LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT"

Transkriptio

1 LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä sekä päätöksentekoorganisaationa. Tavoitteena on edesauttaa opiskelun menestyksekästä aloittamista esittelemällä mm. tiedekunnassa opetettavia aineita, yliopiston tarjoamia palveluja, opiskelijan oikeusturvan takeita ja työkaluja opintojen suunnitteluun. Lisäksi jaksolla perehdytään oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden tehtäviin työmarkkinoilla. Laajuus. 5 opintopistettä. Suoritus. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty. Opetus 1. Tiedekunnan vastaanottotilaisuus ja rehtorin vastaanotto 2. Pienryhmäohjaus 3. Orientoiva luentosarja 4. Tiedekunnan aineiden esittely 5. Oikeustieteelliset opinnot 6. Henkilökohtainen opintosuunnitelma 7. Tieto- ja viestintätaidot Jakson tarkempi ohjelma jaetaan uusille opiskelijoille lukukauden alussa. 1. Tiedekunnan vastaanottotilaisuus ja rehtorin vastaanotto Tiedekunnan vastaanottotilaisuus järjestetään maanantaina 5.9. klo 9.15 alkaen yliopiston pienessä juhlasalissa. Rehtorin vastaanotto uusille opiskelijoille on maanantaina 5.9. klo yliopiston suuressa juhlasalissa. 2. Pienryhmäohjaus Heti orientoivan jakson alussa uudet opiskelijat jaetaan 8-10 hengen ryhmiin. Kutakin niistä vetää opiskelijatuutori, joka on osallistunut tiedekunnan järjestämään tuutorikoulutukseen. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on henkilökohtaisesti tukea uusia opiskelijoita heidän sopeutumisessaan yliopistoympäristöön sekä oikeustieteelliseen opiskelijayhteisöön. 3. Orientoiva luentosarja Luentosarjalla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa yliopisto ja tiedekunta, oikeustieteelliset opinnot, kieliopinnot, opiskelijavaihto, lakimiesten tehtävät työmarkkinoilla, opintotukiasiat sekä opiskelijajärjestöt. 4. Tiedekunnan aineiden esittely Tiedekunnan opettajat esittelevät oppiaineensa perussisältöä sekä aineessa harjoitettavaa tutkimusta uusille opiskelijoille jaetussa orientointijakson ohjelmassa tarkemmin kerrotulla tavalla. 5. Oikeustieteelliset opinnot Oikeustieteellisiä opintoja käsittelevät luennot järjestetään 6.9. klo ja yliopiston pienessä juhlasalis- 60

2 sa. Kurssin tarkoituksena on käydä läpi mm. tutkinnon rakennetta sekä erilaisia opiskelu- ja lukutekniikoita. Luennoitsijoina toimivat opintoasiainpäällikkö, FM Sonja Helin ja pedagoginen yliopistolehtori, KM Anne Haarala-Muhonen. Luennot opintopiiritoiminnasta, lakikirjan käytöstä ja tenttiin vastaamisesta järjestetään uusille opiskelijoille jaetussa orientointijakson ohjelmassa tarkemmin kerrotulla tavalla. Luennoitsijoina toimivat pedagoginen yliopistolehtori, KM Anne Haarala-Muhonen ja tutkija, OTK Olli Norros. 6. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Katso opinto-opas, kohta HOPS) 7. Tieto- ja viestintätaidot TVT-ajokortti -opetus Yleistä TVT-ajokortin opetus toteutetaan ensimmäisen lukukauden aikana, ja sen sisältö koostuu yhteisesti laaditusta verkko-oppimateriaalista. Kurssi suoritetaan tekemällä WebCT:ssä lähtötason testi ja varsinainen tentti. Tavoitteet TVT-ajokortti -opintojakson tavoitteena on turvata kaikille uusille opiskelijoille tieto- ja viestintätekniikan perustaidot menestyksellistä opiskelua varten. Opintojakson suorittamisen jälkeen - opiskelija osaa toimia Helsingin yliopiston tietotekniikkaympäristössä, - hän hallitsee tietokoneen peruskäytön, - hän tuntee yleisimpiä opiskelussa tarvittavia ohjelmia, - hän kykenee muokkaamaan sekä välittämään em. tietoa tarkoituksenmukaisella tavalla, - hän ymmärtää Internetin ja tietokoneiden käyttöön liittyviä tietoturvariskejä ja hän kykenee hallitsemaan tyypillisimpiä riskejä, - hän kykenee hankkimaan tietoa verkosta tehokkaasti ja kriittisesti sekä arvioimaan hakemaansa tietoa eettiseltä kannalta TVT-ajokortin sisältö TVT-ajokortti muodostuu kaikille opiskelijoille yhteisistä sisällöistä, joista rakentuva opintojakso on jaettu kuuteen osioon: 1. HY:n ATK-ympäristö: HY:n palvelutarjonta opiskelijalle ja palvelujen hyödyntäminen 2. Työaseman käyttötaidot: työaseman eri laitteet, tiedostojen hierarkia, käyttöliittymä sekä ohjelmien käytön perusteet 3. Internet ja verkkoviestintä: Internetin perusrakenne ja palvelut sekä nettietiketin perusteet 4. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen: toimistotyökaluohjelmien käytön perusteet, tiedon muokkaamisen erilaiset välineet ja sopivan ohjelman valita eri käyttötilanteissa. 5. Tiedonhankinta: kirjastojen palvelutarjonta ja tiedonhallinnan sekä informaatiolukutaidon perusteet 6. Tietoturva: turvallisen toiminnan perusteet tietokoneen käytössä. Materiaali. Kaikille tiedekunnille yhteinen itseopiskelumateriaali on saatavilla osoitteessa materiaali.htm. Laajuus 3 op, (2 ov) Suoritustapa Opintojakso koostuu WebCT-verkkooppimisympäristössä suoritettavasta lähtötasontestistä, verkossa olevasta itseopiskelumateriaalista, luennoista, mikroluokkaopetuksesta sekä WebCT:ssä tehtävästä tentistä. Ennen osallistumistaan lähtötasontestaukseen opiskelijan tulee hankkia käyttöönsä HY:n verkkotunnukset. Verkkotunnukset voi hakea itse oikeustieteellisen tiedekunnan kansliasta, Yliopistonkatu 5, 5 krs., ma alkaen tai viikolla 36 tuutorryhmän kanssa. 61

3 Lähtötason testaus Lähtötason testaukset tehdään tuutoriryhmittäin oikeustieteellisen tiedekunnan atk-luokassa, Fabianinkatu 24 A, sali 135, 1 krs. Ke R1 klo 9-11, R2 klo ja R3 klo To R4 klo 9-11, R5 klo 12-14, R6 klo ja R7 klo Pe R8 klo 9-11, R9 klo ja R10 klo Ma R11 klo 9-11, R12 klo ja R13 klo Ti R14 klo 9-11, R15 klo ja R16 klo Opetus Opintojakson alussa opiskelija saa orientointiluennolla (3h) lyhyen perehdytyksen Helsingin yliopiston tietoteknisestä ympäristöstä ja tietoturvasta (osiot 1 ja 6). Luento pidetään ti 6.9. klo 14-17, PR pieni juhlasali. Tiedonhankinnan (osio 5) opetuksesta vastaa tiedekunnan kirjasto. Tiedonhankinnan lähiopetus järjestetään ennen lähtötasontestiä tuutorryhmittäin, kaksi ryhmää kerrallaan tiedekunnan atk-luokassa, uusille opiskelijoille jaetussa orientointijakson ohjelmassa tarkemmin kerrotulla tavalla. Opetukseen osallistuminen on pakollista. Ke 7.9. klo 9-11, 12-14, To 8.9. klo 9-11, 12-14, 14-16, Pe 9.9 klo 9-11, 12-14, Ma 12.9 klo 9-11, 12-14, Ti klo 9-11, 12-14, Pienryhmäopetus Lähtötason testin tuloksen perusteella opiskelijat osallistuvat pienryhmäopetukseen. Osallistumista opetukseen suositellaan, jos osion tenttituloksessa on oikeita vastauksia 40 % tai vähemmän. Siinä tapauksessa, että opetukseen on tulossa enemmän opiskelijoita kuin on tilaa, valitsee vastuuopettaja osallistujat kullekin kurssille. Yhdelle kurssille otetaan 16 osallistujaa. Opetus pidetään oikeustieteellisen tiedekunnan atk-luokassa, Fabianinkatu 24 A, sali 135, 1 krs. Ilmoittautuminen tapahtuu porrastetusti Oodissa, Pienryhmäopetusta järjestetään seuraavista osioista: Osio 2. Työaseman käyttötaidot (3 h): ke klo 9-12, ma klo 9-12, to klo 9-12, ke 5.10 klo Osio 3. Internet ja verkkoviestintä (3 h): ke klo 13-16, ma klo 13-16, to klo 13-16, ke 5.10 klo Osio 4. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen 4a. Tekstinkäsittely (7 h): to klo 9-16, ti klo 9-16, ma 3.10 klo 9-16, to 6.10 klo b. Esitysgrafiikka ja taulukkolaskenta (7h): pe klo 9-16, ke klo 9-16, ti klo 9-16, pe klo Tentti Tentissä jokainen tvt-ajokortin osio suoritetaan erikseen ja kaikki kuusi osioita suoritetaan samalla kerralla. Rästitentissä suoritetaan vain ne osiot, joista ei ole päässyt aikaisemmin läpi. Yhden osion suorittamiseen on aikaa 20 minuuttia. Tenttitilaisuuksiin varataan aikaa 2h. Tentti suoritetaan WebCT-ympäristössä ja tenttitilaisuudet ovat valvottuja. Tenttiin otetaan n. 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu Oodissa Tentit pidetään Aleksandrian luokissa K130 - K133: To 13.10, klo 9 11 To 20.10, klo 9 11 Ti 25.10, klo 9 11 ja klo Ke 26.10, klo 9 11 To 27.10, klo 9 11 Pe 28.10, klo 9 11 Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös teologisen tiedekunnan järjestämiin tentteihin, joista löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta yleisopinnot.htm. 62

4 Ilmoittautuminen tapahtuu Oodissa Tentit pidetään Aleksandrian luokissa K130 - K133: Pe 16.12, Ma 19.12, Ti 20.12, Ke 21.12, To Suoritusmerkinnät Opiskelijan katsotaan läpäisseen koko TVTajokorttikurssin, kun hän on suorittanut hyväksytysti WebCT-testissä kaikki kuusi TVT-ajokortin osiota. Kurssin opettajat ja vastuualueet Anne Haarala-Muhonen, Orientointiluento (osio 1 ja 2) sekä osio 4 Mikko Huttunen, osiot 2 ja 3 Kirjasto: Arja Niskala, Eeva Laurila, Gunilla Häkli, osio 5 Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi Tavoite. Vahvistaa TVT-ajokorttikurssin aikana hankittuja taitoja ja mahdollistaa laadukkaan tutkimuksen tekeminen ONlopputöissä. Pilottikurssille (kl 2006) hyväksytään myös vanhoja opiskelijoita, jolloin tavoitteena on vahvistaa mm. Tietokonetaidot-kurssilla hankittuja tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Sisältö. Oikeudellisen tiedon haku ja muokkaaminen. Kirjallisen ja sähköisen tiedon hankinta. Pitkien asiakirjojen ja viitetiedon hallinta. Laajuus: 2 opintopistettä / 1 opintoviikko Opetus. Luennot ja harjoitukset. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä annettujen tehtävien suorittamista. Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin. Ilmoittautuminen WebOodissa (klo 8.00 alkaen) Kurssin tunnus on Lisätietoa kurssista syksyn 2005 aikana. Opettajat. Opetuksesta vastaa tiedekunnan kirjaston henkilökunta yhteistyössä tiedekunnan ja oikeusinformatiikan oppiaineen opetushenkilökunnan kanssa. Kieliopinnot Oikeusnotaarin tutkintoon vaadittavien kieliopintojen laajuus on 15 opintopistettä. Kieliopinnot muodostuvat äidinkielen opinnoista (5 op/4 ov), toisen kotimaisen kielen opinnoista (5 op/3 ov), vieraan kielen opinnoista (5 op/3 ov). Oikeustieteen maisterin tutkinnossa suoritetaan lisäksi syventävä tai laajentava kurssi (5 op/3 ov) yhdessä opiskelijan valitsemassa kielessä. Kieliopinnot suositellaan aloitettaviksi heti opintojen alkuvaiheessa; toisen kotimaisen ja vieraan kielen suullisen taidon opintojaksoja ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Äidinkieli. Tavoite. Opiskelijan asiatyylisen kirjallisen viestinnän taidon kehittäminen niin, että hän pystyy laatimaan kieliasultaan moitteettomia ja sisällöltään selkeitä, johdonmukaisia ja sujuvia kirjoitelmia. Äidinkielen opintokokonaisuus on pakollinen kaikille ON-tutkintoa suorittaville. Äidinkielen opintoihin (5 op/4 ov) sisältyy suomenkielisillä opiskelijoilla seuraavat osiot: 1. Suomen kieli ja viestintä (2 op/1,5 ov) 2. Lakikieli (1op/0,5ov) 3. Puheviestintä (2 op/2 ov) Ruotsinkieliset opiskelijat suorittavat seuraavat osiot (5 op/4 ov): 1. Kurs i skriftlig framställning (4 op/3,5 ov) 2. Lakikielen kurssi (suomeksi, 1 op/0,5 ov) ALMS-kirjoitusviestintä Tavoite. Kurssilla opitaan analysoimaan omaa oppimista ja hakemaan sellaisia tapoja 63

5 ja strategioita, jotka parhaiten sopivat kullekin opiskelijalle. Kurssilla tarvitaan hyvää motivaatiota, itsekuria ja halua analysoida kirjoittamista, tekstejä ja omia kirjoitusviestinnän tarpeita. Autonomisen oppimisen perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Siihen liittyy suunnittelua, tavoitteiden miettimistä ja asettamista, päätösten tekoa lähestymistavoista sekä oppimisprosessin ja tulosten jatkuvaa arviointia. Oppimisen kriittinen pohdinta ja itsearviointi auttavat sitoutumaan ja motivoitumaan, jolloin oppiminen tehostuu. Autonomiseen oppimiseen liittyy myös sosiaalinen aspekti eli oppija kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan yhdessä muiden kanssa. (http://www.helsinki.fi/ kksc/alms/index.html) Laajuus 2 op (1,5 ov) ja se vastaa pakollista suomen kielen ja viestinnän kurssia. Opetus. Kurssi toteutetaan HY:n Äidinkielen viestintäopintojen kehittämishankkeen opetuskokeiluna. Kurssin kouluttajana toimii FM Sari Päivärinne ja kokeilua koordinoi Kielikeskuksen suunnittelija, FM Sara Hännikäinen. 1. kokoontuminen: ma klo 10 12, PR aud II 2. kokoontuminen (tasotesti): to klo 10 12, PR, sali 6 3. kokoontuminen: ma klo 10 12, PR aud II kokoontuminen pienryhmissä. Aikataulu sovitaan kurssin 3. kokoontumiskerralla. 12. kokoontuminen: ma klo 10 12, PR aud II Kurssin yhteydessä tarkistetaan myös yksi kirjallinen työ (harjoituskirjoituksen tarkistus). Kurssille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että etusija on syventäviin opintoihin edenneillä opiskelijoilla. Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa Oheiskirjallisuutta. Kurssin alussa (3.11.) kurssilaiset tekevät kirjoitusviestinnän tasotestin, johon voi valmistautua lukemalla Hirsjärvi, S. Remes, P. Sajavaara, P.: Tutki ja kirjoita. 10. painos. Tammi (S ), Iisa, K. Oittinen, H. Piehl, A.: Kielenhuollon käsikirja. Uudistetun ja päivitetyn laitoksen 1. painos (tai uudempi). Yrityskirjat. Helsinki (Erityisesti s ) Suomen kieli ja viestintä Tavoite. Oppia kirjoittamaan oman alan ammattitekstejä virkamieheltä vaadittavalla ja ammatinhoidossa tarvittavalla virheettömällä ja ymmärrettävällä asiatyylillä. Kehittää kirjallista viestintää niin, että pystyy laatimaan tyyliltään ja kieliasultaan moitteettomia sekä sisällöltään selkeitä, johdonmukaisia ja sujuvia asiatekstejä. Tutustua yleiskielen rakenteeseen ja oikeakielisyyssääntöihin, hyvän asiatyylin piirteisiin sekä keinoihin, joilla tekstiä voi tehdä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Saada tutkielman kirjoittamiseen ohjeita. Tutustua hallinnossa ja oikeuslaitoksessa käytettäviin teksteihin. Suomen kielen ja viestinnän opintokokonaisuus on pakollinen kaikille tiedekunnan opiskelijoille. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi harjoitusseminaarin yhteydessä. Laajuus 2 op (1,5 ov) Opetus. Kurssin luento-osuus pidetään kaksi kertaa lukukaudessa: , klo , M 11 ls , klo , M 11 ls , klo , U 40 sali , klo , PR sali 13 Tentittävä kirjallisuus Iisa, K. & Piehl, A.: Virkakielestä kaikkien 64

6 kieleen. VAPK-kustannus, Helsinki, Husa, J. & Mutanen, A. & Pohjalainen, T.: Kirjoitetaan juridiikkaa. Ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille. Gummerus, Saarijärvi, Tekstitaidon näyte. Kirjoittajana kehittyminen edellyttää palautetta valinnoista, rakenteista ja tyylistä. Opintojen eri vaiheissa kirjoitettavista teksteistä (esim. seminaarityöstä, harjoitusaineesta, kirjareferaateista, luentopäiväkirjoista, esseistä) valitaan yksi ja toimitetaan sitä 8 10 sivua suomen kielen ja viestinnän opettajan tarkistettavaksi. Teksteistä annetaan palautetta ja niitä käsitellään tekstipajoissa. Jokainen toimittaa oman tekstinsä viikkoa ennen tekstipajan kokoontumista Sonja Kniivilälle tai Marketta Majapurolle Heimolan 5. krs:n vahtimestarinkopin viereiseen valkoiseen lokerikkoon. Samalla ilmoittaudutaan yhteen tekstipajaan, johon kuhunkin otetaan palauteistuntoon mukaan 8 opiskelijaa. Tekstipajaan ilmoittaudutaan Heimolan-talon 5 krs:n ilmoitustaululla oleviin listoihin. Tekstipaja kokoontuu yhden kerran. Tekstitaidon palaute on tarkoitettu opastukseksi tutkielman laatimista varten. Huom! Suomen kieli ja viestintä opintojaksoon sisältyvä tekstitaidon näyte osio korvaa aiemman harjoituskirjoitus-opintosuorituksen. Myös vanhojen tutkintovaatimusten mukaan tutkintoaan suorittavat opiskelijat osallistuvat tekstipajoihin, mikäli heillä on harjoituskirjoitus suorittamatta. Siirtyjät, joilla on äidinkielen kurssi käytynä, mutta harjoituskirjoitus suorittamatta, osallistuvat myös tekstipajoihin. Tekstipajat Marketta Majapuro pitää tekstipajoja seuraavasti: joka torstai klo 16 19, PR aud XVII sekä joka maanantai klo 16 19, tiedekuntahuone (Heimola 537). Sonja Kniivilä pitää tekstipajoja seuraavasti: klo , Heimola sh klo PR aud XI klo , K6 ls klo ja , M11 rh klo ja , PR aud VIII klo ja , Heimola sh 742. Kevätlukukauden tekstipajoista ilmoitetaan myöhemmin. Puheviestintä Tavoite. Kurssilla perehdytään esiintymisen ja ryhmäviestinnän perusteisiin teoriatiedon, harjoitusten ja palautteen avulla. Kurssilla käsitellään muun muassa esiintymisjännityksen ja sanattoman viestinnän hallintaa, yleisön kohtaamista ja motivointia sekä havainnollistamisen ja argumentoinnin taitoja. Kurssilla tutustutaan myös ryhmän sääntöihin ja normeihin, tarkoituksenmukaisiin osallistumistapoihin ryhmässä, aktiivisen kuuntelemisen taitoihin sekä päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun ryhmässä. Laajuus 2 op (2 ov) Suoritustapa. Kurssi koostuu johdantoluennosta (3 t) sekä kontaktiopetuksesta pienryhmissä (18,5 t). Kukin opiskelija osallistuu vain oman ryhmänsä opetukseen. Poissaoloja ei sallita. Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen sisältyy aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimispäiväkirjan palauttaminen määräaikaan mennessä. Opetus Johdantoluennot pidetään seuraavasti Ti klo 9 12, PR sali 10 Tutorryhmät 1 12, FM Niina Jääskeläinen Ke klo 9-12, PR aud XII Tutorryhmät 13-22, FM Minna Kilpeläinen 65

7 Ma klo 9 12 PR sali 6 Tutorryhmät 23 32, FM Tuuli Nilsson Pienryhmäopetus järjestetään johdantoluennoilla jaettavan aikataulun mukaisesti. Aikataulu löytyy myös tiedekunnan internetsivulta kohdasta Lisäykset ja korjaukset opinto-oppaaseen. Lakikieli Tavoite. Kurssilla keskitytään säädös- ja hallintokielen erityiskysymyksiin ja tutustutaan lainsäädännössä, oikeuslaitoksessa, hallinnossa ja muualla yhteiskunnassa käytettäviin oikeuskielen teksteihin. Lakikielen kurssi on pakollinen tiedekunnan kaikille opiskelijoille. Laajuus 1 op (½ ov) Opetus syyslukukaudella (mape) klo , PR sali 5. Kuulustelu klo , PR sali 1. Kevätlukukaudella kurssi järjestetään 28.3, 30.3, 11.4 klo sekä 4.4 ja 6.4. klo PR sali 5. Kuulustelu klo , PR sali 1. Opettajat Kniivilä, Sonja, KTM, tutkija-luennoitsija. Äidinkielen tuntiopettaja. Majapuro, Marketta, KTM. Äidinkielen tuntiopettaja. Sajavaara, Anu, OTK. Äidinkielen tuntiopettaja. Päivärinne, Sari, FM Kurs i skriftlig framställning Mål och innehåll. Kursens målsättning är att utveckla studenternas färdigheter att framställa god vetenskaplig text på sitt modersmål. På kursen behandlas grundidén med processkrivning, kriterierna för ett gott språk och en välupplagd text, allmänna språkriktighetsregler, lagspråk samt översättning. Omfattning 4 studiepoäng (3,5 sv) Undervisning vt: Torsdag 16.3 kl , 23.3 kl , 30.3 kl , 6.4 kl , 20.4 kl , 27.4 kl , 4.5 kl , (ingen undervisning to 13.4), Heimola 735. Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena och högst en frånvaro tillåts. Kurslitteratur Jensen, U., Rylander, S. & Lindblom, P. H., 2001: Att skriva juridik, Regler och råd. 3 uppl. Uppsala: Iustus. Svenskt lagspråk i Finland Red. Bruun, H., Malmsten, A. & Palmgren, S. Esbo: Schildts. Svenska skrivregler Utg. av Svenska språknämnden. Stockholm: Liber. Lärare FM Disa Hägg Språkgranskning. Av de arbeten, t.ex. övningsuppsatser, som skrivs inom ämnesstudierna skall ett lämnas in för språkgranskning. Texterna kommenteras för var och en vid ett individuellt handledningstillfälle. Under vårens kurs sker den individuella handledningen i samband med undervisningen kl Under hösten hålls mottagning varannan onsdag kl fr.o.m De övriga handledningstillfällena är då 21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, och därefter enligt överenskommelse. Mottagningen hålls på Nordica i Forsthuset, Unionsgatan 40, 4 vån., rum C414, Hägg. Texten lämnas in senast 10 dagar i förväg som en papperskopia till mitt fack i Forsthuset, 4 vån. Adress: Disa Hägg, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, PB 24 (Unionsgatan 40), HELSINGFORS UNIVERSITET, FINLAND. OBS! Vänligen meddela mig samtidigt på adressen om att du 66

8 lämnat in en text så att jag kan bekräfta mottagningstiden. Ta med ditt studiekort till mottagningen. Under kursen kan en text också lämnas in till mig under lektionen föregående vecka. Toinen kotimainen kieli (ruotsi) Tavoite. Opiskelijan tulee ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua toista kotimaista kieltä sekä pystyä keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä. Hänen tulee myös osata laatia sanakirjan avulla kirjallinen esitys ammattialaltaan. Opintojakson suorittaminen osoittaa, että opiskelijalla on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/ 2003) 6 :n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito. Sisältö. Kurssi sisältää keskustelu-, kirjoitus-,kuullunymmärtämis- ja kielioppi-harjoituksia. Laajuus. 5 opintopistettä/ 3 opintoviikkoa. Suoritustapa. Suorittamalla ruotsin kielikoe tai kurssi (yhdistetty suullisen ja kirjallisen taidon kurssi), johon osallistuville järjestetään kurssin päätteeksi suullinen ja kirjallinen loppukoe. Koe vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/ 2003). Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Kielikokeen suorittamista suositellaan opiskelijoille, jotka ovat täydentäneet ruotsin kielen taitoaan ylioppilastutkinnon jälkeen esim. työelämässä tai osallistuneet ruotsinkieliseen opetukseen. Opetus ja kokeet. Opetuksesta ja kokeista vastaa yliopiston kielikeskus. Ks. tarkemmat tiedot kielikeskuksen opinto-opas tai Andra inhemska språket (finska) För information (prov och undervisning) se språkcentrets studiehandbok eller webbsida: Vieras kieli Tekstin ymmärtäminen Tavoite. Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle sellainen vieraan kielen tekstinymmärtämistaito, että hän pystyy lukemaan yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen alan vieraskielistä kirjallisuutta. Sisältö. Kurssiin sisältyy tekstin ymmärtämisharjoituksia, sanasto- ja rakenneharjoituksia sekä lukutekniikan kehittämisharjoituksia. Vaihtoehtoiset kielet. Englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Laajuus 2 opintopistettä/ 1 opintoviikko. Suoritustapa. Suorittamalla tekstinymmärtämisen koe tai kurssi yhdessä em. kielistä. Opetus. Opetuksesta ja kokeista vastaa yliopiston kielikeskus. Ks. tarkemmat tiedot kielikeskuksen opinto-opas tai Suullinen taito Tavoite. Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle sellainen vieraan kielen suullinen taito, että hän ymmärtää puhuttua yleisluonteista sekä yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen alan kieltä sekä kykenee selviytymään keskustelutilanteista. Sisältö. Kurssiin sisältyy kuullunymmärtämisharjoituksia ja muita kielistudioharjoituksia sekä keskusteluharjoituksia pienryhmissä. 67

9 Vaihtoehtoiset kielet. Englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Edeltävät opinnot: Saman kielen tekstinymmärtämisen opintojakso. Laajuus 3 opintopistettä/ 2 opintoviikkoa. Suoritustapa. Suorittamalla suullisen taidon koe tai kurssi yhdessä em. kielistä. Opetus. Opetuksesta ja kokeista vastaa yliopiston kielikeskus. Ks. tarkemmat tiedot kielikeskuksen opinto-opas tai Syventävä tai laajentava kurssi Pakollisiin kieliopintoihin kuuluu lisäksi kolmen opintoviikon laajuinen kokonaisuus opiskelijan itsensä valitsemassa kielessä. Suoritettava kokonaisuus (5 op/3 ov) on tehtävä yhdessä ja samassa kielessä. Kurssi suoritetaan seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: a) Vieraan kielen tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito yht. 5 op/3 ov (eri kielessä kuin ensimmäisen vieraan kielen jakso). Vaihtoehtoiset kielet ovat englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. b) Äidinkieleltään suomenkielisille jatkokurssit ruotsin kielessä. c) Vieraan kielen alkeiskurssi kielessä, jossa opiskelija ei ole aiemmin suorittanut tutkintoon kuuluvia muita pakollisia kieliopintoja. d) Vieraan kielen jatko-opinnot. Jatko-opintoja voi suorittaa joko siinä kielessä, jonka on suorittanut osana pakollisia kieliopintoja tai jossain toisessa kielessä. Jatko-opintojen suorittamismahdollisuuksista eri kielissä ks. e) Kurssi on tietyin edellytyksin korvattavissa ulkomailla opiskelun aikana suoritetulla kielikurssilla. Lisätietoja syventävien tai laajentavien opintojen kielitarjonnasta saa kielikeskuksen www-sivuilta: tai opintosihteeri Tiina Laulajaiselta, puh , sähköp. Muut kieliopinnot Tutkintoon on pakollisten kieliopintojen lisäksi mahdollista sisällyttää valinnaisina aineopintoina kieliopintoja. Tutkintojen 180 opintopisteen/120 opintoviikon tai 120 opintopisteen/160 opintoviikon ylimenevien kieliopintojen (kuten muidenkaan opintojen) määrää ei ole rajattu. Opiskelija voi suorittaa hyväksyttävissä olevia kieliopintoja haluamansa määrän ja saada näistä suorituksista merkinnän opintosuoritusrekisteriin. 68

10 PERUS- JA AINEOPINNOT Oikeuden ulottuvuudet (20001) Tavoite. Opintojakson tavoitteena on valottaa oikeudellisia ilmiöitä eri näkökulmista ja sitä kautta auttaa opiskelijaa ymmärtämään oikeutta historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Tarkastelu kohdistuu mm. oikeudellisten instituutioiden ja oikeudellisen ajattelun kehitykseen, minkä ohella huomiota kiinnitetään oikeuden yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin sekä lakimiesten ammatilliseen toimintaan ja lakimiesetiikkaan. Laajuus. 6 opintopistettä (6 ov). Opetus. Pakolliset luennot ja niitä täydentävä kirjallinen materiaali. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetus ja niihin liittyvä kirjallisuus muodostavat kumpikin oman itsenäisen kokonaisuutensa. Osa täydentävästä kirjallisesta materiaalista on saatavissa internetin kautta. Sitä on koottu WebCT -kurssialueelle https://webctserver.it.helsinki.fi. WebCT:n edellyttämät käyttäjätunnus ja salasana annetaan uusille opiskelijoille syksyllä. Suomenkielinen kokonaisuus Luentoja ja täydentävää kirjallista materiaalia aiheista: 1. Oikeuden historialliset ulottuvuudet, 2. Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat ja erityispiirteet, 3. Oikeuden ja talouden vuorovaikutussuhde, 4. Lakimiesetiikka ja 5. Oikeussosiologisesta näkökulmasta. Luennot PR pieni juhlasali. Luentosarjan alussa kerrotaan, mistä täydentävän kirjallisen materiaalin voi hankkia, jos se ei ole saatavilla internetissä tai WebCT:ssä. Prof. Jukka Kekkonen: Oikeuden historialliset ulottuvuudet, yht. 10 h: ma ti ja ke Kirjallinen materiaali. Kekkonen, J.: Suomen oikeuden historiallisia kehityslinjoja (1998). Yliopistonlehtori Ari Hirvonen: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat ja erityispiirteet yht. 12h: ke , to , ma , ti , ma Kirjallinen materiaali. Ari Hirvonen: Oikeuden käynti, sivut Teos löytyy Helsingin yliopiston ethesis-sivuilta pdftiedostona (2643 Kt): vk/hirvonen/ Prof. Matti Heimonen: Oikeuden ja talouden vuorovaikutussuhde yht. 12 h: ti-to Kirjallinen materiaali. Heimonen, Matti - Määttä, K.alle: Johdatus oikeustaloustieteeseen, luentomoniste s. 1 65, Oikeusneuvos Pertti Välimäki: Lakimiesetiikka yht. 4 h: ma , ma Kirjallinen materiaali. Välimäki. P.: Lakimiesetiikasta tapaopin näkökulma. Luentomoniste Dosentti, Timo Kyntäjä: Oikeussosiologisesta näkökulmasta yht. 10h: ti , ke-to Kirjallinen materiaali ilmoitetaan syksyllä ilmoitustaululla ja luennon alussa. 69

11 Suoritustapa. Opintojakso koostuu pakollisista luennoista sekä niitä tukevasta ja täydentävästä kirjallisesta materiaalista. Oppimistulos kontrolloidaan opintojakson päätyttyä pidettävässä kirjallisessa kuulustelussa. Tentin ja uusintakuulustelun ajankohdat ja paikat ovat opinto-oppaan lopussa. Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti kirjallisella kuulustelulla. Kaksi kertaa tentissä reputtaneille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kurssi kirjoittamalla essee-kirjoitus sovittavasta aiheesta. Kirjoituksen laajuus määräytyy tentissä saatujen pisteiden perusteella siten, että niukasti reputtaneet kirjoittavat suppean esseen ja hyväksymisrajasta kauaksi jääneet laajan esseen. Kirjoitus palautetaan mennessä. Svenskspråkig helhet Obligatoriska föreläsningar och kompletterande skriftligt material om följande teman: 1. Rättens samhälleliga grunder, 2. Rättens och ekonomins växelverkan, 3. Rättens historiska dimensioner och 4. Rättens filosofiska grunder. Föreläsningar Pol.lic. Chris Meyer: Rättens samhälleliga grunder (12 h) ons-fre kl samt ons 14.9 kl , to 15.9 kl och fre 16.9 kl , Heimola seminariesal 405. Kompletterande litteratur: 1. Meddelas när kursen börjar. EM Carsten Måsabacka: Rättens och ekonomins växelverkan (14 h) ons-fre kl och må-ti kl. 8-12, Heimola seminariesal 405. Kompletterande litteratur: 1. Määttä, K.: Oikeustaloustieteen aakkoset (1999). Docent Pia Letto-Vanamo: Rättens historiska dimensioner (6 h) ons-fre kl. 8-10, Heimola seminariesal 405. Kompletterande litteratur: 1. Letto-Vanamo, P., Oikeuden Eurooppa, luentoja oikeushistoriasta (1998). FM Nora Hämäläinen: Rättens filosofiska grunder (14 h): må-fre kl och må-ti kl , Heimola seminariesal 405. Kompletterande litteratur: 1. Meddelas när kursen börjar. Kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö ja yksilön suojan perusteet Tavoite: Perehtyä yksilön suojan muotoutumiseen vaikuttaviin kansallisiin ja eurooppalaisiin säännöstöihin ja tarkastella valtiollisen oikeuden rajoja, mahdollisuutta ja velvollisuutta vastata yksilöiden ja ryhmien oikeuksien toteutumisesta Sisältö: Kansallisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta perehdytään kansalliseen ja EU:n säädösvaltaan, näiden perustana oleviin kompetenssijärjestelyihin, asiaan vaikuttaviin käytäntöihin ja delegointimahdollisuuksiin. Kansallisesta näkökulmasta otetaan esiin myös niin perustuslaista kuin ei-kansallisista tekijöistä aiheutuvat rajoitukset. Eurooppalaisesta näkökulmasta taas esitellään eurooppalainen normisto ja sen pääpiirteet sekä tulkinta. Eurooppaoikeuden valtionsisäiset oikeusvaikutukset nivotaan kansalliseen järjestelmään. 70

12 Yksilön oikeussuojaan liittyviä elementtejä käsitellään eri näkökulmista, mm. perusoikeudet ja niiden valvonta, perustuslakivaliokunnan rooli sekä valvonnan ennakollisuuden vaikutus perusoikeuskäsityksiin, ihmisoikeussopimusten ja EU:n perusoikeuskirjan ja erilaisten tuomioistuinten toiminta ja merkitys. Oikeudellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjintää koskevan osion tavoite on antaa opiskelijalle käsitys siitä, miten näitä kysymyksiä koskevat eritasoiset normit ovat kehittyneet ja miten kansallisen lainsäädännön, EY-oikeuden ja ihmisoikeuksien normit suhteutuvat toisiinsa. Perehdytään siihen, miten yhteiskunnallinen tasa-arvo, poliittiset tasa-arvon edistämiseen liittyvät päämäärät ja oikeudellinen sääntely suhteutuvat toisiinsa. Osion asiasisällön muodostavat ihmisoikeussopimusten, Suomen perustuslain, EY-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön syrjintään, vähemmistöjen oikeuksiin sekä tasa-arvon edistämiseen liittyvät säännökset, niiden historia ja suhde sosiaaliskulttuurisiin eroihin. Opetus: Luennot. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa luennoilla ja luennoilla annettujen tehtävien tekemistä. Mikael Hidén: klo PR, pieni juhlasali, klo U40 s1, klo U40 s1, klo PR, pieni juhlasali, klo PR, pieni juhlasali Olli Wikberg: U40 s1 ma klo 14-16, ti-pe klo Kevät Nousiainen: U40 s1 ma klo ja klo 16-18, ke klo ja klo 16-18, klo

13 Oikeushistorian pakolliset aineopinnot (20019) Tavoite. Yleiskuvan antaminen oikeudellisten ilmiöiden historiallisesta kehityksestä. Kyse on niin oikeusnormien, oikeuskäytännön, oikeudellisten instituutioiden kuin oikeudellisten katsomusten tarkastelusta. Keskeisellä sijalla on oikeuskehityksen linjojen kartoittaminen ja havaittujen muutosten selittäminen kytkemällä oikeudelliset muutokset historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä. Käsiteltävä asiakokonaisuus. Euroopan ja Suomen oikeuskehitys sukuyhteiskunnasta nykyaikaan painopisteenä keskeisimmät oikeudelliset murros- ja muutosvaiheet. Suoritustapa ja suorituksen sisältö. Oikeushistorian aineopintotentti on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti 1) kirjatenttinä, 2) aineistotenttinä tai 3) ongelmalähtöisenä kurssina. Aineistotentti ja ongelmalähtöinen kurssi järjestetään oikeushistorian opetusperiodin yhteydessä, muutoin opintojakso on mahdollista suorittaa vain kirjatenttinä. Aineistotentti. Tenttiin saa ottaa mukaan kaikki tenttikirjat tai osan niistä taikka kopiot kirjoista sekä sanakirjoja. Tentin valvojilla on oikeus tarkastaa nämä kirjat kuten lakikirjatentissä. Aineistotentissä opiskelijoille jaetaan tenttitilaisuudessa lisämateriaalia, joka saattaa olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä. Tenttikysymyksiin (1 3 kpl) vastataan tenttikirjojen ja aineiston pohjalta. Tehtävät laaditaan siten, että ne mittaavat ja myös kehittävät opiskelijan itsenäistä ajattelua ja kykyä arvioida opiskeltua aineistoa. Pelkästään toistamalla tenttimateriaalissa olevaa tietoa ei ole mahdollista päästä hyväksyttyyn pistemäärään. Arvioinnissa painotetaan vastauksen loogisuutta, ymmärrettävyyttä, kykyä erotella keskeinen aines vähemmän tärkeästä ja kykyä tiedon kriittiseen analyysiin. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintojakson aineistotenttinä, on tämä ehdottomasti mainittava ilmoittautumislomakkeessa. Samoin on mainittava, mitkä kirjat tenttiin on luettu! Ongelmalähtöinen kurssi. Aineopinnot on mahdollisuus suorittaa myös ilman kirjatenttiä kurssilla oikeushistorian aineopinnot ongelmalähtöisesti. Laajuus. 5 opintopistettä, 3 opintoviikkoa Opettajat Kekkonen, Jukka, OTT, VT. Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori. Dekaani. Pihlajamäki, Heikki, OTT, VT. Oikeushistorian dosentti. Oikeushistorian yliopistonlehtori, vv., akatemiatutkija. Korpiola, Mia, OTT. Oikeushistorian assistentti. Hoitaa oikeushistorian yliopistonlehtorin virkaa. Sallila, Jussi, OTK. Tutkija. Hoitaa oikeushistorian assistentin virkaa. Kotkas, Toomas, OTT. Tutkija. Oikeusteorian assistentti, vv. Löytömäki, Stiina, OTL. Tutkija. Malminen, Toni, OTL. Tutkija (OMY). Tuori, Kaius, OTL, FM. Tutkija (OMY). Vepsä, Iisa, OTL. Tutkija (OMY). Letto-Vanamo, Pia, OTT, VT. Oikeushistorian dosentti. KATTI:n johtaja. Pylkkänen, Anu, OTT, VT. Oikeushistorian dosentti. Akatemiatutkija. Inha, Jyri, OTT. Oikeushistorian dosentti. Karonen, Petri, FT. Oikeushistorian dosentti. Korpijaakko-Labba, Kaisa, OTT. Oikeushistorian dosentti. Tyynilä, Markku, OTT. Oikeushistorian dosentti. 72

14 Opetus Luennot. Luentosarjojen päätteeksi pyritään järjestämään palautetilaisuus. Luentosuoritukset eivät vanhene. Suoritetut korvaavuus- ja hyvityspisteluennot korvaavat tutkintovaatimuksia kuten aiemmin. Prof. Jukka Kekkonen luennoi oikeushistorian käännekohdista ja kehityslinjoista sl ja oikeushistorian opetusperiodin aluksi ma-pe klo 8 10, PR, pieni juhlasali. Luentosarja korvaa tutkintovaatimusten kohdan 3. Vsn. yliopistonlehtori Mia Korpiola pitää debattikurssin keskiajan oppineesta oikeudesta. Kurssin hyväksytty suorittaminen korvaa tutkintovaatimusten kohdan 1. Kurssi toteutetaan tieteellisten debattien kautta, joita varten opiskelijat ovat selvittäneet ryhmissä väitteen puolesta ja vastaan puhuvia argumentteja. Kurssilla on tarkoitus myös oppia tieteellistä suullista ja kirjallista argumentointia sekä tiedonhakua. Aloitusluento on klo PR, s. 10 ja kurssin muut tapaamiset pidetään ti pe klo PR, s. 6 paitsi ke s. 10. Palautetilaisuus pidetään torstaina klo PR, s. 6. Ilmoittautumiset WebOodissa lähtien, (kurssin koodi WebOodissa on 21550). Ilmoittautuminen päättyy Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 80 opiskelijaa. Lisätietoja kurssista: Oikeushistorian aineopintotentti on mahdollista suorittaa ns. ongelmalähtöisen oppimismenetelmän avulla. Suoritukseen ei liity erillistä kirjatenttiä, mutta siinä käytetään aineistona tutkintovaatimusten kirjoja. Vsn. yliopistonlehtori Mia Korpiola pitää kurssin oikeushistorian tutkijoiden kanssa. Kurssille otetaan enintään 60 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset WebOodissa lähtien, (kurssin koodi WebOodissa on 21549). Ilmoittautuminen päättyy Opiskelijat työskentelevät 10 hengen tutorryhmissä oman ohjaajansa johdolla. Alkukokous pidetään tiistaina klo (ryhmät 1 3) tai keskiviikkona klo (ryhmät 4 6). Tutorryhmäkokoukset pidetään pe klo ja to klo (ryhmät 1 3) tai ma klo ja pe klo (ryhmät 4 6). Paikat ilmoitetaan myöhemmin. Oikeushistorian aineopintotentin suorittaminen ongelmalähtöisesti edellyttää prof. Jukka Kekkosen yllämainitun luentosarjan hyväksyttyä suorittamista. Lisätietoja kurssista: Tutkintovaatimukset 1) Tellegen-Couperus, O., A Short History of Roman Law (1993), sivut ja Stein, P., Roman Law in European History (1999), sivut ) Letto-Vanamo, P. (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet (1991) lukuunottamatta sivuja , ja tai Inger, G., Svensk rättshistoria (1997) s ) Robinson Fergus Gordon (eds.), European Legal History (2000), sivut 26 41, ja

15 Kirjanpito Kirjanpidon pakollinen opintokokonaisuus on jaettu kahteen osaan: 1. kirjapidon perusteet, joka kuuluu ON-opintoihin 2. kirjanpidon jatkokurssi, joka kuuluu OTMopintoihin. Molemmat jaksot ovat pakollisia OTM-tutkinnon suorittajalle. ON-tutkinnon suorittajalle vain kirjanpidon perusteet kurssi on pakollinen. Kirjanpidon perusteet Tavoitteet. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kirjanpitoinformaation tuottamiseen ja sen hyväksikäytön perusteisiin. Käsiteltävä asiakokonaisuus. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen peruskäsitteet ja periaatteet, tilinpäätöksen sisältö ja hyväksikäyttö sekä verotuksen perusteet. Laajuus 4 op (2,5 ov) Opettajat KTM Arja Koskela, kirjanpidon tuntiopettaja KTM Carsten Måsabacka, kirjanpidon tuntiopettaja Opetus. Kaikille opiskelijoille yhteinen luento-opetus (19 tuntia) sekä harjoitukset (13 tuntia), joita varten opiskelijat jaetaan pienempiin ryhmiin. KTM Arja Koskela pitää kirjanpidon perusteiden luennot ma klo 15-18, M11 ls 10. Ma klo 9-15, ke klo 9-13 ja ke klo 9-13, M11 ls 5. Kirjanpidon harjoitukset järjestetään neljässä ryhmässä: Ryhmä 1: Ke klo ja pe klo 10-12, M11 ls 3. Ma klo 15-18, M11 ls 2. Ke klo ja pe klo 10-12, M11 ls 3. Ryhmä 2: To klo 9-12, PR aud IV. Pe klo ja ti klo 9-12, M11 ls 3. To klo 9-12 ja pe klo 12-14, PR aud IV. Ryhmä 3: To klo 12-15, M11 ls 2. Pe klo 14-16, Heimola sh 735. Ti klo 12-15, PR aud IX. To klo 12-15, M11 ls 2. Pe klo 14-16, Heimola sh 735. Ryhmä 4: To klo 15-18, M11 ls 2. Pe klo 16-18, Heimola sh 735. Ti klo 15-18, PR aud IX. To klo 15-18, M11 ls 2. Pe klo 16-18, Heimola h 735. Suoritustapa. Luennot ja harjoitukset sekä kirjallinen kuulustelu. Kuulusteluun saa tuoda lakikirjat ja laskimen. Tutkintovaatimukset. Ihantola, Eeva- Mari Leppänen, Pasi: Yrityksen kirjanpito perusteet ja sovellusharjoitukset (2004) Kuulustelut. Tammikuu 2006 ja maaliskuu 2006 EM Carsten Måsabacka håller kursen i bokföring kl 15-19, kl , HB fls 7 och kl , HB fls 8. Kirjanpidon jatkokurssi Tavoitteet ja sisältö. Opintojakson tarkoitus on kerrata ja saattaa ajan tasalle kirjanpidon perusteiden tuntemus sekä syventää osaamista erityisesti veroekonomian alueella. Laajuus: 1 op (0,5 ov) Opetusmuodot. Luento-opetus ja harjoitukset (yht. 16 tuntia). 74

16 KTM Arja Koskela pitää kirjanpidon kertausjakson luennot ja harjoitukset kevätlukukaudella ma klo 14-17, PR sali 14 ti klo 10-14, Heimola sh 735 ke klo 10-14, PR sali 14 ja pe klo 12-15, Heimola sh 735 EM Carsten Måsabacka håller fortsättningskursen i bokföring kl 12-16, HB fls 7. Suoritustapa. Luennot ja harjoitukset sekä kirjallinen kuulustelu Tutkintovaatimukset. Ihantola, Eeva- Mari Leppänen, Pasi: Yrityksen kirjanpito perusteet ja sovellusharjoitukset (2004) sekä opettajan osoittama muu materiaali Kuulustelut. Ensimmäinen kuulustelu luennolla 17.3., uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 75

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot