LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin."

Transkriptio

1 LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA ( ) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija, puheenjohtaja WAHLMAN, AKI, kouluttaja, varapuheenjohtaja AHTELA, EERO, museonjohtaja GRANDELL, HANNA-MARIA, kunnanjohtaja, Sammatti GRÖNROOS, MAARIT, matkailualan yrittäjä, Loviisa LEHTINEN, SARI, sivistyslautakunnan pj, Sammatti NIKANDER, MARJATTA, ravintolapäällikkö PELTONEN, ERKKI, projektipäällikkö, Hiiden Pilotti REISBACKA, ANNELI, johtava tutkija SAARI, RISTO, koulutuspäällikkö SILLANPÄÄ, MERJA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ravitsemisalan johtaja LOUHIKOSKI-ALASUUTARI, TERTTU, rehtori, sihteeri Neuvottelukunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. TOIMINNAN YLEISLINJAT Lönnrot Opiston elämäntehtävänä on hyvinvointia, mielihyvää ja viihtymistä tuottavan tuotteistamis-, tuotanto- ja palveluosaamisen lisäämisen matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla. Visiona on olla kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ruokakulttuuri- ja kulttuurimatkailuosaamisestaan tunnettu matkailu- ja ravintola-alan ammatillinen kampus. Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen aloilla tavoitteena on olla tunnettu osaamisesta vastata ajan haasteisiin. Lönnrot Opiston keinoina vision toteuttamiseksi ovat koulutus- ja kehittämistoiminta. Toimintavuonna 2005 koulutettiin sekä nuoria että aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. Tutkintopohjaisen koulutuksen ammattinimikkeinä olivat matkailupalvelujen tuottaja, ravintolakokki, tarjoilija ja tuoteneuvoja. Opetussuunnitelman painotukset ruokakulttuuriin ja kulttuurimatkailuun tuotiin käytäntöön erilaisten oppimisympäristöjen ja asiakastilaisuuksien kautta. Lönnrot Opisto koulutti ja testasi myös alalla toimivien yritysten henkilöstöä elintarvikehygienia ja anniskeluosaamisen osalta. Kehittämishankkeet jakautuivat sisäisiin, oppimista ja opetustoimintaa kehittäviin sekä alueella yhteistyössä muiden oppilaitosten, toimijoiden tai yritysten kanssa toteutettaviin teemoihin. Eri kehittämishankkeet integroidaan osaksi opiskelijan oppimisprosessia toiminnallisen oppimisen kautta. Koulutuksen yhteydessä toteutetaan majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa. Liiketoiminnan kapasiteetti oli toimintavuonna 278 asiakaspaikkaa ravintolasaleissa ja kokoustiloissa. Terassilla ja navetan vintillä oli lisäksi yhteensä 200 asiakaspaikka. A-oikeudet ovat olleet voimassa alkaen. Majoitusliiketoimintaa varten on ympäri vuoden käytettävissä 6 kahden hengen hotellityyppistä huonetta. Kesämajoitustoiminnassa on lisäksi 48 kahden hengen huonetta opiskelijasoluissa. Toimintavuonna kehitettiin ravintolapalvelutoimintaa ja käynnistettiin sopimusperustaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Uutena aloitettiin ravintolan salitoimintojen kehittäminen hakemalla anniskeluoikeudet, aloittamalla tarjoilijakoulutus , sisustamalla ja varustamalla uusi sali asianmukaisesti maksupäätejärjestelmineen. Ohjaaja palkattiin vastaamaan saliopetuksesta ja toimintojen kehittämisestä. Salitoimintoihin panostaminen toi vuoropuhelun keittiön ja salin välille laajentaen näin ravintolaympäristössä tarvittavan osaamisen opetusmahdollisuuksia. Sopimusperustaista yhteistyötä Lönnrot Opistolla oli toimintavuonna noin 70 eri työssäoppimisyrityksen kanssa ja konseptin kehittämisyhteistyötä yhden yrityksen kanssa. Sammatin kunnan kanssa on yhteistyön puitesopimus ja Uudenmaan liiton kanssa kumppanuussopimus matkailun kehittämistyössä. Opiskelijahuollossa edettiin, kun kuraattori aloitti työnsä elokuussa. Kuraattori on Lönnrot Opiston, Kisakallion Urheiluopiston ja Kanneljärven opiston yhteinen. Kuraattorin, opintokoordinaattorin, ryhmäohjaajien sekä asumisen ja vapaa-ajanohjaajan toiminnan yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa. Tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijan omaa vastuunottoa omasta opiskelus- 60 Työtehoseuran vuosikirja 2005

2 Toimintavuonna saatiin valmiiksi Silmun ravintolasali baaritiskeineen. Tarjoilun teemassa oppimassa ravintolakokkiopiskelijat Maija Meri-Huhti ja Kirsi Salokannel, ohjaamassa ravintolapalvelun ohjaaja Tytti Virtanen. Kuva: Tarja Jernström * Hojks = henkilökohtainen opiskelujen järjestämissuunnitelma, joka laaditaan erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Sellainen voi olla esimerkiksi opiskelija, jolla on oppimisvaikeuksia tai muu este tai vamma, joka rajoittaa opintojen etenemistä normaalilla tavalla. taan ja lisätä rohkeutta hakea tukea, mikäli opinnot eivät etene suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärä perustutkinnoissa oli tavoitteen mukainen, kevätlukukaudella 100 ja syyslukukaudella 123 opiskelijaa eli vuosikeskiarvona 110. Opintonsa keskeytti kevätkaudella 12 prosenttia ja syksyllä 10,6 prosenttia aloittaneista. Vuoden aikana valmistui ammattiin yhteensä 25 opiskelijaa. Erityistä tukea oppimiseen tarvitsevien (hojks*) opiskelijoiden määrä oli 6 opiskelijaa. Aikuisopiskelijoiden määrä lisääntyi tavoitteiden mukaisesti. Vuositasolla opiskelijoista oli nuorten opetussuunnitelmaperusteisessa opetuksessa 56 prosenttia ja aikuisten näyttöperusteisessa koulutuksessa 44 prosenttia. Koulutuksen monipuolistaminen käynnistyi oppisopimus- ja yrityskoulutuksen osalta, mutta niissä määrällisiä tavoitteita ei saavutettu. Yrityskoulutus toteutui hygieniapassitestauksena ja anniskelusta vastaavan hoitajan testauksena. Työvoimapoliittisen koulutuksen suunnittelu yhteistyötahon kanssa käynnistyi, mutta ei vielä edennyt koulutuksen toteutukseen saakka. Liiketoiminnan määrällisistä tavoitteista jäätiin sekä ravintola- että majoitusmyynnin osalta. Ravintolamyyntiin päästiin vasta syyslukukauden aikana, koska salin sisustaminen viivästyi. Majoitustoiminnan osalta kesä oli yleensäkin Sammatin matkailun osalta hiljainen. Majoituspalveluja käyttivät lähinnä Sammatin seudulla tilapäisesti kesäaikana työssä olevat henkilöt. Kulttuurikeskus Lönnrot ja asuntokoerakentamiskohteen osalta edettiin julkistamalla visio ja ryhtymällä kaavoituksen vaatimiin alustaviin selvitystoimiin. Uutta pellonvuokrasopimusta tehtäessä huomioitiin mahdollinen pellon käyttötarkoituksen muutos asuntorakentamiseen. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tarkoitus, tavoitteet ja arvot ohjaavat toimintaa. Toimintavuoden aikana henkilöstön suunnitteluja kehityskeskusteluissa arvioitiin jokaisen toimenkuvaa erityisesti vision, elämäntehtävän ja arvojen näkökulmasta perusteellisesti. Tavoitteena on vahvistaa oppivan organisaation toimintatapaa ja tiimien toimintaedellytyksiä vastata asiakastyöstä. Työtehoseuran vuosikirja

3 Tiimit ovat olleet aloitteellisia ja kehittämisteemat on opittu rakentamaan projektimallin muotoon. Tiimien sisäinen vuorovaikutus, rohkeus vastuunottoon ja päätöksentekoon omaa tehtävää koskevissa asioissa on vahvistunut. Myös työprosessien hahmottamisessa edettiin toimintavuoden aikana. Lisäksi ilmapiirikartoitus osoitti, että toiminnot ovat selkiytyneet ja tyytyväisyys lisääntynyt. Yhteistyö yritysten ja muiden toimijoiden kanssa alueella, seutukunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti. Keväällä allekirjoitettiin yhteistyön puitesopimus Sammatin kunnan kanssa. Tavoitteena on, että vuosittain sovittaisiin yhteisistä toimista seuraavilla osa-alueilla (laajentuen koko Hiiden alueelle): 1. Matkailun kehittäminen 2. Aluekehittäminen 3. Kuntalaisten, yrittäjien, kesäasukkaiden ja opiskelijoiden palvelu 4. Kaavoitus-, maankäyttö ja ympäristöasiat Uudenmaan liiton kanssa solmitussa kumppanuussopimuksessa yhteistyön tavoitteina on vahvistaa maakunnan matkailun alueellista kehittämistä eri toimijoiden yhteistyönä. Palvelualan ja kulttuurialan toimijoiden verkottamisessa lähdettiin liikkeelle, kun Lohjan kaupungin orkesteri konsertoi toukokuussa navetan vintillä. Kutsuvieraina oli Hiiden alueen kunnallisia päättäjiä. PERUSTUTKINNOT JA OPETUKSEN KEHITTÄMINEN MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA Matkailualan perustutkinto antaa monipuolisen osaamisen matkailualan eri tehtäviin, erikoistuneen osaamisen matkailun ohjelmapalveluihin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan matkailijoille elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia painopisteenä kulttuurimatkailun ohjelmapalvelut. Matkailualan perustutkinnon suorittanut voi toimia matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä. Tutkintonimikkeenä on matkailupalvelujen tuottaja. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 30 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 25 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, RAVINTOLAKOKKI Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin tai rahti- ja matkustaja-alusten vastaaviin tehtäviin, erikoisosaamisen ruokatuotannon tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan ravintoloiden ruoka-annoksia gastronomian vaatimusten mukaan. Tutkintonimikkeenä on ravintolakokki. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 60 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 39 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV, TARJOILIJA Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin ja erikoisosaamisen ravintolapalvelun tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan toimimaan anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja muissa asiakaspalvelutehtävissä sekä yksittäisten asiakkaiden että asiakasryhmien palvelussa. Salityössä painottuvat vuorovaikutus salin ja keittiön välillä sekä ravintolapalvelun edellyttämä etiketti- ja tapatietous. Tutkinnon suorittanut saa anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevyyden. Nuorten koulutuksessa ensimmäisenä vuonna koulutus on yhteinen ravintolakokkien kanssa, joten syksyllä nuorten tutkinnossa aloittaneet tekevät suuntautumisvalinnan vasta keväällä Tässä kyseiset opiskelijat on laskettu ravintolakokkiopiskelijoiksi. Opiskelijamäärä tarjoilijakoulutuksessa oli 6 opiskelijaa. KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUN PERUS- TUTKINTO 120 OV, TUOTENEUVOJA Kotitalous- ja kuluttajapalvelun perustutkinto antaa monipuoliset valmiudet kotitalouksille suunnattujen palvelujen tuottamiseen ja erikoistuneen osaamisen myynti-, esittely- ja neuvonta tehtäviin. Uusia opiskelijoita ei enää toimintavuoden aikana otettu tähän tutkintoon. Opiskelijamäärä aikuisten tutkinnossa 3 opiskelijaa. TOIMINNALLINEN OPPIMINEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Lönnrot Opistossa oppimisympäristöt pyritään suunnittelemaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallisiksi. Käytännössä toiminnallisen oppimisen toteuttaminen tarkoittaa opittavien asioiden integroimista asiakastilaisuuksiin ja projekteihin. Toiminnan kautta luodaan oppimisympäristöjä, jossa voi harjaantua tilaisuuden suunnitteluun, nähdä mistä osista kokonaisuus syntyy, olla yhtenä tekemässä, kohdata asiakas ja saada palaute. Tilaisuus tai projekti valmistuu yhdessä tekemällä. Opiskelijat ja opettajat ovat yhteisessä kehittämisprosessissa, jossa kaikki osapuolet oppivat. Tärkeää on, että jokainen kantaa vastuunsa ja antaa palautetta edelleen kehittämisen perustaksi. Toiminnan kautta oppiminen ei ole helppo tapa. Se vaatii paneutumista, sitoutumista, oikeaaikaista ohjausta ja riittävästi vapautta. Toiminnan kautta on mahdollisuus oppia enemmän ja monipuolisemmin kuin hallituissa luokkatilanteissa. On myös ilo huomata opiskelijoiden kyky ottaa haltuun yllättäviä tilanteita, ottaa vastaan asiakkaan palaute ja muuttaa tarvittaessa omaa toimintaansa. 62 Työtehoseuran vuosikirja 2005

4 Lönnrot Opiston Makujen Salin teemassa tuotiin pariisilaiskahvila Lohjalle. Matkailuopiskelijat loivat tarinan 1900-luvun suomalaisten taiteilijoiden ympärille ja ravintolakokkiopiskelijat kehittivät menun. Aikuiskoulutuskeskuksen floristiopiskelijat koristivat salin teeman ja ajan henkeen. Pöydässä taiteilijarooleissa olevat opiskelijat Stefan Lamourex, Riikka Jalava, Mika Ekholm, Tuula Luokkanen, Cesar Brado ja Nina Mustonen. Kuva: Tarja Jernström Toimintavuonna toiminnallisen oppimisen menetelmillä toteutettiin käytännössä kaikki asiakastilaisuudet ja yhteisprojektina Makujen Sali. Ravintolatoiminnan uudistuksina olivat kokkikoulut ja anniskeluoikeudet. Ne toivat lisämahdollisuuksia toiminnan kautta oppimisen kehittämiseen. Myös yhteistyö yritysten kanssa avaa aivan uusia maailmoja opiskelijalle. Toimintavuonna sekä ravintolakokki- että matkailu-alan opiskelijat olivat mukana kehittämässä toimintaansa kehittävän yrityksen uutta konseptia ja toimintatapoja. Toiminnallisessa oppimisessa keskeistä on yhteistyö ja vuorovaikutus kumppanien kesken periaatteella liikesalaisuudet säilyttäen. RUOKAKULTTUURI JA KULTTUURIMATKAILU Lönnrot Opiston erityispainopisteenä on ruokakulttuuri ja kulttuurimatkailu. Se merkitsee, että menneen ajan teemoja tuodaan tämän päivän asiakkaille elämystuotteina. Tavoitteena on ideoida yhdessä, kerätä tietoa, suunnitella toiminnan eri vaiheet, hankkia tarvittava materiaalia ja rekvisiittaa, toteuttaa todellisille asiakkaille, saada palaute, oppia ja kehittää edelleen. Toimintavuonna elämystuotannon opetuksessa teoreettisena toimintamallina alettiin soveltaa elämystuotannon kolmiomallia. Toimintavuoden aikana menneen ajan tuotteistettuja teemoja oli: 1970-luku opiskelijan näkökulmasta (Toveripäivät) Makuja sadan vuoden ajalta (Toveripäivät) Keskiaikatapahtuma (Päiväkumpu, Karjalohja) Opintomatka kivikauteen Varsinais-Suomen, Keski-Suomen kautta Iihin Oulun seudulle. Ruokailu 1700-luvun valistuksen ajassa: YLEn ohjelma lapsille, jossa kapteeni Hevosenkenkä palasi Pohjaan Espanjan purjehdukseltaan mukanaan sitruunoita ja muita kummallisuuksia. Makujen Sali: Pensselit padassa, sanat sopassa ruoka taiteessa. Elämysruokatapahtuma Lohjan Menneen ajan joulumarkkinoilla. Makujen Salissa toteutettiin 68-paikkainen taiteilijaravintola A-oikeuksin. Näyttelyssä kerrottiin Pariisissa lukujen taitteessa Työtehoseuran vuosikirja

5 AMMATTITAITOKILPAVALMENNUS Kulunut toimintavuosi oli nimetty ammattiosaajan vuodeksi. Suuri osa opiskelijoista kävi tutustumassa toimintavuoden suurtapahtumaan, WordSkills ammattitaitokilpailuun Helsingin Messukeskuksessa. Lönnrot Opisto ravintolakokkiopiskelijoilla oli mahdollisuus saada valmennusta ammattitaitokilpavalmennuksen periaatteilla. Valmennusopetukseen on valittu seitsemän opiskelijaa. HANKKEET JA MUU TOIMINTA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Hankkeessa valmistellaan ammatilliseen perustutkintoon nuorten oppisopimusperusteiseen koulutukseen voimaantulevat ammattiosaamisen näyttöjä, arvioinnin oikaisua ja osaamisen tunnustamista koskevat muutokset. Vuoden 2005 osalta työ aloitettiin kouluttautumalla, hankkimalla tietoja muutoksesta, perustamalla muutoksen vaatima toimielin ja valittiin suunnittelutyöryhmään elinkeinoelämän edustajat. Suunnittelutyö jatkuu kevään 2006 ajan. Käynnistysvaihe tehtiin Opetushallituksen työssäoppimisen tukirahan turvin. Matkailuopiskelijat keskiajan teemassa Karjalohjan Päiväkummussa jakamassa yleisölle parantavia yrttejä ja kertomassa tarinoita. Kuvassa vasemmalta Alla Feodorva, Jaana Asklöf ja Katja Kivelä. Kuvaaja: Anu Ahtela asuneista ja opiskelleista suomalaisista taiteilijoista. Roolihenkilöinä paikalla olivat Aino ja Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt ja Helene Schjerfbeck. Nähtävillä on myös tämän päivän taidetta ruokateemassa. Yhteistyökumppanina salin sisustamisessa olivat aikuiskoulutuskeskuksen floristi-opiskelijat, jotka kukkasomistuksessa ottivat huomioon teeman ja ajanhengen. KANSAINVÄLISYYS Lönnrot Opiston koulutusalat ovat monin tavoin kansainvälisiä: asiakkaat, työtoverit, omistajat voivat olla taustaltaan muun kulttuurin piiristä, vaikka toiminta tapahtuu Suomessa. Kansainvälisyys osana opiskelua on monin tavoin tärkeä. Lukuvuoden aikana tuli mahdolliseksi hakeutua työssäoppimaan ulkomaille. Lönnrot Opiston opiskelijoita oli Norjassa, Belgiassa, Unkarissa, Englannissa, Valko-Venäjällä, Kiinassa ja Italiassa. Ensimmäisessä vaiheessa Elias Lönnrotin säätiö tuki opiskelijoita matka-apurahan muodossa. Kesäkuun alusta Leonardo-hankeen rahoituspäätös mahdollisti kansainvälisen työssäoppimisjakson sopimuskumppaniemme ravintola- ja matkailuyrityksissä. DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ON-THE-JOB LEARNING PERIODS (JOB1) Liikkuvuushankkeen tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kilpailukykyä työmarkkinoilla heidän valmistuttuaan matkailu- ja ravintola-alalle. Hanke toteutetaan ajalla Kaikkiaan 15 opiskelijaa voi suorittaa 9 viikon työssäoppimisen jakson Belgian, Italian, Norjan, Viron tai Unkarin yhteistyökumppanien yrityksissä. Hankkeeseen on liitetty työntutkimuksen näkökulma ammattikeittiöiden osalta. Toimintavuoden aikana aloitettiin yksi työssäoppimisjakso Italiassa, valittiin opiskelijat kevään 2006 aikana suoritettavaan työssäoppimiseen ja aloitettiin heidän kieli- ja kulttuurivalmennus. TYÖSSÄOPPIMINEN TARINOIDEN EUROOPASSA Käynnistettiin työssäoppimispaikkojen kartoitus Tarujen Eurooppa -verkoston piirissä. Suomea verkostossa edustaa Akseli Gallen-Kallelan museo. Muut verkoston jäsenmaat ovat Italia, Ranska, Skotlanti ja Islanti. Verkoston kautta pyritään löytämään yhteistyökumppaneita, jotka tuotteistavat historiallisista tarinoista tai taruista elämyksellisiä tuotteita. MYYNNIN AMMATTITUTKINNON TUTKINNONOSAN KEHITTÄMISTYÖ Lönnrot Opisto oli tekemässä uudistettavan myynnin ammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteita Opetushallituksen kutsumana. Lönnrot Opiston tehtävänä oli Kodintekniikka ja kalusteet -tutkinnonosan perusteiden laatiminen. Työ valmistui lokakuussa ELINIKÄISEN OPPIMISEN PALVELUKESKUS ELI LLL- HANKE (LIFE-LONG-LEARNING) Lönnrot Opisto on mukana Länsi-Uudenmaan alueen elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöverkoston luomiseen tähtäävässä projektissa, jota rahoittavat EU:n ja valtion li- 64 Työtehoseuran vuosikirja 2005

6 Majoitusvuorokausia toimintavuonna kertyi noin 600. Asiakkaat olivat pääosin Turku Helsinkimoottoritien rakentajia. Matkailijamäärät Sammatissa ovat kesäaikaan olleet viimevuosina vähäisiä. Entiset opiskelijat kokoontuivat Toveripäiville toukokuussa. Ohjelmaan kuuluu perinteinen kunniakäynti Elias Lönnrotin haudalla. Kuvassa seppeleen laskivat toimitusjohtaja Tarmo Luoma ja Elias Lönnrotin säätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Uittamo. Airuena haudalla opiskelija Henrik Ståhl. Kuva: Varpu Kujala säksi kunnat ja yksityinen sektori. Projektissa on mukana yhteensä 22 oppilaitosta: ammattikorkeakouluja, ammatillisia ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Projektin kohdealueena on ensisijaisesti Hiiden alue sekä soveltuvin osin Raaseporin alue. Projektia koordinoi Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi- Uusimaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on rakentaa alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten välinen ennakoivan yhteistyön malli. Yhteistyöllä pyritään koulutuksen kysynnän ja tarjonnan entistä parempaan vastaavuuteen. Toimintavuoden aikana perehdyttiin ennakoinnin menetelmiin. Oppilaitokset esiintyivät yhteisesti Karjaan yrittäjämessuilla toukokuussa Lönnrot Opisto on mukana kartoittamassa alueen elintarvikesektorilla toimivien yritysten koulutustarpeita. MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIKETOIMINTA Kokousasiakkaita toimintavuonna oli noin 300 ja ravintolapalvelussa valmistettiin noin 2300 annosta ulkopuolisille asiakkaille erilaisissa tilaisuuksissa. Annosmyynnistä noin 460 toteutui Makujen Salin ravintolatoiminnan yhteydessä. Toimintavuodelle suunnitellusta annosmyyntitavoitteesta toteutui 65 prosenttia. Kokkikouluja päästiin toteuttamaan vasta syyskaudella salin sisustuksen valmistuttua. Kaikkiaan kokkikoulussa kävi 72 asiakasta. Opiskelijoille kokkikoulut ovat iltaisin toteutettavia oppimistilanteita sekä keittiössä että salissa. Anniskelutoiminnan käynnistämisestä on huolehtinut niin sanottu anniskelutyöryhmä, joka on suunnitellut alkoholivaraston valikoiman ja hankintakanavat. Anniskelumyynti on keskittynyt toimintavuonna lähinnä kokkikoulujen yhteyteen. OPISKELIJATOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖ PERUSKOULUJEN SUUNTAAN Ammatillisesta koulutuksesta tiedottamista peruskoulujen suuntaan toteutettiin toiminnallisten tapahtumien kautta. OPO-tapahtumia on toteutettu alueen eri yläkouluissa Lohjalla, Karkkilassa, Salossa, Somerolla ja Halikossa. Tapahtumissa nykyiset opiskelijat esittelevät omaa koulutusalaansa valmistaen ja keskustellen terveellisestä ja maukkaasta ruoasta ja kisaillen matkailualasta tietovisan kautta. Tilaisuudet ovat olleet mielekkäitä sekä Lönnrot Opiston opiskelijoille että peruskoulujen oppilaille. Toiminnallinen pajapäivä, 6-happening on vuosittain järjestettävä, lohjalaisille kuudesluokkaisille suunnattu terveyden edistämisprojekti. Projektia koordinoi Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Lönnrot Opiston opiskelijat vastasivat ravitsemuspajasta osana ravitsemusopintojaan. Ravintolakokkiopiskelijat olivat myös ohjaamassa yläkoulun oppilaita tekemään valintoja terveellisen ja maukkaan ruoan puolesta harrastemessuilla Mikä auttaa nuorta voimaan hyvin?. Marraskuussa 130 peruskoulun 9. luokkalaista tutustui toimintapäivänä Lönnrot Opistoon. Toimintapäivän ohjelman suunnittelivat ja toteuttivat Lönnrot Opiston opiskelijat. OPPILASKUNTATOIMINTA Toimintavuoden tavoitteena oli yhteisöllisyyden voimistaminen. Oppilaskunta ja oppilaitostoimikunta ovat olleet merkittäviä yhteisöllisyyden edistäjiä. Lönnrot Opiston oppilaskunta on toiminut aktiivisesti järjestäen toimintaa vapaa-ajalle ja keräten varoja omaan toimintaansa valmistamalla esimerkiksi paikallisen Lions Clubin tilaamia elintarviketuotteita. Oppilaitostoimikunta on puolestaan ollut toimintojen kehittämisessä aktiivinen kantaaottava ja esityksiä tekevä toimielin. TOVERIPÄIVÄT JA ALUMNITOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vanhat opiskelijat kutsutaan viiden vuoden välein ohjelmalliseen tapahtumaan muistelemaan menneitä ja tapaamaan entisiä opiskelijoita vuosien takaa. Paikalle saapui noin 200 juhlavierasta. Toimintavuonna 2005 tuli kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisistä toveripäivistä. Juhlavuoden teemaksi valittiin terveys, hyvinvointi ja tämän ajan opiskelun esittely. Matkailijaopiskelijat toteuttivat ja esittelivät yhdessä yrityksen edustajien kanssa opiskelijatyönä toteutettua yrityksen tuotteistamisprojektia, jossa liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävän yrityksen kanssa toteutettiin elämysliikunta- Työtehoseuran vuosikirja

7 Ammattiosaajan vuoden 2005 tapahtumana oli Safkaa, reissaa, relaa verkkosivujen tuottamiskilpailu. Lönnrot Opiston opiskelijaryhmä palkittiin rahapalkinnolla ja kunniakirjalla. Kuvassa opiskelijaryhmä palkintoa noutamassa Opetushallituksen tilaisuudessa. Kuvassa vasemmalla koulutustoimikunnan sihteeri Meri Kaila-Sayeed, keskellä takana koulutustoimikunnan puheenjohtaja Sointu Toivonen ja edessä Sakki ry:n Kati Kokkonen. Palkitut Lönnrot Opiston opiskelijat vasemmalta Shpresa Bresha, Aki Salmi, Jarno Hällström, Henna Ohvo, Niko Halsio ja Heidi Uotila. Kuva: Varpu Kujala tuotekokonaisuus tarinamatkailun periaatteilla. Kokkiopiskelijat laativat juhlapöydän teemalla Makuja sadan vuoden ajalta. Juhlapuhujana Sikke Sumari viihdytti yleisöä teemalla Rakastan ruokaa. Päivien yhteydessä järjestettiin kysely toveripäivien nimen muuttamiseksi. Tulos oli, että nimi säilytetään. Jatkossa alumnitoimintaa* tullaan kehittämään, niin että se tavoittaisi erityisesti 2000-luvulla opiskelevat opiskelijat. * Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia [alumnus, alumnae, alumni]. Tarkoittaa tutkinnon suorittanutta, valmistunutta opiskelijaa. 66 Työtehoseuran vuosikirja 2005

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot