Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011"

Transkriptio

1 Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kymenlaakson energiaselvitys 3. Arvonmääritys 4. Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot 5. Elinkeinopoliittiset hankkeet 6. Johtopäätökset 7. Jatkoaskeleet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Osakassopimus Synergiat Kuntakohtaiset rahavirrat Kuntakohtaiset omistusosuudet energiajärjestelyn jälkeen PwC 2 Maaliskuu, 2011

3 Kappale 1 Johdanto PwC 3 Maaliskuu, 2011

4 Kymenlaakson energiayhtiöiden historia Selänpään Sähkö Oy Saarento-Jokelan Sähkö Oy Anttilan Voima ja Virta Oy Keski-Valkealan Sähkö Oy Aitomäen Sähkö Oy Kangasrannan Sähköosakeyhtiö Itä-Valkealan Sähköosuuskunta Pihlajasaaren Sähkö Oy Valkealan Sähkö Oy KSS KSS Energia Oy Kymi Oy Kouvolan Sähkö Oy Kuusankosken kunnan sl. Kouvolan kauppalan sähkölaitos Kotkan kaupungin sähkölaitos Kotkan Energia Oy Kotkan sähköliiketoiminnot Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy Haminan kaupungin sähkölaitos Haminan Energia Oy PwC 4 Maaliskuu, 2011

5 Omistuksen nykytilanne Yhteistyösopimus/ Osakassopimus KSOY KSS KEO HEO Nykytilanteessa Kymenlaakson alueella on neljä erillistä energiayhtiötä. KSOY on 13 kunnan yhdessä omistama alueellinen energiayhtiö. KSS Energia on yksin Kouvolan kaupungin omistama energiayhtiö, Kotkan Energia on Kotkan kaupungin ja Haminan Energia Haminan kaupungin omistama energiayhtiö. PwC 5 Maaliskuu, 2011

6 Yhtiöiden keskeiset tunnusluvut Liikevaihdon kehitys E Käyttökatteen kehitys E %/vuosi +5%/vuosi ka. 24% miljoonaa %/vuosi +6%/vuosi miljoonaa ka. 15% ka. 19% ka. 18% KSOY KSS Energia* Kotkan Energia Haminan Energia 0 KSOY KSS Energia* Kotkan Energia Haminan Energia Kommentit Yllä olevissa kuvioissa on esitetty liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykset vuosina E. Vuosien 2008 ja 2009 osalta tiedot ovat toteumia ja vuosien 2010 ja 2011 osalta ennusteita. KSOY:n liikevaihdon on arvioitu kehittyvän kuvatulla aikavälillä keskimäärin 4 % vuotuisesti. Käyttökate kehittyy liikevaihdon kasvun myötä, mutta myös suhteellisen kannattavuuden on ennakoitu paranevan. Vuosien E keskimääräinen käyttökate on 24 %. KSS Energian liikevaihto kasvaa arvion mukaan keskimäärin 5 % vuotuista vauhtia. Käyttökatteen kehitys on positiivista myynnin kehityksen myötä. Keskimääräinen katetaso aikavälille E on 15 %. Kotkan Energian liikevaihdon kasvu on arvion mukaan nopeaa, sillä keskimääräinen vuosikasvu on 11%. Käyttökate oli matala vuonna 2008, mutta korjaantuu yli 20%:n tasolle seuraavina vuosina. Aikavälin keskimääräinen käyttökate on 19% Haminan Energian liikevaihto kasvaa 6 % vuositasolla ja käyttökate paranee niin liikevaihdon kasvun kuin parantuneen kannattavuuden seurauksena. Keskimääräinen käyttökatteen taso on 18 %. * KSS:n historialukuihin on lisätty myös Vari nykyisessä liiketoimintalaajuudessa. PwC 6 Maaliskuu, 2011

7 Energialiiketoiminnan tulevaisuuden haasteet Ilmastonmuutos Pyrkimys kohti CO2-neutraalia tuotantoa investointitarpeet tuotantoon EU:n ja kansallisten ohjaustoimien vaikutus tuotantoon ja tuotteiden kilpailukykyyn Rakentamistehokkuus ja energian ominaiskulutuksen pieneneminen Yhteiskunnan sähköistyminen Älykkäät sähköverkot (Smart Grid) Merkittävä investointitarve verkkoon Hajautuneen tuotannon hallinta Sähköverkkojen roolin muuttuminen (tuotannon ja kulutuksen optimointi) Markkinoiden kehittyminen Eurooppalaisten tukkumarkkinoiden yhdentyminen Yhteiset pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat Kaukolämmön kanssa kilpailevien lämmitysmuotojen kehittyminen Toimialan regulaatio Sähkö- ja kaasuverkonregulaatio tavoittelee tehokkuutta ja entistä parempaa toimitusvarmuutta Kilpailuvirasto selvittää kaukolämmön hinnoittelun kohtuullisuutta Tuotannon ja verkostojen rakentamisen luvitus raskasta Tulevaisuuden energiatoimijoiden keskeisiä menestystekijöitä ovat investointikyky, operatiivinen tehokkuus ja kyky hallita ohjaus- ja sääntely-ympäristöä PwC 7 Maaliskuu, 2011

8 Kappale 2 Kymenlaakson energiaselvitys PwC 8 Maaliskuu, 2011

9 Selvityksen tausta Helmikuussa 2010 tuli tietoon ehdotus, jonka mukaan KSOY:n koko osakekanta myytäisiin KSS Energialle, Kotkan Energialle ja Haminan Energialle sekä Porvoon ja Lahden kaupunkien energiayhtiöille. Maaliskuussa 2010 KSOY:n hallitus esitti, että selvitetään ehdotetun järjestelyn lisäksi myös muita omistajastrategisia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten energiayhtiöiden piirissä. Kymenlaaksolaisten energiayhtiöiden omistajakunnat päättivät pidetyssä kokouksessa yksimielisesti tehdä valmistelevan selvityksen kuntien energiaomistuksista, niiden kehitysvaihtoehdoista ja rakenteellisesta uudelleenjärjestelystä. Selvitystä ohjaamaan valittiin ohjausryhmä, jossa ovat mukana kaikkien kolmentoista omistajan kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä KSOY:n hallituksen puheenjohtaja. Ohjausryhmän tueksi perustettiin yhtiön edustajista koostuva työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii KSOY:n hallituksen puheenjohtaja. Ohjausryhmä kutsui PwC:n toimimaan asiantuntijana selvitystyössä Ohjausryhmä on kokoontunut syksyn ja talven aikana yhteensä neljä kertaa ja työryhmä kolme kertaa. Ohjausryhmän työ on keskittynyt seuraavien sisältöjen ympärille Yhtiöiden arvonmäärityksen tarkastelu Mahdollisen yritysjärjestelyn rakennevaihtoehtojen tarkastelu Keskeisten kipupisteiden tunnistaminen Omistajien pääomien vapautuksen, omistusosuuden ja tulevien tuottojen tarkastelu Synergialähteiden ja-potentiaalin tarkastelu Osakassopimuksen lähtökohdat Ohjausryhmä esittää valmistelemansa selvityksen omistajakunnille järjestettävässä omistajakokouksessa. PwC 9 Maaliskuu, 2011

10 Selvityksen keskeiset tavoitteet Uusi osakassopimus Hallintoneuvosto ja hallitus Uusi Energia Oy Sähkön myynti, -hankinta ja -tuotanto Sähköverkko Kaukolämpö Maakaasu Verkonrakennus Muut liiketoiminnat Kymenlaakson energiaselvityksen keskeisenä periaatteena on synnyttää Kymenlaakson alueen energiayhtiöistä yksi yhteinen kuntien täysin omistama kokonaisuus, Uusi Energia Oy ( Uusi Energia ). Uusi Energia mahdollistaa yksittäisiä yhtiöitä tehokkaamman kokonaisuuden kasvaneen yrityskoon ansiosta. Keskeisiä osatekijöitä ovat: Operatiivisten resurssien tehokkaampi hyödyntäminen Mahdollisuus optimoida verkko- ja tuotantoinvestointeja paremmin suuressa kokonaisuudessa Kehittämisresurssit ja kilpailukyky kasvavat johtuen oleellisesti suuremman kokonaisuuden tuomasta riskinotto- ja panostusmahdollisuuksista Raaka-ainehankintojen keskittäminen useampien lämpölaitosten tarpeisiin Uusi Energian tarkoituksenmukainen yhtiörakenne muotoutuu jatkoselvitysvaiheessa (liiketoiminnot vs. erilliset tytäryhtiöt). PwC 10 Maaliskuu, 2011

11 Selvityksen keskeiset reunaehdot ottavat huomioon omistajan, asiakkaan ja yhtiön näkökulmat ja tarpeet Vakaa osinkotuotto omistajille ja mahdollisuus pääomien vapauttamiseen Omistajat Järjestelyssä vapautuu merkittävä määrä pääomia ja uusi yhtiö kykenee tuottamaan riittävää osinkotuottoa omistajilleen. Energiaomistukset kootaan yhteen, eikä niistä luovuta. Nykyiset omistajat säilyvät omistajina ja päätöksentekijöinä. Kilpailukykyistä ja toimitusvarmaa energiaa asiakkaille Asiakkaat Pääomien vapauttaminen ei vaikuta asiakashinnoitteluun. Hinnoittelusta päättävät edelleen omistajakuntien valitsemat toimielimet. Paikallisen toiminnan hinnoittelu perustuu paikallisiin olosuhteisiin. Energialiiketoiminta jatkaa terveellä pohjalla Yhtiö Yhtiön mahdollisuus toiminnan kehittämiseen ja laatuun turvataan. Muuttuvan toimintaympäristön haasteet voidaan ottaa vastaan. Saavutetaan volyymihyötyjä menettämättä paikallisuutta. PwC 11 Maaliskuu, 2011

12 Kappale 3 - Arvonmääritys PwC 12 Maaliskuu, 2011

13 Yleistä arvonmäärityksestä Ketkä tarvitsevat arvonmääritystä ja millaisissa tilanteissa Yrityksen ostaja tai myyjä, joka tarvitsee tiedon yrityksen käyvästä arvosta Yritysten omistajat, kun fuusiotilanteessa tulee määrittää keskinäiset omistusten arvot Kasvuyritykset rahoitustilanteissa Yksityiset tai yritykset myydessään tai ostaessaan osakkeita muilta osakkeenomistajilta Konsernit yrityskauppojen kauppahinnan allokointia varten (tase-erittäin tai yrityksittäin) Arvonmääritys Kymenlaakson energiaselvityksessä Kymenlaakson energiajärjestelyssä on kyse fuusiotilanteesta, jolloin yhtiöiden ja omistajien arvosuhteet tulee selvittää omistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi Arvonmääritys on tehty liiketoimintakohtaisesti, jolloin järjestelyssä voidaan huomioida yhtiöiden liiketoimintakohtaiset tarpeet ja vaatimukset PwC 13 Maaliskuu, 2011

14 Keskeiset oletukset Hinnoittelu ja arvonmääritys Hinnoittelu on keskeinen yritysten arvoon vaikuttava tekijä. Stand alone arvonmäärityksessä yhtiöille on määritetty liiketoiminta-arvot, jotka perustuvat kunkin yhtiön tulevaan (ennustettuun) hinnoittelurakenteeseen. Asiakashinnat ja energiajärjestely Koska energiajärjestelymallien rahavirrat perustuvat stand alone arvonmäärityksiin ei energiajärjestelyllä lähtökohtaisesti ole vaikutusta asiakashintoihin. Osakassopimus ja hinnoittelu Osakassopimuksessa voidaan sopia hinnoittelun periaatteista ja peruslähtökohdista rajoittamatta tarpeettomasti yhtiön toimintaedellytyksiä. Ydinvoima Uusiutuva energia Päästökauppa Eduskunta myönsi TVO:lle ja Fennovoimalle luvat (periaatepäätös) uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen. Arvonmäärityksessä ei ole huomioitu yhtiöiden mahdollisia investointeja uusiin ydinvoimalaitoksiin ydinvoimavalmisteluiden keskeneräisyyden vuoksi. Uusiutuvan energian velvoitepaketti julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta Tuulivoimalle takuuhinta 83,5 /MWh (105,3 /MWh ennen vuotta 2015) Sähköntuotannon muuttuva metsähaketuki 18 -> 0 /MWh Arvonmäärityksessä on huomioitu tuulivoimaan kohdistuva tuki, mutta metsähaketukea ei ole voitu huomioida, sillä käytössä ei ole ollut riittävän yksityiskohtaista tietoa biopolttoainekäytöstä. Kotkan ja Haminan osalta päätetyt tuulivoimainvestoinnit on otettu huomioon. Jatkossa päästöoikeuksia jaetaan toimialoille osin huutokaupalla, osin ilmaiseksi. KSOY: KVO tuotannosta on tehty erillisarvonmääritys perustuen KVO:n tuottamaan sarja- ja tuotantolaitoskohtaiseen tietoon. Päästöoikeuksien ilmaisjaon loppuminen on huomioitu arvonmäärityksessä täysimääräisesti, mikä näkyy tiettyjen KVO- sarjojen matalana tai jopa negatiivisena arvona. KSS Energian, Kotkan Energian tai Haminan Energian päästöoikeuksien ilmaisjaon loppumista ei ole huomioitu arvonmäärityksessä, koska käytössä ei ole ollut riittävän yksityiskohtaista tietoa analyysin tekemiseen (fossiilisten käyttö laitoskohtaisesti). PwC 14 Maaliskuu, 2011

15 Arvonmääritysmenetelmät Arvonmääritysmenetelmät Markkinalähtöinen Kustannuslähtöinen Tuottoarvo Toteutuneisiin kauppoihin tai vastaaviin noteerattuihin yhtiöihin perustuva Vertaileva arvonmääritys Jälleenhankintahintaan perustuva Tuleviin tuottoihin perustuva Substanssiarvonmääritys Tuottoarvoperusteinen arvonmääritys Markkinalähtöisessä arvonmäärityksessä yrityksen arvo perustuu markkinoiden arvioon vastaavanlaisista yrityksistä. Vertailu suoritetaan suhteessa pörssiyhtiöihin tai hiljattain suoritettuihin yrityskauppoihin. Kustannuslähtöisessä arvonmäärityksessä yrityksen arvo lasketaan taseomaisuuden jälleenhankinta- ja teknisten nykykäyttöarvojen avulla. Menetelmä ei huomioi yrityksen kykyä tuottaa kassavirtaa ja osinkoa omistajilleen. Tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen lähtökohta on, että yrityksen omistajan saama tuotto (joko suoraan tai yrityksen arvonnousun kautta) riippuu yrityksen toiminnan tuottamasta kassavirrasta. Yrityksen omistuksen arvo (tuottoarvo) on yrityksen omaisuuden tuottama positiivinen kassavirta omistajille tulevaisuudessa. Energiaselvityksessä lähtökohtana on ollut yhtiön tuottama liiketoiminnallinen arvo omistajalle, jolloin kyseeseen tulevat markkina- ja tuottoarvolähtöiset arvonmääritystavat. Substanssiarvoon perustuva arvonmääritys ei ota huomioon liiketoiminnallista kokonaisuutta, vaan keskittyy yksittäisten omaisuuserien investointikustannuksiin. Energiaselvityksen laskelmat perustuvat yhtiökohtaisiin arvonmäärityksiin, jotka on tehty liiketoimintokohtaisesti. Arvonmäärityksen tekeminen on edellyttänyt liiketoimintokohtaista analyysia markkinaolosuhteista ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista. PwC 15 Maaliskuu, 2011

16 Liiketoiminnan arvo vs. oman pääoman arvo Liiketoiminnan arvo (EV) Oman pääoman (osakekannan) arvo Nettovelat Vapaa kassavirta (FCF) WACC Yrityksen liiketoiminnan arvo (EV) = Oman pääoman/ osakekannan arvo Yhtiön liiketoiminnan arvo (EV) muodostuu yhtiön tuottamista arvioiduista tulevaisuuden kassavirroista. Tulevaisuuden epävarmuus huomioidaan laskelmassa riskiä kuvaavalla korkotekijällä (WACC). Liiketoiminnan arvoja vertailemalla voidaan verrata yritysten kokoa toisiinsa. Omistajien omistuksen (oma pääoma) arvo on kuitenkin liiketoiminnan arvo vähennettynä nettoveloilla. Oman pääoman arvo on kuntien omistuksen arvo. PwC 16 Maaliskuu, 2011

17 Liiketoiminta-arvojen vertailu Kaikkien yhtiöiden liiketoiminta-arvojen alustava haarukka miljoonaa Kontribuutiovertailu Liiketoiminta-arvojen jakauma arvonmäärityksen mukaan 8 % KSOY % 49 % KSOY KSS KSS Energia % Kotkan Energia Haminan Energia Kotkan Energia Käyttökatteen jakauma 2010 ennusteen mukaan 8 % Ham inan Energia % 49 % 27 % Yllä olevassa graafissa on esitetty Kymenlaakson energiayhtiöiden liiketoiminta-arvojen vaihteluväli perustuen tuotto- ja markkinalähtöisiin arvonmääritysmenetelmiin. Markkinalähtöisessä menetelmässä yhtiöitä on verrattu pörssilistattuihin eurooppalaisiin energiayhtiöihin ja hiljattain toteutuneisiin yrityskauppoihin, joiden arvostuskertoimia eli liiketoiminnan arvon suhdetta liiketoiminnan kannattavuuteen on sovellettu Kymenlaakson yhtiöihin. Menetelmät antavat saman suuntaiset tulokset ja niiden perusteella on arvioitu, että yhtiöiden käyvät arvot olisivat yllä esitettyjen arvohaarukoiden sisällä. Käypä arvo kuvaa arvoa, joka olisi saatavissa vapailta markkinoilta esim. huutokauppatilanteessa. Sekä tuottoarvo- että markkinalähtöisessä arvonmäärityksessä liiketoiminnan arvo syntyy yhtiön kannattavuudesta. Tätä tukee kontribuutiovertailu, jossa yhtiöiden liiketoiminta-arvojen ja käyttökatteiden vertailu antaa lähes saman lopputuloksen yhtiöiden suhteellisista arvoista. PwC 17 Maaliskuu, 2011

18 Oman pääoman arvot Oman pääoman arvot tuottoarvolaskennan perusteella 350 KSOY KSS Energia miljoonaa Kotkan Energia Haminan Energia 30 0 EV Nettovelka OPO EV Netto-Kouvolavelka laina OPO EV Nettovelka OPO EV Nettovelka 24 OPO Yhtiöiden oman pääoman arvot saadaan vähentämällä edellä lasketuista liiketoiminnan arvoista arvioidut yhtiökohtaiset nettovelat (korolliset velat likvidit varat). Liiketoiminnan arvot (EV) perustuvat tuottoarvonmääritykseen ja nettovelat arvioituun vuoden 2010 lopun tilanteeseen. Kouvolan myöntämä laina KSS Energialle on eriytetty kuvassa. Laina kuuluu yrityksen kannalta nettovelkoihin, mutta Kouvolan kaupungille se on energialiiketoimintaan sitoutunutta pääomaa, joka yritysjärjestelyssä tuloutuisi takaisin kaupungin kassaan. PwC 18 Maaliskuu, 2011

19 Energiaomistusten arvot Arvo neljässä yhtiössä yhteensä 530 miljoonaa euroa Energiaomistuksen arvo kunnittain 250 Ohessa on kuvattu kuntakohtaiset energiaomistusten arvot kussakin yhtiössä. miljoonaa ,4 142,8 146,6 63,0 53,9 23,8 44,8 80,2 30,1 42,1 38,7 21,1 10,3 7,2 6,8 6,5 4,9 3,4 1,0 KSOY:n energiaomistuksen arvo on yhteensä 297 miljoonaa edellisen sivun kuvan mukaisesti. Omistuksen arvo jakautuu kunnille omistusosuuksien mukaisesti. Kouvolalla, Kotkalla ja Haminalla on lisäksi merkittävä omistus omissa kaupunkiyhtiöissään. Kouvolan kaupungin energiaomistusten arvo nousee yhteensä 191 miljoonaan, josta 146,6 miljoonaa tulee KSS omistuksesta ja 44,8 miljoonaa KSOY omistuksesta. Kotkan kaupungin energiaomistusten arvo on yhteensä 143 miljoonaa, josta 63 miljoonaa tulee Kotkan energian omistuksesta ja 80,2 miljoonaa KSOY omistuksesta. KSOY Haminan Energia Kotkan Energia KSS Energia Haminan kaupungin energiaomistusten arvo on yhteensä 54 miljoonaa., josta 23,8 miljoonaa tulee Haminan energiasta ja 30,1 miljoonaa KSOY omistuksesta. PwC 19 Maaliskuu, 2011

20 Hinnoittelupotentiaali Arvonmääritys perustuu yhtiöiden tämän hetkiseen hinnoitteluun ja hintaennusteisiin. Yhtiöillä on tietyissä liiketoiminnoissa hinnoittelupotentiaalia, jonka käyttöönotto nostaisi yrityksen ja sen omistajien omistuksen arvoa. Hinnoittelupotentiaalin käyttöönotosta tulee sopia erikseen osakassopimuksessa. Sähköenergia Sähkön siirtohinta Hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla, joten arvonmäärityksessä käytetyissä hinnoissa ei ole korotusvaraa. Hintaa valvoo EMV ja hinnoittelulle on olemassa yläraja. Arvonmäärityksessä käytetyissä hinnoissa on korotusvaraa nykyvalvonnan puitteissa KSOY:n, KSS:n ja Haminan Energian osalta. Maksimihinnoilla yritysten liiketoiminta-arvot nousevat seuraavasti: KSOY: 37 miljoonaa KSS 24 miljoonaa Haminan Energia 5 miljoonaa Kaukolämpö Kaukolämmön hintaa ohjaa kustannusvastaavuusperiaate, mutta hintaa ei säännellä sähkön siirtohinnan tavoin. 3 /MWh korotus kaukolämmön hinnoissa kasvattaa Kotkan Energian ja KSS:n liiketoimintaarvoja 24 miljoonalla. Maakaasu Maakaasussa yrityksillä ei ole merkittävää arvonnousupotentiaalia. PwC 20 Maaliskuu, 2011

21 Kappale 4 Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot PwC 21 Maaliskuu, 2011

22 Kappale 4.1 Järjestelyssä mukana KSOY, KSS ja KEO PwC 22 Maaliskuu, 2011

23 Järjestelyn rakenne ja rahoitus Yritysjärjestelyn toteutusmalli Kommentit Ensisijaisessa järjestelymallissa nykyiset omistajakunnat perustavat uuden yhtiön, Uusi Energia Oy:n. Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia hankkii KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian osakkeet. Järjestelyssä omistajakunnat saavat energiaomistustaan vastaavan summan rahaa kauppahintana ja sitoutuvat sijoittamaan osan saamastaan rahasta takaisin uuteen yhtiöön. Energiaomistuksen arvon ja takaisinsijoituksen välinen erotus jää kunnille pääoman vapautuksena. Uusi Energia Oy Järjestelyssä kunnat eivät luovu energiaomistuksistaan, vaan omistavat ne rakennejärjestelyiden jälkeen yhdessä. Lisäksi energiayhtiöiden nykyiset velat poistuvat kaupunkikonsernien taseista ja omistuksen nykyiset kirjanpitoarvot korvautuvat yhtiöiden käyvillä arvoilla. 100 % Omistajien pääoman vapautuksen määrä vaikuttaa Uusi Energia Oy:n tulevaan rahoitusrakenteeseen (oman ja vieraan pääoman suhde). Mitä enemmän pääomia vapautetaan sitä enemmän yhtiö velkaantuu. KSOY KSS KEO Mallinnetussa rakenteessa KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian kauppa rahoitetaan 55 %:sti omalla pääomalla ja 45 %:sti velalla. Tämän järjestelyn taloudelliset vaikutukset Uusi Energia Oy:lle ja omistajakunnille on suuntaa-antavasti havainnollistettu seuraavilla sivuilla. Järjestely voidaan toteuttaa myös siten, että joku olemassa olevista yhtiöistä hankkii omistukseensa muut järjestelyyn osallistuvat yhtiöt. Vaihtoehtoisten mallien keskeiset rahavirtavaikutukset on esitetty sivulla 35. PwC 23 Maaliskuu, 2011

24 Uusi Energian keskeiset tunnusluvut Liikevaihdon kehitys Käyttökatteen kehitys miljoonaa miljoonaa Kassavirta ennen osingonmaksua Kommentit miljoonaa E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Ylävasemmalla on esitetty Uusi Energian liikevaihto vuosille Keskimääräinen liikevaihdon kasvu on 2.3 % vuosittain. Uusi Energian ennustettu käyttökate pysyy vuoteen 2013 asti 60 miljoonassa. Kannattavuutta heikentävät sähkön markkinahintaennusteen lasku ja päästökaupan ilmaisjaon loppuminen. Kannattavuus kääntyy kasvu-uralle vuoden 2014 jälkeen OL3:n ja tuulivoimainvestointien käyttöönoton seurauksena. Keskimääräinen käyttökatteen kasvu on 2.5 % vuosittain. Yhtiöiden suuret investointiennusteet (mm. etäluettavat mittarit) vuosille laskevat Uusi Energian kassavirtaa enenen osingonmaksua. Uusi Energian kassavirta nousee vuoden 2014 Huom: Tulevat tuulivoimainvestoinnit sekä leasingtakaisinostot 24 rahoitetaan lisälainalla. (etäluettavat mittarit asennettu). Maaliskuu, jälkeen kannattavuuden parantuessa ja investointien madaltuessa PwC 2011

25 Omistusosuudet Kunta KSOY Kotkan Energia Omistusosuudet kunnittain KSS Energia Uusi Energia Askola 1.6 % 1.0 % Hamina 10.1 % 6.0 % Hollola 0.3 % 0.2 % Hämeenkoski 3.5 % 2.1 % Kotka 27.0 % 100 % 27.9 % Kouvola 15.1 % 100 % 37.7 % Lapinjärvi 7.1 % 4.2 % Loviisa 14.2 % 8.4 % Luumäki 2.3 % 1.4 % My rsky lä 2.4 % 1.4 % Orimattila 13.0 % 7.7 % Pukkila 1.2 % 0.7 % Virolahti 2.2 % 1.3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % Ohessa on esitetty kuntien nykyiset omistusosuudet niiden omistamista energiayhtiöistä ja energiayhtiöiden fuusion jälkeiset omistusosuudet Uusi Energiassa Kuntien omistusosuudet Uusi Energiassa määräytyvät nykyisten energiaomistusten suhteissa. Keskeisenä oletuksena on, että kaikki kunnat tekevät suhteellisesti samansuuruisen takaisinsijoituksen Uusi Energiaan (takaisinsijoitusprosentti on sama). Omistusosuudet täsmentyvät toisessa selvitysvaiheessa tarkentuvan analyysin ja rakenteen mukaisesti. Järjestelyssä kunnat eivät luovu energiaomistuksistaan, vaan omistavat ne rakennejärjestelyiden jälkeen yhdessä. PwC 25 Maaliskuu, 2011

26 Omistusten arvot Kuntakohtaiset omistuksen arvot miljoonaa ,4 142,8 42,1 38,7 30,1 21,1 10,3 7,2 6,8 6,5 4,9 3,4 1,0 Viereisessä kuvassa on esitetty energiaomistusten kuntakohtaiset arvot. Luvut eivät sisällä Haminan osuutta Haminan Energiasta, joka ei ole mukana tässä järjestelyvaihtoehdossa. Arvonmääritysten mukainen energiaomistusten laskennallinen yhteenlaskettu arvo KSOY:n, KSS Energian ja Kotkan Energian osalta on 506 miljoonaa. Pääoman vapautuksen ja osinkojen suhteen optimoimiseksi on kuitenkin edullisempaa, että järjestely toteutetaan laskennallista arvoa matalammalla hinnalla. Tällöin uuden yhtiön taserakenne pysyy edullisempana ja mahdollistaa paremman osingonmaksukyvyn tulevina vuosina. Arvojen pudottamisella ei ole vaikutusta kuntien omistussuhteisiin ensisijaisessa mallissa. Kuitenkin KSOY:n tai KSS:n toimiessa ostavana yhtiönä tällä olisi vaikutusta ja siksi näissä tapauksissa on omistuksen arvoina on käytetty suoraan arvonmäärityksen tuloksia. PwC 26 Maaliskuu, 2011

27 Takaisinsijoitukset Kuntakohtaiset takaisinsijoitukset 140 Viereisessä kuvassa on esitetty kuntakohtaiset takaisinsijoitukset. miljoonaa ,3 86,8 Kukin kunta sijoittaa Uusi Energia Oy:hyn saman suhteellisen osuuden oman energiaomistuksensa arvoon nähden. Takaisinsijoitusprosenttina järjestelyssä on 70 %, mikä johtaa tavoiteltuun rahoitusrakenteeseen. Takaisinsijoitukset ovat tässä vaiheessa alustavia ja ne tulevat tarkentumaan seuraavassa selvitysvaiheessa ,2 24,1 18, ,1 6,4 4,5 4,2 4,0 3,0 2,1 0,6 0 PwC 27 Maaliskuu, 2011

28 Pääoman vapautukset Kuntakohtaiset pääoman vapautukset ,4 Vasemmalla on esitetty pääoman vapautukset kuntakohtaisesti ,0 22,0 Kukin kunta saa pääoman vapautusta saman suhteen perusteella, jolla myös takaisinsijoitus lasketaan. Pääoman vapautus on siis omistuksen arvon ja takaisinsijoituksen erotus. miljoonaa ,4 51,4 38,1 38,1 11,5 10,5 8,2 5,8 2,8 2,0 1,9 1,8 1,3 0,9 0,3 Pääoman vapautuksen taso on tässä vaiheessa alustava ja se tarkentuu selvityksen seuraavassa vaiheessa. Kouvolan kaupungin pääoman vapautukseen kuuluu myös KSS Energialle myönnetty laina, joka vapautuu energiajärjestelyn yhteydessä. Kaikki omistajakunnat hyötyvät osakkeiden uudelleenarvostuksesta, sillä järjestelyn toteutuessa KSOY, KSS Energia ja Kotkan Energia arvostetaan nykyistä kirjapitoarvoaan korkeampaan arvoon, joka vahvistaa osaltaan omistajakuntien taseita. Energiayhtiöiden velat poistuvat Kouvolan, Haminan ja Kotkan kaupunkikonsernien taseista rahoitusjärjestelyn yhteydessä. PwC 28 Maaliskuu, 2011

29 Tulevaisuuden tuotto Keskimääräinen osinko * 4,0 3,5 3,74 Ohessa on esitetty mallinnettu keskimääräinen osinkotuotto vuosille Summa on esitetty vuoden 2010 rahan arvossa. 3,0 2,77 Osingonjakoperuste on puolet tilikauden tuloksesta. Osingonjaosta sovitaan erikseen osakassopimuksessa. miljoonaa 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,83 0,77 0,60 0,42 0,21 0,14 0,13 0,13 0,10 0,07 0,02 Ensimmäinen osinko on pääoman vapautuksesta johtuen mallinnettu maksettavaksi vasta vuoden 2013 tuloksesta. Mikäli omistajille on kuitenkin tärkeää saada osinkoa kaikkina vuosina voidaan energiajärjestelyn rakenne suunnitella jatkoselvitysvaiheessa niin, että osinkoa maksetaan heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Laskelmiin ei ole tässä vaiheessa huomioitu synergiaetuja, jotka toteutuessaan mahdollistavat esitettyä korkeammat osingot. 0,0 * Reaalinen osinko vuoden 2010 rahassa. PwC 29 Maaliskuu, 2011

30 Kappale 4.2 Muut vaihtoehdot PwC 30 Maaliskuu, 2011

31 Muut rakennevaihtoehdot Vain KSOY ja KEO ovat mukana järjestelyssä Vain KSOY ja KSS ovat mukana järjestelyssä Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy 100 % 100 % KSOY KEO KSOY KSS Kaikki Kymenlaakson energiayhtiöt ovat järjestelyssä Nykyiset omistajakunnat 100 % Uusi Energia Oy Kommentit Ohessa on kuvattu energiajärjestelyn rakenteet vaihtoehtoisilla yrityskombinaatioilla. Kaikissa kombinaatioissa on myös mahdollista suorittaa energiajärjestely siten, että KSOY toimii ostajayrityksenä Uusi Energia Oy:n sijasta. Neljän yhtiön mallissa on valmisteltu myös vaihtoehto, jossa KSS toimii ostajana. 100 % KSOY KSS HE KEO PwC 31 Maaliskuu, 2011

32 Kappale 5 - Elinkeinopoliittiset hankkeet PwC 32 Maaliskuu, 2011

33 Elinkeinopoliittiset tavoitteet Omistajat Hallintoneuvosto ja hallitus Energia- ja elinkeinopoliittiset hankkeet Uusi Energia Oy Sähkön myynti, -hankinta ja tuotanto Sähköverkko Oy Kaukolämpö Maakaasu Verkonrakennus Muut liiketoiminnat ja/tai Lähtökohtaisesti hankkeet on tarkoituksenmukaista toteuttaa ensisijaisesti Uusi Energia Oy:n toimesta Uudessa rakenteessa yhtiöllä on myös mahdollisuus ja laajemmat resurssit osallistua mittaviin ja vahvasti paikallisiin energiaja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin yhdessä sovittavin periaattein perustamalla yhteisyrityksiä kuntien kanssa. Kuvassa esimerkinomainen malli elinkeinopoliittisten hankkeiden rakenteeksi % % Paikallis1 Oy % % Paikallis2 Oy % % Paikallis3 Oy Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 PwC 33 Maaliskuu, 2011

34 Kappale 6 Johtopäätökset PwC 34 Maaliskuu, 2011

35 Yhteenveto järjestelyvaihtoehdoista Järjestely v aihtoehto m ilj. Keskeisimmät tunnusluvut kaikista energiajärjestelyn vaihtoehdoista KSOY, KSS ja KEO m ukana Perusmalli % KSOY ostaa % KSS ostaa % KSOY ja KEO m ukana Perusmalli % KSOY ostaa ** % KSOY ja KSS m ukana Perusmalli % KSOY ostaa % Kaikki neljä yhtiötä mukana Pääom an vapautus Keskim. osinko * Kassa vuonna 2020 Om avar.-% v uonna 2020 Perusmalli % KSOY ostaa % KSS ostaa % Kommentit Viereiseen taulukkoon on koottu kaikkien edellä mainittujen energiajärjestelyvaihtoehtojen keskeisimmät tunnusluvut. Pääoman vapautus -sarake kertoo kunnille tulevan pääoman vapautuksen nykyisellä rahoitusrakenteella (oman pääoman osuus 55% ja vieraan pääoman osuus 45%). Niissä vaihtoehdoissa, joissa KSOY toimii ostajana, pääoman vapautusta tulee vain Kouvolalle ja Kotkalle. Keskimääräinen osinko antaa kuvan tulevasta osinkotasosta suunnitellulla rahoitusrakenteella. Oheisessa taulukossa ei ole otettu huomioon synergioita, jotka toteutuessaan parantavat osingonmaksukykyä tässä esitetystä. Kassan taso vuonna 2020 kuvaa yrityksen arvioitua rahoitustilannetta vuosikymmenen lopussa. * Reaalinen osinko vuoden 2010 rahassa. ** Kun KSOY ostaa KEO:n, velkarakenteeksi on oletettu 25% omaa pääomaa ja 75% vierasta pääomaa. PwC 35 Maaliskuu, 2011

36 Järjestelyn vaikutukset asiakashintoihin Sähköenergia Hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla, joten energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta hintoihin. Sähkön siirtohinta Hintaa valvoo EMV ja hinnoittelulle on olemassa yläraja. Järjestely voidaan toteuttaa pitämällä verkkoyhtiöt erillisinä yhtiöinä (Vaihtoehto A) tai fuusioimalla ne toisiinsa (Vaihtoehto B). Vaihtoehto A) Järjestely ei vaikuta asiakashintoihin. Vaihtoehto B) Kokonaishinnoitteluun energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta, mutta hintojen yhtenäistäminen nostaa siirtohintoja toisilla alueilla ja laskee toisilla alueilla. Järjestelyn lopullinen rakenne ja hinnoitteluvaikutus määräytyy jatkoselvitysvaiheessa. Kaukolämpö Kaukolämmön hinta perustuu paikallisiin olosuhteisiin jatkossakin ja siten energiajärjestelyllä ei ole vaikutusta asiakashintoihin. Sovellettavista hinnoitteluperiaatteista sovitaan omistajien kesken järjestelyn toteutusvaiheessa. PwC 36 Maaliskuu, 2011

37 Järjestelyn keskeiset hyödyt sidosryhmille ja yhtiölle Omistajat Yhtiö pysyy nykyisten omistajien hallinnassa Järjestelyssä omistajat voivat vapauttaa osan sitoutuneesta pääomasta Osingonmaksukyky ja arvonnousupotentiaali turvataan myös tulevaisuudessa Osakeomistusten arvostaminen käypään arvoon tervehdyttää kuntataseita Elinkeinopolitiikka Isompi kokonaisuus mahdollistaa elinkeinopoliittisten hankkeiden tehokkaan toteuttamisen Kykenee hyödyntämään tehokkaasti alueen uusiutuvan energian potentiaalia Asiakkaat Kilpailukykyinen palveluiden tuottaja Suurempi yhtiö pystyy aikaisempaa paremmin palvelemaan asiakkaita myös paikallisesti Luotettava pitkäaikainen paikallinen kumppani Uusien energialiitännäisten palveluiden tuottaja Liiketoiminnallinen lähtökohta Toiminnallinen synergiapotentiaali voidaan hyödyntää Uudella yhtiöllä on vahva tase Muodostuu Suomen toiseksi suurin kuntaomisteinen energiayhtiö, jolla on merkittävä painoarvo toimialan kehityksessä Iso kokonaisuus on houkuttelevampi työnantaja osaavalle työvoimalle Monipuolisempi tuotantoportfolio antaa vakautta energianhankintaan Lisääntynyt riskinottokyky parantaa toiminnan kehittämisedellytyksiä PwC 37 Maaliskuu, 2011

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Kymenlaakson energiajärjestely

Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson Sähkö, KSS Energia ja Kotkan Energia kpmg.fi LUOTTAMUKSELLINEN Kymenlaakson energiajärjestely Sisällys Selvityksen taustaa ja tuloksia 4 Selvityksen pääasialliset

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

GASUM TILINPÄÄTÖS 2014

GASUM TILINPÄÄTÖS 2014 GASUM TILINPÄÄTÖS 2014 GASUM TILINPÄÄTÖS 2014 Julkaisija Gasum-konserni PL 21, Miestentie 1 02151 Espoo Painos 550 kpl Painopaikka Lönnberg, Helsinki Paperi Kansi Cocoon Offset 300 g/m 2 Sisäsivut Cocoon

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2012 Sisältö Konsernin tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 4 Konsernitase 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Konsernin rahavirtalaskelma 7 Laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3 1 (28) 26.3.2010 LOPPURAPORTTI DANSKE MARKETS CORPORATE FINANCEN SELVITYSTYÖSTÄ LIITTYEN UUSIEN YDINVOIMAYKSIKÖIDEN RAKENTAMISTA KOSKEVIA PERIAATEPÄÄTÖKSIÄ HAKEVIEN VOIMALAYHTIÖIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIIN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta 4.4.2012 SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE 2.849.632 uutta osaketta Solteq Oyj:n hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla tarjota 2.849.632 uutta osaketta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Tuottajaosuuskuntien rahoitus Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Hyväksytty Pellervo-Seuran hallituksessa 7.11.2014 Hyväksytty Pellervo-Seuran valtuuskunnassa 4.12.2014 Osuustoimintayritysten rahoitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013 Pöyry oyj Tilinpäätös 2013 Sisältö 04 Vuosi 2013 lyhyesti 06 Toimitusjohtajalta 07 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2013 8 Hallituksen toimintakertomus 13 Laaja tuloslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Tase

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot