EKSAKTI 2/2013. EKAT:n. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKSAKTI 2/2013. EKAT:n. www.talentia.fi/etelakarjala email: ektalentia@gmail.com. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry"

Transkriptio

1 EKAT:n EKSAKTI 2/2013 Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry Kuva: Tarja Kudjoi

2 Puheenjohtajan palsta Hei taas! Kevät se tulla keikutteli tänä vuonna vähän pidempää reittiä, mutta tulihan tuo lopulta! Talven saldoa tuumiessa on viimeisimpänä jäänyt mieleen Imatran hyvinvointineuvolan saama valtakunnallinen tunnustus. Samantyyppistä työtä tehdään muuallakin, mutta Imatra sai tunnustuksensa myös sen takia, että hyvinvointineuvolan perhetyöhön palkattiin kuusi kokonaan uutta, vakituista työntekijää. Tänä säästöjen ja supistusten aikana se on ollut merkittävä panostus ehkäisevään peruspalvelutyöhön ja homma toimii. Hyvä!! Ehkäisevästä työstä ollaan sikäli yhtä mieltä että sitä pitäisi tehdä ja siihen panostaminen on oikeansuuntaista, mutta vielä haetaan ehkäisevän työn konkretiaa ja osin sisältöjäkin. Toiminta on hyvin kirjavaa valtakunnallisesti ajatellen, koska usein paikkakunnilla on omat paikallisesti muotoutuneet palvelunsa, tai sitten niitä ei ole. Vertailu on vaikeaa. Kenen sitten pitäisi tehdä ehkäisevää työtä? Se ei ole Joku Muu, vaan me Kaikki, se jo tiedetään, mutta sitä ei oikein tiedetäkään, kuka sitä todella tekee, tai mitä sen oikein pitäisi pitää sisällään. Jos ennestään melko kuormitetulle työntekijälle tai tarkkaan ohjeistetulle toimialalle osoitetaan lisätehtäviä, ei niitä taideta ihan helposti ottaa vastaan. On osattava ajatella laajemmin kuin että kun täällä nyt vähän panostetaan, niin sitten ehkä joskus tulee säästöjä tuolla toisella kustannuspaikalla. On osattava nähdä että lasten suojelu, erikseen kirjoitettuna, todella kuuluu meidän kaikkien työhön. Taloudellisten ja eettisten reunaehtojen välissä on lapsen etu pidettävä aina keskeisenä mielessä. Toivottavasti meillä kaikilla olisi viisautta nähdä milloin lapsi tai perhe on lisätuen tarpeessa, ja rohkeutta antaa sitä tukea, ja varsinkin silloin, kun ei vielä ole lakisääteinen pakko. Perheelle sen sijaan varhaisen vaiheen tuki on usein helpompi ottaa vastaan, varsinkin kun se on luonteeltaan universaalia. Tuki aikaisemmassa vaiheessa ja vanhemmuuden vahvistaminen, kun huolet ovat vielä suhteellisen pieniä ja ehkä helpommin hoidettavia, säästää paitsi euroja myös inhimillisiä resursseja. Kaikkeen ei aina tarvita edes rahaa, toisin tekemällä ja yhteistyöllä voidaan päästä hyviin tuloksiin, asia on meidän kaikkien yhteinen ja osaamista löytyy varmasti jaettavaksi asti. Rohkeita avauksia vaan myös yhteistyön suuntaan, hyviä kokemuksia siitä on jo olemassa! Ehkäisevän työn hyödyt on osattava nähdä sekä apuna päivittäisessä arjessa, että laajalti yhteiskunnallisena syrjäytymisen ehkäisynä. Syrjäytymismekanismeista on jo paljon tutkittua tietoa. Estämällä yhdenkin lapsen syrjäytymisen on työntekijä palkkansa tienannut. Lapsen, nuoren tai perheen rohkaisu, kannustus tai hetken tukena kulkeminen eivät paljoa maksa, paitsi jos ne jäävät tekemättä. Ainoastaan siihen meillä ei ole varaa. Kaikesta huolimatta, ja juuri siksi: Oikein virkistävää kesää ja ihania lomapäiviä teille kaikille! Mirja

3 Tämä juttu kannattaa lukea! EDUNVALVONTAA Huhtikuun 11. päivänä vietettiin hotelli Lappeen Kaukaskabinetissa Talentian edunvalvontailtaa 12 E-K Talentialaisen voimin. Alueasiamies Hannele Sirrolan opastuksella selvitimme työelämään ja työsopimuksiin liittyviä moninaisia kiekuroita. Hannele oli varustautunut diapinolla, joissa käsiteltiin työsopimus-, työehtosopimus ja työlainsäädännön vaikutuksia työn tekemiseen. Työehtosopimuskautta on jäljellä vajaa vuosi ja sopimuskauden viimeisetkin korotukset on maksettu kuntasektorilla helmikuun ja yksityisellä puolella maaliskuun alusta alkaen. Hannele Sirrola Työsopimus/virkamääräys Työsopimusasiat puhuttivat illan aikana, sillä eri työpaikoilla tuntuu olevan kovastikin kirjavaa käytäntöä työsopimusten tulkinnasta ja esim. määräaikaisten työsopimusten solmiminen toistaiseksi voimassa olevien sijaan ihmetyttää joskus. Työsopimus olisi aina hyvä laatia kirjallisena, vaikka sähköinen tai suullinenkin sopimus ovat päteviä. Sopimuksessa sovitaan työn tekemisen keskeisistä ehdoista, joita ovat esim. työtehtävä, työntekopaikka, työaika ja palkanmaksun määräytyminen. Työsopimuksessa tulee myös mainita se työehtosopimus, jota noudatetaan sekä määräaikaisuuden peruste silloin, kun on kyse määräaikaisesta työtehtävästä. Määräaikaisuuksien ketjuttaminen ei ole sallittua. Mihin työaika riittää? Työ tulee tehdä työaikana ja työajan pitäisi riittää tehtävien laadukkaaseen suorittamiseen työajan tehokkaan käytön periaatteella. Kunnan tulee järjestää palveluita siinä määrin kuin tarve edellyttää niin, että esim. asiakasmäärät ovat kohtuullisia. Työajan tulisi jakautua asiakas/kehittämistyöhön suhteessa 60/40 %. Oikea mitoitus tukee työssä jaksamista. Tutkittua asiaa, mutta valitettavan harvassa kunnassa tämä taitaa toteutua. Hannele Sirrola muistutti, ettei ylityötä tule tehdä muulloin kuin esimiehen pyynnöstä ja vain silloin, kuin työntekijälle sopii. Todettiin, että joissakin kunnissa "tunnolliset" sosiaalityöntekijät tekevät ylitöitä jopa salaa, koska työaika ei kerta kaikkiaan riitä tehtävien suorittamiseen. Tällä tavoin toimien oikea, tehty työmäärä ei tule näkyväksi, eikä tilanteeseen saada korjausta. Etelä-Karjalassakin ainakin Lappeenrannassa lastensuojelun arviointi on lastensuojeluilmoitusten runsaan määrän vuoksi todella haastavaa saada tehtyä määräajassa. Julkisuudessakin riepotellut syytökset laiminlyönneistä lastensuojelun saralla lisäävät entisestään työntekijöiden paineita. Työn laadukas toteuttaminen vaatii tarpeelliset resurssit. Illan aikana käytiin läpi työajat eri sektoreilla ja todettiin, ettei esim. käytössä oleva liukuma välttämättä poista ylitöiden syntymistä.

4 Myös työmatkojen lukeminen työaikaan puhututti. Periaatteessa matka-aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Näin on ainakin silloin, kun asiakas on mukana matkalla, esim. lastensuojelun asiakasneuvottelun yhteydessä tai työntekijä hoitaa vaikkapa työpuheluja matkan aikana. Työaikaa on yksiselitteisesti työhön käytettävä aika, tai aika, jolloin työntekijä on velvoitettu olemaan työpaikallaan tai työnantajan käytettävissä. Palkka ja TVA Palkkaus on kuuma aihe aina, niin myös edunvalvontaillassa. Hannele kävi läpi palkan muodostumisen rakennetta. Osanottajat totesivat, että esim. Eksotella on yhä joissain palkkalaskelmissa käytössä termi peruspalkka tehtäväkohtaisen palkan sijaan. Hannele huomautti, että peruspalkka on se tes:n mukainen palkka, jota alempaa ei ko. työstä voi maksaa, tehtäväkohtainen palkka taas määrittelee tietystä tehtävästä maksettavan palkan ilman, että tiedetään, kuka työn tekee. Näin ollen tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa vielä henkilöstä johtuvia lisiä, esim. kokemusvuosilisä tai vaikkapa erityisestä työtaidosta. Palkan rakenne Tehtäväkohtainen palkka Perustuu tehtävän vaativuuteen Työkokemuslisä Henkilökohtainen lisä Kuukausittain maksettavat palkanosat Kertaluonteiset palkkauselementit Perustuu aikaisempaan työkokemukseen Perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan Esim. kielilisä, rekrytointilisä Tulospalkkio, kertapalkkio Työn vaativuuden arviointi, TVA, puhuttaa jatkuvasti Eksotessa. Tarkoitus lienee hyvä, toteutus vielä ontuvaa. Eri kunnissa TVA:n toteuttamistavat vaihtelevat. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus, jonka perusteena ovat tehtävät ja niiden vaativuus Arviointi mahdollisimman objektiivisesti Kuvaukset tehtävä samoin periaattein ja yhteisymmärryksessä (hyväksyttävissä) Yhtä vaativat työt voivat olla eri tavalla vaativia > vaativuustaso kuitenkin sama

5 Mielenkiintoista tietoa palkkauksesta eri kunnissa Hannele Sirrola toi tietoa palkkaeroista eri kunnissa. Palkan määrän lisäksi kunnissa on eri verran työntekijöitä töitä hoitamassa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa työn tekemiseen ja työssä jaksamiseen. Sosionomi (AMK)n palkka Alarajat: Kvtes 2085,92e (lastentarhanopettajat 2193,88e) ja yksit. sosiaalipalvelualan tes G21 (2100,32e/ 2070,39e) Tehtäväkohtainen palkka Yleisimmin e Suuri kirjo tehtävän vaativuuden mukaan Salon lastensuojelu 2868,45e Sosiaalityöntekijän palkka Alarajat: Kvtes 2559,08e ja yksit. sosiaalipalvelualan tes G26 (2516,47e/ 2480,76e) Tehtäväkohtainen palkka Pääkaupunkiseudulla e Pääkaupunkiseudun ympärillä 3400 euroon Yleisimmin Suomessa e Harvinaista jos joku on alarajalla Itse kunkin kannattaa kaivaa esiin oma työsopimuksensa ja katsoa, löytyvätkö edellä mainitut asiat omasta sopimuskappaleesta. Sen jälkeen voi lukea tämän jutun uudelleen. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa kannattaa aina olla yhteydessä omaan luottamusmieheen tai, mikäli tällaista ei ole, suoraan liittoon. Silloinkin kysytään tietoja omasta työsopimuksesta. Seija Ojansuu -

6 Talentian perheseminaari: Perhettä ja perhesosiaalityötä etsimässä Talentia Etelä-Karjala ry:n seuraavan seminaarin aiheena lokakuussa on perhe ja perhesosiaalityö. Yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa järjestettävässä seminaarissa etsitään perheen ja perhesosiaalityön paikkaa. Mielenkiintoisten seminaarien sarja jatkuu Talentia Etelä-Karjala ry on jo useana vuotena järjestänyt eri aiheista seminaareja yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Seminaarit ovat koonneet osallistujiksi suhteellisen lukuisan joukon kiinnostuneita ammattilaisia ja opiskelijoita. Vuoden 2013 seminaarin aiheeksi Talentia Etelä-Karjalan hallitus on esittänyt perhettä ja perhesosiaalityötä. Kiinnostus aiheen käsittelyyn on virinnyt perhetyön laajenemisen myötä. Kunnissa, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla on kehitelty monenlaista perhetyön muotoa. Laajempi analyyttinen pohdinta perhetyön lähtökohdista on kuitenkin jäänyt tekemättä. Näin myös erilaisten toimintojen hyödyllisyyden arviointi on usein intuition varassa. Seminaarivalmistelut käynnissä Seminaarin ajankohdaksi on sovittu ja paikaksi Saimaan ammattikorkeakoulun tilat Lappeenrannan Skinnarilassa. Seminaarin valmisteluja varten on koottu työryhmä, joka tekee seminaariin ohjelman.

7 Muuttuvat perhetyön tarpeet ja toimintatavat Seminaarin työnimenä on "Perhettä ja perhesosiaalityötä etsimässä". Kiinnostuksen kohteena tilaisuudessa ovat perhe ja perheen muutokset; miten perheen funktiot ja muodot pysyvät tai muuntuvat perheissä tapahtuvat muutokset herättävät ajatuksia ja kehittämistarpeita monilla perhepolitiikan osa-alueilla. Tässä seminaarissa kuitenkin kavennetaan näkökulma perhesosiaalityöhön millaiset ovat perhesosiaalityön uudet vaatimukset tavoitteena on virittää ajatusta siitä millaista perhesosiaalityötä tulevaisuudessa tarvitsemme teemoiltaan, sisällöltään ja muodoiltaan Tulevaisuuden tutkimusta, perhesosiaalityön tutkimusta ja käytännön kokemuksia Seminaarissa pyritään yhdistämään tulevaisuuden tutkimus yhteiskunnallisten suhteiden ja perheen kehityksestä perhesosiaalityön haasteiden tutkimukseen. Akateemisen tutkimustiedon rinnalla perehdytään Etelä-Karjalan alueen kokemuksiin perhetyön eri muotojen toteutuksesta. Myös paikalla olevat sosiaalityön ammattilaisille ja opiskelijoille varataan mahdollisuus osallistua luovaan prosessiin perhetyön ideoiden kehittämissä.

8 TYÖSUOJELULLA RAKENNETAAN HYVÄ TYÖPAIKKA Hyvinvointi työssä edellyttää, että työ on mielekästä turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työpaikassa. Terve työyhteisö toimii me-hengen pohjalta: työntekijät tukevat toisiaan ja ovat motivoituneita, vastuuntuntoisia ja sitoutuneita kehittämään työtä ja työyhteisön toimintatapoja. Tämä edellyttää avointa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Työsuojelutoiminta on osa työpaikan yhteistoimintaa, joka edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. Työsuojelussa käsitellään työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita. Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä aloitteita hyvän työpaikan rakentamiseksi. Työsuojelu perustuu laajaan lainsäädäntöön. Työolosuhteita kehitetään yhteistoiminnallisesti: työnantaja nimeää työsuojelupäällikön ja työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, kun työpaikoilla on vähintään 10 henkilöä. Vaikuta työsuojeluvaaleissa Kunnissa on marras- ja joulukuun aikana työsuojeluvaltuutettujen vaalit, joissa valitaan työsuojeluvaltuutetut vuosille Oletko sinä kiinnostunut omasta ja muiden työhyvinvoinnista? Lähde ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi! Pääset näköalapaikalle tutustumaan työpaikkasi toimintaan ja rakentamaan yhteistyössä hyvää työpaikkaa. Mitä enemmän saamme talentialaisia työpaikoille, sitä varmemmin saamme jatkossa hyviä sosiaalialan työpaikkoja. Sekä yksityisten että julkisten toimialojen työsuojeluvaalien järjestämisestä on tehty useita vaaliohjeita, joita on noudatettava toimialakohtaisesti. Vaaleissa saavat asettaa ehdokkaita ja asettua ehdokkaiksi kaikki työpaikan työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt. Kaikilla työsuhteessa olevilla on äänioikeus. Lisätietoa työsuojeluvaltuutetun, -asiamiehen ja -päällikön tehtävistä ja työsuojeluhenkilöstön valinnasta saa Talentian työelämäyksikön erityisasiantuntijoilta Laura Lindebergiltä tai Marjo Varsalta. Kuva: Tarja Kudjoi

9 VUOROTTELUVAPAALLE Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä yhdessä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelusuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan TE- toimistossa työttömänä työnhakijana (vähintään 1 päivän) olevan työttömän työnhakijan. Sinulla on mahdollisuus vuorotteluvapaa säännösten mukaisesti hakea vuorotteluvapaata mikäli: Olet työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelusuhteessa. Olet kokoaikainen työntekijä tai työaikasi on vähintään 75 % alan kokonaistyöajasta. Työhistoriaa on oltava 10 vuotta ja ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut oltava vähintään 13 kuukautta saman työnantajan palveluksessa. Vuorottelukorvaus: Suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon olisi oikeus työttömäksi jäädessä. Korvauksen suuruus on 80 %, jos työhistoriaa on vähintään 25 vuotta. Vuorottelukorvaus maksetaan neljän viikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa ja vapaa on pidettävä kahden vuoden sisällä sen alkamisesta. Vuorotteluvapaa ja sen ehdot on määritelty tämän kaltaisena nykyisessä virkaehtosopimuksessa, joka päättyy helmikuun 2014 lopussa. Vuorotteluvapaasopimus työnantajan ja työntekijän välillä on vapaaehtoinen ja työvoimaviranomaisiin on hyvä olla ajoissa yhteydessä työvoimapoliittisen lausunnon saamiseksi vuorotteluvapaakorvausta varten. Kokemuksia eräästä vuorotteluvapaasta Kuulin, että nykyistä virkaehtosopimusta valmistellessa keskusteltiin kauan vuorotteluvapaan jatkamisesta, ainakaan nykyisillä ehdoilla. Ajattelin silloin, että nyt olisi minun aikani yrittää päästä vuorotteluvapaalle. Olen ollut yli 33 vuotta kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Mietin omaa pitkää työuraani ja elämänvaihettani. Olen nyt kahden pienen lapsen mummi. Emma on nyt 2,5 vuotta ja Eliel 8 kk. He asuvat Helsingissä ja heidän isällään on välillä viikon työmatkoja ulkomaille. Halusin olla enemmän mukana ja myös auttamassa tytärtäni Marjaanaa pienten lasten kanssa. Myös vanhempieni, 86-vuotiaan isäni ja 82-vuotiaan äitini, luona Haminassa olisi tärkeää käydä useammin. Omalta kannaltani mietin myös kunnon kohotusta ja aikaa olla ja tehdä jotain uuttakin ja piristävää. Miehenikin usutti jäämään vapaalle, vaikka ilmoitin, että sitten olisin varmaan kotona vähemmän kuin tavallisesti.

10 Olin ollut Imatran kaupungin palveluksessa sosiaalityöntekijänä yli 5 vuotta ja kerroin vuorotteluvapaan toiveestani esimiehelleni, joka suhtautui asiaan myönteisesti. Hän etsi aktiivisesti sijaista ja yhdessä suunniteltiin sitä, voisinko pitää vapaani pätkissä vai yhdessä jaksossa. Sijaisen löytyminen ei ollut ihan helppoa, mutta onneksi löytyi hyvä sijainen ja pääsin vapaani aloittamaan. Teimme työnantajan kanssa vuorottelusopimuksen, jonka toimitin TE-toimistoon. Sain sieltä työvoimapoliittisen lausunnon, jonka mukaan ei ole estettä vuorottelukorvauksen maksamiselle ja toimitin paperit työttömyyskassaamme Erkoon. Kassa on maksanut säännöllisesti korvaukset neljän viikon välein. Olen nyt saanut olla vuorottelemassa kohta neljä kuukautta ja vapaa päättyy Suunnitelman mukaan pidän sen jälkeen vuosiloman ja menen työhön Olen kokenut tämän ajan itselleni todella upeana mahdollisuutena katsella elämää ja toimia ilman palkkatyön paineita. Olen saanut olla aika paljon läheisteni kanssa Imatralla, Helsingissä ja Haminassa ja pienillä matkoilla. Kävin myös Talentian asiantuntijapäivillä maaliskuussa ja kuuntelin toisella tavalla, jotenkin avarammin oman alan asioita ja kokonaisuutta, kun samalla ei ollut omien asiakasasioiden huolireppua selässä. Olen mielenkiinnolla seurannut mm. lehdistössä oman alan asioita ja varmaan valmistaudun hiljaisesti kypsytellen myös työhön palaamiseen ensi vuoden alussa. Niin ja niitä uusiakin asioita on ollut. Ihanat työkaverini antoivat minulle läksiäisiksi ison laatikon lankoja ja puikot ja kirjan: Yksinkertaisesti neuloen, 20 helppoa ja kaunista neuleohjetta. Olen aloittanut tutustumisen itselleni uuteen, luovempaan maailmaan - keskikoulun jälkeen. Olen myös hiihtänyt noin 20 vuoden tauon jälkeen! Poikani Tuomas soitti, että hänellä ja Kirsi-vaimollaan on Tahkolla muutaman päivän käytössään huoneisto, jossa on toinen makuuhuone tyhjänä. Oli kiva sanoa heti, että tulen ilman muuta. Löysin sukset ja monot ja ei kun auto kohti Nilsiää. Oli upeaa hiihtää aurinkoisina päivinä järven jäällä ja viettää aikaa taas läheisten kanssa. Tultuani Imatralle kävin Saimaalla hiihtämässä sen verran, että odottelen jo innolla myös ensi syksyn lumia ja uutta hiihtokautta. Olen myös tavallista enemmän harrastanut muutenkin liikuntaa ja liittynyt Facebookin käyttäjiin. Tähänastisen kokemukseni perusteella suosittelen vuorotteluvapaan käyttöä työelämän jossakin vaiheessa oman elämänlaadun avartamiseksi. Todella toivon, että vuorotteluvapaa säilyy, eivätkä edut ainakaan heikkenisi seuraavissa virkaehtosopimuksissa. - Raija-Liisa Anttonen -

11 TALENTIA ETELÄ-KARJALAN FACEBOOK-SIVUT AVATTU Talentia Etelä-Karjalan Facebook- sivut ovat avautuneet. Sivua on jo jaettu ahkerasti ja moni jäsen on sen löytänyt, mutta lisää tykkäämisiä vielä kaivataan. Sivuilla tiedotetaan sekä Talentian että Talentia Etelä-Karjalan ajankohtaisista asioista, tiedotetaan erilaisista tapahtumista sekä keskustellaan eri aiheista ja pidetään yhteyttä. Sivut löydät laittamalla oman profiilisi hakukenttään Talentia Etelä-Karjala. Tykkäämällä sivua saat sen näkyviin omaan profiiliisi. Sivuja päivittää ja ylläpitää Jenna Brisk ja Hanna Huhtanen. Mikäli sinulle tulee ideoita sivujen suhteen tai sinulla on valokuvia, niin ota yhteyttä ylläpitäjiin. Saat meihin yhteyden joko Facebookin tai sähköpostin kautta. Hanna Jenna

12 Edelliseen lehteen oli valitettavasti eksynyt painovirhe paholainen toimihenkilösivulle. Toimihenkilöt vuonna 2013 ovat: HALLITUS: Mirja Silvennoinen, puheenjohtaja Veikko Heikkinen, varapuheenjohtaja Varsinainen jäsen Varajäsen 1. Hanna Huhtanen Jenni Ryynänen 2. Mauno Nummela Hanna Koponen 3. Leena Häll Ilkka Keronen 4. Raija-Liisa Anttonen Petra Pusa-Soininen 5. Jenna Brisk Maritta Soininen 6. Teija Turunen-Iloani Helena Rosenblad 7. Seija Ojansuu Hannele Keltanen Jäsensihteeri Hallituksen sihteeri Rahastonhoitaja Työtaistelupäällikkö Varatyötaistelupäällikkö Tiedotusvastaava Opiskelijavastaava Teija Turunen-Iloani Leena Cederström Tilitoimisto Abacus Veikko Heikkinen Leena Häll Mirja Silvennoinen Jenni Ryynänen TOTA-ryhmä (toiminta- ja taloustyöryhmä): Mirja Silvennoinen, Veikko Heikkinen, Leena Häll, Seija Ojansuu Eksakti-lehden toimituskunta: Veikko Heikkinen, Mirja Silvennoinen, Teija Turunen-Iloani, Leena Cederström, Seija Ojansuu Kevytenergia-työryhmä: Raija-Liisa Anttonen, Maritta Soininen, Mauno Nummela, Hanna Koponen Sole-ryhmä: (kotisivut, Facebook): Hanna Huhtanen, Jenna Brisk, Leena Cederström Koulutus- ja tiedotusryhmä: Veikko Heikkinen, Hanna Huhtanen, Leena Häll Kuva: Tarja Kudjoi

13 Yhdistyksen 45-vuotisjuhlan kunniaksi TEATTERIMATKA KOUVOLAAN LA Musikaali rakastetusta Katri Helenasta avaa Kouvolan Teatterin syyskauden. Yhdistys on varannut lauantain klo 13 esitykseen 50 lippua. Matka tehdään yhdessä linja-autolla ja matkalla myös ruokaillaan. Varaa päivä kalenteristasi, päivän tarkempi ohjelma aikatauluineen ja hintoineen varmistuu myöhemmin. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilta sekä facebookista. Tervetuloa Mukaan! Katri Helena -musikaali on dramaattisten käänteiden kautta kulkeva toiveikas, valoisa ja koskettava selviytymistarina. Kouvolan Teatterille musikaalin ohjaa Jukka Keinonen, kapellimestarina Iikka Kahri. Punaisena lankana on tämän iskelmätaivaan voimanaisen lannistumattomuus, mutta näytelmä ei tyydy kiiltokuvaan. Musikaali näyttää muun muassa piinkovan tahtonaisen ja luhistumispisteessä olevan lesken, joka taipuu muttei murru. Tarina on kuten päähenkilönsä: suora, lämmin, huumorintajuinen, irrotteleva, vahva ja herkkä. Katri Helenaa eri elämänvaiheissa näyttelevät valovoimaiset musiikkiteatteriosaajat Satu Taalikainen ja Heljä Heikkinen. Näytelmä kuvaa Katri Helenan elämää lapsuudesta aina 2000-luvulle saakka. Ote on kohdettaan ymmärtävä, muttei tosikkomainen. Katri Helenan ympärillä hääräävät ihmiset kuvataan välillä ilakoivan koomisessakin valossa, onhan kyse teatterista eikä dokumentista. Traagistenkin käänteiden yli auttaa musiikin parantava voima. Katri Helenan laajasta tuotannosta musikaalissa kuullaan noin 20 suosittua sävelmää eri vuosikymmeniltä.

14 EKAT ry:n tulevia tapahtumia vuonna 2013 HALLITUKSEN KOKOUKSET ti klo Joutseno-talolla ma klo ti klo ma klo ti klo ma klo Syyskokous ti klo Opinto- ja virkistysmatka RIIKAAN TEATTERIMATKA KOUVOLAAN la katsomaan musikaalia rakastetusta KATRI-HELENASTA TYÖSUOJELUVAALIT MARRAS-JOULUKUUSSA! Eläkeläiset kokoontuvat to klo alustavana paikkana ammattikorkeakoulu Yhteyshenkilöinä: Hannele Manu Kokopäivän seminaari PERHETTÄ JA PERHESOSIAALITYÖTÄ ETSIMÄSSÄ to Saimaan ammattikorkeakoululla

15 Lähettäjä: EKAT ry jäsensihteeri Teija Turunen-Iloani Kanava-aukio 8 as IMATRA puh Kevät Se pulppuaa purona puitten alla se livertää leivona taivahalla. Se sinkoaa silmiini säihkyvän säteen se kasvattaa kukkasen kulkijan käteen. se laineena laulaa, se käkenä nukkuu. kukkuu, se itkee ja nauraa, valvoo ja Se utuisen unelman onnesta antaa se lempeä lupaa, se kaihoa kantaa! Annikki Kujala- EKSAKTIN TOIMITUSKUNTA Leena Cederström Seija Ojansuu Veikko Heikkinen Mirja Silvennoinen Teija Turunen-Iloani EKSAKTIN ILMESTYMISAIKATAULU aineisto ilmestyy 3/ vko 38 4/ vko 49 (nettilehti)

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 2/2014 Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Puheenjohtajan palsta Mukavaa alkanutta

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 1/2014. www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 1/2014. www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 1/2014 www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa JÄITKÖ PAITSI RENTOUTTAVASTA TRE KOKEMUKSESTA SYKSYLLÄ

Lisätiedot

eduskuntavaaliehdokkaiden esittelyjä

eduskuntavaaliehdokkaiden esittelyjä KELLOKAS 1/11 kevätkokous kutsu eduskuntavaaliehdokkaiden esittelyjä Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi talentia ryn jäsenlehti keski-suomi 1/2011 ryn jäsenlehti 1/2011 1 UUTTA JA IHMEELLISTÄ

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

EKSAKTI 3/2014. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry

EKSAKTI 3/2014. Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 3/2014 Opintomatkalla Prahassa Lastenvalvojan muistelmia Esittelyssä Lehtosara Vietä päivä Helsingissä Talentia Etelä-Karjala ry SYYSKOKOUS

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

Talentia Lappi Syksy 2014. Talentia Lappi. Syksy 2014. Kuva: Hanne-Mari Seppälä. Alakko sieki?

Talentia Lappi Syksy 2014. Talentia Lappi. Syksy 2014. Kuva: Hanne-Mari Seppälä. Alakko sieki? Talentia Lappi Syksy 2014 Kuva: Hanne-Mari Seppälä Alakko sieki? 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 3 Sosiaalista nyt Pikkujoulut ja syyskokous...4 Matkalta sairaalaan sairaalasta matkalle...5 Balkanilta Tähtikuntaan...6

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

250 Tampere 2/2014. Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille!

250 Tampere 2/2014. Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille! 250 Tampere 2/2014 Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 3/2014 ilmestyy viikolla 37-38 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai henkilöstä,

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

tietoalani Onko identiteettisi uhattuna? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 Vauhtia uudelle uralle Palkkatasa-arvo eteni it-alalla

tietoalani Onko identiteettisi uhattuna? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 Vauhtia uudelle uralle Palkkatasa-arvo eteni it-alalla tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 TEEMANA: ura & työ & elämä Vauhtia uudelle uralle Uranaisten elämänmuutos: kotiäiti ja lomautettu kertovat Onko identiteettisi uhattuna? Tunnelmia

Lisätiedot

TYÖ- HYVINVOINNIN TEEMANUMERO. Kevätkokous Helsingissä s. 3 Uudet palkkasuositukset, ss. 5, 9 ja 10 Vuokratyöalan tes uudistettiin s.

TYÖ- HYVINVOINNIN TEEMANUMERO. Kevätkokous Helsingissä s. 3 Uudet palkkasuositukset, ss. 5, 9 ja 10 Vuokratyöalan tes uudistettiin s. Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2014 TYÖ- HYVINVOINNIN TEEMANUMERO Kevätkokous Helsingissä s. 3 Uudet palkkasuositukset, ss. 5, 9 ja 10 Vuokratyöalan tes uudistettiin s. 6 SISÄLLYS Puheenjohtajalta

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot