VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT Insinööri on vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiva kansainvälinen tekniikan ammattilainen, joka työssään ottaa huomioon ihmiset, ympäristön ja tulevaisuuden. Hänellä on halu ylläpitää ja kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan ja työyhteisönsä toimivuutta. Hänen työnsä perustana on eettisyys ja ihmisyys (Insinööriliiton visio: Insinööri 2020) AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti sähköalan perusteet. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat automaatiotekniikka ja paperitekniikka. Automaatioinsinööri saa hyvät valmiudet toimia teollisuuden automaatiosuunnittelun, automaation ylläpidon ja laitevalmistuksen tehtävissä sekä automaatioprojekteissa, tuotekehityksessä, tuotannonjohto-, tutkimus- ja koulutustehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Lisäksi hän omaa vahvat ohjelmointitaidot oman alan vaativiin tietotekniikkasovelluksiin. Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään paperinvalmistuksen eri vaiheisiin ja sen automaatioon. Opitaan tuntemaan paperikoneen ja paperin laadunohjauksen säätötekniset vaatimukset. 120

2 AUTOMAATIOTEKNIIKKA (WA07S1) Koodi Opintojakso OP LH 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K PERUSOPINNOT Johdatus tekniikan opintoihin 1 14 WYJA002 Ammattikorkeakouluopinnot ja ,5 0,5 ja opintojen suunnittelu Kielet ja viestintä WYVA013 Työelämän viestintä WYJA011 Tutkimus- ja raportointimenetelmät WYCR010 Valtionhallinnon kielitutkinto 3 WYCR013 Uppdateringskurs i svenska (v.v.) WYCR014 Svenska för ingenjörer WYCE003 Updating your English (v.v.) WYCE015 English for Engineering WYCE016 Engineers Working English WYCE017 Interactive English (v.v.) (TP) WYCE018 Professional Writing for Engineers (EiTP) WYCS007 Deutsch für Anfänger (v.v.) WYCS015 Deutsch für praktische Situation (v.v.) WYCS016 Deutsch im Berufsleben (v.v.) Matematiikka WYMA001 Matematiikan perusjakso (v.v.) WYMA015 Analyysi 1 ja lineaarialgebra WYMA012 Analyysi WYMA013 Analyysi 2 C (sis. matem. ohjelmistot) WYMA032 Tilastolliset menetelmät WKMA051 Tekninen geometria WYMA053 Lineaariset systeemit (EiTP) WYMA082 MatLab Fysiikka ja kemia WYFA011 Mekaniikka WYFA022 Sähköoppi WYFA052 Aalto- ja kvanttifysiikka (EiTP) WYFA032 Termodynamiikka WYFA085 Fysiikan laboratoriotyöt WYFA072 Kemia Tietotekniikka WYIA051 Internet WYIA015 Sovellusohjelmat WYIA016 Sovellusohjelmat Yritystoiminnan perusteet WYBA010 Yritystoiminta ja -talouselämä WYYB022 Johtamistaito ja työlainsäädäntö AMMATTIALAKOHTAISET AINEET Tietotekniikka WYIA014 Ohjelmoinnin perusteet WIIB016 Olio-ohjelmointi

3 WIIB017 Windows-ohjelmointi (TP) WYWB011 Tiedonsiirtotekniikka (TP) Prosessitekniikka WYDB005 Tekninen piirustus WYPB014 Prosessitekniikka WKKB038 Kone- ja energiatekniikka Sähkö ja suunnittelutekniikka WASB013 Sähköturvallisuus WASB034 Sähköpiirit WASB033 Sähkövoimatekniikka Elektroniikka, digit.tekniikka WYEB015 Elektroniikan komponentit WYEB018 Analogiaelektroniikka WYEB019 Analogiaelektroniikka 2 (TP) WAEB022 Digitaalitelektroniikka WYEB033 Mikrotietokoneet Mittaus- ja säätötekniikka WAOB013 Sähkömittaustekniikka WAOB014 Prosessimittaustekniikka WAOB031 Ohjelmoitavat logiikat WAOB021 Johdanto säätötekniikkaan WAOB083 Säätötekniikan laboratoriotyöt WAOB084 Säätötekniikan laboratoriotyöt 2 SUUNTAAVAT OPINNOT Elektroniikka ja digitaalitekniikka WAEC045 Elektroniikan suunnittelu WAEC046 Suurtaajuustekniikka WAEC032 Erikoisprosessorit WAEC051 Robotiikka (TP) WAEC091 Projektityö Mittaus- ja säätötekniikka WAOC016 Koneautomaation anturit (TP) WAOC015 Analyysimittaukset (EiTP) WAOC024 Säätöteoria WAOC025 Kehittyneet säätömenetelmät WAOC091 Projektityö Automaatiotekniikka WIIB061 Projektinhallintaohjelmistot (TP) WAAC042 Instrumentointi WADC013 Automaatio-CAD WAAC043 Kenttäväylät WAAC053 Automaatiojärjestelmät WAAC054 Automaatiojärjestelmät 2 (TP) WAAC035 Ohjelmoitavat logiikat, jatkokurssi (TP) WAAC033 Pneumatiikka ja hydrauliikka (TP) WAAC061 PC-ohjausjärjestelmät WAAC091 Projektityö Paperi- ja graafinen tekniikka

4 WAPC011 Paperiteknologia (EiTP) WAPC013 Selluloosan valmistus ja paperikemia (EiTP) WAPC021 Päällystystekniikka ja paperimittaukset (EiTP) WAPC017 Paperikoneen automaatio (EiTP) WYFD021 Ympäristötekniikka (EiTP) 3 WAPC081 WAPC091 Paperitekniikan laboratoriotyöt Projektityö WAGC012 Sivunvalmistustekniikka WAGC022 Painokonetekniikka Tietotekniikka WIIB051 Käyttöjärjestelmät WIIB041 Sovelluskehittimet WIIB018 VBA -ohjelmointi WIIB045 Tietokannat ja SQL WIIC046 Systeemisuunnittelu WIIC055 Käyttöliittymän suunnittelu WYIB061 Multimedia WIIC091 Projektityö Tietoverkot WYWB026 Laiteläheinen ohjelmointi WYWB024 Tietokoneverkot (TP) WIIC071 Tietokoneverkot WIIC072 Tietokoneverkot WYMC053 Digitaalinen signaalinkäsittely WIWC091 Projektityö VAPAAVALINTAISIA OPINTOJA Teollisuustalous WTBB051 Tuotantohyödykkeiden markkinointi WTLC053 Logistiikan tietojärjestelmät WTLB012 Hankintatoiminta WTLB051 Kuljetustoiminta WTBC061 Yritysjuridiikka WYTC071 Operaatiotutkimus WTBB024 Sisäinen laskentatoimi WTBB026 Ulkoinen laskentatoimi WTBB052 Yrityssuunnittelu ja rahoitus Prosessitekniikka 6 84 WYFD031 Virtausdynamiikka WTYB053 Ergonomia Fysiikka, matematiikka WYFD031 WYMD021 Materiaalifysiikka Numeeriset menetelmät YHTEENSÄ 338,

5 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelmassa on pääpaino tietotekniikan monipuolisessa opiskelussa. Tietotekniikan osuus on jo opintojen alkuvaiheessa noin kolmannes kaikista opinnoista. Sen lisäksi opiskellaan yleiset matemaattisluonnontieteelliset, tekniset, taloudelliset ja viestintään liittyvät taidot. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia vaativissa laaja-alaista tietoteknistä osaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutuksen saanut henkilö hallitsee ohjelmoinnin, tietokannat, verkkoympäristöt, internet/intranet/extranet -teknologiat. Tietotekniikka-alan työntekijöiltä vaaditaan ryhmätyötaitoja sekä kykyä kommunikoida jopa eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Siksi tietotekniikkainsinööristä tulee kansainvälinen, ryhmätyötaitoinen, vastuuta kantava ja esiintymistaitoinen. Ohjelmointitekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija syventyy ohjelmistotuotannon erityisongelmiin ja perehtyy erityisesti oliopohjaiseen sovelluskehitykseen. Lisäksi hän opettelee oliopohjaisen suunnittelun perusteet. Tietoverkkojen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija perehtyy verkkoteknologiaan ja siihen perustuvien palveluiden tuottamiseen. Suuntautumisvaihtoehdon kurssit muodostuvat joukosta varsin itsenäisiä kursseja, joiden avulla kuitenkin pyritään antamaan varsin kattava kuvat eri tekniikoista ja erityispiirteistä. 124

6 TIETOTEKNIIKKA (WI07S1) Koodi Opintojakso OP LH 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K PERUSOPINNOT Johdatus tekniikan opintoihin 1 14 WYJA002 Ammattikorkeakouluopinnot ja ,5 0,5 ja opintojen suunnittelu Kielet ja viestintä WYVA013 Työelämän viestintä WYJA011 Tutkimus- ja raportointimenetelmät WYCR010 Valtionhallinnon kielitutkinto 3 WYCR013 Uppdateringskurs i svenska (v.v.) WYCR014 Svenska för ingenjörer WYCE003 Updating your English (v.v.) WYCE015 English for Engineering WYCE016 Engineers Working English (Ei TP) WYCE017 Interactive English (v.v.) WYCE018 Professional Writing for Engineers (Ei TP) WYCS007 Deutsch für Anfänger (v.v.) WYCS015 Deutsch für praktische Situation (v.v.) WYCS016 Deutsch im Berufsleben (v.v.) Matematiikka WYMA001 Matematiikan perusjakso (v.v.) WYMA015 Analyysi 1 ja lineaarialgebra WYMA012 Analyysi WYMA013 Analyysi 2 C (sis. matem. ohjelmistot) WYMA032 Tilastolliset menetelmät WKMA051 Tekninen geometria (v.v.) WYMA053 Lineaariset systeemit (Ei TP) WYMA082 MatLab Fysiikka ja kemia WYFA011 Mekaniikka WYFA022 Sähköoppi WYFA052 Aalto- ja kvanttifysiikka (Ei TP) WYFA032 Termodynamiikka WYFA085 Fysiikan laboratoriotyöt WYFA072 Kemia Tietotekniikka WYIA051 Internet WYIA015 Sovellusohjelmat WYIA016 Sovellusohjelmat Yritystoiminnan perusteet WYBA010 Yritystoiminta ja -talouselämä WYBB022 Johtamistaito ja työlainsäädäntö AMMATTIALAKOHTAISET AINEET Tietotekniikka WYIA014 Ohjelmoinnin perusteet WIIB016 Olio-ohjelmointi

7 WIIB017 Windows-ohjelmointi WIIB045 Tietokannat ja SQL WIIB041 Sovelluskehittimet WIIB051 Käyttöjärjestelmät WYIB061 Multimedia WYWB011 Tiedonsiirtotekniikka Elektroniikka, digit.tekniikka WASB013 Sähköturvallisuus WYEB015 Elektroniikan komponentit WYEB018 Analogiaelektroniikka WYEB019 Analogiaelektroniikka 2 (Ei TP) WAEB022 Digitaalitelektroniikka WYEB033 Mikrotietokoneet WYDB005 Tekninen piirustus (Ei TP) Mittaus- ja säätötekniikka WAOB013 Sähkömittaustekniikka WAOB014 Prosessimittaustekniikka WAOB031 Ohjelmoitavat logiikat WTOB022 Ohjaustekniikka WAOB083 Säätötekniikan laboratoriotyöt 1 (Ei TP) WAOB084 Säätötekniikan laboratoriotyöt 2 SUUNTAAVAT OPINNOT Tietotekniikka WIIB018 VBA -ohjelmointi (Ei TP) WIIC031 Java-ohjelmoinnin perusteet WIIC042 C++ -ohjelmointi (TP) WIIC046 Systeemisuunnittelu (Ei TP) WIIC013 Oliopohjainen komponenttiohjelmointi (Ei TP) WIIC014 Oliopohjainen suunnittelu (Ei TP) WIIC055 Käyttöliittymän suunnittelu WIIC065 Tietorakenteet ja algoritmit WIIC081 Tietotekniikan seminaari (Ei TP) WIIB061 Projektinhallintaohjelmistot (Ei TP) WIIC091 Projektityöt (Ei TP) Tietoverkot WIIC044 WWW -ohjelmointi WIIC031 Java-ohjelmoinnin perusteet WYWB022 Laiteläheinen ohjelmointi (TP) WIIB054 Linux -käyttöjärjestelmä WIIB078 Linux -palvelin WIIC071 Tietokoneverkot WIIC072 Tietokoneverkot WIIC073 Tietokoneverkot 3 (TP) WIIC074 Tietokoneverkot WYMC053 Digitaalinen signaalinkäsittely (TP) WIWC091 Projektityöt (TP) Elektroniikka ja digitaalitekniikka WAEC045 Elektroniikan suunnittelu

8 WAEC046 Suurtaajuustekniikka WAEC032 Erikoisprosessorit WAEC051 Robotiikka WAEC091 Projektityö Automaatiotekniikka WAAC042 Instrumentointi WAAC043 Kenttäväylät WAAC053 Automaatiojärjestelmät WAAC061 PC-ohjausjärjestelmät WADC013 Automaatio-CAD WTTB053 Laatutekniikka Paperi- ja graafinen tekniikka WAGC012 Sivunvalmistustekniikka WAGC014 Kuvatekniikka WAGC022 Painokonetekniikka VAPAAVALINTAISIA OPINTOJA Teollisuustalous ja yritystoiminta WTBB051 Tuotantohyödykkeiden markkinointi WYTB073 Tuotekehitys WTLC053 Logistiikan tietojärjestelmät WTLB012 Hankintatoiminta WTLB051 Kuljetustoiminta WTBC061 Yritysjuridiikka WYTC071 Operaatiotutkimus WTBB024 Sisäinen laskentatoimi WTBB052 Yrityssuunnittelu ja rahoitus Fysiikka, matematiikka WYMA054 Diskreettiä matematiikkaa 4 WYFD031 WYMD021 Materiaalifysiikka Numeeriset menetelmät YHTEENSÄ 327,

9 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suunnittelu- ja tuotantotekniikan osaajat työskentelevät yritysten tuotekehityksessä, projektitehtävissä ja tuotannon suunnittelussa sekä koulutus- ja johtotehtävissä. Konetekniikan koulutuksen kanssa osin rinnakkaiset tuotantotalous ja Industrial Management -koulutusohjelmat tarjoavat koneinsinööreille hyvän mahdollisuuden opiskella kansainvälisen markkinoinnin ja projektityöskentelyn taitoja teknisen erityisosaamisen lisäksi. Kone- ja tuotantotekniikan insinööriltä vaaditaan ammatillisen osaamisen lisäksi ryhmätyötaitoja ja yhteistyökykyä. Kiinteä yhteistyö alueen teollisuuden kanssa takaa opiskelijoille huippuluokan osaamisympäristöjä koneineen ja laitteineen sekä jatkuvan yhteyden käytäntöön. Suunnittelutekniikan suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija perehtyy teknisten yleisopintojen lisäksi energia- ja metsäteollisuuden prosessilaitteiden suunnitteluun, ympäristötekniikkaan sekä teräsrakenteisiin ja koneensuunnitteluun. Projektiosaamisen varmistamiseksi suuntaavia opintoja toteutetaan osittain yrityksissä projektityöskentelynä. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija keskittyy valmistus- ja tuotanto-tekniikkaan. Erityisinä syventymiskohteina ovat konepajateollisuuden hitsaus- ja työstö-tekniikat sekä paperiteknologia. Tuotantotoiminnan johto- ja kehitystehtäviin suuntautuneelle tuotanto-tekniikan koneinsinöörille tärkeitä lisätaitoja ovat tuotannonohjauksen ja -kehittämisen menetelmät sekä laatutekniikka. Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen teknis-taloudelliseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin. 128

10 KONETEKNIIKKA (WK07S1) Koodi Opintojakso OP LH 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K PERUSOPINNOT Johdatus tekniikan opintoihin 1 14 WYJA002 Ammattikorkeakouluopinnot ja ,5 0,5 ja opintojen suunnittelu Kielet ja viestintä WYVA013 Työelämän viestintä WYJA011 Tutkimus- ja raportointimenetelmät WYCR010 Valtionhallinnon kielitutkinto 3 WYCR013 Uppdateringskurs i svenska (v.v.) WYCR014 Svenska för ingenjörer WYCE003 Updating your English (v.v.) WYCE015 English for Engineering WYCE016 Engineers Working English (Ei TP) WYCE017 Interactive English (v.v.) WYCE018 Professional Writing for Engineers (Ei TP) WYCS007 Deutsch für Anfänger (v.v.) WYCS015 Deutsch für praktische Situation (v.v.) WYCS016 Deutsch im Berufsleben (v.v.) Matematiikka WYMA001 Matematiikan perusjakso (v.v.) WYMA015 Analyysi 1 ja lineaarialgebra WYMA012 Analyysi WYMA013 Analyysi 2 C (sis. matem. ohjelmistot) WYMA032 Tilastolliset menetelmät WKM1051 Tekninen geometria WYMA053 Lineaariset systeemit WYMA082 MatLab Fysiikka ja kemia WYFA011 Mekaniikka WYFA022 Sähköoppi WYFA052 Aalto- ja kvanttifysiikka (Ei TP) WYFA032 Termodynamiikka WYFA085 Fysiikan laboratoriotyöt WYFA072 Kemia Tietotekniikka WYIA051 Internet WYIA015 Sovellusohjelmat WYIA016 Sovellusohjelmat Yritystoiminnan perusteet WYBA010 Yritystoiminta ja -talouselämä WYBB022 Johtamistaito ja työlainsäädäntö AMMATTIALAKOHTAISET AINEET Suunnittelutekniikka WYDB006 Tekninen piirustus

11 WYDB014 CAD WYFB014 Teknillinen mekaniikka WYFB012 Teknillinen mekaniikka 2 (Ei TP) WKKB025 Lujuusoppi WKKB033 Koneensuunnittelun perusteet WKKB034 Koneenosat WASB042 Sähkökoneet Tuotantotekniikka WYPB014 Prosessitekniikka WTUB045 Materiaalitekniikka WYUB023 Valmistustekniikka WYUB022 Valmistustekniikka WTTB053 Laatutekniikka WYUB064 Kunnossapito WTYB052 Ergonomia ja työsuojelu WKSB012 Sähkö- ja koneturvallisuus Koneautomaatio WTAB022 Koneautomaatio WTUC013 Tuotantoautomaatio Tietotekniikka WYIA042 Sovelluskehitys (Ei TP) WYWB025 Tietoverkot WIIB055 Projektinhallinta (Ei TP) SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT Suunnittelutekniikka WKUC062 Prosessilaitesuunnittelu (Ei TP) WKKC032 Teräsrakenteet (Ei TP) WKKC023 Lujuusopin jatkokurssi (Ei TP) WKKB037 Koneensuunnittelu 2 (Ei TP) WKDC011 CAD WKDC012 3D-mallinnus (Ei TP) WYTB073 Tuotekehitys (Ei TP) WYPC045 Energiatekniikan jatkokurssi (Ei TP) WKDC091 Projektityö (Ei TP) 2 Tuotantotekniikka WYUB053 Hitsaustekniikka 1 (TP) WYUB054 Hitsaustekniikka 2 (TP) WYPC046 Energiatekniikka ja -talous (TP) WAPC011 Paperiteknologia (TP) WTTC042 Tehtaansuunnittelu ja tuotannonohjaus (TP) WYUC061 Tuotannon simulointi (TP) WYFD021 Ympäristötekniikka (TP) 3 WKUC091 Projektityö (TP) 28 2 Tuotantotalous WTTC046 Tuotannon kehittäminen WTBB051 Tuotantohyödykkeiden markkinointi WTLC053 Logistiikan tietojärjestelmät WTLB012 Hankintatoiminta

12 WTUB042 Materiaalinkäsittely WTBC061 Yritysjuridiikka WTBB024 Sisäinen laskentatoimi WTBB026 Ulkoinen laskentatoimi WTBB052 Yrityssuunnittelu ja rahoitus WKTC091 Projektityö

13 TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotalouden koulutusohjelman opinnot ovat yhdistelmä tekniikkaa, taloutta, johtamista ja työpsykologiaa. Tämä monialainen yhdistelmätutkinto mahdollistaa opiskelijoiden sijoittumisen työelämään moniin eri tehtäviin. Niitä ovat erityisesti projektitoiminnan, logistiikan, tuotanto- ja suunnittelutekniikan, tieto- ja automaatiotekniikan sekä kansainvälisen kaupan suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtävät. Tuotantotalousinsinööriltä vaaditaan tekniikan ja talouden osaamisen lisäksi kokonaisuuden hahmottamiskykyä, kykyä omaksua nopeasti uusia asioita ja kykyä työskennellä luovasti ja tuloksekkaasti erilaisten ihmisten parissa. Myös kielitaidon merkitys korostuu tuta-insinöörin koulutuksessa yritysten kansainvälistyessä. Opiskelijat saavat jo opiskellessaan aimoannoksen kansainvälisyyttä, jos he valitsevat englanninkielisiä opintojaksoja kansainvälisistä koulutusohjelmistamme. Koulutuksen monipuolisuus on taannut tähän mennessä lähes sataprosenttisen työllistymisen tuta-insinööreille. Opetusmenetelmät ovat monipuolisia, kuten yrityksen toimintaprosessien simuloinnit tuotantotalouden laboratoriossa (virtuaalitehtaassa). Todelliset projektit ja läheinen yhteistyö teollisuuden kanssa tarjoavat laadukkaita oppimiskokemuksia ja -elämyksiä jokaisessa opiskelun vaiheessa. Omiin opiskelukokemuksiinsa tyytyväiset opiskelijamme ovat siitä takeena, kysy heiltä! SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT Teollisuuden logistiikassa syvennytään tuotannollisten yritysten tilaus-toimitusprosessien ohjaukseen, kehittämiseen ja johtamiseen. Projektijohtamisen opintojaksoilla opitaan taitoja, joita tarvitaan työskennellessä projekteissa. Niin projektipäällikkönä kuin muissakin projektin tehtävissä teknisen osaamisen ohella tärkeä osuus on sosiaalisilla valmiuksilla ja yleisillä johtamistaidoilla. Tuotantotekniikassa syvennytään valmistus- ja suunnittelutekniikkaan. Suuntautuminen antaa hyvät valmiudet suunnitella ja kehittää tuotantoa ja sen ohjausta sekä toimia tuotannon erilaisissa esimiestehtävissä. 132

14 TUOTANTOTALOUDEN koulutusohjelma (WT07S1) Koodi Opintojakso OP LH 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K PERUSOPINNOT Johdatus tekniikan opintoihin 1 14 WYJA002 Ammattikorkeakouluopinnot ja ,5 0,5 ja opintojen suunnittelu Kielet ja viestintä WYVA013 Työelämän viestintä WYJA011 Tutkimus- ja raportointimenetelmät WYCR010 Valtionhallinnon kielitutkinto 3 WYCR013 Uppdateringskurs i svenska (v.v.) WYCR014 Svenska för ingenjörer WYCE003 Updating your English (v.v.) WYCE015 English for Engineering WYCE016 Engineers Working English (Ei TP) WYCE017 Interactive English (v.v.) WYCE018 Professional Writing for Engineers (Ei TP) WYCS007 Deutsch für Anfänger (v.v.) WYCS015 Deutsch für praktische Situation (v.v.) WYCS016 Deutsch im Berufsleben (v.v.) Matematiikka WYMA001 Matematiikan perusjakso (v.v.) WYMA015 Analyysi 1 ja lineaarialgebra WYMA012 Analyysi 2 (tai 2 C) WYMA013 Analyysi 2 C (sis. matem. ohjelmistot) WYMA032 Tilastolliset menetelmät WKMA051 Tekninen geometria WYMA053 Lineaariset systeemit WYMA082 MatLab Fysiikka ja kemia WYFA011 Mekaniikka WYFA022 Sähköoppi WYFA052 Aalto- ja kvanttifysiikka (Ei TP) WYFA032 Termodynamiikka WYFA085 Fysiikan laboratoriotyöt WYFA072 Kemia Tietotekniikka WYIA051 Internet WYIA015 Sovellusohjelmat WYIA016 Sovellusohjelmat Yritystoiminnan perusteet WYBA010 Yritystoiminta ja -talouselämä WYBB022 Johtamistaito ja työlainsäädäntö AMMATTIALAKOHTAISET AINEET Suunnittelutekniikka WYDB006 Tekninen piirustus WYDB014 CAD

15 WYFB014 Teknillinen mekaniikka 1 (Ei TP) WKKB033 Koneensuunnittelun perusteet Tuotantotekniikka WTUB045 Materiaalitekniikka WYUB023 Valmistustekniikka WYUB022 Valmistustekniikka WTAB022 Koneautomaatio WYPB014 Prosessitekniikka (Ei TP) WKSB012 Sähkö- ja koneturvallisuus Logistiikka WTUB042 Materiaalin käsittely WTLB012 Hankintatoiminta WTLB051 Kuljetustoiminta (Ei TP) WTTB053 Laatutekniikka WTTC042 Tehtaansuunnittelu ja tuotannonohjaus Yritystoiminta ja -talous WTBB024 Sisäinen laskentatoimi WTBB026 Ulkoinen laskentatoimi (Ei TP) WTBB052 Yrityssuunnittelu ja rahoitus WTBB051 Tuotantohyödykkeiden markkinointi (Ei TP) Tietotekniikka WYIA042 Sovelluskehitys WYIB061 Multimedia (Ei TP) WYWB025 Tietoverkot (Ei TP) WIIB055 Projektinhallinta (Ei TP) SUUNTAAVAT OPINNOT Projektijohtaminen WTLC051 Project Management Body of Knowledge WIIB061 Projektinhallintaohjelmistot (Ei TP) WYTC012 Asiantuntijaorganisaation johtaminen (Ei TP) WYVC002 Esiintymis- ja yhteistyötaidot (Ei TP) WYYA015 Työpsykologia WYCE018 Professional Writing for Engineers WTBC081 Projektityö (Ei TP) 2 Teollisuuden logistiikka WTLC053 Logistiikan tietojärjestelmät WYVC051 Verkostoituminen WTLC041 Pakkaus- ja tunnistustekniikka (TP) WTTC046 Tuotannon kehittäminen (TP) WTLC050 Logistiikkaprosessien johtaminen Ulkomaankaupan jakelutiet ja huolinta (LiWa) WTLC091 Projektityö (TP) 2 Kone- ja tuotantotekniikka WTUC013 Tuotantoautomaatio (TP) WYUB053 Hitsaustekniikka WYUB054 Hitsaustekniikka WYUC061 Tuotannon simulointi (TP) WYPC046 Energiatekniikka ja -talous

16 WYUB064 Kunnossapito WAPC011 Paperiteknologia WYFD021 Ympäristötekniikka 3 WYUC094 Projektityö 2 WKDC011 CAD 2 4 WKDC012 3D mallinnus 4 WTYB052 Ergonomia ja työsuojelu 3 WASB042 Sähkökoneet 3 Tietotekniikka WIIB045 Tietokannat ja SQL (TP) WIIB041 Sovelluskehittimet (TP) WIIC055 Käyttöliittymän suunnittelu WIIB051 Käyttöjärjestelmät Automaatiotekniikka WAAC042 Instrumentointi 4 WAAC053 Automaatiojärjestelmät 1 4 WAAC054 Automaatiojärjestelmät 2 4 Business engineering Moduuli koostuu englanninkielisten koulutusohjelmien syventävien kaupallisten opintojen tarjonnasta. Yritysmoduli Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia opintoja. Opintojen sisällöistä, toteutuksesta ja arvioinnista sovitaan opiskelijakohtaisesti ennen niiden toteutusta. YHTEENSÄ

17 INDUSTRIAL MANAGEMENT Engineering and International Business Management The degree program in Industrial Management qualifies the future engineers for various duties in the fields of engineering, business and management such as project management, sales engineering, operations and supply chain management and engineering. The program consists of both engineering and business studies. The studies in engineering focus especially on mechanical engineering, production development and management and information technology. The studies in business concentrate on marketing, management and international business as well as on information technology applications. The students can specialize themselves in project management or international marketing. A part of the studies is arranged in co-operation with the Faculty of Engineering and the Faculty of Business and Administration in Varkaus. Industrial Management as a name of degree program originates from the old Industrial Engineering and Management degree program. Industrial Engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated systems of people, materials, information, equipment and energy. It draws upon specialized knowledge and skills in natural and social sciences together with the principles and methods of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems. The Management section of the program emphasizes three different areas of expertise all highly important to Industrial Management engineers. These areas are strategic and operative planning of organization and business and conducting leadership. 136

18 DEGREE PROGRAMME IN INDUSTRIAL MANAGEMENT Bachelor Degree Programme CODE COURSE Ref.studies 1st year 2nd year 3rd-4th year COMPULSORY BASIC STUDIES (75 cr) Study Counselling 3 WMA1002 Introduction to Studies and Finnish Society 3 3 Lanquages and Communication Studies 12 WMCR100 Svenska för ingengörer (for Finnish students) 3 x WMCO100 Finnish for Foreigners (IB for foreign students) 3 3 WMCE100 English for Industrial Engineering 3 3 WMCE101 Business English (IB) 3 3 WMCE102 Professional Writing for Engineers 3 3 Mathematics 14 WMA2500 Mathematics WMA2501 Mathematics WMA2502 Technical Geometry 3 3 WMA2503 Statistics 4 4 WMA2504 or Data Acquisition and Statistical Analysis (IB) 3 Physics 18 WMA2600 Mechanics 5 5 WMA2601 Electricity 5 5 WMA2602 Thermodynamics 4 3 WMA2603 Laboratory Exercises and Reporting 4 4 Information Technology 12 WMA2700 Basics of Information Technology (IB) 4 4 WMA2701 Office Applications WMA2702 Office Applications Basics of Business and Management 16 WMA2800 National Economics (IB) 4 4 WMA2801 Business Laws and Ethics (IB) 3 x WMA2802 Basics of Business Economics (IB) 5 5 WMA2803 Work Psychology 4 x Total COMPULSORY PROFESSIONAL STUDIES (75 cr) Product (Development) Process 24 WMB3500 Mechanical Drawing 3 3 WMB3501 Computer Aided Design WMB3502 Computer Aided Design WMB3503 Technical Mechanics 3 3 WMB3504 Mechanics of Materials 3 3 WMB3505 Materials Engineering 4 4 WMB3506 Product Planning 3 3 WMB3507 or Product Development and Product Life Cycle (IB) 3 x 137

19 Manufacturing Process 21 WMB3600 Introduction to Manufacturing Technology and Work Safety 3 3 WMB3601 Manufacturing Technology 4 4 WMB3602 Process Technology and Applied Chemistry 4 4 WMB3603 Energy Technology 3 3 WMB3604 Maintenance 3 3 WMB3605 Machine Automation 4 x Supply Chain Processes 16 WMB3700 Materials Management 4 4 WMB3701 Procurement Process and Purchasing 4 4 WMB3702 Production and Operations Management 4 4 WMB3703 Quality Management and Engineering 4 x Business and Information Processes 14 WMB3800 Basics of Marketing (IB) 5 5 WMB3801 Basics of Accounting (for Industrial Management) (IB) 5 5 WMB3802 Data Management 4 x Total ALTERNATIVE SPECIALISED STUDIES (min 30 cr) Project Engineer 31 WMD4000 Project Management 5 x WMD4001 or Financial Management of the Project (IB) 3 x WMD4002 Project Contracts (IB) 3 x WMD4003 Risk Management (IB) 3 x WMD4004 Leadership and Teamwork (IB) 3 x WMD4005 Project Management Software 3 x WMD4006 CRM and ERP Software 4 x WMD4007 Co-operative Business Networks 3 x WMD4008 Transportation and Distribution (IB) 4 x WMD4009 Project Work Sales Engineer 27 WMD4100 B2B Marketing 5 WMD4101 or Sales Management and Personal Selling (IB) 3 WMD4102 Marketing Management (IB) 3 x WMD4103 Strategic Planning and Marketing Plans (IB) 3 x WMD4104 Management Accounting incl. Pricing (IB) 3 x WMD4000 Project Management 5 x WMD4005 Project Management Software 3 x WMD4105 International Business Operations (IB) 3 x WMD4106 Transportation and Distribution 4 x WMD4107 or International Distribution and Product Availibility (IB) 3 x WMD4108 or Implemention of International Trade (IB) 3 x WMD4006 CRM and ERP Softwares 4 x WMD4109 Project Work Special Engineering Themes

20 WMD4200 Development of Manufacturing Systems 4 WMD4201 Modelling and Simulation (Quest) 3 x WMD4202 Process Management 3 x WMD4203 or Management Tools (IB) 3 x WMD4204 Safety Management 3 x WMD4205 New Approach to Pressure Vessel Regulations 5 x WMD4206 Harmonized EN-Standards and Essential Safety Regulations 4 x WMD4207 Welding Technology 4 x WMD4208 Parametrical Design 4 x WMD4209 Paper and Pulp Technology 4 x x x WMD4210 Environmental Technology 4 x x x WMD4211 or Environmental Protection (IB) 3 x x x WMD4212 Manufacturing Automation 3 x WMD4213 Process Control Systems 4 x WMD4214 Software Engineering 4 x WMD4215 Multimedia 3 x WMD4216 Web Design (IB) 3 x WMD4217 Project Work Total credits of different courses An alternative course may not be arranged if less than 10 students attend it. ELECTIVE STUDIES (15 cr) All study units of basic, professional and specialised studies are accepted in elective studies. Also studies abroad in student exchange programs, if they are not included in other studies. Updating and supporting courses WME5000 Basics of Mathematics 3 3 WME5001 Basics of Chemistry 3 x WME5002 Acoustics and Optics 3 x WMCR101 Updateringskurs i Svenska 3 x WMCE103 English Refresher Course (IB) 3 3 Lanquages and Communication Skills WMCO101 Practical Finnish (IB for foreign students) 3 3 WMCO102 Advanced Finnish for Foreigners 1 (IB) 1-3 WMCO103 Advanced Finnish for Foreigners 2 (IB) 3 WMCE104 Intercultural Communication (IB) 3 WMCE105 Business Communication (IB) 3 WMCE106 Presentation Skills (IB) 3 WMCS100 Elementary German 1 (IB) 3 WMCS101 Elementary German 2 (IB) 3 WMCS102 Business German 1 (IB) 3 WMCS103 Advanced German for Technical Purposes 3 WMCQ100 Elementary Russian 1 (IB) 3 WMCQ101 Elementary Russian 2 (IB) 3 WMCQ102 Business Russian 1 (IB) 3 Business Management and Different Cultures 3 WME5100 International Business Practices (IB) 3 WME5101 Managing Change and Cultural Diversity (IB) 3 WME5102 Europe as a Trade Area (IB) 3 139

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi 2015 2016 8.4.2015 Matematiikka PLA-11010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013

AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013 AVOIN YLIOPISTO Kesälukukausi 2013 Tampereen teknillinen yliopisto AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas Kesälukukausi 2013 Tampere 5.4.2013 Toimittanut: Sini Ullgren Kuvat: TTY:n kuvapankki ja Sami Helenius/Tampereen

Lisätiedot

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Voit etsiä haluamaasi merkkinojonoa ctrl+f -toiminnolla English

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Opintojaksot COM8HH001, COM8HH002, CUL8LH022, LEA8HH003, LEA8HH004 ja LEA8HH005, OTH8LH005 on tarkoitettu kaikille HAAGA-HELIAn opiskelijoille.

Opintojaksot COM8HH001, COM8HH002, CUL8LH022, LEA8HH003, LEA8HH004 ja LEA8HH005, OTH8LH005 on tarkoitettu kaikille HAAGA-HELIAn opiskelijoille. Opintojaksokuvaukset, nuoret ja monimuoto Opintojaksot on lajiteltu opintojaksoluettelossa perusopintoihin, ammattiopintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Ammattiopintoja ovat pakolliset ja vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelman kuvaus 210 op, nuoret 11PTYÖ TYÖELÄMÄVALMIUDET 15 OP 01RUO Ruotsin kieli 11SUO Asiantuntijaviestintä 3 OP 11PAMKA Ammatillinen kasvu 3 OP 11PATK Tietokone

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot