SURE UUTISLEHTI 4/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SURE UUTISLEHTI 4/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta"

Transkriptio

1 SURE UUTISLEHTI 4/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

2 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: VOIKO ALBACETEN TYÖLLISYYSTILANNETTA PARANTAA YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN AVULLA? Yhteiskunnallinen yrittäjyys Kirjoittaja: Hans Schlappa, johtava asiantuntija / SURE-hanke lähde: Hans Schlappa, Developing Integrated Socio- Economic Urban Regeneration Strategies in Small and Medium Sized Cities, Final Report of the SURE Project (2012) (käännös: Mari Antikainen) (sivun ylälaidan kuvat: Jari Taimi) Yhteiskunnallinen yrittäjyys Tällä hetkellä eurooppalaiset ja kansalliset poliittiset ohjelmat painottavat yhteiskunnallisten yritysten tärkeää roolia kaupunkien sosioekonomisen elpymisen moottoreina. Joskus näyttää siltä, että yhteiskunnallinen yritys on vastaus kaikkiin sosio-ekonomisiin ongelmiimme. Valtioiden taloudellinen tilanne ja ennennäkemättömät talousarviopaineet luovat edellytyksiä löytää uusia tapoja palvelutarjontaan ja työpaikkoja, jotka ovat vähemmän riippuvaisia julkisesta rahoituksesta. Yhteiskunnallisten yritysten panokseen kohdistuu suuria odotuksia. Tällaisessa tilanteessa yhteiskunnalliset yritykset ja niiden tarjoama mahdollisuus sosiaaliseen eheyttämiseen kaupunkien ongelma-alueilla tuo uusia mahdollisuuksia ja näyttää järkevältä toiminnalta. Kuitenkin termi "yhteiskunnallinen yritys" on harvoin tarkoin määritelty. Termiä käytetään laajalti, mutta tarkemmin tarkasteltuna 'yhteiskunnallinen yritys' sisältää monia elementtejä ja erilaista terminologiaa eri maissa. Lähemmin tarkasteltuna voimme myös havaita, että yhteiskunnalliset yritykset eivät voi korvata julkisia investointeja sosiaalisiin palveluihin, eivätkä ne kilpaile suoranaisesti kaupallisten toimijoiden kanssa. Joten mikä rooli yhteiskunnallisilla yrityksillä voi olla pienten ja keskisuurten sosioekonomiseen elpymiseen? SURE verkoston opintomatka Albaceteen, Espanjaan pureutui tähän kysymykseen. Albacete, Espanja Albaceten tilanne kuvastaa taloudellista tilannetta eri puolilla Espanjaa: suurin osa suurteollisuudesta on laskussa, työttömyys oli 20% ja nuorten työttömyysaste oli 50% vierailun aikana. Vuosikymmenten aikana nuoret ovat lähteneet koulusta ennen valmistumistaan työskentelemään erityisesti rakennusalalle ja nyt löytävät itsensä ilman työtä ja myös ilman perustutkintoa. SURE kohdealue on tiiviisti asutetulla asuinalueella lähellä kaupungin keskustaa ja sekoitus varakkaita ja köyhiä asuinalueita. Köyhimmillä alueilla jopa 25 % asunnoista on tyhjiä ja 61% asukkaista on eläkeiässä tai vanhempia., 10 % ikääntyneistä asukkaista elää yksin. Kunnan mielestä terveydenhuollon, sosiaalihuollon, päiväkeskuksien, korjaus - ja turvallisuuspalveluiden sekä henkilökohtaisten palveluiden, kuten kampaajien kodinhoitajien, siivoojien, ruokapalveluiden ja vastaavien alalla riittäisi kysyntää yhteiskunnallisille yrityksille. Albaceten yliopistosta on äskettäin valmistunut kattava tutkimus, joka tukee kaupungin taloudellisen kehityksen strategiaa. Vaikka kunta ja sen kumppanit ovat vasta käynnistäneet integroidun talouden elvyttämisstrategian, useita aloitteita on jo käynnissä. Näitä ovat kaupungin laajat ammatillisen koulutuksen ohjelmat, joilla tuetaan itsenäistä ammatinharjoittamista ja yritysten syntyä sekä pienten yritysten starttirahaa. Lisäksi SURE kumppani Centro Europeo de Empresas e

3 3 Innovation de Albacete (CEEI Albacete) tarjoaa useita yrityshautomotiloja kaupungin laidalla sijaitsevalla teollisuusalueella. Mikään näistä aloitteista ei kuitenkaan ole suoraan käytettävissä ainoastaan varsinaisella kohdealueella, vaan niillä edistetään yritysten elinkelpoisuutta koko kaupungin alueella. Kaupungin virkamiehet ilmoittivatkin ottavansa vastaan yrittäjien kehittämisehdotuksia, eivätkä lähteneet ohjamaan investointeja köyhillä asuinalueilla.. Lisäksi muutama yritystoiminnan kehittämiseen liittyvistä ehdotuksista vastasi suoraan SURE kohdealueen eritysongelmiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Keskeiset oppimiskohdat Tämä tapaustutkimus osoittaa, että "yhteiskunnallinen yritys" voi olla vain osa suurempaa ratkaisua, kun huonompiosaisia naapurustoja uudistetaan. Monien ongelmien syynä ovat sosioekonomiset asiat, kuten väestörakenteen muutokset, koulutus, aluerakenne ja alueen fyysisten rakenteiden laatu, jotka vaativat kaupungin laajaa interventioita ja koordinointia. Tämä ei tarkoita sitä, että pienimuotoinen taloudellinen kehitys voidaan jättää huomiotta, aivan päinvastoin. Paikallinen toimintasuunnitelma SURE kohdealueella tulee todennäköisesti painottamaan toimenpiteitä, jotka edistävät paikallisten yritysten omia ideoita. Samalla hyödynnetään sitä laajaa ideamäärää, joka esitettiin opintomatkan aikana. Vaikka pk- ja mikroyritykset muodostavat tärkeän osan uudistamisen toimenpiteissä, ne eivät todennäköisesti ole ainoita kohdealueen uusiutumisprosessin tekijöitä. Vaikka opintovierailun pääpaino oli yhteiskunnallisen yrityksen yritys - osassa, useimmat vierailuun osallistuneet, kuten ulkopuoliset asiantuntijat, olivat sitä mieltä, että yhteiskunnallisen yrityksen tulee ensisijaisesti olla taloudellisesti motivoituneita yritys eli juuri "yritys" on se, jolla on väliä. Oletuksen taustalla on ajatus siitä, että "yritys" tulee ensin, ja että "yhteiskunnallinen" on seurausta siitä. Muita seikkoja, kuten vastuullisuus näiden yritysten palvelujen käyttäjistä ja paikallista sidosryhmistä tai oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuuden edistämisestä ei nähty yhtä kriittisinä tekijöiden kuten "yhteiskunnallinen" liiketoimintamalli. Opintomatkan tuloksia yhteen vedettäessä kävi ilmi, että yhteiskunnallisen yrityksen vetovoimaan linkittyy sankarillisiin tarinoihin yksityisen sektorin yrittäjistä, jotka ovat rakentaneet omaisuutensa pienistä aluista. SURE oppimiskokemus, samoin kuin monet muut kertomukset, jotka on kirjoitettu tästä aiheesta lähtevät ajatuksesta, että yhteisöllisyyden tulee aktivoitua ja yksinyrittäjät eivät pärjää köyhillä asuinalueilla. Sen sijaan pitkällä ajanjaksolla voidaan oppia toimimaan pienimuotoisesti ja yhteisö voi luoda kehittämishankkeiden avulla ympäristön, jossa yhteiskunnalliset yritykset voivat alueiden kehittymistä ja muutosta. Talousvetoisen kehittämisen ja strategian suunnittelun yhdistämisen mahdollisuudet: Valitun tekstin lähde: Miguel Rivas (2011) Applying key issues from a rising social and creative economy to regeneration strategies in deprived urban areas, Briefing paper (Albaceten opintomatkan alustusesitys) Tehokas liittäminen yhdyskuntasuunnittelun ja strategisen suunnittelun tasoon: Pikemminkin ylhäältä-alas kuin alhaalta-ylös vaikuttavan mallin lähestymisen mukaisesti voidaan ajatella köyhtyneen alueen kehittämiseen vaikuttavan uusien yrityksien perustamisella yleiskaavan tasolla. Tällöinkin pelkästään alueelle kohdennetun ulkoisen rahoituksen saamisella ja vaikuttavilla toimenpiteillä, jotka houkuttelevat lahjakkaita elinkeinoelämän toimijoita kohteeseen. Kohdealueen on saatava merkittävä asema elinkeinoelämän verkostoissa sekä olemassa olevan yritystoiminnan näkökulmasta että uusien alojen hautomisessa. Tässä yhteydessä on huomioitava samassa paikassa toimivien eri alojen symbioottisen yhteistyön merkitys. Esimerkiksi on havaittu olevan yhä kasvava korrelaatio luovien ja tiedevetoisten alojen sijoittumisessa, joka ulottuu myös kulttuuritoimintaan ja älykkään-virkistyksen tarjoamien palvelujen käyttöön. Tekstissä viitattu lähde: 1) Troni, Liz and Kornblatt, Tracy City Markets: Business Location in Deprived Areas. Centre for Cities. Luovat alat tilassa: malli (lähde: INTELI, Grupo TASO) Mittakaavan käsittely (lähde: INTELI, Grupo TASO) Kaaviokuvien lähde: From Creative Industries to the Creative Place: Refreshing the Local Development Agenda in Small and Medium-sized Towns, Redige 2011/ vol.2, 2 s

4 4 OPINTOMATKOJEN KOKEMUKSIA Albaceten kokous monitahoisen vuorovaikutuksen vahvistajana Kirjoittaja/kuvat: Daniel Nagy, kaavoitusarkkitehti, Porin kaupunkisuunnittelu (SURE-hankkeen paikallinen koordinaattori) Espanjan Albaceten partneritapaaminen oli merkittävä askel kansainvälisen kumppanuuden vuorovaikutuksen vahvistumisessa. Tämä 2011 syyskuussa pidetty partneritapaaminen sijoittui jo hankkeen keskivaiheeseen, joten myös keskustelu muiden kaupunkien edustajien kanssa oli välitöntä ja tiedonvaihto sujui melko tuttavallisessa ilmapiirissä. URBACT-ohjelman osana toteutetun Creative Clustershankkeen johtava asiantuntija Miguel Rivas oli kutsuttu tilaisuuteen alustamaan luennollaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden aihepiiriä. Hänen ohjauksella työpajaosiossa pohdittiin ja käsiteltiin niitä uusia keinoja, joita kaupunkien/kuntien aloitteella olisi mahdollista kokeilla paikallisen yrittäjyyden edistämiseksi. Albaceten kohdealueen suurimpiin ongelmiin kuului maahanmuuttajaryhmien työttömyyden lisäksi katutason liiketilojen alhainen hyödyntäminen. Alueen tiiviistä umpikortteli-tyyppisestä kerrostalorakentamisesta johtuvasta korkeasta asukastiheydestä huolimatta omistajat eivät näe kannattavana pitää pieniä kauppoja vuokralla. Työpajasession aikana keskustelu kääntyi liiketilojen tilapäisen käytön mahdollisuuden arvioimiseen. Irlantilaiset partnerit kertoivat että heillä on juuri käynnistynyt nk. Pop-up Shop Initiative -hanke, jossa kunnan tuella tyhjät liiketilat keskustan tuntumassa pyritään saamaan hyödynnetyksi väliaikaisesti ja laajemman ympäristön elävöittämiseksi. Ideana on parinkolmen viikon ajaksi saada sopivat tilat uusille yrittäjille suhteellisen edullisesti vuokrattavaksi, jotta he voisivat kokeilla osaamistaan ja toimialansa houkuttelevuutta. Pop-up shop nousikin avainkäsitteeksi Albaceten kokouksen jälkeen. Monet partnerit alkoivat miettiä innostavan uuden idean soveltamisen mahdollisuutta omalla kohdealueellaan. Porin kolmihenkisen SUREedustuksen jäsenenä oli mukana Jari Taimi, joka Porin yrittäjyyden tilaa hyvin tuntevana sai kuulla partnereilta luovia keinoja uusien yritysten käynnistämiselle. Albaceten kokouksen aikana eri partnerikaupunkien ryhmät saivat tehtäväkseen pohtia paikan päällä oman kohdealueensa ongelmia ja mahdollisuuksia sekä arvioida tukiryhmänsä muodostamisen tärkeimmät lähtökohdat. Tämä oli ensimmäinen kerta kun varsinaisen partneritapaamisen aikana kaikki ryhmät joutuivat esittelemään vuorollaan omat ajatuksensa kohdealueestaan ja koko verkostolle ja saivat niistä välittömästi arvokkaita palautteita. Porin ryhmää pyydettiin esittelemään heidän SUREverkostosta ensimmäisenä toteuttamansa oppilaitoksen kanssa tehtävän ideakilpailun toteutuksen kulkua ja tuloksia. Satakunnan Ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden Karjaranta -aiheisten verkkosivujen kautta aikaan saadut uudet näkökulmat herättivät suurta mielenkiintoa kuulijoissa. Porin ryhmässä oli mukana yhteistyön kannalta avainasemassa oleva viestinnän koulutusvastaava Henry Merimaa. Porin tapauksessa koettu helppous perustaa oppilaitosyhteistyötä ei muissa kaupungeissa tuntunut olevan itsestään selvää, vaikka maineikkaita varsinaisia yliopistokaupunkejakin oli mukana SURE-kumppaneissa. Porin ryhmän osalta koettiin partneritapaamisella olevan merkittävä vaikutus koko hankkeen hahmottamisessa. Kolmipäiväisen kokousmatkan aikana meidän kolmikko arvioi keskenään kuultuja esimerkkejä taukojen ja vapaan ohjelman ohessa. Virallista ohjelmaa seuranneissa keskusteluissa ryhdyttiin aktiivisesti etsimään suomalaiselle ja porilaiselle toimintakulttuurille sopivimpia keinoja vahvistaa SURE-yhteistyötä paikallisesti. Muiden partnereiden kokemuksia kyseltiin myös yhteisissä vapaissa keskusteluissa. Tuoreiden kokemusten kirjaamisen tarve nousi esille vahvasti, ja tukiryhmän jäsenten oman aktiivisuuden ratkaiseva rooli koko hankkeen onnistumisen kannalta ymmärrettiin nyt itsestään selvänä lähtökohtana. Heti Albaceten kokouksen jälkeen perustettiin blogi oman porilaisen tukiryhmän kokousten välisten keskustelujen jatkeeksi. Tähän vaikutti ratkaisevasti Albacetessä vierailleen porilaisen ryhmän innostunut ilmapiiri ja rakentavassa hengessä käydyt, hankekoordinaattoria erityisesti kannustaneet, kahvipöytäkeskustelut.

5 5 Näyttely Galleria Elisessä, 2011 toukokuu Kahden viikon aikana viestinnän opiskelijoiden verkkosivuja valokuvanäyttelyssä vieraili n. 60 henkilöä. Demoverkkosivuihin oli mahdollisuus tutustua näyttelysalissa esillä olleen kahden kannettavan tietokoneen avulla. Tilassa oli myös tutustumista varten nähtävänä kartta Karjarannan alueesta, johon oli merkitty valokuvien kuvauspaikat. Dataprojektorilla heijastettiin valokuvat seinälle jatkuvana esityksenä, johon Henry Merimaa oli valikoinut kolmisensataa opiskelijoiden ottamaa valokuvaa 2010 syksyn valokuvakurssin sadosta. Alla näkyy 1-1 kuvakaappaus ideakilpailun tuloksena parhaaksi arvioidun kolmen verkkosivun etusivusta. PORIN HANKEOSION UUTISIA Satakunnan ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden kanssa tehdyn yhteistyön tuloksia: Valokuvia ja wwww-sivuja Kirjoittaja: Daniel Nagy, kaavoitusarkkitehti, Porin kaupunkisuunnittelu (SURE-hankkeen paikallinen koordinaattori ) SAMK:in viestinnän kevään 2011 webbiprojekti-kurssin ja SURE-hankkeen puitteissa tehtävän ideakilpailun yhdistämisen kautta saatiin esille mielenkiintoisia tulkintoja Karjarannasta ja sen kehittämisnäkymistä. Ajatus webbiprojektin kytkemisestä SURE - tematiikkaan syntyi Henry Merimaan kanssa 2010 syksyllä käytyjen keskustelujen ja onnistuneen Karjarantaa käsittelevän valokuvakurssin pohjalta. Webbiprojektissa toteutettavalle verkkosivu-ideoille luotiin hankkeen puitteissa tilaus. Kannustimena opiskelijoille tarjottiin parhaiden töiden julkinen esittely näyttelyn muodossa. Tarkoitus oli myös linkittää myöhemmin valmistuvat webbisivut SURE-hankkeen Porin osiota esitteleville suomenkielisille sivuille. Töitä esiteltiin myös Albaceten partneritapaamisessa SURE-verkoston edustajille. Kahdeksasta ryhmätyön tuloksena valmistuneesta demo-versiosta valitsi SUREtukiryhmän jäsenten muodostama kymmenhenkinen raati kolme parasta www-sivuston ideaa. Valinnassa pääpaino asetettiin siihen, miten paljon www-sivujen nähtiin soveltuvan SURE-hankkeen tarkoituksiin ja miten vahvasti valitut aiheet tuovat esille Karjarannan ominaispiirteitä ja kehittämispotentiaalia. Kiinnostavimmiksi valittiin seuraavat verkkosivu-ideat: Rautaa ja raatoja, Kulttuurikeskus Karjaranta Paras Karjaranta. Valmiit demo-verkkosivut päätettiin laittaa yleisön kokeiltavaksi Galleria Eliseen. Näyttelyn avajaiset pidettiin Satakunnan Kansan julkaisema esittely näyttelystä oli myös hankkeen ja oppilaitosyhteistyön julkisuuteen tuomisen kannalta tärkeä tulos. Opiskelijoiden Karjaranta-aihetta käsitteleviin wwwsivuihin voi tutustua linkistä:

6 6 RINNAKKAISIA HANKKEITA Aalto yliopiston Porin yksikön kokeilevaa kaupunkitutkimusta Otteita SURE-hankkeen paikallisen koordinaattorin, Daniel Nagyn (DN) Niilo Rinteen (NL) kanssa tekemästä sähköpostihaastattelusta. Tarkoitus on valottaa Porin taiteen ja median laitoksella opiskelevan Niilo Rinteen toteuttaman Kaupunkityöpajan menetelmiä ja saada tietoa projektin yhtenä kohteena Karjarantaan sovitetusta veistosehdotuksen ideasta. (Kuvat näyttelytilasta ja -aineistosta : Daniel Nagy) Lisätietoa työpajasta: DN: Miten voisit lyhyesti kuvata käyttämänne menetelmää? NR: Tehdään yhdessä nuorten kanssa kuvitteellisia, virtuaalisia, julkisia taideteoksia perinteisen veistostaiteen ja kuvamanipulaation keinoin. Nuoret valitsevat paikan kaupungissa, jonka jälkeen he toteuttavat ryhmissä tai yksin veistoksen tähän tilaan. Pieni veistos valokuvataan kyseisessä tilassa oikeassa valossa oikeassa kuvakulmassa niin että kuvankäsittelyohjelmalla suurennettaessa se näyttää - ainakin jokseenkin - aidolta julkiselta taideteokselta. Työpajaluontoisessa toiminnassa prosessoidaan samalla kaupunkitilan luonnetta ja omaa suhdetta siihen ohjaajien avustamana. DN: Miksi Karjaranta tuntui sopivalta alueelta lähteä etsimään opiskelijoiden kanssa kohdealueen julkisen taiteen esittämispaikaksi? NR: No, Karjaranta valikoitui kohteeksi koska sinä sitä hieman aikanaan ehdotit :) Mutta itse asiassa se oli varsin mainio kohde paitsi siksi, että paikalla sattui olemaan sopiva ruohopläntti, myös siksi että uusi ja rakenteilla oleva tila on muutoksessa, eikä siihen tällöin kenties ole samanlaisia vakiintuneita tuntemuksia kuin muihin tiloihin. Teoksen idea sai hieman vaikutteita siitä, että yhden Steinerkoulun ryhmäläisen isä oli aikanaan ollut töissä Karjarannan konepajassa ja siitä kehkeytyi eteenpäin ajatus metalleista ja sorvijätteestä. DN: Millaisia mielikuvia /ajatuksia opiskelijoissa Karjapihan ympäristö herätti? NR: Tila oli aikalailla haastava, monikaan ei ollut hirveästi liikkunut siellä päin, mutta tosiaan yhden oppilaan isä oli työskennellyt konepajassa ja yhden koulumatka kulki Karjarannan läpi. Vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen vaikutti ja mietitytti, mutta mitään pidempää analyysiä en muista tulleen ilmi. Jotenkin koitimme pohtia asiaa vastapäisen Porin energian rakennuksen, uusien talojen suoraviivaisten muotojen ja alueen teollisuushistorian näkökulmista. [ ] Teoksen pyöreät muodot toimivat kenties kommentaarina muutoin suoraviivaiselle ympäristölle. DN: Mitkä ovat toteutetun työpajatyöskentelyn yhteistyökumppanit ja hanketausta? NR: Projektin idea syntyi minulle Aalto-yliopiston Porin taiteen ja median laitoksen Kaupunkitila ja interventio - kurssilla, jossa piti suunnitella jonkinlainen kaupunkitilaa kommentoiva konsepti. Lopulta kurssilla esittelemäni konsepti sai laitoksen tuen ja rahoituksen Satakunnan taidetoimikunnalta. Yhteistyötä on lisäksi tehty Porin lastenkulttuurikeskuksen, Porin taidemuseon, Porin kaupungin kulttuuriasiankeskuksen, Mainosrumpu Oy:n sekä Rajala-kameran kanssa DN: Näkyykö työskentelysi taustalla ja miten opintosi sosiologian pääaineessa? Voidaanko mielestäsi puhua julkisesta kaupunkitaiteesta erilaisten ryhmien osallistamisen välineenä? NR: Kyllä uskoisin että kaikessa toiminnassani ja ideoideni muodostumisessa tavalla tai toisella näkyy historiani ja opintoni. Tämä oli ehkä jossain määrin yhteenliittymä tämän hetken opinalastani ja ajatuksista jotka syntyivät sosiologian opintoihini liittyneen harjoittelun aikana jonka suoritin Nuorisotutkimusseurassa Helsingissä. Harjoittelun aikana kirjoitin mm. kulttuurisesta nuorisotyöstä, jonka piiriin - nuorisotyöllisestä näkökulmasta - tämänkin voisi laittaa. Mikäli asiaa haluaa tarkastella tällä hetkellä kenties pinnalla olevien virtausten piirissä, voidaan projekti nähdä myös taitelija koulussa - tyyppisenä hankkeena.

7 7 Teoreettisesta näkökulmasta projektin idea kehkeytyi kuva ja tilan käsitteiden tarkastelusta ja niihin liittyvien teoreettisten kuvioiden tuomisesta osaksi käytännön toimintaa. Tässä kohdin jonkinlaisena pontimena ajatus mahdollisuudesta saada nuoret kyseenalaistamaan rakennettua ympäristöä, ohjata heitä katsomaan sitä uudella tavalla ja sitä kautta voimaannutta sekä osallistaa heitä ottamaan osaa julkisen tilan muokkaamiseen. Tässä voimaannuttamisen välineenä toimii kuva, joka on viestintänä kenties vahvempi kuin usein sanat, aivan samalla tavoin kuin arkkitehtien havainnekuvissa. Arkkitehdit tietävät hyvin ja heidät opetetaan jo varhain koulussa siihen, ettei ole juurikaan järkeä alkaa sanoin selittämään minkälaista ympäristöä he haluavat rakentaa vaan he toteuttavat ja esittävät suunnittelun visuaalisesti. Antamalla tätä visualisoinnin valtaa nuorille voidaan kenties saada heidät katsomaan kriittisesti virallisia havainnekuvia ja ymmärtämään kenties paremmin rakennetun ympäristömme suunnitelmallisuus ja tavat joilla se rakentuu. DN: Jos SURE -hankkeen kumppaneista joku taho olisi kiinnostunut soveltamaan menetelmääsi, voivatko he ottaa yhteyttä? NR: Voivat toki, työpajan idea voidaan räätälöidä resurssien mukaan tapauskohtaisesti, joko lyhyenä työpajapäivänä tai pidempänä prosessina. DN: Mihin suuntaan haluaisit kehittää tätä menetelmää? NR: Toivoisin, että menetelmä voisi kehittyä itsestään ja alkaa elää omaa elämää. Tämä vaatisi sitä, että minulle jäisi joskus aikaa koota kokemukset raportiksi ja erilaisiksi artikkeleiksi ja tätä kautta pyrkiä kehittämään konseptista taidekasvatuksen ja osallistavan suunnittelun työkalua, jota eri tahojen olisi mahdollista itsenäisesti soveltaa. Menetelmän idea on monessa mielessä olla paikkasidonnainen ja esimerkiksi taidekasvatuksen viitekehyksessä voisi puhua kuvaamataidon tekemisestä paikkasidonnaiseksi, eli toisin sanoen pyrkiä siirtämään taiteeseen liittyvät pohdinnat julkiseen tilaan sen väreihin ja muotoihin. Tällöin voitaisiin vihdoin päästä eroon juurtuneista ja ummehtuneista taidekäsityksistä, joissa taiteen merkitystä erilaisten tilojen ja elämän mielekkään rakentumisen kannalta ei ymmärretä. Tämä vaatii kuitenkin taiteesta ja julkisesta tilasta käytävän keskustelun avoimuutta sekä uudenlaisen ymmärryksen ja luottamuksen syntymistä taiteilijoiden, insinöörien, arkkitehtien, suunnittelijoiden, poliitikkojen ja asukkaiden välillä. Niilo Rinne ja taustalla hänen kaupunkityöpaja-projektissaan opiskelijoiden tuottama kuvamanipulaatio Karjapihan ja Karjarannantien kulman näkymästä. (kuvaaja: Eetu Henttonen)

8 SURE-VERKOSTON KUMPPANIEN YHTEYSTIEDOT: 8 Partneri Verkkosivu Yhteyshenkilö Sähköposti Eger, Unkari, (SURE -hankkeen pääpartneri) Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete, Espanja Dun Laoghaire Rathdown County Council, Irlanti Éva Urbán Javier Rosell David Lawless Gheorgheni, Romania Emese Duka Komotini, Kreikka Despoina Passou Larnaka, Kypros Andreas Karakatsanis Ottignies Louvain La Leuve, Belgia Jean-Christophe Echement Pori, Suomi Daniel Nagy EGER ALBACETE DUN LAOGHAIRE RATHDOWN GHEORGHENI KOMOTINI LARNAKA OTTIGNIES LOUVAIN LA-NEUVE PORI SURE uutislehti kertoo verkoston toiminnasta ja Porin hankeosiosta. Tämän numeron toimitustyöstä vastasi Porin kaupunkisuunnittelusta kaavoitusarkkitehti Daniel Nagy. Pääkirjoitusta varten englanninkielisen tekstin on suomentanut kehittämispäällikkö Mari Antikainen (Prizztech Oy).

9 URBACT on eurooppalainen vaihdon ja oppimisen ohjelma jonka tavoitteena on edistää kaupunkien kestävää kehitystä. Ohjelma tarjoaa kaupungeille mahdollisuuksia löytää yhdessä ratkaisuja heidän kohtaamiin merkittäviin haasteisiin. Verkostoituminen vahvistaa kaupunkien keskeistä asemaa yhä enemmän monimutkaistuvien yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisessa. Ohjelma tukee kaupunkeja tavoitteissaan, kehittää uusia, kestäviä ja pragmaattisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä ympäristöä huomioivat näkökulmat. Apunaan kaupunkipolitiikan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa, ohjelma auttaa kaupunkeja jakamaan hyviä käytäntöjä ja levittämään hankittua hyödyllistä tietoa. URBACT-ohjelmaan osallistuu 300 kaupunkia ja 29 maata ja aktiivista henkilöä. SURE-hankkeen viralliset verkkosivut: Porin hankeosion verkkosivut:

------------------------- PORI ja EGER

------------------------- PORI ja EGER ------------------------- PORI ja EGER yhteiset kokemukset kaupunkisuunnittelussa ystävyyskaupungit Pori ja Eger URBACT II SURE -hankkeen kumppaneina Mininäyttely palvelupiste Porinassa partnerikutsu SURE

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA UUSI KAUPUNKI ON NUORTEN ARKKITEHTITOIMISTOJEN MUODOSTAMA KOLLEKTIIVI + uudet jäsenet

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 5/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 5/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 5/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: MATKAILUN KEHITTÄMINEN APUNA PAIKALLISTALOUDEN VAHVISTAMISESSA? Kirjoittaja:

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 8/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 8/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 8/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 SURE-HANKKEEN KANSAINVÄLINEN PÄÄTÖSSEMINAARI EGERISSÄ 14 16.11.2012 Kirjoittaja: Daniel Nagy, Porin

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 1/2011. SURE -hanke saa tukea Euroopan Aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 1/2011. SURE -hanke saa tukea Euroopan Aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 1/2011 SURE -hanke saa tukea Euroopan Aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 KOHTI KAUPUNKIKEHITTÄMISEN SOSIOEKONOMISTA MALLIA EUROOPAN PIENTEN JA KESKISUURTEN KAUPUNKIEN UUSI URBACT

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Osallistamisen käytännöt

Osallistamisen käytännöt Osallistamisen käytännöt Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto CHAMP-työpaja 4.5.2010, Tampere Esityksen sisältö Osallistaminen kuntien ilmastotyössä Keskustelutilaisuudet Tilaisuuksien fasilitointi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 6/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 6/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 6/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: YHTEISÖKEHITTÄMISTÄ DÚN LAOGHAIRE RATHDOWNIN KOHDEALUEELLA Kirjoittaja:

Lisätiedot

UUSI kankaanpää!- Työpajan sisältö. Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki

UUSI kankaanpää!- Työpajan sisältö. Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki Kankaanpään kaupunki Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila UUSI kankaanpää!- kaupunkisuunnittelutyöpaja TARJOUS

Lisätiedot

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina Työpaja 17.5.2017 AMK-päivät, Kajaani Mitä opittiin Kokeileva Suomi kiertueesta? Mitä hyvää kiertue toi mukanaan? 1/2 Toi kokeilukulttuuria näkyväksi alueilla Positiivista

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 7/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 7/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 7/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 PORISSA 13-15.6.2012 JÄRJESTETYN PARTNERITAPAAMISEN KOKEMUKSET Kirjoittaja: Daniel Nagy, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön ABC

Kehitysyhteistyön ABC Kehitysyhteistyön ABC järjestöille Oletko kiinnostunut kansainvälisistä asioista? Vaikuttamisesta? Yhteiskunnallisista kysymyksistä? Oletko miettinyt, mikä on roolisi globaalissa maailmassa? Millainen

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus. Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde

MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus. Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde 6.11.2014 Mikä MINNO on? - Metropolian kaikkien alojen opiskelijoiden opintoihin kuuluva, pakollinen 10op

Lisätiedot

Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA)

Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA) Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA) KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012

Lisätiedot

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014 THL workshop 2 19.11.2014 Agenda Verkkokoulutusprojektin esittely. Edellisen kerran yhteenveto. Lyhyt esittely verkko-oppimisesta. Ryhmätyöt. Yhteenveto. 1 Workshop 1 käsitellyt asiat Milloin ja millaisissa

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014)

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 1 KURSSIN TIEDOT Kurssin nimi: 563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op) Kohderyhmä: Maantieteen pääaineopiskelijat,

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 3/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 3/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 3/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: LOUVAIN-LA-NEUVEIN KOHDEALUE JA PAIKAN LUOMISEN ELI PLACEMAKINGIN HAASTEET

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Kaikkien Pori -hanke

Kaikkien Pori -hanke Kaikkien Pori -hanke Poikkihallinnollinen yhteistyö ja strateginen suunnittelu lähiökehittämisessä Hanketapaaminen 25.9.2014 Mikko Kyrönviita projektisuunnittelija Porin kaupunkisuunnittelu Hankeorganisaatio

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Ohjelma 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 2/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 2/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 2/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: STRATEGISEN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMAT LARNAKAN JA GHEORGHENIN KOHDEALUEIDEN

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista.

Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista. Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista. Ilmastonmuutoksen johdosta toteutettavat tehokkaat paikalliset

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti.

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti. Taivas+Helvettikirjan käyttäminen opetuksessa Opettajan ohje Taivas+Helvetti Taivas+Helvetti Vol. 1 julkaistiin vuonna 2013 ja sen suosio ylitti kaikki odotukset. Lukijat inspiroituivat kirjan rehellisistä

Lisätiedot

Välityö 2. Satakuntalaiset kärkihankkeet Lisätäänkö listaan jotain?

Välityö 2. Satakuntalaiset kärkihankkeet Lisätäänkö listaan jotain? Yritysyhteistyö? Välityö 2. Satakuntalaiset kärkihankkeet Lisätäänkö listaan jotain? Listasimme viime kerralla muutamia satakuntalaisia kärkihankkeita, joista voitaisiin olla ylpeitä ja joita voitaisiin

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu 28.9.2017 Seija Leppänen uraohjaus@aalto.fi Mitä reflektointi on? Miten reflektointia voi tehdä? Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot