METSÄEKOSYSTEEMIPALVELUISTA ELINKEINOIKSI ESISELVITYSHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄEKOSYSTEEMIPALVELUISTA ELINKEINOIKSI ESISELVITYSHANKE"

Transkriptio

1 METSÄEKOSYSTEEMIPALVELUISTA ELINKEINOIKSI ESISELVITYSHANKE HANKE LOPPURAPORTTI Manner-Suomen maaseutuohjelma

2 Sisällys 1. Yhteenveto 2. Hankkeen toteuttaja 3. Hankkeen tiedot 4. Hankkeen tausta 5. Hankkeen tavoitteet 6. Hankkeen toiminta 6.1 Yritykset 6.2 Muut organisaatiot 6.3. Muut hankkeet 6.4. Tiedonhankinta 6.5. Tiedotus 6.6. Loppuseminaari 6.7. Uudet avaukset 7. Organisaatio ja resurssit 8. Kustannukset ja rahoitus 9. Toteutumisen arviointi 10. Hankkeen tulokset Metsäekosysteemipalvelujen trendit Ansaintamahdollisuudet Olemassa olevien rahoitusinstrumenttien tehokkaampi hyödyntäminen Uudet rahoitusinstrumentit Kaupalliset ekosysteemipalvelut 11. Uudet kehittämishankkeet

3 1 Yhteenveto Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa sellainen metsäluontoon tukeutuva yritystoiminta, joka perustuu muuhun kuin puun teolliseen ja energiana tapahtuvaan hyödyntämiseen. Ekosysteemipalveluiden merkitys on tiedostettu viime vuosina entistä paremmin ja ne on kirjattu tuoreimpiin yhteiskunnallista kehitystä suuntaaviin strategioihin. Myös metsien vaikutus terveyteen on tunnistettu. Strategioiden muuttuminen käytännön toimiksi on vielä alkuvaiheessa, joten kehittämishankkeita tarvitaan jatkossa metsäekosysteemipalveluiden edistämiseksi. Metsäekosysteemipalveluiden tuottamista ja niistä saatavia korvauksia voitaisiin tehostaa nykyisten rahoitusinstrumenttien puitteissa. Samalla tarvitaan uusien korvausjärjestelmien kehittelyä. Esimerkiksi joukkorahoitus ja luontoarvopankit ovat kiinnostavia kanavia rahoittaa ekosysteemipalvelujen tuottamista. Kaupallisten metsäekosysteemipalveluiden tuotannon lisäämiseksi tarvitaan ennen kaikkea tuotteistamista ja markkinointia. Hankkeessa tunnistettiin tarvetta seuraaville jatkokehittämishankkeille: Metsäekosysteemipalveluiden alueellinen kehittäminen Marjojen poimimisen edistäminen Metsien virkistysarvojen parantaminen julkisyhteisöjen metsissä Metsän merkityksen lisääminen matkailussa Metsästysmatkailun edistäminen 2 Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttajana toimi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen Lounais-Suomen alueyksikkö. 3 Hankkeen tiedot Nimi: Metsäekosysteemipalveluista elinkeinoiksi esiselvityshanke Numero: Toteutusaika: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , elinkeinojen kehittämishanke Yhteystiedot: Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Lounais-Suomi Itsenäisyydenkatu 35 A, PORI (vaihde) sähköposti:

4 4 Hankkeen tausta Metsien ekosysteemipalvelut ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti esille luonnonvarojen käyttöä ja luonnonsuojelun keinoja koskevassa keskustelussa. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Metsien tuottamista ekosysteemipalveluista luetellaan esimerkkejä Lounais-Suomen metsäohjelmassa Tuotantopalvelut: puu eri muodoissaan ja käyttötarkoituksissaan marjat sienet riista Ylläpito- eli tukipalvelut fotosynteesi ravinteiden kierto elinympäristö lajeille Säätelypalvelut ilman puhdistuminen vesien puhdistuminen tulvasuojelu eroosion esto hiilen sidonta Kulttuuripalvelut: maisema virkistäytyminen asuin- ja lomanviettoympäristö metsien monikäyttö ulkoilu omatoimiset metsätyöt Useimmat metsien ekosysteemipalvelut ovat ilmaisia ja ei-kaupallisia. Kuitenkin muutamista ekosysteemipalveluista on saatavissa metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien elinkeinoa tukevaa tuloa. 5 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli: kartoittaa sellainen metsäluontoon tukeutuva yritystoiminta, joka perustuu muuhun kuin puun teolliseen ja energiana tapahtuvaan hyödyntämiseen. Tärkeimmät toimialat ovat: luontomatkailu metsästysmatkailu luonnontuotteiden keräily ja jatkojalostaminen puun pienimuotoinen hyödyntäminen metsien terveystuotteet ja metsien terapeuttiset vaikutukset metsien tarjoamat maisema-, virkistys-, monimuotoisuus- ja vesiensuojelupalvelut selvittää Satakunnassa toimivat em. toimialojen yritykset ja niiden tarpeet ja mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ja yritysten verkostoitumiseen. selvittää myös luonnonsuojelualueita hallinnoivan Metsähallituksen, kuntien ja matkailupalveluita tuottavien yritysten yhteistyöhalukkuus luontomatkailuyritysten kanssa. seurata metsien ekosysteemipalveluista käytävää keskustelua ja uusia avauksia, jotka mahdollistaisivat uutta yritystoimintaa. tiedottaa metsien ekosysteemipalveluista järjestää yrittäjille ja muille asiasta kiinnostuneille seminaari

5 tehdä yhteistyötä Euroopan metsäisten alueiden verkostoituminen -LEADER-hankkeen kanssa ja sen yhteydessä tutustua myös pohjoismaiden ja Keski-Euroopan maiden metsäekosysteemipalveluiden tuottamiseen perustuvaan elinkeinotoimintaan ja selvittää mahdollisuuksia soveltaa niitä Suomessa. Hankkeen toimialue oli Satakunta. Hankkeen päätavoitteena oli saatujen tulosten perusteella päättää varsinaisten kehittämishankkeiden käynnistämisestä, joka voi olla maantieteellisesti Satakuntaa laajempikin. 6 Hankkeen toiminta 6.1. Yritykset Hanke perehtyi 14 metsäekosysteemipalveluita tarjoavan yrityksen toimintaan eri yhteyksissä: A. Ahlström Kiinteistöt Oy/luontopalvelut Porin Ohjelmamestarit Freetime Factory Anttilan tila/ Hernerengas Oy Koivuniemen Herra Hirvikosken tila Ali-Ketolan tila Ravintorengas Oy Porin Ev. luut seurakuntayhtymä/silokallion kurssikeskus Saaren retriittikoti Tyrnimaa Erälampi Hunting Varamummola Eräheppu Metsäterapia Green Team Viherranta Hankkeen kuluessa kävi ilmi, että matkailun alalla oli käynnissä useita muitakin hankkeita. Suorien yrityskontaktien sijaan päätettiin panostaa hankkeiden yhteistyöhön ja olla yrityksiin yhteydessä erityisesti Satakunnan ammattikorkeakoulun Maaseutumatkailun koordinointihankkeen kanssa. 6.2 Muut organisaatiot Hanke oli yhteydessä seuraaviin muihin organisaatioihin yhteistyön ja tietojen vaihdon merkeissä: Metsäntutkimuslaitos Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Maa- ja metsätalousministeriö/metsäosasto Pellervon taloustutkimus Metsähallitus/Luontopalvelut Winnova, Ulvilan toimipiste SITRA Tekes Karhuseutu ry Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Itä-Suomen yliopisto Porin yliopistokeskus, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus Satakuntaliitto Metsäntutkimuslaitos

6 6.3. Muut hankkeet Pro Agria Länsi-Suomi MTK Satakunta Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunnan yrittäjät Suomen riistakeskus Tuulivoimayhdistys Porin Seudun Sieniseura Arktiset Aromit Hanke teki yhteistyötä seuraavien hankkeiden kanssa: Kansainväliset LEADER-hankkeet o Euroopan metsäisten alueiden verkostoituminen: ohjausryhmätyöskentely sekä osallistuminen ja valmistelu Luxemburgin ja Suomen seminaareihin. Osahankkeena oli myös hyvinvointipolkujen perustaminen eri maihin. o Karhuseudun KV-matkailuhanke: tietojen vaihto, osallistujien hankinta hankkeen tilaisuuksiin ja retkille, esitys hankkeen seminaarissa Satakunnan ammattikorkeakoulun Maaseutumatkailun koordinointihanke o Osallistuminen hankkeen järjestämiin matkailutoimijoiden tapaamisiin ja Pohjois- Satakunnan työpajaan Satakunnan ammattikorkeakoulun Green care hanke o Osallistuminen hankkeen seminaareihin Metsähallitus, Luontopalvelut: Pohjois-Satakunnan ja Selkämeren kansallispuisto luontomatkailun kehittämishankkeet o Työpajat, retkeilyt 6.4. Tiedonhankinta Hankkeen tiedonhankinta perustui pääasiassa internetistä saataviin julkaisuihin, lehtiartikkeleihin sekä yritysten, organisaatioiden ja hankkeiden vastuuhenkilöiden haastatteluihin ja yrityskäynteihin. Projektipäällikkö Tapio Nummi osallistui seuraaviin koulutuksiin: Tilaisuus Aika Järjestäjä Varaslähtö tulevaisuuteen Sitran on-line työpaja Elämyksen maaseutu - maiseman tuotteistustyöpaja Sitra Kuntametsät ekosysteemipalveluiden tuottajina Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Luonto ja maisema palveluliiketoiminnassa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Satakunnan suot ja niiden moninaiskäyttö Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys-hanke Euroopan metsäisten alueiden verkostoituminen hankkeen Luxemburgin seminaari Euroopan metsäisten alueiden verkostoituminen hanke Euroopan metsäisten alueiden verkostoituminen hankkeen Suomen seminaari Euroopan metsäisten alueiden verkostoituminen hanke Valtakunnallisen metsäneuvoston retkeily MMM Ekosysteemipalvelut ihmisen ja luonnon yhdistäjänä Maj ja Tor Nesslingin säätiö

7 Green care -seminaari Satakunnan ammattikorkeakoulu/green care hanke Luonnosta voimaa ja hyvinvointia Metla/Metsästä hyvinvointia tutkimusohjelma Aluekierros MEK/Outdoors Finland Luonnontuotteista terveyttä? - haasteet ja mahdollisuudet Metla, Syke, Suomen kulttuurirahasto Argumenta-hanke Kansainvälinen luontomatkailuseminaari Karhuseutu, KV-matkailuhanke Green care -seminaari Samk/Green care -hanke Opinto- ja ideoimismatka Selkämereltä Saaristomerelle Metsähallitus Koulutusiltapäivä Green care -yrittäjille Matkailusta tuloja maaseudulle 6.5. Tiedotus Samk/Green care -hanke Samk/Maaseutumatkailun koordinointihanke Hanke julkaisi 6 lehtiartikkelia: Metsien ekosysteemipalvelut Maaseutulusto Toisenlainen tapa hyödyntää mänty Maaseutulusto Ahlström panostaa luontomatkailuun Maaseutulusto Luontomatkailuyritykset syventävät luontokokemuksia Maaseutulusto Miten metsämarjat ja sienet löysivät tiensä kauppaan? Maaseutulusto Saako metsästä tuloa ilman hakkuita? Satakunnan Viikko/Maaseutuliite Satakunnan maaseutumatkailun uutiskirjeessä on kerrottu hankkeesta ja sen loppuseminaarista. Lisäksi hankkeella on oma sivu Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla Tapio Nummi kertoi hankkeesta myös Porin sieniseuran ja Koppelo ry:n vuosikokouksessa ja Satakunnan aluesuunnitteluryhmän kokouksessa Loppuseminaari Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Porissa, ohjelma liitteenä 1. Tilaisuuteen osallistui 39 henkeä. Seminaarin esitelmät on julkaistu hankkeen nettisivulla. Palaute seminaarista oli 4 (asteikolla 1 5) Uudet avaukset Hanke kehitti kolmea uutta avausta metsien ekosysteemipalvelusektorilla: Sähkölinjojen vierimetsien ennaltaehkäisevä hoito. Jalkautettiin ympäristönsuojelun professori Pekka Kaupin ideaa Satakuntaan. Perehdyttiin Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toteuttaman projektin tuloksiin sekä kirjoitettiin aiheesta artikkeli. Asia on edennyt käytännön toteutuksiin sähköverkkoyhtiöiden ja muutaman kaupallisen toimijan toteuttamina. Maisema-arvokauppa tuulipuistoissa. Lähetettiin tuulivoimayhtiöille aloite, jossa tuulivoimayhtiöt solmisivat maisemaarvokauppasopimuksia keskeisten maisemakohteiden puustoisena säilyttämisenä. Kyseeseen tulisivat muutaman kilometrin etäisyydellä tuulimyllyistä sijaitsevat metsät, jotka peittävät mer-

8 kittävän osan myllyistä taakseen, asuinrakennuksista tai muista merkittävistä kohteista tarkasteltuna (liite 2). Kuntien virkistyspalvelujen tuottaminen yksityismetsissä. Tehtiin kyselyä kunnille niiden halukkuudesta järjestää kuntalaisten virkistyspalveluita yksityismetsissä virkistysarvokaupan periaatteella. Kuntien vastaukset olivat varovaisia ja ne eivät tunnistaneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tarvetta toiminnalle. 7. Organisaatio ja resurssit Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskuksen Julkiset palvelut, Lounais-Suomen alue. Projektipäällikkönä toimi metsätietopäällikkö Tapio Nummi. Hankesihteerinä toimii Kaisa Kevätkylä. Hankkeelle ovat kirjanneet työaikaa myös metsäkeskuksen muut hallinnon henkilöt. 8. Kustannukset ja rahoitus Kustannukset, Budjetti, Palkat ja sivukulut Matkakulut Muut kustannukset Yhteensä Hankkeelle kirjattiin työaikaa 91 päivää. ELY-keskus teki muutospäätöksen hankkeelle, jossa se ei enää hyväksynyt maksettuja arvonlisäveroja hyväksyttäviin kustannuksiin. 9. Toteutumisen arviointi Hanke toteutui suunnitellusti. Hanke on saanut myönteistä vastakaikua kaikkialla, missä sitä on esitelty. Aihe on myös varsin ajankohtainen, ekosysteemipalvelut ovat olleet hankkeet aikana paljon esillä strategioissa, tutkimuksessa kehittämishankkeissa ja seminaareissa. 10. Hankkeen tulokset Metsäekosysteemipalvelujen trendit Metsäekosysteemipalvelut ovat lisääntyvän mielenkiinnon ja kasvavan kysynnän kohteena. Puuraaka-aineen käyttö metsäteollisuudessa, energiantuotannossa sekä uusien tuotteiden valmistuksessa ovat lisääntymässä. Kiinnostus keruutuotteisiin kasvaa. Marjojen terveysvaikutukset on saatu uutta tutkimusnäyttöä. Kiinnostus villiruokaan on myös nousussa. Metsien vaikutukset henkiseen terveyteen ovat saaneet paljon uutta huomiota. Luontomatkailu on voimakkaasti kasvava matkailun alue. Toisaalta ihmisten muutto kaupunkeihin ja nuorten ajankäytön painottuminen verkkomaailmaan ovat toisensuuntaisia trendejä, jotka vähentävät ekosysteemipalveluiden käyttöä. Osaa ekosysteemipalveluista ei ole, jos niitä ei käytetä (esim. kulttuuripalvelut, keruutuotteet ja metsästys). Osa ihmisistä kokee myös metsäluonnon muutokset sellaisena, että he eivät halua käyttää metsän ekosysteemipalveluja ainakaan tiettyinä aikoina (metsätalouden toimenpiteet, pedot, hirvikärpäset, punkit). Toisaalta ihmisten loitontuminen metsäluonnosta avaa mahdollisuuksia palveluntarjoajille, esimerkiksi opastetulle luontoretkille.

9 Kansallinen metsästrategia 2025:ssä ekosysteemipalvelut tuodaan selkeästi esiin. Luonnontuotteiden hyödyntäminen, luontomatkailu, metsien virkistyskäyttö ja ekosysteemipalvelujen tuotteistamisella lisääntyvät ansaintamahdollisuudet korostuvat selonteossa. Yhtenä strategisena hankesalkkuna on: Muut kuin puuntuotannolliset ekosysteemipalvelut turvaaminen ja markkinoiden kehittyminen Vastuu: MMM, YM Muut toimijat: Alan toimijat, SMK, Syke, Luke Hankkeessa kootaan yhteen tietoa metsien eri käyttömuodoista ja niiden hyödyistä, merkityksistä ja arvoista sekä ristiinkytkennöistä. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet ja hallinnolliset/ lainsäädännölliset esteet luontoarvopankkien käyttöönotolle ja vapaaehtoisten sopimuksellisten toimintamallien käyttöönotolle monimuotoisuuden, vesiensuojelun, hiilinielujen ja metsien virkistysarvojen turvaamisessa ja markkinoiden kehittymisessä. Suomen biotalousstrategiassa ekosysteemipalveluja on kuvattu seuraavasti: Luonnonarvoilla ja luonnonvaroja ylläpitävillä prosesseilla on suuri merkitys biotaloudelle. Nämä ekosysteemipalvelut tarjoavat meille mahdollisuuksia monenlaiseen liiketoimintaan. Samalla luonto ja luonnon kokemus ovat meille tärkeä hyvinvoinnin lähde. Luonnonarvoihin perustuvat, terveyttä edistävät hyvinvointipalvelut ovat kasvava toimiala. Luontomatkailu- ja hyvinvointipalveluilla voidaan lisätä sekä kotimaisten että ulkomaalaisten tuomia tuloja merkittävästi. Uutta liiketoimintaa voidaan rakentaa ekosysteemipalveluiden varaan myös rakentamisessa sekä vesien- ja maisemanhoidossa. Energian talteenotto sekä vedenkierron, pienilmaston ja kasvillisuuden hyödyntäminen ovat osa kestävää rakentamista ja yhdyskuntasuunnittelua. Seuraavassa on tarkasteltu taulukkomuodossa metsäekosysteemipalvelujen arvoa (Metsätilastollinen vuosikirja 2014), muutossuuntia sekä ansaintamahdollisuuksia. A. TUOTANTOPALVELUT Palvelu Arvo v. 2013, milj. Palvelusta saatavien tulojen määrän muutos tulevaisuudessa Ansaintamahdollisuudet Ainespuu 1861 (kantohinta) + Ei arvioitu Energiapuu, pientalot 60 + Ei arvioitu Energiapuu, lämpö- ja sähkölaitokset 301 1) ++ Ei arvioitu Joulukuuset 39 2) + Viljeltyjen kuusien osuus kasvaa, asiakas kaataa itse viljelmältä Koristehavut + Tuotannon lisäys tuontia korvaamalla, vaatisi eksoottisten havupuulajien viljelyä Kävyt 0 Koristeet, käsityöt Pettu + Terveystuotteet

10 Mahla ++ Viennin lisäys Tuohi + Viennin lisäys, perinnerakentaminen, viherkatot Terva - Pihka ++ Lääkkeet Marjat 21 3) Puolukka 12 + Mustikka 8 ++ Terveysvaikutukset lisäävät kysyntää, viennin lisäys Suomuurain 1 + Muut marjat ++ Variksenmarja, tyrni Sienet 1 3) ++ Vaatii veturiyrityksiä ja poimijaverkostoja, suppilovahveroiden viennillä potentiaalia Jäkälä 1 4) - Pakuri ++ Pakurin viljely Luonnonyrtit Matkailun lisätuote, tuonnin korvaaja luontaistuotteissa Riista 64 5) Hirvi 35 0 Metsästysmatkailu, villiruoka Valkohäntäpeura 6 + Metsästysmatkailu, villiruoka Jänikset 8 - Metsästysmatkailu, villiruoka Linnut 15 0 Metsästysmatkailu, villiruoka, lintujen tarhaus Muut 0 Villisika Porot 15 6) 0 Matkailu 1) Arvo käyttöpaikalla 4) Vienti 2) Myynti ja oma käyttö 5) Laskennallinen arvo 3) Kauppaan ostettu 6) Lihan arvo

11 B. SÄÄTELYPALVELUT Palvelu Arvo v. 2012, milj. Palvelusta saatavien tulojen määrän muutos tulevaisuudessa Ansaintamahdollisuudet Hiilen sidonta + Hiilen sidonta metsiin ja puutuotteisiin Ilmastonmuutoksen torjunta + Metaanipäästöjen vähentäminen, hiilen sidonta metsiin ja puutuotteisiin Vesien puhdistus + Virtaamien säätely ojitusalueilla pintavalutuskentät, kosteikot, putkipadot Ilman puhdistus + Suojavyöhykkeet, maisemaarvokauppa Tulvien ehkäisy ++ Virtaamien säätely ojitusalueilla esim. putkipadoilla Myrskytuhojen ehkäisy + Sähkölinjojen vierimetsien hoito Eroosion ehkäisy 0 Monimuotoisuuden ylläpito Maaperän tuottokyvyn ylläpito ++ Ympäristötuet, luonnonhoitotyöt, maatalouden erityisympäristötuki, metsälaitumet 0 Melun torjunta + Melun torjunta osana maisemaarvokauppaa, uutena tuulivoimalat Pölytyspalvelut + Kimalaisten määrän lisääminen keinopesien avulla Tautien ja tuholaisten torjunta 0

12 C. KULTTUURIPALVELUT Palvelu Arvo v. 2012, milj. Palvelusta saatavien tulojen määrän muutos tulevaisuudessa Ansaintamahdollisuudet Maisema ++ Maisema-arvokauppa, esim. tuulivoimapuistoissa, maisemanhoitotyöt Ulkoilu ja virkistys ++ Virkistysreittien perustaminen ja hoito yksityismailla Luontomatkailu +++ Ohjatut retket, ateriapalvelut, välineiden vuokraus, kiipeilyradat, maastopyöräily, melonta Metsästysmatkailu +++ Kysyntä kasvussa, metsästysmaiden puute rajoittaa Eläinten tarkkailu ja valokuvaus ++ Opastetut luonto- ja valokuvausretket Koulutus ja kasvatus + Leirikoulut Metsien merkitys taiteessa Hengelliset palvelut (retriitit, metsähautausmaat) 0 + Retriitit Muinaismuistot + Matkailun lisäpalvelu Metsäperinteen vaaliminen + Matkailun lisäpalvelu Metsäterapia +++ Ohjatut metsäretket, hyvinvointipolut

13 D. TUKIPALVELUT Palvelu Arvo v. 2012, milj. Palvelusta saatavien tulojen määrän muutos tulevaisuudessa Ansaintamahdollisuudet Fotosynteesi 0 Ravinteiden kierto 0 Hiilen kierto + Veden kierto + Maan muodostus Ansaintamahdollisuudet Hankkeessa tunnistettiin seuraavista taulukoista ilmenevät metsäekosysteemipalvelut, joilla voi olla merkittävää vaikutusta metsänomistajien tai yritysten ansioihin. Tässä tarkastellaan vain vaihtoehtoja, joissa maapohja jää nykyisen omistajan haltuun. Näiden lisäksi on runsaasti vaihtoehtoja, jossa metsä myydään maapohjineen esimerkiksi suojelu- tai virkistyskäyttöön Olemassa olevien rahoitusinstrumenttien tehokkaampi hyödyntäminen Nykyisten tukimuotojen puitteissa voitaisiin hyödyntää tehokkaammin olemassa olevia rahoitusinstrumentteja (taulukko 1). Kyseessä olevat ekosysteemipalvelut ovat julkishyödykkeitä, joita kaikki voivat vapaasti hyödyntää eikä hyödyntäminen vähennä niiden määrää. Palvelu Rahoitusinstrumentti Esimerkkejä Monimuotoisuuden Kemera, ympäristötuki, Metso Määräaikaiseen suojelu ylläpito Monimuotoisuuden hoito, maiseman, kulttuuriympäristön ja virkistysmetsien hoito Kemera, luonnonhoitohankkeet Monimuotoisuuden ylläpito, maisemanhoito Monimuotoisuuden ylläpito Maiseman hoito Maiseman hoito Maatalouden erityisympäristötuki Luonnonsuojelulaki ELY-keskus maaseutuohjelma, LEADER-toimintaryhmät Maisema-arvokauppa tuulivoimapuistojen läheisyydessä Lehtojen hoito, kosteikot, soiden ennallistaminen Peltojen reunametsien ja saarekkeiden hoito, perinnemaisemien hoito, metsälaidunnus, kosteikot Yksityinen suojelualue Maiseman avaaminen ja hoito, tienvarsimetsien hoito Tuulivoimayhtiö ja metsänomistaja sopivat tuulimyllyt taakseen peittävän uudistuskypsän metsän säilyttämisestä Sähkölinjojen vierimetsien hoito Myrskytuhojen Sähköyhtiöt ehkäisy Taulukko 1. Ekosysteemipalveluiden tuottamisesta saatavien tuottojen lisäysmahdollisuudet nykyisten rahoitusinstrumenttien avulla.

14 Uudet rahoitusinstrumentit Jotta maanomistaja saisi yhteiskunnalle hyödyllisten ekosysteemipalveluiden tuottamisesta entistä laajemmin korvausta, tulee kehittää uusia tuki- ja rahoitusmuotoja. Samalla ne kannustaisivat metsänomistajia lisäämään ekosysteemipalvelujen tuotantoa. Joukkorahoitus toimii nykyisin esimerkiksi suojelualueiden ostamisessa (Luonnonperintösäätiö), mutta se voisi toimia myös yksityismaiden määräaikaisessa tai pysyvässä suojelussa sekä metsätalouden ja ekosysteemipalvelujen tehostetun tuotannon yhteensovittamisessa. Uutena avauksena on esitetty myös luontoarvopankin perustamista. Sillä tarkoitetaan aluetta, jonka luontoarvoja (ekosysteemipalveluita) ylläpidetään tai parannetaan myyntitarkoituksessa. Kun alue on saavuttanut asetetut kriteerit, luontoarvopankin omistaja voi myydä osuuksia esimerkiksi yrityksille, joiden toiminta vahingoittaa vastaavia luontoarvoja jossain muualla. Osuuksien hinta voi määräytyä markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella. (Kniivilä, M., Kosenius, A.-K. ja Horne, P Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. PTT työpapereita 161). Uusien rahoitusinstrumenttien käyttöönotto edellyttää myös metsänomistajilta valmiutta tuotteistaa ekosysteemipalveluitaan mielellään yhteistyössä muiden metsänomistajien kanssa sekä laittaa niitä julkisesti tarjolle internetiin. Palvelu Rahoitusinstrumentti Esimerkkejä Monimuotoisuuden ylläpito, maisemanhoito Joukkorahoitus, luontoarvopankki Yksityinen suojelualue, korvaus monimuotoisuusarvoista ei tulonmenetyksistä Hiilensidonta? Palkkio hiilen sitomisesta kasvavaan puustoon Tulvantorjunta Vakuutusyhtiöt, joukkorahoitus Putkipadot, kosteikot, pintavalutuskentät Veden puhdistus Sopimus vesilaitosten kanssa Veden laadun ylläpito vedenottamojen läheisyydessä eri vesiensuojelutoimenpitein Taulukko 2. Ekosysteemipalveluiden tuottamisesta saatavien tuottojen lisäysmahdollisuudet uusien rahoitusinstrumenttien avulla Kaupalliset ekosysteemipalvelut Hankkeessa tunnistettiin useita nykyisin vajaasti tai ei lainkaan hyödynnettyjä kaupallisia ekosysteemipalveluita, joiden tuottamisen tehostamisella, viestinnällä ja markkinoinnilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia metsänomistajien ja maaseutuyritysten tulonmuodostukseen. Palvelu Metsästysmatkailu Luontomatkailu Sieniretket Metsien terveystuotteiden keruun opastusretket (villiyrtit, marjat, sienet,...) Marjojen kaupallisen poiminnan edistäminen Puun eri osien monipuolinen hyödyntä- Lisäysedellytykset Riittävien metsästysmaiden vuokralle saanti. Metsästysseurojen kaupallisen toiminnan tuotot voidaan osin kanavoida kylätoiminnan kehittämiseen, jotta metsästysmaan nykyistä vuokrausjärjestelmää ei vaaranneta. Luontomatkailupalvelujen tuotteistus ja markkinointi. Metsän liittäminen vahvemmin olemassa olevien yritysten tuotevalikoimaan. Tuotteistus ja elämysten lisääminen sekä markkinointi Tuotteistus ja elämysten lisääminen sekä markkinointi Marjasatoennusteet ja kartat. Tiedottaminen ostajista ja ostohinnoista. Markkinointi, kasvatus ja talteenotto

15 minen (havut, pahkat, tuohi, mahla, ) Joulukuuset Viljeltyjen kuusien kysyntä on kasvussa. Osa asiakkaista haluaa valita ja kaataa kuusen itse viljelmältä, ja sen ympärille voi rakentaa lisäpalveluja. Viljely ymppäämällä sientä koivuihin Vientikanavien luominen, tiedottaminen laatuvaatimuksista, ostajista ja ostohinnoista Tuotteistaminen, markkinointi, tiedottaminen Pakuri Sienten kaupallisen poiminnan lisääminen (herkkutatti, suppilovahvero) Metsien hyvinvointiretket, retriitit (tykyym. ryhmät) Green care Tuotteistaminen Taulukko 3. Kaupallisten ekosysteemipalvelujen lisäämismahdollisuudet Hanke teki Porin sieniseuran jäsenille kyselyn sienten ja muiden luonnontuotteiden kuin marjojen kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista (liite 3). Harvinaisimpien luonnontuotteiden, jotka luokitellaan uuselintarvikkeiksi, kauppaan tuloa rajoittavat EU-säädökset. 11. Uudet kehittämishankkeet Metsäekosysteemipalveluiden tiedostaminen, tuotannon lisääminen, tuotteistaminen, markkinointi vaativat jatkossakin tuekseen uusia kehittämishankkeita. Hankkeiden tavoitteena voi olla: vaikuttaa päätöksentekoon niin, että niissä otetaan huomioon ekosysteemipalveluiden merkitys kannustaa kansalaisia käyttämään ekosysteemipalveluita oman hyvinvointinsa edistämiseen lisätä metsänomistajien ja maaseutuyritysten ekosysteemipalveluiden tuottamisesta saamia tuloja ja työllisyyttä Luvussa 10 lueteltujen ansaintamahdollisuuksien joukosta on valittu on valittu seuraavat kärkiteemat, jotka soveltuvat parhaiten tulevien kehittämishankkeiden pohjaksi. 1. Metsäekosysteemipalveluiden kehittäminen Tavoite: Lisätä metsänomistajien ja kansalaisten tietoisuutta metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden merkityksestä, lisätä niiden tuotantoa sekä kannustaa metsänomistajia ja maaseutuyrittäjiä hyödyntämään ekosysteemipalveluiden tuottamisesta saatavissa olevia korvauksia elinkeinotoiminnassaan. Toimenpiteet: Tiedotetaan metsäekosysteemipalveluista Kartoitetaan metsäekosysteemipalveluiden tuottamiseen valtiolta saatavissa olevat tuet ja kannustetaan metsänomistajia hyödyntämään niitä (ympäristötuki, luonnonhoitohankkeet, maatalouden erityisympäristötuki, jne) Edistetään metsäekosysteemipalveluiden hyödyntämistä liiketoiminnassa (luontomatkailu, villiruoka, metsien hyvinvointipalvelut, maisema-arvokauppa, ) Edistetään tuulivoimaloiden lähialueilla vapaaehtoisia sopimuksia, jolla metsänomistaja sitoutuu tuulivoimayhtiöltä saamaansa korvausta vastaan säilyttämään metsänsä sellaisena, että se vaimentaa maisema-, välke ja meluvaikutuksia. Kyseeseen tulevat muutaman kilometrin etäisyydellä tuulimyllyistä sijaitsevat kohteet, asutuksen, ulkoilureittien, suojelualueiden, levähdysalueiden tms. lähellä Edistetään puun eri osien monipuolista hyödyntämistä Laajuus: Maakunnallinen

16 2. Marjojen poiminnan edistäminen Tavoite: Lisätä marjojen kotitarve- ja kaupallista poiminta Toimenpiteet: Tiedotus marjojen poiminnasta ja terveysvaikutuksista Yhteistyö Luonnonvarakeskuksen kanssa marjojen ja sienien satoennusteiden tarkentamisessa Luonnonvarakeskuksen marjasatojen tuottopotentiaalien julkaisu Metsään.fi-palvelussa lisäinformaationa metsänomistajille Luonnonvarakeskuksen marjasatokarttojen julkaisu Metsäkartta.fi-sivulla suostumuksensa antaneiden julkisten metsänomistajien osalta Aktiivinen tiedotus marjojen ostotilanteesta, mahdollisesti portaalin kautta Laajuus: Valtakunnallinen 3. Metsien virkistysarvojen parantaminen julkisyhteisöjen metsissä Tavoite: Parantaa kuntien, seurakuntien ja muiden julkisten tahojen omistamien metsien virkistysarvoa alueen asukkaille Toimenpiteet: Markkinoidaan hanketta kohderyhmälle Kiinnostuneiden julkisyhteisöjen alueet inventoidaan ja tehdään ehdotukset niiden virkistysarvojen parantamiseksi Omistajan myönteisen päätöksen jälkeen voidaan suunnitella ehdotusten toteuttamista ja etsiä tarvittaessa yrittäjiä, jotka voivat toteuttaa palveluja. Avustetaan kilpailutuksessa ja sopimisessa Pyritään aikaansaamaan hyvinvointipolkuja muutamiin kohteisiin Otetaan hankkeen 2 marjasatokartat käyttöön Tiedotetaan metsissä liikkumisen terveysvaikutuksista Laajuus: Usean maakunnan yhteishanke 4. Metsän merkityksen lisääminen matkailussa Tavoite: Lisätä metsään sijoittuvan matkailun tarjontaa Toimenpiteet: Edistetään metsämatkailupakettien tarjoamista erityisesti pääkaupunkiseudulle saapuville ulkomaisille matkailijoille Tuetaan olemassa olevien matkailuyritysten metsiin sijoittuvien palveluiden tuotekehitystä Tiedotetaan metsässä liikkumisen hyvinvointivaikutuksista Tiedotetaan luonnossa tekemisen hyvistä terveysvaikutuksista ja edistetään tällaisten aktiviteettien mukaan ottoa matkailuyritysten tarjontaan Osallistutaan olemassa olevan reitistön parantamiseen ja markkinoimiseen yhdessä Outdoors Finlandin kanssa Edistetään maiseman huomioonottamista ja maisema-arvokauppaa reitistön lähimetsissä Laajuus: Usean maakunnan yhteishanke

17 5. Metsästysmatkailun edistäminen Tavoite: Lisätä ulkomaista ja kotimaista metsästysmatkailua Toimenpiteet: Edistetään riittävän suurien metsästysmaakokonaisuuksien vuokraamista metsästysmatkailun käyttöön, erityishuomio yhteismetsiin, metsäyhtiöihin ja suurmetsänomistajiin Edistetään kaupallisten tai vaihdantaan perustuvien toimintamallien ottamista mukaan metsästysseurojen toimintaan Edistetään riistan elinolosuhteita parantavaa metsänkäsittelyä metsissä Tuotetaan suomalaisesta metsätaloudesta kertovia infopaketteja ulkomaisille metsästäjille Varmistetaan, että toimenpiteillä ei vaaranneta nykyistä nimelliseen vuokraan perustuvaa metsästysmaiden vuokrausjärjestelmää metsästysseuroille. Osa metsästystuloista voidaan kanavoida maaseutuyhteisön kehittämiseen esimerkiksi kanavoimalla osa tulosta maaseutuyhteisön kehittämiseen, esimerkiksi kyläkoulujen säilyttämiseen, kokoontumistilojen kunnostamiseen tai nuorten luonto- ja eräkasvatukseen Laajuus: Usean maakunnan yhteishanke Pori, Tapio Nummi Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Lounais-Suomi Puh

18 LIITE 1 Tervetuloa Metsäekosysteemipalveluista elinkeinoiksi hankkeen loppuseminaariin! METSIEN EKOSYSTEEMIPALVELUT JA NIIDEN KAUPALLINEN MERKITYS Aika: Torstai Paikka: Liisanpuisto, Liisankatu 20, Pori 8:45 Kahvi 9:15 Avaus Tapio Nummi, Suomen metsäkeskus 9:30 Metsien terveystuotteet Simo Moisio, Arktiset Aromit ry 10:20 Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen Paula Horne, Pellervon taloustutkimus 10:50 Maaseutumatkailusta elinvoimaa Soile Vahela, Satakunnan ammattikorkeakoulu 10:20 A. Ahlströmin luontopalvelut Ville Pasanen, A. Ahlström Kiinteistöt Oy (metsästys, kalastus ja retkeily) 11:40 Lounas (omakustanteinen) 12:30 Metsien hyvinvointivaikutukset Terttu Konttinen, Metsähallitus 12:55 Metsäterapialla hyvinvointia Jaana Korkiamäki-Villanen, Metsäterapia 13:15 Maisema- ja virkistysarvokauppa Tapio Nummi, Suomen metsäkeskus 13:45 Kahvi 14:10 Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoitopalvelut Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus 15:00 Maatalouden erityisympäristötuet metsässä Sanna Seppälä, ProAgria Länsi-Suomi 15:30 Päätös Seminaari on maksuton.

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä?

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? FCG Finnish Consulting Group Oy Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? Raportti SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1 TAUSTA... 1 1.2 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ... 1 2 UUDET JA KEHITTYVÄT MAASEUTUELINKEINOT...2

Lisätiedot

Paula Horne. Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen. Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys

Paula Horne. Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen. Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys Metsäekosysteemipalveluista elinkeinoiksi hankkeen loppuseminaari 6.11.2014 Paula Horne Pellervon

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti 19.3.2013 1 Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti Suomen ympäristökeskus Pellervon taloustutkimus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Institute

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja HANNELE PARTANEN ARTO MUTIKAINEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Nurmijärvi 2008 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke

LOPPURAPORTTI. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke LOPPURAPORTTI Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Hanna Laurell Oulun ammattikorkeakoulu Oy Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa

Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Katja Lähtinen Katja Lähtinen Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa Lähtinen, K. 2010. Metsien

Lisätiedot

MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET

MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET 3 MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET Petra Lindqvist Eija Koski Kari Leinamo Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu 123 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Maaseutua

Lisätiedot

Metsiin perustuvat ekosysteemipalvelut. Paula Horne

Metsiin perustuvat ekosysteemipalvelut. Paula Horne Metsiin perustuvat ekosysteemipalvelut Paula Horne Päättäjien metsäakatemia 12.9.2012 Mitä ekosysteemipalvelut ovat? Tulvasäätely Eroosion esto Ekosysteemin prosessit Hiilensidonta Virkistys Maisema Ainespuu

Lisätiedot

METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 71 (heinäkuu 2004) METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIRJALLISUUSKATSAUS Jaakko Pulli

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA

RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 TAUSTAA HAASTATELLUISTA YRITYKSISTÄ...

Lisätiedot

Luontoyrittäjyys Suomessa

Luontoyrittäjyys Suomessa Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Juha Rutanen Matti Luostarinen Luontoyrittäjyys Suomessa Alueelliset verkostot: luontoyrittäminen, matkailu- ja maaseutuklusteri -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot