Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, johtaja, UniComm Consulting, LLC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, johtaja, UniComm Consulting, LLC"

Transkriptio

1 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Tietoja siitä, kuinka vaikeaan taloustilanteeseen voidaan reagoida ennakoivasti yhdistetyn viestinnän ansiosta ja kuinka yritys voi valjastaa nämä keinot käyttöönsä Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, johtaja, UniComm Consulting, LLC Päivitetty elokuussa 2009

2 ii Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Tiivistelmä Yritystoiminnan luonteeseen kuuluu, että kustannuksia pyritään aina pienentämään ja resurssien käyttöä optimoimaan. Vaikeassa taloustilanteessa tarve on pakottavampi kuin koskaan. Tässä asiakirjassa kerrotaan potentiaalisista säästöistä, jotka voivat ylittää dollaria vuodessa tuhatta työntekijää kohden. Säästöt toteutetaan ottamalla Microsoftin yhdistetty viestintä käyttöön liiketoiminnassa ja IT toiminnoissa. Yhdistetty viestintä (Unified Communications, UC) on uudenlainen viestintämenetelmien ja ratkaisujen malli, jonka ansiosta kustannuksissa ja resursseissa voidaan saavuttaa sekä välittömiä että pitkäaikaisia säästöjä. Viestintään perustuvat liiketoiminnot ovat perinteisesti olleet pääosin käsityötä ja alttiita viivästyksille sekä edellyttäneet usein vaihtoehtoisten menetelmien etsimistä. Yhdistetyn viestinnän ansiosta näitä viestinnän vaiheita voidaan nyt tehostaa ja täydentää ohjelmistoilla, jolloin kustannukset pienenevät ja tulokset paranevat. Tässä asiakirjassa eritellään säästömahdollisuuksia ja toimia, joista saatavat hyödyt voidaan jakaa kolmeen yleiseen luokkaan: Välittömien kustannusten pienentäminen. Tämä koskee viestintäpalveluita, kuten puhelin ja matkapuhelinlaskuja sekä isännöityjä ääni ja videoneuvotteluja, sekä niihin liittyviä kuluja, kuten matka ja toimistokuluja. Potentiaaliset vuosisäästöt 2,6, miljoonaa dollaria, parhaimmillaan jopa yli 8 miljoonaa dollaria, tuhatta työntekijää kohden. Viestintäinfrastruktuurin yhdistäminen. Toimintakustannukset pienevät, kun erityyppiset ja hajautetut vanhat tuotteet korvataan uusien yhdistetyn viestinnän ratkaisujen integroiduilla toiminnoilla. Potentiaaliset vuosisäästöt ovat noin 0,9 miljoonaa dollaria tuhatta työntekijää kohden. Inhimillisen pääoman hyödyntäminen. tukemalla yksittäisten henkilöiden tuottavuutta, hyödyntämällä työryhmiä ja yhteistyötä sekä hallitsemalla ennalta arvaamattomia riskejä yrityksen hallinnollisilla toimilla ja turvallisella viestinnällä. Potentiaaliset vuosisäästöt yhteensä jopa yli 2 miljoonaa dollaria tuhatta työntekijää kohden. Tässä asiakirjassa ehdotettavien säästötoimien tuotto toteutuu tavallisesti 6 9 kuukaudessa, usein nopeamminkin, kun toimia sovelletaan suuria säästöjä tuoviin käyttötapauksiin. Tällöin puhutaan tuotosta, joka toteutuu yksittäisen vuosibudjetin puitteissa. Ohjeistus, jonka mukaan säästöt on laskettu, perustuu asiakasesimerkkien tietoihin. Kukin yhdistetyn viestinnän säästömahdollisuus määritetään yleisesti. Sen jälkeen on suosituksia toimista, joita voidaan tehdä Microsoftin yhdistettyyn viestintään perustuvan ratkaisujoukon avulla. Tapauskohtaisesti mukana on myös tietoturvan hallintaan tarkoitettuja täydentäviä ratkaisuja: Microsoft Exchange Server 2007 tai Exchange Server 2010 sähköpostin, vastaajan, kalenterien ja yhteystietojen hallinta Microsoft Office Communications Server 2007 R2 VoIP tekniikka, neuvottelutoiminnot (jotka voivat olla ääni, video ja verkkopohjaisia) sekä pikaviesti ja tavoitettavuustoiminnot Microsoft Forefront käyttöoikeuksien ja tietoturvan integroitu suojaus Microsoft System Center järjestelmänhallinta

3 Sisällys Tiivistelmä... ii Taloustilanne vuonna 2009 ja tulevaisuudessa... 1 Mitä yhdistetty viestintä tarkoittaa ja miksi se on tärkeää... 1 Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut... 2 Yhdistetyn viestinnän ratkaisujen kustannusten ja resurssien säästömahdollisuudet... 3 Välittömien kustannusten pienentäminen... 3 Mahdollisuus: matkakulujen pienentäminen... 3 Mahdollisuus: neuvottelupalvelumaksujen pienentäminen... 5 Mahdollisuus: puhelu ja matkapuhelinkulujen pienentäminen... 6 Mahdollisuus: toimistokulujen pienentäminen... 8 Viestintäinfrastruktuurin optimointi... 9 Mahdollisuus: viestintäjärjestelmien yhdistäminen... 9 Mahdollisuus: viestijärjestelmien yhdistäminen ja infrastruktuurin hallinnan optimointi Mahdollisuus: yhdistetyn viestinnän sovelluspakettien yhdistäminen Mahdollisuus: ohjelmistojen käyttöoikeuksien optimointi Inhimillisen pääoman hyödyntäminen ja riskien hallinta Mahdollisuus: henkilökunnan tehokkuuden parantaminen Mahdollisuus: työryhmä ja yhteistyöprojektien tehostaminen...18 Mahdollisuus: tietoturvan yksinkertaistaminen ja suojauksen parantaminen Mahdollisuus: hallinnan ja velvoitteiden noudattamisen yksinkertaistaminen Tiivistelmä Liite A: Erillissovellusten yhdistäminen Liite B: Tietoja tekijöistä... 27

4 1 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Taloustilanne vuonna 2009 ja tulevaisuudessa Maailman taloustilanteen heikentyminen viimeksi kuluneen vuoden aikana luo paitsi uudenlaisia haasteita myös mahdollisuuksia nykypäivän IT ja Line of Business johtajille. Maailman rahoitusmarkkinajärjestelmän romahdukseen liittyvien myllerrysten ja siihen liittyvien epävarmuuksien ja vaikutusten vuoksi aiemmat prioriteetit täytyy sysätä sivuun nopeasti kehittyvien uusien tilanteiden edessä. Taloustilanne on myös aiempaa haastavampi, koska yritykset ovat globaalistuneet huomattavasti viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Osa yhtiöistä on levittäytynyt kaikkialle maailmaan voidakseen hyödyntää entistä edullisempia työvoimareservejä tai tuotantotiloja. Toiset taas laajentavat markkina alueitaan globaalisti Internet pohjaisten kanavien ja kasvavien kansainvälisten mahdollisuuksien tukemana. Monet yritykset ovat laajentaneet jakeluketjujaan ja kumppanuuksiaan maailman eri puolille. Kun toiminta kattaa koko maailman, suojautuminen tietoturvauhkilta ja keskeisten yritystietojen pitäminen suojattuina käyvät entistä haastavammiksi. Epävarmuus ja haasteet voivat olla lamaannuttavia tekijöitä, mutta lamaantua ei silti saa. Viisaat yritysjohtajat punnitsevat vaihtoehtojaan tarkoin ja luovat toimintasuunnitelman, joka perustuu yrityksen vahvuuksiin, tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseen, yrityksen tuotteiden ja palveluiden luonteeseen sekä siihen, kuinka laskusuhdanne vaikuttaa asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Line of Business johtajille nämä olosuhteet tarkoittavat yleensä, että toimintamalleja täytyy muuttaa taloudellisten vaikutusten mukaisesti. Myös säästötoimia täytyy tietenkin toteuttaa määrätietoisella tavalla paitsi kustannusten pienentämiseksi myös merkittävimpien prosessimuutosten rahoittamiseksi. IT johtajien näkökulmasta painopiste alkuvaiheessa on todennäköisesti määräperustaisten tai runsaasti henkilökuntaa vaativien tuotteiden ja palveluiden välittömien kustannusten ripeässä pienentämisessä. Samalla useimmat IT johtajat pyrkivät tekemään rakenteellisia muutoksia infrastruktuuriin, toimintojen tukikustannuksiin sekä tuettavien palveluiden laajuuteen pitkän aikavälin kestävien säästöjen saavuttamiseksi. Jokaisen organisaation täytyy pienentää kuluja ja kustannuksia kassavarojen turvaamiseksi. Taloudelliset paineet johtavat varovaisempaan työhönottokulttuuriin tai henkilöstövähennyksiin. Useimmissa tapauksissa projektikulut tai pääomasitoumukset, joista ei saada lyhyen aikavälin tuottoa tai joilla ei ole selvää strategista arvoa, siirretään tuonnemmaksi tai hylätään. Tässä asiakirjassa kerrotaan siitä, kuinka yhdistetyn viestinnän ratkaisuja hyödynnetään kustannusten leikkaamisessa, sekä toimien tuotosta, joka toteutuu yksittäisen budjettivuoden aikana. Mitä yhdistetty viestintä tarkoittaa ja miksi se on tärkeää Yhdistetyn viestinnän mahdollisuudet ovat merkittäviä tässä taloustilanteessa, koska kustannuksia voidaan pienentää nopeasti ja resurssienkäyttöä tehostaa kauaskantoisesti. Perustasolla yhdistetty viestintä tarkoittaa usean viestintätekniikan lähentymistä yksittäiseksi ratkaisuksi. Kustannukset pienenevät, kun aiemmin erilliset järjestelmät ja palvelut yhdistetään yksittäiseksi tehokkaaksi teksti, ääni ja videoviestintäpaketiksi, jota käyttäjät voivat hyödyntää liki mistä tahansa tietokoneilla, älypuhelimilla ja muilla vastaavilla laitteilla. Näitä tekniikoita ovat esimerkiksi sähköposti, tekstiviesti ja pikaviestitoiminnot, ryhmäkeskustelut, ääni ja videopuhelut sekä neuvottelut, hakemistot, kalenterit ja tehtävät sekä erityissovellukset, jotka ovat näiden toimintojen yhdistelmiä. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi matkapuhelinsovellukset ja yhteistyöhön tarkoitetut työtilat.

5 2 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Kun mennään tarkempiin yksityiskohtiin, nämä ohjelmistopohjaiset yhdistetyn viestinnän valmiudet voidaan integroida käyttäjien ja ryhmien liiketoimintaprosesseihin, jotta ylimääräinen, toistuva ja turha työ vähenee paljon erilaisia viestintätoimia vaativissa tehtävissä. Kun prosessien tehokkuutta näin parannetaan ja prosessien työmäärää vähennetään, selviydytään onnistuneesti jaksoista, joiden aikana lisätyövoimaa ei palkata tai työvoimaa jopa vähennetään. Yhdistetyn viestinnän ratkaisujen avulla tapahtuva välitön kustannusten pienentäminen liittyy nimenomaan viestintään, joka on liki aina merkittävä muuttuva kulu ja joka suurenee sitä mukaa kuin yritys globaalistuu. Puhelu ja matkapuhelinmaksut, neuvottelupalvelumaksut, matkakulut ja kokouskustannukset ovat kaikki viestintäkuluja, joita voi ripeästi pienentää ottamalla yhdistetyn viestinnän ratkaisut tehokkaasti käyttöön. Merkittäviä säästöjä voidaan tuottaa myös yhdistämällä useita vanhempia viestintäjärjestelmiä yksittäiseksi, integroiduksi yhdistetyn viestinnän ympäristöksi. Molemmat säästötavat on eritelty tässä asiakirjassa. Resurssisäästöjen kannalta yhdistetyn viestinnän ratkaisujen tehostama viestintä voi parantaa liiketoimintaprosessien tehokkuutta, kun viestintäpohjaisten tehtävien hoitamiseen kuluva aika ja työmäärä pienenee. Samalla viestintään liittyvät liiketoimintaprosessien viipeet sekä ylimääräinen ja toistuva työ jäävät pois. Vaikka näiden prosessimuutokset hyötyjen toteutuminen voikin kestää useita kuukausia tai vuosineljänneksiä, ne tuottavat tavallisesti huomattavasti suurempia säästöjä, koska muutokset eivät vaikuta pelkästään infrastruktuurin kustannuksiin vaan yrityksen toimintatapaan. Seuraavissa jaksoissa on lisätietoja näistä kustannusten ja resurssien säästömahdollisuuksista. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuissa yhdistyvät sähköposti, kalenteri, pikaviestija vastaajatoiminnot, ääni, video ja verkkoneuvottelutoiminnot sekä VoIP tekniikka. Mukana on myös muiden liiketoimintasovellusten käyttöliittymiä. Koska toiminnot on yhdistetty, käyttäjä tarvitsee vain yhdet käyttäjätiedot. Käyttäjä ja hänen työtoverinsa voivat tehostaa viestintäänsä, vaikka viestintä tapahtuukin eri menetelmillä. Ratkaisujen avulla myös IT ammattilaiset voivat hallita sekä viesti että puhelinviestintäpalveluitaan tehokkaasti ja edullisesti yksittäisessä infrastruktuurissa. Microsoft toimittaa nämä ominaisuudet Office Communications Server 2007 R2 (OCS 2007 R2) ja Exchange Server 2007 tai Exchange Server 2010 ohjelmistojen avulla. Nämä ohjelmistot ovat käytettävissä paikallisina järjestelminä sekä etäresurssipalveluina. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöliittymä on tuttu Microsoft Office asiakasohjelmista, esimerkiksi Office Outlook ja Office Communicator ohjelmista. Käytettävissä ovat tietokoneisiin, WWW selaimiin ja älypuhelimiin tarkoitetut versiot. Näiden yhdistetyn viestinnän ratkaisujen tukena on alan laajin tekniikkakumppanien, järjestelmäintegraattorien ja kehittäjien yhteisö, jonka ansiosta käytettävissä on mahdollisimman laaja hyviksi todettujen ratkaisujen valikoima. Lisätietoja Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuista on osoitteessa Seuraavaksi tutustutaan yhdistetyn viestinnän ratkaisun kustannusten ja resurssien säästömahdollisuuksiin sekä tapoihin, joilla yritys voi hyödyntää Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisuja säästöjen toteuttamiseksi.

6 3 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Yhdistetyn viestinnän ratkaisujen kustannusten ja resurssien säästömahdollisuudet Tässä asiakirjassa painotetaan etupäässä kolmea edellä kuvattuihin haasteisiin perustuvaa mahdollisuuksien luokkaa: Välittömien kustannusten pienentäminen: Pääpaino välittömissä säästöissä, jotka kohdistuvat matkakuluihin, neuvottelupalvelumaksuihin, puhelu ja matkapuhelinmaksuihin sekä toimistokuluihin. Viestintäinfrastruktuurin optimointi: Lyhyellä aikavälillä tapahtuvaa ja kestävää kustannusten pienentämistä sekä IT henkilöstötaloutta koskevat suositukset, jotka toteutetaan yhdistämällä ja poistamalla käytöstä ikääntyviä tai tarpeettomiksi jääviä viestintävälineitä ja sovelluksia. Inhimillisen pääoman hyödyntäminen ja riskienhallinta: Painopiste tavoissa, joilla viestintään liittyvää työmäärää voidaan vähentää, sekä siinä, kannattaako tilannetta hallita tekemällä välittömiä supistuksia vai vähentämällä ylitöitä, lopettamalla palkkaukset ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Kussakin luokassa on useita mahdollisuuksia, jotka on kuvattu seuraavissa jaksoissa. Välittömien kustannusten pienentäminen Tämän alueen painopiste on välittömien tai lyhyen aikavälin säästöjen saavuttaminen neljällä alueella, joissa tavallisesti esiintyy merkittäviä välittömiä ja muuttuvia kustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi matkakulut, neuvottelupalvelut, puhelumaksut ja toimistokulut. Näiden alueiden säästöt voivat toteutua lähes heti, ja ne ovat myös luonteeltaan kestäviä. Kuten kolmannessa jaksossa kerrotaan, yhdistetyn viestinnän ratkaisut, joiden avulla nämä säästöt toteutetaan, toimivat samalla inhimillisen pääoman hyödyntämisen ympäristönä. Neljä mahdollisuuksien aluetta on eritelty seuraavassa. Mahdollisuus: matkakulujen pienentäminen Säästömahdollisuudet Matkakulut sekä paikallisiin kohteisiin että kaukokohteisiin ovat erittäin näkyviä kululuokkia. Ne ovat merkittäviä säästökohteita, joissa yhdistetyn viestinnän ohjelmistoja voidaan hyödyntää. Nykyisiä kustannuksia voidaan pienentää hyvinkin nopeasti vähentämällä työntekijöiden matkustusta. Yhdistetty viestintä luo tähän valmiudet heikentämättä liiketoiminnan tehokkuutta. Ääni, verkko ja videoneuvottelutoiminnot ovat hyviksi todettuja ratkaisuja tähän käyttötarkoitukseen. Kun mukana on tallennusmahdollisuudet sekä valmiudet julkaista kokousten sisältöä jaetuissa työtiloissa, myös kokousten ulkopuolelle jäävät tiimin jäsenet pysyvät asioiden tasalla. Neuvottelutoimintojen laajentaminen mahdollisuuksien mukaan toimitusketjujen kumppaneille ja asiakkaille voi tuottaa entistäkin suurempia säästöjä.

7 4 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoftin neuvotteluratkaisut, joissa Live Meeting neuvotteluja käytetään OCS 2007 R2 sovelluksessa tai etäresurssina isännöidyssä ratkaisussa, ovat erinomaisia keinoja näiden säästöjen toteuttamiseksi. Live Meeting on yksi johtavista yhdistetyistä neuvotteluratkaisuista, jotka sisältävät täydelliset ääni, verkko ja videoneuvottelutoiminnot sekä etäkäyttö kaikkialta valmiudet tietokoneiden asiakasohjelmista, WWW selaimista, matkaviestimistä (joissa on OCS 2007 R2) ja kokoushuoneista. Osallistumista Live Meeting ääni istuntoihin tuetaan VoIP toimintojen välityksellä tietokoneista tai puhelinverkkojen välityksellä mistä tahansa puhelimesta tai matkapuhelimesta. Kokoushuoneissa järjestettävien kokousten hyviin ominaisuuksiin kuuluu ainutlaatuinen ja toimiva Polycom CX5000 1, joka tuottaa näkymän kaikista osallistujista ja näyttää nykyisen puhujan valittuna. Live Meetingin OCS 2007 R2 versio integroituu myös nykyisiin kokoushuoneiden ääni ja videolaitteisiin sekä telemaattisiin järjestelmiin, kun näiden muotojen tukea tarvitaan. Live Meetingiin sisältyy valmis kokousten tallennuksen tuki, jota on helppo käyttää. Sen avulla kokoustoiminnot voidaan julkaista OCS 2007 R2 ryhmäkeskusteluistuntoon tai SharePointiin. Toimitusketjun kumppanit ja asiakkaat voidaan kutsua mukaan mihin tahansa kokoukseen niin ääni, verkko kuin videokokoukseenkin turvallisten yhteyksien välityksellä. Turvallisen yhteyden muodostamisesta huolehtii Live Meeting asiakasohjelma tai WWW selain. Näiden toimintojen ansiosta työntekijät suoriutuvat tehtävistään tehokkaasti, ja matkakulut ja matkoihin kuluva aika säästyvät. Säästöpotentiaalin arviointi Säästöiksi muodostuu tietty osa nykyisistä matkakustannuksista. Eräs säästöjen toteutumisen muoto voi olla henkilökunnan väheneminen matkustukseen liittyvän ajansäästön ansiosta. Tuotto voi toteutua jo puolen vuoden sisällä, kun käyttöönotto kohdistetaan aktiivisimpiin matkustajin. Jos todellisia osastokohtaisia matkakuluanalyysejä on saatavana talousosastolta tai johdolta, se on kaikkein paras lähtökohta säästömahdollisuuksien laskennalle. Investoinnin tuottomallin perusteella työntekijäkohtainen säästö on 913 dollaria. Se perustuu seuraavaan yksinkertaiseen kaavaan: (30 % kaikkien työntekijöiden matkoista x 5 matkaa vuodessa / matkustava työntekijä x dollaria/matka 2 ) x 40 %:n säästö (eli kaksi matkaa vuodessa). Käytännön esimerkkejä Johtava eurooppalainen pankkikonserni Crédit Agricole S.A. kokoaa eri alojen tiiminsä yhteen OCS 2007 R2 neuvottelutoimintojen avulla ilman matkustusta. Ratkaisua käytetään toimipisteiden työntekijöiden koulutukseen ja valmennukseen, joka tapahtuu tallennettujen videoneuvottelujen välityksellä, sekä kolmenkeskisiin kokouksiin, jonka osapuolia ovat asiakas, asiakkaan tilinhoitaja ja tarvittava pankkiasiantuntija. Matkakulujen kokonaissäästöt ovat olleet prosenttia ensimmäisen vuoden aikana. Tämä luku on edellä eritellyn säästöpotentiaalin mukainen Tämä perustuu neljään kotimaanmatkaan, joiden matkakohtainen kustannus on dollaria, ja yhteen ulkomaanmatkaan, jonka hinta on dollaria. Lähde on 2008 American Express Travel Forecast:

8 5 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Mahdollisuus: neuvottelupalvelumaksujen pienentäminen Säästömahdollisuudet Yritys, joka käyttää ääni, video tai verkkoneuvotteluissa vähintään yhtä ulkoista palvelua, josta laskutetaan käytön perusteella, voi ripeästi pienentää näitä kustannuksia siirtymällä paikalliseen neuvottelujärjestelmään tai kiinteän taksan etäresurssipalveluun. Suurimat säästöt toteutuvat todennäköisesti verkkoneuvottelujen (työpöytien, esitysten ja sovellusten jakamisen) ja videoneuvottelujen alueella. Ne ovat arvokkaita palveluita, joista veloitetaan minuuttiperustaisesti. Säästöjä voidaan toteuttaa myös siirtämällä äänineuvottelutoiminnot paikallisiksi. Vaikka äänineuvotteluiden minuuttikustannukset ovatkin huomattavasti videoneuvotteluja pienemmät, äänineuvotteluita käytetään usein merkittävästi enemmän. Tämän vuoksi äänineuvottelutoiminnot ovat huomattava säästökohde. Säästöjä kertyy kestoluontoisesti pitkällä aikavälillä, ja säästöt suurenevat neuvottelutoimintojen käytön lisääntyessä matkustuksen välttämisen ja uusien liiketoimintamenetelmien hyödyntämisen seurauksena. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoft Live Meeting joko OCS 2007 R2 ratkaisuun sisältyvänä palveluna tai etäresurssipalveluna on erittäin tehokas ratkaisu, kun ulkoisten palveluiden käyttöön liittyviä kustannuksia pyritään pienentämään tai kun ne pyritään poistamaan kokonaan. Kuten matkakulujen pienentämistä käsittelevässä kohdassa kuvattiin, Live Meeting on yksi johtavista yhdistetyistä neuvotteluratkaisuista. Se sisältää täydelliset ääni, verkkoja videoneuvottelutoiminnot sekä ainutlaatuisia toimintoja, kuten neuvotteluhuoneeseen tarkoitetun Polycom CX5000 puhe ja videomoduulin. Näiden toimintojen ansiosta kaikki ulkoiset palvelut voidaan yhdistää ja korvata. Omistamisen kokonaiskustannukset jäävät pieniksi, kun hyödynnetään OCS 2007 R2 ratkaisun valmiita ominaisuuksia tai kun käytetään erittäin edullista (~5 dollaria käyttäjää kohden kuukaudessa) kiinteän taksan etäresurssipalvelua. Tätä aihetta on käsitelty laajemmin Neuvottelutoimintojen edut tiedotteessa, jossa on tietoja myös tähän liittyvistä säästöistä ja liikearvosta. Säästöpotentiaalin arviointi Paikallisten neuvottelutoimintojen tuotto toteutuu tavallisesti erittäin nopeasti, alle puolessa vuodessa, ja erityisesti silloin, kun käytetään Microsoft Live Meetingin yhdistettyjä neuvottelutoimintoja. Koska äänineuvottelupalvelut tavallisesti maksavat noin 0,10 dollaria minuutissa ja videoneuvottelut noin 0,35 dollaria minuutissa, sadan käyttäjän käyttömaksuista voi helposti muodostua yli dollaria kuukaudessa. Koska paikallisen OCS 2007 R2 Live Meeting neuvotteluratkaisun omistamiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin 10 dollaria käyttäjä kohden kuukaudessa ja kulut ovat samaa luokkaa myös Live Meeting etäresurssipalveluissa, säästöt toteutuvat yleensä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja jatkuvat kestoluonteisesti. Säästöarvio, kun käyttäjiä on tuhat: (100 dollarin käyttäjäkohtaiset käyttömaksut kuukaudessa Live Meeting OCS 2007 R2:n 10 dollarin käyttäjäkohtaiset käyttömaksut kuukaudessa) x x 12 kuukautta = 1,08 miljoonan dollarin potentiaalinen vuosisäästö.

9 6 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Käytännön esimerkkejä Crédit Agricole S.A. säästää edellä mainittujen matkakulujen lisäksi yli dollaria vuodessa neuvottelumaksuista käyttämällä paikallista OCS 2007 R2 järjestelmää. Maailman suurin puolijohdesirujen valmistaja Intel Corporation otti hiljattain OCS 2007 R2 ratkaisun käyttöön voidakseen hyödyntää yhdistettyjä neuvottelutoimintoja. He laskevat säästävänsä vähintään 20 prosenttia äänineuvottelukustannuksissa. Myös globaali maatalousalan toimija Syngenta korvasi palvelupohjaisen virtuaalineuvotteluratkaisun (WWW ratkaisun) Microsoftin verkkoneuvottelutoiminnoilla. Neuvottelukustannukset pienenivät 50 prosenttia. Mahdollisuus: puhelu ja matkapuhelinkulujen pienentäminen Säästömahdollisuudet Kaukopuhelu ja matkapuhelinoperaattoreiden puhelu tai puhelukorttimaksut voivat olla huomattava säästömahdollisuus. Vaikka Yhdysvaltain sisäiset kaukopuheluhinnat ovat laskeneet merkittävästi, ulkomaanpuhelut ovat yhä erittäin kalliita. Britanniaan soitettavien puheluiden minuuttihinta on tavallisesti 0,19 dollaria ja Kiinaan ja Aasian eri osiin 0,34 dollaria 3. Matkapuhelinmaksut ovat aktiivikäyttäjillä usein myös noin 100 dollaria kuukaudessa. Ulkomailla toimivien matkapuhelinkäyttäjien etenkin muissa maissa sijaitsevien työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden matkapuhelinmaksut voivat olla vielä huomattavasti suurempia. Suojatun VoIP (Voice over Internet Protocol) ratkaisun (esimerkiksi OCS 2007 R2 ratkaisun) avulla ulkoisten palveluiden puhelumaksut voidaan säästää reitittämällä nämä puhelut yrityksen tietoverkkoon tai Internetiin, jolloin maksuperustaiset verkot voidaan ohittaa. Muita puhelu ja matkapuhelinmaksuja tehokkaasti pienentäviä menetelmiä ovat tavoitettavuustietojen käyttäminen, jolloin turhilta puheluilta etenkin matkapuheluilta vältytään kokonaan, ja puhelinkeskusteluiden korvaaminen pikaviestikeskusteluilla, jolloin monilta lyhyiltä puheluilta vältytään. Jos maan käytäntö on sellainen, että matkapuhelun soittaja on maksava osapuoli, yhdistetyn viestinnän ratkaisu voi antaa käyttäjän määrittää, että yrityksen yhdistetyn viestinnän järjestelmä soittaa käyttäjälle ja yhdistää puhelun asianmukaiselle osapuolelle. Tällöin matkapuhelinverkkomaksuilta vältytään. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi OCS 2007 R2 sisältää suojatun VoIP viestinnän ohjelmistopaketin, joka voi pienentää puheluja matkapuhelinmaksuihin liittyviä välittömiä kustannuksia merkittävästi. Nämä säästöt toteutetaan pääasiassa kolmella tavalla: 1) OCS 2007 R2 sisältää erittäin helppokäyttöiset yhden napsautuksen viestintätoiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat viestiä tietokoneen, WWW selaimen tai Microsoft kumppanin toimittaman IP äänilaitteen välityksellä. OCS 2007 R2 erottuu joukosta paitsi kattavan laitetukensa puolesta myös sen puolesta, että asiakkaita tai liikekumppaneita voidaan liittää suojattuihin puheluihin. Näin kustannussäästöt ulottuvat mahdollisimman laajalle. 3 AT&T puhelukorttihinnat, vuoden 2009 ensimmäinen vuosineljännes.

10 7 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla 2) Communicator Mobile asiakasohjelman avulla matkapuhelinten käyttäjät voivat tarkistaa tavoitettavuustiedot Windows Mobile, BlackBerry tai Nokia älypuhelimella ennen puhelun soittamista. He voivat tilanteen mukaan myös hyödyntää pikaviestejä sen sijaan, että soittaisivat puhelun. 3) Käyttäjät voivat määrittää OCS 2007 R2 palvelimen soittamaan heidän matkapuhelimeensa. Näin puhelumaksuilta vältytään tai matkapuhelinmaksut voidaan ohittaa maissa, joissa soittaja on puhelinkuluista vastaava osapuoli. Puhelumaksuilta vältytään esimerkiksi, kun ulkomailla matkustava käyttäjä kirjautuu OCS 2007 R2 ohjelmaan, muodostaa VoIP yhteydet Internetin välityksellä kotimaan toimistoon ja keskustelee sitten toimiston työntekijöiden kanssa maksutta tai soittaa paikallispuheluita OCS 2007 R2 palvelimesta. Matkapuhelinkäyttäjät, jotka voivat soittaa yhdellä napsautuksella toiselle osapuolelle, välttyvät matkapuhelinkuluilta; OCS 2007 R2 soittaa ensin käyttäjän matkapuhelimeen ja yhdistää sitten toisen osapuolen yrityksen puhelintaksojen mukaan. Kun VoIP tekniikkaa siirrytään käyttämään, myös teleoperaattorin trunk porttien päätepisteiden määrää toimitiloissa voidaan vähentää ja/tai matkapuhelinsopimus neuvotella uudelleen ja sopimukset jopa kilpailuttaa uudelleen. Säästöt puhelu ja matkapuhelinkustannuksissa voivat olla merkittäviä. Säästöpotentiaalin arviointi Arvioi yrityksen puhelu ja matkapuhelukustannukset tai tarkista kustannusten korvaukset ja puhelukorttilaskut, jos työntekijät maksavat nämä laskut suoraan sen mukaan, mitä käytäntöjä yritys noudattaa. Pikaisilla taulukkolaskenta analyyseillä voidaan usein selvittää huomattavan käytön alueet, joita varten voit suunnitella nopean siirtymisen yhdistettyyn viestintään perustuviin puheluihin. Nyrkkisääntö kustannussäästöjä koskevien arvioiden tekemiseen: (Puhelumaksut keskimäärin (50 dollaria/kk) x 70 %:n säästö) + (matkapuhelimen käyttö keskimäärin (90 dollaria/kk) x 30 %:n säästö Yhdysvalloissa) x 12 kuukautta x käyttäjää = dollarin potentiaaliset vuosisäästöt. Säästöjen suuruus vaihtelee käyttäjäroolien ja soitettujen ulkomaanpuheluiden määrän mukaan. Säästöt voivat toteutua alle puolessa vuodessa, kun toimet kohdistetaan matkapuhelimen suurkäyttäjiin. Käytännön esimerkkejä Global Crossing siirtyi käyttämään OCS 2007 R2 ratkaisua, joka otettiin käyttöön sekä toimistohenkilökunnalle että matkapuhelinkäyttäjille. Yritys säästää puhelinkustannuksissa ja työntekijöiden matkoissa yhteensä yli miljoona dollaria joka vuosi. He ovat pienentäneet matkapuhelinkuluja käyttämällä OCS 2007 R2 ratkaisua edellä eritellyllä tavalla, ja säästö on toteutunut seitsemässä kuukaudessa. Koska OCS 2007 R2 ohjelmisto toimii nykyisissä tietokoneissa ja matkaviestimissä, siirtyminen oli käyttäjille helppo ja tervetullut.

11 8 Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Mahdollisuus: toimistokulujen pienentäminen Säästömahdollisuudet Toimistokustannukset, mukaan lukien vuokrat ja käyttökustannukset, kuten valaistus, lämmitys, turvallisuus ja muut kustannukset, ovat huomattavia säästökohteita. Monet yritykset käyttävät yhdistetyn viestinnän ratkaisuja, joiden avulla henkilökunta voi tehdä etätöitä vähintään osa aikaisesti ja käyttää vaihdettavia hot desk työpisteitä tilanteissa, joissa työntekijän täytyy tulla työpaikalle. Kun yritykset hajautuvat maantieteellisesti ja työntekijöiden työmatkat pitenevät, toimivat etätyöskentelyvalmiudet parantavat tutkimusten mukaan työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Kun nämä ohjelmat ovat käynnissä, säästöihin voidaan ryhtyä kokoamalla paikallinen henkilökunta yhteen ja katkaisemalla valaistus, sähkö ja lämmitys tarpeettomiksi jääneistä osastoista, kerroksista tai rakennuksista. Jos tämä näyttää myös pidemmällä aikavälillä toimivalta ratkaisulta, voidaan harkita ylimääräisen tilan vuokraamista edelleen, vuokrasopimusten irtisanomista tai yrityksen omistamien tilojen myymistä. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisujen käyttöönotto säästöjen toteuttamiseksi Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut tukevat joustavia työjärjestelyjä erinomaisesti. Exchange Server ja OCS 2007 R2 sisältävät kokonaisvaltaisia, luokkansa parhaita ominaisuuksia, jotka kattavat paitsi kaikki viestintätavat (niin kutsutun viestintään liittyvän työn) myös saumattomasti toimivan työkalujen joukon. Tällä tavoin työntekijöillä on käytettävissään etäkäyttö kaikkialta valmiudet, ja he voivat tehdä töitä tehokkaasti sijainnistaan riippumatta. OCS 2007 R2 ohjelmiston tavoitettavuustoimintojen ansiosta kaikki työntekijät näkyvät muille tiimiensä ja ryhmiensä jäsenille aivan kuin he olisivat paikan päällä samoissa tiloissa. Koska etätyöntekijät käyttävät samoja Microsoft Office ohjelmistoja ja samoja hakemistorakenteita kuin työpaikallakin, etätyö toimii paitsi saumattomasti myös yhtä tuottavasti sekä turvallisesti kuin tilanteessa, jossa kaikki tekevät töitä samassa rakennuksessa. Säästöpotentiaalin arviointi Säästöt luonnollisesti vaihtelevat toimialan ja maantieteellisen sijainnin mukaan paitsi ympäristökustannusten (valaistus, lämmitys ja jäähdytys) myös neliömetrikohtaisten nettokustannusten puolesta. Säästökohteiksi kaikkein parhaiten soveltuvissa toimistotiloissa tilaa on käytettävissä noin m 2 työntekijää kohden. Keskiarvo on 20,5 m 2. Suuressa kaupungissa 5 kustannukset ovat noin 290 dollaria neliömetriä kohden, tilan pimentämisen ja siitä koituvan energiansäästön vuosisäästöt voivat olla satoja dollareita jopa dollaria työntekijää kohden, jos vuokrasopimuksia voidaan irtisanoa tai tilojen vuokraukselta ja käytöltä voidaan välttyä suurkaupunkiympäristössä. Säästöjen toteutuminen 3 6 kuukaudessa on tavallista vuokrasopimuksia irtisanottaessa tai toimitilojen käyttöä vältettäessä. 4 Nyrkkisääntölaskuri osoitteessa 5 Chicagon alueen toimistovuokrien kehitysennuste: office

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Urholin, Jesse Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS TECNOMEN VUOSIKERTOMUS 2001 Tecnomenin rakenteen kehitys vuonna 2001 Tecnomen kävi vuoden 2001 aikana läpi rakennejärjestelyn, jonka seurauksena syntyi nykyinen Tecnomen Oyj. Vuoden 2001 alkaessa Tecnomen

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Sovellusalustan optimointi

Sovellusalustan optimointi Sovellusalusta liiketoiminnan voimavarana Tehosta toimintaa innovatiivisilla tietotekniikkaratkaisuilla, jotka yhdistävät ihmiset, prosessit ja informaation Sovellusalustan optimointi Dynaaminen sovellusalusta

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

KTM Päivi Nousiainen

KTM Päivi Nousiainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Simo Karhu Microsoftin pilvipalvelut pk-yrityksen päätelaite- ja tiedonhallinnassa Työn tarkastajat:

Lisätiedot

vallan kumouksen johtaja

vallan kumouksen johtaja 2 2007 Businessforumin asiakaslehti MOBIILIA SEN OLLA PITÄÄ SIVUT 10 15 - vallan kumouksen johtaja ARI RAHKONEN ON MICROSOFTIN UUSI TOIMITUSJOHTAJA SIVU 30 TIETOTEKNIIKKA OHITTI JO LISKON AIVOT SIVU 28

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista

ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista Sisältö Ydinviesti 2 Haaste: Kysymys ylemmältä johdolta 3 Ratkaisu: Google Apps Kolme tärkeintä asiakkaiden tunnistamaa hyötyä #1 Globaalia

Lisätiedot