Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna Mennään. metsään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna 26.9.2009. Mennään. metsään"

Transkriptio

1 Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna Rastijahdissa Suunnistus vie harrastajan lähelle luontoa Fancy footwork New moves on the football field Esiripun takana Tapiola Sinfoniettan Matteus-passio vaatii mittavat valmistelut Mennään metsään Arkeologisia löytöjä 5 Rautatien rakentajia 6 Kierrätyspaikkoja 23 Tapahtumia 26

2 Pääkirjoitus Espoossa on hyvä elää! Espoon ympäristön tila on aika hyvä. Olemme itse vastuussa siitä, mikä on huonoa, vanhoja laiminlyöntejä tai suuria teollisuuslaitoksia ei enää voi syyttää. Muualta toki tulee saasteita niin ilman kuin veden mukana, mutta eivät kaikki meidän kuormituksemmekaan pysy Espoossa. Ympäristön laatua on seurattu vertailukelpoisin menetelmin yli kaksikymmentä vuotta, joten johtopäätöksiä uskaltaa jo vetää. Lähiympäristön tila on parantunut. Sen saavuttamiseksi ovat tehneet paljon töitä niin kaupunki kuin myös yritykset. Lisäksi saastuttavia laitoksia on lakkautettu. Espoon rikas ja monipuolinen luonto auttaa myös viihtymään. Ongelmiakin on. Ilman laatu saattaa ajoittain tuottaa vaikeuksia varsinkin lapsille, vanhuksille ja sairaille. Liikennemelu häiritsee, etenkin lentomelu, vaikka täällä ei asuta virallisella lentomelualueella. Vesistöjen tilan kohentamisessa on tuskin päästy alkuun. Nykyhetken suurin haaste on ilmastonmuutos, jonka haitat eivät vielä Suomessa selkeästi näy. Kuitenkin luonto on yhtä herkkä lämpötilan muutoksille kuin ihminen, pienikin heilahdus kuumemittarissa tuntuu olossa. Pitkän ajan kuluessa luonto sopeutuu, mutta seuraukset saattavat olla arvaamattomia ja ihmiselle hankalia. Kasvihuonekaasupäästöjä voi vähentää ja saada siten lisäaikaa. Pelkästään uudella teknologialla tai viranomaistoimin haastetta ei ratkaista, vaan jokaisen pitäisi entistä tarkemmin miettiä mitä kuluttaa, millä kulkee, miten lämmittää, jotta täällä olisi hyvä elää tulevaisuudessakin. 7/2009 syys-lokakuu Må bra i Esbo! Miljöns tillstånd i Esbo är ganska gott. Vi ansvarar själva för det som är dåligt, vi kan inte längre skylla på gamla försummelser eller stora industrianläggningar. Visst kommer det föroreningar från annat håll med både luften och vattnet, men all vår miljöbelastning stannar inte heller i Esbo. Miljöns kvalitet har följts upp med jämförbara metoder i över tjugo år, och vi vågar redan dra slutsatser. Närmiljöns tillstånd har förbättrats. Det har krävt stora insatser både inom staden och företagen, dessutom har förorenande anläggningar flyttat bort. Esbos rika och mångsidiga natur är också en trivselfaktor. Visst har vi problem också. Luftkvaliteten medför tidvis problem, särskilt för barn, äldre och sjuka. Trafikbullret är störande, särskilt flygbullret, trots att vi inte bor inom det officiella flygbullerområdet. När det gäller förbättring av vattnets tillstånd har vi knappt kommit igång. Den främsta utmaningen just nu är klimatförändringen vars oönskade följder ännu inte är tydligt skönjbara i Finland. Ändå är naturen lika känslig för temperaturväxlingar som människan, minst växling i utslaget på febertermometern gör att vi mår annorlunda. På lång sikt anpassar sig naturen, men följderna kan vara oväntade och besvärliga för människan. Utsläppet av växthusgaser kan minskas vilket ger oss extra tid. Men vi tacklar inte utmaningarna enbart med ny teknik eller myndighetsåtgärder, utan dessutom bör vi alla med större omsorg än förr se över vad vi konsumerar, hur vi rör oss och hur vi värmer våra hus för att vi ska må bra också i framtiden. TUULA HÄMÄLÄINEN-TYYNILÄ Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdschef Silkkaa sinfoniaa Tapiola Sinfoniettan Matteus-passion taustalla on melkoinen määrä harjoitusta ja taustatyötä. 18 2

3 Luontoa lähietäisyydeltä Kaupungin monipuolinen ympäristö vaatii säilyäkseen tietoa, taitoa ja tekoja. Ronja Ahlroth (vas.) ja Pinja Juntunen opettelevat niitä Villa Elfvikin Keijukoulussa. 10 Sisältö Uutisia ja kuulumisia Työn takana: EMMAn taidekonservaattori Eemeli kyläilee: Mestariratsastajan tallilla Kolumni: Katja Ståhl In English: African addition to FC Honka Parasta Espoossa: Kätevää kierrättämistä Sattuu ja tapahtuu syys-lokakuussa På gång i september och oktober Ristikko ja Arvaa mikä? Kierrätä fiksusti Ympäristön ystävä huolehtii käyttökelpoiset tavarat ja ongelmajätteet kierrätettäviksi. 23 Metsän siimeksessä Rastiguru Oskari Mikkola antaa vinkkejä suunnistusharrastuksen aloittamiseen. 24 Julkaisija/Utgivare Espoon kaupunki/esbo stad PL 12/PB Espoon kaupunki/esbo stad (09) espoo.fi Päätoimittaja/Chefredaktör Satu Tyry-Salo Toimitus Alma Media Lehdentekijät PL Helsinki Tuottaja Johanna Salonen Toimittajat Heli Ritola, Jaana Tapio, Tarja Västilä, Nina Zischka Toimitussihteeri Merja Mäkelä Taitto Antti Pulkkinen Painos Painopaikka PunaMusta Oy, Tampere Repro Aste Helsinki Oy Paperi Solaris Press ISSN Jakelupalaute Helsingin Jakelu-Expert Oy (09) Osoitteellisten lehtien osoitteenmuutokset Ilmoitusmyynti Suomen Business Viestintä Oy Riitta Ala-Opas , Kannen kuva Mervi Ahlroth Ilmestymispäivä Seuraava lehti ilmestyy E jaetaan kaikkiin espoolaisiin kotitalouksiin, lukuun ottamatta niitä, joiden postiluukuissa on Ei mainoksia -pyyntö. E in voi noutaa myös Espoon kirjastoista sekä yhteispalvelupisteistä. 3

4 uutisia Hankekoordinaattori Mervi Romppanen (vas.), ympäristökasvattaja Laura Virta ja yhteisöllisyyskoordinaattori Tuija Hyyrynen innostavat väkeä 4V-matkalle Leppävaaran Raitti-karnevaaleilla. KATRI TAMMINEN Yhteistyöllä viihtyisyyteen Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla toimiva, EU:n osarahoittama 4V-hanke kehittää mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen. Neljä v-kirjainta tulee motosta välitä, vaikuta, viihdy ja voi hyvin muuta ei parempaan yhteisöllisyyteen tarvitakaan. Kaupunkien yhteistyön avulla vältetään päällekkäistä työtä ja saadaan laajemmat voimavarat asioiden käsittelyyn, kertoo Espoon hankekoordinaattori Mervi Romppanen. 4V-hankkeessa asukkaita kannustetaan osallistumaan oman elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä suosimaan kestävää ja ympäristövastuullista elämäntapaa. Yhteistyötä tehdään asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien sekä yhdistysten kanssa. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus koordinoi ja hallinnoi hanketta. Espoossa toiminta keskittyy Kirkkojärven, Leppävaaran ja Suvelan kaupunginosiin. Tukea ja työkalupakkeja Hankkeen avulla halutaan luoda kohtaamisia arjessa. Esimerkiksi asukastapahtumien järjestämiseen voi saada tukea 4V-hankkeen kautta. Hankkeen työntekijät voivat myös auttaa koulun kestävän kehityksen ohjelman laatimisessa tai organisoida päiväkodin henkilökunnalle koulutusta ympäristökasvatuksessa. Kohdealueilla sijaitsevissa kaupungin vuokrataloissa kehitetään kestävän kehityksen työkalupakkia, joka toimii käytännönläheisenä mallina kestävään ja yhteisölliseen kaupunkiasumiseen. Tavoitteena on, että pakki jää taloyhtiöihin pysyväksi toimintamalliksi. Syksyllä on luvassa materiaali- ja ideointiapua, yhteistyöverkostoja, tapaamisia ja talkoita sekä kursseja ja retkiä. Mukaan suunnitteluun 4V-hankkeessa asukkaita halutaan kuulla pilottialueen asukkaalle järjestetään asukaskysely kaikille avoimien yhteisten tilojen ja ulkoalueiden tarpeellisuudesta, niiden palveluista ja käytöstä sekä käyttäjien tyytyväisyydestä. Tulokset julkaistaan joulukuussa ja tutkimustuloksia käytetään kaupungin tilojen ja toimintojen suunnittelussa. Syksyllä 2009 käynnistyy lisäksi wikisuunnittelun kokeilu Vermon alueella. Wikisuunnittelu on uudenlainen tapa ottaa kaupunkisuunnittelussa huomioon asukkaiden näkemykset. Asukkaat askartelevat ihan konkreettisesti kaupunkipienoismallia. Tämä on käytännön esimerkki asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien tukemisesta ja sopivien vaikuttamisen keinojen löytämisestä oman lähiympäristön hyväksi. Hienointa 4Vhankkeessa on, että voi olla mukana kehittämässä viihtyisiä ja toimivia lähiympäristöjä yhdessä asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, Romppanen toteaa. 4v.fi Kirsi Hedenstam 4

5 LIISA PESONEN Lasten parhaaksi Valtaosa espoolaislapsista ja -nuorista voi hyvin, mutta hyvinvoinnissa on myös riskitekijöitä. Riskejä ehkäisemään saatiin oiva työkalu, kun Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa. Valmistelutyössä oli mukana monen sektorin toimijoita: yhteistyötä tehtiin perhe- ja sosiaalipalvelujen, päivähoidon, terveydenhoidon, sivistystoimen, nuorisotoimen ja lastensuojelun ammattilaisten kanssa. Pääsimme linjaamaan neljäksi vuodeksi erilaisia konkreettisia kehittämiskohtia niin lasten ja nuorten hyvinvointityössä kuin lastensuojelussa, kiittelee lastensuojelun asiantuntija Leena Wilén perhe- ja sosiaalipalveluista. Hyvinvointityössä keskeistä on tarvittavan tuen tuominen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin. Wilénin mukaan lapsiperheille suunnatut palvelut halutaan helpommin lähestyttäviksi, sähköisiä sekä virtuaalisia neuvonta- ja asiointipalveluja kehitetään sekä ennen kaikkea vahvistetaan kotiin tehtävää työtä. Lisäksi lastensuojelupuolelle on tulossa uusia palveluita, joilla pyritään ehkäisemään huostaanottojen tarvetta. Yllätyksiä Mankbysta Mankbyn arkeologisissa kaivauksissa on havaittu keskiaikaisen kylän varhaisimpia vaiheita: 1300-luvulle ajoittuvat varhaiskeskiaikaiset talonpohjat ovat harvinaisia löytöjä Suomessa. Museolehtori Ulrika Rosendahlin mukaan korkealaatuiset esinelöydötkin yllättivät runsaudellaan ja kansainvälisyydellään. Erityisesti hienostuneeseen ruokakulttuuriin viittaavia pöytäveitsiä ja lasiastioita, tuontitavaroita, ei odotettu löytyvän talonpoikaiskylästä. Keskiaikaisten kerrosten alta Mankbysta löytyi myös oletettavasti esihistorialliseen aikaan sijoittuvaa keramiikkaa. Lisäksi myöhäiskeskiaikaisen rakennuksen ulkopuolelta löytyi pitkäomainen itä-länsisuuntainen kuoppa, mahdollinen hautapaikka. Jos kaivaukset jatkuvat ensi vuonna, saataneen siihenkin lisävalaistusta. ULRIKA ROSENDAHL Mitä teet ympäristön hyväksi? GALLUP KATRI TAMMINEN Pyrin kierrättämään pahvit ja biojätteet sekä vähentämään muovipussien käyttöä. Sellaisia yksinkertaisia arkisia juttuja. Myös kemikaalien käytön rajoittaminen on tärkeää. Käytän itse julkisia kulkuneuvoja ja kierrätän jätteet. On tärkeää, että päästöjä vähennetään. Julkista liikennettä pitäisi käyttää. Minullakin on oma auto, mutta yritän käyttää usein julkisia. Muun muassa junalla tulee kuljettua. Lajittelen tarkasti roskat ja vien huolellisesti sinne minne ne kuuluvat. Myös Espoon kaupungin pitäisi huolehtia siitä omalta osaltaan. Kouluharjoitteluna pitäisi olla asuinalueen ympäristön kunnostamista. Myös työttömät voisivat osallistua pari tuntia viikossa. Siihen voisi kuulua puistotyötä ja roskien siivousta. MARI KOSKELA VANTAA HARRI PELLIKKA KIRKKONUMMI MARTTI LAMBERG LINTUVAARA HELENA SIPI JÄRVENPERÄ LIIA KAPANEN KIRKKONUMMI 5

6 uutisia u Puolarmetsän ilta- ja viikonloppupäivystys on siirtynyt Jorvin terveyskeskuspäivystykseen. Lasten (alle 16-vuotiaiden) päivystykseen on Jorvissa oma sisäänkäyntinsä. Puolarmetsän terveysasema palvelee alueen asukkaita edelleen arkisin klo 8 16, jolloin asemalla on ajanvarausvastaanotto ja päiväpäivystys. Eemeli selvittää Palstalla Eemeli etsii vastauksen Espoon historiaa käsittelevään lukijakysymykseen. u Elinkaarimallin mukainen koulujen rakentaminen vauhtiin. Karamalmens skolan ja Hansakallion koulun rakennustyöt on aloitettu. Koulut valmistuvat kesällä Soukan koulun rakennustyöt aloitetaan ensi kesänä ja urakka valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Elinkaarimallin sopimuskumppani NCC Rakennus Oy vastaa koulujen peruskorjaamisen ja lisärakentamisen lisäksi myös niiden ylläpidosta, kiinteistöpalveluista ja tarvittavasta peruskorjaamisesta 20 vuoden ajan. u Työttömiä Espoon keskuksesta Olariin. Myöskään Espoo ei ole välttynyt vuoden aikana työttömyyden kasvusta. Espoon työttömyysaste on noussut lähes kaksi prosenttiyksikköä ja oli kesäkuun lopussa 6,5 prosenttia. Työttömiä on tullut vuodessa lisää lähes ja heitä on tällä hetkellä yhteensä noin Yhtenäisenä jonona se yltäisi Espoon keskuksesta Olariin. Näin kertoo toista vuosikvartaalia käsittelevä Espoon toimintaympäristökatsaus Eetvartti. u Espoon tuloveroprosentti nousee ensi vuodeksi. Taloustilanne heijastuu myös palkansaajan pussiin. Valtuusto vahvisti vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 17,75, joka on 0,25 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuluvana vuonna. u Espoon keskuksen kaupunkikuvaan parannuksia. Siltakadun varrelle Samarian terveystalon korttelialueelle suunnitellaan 5 6-kerroksisia taloja, joihin tulee asuntoja vajaalle sadalle asukkaalle. Asunnot voidaan toteuttaa myös opiskelija-asuntoina. Alueelle suunniteltuun Perheiden taloon sijoitetaan monipuolisia kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluja. Rakennusten rajaaminen korttelin itäreunaan jättää hyvin tilaa 1920-luvulla rakennetun Muuralan sairaalan kolmelle suojellulle puurakennukselle. Kiltakallio I:n asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä syyskuun loppuun, jona aikana siihen voi tutustua myös kaavoituksen espoo.fi/avoinespoo -verkkosivuilla. Kiinalaiset rautatietä rakentamassa ESPOON KAUPUNGINMUSEO Ensimmäinen maailmansota jylläsi, ja Venäjän valtio teetätti Helsingin ympäristössä linnoitustöitä. Metsät kaadettiin tykkiteiden alta, ja puutavaraa tarvittiin rakennusmateriaalina Pietarissa. Puutavaran kuljetukseen puolestaan rakennettiin kapearaiteisia kenttäratoja. Paikallinen väestö, lisäväki muualta Suomesta ja venäläiset sotilaat eivät riittäneet työn tekemiseen. Vuonna 1916 saapuivat ensimmäiset vierastyöläiset, heidän joukossaan myös joukko kiinalaisia. Kaiken kaikkiaan Espoon ja lähiseutujen rakentamistöissä oli vuoden aikana kiinalaista, jotka paiskivat töitä vähillä ruuilla ja varusteilla karussa Suomen talvessa. Historiankirjojen mukaan suuri osa heistä oli pahamaineisia maantierosvoja ja seikkailevia karkureita. Kapearaiteisia metsäratoja oli Espoossa kaksi radan alku oli Espoon entisen rautatieaseman kohdalla nykyisen Kirkkojärventien tuntumassa, josta se jatkoi kirkon vieritse ja erkaantui kahdeksi Lövkullassa. Toinen haara eteni Bodomjärven suuntaan, toinen Gumbölen kautta Nupurin kartanolle. Sitä reittiä kun olisi päässyt resiinalla viilettämään, miettii Eemeli 90 vuotta myöhemmin ja tähyilee maastoon nykyisen Kirkkokadun maantiesillan luona. Siitä vielä 1980-luvulla näkyi viimeisinä kiinalaisrautatien muistoina Espoonjoen rautatiesillan puurakenteiden jäännökset. Lähde: Seija Lohikoski, Kapearaiteinen hevosrautatie ja ryssänhakkuut Espoossa , Nuuksion Omakotiyhdistys

7 Hyvät hermot ja pitkäjänteisyys ovat konservaattorille tärkeitä ominaisuuksia. työn takana ANNA KOJRO KUVA SARRI KUKKONEN Mittanauha ja hanskat. Pehmoinen harja kuivapuhdistukseen. Konservointi turvaa kulttuuriperintömme säilymisen tuleville sukupolville. Teokset dokumentoidaan tarkasti: kunto, materiaalit, konservointitoimenpiteet. Katja Oijusluoma, yksi Espoon modernin taiteen museo EMMAn kolmesta konservaattorista, alalla jo 16 vuotta. Työmäärä on suuri, sillä museolla on teoksen kokoelma. Lämpölusikka maalin kiinnittämiseen. Mikko Carlstedtin Auringonkukkia-teoksen likaa putsataan pumpulipuikolla ja liuottimilla. Eemelin linkkivinkit Yskiskele yksiksesi Vaikka tietääkin sikainfluenssan tartuntatavat, suosittelee Eemeli silloin tällöin tarkistamaan kaupungin sivustolta, onko asiasta tullut uusia ohjeita. Sivuilla on taudista jatkuvasti päivitettyä tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tietoa saa myös kouluista ja päiväkodeista. Kannattaa muistaa hyvä käsi- ja yskimishygienia ja pysyä sairaana kotona! espoo.fi/influenssa tiira.fi/espoo.html Lintubongaamisesta kiinnostuneille: lintuhavaintoja Espoosta. Eemeli vinkkaa katsomaan myös valtakunnallista osoitetta, josta löytyvät muutkin alueet. Sivuilta voi hakea havaintoja alueittain ja lintulajeittain. Voit kirjata sivuille omat bongauksesi! infopankki.fi/ helsinginseutu Helsinginseudulla asuvat ja alueelle muuttavat löytävät täältä helposti tietoa asumisesta, kielikoulutuksesta, lupa-asioista sekä työstä ja verotuksesta. Tiedot on koottu 15 eri kielellä erityisesti maahanmuuttajia ajatellen. energiansaastoviikko.fi Eemeli kehottaa kurkistamaan kampanjan sivuilta tietoa ja vinkkejä, miten kukin voi omalta osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Pienet teot vievät yhteistä asiaa eteenpäin. Energiansäästöviikkoa vietetään Kaikki mukaan! espoo.fi/yhteispalvelu Yhteispalvelupisteistä saa tietoa kaupungin palveluista, ne neuvovat ja opastavat asiakkaita. Osa pisteistä palvelee myös tietyissä poliisiasioissa, esimerkiksi ajokorttihakemuksissa. Katso kuuden yhteispalvelupisteen osoitteet kaupungin sivuilta. 7

8 nyheter Låt dig inspireras Det finns ännu plats kvar på flera av höstens kurser på Arbis. I oktober ordnas kurser i meze och asiatisk mat, medan man i november ger rotfrukter och vintergrönsaker nytt liv. Undervisningsministeriet har beviljat arbetarinstitut s.k. studiesedlar, som kan användas av seniorer (63+) eller arbetslösa som ersättning för kursavgifter. Personer som är berättigade till detta understöd kan få befrielse från hela kursavgiften eller rabatt på den, beroende på kursens omfattning och pris. Arbis samlar även respons från sina kurser via Internet. Svaren används för att ytterligare utveckla kursernas kvalitet och kundservicen samtidigt som man mer fokuserat kan grunda nya kurser enligt studerandes önskemål. Passa på att påverka! SARRI KUKKONEN Eemeli kyläilee Viime vuonna vuoden kehitysvammaiseksi ratsastajaksi valittu Joonas Rasinen on kokenut kilpailija. Esbo stads arbetaristitut, tfn må to kl. 9 15, fr kl esbo.fi/arbis Ta till vara äppelskörden Passa på och njut av sensommarens skatter ifall du är så lyckligt lottad att äpplen växer i din trädgård. Är skörden alltför stor finns det tacksamma grannar och arbetskompisar som gärna tar emot äppeldonationer. Det som blir över kan du frysa in som klyftor eller ta till musteriet Espoon Tuoremehuasema i Kilo och åka hem med färskpressad äppelmust i utbyte. Äpplen är bioavfall, som inte normalt tas emot på Sortti-stationerna. På hösten tar Sortti-stationen på Käringmossen emot äpplen till priset för nyttoavfall. Äpplena som levereras till Käringmossen komposteras. Du kan också kompostera äppelrester i din egen kompost. Observera att en äppellast i soptunnan är en risk för sophämtaren. En hink med äpplen väger ca fem kilo och redan några hinkar gör att soptunnan eller -säcken blir för tung att lyftas manuellt. Sophämtaren kan under ett arbetspass tömma över trehundra soptunnor och därför utgör övertunga tunnor en arbetssäkerhetsrisk. Liinaharjan kyydissä Joonas Rasinen, 21, ja Eelin ihme, tuttavallisemmin Köli, lipuvat ratsastuskentän uraa varmoin ottein. Kuusivuotias suomenpienhevosori tottelee ratsastajan jokaista käskyä kuuliaisesti. Rasinen ohjastaa kauneuskilpailujakin voittaneen tuuheaharjaisen Kölin ravista laukkaan, kostea hiekka rapisee liinakon kavioiden alla, ja nahkasatula natisee. Rasiselle ja Kölille tämä on erikoinen päivä. Perjantaisin ei normaalisti ratsasteta, eikä varsinkaan yksin. Yleensä Rasinen käy ratsastamassa keskiviikkoisin Eerikinkartanon tallilla Veikkolassa. Tallilla käy ainoastaan erityisryhmiin kuuluvia ratsastajia. Ryhmäkoot ovat täten pieniä ja opetus yksilöllistä. Tavoitteet asetetaan pidemmälle kuin normaaleissa ratsastuskouluissa. Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu (SKLU) valitsi Rasisen viime vuonna vuoden kehitysvammaiseksi ratsastajaksi. Samana vuonna Rasinen ratsasti pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa kultaa ja pronssia ja SM-kilpailuissa kahdessa luokassa hopeaa. Ratsastuksen lisäksi Espoon Vanhassakartanossa asuva Rasinen kertoo käyvänsä bänditreeneissä ja pelaavansa sählyä. Muuten arki kuluu töissä Espoossa Postipuun koululla. Ratsastus on kuitenkin ihan ykkösjuttu. Köli on Eerikinkartanon tallin 15 hevosesta Rasisen ja monen muun suosikki. Se on kiva luonteeltaan ja pehmoinen. Siinä on kaikki kivaa. Kun opetellaan uusia ratsastusjuttuja, niin Köli on helppo, Rasinen kertoo. Rasisella ei ole omaa hevosta, ja niin tallilla ratsastettaessa kuin kilpailuissakin käytetään aina eri hevosia. Kilpailuissa vieraaseen hevoseen on noin vartti aikaa tutustua. Joonas on ratsastanut 7-vuotiaasta lähtien minun kanssani. Hän aloitti koulun ja ratsastuksen samaan aikaan, paljastaa Rasisen valmentaja ja tallin omistaja Maritta Enqvist. Ensimmäisissä kilpailuissaan Rasinen oli 8-vuotiaana. Kokenut kilpailija ei enää paljoa jännitä. Tällä hetkellä hän kisaa kouluratsastuskilpailuissa käynti-raviohjelmissa, mutta treenaa valmentajansa kanssa laukkaohjelmaa. Mielessä siintää Ateenassa 2011 järjestettävät Special Olympics -kisat. Rasinen ja Köli ravaavat ilman huolen häivää: perjantai-iltapäivän kruunaa lempeä loppukesän aurinko ja mieltä rauhoittava maisema. Ratsastus on tyylikkään ja vaivattoman näköistä, vaikka Rasinen myöntääkin lopetettuaan, että pieni hiki ehti jo tulla. Jenni Junkala 8

9 kolumni KATJA STÅHL, ESPOOLAINEN TOIMITTAJA JA MEDIAN MONITOIMINAINEN Laittakaa nuoret johonkin Kävelin iltalenkillä koirien kanssa kylällä. Leikkikentän kupeessa hengaili ryhmä nuoria, mopoikäisiä. Oli tyttöä ja poikaa, jokunen tupakka kärysi, satunnainen kirosana lennähti ilmoille. Kun paikalta lähdettiin mopedilla, se tehtiin täysillä. Pikkuisenhan se ääni tietysti kävi korvaan, ja koira vähän säikähti. Hemmetin nuoriso. Sitten muistin, että olen itse ollut ihan samanlainen. Törmäsin lenkillä muihin aikuisiin, jotka olivat jo lähes poikkeuksetta menettäneet hermonsa nuorisojoukkoon. Nuorille oli jo käyty sanomassa tiukasti, että menkää pois ja olkaa hiljaa. En kommentoinut tilitykseen mitään. En nimittäin tiennyt mihin nuoret sitten pitäisi laittaa. Metsään? Aloin pohtia asiaa ihan tosissani: missä nuoret saisivat olla keskenään, kun eivät ainakaan ulkona? Nuorisotiloissa tietysti. Mutta meidän kylällä ei ole nuorisotilaa. Noh, sellainenhan pitää perustaa! Keksin jo paikankin. Vanhaan VPK:n taloon jäi urheiluliikkeen jäljiltä tyhjä tila. Minähän perustan sinne nuorisotilan, joo! Siellä saa istuskella ja jutella, luukuttaa musiikkia, piirtää, kirjoittaa, katsella tv:tä ja surffata netissä. Itse olisin siellä pääjehuna ja suurena hyväntekijänä. Sitten realismi palaa elämääni. Siihenhän tarvittaisiin varmaankin joku lupa. Ja jos kaupunki rahoittaa, menee ikuisuus ennen kuin mammona on kourassa. Nuorisotiloissa pitänee myös olla nuorisotyöntekijä ja sehän minä en ole. Sellaisen palkkaaminen vaatii rahaa ja osaamista. Kumpaakaan ei ole. Uskoisin, että nuorisotilalle on myös asetettu säädökset, jonka mukaan tila on rakennettava tai peruskorjattava. Ainakin autokoulujen teoriahuoneille on olemassa varsin tarkat määräykset. Ja sehän on autoilun kannalta ensiarvoisen tärkeää. Mitä jos saisin ulkopuolisen rahoituksen ja vapaaehtoisen työläisen? Sehän olisi kiva. Mutta uskaltaisiko kukaan silloin päästää lastaan sinne, kun viitekehykset eivät olisi direktiivien mukaiset? Se on muuten aika jännää, miten lapsille ja aikuisille on yleensä olemassa kokoontumispaikka joka kylässä, mutta nuorille ei läheskään. Olen nähnyt nuorten yrittävän kerääntyä kahvioon ulos täältä vetelehtimästä. Kirjastoon menkääs nyt siitä meluamasta. Leikkikentälle tämä on lapsille, mitä te täällä riehutte. Aikuisten tilanne on ihana. Aikuisethan voivat aina kerääntyä baariin tuopin äärelle. Lapsetkin voivat kekkaloida leikkikentällä ihan koska vain. Nuoret saavat mennä joka päivä kouluun ja sen jälkeen on hyvä olla harrastus. Jos ei ole, niin Tuonelan tienviitta näkyy jo. Jaa, mutta hei! Mitä jos käyttäisin uuden Spotify-musiikkipalvelun kehittämää menetelmää hyväkseni? Organisoisin rahoituksen niin, että yhteistyökumppanit olisivat tyytyväisiä. Saisimme tilat ja sinne kaikkea hyödyllistä ja kivaa. Olisi lämmintä ja sisälläkin saisi huutaa ja nauraa ääneen, ketään ei häiritsisi. Sitten, vaikkapa kerran tunnissa kovaäänisistä kajahtaisi iloinen mainoslause vaikkapa tähän malliin: Hei, täällä Lasse Espoon Kumipallo Oy:sta. Me Kumipallossa päätimme tarjota teille nuorille tämän tilan. Joten nuori: kun hankit kumipallon, hankithan sen meiltä? Ai, mutta sehän ei käy. Laki kieltää nuorille mainostamisen. Voi voi. Ehkä ne nuoret sitten pitää laittaa suoraan sinne metsään kulkematta lähtöruudun kautta. LAURA VUOMA 9

10 10

11 Myllypuron lehtokorpilaakso odottaa luonnontilaisena satunnaisia samoajia. Luonto kiittää vaalijaansa Espoo on kuin Suomi pienoiskoossa. Lähin Lappi löytyy Nuuksion erämaasta, rehevä lehtoseutu taas voi olla nurkan takana. On meri, järviä, jokia, puroja ja lampia. Ympäristön suojelu on monimuotoista luontoa sisältävässä kaupungissa kunnia-asia viranomainen valvoo, mutta vastuu kuuluu myös kuntalaiselle. TEKSTI TARJA VÄSTILÄ KUVAT SARRI KUKKONEN Myllypuron lehto-korpilaaksossa on hiljaista. Asutusta on 24 hehtaarin suorakulmaisen kaistaleen molemmin puolin, mutta rotkomaisessa notkelmassa aika pysähtyy. Niipperin pohjoispuolelle ja Örkkiniityn eteläpuolelle perustettu luonnonsuojelualue on Espoon uusimpia suojeltuja kohteita. Tämä on arvokas ja harvinaisen luonnontilaisena säilynyt luontokokonaisuus, toteaa erityissuunnittelija Kalevi Hiironniemi Espoon ympäristökeskuksesta. Miehen äänessä on kunnioitusta. Kaiken kaikkiaan kaupungista löytyy puolen sataa luonnonsuojelulain nojalla suojeltua aluetta, joten kunnioitettavaa riittää. Myllypuron alue liittyy Espoon 550-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehtyyn valtuustoaloitteeseen, jonka tarkoituksena on suojella 550 hehtaaria espoolaista luonnonarvoiltaan merkittävää metsää. Tavoitellusta hehtaarimäärästä 300 on jo saatu kokoon, kaiken kaikkiaan suojelukohteita on kunnan alueella hehtaaria. 11

12 Metsässä on paljon kaikkea sinne kuulumatonta. Harri Anttila löysi metallihyllykön. Meillä on valttina monipuolisuus ja monimuotoisuus, Espoosta löytyy Suomen luontoa laidasta laitaan. Suojeltavaa on paljon. Tällaisessa nopeasti kasvaneessa ja kasvavassa kunnassa, jossa yhdyskuntarakenne on hajallaan, haasteista ei ole pulaa, pohtii Hiironniemi. Haasteisiin tarttuminen on kuntalaisten etu: luonnon erityispiirteiden vaaliminen takaa asukkaille hyvät virkistysmahdollisuudet ja auttaa säilyttämään ainutlaatuisuutta jälkipolville. Asutuksen keskellä Auvoisissa idylleissä on myös kääntöpuoli. Tavallisesti hitaasti soliseva Myllypurokin näyttää voimansa rankkasateiden aikana: tulva aiheuttaa vesihaittoja alajuoksun omakotitaloalueelle. Padon rakentaminen on suunnitelmissa, mutta mietintämyssyssä on myös, miten yläjuoksun asutuksen kuormitus ei kohdistuisi Pitkäjärveen ja mereen laskevaan puroon. Kalakantaa ei ole tutkittu, mutta Myllypuro on taimenelle potentiaalinen virtavesikohde, kertoo limnologi Ilppo Kajaste. Ympäristökeskuksen Harri Anttila (vas.) Ilppo Kajaste ja Kalevi Hiironniemi kiittelevät espoolaisluonnon monimuotoisuutta. Luonnon- ja ympäristönsuojelu sekä asutuksen kasvu ei ole ihan yksinkertainen yhtälö siitä Espoossa on esimerkkejä riittämiin. Esimerkiksi Espoon Naturan paraatikohde Laajalahti, joka on Hiironniemen mukaan kuin ihmeen kaupalla pysynyt hengissä teiden ja muun rakentamisen puristuksessa. Karakallion lehtokin säilyy, kun Kehä II:n uusi väylä tulee kulkemaan tunnelissa. Lommilan seutu kasvaa, siellä on vanhaa kulttuurimaisemaa kuten Glomsinjoen varren vanhat myllyrauniot ja purolaakso. Vesirattaanmäen rakentamisessa liito-oravan elinalueet on huomioitu, mutta paikalla elelee myös erittäin uhanalainen kovakuoriainen, purohyrrä, jota ei muualla Suomessa tapaa, miettii Hiironniemi. Mankkaan vanhan kaatopaikan eli tulevan golf-kentän kupeessa sinnittelee Suomen ainoa turvetorvijäkäläesiintymä. Alueella on erityiseen suojelukseen päässyt myös kanahaukan pesä. EU:n lainsäädäntö on pistänyt vipinää vanhojen kaatopaikkojen kunnostamiseen. Mankkaalla möyritään urakalla, jotta alueelle saadaan vedenpitävä pinta, jätevedet talteen, oma maakerroksensa kaasunkeräykseen ja polttoyksikkö uudenaikaistettua. 12

13 Ihminen jaksaa kantaa roskansa metsään, mutta ei sieltä pois. Kalevi Hiironniemi siivoaa jälkiä. Mankkaan vanhasta kaatopaikasta tulee parin vuoden kuluttua golf-kenttä. Muutaman vuoden kuluttua golfaajat pääsevät viheriölle. Kaupungin kannalta on ollut hyvä, että golf-yrittäjä on osallistunut kunnostuskustannuksiin. Ja tulevaisuudessa ympäristön arvokin nousee, toteaa ympäristötarkastaja Harri Anttila. Kalevi Hiironniemi kertoo, että pienessä on voimaa. Saunalahteen suunniteltiin kivenlahtimaista amfialuetta, mutta maailman ainoa tunnettu meriuposkuoriaispopulaatio sattuu elämään Espoonlahdella. Uudenmaan ympäristökeskus päätti suojella tämän kovakuoriaislajin esiintymispaikan. Vaikka rakentamisen ja suojelun intressit voivatkin törmätä, Hiironniemi näkee asian toisin. Espoolaisia on hemmoteltu, kun ympäristöön ja luontoon on kiinnitetty niin paljon huomiota. Syyllinen jätesäkissä Espoon onnena on, ettei kaupungissa ole massiivisia teollisuusalueita ja sitä kautta ympäristöä kuormittavia ongelmia. Anttilan mukaan keskeisimpiä silmälläpidettäviä kohteita ovat muun muassa Juvanmalmin teollisuusalue ja Ämmässuon alue, joskin nykyisin yrittäjät eivät pahemmin sorru kurittomuuksiin. Kemikaaleja tai öljyä käsittelevien laitosten on oltava erityisen valppaina ja huollettava erotuskaivonsa riittävän usein. Sen sijaan päästölähteet ovat Espoossa pieniä, voimalaitokset osaavat huolehtia mittauksistaan. Ämmässuolla kompostointilaitoksen hajuhaitoista on valitettu, ja louhinta on aiheuttanut melua, pölyä ja liikennettä. Asutusta ei ole aivan lähellä, mutta jos kauempanakin sijaitseva oma talo tärisee, niin kyllä siinä huolestuu, Anttila miettii. Tuorein öljyonnettomuus tapahtui Haukilahdessa, jossa paritalon väärin sijoitettu öljysäiliö valutti litraa öljyä useamman metrin syvyyteen. Tällä hetkellä talon paikalla on monttu, sillä pilaantunut maa oli poistettava. Ongelmia ovat aiheuttaneet myös vanhat kasvihuoneet, joita Espoossakin on peräti 130 tontilla. Jos rakennusliike ostaa tontin, se hoitaa usein myös maaperän kunnostuksen. Jos haitta-aineilla pilaantunut tontti myydään, ostajalle on selvitettävä myös tontin kunto. Rakennuslupaa ei saa ennen maaperän kunnostustoimenpiteitä, ja ne voivat tulla myyjälle melkoisen kalliiksi. Tieto voi tulla myös yllätyksenä, sillä aikaisemmin DDT-pohjaiset torjunta-aineet olivat sallittuja. Anttilan mukaan autonrenkaat ovat suurin yksittäinen jätejae, jota ihmiset viskaavat luontoon. Vaikka kaikki renkaita myyvät liikkeet ottavat niitä maksutta vastaan tuottajavastuuperiaatteella, Anttila ihmettelee. Jätekuormia on löytynyt Ämmässuon lähistöltä, kun kuski on todennut, että on liian kallista viedä kuorma käsittelylaitokselle. Metsiin kipatuista jätesäkeistä sen sijaan saattaa löytyä esimerkiksi osoitteellista postia ja syyllinen saadaan kiinni. 13

Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna 25.4.2009. Kaikki

Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna 25.4.2009. Kaikki Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna 25.4.2009 4 Vihreä kaupunginosa Tulevaisuuden histalaiset pääsevät kotiovelta metsäpoluille Kaikki Kun työ loppuu Mitä tehdä, jos irtisanomiset

Lisätiedot

Kesä kaupungissa. Tutustu tennikseen Helliviä hoitoja pihakasveista

Kesä kaupungissa. Tutustu tennikseen Helliviä hoitoja pihakasveista Jäätelöauton kyydissä 16 Windsurfing in Espoo 18 Asukaspuistossa 29 Kulturen vid ån 32 Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för esboborna 26.5.2007 Kesä kaupungissa Tutustu tennikseen Helliviä

Lisätiedot

Tyttöfutis tulee! Tuhansien yhdistysten Espoo Kierrätyksen ABC. Työväenopistoon 6 Keikkatöihin 17 Ratsastuspoluille 23 Till Arbis 28

Tyttöfutis tulee! Tuhansien yhdistysten Espoo Kierrätyksen ABC. Työväenopistoon 6 Keikkatöihin 17 Ratsastuspoluille 23 Till Arbis 28 Työväenopistoon 6 Keikkatöihin 17 Ratsastuspoluille 23 Till Arbis 28 Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för esboborna 19.8.2006 Tuhansien yhdistysten Espoo Kierrätyksen ABC Tyttöfutis tulee!

Lisätiedot

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s.

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6 Pelastakaa sukupolvi -kampanja herätti auttamishalun lähes 60 vapaaehtoista on jo koulutettu lapsiperheiden tueksi s. 10 Alfred Kordelinin

Lisätiedot

Kaupungin kesässä tapahtuu! Det händer och sker under sommaren i stan! Vapaaehtoiset näyttämöllä. Tähdet. Stjärnor på väg

Kaupungin kesässä tapahtuu! Det händer och sker under sommaren i stan! Vapaaehtoiset näyttämöllä. Tähdet. Stjärnor på väg Vantaa Vanda 1 2011 toukokuu Kaupungin kesässä tapahtuu! Det händer och sker under sommaren i stan! Vapaaehtoiset näyttämöllä Sisältää Kaupunkijuhlan ohjelmaliitteen Tähdet tulevat Stjärnor på väg Vantaan

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2014. Participants: FYM summer gathering 6-8.6.2014 Muhos

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2014. Participants: FYM summer gathering 6-8.6.2014 Muhos 1 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2014 Participants: FYM summer gathering 6-8.6.2014 Muhos 2 Hyvät Ystävät, Alkuun muutama sana tämän kertaisen Uutiskirjeen taitosta. Kokeilemme

Lisätiedot

Aina ei avuntarvetta nähdä, joskus pelko lamauttaa myös auttajan. Onko oikein katsoa toisaalle, jottei oma elämä sotkeudu toisten solmuihin?

Aina ei avuntarvetta nähdä, joskus pelko lamauttaa myös auttajan. Onko oikein katsoa toisaalle, jottei oma elämä sotkeudu toisten solmuihin? Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2011 www.turunseurakunnat.fi Toimiva parisuhde on kahden kauppa Aina ei avuntarvetta nähdä, joskus pelko lamauttaa myös auttajan. Onko oikein katsoa toisaalle,

Lisätiedot

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä.

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2015 www.turunseurakunnat.fi Veden varaan Pienen juhla on suuri hetki Sivut8 11 Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Sivu 20 Tarinatehdas ammentaa diakonian

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16.

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16. Testaa asuntosi kiinnostavuus KoeKaupassa s. 8 Majakka hallituksen verraton työkalu s. 16 Vuokra -asuntojen kysyntä kasvussa s. 30 Avaa luukut luovuuteen s. 10 3 4 6 8 9 10 12 13 14 16 18 19 20 22 24 26

Lisätiedot

Hyvikset kasvavat Vantaalla

Hyvikset kasvavat Vantaalla Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt blad 13.4.2013 Hyvikset kasvavat Vantaalla Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai nimensä yleisökilpailun perusteella. Vantaan

Lisätiedot

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2005 Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään 6/2005 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Toimitussihteeri

Lisätiedot

130 vuotta vähemmän yksinäisyyttä

130 vuotta vähemmän yksinäisyyttä n 4/2013 130 vuotta vähemmän yksinäisyyttä Olli Valtosen vuosikymmen Visiona rakentaa kaupunki, jossa ihmisten käy hyvin s. 4 Kirsti Mäkinen toi Topeliuksen arvot tähän päivään s. 10 Vapaaehtoistoiminnasta

Lisätiedot

Lehtivihreä. Avoimempi Porvoo Öppnare Borgå. Kuntavaalit 28.10. Ennakkoäänestys 17. 23.10. www.porvoonvihreat.fi

Lehtivihreä. Avoimempi Porvoo Öppnare Borgå. Kuntavaalit 28.10. Ennakkoäänestys 17. 23.10. www.porvoonvihreat.fi Lehtivihreä metsä koulut ruoka energiatehokkuus terveys kulttuuri vapaaehtoisuus nuoret puutarhakaupunki Avoimempi Porvoo Öppnare Borgå Kuntavaalit 28.10. Ennakkoäänestys 17. 23.10. www.porvoonvihreat.fi

Lisätiedot

HUIPUT HETKET. Scouting är précis det vad du själv gör det till. Musiikkiteatteri» sivu 18 Leirikirkko» sivu 8. Personporträtt på mediaambassadör

HUIPUT HETKET. Scouting är précis det vad du själv gör det till. Musiikkiteatteri» sivu 18 Leirikirkko» sivu 8. Personporträtt på mediaambassadör 4 Kilkkeen leirilehti 2.8.2010 Scouting är précis det vad du själv gör det till Personporträtt på mediaambassadör Niilo Karjalainen» sidan 14 HUIPUT HETKET Musiikkiteatteri» sivu 18 Leirikirkko» sivu 8

Lisätiedot

Suomen Turusta joulurauhaa kaikkiin koteihin Keskiaukeama Rauhaa jouluun. Ajatus rauhasta elää Betlehemin joulussa Sivu 6

Suomen Turusta joulurauhaa kaikkiin koteihin Keskiaukeama Rauhaa jouluun. Ajatus rauhasta elää Betlehemin joulussa Sivu 6 R- Suomen Posti Oyj KYRKAN OCH VI TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Nro 11 www.turunseurakunnat.fi Suomen Turusta joulurauhaa kaikkiin koteihin Keskiaukeama Rauhaa jouluun Ajatus rauhasta elää Betlehemin

Lisätiedot

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2011. Lehdessä muun muassa:

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2011. Lehdessä muun muassa: Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2011 Lehdessä muun muassa: Ruoholahden vaalitulokset s. 2 Ruoholahden uusi pelastusasema s. 6 Crusellin sillan liikennöintiuutisia s. 7 Monipuolinen lounasbuffet

Lisätiedot

23.8.2012 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 28

23.8.2012 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 28 23.8.2012 -Seura Drumsö-Sällskapet Perustettu 1968 Nro 28 Ota avuksesi Kotiapu-Koralli Lauttasaaressa kotiapu on lähellä! Kotiapu-Korallin osaavat ja luotettavat työntekijät hoitavat kotisi kuntoon ammattitaidolla

Lisätiedot

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 3/2011 www.turunseurakunnat.fi

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 3/2011 www.turunseurakunnat.fi Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 3/2011 www.turunseurakunnat.fi kuoriutuu kulttuuripaketista kerros kerrokselta. Draama, tanssi, kuva taide ja musiikki kuljettavat yleisön kiirastorstain

Lisätiedot

Yle esittää2/2011. Anne Lainto. uuden musiikin jäljillä. Där vi en gång gått. Hyvä design mitä se on? Olympiaelämyksiä Ylen kanavilla

Yle esittää2/2011. Anne Lainto. uuden musiikin jäljillä. Där vi en gång gått. Hyvä design mitä se on? Olympiaelämyksiä Ylen kanavilla Yle esittää2/2011 Anne Lainto uuden musiikin jäljillä Hyvä design mitä se on? Game of Thrones aloittaa kevään HBO-sarjojen putken Där vi en gång gått är julens stora tv-drama Olympiaelämyksiä Ylen kanavilla

Lisätiedot

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17.

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Musiikkia, esityksiä, tanssia ja tapahtumia ympäri keskustaa.

Lisätiedot

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1/2012 www.turunseurakunnat.fi

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1/2012 www.turunseurakunnat.fi Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1/2012 www.turunseurakunnat.fi Maarian maaperästä on versonut suurmiehiä vuosisata toisensa jälkeen. Sivut 9 11 Unelma 42 kilometristä siivittää pitkän

Lisätiedot

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2013 www.turunseurakunnat.fi

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2013 www.turunseurakunnat.fi Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2013 www.turunseurakunnat.fi 8 Fadderskapet är en kärlekshandling 4 ja 20 Suruviestin viejät ja sairaalapapit kohtaavat ihmisen ilman kulisseja. 6 7 Anna-Mari

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2012 KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

Lisätiedot

Kiikari avaa lintubongarin taivaan. 5 Turku toimi näyttämönä, kun Eurooppa sai uuden suunnan 1812

Kiikari avaa lintubongarin taivaan. 5 Turku toimi näyttämönä, kun Eurooppa sai uuden suunnan 1812 Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 6/2012 www.turunseurakunnat.fi 6 7 Kiikari avaa lintubongarin taivaan Tee aikamatka kirkosta kirkkoon 5 Turku toimi näyttämönä, kun Eurooppa sai uuden suunnan

Lisätiedot

Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa toukokuussa Rata sijaitsee vanhalla tutulla

Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa toukokuussa Rata sijaitsee vanhalla tutulla No:20 2013 Minigolfrata on palvellut asukkaita jo 20 vuotta Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa toukokuussa Rata sijaitsee vanhalla tutulla paikalla Kirkkojärven koulun, Kuninkaantien lukion ja

Lisätiedot

Muistoja. herättelemässä. Voimia. Diagnoosi. vuorovaikutuksesta. työikäisenä. välitä innostu huolehdi muista.

Muistoja. herättelemässä. Voimia. Diagnoosi. vuorovaikutuksesta. työikäisenä. välitä innostu huolehdi muista. MCI Muistiliiton julkaisu 27.vuosikerta 2/2014 välitä innostu huolehdi muista. Voimia vuorovaikutuksesta Diagnoosi työikäisenä Muistoja herättelemässä ULE MUKAAN VÄLIÄMÄÄN Muistisairaan ja hänen läheisensä

Lisätiedot

LEHTI LUUYTIMENLUOVUTTAJAREKISTERIN JÄSENILLE. Rekisteriin AVERIN KANSSA

LEHTI LUUYTIMENLUOVUTTAJAREKISTERIN JÄSENILLE. Rekisteriin AVERIN KANSSA LEHTI LUUYTIMENLUOVUTTAJAREKISTERIN JÄSENILLE 2013 Rekisteriin AVERIN KANSSA Antti Hagqvist harjoitteli kantasolusiirtoa varten S.4 Keräystavalla on merkitystä Ytimekäs S.10 2013 1 2 3 Kiitoskortti luovuttajalle

Lisätiedot