VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT Insinööri on vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiva kansainvälinen tekniikan ammattilainen, joka työssään ottaa huomioon ihmiset, ympäristön ja tulevaisuuden. Hänellä on halu ylläpitää ja kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan ja työyhteisönsä toimivuutta. Hänen työnsä perustana on eettisyys ja ihmisyys (Insinööriliiton visio: Insinööri 2020) AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti sähköalan perusteet. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat automaatiotekniikka ja paperitekniikka. Automaatioinsinööri saa hyvät valmiudet toimia teollisuuden automaatiosuunnittelun, automaation ylläpidon ja laitevalmistuksen tehtävissä sekä automaatioprojekteissa, tuotekehityksessä, tuotannonjohto-, tutkimus- ja koulutustehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Lisäksi hän omaa vahvat ohjelmointitaidot oman alan vaativiin tietotekniikkasovelluksiin. Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään paperinvalmistuksen eri vaiheisiin ja sen automaatioon. Opitaan tuntemaan paperikoneen ja paperin laadunohjauksen säätötekniset vaatimukset. 120

2 AUTOMAATIOTEKNIIKKA (WA07S1) Koodi Opintojakso OP LH 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K PERUSOPINNOT Johdatus tekniikan opintoihin 1 14 WYJA002 Ammattikorkeakouluopinnot ja ,5 0,5 ja opintojen suunnittelu Kielet ja viestintä WYVA013 Työelämän viestintä WYJA011 Tutkimus- ja raportointimenetelmät WYCR010 Valtionhallinnon kielitutkinto 3 WYCR013 Uppdateringskurs i svenska (v.v.) WYCR014 Svenska för ingenjörer WYCE003 Updating your English (v.v.) WYCE015 English for Engineering WYCE016 Engineers Working English WYCE017 Interactive English (v.v.) (TP) WYCE018 Professional Writing for Engineers (EiTP) WYCS007 Deutsch für Anfänger (v.v.) WYCS015 Deutsch für praktische Situation (v.v.) WYCS016 Deutsch im Berufsleben (v.v.) Matematiikka WYMA001 Matematiikan perusjakso (v.v.) WYMA015 Analyysi 1 ja lineaarialgebra WYMA012 Analyysi WYMA013 Analyysi 2 C (sis. matem. ohjelmistot) WYMA032 Tilastolliset menetelmät WKMA051 Tekninen geometria WYMA053 Lineaariset systeemit (EiTP) WYMA082 MatLab Fysiikka ja kemia WYFA011 Mekaniikka WYFA022 Sähköoppi WYFA052 Aalto- ja kvanttifysiikka (EiTP) WYFA032 Termodynamiikka WYFA085 Fysiikan laboratoriotyöt WYFA072 Kemia Tietotekniikka WYIA051 Internet WYIA015 Sovellusohjelmat WYIA016 Sovellusohjelmat Yritystoiminnan perusteet WYBA010 Yritystoiminta ja -talouselämä WYYB022 Johtamistaito ja työlainsäädäntö AMMATTIALAKOHTAISET AINEET Tietotekniikka WYIA014 Ohjelmoinnin perusteet WIIB016 Olio-ohjelmointi

3 WIIB017 Windows-ohjelmointi (TP) WYWB011 Tiedonsiirtotekniikka (TP) Prosessitekniikka WYDB005 Tekninen piirustus WYPB014 Prosessitekniikka WKKB038 Kone- ja energiatekniikka Sähkö ja suunnittelutekniikka WASB013 Sähköturvallisuus WASB034 Sähköpiirit WASB033 Sähkövoimatekniikka Elektroniikka, digit.tekniikka WYEB015 Elektroniikan komponentit WYEB018 Analogiaelektroniikka WYEB019 Analogiaelektroniikka 2 (TP) WAEB022 Digitaalitelektroniikka WYEB033 Mikrotietokoneet Mittaus- ja säätötekniikka WAOB013 Sähkömittaustekniikka WAOB014 Prosessimittaustekniikka WAOB031 Ohjelmoitavat logiikat WAOB021 Johdanto säätötekniikkaan WAOB083 Säätötekniikan laboratoriotyöt WAOB084 Säätötekniikan laboratoriotyöt 2 SUUNTAAVAT OPINNOT Elektroniikka ja digitaalitekniikka WAEC045 Elektroniikan suunnittelu WAEC046 Suurtaajuustekniikka WAEC032 Erikoisprosessorit WAEC051 Robotiikka (TP) WAEC091 Projektityö Mittaus- ja säätötekniikka WAOC016 Koneautomaation anturit (TP) WAOC015 Analyysimittaukset (EiTP) WAOC024 Säätöteoria WAOC025 Kehittyneet säätömenetelmät WAOC091 Projektityö Automaatiotekniikka WIIB061 Projektinhallintaohjelmistot (TP) WAAC042 Instrumentointi WADC013 Automaatio-CAD WAAC043 Kenttäväylät WAAC053 Automaatiojärjestelmät WAAC054 Automaatiojärjestelmät 2 (TP) WAAC035 Ohjelmoitavat logiikat, jatkokurssi (TP) WAAC033 Pneumatiikka ja hydrauliikka (TP) WAAC061 PC-ohjausjärjestelmät WAAC091 Projektityö Paperi- ja graafinen tekniikka

4 WAPC011 Paperiteknologia (EiTP) WAPC013 Selluloosan valmistus ja paperikemia (EiTP) WAPC021 Päällystystekniikka ja paperimittaukset (EiTP) WAPC017 Paperikoneen automaatio (EiTP) WYFD021 Ympäristötekniikka (EiTP) 3 WAPC081 WAPC091 Paperitekniikan laboratoriotyöt Projektityö WAGC012 Sivunvalmistustekniikka WAGC022 Painokonetekniikka Tietotekniikka WIIB051 Käyttöjärjestelmät WIIB041 Sovelluskehittimet WIIB018 VBA -ohjelmointi WIIB045 Tietokannat ja SQL WIIC046 Systeemisuunnittelu WIIC055 Käyttöliittymän suunnittelu WYIB061 Multimedia WIIC091 Projektityö Tietoverkot WYWB026 Laiteläheinen ohjelmointi WYWB024 Tietokoneverkot (TP) WIIC071 Tietokoneverkot WIIC072 Tietokoneverkot WYMC053 Digitaalinen signaalinkäsittely WIWC091 Projektityö VAPAAVALINTAISIA OPINTOJA Teollisuustalous WTBB051 Tuotantohyödykkeiden markkinointi WTLC053 Logistiikan tietojärjestelmät WTLB012 Hankintatoiminta WTLB051 Kuljetustoiminta WTBC061 Yritysjuridiikka WYTC071 Operaatiotutkimus WTBB024 Sisäinen laskentatoimi WTBB026 Ulkoinen laskentatoimi WTBB052 Yrityssuunnittelu ja rahoitus Prosessitekniikka 6 84 WYFD031 Virtausdynamiikka WTYB053 Ergonomia Fysiikka, matematiikka WYFD031 WYMD021 Materiaalifysiikka Numeeriset menetelmät YHTEENSÄ 338,

5 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelmassa on pääpaino tietotekniikan monipuolisessa opiskelussa. Tietotekniikan osuus on jo opintojen alkuvaiheessa noin kolmannes kaikista opinnoista. Sen lisäksi opiskellaan yleiset matemaattisluonnontieteelliset, tekniset, taloudelliset ja viestintään liittyvät taidot. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia vaativissa laaja-alaista tietoteknistä osaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutuksen saanut henkilö hallitsee ohjelmoinnin, tietokannat, verkkoympäristöt, internet/intranet/extranet -teknologiat. Tietotekniikka-alan työntekijöiltä vaaditaan ryhmätyötaitoja sekä kykyä kommunikoida jopa eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Siksi tietotekniikkainsinööristä tulee kansainvälinen, ryhmätyötaitoinen, vastuuta kantava ja esiintymistaitoinen. Ohjelmointitekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija syventyy ohjelmistotuotannon erityisongelmiin ja perehtyy erityisesti oliopohjaiseen sovelluskehitykseen. Lisäksi hän opettelee oliopohjaisen suunnittelun perusteet. Tietoverkkojen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija perehtyy verkkoteknologiaan ja siihen perustuvien palveluiden tuottamiseen. Suuntautumisvaihtoehdon kurssit muodostuvat joukosta varsin itsenäisiä kursseja, joiden avulla kuitenkin pyritään antamaan varsin kattava kuvat eri tekniikoista ja erityispiirteistä. 124

6 TIETOTEKNIIKKA (WI07S1) Koodi Opintojakso OP LH 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K PERUSOPINNOT Johdatus tekniikan opintoihin 1 14 WYJA002 Ammattikorkeakouluopinnot ja ,5 0,5 ja opintojen suunnittelu Kielet ja viestintä WYVA013 Työelämän viestintä WYJA011 Tutkimus- ja raportointimenetelmät WYCR010 Valtionhallinnon kielitutkinto 3 WYCR013 Uppdateringskurs i svenska (v.v.) WYCR014 Svenska för ingenjörer WYCE003 Updating your English (v.v.) WYCE015 English for Engineering WYCE016 Engineers Working English (Ei TP) WYCE017 Interactive English (v.v.) WYCE018 Professional Writing for Engineers (Ei TP) WYCS007 Deutsch für Anfänger (v.v.) WYCS015 Deutsch für praktische Situation (v.v.) WYCS016 Deutsch im Berufsleben (v.v.) Matematiikka WYMA001 Matematiikan perusjakso (v.v.) WYMA015 Analyysi 1 ja lineaarialgebra WYMA012 Analyysi WYMA013 Analyysi 2 C (sis. matem. ohjelmistot) WYMA032 Tilastolliset menetelmät WKMA051 Tekninen geometria (v.v.) WYMA053 Lineaariset systeemit (Ei TP) WYMA082 MatLab Fysiikka ja kemia WYFA011 Mekaniikka WYFA022 Sähköoppi WYFA052 Aalto- ja kvanttifysiikka (Ei TP) WYFA032 Termodynamiikka WYFA085 Fysiikan laboratoriotyöt WYFA072 Kemia Tietotekniikka WYIA051 Internet WYIA015 Sovellusohjelmat WYIA016 Sovellusohjelmat Yritystoiminnan perusteet WYBA010 Yritystoiminta ja -talouselämä WYBB022 Johtamistaito ja työlainsäädäntö AMMATTIALAKOHTAISET AINEET Tietotekniikka WYIA014 Ohjelmoinnin perusteet WIIB016 Olio-ohjelmointi

7 WIIB017 Windows-ohjelmointi WIIB045 Tietokannat ja SQL WIIB041 Sovelluskehittimet WIIB051 Käyttöjärjestelmät WYIB061 Multimedia WYWB011 Tiedonsiirtotekniikka Elektroniikka, digit.tekniikka WASB013 Sähköturvallisuus WYEB015 Elektroniikan komponentit WYEB018 Analogiaelektroniikka WYEB019 Analogiaelektroniikka 2 (Ei TP) WAEB022 Digitaalitelektroniikka WYEB033 Mikrotietokoneet WYDB005 Tekninen piirustus (Ei TP) Mittaus- ja säätötekniikka WAOB013 Sähkömittaustekniikka WAOB014 Prosessimittaustekniikka WAOB031 Ohjelmoitavat logiikat WTOB022 Ohjaustekniikka WAOB083 Säätötekniikan laboratoriotyöt 1 (Ei TP) WAOB084 Säätötekniikan laboratoriotyöt 2 SUUNTAAVAT OPINNOT Tietotekniikka WIIB018 VBA -ohjelmointi (Ei TP) WIIC031 Java-ohjelmoinnin perusteet WIIC042 C++ -ohjelmointi (TP) WIIC046 Systeemisuunnittelu (Ei TP) WIIC013 Oliopohjainen komponenttiohjelmointi (Ei TP) WIIC014 Oliopohjainen suunnittelu (Ei TP) WIIC055 Käyttöliittymän suunnittelu WIIC065 Tietorakenteet ja algoritmit WIIC081 Tietotekniikan seminaari (Ei TP) WIIB061 Projektinhallintaohjelmistot (Ei TP) WIIC091 Projektityöt (Ei TP) Tietoverkot WIIC044 WWW -ohjelmointi WIIC031 Java-ohjelmoinnin perusteet WYWB022 Laiteläheinen ohjelmointi (TP) WIIB054 Linux -käyttöjärjestelmä WIIB078 Linux -palvelin WIIC071 Tietokoneverkot WIIC072 Tietokoneverkot WIIC073 Tietokoneverkot 3 (TP) WIIC074 Tietokoneverkot WYMC053 Digitaalinen signaalinkäsittely (TP) WIWC091 Projektityöt (TP) Elektroniikka ja digitaalitekniikka WAEC045 Elektroniikan suunnittelu

8 WAEC046 Suurtaajuustekniikka WAEC032 Erikoisprosessorit WAEC051 Robotiikka WAEC091 Projektityö Automaatiotekniikka WAAC042 Instrumentointi WAAC043 Kenttäväylät WAAC053 Automaatiojärjestelmät WAAC061 PC-ohjausjärjestelmät WADC013 Automaatio-CAD WTTB053 Laatutekniikka Paperi- ja graafinen tekniikka WAGC012 Sivunvalmistustekniikka WAGC014 Kuvatekniikka WAGC022 Painokonetekniikka VAPAAVALINTAISIA OPINTOJA Teollisuustalous ja yritystoiminta WTBB051 Tuotantohyödykkeiden markkinointi WYTB073 Tuotekehitys WTLC053 Logistiikan tietojärjestelmät WTLB012 Hankintatoiminta WTLB051 Kuljetustoiminta WTBC061 Yritysjuridiikka WYTC071 Operaatiotutkimus WTBB024 Sisäinen laskentatoimi WTBB052 Yrityssuunnittelu ja rahoitus Fysiikka, matematiikka WYMA054 Diskreettiä matematiikkaa 4 WYFD031 WYMD021 Materiaalifysiikka Numeeriset menetelmät YHTEENSÄ 327,

9 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suunnittelu- ja tuotantotekniikan osaajat työskentelevät yritysten tuotekehityksessä, projektitehtävissä ja tuotannon suunnittelussa sekä koulutus- ja johtotehtävissä. Konetekniikan koulutuksen kanssa osin rinnakkaiset tuotantotalous ja Industrial Management -koulutusohjelmat tarjoavat koneinsinööreille hyvän mahdollisuuden opiskella kansainvälisen markkinoinnin ja projektityöskentelyn taitoja teknisen erityisosaamisen lisäksi. Kone- ja tuotantotekniikan insinööriltä vaaditaan ammatillisen osaamisen lisäksi ryhmätyötaitoja ja yhteistyökykyä. Kiinteä yhteistyö alueen teollisuuden kanssa takaa opiskelijoille huippuluokan osaamisympäristöjä koneineen ja laitteineen sekä jatkuvan yhteyden käytäntöön. Suunnittelutekniikan suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija perehtyy teknisten yleisopintojen lisäksi energia- ja metsäteollisuuden prosessilaitteiden suunnitteluun, ympäristötekniikkaan sekä teräsrakenteisiin ja koneensuunnitteluun. Projektiosaamisen varmistamiseksi suuntaavia opintoja toteutetaan osittain yrityksissä projektityöskentelynä. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija keskittyy valmistus- ja tuotanto-tekniikkaan. Erityisinä syventymiskohteina ovat konepajateollisuuden hitsaus- ja työstö-tekniikat sekä paperiteknologia. Tuotantotoiminnan johto- ja kehitystehtäviin suuntautuneelle tuotanto-tekniikan koneinsinöörille tärkeitä lisätaitoja ovat tuotannonohjauksen ja -kehittämisen menetelmät sekä laatutekniikka. Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen teknis-taloudelliseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin. 128

10 KONETEKNIIKKA (WK07S1) Koodi Opintojakso OP LH 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K PERUSOPINNOT Johdatus tekniikan opintoihin 1 14 WYJA002 Ammattikorkeakouluopinnot ja ,5 0,5 ja opintojen suunnittelu Kielet ja viestintä WYVA013 Työelämän viestintä WYJA011 Tutkimus- ja raportointimenetelmät WYCR010 Valtionhallinnon kielitutkinto 3 WYCR013 Uppdateringskurs i svenska (v.v.) WYCR014 Svenska för ingenjörer WYCE003 Updating your English (v.v.) WYCE015 English for Engineering WYCE016 Engineers Working English (Ei TP) WYCE017 Interactive English (v.v.) WYCE018 Professional Writing for Engineers (Ei TP) WYCS007 Deutsch für Anfänger (v.v.) WYCS015 Deutsch für praktische Situation (v.v.) WYCS016 Deutsch im Berufsleben (v.v.) Matematiikka WYMA001 Matematiikan perusjakso (v.v.) WYMA015 Analyysi 1 ja lineaarialgebra WYMA012 Analyysi WYMA013 Analyysi 2 C (sis. matem. ohjelmistot) WYMA032 Tilastolliset menetelmät WKM1051 Tekninen geometria WYMA053 Lineaariset systeemit WYMA082 MatLab Fysiikka ja kemia WYFA011 Mekaniikka WYFA022 Sähköoppi WYFA052 Aalto- ja kvanttifysiikka (Ei TP) WYFA032 Termodynamiikka WYFA085 Fysiikan laboratoriotyöt WYFA072 Kemia Tietotekniikka WYIA051 Internet WYIA015 Sovellusohjelmat WYIA016 Sovellusohjelmat Yritystoiminnan perusteet WYBA010 Yritystoiminta ja -talouselämä WYBB022 Johtamistaito ja työlainsäädäntö AMMATTIALAKOHTAISET AINEET Suunnittelutekniikka WYDB006 Tekninen piirustus

11 WYDB014 CAD WYFB014 Teknillinen mekaniikka WYFB012 Teknillinen mekaniikka 2 (Ei TP) WKKB025 Lujuusoppi WKKB033 Koneensuunnittelun perusteet WKKB034 Koneenosat WASB042 Sähkökoneet Tuotantotekniikka WYPB014 Prosessitekniikka WTUB045 Materiaalitekniikka WYUB023 Valmistustekniikka WYUB022 Valmistustekniikka WTTB053 Laatutekniikka WYUB064 Kunnossapito WTYB052 Ergonomia ja työsuojelu WKSB012 Sähkö- ja koneturvallisuus Koneautomaatio WTAB022 Koneautomaatio WTUC013 Tuotantoautomaatio Tietotekniikka WYIA042 Sovelluskehitys (Ei TP) WYWB025 Tietoverkot WIIB055 Projektinhallinta (Ei TP) SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT Suunnittelutekniikka WKUC062 Prosessilaitesuunnittelu (Ei TP) WKKC032 Teräsrakenteet (Ei TP) WKKC023 Lujuusopin jatkokurssi (Ei TP) WKKB037 Koneensuunnittelu 2 (Ei TP) WKDC011 CAD WKDC012 3D-mallinnus (Ei TP) WYTB073 Tuotekehitys (Ei TP) WYPC045 Energiatekniikan jatkokurssi (Ei TP) WKDC091 Projektityö (Ei TP) 2 Tuotantotekniikka WYUB053 Hitsaustekniikka 1 (TP) WYUB054 Hitsaustekniikka 2 (TP) WYPC046 Energiatekniikka ja -talous (TP) WAPC011 Paperiteknologia (TP) WTTC042 Tehtaansuunnittelu ja tuotannonohjaus (TP) WYUC061 Tuotannon simulointi (TP) WYFD021 Ympäristötekniikka (TP) 3 WKUC091 Projektityö (TP) 28 2 Tuotantotalous WTTC046 Tuotannon kehittäminen WTBB051 Tuotantohyödykkeiden markkinointi WTLC053 Logistiikan tietojärjestelmät WTLB012 Hankintatoiminta

12 WTUB042 Materiaalinkäsittely WTBC061 Yritysjuridiikka WTBB024 Sisäinen laskentatoimi WTBB026 Ulkoinen laskentatoimi WTBB052 Yrityssuunnittelu ja rahoitus WKTC091 Projektityö

13 TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotalouden koulutusohjelman opinnot ovat yhdistelmä tekniikkaa, taloutta, johtamista ja työpsykologiaa. Tämä monialainen yhdistelmätutkinto mahdollistaa opiskelijoiden sijoittumisen työelämään moniin eri tehtäviin. Niitä ovat erityisesti projektitoiminnan, logistiikan, tuotanto- ja suunnittelutekniikan, tieto- ja automaatiotekniikan sekä kansainvälisen kaupan suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtävät. Tuotantotalousinsinööriltä vaaditaan tekniikan ja talouden osaamisen lisäksi kokonaisuuden hahmottamiskykyä, kykyä omaksua nopeasti uusia asioita ja kykyä työskennellä luovasti ja tuloksekkaasti erilaisten ihmisten parissa. Myös kielitaidon merkitys korostuu tuta-insinöörin koulutuksessa yritysten kansainvälistyessä. Opiskelijat saavat jo opiskellessaan aimoannoksen kansainvälisyyttä, jos he valitsevat englanninkielisiä opintojaksoja kansainvälisistä koulutusohjelmistamme. Koulutuksen monipuolisuus on taannut tähän mennessä lähes sataprosenttisen työllistymisen tuta-insinööreille. Opetusmenetelmät ovat monipuolisia, kuten yrityksen toimintaprosessien simuloinnit tuotantotalouden laboratoriossa (virtuaalitehtaassa). Todelliset projektit ja läheinen yhteistyö teollisuuden kanssa tarjoavat laadukkaita oppimiskokemuksia ja -elämyksiä jokaisessa opiskelun vaiheessa. Omiin opiskelukokemuksiinsa tyytyväiset opiskelijamme ovat siitä takeena, kysy heiltä! SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT Teollisuuden logistiikassa syvennytään tuotannollisten yritysten tilaus-toimitusprosessien ohjaukseen, kehittämiseen ja johtamiseen. Projektijohtamisen opintojaksoilla opitaan taitoja, joita tarvitaan työskennellessä projekteissa. Niin projektipäällikkönä kuin muissakin projektin tehtävissä teknisen osaamisen ohella tärkeä osuus on sosiaalisilla valmiuksilla ja yleisillä johtamistaidoilla. Tuotantotekniikassa syvennytään valmistus- ja suunnittelutekniikkaan. Suuntautuminen antaa hyvät valmiudet suunnitella ja kehittää tuotantoa ja sen ohjausta sekä toimia tuotannon erilaisissa esimiestehtävissä. 132

14 TUOTANTOTALOUDEN koulutusohjelma (WT07S1) Koodi Opintojakso OP LH 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K PERUSOPINNOT Johdatus tekniikan opintoihin 1 14 WYJA002 Ammattikorkeakouluopinnot ja ,5 0,5 ja opintojen suunnittelu Kielet ja viestintä WYVA013 Työelämän viestintä WYJA011 Tutkimus- ja raportointimenetelmät WYCR010 Valtionhallinnon kielitutkinto 3 WYCR013 Uppdateringskurs i svenska (v.v.) WYCR014 Svenska för ingenjörer WYCE003 Updating your English (v.v.) WYCE015 English for Engineering WYCE016 Engineers Working English (Ei TP) WYCE017 Interactive English (v.v.) WYCE018 Professional Writing for Engineers (Ei TP) WYCS007 Deutsch für Anfänger (v.v.) WYCS015 Deutsch für praktische Situation (v.v.) WYCS016 Deutsch im Berufsleben (v.v.) Matematiikka WYMA001 Matematiikan perusjakso (v.v.) WYMA015 Analyysi 1 ja lineaarialgebra WYMA012 Analyysi 2 (tai 2 C) WYMA013 Analyysi 2 C (sis. matem. ohjelmistot) WYMA032 Tilastolliset menetelmät WKMA051 Tekninen geometria WYMA053 Lineaariset systeemit WYMA082 MatLab Fysiikka ja kemia WYFA011 Mekaniikka WYFA022 Sähköoppi WYFA052 Aalto- ja kvanttifysiikka (Ei TP) WYFA032 Termodynamiikka WYFA085 Fysiikan laboratoriotyöt WYFA072 Kemia Tietotekniikka WYIA051 Internet WYIA015 Sovellusohjelmat WYIA016 Sovellusohjelmat Yritystoiminnan perusteet WYBA010 Yritystoiminta ja -talouselämä WYBB022 Johtamistaito ja työlainsäädäntö AMMATTIALAKOHTAISET AINEET Suunnittelutekniikka WYDB006 Tekninen piirustus WYDB014 CAD

15 WYFB014 Teknillinen mekaniikka 1 (Ei TP) WKKB033 Koneensuunnittelun perusteet Tuotantotekniikka WTUB045 Materiaalitekniikka WYUB023 Valmistustekniikka WYUB022 Valmistustekniikka WTAB022 Koneautomaatio WYPB014 Prosessitekniikka (Ei TP) WKSB012 Sähkö- ja koneturvallisuus Logistiikka WTUB042 Materiaalin käsittely WTLB012 Hankintatoiminta WTLB051 Kuljetustoiminta (Ei TP) WTTB053 Laatutekniikka WTTC042 Tehtaansuunnittelu ja tuotannonohjaus Yritystoiminta ja -talous WTBB024 Sisäinen laskentatoimi WTBB026 Ulkoinen laskentatoimi (Ei TP) WTBB052 Yrityssuunnittelu ja rahoitus WTBB051 Tuotantohyödykkeiden markkinointi (Ei TP) Tietotekniikka WYIA042 Sovelluskehitys WYIB061 Multimedia (Ei TP) WYWB025 Tietoverkot (Ei TP) WIIB055 Projektinhallinta (Ei TP) SUUNTAAVAT OPINNOT Projektijohtaminen WTLC051 Project Management Body of Knowledge WIIB061 Projektinhallintaohjelmistot (Ei TP) WYTC012 Asiantuntijaorganisaation johtaminen (Ei TP) WYVC002 Esiintymis- ja yhteistyötaidot (Ei TP) WYYA015 Työpsykologia WYCE018 Professional Writing for Engineers WTBC081 Projektityö (Ei TP) 2 Teollisuuden logistiikka WTLC053 Logistiikan tietojärjestelmät WYVC051 Verkostoituminen WTLC041 Pakkaus- ja tunnistustekniikka (TP) WTTC046 Tuotannon kehittäminen (TP) WTLC050 Logistiikkaprosessien johtaminen Ulkomaankaupan jakelutiet ja huolinta (LiWa) WTLC091 Projektityö (TP) 2 Kone- ja tuotantotekniikka WTUC013 Tuotantoautomaatio (TP) WYUB053 Hitsaustekniikka WYUB054 Hitsaustekniikka WYUC061 Tuotannon simulointi (TP) WYPC046 Energiatekniikka ja -talous

16 WYUB064 Kunnossapito WAPC011 Paperiteknologia WYFD021 Ympäristötekniikka 3 WYUC094 Projektityö 2 WKDC011 CAD 2 4 WKDC012 3D mallinnus 4 WTYB052 Ergonomia ja työsuojelu 3 WASB042 Sähkökoneet 3 Tietotekniikka WIIB045 Tietokannat ja SQL (TP) WIIB041 Sovelluskehittimet (TP) WIIC055 Käyttöliittymän suunnittelu WIIB051 Käyttöjärjestelmät Automaatiotekniikka WAAC042 Instrumentointi 4 WAAC053 Automaatiojärjestelmät 1 4 WAAC054 Automaatiojärjestelmät 2 4 Business engineering Moduuli koostuu englanninkielisten koulutusohjelmien syventävien kaupallisten opintojen tarjonnasta. Yritysmoduli Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia opintoja. Opintojen sisällöistä, toteutuksesta ja arvioinnista sovitaan opiskelijakohtaisesti ennen niiden toteutusta. YHTEENSÄ

17 INDUSTRIAL MANAGEMENT Engineering and International Business Management The degree program in Industrial Management qualifies the future engineers for various duties in the fields of engineering, business and management such as project management, sales engineering, operations and supply chain management and engineering. The program consists of both engineering and business studies. The studies in engineering focus especially on mechanical engineering, production development and management and information technology. The studies in business concentrate on marketing, management and international business as well as on information technology applications. The students can specialize themselves in project management or international marketing. A part of the studies is arranged in co-operation with the Faculty of Engineering and the Faculty of Business and Administration in Varkaus. Industrial Management as a name of degree program originates from the old Industrial Engineering and Management degree program. Industrial Engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated systems of people, materials, information, equipment and energy. It draws upon specialized knowledge and skills in natural and social sciences together with the principles and methods of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems. The Management section of the program emphasizes three different areas of expertise all highly important to Industrial Management engineers. These areas are strategic and operative planning of organization and business and conducting leadership. 136

18 DEGREE PROGRAMME IN INDUSTRIAL MANAGEMENT Bachelor Degree Programme CODE COURSE Ref.studies 1st year 2nd year 3rd-4th year COMPULSORY BASIC STUDIES (75 cr) Study Counselling 3 WMA1002 Introduction to Studies and Finnish Society 3 3 Lanquages and Communication Studies 12 WMCR100 Svenska för ingengörer (for Finnish students) 3 x WMCO100 Finnish for Foreigners (IB for foreign students) 3 3 WMCE100 English for Industrial Engineering 3 3 WMCE101 Business English (IB) 3 3 WMCE102 Professional Writing for Engineers 3 3 Mathematics 14 WMA2500 Mathematics WMA2501 Mathematics WMA2502 Technical Geometry 3 3 WMA2503 Statistics 4 4 WMA2504 or Data Acquisition and Statistical Analysis (IB) 3 Physics 18 WMA2600 Mechanics 5 5 WMA2601 Electricity 5 5 WMA2602 Thermodynamics 4 3 WMA2603 Laboratory Exercises and Reporting 4 4 Information Technology 12 WMA2700 Basics of Information Technology (IB) 4 4 WMA2701 Office Applications WMA2702 Office Applications Basics of Business and Management 16 WMA2800 National Economics (IB) 4 4 WMA2801 Business Laws and Ethics (IB) 3 x WMA2802 Basics of Business Economics (IB) 5 5 WMA2803 Work Psychology 4 x Total COMPULSORY PROFESSIONAL STUDIES (75 cr) Product (Development) Process 24 WMB3500 Mechanical Drawing 3 3 WMB3501 Computer Aided Design WMB3502 Computer Aided Design WMB3503 Technical Mechanics 3 3 WMB3504 Mechanics of Materials 3 3 WMB3505 Materials Engineering 4 4 WMB3506 Product Planning 3 3 WMB3507 or Product Development and Product Life Cycle (IB) 3 x 137

19 Manufacturing Process 21 WMB3600 Introduction to Manufacturing Technology and Work Safety 3 3 WMB3601 Manufacturing Technology 4 4 WMB3602 Process Technology and Applied Chemistry 4 4 WMB3603 Energy Technology 3 3 WMB3604 Maintenance 3 3 WMB3605 Machine Automation 4 x Supply Chain Processes 16 WMB3700 Materials Management 4 4 WMB3701 Procurement Process and Purchasing 4 4 WMB3702 Production and Operations Management 4 4 WMB3703 Quality Management and Engineering 4 x Business and Information Processes 14 WMB3800 Basics of Marketing (IB) 5 5 WMB3801 Basics of Accounting (for Industrial Management) (IB) 5 5 WMB3802 Data Management 4 x Total ALTERNATIVE SPECIALISED STUDIES (min 30 cr) Project Engineer 31 WMD4000 Project Management 5 x WMD4001 or Financial Management of the Project (IB) 3 x WMD4002 Project Contracts (IB) 3 x WMD4003 Risk Management (IB) 3 x WMD4004 Leadership and Teamwork (IB) 3 x WMD4005 Project Management Software 3 x WMD4006 CRM and ERP Software 4 x WMD4007 Co-operative Business Networks 3 x WMD4008 Transportation and Distribution (IB) 4 x WMD4009 Project Work Sales Engineer 27 WMD4100 B2B Marketing 5 WMD4101 or Sales Management and Personal Selling (IB) 3 WMD4102 Marketing Management (IB) 3 x WMD4103 Strategic Planning and Marketing Plans (IB) 3 x WMD4104 Management Accounting incl. Pricing (IB) 3 x WMD4000 Project Management 5 x WMD4005 Project Management Software 3 x WMD4105 International Business Operations (IB) 3 x WMD4106 Transportation and Distribution 4 x WMD4107 or International Distribution and Product Availibility (IB) 3 x WMD4108 or Implemention of International Trade (IB) 3 x WMD4006 CRM and ERP Softwares 4 x WMD4109 Project Work Special Engineering Themes

20 WMD4200 Development of Manufacturing Systems 4 WMD4201 Modelling and Simulation (Quest) 3 x WMD4202 Process Management 3 x WMD4203 or Management Tools (IB) 3 x WMD4204 Safety Management 3 x WMD4205 New Approach to Pressure Vessel Regulations 5 x WMD4206 Harmonized EN-Standards and Essential Safety Regulations 4 x WMD4207 Welding Technology 4 x WMD4208 Parametrical Design 4 x WMD4209 Paper and Pulp Technology 4 x x x WMD4210 Environmental Technology 4 x x x WMD4211 or Environmental Protection (IB) 3 x x x WMD4212 Manufacturing Automation 3 x WMD4213 Process Control Systems 4 x WMD4214 Software Engineering 4 x WMD4215 Multimedia 3 x WMD4216 Web Design (IB) 3 x WMD4217 Project Work Total credits of different courses An alternative course may not be arranged if less than 10 students attend it. ELECTIVE STUDIES (15 cr) All study units of basic, professional and specialised studies are accepted in elective studies. Also studies abroad in student exchange programs, if they are not included in other studies. Updating and supporting courses WME5000 Basics of Mathematics 3 3 WME5001 Basics of Chemistry 3 x WME5002 Acoustics and Optics 3 x WMCR101 Updateringskurs i Svenska 3 x WMCE103 English Refresher Course (IB) 3 3 Lanquages and Communication Skills WMCO101 Practical Finnish (IB for foreign students) 3 3 WMCO102 Advanced Finnish for Foreigners 1 (IB) 1-3 WMCO103 Advanced Finnish for Foreigners 2 (IB) 3 WMCE104 Intercultural Communication (IB) 3 WMCE105 Business Communication (IB) 3 WMCE106 Presentation Skills (IB) 3 WMCS100 Elementary German 1 (IB) 3 WMCS101 Elementary German 2 (IB) 3 WMCS102 Business German 1 (IB) 3 WMCS103 Advanced German for Technical Purposes 3 WMCQ100 Elementary Russian 1 (IB) 3 WMCQ101 Elementary Russian 2 (IB) 3 WMCQ102 Business Russian 1 (IB) 3 Business Management and Different Cultures 3 WME5100 International Business Practices (IB) 3 WME5101 Managing Change and Cultural Diversity (IB) 3 WME5102 Europe as a Trade Area (IB) 3 139

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Konetekniikan kandidaatin tutkinto

Konetekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 74 op), KoKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot koostuvat kaikille pakollisista yleisistä teknistieteellisistä valmiuksista ja konetekniikan

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Insinööri AMK 240 op Sijoittuminen työelämään Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok ) Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti 2016-2017 (muok. 1.7.2016) Yleisopinnot (vähintään 83 op), MaKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset opinnot 89 op. BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv 2006-2007 Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 12.7.2006 Tekniikan kandidaatin tutkinto 1, teknillinen fysiikka

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA Joensuun kampus

FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA Joensuun kampus FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA 2016-17 Joensuun kampus Syksy 2016, 1. periodi 1.9.-21.10. ja 2. periodi 24.10.-16.12. 1 Suurin osa ensimmäisessä periodissa alkavista kursseista alkaa viikolla 36 (ma

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 1 40 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op Yleisopinnot Matematiikka 26 op (26) Fysiikka 12 op

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 63 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnoissa opiskellaan perustiedot insinööritieteistä ja saadaan tarpeellisia esitietoja

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 11.9.2014 School of Engineering B.Sc programme study options 2014 14.2.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Meritekniikan opetus Aalto-yliopistossa

Meritekniikan opetus Aalto-yliopistossa Meritekniikan opetus Aalto-yliopistossa Laradin Syyspäivät 23. - 24.9.2010 Aalto-yliopisto, Sovelletun mekaniikan laitos Opettava-tutkija Heikki Remes Aalto-yliopisto 23.9.2010 Tausta ja opetuksen lähtökohta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät Teknillinen tiedekunta

Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät Teknillinen tiedekunta Koulutusohjelmavastaavat Janne Koljonen ja Kimmo Kauhaniemi Tutkinto-ohjelma ja opintosuuntien esittelyt Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teknillinen tiedekunta Tervetuloa akateemiseen yliopistoyhteisöön! Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

ENE-C3001 Energiasysteemit

ENE-C3001 Energiasysteemit ENE-C3001 Energiasysteemit Tervetuloa kurssille! Kari Alanne Kurssin henkilökunta Vanhempi yliopistonlehtori Dosentti, TkT Kari Alanne Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos kari.alanne@aalto.fi Puhelin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA OULUN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA JATKO-OPINTOSUUNNITELMA Pyydän hyväksymistä seuraaville tutkintovaatimuksilleni: Nimi: DI Iiro Insinööri Osoite: Iironkatu 10, 90100 Oulu Jatko-opinto-oikeus myönnetty:

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus TFM:n kandivaiheen iskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineisiin Tärkeää huomioitavaa:

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tilanne KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI

Tilanne KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI Tilanne 14.5.2008 KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI 2008-2009 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 Koulutusohjelman johtajan päätös 14.5.2008 Koulutusohjelman johtaja hyväksynyt 19.3.2008

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC.

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Yhteiskunta-,yritys- ja työelämätietous 27,80 37-4612-4

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ

9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ 44 Kieli- ja viestintäopinnot kauppatieteissä 9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ Vieraiden kielten taito on tärkeää kauppatieteilijälle. Tutkintoon on hyödyllistä liittää pakollisia kieliopintoja

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh 31.10.2012 F- ja LL-LAITOSTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN TENTTIJÄRJESTYS 2012-2013 TENTIT JÄRJESTETÄÄN

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 12.2.2014) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LLT15S LIIKETALOUDEN KOULUTUS Swedish 5.0 Jaana Bäckman, Merja Enberg Markkinointi kilpailuetuna 5.0 Elina Jääskeläinen, Mervi Väisänen Asiakassuuntainen

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2016 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot