KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN"

Transkriptio

1 KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN Pöyry Finland Oy Toiminnallinen suunnitelma lakkautetun Kontiorannan varuskunta-alueen uusista käyttötarkoituksista RAPORTTI Jari Laitakari, Hannu Helkiö, Sami Lauritsalo, Markku Nissi

2 KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN SISÄLLYSLUETTELO Taustaa Lähtötilanne Pitkän aikavälin visiot ja tavoitteet vuosille Kontiorannan kokonaistarkastelu Yritystoiminnan edellytysten arviointi Asumisen ja rakentamisen konsepti Säilytettävät ja purettavat rakennukset Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 2

3 TAUSTAA Perinteikäs Kontiolahden kunnassa sijaitseva Kontiorannan varuskunta on lakkautettu Puolustusvoimien toimintojen keskittämis- ja tehostamispäätösten myötä Muutaman välivaiheen jälkeen n. 150 ha varuskunta-alue kiinteistöineen siirtyi Senaatti-kiinteistöt Oy:ltä Kontiolahden kunnan omistukseen. Kunnan tarkoituksena ei ole jäädä kiinteistöjen omistajaksi ja ylläpitäjäksi, vaan aluekokonaisuudelle haetaan pitkäjänteisiä toimintamalleja, joiden kautta voidaan aktivoida yritystoimintaa, korvata menetettyjä työpaikkoja, lisätä paikallista asuntorakentamista sekä synnyttää matkailu- ja vapaa-ajan palveluita. Toiminnallisten ratkaisujen löytämiseksi Kontiolahden kunta on kevään ja alkukesän 2014 aikana teetättänyt kahdella eri suunnittelutoimistolla yhtäaikaisesti master plan suunnitelmaa. Suunnitelmat esitellään tilaajalle kesäkuun 2014 lopussa. Toisena kilpailutuksen perusteella valittuna suunnittelutoimistona master plan suunnitelmaa on työstänyt Pöyry Finland Oy, jonka työryhmässä on konseptisuunnittelun ja matkailutoiminnan asiantuntijoita. Työryhmän jäseninä ovat toimineet arkkitehtuurin ja konseptisuunnittelun alalta Hannu Helkiö ja Sami Lauritsalo. Kokonaisvaltaisen matkailusuunnittelun osaamista ovat tuoneet Markku Nissi ja Jari Laitakari. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 3

4 LÄHTÖTILANNE Kontiolahden varuskunnan lopetettua Kontiolahden kunnalle tuli tarve suunnitella uusiokäyttö varuskunnan alueelle Kunnan ensisijainen tavoite on kehittää aluetta asumiskäyttöön Asumisen lisäksi kunta on visioinut alueen hyödyntämisen matkailupalvelujen synnyttämiseksi siten, että alueesta voitaisiin kehittää vetovoimainen matkailu- ja vapaa-ajan kohde, joka houkuttelisi kävijöitä myös kauempaa Kunnan intressinä on pyrkiä varuskunta-alueeseen liittyvistä omistuksista ja kiinteistöjen ylläpitovelvoitteista mahdollisimman sujuvasti eroon Vaikka entisen varuskunta-alueen maa-alueiden ja kiinteistöjen omistus tuli kunnalle ennalta suuremmin varautumatta, on kunta linjannut, että kunnan tulee osallistua uusiokäytön edellyttämän infrastruktuurirakentamisen kustannuksiin Kunta ei tule toimimaan kaupallisesti toimivien yritysten toimintaympäristön investoijana eikä itse yritystoiminnan harjoittajana Kunta on ennen tämän raportin laatimista jo teettänyt kannattavuusselvityksen alueelle ajatellusta kylpylähotellista, jota ei kuitenkaan nähdä irrallisena ratkaisuna alueen kehittämiseksi vaan osana koko Kontiorannan alueen kokonaistarkastelussa Vireillä on myös ampumaurheiluhallin toteuttamissuunnitelma, joka vaatii ympärilleen kokonaisratkaisun menestyäkseen KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 4

5 PITKÄN AIKAVÄLIN VISIOT JA TAVOITTEET Visiot Entisestä Kontiorannan varuskunta-alueesta muodostuu Kontiolahden sekä laajemmin Joensuun alueen uusi vetovoimainen asuinalue yhdistettynä ampumahiihtostadionin ympärille rakentuvaan aktiiviurheilun valmennus- ja kilpailukeskukseen Kolmantena tukijalkana toimii matkailun ja vapaaajanalue, jonka toiminnot kytkeytyvät asumisen ja urheilutoiminnan alueeseen, golfkenttään sekä Höytiäisen järveen Tavoitteet ja päämäärät Asuntorakentamisesta toteutetaan monimuotoisena, toteutus pientalovaltaisena Yleiset palvelut kehitetään rinnan muun rakentamisen kanssa Matkailutoiminnot toteutetaan vaiheittain lähtökohtana hyvinvointipalveluja tarjoava, toteutukseltaan uniikki luontokylpylä, jonka ympärille rakennetaan vaiheittain kannattavuuden pohjalta tarvittavia majoitusratkaisuja Laajaa Kontioniemen aluetta hyödynnetään ohjelmapalvelutoiminnnassa KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 5

6 KONTIONIEMEN ALUEEN KOKONAISTARKASTELU Masterplan työ aloitettiin järjestämällä sisäisiä ns. työpajoja, joissa käytiin ensin läpi alueeseen liittyvää perustietoa, alueen, Pohjois-Karjalan ja myös muun Suomen vastaavien kohteiden palvelu- ja toimintasisältöjä. Samanaikaisesti aloitettiin erilaisten toimintojen ideointi joita sovitettiin erilaisina yhdistelminä alueelle. Näiden perusteella muodostettiin sisällöllisiä kokonaisuuksia, joita edelleen verrattiin alueelliseen sekä muualla Suomessa olevaan matkailu- palvelujen tarjontaan. Vertailussa ei ole ollut käytössä markkinatutkimuksia vaan vertailu on tehty konsultin kokemuksen ja hankitun referenssitiedon pohjalta. Kaaviokuva oikealla demonstroi eri tyyppisten Kontiorannalle soveltuvien tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuutta suhteessa lähtöalueen etäisyyteen KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 6

7 PITKÄN AIKAVÄLIN VISIOT JA TAVOITTEET Kontiorannan suunnittelualueen tulevaisuuden toiminta perustuu kolmeen keskeisimpään tukijalkaan: asumisen kehittämiseen, ampumahiihtostadionin ympärille rakentuvaan urheilun valmennus- ja kilpailukeskustoimintaan sekä uusien ideoiden pohjalta rakentuvaan matkailutoimintaan Edellä mainituilla pääkäyttömuodoilla on toiminnallinen ja sijaintiin liittyvä yhteys toisiinsa, jolloin eri palvelut ovat kävelyetäisyydellä toisistaan Kontiorannan alueella Pysyvä asuminen saa tuekseen koulun ja päiväkotialueen Alueelle toteutetaan monitoimiliikuntahalli, joka palvelee alueen ja koko kunnan asukkaiden harrasteliikuntaa, matkailua, kilpaurheilua sekä myös lukuisten eri tyyppisten tapahtumien järjestämistä Liikunnalle turvataan myös ulkoalue sekä talven että lumettoman ajan käyttöön Urheilun ja valmennuskeskuksen toiminnan tueksi tarvitaan majoituspalveluja, liikunnan oheisharjoittelun tiloja sekä urheilun hyvinvointipalveluja Kontiorannan alueesta voisi muodostua n asukkaan ja matkailuasukkaan yhteisö, jonka kokoluokka tukisi kaupallisten toimintojen syntymistä alueelle Varuskunnan entinen varikkoalue mahdollistaa varasto-, huolto- ja pienteollisen yritystoiminnan sijoittumisen kyseiseen toimintaympäristöön Matkailupalveluiden osalta Kontiorannan alueelle luodaan vaiheittain toteutettava matkailupalveluiden kokonaisuus, jonka ytimenä toimii luontokylpylä satama-alueen läheisyydessä hyödyntäen myös Höytiäisen vesialuetta KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 7

8 PITKÄN AIKAVÄLIN VISIOT JA TAVOITTEET PALVELUIDEN SIJOITTUMINEN 1. KUNNAN KESKUSALUE 2. UUSI TIEYHTEYS 3. MAHDOLLISET ASUINALUEIDEN LAAJENNUKSET VAKITUINEN ASUMINEN TONTTIEN MYYNTI JA VUOKRAUS, MYYNTI JA ALUEEN MANAGEROINTI 4. LOMA-ASUMISEN ALUEET YKSITYINEN JA KAUPALLINEN LOMA-ASUMINEN TONTTIEN MYYNTI JA VUOKRAUS, MYYNTI JA ALUEEN MANAGEROINTI 5. URHEILUN ALUEET AMMATTIURHEILUN TOIMINTOJEN ALUE, JOSSA AMPUMAHIIHTO ANKKURINA KILPAILU- JA HARJOITTELUKSESKUS LIIKUNTAHALLI, JOKA TUKEE HARRASTE- JA AMMATTIURHEILUA MYÖS MUUT MAHDOLLISET LAJIT KUTEN SUUNNISTUS, HIIHTOSUUNNISTUS, AMPUMAURHEILUHALLIN VARAUS 6. YLEISTEN TOIMIEN ALUEET 7. TOIMIPAIKKA-ALUE MAAN VUOKRAUS ERI TOIMIJOILLE JOIDEN TOIMINNOT MIELELLÄÄN TUKEVAT KOKONAISUUTTA 8. MATKAILUPALVELUIDEN ALUE HOTELLITOIMINTA KYLPYLÄTOIMINTA VASTAAVAT KAUPALLISET TOIMINNAT KONTIORANNAN KEHITTÄMINEN KAAVIOKUVA

9 VAIHTOEHTOISET VISIOT JA EHDOTETUT TAVOITTEET KARTALLA Tarkastelussa havaittin jo mainitut kolme tukijalkaa alueen kehittämiseksi. Tukijalat ovat esitetty suuntaa-antavina alueina oheisessa pohjakartassa. ASUMINEN VAPAA-AIKA AMPUMAHIIHTO KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 9

10 KONTIONIEMEN ALUEEN KOKONAISTARKASTELU Masterplan -työssä on huomioitu Kontioniemen alueen lisäksi Kontiolahden keskustaajaman vaikutusta Kontiorannan alueesta voi saada elinvoimaisen kyläyhteisön, jonka toteutumiseksi tarvitaan monimuotoisia, alueen kiinnostavuutta lisääviä asumisratkaisuja: pysyvää asumista erilaisissa asumismuodoissa, vapaa-ajan asumista sekä matkailuasumista Kyläyhteisön toteutus edistää tiettyjen palvelujen toteutumista ja kannattavuutta, esimerkiksi liikuntamonitoimitilat, joiden riittävän peruskäyttöasteen turvaavat pysyvät asukkaat, koululaiset sekä urheilijaryhmät Kontioniemen koulun todennäköinen sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi, aiheuttanee korjausta edullisempana uuden koulun rakentamistarpeen Koulun sijoittaminen Kontiorannan alueelle antaisi kunnalle uuden mahdollisuuden turvata Kontioniemen koulun jatkuvuus; koulu-päiväkoti-monitoimitila yhdistelmästä voidaan muodostaa kyläyhteisön sydän synnyttäen myös monia synergiaetuja Kontiorannan alueelle sijoittuva uusi asuntorakentaminen toisi asukaskuntaan uusia lapsiperheitä, mikä toisi koululle lisää potentiaalisia oppilaita sekä toisi paineita myös päiväkodin sijoittamiselle koulun yhteyteen Kontiorannan kyläyhteisön johtoajatuksena on vetovoiman ja brändin rakentaminen: asumisviihtyvyydeltään ja kiinnostavuudeltaan Pohjois-Karjalan halutuin asuinalue Alueesta muovataan aktiiviasumisen kohde kiinnostavana asuinyhteisönä ympärivuotisin liikuntamahdollisuuksin, jonka kulmakivinä venesatama, matkailupalvelut sekä ampumahiihdon ja muiden soveltuvien urheilulajien kilpa- ja harjoituskeskus KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 10

11 VAIHTOEHTOISET VISIOT JA EHDOTETUT TAVOITTEET Näemme alueen kehittämisessä kolme sisällöllistä vaihtoehtoa sekä vaihtoehdoista riippumatonta kolme tukijalkaa: 1. Kaikki nykyiset rakennukset puretaan 2. Uusi toiminta sijoitetaan nykyisiin rakennuksiin tukeutuen 3. Uudet toiminnot sijoitetaan nykyisiin rakennuksiin itsenäisinä kaikki tarpeettomat rakennukset puretaan rakennetaan uusia normaalin kiinteistökehittämisen periaatteiden mukaisesti hankitaan yksi tai useampi kiinteistökehittäjä, joka vastaa hankkeesta vuokrataan tai myydään maa kehittäjille hankitaan yksi tai useampi operaattori (kiinteistökehittäjä hankkii) vaihtoehto edustaa keskitietä, jossa tukeudutaan nykyisiin rakennuksiin sekä täydennysrakentamiseen kunta toimii hankkeen vetäjänä tai ainakin koordinoijana esim. alueen hallintaan perustettavan kiinteistöosakeyhtiön muodossa kukin rakennus vuokrataan tai myydään erikseen tai kehitetään uusiokäyttöön alueelle profiloidun teeman mukaisesti vaihtoehto on perinteisin ja kokonaan kunnan manageroinnin alla vaatii resursseja alueelle ei profiloida erityistä teemaa/imagoa vaan aluetta kehitetään pitkällä aikavälillä syntyvien tarpeiden ja ideoiden mukaan KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 11

12 ALUETARKASTELU JA TOIMINNALLINEN IDEOINTISUUNNITELMA KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEVAAN TARJONTAAN Kontiorannan alueella on luonnollinen linkki Kontiolahden keskustaajamaan Taajaman halkova Keskuskatu muodostaa luontaisen kehityskäytävän Keskuskatua risteävän Kontioniementein kanssa Kontiorannan asunto- ja matkailualueelta on luontainen yhteys Kontioniemen Karelia Golfin golfkentälle Golfkentän sijainti edistää Kontiorannan alueen markkinointia asuntoalueena sekä omistusloma-asuntojen ja vuokrattavien lomaasuntojen kohteena Kontiolahden kunnan sijaintia Höytiäisen rannalla ei ole hyödynnetty asumisen ohella muutoin riittävästi Virkistyskäytön kannalta Höytiäinen on tärkeä voimavara ja järven käyttö tuleekin mahdollistaa riittävän kookkaalla ja suojaisella venesatamaratkaisulla, uimalaitureilla sekä vuokravenepalvelulla Nykyisen varikkoalueen katoksiin voidaan järjestää veneiden talvisäilytyksen ja huollon alue (yritysmuotoinen toiminta) KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 12

13 MATKAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KONTIORANNAN ALUEELLA Tavoitteena on kuitenkin luoda Pohjois-Karjalan matkailukenttään uutta kysyntää ja houkutella uusia potentiaalisia asiakasryhmiä Yhtenä ajatuksena on nähty kylpylähotellin rakentaminen synnyttämään matkailullista vetovoimaa pelkkä kylpylähotelli ei kuitenkaan turvaa riittävää ympärivuotista kiinnostuneisuutta alueelle, ainakaan 1-3 ensimmäisen uutuuden viehätykseen perustuvan vuoden jälkeen koska vaarana on, että joudutaan taistelemaan muiden Pohjois-Karjalan kohteiden, mm. kylpylöiden, asiakasvirroista, jolloin kaikki ovat tavallaan menettäjiä Lähialueen kilpailevista kohteista nostetaan esiin Koli, jonne on vasta toteutettu hyvinvointikylpylä ja toinen uusi kylpylä on syntymässä. Masterplan suunnitelmista erillisenä kunta on teettänyt kannattavuusselvityksen kylpylähotellista, jonka laskelmien perusteella investointi ja toiminta olisi kannattavaa, mikäli saavutettaisiin kävijän määrä vuodessa Lähialueen kilpailutekijänä pelkkä kylpylähotelli ei kuitenkaan toisi riittävästi uutuusarvoa eikä kysyntää Vaikka Kontiorannan alue on matkailutoiminnan osalta ollut muun käytön vuoksi hyödyntämätön, ei voida matkailukysyntäarvioiden perusteella nähdä, että Kontioranta yksinomaan matkailullisella tarjonnalla tulisi pärjäämään matkailukohteiden välisessä kilpailussa Kontiorannan ympärivuotinen matkailukysyntä voi nähdäksemme perustua vain monipuoliseen aktiviteettitarjontaan, jossa yhdistetään monia aktiviteettimuotoja vetovoimatekijäksi yhteen matkailuoleskelun kanssa tämä edellyttää tarkemman toiminnallisen kokonaissuunnitelman laadintaa KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 13

14 January-December January-December Change, abs. Change, % MATKAILUN YÖPYMISVUOROKAUDET SUOMESSA Year Total WHOLE COUNTRY ,5 % SOUTHERN FINLAND AND ARCHIPELAGO ,8 % Uusimaa ,0 % Kymenlaakso ,9 % Varsinais-Suomi ,9 % Åland Islands ,6 % Kanta-Häme ,4 % Päijät-Häme ,7 % WEST COAST ,1 % Satakunta ,5 % Southern Ostrobotnia ,3 % Ostrobotnia ,5 % Center-Botnia ,4 % Northern Ostrobotnia ,3 % Matkailutoiminta Pohjois-Karjalassa on kehittynyt viime vuosina kohtalaisesti. Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kasvu vuodesta 2007 vuoteen 2013 on ollut 9,9 %. Kasvusta suurin osa on tullut venäläisyöpymisistä. Lähde: Tilastokeskus LAKELAND ,0 % Pirkanmaa ,5 % Central Finland ,8 % South Karelia ,1 % South Savo ,9 % North Savo ,6 % Northern Karelia ,4 % Kainuu ,2 % KUUSAMO ,8 % LAPLAND ,2 % KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 14

15 MATKAILUN YÖPYMISVUOROKAUDET SUOMESSA MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS: ULKOMAISTEN YÖPYMISTEN ENNUSTE 6/2014 KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 15

16 KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEMASSA OLEVAAN MATKAILUTOIMINTAAN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN 1 Kehityssuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa syntyi selvä käsitys kahdesta vaihtoehtoisesta lähestymistavasta, joilla aluetta voitaisiin kehittää. Nämä kaksi lähestymistapaa ovat olleet 1. Matkailupainotteinen, rakenteista riippumaton kehityssuunta, jolloin alueelle luotaisiin matkailupalveluja laajemmassa mitassa houkuttelemaan matkailijoita laajalta säteeltä (200 km +) alueelle luotaisiin matkailullinen ilme, imago, muodostamaan ja lisäämään houkuttelevuutta alueelle kehitetäisiin ja rakennettaisiin erilaisten palvelutuottajien/operaattoreiden kanssa kokonaisilmeeseen sopivia palveluja Matkailijoita tavoiteltaessa kauempaa tarvitaan alueelle teema, imago sekä näitä toteuttava sisältö, joilla kiinnostavuus herätetään. Kokonaisilmeen (teema ja imago) luominen edellyttää em. sellaisen sisällöntuotannon kehittämistä, jonka avulla em. imago voidaan synnyttää, jolla Kontioranta mahdollisesti uudelleen brändättynä voi piirtyä ihmisten mieliin ja sitä kautta tuoda matkailijoita myös kauempaa. Kunnan taholta on matkailukeskeinen kehittäminen tullut selvästi esille jo toimeksiannon sisältöä määriteltäessä. Matkailupainotteisuus edellyttää, että matkailijoita tulee käytännössä ympäri Suomea sekä muista maista, lähimpänä Venäjä. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 16

17 KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEMASSA OLEVAAN MATKAILUTOIMINTAAN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN 1 Alueen brändäys taas edellyttää, että tarjottavat palvelut, elämykset jne. muodostavat ymmärrettävän, loogisen ja yhtenäisen kokonaisuuden, joka synnyttää mielikuvan kiinnostavasta vierailukohteesta. Matkailullinen vetovoima voi syntyä pitkällä aikavälillä, jolloin alueen annetaan kehittyä lähes itsekseen erilaisten toimijoiden kautta. Mikäli tuloksia halutaan nopeammin, tulee matkailukohteeksi kehittäminen vaatimaan erilaisia investointeja heti alkuvaiheessa, joiden investointien yhteenlaskettu summa voi nousta hyvinkin suureksi. Silloinkin tarvittaneen kohtalaisen valmis kokonaissuunnitelma, jotta voitaisiin tietää minkälaisia toimijoita hankkeeseen haetaan. Matkailupainotteinen hanke voidaan rakenteellisesti synnyttää täydentämällä nykyistä rakennetta, osittain purkamalla ja täydentämällä sekä lähes kaikki rakennukset purkamalla, joka ei ole kovin todennäköine ratkaisu, sillä osaa rakennuksista voidaan hyvin hyödyntää. Jotta tällaiset investoinnit voisivat toteutua, tulee se vaatimaan käyttäjiä, vuokralaisia ja operaattoreita, jotka ovat kiinnostuneita hankkeesta ja uskovat hankkeen mahdollisuuksiin. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 17

18 KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEMASSA OLEVAAN MATKAILUTOIMINTAAN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN 2 2. Alueen rakennetta täydentävä kehittäminen Jos alueen kehittäminen tehdään ilman selvää sisällöllistä kokonaissuunnitelmaa ja matkailullisia tavoitteita, voi kehittäminen tapahtua esim. a) synnytetään alueelle yksittäisiä hankkeita kiinnostuksen ja löyhemmän sisältötavoitteen mukaan hankekohtaisesti b) annetaan alueen kehittyä omatoimisesti, joka tapahtuu suurella todennäköisyydellä pitkällä aikavälillä ja toiminnot ovat todennäköisesti hyvin erilaisia toisistaan Hankekohtainen kehittäminen Alueen kehittäminen hankekohtaisesti voidaan tehdä valitsemalla toimijat ja näin vaikuttaa siihen minkälaista toimintaa alueelle syntyy ja/tai halutaan. Tällöin alueelle ei kuitenkaan välttämättä synny samanlaista kokonaisilmeen mukaista toimintaa kuin yhtenä kokonaisuutena kehitettäessä. Alueen yleismarkkinointia voidaan edelleen suorittaa alueena ja esim. kunnan toimesta mutta yksittäisten hankkeiden ja/tai toimijoiden osalta markkinointi jää toimijan vastuulle ellei erilaisista yhteismarkkinointitavoista sovita toimijoiden ja kunnan kesken. Yhteismarkkinoinnilla voidaan osittain saada aikaan samanlaista kokonaisilmettä kuin yhtenä kokonaisuutena kehitettäessä. Tällöin kunnan tehtäväksi jää useimmiten markkinoinnin koordinointivastuu KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 18

19 KYTKENNÄT MUUHUN ALUEELLA OLEMASSA OLEVAAN MATKAILUTOIMINTAAN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN 2 2. Alueen rakennetta täydentävä kehittäminen Luonnollinen kehitys Helpoin mutta samalla ajallisesti pisin kehittämismalli on antaa alueen kehittyä luonnollista tietä. Tällöin kunta markkinoi, vuokra ja/tai myy maata rakennuksia ja/tai tilaa yleensä ja kiinnostuneet toimijat sijoittuvat alueelle. Tällöin alueelle syntyy todennäköisesti hyvin erilaisia toimintoja ja palveluja, joilla ei välttämättä ole synergioita keskenään vaan toimivat itsenäisesti omalla liiketoiminta-alueellaan. Alueen jo kohtalainen suunniteltu asumisen määrä kehittyy omalla painollaan mm. tonttitarjonnan mukaan. Tässä kunnalla onkin vahva vaikutusmahdollisuus kaikissa vaihtoehdoissa. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 19

20 MATKAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KONTIORANNAN ALUEELLA Matkailun kehittäminen Kontiorannassa edellyttää tunnettuuden saavuttamista, lisäämistä sekä vahvan brändin kehittämistä Eräs keino valtakunnallisen ja myös kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseen on merkittävien yleisö- ja mediatapahtumien järjestäminen Kontiolahden alueella Ampumahiihdon Maailmanmestaruuskilpailut 2015 sekä jälleen järjestettäväksi tulevat Maailman cup kilpailut ovat merkittävä talviajan tapahtuma sekä yleisömäärien että medianäkyvyyden osalta Tarve olisi järjestää lumettomana aikana suurtapahtumia, jotka joko liittyvät urheiluun tai muuhun samanhenkisiä ihmisiä yhteen paikkaan kokoavaan toimintaan Ampumahiihtostadionin alueelle voisi järjestää vuosittain toistuvan kansainvälisen BMXtapahtuman ja siihen liittyviä oheistapahtumia Muina tapahtumamuotoina voivat olla esimerkiksi suuret musiikkitapahtumat tai konsertit, joissa hyödynnettäisiin ampumahiihtostadion laajoja alueita. Tosin tapahtumiin urheilullisen karua ympäristöä tulisi lavastaa viihtyisämmäksi mikä onkin toteuttavissa mahdollisen liikuntamonitoimihallin avulla Yrityskoulutustoiminta sopii myös alueelle erittäin hyvin antaen monipuoliset mahdollisuudet ja oivallisen varuskunta-ajan viitekehyksen kurssitukselle Matkailutoiminnan käynnistäminen Kontiorannan alueella edellyttää erilaisten ja jokseenkin ainutlaatuisten ideoiden ja toimintojen yhdistämistä kohteen vetovoiman ja brändin rakentamiseksi. Kontiorannan matkailullisen toiminnan ideoinnissa kesäajalle ei ole suurta ongelmaa. Kontiorannassa käytettävissä olevat maa-alueet ovat niin laajat, että hyvin erilaisten aktiviteettien toteutus on mahdollista Aluetta voi käyttää muun muassa seikkailukohteena tai toteuttaa luonteeltaan sotilaskoulutuksen tyyppisiä aktiviteettejä KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 20

21 URHEILUTOIMINTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN : KONTIO TARGET Urheiluun ja liikuntaan liittyvä matkailullinen käyttö on Kontiorannan vahvuustekijä Urheilu- ja liikunta-alueen kehittämisessä keskeisenä toiminnallisena rakenteena on ampumahiihtostadion, joka voisi mahdollistaa urheilu- ja liikunta-aktiviteettejä muidenkin lajien osalta, kuten maastohiihdon, suunnistuksen ja maastoradoilla harrastettavan pyöräilyn osalta sekä kehittää siistinä ja muuntojoustavana tapahtuma-alueena eri vuodenaikojen kilpailu- ja yleisötapahtumia varten Ampumahiihtostadionin ja ympäröivien reittiverkostojen osalta tässä suunnitelmassa ei puututa puitteiden tekniseen suunnitteluun vaan kehitysvastuu on Kontiolahden Urheilijat urheiluseuralla sekä kunnalla Stadionalueen kehittämisessä tulee huomioida sellaisten harrastajien tarpeet, jotka eivät ole ammattimaisesti toimivia aktiiviurheilijoita, sitä tulisi joustavasti käyttää myös liikuntamatkailun aktiviteettien toteutuksessa Ohjelmapalveluna voitaisiin tarjota esimerkiksi jokamiehen ampumahiihtoelämystä hiihtäen, juosten tai rullilla ammunta olisi mahdollista toteuttaa laser-asein ilman turvallisuusriskejä ja melu- sekä ympäristövaikutusta Ampumahiihtokeskukseen tukeutuen esitetään koko Kontiorannan suunnittelualueen hyödyntämistä kilpailu- ja valmennuskeskuksen toimintaympäristönä. Myös ns. urheiluakatemia nuorille urheilijoille on mahdollinen toimintamuoto Kontiorannan majoitus- ja hyvinvointipalvelut suunnitellaan voimavaraksi ammattimaisen urheilun olosuhteiden ja vetovoiman parantamiseksi Eräs mahdollisuus olisi luoda ampumahiihtostadionin alueesta esimerkiksi harjoitus- ja kilpailualue BMX-pyöräilylle, joka on kansainvälisesti suosittu laajaa medianäkyvyyttä saava ja kansainvälisiä sponsoreita kiinnostava urheilumuoto KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 21

22 AMPUMAURHEILUHALLI Varuskunnan lakkauttamisen yhteydessä on päätetty lopettaa ampumatoiminta varuskunnan alueilla olleilla ampumaradoilla Puolustusvoimat on suorittanut ampumarata-alueiden puhdistuksen sekä maanpinnan puhdistuksen pilaantuneiden maiden menetelmiä käyttäen Kontiolahden kunnan linjauksen mukaan alueelle ei tule uusia ampumaratoja, jotka edellyttäisivät ympäristölupia. Kunnan linjauksessaan on myös nähnyt, että uusien ampumaratojen rakentaminen vanhojen tilalle voisi estää asunto- ja matkailurakentamista meluhaitan vuoksi entisen varuskunnan alueelle Vireillä on kuitenkin ampumaurheiluun liittyvä uusi olosuhdehanke. Maakuntakaavaan on tehty varaus osittain maan alle sijoittuvalle ampumaurheiluhallille. Halliin sijoitettaisiin luotilajit ja haulikkolajit. Etuna osittaisessa maan alle sijoittamisessa olisi melun vaimennus. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle tehdyssä selvityksessä Kontiolahden ampumaurheilurakenteiden rakennuskustannuksiksi on arvioitu n. 6,5 milj.euroa Ampumaurheiluhallin investointikustannus on varsin korkea. Jotta kohteelle saataisiin riittävästi kaupallista käyttöä, suositellaan tehtäväksi Suomeen ja valittuihin kohdemaihin ulottuva markkinatutkimus. Markkinatutkimuksen avulla selvitettäisiin käytön potentiaalia sekä valmiutta maksaa olosuhteiden käytöstä. Kartoitusta tulisi tehdä sekä ampumaurheilun harrastajien piirissä että metsästysampujien piirissä Ihanteellisimmillaan suunniteltu ampumaurheiluhalli voi tuoda ympärivuotista kohtuullisen tasaista käyttöä alueelle KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 22

23 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ- MAHDOLLISUUDET Alueen rakennuskanta on rakennettu varuskuntatoiminnan tarpeisiin ja pääosin erittäin vaikeasti sovitettavissa muihin käyttötarkoituksiin. Alueen tärkeimmät rakennukset ovat: sotilaskoti ruokalarakennus ja pääkeittiö sairaala rantasauna uimahalli kasarmit 1 ja 2 (käyttökelpoisia) kasarmit 3 ja 4 (huonokuntoisia) Koulutusrakennus / kasarmi 5 (homevaurioinen) Lisäksi alueella on henkilökunnan käytössä olleita 4- kerroksisia asuinrakennuksia, jotka ovat edelleen käytössä sekä käytöstä poistettuja niin ikään henkilökunnan käytössä olleita omakotitaloja. Kontiolahden kunnan taholta on todettu, että nykyisen rakennuskannan viiden vuoden ylläpitokustannuksella voidaan rakennuksista purkaa noin kolmannes KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 23

24 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET Seuraavassa on esitetty rakennuskohtaiset arviot uusiokäytölle ja mahdolliselle purkamiselle: 1. Sotilaskoti Sotilaskoti on näyttää ilman tarkempaa tutkimista kunnoltaan korjauskelpoiselta ja jalostettavissa parhaiten kahvila-, ravintolakäyttöön sekä myös liiketilakäyttöön ja esim. näyttelytilaksi. Rakennuksen päätilasta avautuu hieno näköala Höytiäiselle ja se tulisikin mielestämme joka tapauksessa säilyttää yhtenäisenä tilana. Sotilaskodin muut tilat kaipaavat suurempia korjaustöitä, lähinnä pintojen uusimista uuden käyttötarkoituksen mukaan. Talotekniikka joudutaan kokonaan uusimaan, joten nykyinen tekniikka ei aseta rajoituksia uusiokäytön vaihtoehdoille. 2. Ruokala ja pääkeittiö Ruokalarakennuksen ateriointitila on uusittavissa samaan käyttöön verraten pienin kustannuksin. Tila on kuitenkin melko suuri ajatellen kaupallista ravintolatoimintaa, mutta soveltuu erinomaisesti kokonsa puolesta esim. ampumahiihto- tai vastaavien urheilutapahtumien urheilija- ja toimitsijaruokalaksi. Keittiön uusiminen edellyttää laajempaa korjaamista ja kokonaan uudet keittiölaitteet. Sen sijaan kylmäja kuivavarastot ovat lähes sellaisenaan käyttökunnossa.vaihtoehtona voi olla myös koko rakennuksen purkaminen. Ruokalan läheisyydessä olevan ruoka-ainevaraston käytöstä on syytä päättää erikseen, kun on selvinnyt olisiko joku yritys mahdollisesti hyödyntämässä ko. tiloja esim. pienimuotoiseen elintarviketuotantoon. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 24

25 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET 3. Sairaala Höytiäisen rannassa sijaitseva sairaalarakennus on muutoskelpoinen pohjaratkaisultaan samantapaiseen käyttöön. Kysymykseen tulevat lähinnä erilaiset asumisratkaisut kuten hotelli- ja palveluasuminen. Myös sijaintinsa puolesta se soveltuu erinomaisesti em. toimintoihin. Käyttötarkoituksen muuttaminen tulee vaatimaan talotekniikan uusimisen sekä ainakin pintojen uusimisen vaikka muutoin rakennus on kohtalaisen hyvässä kunnossa. 4. Rantasauna / upseerikerho Sairaalarakennuksen tapaan Höytiäisen rannalla oleva saunarakennus on käyttökunnossa. Rakennus on remontoitu muutama vuosi sitten eikä tarvitse akuutisti mitään toimenpiteitä. 5. Uimahalli Uimahallissa on tehty yksittäisiä korjauksia vuosien aikana mutta tulee tarvitsemaan täyden peruskorjauksen. Korjauksen tarve tulee riippumaan mahdollisen kylpylän toteutumisesta ja siitä minkälaisia altaita ko. kylpylään tulisi. Kylpylän toteutuessa vaihtoehtona on myös uimahallin purkaminen. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 25

26 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET 6. Kasarmit 1 ja 2 Kasarmit 1 ja 2 ovat varuskunnan kaksi vanhempaa kasarmia. Rakennukset ovat verraten hyvässä kunnossa mutta tarvitsevat käyttötarkoituksen mukaiset korjaukset ja muutokset sekä suurella todennäköisyydellä talotekniikan uusimisen. Kasarmit soveltuvat oikein hyvin vastaavanlaiseen majoitustoimintaan esim. urheilijoille, varsinkin suurempien kilpailutapahtumien aikana. Tosin tässäkin tapauksessa tiloja on päivitettävä ja uusittava esim. wc- ja pesutilojen osalta. Kasarmit voidaan muuttaa myös asuinkäyttöön mutta muutoskustannukset tulevat olemaan melko korkeat ja näin ollen on mahdollisesti taloudellisesti haastavaa. Sekä majoitus- että asumiskäytössä olisi tarpeen laajentaa ikkunaaukkoja julkisivussa sekä mahdollisesti toteuttaa huonekohtaiset parvekeratkaisut. 7. Kasarmit 3 ja 4 Kasarmit 3 ja 4 ovat uudempia kuin 1 ja 2 mutta siinä määrin huonokuntoisia, että niiden purkaminen lienee ainoa järkevä lähtökohta. Rakennukset tarvitsisivat siinä määrin suuren peruskorjauksen, että taloudellisesti sitä ei nähdä mahdollisena. Kyseisten kasarmien purkujätteitä voisi hyödyntää muualla suunnittelualueella maantäytössä. 8. Kasarmirakennus 5 Kasarmirakennus on yksikerroksinen tasakattoinen rakennus. Rakennus kärsii huomattavista kosteus- ja homeongelmista. Rakennusta ei kannata peruskorjata vaan purkaa kokonaan pois. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 26

27 NYKYISEN RAKENNUSKANNAN UUSIOKÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET 9. Muut rakennukset ja rakenteet Entisen varuskunnan varikko- ja korjaamotoimintojen alueella on useita rakennuksia. Pääsääntöisesti korjaamo- ja huoltotoiminnoissa käytetyt rakennukset voitaisiin säilyttää ja niihin voitaisiin sijoittaa esimerkiksi huolto-, korjaus, rakennus- ja konevuokraamoalan yrityksiä. Myös pienteollisuusalan yrityksille varikkoalue on soveltuva. Joidenkin rakennusten, kuten varusvaraston osalta, säilyttäminen tai purkaminen voidaan päättää sen jälkeen kun on käyty alustavia neuvotteluja potentiaalisten sijoittuvien yritysten kanssa. Ajoneuvojen ja kaluston säilytyskatosten osalta on toiveena säilyttää katokset. Rantaalueelle sijoitettavan venesataman sekä Kontiolahden venesataman veneiden talvisäilytystä varten varuskunnan katokset toimivat erinomaisesti. Katoksia hyödyntäen varikkoalueelle on mahdollisuus sijoittaa veneiden huoltoon ja talvisäilytykseen erikoistunut yritys (venehotelli), joka voi palvella Höytiäisen veneiden lisäksi myös Pielisen ja muiden järvien veneiden omistajien huolto- ja talvisäilytystarpeita. Entisten räjähdysaine- ja ammusvarastojen osalta kartoitetaan ensin alueelle sijoittuvien yritysten ja toimijoiden mahdolliset varastointitarpeet. Entinen vesitornirakennus voidaan myös purkaa, mikäli sitä ei haluta säästää mahdollisena näköalatornina tai ohjelmapalveluyrityksen kiipeilyaktiviteettina. Lämpökeskuksen säilyttäminen on ratkaistava käyttötarkoituksen perusteella. Mikäli lämpökeskuksella ja sen ympärillä olevilla polttoainesäiliöillä ei ole odotettavissa tulevaisuuden käyttöarvoa, voidaan lämpökeskus mahdollisesti purkaa ja myydä siitä käyttökelpoiset säiliöt ja laitteistot. KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN 27

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE

Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE LOPPURAPORTTI TAMMIKUU 2012 1 Yhteystiedot: Pöyry Finland Oy Urheilukatu 5-7 FI-96100

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia

Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia 1 Pyhätunturin asemakaava Osa-alue B Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia Johdanto Asemakaavalla luodaan edellytykset toteuttaa yleiskaavan periaatteiden mukaisesti mittava matkailukeskuskokonaisuus

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS

RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 1 (26) (Kuva Katja Soikkeli. Purjelennon SM2010, Lähde: www.rayskala.fi) YritysVoimala Oy RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS Loppuraportti 13.10.2011

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf Järvikeskus Porla Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 204/2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU 204/2010 Sanna

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

4.2.2014. 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi

4.2.2014. 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi 4.2.2014 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi Johdon tiivistelmä 1 Toimeksianto Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot