KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN"

Transkriptio

1 KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN Pöyry Finland Oy Toiminnallinen suunnitelma lakkautetun Kontiorannan varuskunta-alueen uusista käyttötarkoituksista RAPORTTI Jari Laitakari, Hannu Helkiö, Sami Lauritsalo, Markku Nissi

2 KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN SISÄLLYSLUETTELO Taustaa Lähtötilanne Pitkän aikavälin visiot ja tavoitteet vuosille Kontiorannan kokonaistarkastelu Yritystoiminnan edellytysten arviointi Asumisen ja rakentamisen konsepti Säilytettävät ja purettavat rakennukset Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 2

3 TAUSTAA Perinteikäs Kontiolahden kunnassa sijaitseva Kontiorannan varuskunta on lakkautettu Puolustusvoimien toimintojen keskittämis- ja tehostamispäätösten myötä Muutaman välivaiheen jälkeen n. 150 ha varuskunta-alue kiinteistöineen siirtyi Senaatti-kiinteistöt Oy:ltä Kontiolahden kunnan omistukseen. Kunnan tarkoituksena ei ole jäädä kiinteistöjen omistajaksi ja ylläpitäjäksi, vaan aluekokonaisuudelle haetaan pitkäjänteisiä toimintamalleja, joiden kautta voidaan aktivoida yritystoimintaa, korvata menetettyjä työpaikkoja, lisätä paikallista asuntorakentamista sekä synnyttää matkailu- ja vapaa-ajan palveluita. Toiminnallisten ratkaisujen löytämiseksi Kontiolahden kunta on kevään ja alkukesän 2014 aikana teetättänyt kahdella eri suunnittelutoimistolla yhtäaikaisesti master plan suunnitelmaa. Suunnitelmat esitellään tilaajalle kesäkuun 2014 lopussa. Toisena kilpailutuksen perusteella valittuna suunnittelutoimistona master plan suunnitelmaa on työstänyt Pöyry Finland Oy, jonka työryhmässä on konseptisuunnittelun ja matkailutoiminnan asiantuntijoita. Työryhmän jäseninä ovat toimineet arkkitehtuurin ja konseptisuunnittelun alalta Hannu Helkiö ja Sami Lauritsalo. Kokonaisvaltaisen matkailusuunnittelun osaamista ovat tuoneet Markku Nissi ja Jari Laitakari. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 3

4 LÄHTÖTILANNE Kontiolahden varuskunnan lopetettua Kontiolahden kunnalle tuli tarve suunnitella uusiokäyttö varuskunnan alueelle Kunnan ensisijainen tavoite on kehittää aluetta asumiskäyttöön Asumisen lisäksi kunta on visioinut alueen hyödyntämisen matkailupalvelujen synnyttämiseksi siten, että alueesta voitaisiin kehittää vetovoimainen matkailu- ja vapaa-ajan kohde, joka houkuttelisi kävijöitä myös kauempaa Kunnan intressinä on pyrkiä varuskunta-alueeseen liittyvistä omistuksista ja kiinteistöjen ylläpitovelvoitteista mahdollisimman sujuvasti eroon Vaikka entisen varuskunta-alueen maa-alueiden ja kiinteistöjen omistus tuli kunnalle ennalta suuremmin varautumatta, on kunta linjannut, että kunnan tulee osallistua uusiokäytön edellyttämän infrastruktuurirakentamisen kustannuksiin Kunta ei tule toimimaan kaupallisesti toimivien yritysten toimintaympäristön investoijana eikä itse yritystoiminnan harjoittajana Kunta on ennen tämän raportin laatimista jo teettänyt kannattavuusselvityksen alueelle ajatellusta kylpylähotellista, jota ei kuitenkaan nähdä irrallisena ratkaisuna alueen kehittämiseksi vaan osana koko Kontiorannan alueen kokonaistarkastelussa Vireillä on myös ampumaurheiluhallin toteuttamissuunnitelma, joka vaatii ympärilleen kokonaisratkaisun menestyäkseen KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 4

5 PITKÄN AIKAVÄLIN VISIOT JA TAVOITTEET Visiot Entisestä Kontiorannan varuskunta-alueesta muodostuu Kontiolahden sekä laajemmin Joensuun alueen uusi vetovoimainen asuinalue yhdistettynä ampumahiihtostadionin ympärille rakentuvaan aktiiviurheilun valmennus- ja kilpailukeskukseen Kolmantena tukijalkana toimii matkailun ja vapaaajanalue, jonka toiminnot kytkeytyvät asumisen ja urheilutoiminnan alueeseen, golfkenttään sekä Höytiäisen järveen Tavoitteet ja päämäärät Asuntorakentamisesta toteutetaan monimuotoisena, toteutus pientalovaltaisena Yleiset palvelut kehitetään rinnan muun rakentamisen kanssa Matkailutoiminnot toteutetaan vaiheittain lähtökohtana hyvinvointipalveluja tarjoava, toteutukseltaan uniikki luontokylpylä, jonka ympärille rakennetaan vaiheittain kannattavuuden pohjalta tarvittavia majoitusratkaisuja Laajaa Kontioniemen aluetta hyödynnetään ohjelmapalvelutoiminnnassa KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 5

6 KONTIONIEMEN ALUEEN KOKONAISTARKASTELU Masterplan työ aloitettiin järjestämällä sisäisiä ns. työpajoja, joissa käytiin ensin läpi alueeseen liittyvää perustietoa, alueen, Pohjois-Karjalan ja myös muun Suomen vastaavien kohteiden palvelu- ja toimintasisältöjä. Samanaikaisesti aloitettiin erilaisten toimintojen ideointi joita sovitettiin erilaisina yhdistelminä alueelle. Näiden perusteella muodostettiin sisällöllisiä kokonaisuuksia, joita edelleen verrattiin alueelliseen sekä muualla Suomessa olevaan matkailu- palvelujen tarjontaan. Vertailussa ei ole ollut käytössä markkinatutkimuksia vaan vertailu on tehty konsultin kokemuksen ja hankitun referenssitiedon pohjalta. Kaaviokuva oikealla demonstroi eri tyyppisten Kontiorannalle soveltuvien tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuutta suhteessa lähtöalueen etäisyyteen KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 6

7 PITKÄN AIKAVÄLIN VISIOT JA TAVOITTEET Kontiorannan suunnittelualueen tulevaisuuden toiminta perustuu kolmeen keskeisimpään tukijalkaan: asumisen kehittämiseen, ampumahiihtostadionin ympärille rakentuvaan urheilun valmennus- ja kilpailukeskustoimintaan sekä uusien ideoiden pohjalta rakentuvaan matkailutoimintaan Edellä mainituilla pääkäyttömuodoilla on toiminnallinen ja sijaintiin liittyvä yhteys toisiinsa, jolloin eri palvelut ovat kävelyetäisyydellä toisistaan Kontiorannan alueella Pysyvä asuminen saa tuekseen koulun ja päiväkotialueen Alueelle toteutetaan monitoimiliikuntahalli, joka palvelee alueen ja koko kunnan asukkaiden harrasteliikuntaa, matkailua, kilpaurheilua sekä myös lukuisten eri tyyppisten tapahtumien järjestämistä Liikunnalle turvataan myös ulkoalue sekä talven että lumettoman ajan käyttöön Urheilun ja valmennuskeskuksen toiminnan tueksi tarvitaan majoituspalveluja, liikunnan oheisharjoittelun tiloja sekä urheilun hyvinvointipalveluja Kontiorannan alueesta voisi muodostua n asukkaan ja matkailuasukkaan yhteisö, jonka kokoluokka tukisi kaupallisten toimintojen syntymistä alueelle Varuskunnan entinen varikkoalue mahdollistaa varasto-, huolto- ja pienteollisen yritystoiminnan sijoittumisen kyseiseen toimintaympäristöön Matkailupalveluiden osalta Kontiorannan alueelle luodaan vaiheittain toteutettava matkailupalveluiden kokonaisuus, jonka ytimenä toimii luontokylpylä satama-alueen läheisyydessä hyödyntäen myös Höytiäisen vesialuetta KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 7

8 PITKÄN AIKAVÄLIN VISIOT JA TAVOITTEET PALVELUIDEN SIJOITTUMINEN 1. KUNNAN KESKUSALUE 2. UUSI TIEYHTEYS 3. MAHDOLLISET ASUINALUEIDEN LAAJENNUKSET VAKITUINEN ASUMINEN TONTTIEN MYYNTI JA VUOKRAUS, MYYNTI JA ALUEEN MANAGEROINTI 4. LOMA-ASUMISEN ALUEET YKSITYINEN JA KAUPALLINEN LOMA-ASUMINEN TONTTIEN MYYNTI JA VUOKRAUS, MYYNTI JA ALUEEN MANAGEROINTI 5. URHEILUN ALUEET AMMATTIURHEILUN TOIMINTOJEN ALUE, JOSSA AMPUMAHIIHTO ANKKURINA KILPAILU- JA HARJOITTELUKSESKUS LIIKUNTAHALLI, JOKA TUKEE HARRASTE- JA AMMATTIURHEILUA MYÖS MUUT MAHDOLLISET LAJIT KUTEN SUUNNISTUS, HIIHTOSUUNNISTUS, AMPUMAURHEILUHALLIN VARAUS 6. YLEISTEN TOIMIEN ALUEET 7. TOIMIPAIKKA-ALUE MAAN VUOKRAUS ERI TOIMIJOILLE JOIDEN TOIMINNOT MIELELLÄÄN TUKEVAT KOKONAISUUTTA 8. MATKAILUPALVELUIDEN ALUE HOTELLITOIMINTA KYLPYLÄTOIMINTA VASTAAVAT KAUPALLISET TOIMINNAT KONTIORANNAN KEHITTÄMINEN KAAVIOKUVA

9 VAIHTOEHTOISET VISIOT JA EHDOTETUT TAVOITTEET KARTALLA Tarkastelussa havaittin jo mainitut kolme tukijalkaa alueen kehittämiseksi. Tukijalat ovat esitetty suuntaa-antavina alueina oheisessa pohjakartassa. ASUMINEN VAPAA-AIKA AMPUMAHIIHTO KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 9

10 KONTIONIEMEN ALUEEN KOKONAISTARKASTELU Masterplan -työssä on huomioitu Kontioniemen alueen lisäksi Kontiolahden keskustaajaman vaikutusta Kontiorannan alueesta voi saada elinvoimaisen kyläyhteisön, jonka toteutumiseksi tarvitaan monimuotoisia, alueen kiinnostavuutta lisääviä asumisratkaisuja: pysyvää asumista erilaisissa asumismuodoissa, vapaa-ajan asumista sekä matkailuasumista Kyläyhteisön toteutus edistää tiettyjen palvelujen toteutumista ja kannattavuutta, esimerkiksi liikuntamonitoimitilat, joiden riittävän peruskäyttöasteen turvaavat pysyvät asukkaat, koululaiset sekä urheilijaryhmät Kontioniemen koulun todennäköinen sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi, aiheuttanee korjausta edullisempana uuden koulun rakentamistarpeen Koulun sijoittaminen Kontiorannan alueelle antaisi kunnalle uuden mahdollisuuden turvata Kontioniemen koulun jatkuvuus; koulu-päiväkoti-monitoimitila yhdistelmästä voidaan muodostaa kyläyhteisön sydän synnyttäen myös monia synergiaetuja Kontiorannan alueelle sijoittuva uusi asuntorakentaminen toisi asukaskuntaan uusia lapsiperheitä, mikä toisi koululle lisää potentiaalisia oppilaita sekä toisi paineita myös päiväkodin sijoittamiselle koulun yhteyteen Kontiorannan kyläyhteisön johtoajatuksena on vetovoiman ja brändin rakentaminen: asumisviihtyvyydeltään ja kiinnostavuudeltaan Pohjois-Karjalan halutuin asuinalue Alueesta muovataan aktiiviasumisen kohde kiinnostavana asuinyhteisönä ympärivuotisin liikuntamahdollisuuksin, jonka kulmakivinä venesatama, matkailupalvelut sekä ampumahiihdon ja muiden soveltuvien urheilulajien kilpa- ja harjoituskeskus KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 10

11 VAIHTOEHTOISET VISIOT JA EHDOTETUT TAVOITTEET Näemme alueen kehittämisessä kolme sisällöllistä vaihtoehtoa sekä vaihtoehdoista riippumatonta kolme tukijalkaa: 1. Kaikki nykyiset rakennukset puretaan 2. Uusi toiminta sijoitetaan nykyisiin rakennuksiin tukeutuen 3. Uudet toiminnot sijoitetaan nykyisiin rakennuksiin itsenäisinä kaikki tarpeettomat rakennukset puretaan rakennetaan uusia normaalin kiinteistökehittämisen periaatteiden mukaisesti hankitaan yksi tai useampi kiinteistökehittäjä, joka vastaa hankkeesta vuokrataan tai myydään maa kehittäjille hankitaan yksi tai useampi operaattori (kiinteistökehittäjä hankkii) vaihtoehto edustaa keskitietä, jossa tukeudutaan nykyisiin rakennuksiin sekä täydennysrakentamiseen kunta toimii hankkeen vetäjänä tai ainakin koordinoijana esim. alueen hallintaan perustettavan kiinteistöosakeyhtiön muodossa kukin rakennus vuokrataan tai myydään erikseen tai kehitetään uusiokäyttöön alueelle profiloidun teeman mukaisesti vaihtoehto on perinteisin ja kokonaan kunnan manageroinnin alla vaatii resursseja alueelle ei profiloida erityistä teemaa/imagoa vaan aluetta kehitetään pitkällä aikavälillä syntyvien tarpeiden ja ideoiden mukaan KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 11

12 ALUETARKASTELU JA TOIMINNALLINEN IDEOINTISUUNNITELMA KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEVAAN TARJONTAAN Kontiorannan alueella on luonnollinen linkki Kontiolahden keskustaajamaan Taajaman halkova Keskuskatu muodostaa luontaisen kehityskäytävän Keskuskatua risteävän Kontioniementein kanssa Kontiorannan asunto- ja matkailualueelta on luontainen yhteys Kontioniemen Karelia Golfin golfkentälle Golfkentän sijainti edistää Kontiorannan alueen markkinointia asuntoalueena sekä omistusloma-asuntojen ja vuokrattavien lomaasuntojen kohteena Kontiolahden kunnan sijaintia Höytiäisen rannalla ei ole hyödynnetty asumisen ohella muutoin riittävästi Virkistyskäytön kannalta Höytiäinen on tärkeä voimavara ja järven käyttö tuleekin mahdollistaa riittävän kookkaalla ja suojaisella venesatamaratkaisulla, uimalaitureilla sekä vuokravenepalvelulla Nykyisen varikkoalueen katoksiin voidaan järjestää veneiden talvisäilytyksen ja huollon alue (yritysmuotoinen toiminta) KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 12

13 MATKAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KONTIORANNAN ALUEELLA Tavoitteena on kuitenkin luoda Pohjois-Karjalan matkailukenttään uutta kysyntää ja houkutella uusia potentiaalisia asiakasryhmiä Yhtenä ajatuksena on nähty kylpylähotellin rakentaminen synnyttämään matkailullista vetovoimaa pelkkä kylpylähotelli ei kuitenkaan turvaa riittävää ympärivuotista kiinnostuneisuutta alueelle, ainakaan 1-3 ensimmäisen uutuuden viehätykseen perustuvan vuoden jälkeen koska vaarana on, että joudutaan taistelemaan muiden Pohjois-Karjalan kohteiden, mm. kylpylöiden, asiakasvirroista, jolloin kaikki ovat tavallaan menettäjiä Lähialueen kilpailevista kohteista nostetaan esiin Koli, jonne on vasta toteutettu hyvinvointikylpylä ja toinen uusi kylpylä on syntymässä. Masterplan suunnitelmista erillisenä kunta on teettänyt kannattavuusselvityksen kylpylähotellista, jonka laskelmien perusteella investointi ja toiminta olisi kannattavaa, mikäli saavutettaisiin kävijän määrä vuodessa Lähialueen kilpailutekijänä pelkkä kylpylähotelli ei kuitenkaan toisi riittävästi uutuusarvoa eikä kysyntää Vaikka Kontiorannan alue on matkailutoiminnan osalta ollut muun käytön vuoksi hyödyntämätön, ei voida matkailukysyntäarvioiden perusteella nähdä, että Kontioranta yksinomaan matkailullisella tarjonnalla tulisi pärjäämään matkailukohteiden välisessä kilpailussa Kontiorannan ympärivuotinen matkailukysyntä voi nähdäksemme perustua vain monipuoliseen aktiviteettitarjontaan, jossa yhdistetään monia aktiviteettimuotoja vetovoimatekijäksi yhteen matkailuoleskelun kanssa tämä edellyttää tarkemman toiminnallisen kokonaissuunnitelman laadintaa KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 13

14 January-December January-December Change, abs. Change, % MATKAILUN YÖPYMISVUOROKAUDET SUOMESSA Year Total WHOLE COUNTRY ,5 % SOUTHERN FINLAND AND ARCHIPELAGO ,8 % Uusimaa ,0 % Kymenlaakso ,9 % Varsinais-Suomi ,9 % Åland Islands ,6 % Kanta-Häme ,4 % Päijät-Häme ,7 % WEST COAST ,1 % Satakunta ,5 % Southern Ostrobotnia ,3 % Ostrobotnia ,5 % Center-Botnia ,4 % Northern Ostrobotnia ,3 % Matkailutoiminta Pohjois-Karjalassa on kehittynyt viime vuosina kohtalaisesti. Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kasvu vuodesta 2007 vuoteen 2013 on ollut 9,9 %. Kasvusta suurin osa on tullut venäläisyöpymisistä. Lähde: Tilastokeskus LAKELAND ,0 % Pirkanmaa ,5 % Central Finland ,8 % South Karelia ,1 % South Savo ,9 % North Savo ,6 % Northern Karelia ,4 % Kainuu ,2 % KUUSAMO ,8 % LAPLAND ,2 % KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 14

15 MATKAILUN YÖPYMISVUOROKAUDET SUOMESSA MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS: ULKOMAISTEN YÖPYMISTEN ENNUSTE 6/2014 KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 15

16 KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEMASSA OLEVAAN MATKAILUTOIMINTAAN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN 1 Kehityssuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa syntyi selvä käsitys kahdesta vaihtoehtoisesta lähestymistavasta, joilla aluetta voitaisiin kehittää. Nämä kaksi lähestymistapaa ovat olleet 1. Matkailupainotteinen, rakenteista riippumaton kehityssuunta, jolloin alueelle luotaisiin matkailupalveluja laajemmassa mitassa houkuttelemaan matkailijoita laajalta säteeltä (200 km +) alueelle luotaisiin matkailullinen ilme, imago, muodostamaan ja lisäämään houkuttelevuutta alueelle kehitetäisiin ja rakennettaisiin erilaisten palvelutuottajien/operaattoreiden kanssa kokonaisilmeeseen sopivia palveluja Matkailijoita tavoiteltaessa kauempaa tarvitaan alueelle teema, imago sekä näitä toteuttava sisältö, joilla kiinnostavuus herätetään. Kokonaisilmeen (teema ja imago) luominen edellyttää em. sellaisen sisällöntuotannon kehittämistä, jonka avulla em. imago voidaan synnyttää, jolla Kontioranta mahdollisesti uudelleen brändättynä voi piirtyä ihmisten mieliin ja sitä kautta tuoda matkailijoita myös kauempaa. Kunnan taholta on matkailukeskeinen kehittäminen tullut selvästi esille jo toimeksiannon sisältöä määriteltäessä. Matkailupainotteisuus edellyttää, että matkailijoita tulee käytännössä ympäri Suomea sekä muista maista, lähimpänä Venäjä. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 16

17 KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEMASSA OLEVAAN MATKAILUTOIMINTAAN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN 1 Alueen brändäys taas edellyttää, että tarjottavat palvelut, elämykset jne. muodostavat ymmärrettävän, loogisen ja yhtenäisen kokonaisuuden, joka synnyttää mielikuvan kiinnostavasta vierailukohteesta. Matkailullinen vetovoima voi syntyä pitkällä aikavälillä, jolloin alueen annetaan kehittyä lähes itsekseen erilaisten toimijoiden kautta. Mikäli tuloksia halutaan nopeammin, tulee matkailukohteeksi kehittäminen vaatimaan erilaisia investointeja heti alkuvaiheessa, joiden investointien yhteenlaskettu summa voi nousta hyvinkin suureksi. Silloinkin tarvittaneen kohtalaisen valmis kokonaissuunnitelma, jotta voitaisiin tietää minkälaisia toimijoita hankkeeseen haetaan. Matkailupainotteinen hanke voidaan rakenteellisesti synnyttää täydentämällä nykyistä rakennetta, osittain purkamalla ja täydentämällä sekä lähes kaikki rakennukset purkamalla, joka ei ole kovin todennäköine ratkaisu, sillä osaa rakennuksista voidaan hyvin hyödyntää. Jotta tällaiset investoinnit voisivat toteutua, tulee se vaatimaan käyttäjiä, vuokralaisia ja operaattoreita, jotka ovat kiinnostuneita hankkeesta ja uskovat hankkeen mahdollisuuksiin. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 17

18 KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEMASSA OLEVAAN MATKAILUTOIMINTAAN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN 2 2. Alueen rakennetta täydentävä kehittäminen Jos alueen kehittäminen tehdään ilman selvää sisällöllistä kokonaissuunnitelmaa ja matkailullisia tavoitteita, voi kehittäminen tapahtua esim. a) synnytetään alueelle yksittäisiä hankkeita kiinnostuksen ja löyhemmän sisältötavoitteen mukaan hankekohtaisesti b) annetaan alueen kehittyä omatoimisesti, joka tapahtuu suurella todennäköisyydellä pitkällä aikavälillä ja toiminnot ovat todennäköisesti hyvin erilaisia toisistaan Hankekohtainen kehittäminen Alueen kehittäminen hankekohtaisesti voidaan tehdä valitsemalla toimijat ja näin vaikuttaa siihen minkälaista toimintaa alueelle syntyy ja/tai halutaan. Tällöin alueelle ei kuitenkaan välttämättä synny samanlaista kokonaisilmeen mukaista toimintaa kuin yhtenä kokonaisuutena kehitettäessä. Alueen yleismarkkinointia voidaan edelleen suorittaa alueena ja esim. kunnan toimesta mutta yksittäisten hankkeiden ja/tai toimijoiden osalta markkinointi jää toimijan vastuulle ellei erilaisista yhteismarkkinointitavoista sovita toimijoiden ja kunnan kesken. Yhteismarkkinoinnilla voidaan osittain saada aikaan samanlaista kokonaisilmettä kuin yhtenä kokonaisuutena kehitettäessä. Tällöin kunnan tehtäväksi jää useimmiten markkinoinnin koordinointivastuu KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 18

19 KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEMASSA OLEVAAN MATKAILUTOIMINTAAN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN 2 2. Alueen rakennetta täydentävä kehittäminen Luonnollinen kehitys Helpoin mutta samalla ajallisesti pisin kehittämismalli on antaa alueen kehittyä luonnollista tietä. Tällöin kunta markkinoi, vuokra ja/tai myy maata rakennuksia ja/tai tilaa yleensä ja kiinnostuneet toimijat sijoittuvat alueelle. Tällöin alueelle syntyy todennäköisesti hyvin erilaisia toimintoja ja palveluja, joilla ei välttämättä ole synergioita keskenään vaan toimivat itsenäisesti omalla liiketoiminta-alueellaan. Alueen jo kohtalainen suunniteltu asumisen määrä kehittyy omalla painollaan mm. tonttitarjonnan mukaan. Tässä kunnalla onkin vahva vaikutusmahdollisuus kaikissa vaihtoehdoissa. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 19

20 MATKAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KONTIORANNAN ALUEELLA Matkailun kehittäminen Kontiorannassa edellyttää tunnettuuden saavuttamista, lisäämistä sekä vahvan brändin kehittämistä Eräs keino valtakunnallisen ja myös kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseen on merkittävien yleisö- ja mediatapahtumien järjestäminen Kontiolahden alueella Ampumahiihdon Maailmanmestaruuskilpailut 2015 sekä jälleen järjestettäväksi tulevat Maailman cup kilpailut ovat merkittävä talviajan tapahtuma sekä yleisömäärien että medianäkyvyyden osalta Tarve olisi järjestää lumettomana aikana suurtapahtumia, jotka joko liittyvät urheiluun tai muuhun samanhenkisiä ihmisiä yhteen paikkaan kokoavaan toimintaan Ampumahiihtostadionin alueelle voisi järjestää vuosittain toistuvan kansainvälisen BMXtapahtuman ja siihen liittyviä oheistapahtumia Muina tapahtumamuotoina voivat olla esimerkiksi suuret musiikkitapahtumat tai konsertit, joissa hyödynnettäisiin ampumahiihtostadion laajoja alueita. Tosin tapahtumiin urheilullisen karua ympäristöä tulisi lavastaa viihtyisämmäksi mikä onkin toteuttavissa mahdollisen liikuntamonitoimihallin avulla Yrityskoulutustoiminta sopii myös alueelle erittäin hyvin antaen monipuoliset mahdollisuudet ja oivallisen varuskunta-ajan viitekehyksen kurssitukselle Matkailutoiminnan käynnistäminen Kontiorannan alueella edellyttää erilaisten ja jokseenkin ainutlaatuisten ideoiden ja toimintojen yhdistämistä kohteen vetovoiman ja brändin rakentamiseksi. Kontiorannan matkailullisen toiminnan ideoinnissa kesäajalle ei ole suurta ongelmaa. Kontiorannassa käytettävissä olevat maa-alueet ovat niin laajat, että hyvin erilaisten aktiviteettien toteutus on mahdollista Aluetta voi käyttää muun muassa seikkailukohteena tai toteuttaa luonteeltaan sotilaskoulutuksen tyyppisiä aktiviteettejä KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 20

21 URHEILUTOIMINTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN : KONTIO TARGET Urheiluun ja liikuntaan liittyvä matkailullinen käyttö on Kontiorannan vahvuustekijä Urheilu- ja liikunta-alueen kehittämisessä keskeisenä toiminnallisena rakenteena on ampumahiihtostadion, joka voisi mahdollistaa urheilu- ja liikunta-aktiviteettejä muidenkin lajien osalta, kuten maastohiihdon, suunnistuksen ja maastoradoilla harrastettavan pyöräilyn osalta sekä kehittää siistinä ja muuntojoustavana tapahtuma-alueena eri vuodenaikojen kilpailu- ja yleisötapahtumia varten Ampumahiihtostadionin ja ympäröivien reittiverkostojen osalta tässä suunnitelmassa ei puututa puitteiden tekniseen suunnitteluun vaan kehitysvastuu on Kontiolahden Urheilijat urheiluseuralla sekä kunnalla Stadionalueen kehittämisessä tulee huomioida sellaisten harrastajien tarpeet, jotka eivät ole ammattimaisesti toimivia aktiiviurheilijoita, sitä tulisi joustavasti käyttää myös liikuntamatkailun aktiviteettien toteutuksessa Ohjelmapalveluna voitaisiin tarjota esimerkiksi jokamiehen ampumahiihtoelämystä hiihtäen, juosten tai rullilla ammunta olisi mahdollista toteuttaa laser-asein ilman turvallisuusriskejä ja melu- sekä ympäristövaikutusta Ampumahiihtokeskukseen tukeutuen esitetään koko Kontiorannan suunnittelualueen hyödyntämistä kilpailu- ja valmennuskeskuksen toimintaympäristönä. Myös ns. urheiluakatemia nuorille urheilijoille on mahdollinen toimintamuoto Kontiorannan majoitus- ja hyvinvointipalvelut suunnitellaan voimavaraksi ammattimaisen urheilun olosuhteiden ja vetovoiman parantamiseksi Eräs mahdollisuus olisi luoda ampumahiihtostadionin alueesta esimerkiksi harjoitus- ja kilpailualue BMX-pyöräilylle, joka on kansainvälisesti suosittu laajaa medianäkyvyyttä saava ja kansainvälisiä sponsoreita kiinnostava urheilumuoto KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 21

22 AMPUMAURHEILUHALLI Varuskunnan lakkauttamisen yhteydessä on päätetty lopettaa ampumatoiminta varuskunnan alueilla olleilla ampumaradoilla Puolustusvoimat on suorittanut ampumarata-alueiden puhdistuksen sekä maanpinnan puhdistuksen pilaantuneiden maiden menetelmiä käyttäen Kontiolahden kunnan linjauksen mukaan alueelle ei tule uusia ampumaratoja, jotka edellyttäisivät ympäristölupia. Kunnan linjauksessaan on myös nähnyt, että uusien ampumaratojen rakentaminen vanhojen tilalle voisi estää asunto- ja matkailurakentamista meluhaitan vuoksi entisen varuskunnan alueelle Vireillä on kuitenkin ampumaurheiluun liittyvä uusi olosuhdehanke. Maakuntakaavaan on tehty varaus osittain maan alle sijoittuvalle ampumaurheiluhallille. Halliin sijoitettaisiin luotilajit ja haulikkolajit. Etuna osittaisessa maan alle sijoittamisessa olisi melun vaimennus. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle tehdyssä selvityksessä Kontiolahden ampumaurheilurakenteiden rakennuskustannuksiksi on arvioitu n. 6,5 milj.euroa Ampumaurheiluhallin investointikustannus on varsin korkea. Jotta kohteelle saataisiin riittävästi kaupallista käyttöä, suositellaan tehtäväksi Suomeen ja valittuihin kohdemaihin ulottuva markkinatutkimus. Markkinatutkimuksen avulla selvitettäisiin käytön potentiaalia sekä valmiutta maksaa olosuhteiden käytöstä. Kartoitusta tulisi tehdä sekä ampumaurheilun harrastajien piirissä että metsästysampujien piirissä Ihanteellisimmillaan suunniteltu ampumaurheiluhalli voi tuoda ympärivuotista kohtuullisen tasaista käyttöä alueelle KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 22

23 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ- MAHDOLLISUUDET Alueen rakennuskanta on rakennettu varuskuntatoiminnan tarpeisiin ja pääosin erittäin vaikeasti sovitettavissa muihin käyttötarkoituksiin. Alueen tärkeimmät rakennukset ovat: sotilaskoti ruokalarakennus ja pääkeittiö sairaala rantasauna uimahalli kasarmit 1 ja 2 (käyttökelpoisia) kasarmit 3 ja 4 (huonokuntoisia) Koulutusrakennus / kasarmi 5 (homevaurioinen) Lisäksi alueella on henkilökunnan käytössä olleita 4- kerroksisia asuinrakennuksia, jotka ovat edelleen käytössä sekä käytöstä poistettuja niin ikään henkilökunnan käytössä olleita omakotitaloja. Kontiolahden kunnan taholta on todettu, että nykyisen rakennuskannan viiden vuoden ylläpitokustannuksella voidaan rakennuksista purkaa noin kolmannes KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 23

24 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET Seuraavassa on esitetty rakennuskohtaiset arviot uusiokäytölle ja mahdolliselle purkamiselle: 1. Sotilaskoti Sotilaskoti on näyttää ilman tarkempaa tutkimista kunnoltaan korjauskelpoiselta ja jalostettavissa parhaiten kahvila-, ravintolakäyttöön sekä myös liiketilakäyttöön ja esim. näyttelytilaksi. Rakennuksen päätilasta avautuu hieno näköala Höytiäiselle ja se tulisikin mielestämme joka tapauksessa säilyttää yhtenäisenä tilana. Sotilaskodin muut tilat kaipaavat suurempia korjaustöitä, lähinnä pintojen uusimista uuden käyttötarkoituksen mukaan. Talotekniikka joudutaan kokonaan uusimaan, joten nykyinen tekniikka ei aseta rajoituksia uusiokäytön vaihtoehdoille. 2. Ruokala ja pääkeittiö Ruokalarakennuksen ateriointitila on uusittavissa samaan käyttöön verraten pienin kustannuksin. Tila on kuitenkin melko suuri ajatellen kaupallista ravintolatoimintaa, mutta soveltuu erinomaisesti kokonsa puolesta esim. ampumahiihto- tai vastaavien urheilutapahtumien urheilija- ja toimitsijaruokalaksi. Keittiön uusiminen edellyttää laajempaa korjaamista ja kokonaan uudet keittiölaitteet. Sen sijaan kylmäja kuivavarastot ovat lähes sellaisenaan käyttökunnossa.vaihtoehtona voi olla myös koko rakennuksen purkaminen. Ruokalan läheisyydessä olevan ruoka-ainevaraston käytöstä on syytä päättää erikseen, kun on selvinnyt olisiko joku yritys mahdollisesti hyödyntämässä ko. tiloja esim. pienimuotoiseen elintarviketuotantoon. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 24

25 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET 3. Sairaala Höytiäisen rannassa sijaitseva sairaalarakennus on muutoskelpoinen pohjaratkaisultaan samantapaiseen käyttöön. Kysymykseen tulevat lähinnä erilaiset asumisratkaisut kuten hotelli- ja palveluasuminen. Myös sijaintinsa puolesta se soveltuu erinomaisesti em. toimintoihin. Käyttötarkoituksen muuttaminen tulee vaatimaan talotekniikan uusimisen sekä ainakin pintojen uusimisen vaikka muutoin rakennus on kohtalaisen hyvässä kunnossa. 4. Rantasauna / upseerikerho Sairaalarakennuksen tapaan Höytiäisen rannalla oleva saunarakennus on käyttökunnossa. Rakennus on remontoitu muutama vuosi sitten eikä tarvitse akuutisti mitään toimenpiteitä. 5. Uimahalli Uimahallissa on tehty yksittäisiä korjauksia vuosien aikana mutta tulee tarvitsemaan täyden peruskorjauksen. Korjauksen tarve tulee riippumaan mahdollisen kylpylän toteutumisesta ja siitä minkälaisia altaita ko. kylpylään tulisi. Kylpylän toteutuessa vaihtoehtona on myös uimahallin purkaminen. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 25

26 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET 6. Kasarmit 1 ja 2 Kasarmit 1 ja 2 ovat varuskunnan kaksi vanhempaa kasarmia. Rakennukset ovat verraten hyvässä kunnossa mutta tarvitsevat käyttötarkoituksen mukaiset korjaukset ja muutokset sekä suurella todennäköisyydellä talotekniikan uusimisen. Kasarmit soveltuvat oikein hyvin vastaavanlaiseen majoitustoimintaan esim. urheilijoille, varsinkin suurempien kilpailutapahtumien aikana. Tosin tässäkin tapauksessa tiloja on päivitettävä ja uusittava esim. wc- ja pesutilojen osalta. Kasarmit voidaan muuttaa myös asuinkäyttöön mutta muutoskustannukset tulevat olemaan melko korkeat ja näin ollen on mahdollisesti taloudellisesti haastavaa. Sekä majoitus- että asumiskäytössä olisi tarpeen laajentaa ikkunaaukkoja julkisivussa sekä mahdollisesti toteuttaa huonekohtaiset parvekeratkaisut. 7. Kasarmit 3 ja 4 Kasarmit 3 ja 4 ovat uudempia kuin 1 ja 2 mutta siinä määrin huonokuntoisia, että niiden purkaminen lienee ainoa järkevä lähtökohta. Rakennukset tarvitsisivat siinä määrin suuren peruskorjauksen, että taloudellisesti sitä ei nähdä mahdollisena. Kyseisten kasarmien purkujätteitä voisi hyödyntää muualla suunnittelualueella maantäytössä. 8. Kasarmirakennus 5 Kasarmirakennus on yksikerroksinen tasakattoinen rakennus. Rakennus kärsii huomattavista kosteus- ja homeongelmista. Rakennusta ei kannata peruskorjata vaan purkaa kokonaan pois. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 26

27 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET 9. Muut rakennukset ja rakenteet Entisen varuskunnan varikko- ja korjaamotoimintojen alueella on useita rakennuksia. Pääsääntöisesti korjaamo- ja huoltotoiminnoissa käytetyt rakennukset voitaisiin säilyttää ja niihin voitaisiin sijoittaa esimerkiksi huolto-, korjaus, rakennus- ja konevuokraamoalan yrityksiä. Myös pienteollisuusalan yrityksille varikkoalue on soveltuva. Joidenkin rakennusten, kuten varusvaraston osalta, säilyttäminen tai purkaminen voidaan päättää sen jälkeen kun on käyty alustavia neuvotteluja potentiaalisten sijoittuvien yritysten kanssa. Ajoneuvojen ja kaluston säilytyskatosten osalta on toiveena säilyttää katokset. Rantaalueelle sijoitettavan venesataman sekä Kontiolahden venesataman veneiden talvisäilytystä varten varuskunnan katokset toimivat erinomaisesti. Katoksia hyödyntäen varikkoalueelle on mahdollisuus sijoittaa veneiden huoltoon ja talvisäilytykseen erikoistunut yritys (venehotelli), joka voi palvella Höytiäisen veneiden lisäksi myös Pielisen ja muiden järvien veneiden omistajien huolto- ja talvisäilytystarpeita. Entisten räjähdysaine- ja ammusvarastojen osalta kartoitetaan ensin alueelle sijoittuvien yritysten ja toimijoiden mahdolliset varastointitarpeet. Entinen vesitornirakennus voidaan myös purkaa, mikäli sitä ei haluta säästää mahdollisena näköalatornina tai ohjelmapalveluyrityksen kiipeilyaktiviteettina. Lämpökeskuksen säilyttäminen on ratkaistava käyttötarkoituksen perusteella. Mikäli lämpökeskuksella ja sen ympärillä olevilla polttoainesäiliöillä ei ole odotettavissa tulevaisuuden käyttöarvoa, voidaan lämpökeskus mahdollisesti purkaa ja myydä siitä käyttökelpoiset säiliöt ja laitteistot. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 27

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

KEHTO foorumi Lahti

KEHTO foorumi Lahti KEHTO foorumi Lahti 10 11.11.2016 Kaupungin sykkeessä mukana Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen aluekehityshankkeita Radanvarsi Hennala Ranta-Kartano Lahti + Nastola = Uusi Lahti 1.1.2016 119 000 asukasta

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS

Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS Taustatiedot vastaajista Ikäni, N = 296 0 5 10 15 20 25 30 49 % 51 % alle 18-vuotias 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 yli

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) 668 Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista (Östersundom, 91-442-1-145, 91-442-1-154) HEL 2011-009034 T 10 01 00 Kiinteistökartta L7 T1, Rödje-Fantsin tie 7

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri Kaavoituskatsaus 2016 06.11.2015 Matti Nikupeteri Maakuntakaavoitus Neljäs vaihemaakuntakaava (4. VMK) päivittää kaupan palveluverkon ja taajamat. Kaavassa osoitetaan myös puolustusvoimien melu- ja suojaalueita

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia EKK ry:n kevätseminaari 20.3.2014 Lieksa Martti Wilhelms Projektipäällikkö Mäsek Oy / Mäntyharju Mäntyharjun keskustan kehittäminen Projektin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Enontekiö, Hommakankaan asemakaavan muutos. Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1

Seitap Oy 2014 Enontekiö, Hommakankaan asemakaavan muutos. Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1 Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko,

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan 22.5.2013 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Lisätiedot

TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS. Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05.

TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS. Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05. 1 TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05.2011 klo 18:00 Läsnä: Markus Lehmuskoski, Lahden kaupunki, maankäyttö

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Loviisan sisäänajoväylän alueelle sopivan ratkaisun kehittäminen ja toteuttaminen v. 2015 mennessä. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Kehitettävä alue

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen Järvityöryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltua Pysyvän järvien hoidon ja kunnostuksen

Lisätiedot