LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin."

Transkriptio

1 LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA ( ) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija, puheenjohtaja WAHLMAN, AKI, kouluttaja, varapuheenjohtaja AHTELA, EERO, museonjohtaja GRANDELL, HANNA-MARIA, kunnanjohtaja, Sammatti GRÖNROOS, MAARIT, matkailualan yrittäjä, Loviisa LEHTINEN, SARI, sivistyslautakunnan pj, Sammatti NIKANDER, MARJATTA, ravintolapäällikkö PELTONEN, ERKKI, projektipäällikkö, Hiiden Pilotti REISBACKA, ANNELI, johtava tutkija SAARI, RISTO, koulutuspäällikkö SILLANPÄÄ, MERJA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ravitsemisalan johtaja LOUHIKOSKI-ALASUUTARI, TERTTU, rehtori, sihteeri Neuvottelukunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. TOIMINNAN YLEISLINJAT Lönnrot Opiston elämäntehtävänä on hyvinvointia, mielihyvää ja viihtymistä tuottavan tuotteistamis-, tuotanto- ja palveluosaamisen lisäämisen matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla. Visiona on olla kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ruokakulttuuri- ja kulttuurimatkailuosaamisestaan tunnettu matkailu- ja ravintola-alan ammatillinen kampus. Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen aloilla tavoitteena on olla tunnettu osaamisesta vastata ajan haasteisiin. Lönnrot Opiston keinoina vision toteuttamiseksi ovat koulutus- ja kehittämistoiminta. Toimintavuonna 2005 koulutettiin sekä nuoria että aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. Tutkintopohjaisen koulutuksen ammattinimikkeinä olivat matkailupalvelujen tuottaja, ravintolakokki, tarjoilija ja tuoteneuvoja. Opetussuunnitelman painotukset ruokakulttuuriin ja kulttuurimatkailuun tuotiin käytäntöön erilaisten oppimisympäristöjen ja asiakastilaisuuksien kautta. Lönnrot Opisto koulutti ja testasi myös alalla toimivien yritysten henkilöstöä elintarvikehygienia ja anniskeluosaamisen osalta. Kehittämishankkeet jakautuivat sisäisiin, oppimista ja opetustoimintaa kehittäviin sekä alueella yhteistyössä muiden oppilaitosten, toimijoiden tai yritysten kanssa toteutettaviin teemoihin. Eri kehittämishankkeet integroidaan osaksi opiskelijan oppimisprosessia toiminnallisen oppimisen kautta. Koulutuksen yhteydessä toteutetaan majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa. Liiketoiminnan kapasiteetti oli toimintavuonna 278 asiakaspaikkaa ravintolasaleissa ja kokoustiloissa. Terassilla ja navetan vintillä oli lisäksi yhteensä 200 asiakaspaikka. A-oikeudet ovat olleet voimassa alkaen. Majoitusliiketoimintaa varten on ympäri vuoden käytettävissä 6 kahden hengen hotellityyppistä huonetta. Kesämajoitustoiminnassa on lisäksi 48 kahden hengen huonetta opiskelijasoluissa. Toimintavuonna kehitettiin ravintolapalvelutoimintaa ja käynnistettiin sopimusperustaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Uutena aloitettiin ravintolan salitoimintojen kehittäminen hakemalla anniskeluoikeudet, aloittamalla tarjoilijakoulutus , sisustamalla ja varustamalla uusi sali asianmukaisesti maksupäätejärjestelmineen. Ohjaaja palkattiin vastaamaan saliopetuksesta ja toimintojen kehittämisestä. Salitoimintoihin panostaminen toi vuoropuhelun keittiön ja salin välille laajentaen näin ravintolaympäristössä tarvittavan osaamisen opetusmahdollisuuksia. Sopimusperustaista yhteistyötä Lönnrot Opistolla oli toimintavuonna noin 70 eri työssäoppimisyrityksen kanssa ja konseptin kehittämisyhteistyötä yhden yrityksen kanssa. Sammatin kunnan kanssa on yhteistyön puitesopimus ja Uudenmaan liiton kanssa kumppanuussopimus matkailun kehittämistyössä. Opiskelijahuollossa edettiin, kun kuraattori aloitti työnsä elokuussa. Kuraattori on Lönnrot Opiston, Kisakallion Urheiluopiston ja Kanneljärven opiston yhteinen. Kuraattorin, opintokoordinaattorin, ryhmäohjaajien sekä asumisen ja vapaa-ajanohjaajan toiminnan yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa. Tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijan omaa vastuunottoa omasta opiskelus- 60 Työtehoseuran vuosikirja 2005

2 Toimintavuonna saatiin valmiiksi Silmun ravintolasali baaritiskeineen. Tarjoilun teemassa oppimassa ravintolakokkiopiskelijat Maija Meri-Huhti ja Kirsi Salokannel, ohjaamassa ravintolapalvelun ohjaaja Tytti Virtanen. Kuva: Tarja Jernström * Hojks = henkilökohtainen opiskelujen järjestämissuunnitelma, joka laaditaan erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Sellainen voi olla esimerkiksi opiskelija, jolla on oppimisvaikeuksia tai muu este tai vamma, joka rajoittaa opintojen etenemistä normaalilla tavalla. taan ja lisätä rohkeutta hakea tukea, mikäli opinnot eivät etene suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärä perustutkinnoissa oli tavoitteen mukainen, kevätlukukaudella 100 ja syyslukukaudella 123 opiskelijaa eli vuosikeskiarvona 110. Opintonsa keskeytti kevätkaudella 12 prosenttia ja syksyllä 10,6 prosenttia aloittaneista. Vuoden aikana valmistui ammattiin yhteensä 25 opiskelijaa. Erityistä tukea oppimiseen tarvitsevien (hojks*) opiskelijoiden määrä oli 6 opiskelijaa. Aikuisopiskelijoiden määrä lisääntyi tavoitteiden mukaisesti. Vuositasolla opiskelijoista oli nuorten opetussuunnitelmaperusteisessa opetuksessa 56 prosenttia ja aikuisten näyttöperusteisessa koulutuksessa 44 prosenttia. Koulutuksen monipuolistaminen käynnistyi oppisopimus- ja yrityskoulutuksen osalta, mutta niissä määrällisiä tavoitteita ei saavutettu. Yrityskoulutus toteutui hygieniapassitestauksena ja anniskelusta vastaavan hoitajan testauksena. Työvoimapoliittisen koulutuksen suunnittelu yhteistyötahon kanssa käynnistyi, mutta ei vielä edennyt koulutuksen toteutukseen saakka. Liiketoiminnan määrällisistä tavoitteista jäätiin sekä ravintola- että majoitusmyynnin osalta. Ravintolamyyntiin päästiin vasta syyslukukauden aikana, koska salin sisustaminen viivästyi. Majoitustoiminnan osalta kesä oli yleensäkin Sammatin matkailun osalta hiljainen. Majoituspalveluja käyttivät lähinnä Sammatin seudulla tilapäisesti kesäaikana työssä olevat henkilöt. Kulttuurikeskus Lönnrot ja asuntokoerakentamiskohteen osalta edettiin julkistamalla visio ja ryhtymällä kaavoituksen vaatimiin alustaviin selvitystoimiin. Uutta pellonvuokrasopimusta tehtäessä huomioitiin mahdollinen pellon käyttötarkoituksen muutos asuntorakentamiseen. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tarkoitus, tavoitteet ja arvot ohjaavat toimintaa. Toimintavuoden aikana henkilöstön suunnitteluja kehityskeskusteluissa arvioitiin jokaisen toimenkuvaa erityisesti vision, elämäntehtävän ja arvojen näkökulmasta perusteellisesti. Tavoitteena on vahvistaa oppivan organisaation toimintatapaa ja tiimien toimintaedellytyksiä vastata asiakastyöstä. Työtehoseuran vuosikirja

3 Tiimit ovat olleet aloitteellisia ja kehittämisteemat on opittu rakentamaan projektimallin muotoon. Tiimien sisäinen vuorovaikutus, rohkeus vastuunottoon ja päätöksentekoon omaa tehtävää koskevissa asioissa on vahvistunut. Myös työprosessien hahmottamisessa edettiin toimintavuoden aikana. Lisäksi ilmapiirikartoitus osoitti, että toiminnot ovat selkiytyneet ja tyytyväisyys lisääntynyt. Yhteistyö yritysten ja muiden toimijoiden kanssa alueella, seutukunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti. Keväällä allekirjoitettiin yhteistyön puitesopimus Sammatin kunnan kanssa. Tavoitteena on, että vuosittain sovittaisiin yhteisistä toimista seuraavilla osa-alueilla (laajentuen koko Hiiden alueelle): 1. Matkailun kehittäminen 2. Aluekehittäminen 3. Kuntalaisten, yrittäjien, kesäasukkaiden ja opiskelijoiden palvelu 4. Kaavoitus-, maankäyttö ja ympäristöasiat Uudenmaan liiton kanssa solmitussa kumppanuussopimuksessa yhteistyön tavoitteina on vahvistaa maakunnan matkailun alueellista kehittämistä eri toimijoiden yhteistyönä. Palvelualan ja kulttuurialan toimijoiden verkottamisessa lähdettiin liikkeelle, kun Lohjan kaupungin orkesteri konsertoi toukokuussa navetan vintillä. Kutsuvieraina oli Hiiden alueen kunnallisia päättäjiä. PERUSTUTKINNOT JA OPETUKSEN KEHITTÄMINEN MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA Matkailualan perustutkinto antaa monipuolisen osaamisen matkailualan eri tehtäviin, erikoistuneen osaamisen matkailun ohjelmapalveluihin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan matkailijoille elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia painopisteenä kulttuurimatkailun ohjelmapalvelut. Matkailualan perustutkinnon suorittanut voi toimia matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä. Tutkintonimikkeenä on matkailupalvelujen tuottaja. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 30 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 25 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, RAVINTOLAKOKKI Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin tai rahti- ja matkustaja-alusten vastaaviin tehtäviin, erikoisosaamisen ruokatuotannon tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan ravintoloiden ruoka-annoksia gastronomian vaatimusten mukaan. Tutkintonimikkeenä on ravintolakokki. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 60 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 39 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, TARJOILIJA Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin ja erikoisosaamisen ravintolapalvelun tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan toimimaan anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja muissa asiakaspalvelutehtävissä sekä yksittäisten asiakkaiden että asiakasryhmien palvelussa. Salityössä painottuvat vuorovaikutus salin ja keittiön välillä sekä ravintolapalvelun edellyttämä etiketti- ja tapatietous. Tutkinnon suorittanut saa anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevyyden. Nuorten koulutuksessa ensimmäisenä vuonna koulutus on yhteinen ravintolakokkien kanssa, joten syksyllä nuorten tutkinnossa aloittaneet tekevät suuntautumisvalinnan vasta keväällä Tässä kyseiset opiskelijat on laskettu ravintolakokkiopiskelijoiksi. Opiskelijamäärä tarjoilijakoulutuksessa oli 6 opiskelijaa. KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUN PERUS- TUTKINTO 120 OV, TUOTENEUVOJA Kotitalous- ja kuluttajapalvelun perustutkinto antaa monipuoliset valmiudet kotitalouksille suunnattujen palvelujen tuottamiseen ja erikoistuneen osaamisen myynti-, esittely- ja neuvonta tehtäviin. Uusia opiskelijoita ei enää toimintavuoden aikana otettu tähän tutkintoon. Opiskelijamäärä aikuisten tutkinnossa 3 opiskelijaa. TOIMINNALLINEN OPPIMINEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Lönnrot Opistossa oppimisympäristöt pyritään suunnittelemaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallisiksi. Käytännössä toiminnallisen oppimisen toteuttaminen tarkoittaa opittavien asioiden integroimista asiakastilaisuuksiin ja projekteihin. Toiminnan kautta luodaan oppimisympäristöjä, jossa voi harjaantua tilaisuuden suunnitteluun, nähdä mistä osista kokonaisuus syntyy, olla yhtenä tekemässä, kohdata asiakas ja saada palaute. Tilaisuus tai projekti valmistuu yhdessä tekemällä. Opiskelijat ja opettajat ovat yhteisessä kehittämisprosessissa, jossa kaikki osapuolet oppivat. Tärkeää on, että jokainen kantaa vastuunsa ja antaa palautetta edelleen kehittämisen perustaksi. Toiminnan kautta oppiminen ei ole helppo tapa. Se vaatii paneutumista, sitoutumista, oikeaaikaista ohjausta ja riittävästi vapautta. Toiminnan kautta on mahdollisuus oppia enemmän ja monipuolisemmin kuin hallituissa luokkatilanteissa. On myös ilo huomata opiskelijoiden kyky ottaa haltuun yllättäviä tilanteita, ottaa vastaan asiakkaan palaute ja muuttaa tarvittaessa omaa toimintaansa. 62 Työtehoseuran vuosikirja 2005

4 Lönnrot Opiston Makujen Salin teemassa tuotiin pariisilaiskahvila Lohjalle. Matkailuopiskelijat loivat tarinan 1900-luvun suomalaisten taiteilijoiden ympärille ja ravintolakokkiopiskelijat kehittivät menun. Aikuiskoulutuskeskuksen floristiopiskelijat koristivat salin teeman ja ajan henkeen. Pöydässä taiteilijarooleissa olevat opiskelijat Stefan Lamourex, Riikka Jalava, Mika Ekholm, Tuula Luokkanen, Cesar Brado ja Nina Mustonen. Kuva: Tarja Jernström Toimintavuonna toiminnallisen oppimisen menetelmillä toteutettiin käytännössä kaikki asiakastilaisuudet ja yhteisprojektina Makujen Sali. Ravintolatoiminnan uudistuksina olivat kokkikoulut ja anniskeluoikeudet. Ne toivat lisämahdollisuuksia toiminnan kautta oppimisen kehittämiseen. Myös yhteistyö yritysten kanssa avaa aivan uusia maailmoja opiskelijalle. Toimintavuonna sekä ravintolakokki- että matkailu-alan opiskelijat olivat mukana kehittämässä toimintaansa kehittävän yrityksen uutta konseptia ja toimintatapoja. Toiminnallisessa oppimisessa keskeistä on yhteistyö ja vuorovaikutus kumppanien kesken periaatteella liikesalaisuudet säilyttäen. RUOKAKULTTUURI JA KULTTUURIMATKAILU Lönnrot Opiston erityispainopisteenä on ruokakulttuuri ja kulttuurimatkailu. Se merkitsee, että menneen ajan teemoja tuodaan tämän päivän asiakkaille elämystuotteina. Tavoitteena on ideoida yhdessä, kerätä tietoa, suunnitella toiminnan eri vaiheet, hankkia tarvittava materiaalia ja rekvisiittaa, toteuttaa todellisille asiakkaille, saada palaute, oppia ja kehittää edelleen. Toimintavuonna elämystuotannon opetuksessa teoreettisena toimintamallina alettiin soveltaa elämystuotannon kolmiomallia. Toimintavuoden aikana menneen ajan tuotteistettuja teemoja oli: 1970-luku opiskelijan näkökulmasta (Toveripäivät) Makuja sadan vuoden ajalta (Toveripäivät) Keskiaikatapahtuma (Päiväkumpu, Karjalohja) Opintomatka kivikauteen Varsinais-Suomen, Keski-Suomen kautta Iihin Oulun seudulle. Ruokailu 1700-luvun valistuksen ajassa: YLEn ohjelma lapsille, jossa kapteeni Hevosenkenkä palasi Pohjaan Espanjan purjehdukseltaan mukanaan sitruunoita ja muita kummallisuuksia. Makujen Sali: Pensselit padassa, sanat sopassa ruoka taiteessa. Elämysruokatapahtuma Lohjan Menneen ajan joulumarkkinoilla. Makujen Salissa toteutettiin 68-paikkainen taiteilijaravintola A-oikeuksin. Näyttelyssä kerrottiin Pariisissa lukujen taitteessa Työtehoseuran vuosikirja

5 AMMATTITAITOKILPAVALMENNUS Kulunut toimintavuosi oli nimetty ammattiosaajan vuodeksi. Suuri osa opiskelijoista kävi tutustumassa toimintavuoden suurtapahtumaan, WordSkills ammattitaitokilpailuun Helsingin Messukeskuksessa. Lönnrot Opisto ravintolakokkiopiskelijoilla oli mahdollisuus saada valmennusta ammattitaitokilpavalmennuksen periaatteilla. Valmennusopetukseen on valittu seitsemän opiskelijaa. HANKKEET JA MUU TOIMINTA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Hankkeessa valmistellaan ammatilliseen perustutkintoon nuorten oppisopimusperusteiseen koulutukseen voimaantulevat ammattiosaamisen näyttöjä, arvioinnin oikaisua ja osaamisen tunnustamista koskevat muutokset. Vuoden 2005 osalta työ aloitettiin kouluttautumalla, hankkimalla tietoja muutoksesta, perustamalla muutoksen vaatima toimielin ja valittiin suunnittelutyöryhmään elinkeinoelämän edustajat. Suunnittelutyö jatkuu kevään 2006 ajan. Käynnistysvaihe tehtiin Opetushallituksen työssäoppimisen tukirahan turvin. Matkailuopiskelijat keskiajan teemassa Karjalohjan Päiväkummussa jakamassa yleisölle parantavia yrttejä ja kertomassa tarinoita. Kuvassa vasemmalta Alla Feodorva, Jaana Asklöf ja Katja Kivelä. Kuvaaja: Anu Ahtela asuneista ja opiskelleista suomalaisista taiteilijoista. Roolihenkilöinä paikalla olivat Aino ja Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt ja Helene Schjerfbeck. Nähtävillä on myös tämän päivän taidetta ruokateemassa. Yhteistyökumppanina salin sisustamisessa olivat aikuiskoulutuskeskuksen floristi-opiskelijat, jotka kukkasomistuksessa ottivat huomioon teeman ja ajanhengen. KANSAINVÄLISYYS Lönnrot Opiston koulutusalat ovat monin tavoin kansainvälisiä: asiakkaat, työtoverit, omistajat voivat olla taustaltaan muun kulttuurin piiristä, vaikka toiminta tapahtuu Suomessa. Kansainvälisyys osana opiskelua on monin tavoin tärkeä. Lukuvuoden aikana tuli mahdolliseksi hakeutua työssäoppimaan ulkomaille. Lönnrot Opiston opiskelijoita oli Norjassa, Belgiassa, Unkarissa, Englannissa, Valko-Venäjällä, Kiinassa ja Italiassa. Ensimmäisessä vaiheessa Elias Lönnrotin säätiö tuki opiskelijoita matka-apurahan muodossa. Kesäkuun alusta Leonardo-hankeen rahoituspäätös mahdollisti kansainvälisen työssäoppimisjakson sopimuskumppaniemme ravintola- ja matkailuyrityksissä. DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ON-THE-JOB LEARNING PERIODS (JOB1) Liikkuvuushankkeen tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kilpailukykyä työmarkkinoilla heidän valmistuttuaan matkailu- ja ravintola-alalle. Hanke toteutetaan ajalla Kaikkiaan 15 opiskelijaa voi suorittaa 9 viikon työssäoppimisen jakson Belgian, Italian, Norjan, Viron tai Unkarin yhteistyökumppanien yrityksissä. Hankkeeseen on liitetty työntutkimuksen näkökulma ammattikeittiöiden osalta. Toimintavuoden aikana aloitettiin yksi työssäoppimisjakso Italiassa, valittiin opiskelijat kevään 2006 aikana suoritettavaan työssäoppimiseen ja aloitettiin heidän kieli- ja kulttuurivalmennus. TYÖSSÄOPPIMINEN TARINOIDEN EUROOPASSA Käynnistettiin työssäoppimispaikkojen kartoitus Tarujen Eurooppa -verkoston piirissä. Suomea verkostossa edustaa Akseli Gallen-Kallelan museo. Muut verkoston jäsenmaat ovat Italia, Ranska, Skotlanti ja Islanti. Verkoston kautta pyritään löytämään yhteistyökumppaneita, jotka tuotteistavat historiallisista tarinoista tai taruista elämyksellisiä tuotteita. MYYNNIN AMMATTITUTKINNON TUTKINNONOSAN KEHITTÄMISTYÖ Lönnrot Opisto oli tekemässä uudistettavan myynnin ammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteita Opetushallituksen kutsumana. Lönnrot Opiston tehtävänä oli Kodintekniikka ja kalusteet -tutkinnonosan perusteiden laatiminen. Työ valmistui lokakuussa ELINIKÄISEN OPPIMISEN PALVELUKESKUS ELI LLL- HANKE (LIFE-LONG-LEARNING) Lönnrot Opisto on mukana Länsi-Uudenmaan alueen elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöverkoston luomiseen tähtäävässä projektissa, jota rahoittavat EU:n ja valtion li- 64 Työtehoseuran vuosikirja 2005

6 Majoitusvuorokausia toimintavuonna kertyi noin 600. Asiakkaat olivat pääosin Turku Helsinkimoottoritien rakentajia. Matkailijamäärät Sammatissa ovat kesäaikaan olleet viimevuosina vähäisiä. Entiset opiskelijat kokoontuivat Toveripäiville toukokuussa. Ohjelmaan kuuluu perinteinen kunniakäynti Elias Lönnrotin haudalla. Kuvassa seppeleen laskivat toimitusjohtaja Tarmo Luoma ja Elias Lönnrotin säätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Uittamo. Airuena haudalla opiskelija Henrik Ståhl. Kuva: Varpu Kujala säksi kunnat ja yksityinen sektori. Projektissa on mukana yhteensä 22 oppilaitosta: ammattikorkeakouluja, ammatillisia ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Projektin kohdealueena on ensisijaisesti Hiiden alue sekä soveltuvin osin Raaseporin alue. Projektia koordinoi Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi- Uusimaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on rakentaa alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten välinen ennakoivan yhteistyön malli. Yhteistyöllä pyritään koulutuksen kysynnän ja tarjonnan entistä parempaan vastaavuuteen. Toimintavuoden aikana perehdyttiin ennakoinnin menetelmiin. Oppilaitokset esiintyivät yhteisesti Karjaan yrittäjämessuilla toukokuussa Lönnrot Opisto on mukana kartoittamassa alueen elintarvikesektorilla toimivien yritysten koulutustarpeita. MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIKETOIMINTA Kokousasiakkaita toimintavuonna oli noin 300 ja ravintolapalvelussa valmistettiin noin 2300 annosta ulkopuolisille asiakkaille erilaisissa tilaisuuksissa. Annosmyynnistä noin 460 toteutui Makujen Salin ravintolatoiminnan yhteydessä. Toimintavuodelle suunnitellusta annosmyyntitavoitteesta toteutui 65 prosenttia. Kokkikouluja päästiin toteuttamaan vasta syyskaudella salin sisustuksen valmistuttua. Kaikkiaan kokkikoulussa kävi 72 asiakasta. Opiskelijoille kokkikoulut ovat iltaisin toteutettavia oppimistilanteita sekä keittiössä että salissa. Anniskelutoiminnan käynnistämisestä on huolehtinut niin sanottu anniskelutyöryhmä, joka on suunnitellut alkoholivaraston valikoiman ja hankintakanavat. Anniskelumyynti on keskittynyt toimintavuonna lähinnä kokkikoulujen yhteyteen. OPISKELIJATOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖ PERUSKOULUJEN SUUNTAAN Ammatillisesta koulutuksesta tiedottamista peruskoulujen suuntaan toteutettiin toiminnallisten tapahtumien kautta. OPO-tapahtumia on toteutettu alueen eri yläkouluissa Lohjalla, Karkkilassa, Salossa, Somerolla ja Halikossa. Tapahtumissa nykyiset opiskelijat esittelevät omaa koulutusalaansa valmistaen ja keskustellen terveellisestä ja maukkaasta ruoasta ja kisaillen matkailualasta tietovisan kautta. Tilaisuudet ovat olleet mielekkäitä sekä Lönnrot Opiston opiskelijoille että peruskoulujen oppilaille. Toiminnallinen pajapäivä, 6-happening on vuosittain järjestettävä, lohjalaisille kuudesluokkaisille suunnattu terveyden edistämisprojekti. Projektia koordinoi Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Lönnrot Opiston opiskelijat vastasivat ravitsemuspajasta osana ravitsemusopintojaan. Ravintolakokkiopiskelijat olivat myös ohjaamassa yläkoulun oppilaita tekemään valintoja terveellisen ja maukkaan ruoan puolesta harrastemessuilla Mikä auttaa nuorta voimaan hyvin?. Marraskuussa 130 peruskoulun 9. luokkalaista tutustui toimintapäivänä Lönnrot Opistoon. Toimintapäivän ohjelman suunnittelivat ja toteuttivat Lönnrot Opiston opiskelijat. OPPILASKUNTATOIMINTA Toimintavuoden tavoitteena oli yhteisöllisyyden voimistaminen. Oppilaskunta ja oppilaitostoimikunta ovat olleet merkittäviä yhteisöllisyyden edistäjiä. Lönnrot Opiston oppilaskunta on toiminut aktiivisesti järjestäen toimintaa vapaa-ajalle ja keräten varoja omaan toimintaansa valmistamalla esimerkiksi paikallisen Lions Clubin tilaamia elintarviketuotteita. Oppilaitostoimikunta on puolestaan ollut toimintojen kehittämisessä aktiivinen kantaaottava ja esityksiä tekevä toimielin. TOVERIPÄIVÄT JA ALUMNITOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vanhat opiskelijat kutsutaan viiden vuoden välein ohjelmalliseen tapahtumaan muistelemaan menneitä ja tapaamaan entisiä opiskelijoita vuosien takaa. Paikalle saapui noin 200 juhlavierasta. Toimintavuonna 2005 tuli kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisistä toveripäivistä. Juhlavuoden teemaksi valittiin terveys, hyvinvointi ja tämän ajan opiskelun esittely. Matkailijaopiskelijat toteuttivat ja esittelivät yhdessä yrityksen edustajien kanssa opiskelijatyönä toteutettua yrityksen tuotteistamisprojektia, jossa liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävän yrityksen kanssa toteutettiin elämysliikunta- Työtehoseuran vuosikirja

7 Ammattiosaajan vuoden 2005 tapahtumana oli Safkaa, reissaa, relaa verkkosivujen tuottamiskilpailu. Lönnrot Opiston opiskelijaryhmä palkittiin rahapalkinnolla ja kunniakirjalla. Kuvassa opiskelijaryhmä palkintoa noutamassa Opetushallituksen tilaisuudessa. Kuvassa vasemmalla koulutustoimikunnan sihteeri Meri Kaila-Sayeed, keskellä takana koulutustoimikunnan puheenjohtaja Sointu Toivonen ja edessä Sakki ry:n Kati Kokkonen. Palkitut Lönnrot Opiston opiskelijat vasemmalta Shpresa Bresha, Aki Salmi, Jarno Hällström, Henna Ohvo, Niko Halsio ja Heidi Uotila. Kuva: Varpu Kujala tuotekokonaisuus tarinamatkailun periaatteilla. Kokkiopiskelijat laativat juhlapöydän teemalla Makuja sadan vuoden ajalta. Juhlapuhujana Sikke Sumari viihdytti yleisöä teemalla Rakastan ruokaa. Päivien yhteydessä järjestettiin kysely toveripäivien nimen muuttamiseksi. Tulos oli, että nimi säilytetään. Jatkossa alumnitoimintaa* tullaan kehittämään, niin että se tavoittaisi erityisesti 2000-luvulla opiskelevat opiskelijat. * Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia [alumnus, alumnae, alumni]. Tarkoittaa tutkinnon suorittanutta, valmistunutta opiskelijaa. 66 Työtehoseuran vuosikirja 2005

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin.

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA (2001 2004) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija,

Lisätiedot

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle.

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA KARPELA, TANJA, kansanedustaja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova Opiskelu matkailualalla Rauma 2015 WinNova Asiakaspalvelu Matkailualan asiakaspalvelutilanteissa oppii mm. Käyttämään kassaa ja erilaisia ohjelmistoja Käytöstapoja ja kohteliaisuutta Toimimaan erilaisten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Matkailualan Catering-alan Hotelli- ja ravintola-alan Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen Puhdistuspalvelujen

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä TEKNINEN TOTEUTUS: Oppimisen arviointi Jokaisen tutkinnon osan alussa selvitetään OPPIJOILLE ammattitaito-vaatimukset,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä?

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Sampon neuvottelukuntien seminaari, Imatra 6.9.2017 Projektipäällikkö Maija Savolainen, Savon ammatti- ja aikuisopisto maija.savolainen@sakky.fi

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Aineiston muokkaus ja Clip-art kuvat (http://office.microsoft.com/fi-fi/images/): Mira Kerminen-Hakkio Sivu 1

Aineiston muokkaus ja Clip-art kuvat (http://office.microsoft.com/fi-fi/images/): Mira Kerminen-Hakkio Sivu 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ on ammatillisen perustutkinnon keskeinen arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa ja sitä arvioidaan käytännön työtilanteissa. Oppimistulos kirjataan näyttötodistukseen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

INTERREG IV A hanke Comparability and transparency of qualifications in Finland and Estonia, 2009-2012

INTERREG IV A hanke Comparability and transparency of qualifications in Finland and Estonia, 2009-2012 Expert-SUVI - asiantuntijaliikkuvuushanke 12.9.2011 CIMO, Leonardoliikkuvuushankkeiden koulutus Marjo Kvist lehtori Riikka Suhonen kansainvälisyyskoordinaattori Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake

Ammatillisen koulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake Ammatillisen koulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake Toiminta ja resurssit Toteuma Tavoite 2013 Menot t ¹ 23 401 t 41 330 t 41 214 t Tulot t ¹ 1 174 t 2 206 t 2 524

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Case esimerkki Hyriasta Osallistamisen onni ja kaiho

Case esimerkki Hyriasta Osallistamisen onni ja kaiho Case esimerkki Hyriasta Osallistamisen onni ja kaiho 1 HYRIA KOULUTUS 5.11.2014 Hyria koulutus Hyria koulutus (Hyria) on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto, palvelualat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Anna-Leena Heikkilä LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot