PEVISA- kysely Yhteenveto Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEVISA- kysely Yhteenveto 27.11.2011. Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry"

Transkriptio

1 PEVISA- kysely Yhteenveto Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry

2 Tutkimuksen tausta Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n hallitus ja jalostustoimikunta esicvät, efä italianvinckoirat liitetään Pevisaan seuraavasg (Pevisa- ehdotuksen voimassaoloaika 2 vuofa): Pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitutkimuslausunto sekä voimassa oleva silmätutkimuslausunto. Silmätutkimuslausunto on voimassa vuoden. Silmätarkastuksen alaikäraja on 12 kk. HC:ta tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Nartun ja uroksen tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen. Tästä syntyi keskustelua erilaisilla foorumeilla ja kasvafajien sekä omistajien kesken. Hallitus halusi kuulla jäsenistön mielipiteen ja pääc toteufaa kyselyn PEVISAsta ja järjestää keskusteluglaisuuden sen pohjalta syyskokoukseen

3 Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutecin kyselylomaketutkimuksena. Kyselylomakkeet lähecin jäsenille ja vastausaikaa oli asg. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös sähköisellä lomakkeella SIC ry:n kogsivujen kaufa. Kysely lähetecin 177 kappalefa eli kaikille jäsenille jotka olivat jäsenrekisterissä mennessä. Vastaajia pyydecin täyfämään lomakkeeseen jäsennumero, jofa voigin varmistaa efä vastaaja on jäsen. Perhejäsenet pystyivät vastaamaan varsinaisen jäsenen jäsennumerolla. Vastauksia saapunut 32 kpl (30 sähköisesg/2 paperilomakefa), vastausprosenc on 18 %. Jäseniä vastaajista oli 30 kpl ja perhejäseniä 2 kpl.

4 1. Haluatko efä italianvinckoirat liitetään PEVISA:an? 1. Haluatko egä italianvinhkoirat liitetään PEVISA:an? Kyllä Ei Ei vielä muutamaan vuoteen Kyllä 22 68,75 % Ei 4 12,50 % Ei vielä muutamaan vuoteen 6 18,75 % Yhteensä 32

5 KommenFeja kysymykseen 1 Kyllä: Osa kasvafajista ei tutki koira Osa kasvafajista ei katso välfämäfömäksi seurata jalostussuosituksia polvien ja silmien osalta KennelliiFo suosifelee efä italiaanojen silmäglannefa tutkitaan. Kaikki jalostukseen käytefävät koirat pitää tarkastufaa Lasiaisenrappeumasta ja sen merkityksestä rodulle tarvitaan lisää Getoa. Edelleen on jalostuskäytössä koiria joiden silmiä ei ole tutkifu.

6 KommenFeja kysymykseen 1 Ei: Suomalaiset kasvafajat ovat vastuuntuntoisia, ajan tasalla ja haluavat vain ja ainoastaan koirien parasta. Mitään ylilyöntejä ei ole tapahtunut. Rodun Gla ei ole sellainen efä Pevisaa tarvifaisiin. Näen efä se aiheufaisi vakavampia sairauksia. Kerätään Getoa ja tarkkaillaan jokunen vuosi. MieGtään Pevisan tarpeellisuufa sit uudelleen.

7 KommenFeja kysymykseen 1 Ei vielä muutamaan vuoteen: Jalostustoimikunnan tulisi ofaa järeämmin kantaa niiden kasvafajien toimintaan jotka eivät noudata jalostussuosituksia. Ei olla vielä siinä vaiheessa. Ajankohta liian aikainen. Asia pitäisi valmistella yhdessä kasvafajien kanssa. PEVISA:ssa tulisi olla ainoastaan tutkimuspakkos silmien ja polvien suhteen.

8 2. Haluatko jäfää pois vaagmuksen silmä- ja polvitarkastuksista ulkomaisten urosten osalta? Haluatko jägää pois vaaomuksen silmä- ja polvitarkastuksista ulkomaisten urosten osalta? Kyllä 10 31,25 % Ei, mikäli kaikki terveystarkastuslom akkeet hyväksytään 17 53,13 % Ei 5 15,63 % 2 0 Yhteensä 32

9 KommenFeja kysymykseen 2 Kyllä: Kuinka paikkaansapitäviä ovat ulkomaiset tutkimukset. Suomessakin saa joiltain lääkäreiltä halutessa puhtaat paperit, miten helppoa se sit onkaan ulkomailla? Kennelliitolle kelpaavien lausuntojen saaminen ulkomaisille koirille on vaikeaa. Tämä rajaisi ulkomaiset urokset lähes kokonaan. Ulkomaisten urosten käyfäminen on tarpeeksi hankalaa jo nyt ilman tutkimuspakkoa. KennelliiFo ei hyväksy kaikkia tarkastuslomakkeita. Epävarmuus tuloksissa. Vastuullinen kasvafaja on perillä käyfämiensä koirien terveysglanteesta.

10 KommenFeja kysymykseen 2 Ei, mikäli kaikki lomakkeet hyväksytään: Terveystutkimukset ovat tärkeitä mufa eivät niin tärkeitä efä ulkomaisten urosten käyföä tulisi mitenkään hankaloifaa. Meidän asia ei ole kyseinalaistaa lääkäreiden ammactaitoa oli tulos millaisella paperilla tahansa. IlmeisesG KennelliiFo ei hyväksy kaikkia lausuntoja joten parempi efä kaikki lausuntotyypit hyväksytään. Ongelmana ovat silmätarkastuslomakkeet ja efä ulkomailla ei välfämäfä osata lasiaisenrappeumaa katsoa. Tutkimukset ovat tärkeitä. HelpoFaisi ulkomaisten urosten käyföä jos kaikki lomakkeet hyväksytään. Mistä voi Getää efä tulos on realisgnen?

11 KommenFeja kysymykseen 2 Ei: Hyvä efä saadaan uufa verta rotuun mufa ei saa tapahtua tutkimusten ja terveyden kustannuksella. Sairaudet tulee tuoda julki eikä salata. Jalostuskoiran sukua tulisi myös tutkia tarkemmin. Kaikille samat säännöt

12 3. Mitä mieltä olet minimi- ikärajan asegamiselle jalostuskoirien suhteen? 3. Mitä mieltä olet minimi- ikärajan asegamiselle jalostuskoirien suhteen? Haluan sen olevan 24 kk sekä nartulla egä uroksella 16 50,00 % Haluan sen olevan 24 kk nartulla ja 18 kk uroksella 5 15,63 % Haluan sen olevan 18 kk sekä nartulla egä uroksella 1 3,13 % 4 En halua ikärajoja 10 32,25 % 2 0 Haluan sen olevan 24 kk sekä nartulla egä uroksella Haluan sen olevan 24 kk nartulla ja 18 kk uroksella Haluan sen olevan 18 kk sekä nartulla egä uroksella En halua ikärajoja Yhteensä 32

13 KommenFeja kysymykseen 3 24 kk sekä nartulla efä uroksella: Annetaan koirien kasvaa niin fyysisesg kuin psyykkisesg aikuiseksi. Nartuilla 24kk ikäraja on selvyys. Urokset kehifyvät hitaammin ja ovat sukukypsempiä pidempään. Annetaan kehifyä rauhassa. Kahden vuoden ikä on hyvä alaraja molemmille vanhemmille. Uroksilla suvunjatkamisvalmius jatkuu käytännössä kuolemaan asg. Mitä varfuneemmalla iällä terve koira, sitä arvokkaampi se on myös jalostuksellisesg.

14 KommenFeja kysymykseen 3 24 kk nartulla, 18 kk uroksella: NarFu joutuu koville pennutuksen aikana. Uros jos ei astu 18kk iässä ei ole kypsä. Nartulla tuo 24 kk voisi olla asetefu niin, efä se tulisi olla täyfynyt ennen synnytystä, ei siis välfämäfä ennen astutusta. Mielummin efä ikärajat olisi kuitenkin suositus.

15 KommenFeja kysymykseen 3 18kk sekä nartulla efä uroksella: Ei kommenfeja En halua ikärajoja: Liian nuorien koirien käyfö ei tähän mennessä ole ollut ongelma. Suomessa ei käytetä liian nuoria koiria jalostukseen. Luotetaan kasvafajien harkintakykyyn. Suositkuset riifää. Suositukset ovat toivofuja, rajoitukset eivät. Urokset tutkitaan todennäköisesg vasta juuri ennen astutusta, joten 18kk ikäraja riifänee. Pelko efä rekisteröimäfömien pentujen määrä kasvaa.

16 4. Haluaisitko asegaa rajoituksia silmissä todegujen sairausten suhteen? 4. Haluaisitko asegaa rajoituksia silmissä todegujen sairausten suhteen? Perinnöllistä kaihia (HC) ja HC:ta ja PRA:ta sairastavan PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei voi reksiteröidä, jälkeläisiä ei voi rekisteröidä eikä myöskään jos molemmilla vanhemmilla on todefu lasiaisenrappeutuma En halua mitään rajoituksia molemmilla Perinnöllistä kaihia (HC) ja PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei voi rekisteröidä 22 68,75 % HC:ta ja PRA:ta sairastavan jälkeläisiä ei voi reksiteröidä, eikä myöskään jos vanhemmilla on todegu lasiaisenrappeutuma 7 21,88 % En halua mitään rajoituksia 3 9,38 % Yhteensä 32

17 KommenFeja kysymykseen 4 HC ja PRA:ta sairastavan jälk. ei rekisteröidä: Jos joku olisi niin ajafelematon efä käyfäisi HC tai PRA koiraa jalostukseen niin tämä on ainut keino estää näitä yhdistelmiä. Pahimmat silmäsairaudet voi kyllä kieltää. Silmätutkimuksen alaikärajaa tulisi nostaa 24 kk. Mahdollisuus rekisteröidä Ei jalostukseen - rekisteriin Lasiaisenrappeumaa ei tunneta riifävän hyvin. Ei lasiaisenrappeumayhdistelmille rajoitusta vielä. Tulevaisuudessa jos voi asefaa rajoituksia lasiaisenrappeuman vakavuusasteen mukaisesg. Lasiaisenrappeumayhdistelmien poisrajaaminen rajoifaisi liikaa geenipohjaa.

18 KommenFeja kysymykseen 4 HC, PRA ja L.RAP+L.RAP yhd. Jälk. Ei voi rek: Geenipoolia ei tule rajoifaa liian voimakkaasg. Toisella vanhemmista voi olla lievä l.rappeuma mikäli toinen vanhemmista on terve. Koiralla ei tule olla todefu kyseisten sairauksien osalta myöskään epäilyfävä- diagnooseja. TodeFu- diagnoosit vastaavasg jalostuskieltoon mikäli liiton paneelista ei tule terve- diagnoosia. Rajoitukset pitäisi saada voimaan heg efä ongelmaa päästään jo käsiksi. Kuitenkin ymmärrefävää efä molemmat osapuolet ei voi geenipoolin takia olla todefu terveiksi.

19 KommenFeja kysymykseen 4 En halua mitään rajoituksia: Kaikki pennut tulee voida rekisteröidä. Rekisterin ulkopuolella terveysglanteen seuraaminen tulee olemaan mahdotonta. Ei rajoja jofa geneecnen vaihtelu ei kapene entuudestaan. Kantajia pitää saada käyfää vaihtelun takaamiseksi. Myöhemmin kun enemmän tutkimustuloksia GlanneFa voi katsoa uudelleen.

20 5. Haluatko asegaa rajoituksia sairaiden polvien suhteen? 5. Haluatko asegaa rajoituksia sairaiden polvien suhteen? polvia tai sitä sairaampia polvia sairastavan koiran jälkeläisiä ei voi rekisteröidä 18 56,25 % 2- polvia sairastavan koiran jälkeläisiä ei voi rekisteröidä 8 25,00 % En halua rajoituksia 6 18,75 % Yhteensä polvia tai sitä sairaampia 2- polvia sairastavan koiran polvia sairastavan koiran jälkeläisiä ei voi jälkeläisiä ei voi rekisteröidä reksiteröidä En halua rajoituksia

21 KommenFeja kysymykseen 5 1- polvia tai sitä sairaamman jälk. Ei voi rekist.: Polvet ovat vinckoiralle tärkeä ominaisuus juoksevana rotuna. Rotu on luotu juoksemaan. 0/0- rajan tulis olla ehdoton. Sooloilut pois. Ykkösen polvetkin ovat jo sairaat ja lisäksi rodussamme on riifäväsg tervepolvisia koiria käytefäväksi jalostukseen. Polvien osalta on vielä jotain tehtävissä kun viallisia ei ole niin mifavassa määrin rodussa. Ensi alkuun on tärkeintä efä kaikki saadan tutkifua polvien osalta. Sairaat polvet voivat tuofaa kipua koiralle. Jalostuksen tavoifeena tulisi olla efei koira koe kipua ulkonäön tai siihen liifyvän muun rakenteen tai vian vuoksi. Miksi hankkia lisää ongelmia kun terveitä on yllin kyllin.

22 KommenFeja kysymykseen 5 2- polvia tai sitä sairaamman jälk. Ei voi rekist.: Toisella vanhemmista voisi sallia 1- polvet. Polvitutkimukset nukutuksessa tai usealta eri lääkäriltä. Polvissa ei riitä yhden tai edes kahden lääkärin lausunto, sillä ne voivat poiketa toisistaan todella paljon. KasvaFajat tajuavat olla käyfämäfä oireilevia polvia. 0 ja 1 - polvien raja on niin häilyvä ja virheellisiä tuloksia niin paljon, efä 1- polvia ei voida laifaa jalostuskieltoon. Mahdollisuus rekisteröidä EJ- rekisteriin.

23 KommenFeja kysymykseen 5 En halua rajoituksia: Tutkimuspakko OK, mufa katsotaan tuloksia ensin. Kaikki pennut tulisi voida rekisteröidä jofa paperifomat ei lisääntyisi. KennelliiFo ei mainitse polvia yhdistykselle antamassa suosituksessaan. Tilastoidaan ensin. PatellaluksaaGoon vaikufaa useampi eri geeni jotka ei välfämäfä periydy yhdessä jälkeläisiin

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JTO 1(44) VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Vanhaenglanninlammaskoirien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa

Lisätiedot

1 Määritelmät Astutustodistus DNA-tunniste EJ-rekisteri ER-rekisteri Export Pedigree/Certified Pedigree FCI, Fédération Cynologique Internationale

1 Määritelmät Astutustodistus DNA-tunniste EJ-rekisteri ER-rekisteri Export Pedigree/Certified Pedigree FCI, Fédération Cynologique Internationale 1 Määritelmät... 2 2 Yleistä... 4 3 Rekisteröinti ja merkinnät... 4 3.1 Pentueen rekisteröinnin ehdot... 5 3.2 Kasvattaja... 6 3.3 Pentujen ja rekisteritodistusten luovuttaminen... 6 3.4 Rekisteritodistukseen

Lisätiedot

KOIRANHANKINTA- OPAS

KOIRANHANKINTA- OPAS KOIRANHANKINTA- OPAS Ohjehinta 2 Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki HETI ry www.koiranjalostus.fi Esipuhe Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu ensimmäistä koiraansa hankkivalle, mutta siitä voi olla

Lisätiedot

Käyttö vai näyttö? Jalostuksessa vain toiseen keskittyminen voi muuttaa myös toista

Käyttö vai näyttö? Jalostuksessa vain toiseen keskittyminen voi muuttaa myös toista Teksti Katariina Mäki Käyttö vai näyttö? Jalostuksessa vain toiseen keskittyminen voi muuttaa myös toista Kesyyntyminen on aikaansaanut monipuolisen koiran hyötykäytön. Vuosisatojen ajan suosittiin taitavimpia

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili Yhteenvetoa verkkokyselyn vastauksista Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Suurin osa tyytyväisiä, mutta myös viestejä väliinputoajista, voimattomuudesta, vääristä huhuista ja tiedonkulun puutteista

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118 2 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

BULLMASTIFFI. Jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.2013-31.12.2017

BULLMASTIFFI. Jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.2013-31.12.2017 BULLMASTIFFI Jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.2013-31.12.2017 Hyva ksytty SKL-FKK ry:n hallituksessa 26.8.2010, kohdan 4.2 pa ivitys hallituksessa 12.4.2012. Bullmastiffin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen.

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. Alle on listattu monia yleisiä kysymyksiä ja väittämiä, joita liiton tai yhdistyksen henkilöt usein

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010 TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjaltaa Kansainvälisen liikkuvuuden jaa yhteistyönn keskuksen CIMO Elokuu 2010 Selvitys tilauskoulutuslainsäädännön toimivuudesta

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kissanomistajan opas

Kissanomistajan opas Kissanomistajan opas Nyt räätälöity ruokavalio jokaiselle leikatulle kissalle STERILISED Health Nutrition. Kunnossa läpi elämän. 6-12 kk ikäisille 1-7 -vuotiaille Sterilaatioleikkaus muuttaa pysyvästi

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot