Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013 Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen Kunnanhallituksen alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2014 sekä vuosien taloussuunnitelma Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Vuoden 2014 tuloveroprosentti Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvio Kalastajan Savukoski hankkeen tilannekatsaus Lausunto rajavyöhykeasetuksesta Lapin sairaanhoitopiirin esitys ensihoidon tilantarpeista Poikkeamishakemus Auno Erkkilä Autojen hankkiminen kunnalle Konsulttitoimisto FCG:n toimenpide-ehdotusten toteutuminen kunnan teknisessä toimessa

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13/2013 sivu 354 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) POISSA Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Peltoniemi Helena Posti Hannu Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Jäsen Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen, vpj Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Kilpelä Reijo Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Todettiin. Valtuuston puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä :t Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Haapakoski ja Jouni Ahvenainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Raimo Haapakoski Aika ja paikka Savukoski, Jouni Ahvenainen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 3 Pöydälle oli jaettu lisämateriaalina pykälään 194 liittyvä projektilista sekä lisäliite. KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 191 Lapin ELY-keskus: 1. Päätös hanketuen maksamisesta / Niliaitta Mettälapissa hanke 2. Päätös tunturialueiden jätehuollon edistämistä koskevan avustuksen myöntämisestä Lapin liitto: 3. Maksatuspäätös / Sokli- ja Savukoski hanke Saapuneet pöytäkirjat, muistiot: 4. Jyty Sodankylä ry:n hallituksen pöytäkirjanote koskien Savukosken luottamusmiehen valintaa 5. Muistio Soklin asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Itä-Lapin ky:n hallituksen ptk Lapin liiton hallituksen ptk Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tarkastusltk:n ptk Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen ptk Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n ympäristöterveyslautakunnan ptk Savukosken kunnan tarkastuslautakunnan ptk Sivistyslautakunnan pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Verohallinto: 15. Verojen tilityserittely lokakuulta 2013 SKAL 16. Lapin Liikenneyrittäjät ry:n lausunto Lapin Jätehuolto ky:lle sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestämisvaihtoehdoista Lähetetyt kirjeet: 17. Opetus- ja kulttuuriministeriöön lähetetty valtion erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 18. Rakennusmestarin selvitys Ab Scandinavian GeoPool Ltd:lle Savukosken kunnan kaavoitustilanteesta malminetsintäluvan hakemisen liitteeksi Kelujärvi-Rovapään alueelle Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi

4 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2013 Khall 192 Liite Taloussihteeri Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden toteuma tammi-syyskuulta 2013 sekä kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-syyskuulta Liitteistä ilmenee myös edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tammi-syyskuun toteuma. Tuloslaskelman toimintakate, toimintatulot ja menot ovat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Toimintatulot ovat syyskuun loppuun mennessä toteutuneet 68,0 % talousarviosta. Toimintatuloissa lisäystä on tuissa ja avustuksissa (hanketuet sekä valtionosuus perustoimentulotukeen). Sosiaalitoimen maksutuotot, yhdyskuntapalvelujen maksutuotot ja vuokratulot ovat vähentyneet. Toimintamenot ovat toteutuneet 72,8 % talousarviosta. Toimintamenoissa henkilöstömenot ovat pienentyneet. Palvelujen ostot ovat hieman kasvaneet. Tarvikeostot, vuokramenot ja muut toimintamenot ovat vähentyneet. Sen sijaan avustusmenot ovat kasvaneet 36,5 % eli euroa. Verotulokertymä ylittää arvion ollen 82,6 % budjetoiduista ja kasvua edellisvuoteen verrattuna on 11,3 %. Yhteisöverokertymä on 87,3 % arvioiduista ja 16,4 % edellisvuotta parempi. Kunnan tulovero on 5,0 % edellisvuotta parempi ja sen osuus on 4,3 % kokonaisverotulojen kasvusta. Kiinteistöveroa on tilitetty aiemmista vuosista poiketen kunnille jo syyskuussa, joten se on lopullisesta vuosikertymästä liki puolet. Valtionosuudet ovat kertyneet arvioidusti, toteuma 76,0 %. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on 8,4 %. Tästä 2,7 % aiheutuu verotulotasauksesta, joka kääntyi tänä vuonna kunnalle positiiviseksi. Vuosikate on parantunut viime vuodesta yli 0,5 milj. euroa ollen kuitenkin euroa negatiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos tammi-syyskuulta on euroa alijäämäinen. Rahoituslaskelman mukaan investointeja on toteutettu eurolla. Investoinneissa on peruskorjattu Sau-Sarvi III:n kaksi asuntoa sekä hankittu Sompion kirjastolle uusi palvelutiski. Lainanottoa on budjetoitu 1,5 milj. euroa ja sitä on nostettu euroa syyskuun loppuun mennessä. Käyttötalouden valtuustotason toteumavertailussa ilmenevät tulosalueiden toimintamenot ja tulot. Vaalien menot aiheutuvat edellisvuoden viimeisen neljänneksen luottamuspalkkioista, jotka on

5 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2013 Khall 192./.. maksettu tammikuussa. Kunnanhallituksen toimintakate on hieman edellisvuotta pienempi, budjetoidusta 72,6 %. Maaseutulautakunnan nettomenot ovat hieman kasvaneet edellisvuodesta. Sosiaalilautakunnan toimintakate on kasvanut euroa eli 5,7 % edellisvuodesta. Kasvua on sosiaalipalveluissa ja vanhus- ja vammaispalveluissa. Päivähoidon ja ravintohuollon toimintakatteet ovat pienentyneet edellisvuodesta. Sivistyslautakunnan toimintakate on euroa eli 2,1 % edellisvuotta pienempi. Eniten nettomenot ovat pienentyneet vapaaaikatoimessa, jossa nuoriso-liikuntasihteerin virka on ollut täyttämättä tammi-toukokuun 2013 ajan. Teknisen lautakunnan toimintakate on pienentynyt edellisvuodesta euroa oli 12,3 %. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuman mukaan yleishallinnon nettokustannukset ovat edellisvuotisella tasolla. Työllistämisen kustannukset on jaettu työllistäville hallintokunnille suoraan ja hallintotoimen työllistäminen on koskenut vain oppisopimussuhteisen matkailuavustajan palkkaukseen osallistumista tammi-huhtikuulta Elinkeinoelämän edistämisen toimintakate on hieman edellisvuotta parempi. Projekteissa kunnan toteuttamissa hankkeissa Niliaitta MettäLapissa hanke on päättynyt toukokuussa 2013, Sokli ja Savukoski hanke on jatkunut lokakuulta 2011 alkaen ja Kalastajan Savukoski hanke on aloittanut elokuussa Joukkoliikenteen kustannukset ovat edellisvuoden tasolla ja joukko-liikennepalvelujen tuottamisessa on haettu taloudellisempia vaihtoehtoja. Terveydenhuollon menot ovat hieman edellisvuotta suuremmat, 1,4 %. Perus- ja ympäristöterveydenhuollon menot ovat talousarvioon perustuvia ennakkomenoja. Ne ovat euroa eli 7,6 % edellisvuotta suuremmat. Erikoissairaanhoidon menot ovat pienentyneet viime vuodesta euroa eli 4,3 %. Lapin keskussairaalan, Muurolan sairaalan ja Sairaala Lapponian menot ovat pienentyneet. Pelastustoimen menot Lapin pelastuslaitokselle ovat 8,0 % edellisvuotta suuremmat. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta. : Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 6 KUNNAN OMISTAMIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN Khall 193 Liite Rakennusmestari Muissa kuin aravarahoitteisissa asunnoissa on vuokrasopimukseen otettu ehto vuokran tarkistamisesta kunnan vuokratoimikunnan ja kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Vuokran tarkistuksessa on sovittu noudatettavaksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/95) 99 :ssä annettuja ohjeita ja vuokrankorotusperusteita. Korotusperusteena on tällöin vuosittain vähintään asumisen kuluttajahinnan mukaisen indeksin muutos. ARA:n vuokranmääritysohjeiden mukaan tehdyt laskelmat osoittavat, että korotustarvetta on kunnan aravarahoitteisissa asunnoissa. Vuokran korottamisen tulee olla vuokralaiselle kohtuullinen. Vuokria esitetään nyt korotettavaksi noin 4 %:lla vuokrahuoneistoissa Asunto Oy Martintupa, Asunto Oy Tanhuankangas, Sau-Sarvi II ja Sau-Sarvi III ja Sauranta. Sau-Sarvi I vuokran korotustarve on 2,4 % ja 3,6 % välillä vaihdellen vuokra-huoneiston neliöiden mukaan. Vapaarahoitteisten vuokrahuoneistojen vuokria korotetaan edellisen korotuksen jälkeisen asumisen kuluttajahinnan mukaisen indeksin nousun verran eli 1,6 %. Tämän mukaiset korotukset esitetään tehtäväksi Asunto Oy Sau-Kolmion, Asunto Oy Sauharjun, Asunto Oy Saupuiston, Asunto Oy Savuriekon, Kiinteistö Oy Sauherran, Tukiasuntojen, uuden ja vanhan kunnanviraston asuntojen sekä Neiliköntien omakotitalon vuokrahuoneistoille. Vuokralaskelmien perusteella Asunto Oy Malmettirinteen vuokrat pysyvät nykyisellä tasolla. Erityistä ilmoitusaikaa korotuksen voimaantuloa varten ei laissa ole säädetty. Vuokrasopimuksissa on sovittu, että korotettu vuokra tulee voimaan 2 kk:n kuluttua postitse lähetetyn korotusilmoituksen tekemistä lähinnä seuraavan alkavan vuokranmaksukauden alusta. on tarkistanut ja korottanut vuokria viimeksi tammikuussa 2013 ja uudet vuokrat tulivat voimaan Kiinteistötoimikunta käsitteli perjantaina omassa kokouksessa asuinvuokra- huoneistojen vuokrien tarkistamista. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä, kuten myös esitys uusista vuokrista. Kunnanjohtaja: päättää korottaa asuinhuoneistojen vuokria liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Ilmoitukset vuokrien korotuksesta lähetetään vuokralaisille välittömästi ja uudet vuokrat tulevat voimaan alkaen. : Päätösehdotus hyväksyttiin

7 7 KUNNANHALLITUKSEN ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall 194 Liite Taloussihteeri Liitteenä kunnanhallituksen alustava käyttö- ja taloussuunnitelma. Talousarvioesityksessä määrärahat on varattu aikaisempien vuosien perusteella huomioiden kunnanvaltuuston hyväksymä toimenpideohjelma kunnan talouden tasapainottamiseksi sekä kunnanhallituksen hyväksymät talouden sopeuttamistoimenpiteet. Yleishallinnon toimintakate on edellisvuoden tasolla (+0,2 %). Kunnanvaltuuston, -hallituksen sekä hallinto- ja palveluyksikön menot pienenevät, ainoastaan muun yleishallinnon yhteistoimintaosuudet hieman kasvavat. Elinkeinojen edistämisen määrärahavaraus pienenee 5,4 %. Työllistämiseen on varattu ainoastaan nuorten Tutustu työelämään ja tienaa avustusmääräraha elinkeinojen edistämisessä. Projektivarauksissa on Kalastajan Savukoski hanke ja investointihanke sekä varaukset Leader- ja Itä-Lapin seutukunnan yhteishankkeisiin erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Terveydenhuollon määrärahat nousevat 3,6 % tämänvuotisesta arviosta ja 10,7 % vuoden 2012 toteutumasta. Kunnanhallituksen toimintamenot ovat tämän vuoden talousarvion tasolla. Toimintakate nousee kuitenkin 0,9 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna ja 9,7 % viime vuoden toteumasta. Noususta 8,8 % johtuu terveydenhuoltomenojen noususta. Myös eläkelaitoksen varhe-maksun siirtyminen tekniseltä ja sosiaalitoimelta henkilöstöhallintoon nostaa kunnanhallituksen toimintakatetta. Kunnanjohtaja: hyväksyy alustavan käyttösuunnitelman kunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmat vuosille : Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - Projekteihin lisätään Savukoski ja Sokli hankkeeseen vuoden 2014 kuntaosuuteen euroa - Nuorten kesätyöllistämiseen lisätään 2600 euroa - Ympäristöterveydenhuoltoon varatusta euron määrärahasta vähennetään euroa

8 8 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 195 Liite, oheismat. Kunnan vaikean taloudellisen tilanteen takia kunnanvaltuusto on hyväksynyt toimenpideohjelman kunnan talouden tasapainottamiseksi. on hyväksynyt talousarviovalmisteluun liittyviä sopeuttamistoimenpiteitä sekä korostanut, että lautakuntien tulee toimia säästötoimia edistävästi ja talousarviovalmisteluissaan hakea vielä muitakin säästökohteita. Lautakunnat ovat valmistelleet omat esityksensä kunnan talousarvioksi vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmiksi vuosille Liitteenä on hallintokuntien esitykset talousarvioksi vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaksi vuosille Hallintokuntien esitysten pohjalta tämänhetkinen tuloslaskelma-arvio vuodelle 2014 osoittaa euron negatiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi euroa. Suunnitelmavuonna 2015 kertyisi lisää alijäämää, joskin huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2014 ja vuonna 2016 alijäämää ei enää kertyisi. Toimintakate kasvaa esityksessä tämänvuotisesta budjetista 2,3 % eli euroa. Käyttömenot nousevat 1,6 %, mutta käyttötuloarvio pienenee 2,9 %. Käyttötuloissa tuet ja avustukset pienenevät liki neljänneksellä johtuen hanketukien poisjäämisestä sekä työllistämisen palkkatuen pienenemisestä. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat edellisvuoden toteuman ja tämän vuoden budjetin tasolla. Palvelujen ostomenot nousevat 2,5 % tämänvuotisesta arviosta, palveluissa asiakaspalvelut nousevat 4,1 % ja muut palvelut pienenevät 3,1 %. Aine- ja tarvikehankinnat vähenevät 1,7 %. Avustusmenot nousevat 8,5 % ja muut toimintamenot 8,0 %. Muissa toimintamenoissa vuokramenot nousevat 22,8 %. Verotulot on budjetoitu nostetun veroprosentin ja nostettujen kiinteistöveroprosenttien perusteella ja niiden arvioidaan kokonaisuudessaan nousevan 9,9% tämän vuoden arviosta ja 11,7 % viime vuoden toteutuneista verotuloista. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennusteen perusteella. Valtionosuudet nousevat 12,3 %. Verotulotasauksen nousu noin euroon viime vuoden maksuvelvoitteesta vaikuttaa valtionosuuden määrän muutokseen huomattavasti. Investoinnit on suunniteltu varovaisuutta noudattaen. Investoinneista on erillinen investointisuunnitelma vuosille Lainanottoa tämän talousarvioehdotuksen pohjalta joudutaan ensi vuonna nostamaan euroa. Lainalyhennyksiä kertyy euroa, joten nettolainanotto on euroa../..

9 9 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 195./.. Näin menetellen lainakanta vuoden 2014 lopussa olisi noin 4 milj. euroa eli noin euroa/asukas. Käyttötalouden talousarvioesityksessä sosiaalilautakunnan ja teknisen lautakunnan nettomenot kasvavat tämän vuoden budjetista, kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan nettomenot ovat tämän vuoden budjetin tasolla ja maaseutulautakunnan nettomenot vähenevät tämän vuoden budjetista. Sosiaalilautakunnan nettomenot kasvavat euroa eli 6,3 % ja teknisen lautakunnan euroa eli 9,4 %. Teknisen lautakunnan nettomenot kuitenkin pienevät euroa eli 22,5 % viime vuoden toteutumasta. Kunnanjohtaja: Hallitus kuulee jokaisen hallinnonalan toimistopäällikön perustelun talousarvioon varatuista määrärahoista. Hallitus päättää saadun selvityksen perusteella jatkotoimista. Talousarvio käsitellään lopullisesti joulukuun kokouksessa : kuuli vuorollaan toimistopäälliköiden oman toimialansa talousarvioesittelyt. Keskustelun kuluessa kunnanhallitus lisäsi tunturialueen jätehuoltoon euroa sekä menoihin että tuloihin. Pidettiin tauko klo Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä muutoksella

10 10 VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTTI Khall 196 Liite Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Koska on sunnuntai, täytyy tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kunnallisveroprosenttia on korotettu viimeksi vuodelle ,25 %:iin ja vuosi sitten 20,75 %:iin. Veroprosentin nostotarve Kunnan taloudessa on takana jo kaksi perättäistä alijäämäistä tilinpäätöstä, vuonna 2011alijäämää kertyi euroa ja viime vuonna euroa. Tämän vuoden talousarvio jouduttiin laatimaan erilaisista käyttömenojen karsimisista ja investoinneista luopumisista huolimatta jälleen euroa alijäämäiseksi. Käyttömenoja on jouduttu kattamaan tänäkin vuonna euron lainan ottamisella ja ennen vuoden loppua saatetaan joutua vielä lisälainan nostamiseen. Tämän vuoden tilikauden tulos tammi-syyskuulta on euroa alijäämäinen. Syynä talouden kriisiytymiseen ovat ennen kaikkea valtionosuuksien huomattava euron (199 e/as) menetys vuonna 2011, ja valtionosuusleikkaukset jatkuivat taas viime vuonna vähennyksen ollessa euroa. Kunnan tuloveron kasvu pysähtyi vuonna 2011 lähes nollaan eli se oli vain euroa. Vuonna 2012 kunnallisverotulo kasvoi euroa, mutta samanaikaisesti yhteisöverotulot laskivat euroa. Erityisesti kiinteistöveron poistaminen verotulojen tasauslaskennasta aiheutti kunnalle euron menetyksen vuonna 2012, kun aikaisemmin verotulotasausta saaneesta kunnasta tuli tasauksen maksaja. Jatkossa verotulojen voimakas pieneneminen taas muuttaa kunnan verotulotasauksen saajaksi. Samanaikaisesti kunnan menokehitys on kääntynyt jyrkkään nousuun. Etenkin terveysmenot vuodesta 2011 vuoteen 2012 kasvoivat euroa. Terveysmenojen kasvu pidemmällä aikavälillä, esim. vuosina on ollut yhteensä euroa. Samoille vuosille ajoittui osittain Savukosken vanhainkodin yhteyteen rakennetun palvelukoti Saukodin rakentaminen, joka vaati kahdeksan työpaikan henkilöstölisäyksen../..

11 11 VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTTI Khall 196./.. Tänä vuonna verotulot ovat kehittyneet jo parempaan suuntaan, mutta kasvu on edelleen huomattavasti jäljessä vuodesta 2010, jolloin verotulojen lasku alkoi. Liitteenä verotulojen kehitys lokakuun toteutuman mukaan. Tänä vuonna on käynnistetty valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisen 13-kohtainen Toimenpideohjelma. Sen mukaan veroprosenttia korotetaan 0,5 %-yksikköä joka vuosi vuosina ja samoin kiinteistöveroprosentit nostetaan. Ohjelman tälle vuodelle tarkoitetut muut kohdat ovat omaisuuden myynti, vuokrien tarkistus, henkilökunnan lomautus, lämpö- ja vesilaitoksen yhtiöittäminen, vanhus- ja vammaistyön tukeminen ennaltaehkäisevästi ja luvattomien rakennusten tarkistaminen ja rakennuslupien hakemisen seuranta. Talouden tasapainotus vaatii verojen korotusta jatkossakin. Toimenpideohjelman muiden kohtien edistäminen vaatii aikaa, joten verojen korotus on tehtävä etupainotteisesti. Tätä tukee myös kunnan ensi vuoden talousarvioesitys, joka säästöjen haun jälkeenkin tarkoittaa edelleen noin euron alijäämän lisäystä. Etenkin sosiaalitoimen ja terveystoimen menot jatkavat kasvuaan. Kunnalla on suuri riski ajautua jo ensi vuonna kriisikunnaksi. Tämän vuoksi on syytä jatkaa talouden oikaisutoimenpiteitä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kunnan tulevaisuuden kannalta omat toimenpiteet ovat hyvin ratkaisevia. Yhden veroprosentin korotus lisää kunnan tuloja noin eurolla. Veroprosentin korotuksella voidaan hillitä jo korkeaksi kohonneen velkaantumisen kasvua. Samoin sillä on vaikutusta talousongelmista selviämiseen yli pahimman vaiheen. Liitteenä kuntaliiton lokakuussa päivitetty verotulojen ennustekehikko. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 kunnallisveroprosentiksi vahvistetaan 21,75 prosenttia. : Päätösehdotus hyväksyttiin

12 12 VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Khall 197 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallitukselle Liite viimeistään marraskuun 18. päivänä Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolakia ja kiinteistöjen arvostusta on ehdotettu muutettavaksi (HE 76/2013) niin, että kuntien kiinteistöverotulot lisääntyvät muutosten seurauksena. Jos ehdotettuja muutoksia ei ole vahvistettu vielä määräpäivään mennessä, voivat kunnat ilmoittaa kiinteistöveroprosenttinsa viimeistään Liitteenä kuntaliiton laskelma kiinteistöverotulon kertymästä Savukosken kunnalle nykyisillä veroprosenteilla sekä korotetuilla prosenteilla. Laskelma luvuissa näkyy kiinteistöverotuksen arvostamiseen päätettyjen muutosten arvioitu vaikutus kuntien vuoden 2014 kiinteistöverotuloihin. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kaikki kiinteistöt ovat kattavasti veron piirissä. Tärkein poikkeus laajasta soveltamisalasta on metsien ja maatalousmaan jääminen veropohjan ulkopuolelle. Verovapaita ovat lisäksi muun muassa yleiset tiet, kadut ja torit. Kiinteistöstä menevän veron on velvollinen maksamaan kiinteistön omistaja, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa. Kiinteistöverotuspäätökset muodostetaan helmikuun lopussa olevien tietojen perusteella ja verotuspäätösten postitus alkaa maaliskuussa Kiinteistöveroprosenttien rajat: Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,60 ja enintään 1,35. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,32-0,75 prosenttia. Muussa kuin vakituisessa asuinkäytössä olevalle asuinrakennukselle (mm. vapaa-ajan asunnot) kiinteistövero voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti../..

13 13 VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Khall 197./.. Kunnanvaltuusto voi määrätä voimalaitoksille kiinteistöveroprosentin, jonka vaihteluväli on 0,60-2,85 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 prosentti ja enintään 3,00 prosenttia. Tarkoituksena on, että asuntorakentamiseen kaavoitetun alueen omistajat ryhtyisivät joko itse rakentamaan tai luovuttaisivat maan sellaiselle, jotka ovat valmiita rakentamaan. Alue tulee olla kaavoitettu ja sillä tulee olla kunnallistekninen valmius. Jos kunta määrää rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin sen tulee samalla selvittä ne rakennuspaikat, joihin sitä sovelletaan. Tätä ei sovelleta loma-asutusta varten kaavoitettuihin alueisiin. Kunnanvaltuusto on viimeksi ( ) vahvistanut kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,50 - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,10 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,40 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 - rakentamattomille rakennuspaikoille ei ole määrätty kiinteistöveroprosenttia Kunnan kiinteistöverotulot ovat nyt noin euroa. Kiinteistöveroprosentteja tulee nostaa, koska kunnan palvelujen tuottaminen tarvitsee lisätuloja ja kunnan talous on painunut huomattavan alijäämäiseksi. Valtuuston hyväksymässä Toimenpideohjelmassa kunnan talouden tervehdyttämiseksi on päätetty, että kiinteistöveroprosentteja nostetaan vuodelle 2014 seuraavasti: - vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,60 %:iin - yleinen kiinteistöveroprosentti nostetaan 1,20 %:iin - muiden asuinrakennusten, mm. vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroprosentti nostetaan 1,20 %:iin./..

14 14 VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Khall 197./.. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2014 vahvistetaan seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,60 - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,40 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,40 - rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätä kiinteistöveroprosenttia : Päätösehdotus hyväksyttiin

15 15 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 198 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma on liitteenä nro 4. Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan on kirjoitettu ne edunvalvontatehtävät, jotka ovat alueemme elinkeinoelämän, saavutettavuuden ja lähialueyhteistyön kannalta tärkeitä ja ovat olleet toimintamme perustana. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat keskittyvät Itä-Lapin elinkeinostrategian toimenpiteisiin sekä vanhan ja uuden ohjelmakauden välisten asioiden hoitoon. Lähialuerahoitus (KolaSport ja SallaGate) tulevat Kolarctic ENPI rahoituksesta ja tämä ohjelmakausi päättyy vuoden 2014 lopussa. Uusi ohjelmakausi alkaa vuoden 2015 alusta ENI nimellä, josta ensimmäinen haku avataan vuoden 2015 alusta. Tämä tarkoittaa, että ensimmäiset ohjelman mukaiset hankkeet käynnistyvät aikaisintaan vuoden 2015 lopulla. Murmanskin alueen asukkaasta on vieraillut alueellamme vain murto-osa, suunnittelukautena odotetaan yrityksiltä ja yhteisöiltä päätöksiä tai toimenpiteitä viisumivapauteen ja venäläisten rajanylitysten kasvuun. Salla Kantalahti rata on noussut vakavaan keskusteluun vuoden 2013 aikana perustetun arvovaltaisen ratatyöryhmän ansiosta. Soklin kaivoksen avaaminen edesauttaisi myös tämän ratahankkeen toteutusta. Molemmat hankkeet ovat toimintasuunnitelmassa erikseen mainittuna. Edunvalvontamatka Brysseliin on mahdollista toteuttaa niin, että hallituksen puheenjohtajan ja kehittämispäällikön kustannukset maksettaisiin kuntayhtymän hallinnosta. Sen sijaan seutuseminaariin ei ole toimintavuonna hankerahaa käytettävissä. Se olisi kyllä syytä kuitenkin toteuttaa ja valita puhujat niin, että heidän taustaorganisaatiot hoitaisivat kulut. Muut asiat selviävät toimintasuunnitelmassa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toimintasuunnitelmasta, tekee tarvittavat muutokset ja hyväksyy sen. Toiminta- ja taloussuunnitelma merkitään pöytäkirjan liitteeksi nro 1../..

16 16 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Ky 45./.. Khall 198 Päätös: Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille pienin muutoksin ja merkitsi sen pöytäkirjan liitteeksi nro Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana Kunnanjohtaja: hyväksyy Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman : Päätösehdotus hyväksyttiin

17 17 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2014 Khall 199 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Liite Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2014 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan euroa. Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden ja edunvalvonnan osatalousarvioista. Kehittämistoiminta koostuu toimintavuonna käynnissä olevien hankkeiden, KolaSport ja Salla Gate -hankkeiden talousarvioista. Hallinnon budjettia valmisteltaessa on huomioitu hankkeille tehtävän työn vaikutus, joka pienentää hallinnon palkkakuluja euroa. Hallinnon talousarvioon on budjetoitu euroa Lapin Elämysteollisuuden osaamiskeskuksen jatkohankkeiden (House of Lapland) omarahoitusosuuteen. Työvaliokunta lisäsi Elokuvakomissioon hankerahoitusta varattavaksi euroa. Barentskeskus Finland Oy:n jatkorahoitukseen varataan euroa vuosittain vuosille Lappi-Oulu Brysselin toimiston rahoitusosuuteen varataan euroa. Kiinalaisten alueiden kanssa vuonna 2010 solmitun yhteistyösopimuksen vuoksi on varattu euron määräraha toteutettavia vierailuja varten. Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta on euroa. Jäsenkuntien maksuosuus hallinnosta on euroa. Jäsenkunta Maksuosuus % Maksuosuus Kemijärvi 58,7 % Salla 24,8 % Savukoski 9,3 % Pelkosenniemi 7,2 % % Esityslistan liitteenä nro 5 on kuntayhtymän vuoden 2014 alustava talousarvioesitys. Kesken vuotta käynnistyvien uusien hankkeiden tai muiden muutosten osalta esitetään tarvittaessa muutettu talousarvio. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion ja merkitsee sen pöytäkirjan liitteeksi nro 2../..

18 18 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2014 Ky 46./.. Khall 199 Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin pöytäkirjan liitteeksi nro Kunnanjohtaja: hyväksyy kunnan talousarvioon otettavaksi esitetyn määrärahan euroa. : Päätösehdotus hyväksyttiin

19 19 KALASTAJAN SAVUKOSKI HANKKEEN TILANNEKATSAUS Khall 200 Liite Kunnanhallituksen hyväksymän projektiohjeen mukaan kunnan kautta hoidetuista projekteista annetaan selonteko kunnanhallitukselle. Kalastajan Savukoski hankkeen projektipäällikkö Kari Kivelä on toimittanut hankkeen tilannepäivityksen Liitteenä projektipäällikön selvitys hankkeen etenemisestä. Kunnanjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi Kalastajan Savukoski -hankkeen tilannekatsauksen. : Päätösehdotus hyväksyttiin

20 20 LAUSUNTO RAJAVYÖHYKEASETUKSESTA Khall 201 Liite Sisäasiainministeriön rajavartio-osasto pyytää lausuntoa rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutosehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa rajavyöhykkeen takarajan kulkua ja kaventaa rajavyöhykettä niillä alueilla, joilla se on rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi mahdollista. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Liitteenä asetusluonnos. Lausuntoa pyydetään kaikilta itärajan kunnilta. Lapin kuntia rajavyöhykkeen tarkistaminen ei tässä asetuksen muutosesityksessä koske. Jos kunta haluaa rajavyöhykkeen tarkistamista tulee siihen olla paikallisiin olosuhteisiin ja elinkeinoihin tai matkailun tarpeisiin liittyvä erityinen peruste. Tällöin tulee esittää eksakti tarve perusteluineen sekä paikka kavennukselle. Rajavartiolaitos arvioi muutostarvetta. Savukosken kunnan kohdalla tarkistettiin rajavyöhykettä muutama vuosi sitten, kun kunta esitti vyöhykkeen kaventamista Nuorttijoen retkeilyreittihankkeeseen liittyen. Rajavyöhyke kavennettiin 0,5 kilometriin UK-kansallispuistossa Nuorttijoen kohdalla. Kuntaan ei ole esitetty tällä hetkellä uusia rajavyöhykkeen tarkistamistarpeita. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa asetusluonnoksen johdosta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Perjantai 31.10.2014 klo 15.00-16.39 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 29 Järjestäytymisasiat 2 30 1 Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai klo Vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2017 tuloveroprosentti

Maanantai klo Vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2017 tuloveroprosentti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Maanantai 14.11.2016 klo 15.00-16.34 Savukosken kunnanvirasto 1 40 Järjestäytymisasiat 2 41 Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 4 / 2013. OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 4 / 2013. OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 4 / 2013 Hallitus Päivämäärä 24.10.2013 Sivut 1 (12 ) _ KOKOUSAIKA Torstai 24.102013 klo 10.00 12.51 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Kemijärven kaupungintalo _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 5 / 2014 Laatimispäivämäärä ( 8 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 5 / 2014 Laatimispäivämäärä ( 8 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 5 / 2014 Hallitus Laatimispäivämäärä 22.9.2014 1 ( 8 ) KOKOUSAIKA Perjantai 3.10.2014 klo 9.30 kahvit alakerran kahviossa klo 10.00 alkaen kokous valtuustosalissa KOKOUSPAIKKA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / 2016 KOKOUSAIKA 9.11.2016 kello 19.30-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.11.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai 2.11.2015 klo 17.00-19.15. Savukosken kunnanvirasto. Savukosken lämpölaitoksen perusmaksu ja liittymismaksu

Maanantai 2.11.2015 klo 17.00-19.15. Savukosken kunnanvirasto. Savukosken lämpölaitoksen perusmaksu ja liittymismaksu Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Paikka Maanantai 2.11.2015 klo 17.00-19.15 Savukosken kunnanvirasto 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 19.11.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 31 32 33 34 Teknisen lautakunnan kokousten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.11.2009 kello 17.00 18.52 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.00-19.25 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 13 14 15 16 17 18 19 Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.9.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.9.2014 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Palvelussuhteen päättäminen 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 23 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteumatilanne 24 Muut asiat

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja 1 KOKOUSAIKA Torstai 31.10.2013 klo 17.00 21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja Harju

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2016 Vuoden 2016 talousarvion muutos/investoinnit Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2016 Vuoden 2016 talousarvion muutos/investoinnit Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.6.2016 klo 18.00 20.10 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 02.03.2016 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot