lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran."

Transkriptio

1 Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Broker auttaa kehittymishaluista yritystä Kun lapio muuttui auraksi Aarresaari-päiväkotien yrittäjä Janne Jukarainen (oik.) sanoo yrityksen brokerin Susanne Forsbergin löytäneen juuri ne kontaktit, joita yritys on kehittämistoimissaan tarvinnut. ymmärtää, kuinka eri kehittämispalvelut sekä rahoitusvaihtoehdot ja -instrumentit toimivat. Näin kehitystyön ja rahoituksen kohdentaminen onnistuu aiempaa paremmin. Broker tietää suoraan tai etsii tarvitsemiamme kontakteja. Hän Kasvuhaluisella yrityksellä oli kova halu kehittää omaa toimintaansa. Se kaipasi kuitenkin ulkopuolista asiantuntijaa, joka tiesi, miten kehittymispaineiden pato murretaan. Yritys löysi avukseen brokerin. Yllä olevan esimerkin yritys on Jyväskylän seudulla toimiva Aarresaari-päiväkodit. Yrityksellä on yhteensä seitsemän päiväkotia, joissa on päivähoitopaikkoja yli 300 lapselle. Viimeisimmän päiväkodin yritys avasi Jyväskylässä tämän vuoden elokuussa. Uuden päiväkodin avaaminen toi meille rekrytointitarvetta. Tarvitsimme myös uuden toiminnanohjausjärjestelmän, jotta ennen pirstaleisena olleet tiedot saatiin yhteen. Lisäksi halusimme kehittää edelleen oppilaitosyhteistyötä, Artikkelisarja jatkuu s. 8 9 jotta löytäisimme opiskelijoista meille harjoittelijoita ja saisimme opiskelijoita mukaan erilaisiin projekteihin. Olemme myös suunnitelleet laajentavamme toimintaamme Kuopioon ja Varkauteen, Aarresaari-päiväkotien yrittäjä Janne Jukarainen listaa kehittämistoimia. Jukarainen sanoo, että kehittämistoimiin ehti aiemmin tarttua lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran. Broker tuntee yrityksen tarpeet Broker tuo yrityksen käyttöön laajan tietämyksen olemassa olevista kehittämisvaihtoehdoista. Hän myös jatkuu >>> SISÄLTÖ: 3 Laitehankintoja EAKR-varoilla 4 Itätuulet puhalsivat Savonlinnan rakennerahastoseminaarissa 6 Suomen ja Venäjän välisten ENPI CBC -ohjelmien toteuttaminen etenee vauhdikkaasti 7 Itämeri-hallinnon monet tasot tapetilla Turussa 8 Vaikuttavuuden mittaaminen ESR-toiminnassa 10 Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpanon arviointi vuosina Staroja lavalla ja EU-lipussa Kampin keskuksessa 12 Ajankohtaista lyhyesti Vaikuttava ja laadukas hanketyö 1

2 Vipuvoimaa EU:lta jatkuu >>> myös puhaltaa tuulta yrityksen purjeisiin, jotta aloitettuja kehittämistoimia viedään eteenpäin, Jukarainen sanoo. Aarresaari-päiväkotien brokerina on toiminut joulukuusta 2010 Susanne Forsberg. Hän korostaa, että broker on yrityksiä ja yrittäjiä varten. Broker auttaa yritystä löytämään oikeat asiantuntijat ja luomaan tarvitsemiaan verkostoja. Broker on kehittämisprosessissa koko ajan mukana. Hän katsoo yrityksen kehittämistarpeita kokonaisuutena ja pyrkii saamaan yrittäjän miettimään toimintaa tätä päivää kauemmaksi, Forsberg korostaa. Jukarainen näkee ulkopuolisen ihmisen tuovan yritykseen juuri sitä, mitä yritys sillä hetkellä tarvitsee. Kyse on siis yrityksen omista tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, ei valmiiden mallien kaatamisesta ulkopuolelta. Parasta on tunne, että broker on juuri meitä varten. Hän keskittyy yrityksen asioihin, eikä tarjoa laajaa valmista pakettia, josta vain osa olisi sitä, mitä tässä tilanteessa tarvitsemme, Jukarainen sanoo. Broker-ohjelma on yritysten kehittäjien yhteinen tuotekehitysalusta. Ohjelmaan osallistuvat brokerit saavat ideoita ja käytännön työkaluja, joilla he auttavat asiakasyrityksiään kehittymään edelleen. Brokerit toimivat yritysten puolueettomina kehittäjinä. Teksti ja kuva: Tommi Salo Yritysten Taitava Keski-Suomi Brokeroinnin ideaa on kehitetty Keski-Suomessa Yritysten Taitava Keski-Suomi -toiminnan aikana. Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on erityisesti keskisuomalaisten pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa henkilöstön osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Yritysten Taitavan Keski-Suomen toiminnassa on mukana noin 600 yritystä ja parisenkymmentä yritysverkostoa monilta eri aloilta. Lisää esimerkkejä yrityksiä tukevasta hanketyöstä TEM keräsi hyviä hanke-esimerkkejä EAKR- ja ESR-rahoitteisesta toiminnasta, jonka rahoittajana toimivat TEM-konsernin organisaatiot ja jotka tukevat yrityksiä sekä yritystoiminnan yleisempää kehittämistä konsernin lainsäädännön ja säädösten välinein. Kuvauksia saapui yhteensä 30 kpl. Osa hankkeista on kummankin rahaston yhteisiä hankekokonaisuuksia. Hankkeita esitellään laajemmin tulevissa uutiskirjeissä. Lämpöpuukomposiitti (Lunacomp Oy) (EAKR) hankkeen taustalla oli lämpöpuutuotannossa syntyvästä jätteestä Lunawood Oy:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopisoen yhteistyössä kehitetty uusi tuote, lämpöpuuta ja muovia sisältävä komposiitti. EAKR-osarahoitteisten investointi- ja kansainvälistymistukien sekä avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen kehittämisen avulla luotiin tuotantokapasiteettia ja avattiin kansainvälisiä markkinoita. Yrityksen asiakkaat voivat kehittää uutta liiketoimintaan hyödyntämällä lämpöpuukomposiittia uusien tuotteiden raaka-aineena. Lunacomp Oy voi laajentaa toimintaansa perustamalla uusia tuotantoyksikköjä ja kehittämällä muutamia perustuotteita komposiittivalikoimaan. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Lunacompille Avainlippu-alkuperämerkin. Huopaliike Lahtinen Ay:n saama Finnveran korkotuki mahdollisti tuotannon tehostamisen ja kasvatti liikevaihtoa kaksinkertaiseksi. Vuosina tehdyt investoinnit tuotantotiloihin ja tuotantolinjaan lisäsivät kannattavuutta. Yritys loi kokonaan uusia menetelmiä eri työvaiheisiin. Huopaliike Lahtinen Ay voitti vuonna 2010 Keski-Suomen InnoSuomi-palkinnon. Teksti: Jaana Valkokallio 2

3 Vipuvoimaa EU:lta Laitehankintoja EAKR-varoilla Kesään 2011 mennessä oli loppuraporttinsa jättänyt EURA 2007 järjestelmään n. 500 EAKR-hanketta. Loppuraportit antavat monipuolista tietoa hankkeiden todellisista tuloksista, ja niistä saatava kuva täydentyy kauden edetessä loppuaan kohti. Suurin hankeryhmä ovat infrastruktuurihankkeet, joita on 25 % kaikista hankkeista. Muita hankeryhmiä ovat tietyn alueen vetovoimaa lisäävät (14 %) ja yritystoimintaan kohdistuvat (12 %) hankkeet. Näistä kerrotaan myöhemmin. Laitehankintojen ryhmään kuuluu 17 % kaikista hankkeista. Huipputeknologiaan liittyvistä hankkeista on kerrottu edellisessä uutiskirjeessä tarkemmin. Niitä oli kaikista laitehankinnoista vajaa kolmasosa. Tässä tarkastellaan muita laitteita. Sorveja ja robotteja Suuren ryhmän laitteista muodostavat opetuskäyttöön hankitut, joita on yli kolmasosa kaikista laitteista. Runsaimmin hankittiin metallialan opetusvälineitä. Näitä olivat muun muassa sorvit ja hitsauslaitteet. Varsinkin sorvit ovat lähellä huipputekniikkaa, vaikka tässä niitä ei ole huipputekniikaksi laskettukaan. Esimerkiksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen hankittiin 5-akseliseen sorvaukseen soveltuva laitteisto, jossa on langattomasti ohjattava sisäkamera moniakselisen työstön havainnointia varten. Projektin kokonaiskustannukset olivat euroa. Hitsausrobotit ovat yleisiä teollisuudessa, ja Hämeenkyrön Ammatti-instituutti Iisakki hankki sellaisen opetustarkoituksiin, kustannukset euroa. Kemin seudulle hankitaan betoniraudoituksen automatisointiin soveltuvan robotiikan ja 3D-suunnittelun oppimisympäristö. Tämän projektin puitteissa vasta selvitettiin robotin hankinnan ja käytön edellytyksiä, joten kustannuksia ei vielä kertynyt kuin euroa. Kajaanissa ja Outokummussa ollaan vahvasti ajan hermolla. Outokummussa on toiminut jo useamman vuoden kolmivuotinen pelialan perustutkintokoulutus. Tätä kehitettiin hankkimalla simulaatio-, pc- ja konsolipelien kehittämiseen soveltuvaa laitteistoa, kuten pc-työpisteitä, digitointipöytiä, ohjelmistoja ja erikoisuutena liikkeenkaappauslaitteisto, joita Suomessa on vain muutamia kappaleita. Tunnetun Angry Birds -pelin kehittäjät ovat siis saamassa seuraajia. Samaan pyritään Kajaanissa, jossa on varustettu Game Studio laitteistolla, jonka tarkoitus on rohkaista opiskelijoita luomaan omia pelialan yrityksiä. Opetuslaitteistoa on hankittu myös muun muassa kaivosalan, metsäalan ja vesialan koulutukseen. On hankittu myös audiovisuaalista ja tietoteknistä laitteistoa, ja vielä voisi mainita suutarinverstaan varustamisen nykyaikaisilla välineillä jalkinealan koulutusta varten. Meritaistelu ja tulipalo Erilaisia laboratorioita varustettiin arvokkaillakin laitteilla. Ylivieskassa hankittiin laboratorioon yli miljoonalla eurolla langattoman tietoliikenteen teknologiaa digitaalisen median tutkimiseksi ja Kajaanissa samoin miljoonalla eurolla terveyden edistämisen laitteita varasairaalaan. Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon saatiin puukuidun tutkimus- ja analyysilaitteistoa. Mielenkiintoisia laitteita olivat erilaiset simulaattorit. Eniten hankittiin metsäkonesimulaattoreita, joilla voidaan harjoitella puun korjuuta metsästä. Kotkaan tuli merenkulkualan navigointisimulaattori varustamojen ja satamien käyttöön. Samoin Kotkassa tuli yleisölle mahdollisuus osallistua meritaisteluun. Museon näyttelyyn hankittiin Virtual Naval Battles -simulaattori, jolla museovieraat saavat kokemusta purjelaivoista Ruotsinsalmen meritaistelussa. Muita simulaattoreita olivat röntgenkuvauslaitteistot ja nukkeperhe potilaita simuloimaan sekä huoneistopalosimulaattori turvalliseen palonsammutuksen ja savusukelluksen harjoitteluun. Audiovisuaalisia laitteita hankittiin Joensuuhun ja Piippolaan. Kummassakin varustettiin kulttuuritila esitysteknisellä kalustolla kuten äänentoistolaitteistolla ja valokalustolla. Laitehankinnat olivat pääosassa kaikkiaan 80 hankkeessa. Keskimäärin niihin käytettiin rahoitusta euroa hanketta kohti, yhteensä yli 32 miljoonaa euroa. Koko ohjelmakaudella tämä summa kolminkertaistunee, sillä vasta noin kolmasosa hankkeista on jättänyt loppuraporttinsa Eura-järjestelmään. Teksti: Pentti Järvinen Kuva: Shutterstock 3

4 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomen tulevaisuus puhutti paneelikeskustelussa. Itätuulet puhalsivat Savonlinnan rakennerahastoseminaarissa Savonlinna syksyisessä asussaan tarjosi värikkäät puitteet Itä-Suomen rakennerahastopäiville syyskuun viimeisinä päivinä syyskuuta järjestetyssä seminaarissa pohdittiin Itä- Suomen suuralueen kehitystä ja rakennerahastojen kohdentamisen tavoitteita tulevalle ohjelmakaudelle. Osallistujat saivat roppakaupalla asiantuntevaa tietoa rakennerahastojen nykytilanteesta, lisäksi suuntaviivoja maalailtiin myös tulevalle ohjelmakaudelle. Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen käsitteli torstaiaamupäivän puheenvuorossaan Itä-Suomen rakennerahastoja alueen ja yliopistonsa näkökulmasta. Vartiainen näkee Itä-Suomen yliopiston tutkimustoiminnan kansainvälistymisen koko Itä-Suomea hyödyttävänä tekijänä. Olen usein sanonut, ettei poismuutto ole ongelma, jos meillä on tulomuuttajia. Innovatiiviset ratkaisut yhdessä perinteisten vahvuuksien kanssa ovat Vartiaisen mukaan Itä-Suomen alueen tulevan kehityksen perustana. Metsä on edelleen tärkein luonnonvaramme. Emme voi jättää puuta metsiin lahoamaankaan. Itä-Suomi elää yrityksistään Iltapäivän paneelikeskustelua Itä-Suomen ohjelmatoiminnasta ja tulevasta rahastokaudesta johti Etelä-Savon liiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen. Panelistit näkivät joustavuuden ja hallinnollisen keveyden lisäämisen tärkeänä tulevalle ohjelmakaudelle. Ohjelma-asiakirjojen orjallisen noudattamisen sijasta nähtiin tärkeänä alueellisten erityispiirteiden tunnistaminen sekä tarvittaessa luova riskinotto hankerahoja jaettaessa. Ei voida odottaa, että hankkeen lopputulos tiedetään aina 4

5 Vipuvoimaa EU:lta etukäteen, muistutti Antti Toivanen Kainuun Etu Oy:stä. Itä-Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisimpänä asiana paneelissa nähtiin yritysten toimintaympäristön parantaminen. Alueelle tarvitaan panelistien mukaan osaavaa työvoimaa, parempaa infrastruktuuria, investointitukia ja keskittymistä tietyille osaamisaloille. Paneelikeskustelun jälkeen seminaarivieraat suunnistivat kartat kädessä kaupungille rastikierrokselle. Riihisaaressa museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen esitteli laiturin kupeessa kelluvia museolaivoja, joita on korjattu TE-keskuksen rahoituksella. Laivojen kunnossapitämisen kannalta on tärkeää, että niitä käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin luotu. Niitä ei tule jättää satamaan seisomaan. Flat Ratea ja mediavaikuttamista Perjantaiaamuna Jenni Hyvärisen selkokielinen esitys Flat Rate-kustannusmallista sai kiitosta useamman hankehakemusten kanssa painiva toimijan osalta. Esityksen jälkeen keskustelua herätti matkakustannusten sisällyttäminen kustannusmalliin. Monet hankehenkilöt näkevät Flat Rate -menettelyn huonona vaihtoehtona, kun matkakustannukset nousevat projektissa suuriksi. Rahastopäivien päätteeksi Itä-Savo -maakuntalehden päätoimittaja Tuomo Yli-Huttula luennoi median ja hankkeiden yhteyksistä. Yli-Huttula näkee hankesanan menettäneen ilmaisuvoimaansa ja sanoo pyrkivänsä kaikin tavoin korvaamaan sen jollakin muulla ilmaisulla. Osa vaihtoehtoisista ilmaisuista herätti hilpeyttä kuulijoissa. Vai miltä kuulostaisi ESR-touhu tai EAKR-puuha alueen kilpailukyvyn parantamiseksi? Yli-Huttula antoi vinkkejä, miten projektihenkilöiden kannattaa ottaa yhteyttä mediaan. Tarttukaa luuriin. Ei kannata aina luottaa sähköpostiin, sillä hyväkin ehdotus hukkuu helposti sähköpostitulvaan, Yli-Huttula Kotouttamistyöllä on sarkaa kynnettävänä Pohjois-Karjalassa Monikulttuurinen Lieksa -hankkeen projektipäällikkö Saara Hiltunen kertoo projektin saaneen kaupungin johdolta paljon tukea. Lieksa on Euroopan nopeimmin ikääntyvä kaupunki, jonka väkiluku on pudonnut noin :sta :teen kuluneen 30 vuoden aikana. Samaan aikaan, kun kaupungin väestö on vähentynyt, katukuva on varsinkin viime aikoina muuttunut yhä kansainvälisemmäksi. Lieksaan on viime vuosien aikana muuttanut noin 220 pakolaista Somaliasta ja Irakin kurdialueilta, ja lisääkin olisi tulossa. Uusi tilanne on monella tapaa mutkikas. Tarvitaan perusopetusta, sillä monella pakolaisella ei ole koulutaustaa lähtömaassaan. Koulutuksen lisäksi työllisyys ja terveydenhoito ovat keskeisiä ongelma-alueita, joita Monikulttuurinen Lieksa -hanke pyrkii ratkomaan, Hiltunen kertoo. Edellisten ongelmien lisäksi suuri haaste on asenneilmaston muuttaminen. Lieksassa on nopean ikääntymisen lisäksi ongelmana korkea työttömyysprosentti. Niinpä monet paikalliset asukkaat näkevät uudet tulokkaat uhkana. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun toteuttama hanke saa ESR-rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta. 5 muistutti. Päätoimittaja rohkaisi hankeammattilaisia myös yhteydenpitoon suoraan lehtien uutispäälliköiden kanssa. Juttujen kanssa kannattaa olla ajoissa liikkeellä sekä ilmaista asiat kansantajuisesti ja esimerkeillä. Teksti ja kuva: Jaakko Heikkilä

6 Vipuvoimaa EU:lta Suomen ja Venäjän välisten ENPI CBC -ohjelmien toteuttaminen etenee vauhdikkaasti Suomen ja Venäjän välisten kolmen ENPI CBC -ohjelman (Kolarctic, Karelia, Kaakkois-Suomi Venäjä) toteuttaminen käynnistyi keväällä Toteuttamisessa on edetty nopeasti, sillä ohjelmissa on parhaillaan käynnissä jo kolmannet hakukierrokset. Tähän mennessä hankkeita on hyväksytty ohjelmiin yhteensä 56 kappaletta. Samanaikaisesti myös keskustelu ENPI CBC -ohjelmien tulevaisuudesta on alkanut. Kolarctic-, Karelia- ja Kaakkois- Suomi Venäjä ENPI CBC -ohjelmien toteuttaminen käynnistyi keväällä 2010, kun ensimmäiset hakukierrokset avattiin. Ensimmäiset hankepäätökset tehtiin kesällä ja syksyllä 2010 (Kolarctic 13 hanketta, Karelia 11 hanketta, Kaakkois-Suomi Venäjä 12 hanketta). Kaikki hankekohtaiset rahoitussopimukset on allekirjoitettu ja hankkeet käynnistyneet. Myös maksatukset hankkeille ovat käynnistyneet. Ohjelmiin ensimmäisillä hakukierroksilla hyväksytyt hankkeet liittyvät pääosin taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen (esimerkiksi innovaatioyhteistyö, yrityshautomotoiminta, koulutus- ja kulttuuriyhteistyö) sekä ympäristöyhteistyöhön (esimerkiksi kestävät asutusratkaisut, kestävät energia- ja vesihuoltoratkaisut). Ohjelmien toiset hakukierrokset on toteutettu kevään ja kesän 2011 aikana. Kolarctic vastaanotti yhteensä 31 hakemusta, joista tehdään lopulliset hankepäätökset marraskuun lopulla Kaakkois- Suomi Venäjä vastaanotti yhteensä 60 hakemusta, joista 20 hyväksyttiin rahoitettavaksi elokuun lopulla Karelia-ohjelmassa noudatetaan kaksivaiheisia teemakohtaisia hakuja (ideahaku + varsinainen haku). Toisen hakukierroksen teemana oli matkailu ja hakukierroksen ensimmäisessä vaiheessa (ideahaku) vastaanotettiin 25 hakemusta. Näistä 13 valittiin toimittamaan varsinainen hankehakemus. Lopulliset hankepäätökset toisen hakukierroksen hankkeista tehtäneen joulukuussa Kehittämishankkeiden lisäksi ohjelmista voidaan rahoittaa myös laaja-alaisia investointihankkeita. Näiden hankkeiden identifiointi on parhaillaan käynnissä. Hankkeet liittyvät esimerkiksi olemassa olevien rajanylityspaikkojen toimivuuden parantamiseen, ml. niille johtavat tieosuudet. Ohjelmaasiakirjoissa on mainittu näihin hankkeisiin varattu enimmäisrahoitus: Kolarctic 15 % ohjelmarahoituksesta, Karelia 30 % ohjelmarahoituksesta ja Kaakkois-Suomi Venäjä 50 % ohjelmarahoituksesta. Ohjelmien kolmannet hakukierrokset toteutetaan syksyn 2011 aikana. Samanaikaisesti myös keskustelu ENPI CBC -ohjelmien tulevaisuudesta on alkanut. Osallistuvat maat ja alueet toivovat ulkorajayhteistyön jatkuvan myös seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Yhteistyön parantamiseksi tarvitaan kuitenkin toiminnallisia muutoksia. Ensinnäkin ohjelmien valmisteluprosessin tulee olla huomattavasti nopeampi kuin ohjelmakaudella Toinen muutostarve liittyy ohjelmien toteuttamiseen. Ohjelmien toteuttamisen perustaksi tulee laatia säännöt, jotka perustuvat tasavertaisen kumppanuuden pohjalta tehtävään yhteistyöhön. Tulevalla ohjelmakaudella ulkorajayhteistyöohjelmissa tulisikin soveltaa pääosin Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ( Interreg ) ohjelmien sääntöjä ja menettelyjä. Teksti: Petri Haapalainen Enemmän tietoa Suomen ja Venäjän välisistä ENPI CBC -ohjelmista löytyy seuraavilta www-sivuilta: Kolarctic: Karjala: Kaakkois-Suomi Venäjä: 6

7 Vipuvoimaa EU:lta Itämeri-yhteistyö puhutti pienryhmissä. Itämeri-hallinnon monet tasot tapetilla Turussa Itämeren alueen yhteistyö tarvitsee uusia pelinavauksia ja lisää läpinäkyvyyttä. Näin tuumittiin Turun kulttuuripääkaupunkivuodeksi uusitussa Logomon vanhassa veturihallissa, joka oli Baltic Sea Region Setting Sails for Co-Creative Multilevel Governance -seminaarin tapahtumapaikkana Tapahtumassa puhuttivat Itämeri-yhteistyön syventämiseen teemat, muun muassa älykkään erikoistumisen (smart specialisation) strategiat Itämeren alueella. EU-kehittämisessä smart specialisation on verrattain uusi termi, mutta keskeisellä sijalla uudessa Eurooppa strategiassa. Charlina Vitcheva Euroopan komissiosta määritteli älykkään erikoistumisen alueiden paikallisten vahvuuksien realistiseksi arvioinniksi. Älykkään erikoistumisen avulla voidaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä toimijoiden välillä ja saavuttaa kriittinen massa koordinoimalla paremmin yhteistyötä. Erikoistumisella pyritään luomaan myös innovaatioystävällisiä ympäristöjä, joissa toiminta on läpinäkyvää ja jotka ovat hedelmällisiä kasvualustoja makroalueellisten strategioiden paikalliselle toteuttamiselle. Charlina Vitchevan mukaan älykkään erikoistumisen avulla saadaan EU-hankkeille vipuvoimaa ja se on hyödyllinen kaikentyyppisille alueille. Lavalla myös vieraillut komission innovaatioyksikön johtaja Dimitri Corpakis näkee, että smart specialisation on toistaiseksi ollut akateeminen käsite. Sen sisältö vaatii konkretisoitumista jotta älykkäästä erikoistumisesta saadaan täysi käytännöntoteutukseen ja EU-hankkeisiin Itämeren alueilla. Turun kulttuuripääkaupunkisäätiön toimitusjohtaja Cay Sevón esitteli Turun kulttuuripääkaupunkivuoden keskeisiä tunnuslukuja. Sevón näkee, että kulttuurin käsite on laajentunut EU:n rakennerahoituksessa. Kulttuuri nähdään nykyään aiempaa selvemmin kokonaisvaltaisesti alueiden vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Päivän luentoesitysten jälkeen seminaarivieraat kutsuttiin lavalle piiriin. Jan-Erik Tarpila johdatti vieraat Open Space -menetelmän periaatteisiin. Open Space -sessiot olivatkin keskeisellä sijalla Turun seminaarissa. Open Space on joustava menetelmä, jossa käsiteltävät aiheet muodostuvat osallistujien mieltymysten mukaan. Palautesessiossa osallistujat ilmaisivat tyytyväisyytensä keskustelujen antiin ja näkivät ne hyvinä pelinavauksina laajenevalle monitasoiselle yhteistyölle. Uutta tuulta purjeisiin Ruotsalainen trendi- ja tulevaisuudentutkija Magnus Lindkvist pöllytti torstaiaamuna unihiekat pois seminaarivieraiden silmistä lennokkaalla esityksellään ja kannusti pois ajattelun konventioista. Häntä säesti Markku Markkula EU:n alueiden komiteasta, joka korosti ajattelutavan muutoksen tärkeyttä monitasoisen hallinnon käytäntöjen vakiinnuttamisessa. Markkulan mukaan rakennerahastot elävät liikaan omillaan ja nyt tulisi ymmärtää yhteistyön ja monitasoisen hallinnon ajattelu rakennerahoituksessa. Kun yhteistyön tärkeys oli tunnustettu useammasta suusta parin päivän aikana, oli Tommi Rannan vuoro selvittää yhteistyön periaatteita alueellisessa kontekstissa. Vaikka Ranta ei ollutkaan valmis esittelemistään yhteistyön muodoista vain yhden puolesta, hän näkee, että toimijoiden väliset jaetut ja aidosti yhteiset päämäärät tuottavat useimmiten parhaan tuloksen. Rannan mukaan toimijoiden epämuodolliset suhteet ovat tärkeitä sosiaalisen pääoman kasvamiselle ja yhteistyön syvenemiselle. Teksti ja kuva: Jaakko Heikkilä 7

8 Vipuvoimaa EU:lta Vaikuttava ja laadukas hanketyö Mittaamisen haasteet Aila Ryynänen kuvaa artikkelissaan vaikuttavuuden mittaamisen haasteita. Erityisesti pitkän aikavälin vaikuttavuuden seuraaminen on hanketyön syklin ja riittämättömien työvoimatilastotietojen takia vaikeaa. Artikkeli on osa sarjaa, joka kertoo kokemuksista hanketyön vaikuttavuuden arvioimisessa, hyvien käytäntöjen etsimisessä ja levittämisessä sekä hankehallinnoinnin laadun kehittämisessä. Artikkelisarja nostaa keskusteluun ohjelma- ja hanketyön tulosten ja hyvien ideoiden välittämisen keinoja ja itse hanketyövälineen parantamiseen liittyviä toimia. Tavoitteena on saada eri tahojen asiantuntijat kertomaan jo toteutetuista ja pitkällä menossa olevista toimenpiteistä em. asioissa. Sarja on tarkoitettu ajatusten herättäjäksi ja arjen työn tukijaksi. Artikkelit ovat konkreettisia ja tiiviitä esityksiä. Toivon, että kiinnostuneet jatkavat keskustelua kirjoittajien kanssa ja hyvät ideat ja toimintatavat leviävät. Toivon, että kokeneet hankeorganisaatiot jakavat osaamistaan. Artikkelisarjaan voi ehdottaa omaa tekstiään tai antaa vinkkejä kirjoittajista. Ehdotuksia voi toimittaa sähköpostilla minulle (jaana.valkokallio(at)tem.fi). Teksti: Jaana Valkokallio Vaikuttavuuden mittaaminen ESR-toiminnassa Rakennerahastotoiminnalla pyritään aikaansaamaan vaikuttavuutta työllisyyskehitykseen, osaamisen kehittymiseen ja talouskehitykseen valtakunnallisella tasolla ja aluetasolla. ESR-ohjelma-asiakirja sisältää useita yhteiskunnan tilaa kuvaavia sosioekonomisia indikaattoreita, jotka kuvaavat työllisyyskehitystä ja osaamisen lisääntymistä sekä uutta työllisyyttä luovaa yritystoimintaa. Mittareiden tarkoitus on osoittaa ESR-toiminnan vaikuttavuutta makrotasolla. ESR-toiminnan vähäisen volyymin huomioon ottaen toimilla tuskin on valtakunnan tasolla suoranaisia vaikutuksia, vaikutukset ovat lähinnä paikallisia. ESR-toiminnalla pyritään aikaansaamaan vipuvaikutusta, jonka seurauksena syntyy prosessien kautta positiivisia vaikutuksia pitemmällä aikavälillä. Tällöin ESR-rahoituksen nimenomaista osuutta tulosten syntyyn on vaikea osoittaa. ESR-toiminnan suoria vaikutuksia mitataan hankkeiden seurantatiedoilla, jotka kerätään kahdesti vuodessa. ESR:n ja EAKR:n yhteisinä indikaattoreina kerätään tiedot uusista työpaikoista ja uusista yrityksistä, jotka ovat syntyneet hankeen toteutuksen aikana tai välittömästi hankeen päätyttyä. Nämä helposti kerättävät tiedot koetaan usein ainoiksi ESR-toiminnan vaikutuksiksi. Kuitenkin ESR-ohjelman hankkeiden vaikutuksia seurataan lukuisilla arvioitsijoiden kyselyillä ja haastatteluilla keräämillä laadullisilla seurantatiedoilla. Tällaisia ovat mm. koulutuksessa olevien kokema hyöty, hyvät käytännöt ja toimintamallit, uusien 8 innovaatioiden laatu, henkilön työllistymisvalmiuksien parantuminen sekä työssä jaksamisen koettu lisääntyminen. Laadullinen analyysi tehdään useaan kertaan ohjelman toteutusaikana, joten arvioinnissa saadaan myös pitemmän aikavälin tietoa ESR-toiminnan laadullisen vaikuttavuuden kehittymisestä. Pitkän aikavälin seuranta vaikeaa ESR-toiminnan vaikutuksia mitataan siis varsin kattavasti. Pulmista suurin on se, että vaikutukset ilmaantuvat usein pitemmällä aikavälillä, ja hankkeen päätyttyä seurantatiedon hankinta vaikeutuu. Koska EURA2007-tietojärjestelmään ei tallenneta yksilötason tietoa, on ESR-hankkeissa olleiden tavoittaminen hankkeen päättymisen jälkeen vaikeaa. Niinpä työllistyminen, jollei se tapahdu hankkeen aikana, jää rekisteröitymättä tuloksiin. ESR-hankkeessa olleiden työllistymisestä hankkeen päättymistä seuraavana aikana ei siis saada tietoa. Tieto saadaan työvoimatilastoista ainoastaan henkilöistä, jotka olivat työttöminä ennen hankkeeseen tuloaan ja jotka hankkeen jälkeen rekisteröityvät työttömiksi. Sama ongelma on kansallisessa työvoimapolitiikassa, jossa on ryhdytty ratkomaan pulmaa yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. Nyt on toiveissa saada Tilastokeskuksen tietokannasta erillisajona tarkempaa tietoa sekä

9 Vipuvoimaa EU:lta kansallisten työvoimapolitiikan toimenpiteiden että ESR-toimien piirissä olleiden työttömien työllistymisestä toimenpiteen jälkeen. EU:n tason kehittämistyötä Tulevan ohjelmakauden vaikutusten mittaamisjärjestelmien kehittämiseen ladataan EU:n tasolla odotuksia. Komission ESR-ohjelmien arvioinnista vastaava yksikkö käynnisti jo viime talvena yhdessä eräiden jäsenmaiden kanssa mittareiden kehittämistyön. Kaikille jäsenmaille soveltuvan yhteisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittareiden luomisessa on pulmansa. Kuinka luoda oikeudenmukainen järjestelmä, jossa tietojen manipulointimahdollisuus on minimoitu. Seurantatietojen käyttäminen tulossopimuksen toteutumisen mittarina onnistuu jäsenmaan rajojen sisällä. Ongelmaksi muodostuu tietojen vertailtavuus jäsenmaiden kesken. Löytyykö yksiselitteistä tapaa mitata tuloksellisuutta, jonka perusteella voidaan allokoida suoritusvarausta jäsenmaille. Esimerkiksi ESR-toimien kohdentaminen aiempaa suuremmassa määrin vaikeasti työllistyvien ongelmien poistamiseen edistää toimintaa, jossa tulosten aikaansaaminen on haasteellista. Kohdentamalla toimet paremmassa työmarkkinaasemassa oleviin helpoiten työllistyviin voidaan saada aikaan paremmalta näyttävää tulosta. Silloin herää kysymys, olisiko tulos ollut saavutettavissa myös ilman ESR-hanketta. ESR-toiminnan lisäarvon eli additionaliteetin osoittamiseen on vaikea kehittää yksiselitteistä mittaamistapaa, joka soveltuisi yhdenmukaisena kaikkiin jäsenmaihin. Elämänhallinta lisää työllistymistä Vaikka henkilön työllistymisedellytykset ovat parantuneet, ei työllistymistä aina tapahdu seuranta-ajan kuluessa. Syynä voi olla työpaikkojen puuttuminen. Tuloksellisuuden mittaaminen tällaisissa tapauksissa seurannan keinoin on liki mahdotonta. Työllistymisen todennäköisyyden lisääntymisestä ESR-toimenpiteen seurauksena on tehty tieteellinen tutkimus (Jaana Vastamäki: Koherenssin tunne ja työttömyys, 2009). Siinä löydettiin ESR-toiminnan positiivisia vaikutuksia henkilön elämänhallinnan parantumisessa. Tutkimuksen mukaan tämä parantaa elämänlaatua ja lisää työllistymisen todennä- 9 köisyyttä jatkossa. Tämä vahvistaa sen käsityksen, että työvoimapoliittisilla toimilla on yksilötason vaikutuksia, vaikka konkreettista mitattavaa tulosta ei ilmaantuisi välittömästi. Teksti: Aila Ryynänen Kuvat: Shutterstock Kirjoittaja vastaa EAKR- ja ESR-toiminnan arvioinnista työ- ja elinkeinoministeriössä. Hänellä on pitkä kokemus työllisyyspolitiikan toimien vaikuttavuuden tarkastelusta.

10 Vipuvoimaa EU:lta Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpanon arviointi vuosina ESR-ohjelman arviointisuunnitelman kolmannen vaiheen toteuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on kilpailuttanut Manner-Suomen ohjelman toimeenpanon arvioinnin loppuohjelmakaudelle. Arvioinnin toteuttajaksi valittiin Ramboll Management Consulting (RMC) yhdessä Tempo Economics Oy:n kanssa. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpanon tuloksellisuudesta sekä kartoittaa kehittämislinjauksia uuden ohjelmakauden suunnittelua varten. Ensimmäinen arviointivuosi Kolmannen arviointivaiheen ensimmäisenä vuotena ( ) eli ensi talven aikana arviointi tulee keskittymään ohjelmarahoituksen valintamenettelyjen ja -kriteereiden toimivuuden arviointiin sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien toteutuksen onnistuneisuuteen ja tuloksellisuuteen. Valtakunnallisten kehittämisohjelmien arvioinnissa yhtenä tärkeänä näkökulmana on myös niiden täydentävyys suhteessa kansalliseen työ- ja koulutuspolitiikkaan. Tietoa hankitaan valtakunnallisten kehittämishankkeiden vastuuhenkilöille ensi vuoden alussa tehtävällä sähköisellä kyselyllä sekä sen jälkeen tehtävillä teemahaastatteluilla. Lisäksi järjestetään Helsingissä valtakunnallinen kehittämisohjelmien työpaja, jonka tuotosta käytetään arvioinnin materiaalina. Vastaamalla huolellisesti arvioitsijan tekemiin kysymyksiin sekä aktiivisella osallistumisella työpajaan varmistamme laadukkaan arvioinnin toteutumisen. Kaikille ESR-ohjelman hankkeille suunnattu aiemmin vuosittain toistettu sähköinen kysely jää ensi keväänä väliin ja se toteutetaan seuraavan kerran vuodenvaihteessa Toinen arviointivuosi (6/2014) Toisena arviointivuotena toimeenpanon arvioitsija tulee pureutumaan jälleen hanketasolle. Toisen vuoden arvioinnin painopisteitä ovat hanketoiminnan innovatiivisuus, tuloksellisuus sekä vaikuttavuus. Keskeisenä tiedonkeruumenetelmänä toimii kaikille ESR-ohjelman hankkeille vuoden 2012 lopulla lähetettävä sähköinen kysely, jonka tuottamat tiedot yhdistetään aikaisempien vuosien hankekyselyjen tuottamaan tietokantaan. Toisena tehtävänä on arvioida ESR-ohjelman alueellisten osioiden toteutuksen onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta. Arviointi palvelee uuden ohjelmakauden suunnittelua Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpanon arvioinnin päämääränä on tukea hallintoviranomaista ja prosessissa mukana olevia muita viranomaisia sekä kolmannen sektorin toimijoita uuden ohjelmakauden suunnittelussa. Tästä syystä arvioinnin punaisena lankana on koko loppujakson ajan ohjelmatoiminnan onnistumisten ja epäonnistumisten tunnistaminen ja niistä johdettavien kokemusten välittäminen uuden ohjelmakauden suunnitteluprosessiin. ESR-ohjelman toimeenpanon arviointityön tukena on seurantakomitean nimeämä arvioinnin ohjausryhmä, jossa on mukana hallintoviranomaisen lisäksi muut ESR-ohjelman toteuttajaministeriöt sekä lisäksi aluehallinnon ja järjestökentän edustajat. Vuosittaiset väliraportit toimitetaan ESR-ohjelman seurankomitean kesäkokouksen käsiteltäviksi, minkä jälkeen TEM toimittaa ne EU-komissiolle. Koko ohjelmakauden toimeenpanon arviointia kokoava loppuraportti valmistuu keväällä Lisätietoja arvioinnista antavat: Aila Ryynänen, Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö Puhelin: Sähköposti: Henrik Pekkala, Senior Consultant Ramboll Management Consulting Puhelin: Sähköposti: 10

11 Vipuvoimaa EU:lta Staroja lavalla ja EU-lipussa Kampin keskuksessa Oli syynä kiinnostus EU:hun ja liikenneasioihin tai sateinen syyssää, EU arjessa EU liikenteessä -tapahtuma torstaina keräsi Kampin keskukseen mukavasti yleisöä. Monet shoppailijat ja työmatkalaiset pysähtyivät esiintymislavan äärelle kuuntelemaan esittelyjä ESR- ja EAKR-rahalla toteutettavista hankkeista. Liikenneministeri Merja Kyllönen painotti tapahtuman avauspuheenvuorossa läheisyysperiaatteen hyödyntämistä liikenneasioissa. Pitkä talvi ja harva asutus ovat Suomelle tunnusomaisia piirteitä, joiden takia Suomen on valvottava myös kansallisia kehittämistarpeita EU:n liikenneratkaisuissa. Hiilineutraali Harakka -hankkeen projektikoordinaattori Annukka Luomi antoi lavalla vinkkejä ekologiseen loma-asumiseen. Luomi toivoo, että hankkeen avulla Harakan luontokeskukseen löytää uusia kävijöitä tutustumaan ekotehokkaisiin asumisratkaisuihin. Sari Koskinen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta esitteli pienien ja keskisuurten yritysten ympäristöystävällisempää toimintaa tukevaa Ekokompassi-hanketta. Vaikka ympäristöjohtaminen saattaa kuulostaa pienyrittäjästä pelottavalta, Koskisen mukaan tämä mörkö kannattaa kesyttää. Ekosäästöt ovat yritykselle myös kustannussäästöjä. Nykyään kuluttajatkin tiedostavat yhä paremmin yrityksen ympäristöarvot. Vipuvoimaa nuorille Päivän vauhdikkaimmasta annista vastasi Länsi-Uudenmaalta ponnistavan Stara-projektin Your Better Move Performance, joka oli tehty mittatilauksena EU arjessa -päivää varten. Stara-hankkeessa työvoimatoimiston kautta projektiin mukaan löytäneet nuoret saavat käytännönläheisiä kokemuksia haaveammateistaan. Projekti toimii koulutusja työelämästä sivuun jääneille nuorille mahdollisuutena löytää oma paikkansa. Mottonamme on, että nuoren tulee pysyä liikkeessä. Starassa nuori saa ohjausta ammatinvalintaan, lyhytkoulutusta, uusia ystäviä ja mielekästä tekemistä. Nuoret muun muassa valitsevat kiinnostuksensa mukaan studion, jossa he pääsevät kehittämään osaamistaan. Esimerkiksi mediastudio tarjoaa mahdollisuuden päästä tekemään tuotantoyhtiön kanssa oikeaa lyhytelokuvaa, joka ei muuten olisi mahdollisia kuin ammattilaisille, projektityöntekijä Päivi Peltoniemi kertoo. Marianne Kivimäkeä 20, kiinnostaa tekstiili- ja vaatetusala, johon hän on päässyt tutustumaan Globe Hope -yrityksessä Staran kautta. Toisaalta myös sosiaaliala kiinnostaa, Kivimäki lisää. Paikallinen työvoimatoimisto vinkkasi Kivimäelle Staran tarjoamista mahdollisuuksista, sen jälkeen kun hän oli ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. 18-vuotias Martina Witick löysi Staraan mukaan niin ikään työvoimatoimiston kautta. Hänen haaveenaan on eläinhoitajan työ. Starassa meillä on tosi hyvä porukkahenki! Olen saanut paljon uusia ystäviä, Witick kertoo. Stara on muuttanut nuoren naisen näkökantoja siihen, miten työelämään voi hakeutua. Olen saanut paljon työkokemusta ja muutenkin potkua työelämään. Nuoret tarvitsevat tukea jatkossakin Staran toteutus koostuu pääasiassa ESR-rahoituksesta. Päivi Peltoniemi toivoo, että kunnat ymmärtävät työn jatkamisen tärkeyden vielä ESR-rahoituksen päättymisen jälkeenkin. Nuoret täytyy uskaltaa kohdata ja nähdä heidän työllistymisensä todelliset esteet. Starassa tärkeä osa on myös nuoren itsetunnon parantaminen. Vauhdikkaiden tanssiesitysten lomassa staralaiset ohjasivat ohikulkijoita kuvauttamaan itsensä haaveammatissaan, oli ammatti sitten merimies tai sairaanhoitaja. Kuvauksesta vastasi nuorisotyöntekijöiden verkkotaitojen parantamiseen tähtäävä Myötätuuli-hanke. Teksti ja kuvat: Jaakko Heikkilä Marianne Kivimäki on saanut uusia ideoita Starasta. Staran performanssiesitys keräsi ansaitut aplodit. Staran tytöissä on ruutia. Helsingin jälkeen EU arjessa -karavaani matkaa kohti Kaakkois-Suomea ja näyttäytyy seuraavan kerran Kouvolassa 7. marraskuuta. Lisätietoja 11

12 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Vaikuta ESR-toiminnan kehittämiseen! Tule pohtimaan valtakunnallisen ESR-toiminnan lisäarvoa Helsinkiin Seminaarissa keskustellaan kehittämistoiminnasta syntyneistä hyödyistä niin hanketoimijoille, koordinaatiotahoille kuin lopullisille hyödynsaajille. Seminaarissa myös esitellään hyviä hanketyön käytäntöjä ja luodaan katse ESR-toiminnan tulevaisuuteen. Tilaisuus on tarkoitettu hankkeiden, viranomaisten ja kumppaneiden keskustelufoorumiksi. Käytä tilaisuuttasi arvioida ja vaikuttaa ESR-toimintaan! Keskustele! Millaisia hyötyjä valtakunnallinen ESR-toiminta tuottaa? Ota kantaa! Onko valtakunnallinen toimintatapa toimiva, hyödyllinen, haasteellinen? Anna kehittämisehdotuksesi ja jaa kokemuksesi. Keskustele hankkeiden, kehittämisohjelmien, viranomaisten sekä kumppanien roolista kehittämistyön eri ulottuvuuksissa: Verkostoituminen, käytäntöjen mallintaminen, vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen menetelmät (esim. johdon sitoutumisen turvaaminen), kansainvälistyminen (esim. benchmarking ja kv. yhteistyö), vaikuttavuus, seuranta- ja arviointitiedon hyödyntäminen ja hanke- ja ohjelmatyön osaamisen kehittäminen. Pohditaan yhdessä teemapohjaisen kehittämistyön haasteita ja mahdollisuuksia. Arvioi! Mikä on valtakunnallisen ESR-toiminnan vaikutus työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan? Vaikuta! Mitä asioita halutaan kirjattavan tulevalle ohjelmakaudelle? Jaa kokemuksia ja ajatuksia hankeasiantuntijoiden ja aluekehittäjien kanssa kehittämisohjelmien toiminnan tuloksista ja parhaista käytännöistä. Arvioi mikä on valtakunnallisten kehittämisohjelmien lisäarvo ja kytkeytyvyys kansalliseen toimintaan nyt ja tulevaisuudessa vuonna Pohditaan yhdessä kuluvan ohjelmakauden ja valtakunnallisen ESR-toiminnan antia tulevalle ohjelmakaudelle osaamisen, osallisuuden, työllisyyden ja yrittäjyyden teemoissa. Vaikutu! Tutustu parhaisiin tuloksiin hanketyön helminauhassa. Verkostoidu! Seminaari toteutetaan vaihtuvissa pöytäkunnissa keskustelemalla. Kierrä ja keskustele. ILMOITTAUDU TÄSTÄ! Ohjelma Seuraava uutiskirje ilmestyy Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittämisyksikkö, rakennerahastopolitiikkaryhmä Toimitus: Jaana Valkokallio, Taitto: Viisikko-Communica VCA 12

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen Tausta ja tarpeet Tulevaisuudessa tuloksellisuus ja tuloksellisuuden todentaminen tulevat saamaan nykyistä suuremman painoarvon

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Verkostosta voimaa. Ohjausryhmän kokous. Ideahautomo! Net Effect Oy

Verkostosta voimaa. Ohjausryhmän kokous. Ideahautomo! Net Effect Oy Verkostosta voimaa Ohjausryhmän kokous Ideahautomo! Net Effect Oy 1 1 Kehittämiskumppanuuden rooli Kehittämiskumppanuus muodostuu kolmesta eri kokonaisuudesta. Tarkoituksena on tarjota hankkeelle tukea

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Helsinki 7.2.2012 (Scandic Continental) Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö tavoite 2007-2013 Tavoitteella

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet

EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet 2014-2020 Vesistöt kuntoon seminaari 2.2.2017 Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) tavoite 2014-2020 EAY on EU:n

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä. Jaana Valkokallio Ylitarkastaja RAPO/AKY TEM

Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä. Jaana Valkokallio Ylitarkastaja RAPO/AKY TEM Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä Jaana Valkokallio Ylitarkastaja RAPO/AKY TEM Päivitetyt ohjelmatason viestintäsuunnitelmat 2007-2013 Suunnitelmien päivitys perustui arviointituloksiin Seurantakomiteat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa

Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa tuotoksen (hyvän käytännön) kehittäjä järjestää työpajan, jossa käytäntöä esitellään (työpajan voi myös organisoida ulkopuolinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot