EKSAKTI 2/2013. EKAT:n. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKSAKTI 2/2013. EKAT:n. www.talentia.fi/etelakarjala email: ektalentia@gmail.com. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry"

Transkriptio

1 EKAT:n EKSAKTI 2/2013 Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry Kuva: Tarja Kudjoi

2 Puheenjohtajan palsta Hei taas! Kevät se tulla keikutteli tänä vuonna vähän pidempää reittiä, mutta tulihan tuo lopulta! Talven saldoa tuumiessa on viimeisimpänä jäänyt mieleen Imatran hyvinvointineuvolan saama valtakunnallinen tunnustus. Samantyyppistä työtä tehdään muuallakin, mutta Imatra sai tunnustuksensa myös sen takia, että hyvinvointineuvolan perhetyöhön palkattiin kuusi kokonaan uutta, vakituista työntekijää. Tänä säästöjen ja supistusten aikana se on ollut merkittävä panostus ehkäisevään peruspalvelutyöhön ja homma toimii. Hyvä!! Ehkäisevästä työstä ollaan sikäli yhtä mieltä että sitä pitäisi tehdä ja siihen panostaminen on oikeansuuntaista, mutta vielä haetaan ehkäisevän työn konkretiaa ja osin sisältöjäkin. Toiminta on hyvin kirjavaa valtakunnallisesti ajatellen, koska usein paikkakunnilla on omat paikallisesti muotoutuneet palvelunsa, tai sitten niitä ei ole. Vertailu on vaikeaa. Kenen sitten pitäisi tehdä ehkäisevää työtä? Se ei ole Joku Muu, vaan me Kaikki, se jo tiedetään, mutta sitä ei oikein tiedetäkään, kuka sitä todella tekee, tai mitä sen oikein pitäisi pitää sisällään. Jos ennestään melko kuormitetulle työntekijälle tai tarkkaan ohjeistetulle toimialalle osoitetaan lisätehtäviä, ei niitä taideta ihan helposti ottaa vastaan. On osattava ajatella laajemmin kuin että kun täällä nyt vähän panostetaan, niin sitten ehkä joskus tulee säästöjä tuolla toisella kustannuspaikalla. On osattava nähdä että lasten suojelu, erikseen kirjoitettuna, todella kuuluu meidän kaikkien työhön. Taloudellisten ja eettisten reunaehtojen välissä on lapsen etu pidettävä aina keskeisenä mielessä. Toivottavasti meillä kaikilla olisi viisautta nähdä milloin lapsi tai perhe on lisätuen tarpeessa, ja rohkeutta antaa sitä tukea, ja varsinkin silloin, kun ei vielä ole lakisääteinen pakko. Perheelle sen sijaan varhaisen vaiheen tuki on usein helpompi ottaa vastaan, varsinkin kun se on luonteeltaan universaalia. Tuki aikaisemmassa vaiheessa ja vanhemmuuden vahvistaminen, kun huolet ovat vielä suhteellisen pieniä ja ehkä helpommin hoidettavia, säästää paitsi euroja myös inhimillisiä resursseja. Kaikkeen ei aina tarvita edes rahaa, toisin tekemällä ja yhteistyöllä voidaan päästä hyviin tuloksiin, asia on meidän kaikkien yhteinen ja osaamista löytyy varmasti jaettavaksi asti. Rohkeita avauksia vaan myös yhteistyön suuntaan, hyviä kokemuksia siitä on jo olemassa! Ehkäisevän työn hyödyt on osattava nähdä sekä apuna päivittäisessä arjessa, että laajalti yhteiskunnallisena syrjäytymisen ehkäisynä. Syrjäytymismekanismeista on jo paljon tutkittua tietoa. Estämällä yhdenkin lapsen syrjäytymisen on työntekijä palkkansa tienannut. Lapsen, nuoren tai perheen rohkaisu, kannustus tai hetken tukena kulkeminen eivät paljoa maksa, paitsi jos ne jäävät tekemättä. Ainoastaan siihen meillä ei ole varaa. Kaikesta huolimatta, ja juuri siksi: Oikein virkistävää kesää ja ihania lomapäiviä teille kaikille! Mirja

3 Tämä juttu kannattaa lukea! EDUNVALVONTAA Huhtikuun 11. päivänä vietettiin hotelli Lappeen Kaukaskabinetissa Talentian edunvalvontailtaa 12 E-K Talentialaisen voimin. Alueasiamies Hannele Sirrolan opastuksella selvitimme työelämään ja työsopimuksiin liittyviä moninaisia kiekuroita. Hannele oli varustautunut diapinolla, joissa käsiteltiin työsopimus-, työehtosopimus ja työlainsäädännön vaikutuksia työn tekemiseen. Työehtosopimuskautta on jäljellä vajaa vuosi ja sopimuskauden viimeisetkin korotukset on maksettu kuntasektorilla helmikuun ja yksityisellä puolella maaliskuun alusta alkaen. Hannele Sirrola Työsopimus/virkamääräys Työsopimusasiat puhuttivat illan aikana, sillä eri työpaikoilla tuntuu olevan kovastikin kirjavaa käytäntöä työsopimusten tulkinnasta ja esim. määräaikaisten työsopimusten solmiminen toistaiseksi voimassa olevien sijaan ihmetyttää joskus. Työsopimus olisi aina hyvä laatia kirjallisena, vaikka sähköinen tai suullinenkin sopimus ovat päteviä. Sopimuksessa sovitaan työn tekemisen keskeisistä ehdoista, joita ovat esim. työtehtävä, työntekopaikka, työaika ja palkanmaksun määräytyminen. Työsopimuksessa tulee myös mainita se työehtosopimus, jota noudatetaan sekä määräaikaisuuden peruste silloin, kun on kyse määräaikaisesta työtehtävästä. Määräaikaisuuksien ketjuttaminen ei ole sallittua. Mihin työaika riittää? Työ tulee tehdä työaikana ja työajan pitäisi riittää tehtävien laadukkaaseen suorittamiseen työajan tehokkaan käytön periaatteella. Kunnan tulee järjestää palveluita siinä määrin kuin tarve edellyttää niin, että esim. asiakasmäärät ovat kohtuullisia. Työajan tulisi jakautua asiakas/kehittämistyöhön suhteessa 60/40 %. Oikea mitoitus tukee työssä jaksamista. Tutkittua asiaa, mutta valitettavan harvassa kunnassa tämä taitaa toteutua. Hannele Sirrola muistutti, ettei ylityötä tule tehdä muulloin kuin esimiehen pyynnöstä ja vain silloin, kuin työntekijälle sopii. Todettiin, että joissakin kunnissa "tunnolliset" sosiaalityöntekijät tekevät ylitöitä jopa salaa, koska työaika ei kerta kaikkiaan riitä tehtävien suorittamiseen. Tällä tavoin toimien oikea, tehty työmäärä ei tule näkyväksi, eikä tilanteeseen saada korjausta. Etelä-Karjalassakin ainakin Lappeenrannassa lastensuojelun arviointi on lastensuojeluilmoitusten runsaan määrän vuoksi todella haastavaa saada tehtyä määräajassa. Julkisuudessakin riepotellut syytökset laiminlyönneistä lastensuojelun saralla lisäävät entisestään työntekijöiden paineita. Työn laadukas toteuttaminen vaatii tarpeelliset resurssit. Illan aikana käytiin läpi työajat eri sektoreilla ja todettiin, ettei esim. käytössä oleva liukuma välttämättä poista ylitöiden syntymistä.

4 Myös työmatkojen lukeminen työaikaan puhututti. Periaatteessa matka-aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Näin on ainakin silloin, kun asiakas on mukana matkalla, esim. lastensuojelun asiakasneuvottelun yhteydessä tai työntekijä hoitaa vaikkapa työpuheluja matkan aikana. Työaikaa on yksiselitteisesti työhön käytettävä aika, tai aika, jolloin työntekijä on velvoitettu olemaan työpaikallaan tai työnantajan käytettävissä. Palkka ja TVA Palkkaus on kuuma aihe aina, niin myös edunvalvontaillassa. Hannele kävi läpi palkan muodostumisen rakennetta. Osanottajat totesivat, että esim. Eksotella on yhä joissain palkkalaskelmissa käytössä termi peruspalkka tehtäväkohtaisen palkan sijaan. Hannele huomautti, että peruspalkka on se tes:n mukainen palkka, jota alempaa ei ko. työstä voi maksaa, tehtäväkohtainen palkka taas määrittelee tietystä tehtävästä maksettavan palkan ilman, että tiedetään, kuka työn tekee. Näin ollen tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa vielä henkilöstä johtuvia lisiä, esim. kokemusvuosilisä tai vaikkapa erityisestä työtaidosta. Palkan rakenne Tehtäväkohtainen palkka Perustuu tehtävän vaativuuteen Työkokemuslisä Henkilökohtainen lisä Kuukausittain maksettavat palkanosat Kertaluonteiset palkkauselementit Perustuu aikaisempaan työkokemukseen Perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan Esim. kielilisä, rekrytointilisä Tulospalkkio, kertapalkkio Työn vaativuuden arviointi, TVA, puhuttaa jatkuvasti Eksotessa. Tarkoitus lienee hyvä, toteutus vielä ontuvaa. Eri kunnissa TVA:n toteuttamistavat vaihtelevat. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus, jonka perusteena ovat tehtävät ja niiden vaativuus Arviointi mahdollisimman objektiivisesti Kuvaukset tehtävä samoin periaattein ja yhteisymmärryksessä (hyväksyttävissä) Yhtä vaativat työt voivat olla eri tavalla vaativia > vaativuustaso kuitenkin sama

5 Mielenkiintoista tietoa palkkauksesta eri kunnissa Hannele Sirrola toi tietoa palkkaeroista eri kunnissa. Palkan määrän lisäksi kunnissa on eri verran työntekijöitä töitä hoitamassa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa työn tekemiseen ja työssä jaksamiseen. Sosionomi (AMK)n palkka Alarajat: Kvtes 2085,92e (lastentarhanopettajat 2193,88e) ja yksit. sosiaalipalvelualan tes G21 (2100,32e/ 2070,39e) Tehtäväkohtainen palkka Yleisimmin e Suuri kirjo tehtävän vaativuuden mukaan Salon lastensuojelu 2868,45e Sosiaalityöntekijän palkka Alarajat: Kvtes 2559,08e ja yksit. sosiaalipalvelualan tes G26 (2516,47e/ 2480,76e) Tehtäväkohtainen palkka Pääkaupunkiseudulla e Pääkaupunkiseudun ympärillä 3400 euroon Yleisimmin Suomessa e Harvinaista jos joku on alarajalla Itse kunkin kannattaa kaivaa esiin oma työsopimuksensa ja katsoa, löytyvätkö edellä mainitut asiat omasta sopimuskappaleesta. Sen jälkeen voi lukea tämän jutun uudelleen. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa kannattaa aina olla yhteydessä omaan luottamusmieheen tai, mikäli tällaista ei ole, suoraan liittoon. Silloinkin kysytään tietoja omasta työsopimuksesta. Seija Ojansuu -

6 Talentian perheseminaari: Perhettä ja perhesosiaalityötä etsimässä Talentia Etelä-Karjala ry:n seuraavan seminaarin aiheena lokakuussa on perhe ja perhesosiaalityö. Yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa järjestettävässä seminaarissa etsitään perheen ja perhesosiaalityön paikkaa. Mielenkiintoisten seminaarien sarja jatkuu Talentia Etelä-Karjala ry on jo useana vuotena järjestänyt eri aiheista seminaareja yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Seminaarit ovat koonneet osallistujiksi suhteellisen lukuisan joukon kiinnostuneita ammattilaisia ja opiskelijoita. Vuoden 2013 seminaarin aiheeksi Talentia Etelä-Karjalan hallitus on esittänyt perhettä ja perhesosiaalityötä. Kiinnostus aiheen käsittelyyn on virinnyt perhetyön laajenemisen myötä. Kunnissa, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla on kehitelty monenlaista perhetyön muotoa. Laajempi analyyttinen pohdinta perhetyön lähtökohdista on kuitenkin jäänyt tekemättä. Näin myös erilaisten toimintojen hyödyllisyyden arviointi on usein intuition varassa. Seminaarivalmistelut käynnissä Seminaarin ajankohdaksi on sovittu ja paikaksi Saimaan ammattikorkeakoulun tilat Lappeenrannan Skinnarilassa. Seminaarin valmisteluja varten on koottu työryhmä, joka tekee seminaariin ohjelman.

7 Muuttuvat perhetyön tarpeet ja toimintatavat Seminaarin työnimenä on "Perhettä ja perhesosiaalityötä etsimässä". Kiinnostuksen kohteena tilaisuudessa ovat perhe ja perheen muutokset; miten perheen funktiot ja muodot pysyvät tai muuntuvat perheissä tapahtuvat muutokset herättävät ajatuksia ja kehittämistarpeita monilla perhepolitiikan osa-alueilla. Tässä seminaarissa kuitenkin kavennetaan näkökulma perhesosiaalityöhön millaiset ovat perhesosiaalityön uudet vaatimukset tavoitteena on virittää ajatusta siitä millaista perhesosiaalityötä tulevaisuudessa tarvitsemme teemoiltaan, sisällöltään ja muodoiltaan Tulevaisuuden tutkimusta, perhesosiaalityön tutkimusta ja käytännön kokemuksia Seminaarissa pyritään yhdistämään tulevaisuuden tutkimus yhteiskunnallisten suhteiden ja perheen kehityksestä perhesosiaalityön haasteiden tutkimukseen. Akateemisen tutkimustiedon rinnalla perehdytään Etelä-Karjalan alueen kokemuksiin perhetyön eri muotojen toteutuksesta. Myös paikalla olevat sosiaalityön ammattilaisille ja opiskelijoille varataan mahdollisuus osallistua luovaan prosessiin perhetyön ideoiden kehittämissä.

8 TYÖSUOJELULLA RAKENNETAAN HYVÄ TYÖPAIKKA Hyvinvointi työssä edellyttää, että työ on mielekästä turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työpaikassa. Terve työyhteisö toimii me-hengen pohjalta: työntekijät tukevat toisiaan ja ovat motivoituneita, vastuuntuntoisia ja sitoutuneita kehittämään työtä ja työyhteisön toimintatapoja. Tämä edellyttää avointa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Työsuojelutoiminta on osa työpaikan yhteistoimintaa, joka edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. Työsuojelussa käsitellään työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita. Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä aloitteita hyvän työpaikan rakentamiseksi. Työsuojelu perustuu laajaan lainsäädäntöön. Työolosuhteita kehitetään yhteistoiminnallisesti: työnantaja nimeää työsuojelupäällikön ja työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, kun työpaikoilla on vähintään 10 henkilöä. Vaikuta työsuojeluvaaleissa Kunnissa on marras- ja joulukuun aikana työsuojeluvaltuutettujen vaalit, joissa valitaan työsuojeluvaltuutetut vuosille Oletko sinä kiinnostunut omasta ja muiden työhyvinvoinnista? Lähde ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi! Pääset näköalapaikalle tutustumaan työpaikkasi toimintaan ja rakentamaan yhteistyössä hyvää työpaikkaa. Mitä enemmän saamme talentialaisia työpaikoille, sitä varmemmin saamme jatkossa hyviä sosiaalialan työpaikkoja. Sekä yksityisten että julkisten toimialojen työsuojeluvaalien järjestämisestä on tehty useita vaaliohjeita, joita on noudatettava toimialakohtaisesti. Vaaleissa saavat asettaa ehdokkaita ja asettua ehdokkaiksi kaikki työpaikan työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt. Kaikilla työsuhteessa olevilla on äänioikeus. Lisätietoa työsuojeluvaltuutetun, -asiamiehen ja -päällikön tehtävistä ja työsuojeluhenkilöstön valinnasta saa Talentian työelämäyksikön erityisasiantuntijoilta Laura Lindebergiltä tai Marjo Varsalta. Kuva: Tarja Kudjoi

9 VUOROTTELUVAPAALLE Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä yhdessä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelusuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan TE- toimistossa työttömänä työnhakijana (vähintään 1 päivän) olevan työttömän työnhakijan. Sinulla on mahdollisuus vuorotteluvapaa säännösten mukaisesti hakea vuorotteluvapaata mikäli: Olet työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelusuhteessa. Olet kokoaikainen työntekijä tai työaikasi on vähintään 75 % alan kokonaistyöajasta. Työhistoriaa on oltava 10 vuotta ja ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut oltava vähintään 13 kuukautta saman työnantajan palveluksessa. Vuorottelukorvaus: Suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon olisi oikeus työttömäksi jäädessä. Korvauksen suuruus on 80 %, jos työhistoriaa on vähintään 25 vuotta. Vuorottelukorvaus maksetaan neljän viikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa ja vapaa on pidettävä kahden vuoden sisällä sen alkamisesta. Vuorotteluvapaa ja sen ehdot on määritelty tämän kaltaisena nykyisessä virkaehtosopimuksessa, joka päättyy helmikuun 2014 lopussa. Vuorotteluvapaasopimus työnantajan ja työntekijän välillä on vapaaehtoinen ja työvoimaviranomaisiin on hyvä olla ajoissa yhteydessä työvoimapoliittisen lausunnon saamiseksi vuorotteluvapaakorvausta varten. Kokemuksia eräästä vuorotteluvapaasta Kuulin, että nykyistä virkaehtosopimusta valmistellessa keskusteltiin kauan vuorotteluvapaan jatkamisesta, ainakaan nykyisillä ehdoilla. Ajattelin silloin, että nyt olisi minun aikani yrittää päästä vuorotteluvapaalle. Olen ollut yli 33 vuotta kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Mietin omaa pitkää työuraani ja elämänvaihettani. Olen nyt kahden pienen lapsen mummi. Emma on nyt 2,5 vuotta ja Eliel 8 kk. He asuvat Helsingissä ja heidän isällään on välillä viikon työmatkoja ulkomaille. Halusin olla enemmän mukana ja myös auttamassa tytärtäni Marjaanaa pienten lasten kanssa. Myös vanhempieni, 86-vuotiaan isäni ja 82-vuotiaan äitini, luona Haminassa olisi tärkeää käydä useammin. Omalta kannaltani mietin myös kunnon kohotusta ja aikaa olla ja tehdä jotain uuttakin ja piristävää. Miehenikin usutti jäämään vapaalle, vaikka ilmoitin, että sitten olisin varmaan kotona vähemmän kuin tavallisesti.

10 Olin ollut Imatran kaupungin palveluksessa sosiaalityöntekijänä yli 5 vuotta ja kerroin vuorotteluvapaan toiveestani esimiehelleni, joka suhtautui asiaan myönteisesti. Hän etsi aktiivisesti sijaista ja yhdessä suunniteltiin sitä, voisinko pitää vapaani pätkissä vai yhdessä jaksossa. Sijaisen löytyminen ei ollut ihan helppoa, mutta onneksi löytyi hyvä sijainen ja pääsin vapaani aloittamaan. Teimme työnantajan kanssa vuorottelusopimuksen, jonka toimitin TE-toimistoon. Sain sieltä työvoimapoliittisen lausunnon, jonka mukaan ei ole estettä vuorottelukorvauksen maksamiselle ja toimitin paperit työttömyyskassaamme Erkoon. Kassa on maksanut säännöllisesti korvaukset neljän viikon välein. Olen nyt saanut olla vuorottelemassa kohta neljä kuukautta ja vapaa päättyy Suunnitelman mukaan pidän sen jälkeen vuosiloman ja menen työhön Olen kokenut tämän ajan itselleni todella upeana mahdollisuutena katsella elämää ja toimia ilman palkkatyön paineita. Olen saanut olla aika paljon läheisteni kanssa Imatralla, Helsingissä ja Haminassa ja pienillä matkoilla. Kävin myös Talentian asiantuntijapäivillä maaliskuussa ja kuuntelin toisella tavalla, jotenkin avarammin oman alan asioita ja kokonaisuutta, kun samalla ei ollut omien asiakasasioiden huolireppua selässä. Olen mielenkiinnolla seurannut mm. lehdistössä oman alan asioita ja varmaan valmistaudun hiljaisesti kypsytellen myös työhön palaamiseen ensi vuoden alussa. Niin ja niitä uusiakin asioita on ollut. Ihanat työkaverini antoivat minulle läksiäisiksi ison laatikon lankoja ja puikot ja kirjan: Yksinkertaisesti neuloen, 20 helppoa ja kaunista neuleohjetta. Olen aloittanut tutustumisen itselleni uuteen, luovempaan maailmaan - keskikoulun jälkeen. Olen myös hiihtänyt noin 20 vuoden tauon jälkeen! Poikani Tuomas soitti, että hänellä ja Kirsi-vaimollaan on Tahkolla muutaman päivän käytössään huoneisto, jossa on toinen makuuhuone tyhjänä. Oli kiva sanoa heti, että tulen ilman muuta. Löysin sukset ja monot ja ei kun auto kohti Nilsiää. Oli upeaa hiihtää aurinkoisina päivinä järven jäällä ja viettää aikaa taas läheisten kanssa. Tultuani Imatralle kävin Saimaalla hiihtämässä sen verran, että odottelen jo innolla myös ensi syksyn lumia ja uutta hiihtokautta. Olen myös tavallista enemmän harrastanut muutenkin liikuntaa ja liittynyt Facebookin käyttäjiin. Tähänastisen kokemukseni perusteella suosittelen vuorotteluvapaan käyttöä työelämän jossakin vaiheessa oman elämänlaadun avartamiseksi. Todella toivon, että vuorotteluvapaa säilyy, eivätkä edut ainakaan heikkenisi seuraavissa virkaehtosopimuksissa. - Raija-Liisa Anttonen -

11 TALENTIA ETELÄ-KARJALAN FACEBOOK-SIVUT AVATTU Talentia Etelä-Karjalan Facebook- sivut ovat avautuneet. Sivua on jo jaettu ahkerasti ja moni jäsen on sen löytänyt, mutta lisää tykkäämisiä vielä kaivataan. Sivuilla tiedotetaan sekä Talentian että Talentia Etelä-Karjalan ajankohtaisista asioista, tiedotetaan erilaisista tapahtumista sekä keskustellaan eri aiheista ja pidetään yhteyttä. Sivut löydät laittamalla oman profiilisi hakukenttään Talentia Etelä-Karjala. Tykkäämällä sivua saat sen näkyviin omaan profiiliisi. Sivuja päivittää ja ylläpitää Jenna Brisk ja Hanna Huhtanen. Mikäli sinulle tulee ideoita sivujen suhteen tai sinulla on valokuvia, niin ota yhteyttä ylläpitäjiin. Saat meihin yhteyden joko Facebookin tai sähköpostin kautta. Hanna Jenna

12 Edelliseen lehteen oli valitettavasti eksynyt painovirhe paholainen toimihenkilösivulle. Toimihenkilöt vuonna 2013 ovat: HALLITUS: Mirja Silvennoinen, puheenjohtaja Veikko Heikkinen, varapuheenjohtaja Varsinainen jäsen Varajäsen 1. Hanna Huhtanen Jenni Ryynänen 2. Mauno Nummela Hanna Koponen 3. Leena Häll Ilkka Keronen 4. Raija-Liisa Anttonen Petra Pusa-Soininen 5. Jenna Brisk Maritta Soininen 6. Teija Turunen-Iloani Helena Rosenblad 7. Seija Ojansuu Hannele Keltanen Jäsensihteeri Hallituksen sihteeri Rahastonhoitaja Työtaistelupäällikkö Varatyötaistelupäällikkö Tiedotusvastaava Opiskelijavastaava Teija Turunen-Iloani Leena Cederström Tilitoimisto Abacus Veikko Heikkinen Leena Häll Mirja Silvennoinen Jenni Ryynänen TOTA-ryhmä (toiminta- ja taloustyöryhmä): Mirja Silvennoinen, Veikko Heikkinen, Leena Häll, Seija Ojansuu Eksakti-lehden toimituskunta: Veikko Heikkinen, Mirja Silvennoinen, Teija Turunen-Iloani, Leena Cederström, Seija Ojansuu Kevytenergia-työryhmä: Raija-Liisa Anttonen, Maritta Soininen, Mauno Nummela, Hanna Koponen Sole-ryhmä: (kotisivut, Facebook): Hanna Huhtanen, Jenna Brisk, Leena Cederström Koulutus- ja tiedotusryhmä: Veikko Heikkinen, Hanna Huhtanen, Leena Häll Kuva: Tarja Kudjoi

13 Yhdistyksen 45-vuotisjuhlan kunniaksi TEATTERIMATKA KOUVOLAAN LA Musikaali rakastetusta Katri Helenasta avaa Kouvolan Teatterin syyskauden. Yhdistys on varannut lauantain klo 13 esitykseen 50 lippua. Matka tehdään yhdessä linja-autolla ja matkalla myös ruokaillaan. Varaa päivä kalenteristasi, päivän tarkempi ohjelma aikatauluineen ja hintoineen varmistuu myöhemmin. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilta sekä facebookista. Tervetuloa Mukaan! Katri Helena -musikaali on dramaattisten käänteiden kautta kulkeva toiveikas, valoisa ja koskettava selviytymistarina. Kouvolan Teatterille musikaalin ohjaa Jukka Keinonen, kapellimestarina Iikka Kahri. Punaisena lankana on tämän iskelmätaivaan voimanaisen lannistumattomuus, mutta näytelmä ei tyydy kiiltokuvaan. Musikaali näyttää muun muassa piinkovan tahtonaisen ja luhistumispisteessä olevan lesken, joka taipuu muttei murru. Tarina on kuten päähenkilönsä: suora, lämmin, huumorintajuinen, irrotteleva, vahva ja herkkä. Katri Helenaa eri elämänvaiheissa näyttelevät valovoimaiset musiikkiteatteriosaajat Satu Taalikainen ja Heljä Heikkinen. Näytelmä kuvaa Katri Helenan elämää lapsuudesta aina 2000-luvulle saakka. Ote on kohdettaan ymmärtävä, muttei tosikkomainen. Katri Helenan ympärillä hääräävät ihmiset kuvataan välillä ilakoivan koomisessakin valossa, onhan kyse teatterista eikä dokumentista. Traagistenkin käänteiden yli auttaa musiikin parantava voima. Katri Helenan laajasta tuotannosta musikaalissa kuullaan noin 20 suosittua sävelmää eri vuosikymmeniltä.

14 EKAT ry:n tulevia tapahtumia vuonna 2013 HALLITUKSEN KOKOUKSET ti klo Joutseno-talolla ma klo ti klo ma klo ti klo ma klo Syyskokous ti klo Opinto- ja virkistysmatka RIIKAAN TEATTERIMATKA KOUVOLAAN la katsomaan musikaalia rakastetusta KATRI-HELENASTA TYÖSUOJELUVAALIT MARRAS-JOULUKUUSSA! Eläkeläiset kokoontuvat to klo alustavana paikkana ammattikorkeakoulu Yhteyshenkilöinä: Hannele Manu Kokopäivän seminaari PERHETTÄ JA PERHESOSIAALITYÖTÄ ETSIMÄSSÄ to Saimaan ammattikorkeakoululla

15 Lähettäjä: EKAT ry jäsensihteeri Teija Turunen-Iloani Kanava-aukio 8 as IMATRA puh Kevät Se pulppuaa purona puitten alla se livertää leivona taivahalla. Se sinkoaa silmiini säihkyvän säteen se kasvattaa kukkasen kulkijan käteen. se laineena laulaa, se käkenä nukkuu. kukkuu, se itkee ja nauraa, valvoo ja Se utuisen unelman onnesta antaa se lempeä lupaa, se kaihoa kantaa! Annikki Kujala- EKSAKTIN TOIMITUSKUNTA Leena Cederström Seija Ojansuu Veikko Heikkinen Mirja Silvennoinen Teija Turunen-Iloani EKSAKTIN ILMESTYMISAIKATAULU aineisto ilmestyy 3/ vko 38 4/ vko 49 (nettilehti)

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 Tiedotamme etoksella ajankohtaisia jäsentapahtumia, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa koskevia

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta, poissa Jorma Räsänen, varaj. poissa. Pyykkönen Juhani. Ruponen Anu-Kaisa. Suominen Erika, varapuheenjohtaja

Junnila-Savolainen Riitta, poissa Jorma Räsänen, varaj. poissa. Pyykkönen Juhani. Ruponen Anu-Kaisa. Suominen Erika, varapuheenjohtaja 1/2017-19.1.2017 Aika: to 19.1.2017 klo 17.00-18.20 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti poissa Huhtala Pauliina

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Yj/6 20.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Yj/6 20.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) 172 Ympäristölautakunnan lausunto Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamisesta HEL 2014-003356 T 00 00 03 Lausunto

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com facebook: Talentia Etelä-Karjala ry 1/2016 Talentia Etelä-Karjala ry Hyvää alkanutta vuotta!

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 Varhaiskasvatuksen palkkauksesta ja työajasta Varhaiskasvatuksen Alueasiamies palvelupäällikkö Seppo Heinonen seppo.heinonen@seinajoki.fi 044 550 2043 Susanne Wickström susanne.wickstrom@kokkola.fi

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot