Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011"

Transkriptio

1 Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kymenlaakson energiaselvitys 3. Arvonmääritys 4. Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot 5. Elinkeinopoliittiset hankkeet 6. Johtopäätökset 7. Jatkoaskeleet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Osakassopimus Synergiat Kuntakohtaiset rahavirrat Kuntakohtaiset omistusosuudet energiajärjestelyn jälkeen PwC 2 Maaliskuu, 2011

3 Kappale 1 Johdanto PwC 3 Maaliskuu, 2011

4 Kymenlaakson energiayhtiöiden historia Selänpään Sähkö Oy Saarento-Jokelan Sähkö Oy Anttilan Voima ja Virta Oy Keski-Valkealan Sähkö Oy Aitomäen Sähkö Oy Kangasrannan Sähköosakeyhtiö Itä-Valkealan Sähköosuuskunta Pihlajasaaren Sähkö Oy Valkealan Sähkö Oy KSS KSS Energia Oy Kymi Oy Kouvolan Sähkö Oy Kuusankosken kunnan sl. Kouvolan kauppalan sähkölaitos Kotkan kaupungin sähkölaitos Kotkan Energia Oy Kotkan sähköliiketoiminnot Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy Haminan kaupungin sähkölaitos Haminan Energia Oy PwC 4 Maaliskuu, 2011

5 Omistuksen nykytilanne Yhteistyösopimus/ Osakassopimus KSOY KSS KEO HEO Nykytilanteessa Kymenlaakson alueella on neljä erillistä energiayhtiötä. KSOY on 13 kunnan yhdessä omistama alueellinen energiayhtiö. KSS Energia on yksin Kouvolan kaupungin omistama energiayhtiö, Kotkan Energia on Kotkan kaupungin ja Haminan Energia Haminan kaupungin omistama energiayhtiö. PwC 5 Maaliskuu, 2011

6 Yhtiöiden keskeiset tunnusluvut Liikevaihdon kehitys E Käyttökatteen kehitys E %/vuosi +5%/vuosi ka. 24% miljoonaa %/vuosi +6%/vuosi miljoonaa ka. 15% ka. 19% ka. 18% KSOY KSS Energia* Kotkan Energia Haminan Energia 0 KSOY KSS Energia* Kotkan Energia Haminan Energia Kommentit Yllä olevissa kuvioissa on esitetty liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykset vuosina E. Vuosien 2008 ja 2009 osalta tiedot ovat toteumia ja vuosien 2010 ja 2011 osalta ennusteita. KSOY:n liikevaihdon on arvioitu kehittyvän kuvatulla aikavälillä keskimäärin 4 % vuotuisesti. Käyttökate kehittyy liikevaihdon kasvun myötä, mutta myös suhteellisen kannattavuuden on ennakoitu paranevan. Vuosien E keskimääräinen käyttökate on 24 %. KSS Energian liikevaihto kasvaa arvion mukaan keskimäärin 5 % vuotuista vauhtia. Käyttökatteen kehitys on positiivista myynnin kehityksen myötä. Keskimääräinen katetaso aikavälille E on 15 %. Kotkan Energian liikevaihdon kasvu on arvion mukaan nopeaa, sillä keskimääräinen vuosikasvu on 11%. Käyttökate oli matala vuonna 2008, mutta korjaantuu yli 20%:n tasolle seuraavina vuosina. Aikavälin keskimääräinen käyttökate on 19% Haminan Energian liikevaihto kasvaa 6 % vuositasolla ja käyttökate paranee niin liikevaihdon kasvun kuin parantuneen kannattavuuden seurauksena. Keskimääräinen käyttökatteen taso on 18 %. * KSS:n historialukuihin on lisätty myös Vari nykyisessä liiketoimintalaajuudessa. PwC 6 Maaliskuu, 2011

7 Energialiiketoiminnan tulevaisuuden haasteet Ilmastonmuutos Pyrkimys kohti CO2-neutraalia tuotantoa investointitarpeet tuotantoon EU:n ja kansallisten ohjaustoimien vaikutus tuotantoon ja tuotteiden kilpailukykyyn Rakentamistehokkuus ja energian ominaiskulutuksen pieneneminen Yhteiskunnan sähköistyminen Älykkäät sähköverkot (Smart Grid) Merkittävä investointitarve verkkoon Hajautuneen tuotannon hallinta Sähköverkkojen roolin muuttuminen (tuotannon ja kulutuksen optimointi) Markkinoiden kehittyminen Eurooppalaisten tukkumarkkinoiden yhdentyminen Yhteiset pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat Kaukolämmön kanssa kilpailevien lämmitysmuotojen kehittyminen Toimialan regulaatio Sähkö- ja kaasuverkonregulaatio tavoittelee tehokkuutta ja entistä parempaa toimitusvarmuutta Kilpailuvirasto selvittää kaukolämmön hinnoittelun kohtuullisuutta Tuotannon ja verkostojen rakentamisen luvitus raskasta Tulevaisuuden energiatoimijoiden keskeisiä menestystekijöitä ovat investointikyky, operatiivinen tehokkuus ja kyky hallita ohjaus- ja sääntely-ympäristöä PwC 7 Maaliskuu, 2011

8 Kappale 2 Kymenlaakson energiaselvitys PwC 8 Maaliskuu, 2011

9 Selvityksen tausta Helmikuussa 2010 tuli tietoon ehdotus, jonka mukaan KSOY:n koko osakekanta myytäisiin KSS Energialle, Kotkan Energialle ja Haminan Energialle sekä Porvoon ja Lahden kaupunkien energiayhtiöille. Maaliskuussa 2010 KSOY:n hallitus esitti, että selvitetään ehdotetun järjestelyn lisäksi myös muita omistajastrategisia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten energiayhtiöiden piirissä. Kymenlaaksolaisten energiayhtiöiden omistajakunnat päättivät pidetyssä kokouksessa yksimielisesti tehdä valmistelevan selvityksen kuntien energiaomistuksista, niiden kehitysvaihtoehdoista ja rakenteellisesta uudelleenjärjestelystä. Selvitystä ohjaamaan valittiin ohjausryhmä, jossa ovat mukana kaikkien kolmentoista omistajan kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä KSOY:n hallituksen puheenjohtaja. Ohjausryhmän tueksi perustettiin yhtiön edustajista koostuva työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii KSOY:n hallituksen puheenjohtaja. Ohjausryhmä kutsui PwC:n toimimaan asiantuntijana selvitystyössä Ohjausryhmä on kokoontunut syksyn ja talven aikana yhteensä neljä kertaa ja työryhmä kolme kertaa. Ohjausryhmän työ on keskittynyt seuraavien sisältöjen ympärille Yhtiöiden arvonmäärityksen tarkastelu Mahdollisen yritysjärjestelyn rakennevaihtoehtojen tarkastelu Keskeisten kipupisteiden tunnistaminen Omistajien pääomien vapautuksen, omistusosuuden ja tulevien tuottojen tarkastelu Synergialähteiden ja-potentiaalin tarkastelu Osakassopimuksen lähtökohdat Ohjausryhmä esittää valmistelemansa selvityksen omistajakunnille järjestettävässä omistajakokouksessa. PwC 9 Maaliskuu, 2011

10 Selvityksen keskeiset tavoitteet Uusi osakassopimus Hallintoneuvosto ja hallitus Uusi Energia Oy Sähkön myynti, -hankinta ja -tuotanto Sähköverkko Kaukolämpö Maakaasu Verkonrakennus Muut liiketoiminnat Kymenlaakson energiaselvityksen keskeisenä periaatteena on synnyttää Kymenlaakson alueen energiayhtiöistä yksi yhteinen kuntien täysin omistama kokonaisuus, Uusi Energia Oy ( Uusi Energia ). Uusi Energia mahdollistaa yksittäisiä yhtiöitä tehokkaamman kokonaisuuden kasvaneen yrityskoon ansiosta. Keskeisiä osatekijöitä ovat: Operatiivisten resurssien tehokkaampi hyödyntäminen Mahdollisuus optimoida verkko- ja tuotantoinvestointeja paremmin suuressa kokonaisuudessa Kehittämisresurssit ja kilpailukyky kasvavat johtuen oleellisesti suuremman kokonaisuuden tuomasta riskinotto- ja panostusmahdollisuuksista Raaka-ainehankintojen keskittäminen useampien lämpölaitosten tarpeisiin Uusi Energian tarkoituksenmukainen yhtiörakenne muotoutuu jatkoselvitysvaiheessa (liiketoiminnot vs. erilliset tytäryhtiöt). PwC 10 Maaliskuu, 2011

11 Selvityksen keskeiset reunaehdot ottavat huomioon omistajan, asiakkaan ja yhtiön näkökulmat ja tarpeet Vakaa osinkotuotto omistajille ja mahdollisuus pääomien vapauttamiseen Omistajat Järjestelyssä vapautuu merkittävä määrä pääomia ja uusi yhtiö kykenee tuottamaan riittävää osinkotuottoa omistajilleen. Energiaomistukset kootaan yhteen, eikä niistä luovuta. Nykyiset omistajat säilyvät omistajina ja päätöksentekijöinä. Kilpailukykyistä ja toimitusvarmaa energiaa asiakkaille Asiakkaat Pääomien vapauttaminen ei vaikuta asiakashinnoitteluun. Hinnoittelusta päättävät edelleen omistajakuntien valitsemat toimielimet. Paikallisen toiminnan hinnoittelu perustuu paikallisiin olosuhteisiin. Energialiiketoiminta jatkaa terveellä pohjalla Yhtiö Yhtiön mahdollisuus toiminnan kehittämiseen ja laatuun turvataan. Muuttuvan toimintaympäristön haasteet voidaan ottaa vastaan. Saavutetaan volyymihyötyjä menettämättä paikallisuutta. PwC 11 Maaliskuu, 2011

12 Kappale 3 - Arvonmääritys PwC 12 Maaliskuu, 2011

13 Yleistä arvonmäärityksestä Ketkä tarvitsevat arvonmääritystä ja millaisissa tilanteissa Yrityksen ostaja tai myyjä, joka tarvitsee tiedon yrityksen käyvästä arvosta Yritysten omistajat, kun fuusiotilanteessa tulee määrittää keskinäiset omistusten arvot Kasvuyritykset rahoitustilanteissa Yksityiset tai yritykset myydessään tai ostaessaan osakkeita muilta osakkeenomistajilta Konsernit yrityskauppojen kauppahinnan allokointia varten (tase-erittäin tai yrityksittäin) Arvonmääritys Kymenlaakson energiaselvityksessä Kymenlaakson energiajärjestelyssä on kyse fuusiotilanteesta, jolloin yhtiöiden ja omistajien arvosuhteet tulee selvittää omistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi Arvonmääritys on tehty liiketoimintakohtaisesti, jolloin järjestelyssä voidaan huomioida yhtiöiden liiketoimintakohtaiset tarpeet ja vaatimukset PwC 13 Maaliskuu, 2011

14 Keskeiset oletukset Hinnoittelu ja arvonmääritys Hinnoittelu on keskeinen yritysten arvoon vaikuttava tekijä. Stand alone arvonmäärityksessä yhtiöille on määritetty liiketoiminta-arvot, jotka perustuvat kunkin yhtiön tulevaan (ennustettuun) hinnoittelurakenteeseen. Asiakashinnat ja energiajärjestely Koska energiajärjestelymallien rahavirrat perustuvat stand alone arvonmäärityksiin ei energiajärjestelyllä lähtökohtaisesti ole vaikutusta asiakashintoihin. Osakassopimus ja hinnoittelu Osakassopimuksessa voidaan sopia hinnoittelun periaatteista ja peruslähtökohdista rajoittamatta tarpeettomasti yhtiön toimintaedellytyksiä. Ydinvoima Uusiutuva energia Päästökauppa Eduskunta myönsi TVO:lle ja Fennovoimalle luvat (periaatepäätös) uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen. Arvonmäärityksessä ei ole huomioitu yhtiöiden mahdollisia investointeja uusiin ydinvoimalaitoksiin ydinvoimavalmisteluiden keskeneräisyyden vuoksi. Uusiutuvan energian velvoitepaketti julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta Tuulivoimalle takuuhinta 83,5 /MWh (105,3 /MWh ennen vuotta 2015) Sähköntuotannon muuttuva metsähaketuki 18 -> 0 /MWh Arvonmäärityksessä on huomioitu tuulivoimaan kohdistuva tuki, mutta metsähaketukea ei ole voitu huomioida, sillä käytössä ei ole ollut riittävän yksityiskohtaista tietoa biopolttoainekäytöstä. Kotkan ja Haminan osalta päätetyt tuulivoimainvestoinnit on otettu huomioon. Jatkossa päästöoikeuksia jaetaan toimialoille osin huutokaupalla, osin ilmaiseksi. KSOY: KVO tuotannosta on tehty erillisarvonmääritys perustuen KVO:n tuottamaan sarja- ja tuotantolaitoskohtaiseen tietoon. Päästöoikeuksien ilmaisjaon loppuminen on huomioitu arvonmäärityksessä täysimääräisesti, mikä näkyy tiettyjen KVO- sarjojen matalana tai jopa negatiivisena arvona. KSS Energian, Kotkan Energian tai Haminan Energian päästöoikeuksien ilmaisjaon loppumista ei ole huomioitu arvonmäärityksessä, koska käytössä ei ole ollut riittävän yksityiskohtaista tietoa analyysin tekemiseen (fossiilisten käyttö laitoskohtaisesti). PwC 14 Maaliskuu, 2011

15 Arvonmääritysmenetelmät Arvonmääritysmenetelmät Markkinalähtöinen Kustannuslähtöinen Tuottoarvo Toteutuneisiin kauppoihin tai vastaaviin noteerattuihin yhtiöihin perustuva Vertaileva arvonmääritys Jälleenhankintahintaan perustuva Tuleviin tuottoihin perustuva Substanssiarvonmääritys Tuottoarvoperusteinen arvonmääritys Markkinalähtöisessä arvonmäärityksessä yrityksen arvo perustuu markkinoiden arvioon vastaavanlaisista yrityksistä. Vertailu suoritetaan suhteessa pörssiyhtiöihin tai hiljattain suoritettuihin yrityskauppoihin. Kustannuslähtöisessä arvonmäärityksessä yrityksen arvo lasketaan taseomaisuuden jälleenhankinta- ja teknisten nykykäyttöarvojen avulla. Menetelmä ei huomioi yrityksen kykyä tuottaa kassavirtaa ja osinkoa omistajilleen. Tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen lähtökohta on, että yrityksen omistajan saama tuotto (joko suoraan tai yrityksen arvonnousun kautta) riippuu yrityksen toiminnan tuottamasta kassavirrasta. Yrityksen omistuksen arvo (tuottoarvo) on yrityksen omaisuuden tuottama positiivinen kassavirta omistajille tulevaisuudessa. Energiaselvityksessä lähtökohtana on ollut yhtiön tuottama liiketoiminnallinen arvo omistajalle, jolloin kyseeseen tulevat markkina- ja tuottoarvolähtöiset arvonmääritystavat. Substanssiarvoon perustuva arvonmääritys ei ota huomioon liiketoiminnallista kokonaisuutta, vaan keskittyy yksittäisten omaisuuserien investointikustannuksiin. Energiaselvityksen laskelmat perustuvat yhtiökohtaisiin arvonmäärityksiin, jotka on tehty liiketoimintokohtaisesti. Arvonmäärityksen tekeminen on edellyttänyt liiketoimintokohtaista analyysia markkinaolosuhteista ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista. PwC 15 Maaliskuu, 2011

16 Liiketoiminnan arvo vs. oman pääoman arvo Liiketoiminnan arvo (EV) Oman pääoman (osakekannan) arvo Nettovelat Vapaa kassavirta (FCF) WACC Yrityksen liiketoiminnan arvo (EV) = Oman pääoman/ osakekannan arvo Yhtiön liiketoiminnan arvo (EV) muodostuu yhtiön tuottamista arvioiduista tulevaisuuden kassavirroista. Tulevaisuuden epävarmuus huomioidaan laskelmassa riskiä kuvaavalla korkotekijällä (WACC). Liiketoiminnan arvoja vertailemalla voidaan verrata yritysten kokoa toisiinsa. Omistajien omistuksen (oma pääoma) arvo on kuitenkin liiketoiminnan arvo vähennettynä nettoveloilla. Oman pääoman arvo on kuntien omistuksen arvo. PwC 16 Maaliskuu, 2011

17 Liiketoiminta-arvojen vertailu Kaikkien yhtiöiden liiketoiminta-arvojen alustava haarukka miljoonaa Kontribuutiovertailu Liiketoiminta-arvojen jakauma arvonmäärityksen mukaan 8 % KSOY % 49 % KSOY KSS KSS Energia % Kotkan Energia Haminan Energia Kotkan Energia Käyttökatteen jakauma 2010 ennusteen mukaan 8 % Ham inan Energia % 49 % 27 % Yllä olevassa graafissa on esitetty Kymenlaakson energiayhtiöiden liiketoiminta-arvojen vaihteluväli perustuen tuotto- ja markkinalähtöisiin arvonmääritysmenetelmiin. Markkinalähtöisessä menetelmässä yhtiöitä on verrattu pörssilistattuihin eurooppalaisiin energiayhtiöihin ja hiljattain toteutuneisiin yrityskauppoihin, joiden arvostuskertoimia eli liiketoiminnan arvon suhdetta liiketoiminnan kannattavuuteen on sovellettu Kymenlaakson yhtiöihin. Menetelmät antavat saman suuntaiset tulokset ja niiden perusteella on arvioitu, että yhtiöiden käyvät arvot olisivat yllä esitettyjen arvohaarukoiden sisällä. Käypä arvo kuvaa arvoa, joka olisi saatavissa vapailta markkinoilta esim. huutokauppatilanteessa. Sekä tuottoarvo- että markkinalähtöisessä arvonmäärityksessä liiketoiminnan arvo syntyy yhtiön kannattavuudesta. Tätä tukee kontribuutiovertailu, jossa yhtiöiden liiketoiminta-arvojen ja käyttökatteiden vertailu antaa lähes saman lopputuloksen yhtiöiden suhteellisista arvoista. PwC 17 Maaliskuu, 2011

18 Oman pääoman arvot Oman pääoman arvot tuottoarvolaskennan perusteella 350 KSOY KSS Energia miljoonaa Kotkan Energia Haminan Energia 30 0 EV Nettovelka OPO EV Netto-Kouvolavelka laina OPO EV Nettovelka OPO EV Nettovelka 24 OPO Yhtiöiden oman pääoman arvot saadaan vähentämällä edellä lasketuista liiketoiminnan arvoista arvioidut yhtiökohtaiset nettovelat (korolliset velat likvidit varat). Liiketoiminnan arvot (EV) perustuvat tuottoarvonmääritykseen ja nettovelat arvioituun vuoden 2010 lopun tilanteeseen. Kouvolan myöntämä laina KSS Energialle on eriytetty kuvassa. Laina kuuluu yrityksen kannalta nettovelkoihin, mutta Kouvolan kaupungille se on energialiiketoimintaan sitoutunutta pääomaa, joka yritysjärjestelyssä tuloutuisi takaisin kaupungin kassaan. PwC 18 Maaliskuu, 2011

19 Energiaomistusten arvot Arvo neljässä yhtiössä yhteensä 530 miljoonaa euroa Energiaomistuksen arvo kunnittain 250 Ohessa on kuvattu kuntakohtaiset energiaomistusten arvot kussakin yhtiössä. miljoonaa ,4 142,8 146,6 63,0 53,9 23,8 44,8 80,2 30,1 42,1 38,7 21,1 10,3 7,2 6,8 6,5 4,9 3,4 1,0 KSOY:n energiaomistuksen arvo on yhteensä 297 miljoonaa edellisen sivun kuvan mukaisesti. Omistuksen arvo jakautuu kunnille omistusosuuksien mukaisesti. Kouvolalla, Kotkalla ja Haminalla on lisäksi merkittävä omistus omissa kaupunkiyhtiöissään. Kouvolan kaupungin energiaomistusten arvo nousee yhteensä 191 miljoonaan, josta 146,6 miljoonaa tulee KSS omistuksesta ja 44,8 miljoonaa KSOY omistuksesta. Kotkan kaupungin energiaomistusten arvo on yhteensä 143 miljoonaa, josta 63 miljoonaa tulee Kotkan energian omistuksesta ja 80,2 miljoonaa KSOY omistuksesta. KSOY Haminan Energia Kotkan Energia KSS Energia Haminan kaupungin energiaomistusten arvo on yhteensä 54 miljoonaa., josta 23,8 miljoonaa tulee Haminan energiasta ja 30,1 miljoonaa KSOY omistuksesta. PwC 19 Maaliskuu, 2011

20 Hinnoittelupotentiaali Arvonmääritys perustuu yhtiöiden tämän hetkiseen hinnoitteluun ja hintaennusteisiin. Yhtiöillä on tietyissä liiketoiminnoissa hinnoittelupotentiaalia, jonka käyttöönotto nostaisi yrityksen ja sen omistajien omistuksen arvoa. Hinnoittelupotentiaalin käyttöönotosta tulee sopia erikseen osakassopimuksessa. Sähköenergia Sähkön siirtohinta Hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla, joten arvonmäärityksessä käytetyissä hinnoissa ei ole korotusvaraa. Hintaa valvoo EMV ja hinnoittelulle on olemassa yläraja. Arvonmäärityksessä käytetyissä hinnoissa on korotusvaraa nykyvalvonnan puitteissa KSOY:n, KSS:n ja Haminan Energian osalta. Maksimihinnoilla yritysten liiketoiminta-arvot nousevat seuraavasti: KSOY: 37 miljoonaa KSS 24 miljoonaa Haminan Energia 5 miljoonaa Kaukolämpö Kaukolämmön hintaa ohjaa kustannusvastaavuusperiaate, mutta hintaa ei säännellä sähkön siirtohinnan tavoin. 3 /MWh korotus kaukolämmön hinnoissa kasvattaa Kotkan Energian ja KSS:n liiketoimintaarvoja 24 miljoonalla. Maakaasu Maakaasussa yrityksillä ei ole merkittävää arvonnousupotentiaalia. PwC 20 Maaliskuu, 2011

21 Kappale 4 Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot PwC 21 Maaliskuu, 2011

22 Kappale 4.1 Järjestelyssä mukana KSOY, KSS ja KEO PwC 22 Maaliskuu, 2011

23 Järjestelyn rakenne ja rahoitus Yritysjärjestelyn toteutusmalli Kommentit Ensisijaisessa järjestelymallissa nykyiset omistajakunnat perustavat uuden yhtiön, Uusi Energia Oy:n. Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia hankkii KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian osakkeet. Järjestelyssä omistajakunnat saavat energiaomistustaan vastaavan summan rahaa kauppahintana ja sitoutuvat sijoittamaan osan saamastaan rahasta takaisin uuteen yhtiöön. Energiaomistuksen arvon ja takaisinsijoituksen välinen erotus jää kunnille pääoman vapautuksena. Uusi Energia Oy Järjestelyssä kunnat eivät luovu energiaomistuksistaan, vaan omistavat ne rakennejärjestelyiden jälkeen yhdessä. Lisäksi energiayhtiöiden nykyiset velat poistuvat kaupunkikonsernien taseista ja omistuksen nykyiset kirjanpitoarvot korvautuvat yhtiöiden käyvillä arvoilla. 100 % Omistajien pääoman vapautuksen määrä vaikuttaa Uusi Energia Oy:n tulevaan rahoitusrakenteeseen (oman ja vieraan pääoman suhde). Mitä enemmän pääomia vapautetaan sitä enemmän yhtiö velkaantuu. KSOY KSS KEO Mallinnetussa rakenteessa KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian kauppa rahoitetaan 55 %:sti omalla pääomalla ja 45 %:sti velalla. Tämän järjestelyn taloudelliset vaikutukset Uusi Energia Oy:lle ja omistajakunnille on suuntaa-antavasti havainnollistettu seuraavilla sivuilla. Järjestely voidaan toteuttaa myös siten, että joku olemassa olevista yhtiöistä hankkii omistukseensa muut järjestelyyn osallistuvat yhtiöt. Vaihtoehtoisten mallien keskeiset rahavirtavaikutukset on esitetty sivulla 35. PwC 23 Maaliskuu, 2011

24 Uusi Energian keskeiset tunnusluvut Liikevaihdon kehitys Käyttökatteen kehitys miljoonaa miljoonaa Kassavirta ennen osingonmaksua Kommentit miljoonaa E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Ylävasemmalla on esitetty Uusi Energian liikevaihto vuosille Keskimääräinen liikevaihdon kasvu on 2.3 % vuosittain. Uusi Energian ennustettu käyttökate pysyy vuoteen 2013 asti 60 miljoonassa. Kannattavuutta heikentävät sähkön markkinahintaennusteen lasku ja päästökaupan ilmaisjaon loppuminen. Kannattavuus kääntyy kasvu-uralle vuoden 2014 jälkeen OL3:n ja tuulivoimainvestointien käyttöönoton seurauksena. Keskimääräinen käyttökatteen kasvu on 2.5 % vuosittain. Yhtiöiden suuret investointiennusteet (mm. etäluettavat mittarit) vuosille laskevat Uusi Energian kassavirtaa enenen osingonmaksua. Uusi Energian kassavirta nousee vuoden 2014 Huom: Tulevat tuulivoimainvestoinnit sekä leasingtakaisinostot 24 rahoitetaan lisälainalla. (etäluettavat mittarit asennettu). Maaliskuu, jälkeen kannattavuuden parantuessa ja investointien madaltuessa PwC 2011

25 Omistusosuudet Kunta KSOY Kotkan Energia Omistusosuudet kunnittain KSS Energia Uusi Energia Askola 1.6 % 1.0 % Hamina 10.1 % 6.0 % Hollola 0.3 % 0.2 % Hämeenkoski 3.5 % 2.1 % Kotka 27.0 % 100 % 27.9 % Kouvola 15.1 % 100 % 37.7 % Lapinjärvi 7.1 % 4.2 % Loviisa 14.2 % 8.4 % Luumäki 2.3 % 1.4 % My rsky lä 2.4 % 1.4 % Orimattila 13.0 % 7.7 % Pukkila 1.2 % 0.7 % Virolahti 2.2 % 1.3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % Ohessa on esitetty kuntien nykyiset omistusosuudet niiden omistamista energiayhtiöistä ja energiayhtiöiden fuusion jälkeiset omistusosuudet Uusi Energiassa Kuntien omistusosuudet Uusi Energiassa määräytyvät nykyisten energiaomistusten suhteissa. Keskeisenä oletuksena on, että kaikki kunnat tekevät suhteellisesti samansuuruisen takaisinsijoituksen Uusi Energiaan (takaisinsijoitusprosentti on sama). Omistusosuudet täsmentyvät toisessa selvitysvaiheessa tarkentuvan analyysin ja rakenteen mukaisesti. Järjestelyssä kunnat eivät luovu energiaomistuksistaan, vaan omistavat ne rakennejärjestelyiden jälkeen yhdessä. PwC 25 Maaliskuu, 2011

26 Omistusten arvot Kuntakohtaiset omistuksen arvot miljoonaa ,4 142,8 42,1 38,7 30,1 21,1 10,3 7,2 6,8 6,5 4,9 3,4 1,0 Viereisessä kuvassa on esitetty energiaomistusten kuntakohtaiset arvot. Luvut eivät sisällä Haminan osuutta Haminan Energiasta, joka ei ole mukana tässä järjestelyvaihtoehdossa. Arvonmääritysten mukainen energiaomistusten laskennallinen yhteenlaskettu arvo KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian osalta on 506 miljoonaa. Pääoman vapautuksen ja osinkojen suhteen optimoimiseksi on kuitenkin edullisempaa, että järjestely toteutetaan laskennallista arvoa matalammalla hinnalla. Tällöin uuden yhtiön taserakenne pysyy edullisempana ja mahdollistaa paremman osingonmaksukyvyn tulevina vuosina. Arvojen pudottamisella ei ole vaikutusta kuntien omistussuhteisiin ensisijaisessa mallissa. Kuitenkin KSOY:n tai KSS:n toimiessa ostavana yhtiönä tällä olisi vaikutusta ja siksi näissä tapauksissa on omistuksen arvoina on käytetty suoraan arvonmäärityksen tuloksia. PwC 26 Maaliskuu, 2011

27 Takaisinsijoitukset Kuntakohtaiset takaisinsijoitukset 140 Viereisessä kuvassa on esitetty kuntakohtaiset takaisinsijoitukset. miljoonaa ,3 86,8 Kukin kunta sijoittaa Uusi Energia Oy:hyn saman suhteellisen osuuden oman energiaomistuksensa arvoon nähden. Takaisinsijoitusprosenttina järjestelyssä on 70 %, mikä johtaa tavoiteltuun rahoitusrakenteeseen. Takaisinsijoitukset ovat tässä vaiheessa alustavia ja ne tulevat tarkentumaan seuraavassa selvitysvaiheessa ,2 24,1 18, ,1 6,4 4,5 4,2 4,0 3,0 2,1 0,6 0 PwC 27 Maaliskuu, 2011

28 Pääoman vapautukset Kuntakohtaiset pääoman vapautukset ,4 Vasemmalla on esitetty pääoman vapautukset kuntakohtaisesti ,0 22,0 Kukin kunta saa pääoman vapautusta saman suhteen perusteella, jolla myös takaisinsijoitus lasketaan. Pääoman vapautus on siis omistuksen arvon ja takaisinsijoituksen erotus. miljoonaa ,4 51,4 38,1 38,1 11,5 10,5 8,2 5,8 2,8 2,0 1,9 1,8 1,3 0,9 0,3 Pääoman vapautuksen taso on tässä vaiheessa alustava ja se tarkentuu selvityksen seuraavassa vaiheessa. Kouvolan kaupungin pääoman vapautukseen kuuluu myös KSS Energialle myönnetty laina, joka vapautuu energiajärjestelyn yhteydessä. Kaikki omistajakunnat hyötyvät osakkeiden uudelleenarvostuksesta, sillä järjestelyn toteutuessa KSOY, KSS Energia ja Kotkan Energia arvostetaan nykyistä kirjapitoarvoaan korkeampaan arvoon, joka vahvistaa osaltaan omistajakuntien taseita. Energiayhtiöiden velat poistuvat Kouvolan, Haminan ja Kotkan kaupunkikonsernien taseista rahoitusjärjestelyn yhteydessä. PwC 28 Maaliskuu, 2011

29 Tulevaisuuden tuotto Keskimääräinen osinko * 4,0 3,5 3,74 Ohessa on esitetty mallinnettu keskimääräinen osinkotuotto vuosille Summa on esitetty vuoden 2010 rahan arvossa. 3,0 2,77 Osingonjakoperuste on puolet tilikauden tuloksesta. Osingonjaosta sovitaan erikseen osakassopimuksessa. miljoonaa 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,83 0,77 0,60 0,42 0,21 0,14 0,13 0,13 0,10 0,07 0,02 Ensimmäinen osinko on pääoman vapautuksesta johtuen mallinnettu maksettavaksi vasta vuoden 2013 tuloksesta. Mikäli omistajille on kuitenkin tärkeää saada osinkoa kaikkina vuosina voidaan energiajärjestelyn rakenne suunnitella jatkoselvitysvaiheessa niin, että osinkoa maksetaan heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Laskelmiin ei ole tässä vaiheessa huomioitu synergiaetuja, jotka toteutuessaan mahdollistavat esitettyä korkeammat osingot. 0,0 * Reaalinen osinko vuoden 2010 rahassa. PwC 29 Maaliskuu, 2011

30 Kappale 4.2 Muut vaihtoehdot PwC 30 Maaliskuu, 2011

31 Muut rakennevaihtoehdot Vain KSOY ja KEO ovat mukana järjestelyssä Vain KSOY ja KSS ovat mukana järjestelyssä Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy 100 % 100 % KSOY KEO KSOY KSS Kaikki Kymenlaakson energiayhtiöt ovat järjestelyssä Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy Kommentit Ohessa on kuvattu energiajärjestelyn rakenteet vaihtoehtoisilla yrityskombinaatioilla. Kaikissa kombinaatioissa on myös mahdollista suorittaa energiajärjestely siten, että KSOY toimii ostajayrityksenä Uusi Energia Oy:n sijasta. Neljän yhtiön mallissa on valmisteltu myös vaihtoehto, jossa KSS toimii ostajana. 100 % KSOY KSS HE KEO PwC 31 Maaliskuu, 2011

32 Kappale 5 - Elinkeinopoliittiset hankkeet PwC 32 Maaliskuu, 2011

33 Elinkeinopoliittiset tavoitteet Omistajat Hallintoneuvosto ja hallitus Energia- ja elinkeinopoliittiset hankkeet Uusi Energia Oy Sähkön myynti, -hankinta ja tuotanto Sähköverkko Oy Kaukolämpö Maakaasu Verkonrakennus Muut liiketoiminnat ja/tai Lähtökohtaisesti hankkeet on tarkoituksenmukaista toteuttaa ensisijaisesti Uusi Energia Oy:n toimesta Uudessa rakenteessa yhtiöllä on myös mahdollisuus ja laajemmat resurssit osallistua mittaviin ja vahvasti paikallisiin energiaja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin yhdessä sovittavin periaattein perustamalla yhteisyrityksiä kuntien kanssa. Kuvassa esimerkinomainen malli elinkeinopoliittisten hankkeiden rakenteeksi % % Paikallis1 Oy % % Paikallis2 Oy % % Paikallis3 Oy Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 PwC 33 Maaliskuu, 2011

34 Kappale 6 Johtopäätökset PwC 34 Maaliskuu, 2011

35 Yhteenveto järjestelyvaihtoehdoista Järjestely v aihtoehto m ilj. Keskeisimmät tunnusluvut kaikista energiajärjestelyn vaihtoehdoista KSOY, KSS ja KEO m ukana Perusmalli % KSOY ostaa % KSS ostaa % KSOY ja KEO m ukana Perusmalli % KSOY ostaa ** % KSOY ja KSS m ukana Perusmalli % KSOY ostaa % Kaikki neljä yhtiötä mukana Pääom an vapautus Keskim. osinko * Kassa vuonna 2020 Om avar.-% v uonna 2020 Perusmalli % KSOY ostaa % KSS ostaa % Kommentit Viereiseen taulukkoon on koottu kaikkien edellä mainittujen energiajärjestelyvaihtoehtojen keskeisimmät tunnusluvut. Pääoman vapautus -sarake kertoo kunnille tulevan pääoman vapautuksen nykyisellä rahoitusrakenteella (oman pääoman osuus 55% ja vieraan pääoman osuus 45%). Niissä vaihtoehdoissa, joissa KSOY toimii ostajana, pääoman vapautusta tulee vain Kouvolalle ja Kotkalle. Keskimääräinen osinko antaa kuvan tulevasta osinkotasosta suunnitellulla rahoitusrakenteella. Oheisessa taulukossa ei ole otettu huomioon synergioita, jotka toteutuessaan parantavat osingonmaksukykyä tässä esitetystä. Kassan taso vuonna 2020 kuvaa yrityksen arvioitua rahoitustilannetta vuosikymmenen lopussa. * Reaalinen osinko vuoden 2010 rahassa. ** Kun KSOY ostaa KEO:n, velkarakenteeksi on oletettu 25% omaa pääomaa ja 75% vierasta pääomaa. PwC 35 Maaliskuu, 2011

36 Järjestelyn vaikutukset asiakashintoihin Sähköenergia Hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla, joten energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta hintoihin. Sähkön siirtohinta Hintaa valvoo EMV ja hinnoittelulle on olemassa yläraja. Järjestely voidaan toteuttaa pitämällä verkkoyhtiöt erillisinä yhtiöinä (Vaihtoehto A) tai fuusioimalla ne toisiinsa (Vaihtoehto B). Vaihtoehto A) Järjestely ei vaikuta asiakashintoihin. Vaihtoehto B) Kokonaishinnoitteluun energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta, mutta hintojen yhtenäistäminen nostaa siirtohintoja toisilla alueilla ja laskee toisilla alueilla. Järjestelyn lopullinen rakenne ja hinnoitteluvaikutus määräytyy jatkoselvitysvaiheessa. Kaukolämpö Kaukolämmön hinta perustuu paikallisiin olosuhteisiin jatkossakin ja siten energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta asiakashintoihin. Sovellettavista hinnoitteluperiaatteista sovitaan omistajien kesken järjestelyn toteutusvaiheessa. PwC 36 Maaliskuu, 2011

37 Järjestelyn keskeiset hyödyt sidosryhmille ja yhtiölle Omistajat Yhtiö pysyy nykyisten omistajien hallinnassa Järjestelyssä omistajat voivat vapauttaa osan sitoutuneesta pääomasta Osingonmaksukyky ja arvonnousupotentiaali turvataan myös tulevaisuudessa Osakeomistusten arvostaminen käypään arvoon tervehdyttää kuntataseita Elinkeinopolitiikka Isompi kokonaisuus mahdollistaa elinkeinopoliittisten hankkeiden tehokkaan toteuttamisen Kykenee hyödyntämään tehokkaasti alueen uusiutuvan energian potentiaalia Asiakkaat Kilpailukykyinen palveluiden tuottaja Suurempi yhtiö pystyy aikaisempaa paremmin palvelemaan asiakkaita myös paikallisesti Luotettava pitkäaikainen paikallinen kumppani Uusien energialiitännäisten palveluiden tuottaja Liiketoiminnallinen lähtökohta Toiminnallinen synergiapotentiaali voidaan hyödyntää Uudella yhtiöllä on vahva tase Muodostuu Suomen toiseksi suurin kuntaomisteinen energiayhtiö, jolla on merkittävä painoarvo toimialan kehityksessä Iso kokonaisuus on houkuttelevampi työnantaja osaavalle työvoimalle Monipuolisempi tuotantoportfolio antaa vakautta energianhankintaan Lisääntynyt riskinottokyky parantaa toiminnan kehittämisedellytyksiä PwC 37 Maaliskuu, 2011

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa CALPRO OY Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 21.1.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TOTEUTETUT TOIMENPITEET... 1 3 KÄSITTELYN

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Liite 4. Digia Oyj. Tilinpäätös 2009. Juha Varelius Toimitusjohtaja

Liite 4. Digia Oyj. Tilinpäätös 2009. Juha Varelius Toimitusjohtaja Digia Oyj Tilinpäätös 2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto 120,3 MEUR, laskua 2,3 prosenttia (123,2 MEUR) Liikevoitto negatiivinen -7,8 MEUR (13,4 MEUR) Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

Q liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen

Q liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen Q3 2017 liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen KESKEISTÄ Q3 2017 HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU 4,5% Liikevaihto kasvoi 4,5% 195,4 milj. euroon (187,0) vertailukelpoinen

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

E.ON Kainuu Oy:n muut osakkeenomistajat ovat Kajaanin kaupunki (37,47 %) ja Sotkamon kunta (11,98 %).

E.ON Kainuu Oy:n muut osakkeenomistajat ovat Kajaanin kaupunki (37,47 %) ja Sotkamon kunta (11,98 %). Kunnanvaltuusto 4 17.06.2013 E. ON Kainuun Oy:n ja Karhu Voima Oy:n osakkeiden ostaminen KVALT 4 Khsal 28 Kunnanjohtaja E.ON-konserni on maailman suurin yksityisessä omistuksessa oleva energiayhtiö, jonka

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys 3.5.2012 Juha Lindholm Oma henkilökuva lyhyesti: DI, ikä 58 Energia-alalla

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen

HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen 9.3.2017 HAAPAVEDEN ENERGIA OY Kaupunki omistaa 100 % Energia ostetaan Vapolta, sopimus on voimassa 12/2025 saakka Kaukolämmön hinta edullinen

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi

Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi Esityksen sisältö Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi Elinvoimainen ja valtakunnallinen yleishyödyllinen ja kohtuuhintainen vuokra-asuntotoimija,

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Tilikausi Yhtiön toiminimi on KPK THH Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 5 Osakkuus yhtiössä ja omistus 6 Osakkeiden

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Merkittävä strateginen hanke Oriola KD:lle Oriola KD Oyj on allekirjoittanut sopimuksen,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Esityksen sisältö Tiivistelmä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy:n tarkoitus Yhteistyön tilanne Kehityspolku Yhtiö ja sen hallinto 1 Tiivistelmä Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 Kaupan rakennemuutos Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 1 Arja Talma Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous Hallituksen esitys omistajakunnille Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous 17.1.217 Esitys omistajakunnille 1. Osakkaiden SVOP-sijoituksen tekeminen yhtiöön -------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUS YHTIÖKOKOUS 26.4.2017 YHTIÖKOKOUS 26.4.2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MARKKU VIRTANEN VUODEN 2016 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Tammikuu Helmikuu Smile Henkilöstöpalvelut osti TOR-Palvelut Classic American Diner,

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot