Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna Mennään. metsään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna 26.9.2009. Mennään. metsään"

Transkriptio

1 Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna Rastijahdissa Suunnistus vie harrastajan lähelle luontoa Fancy footwork New moves on the football field Esiripun takana Tapiola Sinfoniettan Matteus-passio vaatii mittavat valmistelut Mennään metsään Arkeologisia löytöjä 5 Rautatien rakentajia 6 Kierrätyspaikkoja 23 Tapahtumia 26

2 Pääkirjoitus Espoossa on hyvä elää! Espoon ympäristön tila on aika hyvä. Olemme itse vastuussa siitä, mikä on huonoa, vanhoja laiminlyöntejä tai suuria teollisuuslaitoksia ei enää voi syyttää. Muualta toki tulee saasteita niin ilman kuin veden mukana, mutta eivät kaikki meidän kuormituksemmekaan pysy Espoossa. Ympäristön laatua on seurattu vertailukelpoisin menetelmin yli kaksikymmentä vuotta, joten johtopäätöksiä uskaltaa jo vetää. Lähiympäristön tila on parantunut. Sen saavuttamiseksi ovat tehneet paljon töitä niin kaupunki kuin myös yritykset. Lisäksi saastuttavia laitoksia on lakkautettu. Espoon rikas ja monipuolinen luonto auttaa myös viihtymään. Ongelmiakin on. Ilman laatu saattaa ajoittain tuottaa vaikeuksia varsinkin lapsille, vanhuksille ja sairaille. Liikennemelu häiritsee, etenkin lentomelu, vaikka täällä ei asuta virallisella lentomelualueella. Vesistöjen tilan kohentamisessa on tuskin päästy alkuun. Nykyhetken suurin haaste on ilmastonmuutos, jonka haitat eivät vielä Suomessa selkeästi näy. Kuitenkin luonto on yhtä herkkä lämpötilan muutoksille kuin ihminen, pienikin heilahdus kuumemittarissa tuntuu olossa. Pitkän ajan kuluessa luonto sopeutuu, mutta seuraukset saattavat olla arvaamattomia ja ihmiselle hankalia. Kasvihuonekaasupäästöjä voi vähentää ja saada siten lisäaikaa. Pelkästään uudella teknologialla tai viranomaistoimin haastetta ei ratkaista, vaan jokaisen pitäisi entistä tarkemmin miettiä mitä kuluttaa, millä kulkee, miten lämmittää, jotta täällä olisi hyvä elää tulevaisuudessakin. 7/2009 syys-lokakuu Må bra i Esbo! Miljöns tillstånd i Esbo är ganska gott. Vi ansvarar själva för det som är dåligt, vi kan inte längre skylla på gamla försummelser eller stora industrianläggningar. Visst kommer det föroreningar från annat håll med både luften och vattnet, men all vår miljöbelastning stannar inte heller i Esbo. Miljöns kvalitet har följts upp med jämförbara metoder i över tjugo år, och vi vågar redan dra slutsatser. Närmiljöns tillstånd har förbättrats. Det har krävt stora insatser både inom staden och företagen, dessutom har förorenande anläggningar flyttat bort. Esbos rika och mångsidiga natur är också en trivselfaktor. Visst har vi problem också. Luftkvaliteten medför tidvis problem, särskilt för barn, äldre och sjuka. Trafikbullret är störande, särskilt flygbullret, trots att vi inte bor inom det officiella flygbullerområdet. När det gäller förbättring av vattnets tillstånd har vi knappt kommit igång. Den främsta utmaningen just nu är klimatförändringen vars oönskade följder ännu inte är tydligt skönjbara i Finland. Ändå är naturen lika känslig för temperaturväxlingar som människan, minst växling i utslaget på febertermometern gör att vi mår annorlunda. På lång sikt anpassar sig naturen, men följderna kan vara oväntade och besvärliga för människan. Utsläppet av växthusgaser kan minskas vilket ger oss extra tid. Men vi tacklar inte utmaningarna enbart med ny teknik eller myndighetsåtgärder, utan dessutom bör vi alla med större omsorg än förr se över vad vi konsumerar, hur vi rör oss och hur vi värmer våra hus för att vi ska må bra också i framtiden. TUULA HÄMÄLÄINEN-TYYNILÄ Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdschef Silkkaa sinfoniaa Tapiola Sinfoniettan Matteus-passion taustalla on melkoinen määrä harjoitusta ja taustatyötä. 18 2

3 Luontoa lähietäisyydeltä Kaupungin monipuolinen ympäristö vaatii säilyäkseen tietoa, taitoa ja tekoja. Ronja Ahlroth (vas.) ja Pinja Juntunen opettelevat niitä Villa Elfvikin Keijukoulussa. 10 Sisältö Uutisia ja kuulumisia Työn takana: EMMAn taidekonservaattori Eemeli kyläilee: Mestariratsastajan tallilla Kolumni: Katja Ståhl In English: African addition to FC Honka Parasta Espoossa: Kätevää kierrättämistä Sattuu ja tapahtuu syys-lokakuussa På gång i september och oktober Ristikko ja Arvaa mikä? Kierrätä fiksusti Ympäristön ystävä huolehtii käyttökelpoiset tavarat ja ongelmajätteet kierrätettäviksi. 23 Metsän siimeksessä Rastiguru Oskari Mikkola antaa vinkkejä suunnistusharrastuksen aloittamiseen. 24 Julkaisija/Utgivare Espoon kaupunki/esbo stad PL 12/PB Espoon kaupunki/esbo stad (09) espoo.fi Päätoimittaja/Chefredaktör Satu Tyry-Salo Toimitus Alma Media Lehdentekijät PL Helsinki Tuottaja Johanna Salonen Toimittajat Heli Ritola, Jaana Tapio, Tarja Västilä, Nina Zischka Toimitussihteeri Merja Mäkelä Taitto Antti Pulkkinen Painos Painopaikka PunaMusta Oy, Tampere Repro Aste Helsinki Oy Paperi Solaris Press ISSN Jakelupalaute Helsingin Jakelu-Expert Oy (09) Osoitteellisten lehtien osoitteenmuutokset Ilmoitusmyynti Suomen Business Viestintä Oy Riitta Ala-Opas , Kannen kuva Mervi Ahlroth Ilmestymispäivä Seuraava lehti ilmestyy E jaetaan kaikkiin espoolaisiin kotitalouksiin, lukuun ottamatta niitä, joiden postiluukuissa on Ei mainoksia -pyyntö. E in voi noutaa myös Espoon kirjastoista sekä yhteispalvelupisteistä. 3

4 uutisia Hankekoordinaattori Mervi Romppanen (vas.), ympäristökasvattaja Laura Virta ja yhteisöllisyyskoordinaattori Tuija Hyyrynen innostavat väkeä 4V-matkalle Leppävaaran Raitti-karnevaaleilla. KATRI TAMMINEN Yhteistyöllä viihtyisyyteen Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla toimiva, EU:n osarahoittama 4V-hanke kehittää mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen. Neljä v-kirjainta tulee motosta välitä, vaikuta, viihdy ja voi hyvin muuta ei parempaan yhteisöllisyyteen tarvitakaan. Kaupunkien yhteistyön avulla vältetään päällekkäistä työtä ja saadaan laajemmat voimavarat asioiden käsittelyyn, kertoo Espoon hankekoordinaattori Mervi Romppanen. 4V-hankkeessa asukkaita kannustetaan osallistumaan oman elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä suosimaan kestävää ja ympäristövastuullista elämäntapaa. Yhteistyötä tehdään asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien sekä yhdistysten kanssa. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus koordinoi ja hallinnoi hanketta. Espoossa toiminta keskittyy Kirkkojärven, Leppävaaran ja Suvelan kaupunginosiin. Tukea ja työkalupakkeja Hankkeen avulla halutaan luoda kohtaamisia arjessa. Esimerkiksi asukastapahtumien järjestämiseen voi saada tukea 4V-hankkeen kautta. Hankkeen työntekijät voivat myös auttaa koulun kestävän kehityksen ohjelman laatimisessa tai organisoida päiväkodin henkilökunnalle koulutusta ympäristökasvatuksessa. Kohdealueilla sijaitsevissa kaupungin vuokrataloissa kehitetään kestävän kehityksen työkalupakkia, joka toimii käytännönläheisenä mallina kestävään ja yhteisölliseen kaupunkiasumiseen. Tavoitteena on, että pakki jää taloyhtiöihin pysyväksi toimintamalliksi. Syksyllä on luvassa materiaali- ja ideointiapua, yhteistyöverkostoja, tapaamisia ja talkoita sekä kursseja ja retkiä. Mukaan suunnitteluun 4V-hankkeessa asukkaita halutaan kuulla pilottialueen asukkaalle järjestetään asukaskysely kaikille avoimien yhteisten tilojen ja ulkoalueiden tarpeellisuudesta, niiden palveluista ja käytöstä sekä käyttäjien tyytyväisyydestä. Tulokset julkaistaan joulukuussa ja tutkimustuloksia käytetään kaupungin tilojen ja toimintojen suunnittelussa. Syksyllä 2009 käynnistyy lisäksi wikisuunnittelun kokeilu Vermon alueella. Wikisuunnittelu on uudenlainen tapa ottaa kaupunkisuunnittelussa huomioon asukkaiden näkemykset. Asukkaat askartelevat ihan konkreettisesti kaupunkipienoismallia. Tämä on käytännön esimerkki asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien tukemisesta ja sopivien vaikuttamisen keinojen löytämisestä oman lähiympäristön hyväksi. Hienointa 4Vhankkeessa on, että voi olla mukana kehittämässä viihtyisiä ja toimivia lähiympäristöjä yhdessä asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, Romppanen toteaa. 4v.fi Kirsi Hedenstam 4

5 LIISA PESONEN Lasten parhaaksi Valtaosa espoolaislapsista ja -nuorista voi hyvin, mutta hyvinvoinnissa on myös riskitekijöitä. Riskejä ehkäisemään saatiin oiva työkalu, kun Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa. Valmistelutyössä oli mukana monen sektorin toimijoita: yhteistyötä tehtiin perhe- ja sosiaalipalvelujen, päivähoidon, terveydenhoidon, sivistystoimen, nuorisotoimen ja lastensuojelun ammattilaisten kanssa. Pääsimme linjaamaan neljäksi vuodeksi erilaisia konkreettisia kehittämiskohtia niin lasten ja nuorten hyvinvointityössä kuin lastensuojelussa, kiittelee lastensuojelun asiantuntija Leena Wilén perhe- ja sosiaalipalveluista. Hyvinvointityössä keskeistä on tarvittavan tuen tuominen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin. Wilénin mukaan lapsiperheille suunnatut palvelut halutaan helpommin lähestyttäviksi, sähköisiä sekä virtuaalisia neuvonta- ja asiointipalveluja kehitetään sekä ennen kaikkea vahvistetaan kotiin tehtävää työtä. Lisäksi lastensuojelupuolelle on tulossa uusia palveluita, joilla pyritään ehkäisemään huostaanottojen tarvetta. Yllätyksiä Mankbysta Mankbyn arkeologisissa kaivauksissa on havaittu keskiaikaisen kylän varhaisimpia vaiheita: 1300-luvulle ajoittuvat varhaiskeskiaikaiset talonpohjat ovat harvinaisia löytöjä Suomessa. Museolehtori Ulrika Rosendahlin mukaan korkealaatuiset esinelöydötkin yllättivät runsaudellaan ja kansainvälisyydellään. Erityisesti hienostuneeseen ruokakulttuuriin viittaavia pöytäveitsiä ja lasiastioita, tuontitavaroita, ei odotettu löytyvän talonpoikaiskylästä. Keskiaikaisten kerrosten alta Mankbysta löytyi myös oletettavasti esihistorialliseen aikaan sijoittuvaa keramiikkaa. Lisäksi myöhäiskeskiaikaisen rakennuksen ulkopuolelta löytyi pitkäomainen itä-länsisuuntainen kuoppa, mahdollinen hautapaikka. Jos kaivaukset jatkuvat ensi vuonna, saataneen siihenkin lisävalaistusta. ULRIKA ROSENDAHL Mitä teet ympäristön hyväksi? GALLUP KATRI TAMMINEN Pyrin kierrättämään pahvit ja biojätteet sekä vähentämään muovipussien käyttöä. Sellaisia yksinkertaisia arkisia juttuja. Myös kemikaalien käytön rajoittaminen on tärkeää. Käytän itse julkisia kulkuneuvoja ja kierrätän jätteet. On tärkeää, että päästöjä vähennetään. Julkista liikennettä pitäisi käyttää. Minullakin on oma auto, mutta yritän käyttää usein julkisia. Muun muassa junalla tulee kuljettua. Lajittelen tarkasti roskat ja vien huolellisesti sinne minne ne kuuluvat. Myös Espoon kaupungin pitäisi huolehtia siitä omalta osaltaan. Kouluharjoitteluna pitäisi olla asuinalueen ympäristön kunnostamista. Myös työttömät voisivat osallistua pari tuntia viikossa. Siihen voisi kuulua puistotyötä ja roskien siivousta. MARI KOSKELA VANTAA HARRI PELLIKKA KIRKKONUMMI MARTTI LAMBERG LINTUVAARA HELENA SIPI JÄRVENPERÄ LIIA KAPANEN KIRKKONUMMI 5

6 uutisia u Puolarmetsän ilta- ja viikonloppupäivystys on siirtynyt Jorvin terveyskeskuspäivystykseen. Lasten (alle 16-vuotiaiden) päivystykseen on Jorvissa oma sisäänkäyntinsä. Puolarmetsän terveysasema palvelee alueen asukkaita edelleen arkisin klo 8 16, jolloin asemalla on ajanvarausvastaanotto ja päiväpäivystys. Eemeli selvittää Palstalla Eemeli etsii vastauksen Espoon historiaa käsittelevään lukijakysymykseen. u Elinkaarimallin mukainen koulujen rakentaminen vauhtiin. Karamalmens skolan ja Hansakallion koulun rakennustyöt on aloitettu. Koulut valmistuvat kesällä Soukan koulun rakennustyöt aloitetaan ensi kesänä ja urakka valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Elinkaarimallin sopimuskumppani NCC Rakennus Oy vastaa koulujen peruskorjaamisen ja lisärakentamisen lisäksi myös niiden ylläpidosta, kiinteistöpalveluista ja tarvittavasta peruskorjaamisesta 20 vuoden ajan. u Työttömiä Espoon keskuksesta Olariin. Myöskään Espoo ei ole välttynyt vuoden aikana työttömyyden kasvusta. Espoon työttömyysaste on noussut lähes kaksi prosenttiyksikköä ja oli kesäkuun lopussa 6,5 prosenttia. Työttömiä on tullut vuodessa lisää lähes ja heitä on tällä hetkellä yhteensä noin Yhtenäisenä jonona se yltäisi Espoon keskuksesta Olariin. Näin kertoo toista vuosikvartaalia käsittelevä Espoon toimintaympäristökatsaus Eetvartti. u Espoon tuloveroprosentti nousee ensi vuodeksi. Taloustilanne heijastuu myös palkansaajan pussiin. Valtuusto vahvisti vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 17,75, joka on 0,25 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuluvana vuonna. u Espoon keskuksen kaupunkikuvaan parannuksia. Siltakadun varrelle Samarian terveystalon korttelialueelle suunnitellaan 5 6-kerroksisia taloja, joihin tulee asuntoja vajaalle sadalle asukkaalle. Asunnot voidaan toteuttaa myös opiskelija-asuntoina. Alueelle suunniteltuun Perheiden taloon sijoitetaan monipuolisia kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluja. Rakennusten rajaaminen korttelin itäreunaan jättää hyvin tilaa 1920-luvulla rakennetun Muuralan sairaalan kolmelle suojellulle puurakennukselle. Kiltakallio I:n asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä syyskuun loppuun, jona aikana siihen voi tutustua myös kaavoituksen espoo.fi/avoinespoo -verkkosivuilla. Kiinalaiset rautatietä rakentamassa ESPOON KAUPUNGINMUSEO Ensimmäinen maailmansota jylläsi, ja Venäjän valtio teetätti Helsingin ympäristössä linnoitustöitä. Metsät kaadettiin tykkiteiden alta, ja puutavaraa tarvittiin rakennusmateriaalina Pietarissa. Puutavaran kuljetukseen puolestaan rakennettiin kapearaiteisia kenttäratoja. Paikallinen väestö, lisäväki muualta Suomesta ja venäläiset sotilaat eivät riittäneet työn tekemiseen. Vuonna 1916 saapuivat ensimmäiset vierastyöläiset, heidän joukossaan myös joukko kiinalaisia. Kaiken kaikkiaan Espoon ja lähiseutujen rakentamistöissä oli vuoden aikana kiinalaista, jotka paiskivat töitä vähillä ruuilla ja varusteilla karussa Suomen talvessa. Historiankirjojen mukaan suuri osa heistä oli pahamaineisia maantierosvoja ja seikkailevia karkureita. Kapearaiteisia metsäratoja oli Espoossa kaksi radan alku oli Espoon entisen rautatieaseman kohdalla nykyisen Kirkkojärventien tuntumassa, josta se jatkoi kirkon vieritse ja erkaantui kahdeksi Lövkullassa. Toinen haara eteni Bodomjärven suuntaan, toinen Gumbölen kautta Nupurin kartanolle. Sitä reittiä kun olisi päässyt resiinalla viilettämään, miettii Eemeli 90 vuotta myöhemmin ja tähyilee maastoon nykyisen Kirkkokadun maantiesillan luona. Siitä vielä 1980-luvulla näkyi viimeisinä kiinalaisrautatien muistoina Espoonjoen rautatiesillan puurakenteiden jäännökset. Lähde: Seija Lohikoski, Kapearaiteinen hevosrautatie ja ryssänhakkuut Espoossa , Nuuksion Omakotiyhdistys

7 Hyvät hermot ja pitkäjänteisyys ovat konservaattorille tärkeitä ominaisuuksia. työn takana ANNA KOJRO KUVA SARRI KUKKONEN Mittanauha ja hanskat. Pehmoinen harja kuivapuhdistukseen. Konservointi turvaa kulttuuriperintömme säilymisen tuleville sukupolville. Teokset dokumentoidaan tarkasti: kunto, materiaalit, konservointitoimenpiteet. Katja Oijusluoma, yksi Espoon modernin taiteen museo EMMAn kolmesta konservaattorista, alalla jo 16 vuotta. Työmäärä on suuri, sillä museolla on teoksen kokoelma. Lämpölusikka maalin kiinnittämiseen. Mikko Carlstedtin Auringonkukkia-teoksen likaa putsataan pumpulipuikolla ja liuottimilla. Eemelin linkkivinkit Yskiskele yksiksesi Vaikka tietääkin sikainfluenssan tartuntatavat, suosittelee Eemeli silloin tällöin tarkistamaan kaupungin sivustolta, onko asiasta tullut uusia ohjeita. Sivuilla on taudista jatkuvasti päivitettyä tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tietoa saa myös kouluista ja päiväkodeista. Kannattaa muistaa hyvä käsi- ja yskimishygienia ja pysyä sairaana kotona! espoo.fi/influenssa tiira.fi/espoo.html Lintubongaamisesta kiinnostuneille: lintuhavaintoja Espoosta. Eemeli vinkkaa katsomaan myös valtakunnallista osoitetta, josta löytyvät muutkin alueet. Sivuilta voi hakea havaintoja alueittain ja lintulajeittain. Voit kirjata sivuille omat bongauksesi! infopankki.fi/ helsinginseutu Helsinginseudulla asuvat ja alueelle muuttavat löytävät täältä helposti tietoa asumisesta, kielikoulutuksesta, lupa-asioista sekä työstä ja verotuksesta. Tiedot on koottu 15 eri kielellä erityisesti maahanmuuttajia ajatellen. energiansaastoviikko.fi Eemeli kehottaa kurkistamaan kampanjan sivuilta tietoa ja vinkkejä, miten kukin voi omalta osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Pienet teot vievät yhteistä asiaa eteenpäin. Energiansäästöviikkoa vietetään Kaikki mukaan! espoo.fi/yhteispalvelu Yhteispalvelupisteistä saa tietoa kaupungin palveluista, ne neuvovat ja opastavat asiakkaita. Osa pisteistä palvelee myös tietyissä poliisiasioissa, esimerkiksi ajokorttihakemuksissa. Katso kuuden yhteispalvelupisteen osoitteet kaupungin sivuilta. 7

8 nyheter Låt dig inspireras Det finns ännu plats kvar på flera av höstens kurser på Arbis. I oktober ordnas kurser i meze och asiatisk mat, medan man i november ger rotfrukter och vintergrönsaker nytt liv. Undervisningsministeriet har beviljat arbetarinstitut s.k. studiesedlar, som kan användas av seniorer (63+) eller arbetslösa som ersättning för kursavgifter. Personer som är berättigade till detta understöd kan få befrielse från hela kursavgiften eller rabatt på den, beroende på kursens omfattning och pris. Arbis samlar även respons från sina kurser via Internet. Svaren används för att ytterligare utveckla kursernas kvalitet och kundservicen samtidigt som man mer fokuserat kan grunda nya kurser enligt studerandes önskemål. Passa på att påverka! SARRI KUKKONEN Eemeli kyläilee Viime vuonna vuoden kehitysvammaiseksi ratsastajaksi valittu Joonas Rasinen on kokenut kilpailija. Esbo stads arbetaristitut, tfn må to kl. 9 15, fr kl esbo.fi/arbis Ta till vara äppelskörden Passa på och njut av sensommarens skatter ifall du är så lyckligt lottad att äpplen växer i din trädgård. Är skörden alltför stor finns det tacksamma grannar och arbetskompisar som gärna tar emot äppeldonationer. Det som blir över kan du frysa in som klyftor eller ta till musteriet Espoon Tuoremehuasema i Kilo och åka hem med färskpressad äppelmust i utbyte. Äpplen är bioavfall, som inte normalt tas emot på Sortti-stationerna. På hösten tar Sortti-stationen på Käringmossen emot äpplen till priset för nyttoavfall. Äpplena som levereras till Käringmossen komposteras. Du kan också kompostera äppelrester i din egen kompost. Observera att en äppellast i soptunnan är en risk för sophämtaren. En hink med äpplen väger ca fem kilo och redan några hinkar gör att soptunnan eller -säcken blir för tung att lyftas manuellt. Sophämtaren kan under ett arbetspass tömma över trehundra soptunnor och därför utgör övertunga tunnor en arbetssäkerhetsrisk. Liinaharjan kyydissä Joonas Rasinen, 21, ja Eelin ihme, tuttavallisemmin Köli, lipuvat ratsastuskentän uraa varmoin ottein. Kuusivuotias suomenpienhevosori tottelee ratsastajan jokaista käskyä kuuliaisesti. Rasinen ohjastaa kauneuskilpailujakin voittaneen tuuheaharjaisen Kölin ravista laukkaan, kostea hiekka rapisee liinakon kavioiden alla, ja nahkasatula natisee. Rasiselle ja Kölille tämä on erikoinen päivä. Perjantaisin ei normaalisti ratsasteta, eikä varsinkaan yksin. Yleensä Rasinen käy ratsastamassa keskiviikkoisin Eerikinkartanon tallilla Veikkolassa. Tallilla käy ainoastaan erityisryhmiin kuuluvia ratsastajia. Ryhmäkoot ovat täten pieniä ja opetus yksilöllistä. Tavoitteet asetetaan pidemmälle kuin normaaleissa ratsastuskouluissa. Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu (SKLU) valitsi Rasisen viime vuonna vuoden kehitysvammaiseksi ratsastajaksi. Samana vuonna Rasinen ratsasti pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa kultaa ja pronssia ja SM-kilpailuissa kahdessa luokassa hopeaa. Ratsastuksen lisäksi Espoon Vanhassakartanossa asuva Rasinen kertoo käyvänsä bänditreeneissä ja pelaavansa sählyä. Muuten arki kuluu töissä Espoossa Postipuun koululla. Ratsastus on kuitenkin ihan ykkösjuttu. Köli on Eerikinkartanon tallin 15 hevosesta Rasisen ja monen muun suosikki. Se on kiva luonteeltaan ja pehmoinen. Siinä on kaikki kivaa. Kun opetellaan uusia ratsastusjuttuja, niin Köli on helppo, Rasinen kertoo. Rasisella ei ole omaa hevosta, ja niin tallilla ratsastettaessa kuin kilpailuissakin käytetään aina eri hevosia. Kilpailuissa vieraaseen hevoseen on noin vartti aikaa tutustua. Joonas on ratsastanut 7-vuotiaasta lähtien minun kanssani. Hän aloitti koulun ja ratsastuksen samaan aikaan, paljastaa Rasisen valmentaja ja tallin omistaja Maritta Enqvist. Ensimmäisissä kilpailuissaan Rasinen oli 8-vuotiaana. Kokenut kilpailija ei enää paljoa jännitä. Tällä hetkellä hän kisaa kouluratsastuskilpailuissa käynti-raviohjelmissa, mutta treenaa valmentajansa kanssa laukkaohjelmaa. Mielessä siintää Ateenassa 2011 järjestettävät Special Olympics -kisat. Rasinen ja Köli ravaavat ilman huolen häivää: perjantai-iltapäivän kruunaa lempeä loppukesän aurinko ja mieltä rauhoittava maisema. Ratsastus on tyylikkään ja vaivattoman näköistä, vaikka Rasinen myöntääkin lopetettuaan, että pieni hiki ehti jo tulla. Jenni Junkala 8

9 kolumni KATJA STÅHL, ESPOOLAINEN TOIMITTAJA JA MEDIAN MONITOIMINAINEN Laittakaa nuoret johonkin Kävelin iltalenkillä koirien kanssa kylällä. Leikkikentän kupeessa hengaili ryhmä nuoria, mopoikäisiä. Oli tyttöä ja poikaa, jokunen tupakka kärysi, satunnainen kirosana lennähti ilmoille. Kun paikalta lähdettiin mopedilla, se tehtiin täysillä. Pikkuisenhan se ääni tietysti kävi korvaan, ja koira vähän säikähti. Hemmetin nuoriso. Sitten muistin, että olen itse ollut ihan samanlainen. Törmäsin lenkillä muihin aikuisiin, jotka olivat jo lähes poikkeuksetta menettäneet hermonsa nuorisojoukkoon. Nuorille oli jo käyty sanomassa tiukasti, että menkää pois ja olkaa hiljaa. En kommentoinut tilitykseen mitään. En nimittäin tiennyt mihin nuoret sitten pitäisi laittaa. Metsään? Aloin pohtia asiaa ihan tosissani: missä nuoret saisivat olla keskenään, kun eivät ainakaan ulkona? Nuorisotiloissa tietysti. Mutta meidän kylällä ei ole nuorisotilaa. Noh, sellainenhan pitää perustaa! Keksin jo paikankin. Vanhaan VPK:n taloon jäi urheiluliikkeen jäljiltä tyhjä tila. Minähän perustan sinne nuorisotilan, joo! Siellä saa istuskella ja jutella, luukuttaa musiikkia, piirtää, kirjoittaa, katsella tv:tä ja surffata netissä. Itse olisin siellä pääjehuna ja suurena hyväntekijänä. Sitten realismi palaa elämääni. Siihenhän tarvittaisiin varmaankin joku lupa. Ja jos kaupunki rahoittaa, menee ikuisuus ennen kuin mammona on kourassa. Nuorisotiloissa pitänee myös olla nuorisotyöntekijä ja sehän minä en ole. Sellaisen palkkaaminen vaatii rahaa ja osaamista. Kumpaakaan ei ole. Uskoisin, että nuorisotilalle on myös asetettu säädökset, jonka mukaan tila on rakennettava tai peruskorjattava. Ainakin autokoulujen teoriahuoneille on olemassa varsin tarkat määräykset. Ja sehän on autoilun kannalta ensiarvoisen tärkeää. Mitä jos saisin ulkopuolisen rahoituksen ja vapaaehtoisen työläisen? Sehän olisi kiva. Mutta uskaltaisiko kukaan silloin päästää lastaan sinne, kun viitekehykset eivät olisi direktiivien mukaiset? Se on muuten aika jännää, miten lapsille ja aikuisille on yleensä olemassa kokoontumispaikka joka kylässä, mutta nuorille ei läheskään. Olen nähnyt nuorten yrittävän kerääntyä kahvioon ulos täältä vetelehtimästä. Kirjastoon menkääs nyt siitä meluamasta. Leikkikentälle tämä on lapsille, mitä te täällä riehutte. Aikuisten tilanne on ihana. Aikuisethan voivat aina kerääntyä baariin tuopin äärelle. Lapsetkin voivat kekkaloida leikkikentällä ihan koska vain. Nuoret saavat mennä joka päivä kouluun ja sen jälkeen on hyvä olla harrastus. Jos ei ole, niin Tuonelan tienviitta näkyy jo. Jaa, mutta hei! Mitä jos käyttäisin uuden Spotify-musiikkipalvelun kehittämää menetelmää hyväkseni? Organisoisin rahoituksen niin, että yhteistyökumppanit olisivat tyytyväisiä. Saisimme tilat ja sinne kaikkea hyödyllistä ja kivaa. Olisi lämmintä ja sisälläkin saisi huutaa ja nauraa ääneen, ketään ei häiritsisi. Sitten, vaikkapa kerran tunnissa kovaäänisistä kajahtaisi iloinen mainoslause vaikkapa tähän malliin: Hei, täällä Lasse Espoon Kumipallo Oy:sta. Me Kumipallossa päätimme tarjota teille nuorille tämän tilan. Joten nuori: kun hankit kumipallon, hankithan sen meiltä? Ai, mutta sehän ei käy. Laki kieltää nuorille mainostamisen. Voi voi. Ehkä ne nuoret sitten pitää laittaa suoraan sinne metsään kulkematta lähtöruudun kautta. LAURA VUOMA 9

10 10

11 Myllypuron lehtokorpilaakso odottaa luonnontilaisena satunnaisia samoajia. Luonto kiittää vaalijaansa Espoo on kuin Suomi pienoiskoossa. Lähin Lappi löytyy Nuuksion erämaasta, rehevä lehtoseutu taas voi olla nurkan takana. On meri, järviä, jokia, puroja ja lampia. Ympäristön suojelu on monimuotoista luontoa sisältävässä kaupungissa kunnia-asia viranomainen valvoo, mutta vastuu kuuluu myös kuntalaiselle. TEKSTI TARJA VÄSTILÄ KUVAT SARRI KUKKONEN Myllypuron lehto-korpilaaksossa on hiljaista. Asutusta on 24 hehtaarin suorakulmaisen kaistaleen molemmin puolin, mutta rotkomaisessa notkelmassa aika pysähtyy. Niipperin pohjoispuolelle ja Örkkiniityn eteläpuolelle perustettu luonnonsuojelualue on Espoon uusimpia suojeltuja kohteita. Tämä on arvokas ja harvinaisen luonnontilaisena säilynyt luontokokonaisuus, toteaa erityissuunnittelija Kalevi Hiironniemi Espoon ympäristökeskuksesta. Miehen äänessä on kunnioitusta. Kaiken kaikkiaan kaupungista löytyy puolen sataa luonnonsuojelulain nojalla suojeltua aluetta, joten kunnioitettavaa riittää. Myllypuron alue liittyy Espoon 550-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehtyyn valtuustoaloitteeseen, jonka tarkoituksena on suojella 550 hehtaaria espoolaista luonnonarvoiltaan merkittävää metsää. Tavoitellusta hehtaarimäärästä 300 on jo saatu kokoon, kaiken kaikkiaan suojelukohteita on kunnan alueella hehtaaria. 11

12 Metsässä on paljon kaikkea sinne kuulumatonta. Harri Anttila löysi metallihyllykön. Meillä on valttina monipuolisuus ja monimuotoisuus, Espoosta löytyy Suomen luontoa laidasta laitaan. Suojeltavaa on paljon. Tällaisessa nopeasti kasvaneessa ja kasvavassa kunnassa, jossa yhdyskuntarakenne on hajallaan, haasteista ei ole pulaa, pohtii Hiironniemi. Haasteisiin tarttuminen on kuntalaisten etu: luonnon erityispiirteiden vaaliminen takaa asukkaille hyvät virkistysmahdollisuudet ja auttaa säilyttämään ainutlaatuisuutta jälkipolville. Asutuksen keskellä Auvoisissa idylleissä on myös kääntöpuoli. Tavallisesti hitaasti soliseva Myllypurokin näyttää voimansa rankkasateiden aikana: tulva aiheuttaa vesihaittoja alajuoksun omakotitaloalueelle. Padon rakentaminen on suunnitelmissa, mutta mietintämyssyssä on myös, miten yläjuoksun asutuksen kuormitus ei kohdistuisi Pitkäjärveen ja mereen laskevaan puroon. Kalakantaa ei ole tutkittu, mutta Myllypuro on taimenelle potentiaalinen virtavesikohde, kertoo limnologi Ilppo Kajaste. Ympäristökeskuksen Harri Anttila (vas.) Ilppo Kajaste ja Kalevi Hiironniemi kiittelevät espoolaisluonnon monimuotoisuutta. Luonnon- ja ympäristönsuojelu sekä asutuksen kasvu ei ole ihan yksinkertainen yhtälö siitä Espoossa on esimerkkejä riittämiin. Esimerkiksi Espoon Naturan paraatikohde Laajalahti, joka on Hiironniemen mukaan kuin ihmeen kaupalla pysynyt hengissä teiden ja muun rakentamisen puristuksessa. Karakallion lehtokin säilyy, kun Kehä II:n uusi väylä tulee kulkemaan tunnelissa. Lommilan seutu kasvaa, siellä on vanhaa kulttuurimaisemaa kuten Glomsinjoen varren vanhat myllyrauniot ja purolaakso. Vesirattaanmäen rakentamisessa liito-oravan elinalueet on huomioitu, mutta paikalla elelee myös erittäin uhanalainen kovakuoriainen, purohyrrä, jota ei muualla Suomessa tapaa, miettii Hiironniemi. Mankkaan vanhan kaatopaikan eli tulevan golf-kentän kupeessa sinnittelee Suomen ainoa turvetorvijäkäläesiintymä. Alueella on erityiseen suojelukseen päässyt myös kanahaukan pesä. EU:n lainsäädäntö on pistänyt vipinää vanhojen kaatopaikkojen kunnostamiseen. Mankkaalla möyritään urakalla, jotta alueelle saadaan vedenpitävä pinta, jätevedet talteen, oma maakerroksensa kaasunkeräykseen ja polttoyksikkö uudenaikaistettua. 12

13 Ihminen jaksaa kantaa roskansa metsään, mutta ei sieltä pois. Kalevi Hiironniemi siivoaa jälkiä. Mankkaan vanhasta kaatopaikasta tulee parin vuoden kuluttua golf-kenttä. Muutaman vuoden kuluttua golfaajat pääsevät viheriölle. Kaupungin kannalta on ollut hyvä, että golf-yrittäjä on osallistunut kunnostuskustannuksiin. Ja tulevaisuudessa ympäristön arvokin nousee, toteaa ympäristötarkastaja Harri Anttila. Kalevi Hiironniemi kertoo, että pienessä on voimaa. Saunalahteen suunniteltiin kivenlahtimaista amfialuetta, mutta maailman ainoa tunnettu meriuposkuoriaispopulaatio sattuu elämään Espoonlahdella. Uudenmaan ympäristökeskus päätti suojella tämän kovakuoriaislajin esiintymispaikan. Vaikka rakentamisen ja suojelun intressit voivatkin törmätä, Hiironniemi näkee asian toisin. Espoolaisia on hemmoteltu, kun ympäristöön ja luontoon on kiinnitetty niin paljon huomiota. Syyllinen jätesäkissä Espoon onnena on, ettei kaupungissa ole massiivisia teollisuusalueita ja sitä kautta ympäristöä kuormittavia ongelmia. Anttilan mukaan keskeisimpiä silmälläpidettäviä kohteita ovat muun muassa Juvanmalmin teollisuusalue ja Ämmässuon alue, joskin nykyisin yrittäjät eivät pahemmin sorru kurittomuuksiin. Kemikaaleja tai öljyä käsittelevien laitosten on oltava erityisen valppaina ja huollettava erotuskaivonsa riittävän usein. Sen sijaan päästölähteet ovat Espoossa pieniä, voimalaitokset osaavat huolehtia mittauksistaan. Ämmässuolla kompostointilaitoksen hajuhaitoista on valitettu, ja louhinta on aiheuttanut melua, pölyä ja liikennettä. Asutusta ei ole aivan lähellä, mutta jos kauempanakin sijaitseva oma talo tärisee, niin kyllä siinä huolestuu, Anttila miettii. Tuorein öljyonnettomuus tapahtui Haukilahdessa, jossa paritalon väärin sijoitettu öljysäiliö valutti litraa öljyä useamman metrin syvyyteen. Tällä hetkellä talon paikalla on monttu, sillä pilaantunut maa oli poistettava. Ongelmia ovat aiheuttaneet myös vanhat kasvihuoneet, joita Espoossakin on peräti 130 tontilla. Jos rakennusliike ostaa tontin, se hoitaa usein myös maaperän kunnostuksen. Jos haitta-aineilla pilaantunut tontti myydään, ostajalle on selvitettävä myös tontin kunto. Rakennuslupaa ei saa ennen maaperän kunnostustoimenpiteitä, ja ne voivat tulla myyjälle melkoisen kalliiksi. Tieto voi tulla myös yllätyksenä, sillä aikaisemmin DDT-pohjaiset torjunta-aineet olivat sallittuja. Anttilan mukaan autonrenkaat ovat suurin yksittäinen jätejae, jota ihmiset viskaavat luontoon. Vaikka kaikki renkaita myyvät liikkeet ottavat niitä maksutta vastaan tuottajavastuuperiaatteella, Anttila ihmettelee. Jätekuormia on löytynyt Ämmässuon lähistöltä, kun kuski on todennut, että on liian kallista viedä kuorma käsittelylaitokselle. Metsiin kipatuista jätesäkeistä sen sijaan saattaa löytyä esimerkiksi osoitteellista postia ja syyllinen saadaan kiinni. 13

14 Limnologi Ilppo Kajasteen mukaan espoolaiset ovat kiitettävän kiinnostuneita vesistöjen tilasta. Liian lähellä Ympäristökeskukseen tulee vuodessa noin 200 valitusta rakennustyömaihin, roskaamiseen, komposteihin, täysiin jäteastioihin ja keräyspisteiden siivottomuuteen, jätevesien haisemiseen tai milloin mihinkin liittyen. Myös kysymyksiä riittää. Vesihaittaongelmat ovat yleisimpiä naapuririitoja. Kuntalaisia pohdituttavat haja-asutusalueiden tiukentuvat jäteveden käsittelymääräykset. Jätevedet kuitenkin hulahtavat nopeasti virtavesiin, joten jokainen joutuu miettimään, miten jätevedenkäsittely hoituu, jos kunnallistekniikkaa ei ole, toteaa limnologi Kajaste. Hän kiittelee kuitenkin espoolaista talkoohenkeä, jonka ansiosta järviä on saatu pelastettua. Asukasyhdistykset ovat tempaisseet muun muassa Hannusjärven ja Suvisaariston hyväksi. Lähiluonnosta välittäminen on pelkästään hyvä asia. Ja vaikka osaan ympäristökeskukseen tulevista valituksista ei hyvällä tahdollakaan löydy ratkaisua, niin kyllä me suhtaudumme yhteydenottoihin vakavasti ja yritämme auttaa. Joskus ihmisten pinna vain kärähtää siitä, kun luonto tulee liian lähelle orava pesii kattohuovassa tai aggressiiviset varikset vahtivat poikasiaan. Mutta ihmiset tykkäävät kertoa havainnoistaan, ja sieltä saamme myös tärkeitä huomioita, kertoo ympäristökeskuksen erityissuunnittelija Hiironniemi. Ympäristökeskuksen kolmikon mielestä espoolaiset ovat siistejä ja osaavat arvostaa elinympäristöään. Ei tällaista ympäristöä löydy joka paikasta kun sen oivaltaa, niin oivaltaa jo paljon. ESPOON KULTTUURIKESKUS SELLOSALI TAPIOLAN KIRKKO KANSALLISOOPPERA Piotr Anderszewski Pierre-Alain Volondat Henri Sigfridsson Duo Luis & Victor del Valle Kalevi Kiviniemi Tuomas Turriago RSO Tapiola Sinfonietta espoo.fi/ympäristo espoo.fi > ympäristökeskus 14

15 TEXT NINA ZISCHKA FOTO MERVI AHLROTH Älvorna Venla Tuominen (vänster) och Uni Kareinen i feskolan på Villa Elfvik. I omgivningen kring Villa Elfvik finns naturstigar med tillhörande aktiveringsmaterial för barn. Längs stigen Ut i naturen kan besökarna i ord och bild läsa om områdets natur och historia. De filurer och ramsor som kompletterar den faktabetonade informationen är särskilt populära bland de yngsta besökarna. Under vandringen får man en bra uppfattning om den särpräglande naturen i Bredvik. Sedan några år tillbaka pågår ett samarbetsprojekt med forststyrelsen om återskapandet av en betad strandäng. Om sommaren kan man nu se betande kor på strandängarna, berättar Pulkkinen. Nära naturen Naturens hus Villa Elfvik har som mål att sprida kunskap om naturen, väcka intresse för naturvetenskap och skapa engagemang för miljöfrågor. Intill Bredvikens fågelskyddsområde finns Esbo stads naturskola och Naturens hus Villa Elfvik. Själva villan är redan i sig en sevärdhet den hör till stadens värdefulla gamla villabyggnader. I Naturens hus finns utställningen Leve Esbo, som presenterar stadens natur: lundmiljön, skärgården, fågelvattnen och Noux sjöplatå. Ungefär åtta gånger per år har vi dessutom nya utställningar med miljö- och naturmotiv, berättar Riitta Pulkkinen, chef för Naturens hus. Uppe i hallen på övre våningen ligger Grävlingsskogen. Här kan man titta in i ett grävlingsgryt och utforska skogen. Tonvikten ligger på skogens mytologi och barnasinne. Även biblioteket är värt ett besök. Här finns bland annat aktuella miljöuppgifter om Esbo och möjlighet att kontrollera luftkvaliteten i huvudstadsregionen. Vi vill ge alla esbobor information och redskap att i vardagen verka för en mångsidig natur och hållbar utveckling, berättar Pulkkinen. I Villa Elfvik finns också stämningsfulla Café Satakieli, som är öppet samtidigt som Naturens hus under veckosluten. Passa på och njut av caféets ekologiska te eller kaffe och nybakta läckerheter. Naturskolan inspirerar På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. Dessutom främjas miljöpedagogiken i skolor och daghem genom kurser för dagvårds- och skolpersonalen. Information om naturskolans kurser skickas regelbundet ut till alla skolor och daghem i Esbo. På höstterminen kommer vi tyvärr inte att hålla kurser i miljöfostran på svenska, men anmälningsblanketter för skolklassernas besök till naturskolan sänds ut på våren, berättar Pulkkinen. Ut i naturen Vandra i kråkans och harens spår I Villa Elfviks omgivning finns dessutom två stigar som är avsedda för barn under åtta år i sällskap av en vuxen. Längs Kalle Kråkas naturstig får barnen med hjälp av berättelser, lekar och uppgifter bekanta sig med Kalle Kråka och kråkornas liv i allmänhet. Dessutom finns en liknande vinterstig som berättar om harens liv. Vissa uppgifter längs stigen kan utföras bara när det finns snö. Det lönar sig att på förhand bekanta sig med utbudet. De korgar med redskap som behövs för naturstigarna lönar det sig att boka hos oss i förväg, tipsar Pulkkinen och tillfogar att de svenska tjänsterna fortlöpande utvecklas. Till exempel har Esbo stads översättningsbyrå gjort ett ypperligt arbete med översättnigen av allt material om naturstigarna till svenska. Jag brukar säga att naturen ska upplevas under bar himmel, men inspiration, bakgrundskunskap och goda råd behövs också. Och vi lägger också stor vikt vid att naturen ska upplevas på ett aktivt sätt. Vi människor är invävda i naturens väv och ska vara rädda om naturen; vi har den bara till låns av våra barn, avslutar Pulkkinen. esbo.fi/villaelfvik I Villa Elfvik i oktober UTSTÄLLNINGEN Djurens värld Marsa Pihlaja: bilder och miljödikter för barn och vuxna DIKTSTUND 4.10 kl Sagostunderna hålls alltid det första veckoslutet i månaden. Språk finska. ENERGISPARVECKAN Den riksomfattande energisparveckan på Villa Elfvik. DIREKTFÖRSÄLJNING AV EKO-PRODUKTER kl Möjlighet att köpa naturenligt odlade produkter direkt av odlarna, bland annat speltprodukter, skorpor och rotfrukter. 15

16 NewsBits TEXT FRAN WEAVER in English Cherishing nature Even in Finland s second largest city there is plenty of room for nature. With wild forests in the north and beautiful rocky islands off the south coast, Espoo is often described as Finland in miniature. The city recently received an award from environment minister Paula Lehtomäki for expanding its nature reserves by 550 hectares to mark Espoo s 550th anniversary. Around 7% of the city is now protected in 57 reserves, including the popular Nuuksio National Park and Laajalahti Wetlands, where Villa Elfvik houses a cosy café and wildlife exhibitions. espoo.fi/villaelfvik SARRI KUKKONEN Gambian attacking midfielder Demba Savage has been widely praised for his role in FC Honka s efforts to win the national Veikkausliiga this year. MIIKA KAINU Orienteering opportunities Espoo s forests also provide an ideal setting for orienteering. If you reckon you can find your way through the woods with a map and a compass, ask at any citizen's offices for free maps of orienteering control points in the forests around Leppävaara, Central Park or Oittaa. Map out a route, and then head off into the forest (in hard-wearing gear!) to seek out those elusive red and white markers. Local clubs Akilles, Suunta, OK77 and Leppävaaran Sisu also regularly run open events that give newcomers a good introduction to this challenging sport. espoo.fi/yhteispalvelu Spice to Espoo s football fare Talented young African footballers are increasingly in demand among European clubs. In 2006 news of Demba Savage s fine performances in Gambia s top league spread as far as Western Finland, where KPV Kokkola offered him a chance to show off his skills in Northern Europe. Then in 2008 Savage was signed up by one of Finland s top clubs, Tapiola-based FC Honka. When I first came here at 17 Finland felt like a strange, cold country, but friends soon helped me to settle in. When I moved to Espoo, everyone at Honka made me feel very welcome, and I ve become friends with the other players, who are like a family to me, says Savage, who lives in Tapiola in a flat provided by the club. Hard work Savage has studied basic Finnish and has a good understanding of the colourful language used on the football field, but he still usually speaks English off the field with his teammates and other friends. He spends a lot of his free time keeping fit, practicing football and watching games on TV. He stresses that playing at professional level is hard work, especially in the Finnish league where tough-tackling opponents often resort to foul play to stop skilful dribblers. At home Savage also likes to cook Gambian-style dishes and listen to African and Jamaican music. It s nice to also have many Gambian friends here in Finland especially as most of them are now Honka fans! he laughs. High hopes Though he is looking forward to his annual trip back to West Africa to see his family after the football season (hopefully with a leaguewinners medal to show off), Savage is convinced that he made the right choice coming to play in Espoo. I ve been able to develop a lot here, especially getting the chance to play against opponents from other European countries in the UEFA cup qualifiers and other international tournaments, says Savage. Though he is enjoying playing at the top level in Finland, Savage admits that he still dreams of playing for a big club in a top European league if he can keep on improving. If we continue to play well together at FC Honka till the end of this season, we have a good chance of winning the league! adds Savage, whose versatility, verve and goals could help to bring the coveted Veikkausliiga trophy to Espoo for the first time when the final games are played during October. FC HONKA S LAST HOME LEAGUE GAME OF THE SEASON V ROPS Tapiola Sports Park, Oct 4 at fchonka.fi 16

17 ESPOON KAUPUNGIN TYÖVÄENOPISTO ESBO STADS ARBETARINSTITUT Kuukauden kärjet Månadens tips IKÄIHMISTEN YLIOPISTO Pimeä maanosa: Saharan eteläpuolisen Afrikan vanha historia -luento , Tapiola, Itätuulenkuja 8, IV krs, ke klo kertamaksu 9. IHMINEN JA MONIKULTTUURINEN YHTEISKUNTA Elämän inventaari, mitä haluan jättää taakseni, mitä toivottaa tervetulleeksi, , ma klo Leppävaara, Ruusutorpan koulu, 24. KIELET JA KULTTUURIT Lähde kielten matkaan - opi oppimaan vieraita kieliä! -luento Leppävaara, Sellon kirjasto ti klo Vapaa pääsy! KOTI JA VAPAA-AIKA Leijan rakentamisen perhekurssi, pe su , Tapiola, Ahertajantie 6 C, I krs, 46. KÄDEN TAIDOT Suomen Käsityön Ystävät 130 vuotta -luento, ti klo , Leppävaara, Ruusutorpan koulu, 6. TAITEET KUVATAIDE, KIRJALLISUUS, TEATTERI JA MUSIIKKI Valokuva eheyttää - omakuvatyöpaja la su , la ja la klo Tapiola, Ahertajantie 6 C, 36. Ajan sylissä , esitys Tapiolan lausujat, Toni Edelmann, Marjatta Rinne pe klo 19, Tapiola, Espoon kulttuurikeskus, Louhisali, liput 10. Musiikkiteknologian perusteet II / 5 krt, pe klo Tapiola, Espoon Kulttuurikeskus, 45. TIETOTEKNIIKKA JA MEDIA Ota parempia kuvia, la klo 9 16, Olari, Kuunlehrä 2 B, 66 + moniste 2. SVENSKA ENHETEN Finländska antikviteter, Hagalund, Östanvindsgränden 8, IV vån. pm kl Pris 24. Infoa ajankohtaisista tapahtumista ja palveluista liitteessä Information om evenemang och tjänster i bilagan Ilmoittautumiset p tai Anmälningar tfn eller Tervetuloa, välkommen! 17

18 Näin Orkesterijärjestäjä ei kuitenkaan joudu kannattelemaan etukäteisorganisoinnin taakkaa harteillaan yksin. Sinfoniettan toimistolla istuu tiimi, joka huolehtii markkinoinnista, tiedotuksesta, taloudesta, suunnittelusta, nuotiston hoidosta ja tuotannosta. Siinä missä muusikot keskittyvät kerrallaan pääsääntöisesti vain yhteen konserttiin, muulla henkilökunnalla eri projektien aikataulut menevät limittäin. Suunnittelutyön kaari ennen valmista konserttia on pitkä, sillä ohjelmistovalinnoista keskustellaan jo pari vuotta ennen lopullista ensi-iltaa. Tapiola Sinfoniettassa ohjelmistosta päättää kolmihenkinen taiteellinen johtoryhmä, jossa vaikuttavat intendentti Hanna Kososen lisäksi kaksi vaihtuvaa muusikkojäsentä orkesterista. Tarkoituksena on löytää Tapiola Sinfoniettan ydin ja toteuttaa orkesterin näköistä ohjelmaa, ei ylikapellimestarin. Se tekee meistä poikkeuksellisia muiden orkesterien joukossa, Kosonen kertoo. Oman veivauksensa aiheuttaa kapellisyntyy sinfonia Ennen kuin huippuunsa viritetyn Tapiola Sinfoniettan muusikot nousevat lavalle yleisön eteen, soittajat ja orkesterin taustavoimat ovat tehneet työtä lukemattomia tunteja. TEKSTI JAANA TAPIO KUVAT TAPIOLA SINFONIETTA, HEIKKI TUULI JA SCANDINAVIANSTOCKFOTO Mitä tarvitaan, jotta nelisenkymmentä soittajaa, kaksi kuoroa, kapellimestari ja solistit ovat kaikki oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja valmiina lavalla antamaan orkesterielämyksen kulttuurinnälkäisille katsojille? Vastaus ainakin Tapiola Sinfoniettassa on paitsi paljon muusikoiden harjoittelua ja ammattitaitoa, myös tehtäviensä tasalla oleva taustatiimi. Kun yleisö lokakuun 30. päivä saapuu katsomaan Matteus-passiota Helsingin Johanneksenkirkkoon, nähtävillä on vain jäävuoren huippu siitä, mitä kolmetuntisen, massiivisen esityksen taustalla piilee. Joka paikan jonglööri Kaikki tietävät, että rokkibändien taustavoimiin kuuluu olennaisesti roudari. Myös klassisen musiikin orkesteri tarvitsee roudarinsa. Kaitsettavaa vain on vielä hieman enemmän, sillä soittajia on moninkertainen määrä. Ilman minua kaikki käytännössä pysähtyisi. Pidän langat käsissäni. Olen yleensä ensimmäisenä paikalla ja viimeinen, joka poistuu, Tapiola Sinfoniettan orkesterijärjestäjä Pentti Luomakangas kertoo. Monissa vastaavissa kulttuurialan tehtävissä marinoitunut Luomakangas on jo kokemuksesta oppinut jonglööraamaan esitysten liikkuvien osien kanssa. Hän on se, jota tullaan nykimään hihasta, kun jotakin tarvitaan. Kun olin tulossa alalle, kuvittelin noviisina, että asioita voi ratkaista vielä paikan päällä. Mutta se on kamala tunne, kun hallitsemattomien asioiden valtava tsunami iskee, eikä ole valmistautunut. Kaikki pitää siksi hoitaa etukäteen, Luomakangas pohtii. Hänen mukaansa orkesterijärjestäjän ei itse tarvitse olla muusikko, mutta musiikkia pitää ymmärtää hyvin. Myös laajaa yleissivistystä ja kokonaisvaltaista otetta tarvitaan. Jos vaikka joku muusikoista soittaa minulle ja kysyy, mihin hän voisi pysäköidä autonsa, saatan miettiä, kuuluuko tämäkin minun toimenkuvaani. Mutta aina täytyy jaksaa olla ystävällinen, eikä kiireen ja stressin takia voi tiuskia. Pitää näyttää siltä, että kaikki on hallinnassa, vaikka nurkan takana olisi odottamassa katastrofi, Luomakangas veistelee. Tässä työssä tarvitaan organisaatiokykyä, kärsivällisyyttä, paineensietokykyä, täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Ilmapiiri huononisi, jossa tässä heiluisi tyyppi, johon ei voi luottaa, hän listaa. Toimiston puolella Tapiola Sinfoniettan lokakuisessa Matteus-passiossa nähdään muun muassa (vas.) mezzosopraano Jenny Carlstedt, baritoni Jorma Hynninen, sopraano Soile Isokoski, johtaja Peter Schreier sekä basso Nicholas Söderlund. 18

19 mestarin ja solistien valinta. Yleensä kyse on siitä, että kaikkien päivämäärät saadaan osumaan kohdalleen. Toisaalta Suomen sijainti on maailmanlaajuisesti hieman etäinen, vaikka Suomi onkin tunnettu musiikkimaa. Sekin vaikuttaa, onko teos solisteille tuttu ja ehtivätkö he harjoitella, Kosonen listaa. Tapiola Sinfonietta on kuitenkin haluttu vierailupaikka monille huipputason tekijöille. Orkesterimme on korkeatasoinen ja työlleen omistautunut. Tänne tullaan mielellään, koska tiedetään, että täällä tehdään työtä keskittyneesti ja kunnianhimoisesti, Kosonen tuumaa. Sinfoniettalla on korkeat kriteerit siitä, kenet kutsutaan vierailulle. Esimerkiksi Matteus-passiossa kapellimestarina toimii Peter Schreier, jonka kanssa Sinfonietta on tehnyt pitkään yhteistyötä. Solisteina kuullaan Soile Isokoskea ja Jorma Hynnistä. Paljon tarjouksia tulee maailmanlaajuiselta agenttien ammattikunnalta, ja musiikkipiirien viidakkorumpu toimii tehokkaasti. Myös nousevia kykyjä kokeillaan. Heillä voi olla taiteellisesti paljon uutta ja hienoa sanottavaa, Kosonen pohtii. Orkesterinjärjestäjä Pentti Luomakangas on oppinut jonglööraamaan esityksen liikkuvien osien kanssa. Nuotteja ja painovirheitä Tapiola Sinfoniettassa muusikot ja taustajoukot ovat fyysisestikin lähellä toisiaan, joten muusikoiden on helppo tulla huikkaamaan asiansa toimiston puolelle ja toimistolaisten käydä kuuntelemassa konsertteja. Yksi musiikin ja taustatyön välillä sulavasti liikkuvista työntekijöistä on nuotistonhoitaja Sebastian Djupsjöbacka. Ydintehtäväni on pitää huoli siitä, että orkesterilla on oikeat nuotit parhaassa mahdollisessa kunnossa ja niin 19

20 Intendentti Hanna Kosonen (vas.) ja II viulisti Leena Tuomisto- Saarikoski odottavat innokkaasti tulevaa ensi-iltaa. pitkälle työstettynä kuin mahdollista, ennen kuin harjoitukset lähtevät käyntiin. Silloin lavalla ei tarvitse haaskata aikaa turhiin asioihin, Djupsjöbacka kertoo. Nuotit eivät suinkaan kulje suoraan kustantajalta muusikkojen eteen, vaan etukäteisvalmisteluja tarvitaan paljon. Nuoteista on yleensä olemassa eri editioita, joissa on isoja eroja, varsinkin vanhemmista biiseistä. Pitää keskustella kapellimestarin kanssa, mitä versiota hän haluaa käyttää. Se on olennainen osa lopputulosta, Djupsjöbacka selittää. Kun versio on valittu, nuotistonhoitaja tilaa nuotit kustantajalta joko orkesterille omaksi tai vuokralle. Kaikkia nuotteja ei tekijänoikeussyistä voi ostaa. Sen jälkeen alkavat korjaukset. Nuoteissa, kuten kaikissa painotuotteissa, on painovirheitä. Kaikkia en ehdi oikolukea itse, mutta on olemassa korjausluetteloita, joiden perusteella nuotteihin tehdään korjauksia, Djupsjöbacka kertoo. Entä nuottien työstäminen? Kyse on siitä, että koko orkesterin jouset saadaan soimaan yhtenäisellä soundilla. Nuotteihin tehdään merkintöjä, joista selviää, millä tavalla jousta pitää käsitellä missäkin kohdassa. Näin lopputulos kuulostaa yhtenäiseltä. Matteus-passio on poik keusesimerkki siitä, että nuotistonhoitajan työ voi olla aika helppoakin. Tässä tapauksessa kapellimestari toi mukanaan oman materiaalinsa. Minulla ei ole oikeastaan muuta tehtävää kuin laittaa nuotit mappeihin, Djupsjöbacka hymyilee. Tiukkaa treeniä Omalla tahollaan muusikot harjoittelevat paitsi ylläpitääkseen soittamisen peruskuntoa, myös kutakin teosta sekä yhteissoittoa muiden orkesterin jäsenten kanssa. Harjoitustunteja on mahdoton laskea, mutta pääsääntöisesti ammattimuusikko harjoittelee päivittäin, Tapiola Sinfoniettan II viulun soittaja Leena Tuomisto-Saarikoski kertoo. Tuomisto-Saarikoski on soittanut Sinfoniettassa koko sen olemassaolon ajan eli vuodesta 1987 lähtien. Matteus-passiota Tapiola Sinfonietta ei ole soittanut aiemmin, mutta teos on muusikoille muista yhteyksistä tuttu. Yhteistä harjoitusaikaa on kuitenkin varattu runsaasti, neljä neljän tunnin harjoitusta ja kenraali. Kaikkiin konsertteihin ei harjoitella näin paljon. Aikaa kuitenkin tarvitaan jo pelkästään teoksen yli kolmetuntisen keston ja sen valtavien mittasuhteiden vuoksi. On arvokas asia, että harjoittamiselle on haluttu antaa aikaa, kun meillä on niin hieno kapellimestari ja solistit, Tuomisto-Saarikoski kehuu. Orkesterin vakiomuusikoista kaikki ovat tulleet toisilleen tutuiksi, kyseessä kun on pieni orkesteri. Meitä on seitsemän kakkosviulistia, mikä mahdollistaa hyvin läheisen tutustumisen soittajina. Siksi yhteistyö on äärettömän kiehtovaa. En ole koskaan ikävöinyt suurempaan orkesteriin, vaikka ohjelmisto olisikin hienoa, Tuomisto- Saarikoski pohtii. Muusikon kotonakin musiikki on tiivisti läsnä, sillä työ kulkee aina mukana. Työ ja vapaaaika sekoittuvat. Tulee soitettua niin paljon, että rajaa on mahdoton vetää. Myös mieheni on muusikko, joten musiikki on osa kotielämäämmekin. Nuotistonhoitaja Sebastian Djupsjöbacka huolehtii nuottien oikoluvusta. 20

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Sisällysluettelo 3 Mikä on Jokkarin Sanomat? 4 Opettajanhuoneessa suuria muutoksia 5 Kisakuume nousee -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta OTSIKOISSA TÄLLÄ KERTAA: * Päätoimittajalta * RSN:n tulevia tapahtumia * Muuta muistettavaa * MOKOMA Hei kaikille tänne syksyn ja talven harmaaseen välimaastoon. Marraskuu on RSN: ssä lähtenyt vauhtiin

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Alla kuitenkin kuva joka antaa sinulle käsityksen hankkeen laajuudesta. Nähtävästi Ylen Spotlight on kiinnostunut asiasta.

Alla kuitenkin kuva joka antaa sinulle käsityksen hankkeen laajuudesta. Nähtävästi Ylen Spotlight on kiinnostunut asiasta. Mäkinen Seppo Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Aihe: 4. huhtikuuta 2016 17:36 Mäkinen Seppo Fwd: Motocross banan i Hei, En ole kuullut teiltä mitään uutta miten Kirkkonummi suhtautuu motocrossratahankkeeseen

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja Hyvää huomista - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja 12.11.2009 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Kansallinen rahoittaja Uudenmaan

Lisätiedot

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä?

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mikä olikaan työn tavoite? Hyvä kuntien henkilökohtaisen neuvonnan verkosto ulkomailta muuttavalle Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle tulevalle! NEUVONTATYÖN tekevät

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

TIETOISKU 6/

TIETOISKU 6/ TIETOISKU 6/2006 15..2006 TYÖTTÖMYYS LASKI ESPOOSSA VUODEN 2005 AIKANA Espoossa oli työttömänä vuodenvaihteessa 2005/ 2006 7 478 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä vähentyi noin 500 hengellä. Työttömistä

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla.

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. HIPPOS Nro 8/2010 Melkein paratiisissa Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. Teksti ja kuvat TONY ILMONI Snappertuna 90 kilometrin

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot