EKSAKTI 2/2013. EKAT:n. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKSAKTI 2/2013. EKAT:n. www.talentia.fi/etelakarjala email: ektalentia@gmail.com. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry"

Transkriptio

1 EKAT:n EKSAKTI 2/2013 Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry Kuva: Tarja Kudjoi

2 Puheenjohtajan palsta Hei taas! Kevät se tulla keikutteli tänä vuonna vähän pidempää reittiä, mutta tulihan tuo lopulta! Talven saldoa tuumiessa on viimeisimpänä jäänyt mieleen Imatran hyvinvointineuvolan saama valtakunnallinen tunnustus. Samantyyppistä työtä tehdään muuallakin, mutta Imatra sai tunnustuksensa myös sen takia, että hyvinvointineuvolan perhetyöhön palkattiin kuusi kokonaan uutta, vakituista työntekijää. Tänä säästöjen ja supistusten aikana se on ollut merkittävä panostus ehkäisevään peruspalvelutyöhön ja homma toimii. Hyvä!! Ehkäisevästä työstä ollaan sikäli yhtä mieltä että sitä pitäisi tehdä ja siihen panostaminen on oikeansuuntaista, mutta vielä haetaan ehkäisevän työn konkretiaa ja osin sisältöjäkin. Toiminta on hyvin kirjavaa valtakunnallisesti ajatellen, koska usein paikkakunnilla on omat paikallisesti muotoutuneet palvelunsa, tai sitten niitä ei ole. Vertailu on vaikeaa. Kenen sitten pitäisi tehdä ehkäisevää työtä? Se ei ole Joku Muu, vaan me Kaikki, se jo tiedetään, mutta sitä ei oikein tiedetäkään, kuka sitä todella tekee, tai mitä sen oikein pitäisi pitää sisällään. Jos ennestään melko kuormitetulle työntekijälle tai tarkkaan ohjeistetulle toimialalle osoitetaan lisätehtäviä, ei niitä taideta ihan helposti ottaa vastaan. On osattava ajatella laajemmin kuin että kun täällä nyt vähän panostetaan, niin sitten ehkä joskus tulee säästöjä tuolla toisella kustannuspaikalla. On osattava nähdä että lasten suojelu, erikseen kirjoitettuna, todella kuuluu meidän kaikkien työhön. Taloudellisten ja eettisten reunaehtojen välissä on lapsen etu pidettävä aina keskeisenä mielessä. Toivottavasti meillä kaikilla olisi viisautta nähdä milloin lapsi tai perhe on lisätuen tarpeessa, ja rohkeutta antaa sitä tukea, ja varsinkin silloin, kun ei vielä ole lakisääteinen pakko. Perheelle sen sijaan varhaisen vaiheen tuki on usein helpompi ottaa vastaan, varsinkin kun se on luonteeltaan universaalia. Tuki aikaisemmassa vaiheessa ja vanhemmuuden vahvistaminen, kun huolet ovat vielä suhteellisen pieniä ja ehkä helpommin hoidettavia, säästää paitsi euroja myös inhimillisiä resursseja. Kaikkeen ei aina tarvita edes rahaa, toisin tekemällä ja yhteistyöllä voidaan päästä hyviin tuloksiin, asia on meidän kaikkien yhteinen ja osaamista löytyy varmasti jaettavaksi asti. Rohkeita avauksia vaan myös yhteistyön suuntaan, hyviä kokemuksia siitä on jo olemassa! Ehkäisevän työn hyödyt on osattava nähdä sekä apuna päivittäisessä arjessa, että laajalti yhteiskunnallisena syrjäytymisen ehkäisynä. Syrjäytymismekanismeista on jo paljon tutkittua tietoa. Estämällä yhdenkin lapsen syrjäytymisen on työntekijä palkkansa tienannut. Lapsen, nuoren tai perheen rohkaisu, kannustus tai hetken tukena kulkeminen eivät paljoa maksa, paitsi jos ne jäävät tekemättä. Ainoastaan siihen meillä ei ole varaa. Kaikesta huolimatta, ja juuri siksi: Oikein virkistävää kesää ja ihania lomapäiviä teille kaikille! Mirja

3 Tämä juttu kannattaa lukea! EDUNVALVONTAA Huhtikuun 11. päivänä vietettiin hotelli Lappeen Kaukaskabinetissa Talentian edunvalvontailtaa 12 E-K Talentialaisen voimin. Alueasiamies Hannele Sirrolan opastuksella selvitimme työelämään ja työsopimuksiin liittyviä moninaisia kiekuroita. Hannele oli varustautunut diapinolla, joissa käsiteltiin työsopimus-, työehtosopimus ja työlainsäädännön vaikutuksia työn tekemiseen. Työehtosopimuskautta on jäljellä vajaa vuosi ja sopimuskauden viimeisetkin korotukset on maksettu kuntasektorilla helmikuun ja yksityisellä puolella maaliskuun alusta alkaen. Hannele Sirrola Työsopimus/virkamääräys Työsopimusasiat puhuttivat illan aikana, sillä eri työpaikoilla tuntuu olevan kovastikin kirjavaa käytäntöä työsopimusten tulkinnasta ja esim. määräaikaisten työsopimusten solmiminen toistaiseksi voimassa olevien sijaan ihmetyttää joskus. Työsopimus olisi aina hyvä laatia kirjallisena, vaikka sähköinen tai suullinenkin sopimus ovat päteviä. Sopimuksessa sovitaan työn tekemisen keskeisistä ehdoista, joita ovat esim. työtehtävä, työntekopaikka, työaika ja palkanmaksun määräytyminen. Työsopimuksessa tulee myös mainita se työehtosopimus, jota noudatetaan sekä määräaikaisuuden peruste silloin, kun on kyse määräaikaisesta työtehtävästä. Määräaikaisuuksien ketjuttaminen ei ole sallittua. Mihin työaika riittää? Työ tulee tehdä työaikana ja työajan pitäisi riittää tehtävien laadukkaaseen suorittamiseen työajan tehokkaan käytön periaatteella. Kunnan tulee järjestää palveluita siinä määrin kuin tarve edellyttää niin, että esim. asiakasmäärät ovat kohtuullisia. Työajan tulisi jakautua asiakas/kehittämistyöhön suhteessa 60/40 %. Oikea mitoitus tukee työssä jaksamista. Tutkittua asiaa, mutta valitettavan harvassa kunnassa tämä taitaa toteutua. Hannele Sirrola muistutti, ettei ylityötä tule tehdä muulloin kuin esimiehen pyynnöstä ja vain silloin, kuin työntekijälle sopii. Todettiin, että joissakin kunnissa "tunnolliset" sosiaalityöntekijät tekevät ylitöitä jopa salaa, koska työaika ei kerta kaikkiaan riitä tehtävien suorittamiseen. Tällä tavoin toimien oikea, tehty työmäärä ei tule näkyväksi, eikä tilanteeseen saada korjausta. Etelä-Karjalassakin ainakin Lappeenrannassa lastensuojelun arviointi on lastensuojeluilmoitusten runsaan määrän vuoksi todella haastavaa saada tehtyä määräajassa. Julkisuudessakin riepotellut syytökset laiminlyönneistä lastensuojelun saralla lisäävät entisestään työntekijöiden paineita. Työn laadukas toteuttaminen vaatii tarpeelliset resurssit. Illan aikana käytiin läpi työajat eri sektoreilla ja todettiin, ettei esim. käytössä oleva liukuma välttämättä poista ylitöiden syntymistä.

4 Myös työmatkojen lukeminen työaikaan puhututti. Periaatteessa matka-aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Näin on ainakin silloin, kun asiakas on mukana matkalla, esim. lastensuojelun asiakasneuvottelun yhteydessä tai työntekijä hoitaa vaikkapa työpuheluja matkan aikana. Työaikaa on yksiselitteisesti työhön käytettävä aika, tai aika, jolloin työntekijä on velvoitettu olemaan työpaikallaan tai työnantajan käytettävissä. Palkka ja TVA Palkkaus on kuuma aihe aina, niin myös edunvalvontaillassa. Hannele kävi läpi palkan muodostumisen rakennetta. Osanottajat totesivat, että esim. Eksotella on yhä joissain palkkalaskelmissa käytössä termi peruspalkka tehtäväkohtaisen palkan sijaan. Hannele huomautti, että peruspalkka on se tes:n mukainen palkka, jota alempaa ei ko. työstä voi maksaa, tehtäväkohtainen palkka taas määrittelee tietystä tehtävästä maksettavan palkan ilman, että tiedetään, kuka työn tekee. Näin ollen tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa vielä henkilöstä johtuvia lisiä, esim. kokemusvuosilisä tai vaikkapa erityisestä työtaidosta. Palkan rakenne Tehtäväkohtainen palkka Perustuu tehtävän vaativuuteen Työkokemuslisä Henkilökohtainen lisä Kuukausittain maksettavat palkanosat Kertaluonteiset palkkauselementit Perustuu aikaisempaan työkokemukseen Perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan Esim. kielilisä, rekrytointilisä Tulospalkkio, kertapalkkio Työn vaativuuden arviointi, TVA, puhuttaa jatkuvasti Eksotessa. Tarkoitus lienee hyvä, toteutus vielä ontuvaa. Eri kunnissa TVA:n toteuttamistavat vaihtelevat. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus, jonka perusteena ovat tehtävät ja niiden vaativuus Arviointi mahdollisimman objektiivisesti Kuvaukset tehtävä samoin periaattein ja yhteisymmärryksessä (hyväksyttävissä) Yhtä vaativat työt voivat olla eri tavalla vaativia > vaativuustaso kuitenkin sama

5 Mielenkiintoista tietoa palkkauksesta eri kunnissa Hannele Sirrola toi tietoa palkkaeroista eri kunnissa. Palkan määrän lisäksi kunnissa on eri verran työntekijöitä töitä hoitamassa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa työn tekemiseen ja työssä jaksamiseen. Sosionomi (AMK)n palkka Alarajat: Kvtes 2085,92e (lastentarhanopettajat 2193,88e) ja yksit. sosiaalipalvelualan tes G21 (2100,32e/ 2070,39e) Tehtäväkohtainen palkka Yleisimmin e Suuri kirjo tehtävän vaativuuden mukaan Salon lastensuojelu 2868,45e Sosiaalityöntekijän palkka Alarajat: Kvtes 2559,08e ja yksit. sosiaalipalvelualan tes G26 (2516,47e/ 2480,76e) Tehtäväkohtainen palkka Pääkaupunkiseudulla e Pääkaupunkiseudun ympärillä 3400 euroon Yleisimmin Suomessa e Harvinaista jos joku on alarajalla Itse kunkin kannattaa kaivaa esiin oma työsopimuksensa ja katsoa, löytyvätkö edellä mainitut asiat omasta sopimuskappaleesta. Sen jälkeen voi lukea tämän jutun uudelleen. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa kannattaa aina olla yhteydessä omaan luottamusmieheen tai, mikäli tällaista ei ole, suoraan liittoon. Silloinkin kysytään tietoja omasta työsopimuksesta. Seija Ojansuu -

6 Talentian perheseminaari: Perhettä ja perhesosiaalityötä etsimässä Talentia Etelä-Karjala ry:n seuraavan seminaarin aiheena lokakuussa on perhe ja perhesosiaalityö. Yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa järjestettävässä seminaarissa etsitään perheen ja perhesosiaalityön paikkaa. Mielenkiintoisten seminaarien sarja jatkuu Talentia Etelä-Karjala ry on jo useana vuotena järjestänyt eri aiheista seminaareja yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Seminaarit ovat koonneet osallistujiksi suhteellisen lukuisan joukon kiinnostuneita ammattilaisia ja opiskelijoita. Vuoden 2013 seminaarin aiheeksi Talentia Etelä-Karjalan hallitus on esittänyt perhettä ja perhesosiaalityötä. Kiinnostus aiheen käsittelyyn on virinnyt perhetyön laajenemisen myötä. Kunnissa, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla on kehitelty monenlaista perhetyön muotoa. Laajempi analyyttinen pohdinta perhetyön lähtökohdista on kuitenkin jäänyt tekemättä. Näin myös erilaisten toimintojen hyödyllisyyden arviointi on usein intuition varassa. Seminaarivalmistelut käynnissä Seminaarin ajankohdaksi on sovittu ja paikaksi Saimaan ammattikorkeakoulun tilat Lappeenrannan Skinnarilassa. Seminaarin valmisteluja varten on koottu työryhmä, joka tekee seminaariin ohjelman.

7 Muuttuvat perhetyön tarpeet ja toimintatavat Seminaarin työnimenä on "Perhettä ja perhesosiaalityötä etsimässä". Kiinnostuksen kohteena tilaisuudessa ovat perhe ja perheen muutokset; miten perheen funktiot ja muodot pysyvät tai muuntuvat perheissä tapahtuvat muutokset herättävät ajatuksia ja kehittämistarpeita monilla perhepolitiikan osa-alueilla. Tässä seminaarissa kuitenkin kavennetaan näkökulma perhesosiaalityöhön millaiset ovat perhesosiaalityön uudet vaatimukset tavoitteena on virittää ajatusta siitä millaista perhesosiaalityötä tulevaisuudessa tarvitsemme teemoiltaan, sisällöltään ja muodoiltaan Tulevaisuuden tutkimusta, perhesosiaalityön tutkimusta ja käytännön kokemuksia Seminaarissa pyritään yhdistämään tulevaisuuden tutkimus yhteiskunnallisten suhteiden ja perheen kehityksestä perhesosiaalityön haasteiden tutkimukseen. Akateemisen tutkimustiedon rinnalla perehdytään Etelä-Karjalan alueen kokemuksiin perhetyön eri muotojen toteutuksesta. Myös paikalla olevat sosiaalityön ammattilaisille ja opiskelijoille varataan mahdollisuus osallistua luovaan prosessiin perhetyön ideoiden kehittämissä.

8 TYÖSUOJELULLA RAKENNETAAN HYVÄ TYÖPAIKKA Hyvinvointi työssä edellyttää, että työ on mielekästä turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työpaikassa. Terve työyhteisö toimii me-hengen pohjalta: työntekijät tukevat toisiaan ja ovat motivoituneita, vastuuntuntoisia ja sitoutuneita kehittämään työtä ja työyhteisön toimintatapoja. Tämä edellyttää avointa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Työsuojelutoiminta on osa työpaikan yhteistoimintaa, joka edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. Työsuojelussa käsitellään työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita. Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä aloitteita hyvän työpaikan rakentamiseksi. Työsuojelu perustuu laajaan lainsäädäntöön. Työolosuhteita kehitetään yhteistoiminnallisesti: työnantaja nimeää työsuojelupäällikön ja työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, kun työpaikoilla on vähintään 10 henkilöä. Vaikuta työsuojeluvaaleissa Kunnissa on marras- ja joulukuun aikana työsuojeluvaltuutettujen vaalit, joissa valitaan työsuojeluvaltuutetut vuosille Oletko sinä kiinnostunut omasta ja muiden työhyvinvoinnista? Lähde ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi! Pääset näköalapaikalle tutustumaan työpaikkasi toimintaan ja rakentamaan yhteistyössä hyvää työpaikkaa. Mitä enemmän saamme talentialaisia työpaikoille, sitä varmemmin saamme jatkossa hyviä sosiaalialan työpaikkoja. Sekä yksityisten että julkisten toimialojen työsuojeluvaalien järjestämisestä on tehty useita vaaliohjeita, joita on noudatettava toimialakohtaisesti. Vaaleissa saavat asettaa ehdokkaita ja asettua ehdokkaiksi kaikki työpaikan työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt. Kaikilla työsuhteessa olevilla on äänioikeus. Lisätietoa työsuojeluvaltuutetun, -asiamiehen ja -päällikön tehtävistä ja työsuojeluhenkilöstön valinnasta saa Talentian työelämäyksikön erityisasiantuntijoilta Laura Lindebergiltä tai Marjo Varsalta. Kuva: Tarja Kudjoi

9 VUOROTTELUVAPAALLE Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä yhdessä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelusuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan TE- toimistossa työttömänä työnhakijana (vähintään 1 päivän) olevan työttömän työnhakijan. Sinulla on mahdollisuus vuorotteluvapaa säännösten mukaisesti hakea vuorotteluvapaata mikäli: Olet työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelusuhteessa. Olet kokoaikainen työntekijä tai työaikasi on vähintään 75 % alan kokonaistyöajasta. Työhistoriaa on oltava 10 vuotta ja ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut oltava vähintään 13 kuukautta saman työnantajan palveluksessa. Vuorottelukorvaus: Suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon olisi oikeus työttömäksi jäädessä. Korvauksen suuruus on 80 %, jos työhistoriaa on vähintään 25 vuotta. Vuorottelukorvaus maksetaan neljän viikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa ja vapaa on pidettävä kahden vuoden sisällä sen alkamisesta. Vuorotteluvapaa ja sen ehdot on määritelty tämän kaltaisena nykyisessä virkaehtosopimuksessa, joka päättyy helmikuun 2014 lopussa. Vuorotteluvapaasopimus työnantajan ja työntekijän välillä on vapaaehtoinen ja työvoimaviranomaisiin on hyvä olla ajoissa yhteydessä työvoimapoliittisen lausunnon saamiseksi vuorotteluvapaakorvausta varten. Kokemuksia eräästä vuorotteluvapaasta Kuulin, että nykyistä virkaehtosopimusta valmistellessa keskusteltiin kauan vuorotteluvapaan jatkamisesta, ainakaan nykyisillä ehdoilla. Ajattelin silloin, että nyt olisi minun aikani yrittää päästä vuorotteluvapaalle. Olen ollut yli 33 vuotta kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Mietin omaa pitkää työuraani ja elämänvaihettani. Olen nyt kahden pienen lapsen mummi. Emma on nyt 2,5 vuotta ja Eliel 8 kk. He asuvat Helsingissä ja heidän isällään on välillä viikon työmatkoja ulkomaille. Halusin olla enemmän mukana ja myös auttamassa tytärtäni Marjaanaa pienten lasten kanssa. Myös vanhempieni, 86-vuotiaan isäni ja 82-vuotiaan äitini, luona Haminassa olisi tärkeää käydä useammin. Omalta kannaltani mietin myös kunnon kohotusta ja aikaa olla ja tehdä jotain uuttakin ja piristävää. Miehenikin usutti jäämään vapaalle, vaikka ilmoitin, että sitten olisin varmaan kotona vähemmän kuin tavallisesti.

10 Olin ollut Imatran kaupungin palveluksessa sosiaalityöntekijänä yli 5 vuotta ja kerroin vuorotteluvapaan toiveestani esimiehelleni, joka suhtautui asiaan myönteisesti. Hän etsi aktiivisesti sijaista ja yhdessä suunniteltiin sitä, voisinko pitää vapaani pätkissä vai yhdessä jaksossa. Sijaisen löytyminen ei ollut ihan helppoa, mutta onneksi löytyi hyvä sijainen ja pääsin vapaani aloittamaan. Teimme työnantajan kanssa vuorottelusopimuksen, jonka toimitin TE-toimistoon. Sain sieltä työvoimapoliittisen lausunnon, jonka mukaan ei ole estettä vuorottelukorvauksen maksamiselle ja toimitin paperit työttömyyskassaamme Erkoon. Kassa on maksanut säännöllisesti korvaukset neljän viikon välein. Olen nyt saanut olla vuorottelemassa kohta neljä kuukautta ja vapaa päättyy Suunnitelman mukaan pidän sen jälkeen vuosiloman ja menen työhön Olen kokenut tämän ajan itselleni todella upeana mahdollisuutena katsella elämää ja toimia ilman palkkatyön paineita. Olen saanut olla aika paljon läheisteni kanssa Imatralla, Helsingissä ja Haminassa ja pienillä matkoilla. Kävin myös Talentian asiantuntijapäivillä maaliskuussa ja kuuntelin toisella tavalla, jotenkin avarammin oman alan asioita ja kokonaisuutta, kun samalla ei ollut omien asiakasasioiden huolireppua selässä. Olen mielenkiinnolla seurannut mm. lehdistössä oman alan asioita ja varmaan valmistaudun hiljaisesti kypsytellen myös työhön palaamiseen ensi vuoden alussa. Niin ja niitä uusiakin asioita on ollut. Ihanat työkaverini antoivat minulle läksiäisiksi ison laatikon lankoja ja puikot ja kirjan: Yksinkertaisesti neuloen, 20 helppoa ja kaunista neuleohjetta. Olen aloittanut tutustumisen itselleni uuteen, luovempaan maailmaan - keskikoulun jälkeen. Olen myös hiihtänyt noin 20 vuoden tauon jälkeen! Poikani Tuomas soitti, että hänellä ja Kirsi-vaimollaan on Tahkolla muutaman päivän käytössään huoneisto, jossa on toinen makuuhuone tyhjänä. Oli kiva sanoa heti, että tulen ilman muuta. Löysin sukset ja monot ja ei kun auto kohti Nilsiää. Oli upeaa hiihtää aurinkoisina päivinä järven jäällä ja viettää aikaa taas läheisten kanssa. Tultuani Imatralle kävin Saimaalla hiihtämässä sen verran, että odottelen jo innolla myös ensi syksyn lumia ja uutta hiihtokautta. Olen myös tavallista enemmän harrastanut muutenkin liikuntaa ja liittynyt Facebookin käyttäjiin. Tähänastisen kokemukseni perusteella suosittelen vuorotteluvapaan käyttöä työelämän jossakin vaiheessa oman elämänlaadun avartamiseksi. Todella toivon, että vuorotteluvapaa säilyy, eivätkä edut ainakaan heikkenisi seuraavissa virkaehtosopimuksissa. - Raija-Liisa Anttonen -

11 TALENTIA ETELÄ-KARJALAN FACEBOOK-SIVUT AVATTU Talentia Etelä-Karjalan Facebook- sivut ovat avautuneet. Sivua on jo jaettu ahkerasti ja moni jäsen on sen löytänyt, mutta lisää tykkäämisiä vielä kaivataan. Sivuilla tiedotetaan sekä Talentian että Talentia Etelä-Karjalan ajankohtaisista asioista, tiedotetaan erilaisista tapahtumista sekä keskustellaan eri aiheista ja pidetään yhteyttä. Sivut löydät laittamalla oman profiilisi hakukenttään Talentia Etelä-Karjala. Tykkäämällä sivua saat sen näkyviin omaan profiiliisi. Sivuja päivittää ja ylläpitää Jenna Brisk ja Hanna Huhtanen. Mikäli sinulle tulee ideoita sivujen suhteen tai sinulla on valokuvia, niin ota yhteyttä ylläpitäjiin. Saat meihin yhteyden joko Facebookin tai sähköpostin kautta. Hanna Jenna

12 Edelliseen lehteen oli valitettavasti eksynyt painovirhe paholainen toimihenkilösivulle. Toimihenkilöt vuonna 2013 ovat: HALLITUS: Mirja Silvennoinen, puheenjohtaja Veikko Heikkinen, varapuheenjohtaja Varsinainen jäsen Varajäsen 1. Hanna Huhtanen Jenni Ryynänen 2. Mauno Nummela Hanna Koponen 3. Leena Häll Ilkka Keronen 4. Raija-Liisa Anttonen Petra Pusa-Soininen 5. Jenna Brisk Maritta Soininen 6. Teija Turunen-Iloani Helena Rosenblad 7. Seija Ojansuu Hannele Keltanen Jäsensihteeri Hallituksen sihteeri Rahastonhoitaja Työtaistelupäällikkö Varatyötaistelupäällikkö Tiedotusvastaava Opiskelijavastaava Teija Turunen-Iloani Leena Cederström Tilitoimisto Abacus Veikko Heikkinen Leena Häll Mirja Silvennoinen Jenni Ryynänen TOTA-ryhmä (toiminta- ja taloustyöryhmä): Mirja Silvennoinen, Veikko Heikkinen, Leena Häll, Seija Ojansuu Eksakti-lehden toimituskunta: Veikko Heikkinen, Mirja Silvennoinen, Teija Turunen-Iloani, Leena Cederström, Seija Ojansuu Kevytenergia-työryhmä: Raija-Liisa Anttonen, Maritta Soininen, Mauno Nummela, Hanna Koponen Sole-ryhmä: (kotisivut, Facebook): Hanna Huhtanen, Jenna Brisk, Leena Cederström Koulutus- ja tiedotusryhmä: Veikko Heikkinen, Hanna Huhtanen, Leena Häll Kuva: Tarja Kudjoi

13 Yhdistyksen 45-vuotisjuhlan kunniaksi TEATTERIMATKA KOUVOLAAN LA Musikaali rakastetusta Katri Helenasta avaa Kouvolan Teatterin syyskauden. Yhdistys on varannut lauantain klo 13 esitykseen 50 lippua. Matka tehdään yhdessä linja-autolla ja matkalla myös ruokaillaan. Varaa päivä kalenteristasi, päivän tarkempi ohjelma aikatauluineen ja hintoineen varmistuu myöhemmin. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilta sekä facebookista. Tervetuloa Mukaan! Katri Helena -musikaali on dramaattisten käänteiden kautta kulkeva toiveikas, valoisa ja koskettava selviytymistarina. Kouvolan Teatterille musikaalin ohjaa Jukka Keinonen, kapellimestarina Iikka Kahri. Punaisena lankana on tämän iskelmätaivaan voimanaisen lannistumattomuus, mutta näytelmä ei tyydy kiiltokuvaan. Musikaali näyttää muun muassa piinkovan tahtonaisen ja luhistumispisteessä olevan lesken, joka taipuu muttei murru. Tarina on kuten päähenkilönsä: suora, lämmin, huumorintajuinen, irrotteleva, vahva ja herkkä. Katri Helenaa eri elämänvaiheissa näyttelevät valovoimaiset musiikkiteatteriosaajat Satu Taalikainen ja Heljä Heikkinen. Näytelmä kuvaa Katri Helenan elämää lapsuudesta aina 2000-luvulle saakka. Ote on kohdettaan ymmärtävä, muttei tosikkomainen. Katri Helenan ympärillä hääräävät ihmiset kuvataan välillä ilakoivan koomisessakin valossa, onhan kyse teatterista eikä dokumentista. Traagistenkin käänteiden yli auttaa musiikin parantava voima. Katri Helenan laajasta tuotannosta musikaalissa kuullaan noin 20 suosittua sävelmää eri vuosikymmeniltä.

14 EKAT ry:n tulevia tapahtumia vuonna 2013 HALLITUKSEN KOKOUKSET ti klo Joutseno-talolla ma klo ti klo ma klo ti klo ma klo Syyskokous ti klo Opinto- ja virkistysmatka RIIKAAN TEATTERIMATKA KOUVOLAAN la katsomaan musikaalia rakastetusta KATRI-HELENASTA TYÖSUOJELUVAALIT MARRAS-JOULUKUUSSA! Eläkeläiset kokoontuvat to klo alustavana paikkana ammattikorkeakoulu Yhteyshenkilöinä: Hannele Manu Kokopäivän seminaari PERHETTÄ JA PERHESOSIAALITYÖTÄ ETSIMÄSSÄ to Saimaan ammattikorkeakoululla

15 Lähettäjä: EKAT ry jäsensihteeri Teija Turunen-Iloani Kanava-aukio 8 as IMATRA puh Kevät Se pulppuaa purona puitten alla se livertää leivona taivahalla. Se sinkoaa silmiini säihkyvän säteen se kasvattaa kukkasen kulkijan käteen. se laineena laulaa, se käkenä nukkuu. kukkuu, se itkee ja nauraa, valvoo ja Se utuisen unelman onnesta antaa se lempeä lupaa, se kaihoa kantaa! Annikki Kujala- EKSAKTIN TOIMITUSKUNTA Leena Cederström Seija Ojansuu Veikko Heikkinen Mirja Silvennoinen Teija Turunen-Iloani EKSAKTIN ILMESTYMISAIKATAULU aineisto ilmestyy 3/ vko 38 4/ vko 49 (nettilehti)

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 2/2013 Tiedotamme etoksella ajankohtaisia jäsentapahtumia, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa koskevia

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ , liite 1 ANNE-MARIA MÄKINEN PALVELUSSUHDEJOHTAJA 1 HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ liikelaitosten johtokunta 5.11.2014 2 1 , liite 1 PALKKAUS OSANA TYÖNTEKIJÖIDEN KANNUSTAMISEN JA PALKITSEMISEN KOKONAISUUTTA,

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lapin letka hanke Hotel Santa Claus, Rovaniemi 30.5.2012 Anja Nummijärvi Palkkakartoitus lakisääteisenä velvoitteena täsmentää/toteuttaa perustuslaissa säädettyä

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

EKAT:n. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry. Eläkeläisten tapaaminen tammikuussa Casinolla

EKAT:n. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry. Eläkeläisten tapaaminen tammikuussa Casinolla EKAT:n EKSAKTI 1/2013 Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry Eläkeläisten tapaaminen tammikuussa Casinolla www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com Puheenjohtajan palsta Yhdistyksemme,

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen Luottamusmiesasiaa Minna Anttonen Luottamusmiesjärjestelmä Perustuu luottamusmiessopimukseen Tes:n liite 3, sivut 43-51 1 Sopimuksen soveltamisala Koskee Teknologiateollisuus ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Tilastokeskus/Kaisa Weckström www.stat.fi/segregaatio Eri tehtävissä toimivien palkkojen vertailujen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 1/2014. www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 1/2014. www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 1/2014 www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa JÄITKÖ PAITSI RENTOUTTAVASTA TRE KOKEMUKSESTA SYKSYLLÄ

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN SELVITYS TYÖPAJAT Kirsi Kuusinen-James Hanna Yrjölä

SOSIAALITYÖN SELVITYS TYÖPAJAT Kirsi Kuusinen-James Hanna Yrjölä SOSIAALITYÖN SELVITYS TYÖPAJAT 27.03.2017 Kirsi Kuusinen-James Hanna Yrjölä Kysely / Selvitys Kysely osana laajempaa selvitystä (valmis 14.03.2017) Mika Forsberg (puheenjohtaja), Soile Sauranen, Eija Tiihonen,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot