SURE UUTISLEHTI 4/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SURE UUTISLEHTI 4/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta"

Transkriptio

1 SURE UUTISLEHTI 4/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

2 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: VOIKO ALBACETEN TYÖLLISYYSTILANNETTA PARANTAA YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN AVULLA? Yhteiskunnallinen yrittäjyys Kirjoittaja: Hans Schlappa, johtava asiantuntija / SURE-hanke lähde: Hans Schlappa, Developing Integrated Socio- Economic Urban Regeneration Strategies in Small and Medium Sized Cities, Final Report of the SURE Project (2012) (käännös: Mari Antikainen) (sivun ylälaidan kuvat: Jari Taimi) Yhteiskunnallinen yrittäjyys Tällä hetkellä eurooppalaiset ja kansalliset poliittiset ohjelmat painottavat yhteiskunnallisten yritysten tärkeää roolia kaupunkien sosioekonomisen elpymisen moottoreina. Joskus näyttää siltä, että yhteiskunnallinen yritys on vastaus kaikkiin sosio-ekonomisiin ongelmiimme. Valtioiden taloudellinen tilanne ja ennennäkemättömät talousarviopaineet luovat edellytyksiä löytää uusia tapoja palvelutarjontaan ja työpaikkoja, jotka ovat vähemmän riippuvaisia julkisesta rahoituksesta. Yhteiskunnallisten yritysten panokseen kohdistuu suuria odotuksia. Tällaisessa tilanteessa yhteiskunnalliset yritykset ja niiden tarjoama mahdollisuus sosiaaliseen eheyttämiseen kaupunkien ongelma-alueilla tuo uusia mahdollisuuksia ja näyttää järkevältä toiminnalta. Kuitenkin termi "yhteiskunnallinen yritys" on harvoin tarkoin määritelty. Termiä käytetään laajalti, mutta tarkemmin tarkasteltuna 'yhteiskunnallinen yritys' sisältää monia elementtejä ja erilaista terminologiaa eri maissa. Lähemmin tarkasteltuna voimme myös havaita, että yhteiskunnalliset yritykset eivät voi korvata julkisia investointeja sosiaalisiin palveluihin, eivätkä ne kilpaile suoranaisesti kaupallisten toimijoiden kanssa. Joten mikä rooli yhteiskunnallisilla yrityksillä voi olla pienten ja keskisuurten sosioekonomiseen elpymiseen? SURE verkoston opintomatka Albaceteen, Espanjaan pureutui tähän kysymykseen. Albacete, Espanja Albaceten tilanne kuvastaa taloudellista tilannetta eri puolilla Espanjaa: suurin osa suurteollisuudesta on laskussa, työttömyys oli 20% ja nuorten työttömyysaste oli 50% vierailun aikana. Vuosikymmenten aikana nuoret ovat lähteneet koulusta ennen valmistumistaan työskentelemään erityisesti rakennusalalle ja nyt löytävät itsensä ilman työtä ja myös ilman perustutkintoa. SURE kohdealue on tiiviisti asutetulla asuinalueella lähellä kaupungin keskustaa ja sekoitus varakkaita ja köyhiä asuinalueita. Köyhimmillä alueilla jopa 25 % asunnoista on tyhjiä ja 61% asukkaista on eläkeiässä tai vanhempia., 10 % ikääntyneistä asukkaista elää yksin. Kunnan mielestä terveydenhuollon, sosiaalihuollon, päiväkeskuksien, korjaus - ja turvallisuuspalveluiden sekä henkilökohtaisten palveluiden, kuten kampaajien kodinhoitajien, siivoojien, ruokapalveluiden ja vastaavien alalla riittäisi kysyntää yhteiskunnallisille yrityksille. Albaceten yliopistosta on äskettäin valmistunut kattava tutkimus, joka tukee kaupungin taloudellisen kehityksen strategiaa. Vaikka kunta ja sen kumppanit ovat vasta käynnistäneet integroidun talouden elvyttämisstrategian, useita aloitteita on jo käynnissä. Näitä ovat kaupungin laajat ammatillisen koulutuksen ohjelmat, joilla tuetaan itsenäistä ammatinharjoittamista ja yritysten syntyä sekä pienten yritysten starttirahaa. Lisäksi SURE kumppani Centro Europeo de Empresas e

3 3 Innovation de Albacete (CEEI Albacete) tarjoaa useita yrityshautomotiloja kaupungin laidalla sijaitsevalla teollisuusalueella. Mikään näistä aloitteista ei kuitenkaan ole suoraan käytettävissä ainoastaan varsinaisella kohdealueella, vaan niillä edistetään yritysten elinkelpoisuutta koko kaupungin alueella. Kaupungin virkamiehet ilmoittivatkin ottavansa vastaan yrittäjien kehittämisehdotuksia, eivätkä lähteneet ohjamaan investointeja köyhillä asuinalueilla.. Lisäksi muutama yritystoiminnan kehittämiseen liittyvistä ehdotuksista vastasi suoraan SURE kohdealueen eritysongelmiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Keskeiset oppimiskohdat Tämä tapaustutkimus osoittaa, että "yhteiskunnallinen yritys" voi olla vain osa suurempaa ratkaisua, kun huonompiosaisia naapurustoja uudistetaan. Monien ongelmien syynä ovat sosioekonomiset asiat, kuten väestörakenteen muutokset, koulutus, aluerakenne ja alueen fyysisten rakenteiden laatu, jotka vaativat kaupungin laajaa interventioita ja koordinointia. Tämä ei tarkoita sitä, että pienimuotoinen taloudellinen kehitys voidaan jättää huomiotta, aivan päinvastoin. Paikallinen toimintasuunnitelma SURE kohdealueella tulee todennäköisesti painottamaan toimenpiteitä, jotka edistävät paikallisten yritysten omia ideoita. Samalla hyödynnetään sitä laajaa ideamäärää, joka esitettiin opintomatkan aikana. Vaikka pk- ja mikroyritykset muodostavat tärkeän osan uudistamisen toimenpiteissä, ne eivät todennäköisesti ole ainoita kohdealueen uusiutumisprosessin tekijöitä. Vaikka opintovierailun pääpaino oli yhteiskunnallisen yrityksen yritys - osassa, useimmat vierailuun osallistuneet, kuten ulkopuoliset asiantuntijat, olivat sitä mieltä, että yhteiskunnallisen yrityksen tulee ensisijaisesti olla taloudellisesti motivoituneita yritys eli juuri "yritys" on se, jolla on väliä. Oletuksen taustalla on ajatus siitä, että "yritys" tulee ensin, ja että "yhteiskunnallinen" on seurausta siitä. Muita seikkoja, kuten vastuullisuus näiden yritysten palvelujen käyttäjistä ja paikallista sidosryhmistä tai oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuuden edistämisestä ei nähty yhtä kriittisinä tekijöiden kuten "yhteiskunnallinen" liiketoimintamalli. Opintomatkan tuloksia yhteen vedettäessä kävi ilmi, että yhteiskunnallisen yrityksen vetovoimaan linkittyy sankarillisiin tarinoihin yksityisen sektorin yrittäjistä, jotka ovat rakentaneet omaisuutensa pienistä aluista. SURE oppimiskokemus, samoin kuin monet muut kertomukset, jotka on kirjoitettu tästä aiheesta lähtevät ajatuksesta, että yhteisöllisyyden tulee aktivoitua ja yksinyrittäjät eivät pärjää köyhillä asuinalueilla. Sen sijaan pitkällä ajanjaksolla voidaan oppia toimimaan pienimuotoisesti ja yhteisö voi luoda kehittämishankkeiden avulla ympäristön, jossa yhteiskunnalliset yritykset voivat alueiden kehittymistä ja muutosta. Talousvetoisen kehittämisen ja strategian suunnittelun yhdistämisen mahdollisuudet: Valitun tekstin lähde: Miguel Rivas (2011) Applying key issues from a rising social and creative economy to regeneration strategies in deprived urban areas, Briefing paper (Albaceten opintomatkan alustusesitys) Tehokas liittäminen yhdyskuntasuunnittelun ja strategisen suunnittelun tasoon: Pikemminkin ylhäältä-alas kuin alhaalta-ylös vaikuttavan mallin lähestymisen mukaisesti voidaan ajatella köyhtyneen alueen kehittämiseen vaikuttavan uusien yrityksien perustamisella yleiskaavan tasolla. Tällöinkin pelkästään alueelle kohdennetun ulkoisen rahoituksen saamisella ja vaikuttavilla toimenpiteillä, jotka houkuttelevat lahjakkaita elinkeinoelämän toimijoita kohteeseen. Kohdealueen on saatava merkittävä asema elinkeinoelämän verkostoissa sekä olemassa olevan yritystoiminnan näkökulmasta että uusien alojen hautomisessa. Tässä yhteydessä on huomioitava samassa paikassa toimivien eri alojen symbioottisen yhteistyön merkitys. Esimerkiksi on havaittu olevan yhä kasvava korrelaatio luovien ja tiedevetoisten alojen sijoittumisessa, joka ulottuu myös kulttuuritoimintaan ja älykkään-virkistyksen tarjoamien palvelujen käyttöön. Tekstissä viitattu lähde: 1) Troni, Liz and Kornblatt, Tracy City Markets: Business Location in Deprived Areas. Centre for Cities. Luovat alat tilassa: malli (lähde: INTELI, Grupo TASO) Mittakaavan käsittely (lähde: INTELI, Grupo TASO) Kaaviokuvien lähde: From Creative Industries to the Creative Place: Refreshing the Local Development Agenda in Small and Medium-sized Towns, Redige 2011/ vol.2, 2 s

4 4 OPINTOMATKOJEN KOKEMUKSIA Albaceten kokous monitahoisen vuorovaikutuksen vahvistajana Kirjoittaja/kuvat: Daniel Nagy, kaavoitusarkkitehti, Porin kaupunkisuunnittelu (SURE-hankkeen paikallinen koordinaattori) Espanjan Albaceten partneritapaaminen oli merkittävä askel kansainvälisen kumppanuuden vuorovaikutuksen vahvistumisessa. Tämä 2011 syyskuussa pidetty partneritapaaminen sijoittui jo hankkeen keskivaiheeseen, joten myös keskustelu muiden kaupunkien edustajien kanssa oli välitöntä ja tiedonvaihto sujui melko tuttavallisessa ilmapiirissä. URBACT-ohjelman osana toteutetun Creative Clustershankkeen johtava asiantuntija Miguel Rivas oli kutsuttu tilaisuuteen alustamaan luennollaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden aihepiiriä. Hänen ohjauksella työpajaosiossa pohdittiin ja käsiteltiin niitä uusia keinoja, joita kaupunkien/kuntien aloitteella olisi mahdollista kokeilla paikallisen yrittäjyyden edistämiseksi. Albaceten kohdealueen suurimpiin ongelmiin kuului maahanmuuttajaryhmien työttömyyden lisäksi katutason liiketilojen alhainen hyödyntäminen. Alueen tiiviistä umpikortteli-tyyppisestä kerrostalorakentamisesta johtuvasta korkeasta asukastiheydestä huolimatta omistajat eivät näe kannattavana pitää pieniä kauppoja vuokralla. Työpajasession aikana keskustelu kääntyi liiketilojen tilapäisen käytön mahdollisuuden arvioimiseen. Irlantilaiset partnerit kertoivat että heillä on juuri käynnistynyt nk. Pop-up Shop Initiative -hanke, jossa kunnan tuella tyhjät liiketilat keskustan tuntumassa pyritään saamaan hyödynnetyksi väliaikaisesti ja laajemman ympäristön elävöittämiseksi. Ideana on parinkolmen viikon ajaksi saada sopivat tilat uusille yrittäjille suhteellisen edullisesti vuokrattavaksi, jotta he voisivat kokeilla osaamistaan ja toimialansa houkuttelevuutta. Pop-up shop nousikin avainkäsitteeksi Albaceten kokouksen jälkeen. Monet partnerit alkoivat miettiä innostavan uuden idean soveltamisen mahdollisuutta omalla kohdealueellaan. Porin kolmihenkisen SUREedustuksen jäsenenä oli mukana Jari Taimi, joka Porin yrittäjyyden tilaa hyvin tuntevana sai kuulla partnereilta luovia keinoja uusien yritysten käynnistämiselle. Albaceten kokouksen aikana eri partnerikaupunkien ryhmät saivat tehtäväkseen pohtia paikan päällä oman kohdealueensa ongelmia ja mahdollisuuksia sekä arvioida tukiryhmänsä muodostamisen tärkeimmät lähtökohdat. Tämä oli ensimmäinen kerta kun varsinaisen partneritapaamisen aikana kaikki ryhmät joutuivat esittelemään vuorollaan omat ajatuksensa kohdealueestaan ja koko verkostolle ja saivat niistä välittömästi arvokkaita palautteita. Porin ryhmää pyydettiin esittelemään heidän SUREverkostosta ensimmäisenä toteuttamansa oppilaitoksen kanssa tehtävän ideakilpailun toteutuksen kulkua ja tuloksia. Satakunnan Ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden Karjaranta -aiheisten verkkosivujen kautta aikaan saadut uudet näkökulmat herättivät suurta mielenkiintoa kuulijoissa. Porin ryhmässä oli mukana yhteistyön kannalta avainasemassa oleva viestinnän koulutusvastaava Henry Merimaa. Porin tapauksessa koettu helppous perustaa oppilaitosyhteistyötä ei muissa kaupungeissa tuntunut olevan itsestään selvää, vaikka maineikkaita varsinaisia yliopistokaupunkejakin oli mukana SURE-kumppaneissa. Porin ryhmän osalta koettiin partneritapaamisella olevan merkittävä vaikutus koko hankkeen hahmottamisessa. Kolmipäiväisen kokousmatkan aikana meidän kolmikko arvioi keskenään kuultuja esimerkkejä taukojen ja vapaan ohjelman ohessa. Virallista ohjelmaa seuranneissa keskusteluissa ryhdyttiin aktiivisesti etsimään suomalaiselle ja porilaiselle toimintakulttuurille sopivimpia keinoja vahvistaa SURE-yhteistyötä paikallisesti. Muiden partnereiden kokemuksia kyseltiin myös yhteisissä vapaissa keskusteluissa. Tuoreiden kokemusten kirjaamisen tarve nousi esille vahvasti, ja tukiryhmän jäsenten oman aktiivisuuden ratkaiseva rooli koko hankkeen onnistumisen kannalta ymmärrettiin nyt itsestään selvänä lähtökohtana. Heti Albaceten kokouksen jälkeen perustettiin blogi oman porilaisen tukiryhmän kokousten välisten keskustelujen jatkeeksi. Tähän vaikutti ratkaisevasti Albacetessä vierailleen porilaisen ryhmän innostunut ilmapiiri ja rakentavassa hengessä käydyt, hankekoordinaattoria erityisesti kannustaneet, kahvipöytäkeskustelut.

5 5 Näyttely Galleria Elisessä, 2011 toukokuu Kahden viikon aikana viestinnän opiskelijoiden verkkosivuja valokuvanäyttelyssä vieraili n. 60 henkilöä. Demoverkkosivuihin oli mahdollisuus tutustua näyttelysalissa esillä olleen kahden kannettavan tietokoneen avulla. Tilassa oli myös tutustumista varten nähtävänä kartta Karjarannan alueesta, johon oli merkitty valokuvien kuvauspaikat. Dataprojektorilla heijastettiin valokuvat seinälle jatkuvana esityksenä, johon Henry Merimaa oli valikoinut kolmisensataa opiskelijoiden ottamaa valokuvaa 2010 syksyn valokuvakurssin sadosta. Alla näkyy 1-1 kuvakaappaus ideakilpailun tuloksena parhaaksi arvioidun kolmen verkkosivun etusivusta. PORIN HANKEOSION UUTISIA Satakunnan ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden kanssa tehdyn yhteistyön tuloksia: Valokuvia ja wwww-sivuja Kirjoittaja: Daniel Nagy, kaavoitusarkkitehti, Porin kaupunkisuunnittelu (SURE-hankkeen paikallinen koordinaattori ) SAMK:in viestinnän kevään 2011 webbiprojekti-kurssin ja SURE-hankkeen puitteissa tehtävän ideakilpailun yhdistämisen kautta saatiin esille mielenkiintoisia tulkintoja Karjarannasta ja sen kehittämisnäkymistä. Ajatus webbiprojektin kytkemisestä SURE - tematiikkaan syntyi Henry Merimaan kanssa 2010 syksyllä käytyjen keskustelujen ja onnistuneen Karjarantaa käsittelevän valokuvakurssin pohjalta. Webbiprojektissa toteutettavalle verkkosivu-ideoille luotiin hankkeen puitteissa tilaus. Kannustimena opiskelijoille tarjottiin parhaiden töiden julkinen esittely näyttelyn muodossa. Tarkoitus oli myös linkittää myöhemmin valmistuvat webbisivut SURE-hankkeen Porin osiota esitteleville suomenkielisille sivuille. Töitä esiteltiin myös Albaceten partneritapaamisessa SURE-verkoston edustajille. Kahdeksasta ryhmätyön tuloksena valmistuneesta demo-versiosta valitsi SUREtukiryhmän jäsenten muodostama kymmenhenkinen raati kolme parasta www-sivuston ideaa. Valinnassa pääpaino asetettiin siihen, miten paljon www-sivujen nähtiin soveltuvan SURE-hankkeen tarkoituksiin ja miten vahvasti valitut aiheet tuovat esille Karjarannan ominaispiirteitä ja kehittämispotentiaalia. Kiinnostavimmiksi valittiin seuraavat verkkosivu-ideat: Rautaa ja raatoja, Kulttuurikeskus Karjaranta Paras Karjaranta. Valmiit demo-verkkosivut päätettiin laittaa yleisön kokeiltavaksi Galleria Eliseen. Näyttelyn avajaiset pidettiin Satakunnan Kansan julkaisema esittely näyttelystä oli myös hankkeen ja oppilaitosyhteistyön julkisuuteen tuomisen kannalta tärkeä tulos. Opiskelijoiden Karjaranta-aihetta käsitteleviin wwwsivuihin voi tutustua linkistä:

6 6 RINNAKKAISIA HANKKEITA Aalto yliopiston Porin yksikön kokeilevaa kaupunkitutkimusta Otteita SURE-hankkeen paikallisen koordinaattorin, Daniel Nagyn (DN) Niilo Rinteen (NL) kanssa tekemästä sähköpostihaastattelusta. Tarkoitus on valottaa Porin taiteen ja median laitoksella opiskelevan Niilo Rinteen toteuttaman Kaupunkityöpajan menetelmiä ja saada tietoa projektin yhtenä kohteena Karjarantaan sovitetusta veistosehdotuksen ideasta. (Kuvat näyttelytilasta ja -aineistosta : Daniel Nagy) Lisätietoa työpajasta: DN: Miten voisit lyhyesti kuvata käyttämänne menetelmää? NR: Tehdään yhdessä nuorten kanssa kuvitteellisia, virtuaalisia, julkisia taideteoksia perinteisen veistostaiteen ja kuvamanipulaation keinoin. Nuoret valitsevat paikan kaupungissa, jonka jälkeen he toteuttavat ryhmissä tai yksin veistoksen tähän tilaan. Pieni veistos valokuvataan kyseisessä tilassa oikeassa valossa oikeassa kuvakulmassa niin että kuvankäsittelyohjelmalla suurennettaessa se näyttää - ainakin jokseenkin - aidolta julkiselta taideteokselta. Työpajaluontoisessa toiminnassa prosessoidaan samalla kaupunkitilan luonnetta ja omaa suhdetta siihen ohjaajien avustamana. DN: Miksi Karjaranta tuntui sopivalta alueelta lähteä etsimään opiskelijoiden kanssa kohdealueen julkisen taiteen esittämispaikaksi? NR: No, Karjaranta valikoitui kohteeksi koska sinä sitä hieman aikanaan ehdotit :) Mutta itse asiassa se oli varsin mainio kohde paitsi siksi, että paikalla sattui olemaan sopiva ruohopläntti, myös siksi että uusi ja rakenteilla oleva tila on muutoksessa, eikä siihen tällöin kenties ole samanlaisia vakiintuneita tuntemuksia kuin muihin tiloihin. Teoksen idea sai hieman vaikutteita siitä, että yhden Steinerkoulun ryhmäläisen isä oli aikanaan ollut töissä Karjarannan konepajassa ja siitä kehkeytyi eteenpäin ajatus metalleista ja sorvijätteestä. DN: Millaisia mielikuvia /ajatuksia opiskelijoissa Karjapihan ympäristö herätti? NR: Tila oli aikalailla haastava, monikaan ei ollut hirveästi liikkunut siellä päin, mutta tosiaan yhden oppilaan isä oli työskennellyt konepajassa ja yhden koulumatka kulki Karjarannan läpi. Vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen vaikutti ja mietitytti, mutta mitään pidempää analyysiä en muista tulleen ilmi. Jotenkin koitimme pohtia asiaa vastapäisen Porin energian rakennuksen, uusien talojen suoraviivaisten muotojen ja alueen teollisuushistorian näkökulmista. [ ] Teoksen pyöreät muodot toimivat kenties kommentaarina muutoin suoraviivaiselle ympäristölle. DN: Mitkä ovat toteutetun työpajatyöskentelyn yhteistyökumppanit ja hanketausta? NR: Projektin idea syntyi minulle Aalto-yliopiston Porin taiteen ja median laitoksen Kaupunkitila ja interventio - kurssilla, jossa piti suunnitella jonkinlainen kaupunkitilaa kommentoiva konsepti. Lopulta kurssilla esittelemäni konsepti sai laitoksen tuen ja rahoituksen Satakunnan taidetoimikunnalta. Yhteistyötä on lisäksi tehty Porin lastenkulttuurikeskuksen, Porin taidemuseon, Porin kaupungin kulttuuriasiankeskuksen, Mainosrumpu Oy:n sekä Rajala-kameran kanssa DN: Näkyykö työskentelysi taustalla ja miten opintosi sosiologian pääaineessa? Voidaanko mielestäsi puhua julkisesta kaupunkitaiteesta erilaisten ryhmien osallistamisen välineenä? NR: Kyllä uskoisin että kaikessa toiminnassani ja ideoideni muodostumisessa tavalla tai toisella näkyy historiani ja opintoni. Tämä oli ehkä jossain määrin yhteenliittymä tämän hetken opinalastani ja ajatuksista jotka syntyivät sosiologian opintoihini liittyneen harjoittelun aikana jonka suoritin Nuorisotutkimusseurassa Helsingissä. Harjoittelun aikana kirjoitin mm. kulttuurisesta nuorisotyöstä, jonka piiriin - nuorisotyöllisestä näkökulmasta - tämänkin voisi laittaa. Mikäli asiaa haluaa tarkastella tällä hetkellä kenties pinnalla olevien virtausten piirissä, voidaan projekti nähdä myös taitelija koulussa - tyyppisenä hankkeena.

7 7 Teoreettisesta näkökulmasta projektin idea kehkeytyi kuva ja tilan käsitteiden tarkastelusta ja niihin liittyvien teoreettisten kuvioiden tuomisesta osaksi käytännön toimintaa. Tässä kohdin jonkinlaisena pontimena ajatus mahdollisuudesta saada nuoret kyseenalaistamaan rakennettua ympäristöä, ohjata heitä katsomaan sitä uudella tavalla ja sitä kautta voimaannutta sekä osallistaa heitä ottamaan osaa julkisen tilan muokkaamiseen. Tässä voimaannuttamisen välineenä toimii kuva, joka on viestintänä kenties vahvempi kuin usein sanat, aivan samalla tavoin kuin arkkitehtien havainnekuvissa. Arkkitehdit tietävät hyvin ja heidät opetetaan jo varhain koulussa siihen, ettei ole juurikaan järkeä alkaa sanoin selittämään minkälaista ympäristöä he haluavat rakentaa vaan he toteuttavat ja esittävät suunnittelun visuaalisesti. Antamalla tätä visualisoinnin valtaa nuorille voidaan kenties saada heidät katsomaan kriittisesti virallisia havainnekuvia ja ymmärtämään kenties paremmin rakennetun ympäristömme suunnitelmallisuus ja tavat joilla se rakentuu. DN: Jos SURE -hankkeen kumppaneista joku taho olisi kiinnostunut soveltamaan menetelmääsi, voivatko he ottaa yhteyttä? NR: Voivat toki, työpajan idea voidaan räätälöidä resurssien mukaan tapauskohtaisesti, joko lyhyenä työpajapäivänä tai pidempänä prosessina. DN: Mihin suuntaan haluaisit kehittää tätä menetelmää? NR: Toivoisin, että menetelmä voisi kehittyä itsestään ja alkaa elää omaa elämää. Tämä vaatisi sitä, että minulle jäisi joskus aikaa koota kokemukset raportiksi ja erilaisiksi artikkeleiksi ja tätä kautta pyrkiä kehittämään konseptista taidekasvatuksen ja osallistavan suunnittelun työkalua, jota eri tahojen olisi mahdollista itsenäisesti soveltaa. Menetelmän idea on monessa mielessä olla paikkasidonnainen ja esimerkiksi taidekasvatuksen viitekehyksessä voisi puhua kuvaamataidon tekemisestä paikkasidonnaiseksi, eli toisin sanoen pyrkiä siirtämään taiteeseen liittyvät pohdinnat julkiseen tilaan sen väreihin ja muotoihin. Tällöin voitaisiin vihdoin päästä eroon juurtuneista ja ummehtuneista taidekäsityksistä, joissa taiteen merkitystä erilaisten tilojen ja elämän mielekkään rakentumisen kannalta ei ymmärretä. Tämä vaatii kuitenkin taiteesta ja julkisesta tilasta käytävän keskustelun avoimuutta sekä uudenlaisen ymmärryksen ja luottamuksen syntymistä taiteilijoiden, insinöörien, arkkitehtien, suunnittelijoiden, poliitikkojen ja asukkaiden välillä. Niilo Rinne ja taustalla hänen kaupunkityöpaja-projektissaan opiskelijoiden tuottama kuvamanipulaatio Karjapihan ja Karjarannantien kulman näkymästä. (kuvaaja: Eetu Henttonen)

8 SURE-VERKOSTON KUMPPANIEN YHTEYSTIEDOT: 8 Partneri Verkkosivu Yhteyshenkilö Sähköposti Eger, Unkari, (SURE -hankkeen pääpartneri) Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete, Espanja Dun Laoghaire Rathdown County Council, Irlanti Éva Urbán Javier Rosell David Lawless Gheorgheni, Romania Emese Duka Komotini, Kreikka Despoina Passou Larnaka, Kypros Andreas Karakatsanis Ottignies Louvain La Leuve, Belgia Jean-Christophe Echement Pori, Suomi Daniel Nagy EGER ALBACETE DUN LAOGHAIRE RATHDOWN GHEORGHENI KOMOTINI LARNAKA OTTIGNIES LOUVAIN LA-NEUVE PORI SURE uutislehti kertoo verkoston toiminnasta ja Porin hankeosiosta. Tämän numeron toimitustyöstä vastasi Porin kaupunkisuunnittelusta kaavoitusarkkitehti Daniel Nagy. Pääkirjoitusta varten englanninkielisen tekstin on suomentanut kehittämispäällikkö Mari Antikainen (Prizztech Oy).

9 URBACT on eurooppalainen vaihdon ja oppimisen ohjelma jonka tavoitteena on edistää kaupunkien kestävää kehitystä. Ohjelma tarjoaa kaupungeille mahdollisuuksia löytää yhdessä ratkaisuja heidän kohtaamiin merkittäviin haasteisiin. Verkostoituminen vahvistaa kaupunkien keskeistä asemaa yhä enemmän monimutkaistuvien yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisessa. Ohjelma tukee kaupunkeja tavoitteissaan, kehittää uusia, kestäviä ja pragmaattisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä ympäristöä huomioivat näkökulmat. Apunaan kaupunkipolitiikan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa, ohjelma auttaa kaupunkeja jakamaan hyviä käytäntöjä ja levittämään hankittua hyödyllistä tietoa. URBACT-ohjelmaan osallistuu 300 kaupunkia ja 29 maata ja aktiivista henkilöä. SURE-hankkeen viralliset verkkosivut: Porin hankeosion verkkosivut:

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön ABC

Kehitysyhteistyön ABC Kehitysyhteistyön ABC järjestöille Oletko kiinnostunut kansainvälisistä asioista? Vaikuttamisesta? Yhteiskunnallisista kysymyksistä? Oletko miettinyt, mikä on roolisi globaalissa maailmassa? Millainen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

- metodin synty ja kehitys

- metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyö sosiaalisena innovaationa ja pääomana - metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyötä kymmenen vuotta juhlaseminaari 16.10.2006, Ylivieska Torsti Hyyryläinen Esityksen sisältö: Mitä ovat

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014)

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 1 KURSSIN TIEDOT Kurssin nimi: 563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op) Kohderyhmä: Maantieteen pääaineopiskelijat,

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Learning Cafe Toimintaympäristö Mika Palm

Learning Cafe Toimintaympäristö Mika Palm 1 Learning Cafe Toimintaympäristö 11.5.2016 Mika Palm Keskustelu Learning Cafessa ensimmäisen ryhmän kanssa lähti alustukseni jälkeen hyvin liikkeelle. Alussa keskustelijoissa herätti huomion rahoitusmalli,

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Greater Helsinki Vision 2050 - seutuvisioprosessi Kilpailun tavoitteena

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015 Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku 3.6.2013 Katariina Hilke 1 Turun hanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA TAUSTAA 20 hengen delegaatio vieraili Skotlannin Edinburghissa ja Glasgow ssa maaliskuussa 2013. Matkan tavoitteena oli tutustua hallintojärjestelmään,

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 6/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 6/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 6/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: YHTEISÖKEHITTÄMISTÄ DÚN LAOGHAIRE RATHDOWNIN KOHDEALUEELLA Kirjoittaja:

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Kaikkien Pori -hanke

Kaikkien Pori -hanke Kaikkien Pori -hanke Poikkihallinnollinen yhteistyö ja strateginen suunnittelu lähiökehittämisessä Hanketapaaminen 25.9.2014 Mikko Kyrönviita projektisuunnittelija Porin kaupunkisuunnittelu Hankeorganisaatio

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä

56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä 56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä Kurssin tiedot Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Maatalouden vesitalouden hallinta menetelmät käyttöön paikallisella yhteistyöllä

Maatalouden vesitalouden hallinta menetelmät käyttöön paikallisella yhteistyöllä Maatalouden vesitalouden hallinta menetelmät käyttöön paikallisella yhteistyöllä Työpaja 13.6.2014 Kati Berninger Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ohjelma 9.00-9.30 Aamukahvi 9.30-9.45 Johdanto Osanottajien

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Verkoston tilanneanalyysi

Verkoston tilanneanalyysi Verkoston tilanneanalyysi 1. Analyysista vastaava kertoo verkostolaiselle, mistä analyysissa on kysymys miksi se tehdään antaa ohjeet täyttämiseen. 2. Jokainen verkoston jäsen vastaa asteikkoon oman näkemyksensä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Eurooppalainen vertaisarviointi

Eurooppalainen vertaisarviointi Eurooppalainen vertaisarviointi 18.3.2013 Mitä vertaisarviointi on? Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioitavassa oppilaitoksessa. Ulkoisten

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot