kaupungin investointitarve on varsin mittava verrattuna kaupungin tulorahoitukseen. Lainamäärä kasvaa suureksi ja jo suunnitelmakauden lopussa ja vuonna 2017 lainat asukasta kohden ovat euroa. Investoinnit, poistot, korot ja lainasaldo (ilman liikelaitosta) miljoonaa euroa/miljoner e uro TP/BS 2013 TA/BG ENN./ PROGN. Investoinnit/Investeringar 9,3 7,8 12 7,2 9,6 9 12,1 10,7 7 6,6 Poistot + korot/avskrivn. + räntor 3,2 3,6 3,3 3,4 4,1 4,4 4,7 4,5 4,5 4,5 Lainasaldo/Lånestock 18,2 30,1 30,1 36,7 44,9 51,7 59,4 65,6 69,4 71,8 TA/BG 2015 TS/EP 2016 TS/EP 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019 TS/EP 2020 TS/EP LAINAT /ASUKAS - LÅN /INVÅNARE LAINAT/LÅN /ASUKAS/INVÅNARE TP/BS 2013 TA/BG ENN./ PROGN. TA/BG 2015 TS/EP 2016 TS/EP

17 17 Talousarvion yhteenveto 211AA Loviisan kaupunki (ei sis. Loviisan Vesiliikelaitos) TILINPÄÄTÖS 2013 TALOUSARVIO muutoksineen TALOUSARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TALOUS- SUUNNITELMA 2017 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot josta sisäiset Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut josta sisäiset Toimintakate josta sisäiset Toimintakate ulkoinen Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät, TP siirrot Tilikauden yli-/alijäämä Tasapainottamisohjelma vuosille Tasapainottamisohjelman toteuttaminen parantaa vuosikatetta sekä pienentää arvioitua alijäämää ja lainakantaa. Toimintamenojen pysyvä vähentäminen parantaa automaattisesti seuraavan vuoden vuosikatetta. Edellisvuoden kertymän lisäksi kunkin vuoden uudet tasapainotustoimenpiteet parantavat tulosta. Lisäksi tasapainotustoimien ansiosta lainatarve ja siten myös korkokulut vähenevät. Investointiohjelman karsinta vaikuttaa tulokseen korkokuluja ja poistoja vähentävästi. Tasapainottamista vaikeuttaa yhdistymisavustusten loppuminen, merkittävät leikkaukset valtionosuuksiin sekä verotulojen aiempaan nähden hidas kasvu. Myös raskas investointiohjelma lisää talouspaineita ja syö tasapainotustoimenpiteillä saavutettavia kustannussäästöjä.

18 18 TOIMENPITEET Rahoitusvaikutus Rahoitusvaikutus 2015 Rahoitusvaikutus 2016 Kokonaisvaikutus 2016 Kotihoidon uudelleenorganisointi; oma toiminta + toiminnanohjausjärjestelmä Hammashuollon uudelleenorganisointi; toiminta keskitetään pääterveysasemalle Avohuollon ja neuvolavastaanottojen uudelleenorganisointi; Tesjoki, Valko ja Liljendal keskitetään ja Ruotsinpyhtää Vuodeosastotoiminnan tehostaminen; supistettu toiminta kesällä, vuodepaikkojen vähentäminen Perusterveydenhuollon henkilöstön eläkkeelle jäännit ja toiminnan tehostaminen Erikoissairaanhoito; oma tuottavuusohjelma, 1 %/vuosi Mielenterveyspalveluiden asumispalvelut; kuntoutettavaan työhön panostetaan Elintarvikelaboratorion lakkauttaminen Laboratorio- ja röntgenpalveluiden tehostaminen Perusturvakeskus yhteensä Muutokset kouluverkossa, suora vaikutus sivistyskeskukseen; Isnäsin koulu, Isnäs skola ja Teutjärven koulu lakkautetaan Muutokset kouluverkossa, suora vaikutus sivistyskeskukseen; Tessjö skola ja Tesjoen koulu lakkautetaan Tuntikehysleikkaus; kevät Tuntikehyksen tarkastelu (vl 7 9), syksy Lovisa Gymnasiumin rehtoruusjärjestelyt, syksy Suomenkielisen koulukeskuksen rehtoruusjärjestelyt, syksy Senson toiminta lakkautetaan Varhaiskasvatuksen hallinnossa eläköityminen. Työtehtävät järjestetään uudelleen Lasten viikonloppuhoidon keskittäminen Sivistyskeskuksen sijaisjärjestelyt, määräaikaiset työsuhteet Liikuntahallin vahtimestaripalvelut sisäisin järjestelyin Kirjastoverkko; eläkkeelle siirtymiset kirjastotoimessa Koulujen ja lukioiden johtokuntien lakkauttaminen Päivähoitoyksiköiden siirtyminen pois vuokratiloista Reuna-alueiden oppilaskuljetukset Muut toimenpiteet; supistettu kulttuuritoiminta, työkäytäntöjen tehostaminen Sivistyskeskus yhteensä Teknisen keskuksen töiden uudelleenorganisointi Kasvihuone Alueiden hoidon uudelleenjärjestely Käytöstä poistetut rakennukset Energiasäästö, rakennukset Katuvalaistus ja hoitoluokitukset Muita pieniä toimenpiteitä Tekninen keskus yhteensä Yleisen hallinnon ja konsernihallinnon eläkkeelle jäännit ja töiden uudelleenorganisoinnit Ilmoitukset ja sähköiset esityslistat Yleinen hallinto ja konsernihallinto yhteensä Yhteensä Säästövaade Erotus

19 19 Loviisa-konserni ja sen tavoitteet Kuntakonserni tarkoittaa kunnan sekä yhden tai useampien juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin (emoyhteisöllä) tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisöt). Kuntakonsernin tilinpäätökseen yhdistellään myös osuudet osakkuusyhteisöjen voitosta ja tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Osakkuusyhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kaupungilla on merkittävä omistusosuus, mutta joissa edellä mainittua määräysvaltaa ei ole. Kuntayhtymät sisältyvät kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, kuinka suuri osuus kunnalla on kuntayhtymässä. Loviisa-konserni KAUPUNGINVALTUUSTO Tarkastuslautakunta KAUPUNGINHALLITUS LOVIISAN KAUPUNKI Tytäryhteisöt/ Ulk. juridinen konserni Sisäinen konserni Konserniin kuulumattomat Kaup. palvelua tuottavat yhtiöt TYTÄRYHTEISÖT (omistusosuus-%) Liljendal Värme (99 %) Fast.Ab Wahlborg Kiint.Oy (95,23 %) Fast.Ab Liljendal bostäder (100 %) Bost. Ab Liljendal Åstrand as (100 %) Fast. Ab Neutronborg Kiint. Oy (100 %) Fast. Ab Siknätet Kiint. Oy (100 %) As.Oy Loviisan Vatro Bost.. Ab (100 %) Rauhalan liiketalo kesk. Oy (61,6 %) Fast. Ab Lov-AsKiint. Oy (62,5 %) Fast. Ab Stenborg Kiint. Oy (54,5 %) Kiint. Oy Ruotsinp. Vuokrat. (100 %) Ruotsinp. Eläkeläisas. Säätiö (100 %) Tesjoen Liikekulma KK Oy (83,8 %) Ruotsinpyhtään Kauppakulma (56,92 %) Fast. Ab Pernå bostäder (100 %) Pensionärshusstiftelsen i Pernå rf. (100 %) Loviisan liikuntahallisäätiö (100 %) Fast.Ab Talludden (71,1 %) Loviisanseudun Vesi Oy (81,04 %) Fast.Ab Lugnet (51 %) LOVIISA PERUSTURVAKESKUS SIVISTYSKESKUS LOVIISAN SATAMA OY TEKNINEN KESKUS YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO LOVIISAN VESILIIKELAITOS KUNTAYHTYMÄT (peruspääoma-%) - Hels. ja Uud. Sairaanh.piiri (0,96 %) - Kårkulla samkommun (3,12 %) - Eteva Ky (1,42 %) - Inveon (25,5 %) - Itä-Uudenmaan Koulutus Ky (15,41 %) - Uudenmaan liitto (1,02 %) OSAKKUUSYHTEISÖT (omist.osuus-%) -Bost.Ab Mickelsbo (31,9 %) - Fast.Ab Mariegatan 12 (31,2 %) - Kiint.Oy Petjärvenrivi (40 %) - As.Oy Ruots. Koivulanrinne (40,3 %) - Fast.Ab Forsby Center (34,0 %)

20 20 Loviisan kaupungilla on konserniohje, jossa määritellään konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Konserniohjeet koskevat Loviisan kaupunkia ja tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Ohjeella on keskeinen merkitys kaupungin omistajapolitiikan välineenä. Kaupunkia kuntayhtymissä edustaville henkilöille annetaan myös konserniohjeen mukaisia toimintaohjeita. Edustajia informoidaan siitä, että heidän on tärkeää välittää jatkuvasti asianmukaista tietoa kyseisen yhteisön toiminnasta kaupungille. Kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernille tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kuntalain muutoksen myötä valtuusto voi asettaa kunnan konsernijohdolle tavoitteita ja määritellä periaatteita tytäryhteisöjen toiminnan ja ohjauksen valvonnasta. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kaupungin tilinpäätöksessä on selonteko asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Loviisan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat pääosin kiinteistöyhteisöjä, joiden tehtävänä on huolehtia kaupungin vuokra-asuntotarjonnasta. Lisäksi konserniin kuuluu säätiöitä, joiden tehtävät pohjautuvat sosiaalisiin tai sivistyksellisiin perusteisiin. Konserniin kuuluu myös Oy Loviisanseudun Vesi, joka omistetaan yhdessä Lapinjärven ja Myrskylän kuntien kanssa. Oy Loviisanseudun Vesi on voittoa tavoittelematon, käyttöveden hankinnasta vastaava yhtiö. Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia ja käyttää omistajan ohjausvaltaa. Operatiivinen johtaminen on kaupunginjohtajan vastuulla. Kuntalakiluonnoksessa (luonnos hallituksen esitykseksi 8.5.) on vahvistettu kuntakonserninäkökulmaa, minkä osoituksena kunnan tulee talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksyä kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Myös kuntatalouden tunnusluvut (119 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely) lasketaan kuntakonsernin tilinpäätösluvuista, jolloin kuntakonsernin talouden kehitystä on syytä seurata myös tilikauden aikana. Laadukas konserniohjaus ja -valvonta edellyttävät tehokasta ja tarkoituksenmukaista konsernirakennetta sekä seurannan mahdollistavaa raportointijärjestelmää. Kuntakonsernin tavoitteena ovat: 1. Kiinteistöyhteisöjen fuusioiminen. Luodaan taloudellisesti terveellä pohjalla olevia kiinteistöyhteisöjä, joiden vuokrataso pysyy markkinavuokrien alapuolella. 2. Palvelutalo Esplanadin aseman määrittely kaupunkikonserniin nähden. Selvitetään voisiko säätiön toiminta tai osa siitä olla osa kaupungin omaa toimintaa. 3. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laatiminen ja yhteensovittaminen Loviisan Vesiliikelaitoksen, Loviisanseudun Vesi Oy:n ja omistajakuntien kanssa. 4. Omistajapoliittisten linjausten määrittely suhteessa konserniyhtiöihin. 5. Konserniohjeiden päivitys. 6. Raportointijärjestelmän määritteleminen ja käyttöönoton valmistelu kuntalakiuudistuksen tuomat velvoitteet huomioon ottaen.

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014 2016

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014 2016 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016 2018

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016 2018 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016 2018 Kaupunginhallitus 20.10.2015 Kaupunginvaltuusto 11.11.2015 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Loviisan

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2013 2015

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2013 2015 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2013 2015 Kaupunginvaltuusto 15.11.2012 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 20.04.2012 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot