KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006

2 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ puhelin fax Kotisivu internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: Internet: X400: G=etunimi; S=sukunimi; O=ksliitto; P=reg; A=elisa; C=fi ISSN ISBN ISBN (sähk.) Julkaisun avainsanat: Keski-Suomen Kehittämisrahasto Maakunta Painos: 130 kpl Painopaikka: Kopi-Jyvä Oy

3 3 Esipuhe Keski-Suomen Kehittämisrahasto on Keski-Suomen maakuntavaltuuston perustama rahasto, jonka tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita. Maakuntavaltuusto asetti vuoden taloussuunnitelmassa kehittämisrahaston hanketoiminnalle seuraavat tavoitteet: - edistetään maakunnan kilpailukykyä - varmennetaan maakunnan strategioiden toteutumista - tuodaan maakuntaa esille - tuetaan maakunnan vetovoimaisuutta edistäviä kohteita - varaudutaan uusiin avauksiin - tuetaan ohjelmiin liittyviä maakuntien välisiä hankkeita Kehittämisrahastosta rahoitetut hankkeet ovat tukeneet asetettuja tavoitteita. Hankkeilla tavoiteltiin ennen kaikkea uusia yrityksiä ja työpaikkoja, aktivoitiin maakunnan toimijaosapuolia kehitystyöhön ja tehtiin uusia kehittämistyön avauksia mm. esiselvityksiä rahoittamalla. Avustuksia myönnettiin yli euron edestä ja niillä myötävaikutettiin yli 5 miljoonan euron hankekannan syntymiseen. Tässä Keski-Suomen Kehittämisrahaston vuosiraportissa 2005 esitellään rahaston toimintaa ja esitellään päättyneet hankkeet. Toimintavuonna päättyi 44 hanketta. Ne esitellään ja arvioidaan liitteessä 3. Arvioinnit ovat joko liiton hankkeille nimeämien yhteyshenkilöiden itse kirjoittamia tai hankkeiden vetäjien kirjoittamia ja yhteyshenkilöiden hyväksymiä. Toimistosihteeri Riitta Heiskanen on koonnut taulukot ja liitteen 3 tekstit. Jyväskylässä 13. maaliskuuta 2006 Pirjo Ahola talouspäällikkö Keski-Suomen liitto

4 4 Sisältö Keski-Suomen Kehittämisrahaston 2005 vuosiraportti Esipuhe sivu 1. Kehittämisrahaston toiminta vuonna Rahaston hallinto 5 3. Rahaston talous 6 LIITTEET 1. Rahaston säännöt Vuoden 2005 rahastopääomasta rahoitetut kehittämishankkeet 3. Vuonna 2005 päättyneet hankkeet ja keskeiset tulokset

5 5 1. Kehittämisrahaston toiminta vuonna 2005 Rahaston hallinto Keski-Suomen liittoon saapui noin 50 Keski-Suomen Kehittämisrahaston rahoitushakemusta vuonna Avustuksia myönnettiin 43 hankkeelle yhteensä euroa, keskimäärin euroa hanketta kohden. Hakijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa selvitettiin eri rahoitusmahdollisuuksia. Menettelyllä voitiin karsia jo ennakkoon kehittämisrahaston toimintaperiaatteisiin soveltumattomia hankkeita ja valita kehittämisrahaston tuen piiriin parhaiten soveltuvat hankkeet. Vuoden 2005 rahastopääomasta *) rahoitetut avustukset jakaantuivat hanketyypeittäin seuraavasti (erittely liitteessä 2): Hanketyyppi myönnetty, kpl myönnetty, euroa EU- ja muiden ohjelmien toteuttaminen Osaamisen vahvistaminen Kulttuuri- ja vetovoimahankkeet Muut kehittämishankkeet Yhteensä *) mukana myös useampaa vuotta koskevat päätökset. Kehittämisrahastosta myönnettiin eniten avustuksia EU-ohjelmien toteuttamiseen, osarahoittamiseen ja eräisiin yrityshankkeisiin. Suurin kohdennus toimintavuonna oli toimialatyön jatkoksi muodostettu PerusTA hanke, jonka rahoitus oli yli euroa. Lisäksi rahoitettiin esiselvityksiä ja mm. luovan toimialan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä pilotti- ja siemenrahahankkeita. Kulttuuri- ja vetovoimahankkeiden kooltaan merkittävin päätös oli vuoden 2005 joulukuun hallituksen päätös osallistua Rallin maailmanmestaruusosakilpailun rahoitukseen vuosille Liitto osallistui yli 10 kulttuuri- tai muun vetovoimahankkeen osarahoitukseen. Osaamista vahvistavista hankkeista merkittävin päätös oli Keski-Suomen oppimispaikkaverkoston kehittämisen jatkaminen. Hankkeella myötävaikutettiin seudullisten osaamisohjelmien rakentumiseen sekä siirrettiin osaamista ja innovaatiota koko maakunnan alueelle. Liitto jatkoi aiemmin päätettyjä useampivuotisia hankkeita. Nämä olivat matkailun osaamislähtöinen kehittämisverkosto, elo-aluekoordinaattoritoiminta ja maaseudun osaamisen ja yrittäjyyden tukeminen. Hankkeita voivat toteuttaa julkiset ja yksityiset yhteisöt, säätiöt ja yksityiset henkilöt. Yhteishankkeet ovat toivottavia. Hakijan on esitettävä rahoitusta hakiessaan seikkaperäinen projektisuunnitelma, josta käyvät ilmi tavoitteet, toi-

6 6 menpiteet, aikataulu, hankkeen organisointi, kustannukset ja rahoitussuunnitelma. Keski-Suomen Kehittämisrahaston avustuksia voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Hankkeet valmistellaan Keski-Suomen liiton sisäisen työ- ja vastuualuejaon mukaisesti. Hankepäätökset tekee maakuntahallitus maakuntajohtajan esittelystä. Maakuntajohtajalle on siirretty päätösvalta hankkeissa, joille myönnetään korkeintaan euroa ja on haettu korkeintaan euroa. Hakijoille annetaan avustuspäätöksen jälkeen ns. toimeenpanopäätös, jossa on mm. avustuksen ehdot sekä laskutus- ja raportointiohjeet. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii hankkeen valmistelija, jollei toisin päätetä. Keski-Suomen Kehittämisrahaston avustus maksetaan hankkeen toteuttajan tilille pääsääntöisesti kahdessa erässä. Avustuksen ensimmäinen erä (50 %) maksetaan hankkeen käynnistyessä. Loppuosa maksetaan hankkeen päätyttyä. Loppulaskuun on liitettävä loppuraportti, rahoitustilitys sekä hankearviointi. Lyhytkestoisten ja pienten hankkeiden raportointi ja avustuksen maksatus voidaan sopia hakijan kanssa hoidettavaksi yhdellä kertaa ja/tai muuten joustavasti. Myönnetty avustus on käytettävä hankkeelle asetettujen tulosten saavuttamisen kannalta välttämättömien, mutta kohtuullisten menojen kattamiseen. Avustusten maksatusta seuraa Keski-Suomen liiton talouspäällikkö. Rahaston talous Rahastoa kartutettiin eurolla vuonna Rahamäärä on vajaat 30 prosenttia jäsenkuntien liitolle maksamista maksuosuuksista. Vuoden 2005 kirjanpitoon kirjattiin myönnettyjä avustuksia yhteensä euroa. Aiemmin myönnettyjä avustuksia jäi käyttämättä tai palautui euroa, joten nettoavustukset ovat euroa. Rahaston tilinpäätös vuodelta 2005 osoittaa ylijäämää euroa. Avustusvaraus (=myönnetyt maksamattomat avustukset) on euroa. Keski-Suomen Kehittämisrahaston taseen loppusumma vuoden 2005 lopussa oli euroa. Keski-Suomen Kehittämisrahaston tuloslaskelma ja tase on esitetty Keski-Suomen liiton toimintakertomuksessa.

7 7 Kehittämisrahaston säännöt LIITE 1 1 Rahaston tarkoitus Keski-Suomen kehittämisrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita. 2 Pääoma ja sen kartuttaminen Rahaston pääomaa kartutetaan siirtämällä rahastoon Keski-Suomen liiton kunnilta keräämästä jäsenmaksusta vuosittain liiton talousarvion yhteydessä päätet tävä summa. Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa myös lahjoituksin. 3 Varojen säilyttäminen Rahaston varat talletetaan erilleen Keski-Suomen liiton varoista. Rahaston pääomalle lasketaan rahalaitoksen maksama korko. 4 Tukien myöntäminen ja maksatus Rahastosta voidaan myöntää avustuksia tai lainaa jatkuvasti ilman erillistä hakuaikaa kaikille maakunnallisille toimijoille projektiluonteiseen kehittämistyöhön. Keski-Suomen liiton maakuntahallitus voi antaa tuen hakijoille vuosittain tarkempia menettelytapaohjeita. Tuen hakijan on esitettävä hankkeestaan suunnitelma, josta käy selvi lle vähintään: - tavoitteet ja merkitys - tehtävät ja toteutustapa - aikataulu - organisointi ja vastuuhenkilö - yksilöity kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Rahaston myöntämä enimmäisavustus on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja avustuksen ja lainan yhteismäärä on enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Erityistapauksissa maakuntahallitus, tai maakuntahallituksen delegointipäätöksen perusteella maakuntajohtaja, voi myöntää suuremmankin tuen kuitenkin niin, että avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 75 % ja avustuksen ja lainan yhteismäärä enintään 90 % kokonaiskustannuksista. Tuen saajan kanssa sovitaan erikseen avustuksen maksupostista. Edellytyksenä viimeisen avustuserän mak samiselle on, että hankkeen toteuttaja esittää hankkeen tulokset ja kirjanpitoon perus tuvan selvi tyksen hankkeen toteutuneista kustannuksista. Ellei rahaston myöntämää avustusta/tukea ole käytetty päätöksen mukaiseen tarkoitukseen, avustus/tuki voidaan periä takaisin. 5 Rahaston hoito Rahastoa hoitaa Keski-Suomen liiton maakuntahallitus. Maakuntahallituksella on valta siirtää edelleen kehittämisrahaston rahojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle.

8 8

9 9 Vuonna 2005 päättyneet Keski-Suomen Kehittämisrahaston hankkeet 0\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Rahasto\2005 päättyneet hankkeet myöntämispvm hakija: HANKKEEN NIMI, myönnetty, yhteyshenkilö EU- JA MUIDEN OHJELMIEN TOTEUTTAMINEN, YRITYSHANKKEET Keski-Suomen liitto: TOIMIALATYÖ (PUU, METALLI, GRAAFINEN, ELEKTRO- NIIKKA), myönnetty euroa, yhteyshenkilö: Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto: TOIMIALATYÖ (TEOLL.) VUODEN 2003 LIS Ä- RAHOITUS, myönnetty euroa, yhteyshenkilö: Hannu Korhonen Hankkeella rahoitetaan neljän toimialavetäjän toiminta (elektroniikka, graafinen, metalli ja puu) vuoden 2004 loppuun saakka. Liitto vastasi toimialavetäjien resursoinnista yhdessä isäntäorganisaatioiden kanssa. Lisäksi liitto rahoittaa toimialojen yhteiset tukipalvelut kuten seurannan ja asiakaspalautteen keräämisen sekä toimialavetäjien työnohjauksen. Varsinaiset toimialakohtaiset kehitysohjelmat rahoitetaan hanke kerrallaan hyödyntäen yritysten ja julkisten rahoittajien (pääasiassa EU-ohjelmien) resursseja. Määrällisenä tavoitteena oli saavuttaa toimialaohjelmilla yhteensä keskimäärin 4 miljoonan euron vuotuinen hankekanta eli saada liikkeelle yhteensä 10 miljoonan euron hankkeet (yritysten panostaessa samanaikaisesti vähintään miljoonaa euroa omiin hankkeisiinsa). Hankekannalla ja yrityskohtaisilla panostuksilla tavoitellaan yhteensä 720 uuden työpaikan syntymistä. Kunkin toimialavetäjän tavoitteena on toteuttaa alansa kehitysohjelma hankkeineen (kunkin kehitysohjelman taustalle tehdään alakohtaiset tavoitteet & linjaukset sisältävä strategiapaperi). Tavoitteen toteutumista seurataan hanke- ja yrityskohtaisesti. Toisena määrällisenä mittarina käytetään yritysryhmäkohtaista liikevaihdon kehitystä (Tilastokeskukselta / verohallinnolta saatavat arvonlisäverotilitykset ja työnantajasuoritukset). Laadullinen seuranta tehdään toimialoittaisin asiakaspalautetutkimuksin ja hankekohtaisin kyselyin Metalliteollisuuden toimialatyön lähtökohtana on ollut suuryritysten tuotannon uudelleenorganisointi, johon liittyy laajamittainen tuotannon ulkoistaminen. Keskeisenä tavoitteena oli pitää mahdollisimman suuri osa alihankintatyöstä Keski- Suomessa. Metalliteollisuuden toimialatyössä yritysten kilpailukykyä on pyritty parantamaan alihankintaverkostojen kehittämisellä, yritysten tuottavuutta kohottamalla, alan työvoiman koulutusta kehittämällä sekä panostamalla yritysten laatujärjestelmien kehittämiseen. Keski-Suomen metalliteollisuuden strategia on perustunut toimialan syvälliseen analyysiin toimialan tilanteesta ja mahdollisuuksista ja strategiaa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä keskeisten yritysten kanssa. Maakunnallinen työ on myös voinut jossain määrin tukeutua valtakunnalliseen kehitystyöhön. Metalliteollisuus menestyi liiketoiminnan kuvaajien valossa Keski-Suomessa varsin hyvin toimialatyön toiminta-aikana. Vaikka suhdannekehitys on mahdollisesti suosinut maakunnan metalliteollisuuden toimialarakennetta, niin on ilmeistä, että myös toimialatyöllä on ollut positiivinen vaikutus maakunnan yritysten liiketoimintaan. Metallialan yrityksiltä saadun palautteen perusteella metalli on pien/käsityöalan ohella ainoa toimiala, jolla yritykset arvioivat toimialatyön vaikuttaneen välittömästi positiivisesti yrityksen työpaikkakehitykseen ja kohtalaisesti myös liikevaihdon kehitykseen. Yrityksiltä saadun palautteen sekä haastateltujen asiantuntijoiden nä-

10 10 kemysten mukaan metallin toimialatyö on edesauttanut toimialan yritysten verkottumista ja tästä on muodostunut vahva kilpailuetu maakunnan metalliyrityksille. Hanketyössä toimialatyön painopiste on verkottuneen toimintamallin kehittämisessä niin, että myös maakunnan sisältä löytyisi kilpailukykyisiä järjestelmätoimittajia suurten yritysten asiakkaiksi. Toimintamalli on tuottanut tulosta. Osaamisen kehittämisessä keskeistä on ollut ammatillinen aikuiskoulutus. Sen sijaan tuotekehitystyö on ollut pienessä roolissa. Toimialalla on keskitytty verkostojen rakentamiseen. Metallialan yritysten suuren määrän vuoksi yrityskontaktit on jouduttu valikoimaan. Hanketoiminnan vaikuttavuus tulee pitkältä ajalta ja laajalla rintamalla. Tulokset näkyvät erityisesti maakunnan metallialan yritysten kilpailukyvyn säilymisenä uudessa toimintaympäristössä. Määrällisesti mitattuna tulokset ovat pääosin uudistettuja työpaikkoja. Suurta uusien työpaikkojen määrää ei tässä tilanteessa ole realistista tavoitella. Metallialan toimialatyötä olisi jatkossa järkevää entistä enemmän tehdä yritysten verkostosuhteiden mukaan. Tällöin maakunnalliset rajat voivat olla esteenä. Keski- Suomen metallialan toimialatyössä on ainekset myös veturiyritys-vetoiseksi kansalliseksi projektiksi puualalla toimivan PuuSuomen tapaan. Arvioinnin yhteydessä yrityksiltä saadun palautteen mukaan metalliteollisuuden yrittäjät arvioivat, että alan toimialatyön painotukset ovat erittäin hyvin kohdallaan. Toimialatyön toimivuutta ja joustavuutta pidettiin myös varsin hyvänä. Sen sijaan toimialatyön kokonaisuuden selkeys on yritysten näkemysten mukaan heikonpuoleinen. Metalliteollisuudella on tuotannon ja työllisyyden kannalta erittäin suuri merkitys Keski- Suomessa. Alan yritysten verkottuminen on edennyt varsin pitkälle ja se on alan kiistaton vahvuus. Toisaalta eri veturiyritysten ympärille muodostuneet verkostot toimivat pääasiassa erillään toisistaan. Metalliteollisuus soveltuu erittäin hyvin maakunnallisen toimialatyön kohteeksi. Metalliteollisuuden strategia on hyvin perusteltu ja sen painotukset ovat kehittyneet toimintaympäristön muuttuessa. Puutuoteteollisuuden toimialatyön alkuperäisenä tavoitteena oli puun jatkojalostuksen kehittäminen korkealaatuisiksi lopputuotteiksi ja näiden markkinointi maailmalle. Välineinä nähtiin uuden yritystoiminnan tukeminen, verkottuminen ja uusien tuotantotekniikoiden käyttöönotto. Toimialatyön kuluessa on painottunut siirtyminen tuotantolähtöisestä toimintatavasta kuluttajalähtöiseen. Myös osaamisen kehittämisen painoarvo on kohonnut toimialatyön edetessä. Keski-Suomen puutuoteteollisuuden strategia on perustunut toimialan syvälliseen analyysiin toimialan tilanteesta ja mahdollisuuksista ja yritykset ovat olleet keskeisesti vaikuttamassa työn tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Puualalla on käynnissä voimakas kansainvälinen murros, jonka seurauksena puutoimialan kansainvälinen kilpailu on kiristymässä Euroopan sisällä: edullisemman kustannustason maiden puutoimiala kehittyy ja valtaa markkinoita, erityisesti sahauksessa ja huonekaluteollisuudessa. Tämän toimintaympäristön muutokseen reagoimiseksi Keski-Suomen puuala saa ja on saanut tukea valtakunnalliselta Puu-Suomi toimintaohjelmalta. Puutuoteteollisuus menestyi liiketoiminnan kuvaajien perusteella Keski-Suomessa tyydyttävästi toimialatyön toiminta-aikana. Puutuotteiden valmistuksessa, johon toimialatyö suurelta osin on painottunut, kehitys on ollut varsin hyvää, sen sijaan sahauksessa ja levyjen valmistuksessa sekä huonekaluteollisuudessa kasvu on jäänyt vaatimattomaksi. Arvioinnissa yrityksiltä saadun palautteen mukaan toimialatyöllä ei ole ollut välitöntä vaikutusta puutuotealan yritysten liikevaihdon tai työpaikkojen kasvuun. Sen sijaan toimialatyö on vaikuttanut positiivisesti osaamisen kehittämisen ja verkottumisen kautta erityisesti puutuotteiden valmistuksessa ja edesauttanut osaltaan tämän alatoimialan kasvua. Sahauksessa ja levyjen valmistuksessa samoin kuin huonekaluteollisuudessa, joissa kansainvälinen suhdannekehitys ja kilpailu edullisemman kustannustason maiden kanssa vaikuttavat välit-

11 11 tömästi alan kehitykseen, toimialatyön vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea osoittaa. Puutuoteteollisuuden strategia on hyvin perusteltu ja sen painotukset ovat kehittyneet toimintaympäristön muuttuessa. Puutoimialan Euroopan laajuinen murros asettaa Keski-Suomen puutoimialalle suuria haasteita. Puu-Suomi toimintaohjelman osana laadittu Keski-Suomen puutoimialan analyysi ja kehittämissuunnitelma antaa hyvän pohjan vastata haasteeseen. Graafisen teollisuuden ja viestinnän myynnistä valtaosa suuntautuu kotimaan markkinoille. Toimialatyön tavoitteena on ollut kasvun hakeminen viennistä ja kansainvälistymisestä. Työn tärkeänä lähtökohtana oli alan nopea tekninen muutos 1990-luvulla. Toimialatyön painotuksena graafisessa teollisuudessa on ollut yritysten tukeminen teknisessä kehityksessä ja tuottavuuden kasvussa sekä tähän liittyvä osaamisen kehittäminen. Yritysten laatujärjestelmien kehittäminen on tullut keskeiseksi osaksi toimialatyötä. Verkottumisen edistäminen on noussut merkittäväksi kehittämisen välineeksi erityisesti viestintäalan mukaan tulon myötä. Graafisella alalla verkostoitumisen perustana olivat yhteiset tarpeet koulutuksessa ja teknologiassa. Graafisen teollisuuden ja viestinnän toimialatyössä on selvitetty myös aktiivisesti yritysten kehitys- ja koulutustarpeita. Liiketoiminnan kuvaajien perusteella Keski- Suomen graafinen ja viestintäala on 1990-luvun jälkipuolen lupaavan kasvujakson jälkeen joutunut uuteen murrokseen, joka näkyy koko maata jyrkempänä liikevaihdon laskuna ja voimakkaana työllisyyden supistumisena. Ilmeisesti aleneva trendi on toteutunut erityisesti kustantamisessa ja painamisessa. Vaikka toimialatyön tulokset graafisella ja viestintäalalla ovat sekä yrityksiltä että rahoittajilta saadun palautteen perusteella erittäin hyviä useimmissa suhteissa, tämä ei ole riittänyt kääntämään toimialaa kokonaisuudessaan kasvuun. Arvioinnin tulosten mukaan toimialatyöllä ei olekaan ollut merkittävää välitöntä vaikutusta alan yritysten liikevaihdon tai työpaikkojen kasvuun. Sen sijaan toimialatyöllä on ollut suuri vaikutus erityisesti osaamisen kehittämiseen ja sen avulla tapahtuvaan kilpailukyvyn vahvistamiseen. Graafisen ja viestintäalan liiketoiminnan kehityksen perusteella toimialan strategiaa ja työn painotuksia tulisi arvioida uudelleen. Tulisi arvioida onko mahdollista muuttaa työn suuntaamista ja painotuksia siten, että graafinen ja viestintäala pääsisi Keski-Suomessa uudelleen toimialatyön alkuperäisen tavoitteen mukaiselle kasvuuralle. Hanketyön käynnistämistä on tällä toimialalla haitannut yritysten keskinäinen kilpailuasetelma. Koulutus on löydetty yhteiseksi tavaksi lähestyä keskenään kilpailevia yrityksiä. Uusien yrittäjien mukaantulo ja teknologian nopea kehittyminen on myös aiheuttanut koulutustarpeita. Elektroniikkateollisuuden toimialatyön alkuperäisenä tavoitteena oli saada Keski- Suomi hyötymään informaatioteknologian voimakkaasta kasvusta, jonka arvioitiin jatkuvan. Maakunnalla nähtiin olevan hyvät edellytykset houkutella alan kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan alueelle yliopiston koulutus- ja tutkimuspanostusten sekä osaavan työvoiman vetäminä. Toimialatyön painotuksena oli koulutuksen, tutkimuksen ja uusien toimintapuitteiden kehittämisen koordinointi. Myös aloittavien yritysten kasvun tukeminen sekä kansainvälisten investointien houkuttelu nähtiin keskeisinä. Informaatioteknologia-alan toimintaympäristö muuttui ratkaisevasti vuosituhannen vaihteessa ja voimakas kasvu kääntyi laskuksi vuonna Sen jälkeen toimialatyötä on hallinnut sopeutuminen uuteen tilanteeseen, erityisesti Sanminan lakkauttamiseen. Elektroniikan toimialatyölle on viime vuosina haettu uusia painotuksia mm. toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä mm. tuotantoautomaatiossa ja muissa elektroniikan

12 12 sovelluksissa. Massavalmistuksen sijasta haetaan entistä vahvempaa jalansijaa korkeaa osaamista vaativasta tuotekehityksestä sekä ohjelmistotuotannosta. Elektroniikkateollisuuden toimialatyössä toimialapäälliköiden vaihtuvuus on vaikuttanut merkittävästi strategisiin painotuksiin ja toimialatyön käytännön suuntautumiseen. Keski-Suomen elektroniikkateollisuuden jyrkät vaihtelut ovat liittyneet tiiviisti kansainväliseen informaatioteknologia-alan murrokseen, jota leimasi ennätyksellinen kasvu vuoteen 2000 asti ja sen jälkeen pitkäaikainen taantuma. Toimialatyön erillistä vaikutusta kehitykseen on mahdotonta osoittaa. Joka tapauksessa alan yritysten antama palaute viittaa siihen, että työllä on ollut merkittävä vaikutus yritysten verkottumiseen ja yhteistyöhön ja sitä kautta tapahtuvaan kilpailukykyyn. Myös välitöntä vaikutusta liikevaihdon kasvuun pidetään kohtalaisen merkittävänä. Elektroniikka-alan liiketoiminnan indikaattoreiden perusteella voidaan sanoa, että rajun nousun ja laskun jälkeinen aika on otollinen vaihe arvioida uudelleen toimialatyön kohdeyritysten joukkoa sekä strategiaa ja toimintatapoja. Elektroniikan toimialatyön kaipaa kokonaisuudessaan strategian ja toimintatapojen uudelleen arviointia, jolloin tulisi tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa täsmentää, mihin yritysjoukkoon työ suunnataan ja minkälaiselle verkostoitumiselle ja yhteiselle kehittämiselle yrityksillä on tarvetta. Käynnissä olevaa suuntautumista toimialarajat ylittävään yhteistyöhön on perusteltua syventää ja ottaa se keskeiseksi osaksi uudistettavaa strategiaa Keski-Suomen liitto: TOIMIALATYÖ (MATKAILU, PIEN-/KÄSITEOLLISUUS), myönnetty euroa, yhteyshenkilö: Keski-Suomen liitto: TOIMIALATYÖ (PALV.) VUODEN 2003 LISÄRA- HOITUS, myönnetty euroa, yhteyshenkilö: Hannu Korhonen Käsityö- ja pienteollisuus sisällytettiin mukaan toimialatyöhön, koska sillä nähtiin olevan kasvupotentiaalia. Toimialatyön tavoitteena oli saada aikaan muutos osaaikaisesta ja pienimuotoisesta toiminnasta kokopäiväiseksi ja työllistäväksi pienteolliseksi liiketoiminnaksi. Keinoina nähtiin tuotantoteknologian kehittäminen puoliteolliseksi sarjatuotannoksi, alkavien yritysten toiminnan tukeminen, yritysten verkottuminen sekä ennen kaikkea yhteismarkkinointi. Liiketoiminnan indikaattoreiden perusteella käsi- ja pienteollisuudella ei ole tähän mennessä osoittautunut olevan sellaista kasvupotentiaalia Keski-Suomessa kuin toimialatyötä käynnistettäessä oletettiin. Tästä syystä käsi- ja pienteollisuuden kohdejoukon rajausta sekä työn tavoitteita ja toimintatapoja tulisi arvioida perusteellisesti uudelleen, kuten strategia-arvioinnissa on esitetty. Käsi/pienteollisuuden toimialatyön perusongelma on se, että sinänsä pienellä toimialalla on vain vähän kasvuhakuisia yrityksiä, joilla on halua tai edellytyksiä systemaattisesti kehittää tuotantoaan ja kasvattaa myyntiään. Arvioinnin yhteydessä yrityksiltä saadun palautteen mukaan käsi / pienteollisuuden toimialatyöhön aktiivisesti osallistuneet yrittäjät suhtautuvat erittäin positiivisesti toimialatyöhön. Lähes kaikki vastaajat arvioivat, että työn painotukset ovat hyvin kohdallaan. Myös toimialatyön joustavuuteen ja toimivuuteen kokonaisuudessaan oltiin hyvin tyytyväisiä ja kohtuullisesti myös selkeyteen. Käsi/pienteollisuuden kasvupotentiaali on tähän mennessä saatujen kokemusten valossa alun perin yliarvioitu. On kyseenalaista, soveltuuko koko ala nykyisellä tavalla rajattuna toimialatyön kohteeksi. Toisaalta yrityksiltä saatu palaute toimialatyön toteutuksesta, jota osoittaa, että työhön aktiivisesti osallistuneet kasvuhakuiset mikroyritykset ovat toimintatapaan ja tuloksiin erittäin tyytyväisiä. Matkailun toimialatyön tavoitteena oli ollut lisätä Keski-Suomen matkailumyyntiä erityisesti ulkomaisille asiakkaille. Keinoina ovat olleet matkailupalveluiden tuotteis-

13 13 taminen, matkailuyritysten yhteishankkeiden toteuttaminen sekä myyntikanavien rakentaminen. Toimialatyöllä pyrittiin tukemaan yritysten verkottumista erityisesti siten, että matkailukeskukset toimivat yhteistyössä pienten ohjelmapalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Markkinoinnissa on pyritty vahvistamaan maakunnallista Keski-Suomen matkailubrandiä. Tulevaisuuden visiona oli Keski-Suomen matkailun liittäminen osaksi Järvi-Suomen matkailubrandia erityisesti ulkomaisessa markkinoinnissa. Liikevaihdon ja matkustajien yöpymistilastojen perusteella matkailuala on menestynyt Keski-Suomessa kohtuullisen hyvin toimialatyön toimintaaikana. Erityisesti ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut lupaavasti. Henkilöstömäärän suhteen kehitys on ollut yllättävän negatiivista vuoden 2000 jälkeen, kun otetaan huomioon, että matkailu on palveluala, jossa tuottavuuden kasvu ei normaalisti ole yhtä voimakasta kuin teollisuudessa. Henkilöstökehityksen kääntöpuoli on, että yritykset ovat kohentaneet kannattavuuttaan henkilöstä supistamalla. Matkailuyrityksiltä saadun palautteen perusteella Keski-Suomen matkailuyritykset ovat parantaneet kilpailukykykään osaamisen tason kohottamisella sekä verkottumisella erityisesti paikallisella ja seudullisella tasolla ja tähän toimialatyöllä on ollut vaikutusta. Kansainvälisen matkailumyynnin kasvuun toimialatyöllä on yritysten arvion mukaan ollut kohtuullinen vaikutus ja rahoittajien arvion mukaan erittäin suuri vaikutus. Toimialatyön vaikutukset ovat tulleet välillisesti verkottumisen, osaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen kautta. Tulosten perusteella matkailulla on aidosti kasvupotentiaalia Keski-Suomessa. Haasteena on virittää matkailun toimialatyön tavoitteet ja toimintatavat paremmin yritysten todellisia tarpeita ja mahdollisuuksia tukeviksi. Matkailun hanketoiminnan profiili on selkeästi erilainen kuin muilla toimialoilla. Hankkeita on paljon enemmän kuin muilla toimialoilla ja niiden keskikoko on pieni. Hankkeiden toteuttajien joukossa on paljon yksittäisiä kuntia tai yrityksiä. Toimialatyön kannalta keskeisin joukko koostuu maakunnallisten matkailukeskusten toiminnan kehittämiseen liittyvistä hankkeista, joissa toimialapäällikkö on ollut aktiivisesti mukana. Erityisesti Jämsän Himos-keskuksen toiminnan ympärille on syntynyt hanketoimintaa, josta on myös osoitettavissa vaikuttavuutta. Hanketyön vaikuttavuuden kannalta keskeistä näyttää olevan se, että suuri osa hanketoiminnasta ei näytä sitoutuneen laadittuun matkailun toimialastrategiaan, vaikka se on yritysten itsensä tekemä. Kentällä ei näytä olevan yksimielisyyttä eikä sitoutumista strategiaan, jonka lähtökohtana on pyrkiminen kansainvälisille markkinoille. Huomattava osa pienille alueille, kuten yksittäisiin kuntiin, kohdentuvista hankkeista tähtää kuitenkin selvästi tavoitteiltaan kansallisille markkinoille. Näin hanketoiminnan kokonaisprofiili on hajanainen ja vaikuttavuus kokonaisuudessaan ei vastaa siihen kohdennettua panostusta. Parhaita tuloksia voidaan tällä hetkellä odottaa tietyistä matkailun teemojen, kuten maaseutumatkailun, ympärille syntyvistä hankkeista. Keski-Suomen matkailuelinkeinon strategia laadittiin varsin laajalla pohjalla kymmenien yritysten myötävaikutuksella. Strategiassa ilmaistut tavoitteet ja keinot ovat perusteltuja ja pohjautuvat tehtyyn analyysiin. Tästä huolimatta arvioinnin tulos on, että suuri osa Keski-Suomen matkailuyrityksistä ei ole sitoutunut strategiaan, jonka laatimisessa ne ovat olleet mukana. Arvioinnin mukaan matkailualan yrittäjät suhtautuvat varsin kriittisesti matkailun toimialatyön painotuksiin. Monien yritysten kriittisyys kohdistuu suoraan Keski-Suomen matkailun toimialapäällikköön. Kokonaisuudessaan Keski-Suomen matkailualalla toimialatyön painotusten ja toteutuksen sekä yritysten omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien välillä on selvä ristiriita.

14 14 Matkailun toimialatyössä tavoitteita, tavoitteisiin pääsemisen etenemispolkua sekä toimialatyön sisällöllisiä painotuksia tulisi arvioida uudelleen. Tämä edellyttää perusteellista ja avointa keskustelua alueen matkailuyritysten ja seutukunnallisten ja paikallisten matkailun toimijoiden kanssa. Liitto luopui sekä pien / käsiteollisuuden että matkailun toimialatyöstä Lakeland-Finland ry: THE THOUSAND LAKES HANKKEEN HALLINTO-OSAN KUNTARAHOITUS, myönnetty euroa, palautunut 2 euroa, yhteyshenkilö: Veli-Pekka Päivänen Lakeland-Finland ry: THE THOUSAND LAKES HANKKEEN HALLINTO-OSAN KUNTARAHOITUS, myönnetty 7.153,50 euroa, yhteyshenkilö: Pirjo Peräaho Hallinto-osion tavoitteena oli luoda edellytykset tavoitteiden toteutumiselle hankkimalla tarvittavat henkilö- ja muut resurssit, varsinaisten operatiivisten osioiden valmistelu, johto ja hallintotehtävät sekä kaikkien hankeosioiden rahoituksen ja maksuliikenteen järjestäminen, tuotemerkin kehittäminen ja visualisointi sekä brandi-työn toteuttaminen sekä kumppanuussopimukset ja kumppaneiden sitouttaminen. The Thousand Lakes Finland on ollut laaja ylimaakunnallinen pilottihanke. Keski- Suomesta mukana on ollut vuosittain reilut kymmenen matkailuyritystä. Yritykset ovat pitäneet hankkeen kokonaistavoitetta hyvänä, mutta käytännön työskentelyssä on ollut puutteita. Kokonaisuuden hallinnointi on vaatinut huomattavasti arvioitua enemmän sekä taloudellisia resursseja että hankeosaamista. Ongelmia ovat aiheuttaneet henkilövaihdokset ja yhdistyspohjaisen toimijan pääomien puute. Hankkeen parhaimmat tulokset ovat kohdentuneet Pohjois-Savoon ja Saimaan alueelle. Keskisuomalaiset matkailuyritykset totesivat joulukuussa 2005, että The Thousand Lakes hankkeen kautta on saatu vain vähän lisää asiakkaita ja että hankkeen hyöty on jäänyt heiveröiseksi. Heikon panos/tuotos suhteen vuoksi Keski-Suomi jättäytyi hankkeesta pois Lakeland-Finland ry: THE THOUSAND LAKES MARKKINOINTIHANKE; II VAI- HEEN KUNTARAHOITUS, myönnetty euroa, yhteyshenkilö: Veli-Pekka Päivänen Lakeland-Finland ry: KUNTARAHOITUSOSUUS LAKELAND-FINLAND RY:N MARKKINOINTIHANKKEELLE (III-VAIHE), myönnetty euroa, yhteyshenkilö: Pirjo Peräaho Lakeland-Finland ry: KUNTARAHOITUSOSUUS LAKELAND-FINLAND RY:N MARKKINOINTIHANKKEELLE 2002, myönnetty 3.797,00 euroa, yhteyshenkilö: Pirjo Peräaho Lakeland-Finland ry hallinnoi The Thousand Lakes Finland-hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on tehdä Järvi-Suomesta Lapin kaltainen kansainvälisesti tunnettu matkailun merkkituote, luoda matkailun avainorganisaatioiden ja yritysten kanssa kansainvälisesti myyntikelpoinen tuotteisto sekä lisätä ulkomaalaisten matkailua Järvi-Suomessa. Markkinointihanke tuki matkailuyrittäjien markkinointia kotimaisille ja kansainvälisille matkanjärjestäjille sekä matkanjärjestäjien markkinointia omille asiakkailleen. Toimenpiteet kohdistettiin Saksan, Venäjän ja Alankomaiden ssa; talven markkinointi kohdistetaan pääasiassa Venäjälle. Hankkeen toimenpiteitä ovat kysyntälähtöisen markkinointimateriaalin tuottaminen, matkanjärjestäjien asiakkaisiin kohdis-

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 126 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2008 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2009 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET. Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET. Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund 20.1.2011 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KESKI-SUOMI ICT MAAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot