MDM ratkaisu nimikkeiden hallinnassa käytännön toteutus intergroituna webservicenä SAP MM SAPFINUG Syysseminaari Dipoli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MDM ratkaisu nimikkeiden hallinnassa käytännön toteutus intergroituna webservicenä SAP MM SAPFINUG Syysseminaari 23.10.2012 Dipoli"

Transkriptio

1 MDM ratkaisu nimikkeiden hallinnassa käytännön toteutus intergroituna webservicenä SAP MM SAPFINUG Syysseminaari Dipoli Mikko Vepsäläinen SAP Arkkitehtuuripäällikkö, Millog Jaakko Karjalainen Nimikkeistön Kehityssuunnittelija, Millog Jari Turto Johtaja, Modultek October 25,

2 Millog Oy yrityksenä Tuotamme teknisen materiaalin huollon ja kunnossapidon palveluja ja tuotteita kotimaisille ja ulkomaisille toimijoille Pyrimme tuottamaan kokonaispalveluita mahdollistaen asiakkaan keskittymisen omaan ydintehtäväänsä Tuotamme palvelut perustuen läpinäkyviin kumppanuussopimuksiin, vaatimusten mukaisesti ja kustannustehokkaasti Erikoisosaamistamme on yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeisten järjestelmien kunnossapito Millog on osa Patria konsernia

3 Palvelut Puolustusvoimille Millog toimii Puolustusvoimien strategisena kumppanina ja vastaa maavoimien materiaalin kunnossapidosta ja varaosalogistiikasta sekä erikseen sovituista ilmavoimien, merivoimien, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen ja Rajavartiolaitoksen materiaalin kunnossapidosta. Tehtäviimme kuuluvat: Elinjakson tukipalvelut kattaen Ohjus- ja asejärjestelmät Ajoneuvo- ja panssarikaluston Elektroniikkajärjestelmät Osallistuminen materiaalihankkeisiin Tuki kriisinhallintaoperaatioille 25. lokakuuta

4 Palveluita muille asiakkaille Asiakkaitamme ovat Puolustusvoimien ohella muut viranomaiset, puolustus- ja ilmailuala, tele- ja sähköyhtiöt sekä muu teollisuus. Valtakunnallinen toimipisteverkostomme tuottaa asiantuntija- ja kunnossapitopalveluita eri asiakasryhmille seuraavilla osa-alueilla: Erikoisajoneuvojen ja työkoneiden peruskorjaukset Sähkövoimakoneiden kunnonvalvonta ja kunnossapito Radio- ja viestilaitteiden huollot Optiset ja optoelektroniset järjestelmät Suojelu- ja pelastusalan järjestelmät Mittauslaitteiden kunnonvalvonta ja kalibrointi Varustelu-, asennus- ja muutostyöt Materiaali- ja varastointipalvelut 25. lokakuuta

5 MSAP-projekti Millog SAP ratkaisun käyttöönotto Syyskuu Marraskuu 2012 SAP lisenssejä 450 SAP modulit: SD, CS, PP, MM, WM, FICO, SAP PI, SAP BO/BI, HR, Solution Manager Palvelin alusta kahdennettu: Fujitsu Flexframe, Oracle Erittäin korkea tietoturvataso Pääyhteistyökumppani: Atos Muita kumppaneita: Basware, Modultek, Datpro 13 kk projekti: Aikataulu 1kk myöhässä Kustannukset sovituissa raameissa Toimitettavuudet: määritelty laajuus toimitettuna, 60 muutospyyntöä toteutettuna 21 liittymää October 25,

6 Nimikkeistön standardoinnilla tavoitellaan toimintaympäristömme Yhteistä kieltä Vakiinnuttaa yhteinen materiaalinhallintakieli läpi koko logistisen toimintaketjun Mahdollistaa yhteentoimivuus asiakas ja kumppaniverkkoon Optimoida varastonhallinta minimoimalla duplikaatit varastokirjanpidossa Prikka Aluslaatta Aluslevy M6 prikka NSN KOODI = Kansainvälinen yhteys nimikkeestä - I need a washer - Jeg har brug for en skive - Un disque s.v.p. October 25,

7 Nimikkeet ja huollettavat laitteet Nimiketiedot (laaja otanta) > NIMIKE- MASTER (MDM) Nimikkeet ja laitteet ASIAKKAIDEN NIMIKKEET ASIAKKAIDEN LAITTEET Nimiketiedot (rajattu otanta) > Laitetiedot > NIMIKKEET (MSAP) LAITTEET (MSAP) ASIAKKAAT(MSAP) TOIMITTAJAT(MSAP) Nimikkeet luodaan asiakkaiden järjestelmiin tai siirtotiedostoihin, josta ne siirtyvät liittymällä MSAP:iin lähes reaaliaikaisesti: Nimiketiedot rikastetaan MSAP:n toimintojen tarvitsemilla tiedoilla MSAP:n nimikemaster-ratkaisussa (Modultek Item Master) Yhteisiksi nimikemaster-tiedoiksi määriteltävät tiedot ylläpidetään aina asiakkaiden järjestelmissä, josta ne siirtyvät liittymällä MSAP:iin. Kunnossapidettävät laitteet luodaan ja ylläpidetään asiakkaiden järjestelmissä, josta ne siirtyvät liittymällä MSAP:iin Laitetietoja rikastetaan tarvittaessa MSAP:n toimintojen tarvitsemilla tiedoilla Huoltotoimet raportoidaan takaisin asiakkaalle Master-laiterakenteeseen liittymällä Nimikemaster-Master Data Management työkalu toimii palomuurina nimikkeiden osalta: Kaikkia asiakkaan nimikkeitä ja laitteita tai kaikkia tiedon osa-alueita ei haluta MSAP:n Nimikkeet rikastetaan hallitusti ennen SAP:iin tuontia

8 Master Data työkalun tarpeen määritys SAP-projektivaiheesta tuotantoon Liiketoimintaprosessien määritys SAP moduuleille SAP moduulikohtaisten Master Data tietojen määritys: pakolliset kentät, avainsanalistat + ne, jotka pakollisilla täyttyvät T I E T O T U R V A Resurssitarpeet: Duplikaattien poisto, rikastaminen, yhdistäminen työlle Datan siivoaminen ja rikastaminen SAP MDT = Master Data Template pohjat SAP & MDM kehitysympäristön rakentaminen Esilataus 1,2,3 ja dynaamisen datan testilataukset MDM työkalun valinta: nimiketiedon siivous pilotti Lähteistä ja asiakkaalta tuotavan ja Millogin lisättävän tiedon laajuus ja siivous/ rikastamispäätökset Esiladattavan tiedon vaatimukset eri testivaiheille Konversiot ja tuotannon ylläpito October 25,

9 MDM on nimikkeiden ylläpitotyökalu kaikille MSAP-nimike välilehdille Modultek Item Machine tämän päälle: Ostajien, nimikeperustajien, suunnittelijoiden, talousvastaavien ja tuotannon ohjaajien työkalu nimikkeiden perustamiseen MSAP:ssa, sekä asiakkaiden nimikkeiden siirtämiseen MSAP:iin. October 25,

10 Nimiketiedot ja riippuvuudet Nimikkeen kielikuvaukset Nimike Perustiedot (MARA) Luokittelutiedot (Vain MDM asiakaskohtaisille luokitteluille) Kirjanpito Myynnin näkymät Laskenta Ostotiedot Varasto IM ja WM Toimipistekohtaiset tiedot Tarvesuunnittelun MRP tiedot Tuotanto näkymä Ennustetiedot Laadunhallinta Nimikelajit 7 kappaletta Varastonhallinta Info record Ostolle Osto Ei konversiossa: Source list Tuotannon rakenne BOM Laitetiedot Palvelutuotteet Projektin nimi

11 Master Data ja konversiot: työkalut, vastuut ja prosessit MSAP-projektissa Laajuus ja profilointi/ priorisointi Tiedon keräyspohjien luontistandardit Asiakas- Tiedon tietoturvallinen siirto Duplikaatti poisto, rikastaminen ja yhdistäminen Kohdejärjestelmä lataustyökalu vastuu: - Data lähdejärjestelmästä Kaikki dataobjektit Tiedon oikeellisuus Asiakas ERP Tiedon lataukset Taulut ja kentät Tiedon lataukset MSAP Patria ERP Master Data Asiakassiilo Konversioprosessi Nimike Master 11

12 Ulkoiset nimikkeet ERP Proaktiivinen nimikkeenluontiprosessi Nimikehallinta Nimikesiilot Käyttäjä Käyttäjä Nimikehallinta luo tietomallin ja hallinnoi nimiketietojen tuontia eri lähteistä Nimikkeistölle määritetään validointisäännöt, joiden pohjalta nimikkeet tarkastetaan Nimikkeiden käyttäjät pyytävät tarvittavat nimikkeet siiloista ERP järjestelmään Varmistetaan tiedon hyvä laatu ei duplikaatteja dokumentoitu ja hallittu prosessi nopeat vasteajat mahdollistaa osittaisen automaation

13 SAP arkkitehtuuri Master Data Management ratkaisulle Kehitys Testi / Koulutus Tuotanto ECC D10 Q10 P10 Asiakas tuotanto Asiakas (test) MDM pollaa säännöllisin väliajoin onko MSAP:in Z- tauluissa siirtämättömiä SAP PI KÄYTÖSSÄ TÄLLE LIITTYMÄLLE Ympäristö kytkennät pääkäyttäjältä nopeasti Migration Machine Liittymä kutsuu ajastettuna MSAP:in Web Serviceä ja tarkistaa onko nimikkeitä, joita ei ole vielä siirretty MDM:ään. tai joille on muutoksia Item Machine/ Migration Machine Web Service BAPI - pohjainen liittymä suoraan SAP taulujen päivityksiin

14 Liittymän toiminnallinen kuvaus SAP-MDM MSAP -> MDM-liittymä lukee MSAP:in ns. Z-tauluista eli Millog koodatuista tuotantoa vastaavista tauluista nimikkeiden tietoja ja lataa ne asiakaskohtaiseen siiloon MDM:ssä. MDM:ssä nimikkeen tietoja täydennetään ja tarkastetaan ja ne lähetetään MDM -> MSAP -liittymällä MSAP:iin täydellisinä SAP-nimikkeinä. MDM -> MSAP -liittymä palauttaa mahdolliset virheilmoitukset MDM:ään, jolloin nimikkeen tiedot voidaan korjata MDM:ssä ja lähettää uudelleen MSAP:iin ilman SAPin lokien kahlausta. Liittymä kirjoittaa MSAP tuotannon tauluihin kuten MM01 transaktiolla tehtäisiin October 25,

15 Modultek Migration Machine ja Item Machine tuoteperheen edut Yksi yhteinen tietokanta ja tietomalli Migraatioprojektissa tehty tietomalli, tarkistussäännöt ja integraatiot suoraan hyödynnettävissä tuotantovaiheessa Täysin dynaaminen tietomalli Uusien kenttien ja kenttäsääntöjen luonti erittäin nopeaa ja helppoa, voidaan esim. tallentaa tietoa, jolle ei ole paikkaa muissa järjestelmissä Uudet tietokentät ja esim. valintalistat saadaan parametroimalla näkyviin käyttöliittymään ilman ohjelmistopäivityksiä Siilot mahdollistavat useat erilaiset tietolähteet Nimikeinformaation vastaanottaminen on helppoa, sillä kussakin siilossa voi olla omanlaisensa tietomalli. Tieto muunnetaan/täydennetään Master siilon tietomalliin vasta nimikkeen siirron yhteydessä.

16 Operatiiviset järjestelmät Nimikkeistön hallintaprosessin työvälineet Catalog Machine Kataloginimikkeiden tuontiin Item Machine Haku Nimikkeiden luonti operatiivisiin järjestelmiin Siilo Haku Luonti Migration Machine Vanhan nimikemassan tuontiin Datan harmonisointi, korjaus ja rikastaminen

17 Nimiketiedon varastointi Data SAP Siilot Kaikkia nimikkeitä ei kannata viedä suoraan SAP:iin, vaan siirtää välivarastoon data-siiloihin Vältytään turhilta nimikkeiltä ja turhalta tiedon ylläpidolta ERP järjestelmässä Kaikki nimikkeet kuitenkin saman arvoisesti haussa mukana Käyttäjällä yksi hakukäyttöliittymä, jonka kautta kaikki nimikkeet löytyvät Käytettävissä monipuoliset hakuominaisuudet Nimikesiiloja voi olla useita (esim. yksi kutakin nimikelähdettä kohden) Pääkäyttäjän helppo perustaa uusia siiloja

18 Migration Machine Migration Machinen avulla voidaan: harmonisoida olemassa olevaa Master Dataa tunnistaa ja poistaa päällekkäiset objektit tehdä massamuutoksia Master Dataan määrittää validiontisääntöjä ja suorittaa tarkastuksia datalle MDM ammattilaisen työkalu nimikeinformaation harmonisointiin ja ylläpitoon ERP1 ERP2 Legacy Data - Erilaisia järjestelmiä ja tietolähteitä - Erilaisia tietomalleja - Erilaatuista dataa Datan Tuonti Datan muuntaminen Siivous - Validointi - Standardointi ja konsolidointi Harmonisointi - Duplikaattihaut - Relaatioiden ja ristiviittausten luominen Luonti - Uuden datan luominen Datan Vienti Yhtenäistetty ja siivottu Master data Migratointi : Siirto, siivous ja harmonisointi

19 Item Machine Tehokkaat hakuominaisuudet Hyödyntää samoja säännöstöjä kuin Migration Machine. Nimikeinformaation muokkaus yksittäisille nimikkeille. Selkeä, web-pohjainen käyttöliittymä. Loppukäyttäjän työkalu nimikkeiden löytämiseen ja uusien ERP-nimikkeiden luontiin. Masternimikkeiden luominen Siilo Siilo Siilo Siilo Siilo Nimikehaku Dynaamisuus - Uusien attribuuttirivien luominen tarpeen mukaan Standarditiedot - Erilaisten arvolistojen hyödyntäminen Nimikkeen vienti ERPjärjestelmään ERP Siilo Luonti - Uuden datan luominen

20 Nimikkeen luontiprosessin filosofiaa Nimikettä ei lähtökohtaisesti perusteta, vaan sitä haetaan, sillä valtaosa nimikkeistä on jo perustettu. -> Tehokas haku rinnakkaisista nimikesiiloista. Nimikeinformaatio ei ole samanarvoista. Nimikkeet tulee tunnistaa ja luokitella, ja luokituksille tulee asettaa laatuvaatimukset. Informaatiota tulee hallita kuin tuotetta! -> Oppiva, tilastollinen informaation laadun valvonta. Nimikkeen perustaminen on monivaiheinen prosessi, eikä prosessin aloittanut henkilö voi saada nimiketietoja kaikkia tarkoituksia varten laadukkaaksi. -> Standardeihin pohjautuvat tiedon täydentämispyynnöt. Jotta nimikeinformaatio olisi siirrettävää, tulee sen tukea ja noudattaa kansainvälisiä luokittelustandardeja. -> Monikieliset standardisanastot ja -luokittelut. Suurin osa nimikkeelle tarvittavista attribuuteista on itse asiassa järjestelmäattribuutteja, ei varsinaisia nimiketietoja -> Tietokenttien automaattinen täyttöpohjien (template) ja sääntöjen pohjalta

21 Tiedon hakeminen MDM-ohjelman yksi tärkeimmistä toiminnallisuuksista on tiedonhaku. Hakutoiminnallisuutta pystytään itse muokkaamaan, jonka seurauksena ennakoiva haku ehdottaa mahdollisia osumia. Käyttäjien on mahdollista tehdä tallennettuja hakuja, jotka voivat keskittyä tiettyihin attribuutteihin, jolloin saadaan tarkempia hakutuloksia. Hyvät tiedonhaku ominaisuudet ennalta ehkäisevät duplikaattien syntyä sekä vähentävät loppukäyttäjien uusien ja turhien nimikkeiden perustamispyyntöjä. October 25,

22 Haetun tiedon rajaaminen (filtteröiminen) Haettu tieto voidaan pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin tarkempaa tarkastelua varten filttereiden ja tallennettujen hakujen avulla. October 25,

23 Uuden nimikkeen luominen tapa 1 Uusia nimikkeitä ei luoda tyhjästä. Jokaiselle nimikelajille on oma nimikepohjansa, jota voidaan käyttää perustamisessa. Eri nimikelajien tarvitsemista arvoista tulee osa nimikkeille automaattisesti, osalle arvoista on määritelty attribuuttiriippuvuuksia toisista attribuuteista. On pystytty rakentamaan säännöstö attribuuttien välille, joka pystytään hallinnoimaan ohjelmallisesti. Suurin etu on inhimillisten virheiden pienentyminen muun muassa virheellisien valintojen takia sekä nimikkeen perustamisessa pystytään keskittymään tuotetiedollisiin seikkoihin. October 25,

24 Uuden nimikkeen luominen tapa 2 Nimike voidaan luoda myös toisesta järjestelmästä tuoduilla pohjatiedoilla. Tällöin ne ovat omassa siilossaan. Osa olemassa olevista arvoista siirtyy osaksi Master nimikettä, joka siirretään SAP:iin. Siilo nimike Master nimike October 25,

25 Puutteelliset ja väärät tiedot MDM työkalu ilmoittaa validointi ajossaan virheellisistä attribuuteista. Työkaluun on määritelty pakollisia ja vapaaehtoisia kenttiä, jotka validointi tarkistaa Myös SAP clientin liittymä toiminto eli haluttuun SAP clientiin saapuminen voidaan varmistaa October 25,

26 Massalataaminen Yksittäiset nimikkeet luodaan edellä esitetyllä tavalla webpohjaisella sovelluksella. On kuitenkin mahdollista tehdä massalatauksia MDMtuotteeseen kuuluvalla tietokantasovelluksella (Micration Machine). Sovellukseen on mallinnettu nimikkeiden SAP:ssa käyttämät taulut ja kentät Nimikkeet tuodaan tarpeellisin tiedoin massalatauspohjan avulla. Nimikkeille tehdään sama validointiajo, jonka jälkeen nimikkeet pystytään siirtämään SAP:iin Taulut Taulujen attribuutit October 25,

27 Ratkaisun toteutuskumppani

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / tuotantotalous Lasse Aarnikoivu Johanna Rantanen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen.

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen. Manageri II Toiminnanohjaus Manage Applications Toiminnanohjausta 20 vuoden kokemuksella Manage Applications on keskittynyt Manageri II - toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen erilaisten yritysten

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje Tisma ekauppa käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Vikasietoisuus... 3 2 Tietojen ylläpito verkkokaupan hallintapaneelissa...4 2.1 Ylläpito... 4 2.1.1 Asetukset... 4 2.1.2 Sähköpostit... 4 2.1.3

Lisätiedot