Tietokannan hakukielet: esitelmä. DataLog & SQL. Sami El-Mahgary. HOPL TKK, marraskuu 09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokannan hakukielet: esitelmä. DataLog & SQL. Sami El-Mahgary. HOPL TKK, marraskuu 09"

Transkriptio

1 Tietokannan hakukielet: esitelmä HOPL TKK, marraskuu 09 DataLog & SQL Sami El-Mahgary

2 Osa I Lyhyt katsaus DATALOG:iin Osa II Katsaus SQL:n kehitykseen Tietokantakehityskieliä: Osa IIIA Katsaus Paradox tietokantakieleen (4. GL) Osa IIIB Katsaus Delphiin 2

3 Osa I. DATALOG/SQL sijoittuminen.. Kehitysvaihe 2GL Assembler Huomatuksia Ei enää käytössä 3GL Perinteiset algoritmiset/proseduraal iset kielet 4GL Ylemmän tason ohjelmointikielet 5GL Ongelman määrittelykielet (declarative prog. Languages) Entäpä nykyiset Visuaaliset sovelluskehittimet (Delphi, Visual Basic, Visual C++)? C/C++, Java, Pascal, Python. Esim. SQL, Datalog, Focus, sekä tietokantasovelluskehittim et ja kyselykielet. Nopeuttavat Prolog, CLP(R) ohjelmointia. sekä OPS5(Asiantuntijajärjestel mät) Luultavasti 4GL, jotkut voivat lajitella omaan luokkansa. 3

4 5 GL joidenkin mielestä tarkoittaa luonnolisia kieliä : 4

5 DATALOG: Lyhyt kehityshistoria 1/2 (vuosi) Kehitysvaihe (1973) Alain Colmerauer ja työryhmä julkaisevat Prologin raportin. (1974) Robert Kowalski julkaisee paperin Predicate Logic as a Programming Language (1977) Käsitys logiikkaohjelmoinnin sekä tietokantojen yhdistämisestä syntyy kongressissa Ranskassa (Toulouse). Huomatuksia Oivallus, että logiikasta on ohjelmointikieleksi. Mukana myös A. Colmerauer:in ajatuksia. Logiikka + Kontrolli=Algoritmi Hervé Gallaire, Jack Minker, Jean-Marie Nicolas järjestämä kongressi toteaa: logiikka & tietokanta ovat oma aihepiirinsä: käsitys päättellytietokannasta 5

6 DATALOG: Lyhyt kehityshistoria 2/2 (vuosi) Kehitysvaihe Huomatuksia (1978) John Lloyd, Foundations of Logic Programming (1978) H. Gallaire & J. Minker (eds.), Logic & Databases (1980-luvun puoliväli) DATALOG nimitys, peräisin tutkijaryhmältä (1989) Stefano Ceri et al, What you always wanted to know About Datalog (Transct. in Knowledge Eng.) Logiikkaohjelmoinnin merkkiteoksia. Tietokannan formalisointi logiikan puitteissa. vertaa Wikipedia, jonka mukaan 1 hlö nimesi kielen. Datalogia tutkittu laajasti v , vakiintunut asema tutkijoiden keskuudessa. 6

7 Deklaratiivisen ohjelmoinnin etuja. Ei varsinaista proseduuria, ei muistin-viittaustoimintoja, jne. Ohjelma yksinkertaistuu. There are two ways of constructing a software design: One way is to make it so simple that there are obviously no deficiencies, and the other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies. The first method is far more difficult. - Tony Hoare (Turing palkinto v. 1980) 7

8 DATALOG: Viisi Faktaa Hakukieli tietokantaan (query language). Deklaratiivinen kieli (kuten Prolog ja SQL). Syntaksi on osajoukko Prologista. Datalog-tulkki osaa päätellä (ETEENPÄIN KETJUTUS) uusia faktoja lähtötiedoista. Ei käytännössä kaupallisia toteutuksia, tutkijoiden kielenä (toy language). 8

9 DATALOGin perusteita Perustuu logiikkaohjelmaan: kokoelma faktoja (facts, extentional database) sekä sääntöjä (rules). Esim. Predikaatista: OnSuoritettavaEnnen (X,Y ) Luetaan X suoritetaan ennen Y :tä. Parametrien määrä predikaatissa aina vakio (tässä 2). Muuttuja merkitään Isolla alkukirjaimella, vakiot pienellä. Predikaatti OnSuoritettavaEnnen vastaa tietokannan relaatiota. 9

10 DATALOG OHJELMA (1/3) Määritellään ohjelma, joka koostuu säännöistä. Rekursio OK. Esitieto (X, Y ) :- OnSuoritettavaEnnen (X, Y ). Esitieto(X, Y) :- OnSuoritettavaEnnen (X, Z ), Esitieto(Z, Y). Pilkkuerotin, ilmaisee JA-operaation. Lisäksi määritellään faktat (facts, extentional database): OnSuoritettavaEnnen (kie , kie ). //Fakta 1 10

11 DATALOG OHJELMA (2/3) ly: Mitä vaaditaan esitietoina kurssille kie-98 kie kie kie kie

12 DATALOG OHJELMA (3/3) Annetaan tulkin käydä läpi säännöt kunnes ei enää uusia faktoja. 1.Kierros: Muuttujat X ja Y sitoutuvat (instantiation) kursseihin. saadaan Esitieto{(kie , kie ); (kie , kie ) ; (kie , kie )}; 2.Kierros : Esitieto saa uudet faktat: (kie , kie ) ; (kie , kie ) ; ( sääntö nr 2) 3.Kierros : Esitieto saa uuden faktan: (kie ,kie ) kun yhdistetään (kie , kie ) sekä (kie , kie ) 12

13 DATALOG OHJELMA 1/1 Halvat Autot.. Cheap_car(Car) :- sells(carshop1, Car, Price1), sells(carshop2, Car, Price2), Price1 sells(autotalonen, < 5000, VW-Golf GS, 4570). sells(autotalonen, Price2 < 5000, VW-Golf CarShop1 GS, 4950) <>. sells(autotalonen, CarShop2. Peugeot 207, 5000). sells(dasautohaus, VW-Golf GS, 4800). sells(pikkuautot Oy, Peugeot 207, 4999). Faktat, extensional database ETEENPÄIN KETJUTUS: kokeillaan vaihtoehtoja kun kaikki Säännön alitavoitteet täyttyvät. Vastauksena olisi VW-Golf 13

14 Datalog Vs. Prolog Datalog: ohjelman semantiikka perustuu 100% logiikkaan, sääntöjen järjestyksellä ei ole väliä. Eteenpäinketjutus (forward-chaining/bottom-up) eli annetuista faktoista ja säännöistä johdetaan uusia faktoja kunnes uusia faktoja ei enää voi johtaa (vrt. Taaksepäin ketjutus). Päättelyjärjestystä ei voida hallita proseduraalisin keinoin (vrt. cut eli! operaation avulla). Vain yksinkertaisia muuttujiaa parametreina (Prologissa sallitaan 14

15 Datalog nyt ja myöhemmin.. Vaikutteita SQL-1999 standardiin, rekursio. Vaikutteita kaupalliseen kieleen :.QL (object-oriented query language) ilmestyi v Hajautetuissa järjestelmissä käyttöä laajennetulle Datalogille (Datalog with constraints), käytetty autentikoinnissa (trust management). 15

16 Osa II. SQL:n perusteita 1/2 Relaatiotietokantojen haku- sekä käsittely kieli. Perustuu ns. (turvalliseen) rivikalkyyliin, engl. safe tuple relational calculus. Eli etsittäessä vastaus kysymykseen ketkä EIVÄT ole opiskelijoita, tarkoittaa käytännössä ketkä henkilöistä EIVÄT kuulu opiskelijatauluun (eli kyselyt rajautuvat aina tietokannan tauluihin). Turvallisuudesta johtuen universaalikvanttori operaatio ei ole sallittu, 16

17 SQL:n perusteita 2/2 Vastaavat loogiset predikaatit merkitään AND OR sekä NOT. Haun perusmuoto: SELECT <attribuutit> FROM <relaatiot (taulut)> WHERE <rajoitusehto> Esimerkki: SELECT Student_ID, Student_Name = Biology FROM Students WHERE Student_Major SQL sidottu tietokantaan: yksittäistä SQL-tulkkia ei saatavilla ( Datalog). 17

18 SQL Kehityshistoria 1/2 (vuosi) Kehitysvaihe (1970) Tri E.F. Codd (IBM) julkaisee A Relational Model for Large Shared Data (1973) Banks IBM:n ryhmä julkaisee kyselykielen SQUARE, tarkoitettu myös ei-ohjelmoijille. (1974) IBM:n System R kehitys alkaa, 1. SEQUELpaperi ilmestyy (1974) 1. Ingres prototyyppi (yliopisto) (1979) Larry Ellison julkaisee kaupallisen tietokantansa, Oracle (1979) V2 IBM julkaisee System R:n Huomatuksia Määrittelee relaatiomallin perusteet. Codd:ille AM. Turing palkinto v SQUARE = Specifying Queries as Relational Expressions. SEQUEL = Structured English Query Language QUEL-kyselykieli (ei standardia) firma: Software Development Labs, alkanut vain viikkoja vasta Oracle:n 1977! jälkeen SEQUEL jo varattu 18

19 SQL:n Kehityshistoria (2/2) (vuosi) Kehitysvaihe (1981)IBM julkaisee SQL/DS (1986) SQL:n 1. standardi (ANSI) (1992) Merkittävä standardi SQL-2 (1999) standardi SQL 1999 (SQL-3) Huomatuksia IBM:n 1.kaupallinen DBtuote! ( mainframes ) ISO-standardi v mm. NATURAL JOIN, Temp -taulut. mm. Herättimet (triggers), kontrollirakenteet, (2003) standardi SQL:2003 mm. XML-tuki. rekursio. (2008) Standardi SQL:2008 Pieniä parannuksia esim. TRUNCATE Table tyhjentää koko taulun 19

20 Miksi IBM myöhästyi (1/2) Eräs SQL:n pääarkkitehteista muistelee.. * in the summer of 1978, I got a phone call from a guy named Larry Ellison, he said he was the president of Software Development Laboratories, and they were developing an implementation of the SQL language. * As you know, many papers came out of the System R project describing the language The project was not a secret and.., we d been telling everybody about it that would listen. And one of the people that had listened was Larry he was interested in implementing the SQL language in the UNIX environment. IBM wasn t interested in UNIX at all. (PDP-11 platform) 20

21 Miksi IBM myöhästyi (2/2) * I told Larry that, unfortunately we wouldn t be able to exchange information other than in the public literature. But that didn t slow down Software Development Laboratories. They released their implementation of SQL it was the first commercial implementation of SQL to go on the market.. * Larry's success had a..beneficial impact on our research group, because we finally got IBM s attention for this technology. Here was an outside company that had beat us to the punch as far as releasing a commercial implementation of these ideas, which were based on Ted Codd s concepts and our language coming out of the research division at IBM, and people were eating it up They Donald were Chamberlain paying money muistelee for it. That s (2009 a good ) way to get 21

22 SQL: Taulujen käsittely Käytetään ns. Data Definition Language komentoja. Olettaen, että tietokanta on jo määritelty, voidaan määritellä uusi tyhjä taulurakenne komennolla CREATE TABLE. Aineistoa lisätään komennolla INSERT TABLE. Aineistoa muunnetaan komennolla UPDATE TABLE. Aineistoa poistetaan komennolla

23 SQL: Taulujen generointi CREATE TABLE Transcript (Taken_ID Number Not Null, Course_ID Varchar2(9) Not Null, Student_ID Number Not Null, Teacher_ID Number Not Null, Course_Status Varchar2(3) Not Null, Semester_Taken Varchar2(9) Not Null, Grade_Obtained Number Not Null, Extra_Info Varchar2(65) ) 23

24 SQL: Aineiston Lisäys Komento INSERT lisää yhden tietueen. Lopuksi lisäykset tallennetaan levylle. INSERT INTO Transcript VALUES ( 100, CS-102, 3270, 1, OK, SPRING-09, SP, 4, ) );... 24

25 SQL: Aineiston Haku (1/5) SELECT S. Student_ID, S. Student_Name FROM Students S, Transcript T WHERE T.Student_ID = S.Student_ID AND T. Course_ID = CS-101 Varsinainen rajoitus Taulujen liitos Hakulauseissa (queries) tärkein ominaisuus on aineiston rajoittaminen, joten WHERE lausekkeista helposti pitkät. 25

26 SQL: Aineiston Haku (2/5) SELECT S. Student_ID, S. Student_Name FROM Students S, Transcripts T WHERE T. Student_ID = S. Student_ID AND T. Course_ID = CS-101 Student_ Student_Na ID me 3270 Adel 3270 Adel 3271 Jill 3272 Joseph Opiskelija Adel ilmestyy tuplana?! Voi hämmentää käyttäjää, SQL sallii toisteiset arvot (bagoriented, instead of setoriented) Korjaantuu käyttämällä

27 SQL: Aineiston Haku (3/5) SELECT S. Student_ID, S. Student_BirthDate FROM Students S WHERE S. Student_BirthDate < ALL (SELECT Student_Birthdate FROM Students S2 Hakee opiskelijat, jotka ovat vanhempia kuin WHERE jokainen S2. Department Luonnontieteiden = Natural opiskelija. Science ) ALL ei siis itsessään palauta kaikkia opiskelijoita. 27

28 SQL: Aineiston Haku (4/5) Haetaan opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kaikki Prof. Eleichen :n (opettaja ID 3) opettamat kurssit. Ongelma: yleinen kysely, mutta SQL:ssä ei SELECT suoraa DISTINCT Tukea Student_ID kaikki operaattorille. FROM Transcripts T1 WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM Transcripts WHERE Teacher_ID = 3 AND Course_ID NOT IN (SELECT Course_ID FROM Transcripts T2 WHERE T2.Student_ID = T1.Student_ID )) 28

29 SQL S // muuttujien avulla taulu liitetään itseensä. // (NAME, SAL, MGR,DEPT) // ( ANDERSON, 32000, JOHNSTON, SALES ) // ( JOHNSTON, 55000, BIGBOSS, SALES ) 29

30 Ei vain rivitasolla vaan myös ryhmityksiä.. Ryhmitys (grouping) ja tietuiden/rivien yhdistäminen (aggregates) on tutkimusten mukaan joskus hankalaa ainakin ei-ohjelmoijille. GROUP BY Muodostaa ryhmiä. AVG, MIN, MAX, SUM ryhmien yhteenveto laskentaa varten. 30

31 Ryhmityksiä.. esim. (1/4) Oletus: aineisto sijaitsee (väliaikaisessa) taulussa T3, jossa mm. Opiskelija 3270 on vaihtanut osastoa. Halutaan laskea montako opiskelijaa on suorittanut kunkin kurssin (sekä op:summan). Student_ID Dept Course_ID Credits 3270 French Comp.S CS ci Comp. CS Sci CS Comp. CS Sci Biology CS Biology CS

32 Ryhmityksiä.. esim. (2/4) Tavoitteena siis saada seuraava tulos: Course_ID Student_Co unt_taken Sum_of_Credit s) CS CS

33 Ryhmityksiä.. esim. (3/4) Kun kokeillaan seuraavaa: SELECT Course_ID, COUNT(Course_ID), SUM (Credits) FROM T3 GROUP BY Course_ID saadaankin alla oleva, ei-haluttu tulos. Course_ ID Count (Course_ID ) Sum_of_Cred its CS CS

34 Ryhmityksiä.. esim. (4/4) Oikea SQL-kysely olisi: SELECT Course_ID, COUNT( DISTINCT Student_ID), COUNT( DISTINCT Student_ID), * Credits FROM T3 GROUP BY Course_ID Eli olisi mm. osattava : Käyttää DISTINCT :iä Sijoitettava laskukaava 34

35 SQL: Aineiston Haku (5/5 ) Helpompi esitystapa aikaisempaan opettaja kyselyyn : SELECT T1.Student_ID, COUNT(t.course_id) FROM Transcript T1 WHERE T1.Teacher_ID = 3 // oikea Proffa GROUP BY student_id HAVING COUNT(T1. Course_ID) = (SELECT COUNT(DISTINCT T2. Course_ID) FROM Transcript T2 35

36 HIEMAN SQL KRITIIKKIÄ (1/2) Sama kysely (ketkä saaneet arvosanan 5 monella eri tavalla esitettynä (peräti 7!, tässä muutamia): (1) SELECT T. Student_ID FROM Transcripts T, Students S, WHERE T.Student_ID = S.Student_ID T AND T.Course_Grade = 5 (2) SELECT Student_ID FROM Students S WHERE Student_ID IN (SELECT Student_ID FROM Transcripts WHERE T.Course_Grade = 5) (3) SELECT Student_ID FROM Students S WHERE = ANY (SELECT Student_ID FROM Transcripts 36

37 HIEMAN SQL Kritiikkiä (2/2) (4) SELECT Student_ID FROM Students S WHERE 5 IN (SELECT Course_Grade FROM Transcript T WHERE = T.Student_ID = S.Student_ID) Yllä: Muuttuja S näkyvyysalue ulottuu siis sisäiseen SELECT -lauseeseen (5) SELECT Student_ID FROM Students S WHERE EXISTS (SELECT * FROM Transcript T WHERE = T.Student_ID = S.Student_ID AND Course_Grade = 5 ) (6) SELECT Student_ID FROM Students S WHERE 0 < (SELECT COUNT(*) FROM Transcript T WHERE = T.Student_ID = S.Student_ID AND 37

38 SQL: Jotain positiivistakin Yksi harvoista ennen v kehitetyistä kielistä, joka silti voimissaan. Laajennettavissa mm. sulautetun SQL:n avulla (embedded SQL). Esim. IBM:llä ja Oracle:lla C/C++ tuki. Tällä hetkellä mysql ei tue sulautettua SQL:ää. Kielen luonne antaa ohjelmoijan keskittyä haluttuun tulokseen. Toiminut perusteena mm. OQL-kielellle (Object Query Language) oliopohjaisissa 38

39 SQL Vs. Datalog Datalog vastaa SQL:n SELECT- FROM-WHERE kyselyitä ilman ryhmityksiä/yhteenvetoja. Kun rekursio sallitaan Datalogissa, ilmaisuvoima on suurempi kuin SQL. 39

40 Tietokantakehityspaketit, 4GL (erityisesti ). Tunnetuimmat dbase ja Paradox myöhemin mm. FoxPro. Tunnetaan nimellä 4GL. (4th Generation Languages) Sisältävät relaatiotyyppisen tietokannan pohjautuen tiedostopalvelimeen (fileserver technology) Sisältävät ohjelmointikielen sekä laajan joukon komentoja data-aineiston käsittelyyn (SQL ei välttämättä tuettu!) 40

41 Paradox:in (DOS) kehitys (vuosi) Kehitysvaihe (1980) Ashton-Tate julkistaa W. Ratliff:in kehittämän dbase 2.0 (1985) Paradox 1.0 (DOS), Dr R.Shostak & Dr R.Schwartz (1987) Paradox 2.0 DOS julkistetaan (1993) Paradox 1.0 (Windows) (1995) Delphi 1.0 (Windows) uusi tuote, korjaa PW:n virheet Lisäksi: Huomatuksia PC:t saavat oman tietokantansa, ei varsinaisesti relaatiokanta. Hieno QBE (Query-by- Example) kielen toteutus PC-lle. Monikäyttäjätuki (LAN), Borland ostaa tuotteen Parhaimmillaan Borland:illa 85% PC:n tietokantamarkkinoista Microsoft liittää Accesstuotteensa osaksi Office pakettia, kaikki muut PC tietokantapaketit häviävät.. 41

42 Paradox sovelluskehitin (DOS-versio) sisälsi: QueryByExample (hyvä toteutus, mm. every, only tuki). Ohjelmointiympäristön (mm. PAL). Paradox-tietokannan 42

43 PAL: Paradox Application Language 1/2 Tulkattava kieli laajalla komentopohjalla. V InfoWorld antoi PAL osuudelle arvosanan erinomainen (8.loka 1990) Normaalit kontrollirakenteet. Sisennyksillä ei merkitystä. Lisäksi runsaasti komentoja/funktioita 43

44 PAL: Paradox Application Language 2/2 PAL kuuluu ryhmään 4GL koska: sisältää makrokomentoja, jotka säästävät koodin kirjoitusta. Esimerkiksi komento REPORT T3 tulostaisi T3 väliaikaistaulusta kirjallisen raportin. Kuitenkin ei-systemaattinen, SQL:n puute korvattava esim. komentosarjalla: Menu {Ask} Select {Students} Check Moveto [Dept] Typein Biology Do_It! 44

45 PAL Esimerkki 1/2 Esimerkki kuvitteelliesta ongelmasta: Samaan kenttään tallennettu virheellisesti sekä Suku että etunimi, (esim. Wiren, Ville ) erotellaan ne omiin kenttiinsä. EDIT Students työtilaan, lukitaan. MOVE [Name] Name ; taulu tuodaan ; siirrytäään kenttään ; ; -erotellaan sukunimi etunimi, oletuksena ; että tieto muotoa Sukunimi, Etunimi separate_names ; kutsutaan 45

46 PAL esimerkki 2/2 PROC separate_names () PRIVATE last, first ; - automaattinen tyypitys ; ; SCAN aloittaa ensimmäisestä tietueesta. ; MATCH erottaa lainausmerkeissä olevan stringin. SCAN FOR MATCH([],..,.., last, first ) ; Miltäköhän [Last_Name] tämä näyttäisi = last nykypäivän Delphillä? 46 [First_Name] = first ; talleta etunimi

47 Vastaava Delphi esim. 1/3 PROCEDURE separate_names; // Var st1, last, first : ShortString; nr_rows, i:integer; {-- Students_tbl on komponentti, viittaa --} {-- opiskelijatauluun eli lyhennys --} {--- merkinnästä Students_tbl.RecordCount --} With Students_tbl Do Begin 47

48 Vastaava Delphi esim. 2/3 {-- aloita ensimmäisestä tietuuesta, lue kenttä --} First; FOR i := 1 To nr_rows Do Begin (* kaikki rivit läpi *) st1 := FieldByName( Name ).AsString ; // oma kirjastofunktio eroittelee suku ja etunimen my_match_strutls (st1, last, first ) ; FieldByName( Last_Name ).AsString := last ; FieldByName( First_Name ).AsString := first ; 48

49 Vastaava Delphi esim. 3/3 Kutsutaan aliohjelmaa: separate_names; Try Try Students_tbl.Post ; // kommitoidaan Except on E: Exception Do // virheen hallinta ShowMessage(E.ClassName + error found with message + E.Message); End; Finally; // taulu suljettava joka tapauksessa, virhe tai ei. 49

50 DELPHI: Visuaalinen ohjelmointiväline tietokantasovelluksille. Delphin pääsuunnittelijana Anders Hejlsberg (Tanska), joka kehitti myöhemmin C# kielen Microsoftilla. Olio-ohjelmointia sekä SQL-tuki lähes kaikkiin tietokantoihin (mysql, Oracle). Lomakepohjainen ja tapahtumaohjattu. Tapahtumia paitsi lomakkeille, myös tietokannan tauluille (esim. OnNewRecord, OnFieldModified). Laajennettavuus: valmis koodi taltioidaan 50

51 Katsaus Delphi ohjelmointiin 1/2 Begin, End kirjoitus ei enää työlästä..(editori) Koodin luettavuus korkea. 51

52 Katsaus Delphi ohjelmointiin 2/2 Oliopohjaista koodia, jossa SQL-tuki (SQL:n lause käsitellään tietokantapalvelimella). 52

53 Lyhyt Delphi:n kehityshistoria 1/2 (vuosi) Kehitysvaihe Huomatuksia (1970) Pascal 1.toteutus julki, alustana CDCmainframe (1973) Multum. (vrt. Pascal C- kieli julki julki Skotlannissa n. V. 1972) (U. Of Glasgow) N Wirth (Zürichin korkeakoulu) Ensim. 16-bit toteutus? Tavoite: tehdä Pascalista systeemikieli. (1977) Pascal/R julki Perinteistä Pascalia laajennettu taulu tyypillä (type relation). (1982) Pascal:ista ISO standardi (1983) Turbo Pascal ilmestyy Anders Hejlsberg kehittää oman nopean kääntäjänsä Pascalille. Borland ostaa tuotteen Hejlsbergiltä. 53

54 Lyhyt Delphi:n kehityshistoria 2/2 (vuosi) Kehitysvaihe (1989) Turbo Pascal 5.5 ilmestyy (1995) Borland julkistaa Delphi 1.0 Huomatuksia Olio tuki, kieltä kutsutaan myös Object Pascal, myös Mac:ille. Ympäristönä 16-bittinen Windows (1997) C++ Builder Borland väittää MS:n ilmestyy, Delphin tuotetta J++ Delphi for pääarkitehteja siirtyy Javaksi. (2001) Microsoftille. Kylix ilmestyy Delphi Linux ympäristöön (2008) Delphi 2009 ilmestyy. Pascaline kieli julki (2009) Delphi 2010 Unicode tuki Delphille. Pascaline yhteensopiva Pascal, lisänä mm. oliot vrt. C# vastine C:lle. 54

55 Vertailu, Datalog, SQL, Pascal, Delphi (1/2) Lasketaan tietyn opiskelijan keskiarvo kun tiedetään arvosanojen summa ja DATALOG kurssien (olettaen lkm. että jakolasku tuettu) Compute_GPA(SumGrades, NrCourses, GPA) :- GPA = SumGrades / NrCourses. SQL SELECT SumGrades / NrCourses FROM Transcript WHERE Student_ID = 55075B 55

56 Vertailu, Datalog, SQL, Pascal, Delphi (2/2) Pascal/Delphi Function Compute_GPA (SumGrades:Real;NrCourses : Integer) :Real; BEGIN Compute_GPA := SumGrades Real / NrCourses ; END; Delphi Function Compute_GPA (Const SumGrades:Real ; BEGIN Const NrCourses : Integer) :Real; Result := SumGrades Real / NrCourses ; 56

57 Lähteitä DATALOG: *Grigoris Karvounarakis, DATALOG, Univ. Of Pennsylvania. * Jack Minker, Invited Keynote: Logic and Databases: A 20 Year Retrospective, Workshop on Logic in Databases, San Miniate, Italy, * GNU Datalog tulkki: (kirjoitettu Lua:lla!) tml * S Constantini, Datalog, Maggioli Informatica. Constantini_slides.pdf * S Ceri, G Gottlob, L Tanca, What You Always Wanted to Know About Datalog (and Never Dared to Ask), IEEE Transactions on Knowledge & Data Eng, Vol. 1, March 1989, pp

58 Lähteitä SQL: *Claudio Fratarcangeli, Technique for Universal Quantification in SQL,Sigmod, Vol. 20, *Fabien Pascal, SQL and Relational Basics, * RF Boyce, DD Chamberlin, MM Hammer, WK King III, Specifying Queries as Relational Expressions, IBM Thomas Watson Research Center, (SQUARE Kieli) * Oral History of Donald Chamberlain, Computer History Museum, July 21, 2009, California. * RDMBS Workshop: Technology through 1983, Recorded 2007, CA. * 58

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI OSIO 02 Tietokantojen perusteita Tietokanta Näistä vaatimuksista seuraa: tietokantaan liittyy ohjelmisto, joka hoitaa sitä tämä ohjelmisto varsinaisesti lukee ja kirjoittaa

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu Tuomas-Matti Soikkeli NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Soikkeli, Tuomas-Matti Kandidaatintutkielma Jyväskylä:

Lisätiedot

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Teoriaa ja käytännönharjoituksia. Suomeksi

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Teoriaa ja käytännönharjoituksia. Suomeksi DBTechNet DBTech VET SQL Transactions Teoriaa ja käytännönharjoituksia Suomeksi SQL-transaktioiden käytännön teoriaa ja harjoituksia Versio 0.5, maaliskuu 2014 Tekijät: Martti Laiho ja Mika Wendelius Tämä

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

Pirjo Ramstedt VERKKOKAUPAN TIETOKANTAPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ JA TILAUSJÄRJESTELMÄ

Pirjo Ramstedt VERKKOKAUPAN TIETOKANTAPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ JA TILAUSJÄRJESTELMÄ Pirjo Ramstedt VERKKOKAUPAN TIETOKANTAPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ JA TILAUSJÄRJESTELMÄ Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 2011 VERKKOKAUPAN TIETOKANTAPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Lisätiedot

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan Tuomas-Matti Soikkeli NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys .ppt Yleinen sivu 1 Yleinen :n kehitys sivu 2... kokeiluja 1970 E F Codd: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks - Relational View on Data, relaatioalgebra, normalisointi 1974-79 Berkeley

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten

Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten Automaatio 1999, 14.-16.9.1999, Helsinki. Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten Antoni Wolski Johannes Arminen Antti Pesonen VTT Tietotekniikka, PL 1201, 02044 VTT, Finland Puh.

Lisätiedot

Software Projects 2008 2009

Software Projects 2008 2009 Timo Poranen (ed.) Software Projects 2008 2009 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF TAMPERE D 2009 6 TAMPERE 2009 UNIVERSITY OF TAMPERE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES SERIES OF PUBLICATIONS D

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö 12. MySQL-tietokannankäyttö 211 OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö PHP-kieleen kuuluu olennaisesti tietokantojen käyttämisen helppous. Tällä tunnilla keskitymme MySQLtietokantaan, mutta samanlaisia

Lisätiedot

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Lauri Luoma Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietoverkot Insinöörityö 16.12.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen C# Perusopas www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta ei saa liittää. Opetustarkoituksessa

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot