YMPÄRYSKUNTIEN YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS RAPORTTI. jykes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRYSKUNTIEN YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS RAPORTTI. jykes 15.11.2007"

Transkriptio

1 YMPÄRYSKUNTIEN YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS RAPORTTI jykes..007

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... TIIVISTELMÄ TUTKIMUSTULOKSISTA... 8 HANKASALMI... 8 PETÄJÄVESI... 8 TOIVAKKA... 9 VERTAILU KUNTIEN KESKEN... 9 TAUSTATIEDOT... 0 TAUSTATIEDOT... TAUSTATIEDOT... INVESTOINTISUUNNITELMAT... TAUSTATIEDOT... INVESTOINTIEN ARVIOITU TALOUDELLINEN ARVO... YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... TÄRKEIMMÄT KASVUKEINOT... MUUT KASVUKEINOT... YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... MILLAISTEN YRITYSTEN / TAHOJEN KANSSA YHTEISTYÖ KOETAAN TÄRKEÄKSI?... YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... 7 MILLAISET KEHITTÄMISKEINOT / - PALVELUT KOETAAN KESKEISIMMIKSI?... 7 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... 8 MILLAISTA APUA KOETAAN TARVITTAVAN JULKISILTA TAHOILTA KASVUN SAAVUTTAMISEKSI... 8 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... 9 MIKSI YRITYKSILLÄ EI OLE KASVUTAVOITTEITA... 9

3 MUUT SYYT... 9 SUKUPOLVENVAIHDOS... 0 SUKUPOLVENVAIHDOS... MILLAISTA APUA KOETAAN TARVITTAVAN JULKISILTA TAHOILTA SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA?... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN ARVIOINTI SUHTEESSA ILMAPIIRIIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYTEEN... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ KOHOTTAVIKSI TÄLLÄ HETKELLÄ?... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ HEIKENTÄVIKSI?... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... AMMATILLISTEN OPISTOJEN / OPPILAITOSTEN, PAIKALLISLEHDEN SEKÄ YRITTÄJÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 7 KUINKA KO. TAHOT VOISIVAT OMALTA OSALTAAN KEHITTÄÄ YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ?... 7 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 8 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 9 YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN ARVIOINTI SUHTEESSA ILMAPIIRIIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYTEEN... 9 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 0 MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ KOHOTTAVIKSI TÄLLÄ HETKELLÄ?... 0 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ HEIKENTÄVIKSI?... PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... AMMATILLISTEN OPISTOJEN / OPPILAITOSTEN, PAIKALLISLEHDEN SEKÄ YRITTÄJÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN...

4 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... KUINKA KO. TAHOT VOISIVAT OMALTA OSALTAAN KEHITTÄÄ YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ?... TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN ARVIOINTI SUHTEESSA ILMAPIIRIIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYTEEN... TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ KOHOTTAVIKSI TÄLLÄ HETKELLÄ?... TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 7 MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ HEIKENTÄVIKSI?... 7 TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 8 AMMATILLISTEN OPISTOJEN / OPPILAITOSTEN, PAIKALLISLEHDEN SEKÄ YRITTÄJÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... 8 TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 9 KUINKA KO. TAHOT VOISIVAT OMALTA OSALTAAN KEHITTÄÄ YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ?... 9 RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... 0 MINKÄ JULKISTEN RAHOITTAJATAHOJEN KANSSA ON OLTU TEKEMISISSÄ... 0 MUUT JULKISET RAHOITTAJATAHOT... 0 RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... RAHOITTAJIEN ASENNE YRITTÄJYYTEEN... RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... RAHOITTAJIEN ASENNE YRITTÄJYYTEEN... RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... RAHOITTAJIEN ASENNE YRITTÄJYYTEEN... RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT ASIAT RAHOITTAJIEN TOIMINNASSA...

5 RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... KESKEISIMMÄT KEHITYSTOIMENPITEET RAHOITTAJIEN TOIMINNASSA... HANKASALMEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... HANKASALMEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 7 YRITYSTEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI... 7 HANKASALMEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 8 KUNNAN VAHVUUDET YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMASTA... 8 HANKASALMEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 9 MITEN KUNTA VOISI EDESAUTTAA JA TUKEA YRITTÄJYYTTÄ?... 9 PETÄJÄVEDEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 0 PETÄJÄVEDEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... YRITYSTEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI... PETÄJÄVEDEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... KUNNAN VAHVUUDET YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMASTA... PETÄJÄVEDEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... MITEN KUNTA VOISI EDESAUTTAA JA TUKEA YRITTÄJYYTTÄ?... TOIVAKAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... TOIVAKAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... YRITYSTEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI... TOIVAKAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... KUNNAN VAHVUUDET YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMASTA... TOIVAKAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 7 MITEN KUNTA VOISI EDESAUTTAA JA TUKEA YRITTÄJYYTTÄ?... 7 RISTIINTAULUKOINNIT... 8 YRITTÄJYYSILMAPIIRIN VERTAILU KUNTIEN KESKEN... 8

6 RISTIINTAULUKOINNIT... 9 KUNTIEN VÄLINEN VERTAILU YRITYSTEN SIJAINTIPAIKKANA (TAULUKKO )... 9 RISTIINTAULUKOINNIT... 0 KUNTIEN VÄLINEN VERTAILU YRITYSTEN SIJAINTIPAIKKANA (TAULUKKO )... 0 RISTIINTAULUKOINNIT... YRITTÄJYYSILMAPIIRIN VERTAILU TOIMIALOITTAIN... RISTIINTAULUKOINNIT... KUNNAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA TOIMIALOITTAIN VERTAILTUNA (TAULUKKO )... RISTIINTAULUKOINNIT... KUNNAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA TOIMIALOITTAIN VERTAILTUNA (TAULUKKO )... RISTIINTAULUKOINNIT... YRITTÄJYYSILMAPIIRIN VERTAILU MARKKINA-ALUEITTAIN... RISTIINTAULUKOINNIT... KUNNAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA MARKKINA-ALUEITTAIN VERTAILTUNA (TAULUKKO )... RISTIINTAULUKOINNIT... KUNNAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA MARKKINA-ALUEITTAIN VERTAILTUNA (TAULUKKO )... HAVAINNOT TUTKIMUSTULOKSISTA... 7 HANKASALMI... 7 HAVAINNOT TUTKIMUSTULOKSISTA... 9 PETÄJÄVESI... 9 HAVAINNOT TUTKIMUSTULOKSISTA... 7 TOIVAKKA... 7

7 JOHDANTO Imagenius toteutti syys-marraskuussa 007 Hankasalmen, Petäjäveden sekä Toivakan yrittäjyysilmapiiritutkimuksen osana elinkeinopoliittista ohjelmaa. Tutkimuksen tarkoitus on toimia em. kuntien elinkeino-ohjelman päätöksenteon tukena ja se on tarkoitus toistaa joka toinen vuosi. Tutkimustuloksia on tarkoitus verrata myös muihin yrittäjyystutkimuksiin. Tutkimukseen oli mahdollista vastata sekä kirjelomakkeella että sähköpostitse lähetetyn web-pohjaisen tutkimuslomakkeen kautta. Tutkimuksen tavoite, kohderyhmä ja otos Tutkimuksen keskeisin tavoite oli mitata ko. kunnissa yritysten tyytyväisyyttä yrittäjyysilmapiiriin sekä yleisesti ko. kuntaa yrityksen sijaintipaikkana. Lisäksi tutkimukseen osallistuneilla oli mahdollisuus antaa avointa palautetta ja kehitysideoita edellä mainittuihin asioihin liittyen. Tutkimus lähetettiin joko postitse tai sähköpostitse yhteensä yritykseen. Tutkimukseen vastasi yhteensä yritysten edustajaa, joten kokonaisvastausprosentiksi muodostuu n. %. Alla taulukko vastausjakaumista. Yhteensä Sähköpostitse Kirjeitse HANKASALMI Lähetetty Vastattu Vastausprosentti % 8% 7% PETÄJÄVESI Lähetetty Vastattu Vastausprosentti % 0% 9% TOIVAKKA Lähetetty Vastattu Vastausprosentti % % %

8 Tutkimuksen rakenne Tutkimuksen kysymysrunko muodostui neljästä pääaihealueesta: Taustatiedot Kunnan yrittäjyysilmapiirin arviointi Kunnan arviointi yrityksen sijaintipaikkana Avoin osio kunnan vahvuuksista ja kehityskohteista yrittäjyyden näkökulmasta Kysymysrunko muodostui monivalinta-, valinta-, arviointi- sekä avoimista kysymyksistä. Arviointikysymysten vastausskaala oli -, jossa = Erinomainen = Hyvä = Tyydyttävä = Välttävä = Heikko = Ala-arvoinen Raportin rakenne Tutkimustulokset raportoidaan tilaajalle sekä kattavalla tutkimusraportilla että merkittävimmistä tutkimustuloksista koostuvalla koosteraportilla. Tulokset esitetään tilaajalle koosteraportin avulla. Tilastollinen aineisto on analysoitu Webropol Oy:n Real Time Analyzer (RTA) ohjelmistolla ja Ms Excelillä. Tutkimusraportissa tulokset esitetään seuraaviin aihealueisiin jaoteltuina:. Taustatiedot. Yritysten kasvusuunnitelmat. Sukupolvenvaihdoksen tarve yrityksissä. Yrittäjyysilmapiirin arviointi kuntakohtaisesti. Rahoittajatahojen toiminnan vaikutuksen arviointi yrittäjyysilmapiirin kannalta. Kunnan arviointi yritysten sijaintipaikkana 7. Tulosten vertailu kuntien kesken 8. Ristiintaulukoinnit valituilla taustamuuttujilla 7

9 Taustatiedot -osion tulokset esitetään raportissa prosenttijakaumina. Yrittäjyysilmapiirin arviointi- ja kunnan arviointi yritysten sijaintipaikkana osioiden tilastolliset tulokset käyvät ilmi sekä prosenttijakaumina että keskiarvoina. Ristiintaulukoinnit osion taulukoissa tulokset on esitetty eri taustamuuttujien keskiarvon erotuksilla kokonaiskeskiarvosta. Tutkimustuloksia voidaan pitää tilastollisesti luotettavina etenkin suorina jakaumina esitettyjen tulosten sekä avointen vastausten kohdalla. Ristiintaulukointia valituilla taustamuuttujilla ei ollut tilastollisen luotettavuuden kannalta järkevää tehdä kuntakohtaisesti, koska taustamuuttujien kantaluvut olisivat olleet liian pieniä. Siksi ko. ristiintaulukointi on tehty kaikista vastauksista. TIIVISTELMÄ TUTKIMUSTULOKSISTA HANKASALMI Hankasalmen yrittäjyysilmapiiriä arvioitaessa mikään yksittäinen tekijä ei noussut selkeästi tärkeimmäksi tekijäksi, mutta parhaat arvosanat keskiarvoissa sai kunnan virkamiesten asenne yrittäjyyttä kohtaan. Lähes yhtä hyväksi vastaajien keskuudessa koettiin kunnan yleinen asenne yrittäjyyden edistämiseksi. Myös paikallislehti sai hyvän arvosanan vaikutuksestaan yrittäjyysilmapiiriin. Arvioitaessa Hankasalmea yrityksen sijaintipaikkana tärkeimmät mitatut tekijät olivat vastaajien mielestä viihtyisyys asuinympäristönä, liikenneyhteydet ja opasteet sekä kunnan kilpailukyky yrityksen sijaintipaikkana. Näistä parhaaksi vastaajat arvioivat kunnan viihtyisyyden asuinympäristönä, mutta myös liikenneyhteydet ja sijainti 9-tien varressa nähtiin vahvuutena. Koulutustarjonnan kattavuus sai heikoimmat keskiarvot arvioitaessa Hankasalmea yrityksen sijaintipaikkana, mutta samalla tätä tekijää ei pidetty kovin tärkeänä. PETÄJÄVESI Arvioitaessa Petäjäveden yrittäjyysilmapiiriä kunnan virkamiesten asenne yrittäjyyttä kohtaan sai parhaat arvosanat, ja lisäksi tämä kohta ilmoitettiin tärkeimmäksi vastaajien kesken. Lähes yhtä korkeita arvioita sai myös kunnan asenne yrittäjyyden edistämiseksi. Paikallislehteä pidettiin myös hyvänä yrittäjyysilmapiirin kannalta. Rahoittajien vaikutusta yrittäjyysilmapiiriin arvioitaessa parhaaksi nousi paikallispankki, joka sai useita erinomaisia arvosanoja. Petäjävettä yrityksen sijaintipaikkana tutkittaessa asuinympäristön viihtyisyys nousi selkeästi esiin sekä tekijän tärkeydessä että sen saamissa arvosanoissa. Myös kunnan kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana arvioitiin hyväksi. Lähes yhtä tärkeäksi tekijäksi vastaajat ilmoittivat sopivan työvoiman saatavuuden, joka koettiin Petäjäveden suurimmaksi ongelmaksi yrityksen sijaintipaikan kannalta. 8

10 TOIVAKKA Toivakan yrittäjyysilmapiirin arvioinnissa kunnan virkamiesten asenne yrittäjyyttä kohtaan sai positiivisia arvioita ja tämä arvioitiin melko tärkeäksi tekijäksi. Tärkeimmäksi arvioiduista tekijöistä vastaajat arvioivat kunnan virkamiesten kyvyn huomioida päätösten vaikutukset yrittäjyyteen, mikä oli vastanneiden mielestä tyydyttävällä tasolla kunnassa. Yrittäjyysilmapiiriä arvioitaessa Toivakassa paikallinen yrittäjäyhdistys sai hyviä arvosanoja verrattuna paikallislehteen ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Rahoittajatahoista selkeästi korkeimmalle arvioitiin paikallispankki, kun mitattiin rahoittajien asennetta yrittäjyyteen. Arvioitaessa Toivakkaa yrityksen sijaintipaikkana esiin nousi sijainti ja asuinympäristön viihtyisyys, joka arvioitiin myös tärkeäksi tekijäksi yrityksen sijaintipaikan kannalta. Yhtä tärkeäksi tekijäksi yritysten sijaintipaikan kannalta arvostettiin liikenneyhteydet ja opasteet, jotka olivat vastanneiden mielestä tyydyttävällä tasolla. Haastateltujen mielestä sopivaa työvoimaa on heikohkosti saatavilla Toivakassa, vaikka juuri työvoiman saatavuus arvioitiin yritysten kannalta yhtä tärkeäksi kuin asuinympäristön viihtyisyys. Kaiken kaikkiaan arvioitaessa kuntia yritysten sijaintipaikkana Toivakan arvosanat olivat tutkimuksen heikoimmat kautta linjan. VERTAILU KUNTIEN KESKEN Vastaajien kesken muodostui selkeä järjestys kuntien yrittäjyysilmapiiristä: Hankasalmi oli selkeä ykkönen kautta linjan ja yhtälailla Toivakka sai alhaisimpia keskiarvoja ja oli selkeästi kahta muuta kuntaa jäljessä kunnan asenteessa yrittäjyyttä kohtaan. Hankasalmi erottui kahdesta muusta tutkitusta kunnasta varsinkin sopivan työvoiman saatavuudessa. Vaikka Hankasalmelaiset vastaajat antoivatkin huonoimmat arvosanat juuri työvoiman saatavuudessa, Hankasalmen saamat arvosanat olivat huomattavasti kahta muuta kuntaa paremmat. Kaiken kaikkiaan Hankasalmea pidettiin hieman parempana sijaintipaikkana kuin kahta muuta kuntaa. Toivakka oli selkeästi keskiarvoja jäljessä varsinkin sopivan työvoiman saatavuudessa, mutta myös toimitilojen ja tonttien saatavuudessa, liikenneyhteyksien ja opasteiden sekä julkisten yrityspalveluiden kohdalla. Toivakka sai myös keskiarvoa selkeästi heikommat arvosanat arvioitaessa kunnan kilpailukykyä yritysten sijaintipaikkana sekä elinkeinopolitiikkaa kokonaisuudessaan. Petäjävesi erottui edukseen arvioitaessa koulutustarjonnan kattavuutta, vaikka arvosanat jäivätkin aavistuksen hyvän alapuolelle. Yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulujen kanssa pidettiin myös Petäjävedellä hieman kahta muuta kuntaa parempina. Kaikki kolme kuntaa sai hyviä arvosanoja arvioitaessa asuinympäristön viihtyisyyttä yrityksen sijaintipaikkaan vaikuttavana tekijänä. 9

11 TAUSTATIEDOT Tutkimukseen vastanneista joka kunnassa suurin päätoimiala oli palvelut (H, I, K, O). Päämarkkina-alueen perusteella Hankasalmelaiset yritykset jakautuvat aika tasaisesti paikallisiin, seudullisiin ja valtakunnallisiin yrityksiin. Petäjävedellä ja Toivakassa suurimmaksi segmentiksi nousee kummassakin seudulliset yritykset. Yli 70 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä joka kunnassa työllistää alle viisi henkilöä ja yli 00 henkeä työllistäviä yrityksiä oli vastanneiden joukossa yksi. HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA n= % n= % n=8 % Teollisuus (D) 0 % % 7 % Rakentaminen (F) 0 % % 8 9 % Päätoimiala Kauppa (G) Palvelut (H,I,K,O) 0 % % 9 % % 7 % 9 % Alkutuotanto % 0 0 % % Muu 8 % 8 % % Ei vastausta 0 0 % % % Päämarkkinaalue Paikallinen Seudullinen Valtakunnallinen Kansainvälinen 8 0 % 0 % % % 0 9 % 7 % % % 8 Ei vastausta % % % % % 7 % % - 7 % 0 7 % 0 7 % -9 0 % 8 % % % % 0 0 % Henkilökunnan määrä % % 0 % 0 % 0 0 % % % 0 0 % 0 0 % Yli 00 % 0 0 % 0 0 % Ei vastausta % % % 0

12 TAUSTATIEDOT Tutkimukseen vastanneista noin puolet työskentelee yrityksessä, minkä liikevaihto vuonna 00 oli alle Yhteensä 8 vastanneista ei maininnut edustamansa yrityksen liikevaihtotasoa. Liikevaihdon kehittymiseen uskoi joka kunnassa yli 0 % vastanneista. Liikevaihdon laskemiseen uskoi Hankasalmella %, Petäjävedellä 9 % sekä Toivakassa 7%. HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA n= % n= % n=8 % Alle 0, milj. % 9 % 0 % 0, milj. - 0,9 milj. 8 % % % Liikevaihto vuonna 00 0, milj. -,9 milj., milj. - milj. % % 9 % % 0 7 % 0 % Yli milj. % % % Ei vastausta 9 % % 7 % Liikevaihdon kehittyminen seuraavan vuoden aikana Lv. kasvaa Lv. pysyy nykyisellään Lv. laskee 9 Ei vastausta 0 % % % 0 % 0 7 % 8 % 9 % % % 9 % 7 % 7 % Ennen vuotta 990 % % 0 % Yrityksen perustamisvuosi % % 8 7 % % % % Ei vastausta % 0 % %

13 TAUSTATIEDOT INVESTOINTISUUNNITELMAT HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA Kairauskalusto sekä mittauskalusto Vuonna 007 on investoitu kovasti. Lähitulevaisuuden investointitarve pienempi Lumetuksen ja muun teknisen laitteiston uusiminen - vuoden aikana, investoinnin suuruus n ,- Useita loma-asuntoja ja mökkikyliä, vanhojen rakennusten kunnostaminen, tiestö ja valaistus paremmaksi. Nostokaluston uusiminen sekä höyläyslinjan modernisointi Tuotannon tehokkuuteen ja arvosaantoon tähtäävät parannukset Tietojärjestelmät, mahdollinen liikekiinteistö? Varovaista kasvua kalustoa lisäämällä Uuden kaluston hankintaa Kaluston uusiminen Auton vaihto hamassa tulevaisuudessa? Taksamittarin kortinlukijan uusiminen Koneistuskapasiteetin lisääminen, hiomakoneen hankinta. Toimitilojen laajentaminen. Kaluston pitäminen ajanmukaisena ja toimintakuntoisena. Ohjelmistohankintoja Asiakaspalvelutilojen muuttaminen vastaamaan uusia tarpeita kuten esim. E-resepti Normaalia kaluston uusimista ( v aikana) Kalustoa uusitaan Investoidaan "asiakaspalveluun/asiakastyytyväisyyteen" persoonallisilla, hyvälaatuisilla tuotteilla. Kuljetusauton vaihtaminen uudempaan Lämpökeskuksen uusiminen Kuljetuskalustoa ja keittiökoneita Myymäläverkkoa kasvatetaan jos liiketaloudellisesti kannattavaa. Jo olemassa olevia myymälöitä remontoidaan tarpeen mukaan. OLEMASSA OLEVIEN KONEIDEN UUSIMISTA/NYKYAIKAISEMPIEN HANKKIMISTA Mahdollinen päätoimialan vaihto tai yritysosto saattavat tulla seuraavan vuoden aikana ajankohtaiseksi. Vesijohto, viemäri, katoksen teko, lämpökeskus, materiaalin kuivaus. energiamuodon vaihtaminen kotimaiseen, kaukolämpöverkoston saaminen, piha-alueiden perustaminen, talon ulkopuolinen osakorjaus ja kunnostus/maalipinnat. Koulutusrahoituksen saaminen jostakin henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Mahdollisesti vuokrattavan mökin pesutilojen parannus ja pienehköt laiteinvestoinnit. Koneinvestointeja kapasiteetin lisäämiseksi. Laadunvalvontaan sekä kalustoon kone- ja kalustouusinta tuotekehitykseen Varastoalueen kehittäminen, esivalmisteinen teko. Liiketilojen remontointi Toisen yrityksen liiketoimintojen ostaminen joulukuun alusta. Muottien valmistaminen tänä ja ensi vuonna. Ei tällä hetkellä olennaista. Myöhemmin ehkä uusi huoltoauto (pakettiauto). Ajatuksena tehdä pieni varasto/tuotantotila omalle tontille, sekä kaluston uusimista jatkuvasti. uusi kauppa paremmalla liikepaikalla tulossa muutaman vuoden kuluessa. Metsäkoneiden vaihtoa Kone- ja ohjelmistoinvestoinnit Betoninhiertokoneita Kaluston uusiminen - vuodessa testilaitteita rakennushankkeita resurssien mukaan, toiminnan tehostamista/uudelleensuuntaamista tuotteistuksen kautta toimitilojen laajentamista Koneisiin ja työvoimaan Myymälä / näyttelytilat n Edellytyksenä on että löytyy nuorempaa voimaa yritykseen. höyläämön ja varaston rakentaminen jotain metallintyöstökoneita on ehkä hankittava mahdollisesti mankeli työllistää mahdollisesti yksi vieras työntekijä. Uutta tuotantotilaa n. 000 m.tuotannon osittainen siirto nykyaikaisempiin tiloihin. Uuden kaluston hankintaa. pieniä työkaluhankintoja Suunnitelmissa kaluston uusiminen Pakettiauton vaihto vuoden välein ja kuorma-auton vaihto vuoden välein toimitilat alueella koneita pitäisi uusia ja rakentaa kunnollinen remonttihalli

14 TAUSTATIEDOT INVESTOINTIEN ARVIOITU TALOUDELLINEN ARVO Suurin osa jokaisen kunnan vastanneista yrityksistä koki investoinnit tällä hetkellä tarpeettomiksi. Hankasalmi (n=) Petäjävesi (n=) Toivakka (n=8) 0 % 0 % 0 % 0 % 80 % Alle % % 7 % % % % 7 % 9 % % % % % % Ei investointisuunnitelmia % % % % 7 % %

15 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT Vastanneista joka kunnassa noin 0 % kertoi edustamansa yrityksen pyrkivän kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Vastaavasti joka kunnassa noin 0 % mukaan heidän yrityksellään ei ole kasvutavoitteita. Hankasalmi (n=) Petäjävesi (n=) Toivakka (n=8) 80 % 0 % 0 % 0 % % 8 % 9 % % 0 % 9 % 0 % 8 % % % Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen Yritys pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan % % Yritys pyrkii kasvamalla säilyttämään asemansa % Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita % % 8 % Yrityksen toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana Ei vastausta 7 %

16 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT TÄRKEIMMÄT KASVUKEINOT Jokaisessa kunnassa tärkeimmäksi kasvukeinoksi miellettiin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen kysymykseen vastanneiden yritysten keskuudessa. Myynnin lisääminen kotimaassa nousi selkeästi toiseksi tärkeimmäksi Toivakkalaisten yritysten kasvukeinona, kun Hankasalmelaisten sekä Petäjävetisten yritysten mielestä toiseksi tärkein tekijä oli yhteistyön lisääminen ja verkottuminen. 80 % Hankasalmi (n=) Petäjävesi (n=) Toivakka (n=9) 0 % 0 % 0 % 0 % % % % Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 9 % % 7 % Yhteistyön lisääminen yritysten kanssa, verkottuminen % 7 % % % % Uusien markkinaalueiden avaaminen 8 % % 8 % Myynnin lisääminen kotimaassa 0 % % % % % 7 % % 7 % Viennin lisääminen ja kansainvälistyminen Omistusjärjestelyt, yritysostot Muut Ei vastausta MUUT KASVUKEINOT raaka-aineen saanti Markkinaosuuden kasvu HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA Ajan vapautuminen yritystoimintaan kovempi työn teko Tiedottaminen rakentamiseen aikoville (kunta, rak. tarkastus), laajakaistan saaminen (nyt ei mahdollista) koko kapasiteetin käyttöön ottaminen Tuotannon tehostaminen työllistäminen

17 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT MILLAISTEN YRITYSTEN / TAHOJEN KANSSA YHTEISTYÖ KOETAAN TÄRKEÄKSI? HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA palvelun ostaminen asennusliikkeiltä Alihankintatöitä Sijoittajat, oheisohjelmapalveluyritykset, muut matkailualan yritykset Yritykset/tahot, jotka haluavat kehittyä ja katsoa tulevaisuuteen. Raaka-ainetoimittajat sekä mahdollisesti maalauksen ulkoistaminen yrittäjäkumppanien. Esim. matkailu,huoltoasemat ym.. Toiset kuljetusliikkeet, toimintojen yhdistäminen erikoispalveluissa Samankaltaisten yritysten kanssa palvelujen monipuolisuus asiakkaalle Saman alan yritykset maakunnan alueella Hyvän konekannan omaavista, laadusta kiinnipitävän, kilpailukykyisen ja joustavan yrityksen kanssa.mielellään mahd. läheltä ja/tai samalta suunnalta kuin muutkin yritykset. Paikallinen näkyvyys lehdissä sekä paikkakunnan tapahtumissa. Yritykset, jotka tarvitsevat tavaran kuljetuspalvelua. Oikeastaan kaikkien Postipalvelut, nettimyynti, veikkaus Yhteistyö matkailualan yritysten kanssa. Liikelahjayhteistyötä erilaisten yritysten, järjestöjen tai yhdistysten ym. kanssa. Saman alan yritysten kanssa, kunnan/kaupungin, muiden samaa alaa viistävien yritysten kanssa, Jykes Saman alan yritysten yhteistyötä oman alan tunnetuksi tekemisessä. Muiden hyvinvointialan yritysten kanssa verkottuminen Yhteistyön tarkoituksena tulisi olla hyödyn tuottaminen molemmille/kaikille yhteistyöhön osallistuville. Hyöty voi olla muodoltaan taloudellista, joka konkretisoituu lisääntyneenä myyntinä. Hyöty voi olla myös lisäarvon tuottamista, joka konkretisoituu tarjottavan palvelu/tuotekokonaisuuden laajentumisella. Yrityksen tietoisuus ja parhaiden toimintamallien Benchmarkkaus sekä markkinoinnin "jakaminen" siten, että "joku tietää aina mistä asiakkaan haluaman palvelun saa". maahanmuuttajat, jotka palaavat eläkeikäisinä kotipaikkakunnille. mikä väylä toimii heidän ja yritykseni välillä?? Siihen etsin vastausta. Esim. Ruotsiin pitäisi soluttautua jollakin tavalla tiedon kanssa. Rakennusalan yritykset Tuotamme hallinto-alan palveluja pääasiassa esiintyville taiteilijoille. Huomattava osuus laskutuksesta kohdistuu ohjelmatoimistoihin, jotka ottavat tällöin vain myyntiprovision ja me laskutamme hallintoprovision sisältävän kokonaispalkkion. pumppaamoiden valmistaminen alihankintana ABS Finland Oy:lle kasvaa voimakkaasti. Rakennus- ja maalausliikkeet - Kunnan rakennuspalvelut - Yksityiset rakentajat monimuotoisesti yrityksen toimintaa tukevien lisäpalvelujen tuottajien kanssa yhteistyö, palveluita alihankintana Alihankinta, materiaalitoimitus Saman alan yrittäjien, siivousyrittäjien. Näen asian niin, että yhteistyön kautta palvelukokonaisuudet saataisiin järkevimmiksi, tällä hetkellä jokainen yrittäjä surffailee paikasta toiseen ja nykyisillä polttoainehinnoilla. Alueittain, lähialueen siivous niin kuin lähiruokaajatus. puunjalostus yritysten Yhteistyön lisääminen rakentamisen kokonaistoimituksia tarjoavien yritysten kanssa. kotipalvelut, rakennusyritykset

18 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT MILLAISET KEHITTÄMISKEINOT / - PALVELUT KOETAAN KESKEISIMMIKSI? HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA kuluttajatutkimukset Internetyhteydet, liikenneyhteydet Yhteistyön kunnan ja kärkiyritysten välillä pitää saada uusia tuulia avukseen Yhteen hiileen puhaltaminen. Kunnan sitoutuminen isoihin investointeihin ja visioiden näkeminen. Kunnan mukana oleminen investointeihin liittyvissä konkreettisesti mm. osallistuminen infran rakentamiseen ja markkinointiin. Jotta kehitys olisi jatkuvaa täytyy palvelujen perustua ihmisten todelliseen tarpeeseen pitkällä aikavälillä. Työvoiman saatavuus Myönteisen ilmapiirin säilyttäminen metsänmyyjien tasaisille myynneille Toimitila ja henkilöstön saatavuus. Tavaran hankinnan tehostaminen ja uusien artikkelien löytäminen. Palveluiden monipuolistaminen Koulutusta, panostusta infraan Henkilökunnan ammatillinen osaaminen/monitaitoisuus. Löytämällä alueellisesti sopivan kuljetusverkoston Laatu Asiakkaiden riittävyys haja-asutusalueilla. Tuotannon, tuotekehityksen ja markkinoinnin tehostaminen, suunnitelmallisuuden lisääminen. Tiedonhankinta, opiskelu, yhteistyön kehittäminen, riskien minimointi, varasuunnitelmat yrittäjän koulutus Mahdollinen koulutus, Klemmari-hanke, jossa yritys on jo mukana AMMATTITAITOISEN TYÖVOIMAN SAANNIN PARANTAMINEN Pr-tapahtumat ja oman ammattitaidon jatkuvan kehittämisen Rahoitus- ja riskienhallinta. Tehdään tuotteet valmiiksi ja asetetaan nähtäväksi/myytäväksi. Keinot ovat vähissä. Parhain tapa on itse jalkautua kansan keskelle tiedottamaan sanallisesti omasta tuotteesta. Yhteyksien luominen sos. alan henkilöstöryhmiin. Työvoiman saatavuuden parantaminen myös perinteiseen teollisuustyöhön. Kontaktiverkon muodostaminen Yrittäjämyönteinen ilmapiiri Asiat kehittyvät omalla painollaan. Näyttää siltä, että peruskonseptimme on niin hyvä, että koko ajan meiltä ostetut palvelut lisääntyvät ilman "viidakkorumpua" kummempia markkinointiponnisteluja. Työvoiman saatavuus ja rahoituksen saatavuus. markkinointi ja verkostoituminen Aktiivinen mainostaminen, tyytyväiset asiakkaat - > puskaradio Markkinoinnin lisääminen, plus työvoiman lisääminen. tuotteistus, selkeät verkostot ja selkeät tuotepaketit markkinointi ja koulutus, myynnin kehittäminen, riittävä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Liikkeenjohdon koulutus ja konsultointi puunjalostus palvelut Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Henkilöstön koulutus Nykyisten palveluiden tehokkaampi mainostaminen 7

19 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT MILLAISTA APUA KOETAAN TARVITTAVAN JULKISILTA TAHOILTA KASVUN SAAVUTTAMISEKSI HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA Tien kunnossapito, internetyhteyksien ylläpito ja ajan tasalla pysyminen Tukea markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen. Perusinfra kuntoon yrittäjille. Tiet kuntoon, valaistus, liikenneyhteydet. Yhdessä autetaan yrittäjää. (Revontuleen ei asiakas pääse turvallisesti, vaarallinen risteys, jossa nopeusrajoitus 00 km /tunnissa. Pelkästään turvallinen risteys, lisäisi VARMASTI asiakasmääriä.) Kannustavaa ja oikeaa informaatiota asioista, jolloin asioihin saadaan muokattua yleinen positiivinen asenne. Työllistämistuet esim. oppisopimuskoulutus Aktiivinen hakkuumahdollisuuksien informointi erityisesti ulkopaikkakuntalaisille metsänomistajille Vastuullisuutta hankinnoissa, tuote-palvelukokonaisuuden tarkempaa arviointia yhteisön kannalta. Yritys kentän monipuolisuuden esilletuontia. Työvoiman saamisen helpottaminen Verotus Kunta voisi markkinoida yrityksiä myös lähikuntiin Työrauhaa, eikä jatkuvaa epävarmuutta ja muutoksia työympäristössä Enemmän tukia pienyrityksille Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Lisää väestöpohjaa alueelle - erityisesti nuoria ja kehityskelpoisia. Auttajatahoilla sekamelska: TE-Keskus, K-S Liitto, Jykes, pienyrityskeskus, Teknologia Kauppakamari tekevät päällekkäisesti työtä mm. kouluttavat as. rahastukseen, konsultoivat jne. Tulisi apua "pyörien päällä" toimivalle yritykselle, esim. tukimuotoja/lainaehtoja Luoda työpaikkoja ja tarjota koulutusmahdollisuuksia. Esim. isoilla kalliilla messuilla esiintymisen tukeminen. Yleensä isoon tapahtumaan osallistuminen panee vauhtia myös koko yrityksen kehittymiseen. Yhteistyö, joustavuus, moniammatillisuus - näkökulmaa Yksityisten yritysten ottaminen huomioon palveluja tarjottaessa tasapuolisesti ettei ketään suosita toisia väheksyen, sopimusten helpot tekemiset kunnan yhteisöjen kanssa TYÖVOIMAN KOULUTUKSEEN AVUSTUKSIA Mahdollisesti tilojen uudelleen organisointi tulee kysymykseen Varmaan monimutkainen kuvio, joka on riippuvainen kasvukeinoista. Mahdollisesti tiloja, investointitukia, rahoituspalveluja (takauksia?). Julkisilla tahoilla voi olla kontakteja ja projekteja, joista varsinkin paikalliset yrittäjät voisivat saada hyötyä. Yhteistoiminta, keskustelu ja tiedonvaihto voisivat olla "yksinkertainen" ensimmäinen askel. Kunnallistekniikka, investointiavustusta. Julkisen puolen kanssa yhteisten palvelujärjestelmien suunnittelua; oikeat asiakkaat ohjautuisivat oikeisiin paikkoihin, ketjutusjärjestelmä pyöräytettäisiin käyntiin yhteisillä periaatteilla ja konseptien luominen on välttämätön toimenpide joustavan palvelun aikaansaamiseksi Näillä pärjäisivät yrittäjät, julkinen puoli saisi todennäköisesti helpotusta omiin paineisiinsa, asiakastyytyväisyys voisi kohentua, omaiset saisivat varmuutta ja jaksamista. Siis työpöydän äärelle!! Työllistämiseen liittyviä riskejä tulisi lieventää. Jo toimivien yritysten huomioon ottaminen, tasapuolisuus. Ennustettavuutta Vakuuksia lainaa varten. Informaation jakamista kunnan alueella toimivista yrityksistä ja mitä palveluja ne tuottaa! kehittämisavustuksia(te -keskukselta) tuotteistus, selkeät verkostot ja selkeät tuotepaketit markkinointi ja koulutus, myynnin kehittäminen, riittävä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Liikkeenjohdon koulutus ja konsultointi puunjalostus palvelut Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Henkilöstön koulutus Nykyisten palveluiden tehokkaampi mainostaminen 8

20 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT MIKSI YRITYKSILLÄ EI OLE KASVUTAVOITTEITA Tärkeimmiksi kasvutavoitteita rajoittaviksi syiksi ilmoitettiin yrityksen nykyisen koon sopivuus sekä riskin lisäämisen välttäminen. 80 % Hankasalmi (n=0) Petäjävesi (n=) Toivakka (n=9) 0 % 7 % % 0 % 7 % 0 % 0 % Yrityksen nykyinen koko on sopiva 0 % 7 % % % % % % % % 9 % % % 7 % % 9 % % En halua lisätä riskiä Kysynnän riittämättömyys Kireä kilpailutilanne Omarahoituksen puute Korkeat työvoimakustannukset Työvoiman huono saatavuus Muut MUUT SYYT HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA Tulevaisuus? Lopetus - vuoden kuluessa Muu työ Huonot taksat yrittäjän ikä Eläkkeelle Yritys toimii harrastuksena 9

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

Lisätiedot

Elinkeinopolitiikan mittaristo

Elinkeinopolitiikan mittaristo Elinkeinopolitiikan mittaristo Lappi www.yrittajat.fi/lappi YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Lapin Yrittäjät ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO 2010 Lapin Yrittäjät Maakuntakatu 16, 96200 Rovaniemi (016) 4200 630

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014 1 kartoittaa työsuhteen ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistämiseen liittyviä ongelmakohtia akateemisen sivutoimiyrittäjän näkökulmasta, kartoittaa akateemisten sivutoimiyrittäjien palvelu- ja edunvalvontatarpeita

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Pk yritysten toimintaympäristö Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Työllistäminen helpommaksi ja yrittäjyyspolitiikka johdonmukaiseksi Osaamista pidetään suurimpana vahvuutena

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Oppisopimukset omistajanvaihdosten edistäjänä. PK johtaja Jyrki Hollmén

Oppisopimukset omistajanvaihdosten edistäjänä. PK johtaja Jyrki Hollmén Oppisopimukset omistajanvaihdosten edistäjänä PK johtaja Jyrki Hollmén Työnantajayritysten toimintaympäristö 2 Työnantajayrittäjät ahtaalla Päättäjien myönteiset aikomukset eivät vielä näy työnantajayritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014. Alueraportti, Kymenlaakso

Pk-yritysbarometri, kevät 2014. Alueraportti, Kymenlaakso Pk-yritysbarometri, kevät 214 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 8 Rakentaminen Kauppa 17 16 17 17 Palvelut 56 59 Muut 1 2 2 4 5 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 30.3.2015 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 Tuloskoonti [Päiväys] SISÄLLYS I Taustatiedot II Alueellinen toiminta III Palvelut/tuotteet IV Yhteistyö ja viestintä V Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 09:40:22 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Anssi Hietaharju Tuomas Jalava 19.3.2015 Page 1 Vastauksia kyselyyn saatiin seuraavasti Vastaajia yhteensä 274 (19 eri kunnasta) Luottamushenkilö 144 Viranhaltija

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 12:00:01 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha:

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2007 PÄIVITYKSET\elinkeino-ohjelma2007.doc Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 16.10.2007 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 11:59:57 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa nyt selvästi paremmat

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

ERA, toimittajasuhteettutkimus. ERA, toimittajatutkimus

ERA, toimittajasuhteettutkimus. ERA, toimittajatutkimus ERA, toimittajasuhteettutkimus tulokset 25.1.2016 1 Lyhyesti Tutkimukseen vastasi 189 henkilöä. Vastausprosentti oli 25%. Vastaajista viisi ei ole lainkaan osallistunut kilpailutuksiin. ERA:aa ei tuntenut

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot