LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin."

Transkriptio

1 LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA ( ) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija, puheenjohtaja WAHLMAN, AKI, kouluttaja, varapuheenjohtaja AHTELA, EERO, museonjohtaja GRANDELL, HANNA-MARIA, kunnanjohtaja, Sammatti GRÖNROOS, MAARIT, matkailualan yrittäjä, Loviisa LEHTINEN, SARI, sivistyslautakunnan pj, Sammatti NIKANDER, MARJATTA, ravintolapäällikkö PELTONEN, ERKKI, projektipäällikkö, Hiiden Pilotti REISBACKA, ANNELI, johtava tutkija SAARI, RISTO, koulutuspäällikkö SILLANPÄÄ, MERJA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ravitsemisalan johtaja LOUHIKOSKI-ALASUUTARI, TERTTU, rehtori, sihteeri Neuvottelukunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. TOIMINNAN YLEISLINJAT Lönnrot Opiston elämäntehtävänä on hyvinvointia, mielihyvää ja viihtymistä tuottavan tuotteistamis-, tuotanto- ja palveluosaamisen lisäämisen matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla. Visiona on olla kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ruokakulttuuri- ja kulttuurimatkailuosaamisestaan tunnettu matkailu- ja ravintola-alan ammatillinen kampus. Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen aloilla tavoitteena on olla tunnettu osaamisesta vastata ajan haasteisiin. Lönnrot Opiston keinoina vision toteuttamiseksi ovat koulutus- ja kehittämistoiminta. Toimintavuonna 2005 koulutettiin sekä nuoria että aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. Tutkintopohjaisen koulutuksen ammattinimikkeinä olivat matkailupalvelujen tuottaja, ravintolakokki, tarjoilija ja tuoteneuvoja. Opetussuunnitelman painotukset ruokakulttuuriin ja kulttuurimatkailuun tuotiin käytäntöön erilaisten oppimisympäristöjen ja asiakastilaisuuksien kautta. Lönnrot Opisto koulutti ja testasi myös alalla toimivien yritysten henkilöstöä elintarvikehygienia ja anniskeluosaamisen osalta. Kehittämishankkeet jakautuivat sisäisiin, oppimista ja opetustoimintaa kehittäviin sekä alueella yhteistyössä muiden oppilaitosten, toimijoiden tai yritysten kanssa toteutettaviin teemoihin. Eri kehittämishankkeet integroidaan osaksi opiskelijan oppimisprosessia toiminnallisen oppimisen kautta. Koulutuksen yhteydessä toteutetaan majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa. Liiketoiminnan kapasiteetti oli toimintavuonna 278 asiakaspaikkaa ravintolasaleissa ja kokoustiloissa. Terassilla ja navetan vintillä oli lisäksi yhteensä 200 asiakaspaikka. A-oikeudet ovat olleet voimassa alkaen. Majoitusliiketoimintaa varten on ympäri vuoden käytettävissä 6 kahden hengen hotellityyppistä huonetta. Kesämajoitustoiminnassa on lisäksi 48 kahden hengen huonetta opiskelijasoluissa. Toimintavuonna kehitettiin ravintolapalvelutoimintaa ja käynnistettiin sopimusperustaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Uutena aloitettiin ravintolan salitoimintojen kehittäminen hakemalla anniskeluoikeudet, aloittamalla tarjoilijakoulutus , sisustamalla ja varustamalla uusi sali asianmukaisesti maksupäätejärjestelmineen. Ohjaaja palkattiin vastaamaan saliopetuksesta ja toimintojen kehittämisestä. Salitoimintoihin panostaminen toi vuoropuhelun keittiön ja salin välille laajentaen näin ravintolaympäristössä tarvittavan osaamisen opetusmahdollisuuksia. Sopimusperustaista yhteistyötä Lönnrot Opistolla oli toimintavuonna noin 70 eri työssäoppimisyrityksen kanssa ja konseptin kehittämisyhteistyötä yhden yrityksen kanssa. Sammatin kunnan kanssa on yhteistyön puitesopimus ja Uudenmaan liiton kanssa kumppanuussopimus matkailun kehittämistyössä. Opiskelijahuollossa edettiin, kun kuraattori aloitti työnsä elokuussa. Kuraattori on Lönnrot Opiston, Kisakallion Urheiluopiston ja Kanneljärven opiston yhteinen. Kuraattorin, opintokoordinaattorin, ryhmäohjaajien sekä asumisen ja vapaa-ajanohjaajan toiminnan yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa. Tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijan omaa vastuunottoa omasta opiskelus- 60 Työtehoseuran vuosikirja 2005

2 Toimintavuonna saatiin valmiiksi Silmun ravintolasali baaritiskeineen. Tarjoilun teemassa oppimassa ravintolakokkiopiskelijat Maija Meri-Huhti ja Kirsi Salokannel, ohjaamassa ravintolapalvelun ohjaaja Tytti Virtanen. Kuva: Tarja Jernström * Hojks = henkilökohtainen opiskelujen järjestämissuunnitelma, joka laaditaan erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Sellainen voi olla esimerkiksi opiskelija, jolla on oppimisvaikeuksia tai muu este tai vamma, joka rajoittaa opintojen etenemistä normaalilla tavalla. taan ja lisätä rohkeutta hakea tukea, mikäli opinnot eivät etene suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärä perustutkinnoissa oli tavoitteen mukainen, kevätlukukaudella 100 ja syyslukukaudella 123 opiskelijaa eli vuosikeskiarvona 110. Opintonsa keskeytti kevätkaudella 12 prosenttia ja syksyllä 10,6 prosenttia aloittaneista. Vuoden aikana valmistui ammattiin yhteensä 25 opiskelijaa. Erityistä tukea oppimiseen tarvitsevien (hojks*) opiskelijoiden määrä oli 6 opiskelijaa. Aikuisopiskelijoiden määrä lisääntyi tavoitteiden mukaisesti. Vuositasolla opiskelijoista oli nuorten opetussuunnitelmaperusteisessa opetuksessa 56 prosenttia ja aikuisten näyttöperusteisessa koulutuksessa 44 prosenttia. Koulutuksen monipuolistaminen käynnistyi oppisopimus- ja yrityskoulutuksen osalta, mutta niissä määrällisiä tavoitteita ei saavutettu. Yrityskoulutus toteutui hygieniapassitestauksena ja anniskelusta vastaavan hoitajan testauksena. Työvoimapoliittisen koulutuksen suunnittelu yhteistyötahon kanssa käynnistyi, mutta ei vielä edennyt koulutuksen toteutukseen saakka. Liiketoiminnan määrällisistä tavoitteista jäätiin sekä ravintola- että majoitusmyynnin osalta. Ravintolamyyntiin päästiin vasta syyslukukauden aikana, koska salin sisustaminen viivästyi. Majoitustoiminnan osalta kesä oli yleensäkin Sammatin matkailun osalta hiljainen. Majoituspalveluja käyttivät lähinnä Sammatin seudulla tilapäisesti kesäaikana työssä olevat henkilöt. Kulttuurikeskus Lönnrot ja asuntokoerakentamiskohteen osalta edettiin julkistamalla visio ja ryhtymällä kaavoituksen vaatimiin alustaviin selvitystoimiin. Uutta pellonvuokrasopimusta tehtäessä huomioitiin mahdollinen pellon käyttötarkoituksen muutos asuntorakentamiseen. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tarkoitus, tavoitteet ja arvot ohjaavat toimintaa. Toimintavuoden aikana henkilöstön suunnitteluja kehityskeskusteluissa arvioitiin jokaisen toimenkuvaa erityisesti vision, elämäntehtävän ja arvojen näkökulmasta perusteellisesti. Tavoitteena on vahvistaa oppivan organisaation toimintatapaa ja tiimien toimintaedellytyksiä vastata asiakastyöstä. Työtehoseuran vuosikirja

3 Tiimit ovat olleet aloitteellisia ja kehittämisteemat on opittu rakentamaan projektimallin muotoon. Tiimien sisäinen vuorovaikutus, rohkeus vastuunottoon ja päätöksentekoon omaa tehtävää koskevissa asioissa on vahvistunut. Myös työprosessien hahmottamisessa edettiin toimintavuoden aikana. Lisäksi ilmapiirikartoitus osoitti, että toiminnot ovat selkiytyneet ja tyytyväisyys lisääntynyt. Yhteistyö yritysten ja muiden toimijoiden kanssa alueella, seutukunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti. Keväällä allekirjoitettiin yhteistyön puitesopimus Sammatin kunnan kanssa. Tavoitteena on, että vuosittain sovittaisiin yhteisistä toimista seuraavilla osa-alueilla (laajentuen koko Hiiden alueelle): 1. Matkailun kehittäminen 2. Aluekehittäminen 3. Kuntalaisten, yrittäjien, kesäasukkaiden ja opiskelijoiden palvelu 4. Kaavoitus-, maankäyttö ja ympäristöasiat Uudenmaan liiton kanssa solmitussa kumppanuussopimuksessa yhteistyön tavoitteina on vahvistaa maakunnan matkailun alueellista kehittämistä eri toimijoiden yhteistyönä. Palvelualan ja kulttuurialan toimijoiden verkottamisessa lähdettiin liikkeelle, kun Lohjan kaupungin orkesteri konsertoi toukokuussa navetan vintillä. Kutsuvieraina oli Hiiden alueen kunnallisia päättäjiä. PERUSTUTKINNOT JA OPETUKSEN KEHITTÄMINEN MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA Matkailualan perustutkinto antaa monipuolisen osaamisen matkailualan eri tehtäviin, erikoistuneen osaamisen matkailun ohjelmapalveluihin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan matkailijoille elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia painopisteenä kulttuurimatkailun ohjelmapalvelut. Matkailualan perustutkinnon suorittanut voi toimia matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä. Tutkintonimikkeenä on matkailupalvelujen tuottaja. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 30 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 25 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, RAVINTOLAKOKKI Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin tai rahti- ja matkustaja-alusten vastaaviin tehtäviin, erikoisosaamisen ruokatuotannon tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan ravintoloiden ruoka-annoksia gastronomian vaatimusten mukaan. Tutkintonimikkeenä on ravintolakokki. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 60 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 39 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, TARJOILIJA Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin ja erikoisosaamisen ravintolapalvelun tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan toimimaan anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja muissa asiakaspalvelutehtävissä sekä yksittäisten asiakkaiden että asiakasryhmien palvelussa. Salityössä painottuvat vuorovaikutus salin ja keittiön välillä sekä ravintolapalvelun edellyttämä etiketti- ja tapatietous. Tutkinnon suorittanut saa anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevyyden. Nuorten koulutuksessa ensimmäisenä vuonna koulutus on yhteinen ravintolakokkien kanssa, joten syksyllä nuorten tutkinnossa aloittaneet tekevät suuntautumisvalinnan vasta keväällä Tässä kyseiset opiskelijat on laskettu ravintolakokkiopiskelijoiksi. Opiskelijamäärä tarjoilijakoulutuksessa oli 6 opiskelijaa. KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUN PERUS- TUTKINTO 120 OV, TUOTENEUVOJA Kotitalous- ja kuluttajapalvelun perustutkinto antaa monipuoliset valmiudet kotitalouksille suunnattujen palvelujen tuottamiseen ja erikoistuneen osaamisen myynti-, esittely- ja neuvonta tehtäviin. Uusia opiskelijoita ei enää toimintavuoden aikana otettu tähän tutkintoon. Opiskelijamäärä aikuisten tutkinnossa 3 opiskelijaa. TOIMINNALLINEN OPPIMINEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Lönnrot Opistossa oppimisympäristöt pyritään suunnittelemaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallisiksi. Käytännössä toiminnallisen oppimisen toteuttaminen tarkoittaa opittavien asioiden integroimista asiakastilaisuuksiin ja projekteihin. Toiminnan kautta luodaan oppimisympäristöjä, jossa voi harjaantua tilaisuuden suunnitteluun, nähdä mistä osista kokonaisuus syntyy, olla yhtenä tekemässä, kohdata asiakas ja saada palaute. Tilaisuus tai projekti valmistuu yhdessä tekemällä. Opiskelijat ja opettajat ovat yhteisessä kehittämisprosessissa, jossa kaikki osapuolet oppivat. Tärkeää on, että jokainen kantaa vastuunsa ja antaa palautetta edelleen kehittämisen perustaksi. Toiminnan kautta oppiminen ei ole helppo tapa. Se vaatii paneutumista, sitoutumista, oikeaaikaista ohjausta ja riittävästi vapautta. Toiminnan kautta on mahdollisuus oppia enemmän ja monipuolisemmin kuin hallituissa luokkatilanteissa. On myös ilo huomata opiskelijoiden kyky ottaa haltuun yllättäviä tilanteita, ottaa vastaan asiakkaan palaute ja muuttaa tarvittaessa omaa toimintaansa. 62 Työtehoseuran vuosikirja 2005

4 Lönnrot Opiston Makujen Salin teemassa tuotiin pariisilaiskahvila Lohjalle. Matkailuopiskelijat loivat tarinan 1900-luvun suomalaisten taiteilijoiden ympärille ja ravintolakokkiopiskelijat kehittivät menun. Aikuiskoulutuskeskuksen floristiopiskelijat koristivat salin teeman ja ajan henkeen. Pöydässä taiteilijarooleissa olevat opiskelijat Stefan Lamourex, Riikka Jalava, Mika Ekholm, Tuula Luokkanen, Cesar Brado ja Nina Mustonen. Kuva: Tarja Jernström Toimintavuonna toiminnallisen oppimisen menetelmillä toteutettiin käytännössä kaikki asiakastilaisuudet ja yhteisprojektina Makujen Sali. Ravintolatoiminnan uudistuksina olivat kokkikoulut ja anniskeluoikeudet. Ne toivat lisämahdollisuuksia toiminnan kautta oppimisen kehittämiseen. Myös yhteistyö yritysten kanssa avaa aivan uusia maailmoja opiskelijalle. Toimintavuonna sekä ravintolakokki- että matkailu-alan opiskelijat olivat mukana kehittämässä toimintaansa kehittävän yrityksen uutta konseptia ja toimintatapoja. Toiminnallisessa oppimisessa keskeistä on yhteistyö ja vuorovaikutus kumppanien kesken periaatteella liikesalaisuudet säilyttäen. RUOKAKULTTUURI JA KULTTUURIMATKAILU Lönnrot Opiston erityispainopisteenä on ruokakulttuuri ja kulttuurimatkailu. Se merkitsee, että menneen ajan teemoja tuodaan tämän päivän asiakkaille elämystuotteina. Tavoitteena on ideoida yhdessä, kerätä tietoa, suunnitella toiminnan eri vaiheet, hankkia tarvittava materiaalia ja rekvisiittaa, toteuttaa todellisille asiakkaille, saada palaute, oppia ja kehittää edelleen. Toimintavuonna elämystuotannon opetuksessa teoreettisena toimintamallina alettiin soveltaa elämystuotannon kolmiomallia. Toimintavuoden aikana menneen ajan tuotteistettuja teemoja oli: 1970-luku opiskelijan näkökulmasta (Toveripäivät) Makuja sadan vuoden ajalta (Toveripäivät) Keskiaikatapahtuma (Päiväkumpu, Karjalohja) Opintomatka kivikauteen Varsinais-Suomen, Keski-Suomen kautta Iihin Oulun seudulle. Ruokailu 1700-luvun valistuksen ajassa: YLEn ohjelma lapsille, jossa kapteeni Hevosenkenkä palasi Pohjaan Espanjan purjehdukseltaan mukanaan sitruunoita ja muita kummallisuuksia. Makujen Sali: Pensselit padassa, sanat sopassa ruoka taiteessa. Elämysruokatapahtuma Lohjan Menneen ajan joulumarkkinoilla. Makujen Salissa toteutettiin 68-paikkainen taiteilijaravintola A-oikeuksin. Näyttelyssä kerrottiin Pariisissa lukujen taitteessa Työtehoseuran vuosikirja

5 AMMATTITAITOKILPAVALMENNUS Kulunut toimintavuosi oli nimetty ammattiosaajan vuodeksi. Suuri osa opiskelijoista kävi tutustumassa toimintavuoden suurtapahtumaan, WordSkills ammattitaitokilpailuun Helsingin Messukeskuksessa. Lönnrot Opisto ravintolakokkiopiskelijoilla oli mahdollisuus saada valmennusta ammattitaitokilpavalmennuksen periaatteilla. Valmennusopetukseen on valittu seitsemän opiskelijaa. HANKKEET JA MUU TOIMINTA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Hankkeessa valmistellaan ammatilliseen perustutkintoon nuorten oppisopimusperusteiseen koulutukseen voimaantulevat ammattiosaamisen näyttöjä, arvioinnin oikaisua ja osaamisen tunnustamista koskevat muutokset. Vuoden 2005 osalta työ aloitettiin kouluttautumalla, hankkimalla tietoja muutoksesta, perustamalla muutoksen vaatima toimielin ja valittiin suunnittelutyöryhmään elinkeinoelämän edustajat. Suunnittelutyö jatkuu kevään 2006 ajan. Käynnistysvaihe tehtiin Opetushallituksen työssäoppimisen tukirahan turvin. Matkailuopiskelijat keskiajan teemassa Karjalohjan Päiväkummussa jakamassa yleisölle parantavia yrttejä ja kertomassa tarinoita. Kuvassa vasemmalta Alla Feodorva, Jaana Asklöf ja Katja Kivelä. Kuvaaja: Anu Ahtela asuneista ja opiskelleista suomalaisista taiteilijoista. Roolihenkilöinä paikalla olivat Aino ja Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt ja Helene Schjerfbeck. Nähtävillä on myös tämän päivän taidetta ruokateemassa. Yhteistyökumppanina salin sisustamisessa olivat aikuiskoulutuskeskuksen floristi-opiskelijat, jotka kukkasomistuksessa ottivat huomioon teeman ja ajanhengen. KANSAINVÄLISYYS Lönnrot Opiston koulutusalat ovat monin tavoin kansainvälisiä: asiakkaat, työtoverit, omistajat voivat olla taustaltaan muun kulttuurin piiristä, vaikka toiminta tapahtuu Suomessa. Kansainvälisyys osana opiskelua on monin tavoin tärkeä. Lukuvuoden aikana tuli mahdolliseksi hakeutua työssäoppimaan ulkomaille. Lönnrot Opiston opiskelijoita oli Norjassa, Belgiassa, Unkarissa, Englannissa, Valko-Venäjällä, Kiinassa ja Italiassa. Ensimmäisessä vaiheessa Elias Lönnrotin säätiö tuki opiskelijoita matka-apurahan muodossa. Kesäkuun alusta Leonardo-hankeen rahoituspäätös mahdollisti kansainvälisen työssäoppimisjakson sopimuskumppaniemme ravintola- ja matkailuyrityksissä. DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ON-THE-JOB LEARNING PERIODS (JOB1) Liikkuvuushankkeen tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kilpailukykyä työmarkkinoilla heidän valmistuttuaan matkailu- ja ravintola-alalle. Hanke toteutetaan ajalla Kaikkiaan 15 opiskelijaa voi suorittaa 9 viikon työssäoppimisen jakson Belgian, Italian, Norjan, Viron tai Unkarin yhteistyökumppanien yrityksissä. Hankkeeseen on liitetty työntutkimuksen näkökulma ammattikeittiöiden osalta. Toimintavuoden aikana aloitettiin yksi työssäoppimisjakso Italiassa, valittiin opiskelijat kevään 2006 aikana suoritettavaan työssäoppimiseen ja aloitettiin heidän kieli- ja kulttuurivalmennus. TYÖSSÄOPPIMINEN TARINOIDEN EUROOPASSA Käynnistettiin työssäoppimispaikkojen kartoitus Tarujen Eurooppa -verkoston piirissä. Suomea verkostossa edustaa Akseli Gallen-Kallelan museo. Muut verkoston jäsenmaat ovat Italia, Ranska, Skotlanti ja Islanti. Verkoston kautta pyritään löytämään yhteistyökumppaneita, jotka tuotteistavat historiallisista tarinoista tai taruista elämyksellisiä tuotteita. MYYNNIN AMMATTITUTKINNON TUTKINNONOSAN KEHITTÄMISTYÖ Lönnrot Opisto oli tekemässä uudistettavan myynnin ammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteita Opetushallituksen kutsumana. Lönnrot Opiston tehtävänä oli Kodintekniikka ja kalusteet -tutkinnonosan perusteiden laatiminen. Työ valmistui lokakuussa ELINIKÄISEN OPPIMISEN PALVELUKESKUS ELI LLL- HANKE (LIFE-LONG-LEARNING) Lönnrot Opisto on mukana Länsi-Uudenmaan alueen elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöverkoston luomiseen tähtäävässä projektissa, jota rahoittavat EU:n ja valtion li- 64 Työtehoseuran vuosikirja 2005

6 Majoitusvuorokausia toimintavuonna kertyi noin 600. Asiakkaat olivat pääosin Turku Helsinkimoottoritien rakentajia. Matkailijamäärät Sammatissa ovat kesäaikaan olleet viimevuosina vähäisiä. Entiset opiskelijat kokoontuivat Toveripäiville toukokuussa. Ohjelmaan kuuluu perinteinen kunniakäynti Elias Lönnrotin haudalla. Kuvassa seppeleen laskivat toimitusjohtaja Tarmo Luoma ja Elias Lönnrotin säätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Uittamo. Airuena haudalla opiskelija Henrik Ståhl. Kuva: Varpu Kujala säksi kunnat ja yksityinen sektori. Projektissa on mukana yhteensä 22 oppilaitosta: ammattikorkeakouluja, ammatillisia ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Projektin kohdealueena on ensisijaisesti Hiiden alue sekä soveltuvin osin Raaseporin alue. Projektia koordinoi Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi- Uusimaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on rakentaa alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten välinen ennakoivan yhteistyön malli. Yhteistyöllä pyritään koulutuksen kysynnän ja tarjonnan entistä parempaan vastaavuuteen. Toimintavuoden aikana perehdyttiin ennakoinnin menetelmiin. Oppilaitokset esiintyivät yhteisesti Karjaan yrittäjämessuilla toukokuussa Lönnrot Opisto on mukana kartoittamassa alueen elintarvikesektorilla toimivien yritysten koulutustarpeita. MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIKETOIMINTA Kokousasiakkaita toimintavuonna oli noin 300 ja ravintolapalvelussa valmistettiin noin 2300 annosta ulkopuolisille asiakkaille erilaisissa tilaisuuksissa. Annosmyynnistä noin 460 toteutui Makujen Salin ravintolatoiminnan yhteydessä. Toimintavuodelle suunnitellusta annosmyyntitavoitteesta toteutui 65 prosenttia. Kokkikouluja päästiin toteuttamaan vasta syyskaudella salin sisustuksen valmistuttua. Kaikkiaan kokkikoulussa kävi 72 asiakasta. Opiskelijoille kokkikoulut ovat iltaisin toteutettavia oppimistilanteita sekä keittiössä että salissa. Anniskelutoiminnan käynnistämisestä on huolehtinut niin sanottu anniskelutyöryhmä, joka on suunnitellut alkoholivaraston valikoiman ja hankintakanavat. Anniskelumyynti on keskittynyt toimintavuonna lähinnä kokkikoulujen yhteyteen. OPISKELIJATOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖ PERUSKOULUJEN SUUNTAAN Ammatillisesta koulutuksesta tiedottamista peruskoulujen suuntaan toteutettiin toiminnallisten tapahtumien kautta. OPO-tapahtumia on toteutettu alueen eri yläkouluissa Lohjalla, Karkkilassa, Salossa, Somerolla ja Halikossa. Tapahtumissa nykyiset opiskelijat esittelevät omaa koulutusalaansa valmistaen ja keskustellen terveellisestä ja maukkaasta ruoasta ja kisaillen matkailualasta tietovisan kautta. Tilaisuudet ovat olleet mielekkäitä sekä Lönnrot Opiston opiskelijoille että peruskoulujen oppilaille. Toiminnallinen pajapäivä, 6-happening on vuosittain järjestettävä, lohjalaisille kuudesluokkaisille suunnattu terveyden edistämisprojekti. Projektia koordinoi Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Lönnrot Opiston opiskelijat vastasivat ravitsemuspajasta osana ravitsemusopintojaan. Ravintolakokkiopiskelijat olivat myös ohjaamassa yläkoulun oppilaita tekemään valintoja terveellisen ja maukkaan ruoan puolesta harrastemessuilla Mikä auttaa nuorta voimaan hyvin?. Marraskuussa 130 peruskoulun 9. luokkalaista tutustui toimintapäivänä Lönnrot Opistoon. Toimintapäivän ohjelman suunnittelivat ja toteuttivat Lönnrot Opiston opiskelijat. OPPILASKUNTATOIMINTA Toimintavuoden tavoitteena oli yhteisöllisyyden voimistaminen. Oppilaskunta ja oppilaitostoimikunta ovat olleet merkittäviä yhteisöllisyyden edistäjiä. Lönnrot Opiston oppilaskunta on toiminut aktiivisesti järjestäen toimintaa vapaa-ajalle ja keräten varoja omaan toimintaansa valmistamalla esimerkiksi paikallisen Lions Clubin tilaamia elintarviketuotteita. Oppilaitostoimikunta on puolestaan ollut toimintojen kehittämisessä aktiivinen kantaaottava ja esityksiä tekevä toimielin. TOVERIPÄIVÄT JA ALUMNITOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vanhat opiskelijat kutsutaan viiden vuoden välein ohjelmalliseen tapahtumaan muistelemaan menneitä ja tapaamaan entisiä opiskelijoita vuosien takaa. Paikalle saapui noin 200 juhlavierasta. Toimintavuonna 2005 tuli kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisistä toveripäivistä. Juhlavuoden teemaksi valittiin terveys, hyvinvointi ja tämän ajan opiskelun esittely. Matkailijaopiskelijat toteuttivat ja esittelivät yhdessä yrityksen edustajien kanssa opiskelijatyönä toteutettua yrityksen tuotteistamisprojektia, jossa liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävän yrityksen kanssa toteutettiin elämysliikunta- Työtehoseuran vuosikirja

7 Ammattiosaajan vuoden 2005 tapahtumana oli Safkaa, reissaa, relaa verkkosivujen tuottamiskilpailu. Lönnrot Opiston opiskelijaryhmä palkittiin rahapalkinnolla ja kunniakirjalla. Kuvassa opiskelijaryhmä palkintoa noutamassa Opetushallituksen tilaisuudessa. Kuvassa vasemmalla koulutustoimikunnan sihteeri Meri Kaila-Sayeed, keskellä takana koulutustoimikunnan puheenjohtaja Sointu Toivonen ja edessä Sakki ry:n Kati Kokkonen. Palkitut Lönnrot Opiston opiskelijat vasemmalta Shpresa Bresha, Aki Salmi, Jarno Hällström, Henna Ohvo, Niko Halsio ja Heidi Uotila. Kuva: Varpu Kujala tuotekokonaisuus tarinamatkailun periaatteilla. Kokkiopiskelijat laativat juhlapöydän teemalla Makuja sadan vuoden ajalta. Juhlapuhujana Sikke Sumari viihdytti yleisöä teemalla Rakastan ruokaa. Päivien yhteydessä järjestettiin kysely toveripäivien nimen muuttamiseksi. Tulos oli, että nimi säilytetään. Jatkossa alumnitoimintaa* tullaan kehittämään, niin että se tavoittaisi erityisesti 2000-luvulla opiskelevat opiskelijat. * Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia [alumnus, alumnae, alumni]. Tarkoittaa tutkinnon suorittanutta, valmistunutta opiskelijaa. 66 Työtehoseuran vuosikirja 2005

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat. Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke

Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat. Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke 2015-2016 Työelämälähtöinen opiskelu Huoltamo-hankkeen tavoite: Kehitetään toisen asteen koulutuksen työelämälähtöisyyttä

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Lappia. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. 16.2.2015 tiimivastaava Katja Jaako-Körkkö

Lappia. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. 16.2.2015 tiimivastaava Katja Jaako-Körkkö Lappia Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tiimivastaava Katja Jaako-Körkkö Lappia Koulutuskuntayhtymä Lappian jäsenkunnat ovat: Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Tervola Tornio Ylitornio

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät Hotelli Haaga 20.1.2017 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Perustetyöryhmän eteneminen Toimikausi

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot