Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, johtaja, UniComm Consulting, LLC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, johtaja, UniComm Consulting, LLC"

Transkriptio

1 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Tietoja siitä, kuinka vaikeaan taloustilanteeseen voidaan reagoida ennakoivasti yhdistetyn viestinnän ansiosta ja kuinka yritys voi valjastaa nämä keinot käyttöönsä Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, johtaja, UniComm Consulting, LLC Päivitetty elokuussa 2009

2 ii Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Tiivistelmä Yritystoiminnan luonteeseen kuuluu, että kustannuksia pyritään aina pienentämään ja resurssien käyttöä optimoimaan. Vaikeassa taloustilanteessa tarve on pakottavampi kuin koskaan. Tässä asiakirjassa kerrotaan potentiaalisista säästöistä, jotka voivat ylittää dollaria vuodessa tuhatta työntekijää kohden. Säästöt toteutetaan ottamalla Microsoftin yhdistetty viestintä käyttöön liiketoiminnassa ja IT toiminnoissa. Yhdistetty viestintä (Unified Communications, UC) on uudenlainen viestintämenetelmien ja ratkaisujen malli, jonka ansiosta kustannuksissa ja resursseissa voidaan saavuttaa sekä välittömiä että pitkäaikaisia säästöjä. Viestintään perustuvat liiketoiminnot ovat perinteisesti olleet pääosin käsityötä ja alttiita viivästyksille sekä edellyttäneet usein vaihtoehtoisten menetelmien etsimistä. Yhdistetyn viestinnän ansiosta näitä viestinnän vaiheita voidaan nyt tehostaa ja täydentää ohjelmistoilla, jolloin kustannukset pienenevät ja tulokset paranevat. Tässä asiakirjassa eritellään säästömahdollisuuksia ja toimia, joista saatavat hyödyt voidaan jakaa kolmeen yleiseen luokkaan: Välittömien kustannusten pienentäminen. Tämä koskee viestintäpalveluita, kuten puhelin ja matkapuhelinlaskuja sekä isännöityjä ääni ja videoneuvotteluja, sekä niihin liittyviä kuluja, kuten matka ja toimistokuluja. Potentiaaliset vuosisäästöt 2,6, miljoonaa dollaria, parhaimmillaan jopa yli 8 miljoonaa dollaria, tuhatta työntekijää kohden. Viestintäinfrastruktuurin yhdistäminen. Toimintakustannukset pienevät, kun erityyppiset ja hajautetut vanhat tuotteet korvataan uusien yhdistetyn viestinnän ratkaisujen integroiduilla toiminnoilla. Potentiaaliset vuosisäästöt ovat noin 0,9 miljoonaa dollaria tuhatta työntekijää kohden. Inhimillisen pääoman hyödyntäminen. tukemalla yksittäisten henkilöiden tuottavuutta, hyödyntämällä työryhmiä ja yhteistyötä sekä hallitsemalla ennalta arvaamattomia riskejä yrityksen hallinnollisilla toimilla ja turvallisella viestinnällä. Potentiaaliset vuosisäästöt yhteensä jopa yli 2 miljoonaa dollaria tuhatta työntekijää kohden. Tässä asiakirjassa ehdotettavien säästötoimien tuotto toteutuu tavallisesti 6 9 kuukaudessa, usein nopeamminkin, kun toimia sovelletaan suuria säästöjä tuoviin käyttötapauksiin. Tällöin puhutaan tuotosta, joka toteutuu yksittäisen vuosibudjetin puitteissa. Ohjeistus, jonka mukaan säästöt on laskettu, perustuu asiakasesimerkkien tietoihin. Kukin yhdistetyn viestinnän säästömahdollisuus määritetään yleisesti. Sen jälkeen on suosituksia toimista, joita voidaan tehdä Microsoftin yhdistettyyn viestintään perustuvan ratkaisujoukon avulla. Tapauskohtaisesti mukana on myös tietoturvan hallintaan tarkoitettuja täydentäviä ratkaisuja: Microsoft Exchange Server 2007 tai Exchange Server 2010 sähköpostin, vastaajan, kalenterien ja yhteystietojen hallinta Microsoft Office Communications Server 2007 R2 VoIP tekniikka, neuvottelutoiminnot (jotka voivat olla ääni, video ja verkkopohjaisia) sekä pikaviesti ja tavoitettavuustoiminnot Microsoft Forefront käyttöoikeuksien ja tietoturvan integroitu suojaus Microsoft System Center järjestelmänhallinta

3 Sisällys Tiivistelmä... ii Taloustilanne vuonna 2009 ja tulevaisuudessa... 1 Mitä yhdistetty viestintä tarkoittaa ja miksi se on tärkeää... 1 Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut... 2 Yhdistetyn viestinnän ratkaisujen kustannusten ja resurssien säästömahdollisuudet... 3 Välittömien kustannusten pienentäminen... 3 Mahdollisuus: matkakulujen pienentäminen... 3 Mahdollisuus: neuvottelupalvelumaksujen pienentäminen... 5 Mahdollisuus: puhelu ja matkapuhelinkulujen pienentäminen... 6 Mahdollisuus: toimistokulujen pienentäminen... 8 Viestintäinfrastruktuurin optimointi... 9 Mahdollisuus: viestintäjärjestelmien yhdistäminen... 9 Mahdollisuus: viestijärjestelmien yhdistäminen ja infrastruktuurin hallinnan optimointi Mahdollisuus: yhdistetyn viestinnän sovelluspakettien yhdistäminen Mahdollisuus: ohjelmistojen käyttöoikeuksien optimointi Inhimillisen pääoman hyödyntäminen ja riskien hallinta Mahdollisuus: henkilökunnan tehokkuuden parantaminen Mahdollisuus: työryhmä ja yhteistyöprojektien tehostaminen...18 Mahdollisuus: tietoturvan yksinkertaistaminen ja suojauksen parantaminen Mahdollisuus: hallinnan ja velvoitteiden noudattamisen yksinkertaistaminen Tiivistelmä Liite A: Erillissovellusten yhdistäminen Liite B: Tietoja tekijöistä... 27

4 1 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Taloustilanne vuonna 2009 ja tulevaisuudessa Maailman taloustilanteen heikentyminen viimeksi kuluneen vuoden aikana luo paitsi uudenlaisia haasteita myös mahdollisuuksia nykypäivän IT ja Line of Business johtajille. Maailman rahoitusmarkkinajärjestelmän romahdukseen liittyvien myllerrysten ja siihen liittyvien epävarmuuksien ja vaikutusten vuoksi aiemmat prioriteetit täytyy sysätä sivuun nopeasti kehittyvien uusien tilanteiden edessä. Taloustilanne on myös aiempaa haastavampi, koska yritykset ovat globaalistuneet huomattavasti viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Osa yhtiöistä on levittäytynyt kaikkialle maailmaan voidakseen hyödyntää entistä edullisempia työvoimareservejä tai tuotantotiloja. Toiset taas laajentavat markkina alueitaan globaalisti Internet pohjaisten kanavien ja kasvavien kansainvälisten mahdollisuuksien tukemana. Monet yritykset ovat laajentaneet jakeluketjujaan ja kumppanuuksiaan maailman eri puolille. Kun toiminta kattaa koko maailman, suojautuminen tietoturvauhkilta ja keskeisten yritystietojen pitäminen suojattuina käyvät entistä haastavammiksi. Epävarmuus ja haasteet voivat olla lamaannuttavia tekijöitä, mutta lamaantua ei silti saa. Viisaat yritysjohtajat punnitsevat vaihtoehtojaan tarkoin ja luovat toimintasuunnitelman, joka perustuu yrityksen vahvuuksiin, tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseen, yrityksen tuotteiden ja palveluiden luonteeseen sekä siihen, kuinka laskusuhdanne vaikuttaa asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Line of Business johtajille nämä olosuhteet tarkoittavat yleensä, että toimintamalleja täytyy muuttaa taloudellisten vaikutusten mukaisesti. Myös säästötoimia täytyy tietenkin toteuttaa määrätietoisella tavalla paitsi kustannusten pienentämiseksi myös merkittävimpien prosessimuutosten rahoittamiseksi. IT johtajien näkökulmasta painopiste alkuvaiheessa on todennäköisesti määräperustaisten tai runsaasti henkilökuntaa vaativien tuotteiden ja palveluiden välittömien kustannusten ripeässä pienentämisessä. Samalla useimmat IT johtajat pyrkivät tekemään rakenteellisia muutoksia infrastruktuuriin, toimintojen tukikustannuksiin sekä tuettavien palveluiden laajuuteen pitkän aikavälin kestävien säästöjen saavuttamiseksi. Jokaisen organisaation täytyy pienentää kuluja ja kustannuksia kassavarojen turvaamiseksi. Taloudelliset paineet johtavat varovaisempaan työhönottokulttuuriin tai henkilöstövähennyksiin. Useimmissa tapauksissa projektikulut tai pääomasitoumukset, joista ei saada lyhyen aikavälin tuottoa tai joilla ei ole selvää strategista arvoa, siirretään tuonnemmaksi tai hylätään. Tässä asiakirjassa kerrotaan siitä, kuinka yhdistetyn viestinnän ratkaisuja hyödynnetään kustannusten leikkaamisessa, sekä toimien tuotosta, joka toteutuu yksittäisen budjettivuoden aikana. Mitä yhdistetty viestintä tarkoittaa ja miksi se on tärkeää Yhdistetyn viestinnän mahdollisuudet ovat merkittäviä tässä taloustilanteessa, koska kustannuksia voidaan pienentää nopeasti ja resurssienkäyttöä tehostaa kauaskantoisesti. Perustasolla yhdistetty viestintä tarkoittaa usean viestintätekniikan lähentymistä yksittäiseksi ratkaisuksi. Kustannukset pienenevät, kun aiemmin erilliset järjestelmät ja palvelut yhdistetään yksittäiseksi tehokkaaksi teksti, ääni ja videoviestintäpaketiksi, jota käyttäjät voivat hyödyntää liki mistä tahansa tietokoneilla, älypuhelimilla ja muilla vastaavilla laitteilla. Näitä tekniikoita ovat esimerkiksi sähköposti, tekstiviesti ja pikaviestitoiminnot, ryhmäkeskustelut, ääni ja videopuhelut sekä neuvottelut, hakemistot, kalenterit ja tehtävät sekä erityissovellukset, jotka ovat näiden toimintojen yhdistelmiä. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi matkapuhelinsovellukset ja yhteistyöhön tarkoitetut työtilat.

5 2 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Kun mennään tarkempiin yksityiskohtiin, nämä ohjelmistopohjaiset yhdistetyn viestinnän valmiudet voidaan integroida käyttäjien ja ryhmien liiketoimintaprosesseihin, jotta ylimääräinen, toistuva ja turha työ vähenee paljon erilaisia viestintätoimia vaativissa tehtävissä. Kun prosessien tehokkuutta näin parannetaan ja prosessien työmäärää vähennetään, selviydytään onnistuneesti jaksoista, joiden aikana lisätyövoimaa ei palkata tai työvoimaa jopa vähennetään. Yhdistetyn viestinnän ratkaisujen avulla tapahtuva välitön kustannusten pienentäminen liittyy nimenomaan viestintään, joka on liki aina merkittävä muuttuva kulu ja joka suurenee sitä mukaa kuin yritys globaalistuu. Puhelu ja matkapuhelinmaksut, neuvottelupalvelumaksut, matkakulut ja kokouskustannukset ovat kaikki viestintäkuluja, joita voi ripeästi pienentää ottamalla yhdistetyn viestinnän ratkaisut tehokkaasti käyttöön. Merkittäviä säästöjä voidaan tuottaa myös yhdistämällä useita vanhempia viestintäjärjestelmiä yksittäiseksi, integroiduksi yhdistetyn viestinnän ympäristöksi. Molemmat säästötavat on eritelty tässä asiakirjassa. Resurssisäästöjen kannalta yhdistetyn viestinnän ratkaisujen tehostama viestintä voi parantaa liiketoimintaprosessien tehokkuutta, kun viestintäpohjaisten tehtävien hoitamiseen kuluva aika ja työmäärä pienenee. Samalla viestintään liittyvät liiketoimintaprosessien viipeet sekä ylimääräinen ja toistuva työ jäävät pois. Vaikka näiden prosessimuutokset hyötyjen toteutuminen voikin kestää useita kuukausia tai vuosineljänneksiä, ne tuottavat tavallisesti huomattavasti suurempia säästöjä, koska muutokset eivät vaikuta pelkästään infrastruktuurin kustannuksiin vaan yrityksen toimintatapaan. Seuraavissa jaksoissa on lisätietoja näistä kustannusten ja resurssien säästömahdollisuuksista. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuissa yhdistyvät sähköposti, kalenteri, pikaviestija vastaajatoiminnot, ääni, video ja verkkoneuvottelutoiminnot sekä VoIP tekniikka. Mukana on myös muiden liiketoimintasovellusten käyttöliittymiä. Koska toiminnot on yhdistetty, käyttäjä tarvitsee vain yhdet käyttäjätiedot. Käyttäjä ja hänen työtoverinsa voivat tehostaa viestintäänsä, vaikka viestintä tapahtuukin eri menetelmillä. Ratkaisujen avulla myös IT ammattilaiset voivat hallita sekä viesti että puhelinviestintäpalveluitaan tehokkaasti ja edullisesti yksittäisessä infrastruktuurissa. Microsoft toimittaa nämä ominaisuudet Office Communications Server 2007 R2 (OCS 2007 R2) ja Exchange Server 2007 tai Exchange Server 2010 ohjelmistojen avulla. Nämä ohjelmistot ovat käytettävissä paikallisina järjestelminä sekä etäresurssipalveluina. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöliittymä on tuttu Microsoft Office asiakasohjelmista, esimerkiksi Office Outlook ja Office Communicator ohjelmista. Käytettävissä ovat tietokoneisiin, WWW selaimiin ja älypuhelimiin tarkoitetut versiot. Näiden yhdistetyn viestinnän ratkaisujen tukena on alan laajin tekniikkakumppanien, järjestelmäintegraattorien ja kehittäjien yhteisö, jonka ansiosta käytettävissä on mahdollisimman laaja hyviksi todettujen ratkaisujen valikoima. Lisätietoja Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuista on osoitteessa Seuraavaksi tutustutaan yhdistetyn viestinnän ratkaisun kustannusten ja resurssien säästömahdollisuuksiin sekä tapoihin, joilla yritys voi hyödyntää Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuja säästöjen toteuttamiseksi.

6 3 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Yhdistetyn viestinnän ratkaisujen kustannusten ja resurssien säästömahdollisuudet Tässä asiakirjassa painotetaan etupäässä kolmea edellä kuvattuihin haasteisiin perustuvaa mahdollisuuksien luokkaa: Välittömien kustannusten pienentäminen: Pääpaino välittömissä säästöissä, jotka kohdistuvat matkakuluihin, neuvottelupalvelumaksuihin, puhelu ja matkapuhelinmaksuihin sekä toimistokuluihin. Viestintäinfrastruktuurin optimointi: Lyhyellä aikavälillä tapahtuvaa ja kestävää kustannusten pienentämistä sekä IT henkilöstötaloutta koskevat suositukset, jotka toteutetaan yhdistämällä ja poistamalla käytöstä ikääntyviä tai tarpeettomiksi jääviä viestintävälineitä ja sovelluksia. Inhimillisen pääoman hyödyntäminen ja riskienhallinta: Painopiste tavoissa, joilla viestintään liittyvää työmäärää voidaan vähentää, sekä siinä, kannattaako tilannetta hallita tekemällä välittömiä supistuksia vai vähentämällä ylitöitä, lopettamalla palkkaukset ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Kussakin luokassa on useita mahdollisuuksia, jotka on kuvattu seuraavissa jaksoissa. Välittömien kustannusten pienentäminen Tämän alueen painopiste on välittömien tai lyhyen aikavälin säästöjen saavuttaminen neljällä alueella, joissa tavallisesti esiintyy merkittäviä välittömiä ja muuttuvia kustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi matkakulut, neuvottelupalvelut, puhelumaksut ja toimistokulut. Näiden alueiden säästöt voivat toteutua lähes heti, ja ne ovat myös luonteeltaan kestäviä. Kuten kolmannessa jaksossa kerrotaan, yhdistetyn viestinnän ratkaisut, joiden avulla nämä säästöt toteutetaan, toimivat samalla inhimillisen pääoman hyödyntämisen ympäristönä. Neljä mahdollisuuksien aluetta on eritelty seuraavassa. Mahdollisuus: matkakulujen pienentäminen Säästömahdollisuudet Matkakulut sekä paikallisiin kohteisiin että kaukokohteisiin ovat erittäin näkyviä kululuokkia. Ne ovat merkittäviä säästökohteita, joissa yhdistetyn viestinnän ohjelmistoja voidaan hyödyntää. Nykyisiä kustannuksia voidaan pienentää hyvinkin nopeasti vähentämällä työntekijöiden matkustusta. Yhdistetty viestintä luo tähän valmiudet heikentämättä liiketoiminnan tehokkuutta. Ääni, verkko ja videoneuvottelutoiminnot ovat hyviksi todettuja ratkaisuja tähän käyttötarkoitukseen. Kun mukana on tallennusmahdollisuudet sekä valmiudet julkaista kokousten sisältöä jaetuissa työtiloissa, myös kokousten ulkopuolelle jäävät tiimin jäsenet pysyvät asioiden tasalla. Neuvottelutoimintojen laajentaminen mahdollisuuksien mukaan toimitusketjujen kumppaneille ja asiakkaille voi tuottaa entistäkin suurempia säästöjä.

7 4 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoftin neuvotteluratkaisut, joissa Live Meeting neuvotteluja käytetään OCS 2007 R2 sovelluksessa tai etäresurssina isännöidyssä ratkaisussa, ovat erinomaisia keinoja näiden säästöjen toteuttamiseksi. Live Meeting on yksi johtavista yhdistetyistä neuvotteluratkaisuista, jotka sisältävät täydelliset ääni, verkko ja videoneuvottelutoiminnot sekä etäkäyttö kaikkialta valmiudet tietokoneiden asiakasohjelmista, WWW selaimista, matkaviestimistä (joissa on OCS 2007 R2) ja kokoushuoneista. Osallistumista Live Meeting ääni istuntoihin tuetaan VoIP toimintojen välityksellä tietokoneista tai puhelinverkkojen välityksellä mistä tahansa puhelimesta tai matkapuhelimesta. Kokoushuoneissa järjestettävien kokousten hyviin ominaisuuksiin kuuluu ainutlaatuinen ja toimiva Polycom CX5000 1, joka tuottaa näkymän kaikista osallistujista ja näyttää nykyisen puhujan valittuna. Live Meetingin OCS 2007 R2 versio integroituu myös nykyisiin kokoushuoneiden ääni ja videolaitteisiin sekä telemaattisiin järjestelmiin, kun näiden muotojen tukea tarvitaan. Live Meetingiin sisältyy valmis kokousten tallennuksen tuki, jota on helppo käyttää. Sen avulla kokoustoiminnot voidaan julkaista OCS 2007 R2 ryhmäkeskusteluistuntoon tai SharePointiin. Toimitusketjun kumppanit ja asiakkaat voidaan kutsua mukaan mihin tahansa kokoukseen niin ääni, verkko kuin videokokoukseenkin turvallisten yhteyksien välityksellä. Turvallisen yhteyden muodostamisesta huolehtii Live Meeting asiakasohjelma tai WWW selain. Näiden toimintojen ansiosta työntekijät suoriutuvat tehtävistään tehokkaasti, ja matkakulut ja matkoihin kuluva aika säästyvät. Säästöpotentiaalin arviointi Säästöiksi muodostuu tietty osa nykyisistä matkakustannuksista. Eräs säästöjen toteutumisen muoto voi olla henkilökunnan väheneminen matkustukseen liittyvän ajansäästön ansiosta. Tuotto voi toteutua jo puolen vuoden sisällä, kun käyttöönotto kohdistetaan aktiivisimpiin matkustajin. Jos todellisia osastokohtaisia matkakuluanalyysejä on saatavana talousosastolta tai johdolta, se on kaikkein paras lähtökohta säästömahdollisuuksien laskennalle. Investoinnin tuottomallin perusteella työntekijäkohtainen säästö on 913 dollaria. Se perustuu seuraavaan yksinkertaiseen kaavaan: (30 % kaikkien työntekijöiden matkoista x 5 matkaa vuodessa / matkustava työntekijä x dollaria/matka 2 ) x 40 %:n säästö (eli kaksi matkaa vuodessa). Käytännön esimerkkejä Johtava eurooppalainen pankkikonserni Crédit Agricole S.A. kokoaa eri alojen tiiminsä yhteen OCS 2007 R2 neuvottelutoimintojen avulla ilman matkustusta. Ratkaisua käytetään toimipisteiden työntekijöiden koulutukseen ja valmennukseen, joka tapahtuu tallennettujen videoneuvottelujen välityksellä, sekä kolmenkeskisiin kokouksiin, jonka osapuolia ovat asiakas, asiakkaan tilinhoitaja ja tarvittava pankkiasiantuntija. Matkakulujen kokonaissäästöt ovat olleet prosenttia ensimmäisen vuoden aikana. Tämä luku on edellä eritellyn säästöpotentiaalin mukainen Tämä perustuu neljään kotimaanmatkaan, joiden matkakohtainen kustannus on dollaria, ja yhteen ulkomaanmatkaan, jonka hinta on dollaria. Lähde on 2008 American Express Travel Forecast:

8 5 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Mahdollisuus: neuvottelupalvelumaksujen pienentäminen Säästömahdollisuudet Yritys, joka käyttää ääni, video tai verkkoneuvotteluissa vähintään yhtä ulkoista palvelua, josta laskutetaan käytön perusteella, voi ripeästi pienentää näitä kustannuksia siirtymällä paikalliseen neuvottelujärjestelmään tai kiinteän taksan etäresurssipalveluun. Suurimat säästöt toteutuvat todennäköisesti verkkoneuvottelujen (työpöytien, esitysten ja sovellusten jakamisen) ja videoneuvottelujen alueella. Ne ovat arvokkaita palveluita, joista veloitetaan minuuttiperustaisesti. Säästöjä voidaan toteuttaa myös siirtämällä äänineuvottelutoiminnot paikallisiksi. Vaikka äänineuvotteluiden minuuttikustannukset ovatkin huomattavasti videoneuvotteluja pienemmät, äänineuvotteluita käytetään usein merkittävästi enemmän. Tämän vuoksi äänineuvottelutoiminnot ovat huomattava säästökohde. Säästöjä kertyy kestoluontoisesti pitkällä aikavälillä, ja säästöt suurenevat neuvottelutoimintojen käytön lisääntyessä matkustuksen välttämisen ja uusien liiketoimintamenetelmien hyödyntämisen seurauksena. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoft Live Meeting joko OCS 2007 R2 ratkaisuun sisältyvänä palveluna tai etäresurssipalveluna on erittäin tehokas ratkaisu, kun ulkoisten palveluiden käyttöön liittyviä kustannuksia pyritään pienentämään tai kun ne pyritään poistamaan kokonaan. Kuten matkakulujen pienentämistä käsittelevässä kohdassa kuvattiin, Live Meeting on yksi johtavista yhdistetyistä neuvotteluratkaisuista. Se sisältää täydelliset ääni, verkkoja videoneuvottelutoiminnot sekä ainutlaatuisia toimintoja, kuten neuvotteluhuoneeseen tarkoitetun Polycom CX5000 puhe ja videomoduulin. Näiden toimintojen ansiosta kaikki ulkoiset palvelut voidaan yhdistää ja korvata. Omistamisen kokonaiskustannukset jäävät pieniksi, kun hyödynnetään OCS 2007 R2 ratkaisun valmiita ominaisuuksia tai kun käytetään erittäin edullista (~5 dollaria käyttäjää kohden kuukaudessa) kiinteän taksan etäresurssipalvelua. Tätä aihetta on käsitelty laajemmin Neuvottelutoimintojen edut tiedotteessa, jossa on tietoja myös tähän liittyvistä säästöistä ja liikearvosta. Säästöpotentiaalin arviointi Paikallisten neuvottelutoimintojen tuotto toteutuu tavallisesti erittäin nopeasti, alle puolessa vuodessa, ja erityisesti silloin, kun käytetään Microsoft Live Meetingin yhdistettyjä neuvottelutoimintoja. Koska äänineuvottelupalvelut tavallisesti maksavat noin 0,10 dollaria minuutissa ja videoneuvottelut noin 0,35 dollaria minuutissa, sadan käyttäjän käyttömaksuista voi helposti muodostua yli dollaria kuukaudessa. Koska paikallisen OCS 2007 R2 Live Meeting neuvotteluratkaisun omistamiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin 10 dollaria käyttäjä kohden kuukaudessa ja kulut ovat samaa luokkaa myös Live Meeting etäresurssipalveluissa, säästöt toteutuvat yleensä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja jatkuvat kestoluonteisesti. Säästöarvio, kun käyttäjiä on tuhat: (100 dollarin käyttäjäkohtaiset käyttömaksut kuukaudessa Live Meeting OCS 2007 R2:n 10 dollarin käyttäjäkohtaiset käyttömaksut kuukaudessa) x x 12 kuukautta = 1,08 miljoonan dollarin potentiaalinen vuosisäästö.

9 6 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Käytännön esimerkkejä Crédit Agricole S.A. säästää edellä mainittujen matkakulujen lisäksi yli dollaria vuodessa neuvottelumaksuista käyttämällä paikallista OCS 2007 R2 järjestelmää. Maailman suurin puolijohdesirujen valmistaja Intel Corporation otti hiljattain OCS 2007 R2 ratkaisun käyttöön voidakseen hyödyntää yhdistettyjä neuvottelutoimintoja. He laskevat säästävänsä vähintään 20 prosenttia äänineuvottelukustannuksissa. Myös globaali maatalousalan toimija Syngenta korvasi palvelupohjaisen virtuaalineuvotteluratkaisun (WWW ratkaisun) Microsoftin verkkoneuvottelutoiminnoilla. Neuvottelukustannukset pienenivät 50 prosenttia. Mahdollisuus: puhelu ja matkapuhelinkulujen pienentäminen Säästömahdollisuudet Kaukopuhelu ja matkapuhelinoperaattoreiden puhelu tai puhelukorttimaksut voivat olla huomattava säästömahdollisuus. Vaikka Yhdysvaltain sisäiset kaukopuheluhinnat ovat laskeneet merkittävästi, ulkomaanpuhelut ovat yhä erittäin kalliita. Britanniaan soitettavien puheluiden minuuttihinta on tavallisesti 0,19 dollaria ja Kiinaan ja Aasian eri osiin 0,34 dollaria 3. Matkapuhelinmaksut ovat aktiivikäyttäjillä usein myös noin 100 dollaria kuukaudessa. Ulkomailla toimivien matkapuhelinkäyttäjien etenkin muissa maissa sijaitsevien työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden matkapuhelinmaksut voivat olla vielä huomattavasti suurempia. Suojatun VoIP (Voice over Internet Protocol) ratkaisun (esimerkiksi OCS 2007 R2 ratkaisun) avulla ulkoisten palveluiden puhelumaksut voidaan säästää reitittämällä nämä puhelut yrityksen tietoverkkoon tai Internetiin, jolloin maksuperustaiset verkot voidaan ohittaa. Muita puhelu ja matkapuhelinmaksuja tehokkaasti pienentäviä menetelmiä ovat tavoitettavuustietojen käyttäminen, jolloin turhilta puheluilta etenkin matkapuheluilta vältytään kokonaan, ja puhelinkeskusteluiden korvaaminen pikaviestikeskusteluilla, jolloin monilta lyhyiltä puheluilta vältytään. Jos maan käytäntö on sellainen, että matkapuhelun soittaja on maksava osapuoli, yhdistetyn viestinnän ratkaisu voi antaa käyttäjän määrittää, että yrityksen yhdistetyn viestinnän järjestelmä soittaa käyttäjälle ja yhdistää puhelun asianmukaiselle osapuolelle. Tällöin matkapuhelinverkkomaksuilta vältytään. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi OCS 2007 R2 sisältää suojatun VoIP viestinnän ohjelmistopaketin, joka voi pienentää puheluja matkapuhelinmaksuihin liittyviä välittömiä kustannuksia merkittävästi. Nämä säästöt toteutetaan pääasiassa kolmella tavalla: 1) OCS 2007 R2 sisältää erittäin helppokäyttöiset yhden napsautuksen viestintätoiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat viestiä tietokoneen, WWW selaimen tai Microsoft kumppanin toimittaman IP äänilaitteen välityksellä. OCS 2007 R2 erottuu joukosta paitsi kattavan laitetukensa puolesta myös sen puolesta, että asiakkaita tai liikekumppaneita voidaan liittää suojattuihin puheluihin. Näin kustannussäästöt ulottuvat mahdollisimman laajalle. 3 AT&T puhelukorttihinnat, vuoden 2009 ensimmäinen vuosineljännes.

10 7 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla 2) Communicator Mobile asiakasohjelman avulla matkapuhelinten käyttäjät voivat tarkistaa tavoitettavuustiedot Windows Mobile, BlackBerry tai Nokia älypuhelimella ennen puhelun soittamista. He voivat tilanteen mukaan myös hyödyntää pikaviestejä sen sijaan, että soittaisivat puhelun. 3) Käyttäjät voivat määrittää OCS 2007 R2 palvelimen soittamaan heidän matkapuhelimeensa. Näin puhelumaksuilta vältytään tai matkapuhelinmaksut voidaan ohittaa maissa, joissa soittaja on puhelinkuluista vastaava osapuoli. Puhelumaksuilta vältytään esimerkiksi, kun ulkomailla matkustava käyttäjä kirjautuu OCS 2007 R2 ohjelmaan, muodostaa VoIP yhteydet Internetin välityksellä kotimaan toimistoon ja keskustelee sitten toimiston työntekijöiden kanssa maksutta tai soittaa paikallispuheluita OCS 2007 R2 palvelimesta. Matkapuhelinkäyttäjät, jotka voivat soittaa yhdellä napsautuksella toiselle osapuolelle, välttyvät matkapuhelinkuluilta; OCS 2007 R2 soittaa ensin käyttäjän matkapuhelimeen ja yhdistää sitten toisen osapuolen yrityksen puhelintaksojen mukaan. Kun VoIP tekniikkaa siirrytään käyttämään, myös teleoperaattorin trunk porttien päätepisteiden määrää toimitiloissa voidaan vähentää ja/tai matkapuhelinsopimus neuvotella uudelleen ja sopimukset jopa kilpailuttaa uudelleen. Säästöt puhelu ja matkapuhelinkustannuksissa voivat olla merkittäviä. Säästöpotentiaalin arviointi Arvioi yrityksen puhelu ja matkapuhelukustannukset tai tarkista kustannusten korvaukset ja puhelukorttilaskut, jos työntekijät maksavat nämä laskut suoraan sen mukaan, mitä käytäntöjä yritys noudattaa. Pikaisilla taulukkolaskenta analyyseillä voidaan usein selvittää huomattavan käytön alueet, joita varten voit suunnitella nopean siirtymisen yhdistettyyn viestintään perustuviin puheluihin. Nyrkkisääntö kustannussäästöjä koskevien arvioiden tekemiseen: (Puhelumaksut keskimäärin (50 dollaria/kk) x 70 %:n säästö) + (matkapuhelimen käyttö keskimäärin (90 dollaria/kk) x 30 %:n säästö Yhdysvalloissa) x 12 kuukautta x käyttäjää = dollarin potentiaaliset vuosisäästöt. Säästöjen suuruus vaihtelee käyttäjäroolien ja soitettujen ulkomaanpuheluiden määrän mukaan. Säästöt voivat toteutua alle puolessa vuodessa, kun toimet kohdistetaan matkapuhelimen suurkäyttäjiin. Käytännön esimerkkejä Global Crossing siirtyi käyttämään OCS 2007 R2 ratkaisua, joka otettiin käyttöön sekä toimistohenkilökunnalle että matkapuhelinkäyttäjille. Yritys säästää puhelinkustannuksissa ja työntekijöiden matkoissa yhteensä yli miljoona dollaria joka vuosi. He ovat pienentäneet matkapuhelinkuluja käyttämällä OCS 2007 R2 ratkaisua edellä eritellyllä tavalla, ja säästö on toteutunut seitsemässä kuukaudessa. Koska OCS 2007 R2 ohjelmisto toimii nykyisissä tietokoneissa ja matkaviestimissä, siirtyminen oli käyttäjille helppo ja tervetullut.

11 8 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Mahdollisuus: toimistokulujen pienentäminen Säästömahdollisuudet Toimistokustannukset, mukaan lukien vuokrat ja käyttökustannukset, kuten valaistus, lämmitys, turvallisuus ja muut kustannukset, ovat huomattavia säästökohteita. Monet yritykset käyttävät yhdistetyn viestinnän ratkaisuja, joiden avulla henkilökunta voi tehdä etätöitä vähintään osa aikaisesti ja käyttää vaihdettavia hot desk työpisteitä tilanteissa, joissa työntekijän täytyy tulla työpaikalle. Kun yritykset hajautuvat maantieteellisesti ja työntekijöiden työmatkat pitenevät, toimivat etätyöskentelyvalmiudet parantavat tutkimusten mukaan työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Kun nämä ohjelmat ovat käynnissä, säästöihin voidaan ryhtyä kokoamalla paikallinen henkilökunta yhteen ja katkaisemalla valaistus, sähkö ja lämmitys tarpeettomiksi jääneistä osastoista, kerroksista tai rakennuksista. Jos tämä näyttää myös pidemmällä aikavälillä toimivalta ratkaisulta, voidaan harkita ylimääräisen tilan vuokraamista edelleen, vuokrasopimusten irtisanomista tai yrityksen omistamien tilojen myymistä. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut tukevat joustavia työjärjestelyjä erinomaisesti. Exchange Server ja OCS 2007 R2 sisältävät kokonaisvaltaisia, luokkansa parhaita ominaisuuksia, jotka kattavat paitsi kaikki viestintätavat (niin kutsutun viestintään liittyvän työn) myös saumattomasti toimivan työkalujen joukon. Tällä tavoin työntekijöillä on käytettävissään etäkäyttö kaikkialta valmiudet, ja he voivat tehdä töitä tehokkaasti sijainnistaan riippumatta. OCS 2007 R2 ohjelmiston tavoitettavuustoimintojen ansiosta kaikki työntekijät näkyvät muille tiimiensä ja ryhmiensä jäsenille aivan kuin he olisivat paikan päällä samoissa tiloissa. Koska etätyöntekijät käyttävät samoja Microsoft Office ohjelmistoja ja samoja hakemistorakenteita kuin työpaikallakin, etätyö toimii paitsi saumattomasti myös yhtä tuottavasti sekä turvallisesti kuin tilanteessa, jossa kaikki tekevät töitä samassa rakennuksessa. Säästöpotentiaalin arviointi Säästöt luonnollisesti vaihtelevat toimialan ja maantieteellisen sijainnin mukaan paitsi ympäristökustannusten (valaistus, lämmitys ja jäähdytys) myös neliömetrikohtaisten nettokustannusten puolesta. Säästökohteiksi kaikkein parhaiten soveltuvissa toimistotiloissa tilaa on käytettävissä noin m 2 työntekijää kohden. Keskiarvo on 20,5 m 2. Suuressa kaupungissa 5 kustannukset ovat noin 290 dollaria neliömetriä kohden, tilan pimentämisen ja siitä koituvan energiansäästön vuosisäästöt voivat olla satoja dollareita jopa dollaria työntekijää kohden, jos vuokrasopimuksia voidaan irtisanoa tai tilojen vuokraukselta ja käytöltä voidaan välttyä suurkaupunkiympäristössä. Säästöjen toteutuminen 3 6 kuukaudessa on tavallista vuokrasopimuksia irtisanottaessa tai toimitilojen käyttöä vältettäessä. 4 Nyrkkisääntölaskuri osoitteessa 5 Chicagon alueen toimistovuokrien kehitysennuste: office

12 9 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Käytännön esimerkkejä Rabobank pienensi toimitilojaan 40 prosenttia 26 neliömetristä 15 neliömetriin työntekijää kohden. Tuloksena olivat noin kymmenen prosentin säästöt pääkonttorin käyttökustannuksissa. Renault hyödyntää OCS 2007 sovellusta, jonka avulla se ottaa käyttöön entistä joustavampia työskentelymenetelmiä. Niihin kuuluvat vaihdettavat hot desk työpisteet, joita työntekijät käyttävät paikalle saapuessaan. Työpisteitä voitiin vähentää 8,3 prosenttia (2 000 pistettä), ja Renault laskee säästävänsä jopa 20 miljoonaa euroa vuodessa joustavien työskentelyratkaisujen ansiosta. Viestintäinfrastruktuurin optimointi Tällä alueella painopiste on välittömissä tai lyhyen aikavälin kustannussäästöissä. Yhdistäminen ja niihin liittyvät säästöt erilaisissa hallintatöissä sekä ylläpitosopimusmaksuissa ovat mahdollisia kaikessa viestintään liittyvässä työssä viestintä ja äänijärjestelmissä, palvelimissa ja sivustoissa sekä sovelluspaketeissa. Jossakin tilanteissa käyttöoikeuskustannuksia voidaan pienentää siirtymällä käyttämään kokonaisvaltaista tai niputettua käyttöoikeuspakettia. Mahdollisuus: viestintäjärjestelmien yhdistäminen Säästömahdollisuudet Viestintäjärjestelmien, kuten puhelin, vastaaja, pikaviesti ja ääni, video ja verkkoneuvottelutoimintojen, yhdistämisessä on huomattavia säästömahdollisuuksia. Perinteisesti puhelinvaihde (PBX) tai sarjapuhelinjärjestelmiä on ollut yksi tai useita, ja niitä on täydennetty muilla järjestelmillä, kuten vastaajilla, IVR (Interactive Voice Response) toiminnoilla, puhelinkeskuksilla, puheluiden seuranta ja laskutustoiminnoilla sekä hallintakonsoleilla. Yhdistetyn viestinnän ratkaisun avulla järjestelmät voi nyt yhdistää yksittäiseen tai vain muutamaan sijaintiin. Yhdistäminen on myös erittäin käytännöllistä, sillä muita sijainteja tuetaan suojattujen Internet Protocol yhteyksien välityksellä yrityksen suuralueverkossa (WAN verkossa) tai Internetissä. Tämä säästöhanke on usein myös ajoituksen puolesta otollinen, sillä monet 1990 luvun lopulla käyttöönotetut puhelinvaihde ja vastaajajärjestelmät alkavat olla siinä elinkaaren vaiheessa, että valmistajat eivät pian enää tue niitä. Päätökset ovat siis edessä joka tapauksessa. Kun yhdistämismalli otetaan huomioon näissä päätöksissä, säästöt ovat usein huomattavia. Tavoitteena on luoda laajentamista tukeva keskitetty ympäristö, johon yhteensopivia sijainteja yhdistetään vähitellen. Vaikka kaikki erityisominaisuudet, kuten IVR toiminnot tai mutkikkaat puhelinkeskukset, eivät vielä tässä vaiheessa olisikaan valmiita yhdistettäviksi, kaikki muut järjestelmät voidaan yhdistää. Säästöjä siis muodostuu joka tapauksessa.

13 10 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi OCS 2007 R2 on toiminnoiltaan erittäin monipuolinen ympäristö, joka sopii erinomaisesti puheviestintäjärjestelmien yhdistämiseen. Jos myös vastaajajärjestelmät yhdistetään, Exchange 2007 ja 2010 versioiden yhdistetyt viestiliikennetoiminnot täyttävät tämän tarpeen useimmissa yrityksissä. Yhdistettyä viestiliikennettä on käsitelty laajemmin Unified Messaging tekniikan edut tiedotteessa, jossa on tietoja myös siihen liittyvistä säästöistä ja liikearvosta. Nämä kaksi viestintäympäristöä huolehtivat kaikesta viestinnästä, joita useimmat työryhmät ja sivustot tarvitsevat. Koska OCS 2007 R2 ja Exchange Server ovat täydellisiä ohjelmistoympäristöjä ja koska molemmissa on yksittäinen hallintaliittymä, hallinnolliset säästöt voivat olla merkittäviä. OCS 2007 R2 ja Exchange Server tukevat ryhmiä, sivustoja ja etätyöntekijöitä erittäin monipuolisesti ja joustavasti. Niiden ansiosta yhdistäminen voidaan myös toteuttaa nopeammin ja huomattavasti edullisemmin. Säästöpotentiaalin arviointi Viestintäinfrastruktuurin yhdistämisessä ja vaihtamisessa suurin säästömahdollisuus on nimenomaan kustannusten välttäminen, koska puhelinvaihde ja vastaajaratkaisuja korvaamalla toteutettavista säästöistä voi helposti muodostua dollaria käyttäjää kohden. Säästöjen suuruus määräytyy toimittajien ja palveluhintojen mukaan. Koska vastaavat kustannukset OCS 2007 R2 ratkaisua käytettäessä ovat noin puolet tästä 6, siirtämällä tuhat käyttäjää yhdistetyn viestinnän malliin OCS 2007 R2 ratkaisua käyttäen voidaan ajan mittaan välttyä dollarin, parhaimmillaan jopa dollarin, pääomakustannuksilta. Pääomakustannusten välttämisen ja niiden tuoman välittömän tuoton lisäksi säästöjä voidaan toteuttaa hankkiutumalla eroon vanhojen puhelin ja vastaajajärjestelmien jatkuvaluontoisista ylläpitosopimuskustannuksista. Vuosisäästöt voivat olla noin 100 dollaria PBX asemaa/vastaajapostilaatikkoa kohden. Samalla vältytään myös järjestelmien käyttöön liittyviltä hallintatoimilta, mikä voi merkitä dollarin järjestelmäkohtaisia vuosisäästöjä. Tähän päästään vaivattomasti yrityksissä, joissa on useita puhelinvaihdeja/tai sarjapuhelinjärjestelmiä, koska järjestelmät voidaan poistaa käytöstä vaiheittain alkaen työryhmistä ja muista sellaisista sijainneista, joissa OCS 2007 R2 ja Exchange Server ratkaisujen hyödyt näkyvät nopeimmin. Käytännön esimerkkejä Lifetime Products säästi 16 dollaria vuodessa työntekijä kohden yhdistämällä vastaajajärjestelmät Exchangen yhdistettyihin viestiliikennetoimintoihin (tuotto toteutui yhdeksässä kuukaudessa) ja dollaria vuodessa hyödyntämällä näitä toimintoja faksienhallinnassa, jolloin he saattoivat poistaa useimmat faksilaitteet käytöstä. Lionbridge on johtava kieli ja sisällöntuotantopalveluiden sekä tekniikan ulkoistamispalveluiden toimittaja, jolla on työntekijää 26 maassa. He laskevat säästävänsä liki 1,4 miljoonaa pääomasijoituksina korvaamalla 40 puhelinvaihdejärjestelmää. Tuoton arvellaan toteutuvan seitsemässä kuukaudessa. Royal Dutch Shell poistaa käytöstä yli 200 PBX laitejärjestelmäyksikköä sekä useita ääni ja videoneuvottelupalveluita ottamalla käyttöön OCS 2007 R2 ratkaisun. 6

14 11 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Mahdollisuus: viestijärjestelmien yhdistäminen ja infrastruktuurin hallinnan optimointi Säästömahdollisuudet Yrityksen viestintätoimintojen tukemiseen käytettävät integroidut ohjelmistot sekä tietokoneiden (64 bittisten suorittimien) parantunut laskentateho ja lisääntyneet tallennusvaihtoehdot luovat yrityksille merkittäviä säästömahdollisuuksia. Säästömahdollisuuksia on kahdenlaisia: 1) nykyisen viestintäinfrastruktuurin yhdistäminen sekä 2) infrastruktuurin tehostunut hallinta. 1) Viestintäjärjestelmien yhdistäminen. Nykyisen viestintäinfrastruktuurin tärkeimmät osat, jotka voidaan yhdistää säästömahdollisuuksien luomiseksi: 64 bittisten palvelinten ja näennäispalvelinten käyttö mahdollisuuksien mukaan sijainti tai osastokohtaisten palvelinten yhdistämiseksi siten, että erilliset toimialueet tai käyttäjätiedot voidaan tarvittaessa säilyttää. Keskitetty yhdistäminen on mahdollista tämän toiminnon ansiosta, joten etäsijaintien laite ja tukikustannuksilta vältytään. SAN (Storage Area Network tai NAS (Network Attached Storage) kokoonpanoilta vältytään tai niitä ei tarvita lainkaan tilanteissa, joissa perinteisesti on käytetty kalliita paikallisia tai päällekkäisiä viestintallennus tai arkistointijärjestelmiä. Viestintäpohjaisten sovellusten yhdistäminen. Yrityksissä käytetään usein lukuisia erillisiä paikallisia järjestelmiä velvoitteiden noudattamista, arkistointia, roskapostinja virustentorjuntaa, viestipohjaisia työnkulkusovelluksia, jaettujen kansioiden tukea ja jopa ääniviestitoimintoja varten Nämä paikallisesti hajautetut sovellukset voidaan usein yhdistää, jolloin säästöt käyttö ja ylläpitokustannuksissa ovat merkittäviä. Viestintäinfrastruktuurin tavoin säästöihin pyritään luomalla keskitetty viestiympäristö tai laajentamalla sitä ja poistamalla samalla käytöstä etäviestijärjestelmät tai muutoin erilaiset viestijärjestelmät sekä niihin liittyvä infrastruktuuri. 2) Viestintäinfrastruktuurin hallinnan optimointi. Sähköposti on toiminnan kannalta välttämätön työkuorma, jonka hallinta voi olla mutkikasta ja kuluttaa paljon työvoimaa. Kun sähköposti infrastruktuuri ja hallintajärjestelmät optimoidaan, IT työn kustannukset voivat pienentyä. Microsoft ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Exchange Server on tehokas, alan johtava ratkaisu, jonka avulla viestintä ja tallennustoiminnot sekä tietojen käyttämiseen käytettävät järjestelmät voidaan yhdistää kustannusten pienentämiseksi. Säästöjen toteuttaminen voidaan aloittaa vähentämällä viestintäpalvelinten määrää. Tämä toteutetaan tavallisesti yhdistämällä 64 bittisiin järjestelmiin, jolloin palvelinten määrä putoaa usein puoleen entisestä. Koska Exchange Serverissä on DAS (Direct Attached Storage) tuki, ylimääräisten SAN (Storage Area Network) tai NAS (Network Attached Storage) järjestelmien kustannuksilta voidaan välttyä. Exchange Server sisältää myös automaattiset arkistointi ja varmuuskopiointiratkaisut, roskapostinsuodattimet sekä virustentorjuntatoiminnot, joten näistä tehtävistä huolehtivat erillisjärjestelmät voidaan poistaa käytöstä.

15 12 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Microsoftin valikoimassa on myös System Center järjestelmänhallintaratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita yksinkertaistamaan IT toimintoja ja pienentämään viestintäympäristöjen käyttämiseen liittyviä kustannuksia. Tällaisia kustannuksia aiheuttavat esimerkiksi palvelinten virtualisointi, palveluiden toimintakunnon ja suorituskyvyn ylläpitäminen, automaattinen käyttöönotto ja hallinta, velvoitteiden noudattaminen ja muutosten hallinta sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Kun yritykset siirtyvät järjestelmänhallinnassaan parhaisiin käytäntöihin ja IT toiminnot saavuttavat kypsän kehitysvaiheen, käyttäjäkohtaiset työkustannukset yleensä pienenevät ja palvelinkohtaiset käyttökatkot lyhenevät. Microsoftin hiljattain tekemä tutkimus 7 osoitti, että merkittäviä säästöjä voidaan toteuttaa, kun sähköpostipalvelimiin liittyvässä työssä noudatetaan palvelimenhallinnan parhaita käytäntöjä. Seuraavassa kaaviossa esitetään tämän työn kulujen erot palvelinta kohden vuodessa, kun verrattiin tutkimukseen osallistujia, joista osa oli ottanut käyttöön parhaan käytännön ja osa ei. Huomautus: arvot eivät ole kumulatiivisia. Säästöpotentiaalin arviointi Säästöpotentiaali jakautuu kolmeen eri luokkaan, ja säästöt toteutuvat alle puolessa vuodessa, kun uusilta ostoilta vältytään tai kun ylläpito ja huoltosopimukset voidaan lopettaa. 1) Ylläpidettävien ja tuettavien palvelinten määrän väheneminen, yleensä noin 50 prosenttia. Palvelinkohtaiset omistamisen vuosikustannukset ovat dollaria, joten siirtyminen sadasta palvelimesta viiteenkymmeneen pienentää kustannuksia keskimäärän miljoona dollaria vuodessa. 2) Tallennukseen ja arkistointiin käytettävien SAN/NAS lisäjärjestelmien yhdistämisen tai niiden laajentamiselta välttymisen ansiosta voidaan välttää kymmenientuhansien dollarien kustannukset. Tämä määräytyy sen mukaan, paljonko tallennustilaa yrityksen viestien säilyttämistä sanelevien käytäntöjen noudattamiseen tarvitaan. 7 Lisätietoja tästä tutkimuksesta on osoitteessa

16 13 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla 3) Sähköpostipalvelinten käyttöönoton ja hallinnan automatisoinnin ansiosta sähköpostijärjestelmiin liittyvissä toimissa voidaan välttyä vuositasolla jopa dollarin IT työkustannuksilta. Käytännön esimerkkejä Johtava italialainen teleoperaattori Telecom Italia vähensi sähköpostin käsittelyyn tarkoitettujen palvelinten määrää yli 40 prosenttia 130 palvelimesta 70 palvelimeen. Yhdysvaltain Marylandissa toimiva energiayhtiö Constellation Energy on säästänyt dollaria vuodessa DAS tekniikan avulla, onnistunut vähentämään palvelinten määrän 41 palvelimesta 34 palvelimeen ja säästänyt jopa tuhat työtuntia vuodessa vähentyneen varmuuskopiointi ja palautustarpeen vuoksi. Yhdysvaltain Georgiassa toimiva Emory University pienensi tallennuskustannuksia 50 prosenttia ja kaksinkertaisti palvelinkohtaisen käyttäjämäärän. Tiedotteessa kuvataan ne monipuoliset hyödyt, joita Emory University saavutti päivittämällä järjestelmänsä Exchange Server 2007 sovellukseen. AGC Automotive säästi merkittävästi aikaa Microsoft System Centerin tehostuneen ohjelmistokäyttöönoton, tietokoneomaisuuden hallinnan ja palvelinten valvonnan ansiosta. He ovat niin ikään säästäneet dollaria vuodessa konsultointipalkkioina, välttyneet järjestelmäkeskusten hallinnan ulkoistamiselta ja lyhentäneet varmuuskopiointiaikoja 40 prosenttia. Mahdollisuus: yhdistetyn viestinnän sovelluspakettien yhdistäminen Säästömahdollisuudet Yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla kirjoltaan laajat viestintäsovelluspaketit ja niitä tukevat laitteet voidaan yhdistää osittain tai jopa kokonaan. Useimmiten nämä säästöt täydentävät viestintäinfrastruktuurin yhdistämisen avulla toteutettavia säästöjä (lisätietoja on edellä). Esimerkkejä ovat puheluiden seuranta ja laskutusjärjestelmät, puheluita tallentavat järjestelmät, IRV (Interactive Voice Response) toiminnot sekä puheportaalisovellukset, Speech Attendantja hakemistonkäsittelysovellukset, ilmoitusjärjestelmät, hakulaitesovellukset, ääni ja viestijärjestelmien etäkäyttö, viestien arkistointijärjestelmät, suojaus ja hallintajärjestelmät sekä liiketoiminnan jatkuvuuden takaavat järjestelmät ja varmuuskopiointijärjestelmät. Jos nämä toiminnot voidaan toimittaa integroidusti yhdistetyn viestinnän ratkaisun mukana, etenkin erilaisten järjestelmien erilliseen hallintaan liittyvät omistamiskustannukset jäävät pois. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi hallinta ja ylläpitotoimiin kuluva aika, käyttöoikeusmaksut, palvelusopimusmaksut, toimittajien hallintakulut, vuokramaksut, poistot ja energiakustannukset. Luettelo edellä mainitun kaltaisista sovellusohjelmistoista ja niihin liittyvistä palvelimista ja laitteista toimii lähtökohtana selvitettäessä osia, jotka voidaan korvata yhdistetyn viestinnän ratkaisulla. Kun henkilökunnan tehtävät sekä toistuvat kulut, kuten ylläpitosopimukset, arvioidaan samalla uudelleen, yhdistetyn viestinnän ohjelmistosovelluksiin siirtymisen tuottamat kokonaissäästöt voidaan taulukoida.

17 14 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut Exchange Server ja OCS 2007 R2 sisältävät laajan joukon viestinnän sovellusosia, jotka aiemmin myytiin ja otettiin käyttöön erikseen. Käytännössä kaikki erilliset toiminnot, jotka lueteltiin edellä säästömahdollisuuksia käsittelevässä kohdassa, ovat nyt saatavana Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuissa, ja ne voidaan hankkia yhdistettyjen Enterprise CAL Suite käyttöoikeuksien kautta. Liitteen A taulukossa 1 näkyy yhdistettyyn viestintään liittyviä ohjelmistopaketteja, niin erillissovelluksia kuin vanhojakin sovelluksia, jotka voivat sopia yhdistettäviksi Exchange Server ja OCS 2007 R2 ratkaisuihin. Liitteen A taulukossa 2 näkyy muita toiminta ja infrastruktuuriohjelmistojen toimintoja, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen Enterprise CAL Suite käyttöoikeussopimukseen (jäljempänä on lisätietoja Enterprise CAL Suite käyttöoikeuspaketista). Säästöpotentiaalin arviointi Säästöpotentiaalin arvioiminen on yksinkertaista ja tarkoittaa Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuihin yhdistettäviksi kelpaavien erillissovellusten ja kolmansien osapuolten sovellusten inventoimista. Kun sovellusten yhdistämisen mahdollisuuksia ja niiden tuottamia säästöjä selvitetään, lähtökohtana toimii sovelluskohtainen arvio korvaavista vaihtoehdoista sovelluksille, jotka parhaillaan huolehtivat liitteen A toimintojen suorittamisesta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että suuryrityksissä on kymmenen (10) tällaista sovellusta, mikä tarkoittaa dollarin investointeja ja vähintään yhtä kokopäiväistä työntekijää, joka huolehtii näiden sovellusten tukemisesta. Säästöt toteutuvat tavallisesti heti, kun nykyisten erillissovellusten osto, päivitys tai vaihtokustannuksilta vältytään. Yhdistämisen ansiosta toteutuvat henkilökuntasäästöt voivat olla dollaria vuodessa ja käyttöoikeuksilta välttymisen säästöt noin dollaria vuodessa viiden vuoden ajan. Käytännön esimerkkejä Ajankäytön hallintaan erikoistunut yhdysvaltalainen Franklin Covey pienensi etäyhteystoimintojen kustannuksia (erillisiä palvelinkuluja) 40 prosenttia päivittämällä järjestelmät Exchange Server 2007:een ja Outlook Web Accessiin. Mahdollisuus: ohjelmistojen käyttöoikeuksien optimointi Säästömahdollisuudet Edellä kuvattujen ohjelmistojen yhdistämiseen liittyvien toimien lisäksi yritykset voivat päästä merkittäviin säästöihin hyödyntämällä ensisijaisten ohjelmistotoimittajiensa parhaita pakettivaihtoehtoja tai niputettuja vaihtoehtoja. Monet yhdistetyn viestinnän toimittajat tarjoavat tämän vaihtoehdon. Tämä on merkittävä mahdollisuus etenkin yrityksille, jotka käyttävät Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuja ja Office ratkaisuja. Yhdistettyihin tai niputettuihin ohjelmistoihin siirtymisen säästöt voivat olla huomattavia. Ne voidaan myös saavuttaa muutamassa kuukaudessa, koska tarvittavat toimet ovat yksinkertaisia: toimittajan kanssa neuvotellaan ja ostotilaukset ja käyttöoikeussopimukset päivitetään. Nämä säästöt voidaan toteuttaa ilman uusien tekniikoiden käyttöönottoa ja käyttäjäsovelluksiin tehtäviä muutoksia. Kustannuksilta välttyminen on myös mahdollista, koska niputettuihin käyttöoikeuksiin kuuluvilla yhdistetyn viestinnän sovelluksilla tai niihin liittyvillä sovelluksilla pystytään usein huolehtimaan uusien liiketoimintavaatimusten tarpeista. Tätä kysymystä on tärkeää tarkastella kokonaisuutena siten, että mukana ovat kaikki ohjelmistopaketteja käyttävät osastot esimerkiksi IT, tietoliikenne, palvelu, hallinto ja Lines of Business osastot. Toimiva yhteydenpito osto ja hankintatoimen osastoihin on myös välttämätöntä, jotta heillä on käytettävissään tarvittavat tiedot käyttöoikeusmahdollisuuksista. Heiltä myös saat uusimmat tiedot nykyisistä sopimuksista.

18 15 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoftin valikoimaan kuuluu Enterprise CAL Suite 8 (E CAL Suite), joka sisältää täydelliset Office toiminnot ja kokonaisvaltaisen yhdistetyn viestinnän ratkaisujen paketin. Niiden avulla voidaan toteuttaa jopa 50 prosentin säästöt. E CAL ohjelmistopaketti sisältää nimenomaan yhdistettyä viestintää silmällä pitäen Exchange Serverin Standard CAL ja Enterprise CAL käyttöoikeuspaketit (Enterprise CAL sisältää sekä yhdistetyt viestiliikennetoiminnot että roskapostin ja virustentorjuntapaketit) sekä OCS 2007 R2 ratkaisun Standard CAL ja Enterprise CAL käyttöoikeuspaketit (Standard CAL sisältää täydelliset vertaisviestintätoiminnot ja Enterprise CAL täydentää sitä tehokkailla neuvottelu ja ryhmäkeskustelutoiminnoilla sekä VoIP yritysratkaisuilla). E CAL Suite sisältää myös monipuolisen Microsoft Office SharePoint Server yhteistyöympäristön, joka integroituu Exchange/Outlook ja OCS/Communicator ympäristöihin. Alla olevassa taulukossa havainnollistetaan säästöt, jotka toteutuvat työntekijän yrityksessä, kun yritys siirtyy Microsoft Volume License (MVLP) hinnoittelusta E CAL Suite ratkaisuun (Standard tai Platform Enterprise Agreement). Säästöpotentiaalin arviointi Toteutuneet säästöt voivat olla Enterprise CAL Suite pakettia käytettäessä jopa 50 prosenttia, joten rahoitusvaihtoehtoja hyödyntämällä voidaan saavuttaa välitön tuotto. Nämä tiedot perustuvat Microsoftin käyttöoikeuksia koskeviin tietoihin. Edellisessä esimerkissä 190 dollarin käyttäjäkohtaiset kustannukset pienentyivät 69 dollariin Platform EA pakettia käytettäessä. Lisätietoja E CAL Suite ratkaisusta on osoitteessa Käytännön esimerkkejä Del Monte Foods on ilmoittanut, että he onnistuivat pienentämään tekniikkakustannuksiaan 16 prosenttia vaihtamalla Next Generation Desktop ohjelmistokäyttöoikeusmallinsa yksittäiset käyttöoikeudet Enterprise CAL Suite käyttöoikeuspakettiin. He säästivät kolmen vuoden aikana suoraan dollaria. He saivat myös käyttöönsä Enterprise CAL Suite pakettiin kuuluvat arvokkaat lisäsovellukset. Säästötoimien ja kustannuksilta välttymisen yhteisarvo oli 1,5 miljoonaa. 8

19 16 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Meksikon suurimpiin kuuluva julkinen yliopisto Instituto Politécnico Nacional otti käyttöön Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut ja ECAL Suite sopimuksen. He laskevat säästävänsä 2 miljoonaa dollaria joka vuosi käyttöoikeus ja käyttökustannusten pienenemisen sekä erilaisten muiden kustannusten välttämisen ansiosta. Inhimillisen pääoman hyödyntäminen ja riskien hallinta Tässä alueessa painopiste on todellisten tuottavuushyötyjen saavuttaminen toimialoilla siten, että yritys voi ylläpitää tai vahvistaa tuotemerkin arvoa ja asiakaspalveluiden tasoa myös taloustilanteessa, jossa on suuria paineita vähentää työntekijöitä, rajoittaa uusien työntekijöiden palkkaamista ja jättää avoimiksi jääneet työpaikat täyttämättä. Tämä toteutuu kahdella tasolla: 1) henkilökunnan yleinen tehokkuus ja 2) tehostetut työryhmäprosessit ja yhteistyöprojektit. Organisaatioiden kannattaa myös ryhtyä ehkäiseviin toimiin, jotta kalliiksi käyviin tietovuotoihin, velvoitteiden noudattamatta jättämiseen ja editiotarpeiden täyttämättä jättämiseen liittyvät riskit voidaan välttää. Yhdistetyn viestinnän ratkaisut voivat vähentää viestiliikenteen suojaamiseen ja viestiliikenteeseen liittyvään yrityksen johtamiseen ja velvoitteiden noudattamiseen tarvittavan henkilökunnan määrää. Mahdollisuus: henkilökunnan tehokkuuden parantaminen Säästömahdollisuudet Henkilökunnan tehokkuuden parantamisessa voidaan päästä erinomaisiin tuloksiin, ja henkilökuntaa vähennettäessä tehokkuuden parantaminen onkin välttämätöntä. Tässä mahdollisuudessa yhdistetyn viestinnän ratkaisuja käytetään viestintään liittyvien raja aitojen poistamiseen päivittäisissä työympäristöissä. Merkittäviin säästöihin voidaan päästä tavoitettavuus ja pikaviestityökaluilla. Niiden avulla oikeat resurssit löytyvät viipymättä, ja samalla vältytään turhilta puhelinsoitoilta ja viesteiltä henkilöille, jotka eivät ole paikalla. Muita säästöjä voi muodostua yksinkertaistuneista viestintätehtävistä, joka voi tarkoittaa esimerkiksi yhteydenottoa asiakirjasta tai sähköpostiviestistä yhdellä napsautuksella tai yhteyshenkilön nimeä napsauttamalla. Etäkäyttö kaikkialta periaatteen mukaisesti käyttäjien tuottavuus säilyy myös matkalla, jolloin aikaa säästyy ja ylimääräisiltä matkoilta vältytään. Kaikki mainitut parannukset aiheuttavat sen, että samasta työmäärästä selvitään aiempaa niukemmalla henkilökunnalla. Tämä puolestaan merkitsee säästöjä osastojen tasolla, toiminnan tasolla ja viime kädessä myös yrityksen kulujen tasolla. Arvioiden mukaan yksittäisen työntekijän päiväkohtainen tuottavuus paranee vähintään minuuttia. Tällöin henkilökunnan ajansäästöksi muodostuu 2 12 prosenttia, kuten jäljempänä olevissa asiakastapauksissa on kuvattu. Jotta nämä säästöt voidaan saavuttaa, tilanteen pakottamiin palkkauskieltoihin, ylitöiden vähentämiseen sekä lomautuksiin kannattaa sekä IT ja tietoliikenne että Line of Business osastoilla reagoida hankkimalla jäljelle jäävälle henkilökunnalle uusia yhdistetyn viestinnän työkaluja (ja kouluttamalla heitä niiden käytössä). Uusien yhdistetyn viestinnän työkalujen ripeä käyttöönotto on erityisen tärkeää, jos leikkaukset kohdistuvat asiakasyhteyksien hoitoon liittyviin työtehtäviin, kuten myyntiin, palveluihin, asiakastukeen tai myyntireskontraan.

20 17 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoftin yhdistetty viestintä, etenkin OCS 2007 R2, on erinomainen ratkaisu, kun tavoitteena on rahalliset säästöt ja henkilökunnan vähentäminen viestinnän tuottavuutta parantamalla: OCS 2007 R2 ja Exchange Server ovat täysin integroituja ohjelmistopaketteja, joiden avulla työntekijöiden viestinnän tuottavuus voidaan optimoida. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen ominaisuuksiin kuuluu etäkäyttö kaikkialta tietokoneiden asiakasohjelmista, selaimista ja matkaviestimistä joten tuottavuushyödyt voidaan saavuttaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut on integroitu lähtökohtaisesti Office ja SharePoint työkaluihin, jotta työteho paranee entistäkin enemmän. Forefront suojausratkaisut ja System Center hallintaratkaisut on integroitu Exchange Serveriin ja Office Communications Serveriin viestintäinfrastruktuurin suojaamisen ja hallinnan kustannusten pienentämiseksi. Koulutus ja käyttöönotto sujuvat mutkattomasti ja ripeästi, koska uudet yhdistetyn viestinnän työkalut ovat yhdenmukaisia muiden, entuudestaan tuttujen Microsoft Office työkalujen kanssa. Säästöpotentiaalin arviointi Perustuottavuustyökalujen käyttöönottoon liittyvät säästöt ovat noin 5 10 prosenttia henkilökunnan vuosikustannuksista. Työntekijät voidaan jakaa selkeästi kolmeen luokkaan: 1) Erittäin liikkuvat työntekijät, joiden kohdalla säästöt näkyvät tuen tavoitettavuuden paranemisena ja vastaamatta jääneiden asiakaspuheluiden ja tekemättä jääneiden vastasoittojen välttämisenä. 2) Työpaikalla työskentelevät työntekijät, joiden työpäivästä suuri osa kuluu erilaiseen (käyttöraporteissa näkyvään) viestintään. Heidän kohdallaan säästöt näkyvät viestinnän automatisoitumisena ja parempien työkalujen aiheuttamana tehokkuuden paranemisena. 3) Kaikki muut, kuten tuotannon ja logistiikan henkilökunta, joiden kohdalla säästöt näkyvät tavallisesti tiedonkulun tehostumisena (langattomien laitteiden ja portaalien ansiosta) sekä opastukseen, hyväksyntöihin ja poikkeuksiin liittyvien viipeiden huomattavana pienenemisenä. Pikaisista pilottitesteistä on usein hyötyä. Niiden avulla voidaan paikantaa kunkin kohderyhmän otolliset alueet, joissa tuottavuuden parantamisesta on kaikkein eniten hyötyä. Säästöt toteutuvat tavallisesti alle puolessa vuodessa, kun uuden henkilökunnan palkkaamiselta voidaan välttyä tai henkilökuntaa voidaan vähentää tai siirtää toisiin tehtäviin otollisilla alueilla tapahtuvien käyttöönottojen ansiosta. Käytännön esimerkkejä Global Crossing paransi valmiuksiaan vastata asiakkaiden yhteydenottoihin sekä pienensi työvoimakustannuksia 75 prosenttia, vaikka liiketoiminta kasvoi kolmen vuoden aikana 70 prosenttia. Tähän päästiin integroimalla yhdistetyn viestinnän tavoitettavuustoiminnot ja pikaviestitoiminnot yrityksen liiketoimintaprosesseihin. Microsoft IT laski saavuttaneensa 28 minuutin (5,8 prosentin) tuottavuushyödyn arvioidessaan laajan OCS 2007 R2 käyttöönottonsa hyötyjä. Tieto perustuu Microsoftin yhdistetyn viestinnän käyttäjien antamaan palautteeseen.

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä SONERA VIESTINTÄPALVELU VIP Pikaohje palvelun käyttöönottoon 1 Yleistä VIP on moderni puhelinvaihderatkaisu, joka toteutetaan palveluna internet-/ datanetyhteyttä pitkin asiakkaan ei siis tarvitse itse

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Markus Kankainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Miten ympäristötoimet vaikuttavat tuotantokustannukseen Ympäristöinvestoinnit Kuolleisuus Rehutehokkuus

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus 22.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2/8/13!1 Agenda Nykytila Teknisten

Lisätiedot

E. Brent Kelly, vastaava analyytikko ja osakas, Wainhouse Research Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC. Päivitetty elokuussa 2009

E. Brent Kelly, vastaava analyytikko ja osakas, Wainhouse Research Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC. Päivitetty elokuussa 2009 Neuvottelutoimintojen edut Kuinka neuvottelutoiminnot voivat auttaa organisaatioita tehostamaan liiketoimintaansa ja pienentämään kustannuksia haastavassa talousympäristössä E. Brent Kelly, vastaava analyytikko

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA Protection Service for Business ELÄMME LIIKKUVASSA MAAILMASSA Wifi Jalankulkija Nykypäivänä käytämme useampia laitteita ja yhteyksiä kuin koskaan aiemmin. Työskentelyn ajankohta,

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Lasse Määttä Prove Expertise Oy Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Totuuksia laadunvarmistuksesta Laadunvarmistus aiheuttaa jopa 50% tuotekehitysprojektin kuluista Laadunvarmistus

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste)

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Elisa Oyj:n Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Voimassa 1.7.2006 alkaen Hinnaston yleiset ehdot 1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 2. Hinnastossa mainitut maksut ovat

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Ring-koulutus. Sauvon Kunta

Ring-koulutus. Sauvon Kunta Ring-koulutus Sauvon Kunta Perusasiat Kaikki puhelinliikenne on matkapuhelinverkossa Matkapuhelinnumero Yritysnumero Alanumero (4xxx) Puheposti toimii numerossa 777 (Ulkonumero: +358 2 474 4177) Oletusasetukset

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Esimerkki: Uhkakartoitus

Esimerkki: Uhkakartoitus 1 Esimerkki: Uhkakartoitus 2 Tunnelmaa luovaa lehtisalaattia vuodelta 2003 Vapulta: Operaattori asettaa puheviestipalvelun muutoksen yhteydessä kaikille saman tunnusluvun. Huhtikuun lopulta: Junat pysähtyivät

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Sirkkeli Yrityksemme ATK Team Tomerat Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot