Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011"

Transkriptio

1 Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kymenlaakson energiaselvitys 3. Arvonmääritys 4. Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot 5. Elinkeinopoliittiset hankkeet 6. Johtopäätökset 7. Jatkoaskeleet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Osakassopimus Synergiat Kuntakohtaiset rahavirrat Kuntakohtaiset omistusosuudet energiajärjestelyn jälkeen PwC 2 Maaliskuu, 2011

3 Kappale 1 Johdanto PwC 3 Maaliskuu, 2011

4 Kymenlaakson energiayhtiöiden historia Selänpään Sähkö Oy Saarento-Jokelan Sähkö Oy Anttilan Voima ja Virta Oy Keski-Valkealan Sähkö Oy Aitomäen Sähkö Oy Kangasrannan Sähköosakeyhtiö Itä-Valkealan Sähköosuuskunta Pihlajasaaren Sähkö Oy Valkealan Sähkö Oy KSS KSS Energia Oy Kymi Oy Kouvolan Sähkö Oy Kuusankosken kunnan sl. Kouvolan kauppalan sähkölaitos Kotkan kaupungin sähkölaitos Kotkan Energia Oy Kotkan sähköliiketoiminnot Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy Haminan kaupungin sähkölaitos Haminan Energia Oy PwC 4 Maaliskuu, 2011

5 Omistuksen nykytilanne Yhteistyösopimus/ Osakassopimus KSOY KSS KEO HEO Nykytilanteessa Kymenlaakson alueella on neljä erillistä energiayhtiötä. KSOY on 13 kunnan yhdessä omistama alueellinen energiayhtiö. KSS Energia on yksin Kouvolan kaupungin omistama energiayhtiö, Kotkan Energia on Kotkan kaupungin ja Haminan Energia Haminan kaupungin omistama energiayhtiö. PwC 5 Maaliskuu, 2011

6 Yhtiöiden keskeiset tunnusluvut Liikevaihdon kehitys E Käyttökatteen kehitys E %/vuosi +5%/vuosi ka. 24% miljoonaa %/vuosi +6%/vuosi miljoonaa ka. 15% ka. 19% ka. 18% KSOY KSS Energia* Kotkan Energia Haminan Energia 0 KSOY KSS Energia* Kotkan Energia Haminan Energia Kommentit Yllä olevissa kuvioissa on esitetty liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykset vuosina E. Vuosien 2008 ja 2009 osalta tiedot ovat toteumia ja vuosien 2010 ja 2011 osalta ennusteita. KSOY:n liikevaihdon on arvioitu kehittyvän kuvatulla aikavälillä keskimäärin 4 % vuotuisesti. Käyttökate kehittyy liikevaihdon kasvun myötä, mutta myös suhteellisen kannattavuuden on ennakoitu paranevan. Vuosien E keskimääräinen käyttökate on 24 %. KSS Energian liikevaihto kasvaa arvion mukaan keskimäärin 5 % vuotuista vauhtia. Käyttökatteen kehitys on positiivista myynnin kehityksen myötä. Keskimääräinen katetaso aikavälille E on 15 %. Kotkan Energian liikevaihdon kasvu on arvion mukaan nopeaa, sillä keskimääräinen vuosikasvu on 11%. Käyttökate oli matala vuonna 2008, mutta korjaantuu yli 20%:n tasolle seuraavina vuosina. Aikavälin keskimääräinen käyttökate on 19% Haminan Energian liikevaihto kasvaa 6 % vuositasolla ja käyttökate paranee niin liikevaihdon kasvun kuin parantuneen kannattavuuden seurauksena. Keskimääräinen käyttökatteen taso on 18 %. * KSS:n historialukuihin on lisätty myös Vari nykyisessä liiketoimintalaajuudessa. PwC 6 Maaliskuu, 2011

7 Energialiiketoiminnan tulevaisuuden haasteet Ilmastonmuutos Pyrkimys kohti CO2-neutraalia tuotantoa investointitarpeet tuotantoon EU:n ja kansallisten ohjaustoimien vaikutus tuotantoon ja tuotteiden kilpailukykyyn Rakentamistehokkuus ja energian ominaiskulutuksen pieneneminen Yhteiskunnan sähköistyminen Älykkäät sähköverkot (Smart Grid) Merkittävä investointitarve verkkoon Hajautuneen tuotannon hallinta Sähköverkkojen roolin muuttuminen (tuotannon ja kulutuksen optimointi) Markkinoiden kehittyminen Eurooppalaisten tukkumarkkinoiden yhdentyminen Yhteiset pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat Kaukolämmön kanssa kilpailevien lämmitysmuotojen kehittyminen Toimialan regulaatio Sähkö- ja kaasuverkonregulaatio tavoittelee tehokkuutta ja entistä parempaa toimitusvarmuutta Kilpailuvirasto selvittää kaukolämmön hinnoittelun kohtuullisuutta Tuotannon ja verkostojen rakentamisen luvitus raskasta Tulevaisuuden energiatoimijoiden keskeisiä menestystekijöitä ovat investointikyky, operatiivinen tehokkuus ja kyky hallita ohjaus- ja sääntely-ympäristöä PwC 7 Maaliskuu, 2011

8 Kappale 2 Kymenlaakson energiaselvitys PwC 8 Maaliskuu, 2011

9 Selvityksen tausta Helmikuussa 2010 tuli tietoon ehdotus, jonka mukaan KSOY:n koko osakekanta myytäisiin KSS Energialle, Kotkan Energialle ja Haminan Energialle sekä Porvoon ja Lahden kaupunkien energiayhtiöille. Maaliskuussa 2010 KSOY:n hallitus esitti, että selvitetään ehdotetun järjestelyn lisäksi myös muita omistajastrategisia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten energiayhtiöiden piirissä. Kymenlaaksolaisten energiayhtiöiden omistajakunnat päättivät pidetyssä kokouksessa yksimielisesti tehdä valmistelevan selvityksen kuntien energiaomistuksista, niiden kehitysvaihtoehdoista ja rakenteellisesta uudelleenjärjestelystä. Selvitystä ohjaamaan valittiin ohjausryhmä, jossa ovat mukana kaikkien kolmentoista omistajan kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä KSOY:n hallituksen puheenjohtaja. Ohjausryhmän tueksi perustettiin yhtiön edustajista koostuva työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii KSOY:n hallituksen puheenjohtaja. Ohjausryhmä kutsui PwC:n toimimaan asiantuntijana selvitystyössä Ohjausryhmä on kokoontunut syksyn ja talven aikana yhteensä neljä kertaa ja työryhmä kolme kertaa. Ohjausryhmän työ on keskittynyt seuraavien sisältöjen ympärille Yhtiöiden arvonmäärityksen tarkastelu Mahdollisen yritysjärjestelyn rakennevaihtoehtojen tarkastelu Keskeisten kipupisteiden tunnistaminen Omistajien pääomien vapautuksen, omistusosuuden ja tulevien tuottojen tarkastelu Synergialähteiden ja-potentiaalin tarkastelu Osakassopimuksen lähtökohdat Ohjausryhmä esittää valmistelemansa selvityksen omistajakunnille järjestettävässä omistajakokouksessa. PwC 9 Maaliskuu, 2011

10 Selvityksen keskeiset tavoitteet Uusi osakassopimus Hallintoneuvosto ja hallitus Uusi Energia Oy Sähkön myynti, -hankinta ja -tuotanto Sähköverkko Kaukolämpö Maakaasu Verkonrakennus Muut liiketoiminnat Kymenlaakson energiaselvityksen keskeisenä periaatteena on synnyttää Kymenlaakson alueen energiayhtiöistä yksi yhteinen kuntien täysin omistama kokonaisuus, Uusi Energia Oy ( Uusi Energia ). Uusi Energia mahdollistaa yksittäisiä yhtiöitä tehokkaamman kokonaisuuden kasvaneen yrityskoon ansiosta. Keskeisiä osatekijöitä ovat: Operatiivisten resurssien tehokkaampi hyödyntäminen Mahdollisuus optimoida verkko- ja tuotantoinvestointeja paremmin suuressa kokonaisuudessa Kehittämisresurssit ja kilpailukyky kasvavat johtuen oleellisesti suuremman kokonaisuuden tuomasta riskinotto- ja panostusmahdollisuuksista Raaka-ainehankintojen keskittäminen useampien lämpölaitosten tarpeisiin Uusi Energian tarkoituksenmukainen yhtiörakenne muotoutuu jatkoselvitysvaiheessa (liiketoiminnot vs. erilliset tytäryhtiöt). PwC 10 Maaliskuu, 2011

11 Selvityksen keskeiset reunaehdot ottavat huomioon omistajan, asiakkaan ja yhtiön näkökulmat ja tarpeet Vakaa osinkotuotto omistajille ja mahdollisuus pääomien vapauttamiseen Omistajat Järjestelyssä vapautuu merkittävä määrä pääomia ja uusi yhtiö kykenee tuottamaan riittävää osinkotuottoa omistajilleen. Energiaomistukset kootaan yhteen, eikä niistä luovuta. Nykyiset omistajat säilyvät omistajina ja päätöksentekijöinä. Kilpailukykyistä ja toimitusvarmaa energiaa asiakkaille Asiakkaat Pääomien vapauttaminen ei vaikuta asiakashinnoitteluun. Hinnoittelusta päättävät edelleen omistajakuntien valitsemat toimielimet. Paikallisen toiminnan hinnoittelu perustuu paikallisiin olosuhteisiin. Energialiiketoiminta jatkaa terveellä pohjalla Yhtiö Yhtiön mahdollisuus toiminnan kehittämiseen ja laatuun turvataan. Muuttuvan toimintaympäristön haasteet voidaan ottaa vastaan. Saavutetaan volyymihyötyjä menettämättä paikallisuutta. PwC 11 Maaliskuu, 2011

12 Kappale 3 - Arvonmääritys PwC 12 Maaliskuu, 2011

13 Yleistä arvonmäärityksestä Ketkä tarvitsevat arvonmääritystä ja millaisissa tilanteissa Yrityksen ostaja tai myyjä, joka tarvitsee tiedon yrityksen käyvästä arvosta Yritysten omistajat, kun fuusiotilanteessa tulee määrittää keskinäiset omistusten arvot Kasvuyritykset rahoitustilanteissa Yksityiset tai yritykset myydessään tai ostaessaan osakkeita muilta osakkeenomistajilta Konsernit yrityskauppojen kauppahinnan allokointia varten (tase-erittäin tai yrityksittäin) Arvonmääritys Kymenlaakson energiaselvityksessä Kymenlaakson energiajärjestelyssä on kyse fuusiotilanteesta, jolloin yhtiöiden ja omistajien arvosuhteet tulee selvittää omistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi Arvonmääritys on tehty liiketoimintakohtaisesti, jolloin järjestelyssä voidaan huomioida yhtiöiden liiketoimintakohtaiset tarpeet ja vaatimukset PwC 13 Maaliskuu, 2011

14 Keskeiset oletukset Hinnoittelu ja arvonmääritys Hinnoittelu on keskeinen yritysten arvoon vaikuttava tekijä. Stand alone arvonmäärityksessä yhtiöille on määritetty liiketoiminta-arvot, jotka perustuvat kunkin yhtiön tulevaan (ennustettuun) hinnoittelurakenteeseen. Asiakashinnat ja energiajärjestely Koska energiajärjestelymallien rahavirrat perustuvat stand alone arvonmäärityksiin ei energiajärjestelyllä lähtökohtaisesti ole vaikutusta asiakashintoihin. Osakassopimus ja hinnoittelu Osakassopimuksessa voidaan sopia hinnoittelun periaatteista ja peruslähtökohdista rajoittamatta tarpeettomasti yhtiön toimintaedellytyksiä. Ydinvoima Uusiutuva energia Päästökauppa Eduskunta myönsi TVO:lle ja Fennovoimalle luvat (periaatepäätös) uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen. Arvonmäärityksessä ei ole huomioitu yhtiöiden mahdollisia investointeja uusiin ydinvoimalaitoksiin ydinvoimavalmisteluiden keskeneräisyyden vuoksi. Uusiutuvan energian velvoitepaketti julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta Tuulivoimalle takuuhinta 83,5 /MWh (105,3 /MWh ennen vuotta 2015) Sähköntuotannon muuttuva metsähaketuki 18 -> 0 /MWh Arvonmäärityksessä on huomioitu tuulivoimaan kohdistuva tuki, mutta metsähaketukea ei ole voitu huomioida, sillä käytössä ei ole ollut riittävän yksityiskohtaista tietoa biopolttoainekäytöstä. Kotkan ja Haminan osalta päätetyt tuulivoimainvestoinnit on otettu huomioon. Jatkossa päästöoikeuksia jaetaan toimialoille osin huutokaupalla, osin ilmaiseksi. KSOY: KVO tuotannosta on tehty erillisarvonmääritys perustuen KVO:n tuottamaan sarja- ja tuotantolaitoskohtaiseen tietoon. Päästöoikeuksien ilmaisjaon loppuminen on huomioitu arvonmäärityksessä täysimääräisesti, mikä näkyy tiettyjen KVO- sarjojen matalana tai jopa negatiivisena arvona. KSS Energian, Kotkan Energian tai Haminan Energian päästöoikeuksien ilmaisjaon loppumista ei ole huomioitu arvonmäärityksessä, koska käytössä ei ole ollut riittävän yksityiskohtaista tietoa analyysin tekemiseen (fossiilisten käyttö laitoskohtaisesti). PwC 14 Maaliskuu, 2011

15 Arvonmääritysmenetelmät Arvonmääritysmenetelmät Markkinalähtöinen Kustannuslähtöinen Tuottoarvo Toteutuneisiin kauppoihin tai vastaaviin noteerattuihin yhtiöihin perustuva Vertaileva arvonmääritys Jälleenhankintahintaan perustuva Tuleviin tuottoihin perustuva Substanssiarvonmääritys Tuottoarvoperusteinen arvonmääritys Markkinalähtöisessä arvonmäärityksessä yrityksen arvo perustuu markkinoiden arvioon vastaavanlaisista yrityksistä. Vertailu suoritetaan suhteessa pörssiyhtiöihin tai hiljattain suoritettuihin yrityskauppoihin. Kustannuslähtöisessä arvonmäärityksessä yrityksen arvo lasketaan taseomaisuuden jälleenhankinta- ja teknisten nykykäyttöarvojen avulla. Menetelmä ei huomioi yrityksen kykyä tuottaa kassavirtaa ja osinkoa omistajilleen. Tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen lähtökohta on, että yrityksen omistajan saama tuotto (joko suoraan tai yrityksen arvonnousun kautta) riippuu yrityksen toiminnan tuottamasta kassavirrasta. Yrityksen omistuksen arvo (tuottoarvo) on yrityksen omaisuuden tuottama positiivinen kassavirta omistajille tulevaisuudessa. Energiaselvityksessä lähtökohtana on ollut yhtiön tuottama liiketoiminnallinen arvo omistajalle, jolloin kyseeseen tulevat markkina- ja tuottoarvolähtöiset arvonmääritystavat. Substanssiarvoon perustuva arvonmääritys ei ota huomioon liiketoiminnallista kokonaisuutta, vaan keskittyy yksittäisten omaisuuserien investointikustannuksiin. Energiaselvityksen laskelmat perustuvat yhtiökohtaisiin arvonmäärityksiin, jotka on tehty liiketoimintokohtaisesti. Arvonmäärityksen tekeminen on edellyttänyt liiketoimintokohtaista analyysia markkinaolosuhteista ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista. PwC 15 Maaliskuu, 2011

16 Liiketoiminnan arvo vs. oman pääoman arvo Liiketoiminnan arvo (EV) Oman pääoman (osakekannan) arvo Nettovelat Vapaa kassavirta (FCF) WACC Yrityksen liiketoiminnan arvo (EV) = Oman pääoman/ osakekannan arvo Yhtiön liiketoiminnan arvo (EV) muodostuu yhtiön tuottamista arvioiduista tulevaisuuden kassavirroista. Tulevaisuuden epävarmuus huomioidaan laskelmassa riskiä kuvaavalla korkotekijällä (WACC). Liiketoiminnan arvoja vertailemalla voidaan verrata yritysten kokoa toisiinsa. Omistajien omistuksen (oma pääoma) arvo on kuitenkin liiketoiminnan arvo vähennettynä nettoveloilla. Oman pääoman arvo on kuntien omistuksen arvo. PwC 16 Maaliskuu, 2011

17 Liiketoiminta-arvojen vertailu Kaikkien yhtiöiden liiketoiminta-arvojen alustava haarukka miljoonaa Kontribuutiovertailu Liiketoiminta-arvojen jakauma arvonmäärityksen mukaan 8 % KSOY % 49 % KSOY KSS KSS Energia % Kotkan Energia Haminan Energia Kotkan Energia Käyttökatteen jakauma 2010 ennusteen mukaan 8 % Ham inan Energia % 49 % 27 % Yllä olevassa graafissa on esitetty Kymenlaakson energiayhtiöiden liiketoiminta-arvojen vaihteluväli perustuen tuotto- ja markkinalähtöisiin arvonmääritysmenetelmiin. Markkinalähtöisessä menetelmässä yhtiöitä on verrattu pörssilistattuihin eurooppalaisiin energiayhtiöihin ja hiljattain toteutuneisiin yrityskauppoihin, joiden arvostuskertoimia eli liiketoiminnan arvon suhdetta liiketoiminnan kannattavuuteen on sovellettu Kymenlaakson yhtiöihin. Menetelmät antavat saman suuntaiset tulokset ja niiden perusteella on arvioitu, että yhtiöiden käyvät arvot olisivat yllä esitettyjen arvohaarukoiden sisällä. Käypä arvo kuvaa arvoa, joka olisi saatavissa vapailta markkinoilta esim. huutokauppatilanteessa. Sekä tuottoarvo- että markkinalähtöisessä arvonmäärityksessä liiketoiminnan arvo syntyy yhtiön kannattavuudesta. Tätä tukee kontribuutiovertailu, jossa yhtiöiden liiketoiminta-arvojen ja käyttökatteiden vertailu antaa lähes saman lopputuloksen yhtiöiden suhteellisista arvoista. PwC 17 Maaliskuu, 2011

18 Oman pääoman arvot Oman pääoman arvot tuottoarvolaskennan perusteella 350 KSOY KSS Energia miljoonaa Kotkan Energia Haminan Energia 30 0 EV Nettovelka OPO EV Netto-Kouvolavelka laina OPO EV Nettovelka OPO EV Nettovelka 24 OPO Yhtiöiden oman pääoman arvot saadaan vähentämällä edellä lasketuista liiketoiminnan arvoista arvioidut yhtiökohtaiset nettovelat (korolliset velat likvidit varat). Liiketoiminnan arvot (EV) perustuvat tuottoarvonmääritykseen ja nettovelat arvioituun vuoden 2010 lopun tilanteeseen. Kouvolan myöntämä laina KSS Energialle on eriytetty kuvassa. Laina kuuluu yrityksen kannalta nettovelkoihin, mutta Kouvolan kaupungille se on energialiiketoimintaan sitoutunutta pääomaa, joka yritysjärjestelyssä tuloutuisi takaisin kaupungin kassaan. PwC 18 Maaliskuu, 2011

19 Energiaomistusten arvot Arvo neljässä yhtiössä yhteensä 530 miljoonaa euroa Energiaomistuksen arvo kunnittain 250 Ohessa on kuvattu kuntakohtaiset energiaomistusten arvot kussakin yhtiössä. miljoonaa ,4 142,8 146,6 63,0 53,9 23,8 44,8 80,2 30,1 42,1 38,7 21,1 10,3 7,2 6,8 6,5 4,9 3,4 1,0 KSOY:n energiaomistuksen arvo on yhteensä 297 miljoonaa edellisen sivun kuvan mukaisesti. Omistuksen arvo jakautuu kunnille omistusosuuksien mukaisesti. Kouvolalla, Kotkalla ja Haminalla on lisäksi merkittävä omistus omissa kaupunkiyhtiöissään. Kouvolan kaupungin energiaomistusten arvo nousee yhteensä 191 miljoonaan, josta 146,6 miljoonaa tulee KSS omistuksesta ja 44,8 miljoonaa KSOY omistuksesta. Kotkan kaupungin energiaomistusten arvo on yhteensä 143 miljoonaa, josta 63 miljoonaa tulee Kotkan energian omistuksesta ja 80,2 miljoonaa KSOY omistuksesta. KSOY Haminan Energia Kotkan Energia KSS Energia Haminan kaupungin energiaomistusten arvo on yhteensä 54 miljoonaa., josta 23,8 miljoonaa tulee Haminan energiasta ja 30,1 miljoonaa KSOY omistuksesta. PwC 19 Maaliskuu, 2011

20 Hinnoittelupotentiaali Arvonmääritys perustuu yhtiöiden tämän hetkiseen hinnoitteluun ja hintaennusteisiin. Yhtiöillä on tietyissä liiketoiminnoissa hinnoittelupotentiaalia, jonka käyttöönotto nostaisi yrityksen ja sen omistajien omistuksen arvoa. Hinnoittelupotentiaalin käyttöönotosta tulee sopia erikseen osakassopimuksessa. Sähköenergia Sähkön siirtohinta Hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla, joten arvonmäärityksessä käytetyissä hinnoissa ei ole korotusvaraa. Hintaa valvoo EMV ja hinnoittelulle on olemassa yläraja. Arvonmäärityksessä käytetyissä hinnoissa on korotusvaraa nykyvalvonnan puitteissa KSOY:n, KSS:n ja Haminan Energian osalta. Maksimihinnoilla yritysten liiketoiminta-arvot nousevat seuraavasti: KSOY: 37 miljoonaa KSS 24 miljoonaa Haminan Energia 5 miljoonaa Kaukolämpö Kaukolämmön hintaa ohjaa kustannusvastaavuusperiaate, mutta hintaa ei säännellä sähkön siirtohinnan tavoin. 3 /MWh korotus kaukolämmön hinnoissa kasvattaa Kotkan Energian ja KSS:n liiketoimintaarvoja 24 miljoonalla. Maakaasu Maakaasussa yrityksillä ei ole merkittävää arvonnousupotentiaalia. PwC 20 Maaliskuu, 2011

21 Kappale 4 Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot PwC 21 Maaliskuu, 2011

22 Kappale 4.1 Järjestelyssä mukana KSOY, KSS ja KEO PwC 22 Maaliskuu, 2011

23 Järjestelyn rakenne ja rahoitus Yritysjärjestelyn toteutusmalli Kommentit Ensisijaisessa järjestelymallissa nykyiset omistajakunnat perustavat uuden yhtiön, Uusi Energia Oy:n. Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia hankkii KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian osakkeet. Järjestelyssä omistajakunnat saavat energiaomistustaan vastaavan summan rahaa kauppahintana ja sitoutuvat sijoittamaan osan saamastaan rahasta takaisin uuteen yhtiöön. Energiaomistuksen arvon ja takaisinsijoituksen välinen erotus jää kunnille pääoman vapautuksena. Uusi Energia Oy Järjestelyssä kunnat eivät luovu energiaomistuksistaan, vaan omistavat ne rakennejärjestelyiden jälkeen yhdessä. Lisäksi energiayhtiöiden nykyiset velat poistuvat kaupunkikonsernien taseista ja omistuksen nykyiset kirjanpitoarvot korvautuvat yhtiöiden käyvillä arvoilla. 100 % Omistajien pääoman vapautuksen määrä vaikuttaa Uusi Energia Oy:n tulevaan rahoitusrakenteeseen (oman ja vieraan pääoman suhde). Mitä enemmän pääomia vapautetaan sitä enemmän yhtiö velkaantuu. KSOY KSS KEO Mallinnetussa rakenteessa KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian kauppa rahoitetaan 55 %:sti omalla pääomalla ja 45 %:sti velalla. Tämän järjestelyn taloudelliset vaikutukset Uusi Energia Oy:lle ja omistajakunnille on suuntaa-antavasti havainnollistettu seuraavilla sivuilla. Järjestely voidaan toteuttaa myös siten, että joku olemassa olevista yhtiöistä hankkii omistukseensa muut järjestelyyn osallistuvat yhtiöt. Vaihtoehtoisten mallien keskeiset rahavirtavaikutukset on esitetty sivulla 35. PwC 23 Maaliskuu, 2011

24 Uusi Energian keskeiset tunnusluvut Liikevaihdon kehitys Käyttökatteen kehitys miljoonaa miljoonaa Kassavirta ennen osingonmaksua Kommentit miljoonaa E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Ylävasemmalla on esitetty Uusi Energian liikevaihto vuosille Keskimääräinen liikevaihdon kasvu on 2.3 % vuosittain. Uusi Energian ennustettu käyttökate pysyy vuoteen 2013 asti 60 miljoonassa. Kannattavuutta heikentävät sähkön markkinahintaennusteen lasku ja päästökaupan ilmaisjaon loppuminen. Kannattavuus kääntyy kasvu-uralle vuoden 2014 jälkeen OL3:n ja tuulivoimainvestointien käyttöönoton seurauksena. Keskimääräinen käyttökatteen kasvu on 2.5 % vuosittain. Yhtiöiden suuret investointiennusteet (mm. etäluettavat mittarit) vuosille laskevat Uusi Energian kassavirtaa enenen osingonmaksua. Uusi Energian kassavirta nousee vuoden 2014 Huom: Tulevat tuulivoimainvestoinnit sekä leasingtakaisinostot 24 rahoitetaan lisälainalla. (etäluettavat mittarit asennettu). Maaliskuu, jälkeen kannattavuuden parantuessa ja investointien madaltuessa PwC 2011

25 Omistusosuudet Kunta KSOY Kotkan Energia Omistusosuudet kunnittain KSS Energia Uusi Energia Askola 1.6 % 1.0 % Hamina 10.1 % 6.0 % Hollola 0.3 % 0.2 % Hämeenkoski 3.5 % 2.1 % Kotka 27.0 % 100 % 27.9 % Kouvola 15.1 % 100 % 37.7 % Lapinjärvi 7.1 % 4.2 % Loviisa 14.2 % 8.4 % Luumäki 2.3 % 1.4 % My rsky lä 2.4 % 1.4 % Orimattila 13.0 % 7.7 % Pukkila 1.2 % 0.7 % Virolahti 2.2 % 1.3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % Ohessa on esitetty kuntien nykyiset omistusosuudet niiden omistamista energiayhtiöistä ja energiayhtiöiden fuusion jälkeiset omistusosuudet Uusi Energiassa Kuntien omistusosuudet Uusi Energiassa määräytyvät nykyisten energiaomistusten suhteissa. Keskeisenä oletuksena on, että kaikki kunnat tekevät suhteellisesti samansuuruisen takaisinsijoituksen Uusi Energiaan (takaisinsijoitusprosentti on sama). Omistusosuudet täsmentyvät toisessa selvitysvaiheessa tarkentuvan analyysin ja rakenteen mukaisesti. Järjestelyssä kunnat eivät luovu energiaomistuksistaan, vaan omistavat ne rakennejärjestelyiden jälkeen yhdessä. PwC 25 Maaliskuu, 2011

26 Omistusten arvot Kuntakohtaiset omistuksen arvot miljoonaa ,4 142,8 42,1 38,7 30,1 21,1 10,3 7,2 6,8 6,5 4,9 3,4 1,0 Viereisessä kuvassa on esitetty energiaomistusten kuntakohtaiset arvot. Luvut eivät sisällä Haminan osuutta Haminan Energiasta, joka ei ole mukana tässä järjestelyvaihtoehdossa. Arvonmääritysten mukainen energiaomistusten laskennallinen yhteenlaskettu arvo KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian osalta on 506 miljoonaa. Pääoman vapautuksen ja osinkojen suhteen optimoimiseksi on kuitenkin edullisempaa, että järjestely toteutetaan laskennallista arvoa matalammalla hinnalla. Tällöin uuden yhtiön taserakenne pysyy edullisempana ja mahdollistaa paremman osingonmaksukyvyn tulevina vuosina. Arvojen pudottamisella ei ole vaikutusta kuntien omistussuhteisiin ensisijaisessa mallissa. Kuitenkin KSOY:n tai KSS:n toimiessa ostavana yhtiönä tällä olisi vaikutusta ja siksi näissä tapauksissa on omistuksen arvoina on käytetty suoraan arvonmäärityksen tuloksia. PwC 26 Maaliskuu, 2011

27 Takaisinsijoitukset Kuntakohtaiset takaisinsijoitukset 140 Viereisessä kuvassa on esitetty kuntakohtaiset takaisinsijoitukset. miljoonaa ,3 86,8 Kukin kunta sijoittaa Uusi Energia Oy:hyn saman suhteellisen osuuden oman energiaomistuksensa arvoon nähden. Takaisinsijoitusprosenttina järjestelyssä on 70 %, mikä johtaa tavoiteltuun rahoitusrakenteeseen. Takaisinsijoitukset ovat tässä vaiheessa alustavia ja ne tulevat tarkentumaan seuraavassa selvitysvaiheessa ,2 24,1 18, ,1 6,4 4,5 4,2 4,0 3,0 2,1 0,6 0 PwC 27 Maaliskuu, 2011

28 Pääoman vapautukset Kuntakohtaiset pääoman vapautukset ,4 Vasemmalla on esitetty pääoman vapautukset kuntakohtaisesti ,0 22,0 Kukin kunta saa pääoman vapautusta saman suhteen perusteella, jolla myös takaisinsijoitus lasketaan. Pääoman vapautus on siis omistuksen arvon ja takaisinsijoituksen erotus. miljoonaa ,4 51,4 38,1 38,1 11,5 10,5 8,2 5,8 2,8 2,0 1,9 1,8 1,3 0,9 0,3 Pääoman vapautuksen taso on tässä vaiheessa alustava ja se tarkentuu selvityksen seuraavassa vaiheessa. Kouvolan kaupungin pääoman vapautukseen kuuluu myös KSS Energialle myönnetty laina, joka vapautuu energiajärjestelyn yhteydessä. Kaikki omistajakunnat hyötyvät osakkeiden uudelleenarvostuksesta, sillä järjestelyn toteutuessa KSOY, KSS Energia ja Kotkan Energia arvostetaan nykyistä kirjapitoarvoaan korkeampaan arvoon, joka vahvistaa osaltaan omistajakuntien taseita. Energiayhtiöiden velat poistuvat Kouvolan, Haminan ja Kotkan kaupunkikonsernien taseista rahoitusjärjestelyn yhteydessä. PwC 28 Maaliskuu, 2011

29 Tulevaisuuden tuotto Keskimääräinen osinko * 4,0 3,5 3,74 Ohessa on esitetty mallinnettu keskimääräinen osinkotuotto vuosille Summa on esitetty vuoden 2010 rahan arvossa. 3,0 2,77 Osingonjakoperuste on puolet tilikauden tuloksesta. Osingonjaosta sovitaan erikseen osakassopimuksessa. miljoonaa 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,83 0,77 0,60 0,42 0,21 0,14 0,13 0,13 0,10 0,07 0,02 Ensimmäinen osinko on pääoman vapautuksesta johtuen mallinnettu maksettavaksi vasta vuoden 2013 tuloksesta. Mikäli omistajille on kuitenkin tärkeää saada osinkoa kaikkina vuosina voidaan energiajärjestelyn rakenne suunnitella jatkoselvitysvaiheessa niin, että osinkoa maksetaan heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Laskelmiin ei ole tässä vaiheessa huomioitu synergiaetuja, jotka toteutuessaan mahdollistavat esitettyä korkeammat osingot. 0,0 * Reaalinen osinko vuoden 2010 rahassa. PwC 29 Maaliskuu, 2011

30 Kappale 4.2 Muut vaihtoehdot PwC 30 Maaliskuu, 2011

31 Muut rakennevaihtoehdot Vain KSOY ja KEO ovat mukana järjestelyssä Vain KSOY ja KSS ovat mukana järjestelyssä Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy 100 % 100 % KSOY KEO KSOY KSS Kaikki Kymenlaakson energiayhtiöt ovat järjestelyssä Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy Kommentit Ohessa on kuvattu energiajärjestelyn rakenteet vaihtoehtoisilla yrityskombinaatioilla. Kaikissa kombinaatioissa on myös mahdollista suorittaa energiajärjestely siten, että KSOY toimii ostajayrityksenä Uusi Energia Oy:n sijasta. Neljän yhtiön mallissa on valmisteltu myös vaihtoehto, jossa KSS toimii ostajana. 100 % KSOY KSS HE KEO PwC 31 Maaliskuu, 2011

32 Kappale 5 - Elinkeinopoliittiset hankkeet PwC 32 Maaliskuu, 2011

33 Elinkeinopoliittiset tavoitteet Omistajat Hallintoneuvosto ja hallitus Energia- ja elinkeinopoliittiset hankkeet Uusi Energia Oy Sähkön myynti, -hankinta ja tuotanto Sähköverkko Oy Kaukolämpö Maakaasu Verkonrakennus Muut liiketoiminnat ja/tai Lähtökohtaisesti hankkeet on tarkoituksenmukaista toteuttaa ensisijaisesti Uusi Energia Oy:n toimesta Uudessa rakenteessa yhtiöllä on myös mahdollisuus ja laajemmat resurssit osallistua mittaviin ja vahvasti paikallisiin energiaja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin yhdessä sovittavin periaattein perustamalla yhteisyrityksiä kuntien kanssa. Kuvassa esimerkinomainen malli elinkeinopoliittisten hankkeiden rakenteeksi % % Paikallis1 Oy % % Paikallis2 Oy % % Paikallis3 Oy Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 PwC 33 Maaliskuu, 2011

34 Kappale 6 Johtopäätökset PwC 34 Maaliskuu, 2011

35 Yhteenveto järjestelyvaihtoehdoista Järjestely v aihtoehto m ilj. Keskeisimmät tunnusluvut kaikista energiajärjestelyn vaihtoehdoista KSOY, KSS ja KEO m ukana Perusmalli % KSOY ostaa % KSS ostaa % KSOY ja KEO m ukana Perusmalli % KSOY ostaa ** % KSOY ja KSS m ukana Perusmalli % KSOY ostaa % Kaikki neljä yhtiötä mukana Pääom an vapautus Keskim. osinko * Kassa vuonna 2020 Om avar.-% v uonna 2020 Perusmalli % KSOY ostaa % KSS ostaa % Kommentit Viereiseen taulukkoon on koottu kaikkien edellä mainittujen energiajärjestelyvaihtoehtojen keskeisimmät tunnusluvut. Pääoman vapautus -sarake kertoo kunnille tulevan pääoman vapautuksen nykyisellä rahoitusrakenteella (oman pääoman osuus 55% ja vieraan pääoman osuus 45%). Niissä vaihtoehdoissa, joissa KSOY toimii ostajana, pääoman vapautusta tulee vain Kouvolalle ja Kotkalle. Keskimääräinen osinko antaa kuvan tulevasta osinkotasosta suunnitellulla rahoitusrakenteella. Oheisessa taulukossa ei ole otettu huomioon synergioita, jotka toteutuessaan parantavat osingonmaksukykyä tässä esitetystä. Kassan taso vuonna 2020 kuvaa yrityksen arvioitua rahoitustilannetta vuosikymmenen lopussa. * Reaalinen osinko vuoden 2010 rahassa. ** Kun KSOY ostaa KEO:n, velkarakenteeksi on oletettu 25% omaa pääomaa ja 75% vierasta pääomaa. PwC 35 Maaliskuu, 2011

36 Järjestelyn vaikutukset asiakashintoihin Sähköenergia Hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla, joten energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta hintoihin. Sähkön siirtohinta Hintaa valvoo EMV ja hinnoittelulle on olemassa yläraja. Järjestely voidaan toteuttaa pitämällä verkkoyhtiöt erillisinä yhtiöinä (Vaihtoehto A) tai fuusioimalla ne toisiinsa (Vaihtoehto B). Vaihtoehto A) Järjestely ei vaikuta asiakashintoihin. Vaihtoehto B) Kokonaishinnoitteluun energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta, mutta hintojen yhtenäistäminen nostaa siirtohintoja toisilla alueilla ja laskee toisilla alueilla. Järjestelyn lopullinen rakenne ja hinnoitteluvaikutus määräytyy jatkoselvitysvaiheessa. Kaukolämpö Kaukolämmön hinta perustuu paikallisiin olosuhteisiin jatkossakin ja siten energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta asiakashintoihin. Sovellettavista hinnoitteluperiaatteista sovitaan omistajien kesken järjestelyn toteutusvaiheessa. PwC 36 Maaliskuu, 2011

37 Järjestelyn keskeiset hyödyt sidosryhmille ja yhtiölle Omistajat Yhtiö pysyy nykyisten omistajien hallinnassa Järjestelyssä omistajat voivat vapauttaa osan sitoutuneesta pääomasta Osingonmaksukyky ja arvonnousupotentiaali turvataan myös tulevaisuudessa Osakeomistusten arvostaminen käypään arvoon tervehdyttää kuntataseita Elinkeinopolitiikka Isompi kokonaisuus mahdollistaa elinkeinopoliittisten hankkeiden tehokkaan toteuttamisen Kykenee hyödyntämään tehokkaasti alueen uusiutuvan energian potentiaalia Asiakkaat Kilpailukykyinen palveluiden tuottaja Suurempi yhtiö pystyy aikaisempaa paremmin palvelemaan asiakkaita myös paikallisesti Luotettava pitkäaikainen paikallinen kumppani Uusien energialiitännäisten palveluiden tuottaja Liiketoiminnallinen lähtökohta Toiminnallinen synergiapotentiaali voidaan hyödyntää Uudella yhtiöllä on vahva tase Muodostuu Suomen toiseksi suurin kuntaomisteinen energiayhtiö, jolla on merkittävä painoarvo toimialan kehityksessä Iso kokonaisuus on houkuttelevampi työnantaja osaavalle työvoimalle Monipuolisempi tuotantoportfolio antaa vakautta energianhankintaan Lisääntynyt riskinottokyky parantaa toiminnan kehittämisedellytyksiä PwC 37 Maaliskuu, 2011

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa CALPRO OY Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 21.1.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TOTEUTETUT TOIMENPITEET... 1 3 KÄSITTELYN

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

YRITYSJOHDON OSAKESIDONNAISET KANNUSTEJÄRJESTELMÄT JULKISESTI NOTEERAAMATTOMISSA VALTIONYHTIÖISSÄ JA VALTION OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

YRITYSJOHDON OSAKESIDONNAISET KANNUSTEJÄRJESTELMÄT JULKISESTI NOTEERAAMATTOMISSA VALTIONYHTIÖISSÄ JA VALTION OSAKKUUSYHTIÖISSÄ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ 19.12.2000 Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle YRITYSJOHDON OSAKESIDONNAISET KANNUSTEJÄRJESTELMÄT JULKISESTI NOTEERAAMATTOMISSA VALTIONYHTIÖISSÄ JA VALTION OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Kiikoisten kunta 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa sopijapuolilla tarkoitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeen omistajia, joita ovat

Tässä sopimuksessa sopijapuolilla tarkoitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeen omistajia, joita ovat 25.8. 2014 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tässä sopimuksessa sopijapuolilla tarkoitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeen omistajia, joita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 17.3.2016 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 17.3.2016 YHTEENVETO YHTEENVETO KPY:n osuuden tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) 31.12.2015 on tämän arvoanalyysin perusteella 39,7 euroa. KPY:n osuuden hinta nousi 15.12.2014 22.12.2015 22,6 eurosta 23,0 euroon.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Tulostiedote 1.1. - 31.12.26 Esitys 12.2. 27 Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja Vuoden 26 avainluvut Milj. EUR * Q4 26 Q4 25 26 25 Liikevaihto 54,2 44,6 22,6 195,2 Liikevoitto,8-1,3

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yrityksen arvonmääritys - mikä on yrityksesi arvo? Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2012 / Hyvinkää KTL, KLT Risto Walden risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yritysosto

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt. j Esittely yhtiökokoukselle

Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt. j Esittely yhtiökokoukselle Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt j Esittely yhtiökokoukselle 30.11.2011 Peruskorjausohjelma lyhyt esittely Yhtiöllä on suunnitelmat joiden mukaan perusparannus- ohjelma käynnistetään syksyllä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot