PowerTurva -vakuutus. Yhteistyössä A-Vakuutuksen kanssa. Tuoteseloste kuljetuskalustolle, linja-autoille ja työkoneille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PowerTurva -vakuutus. Yhteistyössä A-Vakuutuksen kanssa. Tuoteseloste kuljetuskalustolle, linja-autoille ja työkoneille"

Transkriptio

1 PowerTurva -vak Yhteistyössä A-Vakuutuksen kanssa Tuoteseloste kuljetuskalustolle, linja-autoille ja työkoneille

2 POWERTURVA TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN Tässä tuoteselosteessa kerrotaan keskeisin sisältö ja olennaiset rajoitukset PowerTurvaan kuuluvasta liikenneja auto- tai työkoneuksesta sekä auto- ja työkoneuksiin liitettävistä lisäturvista. PowerTurvan myöntää A-Vak Oy. PowerTurvan saa Nordea Rahoituksen kautta hankittaviin uusiin ja käytettyihin kuorma-autoihin, raskaisiin perävaunuihin, pakettiautoihin, linja-autoihin ja työkoneisiin, joihin on myönnetty Nordea Rahoitus Oy:n rahoitus. Vakmaksut maksat kuukausittain rahoitusmaksuerien yhteydessä Nordea Rahoitus Oy:lle. PowerTurva on kattava, ilman bonusoikeutta oleva liikenne-, auto- ja työkonekonevakpaketti. Ajoneuvoilla PowerTurva sisältää liikenne-, vaunuvahinko-, varkaus-, ilkivalta-, palo-, hirvi- ja oikeusturvaukset sekä erikseen valittavana lisäosana keskeytysvakturvan ja linja-autoilla lasiuksen. Hinauspalveluvak sisältyy alle 15 vuotta vanhoihin kuorma-autoihin ja linja-autoihin. Työkoneilla PowerTurva sisältää vaunuvahinko-, ilkivalta-, varkaus- ja palouksen sekä liikennevakvelvollisilla työkoneilla liikenneuksen. Liikennevakvelvollisuudesta vapautetuilla työkoneilla ja mahdollisilla muilla rekisteröimättömillä ajoneuvoilla turvatasoon ei sisälly liikennevakta. PowerTurva on voimassa kaikkialla Euroopassa. PowerTurvassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia A-Vakuutuksen liikenne-, auto- ja työkonevakehtoja sekä A-Vakuutuksen yleisiä sopimusehtoja. PowerTurvaan sisältyvän autouksen osalta noudatetaan A-Vakuutuksen autouksen ehdoissa ja tuoteselosteessa sitä, mitä on kerrottu Isokaskosta. Liikenne-, auto- ja työkoneuksen tuoteselosteet saat Nordea Rahoitus Oy:lta rahoitussopimuksen vahvistamisen yhteydessä ja vakehdot saat postitse kotiisi vakkirjan mukana. Yksityiskohtaiset tiedot liikenneuksen laajuudesta ja osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista ovat liikennevaklaissa ja -asetuksessa, vaksopimuslaissa ja A-Vakuutuksen liikennevakehdoissa. Auto- ja työkoneuksen osalta yksityiskohtaiset tiedot saat A-Vakuutuksen autovakehdoista, työkonevakehdoista sekä A-Vakuutuksen yleisistä sopimusehdoista. Sinun on erittäin tärkeätä tutustua tämän tuoteselosteen sisältöön ja vakehtoihin, koska vakehtojen perusteella ratkaistaan vahinkojen korvaaminen. POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 1

3 POWERTURVA / AJONEUVOT... 4 SISÄL SÄLTÖ...4 KOHD HDE...4 TURVATASO JA OMA MAVASTUUT...4 Vak... 4 Omavastuuvaihtoehdot... 4 Lisäturvaukset... 4 AUTOVAK KSEN VAK UUTUSTURV STURVAT...4 Vaunuvahinkovak... 4 Hirvivahinkovak... 4 Ilkivaltavak... 4 Palovak... 4 Varkausvak... 5 Autopalveluvak (vain pakettiautoilla)... 5 Oikeusturvavak... 5 Moottoriajoneuvon vastuuvak ulkomailla... 5 Osamaksu-, leasing- ja autokiinnitysvak... 5 Hinauspalveluvak (kuorma- ja linja-autoilla)... 5 Keskeytysvak... 6 Lasivak (vain linja-autoilla)... 6 POWERTURVA / TYÖKONEET... 6 SISÄL SÄLTÖ TÖ...6 KOHD HDE...6 TURVATASO SO JA OMA MAVASTUUT...7 Vak... 7 Omavastuuvaihtoehdot... 7 TYÖKONE NEVAK KSEN VAK UUTUSTURV STURVAT... 7 Vaunuvahinkovak... 7 Ilkivaltavak... 7 Palovak... 7 Varkausvak... 7 Osamaksu-, leasing- ja autokiinnitysvak... 7 Keskeytysvak... 7 VSTEN TARKOITUS... 8 LIIKENNE KENNEVAK KSEN TARK ARKOITU TUS...8 LIIKENNE KENNEVAK UUTUS S ON N PAK AKOLLINEN... 8 Koska moottoriajoneuvo on liikenteessä... 8 AUTOVAK KSEN TARK ARKOITU TUS...8 TYÖKONE NEVAK KSEN TARK ARKOITU TUS...8 VSMAKSU... 8 VOIMASSAOLOAIKA... 8 POWERTURV WERTURVAN ALKAM AMINEN...8 POWERTURV WERTURVAN VOIMA MASS SSAOLOAI AIKA...8 SOPIMU MUSE SEHT HTOJEN MUUTTAM AMINEN... 8 POWERTURV WERTURVAN PÄÄTTYMINEN...8 PowerTurvan päättymisen jälkeen vakturva jatkuu edelleen... 9 VKSEN UUTUKSENOTTAJAN AN OIKE KEUS IRTISAN ANOA A POWERTURV WERTURVA...9 VOIMASSAOLOALUE... 9 LIIKENNE KENNEVAK KSEN VOIMA MASS SSAOLOAL ALUE...9 Ota yhteys Nordea Rahoitukseen ja A-Vakuutukseen ennen matkaa ulkomaille... 9 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 2

4 AUTOVAK KSEN VOIMA MASS SSAOLOAL ALUE TYÖKONE NEVAK KSEN VOIMA MASS SSAOLOAL ALUE UE BONUS JA SEISONTA-AIKA KORVAUKSET LIIKENNE KENNEVAK UUTUSTURV STURVAN LAA AAJUU JUUS JA KORV RVAUKSET Henkilövahinkoina korvataan Korvausten yhteensovitus Omaisuusvahinkoina korvataan Syyttömän ajoneuvon korjauskustannukset ja lunastus Seisonta-ajan korvaus Muut omaisuusvahingot AUTOVAK UUTUSTURV STURVAN KORV RVAUKSET OMAL MALLE AJO JONE NEUV UVOLLES ESI Korvauksen laajuus Korjaus Lunastus käyvästä arvosta Korvauksen suoritustapa TYÖKONE NEVAK UUTUSTURV STURVAN KORV RVAUKSET OMAL MALLE TYÖK YÖKONEEL NEELLES ESI Korvauksen laajuus Korjaus Käypä arvo Lunastus käyvästä arvosta RAJOITUKSET LIIKENNE KENNEVAK UUTUSTURV STURVAN AN TÄRKEIMMÄT RAJO JOITUKSET AUTOVAK UUTUSTURV STURVAN AN TÄRKEIMMÄT RAJO JOITUKSET TYÖKONE NEVAK KSEN TÄRKEIMMÄT RAJO JOITUKSET AUTO- O- JA TYÖK YÖKONE NEVAK KSEN RAJO JOITUKSET Tahallaan tai alkoholin vaikutuksen alaisena aiheutettuja vahinkoja ei korvata Samastaminen TOIMINTAOHJEET VAHINGON SATTUESSA HÄTÄPAL ALVEL VELU OHJEITA A VAH AHINK NKOPAI AIKAL ALLA A VAH AHINGON N SATUT TUTTU TUA Vahingon jälkeen KORV RVAUKSEN HAKUOPAS Omaisuusvahingot Henkilövahingot TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ AUTOVAK KSEN TURVAL ALLISUU SUUSMÄÄRÄYKSET SMÄÄRÄYKSET (SUOJEL JELUOHJEET) TYÖKONE NEVAK KSEN TURVAL ALLISUU SUUSMÄÄRÄYKSET SMÄÄRÄYKSET (SUOJEL JELUOHJEET) SAMMUTTIMET MET Työskentelyolosuhteet otetaan huomioon Metsässä ja suolla työskentely Tietyömaat, rakennustyömaat ja soranottopaikat Sammuttimien tarkastukset OLOSUHTEI SUHTEIDEN EN MUUTOS TUTUSTU VAK UUTUSE SEHT HTOIHIN VAHINK NKOREK REKISTER STERI HENKILÖT LÖTIET ETOJEN KÄSITTEL TELY POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 3

5 POWERTURVA / AJONEUVOT Sisältö Ajoneuvojen PowerTurva sisältää liikenne-, vaunuvahinko-, varkaus-, ilkivalta-, palo-, hirvi- ja oikeusturvaukset sekä erikseen valittavana lisäosana keskeytysuksen ja linjaautoilla lasiuksen. PowerTurva sisältää Hinauspalveluuksen alle 15 vuotta vanhoilla kuorma- ja linja-autoilla sekä autopalveluuksen alle 15 vuotta vanhoilla pakettiautoilla. PowerTurvaan ajoneuvojen osalta sovelletaan A-Vakuutuksen Isokaskon ja liikenneuksen kulloinkin voimassa olevia vakehtoja. Kuorma-autoilla ja raskailla perävaunuilla PowerTurva sisältää aina ko. ajoneuvossa olevat kiinteästi asennetut varusteet ja lisälaitteet sekä ajoneuvon mahdolliset erilaiset rakenteet. Asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa ko. ajoneuvoon hankkimistaan tai vaihtamistaan varusteista ja lisälaitteista, vaan PowerTurva sisältää ne aina. Kohde PowerTurvan kohteena ovat Nordean rahoittamat, investointirahoituksella (osamaksusopimus) tai leasingrahoituksella (vuokraus) myydyt, uudet ja käytetyt kuorma-autot (ml. myös kuorma-auton alustalle rakennetut ns. erikoisautot kuten nostokoriauto, betonipumppuauto, porausauto, hinausauto, pelastusauto), ns. raskaat perävaunut (varsinainen perävaunu, puoliperä-, keskiakseli-, säiliöperävaunut ja ns. dollyapuvaunut), linja- ja pakettiautot. Nordea Rahoituksen rahoittama ajoneuvo on rekisteröity koko rahoitusajan Nordea Rahoituksen omistukseen. Turvataso ja omavastuut Vak Liikennevak Vaunuvahinkovak Hirvivahinkovak Ilkivaltavak Palovak Varkausvak Autopalveluvak pakettiautoilla *) Oikeusturvavak Moottoriajoneuvon vastuuvak ulkomailla Osamaksu-, leasing- ja autokiinnitysvak Omavastuuvaihtoehdot ei omavastuuta 500 euroa/ pakettiautot euroa/ kuorma- ja linja-autot ja perävaunut 200 euroa 200 euroa 200 euroa 200 euroa ei omavastuuta 15 % kuluista, väh. 200 euroa 100 euroa perusuksen mukainen Hinauspalveluvak *)) 350 euroa ulkomaan vahingoissa *) Autopalveluvak vain enintään 15 vuotta vanhoille pakettiautoille ja vak päättyy ajoneuvon ollessa 15 vuotta vanha *)) Hinauspalveluvak vain enintään 15 vuotta vanhoille kuorma- ja linja-autoille ja vak päättyy ajoneuvon ollessa 15 vuotta vanha Lisätur urva vavak uutuks ukset et: - keskeytysvak päiväkorvaus 180 euroa tai 360 euroa omavastuuaika 1 päivä - pakettiautoilla päiväkorvaus 180 euroa - lasivak (vain linja-autoilla) 400 euroa Autouksen vakturvat Vaun unuvahink uvahinkovak Vaunuvahinkouksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä esim. toiseen ajoneuvoon tai törmäyksestä puuhun, tieltä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai muusta ettua ajoneuvoa sen ulkopuolelta äkillisesti vahingoittavasta syystä. Vakuutuksesta korvataan kuorma- ja erikoisautoille kuormaus- ja kuorman purkamistilanteessa lavalle, rungolle sekä nosto- ja purkulaitteistolle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Vaunuvahinkouksesta ei korvata vahinkoa, joka syntyy ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistustai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä tai kilpailutoiminnasta. Vaunuvahinkovak ei myöskään korvaa esim. moottoririkkoa, ruostumisvaurioita tai kuorman liikkeellelähtöä äkkijarrutustilanteessa tai mutkassa. Hir irvivahink vivahinkovak Hirvivahinkouksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Sen sijaan törmäystä koiraan, hevoseen tai muuhun eläimeen ei korvata hirvivahinkouksesta, kuten ei myöskään törmäystä esim. puuhun, jos hirveä joudutaan väistämään. Nämä vahingot korvataan vaunuvahinkouksesta. Ilkival lkivaltavak Ilkivaltauksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta uksen kohteelle aiheutunut vahinko. Siten esim. ohikulkijan avaimellaan tahallaan tekemä naarmu auton kylkeen korvataan ilkivaltauksesta. Vakuutuksesta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa eikä vahinkoa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä. Niinpä toisen ajoneuvon parkkipaikalla aiheuttamaa lommoa ei korvata ilkivaltauksesta. Pal alovak Palouksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipäässeestä tulesta tai uksen kohteen sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta. Kuitenkaan ei korvata generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen aiheutunutta vahinkoa. Esim. käynnistinmoottorin tai muun sähkömoottorin liian pitkästä käymisestä 4 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 4

6 aiheutunutta ylikuumenemisvauriota ei korvata palouksesta eikä mistään muustakaan autoukseen kuuluvasta osasta. Vark arkausvak s Varkausvak antaa turvan lukitun ajoneuvon varkauden, luvattoman käyttöönoton tai niiden yrityksen varalle. Lukitsemattoman ajoneuvon anastusta ei varkausuksesta korvata. Hyväksytty murtohälytin voi poistaa omavastuun eräistä Suomessa tapahtuvista varkausvahingoista. Varkausuksen omavastuuta ei vähennetä, kun ajoneuvon sisällä olevaan omaisuuteen kohdistuu Suomessa varkausvahinko, jos ajoneuvoon on ollut asennettuna ja toimintakuntoon kytkettynä Vakyhtiöiden autokorjaustoimikunnan (VAT) hyväksymä murtohälytin, esimerkiksi sähköinen tai mekaaninen ajonestolaite ei tällöin poista omavastuuta. Hyväksytyistä hälyttimistä saa tiedon A-Vakuutuksen konttoreista. Ilkivaltavahingoissa omavastuu vähennetään. Aut utopalv alveluvak lu s (vain pak aket ettiaut utoill illa) a) Autopalveluuksesta korvataan eräitä matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kuten hinauskustannukset lähimpään korjaamoon, jos ajoneuvoon on tullut sellainen vika, ettei matkaa enää voida sillä jatkaa. Muita matkan keskeytymisestä aiheutuneita välttämättömiä ylimääräisiä kuluja, kuten matkan jatkamista muulla kulkuneuvolla tai yöpymiskuluja korvataan enintään 200 euroa. Autopalveluuksesta ei korvata esim. vahinkoa, joka aiheutuu polttoaineen loppumisesta, rengasvauriosta, avaimen katkeamisesta tai jäämisestä sisälle ajoneuvoon tai siitä, ettei ajoneuvoa ilmastollisen olosuhteen vuoksi saada käynnistetyksi. Jos ajoneuvo ei käynnisty kotipihalla tai työpaikan pysäköintipaikalla, ei autopalveluuksesta makseta korvausta. Oik ikeust stur urva vavak Vak korvaa vakkirjassa mainitun ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Esimerkiksi uksesta korvataan kuljettajan asianajajan palkkio, jos virallinen syyttäjä vaatii kuljettajalle rangaistusta käräjäoikeudessa liikenteen vaarantamisesta väistämisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta. Oikeusturvauksesta ei korvata etun maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavak ei korvaa: elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyviä asioita jos kyse on liikennelupa-asiasta tai liikenteen luvattomasta harjoittamisesta jos syyte koskee rattijuopumusta, huumaantuneena ajamista, liikennepakoa tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle, jos syyte koskee törkeää liikenteen vaarantamista, ylinopeuteen perustuvaa liikenteen vaarantamista tai liikennerikkomusta, jos kyse on ajokortitta ajamista koskevasta asiasta. Moot oottori riaj ajoneuv uvon vast stuuvak uu ulkomaill ailla Vak korvaa moottoriajoneuvon liikenteessä käyttämisestä ulkomailla toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, josta ajoneuvon kuljettaja on korvausvastuussa. Vakuutuksesta ei korvata niitä vahinkoja, jotka korvataan lakisääteisestä tapaturmauksesta tai asianomaiseen maahan laajennetusta suomalaisesta liikenneuksesta. Vakuutuksesta ei korvata ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan hallussa tai käsiteltävänä olevalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Osam amaks aksu-, leasin sing- ja aut utokiinni kiinnitysvak s Tästä uksesta korvataan ajoneuvon vahingoittumisesta myyjälle, vuokralleantajalle, panttioikeuden tai autokiinnityksen haltijalle aiheutunut vahinko vakehdoissa mainituin rajoituksin, jos vahinkoa ei korvata muusta uksesta. Hin inauspalv alveluvak lu (kuorma- ja linja-a a-aut utoill illa) Hinauspalveluvak on lähinnä raskaiden moottoriajoneuvojen maksullinen lisäturvavak, jonka tarkoituksena on antaa turvaa moottoriajoneuvon rikkoutumisen tai vaurioitumisen takia tehtävän hinauksen sekä ehdoissa mainittujen muiden kulujen varalta. Vakuutuksen kohteena on vakkirjalla mainittu moot-toriajoneuvo sekä siihen vahinkohetkellä kytketty perävaunu. Vak on voimassa kaikkialla Euroopassa. Hinauspalveluuksesta korvataan eräitä matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kuten ajokelvottoman moottoriajoneuvon hinaaminen lähimpään korjaamoon, jos ajoneuvoon on tullut sellainen vika tai vaurio, ettei matkaa enää voida sillä jatkaa. Hinauspalveluuksesta korvataan myös mm. tielle juuttuneen moottoriajoneuvon hinauskuluja. Hinauspalveluuksen maksimikorvaus ajoneuvon osalta on euroa, johon voi sisältyä perävaunun kustannuksia enintään 500 euroa. Ajoneuvon kuljettajalle korvataan, mikäli ajoneuvo rikkoutuu tai anastetaan, matkan keskeytymisen johdosta aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja yöpymiskustannuksia vahingon sattues-sa Suomessa enintään 200 euroa ja vahingon sattuessa muualla kuin Suomessa enintään 1000 euroa. Hinauspalveluuksesta ei korvata esim. vahinkoa, joka aiheutuu polttoaineen loppumisesta, rengasvauriosta, avainten katoamisesta, katkeamisesta tai niiden jäämisestä lukittuun autoon. Hinauspalveluuksesta ei myöskään korvata mm. matkustajan kustannuksia, ajoneuvossa ja/tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purkaus- tai kuljetuskustannuksia, ansionmenetystä, toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita kustannuksia tai mm. niitä kustannuksia, kuten yöpymis- tai matkakuluja, jotka olisivat aiheutuneet ilman vaktapahtumaakin. Suomessa sattuneissa vahingoissa ei ole omavastuuta. Ulkomailla tapahtuneissa vahingoissa kaikkien korvattavien kustannusten määrästä vähennetään 350 euron omavastuu. 5 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 5

7 Korvauksesta vähennetään arvonlisävero niissä tapauksissa, joissa etulla on vähennysoikeus omassa verotuksessaan. Hinauslaskut on osoitettava arvonlisäverovelvolliselle uksenottajalle. A-Vak maksaa korvauksen siihen oikeutetulle ja lähettää suorituksesta kirjallisen erittelyn korvauksen saajalle ja uksenottajalle. Kesk skeyt ytysvak s Lisämaksusta PowerTurvaan voidaan liittää keskeytysvak, josta korvataan perusuksista korvattavien vaunu-vahinko-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkaustapahtumien johdosta menetetyt käyttöpäivät edellyttäen, että myös esinevahingosta suoritetaan tai suoritettaisiin omavastuuosuuden ylittävältä osalta korvaus tai ajoneuvo on ollut anastettuna. Korvausta ei suoriteta esim. puutteellisesti suoritetun työn uudelleenkorjausajalta eikä valtakunnallisesta työtaistelusta. Vaurioituneesta, mutta kuitenkin ajokelpoisesta ajoneuvosta ei suoriteta korvausta pelkästä korjaamolla seisomisesta, vaan jos tarvittavan varaosan odotus pidentäisi korjausaikaa, on ajoneuvo korjattava väliaikaisesti. Muutoinkin on pidettävä huolta siitä, että korjaustyö suoritetaan joutuisasti. Lasivak si s (vain linja-a a-aut utoill illa) a) Lisämaksusta linja-autoille PowerTurvaan voidaan liittää lasivak, josta korvataan ajoneuvon ikkunalasiin suoranaisesti kohdistuneesta iskusta lasille aiheutunut vahinko, jonka johdosta lasi liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen on uusittava. Tyypillinen lasiuksesta korvattava vahinko syntyy vastaantulevan ajoneuvon pyörästä singon-neesta kivestä. Lasiuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut yhteentörmäyksestä, tieltä suistumisesta tai ajoneuvon kaatumisesta. Korvausta ei myöskään suoriteta lämpötilaeroista tai kuoppaisella tiellä ajamisesta syntyneestä lasin halkeamisesta. Jos vaurioitunut lasi uusimisen sijasta korjataan, korvaus suoritetaan omavastuuosuutta vähentämättä. POWERTURVA / TYÖKONEET Sisältö PowerTurva sisältää työkoneiden osalta vaunuvahinko-, ilkivalta-, varkaus- ja palouksen sekä liikennevakvelvollisilla työkoneilla liikenneuksen. PowerTurvaan työkoneiden osalta sovelletaan A-Vakuutuksen työkonevakehtoja ja liikenneuksen kulloinkin voimassa olevia vakehtoja. on rekisteröity koko rahoitusajan Nordea Rahoituksen omistukseen. Asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa ko. työkoneeseen hankkimistaan tai vaihtamistaan lisälaitteista, vaan PowerTurva sisältää ne aina. PowerTurvaan kohteena olevat työkoneet on luetteloitu ohessa (luettelo ei ole täydellinen vaan esimerkin omainen): Maarakennuskoneet: - kuormaajat (pyörä- ja telakuormaajat) - liukuohjattavat pienkuormaajat (bobcat) - telapuskutraktorit - kaivukoneet (pyörä- ja tela-alustaiset) - traktorikaivurit (kaivurikuormaajat) - tiehöylät - traktoridumpperit - poravaunut (tela- ja pyöräalustaiset, hydrauliset vaunut) - tienkunnostusjyrät (täryjyrät, sorkkajyrät) - kaatopaikkajyrät (sorkkajyrä) - raskaat maansiirtoautot (työkone) - maansiirtotraktorit - asfalttikoneet Metsäkoneet: - hakkuukoneet (monitoimikone, harvesteri) - metsätraktorit (ajokone) Nosturit: - ajoneuvonosturi - autonosturit - mobilenosturit - torninosturit Henkilönostimet: - henkilönostimet - saksilavat - kuukulkijat - haarukkanosturit - trukit - kurottajat, kurottajakuormaajat Kiinteistöhoitokoneet, maataloustraktorit, ja -koneet sekä muut koneet: - lakaisukoneet - päältäohjattavat ruohonleikkurit (ruohonleikkuukoneet)- maataloustraktorit - kiinteistötraktorit - puutarhatraktorit - teollisuustraktorit - taajamakoneet (erikoistraktorit kunnossapitotyössä) - vetomestarit - leikkuupuimuri - lumiaura- ja linko - maataloudessa käytettävät perävaunut (traktorin perävaunut) Muiden työkoneiden osalta tamisesta sovitaan erikseen. Kohde PowerTurvan kohteena ovat Nordean rahoittamat, investointirahoituksella (osamaksusopimus) tai leasingrahoituksella (vuokraus) myydyt, uudet ja käytetyt moottorityökoneet. Nordea Rahoituksen rahoittama rekisteröintivelvollinen työkone 6 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 6

8 Turvataso ja omavastuut Vak Omavastuuvaihtoehdot Liikennevak ei omavastuuta (liikennevak ei sisälly koneille, joita ei saa liikennetaa) Vaunuvahinkovak ja euroa/ palovak maanrakennus- ja metsäkoneet euroa/ nosturit 500 euroa/ muut, kuten henkilönostimet, kiinteistönhoitokoneet, maataloustraktorit ja - koneet sekä muut koneet Ilkivaltavak 500 euroa Varkausvak 500 euroa Osamaksu-, leasing- ja perusuksen autokiinnitysvak mukainen Lisäturvavak: Keskeytysvak päiväkorvaus 180 euroa tai 360 euroa omavastuuaika 1 päivä Työkoneilla ulkomailla sattuneissa vahingoissa omavastuu on kolminkertainen, vähintään 10 % vahingon määrästä. Työkoneuksen vakturvat Vaun unuvahink uvahinkovak Vaunuvahinkouksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä esim. toiseen ajoneuvoon tai törmäyksestä puuhun, tieltä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai muusta ettua ajoneuvoa sen ulkopuolelta äkillisesti vahingoittavasta syystä. Vaunuvahinkouksesta ei korvata vahinkoa, joka syntyy ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistustai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä tai kilpailutoiminnasta. Vaunuvahinkovak ei myöskään korvaa esim. moottoririkkoa, ruostumisvaurioita tai kuorman liikkeellelähtöä äkkijarrutustilanteessa tai mutkassa. Esimerkiksi, jos pyöräkuormaaja suorittaa kaltevan penkereen tasausta. Äkkiä penger sortuu aiheuttaen kuormaajan kaatumisen. Kuormaajan vauriot korvataan vaunuvahinkouksesta. Vaunuvahinkouksesta korvataan myös vahinko, joka on aiheutunut ulkoapäin uksen kohdetta kuormattaessa tai muilla kulkuneuvoila kuljetettaessa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata jäihin tai suohon vajoamisesta tai työkoneen kuormasta aiheutunutta vahinkoa. Ilkival lkivaltavak Ilkivaltauksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta uksen kohteelle aiheutunut vahinko. Siten esim. ohikulkijan avaimellaan tahallaan tekemä naarmu auton kylkeen korvataan ilkivaltauksesta. Vakuutuksesta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa eikä vahinkoa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä. Niinpä toisen ajoneuvon parkkipaikalla aiheuttamaa lommoa ei korvata ilkivaltauksesta. Esimerkiksi, jos työmaalla olevan kaivinkoneen kaikki ikkunalasit havaitaan rikotuiksi yön aikana. Vahingot korvataan ilkivaltauksesta. Vakuutuksesta ei korvata toisella ajoneuvolla, laitteella tai työkoneella aiheutettua vahinkoa eikä sellaista vahinkoa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä. Pal alovak Palouksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipäässeestä tulesta tai uksen kohteen sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta. Kuitenkaan ei korvata generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen aiheutunutta vahinkoa. Esim. käynnistinmoottorin tai muun sähkömoottorin liian pitkästä käymisestä aiheutunutta ylikuumenemisvauriota ei korvata palouksesta eikä mistään muustakaan työkoneukseen kuuluvasta osasta. Vark arkausvak s Varkausvak antaa turvan lukitun ajoneuvon varkauden, luvattoman käyttöönoton tai niiden yrityksen varalle. Lukitsemattoman ajoneuvon anastusta ei varkausuksesta korvata. Hyväksytty murtohälytin voi poistaa omavastuun eräistä Suomessa tapahtuvista varkausvahingoista - tutustukaa vakehtoihin. Esimerkiksi, jos lukittuun monitoimikoneeseen päästään sisään rikkomalla koneen kaikki ikkunat ja siitä anastetaan kiinteästi koneeseen asennettu tietokonepääte. Samalla varas sotkee koko koneen spraymaalilla sisältä ja ulkoa. Varkausuksesta korvataan tietokonepääte ja yksi ikkuna. Koneen sotkemista ei korvata varkausuksesta vaan ilkivaltauksesta, mikäli sellainen on koneelle otettu. Jos hakkuukone olisi jäänyt lukitsematta, varkausuksesta ei suoritettaisi lainkaan korvausta. Osam amaks aksu-, -, leasin sing- g- ja aut utokiinni kiinnitysvak s Tästä uksesta korvataan ajoneuvon vahingoittumisesta myyjälle, vuokralleantajalle, panttioikeuden tai autokiinnityksen haltijalle aiheutunut vahinko vakehdoissa mainituin rajoituksin, jos vahinkoa ei korvata muusta uksesta. Kesk skeyt ytysvak s Lisämaksusta PowerTurvaan voidaan liittää keskeytysvak, josta korvataan työkonetta kohdanneen korvattavan vahingon seurauksena menetetyt käyttöpäivät edellyttäen, että esinevahingosta suoritettava korvaus ylittää omavastuun. Päiväkorvauksen suuruus sovitaan vakta tehtäessä. Korvattavien päivien määrällä on ylärajat ja uksenottajalla vakkirjaan merkitty 1 päivän omavastuuaika. 7 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 7

9 VSTEN TARKOITUS Liikenneuksen tarkoitus Liikenneuksen korvauspiiriin kuuluvat sekä henkilö- että omaisuusvahingot. Liikenneuksen perusteella korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneet ajoneuvossa olleiden henkilövahingot sekä ulkopuolisten henkilö- ja omaisuusvahingot. Mikäli moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon, ei vahinkoa korvata ensiksi mainitun ajoneuvon liikenneuksesta, jollei vahinko ole aiheutunut sen omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta, liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista taikka ajoneuvon puutteellisesta kun-nosta. Liikennevak ei kata etulle moottoriajoneuvolle itselleen eikä siinä olleille tavaroille tai kuormalle aiheutuneita vahinkoja. Matkustajalle korvataan kuitenkin yllä tai mukana olleiden vaatteiden ja henkilökohtaisten käyttöesineiden vahingoittuminen. Korvaukset suoritetaan liikennevaklain ja sen nojalla annettujen ohjeiden mukaisesti. Omassa ajoneuvossa kuljetettavalle tavaralle tai kuormalle aiheutuvan vahingon varalle on mahdollista ottaa esim. koti-, matka- tai kuljetusvak. Liikennevak on pakollinen Liikennevak on pakollinen kaikille liikenteeseen käytettäville moottoriajoneuvoille. Ajoneuvoa ei voida rekisteröidä ilman liikennevakta. Moottoriajoneuvo on kiskoitta kulkemaan tarkoitettu konevoimainen kulkuväline tai työkone. Moottoriajoneuvona pidetään myös kulkuneuvoa, joka on rakennettu liikkumaan vain toiseen moottoriajoneuvoon tai työkoneeseen kytkettynä. Liikennevakasetuksessa on erikseen todettu ne kulkuvälineet ja työkoneet, joita ei tarvitse liikennetaa. Tällaisten ajoneuvojen käyttöön liittyvän vahingonkorvausvelvollisuuden varalta on mahdollista ottaa vastuuvak. Kosk ska moot oottori riaj ajoneuv uvo on liikenteessä sä Liikennevaklakia ei ole rajoitettu koskemaan ainoastaan tieliikennelain tarkoittamaa liikennettä, vaan lain soveltamisala on tätä laajempi. Moottoriajoneuvo on liikennevaklain tarkoittamassa liikenteessä myös silloin, kun sitä käytetään esim. yksityisellä tiellä, piha-alueella tai jäällä. Moottoriajoneuvolla on tällöin oltava liikennevak. Autouksen tarkoitus Vakuutuksen päätarkoituksena on antaa turvaa oman ajoneuvon vaurioitumisen varalle. Kun ajoneuvolle PowerTurvaan sisältyvä lakisääteinen liikennevak korvaa henkilövahinkoja ja ulkopuolisille aiheutuneita omaisuusvahinkoja, korvaa PowerTurvaan sisältyvä autovak oman ajoneuvon korjauskustannukset tai ajoneuvon tuhoutumisen. Autouksen eri osista korvataan myös eräitä muita kuin suoranaisia esinevahinkoja, esim. autopalveluuksesta hinauskustannuksia ja oikeusturvauksesta asianajokuluja. Työkoneuksen tarkoitus Työkoneuksen tarkoituksena on turvata työkone sitä uhkaavien tavallisimpien, konetta vaurioittavien vahinkojen varalta. PowerTurvaan sisältyvä työkonevak korvaa oman ajoneuvon korjauskustannukset tai ajoneuvon tuhoutumisen. VSMAKSU PowerTurvan vakmaksu peritään kuukausittain rahoitusmaksuerien yhteydessä ja vakmaksu maksetaan Nordea Rahoitukselle. Kunkin rahoitussopimuksen vakmaksu määräytyy sopimuksen tekohetken maksuhinnaston mukaisesti ja maksu pysyy samana kalenterivuoden loppuun saakka. PowerTurvan vakmaksuja voidaan tarkistaa vuosittain ja uudet vakmaksut tulevat voimaan aina kalenterivuoden alusta (1.1.) lukien voimassaoleviin PowerTurviin. VOIMASSAOLOAIKA PowerTurvan alkaminen PowerTurvan voimassaolo on sidottu Nordea Rahoituksen ja asiakkaan väliseen rahoitussopimukseen. PowerTurva alkaa Nordea Rahoituksessa tehtävän rahoituspäätöksen vahvistamisen yhteydessä suoritetun sopimuksen ja ajoneuvon rekisteröinnin mukaisesti. PowerTurvan voimassaoloaika PowerTurva voi olla voimassa ajoneuvon ja työkoneen ostopäivästä alkaen enintään rahoitusajan loppuun saakka. Sopimusehtojen muuttaminen A-Vakuutuksella on oikeus muuttaa vakehtoja ja muita sopimusehtoja vakehdoissa määritellyllä perusteilla. Jos A-Vak tekee vaksopimukseen muutoksia, A-Vak lähettää vakkirjan yhteydessä uksenottajalle ilmoituksen siitä, miten ehdot muuttuvat. Muutos tulee voimaan sen vakkauden alusta lukien (kalenterivuoden alusta), joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. PowerTurvan päättyminen Rahoitussopimuksen päättyessä päättyy myös PowerTurva. Kuitenkin lakisääteinen liikennevak jatkuu normaalisti, ellei uksenottaja irtisano sitä. 8 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 8

10 PowerT rtur urvan päättymis ymisen jälkeen t stur urva jatk tkuu edell lleen Vakturva jatkuu PowerTurvan päättymisen jälkeenkin maksujen muuttuessa normaalin tariffin mukaiseksi. A-Vak lähettää uksenottajalle tiedon PowerTurvan päättymisestä ennen päättymisajankohtaa. Samalla A-Vak lähettää uksenottajalle tarjouksen uusista liikenne-, auto- ja työkoneuksista, joiden turvataso on sama kuin ennenkin. Osamaksu- ja leasingvakta ei luonnollisesti ole enää mukana. Uusiin uksiin noudatetaan normaaleja kulloinkin voimassa olevia vakmaksutaulustoja. Lisäksi mahdolliset bonukset otetaan normaalisti käyttöön. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa PowerTurva PowerTurvaan kuuluvan liikenneuksen irtisanominen kuten myös PowerTurvaan kuuluvan auto- ja työkoneuksen vakturvan muuttaminen tai irtisanominen on sovittava Nordea Rahoituksen kanssa. Muutoin liikenneuksen osalta uksenottajalla on oikeus irtisanoa vak normaalisti seuraavalla tavalla: Vakuutuksenottaja voi irtisanoa liikenneuksen siirtyväksi toiseen vakyhtiöön vakkauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanominen raukeaa, ellei ajoneuvorekisteriin ole seitsemän päivän kuluessa uksen päättymisestä toimitettu todistusta uuden uksen ottamisesta. Myös auto- ja työkoneuksen osalta uksenottaja voi muutoin normaalisti muuttaa vakturvaansa tai irtisanoa uksen milloin tahansa vakkauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Voimassaoloalue PowerTurva on voimassa kaikkialla Euroopassa. Suomessa normaalisti ja voimassaolosta ulkomailla on omat määräyksensä erikseen kohdissa liikenneuksen voimassaoloalue, autouksen voimassaoloalue ja työkoneuksen voimassaolo. PowerTurva ei ole voimassa kuitenkaan ulkomailla ellei asiasta ole erikseen sovittu Nordea Rahoituksen kanssa. Liikenneuksen voimassaoloalue Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevak on voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Liikenneuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suomessa aiheutunut henkilö- ja omaisuusvahinko sen mukaan kuin liikennevaklaissa säädetään. Suomessa liikenneetun moottoriajoneuvon muussa ETAvaltiossa aiheuttama liikennevahinko korvataan tässä maassa voimassa olevien liikennevahingon korvaamista koskevien lakien mukaisesti tai Suomen liikennevaklain mukaisesti, jos sen vakturva on parempi. Korvaus määräytyy siis vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan. Vahingonkärsinyt voi valita Suomen liikennevaklain mukaisen korvaustason niiden korvauslajien osalta, jotka tulevat korvattaviksi vahinkomaan järjestelmän puitteissa, mikäli hän katsoo Suomen korvaustason itselleen edullisemmaksi. Edullisimman korvaustason valinta tapahtuu vertailulla kokonaiskorvaus-tasojen välillä, ei yksittäisten korvauslajien välillä. Liikenneuksesta korvataan myös vahinko, joka on sattunut ETA-valtioihin kuulumattomalla läpikuljettavalla alueella välittömällä matkalla ETA-valtiosta toiseen ETA-valtioon, milloin liikennevahinkoon osallisena on toisessa ETA-valtiossa pysyvän kotipaikan omaava ajoneuvo. Vihreän kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa liikennevak on voimassa vastuuuksena A-Vakuutuksen antaman vihreän kortin (Green Card) perusteella tai ilman vihreää korttia silloin, kun sellainen ei ole välttämätön. Näissä valtioissa sattuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan. Huomattavaa on, että suomalaisella kuljettajalla on yksittäisissä vahingoissa tai ollessaan vaikka syyllinen osapuoli yhteenajotilanteissa oikeus aina saada Suomen liikennevakjärjestelmän mukainen korvaus henkilövahingoistaan omasta liikenneuksestaan, jos vahinko on sattunut jossakin ETA-valtiossa. Ota a yhteys s Nordea a Rah ahoituks ukseen n ja A-Vak akuut uutuks ukseen n enn nnen n matk tkaa a ulkomaill aille Entisen Neuvostoliiton maissa tarvitaan paikallinen liikennevak. Euroopan maista Venäjä ei kuulu vihreän kortin sopimusmaihin. Tästä johtuen suomalainen liikennevak ei ole miltään osin siellä voimassa. Venäjälle mentäessä on syytä ottaa erikseen paikallinen liikennevak. Sama koskee myös muita entisen Neuvostoliiton alueen maita lukuun ottamatta Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Ukrainaa, joiden liikennevaklain korvauspiiri on kuitenkin niin suppea, että lisävakturvan tarve kannattaa selvittää ennen matkalle lähtöä. Käytettäessä moottoriajoneuvoa ulkomailla ja erityisesti ETAmaiden ulkopuolella on syytä selvittää tamisvelvollisuus, vakturvan laajuus ja korvauksien mahdolliset enimmäismäärät sekä harkittava lisävakturvan hankkimista henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun välttämiseksi. Ota yhteyttä A-Vakuutukseen, josta saat neuvoja matkaasi varten ja pystyt samalla selvittämään mahdollisten lisävakten tarpeen. Entisen Neuvostoliiton alueen maihin mentäessä on hyvä ottaa kuljettajalle ja matkustajille matkustaja- tai tapaturmavak, koska heille sattuvia henkilövahinkoja ei korvata paikallisesta liikenneuksesta. Meiltä saat myös Vihreän kortin, joka on todistus liikenneuksesi voimassaolosta. Vihreän kortin sisältämän vieraskielisen tieto- ja ohjeaineiston vuoksi, on sen hankkiminen ennen matkaa suotavaa kaikille Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuville automatkoille. 9 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 9

11 Autouksen voimassaoloalue Autovak on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa (ns. vihreän kortin maat), paitsi oikeusturvavak joka on voimassa vain Suomessa, Norjassa Ruotsissa ja Tanskassa sekä näiden maiden välisessä kuljetuksessa. Työkoneuksen voimassaoloalue Työkonevak on voimassa Euroopassa. Työkoneilla ulkomailla sattuneissa vahingoissa omavastuu on kolminkertainen, vähintään 10 % vahingon määrästä. BONUS JA SEISONTA- AIKA PowerTurva on ilman bonusoikeutta oleva vakpaketti, johon ei noudateta bonusmääräyksiä. Vakmaksu ei siis nouse korvattavien vahinkojen johdosta eikä vastaavasti laske vahingottomien vakkausien perusteella. Bonukset säilyvät kuitenkin tällä hetkellä voimassa olevien bonusmääräysten mukaan viisi vuotta. PowerTurvan päättyessä ovat bonukset siis otettavissa käyttöön sen jälkeen jatkuviin normaaleihin uksiin. PowerTurvaan ei myöskään noudateta seisonta-aikaa, joten uksenottajalle ei myönnetä vakmaksun palautusta seisonta-ajalta. KORVAUKSET Liikennevakturvan laajuus ja korvaukset Liikenneuksen korvauspiiriin kuuluvat sekä henkilö- että omaisuusvahingot. Liikennevahingon korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvauslain (412/74) 5 luvun 2-5 :ien ja 7 luvun 3 :n säännöksiä. Henkilövahink nkilövahinkoin ina a korva vataan an Liikenneuksen henkilövahinkoina korvataan sairaan-hoitokulut, vahingon aiheuttamat muut kulut, tulon ja elatuksen vähentyminen, kipu ja särky, vika ja pysyvä haitta sekä pysyvä kosmeettinen haitta. Sairaanhoitokulut korvataan ns. yleissairaalataksojen tason mukaisesti. Tämän lisäksi vahingonkärsinyt saattaa olla oikeutettu liikenneuksen hoitotukeen, vaatelisään ja kuntoutukseen. Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kustannukset korvataan kohtuulliseen määrään. Korva vaust sten yhteensovi vitus Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta liikennevakkorvaus yhteensovitetaan muiden lakisääteisten korvausten kanssa. Omaisuusvahinkoina korvataan Syyttömän tömän ajoneuv uvon korj rjausk skust stann annuks ukset ja lunast stus: Moottoriajoneuvon vaurioitumisesta on sen omistajalla oikeus saada korvauksena korjauskustannukset. Mikäli moottoriajoneuvoa ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata, maksetaan ajoneuvon käypää arvoa vastaava korvaus, jolloin vaurioitunut ajoneuvo on luovutettava korvauksen maksajalle. Seis isonta-aj a-ajan an korva vaus: Seisonta-ajan korvaus maksetaan syyttömän moottoriajoneuvon korjausajalta joko liikennevahinkolautakunnan vahvistaman ohjekorvauksen mukaan tai todellisen menetyksen perusteella. Korvausta voi saada myös auton vuokrauskustannuksista 94 %, mikäli ajoneuvoa tarvitaan työssä tai työmatkoilla. Muut omais aisuu uusvahin svahingot ot: Muiden kuin moottoriajoneuvoihin kohdistuneiden omaisuusvahinkojen kohdalla korvataan korjauskustannukset tai tuhoutuneen esineen käypä arvo. Autovakturvan korvaukset omalle ajoneuvollesi Korva vauks uksen n laaj ajuu uus Autouksesta korvataan vaktapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ajokelvottomaksi vaurioituneen ajoneuvon hinauskustannukset lähimpään korjaamoon. Autouksesta ei korvata arvonalentumista, korjauksen yhteydessä tehtyjä muutos- tai parannustöitä, vahinkoon liittymätöntä pesua eikä polttoainetta. Korj rjaus Autouksesta korvataan ajoneuvon kohtuulliset korjauskulut. Korjauskulut eivät ole kohtuulliset, jos ajoneuvon arvo vaurioituneena yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ylittää ajoneuvolla ennen vahinkoa olleen käyvän arvon. Korjaukseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta viivästytä korjausta. A-Vak ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon. Jos korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, joiden johdosta ajoneuvon kunnon voidaan katsoa olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja alennetaan korvausta vastaavasti. Lun unast stus s käyvästä arvost sta Jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi kolmasosaa käyvästä arvosta, A-Vakuutuksella on oikeus lunastaa uksen kohde käyvästä arvosta. Korva vauks uksen suori ritust stapa A-Vak täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan omavastuun vähentäen joko 10 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 10

12 maksamalla korjauskustannukset tositteiden mukaan, maksamalla kohtuullisia korjauskustannuksia vastaavan määrän rahana, maksamalla uksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana, lunastamalla uksen kohteen edellä kerrotussa tapauksessa uusarvosta, ja muutoin käyvästä arvosta, tai hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen ajoneuvon tai sen osan. Jos korvaus maksetaan arvonlisäverovelvolliselle etulle, korvauksesta vähennetään vero niissä tapauksissa, joissa etulla on vähennysoikeus omassa verotuksessaan. Työkonevakturvan korvaukset omalle työkoneellesi Korva vauks uksen laaj ajuu uus Vakuutuksesta korvataan ensisijaisesti vaktapahtumasta aiheutunut esinevahinko. Sen lisäksi Työkoneuksesta korvataan vahingoittuneen työkoneen tielle nostamisesta aiheutuneet kustannukset. Samoin korvataan Suomessa aiheutuneet kustannukset vahingoittuneen työkoneen kuljettamisesta lähimpään korjaamoon. Työkoneuksesta ei suoriteta korvausta arvonalentumisesta, korjauksen yhteydessä tehdyistä muutos- tai parannustöistä, vahinkoon liittymättömästä pesusta tai muusta käsittelystä, polttoaineesta, ylityökorotuksista eikä lentorahdista. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei työkonetta ole voitu vahingon johdosta käyttää, ellei sitä korvata erillisen keskeytysuksen perusteella. Korj rjaus Vaurioituneen työkoneen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia, käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä. A-Vak ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon. Jos uksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, joiden johdosta työkoneen kunnon näiltä osin voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja alennetaan korvausta vastaavasti. Jos uksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä on sillä välittömästi ennen vaktapahtumaa ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus. Käypä arvo Suoranaisessa esinevahingossa A-Vakuutuksen korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on Työkonevakehdoissa tarkemmin määritellyiltä osin vakkohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa työkoneesta tai sen lisälaitteesta vatuutuksenottajan hallussa yleisesti olisi ollut saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon työkoneen tai muun uksen kohteen päivän markkinahinnat, yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Lun unast stus s käyvästä arvost sta Jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi kolmasosaa käyvästä arvosta, A-Vakuutuksella on oikeus lunastaa uksen kohde käyvästä arvosta. RAJOITUKSET Liikennevakturvan tärkeimmät rajoitukset Vahinkoa ei korvata liikenneuksesta, ellei vahinko johdu moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Moottoriajoneuvoa ei käytetä liikennevaklaissa tarkoitettuun liikenteeseen kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen, kun se on säilytettävänä tai korjattavana autovajassa tai korjaamossa tai muussa liikenneväylistä erillään olevassa paikassa, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin. Vahinkoa ei myöskään korvata liikenneuksen perusteella, mikäli vahinko on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä; kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä sen kohteena olevaan omaisuuteen tai tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon; liikenneväylällä valvonnatta olleeseen muuhun eläimeen kuin poroon, ellei ajoneuvon omistaja, kuljettaja tai matkustaja ole tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa; tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen taikka ajoneuvon omistajan haltijan tai kuljettajan muuhunkaan omaisuuteen lukuun ottamatta matkustajan yllä tai mukana olleisiin pukimiin tai muihin henkilökohtaisiin käyttöesineisiin kohdistuneita vahinkoja. Omaisuuteen kohdistuneesta yhdestä liikennevahingosta tai välittömästi toinen toiseensa liittyvästä useammasta liikennevahingosta yhteensä suoritetaan korvausta enintään euroa kutakin vastuussa olevaa liikennevakta kohden. Liikenneuksesta ei korvata moottoriajoneuvon arvonalennusta. Liikenneuksesta ei korvata vähäistä kipua ja särkyä. 11 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 11

13 Vahingonkärsineen oma menettely voi aiheuttaa liikenneuksesta suoritettavan korvauksen alentamisen tai epäämisen. Tällaisia perusteita ovat esim. rattijuopumus, matkustaminen rattijuopon kuljettamassa ajoneuvossa tai se, että ajoneuvo on otettu luvattomasti käyttöön. Autovakturvan tärkeimmät rajoitukset Autouksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella, ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä, kuormasta tai ajoneuvossa olleesta ihmisestä tai eläimestä, ellei vahinko ole perusuksista korvattavien tapahtumien välitön seuraus, ajoneuvon tai sen osan liian kovasta rasituksesta taikka ylikuormituksesta, osallistuttaessa kilpailuun tai nopean ajon harjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella, renkaalle sen räjähtämisestä, sodasta, kapinasta, ammuksesta, miinasta tai muusta senkaltaisesta syystä tai jos ajoneuvo on otettu takavarikkoon tai muusta syystä viranomaisen haltuun, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta, ydinvastuulaissa tarkoitetusta ydinvahingosta. Työkoneuksen tärkeimmät rajoitukset työkoneen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa takuun tai muulla perusteella puutteellisesta ilman, öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta moottorille tai sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle vedestä, jos laitetta kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella vajoamisesta jäihin tai suohon muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävillä talviteillä työkoneen kuormasta, ylikuormaamisesta tai liiasta rasittamisesta sodasta, kapinasta, ammuksesta, miinasta tai muusta sen kaltaisesta syystä tai jos työkone tai laite on otettu takavarikkoon tai muusta syystä otettu viranomaisen haltuun pakkasesta, sateesta ruosteesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta ydinvastuulaissa tarkoitetusta ydinvahingosta. Auto- ja työkoneuksen rajoitukset Tah ahall allaan an tai alkoholin lin vaikut utuks uksen alais aisena aiheut utet ettuj uja vahinkoja a ei i korva vata Korvausta voidaan vähentää tai evätä kokonaan, jos ettu tai häneen samastettu henkilö aiheuttaa vaktapahtuman tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai törkeällä liikenteen vaarantamisella, nautittuaan alkoholia, muuta huumaavaa ainetta tai molempia niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on huonontunut, käyttäessään uksen kohdetta rikolliseen tarkoitukseen. Samast stamin aminen Suojeluohjeen noudattamisen, vaktapahtuman aiheuttamisen ja vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden osalta ettuun samastetaan se, joka etun suostumuksella on vastuussa etusta ajoneuvosta, joka omistaa etun omaisuuden yhdessä etun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan, joka asuu etun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää ettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan. Vakuutettuun samastetaan myös se, jonka tehtävänä uksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta TOIMINTAOHJEET VAHINGON SATTUESSA Hätäpalvelu Hätäpalvelu päivystää ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden. Hätäpalvelun puhelinnumero on Soittamalla hätänumeroon saat apua ja neuvoja kaikentyyppisissä vahinkotilanteissa. On tärkeää toimia oikein hätätilanteessa, sillä siten vahinkoa voidaan usein rajoittaa ja estää lisävahinkoja syntymästä. Ohjeita vahinkopaikalla vahingon satuttua Estä lisävahingot muun liikenteen varoittaminen - vie varoituskolmiot huolehdi liikenteen ohjauksesta poista liikennettä vaarantavat esteet tieltä, mutta säilytä mahdollisuuksien mukaan tapahtumajäljet kutsu palokunta, jos on sattunut öljyvahinko tai jos se muuten on tarpeellista. Auta loukkaantuneita selvitä ketä ensimmäiseksi anna ensiapua huolehdi loukkaantuneet hoitoon Onnettomuuden selvittely merkitse muistiin toisten osallisten yhteystiedot sekä ajoneuvojen rekisterinumerot merkitse muistiin todistajien nimet ja yhteystiedot laadi piirros ja ota valokuvia (jos mahdollista) huolehdi ajoneuvosi ja muu omaisuutesi turvalliseen säilytyspaikkaan. Kutsu poliisi paikalle, jos joku on kuollut tai vaikeasti loukkaantunut omaisuutta on vahingoittunut, eikä paikalla ole ketään, joka voi ottaa vastaan vahingoittunutta omaisuutta koskevia tietoja tai selvityksiä kyseessä on hirvivahinko 12 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 12

14 kyseessä on palo-, varkaus- tai ilkivaltavahinko syyllisyydestä on epäselvyyttä epäillään, että alkoholilla tai muulla huumaavalla aineella on osuutta onnettomuuteen liikenteenohjaus sitä vaatii On tärkeää muistaa, että vahingon korvaaminen uksesta ratkeaa vasta kirjallisen vahinkoilmoituksen ja mahdollisten muiden kirjallisten lisäselvitysten avulla vakyhtiön korvauskäsittelyssä. Kaikista työtilauksista (vahinkopaikan siivous, hinaus, korjaus yms.) vastaa työn tilaaja siihen asti, kunnes vakyhtiö korvausperusteen ratkettua sitoutuu korvausta maksamaan. Korvauksen oikea määrä määritetään vahinkotarkastuksen perusteella. Vahin ahingon n jälkeen sovi ajoneuvosi vahinkotarkastuksesta toimita ajokelvoton ajoneuvosi lähimpään korjaamoon toimita vahinkoilmoitus ja muut tarvittavat asiakirjat (esimerkiksi esitutkintapöytäkirja) vakyhtiöön. Korvauksen hakuopas Omais aisuu uusvahin svahingot ot Moottoriajoneuvolle aiheutuneista vahingoista voit hakea korvausta vahinkoon syyllisen moottoriajoneuvon liikennevakyhtiöltä. Vahingon määrän selvittää tällöin vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakyhtiön vahinkotarkastaja. Jos liikennevahingon syyllisyyskysymys on epäselvä ja asian käsittely pitkittyy poliisin esitutkinnan tai oikeuskäsittelyn vuoksi, voit kääntyä A-Vakuutuksen puoleen. A-Vakuutuksen vahinkotarkastajat tarkastavat ajoneuvon silloin, kun liikenneuksesta korvattavan vahingon aiheuttajan vak on A-Vakuutuksessa tai haet korvausta omasta A-Vakuutuksessa olevasta auto- tai työkoneuksestasi. Mikäli liikennevahingon aiheuttanut moottoriajoneuvo on ollut liikennetamaton tai ulkomaalainen, tulee korvausta hakea Liikennevakkeskukselta. Kun ajoneuvosi on liikennevahingon seurauksena hinattu korjaamolle, sovi korjaamon kanssa vahingon tarkastamisesta. Tarkastuksessa selvitetään ajoneuvon vahinkojen suuruus. Korvauspäätös voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun vahinkoilmoitus sekä muut tarvittavat selvitykset on toimitettu vakyhtiöön ja vahinkotarkastus on tehty. Korjaustyön tilaajana korjaamolta on aina vahingon kärsinyt itse. Vakyhtiö ei tilaa korjaustyötä tai ole muutenkaan sopimussuhteessa korjaamoon. Henkilövahin nkilövahingot Henkilövahingon tapahduttua sinulla voi olla oikeus saada korvausta useasta uksesta. Voit saada korvausta esimerkiksi lakisääteisestä tapaturmauksesta, pakollisesta liikenneuksesta, vastuuuksesta tai vapaaehtoisesta matkauksesta, yksityistapaturmauksesta tai sairaskuluuksesta. Korvauskäsittelyä vasten tarvitsemme: tapaturmailmoituksen/vahinkoilmoituksen E-lääkärinlausunnon, hoitokulutositteet alkuperäisinä sekä lääkekuluista reseptin ja alkuperäisen kuitin poliisin esitutkintapöytäkirjan vakavissa tapauksissa ja muissakin aina, kun esitutkinta on suoritettu kuolemantapauksissa ruumiinavauspöytäkirjan ja kuolintodistuksen. A-Vak pyytää muut käsittelyn vaatimat lisäselvitykset aina tapauskohtaisesti. Liikennevahingoissa vahinkoilmoituksen allekirjoittavat sekä kuljettaja että uksenottaja. Täytä erillinen korvaushakemuslomake. Todistajien henkilö- ja yhteystiedot ovat usein tarpeen syyllisyyskysymyksen tai muun vastuuperusteen selvittämistä varten. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Autouksen turvallisuusmääräykset (suojeluohjeet) Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla viranomaisen myöntämä asianomaista ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus tai ikään perustuva oikeus ajoneuvon kuljettamiseen. Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä. Ajoneuvon tulee olla sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa kunnossa. Vahingon estämiseksi on pidettävä hyvää huolta ajoneuvon säilymisestä ja suojelemisesta: ajoneuvoa ei saa jättää lukitsematta eikä virta-avainta jättää ajoneuvoon poistuttaessa sen luota, uksen kohdetta ei saa jättää pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Jos ajoneuvo joudutaan jättämään paikkaan, jossa se on alttiina normaalia suuremmalle vahingonvaaralle, on siirtämistoimenpiteisiin heti ryhdyttävä, ettua omaisuutta, sen avaimia tai säilytyssuojan avaimia ei saa luovuttaa tuntemattoman henkilön haltuun, kuljetettavaksi tai muutenkaan käytettäväksi. Hyväksytty ja toimintakunnossa oleva murtohälytin poistaa omavastuun myös autouksesta auton sisätiloihin kohdistuneessa varkausvahingossa. Autoon jätetty irtaimisto houkuttelee varkaita helpon saaliin muodossa. Älä koskaan jätä autoon hetkeksikään arvoesineitä, rahaa, matkapuhelimia, muita elektronisia tai optisia laitteita, ääni- tai kuvatallenteita. Niitä vak ei korvaa autoon kohdistuneessa varkausvahingossa. 13 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 13

15 Vahingon estämiseksi ei ajoneuvon eikä sen säilytyssuojan avaimia saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää avainten olevan. Tilassa, johon muillakin kuin uksenottajalla tai hänen perheenjäsenellään tai työntekijällään on avaimet, ajoneuvo on pidettävä lukittuna. Ns. yhteistalli ei ole oikea paikka esim. toisen rengaskerran säilyttämiseen. Palavia nesteitä ei saa säilyttää autotallissa tai autokatoksessa eikä siellä saa käyttää avotulta eikä tupakoida. Ajoneuvon koneiston, polttoainesäiliön tai muun osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta. Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmittämiseen tai ajoneuvon lämmitykseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan CE-merkinnällä varustettua laitetta, jonka valmistaja tai maahantuoja on kirjallisesti ilmoittanut soveltuvan ajoneuvokäyttöön. Sisätilan lämmitin on sijoitettava paloturvalliseen paikkaan, esimerkiksi jalkatilaan, riittävälle etäisyydelle verhoilusta, istuimista ja muista syttyvistä materiaaleista. Peitteen asettaminen konepellin ja moottorin väliseen tilaan on kielletty. Korjattaessa ajoneuvoa hitsaamalla, leikkaamalla tai hiomalla verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava ja puhdistettava riittävän laajalta alueelta sekä järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartiointi, myös jälkivartiointi, ja alkusammutuskalusto. Tällaisen ns. tulityön suorittajalla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) antama tulityökortti. Poikkeus tästä turvallisuusmääräyksestä on mainittu vakehdoissa. Jos uksenottaja tai häneen samastettu laiminlyö noudattaa turvallisuusmääräyksiä, voi siitä seurata korvauksen väheneminen tai epääminen. Työkoneuksen turvallisuusmääräykset (suojeluohjeet) Näiden ehtojen mukaisia ja A-Vakuutuksen muutoin kirjallisesti antamia turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai epääminen. Työkoneen ja sen lisälaitteiden tulee olla niitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa kunnossa. Vahingon estämiseksi on pidettävä hyvää huolta koneen suojelemisesta ja avaimien säilymisestä. Työkoneen säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen eikä siellä saa pitää avotulta eikä tupakoida. Säilytyssuojaan nähden on noudatettava viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita sekä palavista nesteistä annettujen asetusten määräyksiä. Työkoneen koneiston, polttoainesäiliön tai muun osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta. Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmittämiseen tulee käyttää työkoneen vakiovarusteita tai hyväksyttyä laitetta. Muulla laitteella tai muulla tavoin tapahtuvasta työkoneen tai sen osan lämmittämisestä on ehdoissa tarkemmat määräykset. Peitteen asettaminen konepellin ja moottorin väliseen tilaan ei ole sallittua. Hyväksyttyjä laitteita ovat verkkovirralla toimivista laitteista Sähkötarkastuskeskuksen ajoneuvokäyttöön hyväksymät laitteet sekä nestekaasukäyttöisistä laitteista Teknillisen tarkastuskeskuksen ajoneuvokäyttöön hyväksymät nestekaasun käyttölaitteet ja -laitteistot. Korjattaessa työkonetta hitsaamalla, leikkaamalla tai hiomalla syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta sekä järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartiointi, myös jälkivartiointi, ja alkusammutuskalusto. Korjaustyön suorittajalla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) antama tulityökortti. Sammut uttim imet Yli kolme tonnia painava työkone on varustettava kahdella pakkasen kestävällä AB III -luokan kemiallisella sammuttimella. Jos tässä kohdassa mainittu turvallisuusmääräys laiminlyödään, uksenottajalla on jokaisessa vaktapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähintään perusomavastuun suuruinen omavastuu. Työsk yöskentelyolosuh uhteet et otet etaan an huomi mioo oon Työkoneita käytetään monenlaisissa ympäristöissä ja paikoissa. Orgaanisen eli eloperäisen pölyn kertyminen koneen rakenteisiin aiheuttaa paloriskin merkittävän kasvamisen konetyypistä riippumatta. Met etsäs sässä sä ja suoll lla a työsk yöskentely Varsinaisissa metsätyökoneissa kaksi sammutinta kuuluu yleensä jo koneen perusvarustukseen. Metsässä, metsäautotietyömailla, suolla tai ojituksessa työskenneltäessä syntyy orgaanista pölyä, joka kerääntyy koneen rakenteisiin. Tällaisissa a paikoissa a työskenneltäessä sä työkoneessa a tulee olla a kak- si AB III I -luokan sammut ammutin inta. Tämä koskee myös muita koneita kuin varsinaisia metsätyökoneita. Tiet etyöm yömaat,, rak akenn nnust styöm yömaat t ja soran anot ottopaik aikat Kadunrakennustyömaat, tietyömaat, talonrakennustyömaat taajamissa, soranottopaikat sekä tavaraterminaalit ja varikot ovat tavallisesti paikkoja, joissa orgaanisen pölyn muodostuminen on vähäistä. Näissä paikoissa myös yleensä samanaikaisesti työskentelee useita työkoneita, taikka riittä-vän ensisammutuskaluston saatavuus on muuten varmistettu. Tällaisissa a olosuhteis eissa a työskenneltäessä sä riittää, että koneessa a on yksi, toimi oimiva a AB III I -luokan sammut ammutin. in. Sammut uttimi imien n tark arkast stuks ukset et Sammuttimet tulee tarkistaa ainakin kerran vuodessa. Jos työkoneen moottoria lämmitetään sellaisella hyväksytyllä lämmittimellä, jossa ei ole liekinvartijaa, lämmitystä on valvottava jatkuvasti. Jos tässä kohdassa mainittu turvallisuusmääräys laiminlyödään, uksenottajalla on jokaisessa vaktapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähintään perusomavastuun suuruinen omavastuu. Jos työkonetta lämmitetään liekillä, avotulella tai hiilloksella taikka muulla kuin hyväksytyllä lämmittimellä, lämmittämistä on jatkuvasti sen välittömässä läheisyydessä vartioitava. Jos työkonetta lämmitetään edellä mainitulla tavalla, uksenottajalla on jokaisessa vaktapahtumassa 50 %:n, kuitenkin vähintään perusomavastuun suuruinen omavastuu. Jos tässä kohdassa edellytetty vartiointi laiminlyödään, korvausta ei lainkaan suoriteta. 14 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 14

16 Jos työkonetta käytetään turvesuolla, metsässä tai muualla erityisen palovaarallisissa olosuhteissa, on koneen puhtaudesta pidettävä erityistä huolta. Tarvittaessa koneen palovaaralliset osat on puhdistettava useita kertoja päivässä. Jos tässä kohdassa mainittu turvallisuusmääräys laiminlyödään, uksenottajalla on jokaisessa vaktapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähintään perusomavastuun suuruinen omavastuu. Olosuhteiden muutos Jos vaksopimusta päätettäessä ilmoitetuissa tai vakkirjaan merkityissä olosuhteissa on tapahtunut vahingonvaaraa olennaisesti lisäävä muutos, uksenottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä A-Vakuutukselle. Tutustu vakehtoihin Tässä tuoteselosteessa on kerrottu pääpiirteissään liikenne-, auto- ja työkoneuksen sisältö. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät vakehdoista, vakkirjasta ja sen liitteistä sekä A-Vakuutuksen yleisistä sopimusehdoista. Vahinkorekisteri Vakyhtiöillä on yhteinen vahinkouksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. Henkilötietojen käsittely A-Vak käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilö-tietolain ja vaklainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojenkäsittelyssä. A-Vakuutuksessa käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua toimipaikoissamme ja Internetissä osoitteessa 15 POWERTURVA_2004_tanjakorjaus.pmd 15

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Yritysajoneuvovakuutukset

Yritysajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2008 alkaen. Yritysajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysasiakkaiden ajoneuvojen liikenne- ja autovakuutusten sisällöstä ja olennaisista

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

Omalla autolla ulkomaille. - hyvä tietää vahingon varalta

Omalla autolla ulkomaille. - hyvä tietää vahingon varalta Omalla autolla ulkomaille - hyvä tietää vahingon varalta Missä vakuutukset ovat voimassa? Liikennevakuutus Suomalainen liikennevakuutus on voimassa pääsääntöisesti kaikissa Euroopan maissa. Lisäksi se

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen.

Sisällysluettelo. Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen. AUTOVAKUUTUS Tuoteseloste Sisällysluettelo Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen. Autovakuutus... 3 Autovakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet Vuokrausehdot 1. Sopijaosapuolet Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Kuopionpakut.fi (Digimainostoimisto Makee) Rantaraitti 11-13 a 3, 70820 Kuopio, Y-tunnus: 2730267-4 (jäljempänä Vuokraamo)

Lisätiedot

Fenniakaskon vakuutusehdot

Fenniakaskon vakuutusehdot Fenniakaskon vakuutusehdot Voimassa 12.9.2013 alkaen SISÄLLYS 1. FENNIAKASKON SISÄLTÖ... 3 2. VOIMASSAOLOALUE... 4 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET... 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo,

Lisätiedot

Sopimusehdot Atoy Road Service

Sopimusehdot Atoy Road Service Sopimusehdot Atoy Road Service Tuotekohtaiset sopimusehdot Palveluun sovelletaan yleisten sopimusehtojen lisäksi alla esitettyjä palvelukohtaisia ehtoja. Yleiset ehdot Tilaukseen sovelletaan yleisten sopimusehtojen

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Työkonevakuutus. sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08. 21.1 Vaaran lisääntyminen...6 21.2 Vahingonvaaran vähentyminen...

Työkonevakuutus. sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08. 21.1 Vaaran lisääntyminen...6 21.2 Vahingonvaaran vähentyminen... Työkonevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08 sisällysluettelo 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 11 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 12 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 13 VOIMASSAOLOALUE...2 14 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT...2

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.6.2012 alkaen O71.124_Toyota_vakuutuksen_tuoteseloste.indd 1 11.2.2013 12.04 Sisältö 1.

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 1.1.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa

Lisätiedot

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa KUORMA-AUTO AUTO VUOKRATTAVANA MAN 14.224 LLC Täysilmajousinen Kantavuus 6400 kg Takalaitanostin 2 m / 2000 kg Kuormatilan lämmitin Kuormatila 7,5 x 2,5 x 2,5 m (46 m 3 ) Viikko Vuorokausi Vuorokausi Viikko

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4 Korvattavat

Lisätiedot

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti. VUOKRAUSEHDOT Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan matkailuauton rek:no XVC-545 luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut auton vuokranantajalle.

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset yksityisasiakkaille

Ajoneuvovakuutukset yksityisasiakkaille Ajoneuvovakuutukset yksityisasiakkaille Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot, moottoripyörät Tuoteseloste 1.1.2007 1 Ajoneuvovakuutukset yksityisasiakkaille Sisällysluettelo Liikennevakuutus...3

Lisätiedot

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus 1) Liikennevakuutus 2) Fenniakasko Tuote esite voimassa 1.11.2010 alkaen Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus Sisältö Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus...3 Liikennevakutus on lakisääteinen...3

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUS Vakuutusehdot 31 H

AUTOVAKUUTUS Vakuutusehdot 31 H AUTOVAKUUTUS Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE f 4.16 Voimassa alkaen.

TUOTESELOSTE f 4.16 Voimassa alkaen. Rahoituskasko TUOTESELOSTE 460110f 4.16 Voimassa 1.1.2016 alkaen. Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj ja vakuutukset OP Vakuutus Oy. Rahoituskasko sisältää rahoituksen sekä liikenne- ja autovakuutuksen,

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot

Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

VAKUUTUKSET AJONEUVOLLESI

VAKUUTUKSET AJONEUVOLLESI Autoturvan autovakuutusehdot 1.1.2014 VAKUUTUKSET AJONEUVOLLESI SISÄLLYSLUETTELO AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT... 2 1 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ JA TARKOITUS... 2 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE... 2 3 SUOJELUOHJEET...

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 27.11.2002 alkaen Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ a. Vuokraaja

Lisätiedot

Fennian ajoneuvovakuutukset

Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Tuote-esite voimassa 15.2.2016 alkaen LIIKENNEVAKUUTUS FENNIAKASKO Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Sisältö Liikennevakuutus 3 ikä on moottoriajoneuvo

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 12.5.2015 1. Liikennevakuutuslain mukainen vastuu on yleensä ns. ankaraa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2015 alkaen

Ajoneuvovakuutukset. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2015 alkaen Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2015 alkaen Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien ajoneuvojen

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Liikenteenharjoittajaextra Liittyy A-Vakuutuksen tai OP Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Liikenteenharjoittajaextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Voimassa 1.1.2011

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä.

SOPIMUSEHDOT. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä. 1 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä. SOPIMUSEHDOT 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE: 2.1 Vuokranantajan on luovutettava auto vuokralaiselle sopimuksen mukaan. 2.2 Vuokraajan

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen.

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen. BMW Vakuutus www.bmwvakuutus.fi Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.2.2016 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Vakuutusopas voimassa 1.1.2016 alkaen Kattavaa turvaa autollesi KATTAVA ja kaikille VAIHTO+ autossa VAKUUTUS Antaa mukana turvaa oleville. autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Helposti ja edullisesti

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta yleisimmin

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

Polttoöljyn käyttö traktorissa

Polttoöljyn käyttö traktorissa Polttoöljyn käyttö traktorissa Sisältö Polttoöljyn käyttö traktorissa 3 Moottorityökoneeksi varustettu traktori 4 Maa- ja metsätaloudessa käytettävä traktori 6 Maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen

Lisätiedot

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit.

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit. AUTOVAKUUTUSEHDOT IngoNord INE.03 (19.09.2001) 1. YLEISTÄ 1.1 Vakuutusmuodot IngoNordin Täyskasko sisältää B- vaunuvahinko-, K- hirvivahinko-, V- ilkivalta-, C- palo-, E- varkaus-, G- oikeusturva-, ja

Lisätiedot

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutusehdot Voimassa 18.5.2013 alkaen SISÄLLYS 1. HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVO- KASKON SISÄLTÖ... 2 2. VOIMASSAOLOALUE... 2 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET...

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot 2012

AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot 2012 AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot 2012 Sivu 1. AUTOVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 3 2. VOIMASSAOLOALUE 3 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, kevyt kuorma-auto 3.2 Koenumerokilvet

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2010 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2010 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2010 alkaen. Työkonevakuutus Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Työkonevakuutuksen pääasiallinen sisältö. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Työkonevakuutuksen vakuutusehdoista

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Työkonevakuutus. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen

Työkonevakuutus. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Työkonevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen TK YR 10 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 11 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 12 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 13 VOIMASSAOLOALUE...2 14 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT...2

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA ALKAEN. Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään.

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA ALKAEN. Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään. VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.5.2017 ALKAEN Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään. 2 Sinä voit nauttia ajamisen vapaudesta. Me huolehdimme vakuutuksistasi. Parasta palvelua Renaultillesi.

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

Toyota-liikennevakuutus Toyota-kaskovakuutukset Yleiset sopimusehdot

Toyota-liikennevakuutus Toyota-kaskovakuutukset Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Toyota-liikennevakuutus Toyota-kaskovakuutukset Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.6.2012 alkaen Sisältö Toyota-liikennevakuutus 3 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 Vakuutusehtojen

Lisätiedot

AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot

AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot SISÄLTÖ Sivu 1. AUTOVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 3 2. VOIMASSAOLOALUE 3 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, kevyt kuorma-auto 4 3.2 Koenumerokilvet

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Työkonevakuutus. Tuoteseloste TUOTESELOSTE. Työkonevakuutus. Yleistä. Vakuutuksen tarkoitus ja kohde

Työkonevakuutus. Tuoteseloste TUOTESELOSTE. Työkonevakuutus. Yleistä. Vakuutuksen tarkoitus ja kohde TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Työkonevakuutus Tuoteseloste MAARAKENNUS- JA METSÄKONEYRITTÄMINEN Työkonevakuutus Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Työkonevakuutuksen pääasiallinen

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra Liikenteenharjoittajaextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 225 1 04.16 EXTRAVAKUUTUS Liikenteenharjoittajaextra sisältää seuraavat vakuutukset: A Esinevakuutus B Ryöstövakuutus C Matkatavaravakuutus

Lisätiedot

autovakuutus Sisällysluettelo Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen

autovakuutus Sisällysluettelo Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen autovakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen AU YR 06 Sisällysluettelo 10 YLEISTÄ...2 10.1.Vakuutuksen tarkoitus...2 10.2.Vakuutusmuodot...2 10.2.1 Superkasko...2 10.2.2 Isokasko...2 10.2.3 Osakasko...2

Lisätiedot

Fennian ajoneuvovakuutukset

Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Tuote-esite voimassa 18.5.2013 alkaen Liikennevakuutus FENNIAN HARRASTE- JA USEOAJONEUVOKASKO 1 Fennian ajoneuvovakuutukset Sisältö Liikennevakuutus ikä on moottoriajoneuvo

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015

Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015 Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015 Tämän normin mukaisia normikorvauksia käytetään 1.1.2015 ja sen jälkeen alkaneen seisonta-ajan korvauksia maksettaessa. Jos seisonta aika

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Toyota-liikennevakuutus Toyota-kaskovakuutukset Yleiset sopimusehdot

Toyota-liikennevakuutus Toyota-kaskovakuutukset Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Toyota-liikennevakuutus Toyota-kaskovakuutukset Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö Toyota-liikennevakuutus 3 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 5.9.2013 1. Ovatko seuraavat liikennevakuutuksen perusteella maksettavia

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSVAATIMUS 1 (5) (Täyttöohjeet lomakkeen lopussa) Päivämäärä

VAHINGONKORVAUSVAATIMUS 1 (5) (Täyttöohjeet lomakkeen lopussa) Päivämäärä VAHINGONKORVAUSVAATIMUS 1 (5) Päivämäärä 1 VAHINGONKÄRSIJÄN SEKÄ VAATIMUKSEN LAATIJAN PERUSTIEDOT 1) Sukunimi ja etunimet 1 Vaatimuksen laatija Yhteisö Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

Vuokrauksen sopimusehdot

Vuokrauksen sopimusehdot Vuokrauksen sopimusehdot 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkellä. 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle vuokrasopimuksessa mainittuna

Lisätiedot

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus Työkone-Extra Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen 133 234 1 04.16 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: A ESINEVAKUUTUS B ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS C KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutukseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 5 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 11 12 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 1 103 157 1 2.08 (3.08) 70 000 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA... 2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT... 3 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Vakuutuksen

Lisätiedot