WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2."

Transkriptio

1 Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy Julkinen , Jyväskylä

2 Sisällysluettelo JOHDANTO TILASTOTIETOJA KESKI SUOMEN MAAKUNNASTA BIOENERGIA ALAN LIIKETOIMINTA KESKI SUOMESSA INNOVAATIO, INNOVAATIOJÄRJESTELMÄ JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖ YRITYSTEN INNOVAATIOTOIMINTA JA TOIMINNAN KOHTEITA YRITYS JA INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITYS KESKI SUOMESSA YRITYSTEN INNOVAATIOTOIMINNAN TUKEMINEN YRITYSTEN INNOVAATIOIDEN JA KASVUN RAHOITUS Julkisen sektorin erityisrahoitus EU:n rakennerahastot Kansainvälisten hankkeiden rahoituspäätökset Keski Suomessa YRITYSTEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TUKEMINEN VERKOSTOITUMINEN ORGANISAATION JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN TOIMIJOIDEN ASEMAT JA TEHTÄVÄT KESKI SUOMEN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄSSÄ Esimerkki julkisten toimijoiden ja yrityksien yhteistyöstä innovaatioiden luomiseksi YHTEENVETO LINKIT...21 LÄHDELUETTELO...22 LIITTEET...23 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein. 1

3 Johdanto BIOCLUS eli Biomassavarojen kestävä käyttö hanke vahvistaa ja kehittää tutkimusyhteistyötä ja tutkimusvalmiuksia viidellä eurooppalaisella alueella: Keski Suomessa, Navarrassa (Espanja), Wielkopolskassa (Puolassa), Länsi Makedoniassa (Kreikka) sekä Slovakiassa. Keski Suomessa hankeen toteuttavat VTT, Jyväskylän yliopisto, Keski Suomen liitto, Jyväskylä Innovation Oy, Benet Oy sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka koordinoi hankkeen. BIOCLUS projektin kokonaisbudjetti on yli kolme miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa euroa hyödynnetään Keski Suomessa. Hankkeen rahoittaa Regions of Knowledge ohjelma, joka on osa Euroopan Unionin seitsemättä puiteohjelmaa. Lisätietoja Tämän selvityksen tavoitteena on analysoida julkiset innovaatiopalvelut, jotka tukevat yritystoimintaa Keski Suomessa. Tässä selvityksessä on listattu maakunnallisia innovaatioympäristön toimijoita (rahoitus, kehitys, tutkimus ja koulutus) sekä määritelty heidän palvelutarjonta yrityksille innovaatiojärjestelmän kehittämisen näkökulmasta. Innovaatiojärjestelmän perustavoitteena on kannustaa yrityksiä entistä tehokkaammin uuden luomiseen ja kehittämiseen. Yleinen tuntuma tällä hetkellä on, että järjestelmä näyttäytyy yritysten mukaan hajanaisena ja sirpaleisena, jolloin olemassa olevaa palvelutarjontaa ei osata hyödyntää. Tässä selvityksessä ei kuitenkaan ole tarkoitus lähteä kehittämään ja selkeyttämään palvelutarjontaa. Mahdollisesti jossain myöhemmässä vaiheessa Keski Suomenkin osalta laaditaan maakunnallinen innovaatiostrategia. Jyväskylässä Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy 2

4 1 Tilastotietoja Keski Suomen maakunnasta Keski Suomen maakunta edustaa noin asukkaan väkiluvullaan noin 5 % Suomen väestöstä. Bruttokansantuote / asukas on 82 % maan keskiarvosta eli noin / asukas. Suomen maakuntien pinta ala, väestö ja bruttokansantuotetiedot on esitetty liitteessä 1. Keski Suomen maakuntaan kuuluu 6 seutukuntaa (Jyväkylä, Joutsa, Keuruu, Jämsä, Äänekoski ja Saarijärvi Viitasaari) ja yhteensä 23 kuntaa. Väestöllisesti Keski Suomi on kasvumaakunta. Väestökasvu perustuu Jyväskylän seudun vuosittaiseen hyvään kehitykseen, joka kompensoi muiden seutukuntien vähennystä. Maakunnassa on asukasta (v. 2008), joista yli 47 % asuu Jyväs kylässä. Työllisten määrä on (v.2008) ja työpaikkoja on noin (vuonna 2007). Talouden taantuma iski Keski Suomessa pahaan aikaan, sillä se katkaisi poikkeuksellisen hyvän työpaikka ja työllisyyskasvun. Työpaikkamäärän kasvu on perustunut lähes yksinomaan Jyväskylän seudun positiiviseen kehitykseen. Muilla seuduilla suunta on toinen erityisesti maaja metsätalous sekä teollisuustyöpaikkojen vähetessä. Eräissä kunnissa työpaikkamäärän nykytaso on saatu ylläpidettyä suhdanteista huolimatta; useissa kunnissa työpaikat vähenevät tasaisesti ja työpaikkarakenne muuttuu palveluvaltaisemmaksi. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15 vuotiaista on suunnilleen maan keskitasoa, noin 40 %. Korkea asteen tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15 vuotiaista on Keski Suomessa maan keskitasoa (65 %), Jyväskylässä selvästi yli maan keskitason (74 %). Sekä yliopisto että ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrät ovat Jyväskylässä korkeat. Keski Suomen bruttokansantuote asukasta kohti on n euroa (2007). Verotulot asukasta kohti alittavat maan keskiarvon, joka on n (2007). Jyväskylän työpaikkaomavaraisuus 107 % on melko korkea, mutta koko Keski Suomessa 97 % ollen lähellä maan keskitasoa. Huolimatta hyvästä suunnasta Keski Suomessa oli joulukuussa työtöntä työnhakijaa (koko maassa henkilöä) ollen 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Aiemmin työttömyys on suhteellisesti eniten koetellut maakunnan pohjois ja länsiosia, mutta 2000 luvulla myös maakunnan vahvoja teollisuuskeskuksia. Maamme yliopistokeskuksista Jyväskylän työttömyystilanne on vaikein. Keski Suomessa oli noin yritysten toimipaikkaa vuonna Yritystoimipaikkojen lukumäärä on lisääntynyt 1990 luvun puolivälistä lähtien. Taulukossa 1 on esitetty tilastotietoja Keski Suomen maakunnasta. 3

5 Taulukko 1. Tilastotietoa Keski Suomesta (Lähde: Keski Suomi Jyväskylä Koko Suomi Väkiluku vuonna * Väestöosuus vuonna 2008 Tutkinnon suorittaneita yli % 74 %** 65 % vuotiaista vuonna 2007 keskiaste 40 % 42 %** 39 % korkea aste 25 % 32 %* 25 % Yliopisto opiskelijat vuonna Ammattikorkeakouluopiskelijat vuonna 2006 Yritykset vuonna henkilöstö liikevaihto (1000 ) henkilöstö / yritys 3,3 4,8 liikevaihto / henkilö liikevaihto / yritys Työpaikkaomavaraisuus 97 % 107 % 100 % Työpaikat vuonna Työllisten määrä vuonna Työllisyysaste vuonna ,6 70,6 Verotulot / asukas vuonna * Huomioi kuntaliitoksen ** Jyväskylän kaupunki ennen kuntaliitosta Monen maakunnan tapaan myös Keski Suomessa kouluttautuneiden valmistumisen jälkeinen sijoittuminen on sidoksissa koulutusasteeseen. Yliopistoista valmistuvilla liikkuvuus on alemmilta asteilta valmistuneita suurempaa. Ammattikorkeakouluista ja keskiasteelta valmistuneet ovat kotiseutu uskollisempia ja nämä koulutusmuodot palvelevat enemmän paikallisia työmarkkinoita. Keski Suomessa korkeasti kouluttautuneet sijoittuvat erityisesti Jyväskylän seudulle. Taulukko 2. Valmistumisen jälkeinen maakunnallinen sijoittuminen koulutusasteittain 2007 (Pietilä, J., verkkosivut)) Ammatillinen koulutus AMK koulutus Yliopistokoulutus Valmistumisen jälk. kotimaakunta* Valmistumisen jälk. kotimaakunta* Valmistumisen jälk. kotimaakunta* Sama % Eri% Sama % Eri% Sama % Eri% Keski Suomi 83,2 16,8 66,2 33,8 44,3 55,7 Koko maa 81,1 18,9 70,5 29,5 62,4 37,6 * Vertailussa huomioitu kotimaakunta opiskeluaikana ja kotimaakunta heti tutkinnon suorittamisen jälkeen Keski Suomessa teollisuuden liikevaihdosta viennin osuus on 55,8 %, kun koko maassa vastaava luku on 49,6 %. 4

6 1.1 Bioenergia alan liiketoiminta Keski Suomessa Keski Suomeen on keskittynyt poikkeuksellisen suuri määrä bioenergia alan osaajia: kotimaisia polttoaineita käyttäviä kunnallisia ja metsäteollisuuden energialaitoksia, polttoaineiden tuottajia ja markkinoijia, koneyrittäjiä, tutkimuslaitoksia, koulutusta ja edistämisorganisaatioita. Maakunnassa on nykyään 10 yhdistettyä sähköä ja lämpöä tuottavaa biovoimalaa ja yksi käynnistyy vuoden 2010 loppupuolella (Keuruun Lämpövoima Oy:n laitos). Kaukolämpölaitoksia ja suuria kiinteistökohteita on n.45, jotka käyttävät biopolttoaineita, pääasiassa metsähakkeita. Mm. Vapo Oy, VTT, FINBIO Suomen Bioenergiayhdistys ry, Turveteollisuusliitto ry, Kansainvälinen turveyhdistys (IPS), BENET Bioenergiaverkosto ja Keski Suomen Energiatoimisto (KESTO) ovat lukuisien muiden organisaatioiden ja yritysten tavoin sijoittuneet maakuntaan. Jyväskylän yliopistossa alkoi vuosituhannen vaihteessa ensimmäisenä Suomessa uusiutuvan energian maisterikoulutus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteyteen perustettiin alansa ensimmäinen koulutusyksikkö: Luonnonvarainstituutti Saarijärvelle, jossa toteutettiin mm. Suomen ensimmäiset valtakunnalliset puuenergianeuvojakurssit sekä annetaan koti ja kansainvälistä bio energia alan koulutusta. Erkki Kalmarin biokaasua maatilamittakaavassa lämmöksi, sähköksi ja liikennepolttoaineeksi tuottava tila Laukaassa on ensimmäinen Suomessa. Keski Suomesta on johdettu myös valtakunnalliset Bioenergian tutkimusohjelma ( ) ja Puuenergian teknologiaohjelma ( ). Maakuntaliiton ja Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n (nykyisin Jyväskylä Innovation Oy) panos on ollut merkittävä Keski Suomen energiastrategian suuntaamisessa sekä myös bioenergiahankkeiden ja tutkimuslaitteistojen osarahoittajana. Keski Suomea voidaan hyvällä syyllä kutsua maamme bioenergiamaakunnaksi, johtuen korkeasta bioenergian käyttömäärästä sekä maakunnassa saavutetuista bioenergia alan ennätyksistä. Ennätyksiä ja saavutuksia: Keski Suomen primäärienergiasta tuotettiin vuonna % biopolttoaineilla (turve mukana), mikä on Suomen ja koko maailman huipputasoa. Vapo Oy on Suomen ja Baltian alueen suurin biopolttoaineiden toimittaja sekä maailman johtava energiaturpeen tuottaja. Lisäksi sillä on omaa energiantuotantoa ja laitevalmistusta. Pääkonttori on Jyväskylässä. Tutkimuslaitos VTT on maailman johtavia biopolttoaineiden tuotannon ja käytön tutkimuslaitoksia. Toimipiste on Jyväskylässä. Ariterm Oy on eräs suurimmista pientalojen lämmitysjärjestelmien valmistajista Pohjoismaissa. Jyväskylän Rauhalahden voimalaitos oli valmistuessaan 1986 maailman suurin turvetta hyödyntävä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuottaja. Vuonna 1993 Rauhalahden kattila muutettiin leijukerrostekniikkaan, jolloin siitä tuli maailman suurin biopolttoaineita polttava leijukerroskattila. Rauhalahden voimalaitos sai ensimmäisenä pohjoismaisena voimalaitoksena ISO 9002 laatusertifikaatin vuonna 1994, ISO ympäristösertifikaatin vuonna 1996 sekä BS 8800 työterveys ja turvallisuussertifikaatin vuonna

7 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n vanhan lämpölaitoksen hyötysuhde on tiettävästi ollut yksi maailman korkeimmista: 107 %. Säynätsalossa Jyväskylässä valmistui vuonna 1997 tuolloin Suomen suurin puupolttoaineella toimiva miehittämätön polttolaitos. Jyväskylän kaupungin energiantuotantojärjestelmän sertifikaatit ovat energia alalla ainutlaatuiset. Jyväskylää pitää kotipaikkanaan kolme valtakunnallista energiajärjestöä: FINBIO Suomen Bioenergiayhdistys ry, Turveteollisuusliitto ry ja International Peat Society (Kansainvälinen Turveyhdistys, IPS). Valtakunnalliset Bioenergian tutkimusohjelma ja Puuenergian teknologiaohjelma on johdettu Keski Suomesta käsin (Jyväskylän Teknologiakeskus Oy ja VTT). Keski Suomen Metsäenergia projekti KesMe oli 1990 luvulla alan suurin maakunnallinen demonstraatioprojekti Suomessa. Keski Suomeen perustettiin vuonna 1998 maamme ensimmäinen alueellinen bioenergian osaamisverkosto: BENET Bioenergiaverkosto. Keski Suomen energiatoimisto (KESTO) oli Suomen ensimmäisiä maakunnallisia uusiutuvan energian ja energian säästön edistämistoimistoja. Keuruun pellettikylä ja osaamiskeskittymä on vaikuttanut myönteisesti myös yli maakuntarajojen pellettiasian edistämiseen. Kalmarin tila Laukaassa on Suomen ensimmäinen biokaasumaatila, joka tuottaa sähköä, lämpöä ja liikennepolttoainetta omalla biokaasureaktorilla. Erkki Kalmari hankki Suomen ensimmäisen biokaasua käyttävän henkilöauton vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Luonnonvarainstituutti järjesti ensimmäisenä Suomessa puuenergianeuvojakoulutusta vuonna Instituutti järjestää valtakunnallisia ja kansainvälisiä bioenergiakursseja. Jyväskylän yliopistossa alkoi vuosituhannen vaihteessa ensimmäisenä Suomessa uusiutuvan energian maisterikoulutus. Pohjoisen Keski Suomen oppimiskeskuksessa on syksyllä 2004 käynnistynyt bioenergiaalan perustutkintoon johtava koulutus. Kansainvälinen BIOENERGY Conference and Exhibition järjestettiin ensimmäisen kerran Jyväskylässä syyskuussa Sen jälkeen tapahtuma on järjestetty Jyväskylässä joka toinen vuosi. Vuonna 2007 valittiin yhdeksi maakunnan kolmesta kärkiklusteriksi Bioenergiasta elinvoimaa klusteri (BEV), jonka päärahoittaja on Keski Suomen liitto. BEV osallistuu kansalliseen energiateknologian osaamiskeskusohjelmaan, jota hallinnoi Jyväskylä Innovation Oy. Jyväskylä Innovation Oy:n vastuulla ovat ohjelmassa bioenergia ja metsäteollisuuden energian käyttö. Bioenergiasta elinvoimaa klusterin muodostavat energiaa ja energiaraaka aineita sekä niihin liittyviä koneita ja laitteita valmistavat yritykset. Niiden liikevaihto oli yhteensä miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä (jakso 06/08 06/09). Alan yrityksillä on toimipaikkaa Keski Suomessa. Klusterin liikevaihto oli viidenneksen korkeammalla tasolla kuin vuonna 2004 ja alan henkilöstömäärä on kasvanut 4 % vuodesta (Aikajana 3/2009) 6

8 2 Innovaatio, innovaatiojärjestelmä ja innovaatioympäristö Innovaatioita koskevassa keskustelussa tuodaan usein esiin käsitteet innovaatiopolitiikka, innovaatioympäristö ja innovaatiojärjestelmä. Näitä myös käytetään eri tarpeisiin pohjaten sangen huolimattomasti, käsitteiden peruseroavaisuuksia tarkemmin huomioimatta. Innovaatioympäristö nähdään yritysten yleisenä toimintaympäristönä erityisesti innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Innovaatiojärjestelmä puolestaan koostuu taloudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen tuottamiseen, levittämiseen ja käyttöön osallistuvista toimijoista ja näiden välisistä vuorovaikutussuhteista. ( Kolehmainen & Ranta, 2009) Innovaatiot edistävät tuottavuutta ja kilpailukykyä Innovaatio määritellään uudeksi liiketoiminnaksi, kestäväksi kilpailueduksi. Innovaation on oltava uusi kyseessä olevan yrityksen näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi toimialan tai markkinoiden kannalta. Innovaation pitää tuoda hyötyä asiakkaille ja asiakkaiden on oltava halukkaita maksamaan siitä. Innovaatioiden avulla voidaan mm. laajentaa tuote tai palveluvalikoimia, parantaa tuotteiden tai palveluiden laatua sekä tehostaa prosesseja. Näin innovaatiot edistävät tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. (EK:n verkkosivut) Innovaatiojärjestelmässä oleellista on vuorovaikutus Innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan laaja alaista kokonaisuutta, jonka muodostavat uuden tiedon ja osaamisen tuottajat, niiden hyödyntäjät sekä näiden väliset vuorovaikutussuhteet. Yritystoiminta, koulutus, tutkimus ja kehittämistoiminta, osaava työvoima sekä rahoitus muodostavat innovaatiojärjestelmän keskeisen osan. Järjestelmän oleellinen piirre on monipuolinen kansainvälinen yhteistyö. (EK:n verkkosivut) Innovaatioympäristön muovautuminen innovaatiojärjestelmän muodostaman rungon päälle Innovaatioympäristöllä tarkoitetaan niitä instituutioita, jotka yhdessä ja erikseen myötävaikuttavat uuden tiedon ja uusien teknologioiden kehittymiseen ja leviämiseen ja jotka muodostavat rakenteelliset ja lainsäädännölliset puitteet, joissa hallitus toteuttaa innovaatiotoimintaa edistävää politiikkaa. Innovaatioympäristö sisältää rakenteet, toimijat, vuorovaikutussuhteet ja säädöksillä luodun toimintaympäristön. Niiden lisäksi keskeisiä elementtejä ovat innovaatiokulttuuri, monet yksilöitä ja organisaatioita inspiroivat uutta luovat prosessit, globaalit tietokanavat sekä yhteinen innovaatiotietoisuus ja jaetut tulkinnalliset viitekehykset. (Hautamäki & Kuusi, 2005.) Nykyinen innovaatiotoiminta on kysyntä ja käyttäjälähtöistä Innovaatiotoiminta ei enää noudata perinteistä keksimisen logiikkaa. Sen sijaan että uusille tuotteille ja keksinnöille etsittäisiin asiakkaita, yhä useammin etsitään asiakkaille uusia ratkaisuja. Kilpailukyky perustuu usein kykyyn oivaltaa asiakkaiden, kuluttajien ja kansalaisten tarpeet ennen kilpailijoita ja tarjota niitä vastaavia tuotteita ja palveluja. 7

9 Innovatiiviset yritykset tekevät Suomessa moniin muihin EU maihin verrattuna keskimääräistä useammin yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Arvoketjut ohjautuvat asiakkaista ja kuluttajista kohti tuottajia ja kehittäjiä, ei päinvastoin. Innovaatiopolitiikan on mukauduttava innovaatiotoiminnan muutokseen ja annettava sille lisää vauhtia. On kiinnitettävä huomiota yhteistyön laatuun ja syvällisyyteen sekä edistettävä markkinoiden syntymistä innovatiivisille ratkaisuille. Perinteisen innovaatiopolitiikan painopisteenä on ollut uusien teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen ja onnistumista on mitattu ennen kaikkea kehityspanostusten ja teknologisten tuotosten avulla. Uusi, laaja alainen innovaatiopolitiikka painottaa enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä käyttäjien ja kehittäjien yhteisen kehitystyön vahvistamista. Erityisesti käyttäjälähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa Suomella onkin vielä parantamisen varaa. Erityistä huomiota vaatii julkisen sektorin tuottavuuden kasvattaminen palveluita ja palvelukyvykkyyttä kehittämällä. Kysynnän ohjaama innovointi, joka ottaa huomioon asiakkaiden, kuluttajien ja kansalaisten tarpeet niin julkisen kuin yksityisen sektorin toiminnassa, edellyttää kannustavia markkinoita sekä käyttäjien ja kehittäjien yhteisiä innovaatioprosesseja. (Valtioneuvoston selonteko) 3 Yritysten innovaatiotoiminta ja toiminnan kohteita Yritysten innovaatiotoiminta koostuu uusien asioiden omaksumis ja oppimiskykyä edellyttävistä, yrityksen sisäisten ja ulkoisten teknologia ja tietovirtojen välittämistä prosesseista, joiden kautta ne joko päämääräsuuntautuneesti tai tiedostamattomasti luovat, soveltavat ja ottavat käyttöön uusia innovaatioita. (Kolehmainen, verkkosivut) Innovaatiotoiminnan kohteita ovat: uusien liiketoimintakonseptien ja ansaitalogiikoiden kehittäminen olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen muuntelu ja kehittäminen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen / tuote ja palveluvalikoiman kehittäminen täysin uuteen tietoon / teknologiaan perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen markkinoille yrityksen yhteistyön kehittäminen toisten yrityksien ja organisaatioiden kanssa yrityksen prosessivirtojen kehittäminen (esim. tuotekehitys tai asiakasprojektien virtaviivaistaminen) yrityksen tukiprosessien uudistaminen (esim. ulkoistaminen, henkilöstön kannustinjärjestelmän rakentaminen) uusien markkina alueiden ja asiakasryhmien etsintä jakelukanavien kehittäminen tuote ja yritysbrandien kehittäminen 8

10 3.1 Yritys ja innovaatiotoiminnan kehitys Keski Suomessa Jyväskylän seutu on kuulunut vuosikymmeniä maamme viiden keskeisimmän innovaatioseudun joukkoon Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun ohella. Määrällisesti innovaatioita on syntynyt kone ja laitevalmistuksen aloilta sekä viime vuosikymmeninä myös tietoliikenteessä ja liikeelämän palveluissa, joiden kehittäjät ovat pääosin nuoria tietointensiivisiä yrityksiä. Suhteellisesti ottaen seudun innovaatiopohja on hyvä, eikä aktiivisuus juuri eroa maamme muista suurista kaupunkiseuduista, jos seutujen innovaatiopanokset suhteutetaan aluetalouden kokoon. Ero eri seutujen välillä perustuu lähtökohtaiseen resurssieroon. Perinteisten isojen yliopistoseutujen etumatkaa ovat kirimässä umpeen hieman pienemmät maakuntakeskukset Kuopio, Joensuu ja Vaasa. Keski Suomessa Jyvässeudun ulkopuolella myös Äänekosken seutu on innovaatioaktiivinen seutu koko luokassaan. Teollisuusvaltaisella seudulla panostetaan kehitystyöhön ja erityisesti 1990 ja 2000 luvuilla on saatu hyviä tuloksia aikaan. Äänekosken seudulla innovaatiotoiminta on vahvaa metsäsektorilla ja koneteollisuudessa. Tuotekehitystä ja innovaatioiden kaupallistamista tehdään kaikilla alueilla ja useimmilla aloilla. Innovatiivinen yritystoiminta on mahdollista myös yliopistokeskuksista etäällä sijaitsevilla alueilla ja yrityskooltaan pienissä yrityksissä. Tämä edellyttää synergistä verkottumista ja ketjuuntumista, korkeaa substantiaalista osaamista ja suhteellisen kilpailukyvyn oivaltamista. Liiketoiminnalliset tukipalvelut eri muodoissaan auttavat yritystoiminnan pitkäkestoisuuden suunnittelussa. Alueellisesti innovatiiviset keskittymät ja kasvuvyöhykkeet eivät muodostu nopeasti ja yksittäisen kaupallisen menestyksen kautta. Menestys rakentuu usein kumulatiivisesti vuosikymmenien työn tuloksena. Teknologinen kehitys ja erityisesti digitalisoituminen mahdollistavat periaatteessa sen, että globaalisti menestyvän kaupallisen innovaation synty ei ole sijaintiriippuvaista. Tulevaisuudessa iso osa kehitystyötä säilyy suljettuina prosesseina. Avoimessa kehitystyössä yhä enemmän virike syntyy asiakaspalautteista ja tarpeista. Taantuman keskellä yritystoiminnan näkymät eivät ole luonnollisesti valoisat. Suhdannetilastot kertovat, että Keski Suomen yritysten liikevaihto ja vienti ovat pudonneet huomattavasti viimeisen vuoden aikana kaikissa seutukunnissa. Pahimmat skenaariot taantuman pitkästä kestosta eivät todennäköisesti kuitenkaan toteudu, sillä maailmatalous on alkanut elpyä. Talouden taantuma on lisännyt työttömyyttä, se on kasvattanut konkurssien määrää ja tulee näkymään notkahduksena yritysten toimipaikkatilastoissa. Taantuman hellittäessä ei ole näköpiirissä selkeitä uhkatekijöitä, jotka laajasti ehkäisisivät Keski Suomen yritystoiminnan kasvun 2010 luvulla. Koulutukseen profiloituneelle maakunnalle on tärkeää, ettei nykyisessä tilanteessa kasvateta koulutettujen työttömyyttä ja edistetä työvoiman poismuuttohalua, kun lähitulevaisuudessa on edessä voimakas ikärakenteen muutos ja uusia työpaikkoja avautuu eläköitymisen seurauksena. (Pietilä, J., verkkosivut) 9

11 4 Yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen 4.1 Yritysten innovaatioiden ja kasvun rahoitus Yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat muun ohella yrityksen toimialan, liiketoiminnan vakiintuneisuuden, taloudellisen aseman ja yleisen taloustilanteen perusteella. Yrittäjän oman panoksen lisäksi yritystoiminnan rahoitusta voi saada erilaisista yksityisen sektorin ja julkisen sektorin rahoituslähteistä. Yritys voi myös hankkia rahoitusta yleisöltä hakeutumalla julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Erilaisten rahoitustarpeiden yhteinen nimittäjä löytyy yleensä yrityksen kasvutarpeista. Yritykset panostavat tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan tulevaisuuden kilpailukykynsä turvaamiseksi. (EK:n verkkosivut) Julkisen sektorin erityisrahoitus Yleisenä lähtökohtana voidaan pitää, että julkisen sektorin rahoitusvaihtoehdot täydentävät yksityisen sektorin luotto ja rahoituslaitosten sekä pääomasijoittajien tarjoamaa rahoitusta erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa sekä korkean riskin omaavissa tai suurissa kehityshankkeissa. Julkisen sektorin rahoitus muodostaa tyypillisesti ainoastaan osan yrityksen tarvitsemasta kokonaisrahoituksesta. (EK:n verkkosivut) Finnvera Oyj tarjoaa yrityksille lainoja ja takauksia mm. liiketoiminnan aloittamisen, kehittämisen ja kasvun sekä kansainvälistymisen yhteydessä. Finnvera tarjoaa myös vienninrahoituspalveluja ja toimii Suomen virallisena vientitakuulaitoksena. Tekes rahoittaa lainoin ja avustuksin projekteja, jotka luovat uutta osaamista ja innovaatioita. Tekesillä on myös erillinen rahoitusohjelma nuorille ja innovatiivisille yrityksille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Lisäksi Tekesin avustus innovaatiopalveluiden hankintaan on tarkoitettu kannustamaan pk yrityksiä hankkimaan parasta mahdollista asiantuntemusta ja osaamista tutkimus, kehitys ja innovaatiotoimintansa tueksi. Avustuksen piiriin hyväksytään vain ostopalvelut, ei yrityksen omia kuluja. Tekesin Tuli Tutkimuksesta liiketoimintaa ohjelma auttaa teknologiansiirron ja tutkimustulosten kaupallistamisessa. Tekes on rahoittanut bioenergiaan ja biomassan hyötykäyttöön liittyviä teknologiaohjelmia kuten Bioenergia ja Puuenergia. Parhaillaan on menossa biomassan jalostukseen liittyvä ohjelma (BioRefine, ja uusiutuvan energian kansainvälistymiseen liittyvä ohjelma Groove (Uusiutuva energia kasvua kansainvälistymisestä, Keksintösäätiö puolestaan tukee yksityishenkilöitä ja pienyrittäjiä keksintöjen alkuvaiheen kehittämisessä sekä niiden kaupallisessa hyödyntämisessä. Lisäksi keksintö 10

12 ja innovaatioasiamiehet arvioivat keksintöhankkeita, neuvovat patentti teollisuus ja rahoitusasioissa, avustavat rahoituksen hakemisessa Keksintösäätiöltä ja muilta rahoittajilta ja edistävät keksintöjen teknistä, tuotannollista ja kaupallista hyödyntämistä. Patentti ja rekisterihallituksen peruspalvelut ovat saatavissa paikallisissa Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksissa. Erityisesti laajoissa hankkeissa osarahoittajana voi toimia myös Pohjoismaiden Investointipankki tai Euroopan investointipankki. Julkisella sektorilla toimivia pääomasijoittajia ovat Finnvera konserniin kuuluva Aloitusrahasto Vera Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä erillisiin rahoitusohjelmiin perustuvaan toimintaan keskittynyt Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukset tarjoavat yritystoimintaan tukea ja avustuksia sekä neuvontaa ja muita palveluita. Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla myös työ ja elinkeinotoimistosta haettava starttiraha. Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi ja kehittämishankkeisiin. Haasteellisten tutkimus ja kehittämishankkeiden valmisteluun voidaan myöntää harkinnanvaraista valmistelurahoitusta. Sitä myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Lisäksi rahoitusta voi olla saatavilla erillisten rahoitusohjelmien puitteissa tai hankkeen sisällön tai kohdemaan perusteella, esimerkiksi ympäristö ja kehitysmaahankkeisiin. Rahamääräisen tuen lisäksi rahoitusta tarjoavilla tahoilla on yleensä muita yritystoimintaa tukevia palveluita, ja esimerkiksi Finpro ry tarjoaa liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyviä palveluita. Aloittavan yrittäjän kannattaa tutustua esimerkiksi Yrityssuomi.fi portaaliin (www.yrityssuomi.fi) sekä hankkia tietoa rahoitusvaihtoehdoista omasta elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksesta EU:n rakennerahastot Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmien tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla. 11

13 Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi: innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä alueiden saavutettavuuden parantamista naisyrittäjyyttä palvelualojen uusia, luovia hankkeita yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista pk yritysten kasvua ja kilpailukykyä työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä Suomessa toteutetaan rakennerahastokaudella viittä alueellista EAKR ohjelmaa. Etelä Suomi, Yksi alueellinen EAKR ohjelma rakennerahastokaudella on Länsi Suomen EAKR ohjelma, johon Keski Suomi kuuluu. Länsi Suomen tavoitteena on olla vetovoimainen ja innovatiivinen yrittäjyyden ja kasvun alue. Tähän pyritään tukemalla hankkeita, jotka edistävät uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä tai parantavat yritysten kilpailukykyä. Euroopan sosiaalirahaston ohjelman tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä. Lisätietoa Rakennerahastot.fi portaalista (www.rakennerahastot.fi) Kansainvälisten hankkeiden rahoituspäätökset Keski Suomessa Euroopan unionilla on myös muita ohjelmia, jotka tukevat alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Niistä saa lisätietoa Euroopan unionin internet sivustolta Yhteenveto kansainvälisten hankkeiden rahoituspäätöksistä Keski Suomessa : Keskisuomalaiset ovat mukana ainakin 39 kansainvälisessä hankkeessa, joiden rahoituspäätökset on tehty vuosina 2007 ja 2008 Keskisuomalaiset ovat hyödyntäneet yhteensä 13 EU:n erillisohjelmaa (joilla on useita alaohjelmia) Rahoitusta onnistuneesti ovat hankkineet Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä Innovation Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski Suomen liitto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO). Eniten hankkeita on Jyväskylän yliopistolla. Yliopisto on myös onnistunut hyödyntämään useita eri rahoitusohjelmia. Vuosina Ecocat oli ainoa yritys, joka osallistui itsenäisesti hankkeeseen (HUOM! Keskisuomalaiset yritykset osallistuvat mm. Jyväskylä Innovation Oy:n hankkeisiin, mutta eivät ole varsinaisia rahoituksen hakijoita) 12

14 Muut suomalaiset ovat osanneet hyödyntää em. ohjelmien lisäksi 17 muuta EU:n erillisohjelmaa Kukaan suomalainen ei ole osannut hyödyntää n. 30 muuta EU:n erillisohjelmaa luomalla hankkeita (yritykset ovat kuitenkin saattaneet hyötyä näistä ohjelmista julkisten hankintojen kautta voittamalla tarjouspyyntökilpailuja tätä ei ole tutkittu. Tiedossa on, että ainakin Uniservices (JYU) on hyödyntänyt näistä muutamaa ohjelmaa ja voittanut niiden kautta toteutettuja tarjouspyyntökilpailuita) Osassa EU:n erillisohjelmista hakijoina voivat olla vain voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Erityisesti yrityksille suunnattuja ohjelmia ovat FP7 ja CIP. Yhdessä hankkeessa, jossa on keskisuomalaisia toimijoita mukana, on keskimäärin 10 osallistujaa ja osallistujakohtainen EU tuki on noin euroa. Tällä laskukaavalla Keski Suomeen tulee keskimäärin n. 11 miljoonaa euroa näiden 39 hankkeen kautta. Muuta huomioitavaa: tilastosta ei käy ilmi, montaako hanketta on haettu, mutta ei ole mennyt läpi. Läpimenoprosentti EU:n erillisohjelmissa vaihtelee 10 30% välillä. Haettavien hankkeiden yhteisarvo on n. 6,3 miljoonaa euroa, josta hankkeiden toteutuessa Keski Suomeen kohdistuu n. 2,6 miljoonaa euroa. (Humala, 2009) VTT:n hankerekisterissä ei erotella Keski Suomen hankkeita erikseen. VTT osallistuu puiteohjelman (FP7), Älykäs Energiahuolto (IEE ohjelma) sekä myös joihinkin EAKR hankkeisiin. Jyväskylän VTT:llä on menossa useita biomassan leijukerros ja happipolttoon liittyviä hankkeita, puubioenergiahankkeita IEE ohjelmasta sekä bioenergian verkostohanke EUBIONET, jota on koordinoitu vuodesta 1999 (www.eubionet.net). 4.2 Yritysten tutkimus ja kehittämistoiminnan tukeminen Suomessa panostetaan voimakkaasti tutkimus ja kehitystoimintaan. Suomen panostukset t&ktoimintaan ovat suhteessa bruttokansantuotteeseen OECD maiden toiseksi korkeimmat. Yritysten osuus t&k toiminnan investoinneista on Suomessa kansainvälisesti verrattuna erittäin korkea, noin 70 %. Tutkimus ja kehitystoiminnassa Keski Suomi sijoittuu maamme kärkiviisikkoon edellään vain Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais Suomi ja Pohjois Pohjanmaa. Myönteisestä kehityksestä huolimatta ovat t&k toimintaan käytettävät henkilöresurssit ja euromäärät Keski Suomessa kuitenkin vielä moninkertaisesti vähäisemmät kuin em. maakunnissa. Keski Suomessa panostus tutkimus ja kehittämistoimintaa on kasvanut tasaisesti mutta suhteellisesti maakunnan osuus pysyttelee neljässä prosentissa. Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot Keski Suomessa olivat 261,3 miljoonaa euroa vuonna 2008 (taulukko 3). Tutkimus ja kehittämistoiminta on keskeinen innovaatiotoiminnan osa alue. Yritysten t&ktoiminnan investoinnit tuottavat innovaatioita, parantavat yritysten kilpailukykyä ja lisäävät siten taloudellista kasvua sekä yhteiskunnan hyvinvointia. (EK:n verkkosivut) 13

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot