YMPÄRYSKUNTIEN YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS RAPORTTI. jykes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRYSKUNTIEN YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS RAPORTTI. jykes 15.11.2007"

Transkriptio

1 YMPÄRYSKUNTIEN YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS RAPORTTI jykes..007

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... TIIVISTELMÄ TUTKIMUSTULOKSISTA... 8 HANKASALMI... 8 PETÄJÄVESI... 8 TOIVAKKA... 9 VERTAILU KUNTIEN KESKEN... 9 TAUSTATIEDOT... 0 TAUSTATIEDOT... TAUSTATIEDOT... INVESTOINTISUUNNITELMAT... TAUSTATIEDOT... INVESTOINTIEN ARVIOITU TALOUDELLINEN ARVO... YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... TÄRKEIMMÄT KASVUKEINOT... MUUT KASVUKEINOT... YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... MILLAISTEN YRITYSTEN / TAHOJEN KANSSA YHTEISTYÖ KOETAAN TÄRKEÄKSI?... YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... 7 MILLAISET KEHITTÄMISKEINOT / - PALVELUT KOETAAN KESKEISIMMIKSI?... 7 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... 8 MILLAISTA APUA KOETAAN TARVITTAVAN JULKISILTA TAHOILTA KASVUN SAAVUTTAMISEKSI... 8 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT... 9 MIKSI YRITYKSILLÄ EI OLE KASVUTAVOITTEITA... 9

3 MUUT SYYT... 9 SUKUPOLVENVAIHDOS... 0 SUKUPOLVENVAIHDOS... MILLAISTA APUA KOETAAN TARVITTAVAN JULKISILTA TAHOILTA SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA?... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN ARVIOINTI SUHTEESSA ILMAPIIRIIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYTEEN... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ KOHOTTAVIKSI TÄLLÄ HETKELLÄ?... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ HEIKENTÄVIKSI?... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... AMMATILLISTEN OPISTOJEN / OPPILAITOSTEN, PAIKALLISLEHDEN SEKÄ YRITTÄJÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... HANKASALMEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 7 KUINKA KO. TAHOT VOISIVAT OMALTA OSALTAAN KEHITTÄÄ YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ?... 7 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 8 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 9 YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN ARVIOINTI SUHTEESSA ILMAPIIRIIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYTEEN... 9 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 0 MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ KOHOTTAVIKSI TÄLLÄ HETKELLÄ?... 0 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ HEIKENTÄVIKSI?... PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... AMMATILLISTEN OPISTOJEN / OPPILAITOSTEN, PAIKALLISLEHDEN SEKÄ YRITTÄJÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN...

4 PETÄJÄVEDEN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... KUINKA KO. TAHOT VOISIVAT OMALTA OSALTAAN KEHITTÄÄ YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ?... TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN ARVIOINTI SUHTEESSA ILMAPIIRIIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYTEEN... TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ KOHOTTAVIKSI TÄLLÄ HETKELLÄ?... TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 7 MITKÄ ASIAT KUNNAN TOIMINNASSA KOETAAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ HEIKENTÄVIKSI?... 7 TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 8 AMMATILLISTEN OPISTOJEN / OPPILAITOSTEN, PAIKALLISLEHDEN SEKÄ YRITTÄJÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... 8 TOIVAKAN YRITTÄJYYSILMAPIIRIN ARVIOINTI... 9 KUINKA KO. TAHOT VOISIVAT OMALTA OSALTAAN KEHITTÄÄ YRITTÄJYYSILMAPIIRIÄ?... 9 RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... 0 MINKÄ JULKISTEN RAHOITTAJATAHOJEN KANSSA ON OLTU TEKEMISISSÄ... 0 MUUT JULKISET RAHOITTAJATAHOT... 0 RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... RAHOITTAJIEN ASENNE YRITTÄJYYTEEN... RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... RAHOITTAJIEN ASENNE YRITTÄJYYTEEN... RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... RAHOITTAJIEN ASENNE YRITTÄJYYTEEN... RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT ASIAT RAHOITTAJIEN TOIMINNASSA...

5 RAHOITTAJATAHOJEN VAIKUTUS YRITTÄJYYSILMAPIIRIIN... KESKEISIMMÄT KEHITYSTOIMENPITEET RAHOITTAJIEN TOIMINNASSA... HANKASALMEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... HANKASALMEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 7 YRITYSTEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI... 7 HANKASALMEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 8 KUNNAN VAHVUUDET YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMASTA... 8 HANKASALMEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 9 MITEN KUNTA VOISI EDESAUTTAA JA TUKEA YRITTÄJYYTTÄ?... 9 PETÄJÄVEDEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 0 PETÄJÄVEDEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... YRITYSTEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI... PETÄJÄVEDEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... KUNNAN VAHVUUDET YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMASTA... PETÄJÄVEDEN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... MITEN KUNTA VOISI EDESAUTTAA JA TUKEA YRITTÄJYYTTÄ?... TOIVAKAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... TOIVAKAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... YRITYSTEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI... TOIVAKAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... KUNNAN VAHVUUDET YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMASTA... TOIVAKAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA... 7 MITEN KUNTA VOISI EDESAUTTAA JA TUKEA YRITTÄJYYTTÄ?... 7 RISTIINTAULUKOINNIT... 8 YRITTÄJYYSILMAPIIRIN VERTAILU KUNTIEN KESKEN... 8

6 RISTIINTAULUKOINNIT... 9 KUNTIEN VÄLINEN VERTAILU YRITYSTEN SIJAINTIPAIKKANA (TAULUKKO )... 9 RISTIINTAULUKOINNIT... 0 KUNTIEN VÄLINEN VERTAILU YRITYSTEN SIJAINTIPAIKKANA (TAULUKKO )... 0 RISTIINTAULUKOINNIT... YRITTÄJYYSILMAPIIRIN VERTAILU TOIMIALOITTAIN... RISTIINTAULUKOINNIT... KUNNAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA TOIMIALOITTAIN VERTAILTUNA (TAULUKKO )... RISTIINTAULUKOINNIT... KUNNAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA TOIMIALOITTAIN VERTAILTUNA (TAULUKKO )... RISTIINTAULUKOINNIT... YRITTÄJYYSILMAPIIRIN VERTAILU MARKKINA-ALUEITTAIN... RISTIINTAULUKOINNIT... KUNNAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA MARKKINA-ALUEITTAIN VERTAILTUNA (TAULUKKO )... RISTIINTAULUKOINNIT... KUNNAN ARVIOINTI YRITYKSEN SIJAINTIPAIKKANA MARKKINA-ALUEITTAIN VERTAILTUNA (TAULUKKO )... HAVAINNOT TUTKIMUSTULOKSISTA... 7 HANKASALMI... 7 HAVAINNOT TUTKIMUSTULOKSISTA... 9 PETÄJÄVESI... 9 HAVAINNOT TUTKIMUSTULOKSISTA... 7 TOIVAKKA... 7

7 JOHDANTO Imagenius toteutti syys-marraskuussa 007 Hankasalmen, Petäjäveden sekä Toivakan yrittäjyysilmapiiritutkimuksen osana elinkeinopoliittista ohjelmaa. Tutkimuksen tarkoitus on toimia em. kuntien elinkeino-ohjelman päätöksenteon tukena ja se on tarkoitus toistaa joka toinen vuosi. Tutkimustuloksia on tarkoitus verrata myös muihin yrittäjyystutkimuksiin. Tutkimukseen oli mahdollista vastata sekä kirjelomakkeella että sähköpostitse lähetetyn web-pohjaisen tutkimuslomakkeen kautta. Tutkimuksen tavoite, kohderyhmä ja otos Tutkimuksen keskeisin tavoite oli mitata ko. kunnissa yritysten tyytyväisyyttä yrittäjyysilmapiiriin sekä yleisesti ko. kuntaa yrityksen sijaintipaikkana. Lisäksi tutkimukseen osallistuneilla oli mahdollisuus antaa avointa palautetta ja kehitysideoita edellä mainittuihin asioihin liittyen. Tutkimus lähetettiin joko postitse tai sähköpostitse yhteensä yritykseen. Tutkimukseen vastasi yhteensä yritysten edustajaa, joten kokonaisvastausprosentiksi muodostuu n. %. Alla taulukko vastausjakaumista. Yhteensä Sähköpostitse Kirjeitse HANKASALMI Lähetetty Vastattu Vastausprosentti % 8% 7% PETÄJÄVESI Lähetetty Vastattu Vastausprosentti % 0% 9% TOIVAKKA Lähetetty Vastattu Vastausprosentti % % %

8 Tutkimuksen rakenne Tutkimuksen kysymysrunko muodostui neljästä pääaihealueesta: Taustatiedot Kunnan yrittäjyysilmapiirin arviointi Kunnan arviointi yrityksen sijaintipaikkana Avoin osio kunnan vahvuuksista ja kehityskohteista yrittäjyyden näkökulmasta Kysymysrunko muodostui monivalinta-, valinta-, arviointi- sekä avoimista kysymyksistä. Arviointikysymysten vastausskaala oli -, jossa = Erinomainen = Hyvä = Tyydyttävä = Välttävä = Heikko = Ala-arvoinen Raportin rakenne Tutkimustulokset raportoidaan tilaajalle sekä kattavalla tutkimusraportilla että merkittävimmistä tutkimustuloksista koostuvalla koosteraportilla. Tulokset esitetään tilaajalle koosteraportin avulla. Tilastollinen aineisto on analysoitu Webropol Oy:n Real Time Analyzer (RTA) ohjelmistolla ja Ms Excelillä. Tutkimusraportissa tulokset esitetään seuraaviin aihealueisiin jaoteltuina:. Taustatiedot. Yritysten kasvusuunnitelmat. Sukupolvenvaihdoksen tarve yrityksissä. Yrittäjyysilmapiirin arviointi kuntakohtaisesti. Rahoittajatahojen toiminnan vaikutuksen arviointi yrittäjyysilmapiirin kannalta. Kunnan arviointi yritysten sijaintipaikkana 7. Tulosten vertailu kuntien kesken 8. Ristiintaulukoinnit valituilla taustamuuttujilla 7

9 Taustatiedot -osion tulokset esitetään raportissa prosenttijakaumina. Yrittäjyysilmapiirin arviointi- ja kunnan arviointi yritysten sijaintipaikkana osioiden tilastolliset tulokset käyvät ilmi sekä prosenttijakaumina että keskiarvoina. Ristiintaulukoinnit osion taulukoissa tulokset on esitetty eri taustamuuttujien keskiarvon erotuksilla kokonaiskeskiarvosta. Tutkimustuloksia voidaan pitää tilastollisesti luotettavina etenkin suorina jakaumina esitettyjen tulosten sekä avointen vastausten kohdalla. Ristiintaulukointia valituilla taustamuuttujilla ei ollut tilastollisen luotettavuuden kannalta järkevää tehdä kuntakohtaisesti, koska taustamuuttujien kantaluvut olisivat olleet liian pieniä. Siksi ko. ristiintaulukointi on tehty kaikista vastauksista. TIIVISTELMÄ TUTKIMUSTULOKSISTA HANKASALMI Hankasalmen yrittäjyysilmapiiriä arvioitaessa mikään yksittäinen tekijä ei noussut selkeästi tärkeimmäksi tekijäksi, mutta parhaat arvosanat keskiarvoissa sai kunnan virkamiesten asenne yrittäjyyttä kohtaan. Lähes yhtä hyväksi vastaajien keskuudessa koettiin kunnan yleinen asenne yrittäjyyden edistämiseksi. Myös paikallislehti sai hyvän arvosanan vaikutuksestaan yrittäjyysilmapiiriin. Arvioitaessa Hankasalmea yrityksen sijaintipaikkana tärkeimmät mitatut tekijät olivat vastaajien mielestä viihtyisyys asuinympäristönä, liikenneyhteydet ja opasteet sekä kunnan kilpailukyky yrityksen sijaintipaikkana. Näistä parhaaksi vastaajat arvioivat kunnan viihtyisyyden asuinympäristönä, mutta myös liikenneyhteydet ja sijainti 9-tien varressa nähtiin vahvuutena. Koulutustarjonnan kattavuus sai heikoimmat keskiarvot arvioitaessa Hankasalmea yrityksen sijaintipaikkana, mutta samalla tätä tekijää ei pidetty kovin tärkeänä. PETÄJÄVESI Arvioitaessa Petäjäveden yrittäjyysilmapiiriä kunnan virkamiesten asenne yrittäjyyttä kohtaan sai parhaat arvosanat, ja lisäksi tämä kohta ilmoitettiin tärkeimmäksi vastaajien kesken. Lähes yhtä korkeita arvioita sai myös kunnan asenne yrittäjyyden edistämiseksi. Paikallislehteä pidettiin myös hyvänä yrittäjyysilmapiirin kannalta. Rahoittajien vaikutusta yrittäjyysilmapiiriin arvioitaessa parhaaksi nousi paikallispankki, joka sai useita erinomaisia arvosanoja. Petäjävettä yrityksen sijaintipaikkana tutkittaessa asuinympäristön viihtyisyys nousi selkeästi esiin sekä tekijän tärkeydessä että sen saamissa arvosanoissa. Myös kunnan kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana arvioitiin hyväksi. Lähes yhtä tärkeäksi tekijäksi vastaajat ilmoittivat sopivan työvoiman saatavuuden, joka koettiin Petäjäveden suurimmaksi ongelmaksi yrityksen sijaintipaikan kannalta. 8

10 TOIVAKKA Toivakan yrittäjyysilmapiirin arvioinnissa kunnan virkamiesten asenne yrittäjyyttä kohtaan sai positiivisia arvioita ja tämä arvioitiin melko tärkeäksi tekijäksi. Tärkeimmäksi arvioiduista tekijöistä vastaajat arvioivat kunnan virkamiesten kyvyn huomioida päätösten vaikutukset yrittäjyyteen, mikä oli vastanneiden mielestä tyydyttävällä tasolla kunnassa. Yrittäjyysilmapiiriä arvioitaessa Toivakassa paikallinen yrittäjäyhdistys sai hyviä arvosanoja verrattuna paikallislehteen ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Rahoittajatahoista selkeästi korkeimmalle arvioitiin paikallispankki, kun mitattiin rahoittajien asennetta yrittäjyyteen. Arvioitaessa Toivakkaa yrityksen sijaintipaikkana esiin nousi sijainti ja asuinympäristön viihtyisyys, joka arvioitiin myös tärkeäksi tekijäksi yrityksen sijaintipaikan kannalta. Yhtä tärkeäksi tekijäksi yritysten sijaintipaikan kannalta arvostettiin liikenneyhteydet ja opasteet, jotka olivat vastanneiden mielestä tyydyttävällä tasolla. Haastateltujen mielestä sopivaa työvoimaa on heikohkosti saatavilla Toivakassa, vaikka juuri työvoiman saatavuus arvioitiin yritysten kannalta yhtä tärkeäksi kuin asuinympäristön viihtyisyys. Kaiken kaikkiaan arvioitaessa kuntia yritysten sijaintipaikkana Toivakan arvosanat olivat tutkimuksen heikoimmat kautta linjan. VERTAILU KUNTIEN KESKEN Vastaajien kesken muodostui selkeä järjestys kuntien yrittäjyysilmapiiristä: Hankasalmi oli selkeä ykkönen kautta linjan ja yhtälailla Toivakka sai alhaisimpia keskiarvoja ja oli selkeästi kahta muuta kuntaa jäljessä kunnan asenteessa yrittäjyyttä kohtaan. Hankasalmi erottui kahdesta muusta tutkitusta kunnasta varsinkin sopivan työvoiman saatavuudessa. Vaikka Hankasalmelaiset vastaajat antoivatkin huonoimmat arvosanat juuri työvoiman saatavuudessa, Hankasalmen saamat arvosanat olivat huomattavasti kahta muuta kuntaa paremmat. Kaiken kaikkiaan Hankasalmea pidettiin hieman parempana sijaintipaikkana kuin kahta muuta kuntaa. Toivakka oli selkeästi keskiarvoja jäljessä varsinkin sopivan työvoiman saatavuudessa, mutta myös toimitilojen ja tonttien saatavuudessa, liikenneyhteyksien ja opasteiden sekä julkisten yrityspalveluiden kohdalla. Toivakka sai myös keskiarvoa selkeästi heikommat arvosanat arvioitaessa kunnan kilpailukykyä yritysten sijaintipaikkana sekä elinkeinopolitiikkaa kokonaisuudessaan. Petäjävesi erottui edukseen arvioitaessa koulutustarjonnan kattavuutta, vaikka arvosanat jäivätkin aavistuksen hyvän alapuolelle. Yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulujen kanssa pidettiin myös Petäjävedellä hieman kahta muuta kuntaa parempina. Kaikki kolme kuntaa sai hyviä arvosanoja arvioitaessa asuinympäristön viihtyisyyttä yrityksen sijaintipaikkaan vaikuttavana tekijänä. 9

11 TAUSTATIEDOT Tutkimukseen vastanneista joka kunnassa suurin päätoimiala oli palvelut (H, I, K, O). Päämarkkina-alueen perusteella Hankasalmelaiset yritykset jakautuvat aika tasaisesti paikallisiin, seudullisiin ja valtakunnallisiin yrityksiin. Petäjävedellä ja Toivakassa suurimmaksi segmentiksi nousee kummassakin seudulliset yritykset. Yli 70 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä joka kunnassa työllistää alle viisi henkilöä ja yli 00 henkeä työllistäviä yrityksiä oli vastanneiden joukossa yksi. HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA n= % n= % n=8 % Teollisuus (D) 0 % % 7 % Rakentaminen (F) 0 % % 8 9 % Päätoimiala Kauppa (G) Palvelut (H,I,K,O) 0 % % 9 % % 7 % 9 % Alkutuotanto % 0 0 % % Muu 8 % 8 % % Ei vastausta 0 0 % % % Päämarkkinaalue Paikallinen Seudullinen Valtakunnallinen Kansainvälinen 8 0 % 0 % % % 0 9 % 7 % % % 8 Ei vastausta % % % % % 7 % % - 7 % 0 7 % 0 7 % -9 0 % 8 % % % % 0 0 % Henkilökunnan määrä % % 0 % 0 % 0 0 % % % 0 0 % 0 0 % Yli 00 % 0 0 % 0 0 % Ei vastausta % % % 0

12 TAUSTATIEDOT Tutkimukseen vastanneista noin puolet työskentelee yrityksessä, minkä liikevaihto vuonna 00 oli alle Yhteensä 8 vastanneista ei maininnut edustamansa yrityksen liikevaihtotasoa. Liikevaihdon kehittymiseen uskoi joka kunnassa yli 0 % vastanneista. Liikevaihdon laskemiseen uskoi Hankasalmella %, Petäjävedellä 9 % sekä Toivakassa 7%. HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA n= % n= % n=8 % Alle 0, milj. % 9 % 0 % 0, milj. - 0,9 milj. 8 % % % Liikevaihto vuonna 00 0, milj. -,9 milj., milj. - milj. % % 9 % % 0 7 % 0 % Yli milj. % % % Ei vastausta 9 % % 7 % Liikevaihdon kehittyminen seuraavan vuoden aikana Lv. kasvaa Lv. pysyy nykyisellään Lv. laskee 9 Ei vastausta 0 % % % 0 % 0 7 % 8 % 9 % % % 9 % 7 % 7 % Ennen vuotta 990 % % 0 % Yrityksen perustamisvuosi % % 8 7 % % % % Ei vastausta % 0 % %

13 TAUSTATIEDOT INVESTOINTISUUNNITELMAT HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA Kairauskalusto sekä mittauskalusto Vuonna 007 on investoitu kovasti. Lähitulevaisuuden investointitarve pienempi Lumetuksen ja muun teknisen laitteiston uusiminen - vuoden aikana, investoinnin suuruus n ,- Useita loma-asuntoja ja mökkikyliä, vanhojen rakennusten kunnostaminen, tiestö ja valaistus paremmaksi. Nostokaluston uusiminen sekä höyläyslinjan modernisointi Tuotannon tehokkuuteen ja arvosaantoon tähtäävät parannukset Tietojärjestelmät, mahdollinen liikekiinteistö? Varovaista kasvua kalustoa lisäämällä Uuden kaluston hankintaa Kaluston uusiminen Auton vaihto hamassa tulevaisuudessa? Taksamittarin kortinlukijan uusiminen Koneistuskapasiteetin lisääminen, hiomakoneen hankinta. Toimitilojen laajentaminen. Kaluston pitäminen ajanmukaisena ja toimintakuntoisena. Ohjelmistohankintoja Asiakaspalvelutilojen muuttaminen vastaamaan uusia tarpeita kuten esim. E-resepti Normaalia kaluston uusimista ( v aikana) Kalustoa uusitaan Investoidaan "asiakaspalveluun/asiakastyytyväisyyteen" persoonallisilla, hyvälaatuisilla tuotteilla. Kuljetusauton vaihtaminen uudempaan Lämpökeskuksen uusiminen Kuljetuskalustoa ja keittiökoneita Myymäläverkkoa kasvatetaan jos liiketaloudellisesti kannattavaa. Jo olemassa olevia myymälöitä remontoidaan tarpeen mukaan. OLEMASSA OLEVIEN KONEIDEN UUSIMISTA/NYKYAIKAISEMPIEN HANKKIMISTA Mahdollinen päätoimialan vaihto tai yritysosto saattavat tulla seuraavan vuoden aikana ajankohtaiseksi. Vesijohto, viemäri, katoksen teko, lämpökeskus, materiaalin kuivaus. energiamuodon vaihtaminen kotimaiseen, kaukolämpöverkoston saaminen, piha-alueiden perustaminen, talon ulkopuolinen osakorjaus ja kunnostus/maalipinnat. Koulutusrahoituksen saaminen jostakin henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Mahdollisesti vuokrattavan mökin pesutilojen parannus ja pienehköt laiteinvestoinnit. Koneinvestointeja kapasiteetin lisäämiseksi. Laadunvalvontaan sekä kalustoon kone- ja kalustouusinta tuotekehitykseen Varastoalueen kehittäminen, esivalmisteinen teko. Liiketilojen remontointi Toisen yrityksen liiketoimintojen ostaminen joulukuun alusta. Muottien valmistaminen tänä ja ensi vuonna. Ei tällä hetkellä olennaista. Myöhemmin ehkä uusi huoltoauto (pakettiauto). Ajatuksena tehdä pieni varasto/tuotantotila omalle tontille, sekä kaluston uusimista jatkuvasti. uusi kauppa paremmalla liikepaikalla tulossa muutaman vuoden kuluessa. Metsäkoneiden vaihtoa Kone- ja ohjelmistoinvestoinnit Betoninhiertokoneita Kaluston uusiminen - vuodessa testilaitteita rakennushankkeita resurssien mukaan, toiminnan tehostamista/uudelleensuuntaamista tuotteistuksen kautta toimitilojen laajentamista Koneisiin ja työvoimaan Myymälä / näyttelytilat n Edellytyksenä on että löytyy nuorempaa voimaa yritykseen. höyläämön ja varaston rakentaminen jotain metallintyöstökoneita on ehkä hankittava mahdollisesti mankeli työllistää mahdollisesti yksi vieras työntekijä. Uutta tuotantotilaa n. 000 m.tuotannon osittainen siirto nykyaikaisempiin tiloihin. Uuden kaluston hankintaa. pieniä työkaluhankintoja Suunnitelmissa kaluston uusiminen Pakettiauton vaihto vuoden välein ja kuorma-auton vaihto vuoden välein toimitilat alueella koneita pitäisi uusia ja rakentaa kunnollinen remonttihalli

14 TAUSTATIEDOT INVESTOINTIEN ARVIOITU TALOUDELLINEN ARVO Suurin osa jokaisen kunnan vastanneista yrityksistä koki investoinnit tällä hetkellä tarpeettomiksi. Hankasalmi (n=) Petäjävesi (n=) Toivakka (n=8) 0 % 0 % 0 % 0 % 80 % Alle % % 7 % % % % 7 % 9 % % % % % % Ei investointisuunnitelmia % % % % 7 % %

15 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT Vastanneista joka kunnassa noin 0 % kertoi edustamansa yrityksen pyrkivän kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Vastaavasti joka kunnassa noin 0 % mukaan heidän yrityksellään ei ole kasvutavoitteita. Hankasalmi (n=) Petäjävesi (n=) Toivakka (n=8) 80 % 0 % 0 % 0 % % 8 % 9 % % 0 % 9 % 0 % 8 % % % Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen Yritys pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan % % Yritys pyrkii kasvamalla säilyttämään asemansa % Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita % % 8 % Yrityksen toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana Ei vastausta 7 %

16 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT TÄRKEIMMÄT KASVUKEINOT Jokaisessa kunnassa tärkeimmäksi kasvukeinoksi miellettiin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen kysymykseen vastanneiden yritysten keskuudessa. Myynnin lisääminen kotimaassa nousi selkeästi toiseksi tärkeimmäksi Toivakkalaisten yritysten kasvukeinona, kun Hankasalmelaisten sekä Petäjävetisten yritysten mielestä toiseksi tärkein tekijä oli yhteistyön lisääminen ja verkottuminen. 80 % Hankasalmi (n=) Petäjävesi (n=) Toivakka (n=9) 0 % 0 % 0 % 0 % % % % Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 9 % % 7 % Yhteistyön lisääminen yritysten kanssa, verkottuminen % 7 % % % % Uusien markkinaalueiden avaaminen 8 % % 8 % Myynnin lisääminen kotimaassa 0 % % % % % 7 % % 7 % Viennin lisääminen ja kansainvälistyminen Omistusjärjestelyt, yritysostot Muut Ei vastausta MUUT KASVUKEINOT raaka-aineen saanti Markkinaosuuden kasvu HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA Ajan vapautuminen yritystoimintaan kovempi työn teko Tiedottaminen rakentamiseen aikoville (kunta, rak. tarkastus), laajakaistan saaminen (nyt ei mahdollista) koko kapasiteetin käyttöön ottaminen Tuotannon tehostaminen työllistäminen

17 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT MILLAISTEN YRITYSTEN / TAHOJEN KANSSA YHTEISTYÖ KOETAAN TÄRKEÄKSI? HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA palvelun ostaminen asennusliikkeiltä Alihankintatöitä Sijoittajat, oheisohjelmapalveluyritykset, muut matkailualan yritykset Yritykset/tahot, jotka haluavat kehittyä ja katsoa tulevaisuuteen. Raaka-ainetoimittajat sekä mahdollisesti maalauksen ulkoistaminen yrittäjäkumppanien. Esim. matkailu,huoltoasemat ym.. Toiset kuljetusliikkeet, toimintojen yhdistäminen erikoispalveluissa Samankaltaisten yritysten kanssa palvelujen monipuolisuus asiakkaalle Saman alan yritykset maakunnan alueella Hyvän konekannan omaavista, laadusta kiinnipitävän, kilpailukykyisen ja joustavan yrityksen kanssa.mielellään mahd. läheltä ja/tai samalta suunnalta kuin muutkin yritykset. Paikallinen näkyvyys lehdissä sekä paikkakunnan tapahtumissa. Yritykset, jotka tarvitsevat tavaran kuljetuspalvelua. Oikeastaan kaikkien Postipalvelut, nettimyynti, veikkaus Yhteistyö matkailualan yritysten kanssa. Liikelahjayhteistyötä erilaisten yritysten, järjestöjen tai yhdistysten ym. kanssa. Saman alan yritysten kanssa, kunnan/kaupungin, muiden samaa alaa viistävien yritysten kanssa, Jykes Saman alan yritysten yhteistyötä oman alan tunnetuksi tekemisessä. Muiden hyvinvointialan yritysten kanssa verkottuminen Yhteistyön tarkoituksena tulisi olla hyödyn tuottaminen molemmille/kaikille yhteistyöhön osallistuville. Hyöty voi olla muodoltaan taloudellista, joka konkretisoituu lisääntyneenä myyntinä. Hyöty voi olla myös lisäarvon tuottamista, joka konkretisoituu tarjottavan palvelu/tuotekokonaisuuden laajentumisella. Yrityksen tietoisuus ja parhaiden toimintamallien Benchmarkkaus sekä markkinoinnin "jakaminen" siten, että "joku tietää aina mistä asiakkaan haluaman palvelun saa". maahanmuuttajat, jotka palaavat eläkeikäisinä kotipaikkakunnille. mikä väylä toimii heidän ja yritykseni välillä?? Siihen etsin vastausta. Esim. Ruotsiin pitäisi soluttautua jollakin tavalla tiedon kanssa. Rakennusalan yritykset Tuotamme hallinto-alan palveluja pääasiassa esiintyville taiteilijoille. Huomattava osuus laskutuksesta kohdistuu ohjelmatoimistoihin, jotka ottavat tällöin vain myyntiprovision ja me laskutamme hallintoprovision sisältävän kokonaispalkkion. pumppaamoiden valmistaminen alihankintana ABS Finland Oy:lle kasvaa voimakkaasti. Rakennus- ja maalausliikkeet - Kunnan rakennuspalvelut - Yksityiset rakentajat monimuotoisesti yrityksen toimintaa tukevien lisäpalvelujen tuottajien kanssa yhteistyö, palveluita alihankintana Alihankinta, materiaalitoimitus Saman alan yrittäjien, siivousyrittäjien. Näen asian niin, että yhteistyön kautta palvelukokonaisuudet saataisiin järkevimmiksi, tällä hetkellä jokainen yrittäjä surffailee paikasta toiseen ja nykyisillä polttoainehinnoilla. Alueittain, lähialueen siivous niin kuin lähiruokaajatus. puunjalostus yritysten Yhteistyön lisääminen rakentamisen kokonaistoimituksia tarjoavien yritysten kanssa. kotipalvelut, rakennusyritykset

18 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT MILLAISET KEHITTÄMISKEINOT / - PALVELUT KOETAAN KESKEISIMMIKSI? HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA kuluttajatutkimukset Internetyhteydet, liikenneyhteydet Yhteistyön kunnan ja kärkiyritysten välillä pitää saada uusia tuulia avukseen Yhteen hiileen puhaltaminen. Kunnan sitoutuminen isoihin investointeihin ja visioiden näkeminen. Kunnan mukana oleminen investointeihin liittyvissä konkreettisesti mm. osallistuminen infran rakentamiseen ja markkinointiin. Jotta kehitys olisi jatkuvaa täytyy palvelujen perustua ihmisten todelliseen tarpeeseen pitkällä aikavälillä. Työvoiman saatavuus Myönteisen ilmapiirin säilyttäminen metsänmyyjien tasaisille myynneille Toimitila ja henkilöstön saatavuus. Tavaran hankinnan tehostaminen ja uusien artikkelien löytäminen. Palveluiden monipuolistaminen Koulutusta, panostusta infraan Henkilökunnan ammatillinen osaaminen/monitaitoisuus. Löytämällä alueellisesti sopivan kuljetusverkoston Laatu Asiakkaiden riittävyys haja-asutusalueilla. Tuotannon, tuotekehityksen ja markkinoinnin tehostaminen, suunnitelmallisuuden lisääminen. Tiedonhankinta, opiskelu, yhteistyön kehittäminen, riskien minimointi, varasuunnitelmat yrittäjän koulutus Mahdollinen koulutus, Klemmari-hanke, jossa yritys on jo mukana AMMATTITAITOISEN TYÖVOIMAN SAANNIN PARANTAMINEN Pr-tapahtumat ja oman ammattitaidon jatkuvan kehittämisen Rahoitus- ja riskienhallinta. Tehdään tuotteet valmiiksi ja asetetaan nähtäväksi/myytäväksi. Keinot ovat vähissä. Parhain tapa on itse jalkautua kansan keskelle tiedottamaan sanallisesti omasta tuotteesta. Yhteyksien luominen sos. alan henkilöstöryhmiin. Työvoiman saatavuuden parantaminen myös perinteiseen teollisuustyöhön. Kontaktiverkon muodostaminen Yrittäjämyönteinen ilmapiiri Asiat kehittyvät omalla painollaan. Näyttää siltä, että peruskonseptimme on niin hyvä, että koko ajan meiltä ostetut palvelut lisääntyvät ilman "viidakkorumpua" kummempia markkinointiponnisteluja. Työvoiman saatavuus ja rahoituksen saatavuus. markkinointi ja verkostoituminen Aktiivinen mainostaminen, tyytyväiset asiakkaat - > puskaradio Markkinoinnin lisääminen, plus työvoiman lisääminen. tuotteistus, selkeät verkostot ja selkeät tuotepaketit markkinointi ja koulutus, myynnin kehittäminen, riittävä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Liikkeenjohdon koulutus ja konsultointi puunjalostus palvelut Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Henkilöstön koulutus Nykyisten palveluiden tehokkaampi mainostaminen 7

19 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT MILLAISTA APUA KOETAAN TARVITTAVAN JULKISILTA TAHOILTA KASVUN SAAVUTTAMISEKSI HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA Tien kunnossapito, internetyhteyksien ylläpito ja ajan tasalla pysyminen Tukea markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen. Perusinfra kuntoon yrittäjille. Tiet kuntoon, valaistus, liikenneyhteydet. Yhdessä autetaan yrittäjää. (Revontuleen ei asiakas pääse turvallisesti, vaarallinen risteys, jossa nopeusrajoitus 00 km /tunnissa. Pelkästään turvallinen risteys, lisäisi VARMASTI asiakasmääriä.) Kannustavaa ja oikeaa informaatiota asioista, jolloin asioihin saadaan muokattua yleinen positiivinen asenne. Työllistämistuet esim. oppisopimuskoulutus Aktiivinen hakkuumahdollisuuksien informointi erityisesti ulkopaikkakuntalaisille metsänomistajille Vastuullisuutta hankinnoissa, tuote-palvelukokonaisuuden tarkempaa arviointia yhteisön kannalta. Yritys kentän monipuolisuuden esilletuontia. Työvoiman saamisen helpottaminen Verotus Kunta voisi markkinoida yrityksiä myös lähikuntiin Työrauhaa, eikä jatkuvaa epävarmuutta ja muutoksia työympäristössä Enemmän tukia pienyrityksille Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Lisää väestöpohjaa alueelle - erityisesti nuoria ja kehityskelpoisia. Auttajatahoilla sekamelska: TE-Keskus, K-S Liitto, Jykes, pienyrityskeskus, Teknologia Kauppakamari tekevät päällekkäisesti työtä mm. kouluttavat as. rahastukseen, konsultoivat jne. Tulisi apua "pyörien päällä" toimivalle yritykselle, esim. tukimuotoja/lainaehtoja Luoda työpaikkoja ja tarjota koulutusmahdollisuuksia. Esim. isoilla kalliilla messuilla esiintymisen tukeminen. Yleensä isoon tapahtumaan osallistuminen panee vauhtia myös koko yrityksen kehittymiseen. Yhteistyö, joustavuus, moniammatillisuus - näkökulmaa Yksityisten yritysten ottaminen huomioon palveluja tarjottaessa tasapuolisesti ettei ketään suosita toisia väheksyen, sopimusten helpot tekemiset kunnan yhteisöjen kanssa TYÖVOIMAN KOULUTUKSEEN AVUSTUKSIA Mahdollisesti tilojen uudelleen organisointi tulee kysymykseen Varmaan monimutkainen kuvio, joka on riippuvainen kasvukeinoista. Mahdollisesti tiloja, investointitukia, rahoituspalveluja (takauksia?). Julkisilla tahoilla voi olla kontakteja ja projekteja, joista varsinkin paikalliset yrittäjät voisivat saada hyötyä. Yhteistoiminta, keskustelu ja tiedonvaihto voisivat olla "yksinkertainen" ensimmäinen askel. Kunnallistekniikka, investointiavustusta. Julkisen puolen kanssa yhteisten palvelujärjestelmien suunnittelua; oikeat asiakkaat ohjautuisivat oikeisiin paikkoihin, ketjutusjärjestelmä pyöräytettäisiin käyntiin yhteisillä periaatteilla ja konseptien luominen on välttämätön toimenpide joustavan palvelun aikaansaamiseksi Näillä pärjäisivät yrittäjät, julkinen puoli saisi todennäköisesti helpotusta omiin paineisiinsa, asiakastyytyväisyys voisi kohentua, omaiset saisivat varmuutta ja jaksamista. Siis työpöydän äärelle!! Työllistämiseen liittyviä riskejä tulisi lieventää. Jo toimivien yritysten huomioon ottaminen, tasapuolisuus. Ennustettavuutta Vakuuksia lainaa varten. Informaation jakamista kunnan alueella toimivista yrityksistä ja mitä palveluja ne tuottaa! kehittämisavustuksia(te -keskukselta) tuotteistus, selkeät verkostot ja selkeät tuotepaketit markkinointi ja koulutus, myynnin kehittäminen, riittävä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Liikkeenjohdon koulutus ja konsultointi puunjalostus palvelut Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Henkilöstön koulutus Nykyisten palveluiden tehokkaampi mainostaminen 8

20 YRITYSTEN KASVUSUUNNITELMAT MIKSI YRITYKSILLÄ EI OLE KASVUTAVOITTEITA Tärkeimmiksi kasvutavoitteita rajoittaviksi syiksi ilmoitettiin yrityksen nykyisen koon sopivuus sekä riskin lisäämisen välttäminen. 80 % Hankasalmi (n=0) Petäjävesi (n=) Toivakka (n=9) 0 % 7 % % 0 % 7 % 0 % 0 % Yrityksen nykyinen koko on sopiva 0 % 7 % % % % % % % % 9 % % % 7 % % 9 % % En halua lisätä riskiä Kysynnän riittämättömyys Kireä kilpailutilanne Omarahoituksen puute Korkeat työvoimakustannukset Työvoiman huono saatavuus Muut MUUT SYYT HANKASALMI PETÄJÄVESI TOIVAKKA Tulevaisuus? Lopetus - vuoden kuluessa Muu työ Huonot taksat yrittäjän ikä Eläkkeelle Yritys toimii harrastuksena 9

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI

Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI 0 Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2008

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA Henna Karppinen Pro gradu -tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot