Kilpailukyky inhimillinen vallankumous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailukyky inhimillinen vallankumous"

Transkriptio

1 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kilpailukyky inhimillinen vallankumous Otsikko kuvaa HENRYn vuoden 2010 teemaa. Se herättää meitä henkilöstöihmisiä yhdistämään voimavaramme suomalaisen työelämän ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nyt jos koskaan tarvitaan hyvää henkilöstöjohtamista. Kilpailukyvyn pelastaminen ei toteudu pelkästään rakenteita muuttamalla, vaan tarvitaan myös vahvaa panostusta inhimillisiin tekijöihin. Vahvalla osaamisella ja työhyvinvoinnilla sekä hyvillä henkilöstökäytännöillä parannamme tehokkuutta ja nostamme Suomen taantumasta. Vaikutukset tulevat näkymään ei vain työpaikoilla, vaan myös yhteiskunnallisella tasolla. Tässä missiossa jokaisella henryläisillä on tärkeä rooli! Useimmilla työpaikoilla ja työyhteisössä on viime vuoden aikana analysoitu toimintatapoja ja kartoitettu uusia toimintamahdollisuuksia. Näin on toimittu myös HENRYssä. Hallituksen viime vuoden strategiatyön tulokset näkyvät tämän vuoden aikana mm. HENRYn arvokeskustelun, HR-barometrin kehittämisen ja sähköisten työkalujen hyödyntämisen kautta. HENRYn arvojen määrittely käynnistettiin loppuvuodesta ns. arvotorissa. Arvokeskustelu jatkuu ja arvot hakevat muotoaan ja tietään yhdistyksen toimintaan. HR-barometrin kehitystyön tavoitteena on tarjota säännöllisin välein entistä monipuolisempaa tutkimuspohjaista tietoa henkilöstöjohtamisen tilasta ja kehittymisestä Suomessa niin henkilöstöammattilaisille, yleisjohdolle kuin sidosryhmillekin. Jäsenpalvelun ja tiedon hallinnan parantamiseksi HENRYssä käynnistetään myös internetsivujen uudistaminen. Sosiaalisen median mahdollisuuksia kartoitetaan uudessa HR ja sosiaalinen media -jaoksessa. Sosiaalisen median mahdollisuuksia käsitellään sekä henkilöstöjohtamisen että HENRYn toiminnan kehittämisen näkökulmista. Alkavan vuoden tärkeänä painopisteenä on myös verkostoitumisen vahvistaminen kaikilla tasoilla. Jäsenistön aktiivinen osallistuminen HEN- RYn kehittämiseen ja toteuttamiseen on yhdistyksen toiminnan kannalta ydinasia. HENRYssä on tällä hetkellä noin 2800 jäsentä, uskomaton resurssipooli osaamista ja kokemusta! Syksyn HENRY Foorumi tapahtuma tulee luonnollisesti toimimaan tämän poolin kohtaamispaikkana. HENRYssä toimii lisäksi useita työryhmiä, joiden toimintaan jäsenistö on tervetullutta. Vuosi 2010 on HENRYn juhlavuosi. Juhlavuoden tavoitteena on kiinnittää julkisuudessa huomiota hyvään henkilöstöjohtamiseen ja sen vaikutuksiin yritysten ja muiden organisaatioiden tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Marraskuussa HENRYn juhlavuosi huipentuu 20-vuotisgaalaan, lämpimästi tervetuloa jo ennalta! Toivotan kaikille henryläisille oikein hyvää uutta vuotta ja yhteistä juhlavuotta! Margita Klemetti HENRYn hallituksen puheenjohtaja henkilöstö- ja laatujohtaja Mehiläinen-konserni TÄSSÄ NUMEROSSA: Pääkirjoitus... 1 HENRYn uusi hallitus esittäytyy... 2 HENRYn palvelut ja tuotteet 2010 pähkinänkuoressa... 4 Uudistunut Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailu Pitkäkestoinen ja muu HR-koulutus Tuoretta tietoa alan markinapalkkatasosta- Palkkavertailu Ovatko yhteystietosi ajantasalla?... 9 Markkinointieurot tehokäyttöön HENRYN jäsentiedotteen liitteissä... 9 HENRY -tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit...10 Muut tilaisuudet...13 Pääkaupunkiseudun jaokset...13 Aluejaokset...14 Kansainvälisiä konferensseja ja kokoontumisia...14 Väitöksiä, tutkimuksia ja selvityksiä...17 Uutta kirjallisuutta...20 Mukava tietää...23 Tapahtumakalenteri...24 HENRY tiedottaa...24 HENRYn toimiston yhteystiedot...25 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU

2 HENRYn uusi hallitus esittäytyy Sääntömääräisessä syyskokouksessa HENRYlle valittiin uusi hallitus vuodelle 2010 Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti. Tavoitteena on hallitus, joka on monipuolinen ja edustaa jatkuvuutta sekä potentiaalia seuraaviksi toimintavuosiksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdeksi ja muut jäsenet kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi. Lisätietoja HENRYn säännöistä ja sen hallinnosta löydät kotisivuiltamme > esittely > säännöt. Margita Klemetti Puheenjohtaja THM, henkilöstö- ja laatujohtaja, Mehiläinen Oy edustaa yksityistä palveluyritystä kokonaisvaltainen henkilöstöjohtaminen 52 v. Minusta HR:ssä on tärkeää ymmärtää oman yrityksensä liiketoimintalogiikka, koska sen pohjalta kehitetään tavoitteita tukevia henkilöstöjohtamista ja HR-käytäntöjä. Henkilöstöjohtaminen edellyttää herkkyyttä niin toimintaympäristöön kuin ihmisiinkin nähden. Ympäristötuulien jatkuva seuranta pitää meidät ajan tasalla ja toivottavasti myös askeleen edellä. Ihmisiin kohdistuva herkkyys mahdollistaa hyvinvointia, kehittymistä ja hyvää suoriutumista. Hallituksen jäsenet Kenneth Söderholm Varapuheenjohtaja VTM, emba, henkilöstön kehittämisjohtaja, Oy Karl Fazer Ab edustaa suurteollisuusyritystä kokonaisvaltainen henkilöstöjohtaminen 56 v. Minusta HR:ssä on tärkeää, että työskentelemme mahdollisimman lähellä liiketoimintaa. Vain tällä tavalla pystymme toimimaan ketterästi ja takamaan, että omat toimintasuunnitelmamme vastaavat joka hetki yrityksen operatiivisen johdon tarpeita. Tukifunktiona tehtävämme on ilmapiiristä ja henkilöstön huolenpidosta vaalimisen lisäksi neuvoa, tukea ja tarjota laadukkaita työkaluja esimiehille heidän, niin strategisten kuin operatiivisten, tavoitteidensa saavuttamisessa resurssien, osaamisen ja palkitsemisen johtamisessa unohtamatta korkeatasoista työlainsäädäntöasiantuntemusta. Harri Hietaranta OTK, henkilöstöjohtaja, Sampo Pankki Oyj edustaa pankki-, rahoitusja vakuutussektoria kokonaisvaltainen henkilöstöjohtaminen palkkaus ja palkitseminen, työsuhdeasiat 52 v. Minusta HR:ssä on tärkeää olla aktiivinen ja arvostettu osa liiketoimintaa ja tuottaa sitä kautta hyötyä asiakkaalle. Liisa Hytönen Liisa Hytönen FM. Vuosia henkilöstöjoh tajana IT-yrityksessä edustaa ICT -alaa kansainvälinen liiketoimin ta ja henkilöstöjohtaminen kokonaisvaltainen henkilöstöjohtaminen 54 v. Minusta HR:ssä on tärkeää tuoda johtoryhmään henkilöstönäkökulma ja painottaa päätöksissä tavoitteita kvarttaalinäkymää pidemmälle. On myös olennaista, että HR:ssä muistamme itse toimia esimerkkinä, samojen sääntöjen mukaan kuin muunkin liiketoiminnan odotetaan toimivan. 2 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU 2010

3 Mia Norhomaa VTM, konsultti, Accenture Oy edustaa suurta konsulttiyritystä suorituksen ja kompetenssin johtaminen HR-prosessien kehittäminen ja muutosjohtaminen 35 v. Minusta HR:ssä on tärkeää nähdä se osana liiketoimintaa, kehittää yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja yksilöiden osaamisten lisäksi. HR:n kenttä on laaja. Toiminnan tulee kuitenkin aina tukea tehokkaasti organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Strategiselle toiminnalle on annettava (vaadittava) aikaa ja resursseja. Oikein kohdistetulla henkilöstöjohtamisella luodaan kyky muutokseen ja organisaatiolle valmius muuttua maailman mukana. Seija Petrow OTK, varatuomari, neuvottelujohtaja, Valtion Työmarkkinalaitos edustaa julkista sektoria vastaa valtion keskustason virka- ja työehtosopimustoi minnasta ja sen koordinoinnista 56 v. Minusta HR:ssä on tärkeää, että työn ilo ja tekemisen laatu varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tämä on avain tuloksellisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Työn mielekkyys säilyy ja kasvaa. Johtamisella varmistetaan tila tehdä ja onnistua siinä, mitä tehdään. Hannu Sivula VTM, henkilöstöjohtaja, Wärtsilä Oyj edustaa kansainvälistä konepajateollisuutta kokonaisvaltainen henkilöstöjohtaminen 43 v. Minusta HR:ssä on tärkeää jatkuva uusiutuminen ja kehittäminen. HR ei ole olemassa itseään varten, vaan tuottamassa lisäarvoa organisaatiolle. HR ei myöskään ole itsenäinen toiminto tai tieteenala, vaan riippuvainen muista. Monitahoisuus tarjoaa HR:lle ainutlaatuisen tilaisuuden olla organisaation yhdistäjä. Tilaisuuden hyödyntäminen edellyttää avoimuutta muutokselle ja kykyä luoda palasista enemmän kuin osiensa summa. Janne Tienari KTT, professori (mvs), Aalto-yliopisto edustaa akateemista maailmaa kansainvälinen henkilöstö johtaminen, moninaisuu den johtaminen erityisesti monikansallisten yritysten toiminnan opetus ja tutkimus 43 v. Minusta HR:ssä on globaalin talouden oloissa ensiarvoisen tärkeää huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Erityisen oleellinen asia on nykyisin pitää huolta ihmisten uudistumiskyvystä ja luovuudesta. Niiden avulla luodaan pitkäjänteistä menestystä ja lisäarvoa. Myös tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja yhteistoiminnan edesauttaminen on mielestäni menestyksen edellytys - ja tärkeä johtamisen ja esimiestyön tehtävä. Moninaisuuden ja erilaisuuksien johtaminen tulee varmasti myös Suomessa tulevaisuudessa korostumaan. HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU

4 HENRYn palvelut ja tuotteet 2010 pähkinänkuoressa JÄSENVIESTINTÄ HENRYn jäsentiedote välittää ajankohtaista tietoa HEN- RYn ja henkilöstöjohtamisen kotimaisista ja kansainvälisistä tapahtumista, tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Jäsentiedote julkaistaan 12 kertaa vuoden aikana sekä painettuna että sähköisenä versiona. Pikaviestejä ja kutsuja jäsenistölle lähetetään aika ajoin myös sähköpostilla. Internet-sivuja www. henryorg.fi ja erityisesti HENRYn tapahtumakalenteria kannattaa seurata. Työn Tuuli -aikakauskirja julkaistaan kaksi kertaa vuonna 2010, ensimmäinen keväällä ja toinen syksyllä. Julkaisu käsittelee henkilöstöjohtamisen ja työelämän ajankohtaisia asioita HENRYn vuositeemaan kytkeytyen. Jos sinulla on ideoita artikkeleiksi tai kirjoittajiksi, ota yhteyttä HENRYn toimistoon, Leena Maliniin tai toimitusneuvoston jäseniin. INTERNET JA EXTRANET HENRYn extranetissä voit päivittää jäsentietosi (NettiHenrix) ja löytää myös henryläisten kollegojesi yhteystiedot. Extranetissa julkaistaan myös HENRYn jaosten ja aluejaosten ohjelmasuunnitelmat ja vetäjien yhteystiedot. Kotisivuillamme on myös joukko HR-ammattilaiselle hyödyllisiä internetlinkkejä. Henkilöstöjohtamisen vuosikirja 2010:ssa julkaistaan henkilöstöjohtamiseen ja kehittämiseen liittyviä artikkeleita ja tilastotietoa. Vuosikirja palvelee samalla HENRY Foorumi tapahtumajulkaisuna. Julkaisu tuotetaan yhteistyössä AMT Hakemistot oy:n kanssa ja ilmestyy syksyllä Riittävän hyvät henkilöstökäytännöt portaaliin on kerätty artikkeleita ja esityksiä, tutkimuksia, kirjallisuutta ja käytäntökuvauksia henkilöstötyön alueelta. Portaalissa on myös henkilöstöalan sanasto- ja terminologiamäärittelyjä ja käännöksiä, englanninkielinen HR -termisanasto sekä työelämälinkkejä. Portaalin oman palautekanavan, henryorg.fi, kautta voit osallistua kehittämistyöhön ja lähettää aineistoehdotuksia, käytäntökuvauksia ja kommentteja. Portaaliin pääset kirjautumalla jäsentunnuksillasi HENRYn extranettiin. Ajankohtaista HR -alalla markkinapaikan palvelusta nettisivuilla voit seurata henkilöstöjohtamiseen, valmennukseen ja koulutukseen liittyvää muuta tarjontaa: lyhytkestoisia seminaareja, tapahtumia, tilaisuuksia ja henkilöstöjohdolle kohdistettuja osallistumiskutsuja koti- ja ulkomailla. Jos olet tilaisuuksien ja seminaarien järjestäjä, voit ilmoitella niistä tällä maksullisella markkinapaikalla. Ilmoitusvaraus on voimassa kuukauden kerrallaan. Lue HENRYn rekrytointi-ilmoitukset ja saat tietoa avoinna olevista tehtävistä ja uusista ammatillisista haasteista. Jäsenneuvonta: toimisto palvelee jäseniä mahdollisuuksien mukaan antamalla ja välittämällä tietoa, yhteyksiä ja tukea erilaisissa ammatillisissa kysymyksissä. KOULUTUS, KEHITTÄMINEN, VERKOSTOITUMINEN HENRY Foorumi 2010 tapahtuma järjestetään Hotel Crowne Plazassa Helsingissä. Aihepiiriltään fokusoitu henkilöstöalan laaja konferenssi tarjoaa yhden päivän aikana runsaan osaamispaketin ja on vuoden tärkein henkilöstöammattilaisten ja esimiesten kohtaamispaikka. Maksullisen tapahtuman teema ja alateemat kytkeytyvät HENRYn vuositeemaan. Seminaarit, tietoiskut, yritysvierailut HENRYn seminaarien tavoitteena on tarjota jäsenille nopea, edullinen ja korkeatasoinen tapa päivittää tietonsa alan ajankohtaisista kysymyksistä. Se on myös tapa tukea verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa jäsenten kesken. Osa seminaareista järjestetään yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Suurin osa seminaareista on jäsenille maksuttomia. HENRYn maksuttomia tietoiskuja ja yritysvierailuja järjestetään yksi tai useampia kuukausittain. Seuraa HENRYn tapahtumakalenteria, jäsenkirjeitä sekä pikatiedotteita. Voit myös ehdottaa HENRYn toimistolle jäsentilaisuuden järjestämistä omaan yritykseesi. Pitkäkestoinen HR-valmennus Henkilöstöalan pitkäkestoista koulutusta ja valmennusta järjestetään yhteistyössä yliopistojen ja yksityisten koulutusorganisaatioiden kanssa. Pitkäkestoisen koulutuksen tarjontaa suunniteltaessa pyritään varmistamaan se, että henkilöstöalan ja johtamisen koulutusta on tarjolla jäsenkunnan erilaisiin kehittymistarpeisiin. Vuonna 2010 on tarjolla mm. seuraavia valmennusohjelmia: - Strategisen henkilöstöjohtamisen tutkinto-ohjelma (JTO), - Strategisen palkitsemisen tutkinto-ohjelma (JTO) - Executive HR - ohjelma (HSE Executive Education Oy) - Henkilöstöpäällikön tutkinto (Markkinointi-instituutti Oy) - Henkilöstöassistentin tutkinto (Markkinointi-instituutti Oy) - HR-assistentin koulutusohjelma (Infor) - Henkilöstönkehittäjän valmennusohjelma (Infor) Katso lisätietoa koulutus- ja tutkinto-ohjelmista tämän jäsentiedotteen kohdasta Pitkäkestoinen ja muu HR-koulutus. HENRYn jaokset on monille jäsenille syy liittyä HENRYn jäseneksi ja osallistuminen jaostoimintaan on vilkasta. Jaosten 4 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU 2010

5 perusajatuksena on yhteinen oppiminen ja jäsenten keskinäinen vuorovaikutus aktiivisessa pienryhmässä. Nykyiset jaokset ja niiden vetäjät löydät HENRYn extranetistä. Voit myös ehdottaa uuden jaoksen perustamista. Jaostoiminnan pelisäännöt ja perustamisedellytykset löydät myös extranetistä. Aluejaostoimintaa järjestetään Tampereella, Turussa, Oulussa, Vaasassa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Hämeenlinnassa. Yhteystiedot löydät extranetistä. HENRYn pitkän tähtäyksen kehittymistavoitteena on olla valtakunnallisesti toimiva ja tunnettu yhdistys. Kansainvälinen toiminta HENRY on mukana aktiivisesti henkilöstöalan kansainvälisessä toiminnassa. Joka vuosi järjestetään useampia matkoja kansainvälisiin konferensseihin. Tarkempia tietoja löytyy jäsenkirjeestä sekä nettisivuilta. Vuonna on mm. seuraavia konferensseja: Northern European Exchange Meeting (NEEM) Noordwijk, Hollanti IFTDO:n konferenssi Lontoo, Englanti (järjestäjä CIPD, UK) The WFPMA World Conference Montreal, Kanada Uusien jäsenten perehdytys - aamiaistilaisuuksia, HEN- RYn suvipäivä ja muita sosiaalisia tilaisuuksia järjestetään vuoden mittaan, ja niistä tiedotetaan jäsenkirjeissä ja sähköpostilla. HENKILÖSTÖJOHTAMISEN LAADUN KEHITTÄMINEN Henkilöstöjohtamisen Benchmarking vertailun tavoitteena on saada aikaan entistä tiiviimpi HR-kytkentä organisaation strategisiin päämääriin. Tavoitteena on myös organisaation toiminnan kehittäminen. Käytännössä tämä tapahtuu vertaamalla oman yrityksen tunnuslukuja ja menettelykuvauksia muiden organisaatioiden vastaaviin tietoihin. Vertailu on maksullinen palvelutuote ja käynnistyy alkutalvesta Lisätietoja osallistumisesta saat toimistosta ja kotisivuilta. Henkilöstöteko kilpailu, ILMARINEN palkinto HENRY ry järjestää ja organisoi vuosittain Vuoden henkilöstöteko -kilpailun (ILMARINEN palkinto), jolla halutaan kannustaa organisaatioita kehittämään työyhteisöä ja hyvinvointia työpaikoilla. Palkinto, euroa, myönnetään hakemusten perusteella. Palkittavan henkilöstöteon arvioi HENRYn hallituksen nimeämä arviointiraati ja päättää hallituksen kutsuma tuomaristo. Voisiko sinun yrityksesi osallistua kilpailuun? HENRY-merkki on henkilöstövalmennuksen laatumerkki, jonka HENRY voi hakemuksesta myöntää koulutuksen järjestäjälle. HENRY-merkin tavoitteena on kohottaa henkilöstövalmennuksen laatutasoa ja samalla antaa koulutusorganisaatiolle markkinointikeino viestiä laadukkaasta työstä. Merkkiä voi hakea sekä yritys sisäiselle valmennukselle tai koulutusorganisaatio pitkäkestoiselle koulutusohjelmalle tai ohjelmakokonaisuudelle, jonka suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on noudatettu hyvän koulutuksen kriteerejä. Tarkempia tietoja kriteereistä ja hakumenettelystä löydät HENRYn nettisivuilta. HENRY-merkin myöntämisestä päättää koulutuksen asiantuntijoista muodostettu raati. Paras HR-gradu -kilpailu HENRY jakaa vuosittain euron suuruisen tunnustuspalkinnon parhaalle henkilöstöjohtamista ja henkilöstötyötä käsittelevälle pro gradu-tasoiselle opinnäytetyölle. Palkittavalta työltä edellytetään innovatiivisuutta, uutta ja tuoretta näkökulmaa alan keskusteluun sekä laadukasta tutkimuksen toteutusta. Palkittava työ voi olla empiirinen tai käsitteellinen tutkimus. HENRYn vuotuinen palkkavertailu on osoittautunut henkilöstöjohtajan erinomaiseksi työkaluksi. Vertailutiedot kerätään osallistuvista yrityksistä ja organisaatioista lokakuun palkkatiedoista, ja tulokset julkaistaan joulukuun puolessa välissä. Palkkavertailu on maksullinen palvelutuote. Lisätietoja saat toimistosta ja nettisivuilta. Työnohjaus ja Coaching HENRYn piirissä työnohjausta toteuttavat HENRYn jäsenet, jotka ovat suorittaneet pitkän työnohjaajakoulutuksen ja/tai joilla on kokemusta ja syvällinen perehtyneisyys työnohjaukseen. HENRYn nettisivuilla on palveluhakemistossa oma rekisteri henryläisistä työnohjaajista. Mentorointi HENRYn piirissä toimii joukko mentoroinnin ammattilaisia sekä myös henkilöitä, jotka pitkän ja syvällisen henkilöstöjohtamisen kokemuksensa pohjalta pystyvät ja haluavat toimia mentoreina. Suunniteltua mentortoimintaa järjestetään HENRY Fellows- jaoksen ja nuorten henkilöstöammattilaisten jaosten jäsenten kesken. Tutkimus ja kehittäminen HENRY tekee tutkimusyhteistyötä akateemisten toimijoiden, useiden tutkimusorganisaatioiden ja henkilötöalan sisar- ja kattojärjestöjen kanssa. HENRY toteuttaa HRS Barometrin ensimmäistä kertaa Barometrin tavoitteena on tarjota jäsenille tutkimuspohjaista tietämystä henkilöstöjohtamisen kehittymisestä Suomessa (jäsenpalvelu). Lisätavoitteena on edistää HENRY:n tunnettuutta ja näkymistä. Hankkeella edistetään myös verkostoitumista merkittävien toimijoiden kanssa, jotka samalla edistävät hankkeen toteuttamista että tulosten levittämistä (esim. EK, TEM, JTO, SEFE, AKAVA, yliopistot). Henkilöstöjohtamisen maailmanjärjestö The World Federation of People Management (WFP- MA) ja The Boston Consulting Group (BCG) toteuttavat yhteistyössä maailmanlaajuisen HR-kyselyn Creating People Advantage. Kysely toteutetaan myös HENRYn jäsenkunnassa. Tuloksista raportoidaan HENRYn viestintäkanavissa kesällä Tutkimusyhteistyön tavoitteena on, että tulokset hyödyttävät jäseniä. Tutkimustuloksia julkaistaan HENRYn julkaisuissa ja erillisissä tutkimus-tulosseminaareissa sekä Riittävän hyvät henkilöstökäytännöt -portaalissa. HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU

6 Tutkimusten lisäksi HENRY on mukana kotimaisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa, joista vuonna 2010 toteutetaan mm käynnistynyt Moniverkko-hanke (ESR) yhteistyössä Helsingin Yliopiston Koulutus- ja Kehittämiskeskus Palmenian ja Diversa Consulting n kanssa jatkuu Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien ja työnantajien verkostoitumista, maahanmuuttajien työelämätaitoja ja esimiesten monimuotoisen rekrytoinnin taitoja mm. työpajoin ja verkostotapaamisin. Mukana on myös monia suomalaisia julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita. - CICERO Learning ja HENRY ry selvittävät v yhteistyössä työelämän oppimis- ja osaamishaasteita. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla pyritään kohdentamaan kognitiivista tutkimusta työelämän ongelma-alueille, löytämään uusia menetelmiä ja tapoja kehitä työelämää ja ihmisten työkykyä tiedollisesti yhä vaativammassa työympäristössä ja löytämään erityisesti aivotutkimuksen kautta uutta tietämystä työkyvyn ylläpitoon. JÄSENETUUDET HENRY on neuvotellut jäsenilleen erikoishintoja ja alennuksia mm. koulutuksesta, alan ammattikirjallisuudesta, eri tilaisuuksista ja tapahtumista sekä majoituksesta. Kerromme niistä lisää helmikuun jäsentiedotteessa. Yksityiskohdat vuosi- ym. yhteistyösopimuksista ja toimintaohjeet alennuksen saamiseksi löydät myös kotisivuiltamme fi>jäsenyys>henkilöjäsen tai seuraamalla jäsenkirjeen ilmoituksia uusista sopimuksista. HENRYn kotisivuilla on palautekanava: lähetä palautetta sekä kehitysideoita. Uudistunut Henkilöstöjohtamisen Benchmarking vertailu 2010 Olemme uudistaneet Henkilöstöjohtamisen Benchmarking vertailua saatujen palautteiden ja kokemusten pohjalta. Vertailussa mukana olevat yritykset voivat tästä eteenpäin itse valita haluamansa tunnusluvut. Menettelykuvauksista annetaan vain ne helmet, joista on jo olemassa tuloksia ja parannusta toimintaan. Tämä vähentää todella paljon työtä vertailuun osallistujalta. Raportin uutena piirteenä on palautekeskustelu asiantuntijan kanssa. Ilmoittautuminen vertailuun on käynnissä Lisätietoja HENRYn toimistolta: Kirsi Ristimäki, (09) , Sami Naapuri, (09) , Pitkäkestoinen ja muu HR-koulutus 2010 HENRY suunnittelee ja järjestää yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa henkilöstöalan täydennyskoulutusta. Vuonna 2010 on tarjolla mm. seuraavia valmennus- ja tutkinto-ohjelmia. Voit tutustua koulutusohjelmiin myös HENRYn pääsivulta avautuvan Yhteistyö-valikon kautta: PALKITSEMISEN TUTKINTO-OHJELMA Työmarkkinoiden suunnanmuutos keskitetyistä ratkaisuista paikallisiin sopimisiin synnyttää entistä enemmän yritys- ja suhdannekohtaisia palkitsemismalleja ja sopimisia. Tämä lisää palkkausasioiden osaamistarvetta, kun mm. palkankorotukset sovitaan yrityksissä. Lähtökohtana tässä ohjelmassa on oppia rakentamaan kokonaisuus, joka on yrityksen johtamisideologian mukainen. Ohjelman aikana paneudutaan seikkaperäisesti palkitsemiseen, sen kytkemiseen osaksi liiketoiminnan kokonaisuutta ja tavoitteita sekä henkilöstön kannustamiseen. Ohjelma on kehitetty yhteistyössä ryhmässä, jossa on ollut mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK, HENRY, Siemens, Teknologiateollisuus ja Teknillinen Korkeakoulu. Tervetuloa mukaan oppimaan, ohjelma alkaa Lisätietoja antavat Antti Mähönen, puh , antti.mahonento.fi, Martti Helsilä, Pirkko Halli, tai Niilo Hakonen, Lisätietoa tutkinto-ohjelmasta osoitteessa 6 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU 2010

7 STRATEGISEN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA Strategisen henkilöstöjohtamisen tutkinto-ohjelma kattaa strategisen henkilöstöjohtamisen kaikki elementit, perehdyttää alan viimeisimpään tietoon, esittelee uusia käytäntöjä ja tuoreita menetelmiä innostavasti ja osallistavasti. Ohjelman aikana käyt dialogia vahvan ammattilaisverkoston ja oman pienryhmämentorin kanssa, sovellat oppimaasi käytännön kehittämisprojektin muodossa ja pääset kuulemisen lisäksi kokemaan, tekemään, soveltamaan ja vuorovaikuttamaan. Ohjelma on HENRY:n akreditoima ja sille on myönnetty HENRY-merkki, henkilöstökoulutuksen laatustandardi. Tervetuloa mukaamme, ohjelma alkaa Lisätietoja antaa Sari Salojärvi, puh , Marjaana Suutarinen, puh , Ks. esite ja lisätiedot HRM- ja HRD-ohjelmat HRM - Henkilöstöjohtaminen ja HRD - Henkilöstön kehittäminen Lisätietoja osoitteessa HENKILÖSTÖKEHITTÄJÄN VALMENNUSOHJELMA (11 pv) alkaa ja päättyy Inforin ja Johtamistaidon Opiston, JTO:n, monipuolinen yhteistyöohjelma henkilöstön kehittämisen ammattilaisille. Ohjelma tarjoaa hyvän kokonaiskuvan henkilöstön kehittämisestä, uusia näkökulmia ja käytännön ratkaisumalleja henkilöstön kehittämistyöhön sekä mahdollisuuden oman kollega- ja asiantuntijaverkoston rakentamiseen. Osallistujat saavat ohjelman aikana tehtävälle projektityölle henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen. Ohjelmaan sisältyy myös johtamis- tai yhteistyökäyttäytymisen arviointi ja palaute (JTO:n arviointi). Ohjelman hyväksytysti suorittaneet saavat osallistumisestaan todistuksen sekä JTO:n ja Inforin myöntämän Henkilöstönkehittäjän diplomin. Lisätietoja: apulaisjohtaja Hanna Salminen, p , koordinaattori: Katarina Toivola, p , Tiedustelut sähköpostitse: HR-ASSISTENTIN KOULUTUSOHJELMA (8 pv) alkaa ja päättyy Käytännönläheinen koulutusohjelma niille HR-ammattilaisille, jotka ovat uransa alussa ja tähtäävät henkilöstön kehittämistehtäviin. Ohjelma antaa hyvät perustiedot henkilöstötyön ja erityisesti henkilöstön kehittämisen avainalueista, niiden suunnittelusta ja hyvistä toteutuksista. Koulutusohjelma tarjoaa tehokkaan foorumin myös verkostoitumiseen, työkäytäntöjen vertailuun ja kokemusten vaihtoon. Ohjelman hyväksytysti suorittaneet saavat osallistumisestaan todistuksen sekä Inforin myöntämän HR-assistentin diplomin. Lisätietoja: apulaisjohtaja Hanna Salminen,p , Koordinaattori: Katarina Toivola, p , Tiedustelut sähköpostitse: EXECUTIVE HR -OHJELMA (10 PV) Kestävää kilpailuetua strategisella henkilöstöjohtamisella Kenelle: Ohjelma on suunnattu henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen ammattilaisille, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä johdon kanssa tai siirtyvät lähiaikoina vaativiin, johtoryhmätasoisiin henkilöstötehtäviin. Mitä: Ohjelman johtavana ajatuksena on HR:n ja johdon strateginen kumppanuus ja miten kumppanuudelle rakennetaan parhaat edellytykset haasteellisessa toimintaympäristössä. Ohjelmassa hyödynnetään monimuotoisia oppimismenetelmiä kuten asiantuntijapuheenvuoroja, ryhmäcoachingia ja työpajatyöskentelyä. Laajuus: Valmennusprosessi kestää kahdeksan kuukautta. Ohjelma koostuu 10 kontaktipäivästä ja jaksojen välillä tapahtuvasta työskentelystä. Valmennus alkaa syyskuussa 2010 ja jatkuu huhtikuuhun Ilmoittautuminen päättyy Lisätiedot: Ohjelmajohtaja, henkilöstöpäällikkö Mari Rauhala p , HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU

8 MUITA KOULUTUSOHJELMIA: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN TUTKINTO (11 pv) Organisaation strategian toteuttaminen edellyttää näkemyksellisyyttä myös henkilöstöhallinnolta. Henkilöstöpäällikön tutkinnossa perehdyt, miten HR voi tukea liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. Koulutusohjelma syventää henkilöstöhallinnon osaamistasi ja jäsentää HR-kokonaisuutta samalla käytännönläheisesti. Tutkinnossa tarkastelet toimivaa ja tuloksellista henkilöstöhallintoa liiketoiminnan, työlainsäädännön ja talouden näkökulmista sekä pohdit tulevaisuuden haasteita HR-työssä omaan organisaatioosi peilaten. Henkilöstöpäällikön tutkinto sopii: * henkilöille, jotka vastaavat organisaation henkilöstöhallinnosta * henkilöille, jotka toimivat henkilöstöhallinnon tehtävissä ja haluavat syventää osaamistaan ottaakseen entistä suurempaa vastuuta henkilöstöhallinnosta * jatko-ohjelmaksi henkilöstöassistentin tutkinnon suorittaneille, jotka ovat siirtymässä vastuullisempiin henkilöstöhallinnon tehtäväviin Tavoitteet: Koulutusohjelman tavoitteena on syventää opiskelijan henkilöstöhallinnon asiantuntijuutta niin, että hän pystyy suuntaamaan ja kehittämään henkilöstöhallinnon toimintoja tulemaan organisaation perustehtävää ja sen tavoitteiden saavuttamista. Koulutus kehittää: * valmiuksia nähdä henkilöstöhallinnon merkitys, tehtävät ja mahdollisuudet koko organisaation toiminnan tukena * varmuutta ja valmiuksia vastuullisiin henkilöstöhallinnon tehtäviin * keinoja suunnitella ja toteuttaa henkilöstöhallinnon toimintaa kokonaisuutena Seuraava ohjelma alkaa ja päättyy kesäkuussa Lisätietoja löydät internetistä osoitteesta Yhteyshenkilöt Markkinointi-instituutissa: koulutuspäällikkö Irmeli Kalliosalmi, p ja koulutussihteeri Leila Karvinen, p HENKILÖSTÖASSISTENTIN TUTKINTO (6 pv) Kehittämällä omaa HR-osaamistasi voit tuoda tärkeää lisäarvoa työnantajallesi. Markkinointi-instituutin tarjoaman henkilöstöassistentin tutkinnon kautta luot kokonaiskuvan henkilöstöhallinnosta, sen tehtävistä ja roolista organisaatiossa. Käytännönläheisen koulutuksen kautta kehität osaamistasi ja ammattitaitoasi laaja-alaisesti henkilöstöhallinnon parissa. Perehdyt työlainsäädännön ja työsuhdeasioiden luomiin raameihin ja paneudut toimintoihin, joilla rakennetaan toimivaa työyhteisöä ja tuloksekasta toimintaa. Osaamispääomasi karttuu HR-toiminnoissa, ja sen vaikutukset kumuloituvat koko organisaatioon. Kenelle Koulutusohjelma on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitaville, kuten * henkilöstöassistenteille ja -sihteereille * palkanlaskijoille * toimistosihteereille Koulutus sopii hyvin täydennyskoulutukseksi myös muissa tehtävissä toimiville, joiden työtehtäviin kuuluvat myös henkilöstöasiat sekä sellaisille, jotka ovat siirtymässä henkilöstöhallinnon tehtäviin. Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva henkilöstöhallinnon kentästä ja siihen kuuluvista osa-alueista. Opiskelu antaa valmiudet henkilöstöasioiden käytännön toteutukseen, suunnitteluun ja kehityshankkeisiin osallistumiseen. Koulutusohjelmassa perehdytään myös keskeisiin työsuhdetta sääteleviin lakeihin. Seuraava ohjelma alkaa ja seuraava lokakuussa Lisätietoja löydät internetistä osoitteesta Yhteyshenkilöt Markkinointi-instituutissa: koulutuspäällikkö Irmeli Kalliosalmi, p ja koulutussihteeri Leila Karvinen, p HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU 2010

9 Tuoretta tietoa alan markkinapalkkatasosta Palkkavertailu 2009 Palkkavertailuraportit viime lokakuun palkoista ovat valmistuneet ja toimitettu osallistujille joulukuussa. Valtakunnallisesta raportista poimitut HR-alan tehtävien mediaanipalkat olivat seuraavat: Säännöllinen verotettava kuukausiansio luontoisetuineen pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2009 Tehtävänimike Mediaanipalkka e/kk Henkilöstöjohtaja 1 (henkilöstöä yli 800 hlöä tai liikevaihto yli 84 milj Henkilöstöjohtaja Henkilöstöpäällikkö 5101 Työsuhdepäällikkö 4531 Henkilöstön kehittämispäällikkö 4408 Henkilöstösuunnittelija 3445 Henkilöstöasiainhoitaja 3220 Henkilöstöassistentti / -sihteeri 2763 Raportin tietojen pohjana on palkkatietoa 71 organisaatiosta eri toimialoilta. Vertailtavia tehtäviä on kaikkiaan noin 150. Raportit on tarkoitettu vain osallistujille, mutta yllä olevat HR-tehtävien mediaanipalkat julkaistaan myös HENRYn palkkavertailusivuilla. Jo vuoden 2010 palkkavertailuun on mahdollisesti tulossa jotakin uudistusta, vertailun täydellinen uudistaminen käynnistetään heti alkuvuodesta. Palkkavertailuun ilmoittautumista voi tiedustella sähköpostitse tai ilmoittautua suoraan palkkavertailusivujen ilmoittautumislomakkeella keväämmällä. Ovathan yhteystietosi ajantasalla? Vuoden 2010 jäsenmaksut laskutetaan tammikuun aikana. Jos olet vaihtanut/vaihtamassa työpaikkaa tai muuttanut/muuttamassa, olethan muistanut päivittää tietosi rekisteriimme? Voit tarkistaa tietosi kirjautumalla extranettiin osoitteessa Käyttäjätunnus on rekisterissämme oleva sähköpostiosoitteesi. Salasana on syntymäaikasi muodossa esim (pisteillä erotettuna, ilman etunollia, koko vuosiluku). Jos olet vaihtanut salasanasi ja unohtanut sen, voit tilata sen sähköpostiisi HENRYn etusivulta (www.henryorg.fi ) vasemmalta palkista Unohtuiko salasana? toiminnolla. Voit myös lähettää yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen henryorg.fi. Markkinointieurot tehokäyttöön HENRYn jäsentiedotteen liitteissä Kiristynyt taloudellinen tilanne ei vähennä markkinoinnin tarvetta, usein päinvastoin. Ilmoittelu HENRYn painetussa jäsentiedotteessa on ainutlaatuinen tilaisuus ja helppo tapa näkyä yli 2800 henkilöstöalan päättäjälle. Jäsentiedotteeseen voi ostaa liitepaikan tai varata musta-valko ilmoituksen. Jos työnantajasi tuote-palvelusalkun strategisesti tärkeä kohderyhmä on HR-ammattilaiset, jokainen jäsentiedotteen vastaanottaja on potentiaalinen asiakkaasi. Jos etsit henkilöstötehtäviin osaavaa ammattilaista, rekrytointi-ilmoitus liitteenä HENRYn jäsentiedotteessa yleensä tuottaa rekrytoijalle nopeasti nipun korkeatasoisia hakemuksia, mikä vähentää yrityksesi rekrytointikuluja sekä prosessiin käytettävää aikaa. Liitepaikkoja on vain kolme per jäsentiedote, mikä takaa suuren näkyvyyden kohderyhmässä. Rekrytointiliitteiden määrää ei ole rajoitettu. Ilmoitusliitteen suunnittelet ja painatat itse, joten saat samalla viestittyä yrityksesi työnantajakuvaa ja brändiä. Jäsenkirjeen paperiversio postitetaan jokaiselle jäsenelle heinäkuuta lukuunottamatta kerran kuussa. Liitepaikkojen ja pikkuilmoitusten hintoihin sekä varaustilanteeseen ja aineistotakarajoihin voit tutustua HENRYn kotisivuilla: tuotteet ja palvelut > jäsentiedotteessa ilmoittelu. Samasta paikasta löydät myös sopimuslomakkeen, jolla voit kiinteästi varata sopivimman ilmoitustilan. Lisätietoja: Kirsi Haakana, tai HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/TAMMIKUU

Yritys - henkilöstön voimavara

Yritys - henkilöstön voimavara Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Yritys - henkilöstön voimavara Kun runsaat 20 vuotta sitten siirryin ekonomistitehtävistä järjestömaailmassa henkilöstötehtäviin yritysmaailmaan, HR:n käytetyin iskulause

Lisätiedot

Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky?

Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky? Taloudellisen taantuman syveneminen siitä huolimatta, että valon

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja

Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR innovaatioiden tukena Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja HR:n tilasta, toimivuudesta ja kustannuksista on saatavilla. Vertailuanalyysillä on helppo selvittää mitä

Lisätiedot

Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto?

Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto? Monessa eri toiminnoissa puhutaan tänä päivän ennakoivasta työstä. Markkinoinnin tulee ennakoida tulevia

Lisätiedot

Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema

Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema Kun vuosi sitten päätimme valita HEN- RYn tämän vuoden teemaksi Vaihtuva Johtajuus, tiesimme, että tämä aihe saa aikaan

Lisätiedot

Yrityksissä on tänä päivänä vahva

Yrityksissä on tänä päivänä vahva Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus ja sen mittaamisen haasteet Yrityksissä on tänä päivänä vahva usko siihen, että hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa positiivisesti

Lisätiedot

Työmarkkinoiden joustavuus testataan

Työmarkkinoiden joustavuus testataan Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työmarkkinoiden joustavuus testataan Työmarkkinoiden pyöriä pyörittää - tai pysäyttää - tällä hetkellä ilmiöt ja tekijät, jotka ovat keskenään ristiriitaisia ja juuriltaan

Lisätiedot

Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan

Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HENRY 20 vuotta! Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan mikä tahansa vuosi, vaan HENRYn 20-vuotisjuhlavuosi. Kahdenkymmenen vuoden aikana HENRY on rakentunut hyvälle perustalle

Lisätiedot

Palavasilmäiset työntekijät haussa

Palavasilmäiset työntekijät haussa Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Palavasilmäiset työntekijät haussa Tulevaisuuden yritysmaailman voittajia ovat ne, joilla on palavasilmäisimmät työntekijät. Muun muassa tämän lausahduksen kuulin Millenium-teknologiaseminaarissa

Lisätiedot

Mistä hyvä työelämä on tehty?

Mistä hyvä työelämä on tehty? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Mistä hyvä työelämä on tehty? Suomessa pyritään Euroopan parhaaseen työelämään vuoteen 2020 mennessä. HENRY ry:n HR Barometrissa v. 2013 nousivat henkilöstöjohtamisen haasteiksi

Lisätiedot

Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat

Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat H e n k i l ö s t ö j o h d o n r y h m ä H E N R Y r y Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat HENRY teetti uusitun jäsentyytyväisyystutkimuksensa viime vuoden lopulla, ja uusi hallitus jatkaa

Lisätiedot

Kaukaa katsoen näkee selvemmin.

Kaukaa katsoen näkee selvemmin. Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kaukaa katsoen näkee paremmin: HENRYn brändistä Osallistuin huhtikuussa ensi kertaa virolaisen sisaryhdistyksemme PA- REn henkilöstöjohtamisen konferenssiin Tartossa. Oli

Lisätiedot

marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote

marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote Nyt kun finanssitalouden tsunami on pyyhkäissyt yli mantereiden, on reaalitalouden lama jo ovella. Tämä merkitsee väistämättä sitä, että HR:n

Lisätiedot

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry JOHTAMINEN - LEADERSHIP Voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu Kun hiljattain sain kysymyksen voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu, oli helppo vastata: KYLLÄ. Tutkimukset

Lisätiedot

Tähdet, joukkue ja voittaminen

Tähdet, joukkue ja voittaminen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Tähdet, joukkue ja voittaminen Erityisesti talouden taantumissa tuntuu olevan muotia etsiä syntyjä syviä abstrakteista maailmanselityksistä. Kuitenkin juuri tällaisina aikoina

Lisätiedot

Verkostoitumista ja osaamista

Verkostoitumista ja osaamista Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Verkostoitumista ja osaamista Olen toiminut HENRY ry:n Tampereen aluejaoksen vetäjänä yli viisi vuotta. Aluejaostoiminta tuo valtakunnallisen HENRYn lähemmäksi ja tutummaksi

Lisätiedot

Jostain syystä näissä mainituissa koulutuksissa. Minulla on ollut ilo suunnitella ja toteuttaa. Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen

Jostain syystä näissä mainituissa koulutuksissa. Minulla on ollut ilo suunnitella ja toteuttaa. Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Ajatuksia koulutuksesta Mitä tämä oikein on? Miten tämä muka liittyy meidän työhön? Mä en tajua tästä mitään! Näillä kommenteilla avasi yksi osallistuja oman osallistumisensa

Lisätiedot

Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa!

Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa! Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa! Toivon, että jokaisella HENRYn jäsenellä on ollut mahdollisuus kesän aikana irtiottoon arjesta. On tärkeää ladata omia akkujaan,

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

VUODEN HENKILÖSTÖTEKO 2007 Ilmarinen palkinto

VUODEN HENKILÖSTÖTEKO 2007 Ilmarinen palkinto Uudista & Uudistu 2007 IHMINEN YTIMESSÄ WANHA SATAMA 26.-27.9.2007 Vuoden tärkeimmän henkilöstö- ja koulutusalan konferenssi- ja näyttelytapahtuman ohjelmasuunnittelu ja yhteistyöneuvottelut ovat hyvää

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

Kohtaamisia ja vuoropuhelua

Kohtaamisia ja vuoropuhelua Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kohtaamisia ja vuoropuhelua Vuoropuhelu on henkilöstöjohtamisen ydin ja sielu. Kun dialogi toimii, on olemassa yhteys ihmistasolla, kirjoitti toimittaja Raija Rautiainen

Lisätiedot

Henryn kevätkokous 28.3.2007. Uudista & Uudistu 2007. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu 2007. HENRY-tilaisuudet ja -tietoiskut

Henryn kevätkokous 28.3.2007. Uudista & Uudistu 2007. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu 2007. HENRY-tilaisuudet ja -tietoiskut Henryn kevätkokous 28.3.2007 HENRYn kevätkokous pidetään keskiviikkona 28.3.2007 klo 17 Postitalossa kokoustilassa K2, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Omaa työtä, täyttä elämää Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysyntä on lähtenyt hetkellisen taantuman jälkeen selkeään nousuun. Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana.

Lisätiedot

huhtikuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote

huhtikuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote huhtikuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote Muutama sana kotoa ja työelämästä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Viime aikoina olen miettinyt hyvin inhimillisiä asioita, muun muassa yhtäläisyyksiä

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet

Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet Ketjuissa monet asiat voidaan hoitaa keskitetysti saavuttaen suuren toimijan etuja yksittäisten yrittäjien saataville. Sampo

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot