tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus"

Transkriptio

1 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan energiankäyttöön kuva: Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia kannattavimmat säästökohteet ja käytännön keinot Mauri Pekkarinen: Parhaita ovat sellaiset toimet, jotka säästävät ympäristön lisäksi yrityksen omaa sähkölaskua. Kiinteistöt Elinkaarenhallinta ja energiataloudellisuus Vanajanlinna Sähkönhankinnan ulkoistamisen edut

2 2 ilmoitusliite pääkirjoitus tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Ilmastonmuutos on kiistatta yksi aikamme suurimpia haasteita. Nykymenon jatkaminen muutoksitta johtaisi katastrofaalisen perinnön jättämiseen jälkeemme tuleville. Sellaiseen meillä ei ole minkäänlaista oikeutta. Tässä lehdessä Uskon kannustaviin toimiin Parempaa kilpailua s. 4 Tapio Silvennoinen Sähkön kilpailuttaminen on kääntynyt kovaan kasvuun viimeisen neljän luukauden aikana. Puuenergiasta tuottoa ja säästöä s. 10 Energiapuu antaa metsänomistajille mahdollisuuden lisätuloihin suhdanteista riippumatta. Netissä Uhkaan on kuitenkin puututtu. Globaalin ilmastojärjestyksen Suomelle asettamat velvoitteet ovat kovia mutta oikeudenmukaisia. Lyhyellä tähtäyksellä nämä velvoitteet ja niitä konkretisoiva Suomen oma ilmasto- ja energiastrategia saattavat näyttää kielteisen puolensa. Vähänkin pidemmällä tähtäyksellä tilanne kuitenkin kääntyy oikein toimien eduksemme. Positiiviset tavoitteet Päästöjen vähentämisen 1 ohella tähtäämme energiaomavaraisuuden parantamiseen, energian toimitusvarmuuden kohentamiseen ja ennen kaikkea kilpailukykyiseen energian hintaan niin teollisuuden kuin kuluttajankin osalta. Suomi käyttää paljon energiaa. Syynä tähän on Suomen teollinen rakenne, pitkät etäisyydet ja kylmä ilmasto. Strategia asettaa ensi kertaa historiassamme tavoitteeksi energian kokonaiskulutuksen kääntämisen laskuun. Tässä onnistumiseksi tarvitaan monia ja voimakkaita toimia energian säästön ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Ilman tehokkuus- ja säästötoimia energian loppukulutuksen arvioidaan kasvavan nykyisestä 310 terawattitunnin tasosta 350 terawattituntiin vuodessa. Politiikkatoimin arvioidaan voitavan laskea kokonaiskulutusta siis noin 40 terawattitunnilla. Sähkön osalta tavoite on päästä 103 terawattitunnin perusurasta politiikkatoimin 98 terawattituntiin. Mikäli etenkin metsäteollisuuden tuotannon volyymi uhkaa jäädä pysyvämmin viime vuosikymmentä alemmalle tasolle, sähkön kysynnän kasvu voi hidastua. Energiatehokas asenne Näin kovien tavoitteiden 2 saavuttaminen edellyttää eri toimijoiden sitomista laajalta. Tärkeintä on saada iskostettua ihmisten mieliin energiatehokkuutta edistävä ajattelu ja asenne. Tässä valistus on ensiarvoisen tärkeää. Varsinaisia energiatehokkuustoimia kartoittamaan olen asettanut erillisen työryhmän. Mahdollisimman laajapohjaisen työryhmän esitysten on määrä olla valmis kesään 2009 mennessä. Työryhmä tulee määrittelemään keskeisille energiaa käyttäville aloille ja asioille ohjeelliset tavoitteet energiankulutuksen osalta. Osansa tulevat saamaan muun muassa asuminen ja rakentaminen, teollisuus, liikenne, maatalous ja myös energian kotitalouskäyttö. Parhaat toimet Yrityksille tullaan tarjoamaan vapaaehtoiset energia- 3 tehokkuussopimukset, energiakatselmuksia sekä selkokielistä opastusta. Näin voidaan kartoittaa tarkoituksenmukaisimmin Mauri Pekkarinen Elinkeinoministeri keinoin yrityskohtaisesti kannattavimmat säästökohteet ja konkreettiset keinot, joilla energiankulutusta voidaan tehostaa. Yritysten energiatehokkuustoimista on tulossa tänä vuonna runsaasti tietoa myös energiankäytön tehostamista edistävän Motivan nettisivuille. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ja yrityselämä yhdessä on käynnistämässä tehostettua suoraa energiatehokkuusneuvontaa erityisesti teknologia-, muovi-, kemian- ja elintarviketeollisuuden sekä matkailuja ravintola-alan pk-yrityksille. Kuten yllä mainitusta esimerkinomaisesta luettelosta lukija huomaa, yritysten osalta uskon ennen kaikkea kannustaviin toimiin. Parhaita ovat sellaiset toimet, jotka säästävät ympäristön lisäksi yrityksen omaa sähkölaskua. Tällaisten toimien edistämiseen pitäisi jo pelkän tiedonjakamisen olla riittävä keino. Autamme lukijoitamme onnistumaan! Energiaopas, n:o 1 Huhtikuu 2009 Maajohtaja: Heikki Wahlroos Toimituspäällikkö: Jarmo Perälä Puhelin: Myyntipäällikkö: Kimmo Savolainen Projektipäällikkö: Pietari Korhonen Puhelin: Jakelu: Jaetaan Kauppalehden liitteenä 23. huhtikuuta 2009 Paino: Kustannus Oy Aamulehti/Lehtipaino Ota yhteyttä Mediaplanetiin: Puhelin: Netissä: Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Järkeviä ratkaisuja energia- ja materiaalitehokkuuteen.

3 + tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 3 1 EKSTRA Kotitaloudet huomioitu sähkökaupassa Automaattista sähkönmittausta on käytetty teollisuuskohteissa jo vuosikymmeniä. Nyt etämittaaminen on siirtymässä kotitaloustasolle. Maaliskuussa on tuli voimaan asetus, joka edellyttää 80 prosenttia sähkömittareista etäluettaviksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Jäljellejääville 20 prosentillekin asetetaan reunaehtoja. Etäluettava mittari mahdollistaa uudenlaisia sähkötuotteita. Lisäksi se antaa tarkemman ymmärryksen omasta kulutuskäyttäytymisestä, ja antaa mahdollisuuden omiin energiansäästöratkaisuihin. Suomen noin kolmesta miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta 4,4 prosenttia vaihtoi sähköntoimittajaansa vuonna Yrityskäyttäjistä toimittajaa vaihtoi 6,2 prosenttia. Sähkön kilpailuttamisen ja uusien sähkötuotteiden markkinoinnin yhtenä ongelmana on ollut se, että sähkömarkkinan osapuolten välistä tasoituslaskentaa on tehty pienempien kuluttajien osalta ns. tyyppikäyrään perustuen. Tuntipohjainen mittaaminen poistaa tätä epätarkkuutta. pienemmät sähkönkuluttajat 1. Kotitaloudet voivat itse seurata ja kilpailuttaa sähkönkulutustaan.uusi asetus mahdollistaa oman sähkönkulutuksen entistä helpomman seuraamisen. kuva: g&a Scholiers

4 4 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ajassa Parempaa kilpailua, paremmilla tiedoilla 1vinkki hyödy kilpailuttamalla Kysymys: Onko sähkönkulutus yrityksellesi huomattava menoerä? Vastaus: Sähkön kilpailuttaminen sekä kulutuksen tarkka etämittaaminen lisäävät läpinäkyvyyttä ja tuovat säästöjä. Taloudelliset ajat saavat yritykset kilpailuttamaan sähkösopimuksiaan. Kilpailuttaminen voi tällä hetkellä tuoda merkittäviäkin säästöjä. Muutaman vuoden päästä valinnanvara lisääntyy entisestään, kun älykkäät sähkömittarit mahdollistavat uudenlaisia sähkötuotteita. Tiedosta tuotteeksi Vuoden 2013 loppuun mennessä sähkön mittaamisen on Suomessa perustuttava todelliseen, tuntipohjaiseen kulutukseen. 80 prosenttia sähkömittareista on tuolloin oltava etäluettavia. Tarkempi, ajanmukainen tieto antaa sähköyhtiöille paremman mahdollisuuden tuotteistaa ja kohdistaa sähkönmyyntiä yhä tarkemmin rajatuille kuluttajasegmenteille, selittää Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy:stä. Tuntikohtaisen sähkönkulutustiedon avulla sähköyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen erilaisia etuuksia esimerkiksi kulutusajankohdasta riippuen: jos joulusaunan laittaa päälle vasta aaton kulutuspiikin jälkeen, saa saunasähköt tarjoushintaan. Mikään ei estä yhtiöitä tarjoamasta myös nykyisenkaltaisia energiatuotteita, jotka voivat perustua tasaerälaskutukseen. Mutta asiakkaat, joilla on mahdollisuus muuttaa kulutuskäyttäytymistään, voivat säästää siirtämällä kulutustaan halvemmille tunneille, Patrikainen kuvailee. Etämittarien laajamittainen käyttöönotto on sähköyhtiöille iso investointi, mutta vastaavasti yhtiöiden sisäiset prosessit tehostuvat huomattavasti. Tarkemman tiedon myötä pystytään suunnittelemaan paremmin esimerkiksi sähköverkon investointeja ja parantamaan asiakaspalvelua. Paremmin toimiviin energiamarkkinoihin päästään, kun sähköntuottajat alkavat aktiivisesti tarjota ajantasaisemman mittaustiedon mahdollistamia uusia tuotteita asiakkaille, Patrikainen peräänkuuluttaa. kuva: susa junnola Kilpailuta nyt Sähkön tukkuhinnat ovat olleet jo pidemmän aikaa laskusuunnassa. Sähkön kilpailuttaminen on yritykselle helppo keino hankkia säästöjä. Tapio Silvennoinen Yli-insinööri Yritykset ovat olleet ahkerimpia sähkösopimuksen vaihtajia. Tämä on luonnollista: sähkö on yksi tuotannontekijöistä. Markkinoilla on valittavana todella monipuolisesti halpoja sähkötuotteita. Tällä hetkellä nimellisesti edullisimpia ovat parin vuoden määräaikaiset sopimukset, kertoo yliinsinööri Tapio Silvennoinen Energiamarkkinavirastosta. Viime vuonna sähkösopimusta vaihtoi vain noin neljä prosenttia kaikista sähkönkäyttäjistä. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta kilpailuttamisesta. Kilpailuttaminen on kääntynyt kovaan kasvuun viimeisen neljän kuukauden aikana. Esimerkiksi meidän kilpailuttamissivustollamme, joka sopii tiettyyn rajaan saakka myös yrittäjille, on tänä vuonna tehty jo kaksi miljoonaa hakua, Silvennoinen sanoo. Vaikka harva pystyy ennustamaan sähkön hintaa tulevaisuudessa, on selvää, että nyt on sähkösopimuksen tarkistamisen aika. Nyt kannattaa kilpailuttaa. Toisaalta laman takia, toisaalta siksi, että markkinoilla on hyviä tarjouksia. Nyt haetaan säästöjä pienistäkin puroista, joista yhdessä syntyy suuri joki, Silvennoinen kuvaa. jussi tiihonen kuva: Stefan Klein

5 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 5 Lämmitys talon mukaan 2vinkki valitse oikein erityistä eristämistä Yhtä oikeaa lämmitysjärjestelmää ei ole, mutta hyvät suunnitelmat antavat suuntaa valinnalle. Lämmitysjärjestelmän valinta on talonrakentajalle tärkeä päätös. Lämmityskustannukset voivat olla talon suurin yksittäinen menoerä, ja kerran asennettua järjestelmää ei aina voi vaihtaa suurellakaan remontilla. Ratkaisuun vaikuttaa moni tekijä, mutta lähtökohta on kaikilla sama. Tärkeintä on rakentaa energiatehokas talo. Kun talo on eristetty tiiviiksi, siinä on hyvät ikkunat ja hyvällä lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihto, pienenee lämmitystarve, sanoo Kimmo Rautiainen, rakennusten energiankäytön asiantuntija Motiva Oy:stä. Uusia ja vanhoja ratkaisuja Kustannustehokkaan lämmitysjärjestelmän valinta on nykyään entistä tärkeämpää. Järjestelmän korkeampi hankintahinta ei ole koko totuus lämmityskustannuksista. Ympäristön ja energiatehokkuuden kannalta suositeltavia ratkaisuja ovat erilaiset puuja pelletti järjestelmät. Ne vaativat hiukan enemmän työtä kuin muut järjestelmät, mutta niiden helppokäyttöisyys lisääntyy laitetekniikan myötä jatkuvasti. Eniten lämmityslaitteista suosiotaan ovat kasvattaneet erilaiset lämpöpumput, erityisesti maalämpö. Uusin pumppuratkaisu on ilmavesilämpö pumppu, joka ottaa ulkoilmasta energiaa ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään, Rautiainen kertoo. Sähkölämmitysjärjestelmän alkuinvestointi on pieni, mutta sen suosiota on syönyt sähkön hinta. Vaikka sähkölämmityksen markkinaosuus on pienentynyt, on sekin joskus perusteltu vaihtoehto. Jos talo on pienehkö ja hyvin eristetty, on lämmitystarvekin pieni eikä energian hinta ole niin suuri tekijä, Rautiainen huomauttaa. Suunnitelman mukaan Lämmitysjärjestelmä on hyvä valita jo taloa suunnitellessa. Suunnittelijoita kannattaa käyttää rakennuttajan konsulttina. Tarkat suunnitelmat auttavat laitetoimittajia tekemään mahdollisimman tarkan tarjouspyynnön. Samalla kannattaa pyytää energialaskelma, joka antaa osviittaa järjestelmän käyttökustannuksista, Rautiainen opastaa. Valittua järjestelmää voi tarpeen mukaan täydentää erilaisilla ratkaisuilla. Tällaisia ovat esimerkiksi aurinkovoima tai ilmalämpöpumput. Suomessa lähes jokaiseen omakotitaloon rakennetaan tulisija, joten puun saatavuutta ja varastointia kannattaa miettiä, Rautiainen muistuttaa. jussi tiihonen Kimmo Rautiainen Rakennusten energiankäytön asiantuntija Eristeiden lämmöneristyskyvyssä on eroja Tulevaisuudessa kannattaa satsata yhä enemmän hyvään eristykseen. Eristäminen on ehkä tärkein tekijä talon energiatehokkuuden kannalta. Kun energian hinta näyttää nousevan kaikissa muodoissaan, on lämmitystarpeen pienentäminen koko ajan kannattavampi investointi, Kimmo Rautiainen muistuttaa. Kahden seuraavan vuoden kuluessa määräykset eristämisestä tiukkenevat huomattavasti. Periaatteessa vaatimukset kasvavat prosenttia. Nyt rakentaessa kannattaa jo ottaa tulevat määräykset huomioon. Niiden täyttämisessä on tiettyä pelivaraa. Vaatimukset voi täyttää esimerkiksi erilaisilla eristemateriaaleilla tai laittamalla johonkin kohtaan hieman vähemmän eristettä ja tekemällä talosta vastaavasti ilmatiiviimmän. Kokonaisuus ratkaisee tässäkin, Rautiainen kertoo. Tehokkaita eristeitä kuten polyuretaania tai EPS:ssää käyttämällä saadaan turvallisia ja ohuita kattorakenteita. Suomessa omakotitalot ovat usein määräyksiä paremmin eristettyjä. kuva: Franck Boston kannattaa kilpailuttaa Sähkönkilpailuttaminen on kääntynyt kovaan kasvuun viimeisen neljän kuukauden aikana. kuva: Yegor Korzh

6 6 ilmoitusliite ajassa 3vinkki lisää kannattavuutta tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kuva: mateusz stachowski suomen vihrein kauppa Kaupan lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan lämpöpumpulla maasta ja ilmasta sekä kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmöstä. Energiatehokkaasta kiinteistöstä etua ympäristölle ja omistajalle Kysymys: Mitä on otettava huomioon optimoitaessa kiinteistöä mahdollisimman energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi? Vastaus: Käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen sekä valittujen energiaratkaisujen on oltava Suomen olosuhteisiin sopivia, säilyttäen kiinteistöjen käyttömukavuuden. kiinteistöt Energiatehokkuuden parantaminen lisää toiminnan kannattavuutta ja säästää ympäristöä. Varsin usein energiatehokkuuden lisäämisen yhteydessä voidaan myös lisätä tilojen käytettävyyttä ja parantaa olosuhteita, sanoo Motiva Oy:n johtava energiatehokkuus-, kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntija Tapio Jalo. Energiatehokkuuden lisäämisellä tarkoitetaan yleensä energian ominaiskulutuksen alentamista. Ominaiskulutus puolestaan kuvaa suhteellista energiankulutusta tiettyä palvelua kohti laskettuna. Tärkeää on myös tarkastella ja tavoitella primäärienergian eli ostoenergian tuottamiseksi tarvittavan energian sekä tuotannon hiilidioksidipäästöjen pienentymistä. Rakennusten energiankulutus on noin 40 % koko Suomen primäärienergian kulutuksesta, mikä vastaa 30 % CO₂-kokonaispäästöistä. Energiakatselmuksissa on havaittu, että palvelusektorin rakennuksissa on sähkössä noin 7:n ja lämmössä noin 15 %:n keskimääräinen säästöpotentiaali, missä LVI-tekniikan oikealla toiminnalla on merkittävä osuus. Materiaalitehokkuus ja kuluseuranta tärkeää Kiinteistöjen energiatehokkuuden määrittäminen käsittää sellaiset osatekijät kuin lämmöneristyksen, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät, ilmanvaihdon sekä auringon valon ja lämmön passiivisen hyödyntämisen. Materiaalitehokkuuden merkitys on myös kasvanut: tuotteita ja palveluja pyritään aikaansaamaan entistä pienemmin Energiatehokkuuden parantaminen lisää toiminnan kannattavuutta. Henrik Österlund asiantuntija uutta automatiikkaa lvi-järjestelmiin LVI-järjestelmien osalta tärkein energiatehokkuustoimenpide on tarpeenmukainen käyttö. Tavanomaisen aikaohjauksen lisäksi voidaan lisätä uutta automatiikkaa, kuten ilmanvaihdon puhaltimien taajuusmuuttajaohjaus ja poistoilman CO₂-pitoisuusohjaus. materiaalipanostuksin siten, että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana. Kiinteistöjen materiaalitehokkuuteen voidaan vaikuttaa eniten ottamalla asia systemaattisesti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Eri rakennusmateriaalit kuluttavat valmistusvaiheessaan eri määriä energiaa, joten materiaalivalinnoilla voidaan energiankäyttöön vaikuttaa jonkin verran, Motivan asiantuntija Henrik Österlund kertoo. Koska energian hinta on nousussa, energiaa säästävien korjausten tekeminen kannattaa aina. Vanhassa rakennuskannassa on usein tarpeen lisätä ilmanvaihtoon lämmöntalteenottojärjestelmä. Asuinrakennuspuolella ei pidä unohtaa käyttöveden kulutuksen alentamista esim. käyttövesiverkoston paineenalennuksella tai kalustekohtaisilla virtauksen pienentämisellä. valitse oikea materiaali materiaalin vaikutukset kiinteistölle otetaan nykyään paremmin huomioon. Energiatodistus työkaluna Rakennusten energiatodistus on tärkeä työkalu, jolla voidaan verrata yksittäisen rakennuksen energiatehokkuuden tasoa muihin vastaaviin. Rakennusten energiakatselmuksiin ja energiatehokkuutta parantaviin investointeihin on saatavissa TE-keskusten kautta Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää valtion tukea. Eräs hyvä tapa toteuttaa energiansäästöinvestointi on myös ns. ESCO (Energy Saving Company) -malli, jossa säästöinvestoinnin toteuttaja ottaa vastuun säästöjen syntymisestä, Jalo sanoo. Toisaalta, energiatehokkuus lähtee energiankulutuksen tarkasta seurannasta, josta taloyhtiö on vastuullinen. Tämän takia onkin hyödyllistä sopia energiansäästötavoitteista esimerkiksi isännöitsijätoimiston kanssa. Tärkeää on, että kiinteistössä joku seuraa energian kulutusta ja sitä, että myös mietittäisiin onko käyttö järkevää. Tunnuslukuja voidaan verrata muihin vastaaviin kiinteistöihin. Myös oman kiinteistön energiankulutuksen kehittymistä on mahdollista vertailla. Mikäli ilmenee isoja muutoksia, tulisi niiden syyt selvittää tarkoin, sillä kulutuspiikki voi kertoa esimerkiksi sen, että jokin talotekninen järjestelmä ei toimi kuten pitäisi, sanoo Motivan asiantuntija Antti Kokkonen. nina garlo-melkas Lapin suurimman kyläkaupan, Jounin kaupan, uudisrakennuksessa Äkäslompolossa on Suomen ehkä edistyksellisin lämmitys- ja jäähdytysratkaisu. Jounin kaupan energiaratkaisun suunnittelun lähtökohtana on ollut vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä sekä säästää jatkuvasti kasvavissa energiakustannuksissa. Järjestelmä on ainutlaatuinen siksi, että kaikki energialähteet on yhdistetty yhdeksi täydelliseksi kokonaisuudeksi ja energia saadaan uusiutuvista lähteistä sekä kaupan kylmälaitteissa vapautuvasta energiasta. Vihreää kylmää, vihreää kuumaa Jounin kauppaan toteutettu lämmitysratkaisu on energiaa ja ympäristöä säästävä. Kaupan lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan lämpöpumpulla maasta ja ilmasta sekä kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmöstä. Kaupan kaikki kylmä- ja pakastelaitteet käyttävät kylmäaineena hiilidioksidia, joka on puhdas luonnon kylmäaine. Näin järjestelmä ei sisällä lainkaan haitallisia kasvihuonekaasuja. Tätä kylmälaitetekniikkaa on jo käytössä muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa, mutta Suomessa Jounin kauppa on järjestelmän käyttöönoton pioneereja. Kaupan energiavirtoja hyödynnetään tehokkaasti kierrättämällä niitä tarpeiden mukaan: matalaenergialähteitä ladataan kaupan ylijäämäenergialla silloin, kun sitä syntyy. Näin myös tehostetaan kulutushuippujen matalaenergian tuottoa. Ainutlaatuiseksi ratkaisun tekee se, että matalaenergiakeskuksella ohjataan kiinteistön sisäisiä ja ulkoisia energialähteitä. Tällä toiminnalla pidetään myös kaupan kylmälaitteiden lauhtumislämpötila alhaisena ja minimoidaan ostettava lisäenergia. Kulutushuippujen aikana tarvittava lisäenergia saadaan pääosin lämpökaivoista, uusiutuvasta energialähteestä, joka lämpöpumpulla nostetaan tarvittavalle lämpötilatasolle. Tarvittava ilmanvaihdon jäähdytysenergiakin saadaan suoraan kalliosta. jussi tiihonen

7 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 7 Kiinni oikeaan aikaan Ota mukaasi Vantaan Energian asiantuntija, kun teet sähkösopimusta yrityksellesi. Selvitetään yhdessä, paljonko voisit säästää toimimalla markkinoilla juuri oikealla hetkellä. Vantaan Energia on Suomen suurimpia energiayhtiöitä. Palvelemme yritystäsi toimintasi tarpeiden mukaan. Pyydä tarjous Puhelin (09) Vanajanlinna valitsi Skapat Energian LUOTAMME SÄHKÖN OSTOSSA ALAN AMMATTILAISEEN Vanajanlinnan yrittäjät: toimitusjohtaja Pekka Vihma (vas.) ja markkinointijohtaja Mika Walkamo Skapat Energia on yritysten, teollisuuden ja kuntien sähkönhankinnan asiantuntijayritys, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Puolueettomat sähkösopimus- ja energiatehokkuuspalvelumme varmistavat yrityksellesi merkittävät säästöt. Asiakaspalvelu puh

8 8 ilmoitusliite ajassa tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti vastuullinen toimija pelaa yhteispeliä Kysymys: Mitä hyötyjä ulkopuolisesta asiantuntemuksesta on yrityksen energiatehokkuuden parantamisessa? Vastaus: Yhteistyön myötä yritys voi keskittyä ydinliiketoiminnan pyörittämiseen, samalla huomioiden toimintojen ympäristövastuullisuuden ja kustannustehokkuuden. Rosenlew-suvun rakennuttama Vanajanlinnan päärakennus valmistui vuonna 1924 metsästysmajakäyttöön. Sittemmin ympäristö ja sen toiminta on kehittynyt. Nykyisin alueella vierailee vuosittain noin turistia hotelli-, ravintola- ja golf-toimintojen houkuttelemina. Pekka Vihma Toimitusjohtaja Toimiston sähkönsäästövinkit kuva: Marko Tammela Yhteistyökumppanin avulla me pystymme tekemään pitkäaikaisia ja erittäin kilpailukykyisiä sähkön ostosopimuksia. Ennakointi tärkeää Historiallinen rakennus ja nykypäivän energiansäästönormisto voi olla vaikeasti yhteen sovitettava yhtälö. Toimimme hotelli- ja ravintolatoimialalla. Emme ole sähkönoston ammattilaisia. Tunnistamme kuitenkin energiansäästötarpeemme ja tämän takia käytämme ammattilaista, kuten monissa muissakin ostotoiminnoissamme, esimerkiksi viinien valinnassa. On miellyttävää toimia asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä ja antaa heidän tehdä tarvittavat selvitykset ja toimintaesitykset puolestamme, sanoo Vanajanlinna Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Pekka Vihma. Vaikka kustannustehokkuus onkin liiketoiminnan perusehto, yrityksen budjetoinnin kannalta tärkeintä ei ole itse sähkön hinta, vaan vähintään yhtä tärkeää on pystyä ennakoimaan sitä, mikä sähkön hinta tulee olemaan tulevaisuudessa. Kustannukset näyttelevät aina merkittävää osaa liiketoiminnassa. Toimintamallissamme tärkeämpää on kuitenkin tasainen kustannus pidemmällä aikavälillä kuin yksittäinen hetkellinen säästö. Yhteistyökumppanin avulla me pystymme tekemään pitkäaikaisia ja erittäin kilpailukykyisiä sähkönostosopimuksia. Tämän hetkiset säästömme sähkökuluissa ovat noin 10 prosentin luokkaa. Ammattimaista hintojen seurantaa Ammattimainen sähkönostaja seuraa sähkön tukkumarkkinoita ja etsii asiakkaalleen edullisimmat sopimusjaksot ja ostoajankohdat. Sähkönoston ulkoistaminen säästää myös yrittäjän aikaa. Alihankkijamme ostaa meille sähköä kiinteällä hinnalla vuosiksi eteenpäin. Tästä muodostuu meille todellinen kuva siitä, kuinka paljon sähkömme maksaa esimerkiksi kolmen vuoden päästä. Totta kai sähkön hinnassa on muitakin elementtejä, kuten siirtomaksu, Vihma kertoo. Käytämme ulkopuolista asiantuntemusta myös energian säästämisessä. Vanajanlinnan kokonaisenergiakustannukset muodostuvat sähkönhinnan lisäksi myös energian kulutuksesta. Sen sijaan, että käyttäisin omaa työaikaani energiaa säästävien ratkaisujen etsimiseen ja niiden toteuttamiseen, aikani tulisi käyttää asiakkaiden hankintaan. Tämän vuoksi onkin hyvä, että joku muu tekee töitä energiatehokkuutemme parantamisen puolesta. Haluamme olla vastuullinen toimija, joka ottaa myös ympäristöä koskevat asiat hyvin huomioon. Nina garlo-melkas Sähkönhankinta Näillä ohjeilla tyypillinen 100 työaseman organisaatio säästää sähkölaskussaan lähes euroa vuodessa. 1. Käyttäjien ohjeistus Käyttäjiä kannattaa muistuttaa sammuttamaan laitteet systemaattisesti silloin, kun niitä ei käytetä. Ohjeistuksen keskeisimmät kohdat on lueteltu alla. Sammuta näyttö aina, kun lähdet työpaikalta, menet kokoukseen ja lähdet ruokatunnille. Sammuta tietokone aina työpäivän jälkeen. 2. Virransäästötilojen käyttö Aseta virransäästöasetukset kuntoon. Pyydä ATK-tukea vakioimaan tietokoneiden virransäästöasetukset siten, että laitteet siirtyvät automaattisesti sähköä vähemmän käyttävään tilaan, kun niitä ei käytetä. Seuraavat arvot ovat vakioinnissa suositeltavia: Sammuta näyttö ja kovalevy 10 minuutin kuluttua. Mene valmiustilaan ( stand by tms.) 20 minuutin kuluttua. Mene lepotilaan 1 tunnin kuluttua ( hibernate tms.). Aseta näytönsäästäjä käynnistymään 10 minuutin kuluttua siitä, kun laite on ollut käyttämättömänä ja valitse näytönsäästäjän ominaisuuksista tyhjä näyttö. 3. Laitteiden hankinta Hanki energiatehokkaita laitteita. Energiankulutuksen huomioon ottaminen hankinnoissa voidaan toteuttaa luonnollisessa uusimisaikataulussa. Toiminnaltaan samanlaisista laitteista kannattaa valita se, jossa on seuraavat ominaisuudet: Alhainen normaali- ja lepotilan virrankulutus ja luotettavasti toimivat, säädettävät virransäästötilat. Laitteiden lämpenemisajoissa on suuria eroja. Nopea toipumisaika kannattaa huomioida yhtenä keskeisenä valintakriteerinä. Lue lisää netistä:! Kysymys & vastaus Anu Junnikkala Energiamarkkinavirastosta sekä Antti Koskelainen Suomen ElFi Oy:sta vastasivat kuluttajan ja yritysten sähkönhankinnan kysymyksiin. Kuinka yrityksessä voidaan optimoida sähkökustannukset? Osallistumalla aktiivisesti sähkömarkkinoille ja hyödyntämällä markkinaheilunnan tuomat mahdollisuudet. Kustannussäästöä saadaan myös käyttämällä sähköä tehokkaasti ja mahdollisuuksien mukaan siirtämällä sähkönkäyttöä edullisiin ajankohtiin. Kuinka yleistä sähkönhankinnan ulkoistaminen on? Varsin monet suuretkin yritykset ovat ulkoistaneet sähkönhankinnan, koska nykyisin sähkömarkkinoilla pärjääminen edellyttää aktiivista osallistumista ja jatkuvaa markkinaseurantaa. Minkälaisen yrityksen kannattaa ulkoistaa sähkönsä hankkiminen? Ulkoistaminen on varteenotettava vaihtoehto, kun omia resursseja, aikaa tai sähkömarkkinaosaamista ei ole riittävästi tavoiteltaviin hyötyihin nähden.

9 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 9 ja kilpailuttaminen Antti Koskelainen Kiinnitetäänkö yrityksissä huomiota sähkön tuotantotapaan? Nykyisin ilmasto- ja energia-asiat ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Vastuu ympäristöstä on monissa yrityksissä lisännyt myös kiinnostusta päästöttömiä sähköntuotantomuotoja kohtaan. Miten yksittäinen sähkön pienkäyttäjä kilpailuttaa sähköenergiansa? Hintojen vertailu on helppoa 4vinkki pelaa yhteispeliä -sivustolla. Laki velvoittaa sähköyhtiöt ilmoittamaan palveluun hinnat ja ehdot, joilla ne tällä hetkellä tarjoavat sähköä asiakkaille. Palvelu on tämän vuoksi kattava ja näet kaikki kyseisenä päivänä voimassa olevat hintatarjoukset alueellasi. Vertailu tehdään kirjaamalla postinumero, siirtoyhtiö, siirtotariffi sekä vuosikulutus (kwh). Tiedot löytyvät sähkölaskusta. Voiko sähkönsaanti katketa kun sähkönmyyjää vaihdetaan? Sähkönsaanti ei voi katketa myyjää vaihtaessa, eikä sähkön laatuun tule muutoksia. Sähkön siirrosta kotitalouteen vastaa edelleen paikallinen verkkoyhtiö. Tämän vuoksi sähkön laatu pysyy samana myös silloin, kun kodin sähkö ostetaan ulkomaiselta myyjältä. Maksaako sähkönmyyjän vaihtaminen? Kuluttaja voi vaihtaa sähkönmyyjää kerran vuodessa ilman kustannuksia. Kun myyjää vaihdetaan tiheämmin, verkkoyhtiö voi periä mittarinlukumaksun. Mittarinluvusta ei kuitenkaan tule laskuttaa, jos asiakkaalla on etäluettava mittari tai hän itse toimittaa lukematiedon verkkoyhtiöön. Kuluttajaa ei saa laskuttaa muista kuluista. energiaosaamista tarvitaan Asiantuntija tietää energianormistot ja keinot säästää historiallisen rakennuksen sähkökuluissa. kuvat: marko tammela Mikä on sähkösopimuksen irtisanomisaika? Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa ennen määräajan päättymistä vain sopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti. Saako sähköyhtiö myydä sähköä eri hinnalla eri alueille? Sähköyhtiöt eivät ole velvollisia myymään sähköä samalla hinnalla koko maassa. Myyjän tulee tarjota sähköä yhdenmukaisella hinnalla ainoastaan oman toimitusvelvollisuusalueensa pienkäyttäjille. kati huurtela 7 vinkkiä Energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentäminen hotellissa Suunnittelu 1 Suunnittelussa ja rakentamisessa on hyvä huomioida ympäristö- ja energianäkökulmat talotekniikasta lähtien. Suunnittelutyöhön tulee panostaa, jotta hotellin käyttö, huolto ja ylläpito ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä sekä kustannus- ja energiatehokkaita. Rakennusvaihe 2 Lämmöneristyksessä ja katon rakennusmateriaaleissa voi hyödyntää luonnon materiaaleja. Osan energiasta voi tuottaa aurinkopaneeleilla. Ikkunoiden suunnittelussa otetaan huomioon luonnollinen auringonvalo hyödynnettäväksi osana valaistusta. Vedenpuhdistus 3 Kylpy- ja suihkuvedet voidaan puhdistaa ja käyttää uudelleen esimerkiksi puutarhan kasteluun. Kierrätys 4 Asianmukainen jätehuolto, kierrätys, kompostointi ja ruuan jalostamattomuus ovat ehdottomia valtteja. Hotellit voivat kerätä talteen jopa sadevetensä. Automatisointi 5 Huoneet voidaan varustaa automatiikalla, joka sammuttaa valot ja sulkee ilmastoinnin asukkaiden lähdettyä huoneesta. Säädä ja säästä 6 Valaisimissa voidaan käyttää energiaa säästäviä lamppuja, kylpyhuoneisiin vaihdetaan palasaippuoiden tilalle saippua-annostelijat. Osallistu sinäkin 7 Kaikki voivat osallistua ympäristötyöhön, niin hotellin henkilökunta, asiakkaat kuin alihankkijatkin. Käytä samaa pyyhettä enemmän kuin yhden kerran, sammuta televisio, radio ja valaistus poistuessasi huoneesta, tuuleta tehokkaasti ja nopeasti, käytä vettä säästeliäästi suihkun aikana ja liiku hotellin ympäristössä luontoa kunnioittaen. Hotellien ja kuluttajien lisäksi matkanjärjestäjät ja viranomaiset ovat keskeisessä asemassa matkailun ympäristöhaittojen ja energiankulutuksen vähentämisessä. Lähde:

10 10 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio kuva: allison choppick 5VINKKI puukauppa kannattaa jätevoimalahanke kuva: steve woods Vantaan Energia rakentaa tiukat ympäristövaatimukset täyttävän jätevoimalan Itä-Vantaan Långmossebergeniin Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä olevalle tontilleen. tuottoa ja säästöä Puu on uusiutuva biopolttoaine. Energiapuuta myymällä voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Puuenergiasta sekä tuottoa että säästöä Kysymys: Miksi energiapuun myynti on tuottoisa ja kätevä tapa hoitaa nuorta puustoa? Vastaus: Nuoren kasvatusmetsän hoitaminen kannattaa, sillä se luo pohjaa hyvälle kasvulle ja tulevaisuuden tuotolle sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä. näkökulma Metsänomistajat saavat lisärahaa energiapuusta. Sen keruun yhteydessä nuoret, hoitamattomat ja heikosti kasvavat metsät tulevat hoidetuiksi arvokasvukuntoon. Sikäli kun nuori metsä täyttää kriteerit, tämän yhteiskunnallisestikin tärkeän toiminnan mahdollistaa kestävän metsätalouden rahoituslain tuki nuorten metsien hoitoon, energiapuun korjuuseen ja haketukseen, sanoo L&T Biowatti Oy:n metsäpalvelujohtaja Tomi Salo. Nuorten metsien hoidon ohella metsänomistaja hyötyy energiapuuta kysyvien toimijoiden palveluista metsän uudistusaloilla. Energiapuusta saatavan rahan lisäksi latvusmassan ja kantojen poisto uudistuskohteilta helpottaa maanmuokkaus- ja metsänviljelytoimintoja ja alentaa niiden kustannuksia. Kysyntä vahvaa Metsistä kerättävän energiapuun kysynnän kasvuun on vaikutta Tomi Salo metsäpalvelujohtaja Faktaa Energiapuu antaa metsänomistajille mahdollisuuden lisätuloihin puujalosteiden suhdanteista riippumatta. Vielä 10 vuotta sitten käytiin puukauppaa lähinnä järeästä runkotavarasta. Nyt ovat energiapuunostajat liikkeellä laajalla rintamalla koko Suomessa. Runkotavaran lisäksi kauppaa tehdään nyt myös puunjalostukseen kelpaamattomasta puuaineksesta.! Antti Asikainen professori Lue lisää netistä: nut sekä sateisista kesistä johtuva turvepula että meneillään oleva taloustaantuma, joka on leikannut metsäteollisuuden kapasiteettia. Meillä on valtava pula turpeesta ja metsäteollisuuden sivutuotteista. Näiden puutteessa aluelämpölaitokset hankkivat mieluummin energiapuuta, tai jopa kuitupuuta, kuin ryhtyvät polttamaan kallista öljyä, professori Antti Asikainen Metsäntutkimuslaitoksesta kertoo. Myös metsänomistajat ovat olleet aktiivisia ja ryhtyneet tarjoamaan risukoitaan ja ensiharvennusta kaipaavia metsäalueitaan energiapuuksi. Erityisesti tänä talvena tilanne on muuttunut radikaalisti ja metsäenergian korjuumäärät ovat nousseet voimakkaasti. Vuonna 2007 metsähakkeen käyttö oli Suomessa 3 miljoonaa kuutiometriä ja vuotta myöhemmin yli 30 % enemmän eli kuutioissa 4.2 miljoonaa. Asikainen arvioi nousun jatkuvan myös 2009, ellei tulevasta kesästä tule erityisen pitkä ja kuiva, jolloin turvetta saadaan huomattavasti lisää. Energiapuun kysyntään vaikuttavat myös ympäristöasiat: Suomi on EU-maana sitoutunut bioenergian käytön lisäämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseen vuoteen 2020 mennessä. Muiden bioenergiamuotojen lisäämisen ohella puupolttoaineiden käyttöä pyritään lisäämään ja metsähakkeen käyttötavoitteeksi on asetettu 12 miljoonaa kiintokuutiometriä. Suuri työllistäjä Energiapuutoimiala on ainoa metsäteollisuuden ala, jossa työvoiman kysyntä kasvaa. Energiapuun korjuu voi nostaa myös metsäkoneiden käyttöastetta, sillä sitä voidaan korjata puunkorjuun hiljaisina hetkinä. Tämä tekee alan investoinneista kannattavampia ja luo pohjaa tuleville investointitarpeille. Metsähake, joka on yleisin energiapuusta tuotettu puupolttoaine, työllistää jo yli henkilöä korjuussa, kuljetuksessa ja haketuksessa. Vuosituhannen alussa määrä oli vain noin viidennes nykyisestä ja, mikäli Suomen tavoitteet metsähakkeen käytön lisäämisen suhteen toteutuvat, nopea nousu tulee jatkumaan. Jos koko metsäenergiapotentiaali otetaan käyttöön, puupolttoaineiden käytön kasvutavoitteet saavutettaisiin samalla kun maahamme muodostuisi 4-5 tuhatta työpaikkaa. Jo tässä mielessä metsäenergian käyttöä kannattaa tukea järkevästi ja oikein suunnatusti, Asikainen painottaa. nina garlo-melkas Voimalassa tuotetaan sekä! sähköä että lämpöä. Lämpöä voimala tuottaa noin 750 gigawattituntia (GWh) ja sähköä 525 GWh vuodessa. Lämmöntuotanto vastaa noin puolta Vantaan vuotuisesta lämmöntarpeesta. Polttoaineena voimalassa tullaan käyttämään syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Jätteet poltetaan arinapolttotekniikalla, joka on toimintavarma ja maailmanlaajuisesti käytetyin jätteenpolttotekniikka. Lisäksi polttoaineena käytetään maakaasua, jolla lisätään voimalan energiatehokkuutta. Jätevoimalaa koskeva ympäristölupahakemus jätetään alkuvuodesta Tontilla on jo valmiina jätteenpolton salliva kaava. Voimalan rakentaminen ajoittuu vuosille , joten alustavan aikataulun mukaan se otetaan käyttöön vuonna Jätevoimalahanke on suuri liiketoimintamahdollisuus. Se on myös satojen miljoonien investointi, jonka tulee olla taloudellisesti kannattava. Jätevoimala tukee tavoitteita lisätä päästötöntä ja päästökaupan ulkopuolista energian tuotantoa. Uusi jätevoimala korvaa yhden Martinlaakson voimalaitoksen, viimeistään vuonna 2015 käyttöikänsä loppuun tulevan, tuotantoyksikön. Vantaa tarvitsee lisää lämpöenergiaa myös kaupungin orgaanisen kasvun myötä. Jätevoimala vähentää ympäristöhaittoja ja kaatopaikalle päätyvän sekajätteen määrää. Vantaan Energian hiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa vähenee noin 30 prosenttia. Yhtiön kokonaispäästöt vähenevät noin 20 prosenttia nykyisestä. Hankkeella on myös työllistävä vaikutus. jussi tiihonen

11 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 11 ENERGIATEKNOLOGIAN KLUSTERIOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KLUSTERIOHJELMA Tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen esittelee Vaasan Energiainstituutin Biopolttoainelaboratoriota. KoKonaisvaltainen tieto syntyy yhteistyöllä Energiatutkimus on uusien haasteiden edessä. Mahdollisimman kattavaa tietoa energian tuotannon ja käytön vaikutuksista ei saavuteta ilman mittavaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Suomeen on syntynyt osaamiskeskusohjelman energia- ja ympäristöteknologiaklusterien yhteistyönä merkittävä energiatutkimuksen verkosto. Tutkimusverkostossa ovat mukana Jyväskylän bioenergian tutkimus keskus, Kuopion bioenergian ja käytön vaikutuksia tutkiva Kantiva-tutkimuskeskus, Lahden uusiutuvien energioiden tutkimuskeskus, Oulunkaaren uusiutuvan energian yrityskeskus ja Vaasan energia instituutti. Tutkimustyöhön osallistuu jokaisella alueella useita eri toimijoita. Verkoston kautta yhteistyössä ovat mukana alan tärkeimmät tutkimus- ja oppilaitokset, yritykset sekä muun muassa VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos ja Työterveyslaitos. Nykyisiä ja tulevia haasteita Energiankäyttö ei ole vähenemässä, ja esimerkiksi ilmastonmuutos tuo uusia vaatimuksia energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen. EU:n ilmasto- ja energiapaketti esittää Suomelle uusiutuvan energian käytön lisäämistä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä nykyisestä 28,5 %:sta. Samassa ajassa päästöjä tulisi vähentää 20 % ja liikenteen biopolttoaineiden osuutta lisätä 10 prosenttia. Energiaratkaisut ovat kauaskantoisia, oli kyse lainsäädännön muutoksesta tai kansalaisen yksittäisestä ostopäätöksestä. Uuden yhteistyöverkoston ensimmäinen konkreettinen hanke, omakotitalojen integroitujen energiaratkaisujen tutkiminen, tuo uutta tietoa varsinkin kuluttajille. Verkoston painopiste on erityisesti bioenergian ja muiden uusiutuvien energioiden tutkimuksessa. Tavoitteena on tehdä ennennäkemättömän laaja-alaista energiatutkimusta, lähtien esimerkiksi polttoaineen valmistuksesta aina energian tuotannon ja käytön terveys- ja ympäristövaikutuksiin saakka. Tähän mennessä on tuijotettu liikaa ainoastaan piipusta tulevan hiilidioksidin määrää, jolloin energian kokonaisvaikutukset jäävät huomioimatta, sanoo ympäristöteknologian klusteriohjelman johtaja Mari Pantsar-Kallio. Energia kehdosta hautaan Yksi yhteistyöverkoston ensimmäisistä tutkimuskokonaisuuksista on energianlähteiden koko elinkaaren tutkiminen. Tutkimus vaatii poikkitieteellistä lähestymistapaa, johon ei yksittäisessä tutkimuslaitoksessa pystytä. Esimerkiksi täällä Kuopiossa tutkimme biopolttoaineiden päästö- ja terveysvaikutuksia: eri polttoaineiden ja -tekniikoiden eroja, päästöjen leviämistä lähialueille ja tapoja vähentää niitä. Kokonaisvaltaiseksi tieto muuttuu, kun siihen yhdistetään muualla tutkittava energiaketjun alkupää, kertoo professori Jorma Jokiniemi Kuopion yliopistosta. Kun yhteistyöverkoston jokainen toimija tuo pöytään oman erityisosaamisensa, vältytään tutkimusten päällekkäisyyksiltä, ja resurssit voidaan jakaa mahdollisimman tehokkaasti eri osapuolten kesken. Verkoston avulla löytyy jokaiseen tutkimushankkeeseen maan parhaat osaajat. Lisäksi se helpottaa hankkeista kiinnostuneiden yritysten löytämistä. Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on siirtää tutkimuslaitoksissa saatua tietoa myös yritysten käyttöön siten, että liiketoiminta ja työpaikat lisääntyvät, kuvaa energiateknologian klusteriohjelman johtaja Kari Luoma. Lahden uusiutuvien energioiden tutkimuskeskus käynnistää toimintansa vuoden 2009 aikana. Yhteistyö on kaikkien etu Energian tuotannossa ja käytössä tapahtuu tulevina vuosina suuria muutoksia, ja tutkimustiedon on vastattava uusiin asenteisiin ja tehokkuusvaatimuksiin. Kiristyvän lainsäädännön ja niukkojen taloudellisten aikojen takia kalliit energiainvestoinnit on tehtävä tarkkaan harkiten. Vain laajan, monialaisen yhteistyöverkoston tutkimustulokset antavat mahdollisuuden vertailla eri energiavaihtoehtoja vastuullisesti, kokonaisuutena.tämä koskee niin kuluttajia, yrityksiä kuin lainsäätäjiäkin uudesta yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Ota yhteyttä: Kari Luoma ohjelmajohtaja, Energia - teknologian osaamisklusteri, p Johanna Kilpi-Koski projektipäällikkö,ympäristöteknologian osaamisklusteri, p

12 12 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi H2O CO2 CH4 N2O Lähde: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Lämpötilan vaihtelut pohjoisella pallonpuoliskolla 1 000 vuodessa Lämpötila

Lisätiedot

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille?

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40% ja ilmastopäästöistä 30%. Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Hanna-Liisa Kangas Väitöskirja-aiheen esittely 29.5.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Neljä strategista tavoitetta vuoteen 2030 Toimenpiteet asetettu vuosille 2011-2016 Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Strategiset

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Kuntien Ilmastokonferenssi 13.5.2016 Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot