Johan Bäckman ITÄMAFIA. Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johan Bäckman ITÄMAFIA. Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset"

Transkriptio

1 Johan Bäckman ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia

2 Poliisiammattikorkeakoulu Espoo 2006 Johan Bäckman ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset ISSN ISBN Kansi: Ari-Pekka Maunuksela Taitto: Taittotalo PrintOne, Helsinki Edita Prima Oy, Helsinki

3 SISÄLLYS PÄÄKOHDIN ESIPUHE... 6 JOHDANTO... 8 I TEORIA JA ANALYYSI II VENÄLÄINEN MAFIAKUVASTO III ITÄMAFIA SUOMESSA IV VALTIO JA VÄKIVALTA VIROSSA V TEOREETTISET JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

4 ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset Sisällysluettelo SISÄLLYS PÄÄKOHDIN... 3 ESIPUHE... 6 JOHDANTO... 8 I TEORIA JA ANALYYSI Tutkimusongelma Sosiaalinen konstruktionismi Turvallisuus ja turvallistaminen Viholliskuva ja paranoia Venäjä-tutkimuksen koulukunnat Ryssänviha Venäläinen oikeuskulttuuri Järjestäytyneen rikollisuuden käsite Aineisto ja analyysi II VENÄLÄINEN MAFIAKUVASTO Mafiamytologiat Venäjä-demonologia Hajoava valtio? Palkkamurhaajuus Kuviteltu mafia Yhteenveto III ITÄMAFIA SUOMESSA Uudet uhkat Elintasokuilu ja pakolaisuus Suomen poliisin uhkakuvat Helsingin Sanomien uhkakuvapolitiikka Slaavilainen raakuus? Rikostapaukset ja uhkakuvien relevanssi Suomen ja Neuvostoliiton välisiä rikosilmiöitä Suomen ja Venäjän väliset talousrikosilmiöt Autovarkausrikollisuus Paritusrikollisuus Huumerikollisuus Väkivaltarikokset Yhteenveto IV VALTIO JA VÄKIVALTA VIROSSA Poliisireformi Venäjän armeija Suojeluskunta Jääkärikriisi Itä-Virumaa Pommiräjähdykset Suomalaiset rikosuhrit Valtio ja väkivalta Virossa V TEOREETTISET JOHTOPÄÄTÖKSET

5 Sisällys LÄHDELUETTELO Asiakirjat Lakitekstit Sanoma- ja aikakauslehdet sekä uutisarkistot Tieteelliset kausijulkaisut Julkaistut tieteelliset monografiat ja antologiat Julkaistut tieteelliset artikkelit Populaari tietokirjallisuus Muistelmat, mielipide- ja kaunokirjallisuus Hakuteokset Televisio-ohjelmat Julkaisemattomat tieteelliset tutkimukset ja tutkielmat Kirjeenvaihto Tiivistelmä Abstract

6 ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset ESIPUHE Venäjän ja Viron järjestäytynyt rikollisuus herätti Suomessa paljon julkista huolestuneisuutta 1990-luvulla. Viranomaiset ja tiedotusvälineet alkoivat puhua uudesta vaarasta, ensin neuvostorikollisuudesta ja neuvostomafiasta, sitten itärikollisuudesta ja itämafiasta, sekä niihin liittyvän järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden uhkasta. Aika ajoin uhkakuvat julistettiin liioitelluiksi, mutta ne palasivat julkiseen keskusteluun vielä 2000-luvulla. Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitän monipuolisen lähdeaineiston valossa, mistä Venäjän ja Viron järjestäytyneessä rikollisuudessa on kysymys ja miten nämä ilmiöt ovat vaikuttaneet Suomeen. Hankin tietoa kokoamalla Venäjällä, Virossa ja Suomessa lukuisia asiantuntijahaastatteluita. Valtaosa haastatelluista oli järjestäytynyttä rikollisuutta tutkineita poliiseja. Samalla perehdyin tutkimuskirjallisuuteen, tilastoaineistoihin, asiakirjoihin ja raportteihin sekä uutisaineistoihin, joista kokosin tietoa uhkakuvista, rikosilmiöistä ja toteutuneista rikostapauksista. Minulla oli mahdollisuus koota tutkimuksen aineisto ja raportoida siitä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kriminologisen yksikön tutkijana vuosina Tuona aikana työskentelin kolmessa Suomen sisäasiainministeriön ja ulkoasiainministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa (Pietarin järjestäytynyt rikollisuus, Viron järjestäytynyt rikollisuus sekä Suomen ja Venäjän väliset talousrikosilmiöt). Tutkimustyötä varten asuin Pietarissa, Tallinnassa ja Lontoossa sekä tietysti kotikaupungissani Helsingissä. Suoritin tutkimustyötä Venäjän kansalliskirjaston, Viron kansalliskirjaston, Suomen kansalliskirjaston, University of Londonin kirjaston ja London School of Economicsin kirjaston kokoelmissa. Kun tutkimuksen tekeminen on kestänyt miltei 10 vuotta, lukuisat ihmiset ovat olleet siinä auttamassa. Professori Risto Alapuro on työn ankarana ohjaajana antanut minulle korvaamattoman hyvää opetusta ja arvokasta kritiikkiä. Toisen ohjaajani dosentti Timo Kyntäjän oikeussosiologian ja kriminologian syvällinen tietämys on ratkaisevasti tukenut minua työni kirjoittamisessa. Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle olen kiitollinen hyvistä olosuhteista tutkimusaineiston kokoamisessa ja työni alustavassa muotoilussa. Professorit Paavo Uusitalo ja Harri Melin antoivat käsikirjoitukseen perusteellisia ja arvokkaita kommentteja esitarkastajina. Professori Markku Kivinen ryhtyi kiireistään huolimatta tämän työn vastaväittäjäksi, vaikka hänellä oli samana keväänä tarkastettavanaan seitsemän muutakin väitöskirjaa. Vanhempani Erkki ja Brita Bäckman ovat tukeneet minua tutkijan uran valinnassa

7 Esipuhe ja tämän työn kirjoittamisessa monin tavoin. Kaikkia edellä mainittuja haluaisin kiittää myötävaikutuksesta tutkimukseeni. Lisäksi kiitoksen sana kuuluu tutkimusapulaisilleni, joita hääri aineiston parissa vuosien varrella kaikkiaan kymmenkunta. Poliisiammattikorkeakoululle olen kiitollinen tutkimukseni julkaisemisesta osana laadukasta tutkimussarjaa. Selvää on, että kukaan tai mikään edellä mainituista suuresta myötävaikutuksestaan huolimatta ei ole vastuullinen tutkimuksen sisällöstä. Tutkimuksessa esiintyvät venäjänkieliset sanat ja nimet on translitteroitu eli siirrekirjoitettu Suomen kielitoimiston suositteleman tietokirjallisuudessa ja sanomalehtikielessä yleisen ns. tavallisen kaavan mukaan. Osa englanninkielisissä lähteissä esiintyvistä henkilönnimistä on tekstissä siirrekirjoitettu alkuperäisen venäjänkielisen kieliasun mukaan, esimerkiksi Shlapentokh on Šljapentoh, Berdyaev on Berdjajev jne. Kaikki venäjänkieliset lähteet on angloamerikkalaisessa tiedemaailmassa yleiseen tapaan siirrekirjoitettu latinalaisille kirjainmerkeille. Kaikki aineistonäytteissä ja lainauksissa esiintyvät kursivoinnit on lisätty. Helsingissä joulukuussa 2005 Johan Bäckman

8 ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset JOHDANTO Itämafia hamuaa otetta Suomen valtakoneistosta, Helsingin Sanomat otsikoi Mistä tässä otsikossa oli kyse? Mitä tarkoitettiin, kun puhuttiin itämafiasta, sen hamuamasta otteesta tai Suomen valtakoneistosta? Suomessa julkinen keskustelu uudenlaisesta ulkoisesta vaarasta sai alkunsa Neuvostoliiton hajoamisen aikana. Tuolloin Suomen turvallisuuspolitiikkaan ilmaantui sotilaallisen uhkan tilalle uusia uhkakuvia, joista rikollisuus oli keskeinen. Suomessa pelättiin 1990-luvun alussa idästä vyöryviä pakolaislaumoja sekä väkivaltaisen ammattirikollisuuden leviämistä. Vaikka keskustelun tendenssiä kritisoitiin jopa hysteeriseksi ja viranomaisetkin toisinaan myönsivät liioittelun, uhkiin varauduttiin organisaatioihin, prioriteetteihin, lainsäädäntöön ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvillä uudistuksilla. Samalla ryhdyttiin arvioimaan Venäjän ja Viron rikollisuustilanteen ja yhteiskunnallisen muutoksen erityispiirteitä. Kysymys, onko Virossa tai Venäjällä todellakin mafiaa ja minkälaista tuo mafia voisi olla, alkoi kiinnostaa monia. Toisaalta diplomaatit, kansalaisjärjestöt, viranomaiset ja asiantuntijat moittivat suomalaisen tiedonvälityksen Venäjä- ja Viro-kuvaa ylimitoitetun kielteiseksi, jopa rasistiseksi. Yksi keskustelun piirre oli se, että toimittajia syytettiin rikollisuutta liioitteleviksi sensaatiohakuisiksi vääristelijöiksi, vaikka samalla monet Suomessa ilmitulleet rikostapaukset todistivat uusista ja poikkeuksellisista Venäjään ja Viroon liittyvistä rikosilmiöistä. Julkisessa keskustelussa ei kiinnitetty huomiota kulttuurisiin merkitysrakenteisiin, jotka vaikuttavat Viroa ja Venäjää koskevien käsitysten syntyyn. Mitä Venäjällä loppujen lopuksi tarkoitetaan rikollisuudella, mafialla tai järjestäytyneellä rikollisuudella? Miten niitä koskeva tieto syntyy? Entä kuinka relevantti, selkeä tai käyttökelpoinen järjestäytyneen rikollisuuden käsite on? Oliko uusissa uhkakuvissa ennen kaikkea kyse perinteisestä tavasta käsitteellistää Venäjä? Kuka synnytti uhkakuvat ja miksi ne olivat juuri sellaisia kuin olivat? Vaikuttiko väitetty perinteinen suomalainen ryssänviha uusien uhkakuvien syntyyn? Miten tätä kaikkea on mahdollista tutkia tieteellisesti? Tätä tutkimusta varten koottiin laaja aineisto vuosien aikana. Tietoa Venäjän ja Viron järjestäytyneestä rikollisuudesta ja niiden vaikutuksista Suomeen etsittiin haastattelemalla 113 asiantuntijaa Venäjällä, Virossa ja Suomessa. Haastatteluja tehtiin 151. Samalla perehdyttiin joukkoon aihepiiriä koskevaa venäläistä, virolaista, suomalaista ja angloamerikkalaista tieteellistä tutkimuskirjallisuutta, populaaria tietokirjallisuutta ja raporttijulkaisuja. Eri maiden viranomais-

9 Johdanto lähteistä koottiin tilastoaineistoja ja viranomaisten omia selvityksiä. Samalla tutkimusta varten koottiin Suomessa, Venäjällä ja Virossa julkaistuja aihepiiriin liittyviä uutisartikkeleita kotimaisista ja ulkomaisista uutistietokannoista. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia uhkakuvat olivat, miksi ne syntyivät, kuka ne synnytti ja minkälaisia aihepiiriin liittyviä rikosilmiöitä näissä maissa ilmeni. Oliko itämafiaa olemassa ja hamusiko se otetta Suomen valtakoneistosta? Entä saiko se hamuamansa otteen? Tutkimus jakautuu viiteen osaan. I osassa esitellään tutkimusongelma ja teoreettinen viitekehys, kontekstuaalinen konstruktionismi. Muita kehyksiä ovat sosiaalisten ongelmien ja erityisesti moraalipaniikkien tutkimus, mutta aineistoa analysoidaan lisäksi kansainvälisen politiikan tutkimuksen, kuten turvallisuuden tutkimuksen ja poliittisen psykologian teoreettisten mallien avulla. II osassa perehdytään mafiakuvaston rakentumisen taustalla oleviin kulttuurisiin merkityksiin, kuten venäläiseen oikeustajuntaan ja rikosoikeuskulttuuriin, yhdysvaltalaisiin ja venäläisiin mafiamytologioihin ja väitettyyn suomalaiseen ryssänvihan ilmiöön. Samalla pohditaan valtion legitiimin väkivaltamonopolin teorian puitteissa mafialle annettuja merkityksiä ja arvioidaan väkivaltaan liittyviä symbolisia ja rituaalisia ulottuvuuksia. III osassa tarkastellaan Suomen tilannetta esittelemällä suomalaisten uhkakuvien erityispiirteitä ja niiden evoluutiota sekä perehtymällä ilmitulleisiin rikostapauksiin ja niitä koskeviin tulkintoihin. IV osassa luodaan katsaus Viron tapahtumiin 1990-luvulla, erityisesti valtion legitimiteettikriisin ja erilaisten väkivaltaisten konfliktien ilmenemismuotoihin. Lopuksi, tutkimuksen V osassa, esitetään johtopäätökset.

10

11 I TEORIA JA ANALYYSI

12 ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset Tässä tutkimuksessa järjestäytyneen rikollisuuden tai mafian ongelmaa lähestytään kriminologiassa ja sosiaalisten ongelmien tutkimuksessa vakiintunein välinein. Tutkimuksen ensimmäinen osa koostuu yhdeksästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimusongelma eli kysymys siitä, mitä järjestäytynyt rikollisuus on, minkälaisissa kulttuurisissa merkitysrakenteissa se määrittyy ja miten sitä koskevaa tietoa analysoidaan. Toisessa luvussa käsitellään sosiaalista konstruktionismia analyysin välineenä, erityisesti todellisuuden dilemmaa sekä kontekstuaalisen ja tiukan konstruktionismin erottelua. Kolmannessa luvussa käsitellään politiikan tutkimuksen alueella tunnettua konstruktionistista tutkimusotetta, turvallisuuden tutkimusta, politisoitumisen ja turvallistamisen käsitteitä ja niiden sovelluksia. Neljännessä luvussa arvioidaan poliittisen psykologian keskeistä tutkimusaluetta, viholliskuvien, poliittisen paranoian ja salaliittoteorian tutkimusta ja niiden soveltamisen mahdollisuuksia. Viidennessä luvussa käsitellään länsimaisen sovjetologian ja Venäjän-tutkimuksen koulukuntia sekä niiden luomia vakiintuneita tulkintakehyksiä. Kuudennessa luvussa perehdytään suomalaiseen ryssänvihaan aatehistoriallisena ilmiönä, sen yleiseen kuvastoon ja syntytaustaan 1500-luvun yleiseurooppalaista Venäjä-kuvaa ja sen varhaisia ruotsalaisia sovelluksia vasten, sekä arvioidaan suomalaisen Venäjä-kuvan kehitystä 1900-luvulla ja sen erilaisia sisä- ja ulkopoliittisia funktioita. Seitsemännessä luvussa arvioidaan venäläistä oikeustajuntaa, venäläisen oikeusfilosofian ja oikeuskulttuurin sekä erityisesti rikosoikeuskulttuurin ja rikoskäsitteen sisältöä ja kehitystä. Tämän jälkeen kahdeksannessa luvussa syvennytään järjestäytyneen rikollisuuden käsitteeseen sekä kriminologisena että rikosoikeudellisena ongelmana ja arvioidaan sen määrittely-yrityksiä suomalaisessa, venäläisessä ja virolaisessa rikosoikeudessa. Tutkimuksen ensimmäisen osan viimeisessä, yhdeksännessä luvussa esitellään tutkimuksen aineisto ja analyysin menetelmät sekä arvioidaan kriittisesti tutkimusaineiston eri kategorioiden analyysin menetelmiä ja ongelmia. 1 Tutkimusongelma Timo Kyntäjän mukaan järjestäytynyt rikollisuus ja rikollisuuden kansainvälistyminen nousivat 1990-luvun alussa useiden eri maiden rikostorjuntaviranomaisten keskeiseksi puheenaiheeksi, josta kehkeytyi rikostorjunnan tärkein uhkakuva 1. Tämän tutkimuksen yhtenä päämääränä selvitetään, mistä näissä uhkakuvissa on kysymys. Mistä puhutaan silloin, kun puhutaan järjestäyty- 1 Kyntäjä Timo. Rikollisuus ja rikoskontrolli. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S

13 I TEORIA JA ANALYYSI neen rikollisuuden tai mafian uhkasta ja vaikutuksista? Onko kysymys uusista uhkista vai vanhoista uhkakuvista uusissa vaatteissa? Mitä näillä termeillä tarkoitetaan ja mitä näyttöä uhkakuvien katteeksi esitetään? Mitkä ovat näitä uhkia koskevan yhteiskunnallisen keskustelun erityispiirteet Suomessa, Virossa ja Venäjällä? Miten Suomen, Venäjän tai Viron rikoskontrolli tuottaa tietoa järjestäytyneeksi rikollisuudeksi kutsutusta ilmiöstä? Mitkä ovat ne olennaiset kulttuuriset merkitysrakenteet, joissa mainittuja ilmiöitä koskeva tieto merkityksineen syntyy? Sosiologisessa mielessä kulttuuri koostuu merkityksistä, merkkien tulkinnasta ja ymmärtämisestä. Tämä perustuu tulkintasääntöjen ja kulttuuristen koodien tuntemukselle. Juuri koodit tuottavat mielekkäitä tulkintoja ympäröivästä maailmasta, sillä koodien avulla voidaan lukea maailmaan sisältyviä merkityksiä. Zygmunt Bauman on kuvannut yhteiskuntatieteellistä tutkimusprosessia kulttuuriin harjaannuttamiseksi. Tiettyyn kulttuuriympäristöön ja sen merkitysrakenteisiin perehtymällä tutkija voi selittää ja tehdä ymmärrettäväksi siinä tuotettuja merkityksiä. 2 Vastaavasti Risto Alapuron mukaan yhdestä kulttuurista toiseen saapunutta kulttuuripiirrettä arvioidaan ja tulkitaan sen mukaan, mitä se merkitsee vastaanottavalle kulttuurille. Vastaanottavan kulttuurin luonne vaikuttaa siihen, mitä aineksia siitä hyväksytään ja mitä merkityksiä niille annetaan. 3 Tämän tutkimuksen analyysilla on kolme tasoa. Kulttuuristen merkitysten rakenteen tasolla tarkastellaan esimerkiksi neuvostovenäläistä rikosoikeuskulttuuria ja oikeusnihilismiä kulttuurisena koodina, jonka avulla Venäjän ja Viron rikollisuutta koskevalle tiedolle annettuja merkityksiä voidaan ymmärtää ja selittää. Vastaavia kulttuurisia merkitysrakenteita ovat angloamerikkalainen sovjetologinen tutkimus koulukuntineen, angloamerikkalainen ja venäläinen mafiamytologia sekä poliittisen diskurssin paranoidisen puhetavan perinne. Ne ovat yleisiä eri kulttuureissa vaikuttavia merkitysrakenteita, joilla on vaikutuksensa uhkakuvien ja rikollisuuskuvan muodostumiseen sekä niille annettuihin merkityksiin. Toisella, sosiaalisten ongelmien määrittelyprosessien tasolla arvioidaan poliisiviranomaisten puheessa, uhkakuvamäärittelyissä ja virallisissa asiakirjoissa ilmenevää uhkakuvapolitiikkaa eli uhkakuvien syntyä, evoluutiota ja niiden julkista käyttöä. Tutkimuksen kolmas taso sisältää konkreettisten rikostapausten ja rikosilmiöiden arvioinnin ja niiden suhteuttamisen uhkakuvadiskurssiin sekä sille annettuihin kulttuurisiin merkityksiin. 2 Andersson Marja. Yhdistävä ja erottava kulttuuri. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S Alapuro Risto. Suomalainen Bourdieu ja Musta leski. // Sosiologia. No

14 ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on kontekstuaalinen konstruktionismi, jossa uhkakuvien konstruointi rinnastetaan saatavilla olevaan todellisia rikostapauksia koskevaan evidenssiin. Konkreettisella tasolla arvioidaan esimerkiksi sitä, missä määrin Venäjän ja Viron järjestäytynyt rikollisuus oli valtion funktioita korvannut yhteiskunnallinen toimija Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisessä tilanteessa ja voidaanko tätä ilmiötä kutsua mafiaksi. Samalla selvitetään, minkälaisten järjestäytyneiden rikosilmiöiden olemassaolo voidaan konkreettisesti osoittaa ja miten nämä ilmiöt ovat kehittyneet eri valtioiden alueella. Tutkimuksen aineistona on 151 suomalaisten, virolaisten ja venäläisten poliisiviranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa tehtyä teemahaastattelua, joukko asiakirjoja, tilastollisia aineistoja, aihepiiriä koskevaa venäläistä ja angloamerikkalaista kirjallisuutta sekä tiedotusvälineistä poimittua uutisointia. Näistä luodaan synteesi tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Aineiston ja sen analyysin periaatteet esitellään tarkemmin tämän osan viimeisessä luvussa. Käsite teoria on moniselitteinen. Yleisessä kielenkäytössä se usein tarkoittaa käytännön vastakohtaa. Tieteellisessä kielenkäytössä teoria tarkoittaa tieteellistä selitystä tai jonkin tieteenalan tai tutkimuskohteen tietojen järjestelmää. 4 Teoria viittaa aiempien tutkimusten muodostamaan viitekehykseen, vahvistusta saaneisiin hypoteeseihin tai empiiristen havaintojen takana olevaan mekanismiin. Sosiologiassa teorialla on kolme merkitystä: yhtäältä teoria tarkoittaa yleistystä tai luokittelua sosiaalisesta maailmasta. Toiseksi teoria tarkoittaa testattavissa olevia empiirisiä havaintoja. Kolmanneksi teoria tarkoittaa ilmiöiden selitystä ja kausaalisten mekanismien sekä prosessien tunnistamista erityisesti niiden tulosten kautta. 5 Tässä tutkimuksessa teorialla tarkoitetaan tulkintakehystä ja selitysmallia, jonka välityksellä sosiaalisia ilmiöitä voidaan ymmärtää mahdollisimman tyhjentävästi. Teoria on samalla analyysin väline eli keino eritellä sosiaalista todellisuutta ymmärrettävään muotoon. Esimerkiksi moraalipaniikki on teoreettinen käsite, joka selittää yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden seuraamuksia. 2 Sosiaalinen konstruktionismi Herman Zanstra toteaa tiedonfilosofisessa tutkielmassaan The Construction of Reality, että kaikki yksilön välittömän tietoisuuden ulkopuolella oleva 4 Aikio Annukka & Rauni Vornanen. Uusi sivistyssanakirja. Otava. Helsinki S Marshall Gordon. Toim. The Concise Oxford Dictionary of Sociology. Oxford University Press. New York S

15 I TEORIA JA ANALYYSI todellisuus on hypoteettista. Ulkoinen maailma tai fyysinen todellisuus jää hypoteesiksi, eikä tieto tai tietoisuuden järjestelmä olisi mahdollinen ilman uskoa hypoteeseihin. 6 Länsimaissa modernin empiirisen sosiaalitutkimuksen keskeinen paradigma tunnetaan sosiaalisen konstruktionismin nimellä. Sen radikaalit piirteet nousivat esille ja 1970-lukujen länsimaisessa sosiologiassa, erityisesti Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin vuonna 1966 julkaisemassa teoksessa The Social Construction of Reality: A Treatise on the Sociology of Knowledge. Konstruktionismin nykyistä paikkaa on vaikea määritellä, sillä periaatteessa miltei kaikki yhteiskuntatiede on konstruktioiden tutkimusta. Konstruktioilla tarkoitetaan tulkintoja, vaihtoehtoisia tapoja kuvata todellisuus, joiden kautta konstruktionistien tutkima todellisuuden muoto, sosiaalinen todellisuus, määrittyy. Risto Heiskalan mukaan ihmisillä ei ole pääsyä todellisuuteen muutoin kuin tulkintojen, konstruktioiden, kautta ja näillä tulkinnoilla on vaikutuksia yhteiskunnallisiin prosesseihin 7. Konstruktionismissa sosiaalisten ilmiöiden subjektiiviset määrittelyprosessit ja niiden sosiaaliset ja historialliset juuret ovat olennaisempia, vaikutusvoimaisempia ja tärkeämpiä tutkimuksen kohteita kuin ilmiöt itsessään. Pekka Hakkarainen tarkoittaa sosiaalisilla konstruktioilla ajatusrakennelmia, jotka määrittyvät yhteiskunnallisen keskustelun ja toiminnan kautta 8. Theodore R. Sarbin ja John I. Kitsuse kertovat konstruktionistien keskittyvän siihen, miten yhteiskunnan jäsenet luovat ja käyttävät konstruktioita ja minkälaisessa vuorovaikutuksessa muut ovat näiden konstruktioiden kanssa. Konstruktionistit tulkitsevat niitä ja toisinaan ehdottavat uusia, vaihtoehtoisia konstruktioita. 9 Sosiaalinen konstruktionismi sai perintöä 1950-luvun leimaamisteoriasta, joka oli reaktio klassiselle positivistiselle poikkeavan käyttäytymisen tutkimukselle. Viimeksi mainitussa poikkeavuus selitettiin yksilöpsykologian avulla geneettisen perimän tuotteeksi siten, että rikolliset ihmistyypit ja niiden psykogeneettinen ja sosiokulttuurinen tausta esitettiin rikollisuuden aiheuttajiksi. Leimaamisteoreetikot Edwin Lemert, Kai T. Erikson ja Howard S. Becker pitivät ihmisten leimaamista kohtuuttomana ja kritisoivat positivistista paradigmaa deterministiseksi poikkeavan käyttäytymisen aiheuttajaksi. 6 Zanstra Herman. The Construction of Reality. Lectures on the Philosophy of Science, Theory of Knowledge and the Relation Between Body, Mind and Personality. Pergamon Press. Oxford Heiskala Risto. Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Gaudeamus. Helsinki S Hakkarainen Pekka. Sosiaalisten ongelmien määrittely sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S Sarbin Theodore R. & John I. Kitsuse. Constructing the Social. Sage. London S. x. 15

16 ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset Viranomaisten ja tiedotusvälineiden määrittely- ja stigmatisaatioprosessien kerrottiin vakiinnuttavan poikkeavaa käyttäytymistä yksilöitä leimaamalla. Leimaamisteoreetikot erottelivat toisistaan poikkeavan käyttäytymisen ja sille annetun yhteiskunnallisen stigman ja kysyivät, minkälaisten prosessien tuloksena yksilö leimataan poikkeavaksi ja miksi sääntöjä sovelletaan juuri häneen ja mitä tästä on seurauksena. Becker esitteli poikkeavuuden yhteiskunnan aiheuttamaksi, sillä sääntöjä tehdessään sosiaaliset ryhmät samalla loivat poikkeavuutta, joka ilmeni teon luonteen sijasta sääntöjen soveltamisen seuraamuksissa. Mutta kritiikki ymmärsi leimaamisteorian toisin: oikeistolainen kritiikki syytti leimaamisteoreetikkoja determinismistä, poikkeavuuden käsitteen hylkäämisestä ja rikollisen toiminnan hyväksymisestä. Vasemmistolainen kritiikki vastaavasti piti leimaamisteoriaa kevyenä, sillä mediaa ja viranomaisia kritisoidessaan leimaamisteoreetikot laiminlöivät hallitsevat eliitit, joiden intresseissä leimaamisinstituutiot toimivat. Vasemmistokritiikin mukaan leimaamisteoreetikot tutkivat liikaa sääntöjen toimeenpanijoita ja sivuuttivat sääntöjen laatijat. Vasemmisto paheksui sitä, että stigmatisoituihin kohdistunut sympatia ei edennyt kapitalismin systemaattiseen kritiikkiin, eikä kiinnittänyt huomiota kapitalistisen yhteiskunnan repressoiviin ja riistäviin orjuutusrakenteisiin. Leimaamisteoriasta tulikin radikaaleista juuristaan huolimatta konservatiivinen ja deterministinen oppi. 10 Sosiaalinen konstruktionismi kehittyi leimaamisteorian pohjalle luvun radikaalin yhteiskuntakritiikin valtavirrassa. Yksilön poikkeavuuden sijasta tutkimuksen keskiöön nousi kysymys kollektiivisista konstruktioista, erityisesti sosiaalisista ongelmista ja niiden julkisesta määrittelystä. Pekka Hakkaraisen mukaan se, mitä jossakin yhteiskunnassa pidetään ongelmana, on kollektiivisen yhteiskuntapoliittisen valinnan tulos 11. Konstruktionistinen lähestymistapa korostaa, että olosuhteesta tulee sosiaalinen ongelma vain, jos se määritellään ongelmaksi. Sosiaalinen ongelma syntyy, kun joukko ihmisiä pitää jotakin tilannetta epäkohtana, on siitä huolestunut ja haluaa toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Sosiaalisten ongelmien tärkein kriteeri on yleisen huolestuneisuuden aste, eivätkä kaikki vaaralliset tai uhkaavat tilanteet välttämättä nouse sosiaalisiksi ongelmiksi. 10 Gordon Marshall. Toim. The Concise Oxford Dictionary of Sociology. Oxford University Press. New York S ; Abercrombie Nicholas, Stephen Hill & Bryan S. Turner. The Penguin Dictionary of Sociology. Fourth Edition. Penguin Books. London S. 18; ks. Becker Howard S. Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. Free Press of Glencoe. New York. 1963; Lemert Edwin M. Human Deviance, Social Problems & Social Control. Prentice-Hall. Englewood Cliffs. 1967; Erikson Kai T. Wayward Puritans: A Study in the Sociology of Deviance. John Wiley. New York Hakkarainen Pekka. Sosiaalisten ongelmien määrittely sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S

17 I TEORIA JA ANALYYSI Teoriaa 1970-luvulla kehitellyt Herbert Blumer väitti, että sosiaaliset ongelmat ovat kollektiivisen määrittelyprosessin tuloksia sen sijaan, että ne olisivat olemassa riippumattomana joukkona sosiaalisia tilanteita. John I. Kitsuse ja Malcolm Spector vastaavasti kysyivät, mikä saa sosiaaliset tilanteet määrittymään ongelmiksi samalla, kun toiset tilanteet eivät määrity ongelmiksi. Spector ja Kitsuse väittivät, että sosiaalisista ongelmista ei voi saada objektiivista tietoa, sillä niitä ei voi erottaa ongelmia tulkitsevista prosesseista. Blumer, Spector ja Kitsuse rakensivat yleisen teorian kollektiivisista tiedostusprosesseista, joissa haitallisiksi uskotut olosuhteet määrittyvät sosiaalisiksi ongelmiksi. He erottivat kolme tekijää: esitetyt vaatimukset (engl. claims), niiden esittäjät (engl. claims-makers) ja esittämisen prosessit (engl. claimsmaking process). Vaatimuksissa ja niiden esittämisessä kyse on siitä, millaisena ilmiönä vaatimusten esittäjä haluaa ongelman määriteltäväksi yhteisössä ja minkälaisen konstruktion hän yleisölleen siitä tarjoaa. Pekka Hakkaraisen mukaan sosiaalisten ongelmien määrittelyssä on kysymys kamppailusta, jossa yhteiskunnalliset eturyhmät taistelevat omien vaatimustensa puolesta. Väitteitä kehitellään ammattiryhmissä ja uusinnetaan mediassa, opetuksessa, viihteessä ja tutkimuksessa. Juuri median huomio kuvattiin niukaksi resurssiksi, joka heijastelee julkisia areenoita sosiaalisten ongelmien määrittelijöinä (esimerkiksi viranomaiset, tuomioistuimet, sosiaaliset liikkeet, kirjat, tutkijayhteisö, ammattiryhmät). Subjektivistista konstruktionismia on kritisoitu sanomalla, että se on enemmän poliittisen prosessin kuvausta kuin tieteellistä teoriaa, jonka pitäisi keskittyä ongelmien objektiivisten syiden ja ratkaisumallien selvittämiseen. 12 Sosiaalisten ongelmien tutkimuksen objektivistisen ja subjektivistisen pääsuunnan taustalla on yleinen filosofinen ja tieto-opillinen realismin ja idealismin erottelu. Kun realismi uskoo ulkomaailman objektiiviseen, havainnoista riippumattomaan olemassaoloon, tieto-opillinen idealismi painottaa havaintoa ja tulkintaa. 13 Risto Heiskala on kuvannut konstruktionismin kahtiajakoa radikaaliin ja 12 Goode Erich & Nachman Ben-Yehuda. Moral Panics. The Social Construction of Deviance. Blackwell. Oxford S ; Juhila Kirsi. Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät. Tilanteisesta kulttuuriseen kontekstiin. // Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen. Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino. Tampere S. 167; Hakkarainen Pekka. Sosiaalisten ongelmien määrittely sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S ; ks. Blumer Herbert. Social Problems as Collective Behavior. // Social Problems. Vol. 18. No ; Kitsuse John I. & Malcom Spector. Toward a Sociology of Social Problems: Social Conditions, Value-Judgements, and Social Problems. // Social Problems. Vol. 20. No Hakkarainen Pekka. Sosiaalisten ongelmien määrittely sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S

18 ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset maltilliseen. Radikaali ote ei hyväksy luonnonpakkojen olemassaoloa, vaan palauttaa kaikki yhteiskunnassa esiintyvät pakot kulttuurin toimintalogiikkaan. Maltillinen suuntaus olettaa, että vaikka kaikki ihmisten tuntema todellisuus on tulkittua todellisuutta ja vaikka yhteiskuntien kulttuurisen muuntelun kirjo on suuri, tälle on löydettävissä ihmislajin biologisen olemukseen ja luonnonympäristön rakenteeseen liittyvät rajat. 14 Kun radikaalit konstruktionistit väittivät sosiaalisten ongelmien rakentuvan enemmän instituutioiden kapasiteetin kuin objektiivisten tilanteiden mukaan, sosiaalisten ongelmien tutkimuksen paradigma jakaantui kahteen koulukuntaan: tiukkaan ja kontekstuaaliseen konstruktionismiin. Tiukan suuntauksen mukaan tutkijan pitää keskittyä vain ongelmien määrittelyprosessiin ja kieltäytyä kokonaan objektiivisten tilanteiden määrittelystä. Kontekstuaalisen suuntauksen mukaan tutkijan pitää puuttua sosiaalisten olosuhteiden objektiiviseen määrittelyyn, sillä sen avulla voidaan paremmin arvioida, perustella ja kuvata sosiaalisten ongelmien määrittelyprosesseja. Kontekstuaalisessa konstruktionismissa sosiaalisia ongelmia koskeva huolestuneisuus ja ongelmien määrittely ovat sosiologisesti tärkeitä, mikä ei tarkoita, että kontekstualistit uskoisivat ongelman objektiivisen vakavuuden määrittelevän yleisön reaktiot. 15 Kontekstuaalista konstruktionismia on syytetty ontologisesta puolueellisuudesta (engl. ontological gerrymandering) eli valikoivasta objektivoinnista, jossa sosiaaliset olosuhteet ja tutkijan tieto ymmärretään objektiivisiksi, mutta olosuhteita ongelmiksi määrittelevien toimijoiden ja intressiryhmien tiedot esitetään tulkinnallisina ja vaihtelevina. Kritiikin mukaan tutkijalla itsellään näyttäisi olevan hallussaan oikea tieto asian tilasta, jota vasten hän vertaa aineistostaan esiin nousseiden tulkintojen pätevyyttä. Konstruktionismin tiukka suuntaus väittääkin, että kysymykseen ongelmien määrittelyjen ja todellisuuden vastaavuudesta on mahdotonta antaa vastausta. 16 Pekka Hakkaraisen mukaan käytännössä kontekstuaalisen suunnan empiirisessä tutkimuksessa keskitytään usein osoittamaan, miten ongelmaa koskevat vaatimukset eivät vastaa todellisia olosuhteita koskevaa objektiivista tietoa. Kontekstuaalinen konstruktionismi voi helposti luisua polemisoinniksi, 14 Heiskala Risto. Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Gaudeamus. Helsinki S Takala Jukka-Pekka. Rikollisuuden välttämättömyys ja hyödyllisyys : oudon puhetavan juurilla. // Sosiologia. No ; Best Joel. Images of Issues. Typifying Contemporary Social Problems. Walter de Gruyter. New York. 1989; Hanhinen Sari. Social Problems in Transition. Perceptions of Influential Groups in Estonia, Russia and Finland. Kikimora. Helsinki Juhila Kirsi. Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät. Tilanteisesta kulttuuriseen kontekstiin. // Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen. Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino. Tampere S

19 I TEORIA JA ANALYYSI jossa viranomaisia, tiedotusvälineitä, yksittäisiä henkilöitä tai kansanliikkeitä syytetään totuuden vääristelystä. Hakkarainen tiivistää dilemman: Ilmeisenä vaarana kontekstuaalisessa konstruktionismissa onkin, että tutkimus typistyy pelkästään osoittelemaan toimijoiden vaatimuksiin sisältyviä tilannearvioita vääristeleviksi, pimittäviksi tms. 17 Kontekstuaalisen konstruktionismin perusongelma onkin tutkijan suhde todellisuuteen. Risto Heiskalan mukaan sosiologisen tutkimuksen aiheena on erityinen yhteiskunnallinen todellisuus, sillä yhteiskunnallisen todellisuuden olemassaolo on riippuvainen inhimillisissä käytännöissä syntyvistä kulttuurisista konstruktioista 18. Sosiologia ei kiellä objektiivisten tosiasioiden olemassaoloa. Anssi Peräkylän mukaan sosiologiassa kvalitatiivisen tutkimuksen kohteita ovat ihmisten kokemukset, kulttuuriset rakenteet ja erottelut, vuorovaikutusprosessit sekä maailmassa vallitsevat tosiasiat 19. Hakkaraisen mukaan konstruktionistit ovat keskustelleet paljon siitä, mikä on sosiaalista ongelmaa koskevien objektiivisten olosuhteiden ja niitä kuvaavien tosiasiatietojen asema analyysissa 20. Konstruktionistisen paradigman mukaan ei ole mahdollista kohdata tutkimaamme todellisuutta puhtaana, vaan aina jostakin näkökulmasta merkityksellistettynä siten, että tutkija voi lähestyä tutkimiaan kohteita vain niiden symbolien ja merkitysten kautta, jotka ovat kulttuurisesti mahdollisia 21. Hakkaraisen mukaan kontekstuaalisessa konstruktionismissa tarkastelun kohteeksi otetaan ongelmaa konstruoivien väitteiden lisäksi muita asiantilaa koskevia tietoja, jolloin ongelmaa konstruoivia vaatimuksia arvioidaan suhteessa toisiin asiantilaa luonnehtiviin tietoihin. Näin voidaan paremmin ymmärtää ja selittää, miksi tiettyjä sosiaalisia ongelmia koskevia väitteitä on ryhdytty esittämään. Toisaalta tiukka konstruktionismi on kiinnostunut vain ongelmaa konstruoivista vaatimuksista, joten tutkimuksen ulkopuolelle jää kokonaan se, miten esitetyt väitteet vastaavat vallitsevia asiantiloja. Hakkaraisen mukaan tiukan suuntauksen kritiikki keskittyy kysymykseen siitä, voiko 17 Hakkarainen Pekka. Sosiaalisten ongelmien määrittely sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S Heiskala Risto. Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Gaudeamus. Helsinki S Pöntinen Seppo. Sosiologian tutkimusmenetelmiä. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S Hakkarainen Pekka. Sosiaalisten ongelmien määrittely sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S Jokinen Arja. Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin. // Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen. Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino. Tampere S

20 ITÄMAFIA Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset tiukan konstruktionismin mukaisessa tutkimuksessa tulkita väitteiden sisältöä ilman jonkinlaista tietoa tai oletuksia vallitsevista sosiaalisista olosuhteista. 22 Koulukuntajaon ohella sosiaaliselle konstruktionismille on ominaista evoluutio teoreettisiin popularisointeihin. Tällaisina pidetään paradigman kansantajuisia muotoja, jotka ovat yleistyneet osaksi mediankin kielenkäyttöä. Kriminologiassa ja poikkeavan käyttäytymisen tutkimuksessa yleisimmät popularisoinnit tunnetaan moraalipaniikkien (engl. moral panics) ja hyvän vihollisen (ruots. den goda fienden) nimillä. Moraalipaniikki viittaa triviaalien ilmiöiden aiheuttamiin pelon ja huolestuneisuuden episodeihin, joissa yleisen huolestuneisuuden intensiteetti on tavallista korkeampi ja voimakkaampi ja yhteiskunnassa vallitsee laajamittainen usko pahojen tekojen kasvuun ja tiettyjen yhteiskunnan vihollisten tahtoon vahingoittaa joitakin tai kaikkia 23. Moraalipaniikin herättäjinä ovat moraaliyrittäjät (engl. moral entrepreneurs) eli media, asiantuntijat, tutkijat ja viranomaiset. He osoittavat hyväksymätöntä tai moraalitonta toimintaa harjoittavan ryhmän tai kategorian, joka aiheuttaa haitallisia seuraamuksia yhteiskunnan intresseille, perusarvoille ja hyvinvoinnille. Pelko projisoidaan syntipukkeihin (engl. folk devils) jotka leimataan uhkaavan toiminnan alkuunpanijoiksi. Stanley Cohenille moraalipaniikki oli yhteiskunnallinen prosessi, jossa uhkaavaksi väitetty toiminta aiheutti julkisen keskustelun seurauksena lakiuudistuksia ja kriminaalipolitiikan koventamista siten, että muutokset olivat kohtuuttomia verrattuna yhteiskunnallisen reaktion aiheuttaneeseen ilmiöön 24. Moraalipaniikin aikana jokin toiminta esitetään yhteiskunnalle ja sen sosiaaliruumiin ainekselle niin haavoittavaksi, että paniikin kommentaattorit vaativat jyrkkiä askelia syntipukkien käytöksen kontrolloimiseksi, heidän rankaisemisekseen ja vahinkojen korjaamiseksi. Cohenin mukaan moraalipaniikissa merkittävä osa yhteiskuntaa reagoi aiheettomasti suhteellisen pieneen tapahtumaan tai olosuhteeseen: moraalipaniikin tyypillisiä indikaattoreita ovat korostunut huolestuneisuus, vihamielisyys, konsensus, suhteettomuus (esimerkiksi vaaralliseen ilmiöön osallistuneiden lukumäärää liioitellaan), häilyvyys ja arvaamattomuus siten, että julkinen huolestuneisuus voi nopeasti laskea. Media esittelee moraalipaniikin aiheen tyyliteltynä ja yliraportoi Co- 22 Hakkarainen Pekka. Sosiaalisten ongelmien määrittely sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. // Ismo Kantola, Keijo Koskinen & Pekka Räsänen. Toim. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere S Termin moraalipaniikit esitteli Stanley Cohen 1960-lukulaisen teinikulttuurin herättämää yleistä huolestuneisuutta käsitelleessä tutkimuksessaan Folk Devils & Moral Panics (1971). Moraalipaniikki-termiä käytti ensi kerran Cohenin kollega Jock Young vuonna 1971 julkaistussa esseessään huumeidenkäytön herättämästä moraalipaniikista. 24 Cohenin tulkintaa esittelevä Heikki Ylikankaan aliokirjoitus Moraalinen paniikki tarhaiskuista (Helsingin Sanomat ) on esimerkki sosiaalisen konstruktionismin popularisoinnista. 20

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen PEKKA UOTILA Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen ACTA WASAENSIA NO 236 KIELITIEDE 42 SOVELTAVA KIELITIEDE UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Jukka-Pekka Puro Mediatutkimus

Lisätiedot

Jengit sotajalalla. Syksyn 1978 jengikeskustelun nuorisokuva. Valtteri Antti Olavi Härmälä

Jengit sotajalalla. Syksyn 1978 jengikeskustelun nuorisokuva. Valtteri Antti Olavi Härmälä Jengit sotajalalla Syksyn 1978 jengikeskustelun nuorisokuva Valtteri Antti Olavi Härmälä Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Talous- ja sosiaalihistoria Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2012

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä

Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä Susipolitiikka eri toimijaryhmien tarinoissa Outi Ratamäki Joensuun yliopisto, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan oppiaineryhmä Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä artikkelissa tarkastelen sutta

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Politiikan ja talouden tutkimuksen

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA

VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA Sosiaalisen median käsiteanalyysia Jussi-Pekka Erkkola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma syksy 2009 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto !"#$%&"'$()"'*+,*%-+)

Lisätiedot

Yrittäjät ja internet

Yrittäjät ja internet Yrittäjät ja internet Tutkimus yrittäjien internet-asenteista Janne MaTikainen Yrittäjät ja internet Tutkimus yrittäjien internet-asenteista Janne Matikainen Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Väitöskirjan tekijän tieteenteoriaa, metodologiaa, tutkimusmenetelmiä ja atk-keinoja

Väitöskirjan tekijän tieteenteoriaa, metodologiaa, tutkimusmenetelmiä ja atk-keinoja 23.9.2006 Seppo Raiski (Tämä on vielä osin työn alla!! Muokattu C-I:ssä 23.9.2006 versiosta 9.9.2004. Toivon palautetta. Jos siteeraat, pyydän siteeraamaan kirjoittajan intentioita) Väitöskirjan tekijän

Lisätiedot

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä Paula Mäki Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto syksy 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa ARI SALMINEN VENLA MÄNTYSALO Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 182 Vaasan yliopisto University of Vaasa PL 700

Lisätiedot

Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta

Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta Tampereen yliopisto Tiedotusopin laitos Liina Puustinen Janne Seppänen Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta Luottavatko lehtien lukijat uutiskuviin? Mihin piirtyvät hyväksyttävän kuvankäsittelyn

Lisätiedot

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista Jussi Semi 138570 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Maantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu 2002 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Anneli Anttonen Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Aluksi Maavertailut kuuluvat tänä päivänä jokaisen sanomalehden rutiiniuutisiin. Milloin verrataan ruokakorin hintaa eri maissa,

Lisätiedot

Janus vai Miinus? Pääkirjoitus

Janus vai Miinus? Pääkirjoitus Janus vai Miinus? Pääkirjoitus Janus on palannut Suomen kiertueeltaan ensimmäiseen kotiyliopistoonsa Jyväskylään. Januksen ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1992 päätoimittajanaan Risto Eräsaari ja toimitussihteerinä

Lisätiedot

SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ

SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ Kandidaatintutkielma Kadetti Lauri Hämeen-Anttila Kadettikurssi 98 Maasotalinja maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Anja Tulenheimo-Takki Rikoksentorjunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja

Anja Tulenheimo-Takki Rikoksentorjunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja ESIPUHE Tämä tutkimus liittyy valtioneuvoston periaatepäätöksenään helmikuussa 1996 hyväksymään talousrikosten torjuntaohjelmaan. Sen yhteydessä varattiin määräraha tutkimuksen tekemiseksi talousrikollisuuden

Lisätiedot

Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA

Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA SISÄLLYS Sivu I ESIPUHE iv II TIIVISTELMÄ vi III ABSTRACT vii 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN SOTILAALLINEN VIITEKEHYS, NELJÄNNEN SUKUPOLVEN SOTA

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Graafinen ohjeisto 2 2009 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Graafinen ohjeisto Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja/Editor Yliopistolehtori (mvs.) Diakonian yliopettaja, vieraileva

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 B Sisällys 1. Johdanto 1.1 Tarina British Airwaysin organisaatiokulttuurin muutoksesta 1.2 Kirjan tarkoitus 2. Mitä organisaatiokulttuuri on?

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä LTA 3/04 P. 294 324 MARJO SILTAOJA Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä ABSTRAKTI Yritysetiikkaan liitettävissä kysymyksissä keskustelua

Lisätiedot