Sivistyslautakunta 6/ Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/ Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, Taalintehdas Jäsen X Sulonen Barbro puheenjohtaja X Forne Ingmar - Haanpää Outi, poissa X Antikainen Esko - Hoikkala Marjaana, poissa X Virtanen Heikki X Kinos Johan X Lindgren Gita - Stenbäck Johan, poissa X Wikgren-Roelofs Johanna - Wretdal Bjarne, poissa X Jägerskiöld Sonja jäsen varajäsen varajäsen varajäsen Muut läsnä olevat: X Zilliacus Karolina - 53 X Lindholm Kerstin X Erika Strandberg Kirjastonjohtaja Kunnanhallituksen edustaja Sihteeri Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Barbro Sulonen Erika Strandberg Tarkistus, paikka ja aika Sivistystoimisto, Kemiö Ingmar Forne Johan Kinos Pöytäkirja pidetty nähtävänä Sivistystoimisto, Kemiö Erika Strandberg

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Sivistyslautakunta Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, Taalintehdas Asia nro Asia 49 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 51 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 52 KIRJASTON ASIAKASREKISTERIN REKISTERIKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN 52a ILMOITUSASIA 53 UUDEN KOULURAKENTEEN SUUNNITTELU 54 TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA KOTIPAIKKASTIPENDIEN JAKO 56 STIPENDIEN JAKO; HARDYS SJÖBLOMIN RAHASTO 57 STIPENDIEN JAKO; DAHLIN RAHASTO 58 STIPENDIN JAKO; AMOS ANDERSONIN RAHASTO 59 ILMOITUSASIAT 60 SEURAAVA KOKOUS Pöytäkirja on nähtävänä, paikka ja aika Puheenjohtaja Kemiönsaari 21. joulukuuta 2009 Barbro Sulonen

3 Sivistyslautakunta LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 50 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään ehdotetussa muodossa. Kinos huomautti viime kokouksen pöytäkirjassa olevasta virheestä. Viime kokouksen pöytäkirja oikaistaan niin, että 45 :ään kirjoitetaan Jägerskiöld Enestamin tilalle. Korjaus tehdään käsin. 51 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ingmar Forne ja Johan Kinos, varalle ehdotetaan Gita Lindgren. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ingmar Forne ja Johan Kinos.

4 Sivistyslautakunta KIRJASTON ASIAKASREKISTERIN REKISTERIKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN Henkilötietolain 2 luvun 10 pykälän mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee: 1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, 2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, 3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä, ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä, 4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, ja siirretäänkö tietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle, ja 5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kirjaston asiakasrekisterin rekisteriselosteen, liite 1. 52a ILMOITUSASIA Kirjastonjohtaja Karolina Zilliacus jakoi tiedotteen Opetusministeriön kirjastopolitiikka Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

5 Sivistyslautakunta UUDEN KOULURAKENTEEN SUUNNITTELU Valtuuston tekemän päätöksen mukaisen uuden kouluverkon suunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelua koordinoi kaksi kaikista nykyisistä rehtoreista muodostuvaa suunnitteluryhmää; yksi ryhmä ruotsinkieliselle koulusektorille ja toinen ryhmä suomenkieliselle koulusektorille. Tämän lisäksi on muodostettu erillisiä ryhmiä erityisopetuksen suunnittelemiseksi. Sivistysjohtaja esittelee suunnittelun tämän hetkisen tilanteen kokouksessa. Sivistyslautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Sivistysjohtajan esitys Kompletterande uppgifter till budgetboken 2010 jaettiin liitteenä 2.

6 Sivistyslautakunta TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista kuitenkin vähennetään itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä, jos nämä päivät sattuvat muulle arkipäivälle kuin lauantaille. Perusopetusasetuksen mukaan koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Itsenäisyyspäivä on maanantai, loppiainen on torstai ja on sunnuntai, joten ensi lukuvuonna on 188 työpäivää. Ehdotusta lukuvuoden työpäiviksi on käsitelty rehtorikokouksessa Ehdotuksessa on sovittu, että kaikilla kouluilla on työpäivä lauantaina Sisääntehty lauantai pidentää joululomaa. Esikouluilla ei ole työpäivää lauantaina Ehdotus ensi lukukauden työpäiviksi jaetaan liitteenä 3. Sivistyslautakunta vahvistaa lukuvuoden koulujen työpäivät seuraavasti: Syyslukukausi: ti ti , lauantai työpäivä Kevätlukukausi: pe la Syysloma: to pe Joululoma: ke to Talviloma: ma pe

7 Sivistyslautakunta KOTIPAIKKASTIPENDIEN JAKO Kemiönsaaren kunnassa on kotipaikkastipendien joka sivistyslautakunnan päätöksen mukaan jaetaan seuraavasti: Stipendin suuruus on 200 euroa ja se jaetaan opiskelijoille, - jotka olivat kirjoilla Kemiönsaaren kunnassa - jotka opiskelevat lv 09-10, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa, yliopistossa tai suomenkielisessä lukiossa. - jotka eivät vielä olleet täyttäneet 27 vuotta. Ilmoitus on ollut Ilmoituslehdessä Hakuaika päättyi Kotipaikkastipendiä on hakenut 111 henkilöä, joista 13 henkilöä eivät täytä kriteerejä. Luettelo hakijoista, liite 4. Sivistyslautakunta päättää jakaa 200 :n kotipaikkastipendin 98 henkilölle liitteen 4 mukaan.

8 Sivistyslautakunta STIPENDIEN JAKO; HARDYS SJÖBLOMIN RAHASTO Kemiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hardys Sjöblomin rahaston säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan tulee rahaston vuosittaisella tuotolla tukea toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilaita. Stipendeinä vuonna 2009 voidaan jakaa 2 058,34. Ilmoitus on ollut Ilmoituslehdessä ja hakuaika päättyi Stipendiä on hakenut 34 henkilöä, joista 30 täyttää kriteerit. Luettelo hakijoista liitteenä 5. Sivistyslautakunta päättää jakaa 68,50 :n stipendit liiteen 5 mukaisesti.

9 Sivistyslautakunta STIPENDIEN JAKO; DAHLIN RAHASTO Kemiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Dahlin rahaston säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan tulee rahaston vuosittainen tuotto jakaa Kemiön kunnasta olevalle invalidille hänen ammattikoulutukseensa ja toisen asteen erityisopetusoppilaille. Ilmoitus on ollut Ilmoituslehdessä ja hakuaika päättyi Stipendiä on hakenut 7 henkilöä, joista 5 täyttää kriteerit. Luettelo hakijoista liitteenä 6. Stipendinä voidaan vuonna 2009 jakaa 847,53. Sivistyslautakunta päättää jakaa 169:n stipendit seuraaville: Bäck Mattias Karlsson Sara Lindberg Jonas Lindholm Micke Penna Jorma

10 Sivistyslautakunta STIPENDIN JAKO; AMOS ANDERSONIN RAHASTO Sääntöjen mukaan Amos Andersonin rahastosta voidaan vuonna 2009 maksaa 150 ruotsinkieliselle, Kemiössä kirjoilla olevalle nuorelle naiselle tai miehelle, joka on taloudellisen tuen tarpeessa ja hankkii itselleen ammatti- tai muuta koulutusta. Tätä tukea on hakenut 56 opiskelijaa liite 7. Sivistyslautakunta päättää jakaa yhden stipendin á 150 Amos Andersonin stipendirahastosta sivistyslautakunnan harkinnan mukaan. Barbro Sulonen ehdotti että Amos Andersonin 150 :n stipendi jaetaan Alexander Lindströmille. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT Kokouskutsun liitteenä jaetaan 1. Viranhaltijapäätökset, lokakuu-marraskuu - sivistysjohtaja aikuisopiston rehtori kirjastonjohtaja päivähoidonjohtaja Talousarvion toteutuma: tammikuu-lokakuu (83,33%), sivistysosasto 83,4%, esitellään kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 60 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous pidetään tiistaina Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Västanfjärdin skolassa ja Sofian päiväkodissa.

12 Toimielin nro Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 49-51, 53, a Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 52,54-58 HKäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät: 52, SIVISTYSLAUTAKUNTA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on nähtävänä / 2009 ja päätöksestä ( ) on annettu asianosaisille tieto postitse / Toimitettu asianosaisille / vastaanottajan allekirjoitus Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot