Parempien yhteyksien Pirkanmaa. Taustadokumentti Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta tärkeistä hankkeista edunvalvonnan tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parempien yhteyksien Pirkanmaa. Taustadokumentti Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta tärkeistä hankkeista edunvalvonnan tueksi"

Transkriptio

1 ParempienyhteyksienPirkanmaa TaustadokumenttiPirkanmaanliikennejärjestelmänkehittämisen kannaltatärkeistähankkeistaedunvalvonnantueksi KaupunkiraideryhmäTampere 2010

2 Sisällysluettelo 1.Tarkoitus Hankkeidenluokittelu Kärkihankkeet Tampereenraitiotie Vantaanlentorata Tärkeätpienethankkeet Tampere Lahti Pietari junajariihimäenkolmioraide Pirkkalanlentoterminaali Pirkkalanlentoasemanmaaliikenneyhteydet Pirkanmaanlähijuna Muutoinhyödyllisethankkeet Tampereenbussiliikenteenkehittäminen LisäraiteetjanopeudennostovälilläTampere Helsinki LisäraiteetjanopeudennostovälilläTampere Oulu Tallinnan tunnelijarailbaltica Johtopäätös... 9

3 1.Tarkoitus TämändokumentintarkoitusonesitelläPirkanmaanlähivuosienja vuosikymmentenkehityksenkannaltatärkeimmätsuunnitellutliikennehankkeet riippumattasiitäsijaitsevatkonefyysisestipirkanmaallavaimuualla.painopiste onraideliikenteessäjalentoliikenteessä.tieliikenneonjätettytarkastelun ulkopuolelle.dokumenttiavoidaankäyttääpohjanapirkanmaanedunvalvontaa suunniteltaessa. 2.Hankkeidenluokittelu Hankkeetontässädokumentissaluokiteltukolmeenkategoriaan: 1. Kärkihankkeet 2. Tärkeätpienethankkeet 3. Muutoinhyödyllisethankkeet Kärkihankkeitatulisipyrkiäedistämäänkaikinkeinoin. Tärkeätpienethankkeetovatyhtätärkeitäkuinkärkihankkeet,muttaniiden kokoeiedellytäyhtävahvaaedunvalvontaakuinkärkihankkeidensuhteenon tarpeellista.nämäpystytääntarvittaessatoteuttamaanjokopaikallisin voimavaroin,yksityisestitaimuutoinpieninsatsauksin. MuutoinhyödyllisethankkeetovatmerkittäviäPirkanmaankannaltajaniitä tulisipyrkiäedistämäänniinpitkällekuinneeivätsyöresursseja kärkihankkeilta.

4 Kuva1.Hankkeidenluokitteluvaikuttavuuden,prioriteetinjainvestoinninsuuruudenmukaan. Kuva2.Hankkeidensijaintikartalla.

5 3.Kärkihankkeet 3.1Tampereenraitiotie Tampereenraitiotieonvälttämätönedellytyssille,ettäkaupunkivoiottaa vastaansilleennustetunväestönkasvunsiten,ettäco2 päästöteivätkasva, joukkoliikenteensubventioeikasva,autoliikenneinvestoinniteivätkasvaja kaupunginkeskustasäilyyelinkelpoisenasekähoukuttelevanaympäristönä liike elämällesekätoivottavastiparantuunäissäsuhteissa. Raitiotiemahdollistaajoukkoliikenteenkäyttötaloudentappionkääntämisen ylijäämäksi,jaonlisäksimerkittäväsujuvuudenjaviihtyisyydenlisääjä kaupunkilaistenjokapäiväiseenelämäänjaliikennöintiin. 3.2Vantaanlentorata VantaanlentorataelisuorakaukoliikenteenrautatieyhteysKeravaltaVantaan lentoasemankauttapasilaanparantaatampereentavoitettavuutta kansainvälisenlentoliikenteennäkökulmasta.matkavantaanlentoasemalta Tampereelletulisiparhaimmillaankestämäännointunnin,mikätarkoittaa Tampere Helsinki liittymälentojenkorvautumistajunayhteydellä.tiheä junayhteysontavoitettavuudenkannaltaparempikuinmuutamankerran päivässäkulkevalentoyhteys,jaottaenhuomioonlentoasemamuodollisuudetja lentoasemallehankkiutumisen,junakoetaanyhtänopeaksitainopeammaksi kuinliittymälento. VantaanlentoradantoteutuminenparantaisiselkeästiTampereen houkuttavuuttakansainvälisestitoimivienyritystensijaintikohteena.erityisesti houkuttavuuslisäyskohdistuisirautatieasemanlähiseutuun,mm.tullin alueeseenjasuunniteltuunratapihankanteen. Onhuomattava,ettäTampere Pirkkalanlentoasemankehittämineneikorvaa Vantaanlentorataa.Pirkkalastaeiikinätuleolemaanyhtäkattavaa reittitarjontaakuinvantaalta.vaikkapirkkalanlentoyhteydetkehittyisivät,jää ainatarpeitajoitavartenkannattaalentäävantaalta.viimeistäänsiinävaiheessa kunlyhyetliittymälennotloppuvatympäristö jakannattavuussyistä,tampereen tavoitettavuusonpelkästäänpirkkalanlentoyhteyksienvarassaelleilentorataa olerakennettuajoissa. Onmyöshuomattava,ettäVantaannk.kehärataeipalvelesamaatarkoitusta. KehärataeitarjoavaihdotontayhteyttäTampereellevaanedellyttäävaihtamista Tikkurilassa.Onselvää,ettävaihdollinenyhteyseiolehoukuttava kansainvälisenvieraankannalta,jollointavoitettavuushyötyjääsaavuttamatta.

6 Samoinvaihtopidentäämatkaaajallisestijuuriylikriittisenrajan,jonkaalle ajallisestisijoittuvajunayhteysolisikilpailukykyinensuhteessaliittymälentoon. 4.Tärkeätpienethankkeet 4.1Tampere Lahti Pietari junajariihimäenkolmioraide VR:njaLokakuunrautateidenyhteisyritysKarelianTrainsOyaloittaa joulukuussa2010nopeutetunallegro liikenteenhelsinginjapietarinvälillä. YhteysTampereeltaPietariinmuodostuujokoTikkurilassavaihtaessatai kahdellavaihdollariihimäelläjalahdessa,jolloinriihimäki Lahti välikuljetaan hankalastilähijunassa.vaihdotaiheuttavatvaivaajaaikataulunpettäessäriskin matkaketjunkatkeamisesta.tampere Pietari yhteyseiolehoukuttavajunalla nykyisellään. Suunnitteillaonlähinnätavaraliikenteenkäyttöönnk.Riihimäenkolmioraide, jonkakauttaonmahdollistaajaajuniakulkusuuntaavaihtamattajariihimäen asemallakäymättätampereensuunnastalahdensuuntaan.tämäkolmioraide mahdollistaisimyösmatkustajaliikenteentampereeltalahteenjaedelleen KouvolaansekäPietariinja/taiImatralle.KäytännössäonkiinnivainVR:n halustaliikennöidäänkötampere Lahti Kouvola Imatra poikittaisjunaa,joka tarjoaisiyhteydetlänsi jaitä SuomenvälillesekäLänsi Suomestasujuvan vaihtoyhteydenlahdessapietarin(jamoskovan)suuntaan.tämäyhteystekisi TampereestaoleellisestiparemmintavoitettavanjunallaPietaristajalisäisi kaupunginmielenkiintoavenäläistenturistienjaliike elämännäkökulmasta. 4.2Pirkkalanlentoterminaali Tampere PirkkalanlentoasematoimiiTampereenseudunjaPirkanmaan palvelemisenohessahalpalentojenkeskuksenaetelä Suomessa.Lisäksisinne suunnitellaanpienimuotoistalentoliikenteensolmukohtaasuomenjaeuroopan välisillelennoille.lentoasematoimiisuorassakilpailutilanteessahelsinki Vantaankanssa,muttasiltikuuluuyhtälaillaFinavianpäätöksenteon alaisuuteen.tämäjärjestelyeioleomiaanedesauttamaanpirkkalan lentoasemankehittämistä.käytännössätämänäkyyterminaaliolojensurkeutena varsinkinterminaalissa2,kunkipeästikaivattujalaajennuksiaeiolesaatu toteutettua. ItsenäistenkehitysmahdollisuuksientakaamiseksiPirkkalanlentoasematai ainakinsenmatkustajatoiminnottulisiirrottaafinaviastajasiirtää maakunnalliseenhallintaan.pirkanmaankuntienja/taielinkeinoelämäntulisi pystyäkehittämäänterminaalejajamatkustajapalveluitaitsenäisesti.tähän tarkoitukseenvoisiperustaaesimerkiksierillisenosakeyhtiön.

7 ValtionrahoitustaPirkkalanlentoasemalleeiolesyytäjäädäodottamaan,vaikka oikeudenmukaisuusperusteetsensaamiselleolisikinolemassa. 4.3Pirkkalanlentoasemanmaaliikenneyhteydet NykyiselläänPirkkalanlentoasemanmaaliikenneyhteydethoidetaanPaunun bussillanumero61sekätakseilla.lisäksiryanairontilannutomien matkustajiensakäyttöönbussiyhteyksiätokeenliikenteeltä. Maaliikenneyhteyksienparantamiseksionesitettynk.Pirkkalanoikorataa,joka tarjoaisisuoranpysähdyksenlentoasemallaporistajaseinäjoeltatuleville junille.periaatteessatämäonkannatettavahanke,muttavalitettavastiliiansuuri investoinniltaansuhteessaodotettuihinhyötyihin.oikorataeiesimerkiksi parantaisijuurimitenkäänyhteyksiätampereenkaupungistapirkkalan lentoasemalleelleivälilläryhdyttäisiajamaanerillistälähijunavuoroa,joka tuskinolisikannattavamilläänmittarilla. Lentoasemanmaaliikenneyhteyksiävoisiparantaaedullisestirakentamalla Tampereenraitiotienennakoidun2.linjanlaajennuksenayksiraiteisenosuuden Pirkkalanterveyskeskukseltalentoasemalle.Jostämänlisäksitehtäisiinlyhyt pistoraidetampereenrautatieasemalleraiteen1viereensekärakennettaisiin raitiotienmatkallemuutamiaohitusraiteita,olisimahdollistaliikennöidä dedikoituja lentoratikka vuorojarautatieasemanjalentoasemanvälilläsamaan tyyliinkuinlyoninrhônexpress. 4.4Pirkanmaanlähijuna Tampereenolisimahdollistaaloittaalähijunatunninvuorovälillänaapurikuntiin ilmanlisäraiteidenrakentamista.tarvittaisiinvainmuutamaasemalaiturisekä junia,joteninvestoinnitjäisivätpieniksi.lähijunalletodennäköisestilöytyisi kysyntäätässäkinmuodossa. Suurinestelähiliikenteenaloittamiselleonlainsäädännöllinen. JoukkoliikennelakimääritteleeTampereenkaupungin joukkoliikennelautakunnanseutukunnassatoimivaltaiseksi tilaajaviranomaiseksisuhteessabussi jakevytraideliikenteeseen,mutta rautatielaintarkoittamassarautatieliikenteessätoimivaltainen tilaajaviranomainenonliikenne javiestintäministeriö.tilanneonerikuin Helsinginseudulla,missäHelsinginSeudunLiikenneHSLonmääritelty toimivaltaiseksiviranomaiseksimyösrautatieliikenteessä.käytännössäsiis tarvitaanlainmuutos,jollatampereenkaupunginjoukkoliikennelautakunnan valtuudetlaajennetaankoskemaanmyösrautatieliikennettä. Pirkanmaanlähijunaliikennöintitulisialoittaapienimuotoisenamahdollisimman pian.sensijaanliikennöinninlaajentaminenvoidaanulottaapidemmälle aikajaksolle,jonkaaikanapyritäänohjaamaankaavoitustaratavarsiinja

8 ryhtymääntoimiinlisäraiteidenrakentamiseksi.pienimuotoisena lähijunaliikennetäydentääsopivastitampereenpaikallisliikenteentarjontaa tuomallaseutumatkustajiakaupunginkeskustaan,muttasilläeiolekäytännössä merkitystäkaupunginsisäisessäliikenteessä.merkitysseutuliikenteessä realisoituuvastapitkälläaikavälilläsenmukaankuinkapaljonasutustaja työpaikkojasiirtyyratavarsiintulevinavuosikymmeninä. 5.Muutoinhyödyllisethankkeet 5.1Tampereenbussiliikenteenkehittäminen RaitiotienohellaTampereenbussiliikennettätulisikehittäärunkobussilinjaston suuntaanjamahdollisestikorvataosabussilinjoistatrolleybusseilla.nämä toimeteivätkorvaaraitiotietä,koskaneeivättuotavastaavaasäästöä liikennöintitaloudelleeivätkätarjoayhtälaadukastapalveluataipysyviä parannuksiakaupunkimiljööseen.bussiliikennettäkuitenkintarvitaan täydentämäänraitiotienpalvelua,jailmastosyistätulisitutkiavoisikoraitiotien toteuttamisenjälkeenjäävilläkuormitetuimmillabussilinjoillaryhtyä liikennöimääntrolleybussikalustolla. 5.2LisäraiteetjanopeudennostovälilläTampere Helsinki LisäraiteetTampereenjaHelsinginvälillämahdollistavatnopeudennoston,kun hitaammatjunattairuuhkautumineneivätenäähidastanopeitajunia.nykyisin käytössäolevallajunatekniikalla(esim.pendolino)onmahdollisuussaavuttaa ainakinmatka aika1h10min.tämäriittääyhdistämääntampereenja Helsinginseudutyhtenäiseksityössäkäyntialueeksiosaviikkoisentyöskentelyn kannalta(esim.kunmatkustetaantyöpaikalle2 3päivänäviikossa). Päivittäiseentyössäkäyntiinmatkaonsiltikäytännössähiemanliianpitkä. Matka aikaaonmahdollistalyhentääjonkinverransiirtymälläaitoon suurnopeuskalustoon(vrt.ranskalaisettgv junat).tämäkuitenkinedellyttää kokonaanuudenradanrakentamista,jonkakustannukseteivätolisiperusteltuja suhteessasaatavaanhyötyyn. 5.3LisäraiteetjanopeudennostovälilläTampere Oulu LisäraiteetTampereenjaOulunvälilläovatosittainjorakenteillarataosalla Seinäjoki Kokkola Ylivieska.Lisäraiteetmahdollistavatjunatarjonnan kasvattamisenjamatka ajanlyhentämisenparhaimmillaanehkäreiluun3 tuntiin.nämätekijätyhdessäparantavatmahdollisuuksiatehdäedestakainen

9 työmatkapäivänsisälläoulustatampereelletaitampereeltaouluun.tämä lisänneekaupunkienvälistävuorovaikutusta,mistäonsynergiahyötyjä elinkeinoelämälle. 5.4Tallinnan tunnelijarailbaltica Keskipitkälläaikavälillänäyttäätodennäköiseltä,ettäelleivaihtoehtoisia energianlähteitälentoliikenteelleonnistutakehittämään,lentoliikennetulee kallistumaanjavähenemäännykyisestä.matkustustarpeitakorvattaneenjonkin verranetäläsnäololla(esim.videokonferensseilla),muttaniitätuleeedelleen olemaanmm.elinkeinoelämännäkökulmasta.samoinvapaa ajanmatkustusta oletettavastihalutaanedelleenharjoittaajonkinverran. Lentoliikennettäonmahdollistatietyilläetäisyyksilläkorvatajunaliikenteellä. Eurooppaanonrakentumassanopeidenjunayhteyksienverkosto,johon Suomenkinolisisyytäintegroitua.Käytännöllisimmintämätapahtuisi rakentamallarailbaltica ratavarsovastabaltianmaidenhalkitallinnaanja edelleentunnelissahelsinkiin.matkustajaliikenteenlisäksiratajatunneli palvelisivattavaraliikennettä. Tallinnan tunnelijarailbalticaovattampereennäkökulmastasuuri mahdollisuus.nemahdollistavatvaihdottomatjunayhteydettampereelta eräisiinlänsi Euroopanmetropoleihinsaakka.Edellytyksenätälleon,että Tallinnan tunnelinjunaliikennettäeikatkaistahelsinkiinvaanjatketaan pohjoiseensuomensisälläpäärataapitkin.tampereenjapirkanmaankannalta edunvalvonnanpainopistetulisiollapaitsinäidenhankkeidenedistämisessäniin myössiinä,ettäpyritäänvarmistamaanetteieuroopan liikennettäkatkaista Helsinkiin.Tämäsaattaaedellyttäävaihtuvaraideleveyskalustonkäyttöönottoa, jottasuomensisällävoidaanhyödyntäänykyistärataverkkoa. 6.Johtopäätös Pirkanmaanedunvalvonnankannaltaeiriitätarkastellahankkeita,joiden fyysinensijaintiosuupirkanmaalle.jatkossayhäuseammallapirkanmaan ulkopuolellesijoittuvallahankkeellaonimplikaatioitapirkanmaankehitykselle. TällaisiaPirkanmaanulkopuolisiahankkeitatuleeedistääkaikinkeinoinsilloin kunniistäonhyötyämyöspirkanmaalle. HuomioidensekävaikutuksetPirkanmaalleettäkyseessäolevieninvestointien suuruus,pirkanmaanensisijaisestiedistettävätkärkihankkeetovattampereen raitiotie(jokatakaakaupunginliikenteentoimivuudensisäisesti,hallitun kasvunjamiellyttävänmiljöön)javantaanlentorata(jokaparantaatampereen kansainvälistäsaavutettavuuttajahoukuttavuuttakansainvälisen yritystoiminnansijaintipaikkakuntanaparemminkuinmikäänmuuhanke).

10 LisäksitoissijaisestikäytettävissäolevinkeinoinonedistettäväPirkkalan lentoterminaalinkehittämisestä(mikäparantaisipirkkalanlentoaseman houkuttavuuttajatarjoaisivantaatatehokkaampialentoyhteyksiäselektiivisesti joillakinreiteillä)sekälentoasemankytkemistätampereenraitiotiehennk. lentoratikan välityksellä.edistettäviähankkeitaovatmyösriihimäen kolmioraidettahyödyntäväjunayhteystampereelta Lahteen/Kouvolaan/Imatralle,koordinoidullavaihtoyhteydelläPietarin suuntaan,jaaikanaansuoraallegro junatampereeltapietariin,sekä Pirkanmaanlähijunaliikenteenensimmäinenvaiheharvallavuorovälilläja pienininvestoinnein. Näidenlisäksionuseitahankkeita,joillaonimplikaatioitaPirkanmaankannalta jajoitakannattaaperiaatteessaedistää,muttajotkaovatsuhteessavähemmän tärkeitätaivähemmänajankohtaisiakuinyllämainituthankkeet.

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020 Aiehaku Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014 Paikkakunta Päivä Liittohallituksen jäsen, jäsenet/ SuPerin toimihenkilö Jäseniltapaikka Kellonaika Sitovat ilmoittautumiset Helsinki ti 1.4. Tuula Kumpulainen / Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu

Lisätiedot

kassatoimintoihin uuden tulevaisuuden on rakentanut p. 020 789 0750 myynti@jariahola.fi Tarkemmat tiedot www.jariahola.fi

kassatoimintoihin uuden tulevaisuuden on rakentanut p. 020 789 0750 myynti@jariahola.fi Tarkemmat tiedot www.jariahola.fi on rakentanut uuden tulevaisuuden kassatoimintoihin Ei enää kalliita investointeja, vaan monipuolisia, mutta helppokäyttöisiä ratkaisuja - edulliseen hintaan. kassapäätteet maksupäätteet rahankäsittelylaitteet

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttoliike Muuttoliike 2013 Muuttovoitto kasvanut, mutta muuttaminen vähentynyt Tampere sai vuonna 2013 muuttovoittoa yhteensä 2 366 henkilöä. Muuttovoitto kasvoi selvästi vuodesta 2012,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- TOIMINNAN KÄRJET. Lauri Heikkinen 13.3.2014

ENERGIATEHOKKUUS- TOIMINNAN KÄRJET. Lauri Heikkinen 13.3.2014 ENERGIATEHOKKUUS- TOIMINNAN KÄRJET Lauri Heikkinen 13.3.2014 Schneider Electric lyhyesti 24 miljardia liikevaihtoa vuonna 2012 41% myynnistä uusilla talousalueilla 140 000 työntekijää yli 100 maassa Pohjois-

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE Mediatilaisuus Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n osakekanta on myyty 4K INVESTILLE Kauppaan kuuluu: 23 Anttila-tavarataloa Suomessa 8 Kodin1-sisustustavarataloa Suomessa

Lisätiedot

30.4.2010 päättynyt hakukierros Oppilaitos Kunta Tuki 1 Ahmon koulu Siilinjärvi 2079 2 Brando gymnasium Helsingfors 1595

30.4.2010 päättynyt hakukierros Oppilaitos Kunta Tuki 1 Ahmon koulu Siilinjärvi 2079 2 Brando gymnasium Helsingfors 1595 Comenius -opetushenkilöstön täydennyskoulutus CIMO / 24.6.2010 15.1. ja 30.4.2010 päättyneillä hakukierroksilla tuen saaneet oppilaitokset 30.4.2010 päättynyt hakukierros Oppilaitos Kunta Tuki 1 Ahmon

Lisätiedot

Mediatiedote Huom! julkaisuvapaa pe 22.5. klo 13.00

Mediatiedote Huom! julkaisuvapaa pe 22.5. klo 13.00 Mediatiedote Huom! julkaisuvapaa pe 22.5. klo 13.00 SUOMEN KAHDEKSAS KÄVELYKATUVIIKONLOPPU Avaus pe 22.5.2015 klo 12.00 Lahden ydinkeskustassa Paikka: Lanunaukio, Aleksanterinkatu 10, Lahti Paikalla: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015. Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi. Hakija Hanke kustannusarvio

LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015. Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi. Hakija Hanke kustannusarvio LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015 Hakija Hanke kustannusarvio Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 27 800 000 800 000 Helsinki

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

01.10.2013. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 22)

01.10.2013. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 22) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT 0 / S 0.0.0 Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä pat. sij. itut Erik. pat Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

AKU-RALLI 5-6.1.1980 74.Pekka Saarenpää Esa Saarenpää Ford Escort 1300 22 5

AKU-RALLI 5-6.1.1980 74.Pekka Saarenpää Esa Saarenpää Ford Escort 1300 22 5 AKU-RALLI 5-6.1.1980 74.Pekka Saarenpää Esa Saarenpää Ford Escort 1300 22 5 PORVOON RALLI 12-13.1.1980 60.Pekka Saarenpää Esa Saarenpää Ford Escort 1300 kesk UBE-316 POHJANMAAN RALLI 9-10.2.1980 82.Pekka

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

11.09.2012. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 25)

11.09.2012. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 25) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT / S.09. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä. sij. itut Erik. Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Lisätiedot

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 1 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5 muut kuin rekkakuskit (K-S raja-asemat) rekkakuskit (K-S

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Kestävä Kivitalo -seminaari 10.10.2008 Tampere TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot