HEINÄVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA torstai klo KOKOUSPAIKKA kirkonkylän seurakuntakoti, Vahvalahdentie 17, Heinävesi SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Helge Itkonen, pj x VARAJÄSENET Martti Issakainen, vpj x Ulla Kinanen Veli-Pekka Hartikainen x Atte Saloranta Kaarina Juuti x Paula Hottinen Eeva Koikkalainen x Annikki Karppinen Esko Pitkänen x Esa Kinnunen Kirsi Rissanen x Anne Karvinen Minna Sallinen x Maija Suhonen Atte Saloranta x Markku Venäläinen Kirkkovaltuuston pjt: Antti Laitinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja -- MUUT SAAPUVILLA OLLEET PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄOLO- KUULUTUS ILMOITUS- TAULULLA Markku Venäläinen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja -- Tarja Heiskanen, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä poissa Puheenjohtaja Helge Itkonen Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Rissanen Martti Issakainen Veli-Pekka Hartikainen Kirkkoherranvirastossa talouspäällikkö PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Kirkkoherranvirastossa YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ talouspäällikkö

2 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Neuv. 16, n ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava kokouksen jäsenille ja niille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksessa, viimeistään viittä päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, lista käsiteltävistä asioita (kko.neuvoston ohjesääntö 6 ). Esityslistat on postitettu perjantaina on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä (KL 7, 4 ). Todetaan, onko kokous kutsuttu laillisesti koolle ja onko kokous päätösvaltainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Neuv. 17, n työjärjestyksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti 2 henkilöä. Tämän pöytäkirjan tarkastavat Veli-Pekka Hartikainen ja Martti Issakainen. Nähtävänäolopäivämäärät vahvistetaan. Nähtävänäolopäivämäärät vahvistettiin esityksen mukaisina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Pekka Hartikainen ja Martti Issakainen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Neuv. 18, Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohdassa 19 käsitellään pöytäkirjantarkastajan valinta talouspäällikön poissaolon takia. Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

3 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA Neuv. 19, Talouspäällikkö ei ole kokouksessa, joten kokoukselle on valittava pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Kirsi Rissanen. Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS Neuv. 20, n tehtävänä on kirkkolain mukaisesti 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; 2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta; 3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; 5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet; 6) valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat; sekä valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuus. Kirkkovaltuuston pöytäkirja on esityslistan liitteenä 19/ ) käy läpi kirkkovaltuustossa käsitellyt asiat; 2) toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat olleet laillisia; 3) toteaa päätösten toimeenpanosta seuraavaa: 01-03, ; ei erillistä toimeenpanoa 04, 06 ; ilmoitus asianosaisille 05 tuomiokapitulille vahvistettavaksi ja tiedoksi asianosaisille. kävi läpi kirkkovaltuuston kokouksen päätökset 01-10, totesi päätöksien olleen laillisia ja päätti toimeenpanna päätökset 04, 06 ja 07 ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: kirkkoherra Helge Itkonen, puh Liitteet: kirkkovaltuuston pöytäkirja , liite 20/2014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

4 VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN (ei julk.) Neuv. 21, Lisätietoja: talouspäällikkö Tarja Heiskanen, puh Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

5 HAUTAUSMAAN KAUSITYÖPAIKAT Neuv. 22, Kirkonkylän, Petruman ja Palokin hautausmaatyöntekijöiden palkkoihin on vuonna 2014 varattu sivukuluineen euroa. Tämä riittää yhteensä noin työtuntiin, mikä jakautuu seuraavasti: kokoaikainen työntekijä kirkonkylän hautausmaakiinteistöihin työajalla 38,25 h/vko väliseksi ajaksi (n. 730 h) kokoaikainen työntekijän kirkonkylän, Palokki ja Petruma hautausmaakiinteistöihin 38,25/vko kokoaikaisesti ja osa-aikaisesti 50 % (n. 670 h) Palokin ja Petruman nurmikonleikkaus n. 6 h/vko ajalla nuori kukkien istutus ja hoito, , 3 viikkoa (115 h) 1 nuori kukkien istutus ja hoito, , 3 viikkoa (115 h) kirkonkylä yksi kokoaikainen henkilö hautausmaiden ja kiinteistöjen hoitotehtäviin (päävastuuna nurmikonleikkaus), työn kesto viikkoa (230 h). Tehtävän hoito vaatii 18 vuoden ikää ja mielellään ajokorttia sekä omaa autoa. Lisäksi seurakunta käyttää hautaus/kiinteistötoimessa työtoimintaihmisiä työelämävalmennuksen/työkokeilun tai työkuntoutusjaksoihin. Tehtäviä ovat hautojen tasaus, nurmikonhoito, hautausmaan muut kevättyöt, yms. Lastenohjaajille tarjotaan työtä hautausmaalla kukkien istutusaikaan. 1) Kokoaikaiseksi työntekijäksi kirkonkylän hautausmaakiinteistöihin päävastuuna hautojen kesähoito, työajalla 38,25 h/vko väliseksi ajaksi palkataan alan koulutuksen omaava Eija Pikkarainen, joka on hoitanut tehtävää edellisinä vuosina. 2) Kokoaikaiseksi työntekijäksi kirkonkylän, Palokki ja Petruma hautausmaakiinteistöihin 38,25/vko ja osa-aikaiseksi työntekijäksi ajalle Kirsi Karhinen. Hän suorittaa parhaillaan puutarha- ja taimitarhatyön perusopintoja. 3) Palokin ja Petruman hautausmaille nurmikonleikkaukseen Topi Kauppisen. 4) Kokoaikaiseksi työntekijäksi ajalle Emma Huttunen ja Anni Pöllänen, jotka olivat vuonna 2013 vastaavissa tehtävissä. 5) Kirkonkylän hautausmaiden kunnossapito ja kiinteistötehtäviin 18 vuotta täyttänyt työntekijä ajalle Työaika 38,25 h/viikko. Päävastuuna nurmikonleikkaus. Tehtävän hoito edellyttää ajokorttia sekä auton käyttömahdollisuutta. Työpaikka ilmoitetaan haettavaksi mennessä. 6) Hautojen tasaukseen, hautausmaan kevättöihin sekä nurmikon leikkaustehtäviin seurakunta tarjoaa työkokeilu tai työkuntoutuspaikkoina kautta 3 kuukauden ajaksi 1 2 henkilöä. 7) Haudankaivut sekä suntion hautauksiin liittyvät tehtävät seurakuntamestarin lomien aikaan hautausmaalla hoidetaan erillisin sopimuksin Pertti Reinikaisen kanssa. Päätösehdotuksen kohdat 1 7 hyväksyttiin. Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle Tiedoksi: asianosaiset työntekijät, seurakuntamestari Lisätietoja: talouspäällikkö Tarja Heiskanen, puh Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

6 TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA- KESÄTYÖHARJOITTELUPAIKAT Neuv. 23, Heinäveden seurakunnassa on ollut viime vuosina avoinna vain muutama kesätyöpaikka. Hautausmaan kesätöiden lisäksi nuorille on voitu tarjota työtä isosina rippikoulussa. Koska nuorille on kuitenkin vähän kesätyöpaikkoja, Tuunausryhmä on esittänyt, voisiko seurakunta jollakin järjestelyllä palkata nuoria lyhyempiinkin työsuhteisiin, jotta nuoret saisivat työkokemusta sekä myös hieman tuloja. Tuunausryhmä on sitoutunut valmistamistaan tuotteista saatavilla myyjäis- ja arpajaistuloilla omalta osaltaan tukemaan nuorten työllistämistä. Syksyllä 2013 Kirkon työmarkkinalaitos on allekirjoittanut työmarkkinajärjestöjä koskevan suosituksen, jossa toivotaan seurakuntienkin ottavan käyttöön Tutustu työelämää ja tienaa kesätyöharjoittelupaikat. Jakson kesto on 2 viikkoa (30 h/vko) ja kertakaikkinen palkkasuositus on 335 euroa. (Liite 22/2014). Sivukulujen maksamisen jälkeen kustannukset ovat seurakunnalle 445 euroa/työjakso. Seurakunta voi alle 17 vuotiaille korvata myös työsuhteesta minimipalkkasuosituksen mukaisen 6,74 työtunnilta. 2 viikon jakson korvaus nuorelle (työaika 30 h/vko) lomakorvauksineen on 440,80 euroa. Sivukulujen jälkeen kustannukset seurakunnalle ovat 586 euroa/työjakso. Verottaja ei verota ansiotuloa, joka jää alle euroa kuukaudessa, joten nuorille kumpikin em. tulo on verotonta Seurakunta ei voi lisätä omia palkkausmenojaan nykyisestään, vaan kustannuksiin pitää ohjata varoja muista määrärahoista. Yleishallinnossa on avustusmäärärahoissa euroa, joista osa voidaan ohjata nuorten työllistämisen tukemiseen. Vuoden 2014 kustannuksiin on käytettävissä myös seurakuntapastorin virkaan alkaen varattuja palkkausvaroja, sillä virkaa tuskin saadaan täytettyä suunnitellussa aikataulussa. 1. Seurakunta tarjoaa nuorille kesätyömahdollisuutta 335 euron kertakorvauksella 2 viikon kesäharjoittelujaksoissa - hautausmaalla avustavissa hoitotöissä - hautausmaalla avustavissa hoitotöissä - hautausmaalla avustavissa hoitotöissä - Kirkastusjuhlien järjestelytehtävissä paikkaa. 2. Kokonaiskustannukset euroa katetaan - yleishallinnon avustuksista 600 euroa - seurakuntapastorin palkkakuluista euroa - Tuunausryhmän vapaaehtoisesta tuesta 300 euroa. Jos Tuunausryhmän tukea ei kerry 300 euroa, katetaan seurakuntapastorin palkkausmäärärahoista puuttuva määrä. 3. Tutustu työelämään ja tienaa paikkojen hakuaikaa on saakka. Avoimista paikoista ilmoitetaan www-sivuilla sekä yläasteen/lukion ilmoitustauluilla. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

7 Päätösehdotuksen kohdat 1, 2 ja 3 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisina. Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle Lisätietoja: talouspäällikkö Tarja Heiskanen, puh Liitteet: liite 23/2014, suositussopimus HAUTAUSMAIDEN KEVÄTSIIVOUS Neuv. 24, Hautausmaiden kevätsiivousta ovat työkorvausta vastaan tehneet eri järjestöt vuosina Järjestely on ollut toimiva. Määrärahaa maksettaviin korvauksiin on varattu euroa. Vuonna 2013 kustannukset olivat euroa. Sopivia kohteita kirkonkylällä ovat mm. kirkon ympäristö ja sankarihaudat sekä Petäjäharjun hautausmaa osastoittain jaettuna. Palokin vanha hautausmaan kevätsiivous on myös hoidettu järjestöjen avulla. 1) Palokin vanhan hautausmaan, Kirkkomaan sekä Petäjäharjun hautausmaan kevätsiivousta tarjotaan eri yhteisöille työkorvausta vastaan. Palokissa ja Kirkkomaalla hinnoittelu on kokonaishinta, Petäjäharjussa siivousalue on jaettu osastoihin ja korvaus perustuu haravoidun alueen kokoon. 2) Palokin uusi ja Petruman hautausmaan kevätsiivous on pitkälti hoidettu talkoovoimin ja tähän pyritään myös tänä keväänä. 3) Seurakunta ilmoittaa Heinäveden lehden kirkollisissa, että halukkaat järjestöt voivat tehdä siivoustarjouksen hautausmaiden kevätsiivouksista mennessä. 4) Tiedot kevätsiivouksista, ehdoista, aikatauluista sekä yleisistä siivoustalkoista laitetaan myös www-sivuille. 5) Järjestöjen talkootiedotetta lähetetään sekä postitse että sähköpostitse tiedossa oleville järjestöaktiiveilla tai yhdyshenkilöille. Päätösehdotuksen kohdat 1 5 hyväksyttiin. Tiedoksi: järjestöjen yhdyshenkilöt Lisätietoja: talouspäällikkö Tarja Heiskanen, puh Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

8 PELASTUSSUUNNITELMAT Neuv. 25, Pelastussuunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (787/2003). Pelastuslain 8 :n mukaan rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Pelastuslain 9 :n 3 momentissa tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava: 3) hotelleihin, asuntoloihin, lomakyliin, leirintäalueille ja muihin vastaaviin majoitustiloihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa; 4) kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 neliömetrin kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, kirkkoihin, kirjastoihin ja liikenneasemille; 9) liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Palomestari Jukka Ylönen on suorittamassaan tarkastuksessa , että kirkkoon on laadittava pelastussuunnitelma. Samalla on sovittu, että pelastussuunnitelmat laaditaan myös seurakuntakotiin ja Karvion seurakuntakotiin. Esityslistan liitteenä ovat pelastussuunnitelmat seuraaviin kiinteistöihin: 1. Heinäveden kirkko, liite 24/1/ kirkonkylän seurakuntakoti, liite 24/2/ Karvion seurakuntakoti, liite 24/3/2014. vahvistaa Heinäveden kirkon, kirkonkylän seurakuntakodin ja Karvion seurakuntakodin pelastussuunnitelmat liitteiden mukaisina. vahvisti Heinäveden kirkon, kirkonkylän seurakuntakodin ja Karvion seurakuntakodin pelastussuunnitelmat seuraavilla tarkennuksilla: Osmo Koikkalaisen tehtävä on seurakuntamestari (kaikki pelastussuunnitelmat) kirkonkylän seurakuntakodin kokoontumispaikka vaaratilanteissa on Gasthaus, Askeltie 1, Heinävesi (kirkonkylän srk-kodin pelastussuunnitelma) Karvion seurakuntakodin kokoontumispaikka vaaratilanteissa on Neste Karvionkanava, Lepikkomäentie, Karvion kanava (Karvion srk-kodin pelastussuunnitelma). Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

9 Tiedoksi: Etelä-Savon pelastuslaitos/jukka Ylönen Lisätietoja: talouspäällikkö Tarja Heiskanen, puh Liitteet: liite 25/1/2014, pelastussuunnitelma Heinäveden kirkko liite 25/2/2014, pelastussuunnitelma kirkonkylän seurakuntakoti liite 25/3/2014, pelastussuunnitelma Karvion seurakuntakoti MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT Neuv. 26, ) PKS sähkösopimus Petruman kylässä Uutelan tilalle Pohjois-Karjalan Sähkö Oy uusii johtoalueitaan ja seurakuntaan on saapunut sopimusluonnos johtoalueiden käyttöoikeussopimuksesta koskien Uutelan tilaa. 2) n kokousajan muutos klo myöhempään aikaan klo 17. n kokousaika on muutamalle jäsenelle liian aikaisin. Kokousajaksi on vahvistettu kevään 2014 kokouksiin klo ) Johtoalueen käyttöoikeussopimus koskien Uutelan tilaa allekirjoitetaan ja toimitetaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:lle. 2) n kokoukset alkavat klo 17 kevätkaudella Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle Lisätietoja: kirkkoherra Helge Itkonen, puh Liitteet: VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Neuv. 27, Kirkkoherra: --- Talouspäällikkö: - työtoimintasopimus , siivous/kerhojen avustavat tehtävät, 4 h/pv x 5 pv/viikko Käsitellään mahdolliset viranhaltijapäätökset ja kirkkoneuvosto päättää, ottaako päätökset käsiteltäväksi otto-oikeuden perusteella. Asioita ei otettu otto-oikeudella käsiteltäväksi. Lisätietoja: kirkkoherra Helge Itkonen, puh Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

10 TIEDOTUSASIAT Neuv. 28, Kauneimmissa joululauluissa liikenteenohjaaja ohjannut auton ojaan, jossa auton pohja ja puskuri vaurioitunut. Tehty vastuuvahinkoilmoitus, joka myönteinen. Liikenteenohjauksen hoitaneella järjestöllä ei ollut vastuuvahinkovakuutusta. 2. Terveystarkastaja suorittanut Oiva-valvonnan Karvion seurakuntakodissa sekä kirkonkylän seurakuntakodissa Tarkastuksen tuloksena suuria huomautettavia asioita ei ollut, mutta - kukkia ei saa säilyttää kylmiöissä, joissa säilytetään ruokatavaroita ei silloinkaan, vaikka ruokakylmiö on muutoin tyhjä - omavalvontasuunnitelma (pohja mukautetun ohjeen seurakunnalliseen elintarviketoimintaan toimittaa terv.tarkastaja myöhemmin) on laadittava ennen seuraavaa tarkastusta - tarkastusväli 3 vuotta - omavalvontasuunnitelmassa seurakunnan kannalta ovat tärkeitä asioita pakastuspäivämäärämerkinnät itsetehtyihin leivonnaisiin ja muihin tuotteisiin, säännöllinen kylmälaitteiden lämpötilaseuranta, gluteenittomien ja allergeeneja (pähkinät yms.) sisältävien tuotteiden säilytys ja käsittely erillään muista tuotteista koko säilytys ja tarjoiluketjun ajan - vastuuhenkilöt nimetään omavalvontasuunnitelmassa nimetty - siivousainekaappi pidettävä lukittuna kerhojen aikana - ylimääräisiä tavaroita ei saa säilyttää siivous- ym. kaapeissa. Tarkastuskertomus tulee seurakuntaan kirjallisena, mutta ei vielä ollut saapunut seurakuntaan. 3. Seurakuntapastoritilanne: Varkauden seurakunta on tiistaina valinnut Nina Lehmusoksan Varkauden seurakunnan kappalaiseksi. Kappalaisen virkaan hän siirtyy seurakuntapastorin virasta. Kyseisen viran Varkauden seurakunta valitusajan (30 pv) jälkeen tulee muuttamaan Varkauden ja Heinäveden seurakunnan yhteiseksi seurakuntapastorin viraksi. Käsittely tapahtunee maaliskuussa Tämän päätöksen jälkeen ja tuomiokapitulin vahvistuksen jälkeen yhteinen seurakuntapastorin virka voidaan täyttää. Merkitään tiedotusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi asiakohdat 1 3. Lisätietoja: kirkkoherra Helge Itkonen, puh Liitteet: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

11 VALITUSOSOITUS Neuv. 29, Kirkkoherra antaa valitusosoituksen, mikä on esityslistan liitteenä 28/2014 Kirkkoherra antoi valitusosoituksen, mikä on pöytäkirjan liitteenä 29/2014. Lisätietoja: kirkkoherra Helge Itkonen, puh KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Neuv. 30, Kirkkoherra päätti kokouksen klo Lisätietoja: kirkkoherra Helge Itkonen, puh Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

12 Heinävesi OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 29 / seurakuntaneuvosto / Kokouspäivämäärä pykälä yhteinen kirkkoneuvosto / johtokunta / MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, perusteet kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Heinäveden seurakunnan kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Vahvalahdentie 17, Heinävesi Postiosoite: Vahvalahdentie 17, Heinävesi Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Pykälät: Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

13 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sepänkatu 2 A, 3. kerros Kuopio, avoinna ma-pe klo Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Asiakaspalvelu: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio Postiosoite: PL 42, Kuopio Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät --- PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: 30 päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava 1) valittajan nimi ja kotikunta 2) postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 3) päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus-kirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valitus-kirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

14 Valituskirjelmän liitteet 1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä Valitusasiakirjojen toimittaminen Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot