LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT"

Transkriptio

1 LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä sekä päätöksentekoorganisaationa. Tavoitteena on edesauttaa opiskelun menestyksekästä aloittamista esittelemällä mm. tiedekunnassa opetettavia aineita, yliopiston tarjoamia palveluja, opiskelijan oikeusturvan takeita ja työkaluja opintojen suunnitteluun. Lisäksi jaksolla perehdytään oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden tehtäviin työmarkkinoilla. Laajuus. 5 opintopistettä. Suoritus. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty. Opetus 1. Tiedekunnan vastaanottotilaisuus ja rehtorin vastaanotto 2. Pienryhmäohjaus 3. Orientoiva luentosarja 4. Tiedekunnan aineiden esittely 5. Oikeustieteelliset opinnot 6. Henkilökohtainen opintosuunnitelma 7. Tieto- ja viestintätaidot Jakson tarkempi ohjelma jaetaan uusille opiskelijoille lukukauden alussa. 1. Tiedekunnan vastaanottotilaisuus ja rehtorin vastaanotto Tiedekunnan vastaanottotilaisuus järjestetään maanantaina 5.9. klo 9.15 alkaen yliopiston pienessä juhlasalissa. Rehtorin vastaanotto uusille opiskelijoille on maanantaina 5.9. klo yliopiston suuressa juhlasalissa. 2. Pienryhmäohjaus Heti orientoivan jakson alussa uudet opiskelijat jaetaan 8-10 hengen ryhmiin. Kutakin niistä vetää opiskelijatuutori, joka on osallistunut tiedekunnan järjestämään tuutorikoulutukseen. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on henkilökohtaisesti tukea uusia opiskelijoita heidän sopeutumisessaan yliopistoympäristöön sekä oikeustieteelliseen opiskelijayhteisöön. 3. Orientoiva luentosarja Luentosarjalla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa yliopisto ja tiedekunta, oikeustieteelliset opinnot, kieliopinnot, opiskelijavaihto, lakimiesten tehtävät työmarkkinoilla, opintotukiasiat sekä opiskelijajärjestöt. 4. Tiedekunnan aineiden esittely Tiedekunnan opettajat esittelevät oppiaineensa perussisältöä sekä aineessa harjoitettavaa tutkimusta uusille opiskelijoille jaetussa orientointijakson ohjelmassa tarkemmin kerrotulla tavalla. 5. Oikeustieteelliset opinnot Oikeustieteellisiä opintoja käsittelevät luennot järjestetään 6.9. klo ja yliopiston pienessä juhlasalis- 60

2 sa. Kurssin tarkoituksena on käydä läpi mm. tutkinnon rakennetta sekä erilaisia opiskelu- ja lukutekniikoita. Luennoitsijoina toimivat opintoasiainpäällikkö, FM Sonja Helin ja pedagoginen yliopistolehtori, KM Anne Haarala-Muhonen. Luennot opintopiiritoiminnasta, lakikirjan käytöstä ja tenttiin vastaamisesta järjestetään uusille opiskelijoille jaetussa orientointijakson ohjelmassa tarkemmin kerrotulla tavalla. Luennoitsijoina toimivat pedagoginen yliopistolehtori, KM Anne Haarala-Muhonen ja tutkija, OTK Olli Norros. 6. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Katso opinto-opas, kohta HOPS) 7. Tieto- ja viestintätaidot TVT-ajokortti -opetus Yleistä TVT-ajokortin opetus toteutetaan ensimmäisen lukukauden aikana, ja sen sisältö koostuu yhteisesti laaditusta verkko-oppimateriaalista. Kurssi suoritetaan tekemällä WebCT:ssä lähtötason testi ja varsinainen tentti. Tavoitteet TVT-ajokortti -opintojakson tavoitteena on turvata kaikille uusille opiskelijoille tieto- ja viestintätekniikan perustaidot menestyksellistä opiskelua varten. Opintojakson suorittamisen jälkeen - opiskelija osaa toimia Helsingin yliopiston tietotekniikkaympäristössä, - hän hallitsee tietokoneen peruskäytön, - hän tuntee yleisimpiä opiskelussa tarvittavia ohjelmia, - hän kykenee muokkaamaan sekä välittämään em. tietoa tarkoituksenmukaisella tavalla, - hän ymmärtää Internetin ja tietokoneiden käyttöön liittyviä tietoturvariskejä ja hän kykenee hallitsemaan tyypillisimpiä riskejä, - hän kykenee hankkimaan tietoa verkosta tehokkaasti ja kriittisesti sekä arvioimaan hakemaansa tietoa eettiseltä kannalta TVT-ajokortin sisältö TVT-ajokortti muodostuu kaikille opiskelijoille yhteisistä sisällöistä, joista rakentuva opintojakso on jaettu kuuteen osioon: 1. HY:n ATK-ympäristö: HY:n palvelutarjonta opiskelijalle ja palvelujen hyödyntäminen 2. Työaseman käyttötaidot: työaseman eri laitteet, tiedostojen hierarkia, käyttöliittymä sekä ohjelmien käytön perusteet 3. Internet ja verkkoviestintä: Internetin perusrakenne ja palvelut sekä nettietiketin perusteet 4. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen: toimistotyökaluohjelmien käytön perusteet, tiedon muokkaamisen erilaiset välineet ja sopivan ohjelman valita eri käyttötilanteissa. 5. Tiedonhankinta: kirjastojen palvelutarjonta ja tiedonhallinnan sekä informaatiolukutaidon perusteet 6. Tietoturva: turvallisen toiminnan perusteet tietokoneen käytössä. Materiaali. Kaikille tiedekunnille yhteinen itseopiskelumateriaali on saatavilla osoitteessa materiaali.htm. Laajuus 3 op, (2 ov) Suoritustapa Opintojakso koostuu WebCT-verkkooppimisympäristössä suoritettavasta lähtötasontestistä, verkossa olevasta itseopiskelumateriaalista, luennoista, mikroluokkaopetuksesta sekä WebCT:ssä tehtävästä tentistä. Ennen osallistumistaan lähtötasontestaukseen opiskelijan tulee hankkia käyttöönsä HY:n verkkotunnukset. Verkkotunnukset voi hakea itse oikeustieteellisen tiedekunnan kansliasta, Yliopistonkatu 5, 5 krs., ma alkaen tai viikolla 36 tuutorryhmän kanssa. 61

3 Lähtötason testaus Lähtötason testaukset tehdään tuutoriryhmittäin oikeustieteellisen tiedekunnan atk-luokassa, Fabianinkatu 24 A, sali 135, 1 krs. Ke R1 klo 9-11, R2 klo ja R3 klo To R4 klo 9-11, R5 klo 12-14, R6 klo ja R7 klo Pe R8 klo 9-11, R9 klo ja R10 klo Ma R11 klo 9-11, R12 klo ja R13 klo Ti R14 klo 9-11, R15 klo ja R16 klo Opetus Opintojakson alussa opiskelija saa orientointiluennolla (3h) lyhyen perehdytyksen Helsingin yliopiston tietoteknisestä ympäristöstä ja tietoturvasta (osiot 1 ja 6). Luento pidetään ti 6.9. klo 14-17, PR pieni juhlasali. Tiedonhankinnan (osio 5) opetuksesta vastaa tiedekunnan kirjasto. Tiedonhankinnan lähiopetus järjestetään ennen lähtötasontestiä tuutorryhmittäin, kaksi ryhmää kerrallaan tiedekunnan atk-luokassa, uusille opiskelijoille jaetussa orientointijakson ohjelmassa tarkemmin kerrotulla tavalla. Opetukseen osallistuminen on pakollista. Ke 7.9. klo 9-11, 12-14, To 8.9. klo 9-11, 12-14, 14-16, Pe 9.9 klo 9-11, 12-14, Ma 12.9 klo 9-11, 12-14, Ti klo 9-11, 12-14, Pienryhmäopetus Lähtötason testin tuloksen perusteella opiskelijat osallistuvat pienryhmäopetukseen. Osallistumista opetukseen suositellaan, jos osion tenttituloksessa on oikeita vastauksia 40 % tai vähemmän. Siinä tapauksessa, että opetukseen on tulossa enemmän opiskelijoita kuin on tilaa, valitsee vastuuopettaja osallistujat kullekin kurssille. Yhdelle kurssille otetaan 16 osallistujaa. Opetus pidetään oikeustieteellisen tiedekunnan atk-luokassa, Fabianinkatu 24 A, sali 135, 1 krs. Ilmoittautuminen tapahtuu porrastetusti Oodissa, Pienryhmäopetusta järjestetään seuraavista osioista: Osio 2. Työaseman käyttötaidot (3 h): ke klo 9-12, ma klo 9-12, to klo 9-12, ke 5.10 klo Osio 3. Internet ja verkkoviestintä (3 h): ke klo 13-16, ma klo 13-16, to klo 13-16, ke 5.10 klo Osio 4. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen 4a. Tekstinkäsittely (7 h): to klo 9-16, ti klo 9-16, ma 3.10 klo 9-16, to 6.10 klo b. Esitysgrafiikka ja taulukkolaskenta (7h): pe klo 9-16, ke klo 9-16, ti klo 9-16, pe klo Tentti Tentissä jokainen tvt-ajokortin osio suoritetaan erikseen ja kaikki kuusi osioita suoritetaan samalla kerralla. Rästitentissä suoritetaan vain ne osiot, joista ei ole päässyt aikaisemmin läpi. Yhden osion suorittamiseen on aikaa 20 minuuttia. Tenttitilaisuuksiin varataan aikaa 2h. Tentti suoritetaan WebCT-ympäristössä ja tenttitilaisuudet ovat valvottuja. Tenttiin otetaan n. 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu Oodissa Tentit pidetään Aleksandrian luokissa K130 - K133: To 13.10, klo 9 11 To 20.10, klo 9 11 Ti 25.10, klo 9 11 ja klo Ke 26.10, klo 9 11 To 27.10, klo 9 11 Pe 28.10, klo 9 11 Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös teologisen tiedekunnan järjestämiin tentteihin, joista löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta yleisopinnot.htm. 62

4 Ilmoittautuminen tapahtuu Oodissa Tentit pidetään Aleksandrian luokissa K130 - K133: Pe 16.12, Ma 19.12, Ti 20.12, Ke 21.12, To Suoritusmerkinnät Opiskelijan katsotaan läpäisseen koko TVTajokorttikurssin, kun hän on suorittanut hyväksytysti WebCT-testissä kaikki kuusi TVT-ajokortin osiota. Kurssin opettajat ja vastuualueet Anne Haarala-Muhonen, Orientointiluento (osio 1 ja 2) sekä osio 4 Mikko Huttunen, osiot 2 ja 3 Kirjasto: Arja Niskala, Eeva Laurila, Gunilla Häkli, osio 5 Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi Tavoite. Vahvistaa TVT-ajokorttikurssin aikana hankittuja taitoja ja mahdollistaa laadukkaan tutkimuksen tekeminen ONlopputöissä. Pilottikurssille (kl 2006) hyväksytään myös vanhoja opiskelijoita, jolloin tavoitteena on vahvistaa mm. Tietokonetaidot-kurssilla hankittuja tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Sisältö. Oikeudellisen tiedon haku ja muokkaaminen. Kirjallisen ja sähköisen tiedon hankinta. Pitkien asiakirjojen ja viitetiedon hallinta. Laajuus: 2 opintopistettä / 1 opintoviikko Opetus. Luennot ja harjoitukset. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä annettujen tehtävien suorittamista. Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin. Ilmoittautuminen WebOodissa (klo 8.00 alkaen) Kurssin tunnus on Lisätietoa kurssista syksyn 2005 aikana. Opettajat. Opetuksesta vastaa tiedekunnan kirjaston henkilökunta yhteistyössä tiedekunnan ja oikeusinformatiikan oppiaineen opetushenkilökunnan kanssa. Kieliopinnot Oikeusnotaarin tutkintoon vaadittavien kieliopintojen laajuus on 15 opintopistettä. Kieliopinnot muodostuvat äidinkielen opinnoista (5 op/4 ov), toisen kotimaisen kielen opinnoista (5 op/3 ov), vieraan kielen opinnoista (5 op/3 ov). Oikeustieteen maisterin tutkinnossa suoritetaan lisäksi syventävä tai laajentava kurssi (5 op/3 ov) yhdessä opiskelijan valitsemassa kielessä. Kieliopinnot suositellaan aloitettaviksi heti opintojen alkuvaiheessa; toisen kotimaisen ja vieraan kielen suullisen taidon opintojaksoja ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Äidinkieli. Tavoite. Opiskelijan asiatyylisen kirjallisen viestinnän taidon kehittäminen niin, että hän pystyy laatimaan kieliasultaan moitteettomia ja sisällöltään selkeitä, johdonmukaisia ja sujuvia kirjoitelmia. Äidinkielen opintokokonaisuus on pakollinen kaikille ON-tutkintoa suorittaville. Äidinkielen opintoihin (5 op/4 ov) sisältyy suomenkielisillä opiskelijoilla seuraavat osiot: 1. Suomen kieli ja viestintä (2 op/1,5 ov) 2. Lakikieli (1op/0,5ov) 3. Puheviestintä (2 op/2 ov) Ruotsinkieliset opiskelijat suorittavat seuraavat osiot (5 op/4 ov): 1. Kurs i skriftlig framställning (4 op/3,5 ov) 2. Lakikielen kurssi (suomeksi, 1 op/0,5 ov) ALMS-kirjoitusviestintä Tavoite. Kurssilla opitaan analysoimaan omaa oppimista ja hakemaan sellaisia tapoja 63

5 ja strategioita, jotka parhaiten sopivat kullekin opiskelijalle. Kurssilla tarvitaan hyvää motivaatiota, itsekuria ja halua analysoida kirjoittamista, tekstejä ja omia kirjoitusviestinnän tarpeita. Autonomisen oppimisen perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Siihen liittyy suunnittelua, tavoitteiden miettimistä ja asettamista, päätösten tekoa lähestymistavoista sekä oppimisprosessin ja tulosten jatkuvaa arviointia. Oppimisen kriittinen pohdinta ja itsearviointi auttavat sitoutumaan ja motivoitumaan, jolloin oppiminen tehostuu. Autonomiseen oppimiseen liittyy myös sosiaalinen aspekti eli oppija kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan yhdessä muiden kanssa. (http://www.helsinki.fi/ kksc/alms/index.html) Laajuus 2 op (1,5 ov) ja se vastaa pakollista suomen kielen ja viestinnän kurssia. Opetus. Kurssi toteutetaan HY:n Äidinkielen viestintäopintojen kehittämishankkeen opetuskokeiluna. Kurssin kouluttajana toimii FM Sari Päivärinne ja kokeilua koordinoi Kielikeskuksen suunnittelija, FM Sara Hännikäinen. 1. kokoontuminen: ma klo 10 12, PR aud II 2. kokoontuminen (tasotesti): to klo 10 12, PR, sali 6 3. kokoontuminen: ma klo 10 12, PR aud II kokoontuminen pienryhmissä. Aikataulu sovitaan kurssin 3. kokoontumiskerralla. 12. kokoontuminen: ma klo 10 12, PR aud II Kurssin yhteydessä tarkistetaan myös yksi kirjallinen työ (harjoituskirjoituksen tarkistus). Kurssille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että etusija on syventäviin opintoihin edenneillä opiskelijoilla. Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa Oheiskirjallisuutta. Kurssin alussa (3.11.) kurssilaiset tekevät kirjoitusviestinnän tasotestin, johon voi valmistautua lukemalla Hirsjärvi, S. Remes, P. Sajavaara, P.: Tutki ja kirjoita. 10. painos. Tammi (S ), Iisa, K. Oittinen, H. Piehl, A.: Kielenhuollon käsikirja. Uudistetun ja päivitetyn laitoksen 1. painos (tai uudempi). Yrityskirjat. Helsinki (Erityisesti s ) Suomen kieli ja viestintä Tavoite. Oppia kirjoittamaan oman alan ammattitekstejä virkamieheltä vaadittavalla ja ammatinhoidossa tarvittavalla virheettömällä ja ymmärrettävällä asiatyylillä. Kehittää kirjallista viestintää niin, että pystyy laatimaan tyyliltään ja kieliasultaan moitteettomia sekä sisällöltään selkeitä, johdonmukaisia ja sujuvia asiatekstejä. Tutustua yleiskielen rakenteeseen ja oikeakielisyyssääntöihin, hyvän asiatyylin piirteisiin sekä keinoihin, joilla tekstiä voi tehdä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Saada tutkielman kirjoittamiseen ohjeita. Tutustua hallinnossa ja oikeuslaitoksessa käytettäviin teksteihin. Suomen kielen ja viestinnän opintokokonaisuus on pakollinen kaikille tiedekunnan opiskelijoille. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi harjoitusseminaarin yhteydessä. Laajuus 2 op (1,5 ov) Opetus. Kurssin luento-osuus pidetään kaksi kertaa lukukaudessa: , klo , M 11 ls , klo , M 11 ls , klo , U 40 sali , klo , PR sali 13 Tentittävä kirjallisuus Iisa, K. & Piehl, A.: Virkakielestä kaikkien 64

6 kieleen. VAPK-kustannus, Helsinki, Husa, J. & Mutanen, A. & Pohjalainen, T.: Kirjoitetaan juridiikkaa. Ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille. Gummerus, Saarijärvi, Tekstitaidon näyte. Kirjoittajana kehittyminen edellyttää palautetta valinnoista, rakenteista ja tyylistä. Opintojen eri vaiheissa kirjoitettavista teksteistä (esim. seminaarityöstä, harjoitusaineesta, kirjareferaateista, luentopäiväkirjoista, esseistä) valitaan yksi ja toimitetaan sitä 8 10 sivua suomen kielen ja viestinnän opettajan tarkistettavaksi. Teksteistä annetaan palautetta ja niitä käsitellään tekstipajoissa. Jokainen toimittaa oman tekstinsä viikkoa ennen tekstipajan kokoontumista Sonja Kniivilälle tai Marketta Majapurolle Heimolan 5. krs:n vahtimestarinkopin viereiseen valkoiseen lokerikkoon. Samalla ilmoittaudutaan yhteen tekstipajaan, johon kuhunkin otetaan palauteistuntoon mukaan 8 opiskelijaa. Tekstipajaan ilmoittaudutaan Heimolan-talon 5 krs:n ilmoitustaululla oleviin listoihin. Tekstipaja kokoontuu yhden kerran. Tekstitaidon palaute on tarkoitettu opastukseksi tutkielman laatimista varten. Huom! Suomen kieli ja viestintä opintojaksoon sisältyvä tekstitaidon näyte osio korvaa aiemman harjoituskirjoitus-opintosuorituksen. Myös vanhojen tutkintovaatimusten mukaan tutkintoaan suorittavat opiskelijat osallistuvat tekstipajoihin, mikäli heillä on harjoituskirjoitus suorittamatta. Siirtyjät, joilla on äidinkielen kurssi käytynä, mutta harjoituskirjoitus suorittamatta, osallistuvat myös tekstipajoihin. Tekstipajat Marketta Majapuro pitää tekstipajoja seuraavasti: joka torstai klo 16 19, PR aud XVII sekä joka maanantai klo 16 19, tiedekuntahuone (Heimola 537). Sonja Kniivilä pitää tekstipajoja seuraavasti: klo , Heimola sh klo PR aud XI klo , K6 ls klo ja , M11 rh klo ja , PR aud VIII klo ja , Heimola sh 742. Kevätlukukauden tekstipajoista ilmoitetaan myöhemmin. Puheviestintä Tavoite. Kurssilla perehdytään esiintymisen ja ryhmäviestinnän perusteisiin teoriatiedon, harjoitusten ja palautteen avulla. Kurssilla käsitellään muun muassa esiintymisjännityksen ja sanattoman viestinnän hallintaa, yleisön kohtaamista ja motivointia sekä havainnollistamisen ja argumentoinnin taitoja. Kurssilla tutustutaan myös ryhmän sääntöihin ja normeihin, tarkoituksenmukaisiin osallistumistapoihin ryhmässä, aktiivisen kuuntelemisen taitoihin sekä päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun ryhmässä. Laajuus 2 op (2 ov) Suoritustapa. Kurssi koostuu johdantoluennosta (3 t) sekä kontaktiopetuksesta pienryhmissä (18,5 t). Kukin opiskelija osallistuu vain oman ryhmänsä opetukseen. Poissaoloja ei sallita. Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen sisältyy aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimispäiväkirjan palauttaminen määräaikaan mennessä. Opetus Johdantoluennot pidetään seuraavasti Ti klo 9 12, PR sali 10 Tutorryhmät 1 12, FM Niina Jääskeläinen Ke klo 9-12, PR aud XII Tutorryhmät 13-22, FM Minna Kilpeläinen 65

7 Ma klo 9 12 PR sali 6 Tutorryhmät 23 32, FM Tuuli Nilsson Pienryhmäopetus järjestetään johdantoluennoilla jaettavan aikataulun mukaisesti. Aikataulu löytyy myös tiedekunnan internetsivulta kohdasta Lisäykset ja korjaukset opinto-oppaaseen. Lakikieli Tavoite. Kurssilla keskitytään säädös- ja hallintokielen erityiskysymyksiin ja tutustutaan lainsäädännössä, oikeuslaitoksessa, hallinnossa ja muualla yhteiskunnassa käytettäviin oikeuskielen teksteihin. Lakikielen kurssi on pakollinen tiedekunnan kaikille opiskelijoille. Laajuus 1 op (½ ov) Opetus syyslukukaudella (mape) klo , PR sali 5. Kuulustelu klo , PR sali 1. Kevätlukukaudella kurssi järjestetään 28.3, 30.3, 11.4 klo sekä 4.4 ja 6.4. klo PR sali 5. Kuulustelu klo , PR sali 1. Opettajat Kniivilä, Sonja, KTM, tutkija-luennoitsija. Äidinkielen tuntiopettaja. Majapuro, Marketta, KTM. Äidinkielen tuntiopettaja. Sajavaara, Anu, OTK. Äidinkielen tuntiopettaja. Päivärinne, Sari, FM Kurs i skriftlig framställning Mål och innehåll. Kursens målsättning är att utveckla studenternas färdigheter att framställa god vetenskaplig text på sitt modersmål. På kursen behandlas grundidén med processkrivning, kriterierna för ett gott språk och en välupplagd text, allmänna språkriktighetsregler, lagspråk samt översättning. Omfattning 4 studiepoäng (3,5 sv) Undervisning vt: Torsdag 16.3 kl , 23.3 kl , 30.3 kl , 6.4 kl , 20.4 kl , 27.4 kl , 4.5 kl , (ingen undervisning to 13.4), Heimola 735. Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena och högst en frånvaro tillåts. Kurslitteratur Jensen, U., Rylander, S. & Lindblom, P. H., 2001: Att skriva juridik, Regler och råd. 3 uppl. Uppsala: Iustus. Svenskt lagspråk i Finland Red. Bruun, H., Malmsten, A. & Palmgren, S. Esbo: Schildts. Svenska skrivregler Utg. av Svenska språknämnden. Stockholm: Liber. Lärare FM Disa Hägg Språkgranskning. Av de arbeten, t.ex. övningsuppsatser, som skrivs inom ämnesstudierna skall ett lämnas in för språkgranskning. Texterna kommenteras för var och en vid ett individuellt handledningstillfälle. Under vårens kurs sker den individuella handledningen i samband med undervisningen kl Under hösten hålls mottagning varannan onsdag kl fr.o.m De övriga handledningstillfällena är då 21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, och därefter enligt överenskommelse. Mottagningen hålls på Nordica i Forsthuset, Unionsgatan 40, 4 vån., rum C414, Hägg. Texten lämnas in senast 10 dagar i förväg som en papperskopia till mitt fack i Forsthuset, 4 vån. Adress: Disa Hägg, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, PB 24 (Unionsgatan 40), HELSINGFORS UNIVERSITET, FINLAND. OBS! Vänligen meddela mig samtidigt på adressen om att du 66

8 lämnat in en text så att jag kan bekräfta mottagningstiden. Ta med ditt studiekort till mottagningen. Under kursen kan en text också lämnas in till mig under lektionen föregående vecka. Toinen kotimainen kieli (ruotsi) Tavoite. Opiskelijan tulee ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua toista kotimaista kieltä sekä pystyä keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä. Hänen tulee myös osata laatia sanakirjan avulla kirjallinen esitys ammattialaltaan. Opintojakson suorittaminen osoittaa, että opiskelijalla on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/ 2003) 6 :n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito. Sisältö. Kurssi sisältää keskustelu-, kirjoitus-,kuullunymmärtämis- ja kielioppi-harjoituksia. Laajuus. 5 opintopistettä/ 3 opintoviikkoa. Suoritustapa. Suorittamalla ruotsin kielikoe tai kurssi (yhdistetty suullisen ja kirjallisen taidon kurssi), johon osallistuville järjestetään kurssin päätteeksi suullinen ja kirjallinen loppukoe. Koe vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/ 2003). Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Kielikokeen suorittamista suositellaan opiskelijoille, jotka ovat täydentäneet ruotsin kielen taitoaan ylioppilastutkinnon jälkeen esim. työelämässä tai osallistuneet ruotsinkieliseen opetukseen. Opetus ja kokeet. Opetuksesta ja kokeista vastaa yliopiston kielikeskus. Ks. tarkemmat tiedot kielikeskuksen opinto-opas tai Andra inhemska språket (finska) För information (prov och undervisning) se språkcentrets studiehandbok eller webbsida: Vieras kieli Tekstin ymmärtäminen Tavoite. Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle sellainen vieraan kielen tekstinymmärtämistaito, että hän pystyy lukemaan yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen alan vieraskielistä kirjallisuutta. Sisältö. Kurssiin sisältyy tekstin ymmärtämisharjoituksia, sanasto- ja rakenneharjoituksia sekä lukutekniikan kehittämisharjoituksia. Vaihtoehtoiset kielet. Englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Laajuus 2 opintopistettä/ 1 opintoviikko. Suoritustapa. Suorittamalla tekstinymmärtämisen koe tai kurssi yhdessä em. kielistä. Opetus. Opetuksesta ja kokeista vastaa yliopiston kielikeskus. Ks. tarkemmat tiedot kielikeskuksen opinto-opas tai Suullinen taito Tavoite. Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle sellainen vieraan kielen suullinen taito, että hän ymmärtää puhuttua yleisluonteista sekä yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen alan kieltä sekä kykenee selviytymään keskustelutilanteista. Sisältö. Kurssiin sisältyy kuullunymmärtämisharjoituksia ja muita kielistudioharjoituksia sekä keskusteluharjoituksia pienryhmissä. 67

9 Vaihtoehtoiset kielet. Englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Edeltävät opinnot: Saman kielen tekstinymmärtämisen opintojakso. Laajuus 3 opintopistettä/ 2 opintoviikkoa. Suoritustapa. Suorittamalla suullisen taidon koe tai kurssi yhdessä em. kielistä. Opetus. Opetuksesta ja kokeista vastaa yliopiston kielikeskus. Ks. tarkemmat tiedot kielikeskuksen opinto-opas tai Syventävä tai laajentava kurssi Pakollisiin kieliopintoihin kuuluu lisäksi kolmen opintoviikon laajuinen kokonaisuus opiskelijan itsensä valitsemassa kielessä. Suoritettava kokonaisuus (5 op/3 ov) on tehtävä yhdessä ja samassa kielessä. Kurssi suoritetaan seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: a) Vieraan kielen tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito yht. 5 op/3 ov (eri kielessä kuin ensimmäisen vieraan kielen jakso). Vaihtoehtoiset kielet ovat englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. b) Äidinkieleltään suomenkielisille jatkokurssit ruotsin kielessä. c) Vieraan kielen alkeiskurssi kielessä, jossa opiskelija ei ole aiemmin suorittanut tutkintoon kuuluvia muita pakollisia kieliopintoja. d) Vieraan kielen jatko-opinnot. Jatko-opintoja voi suorittaa joko siinä kielessä, jonka on suorittanut osana pakollisia kieliopintoja tai jossain toisessa kielessä. Jatko-opintojen suorittamismahdollisuuksista eri kielissä ks. e) Kurssi on tietyin edellytyksin korvattavissa ulkomailla opiskelun aikana suoritetulla kielikurssilla. Lisätietoja syventävien tai laajentavien opintojen kielitarjonnasta saa kielikeskuksen www-sivuilta: tai opintosihteeri Tiina Laulajaiselta, puh , sähköp. Muut kieliopinnot Tutkintoon on pakollisten kieliopintojen lisäksi mahdollista sisällyttää valinnaisina aineopintoina kieliopintoja. Tutkintojen 180 opintopisteen/120 opintoviikon tai 120 opintopisteen/160 opintoviikon ylimenevien kieliopintojen (kuten muidenkaan opintojen) määrää ei ole rajattu. Opiskelija voi suorittaa hyväksyttävissä olevia kieliopintoja haluamansa määrän ja saada näistä suorituksista merkinnän opintosuoritusrekisteriin. 68

10 PERUS- JA AINEOPINNOT Oikeuden ulottuvuudet (20001) Tavoite. Opintojakson tavoitteena on valottaa oikeudellisia ilmiöitä eri näkökulmista ja sitä kautta auttaa opiskelijaa ymmärtämään oikeutta historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Tarkastelu kohdistuu mm. oikeudellisten instituutioiden ja oikeudellisen ajattelun kehitykseen, minkä ohella huomiota kiinnitetään oikeuden yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin sekä lakimiesten ammatilliseen toimintaan ja lakimiesetiikkaan. Laajuus. 6 opintopistettä (6 ov). Opetus. Pakolliset luennot ja niitä täydentävä kirjallinen materiaali. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetus ja niihin liittyvä kirjallisuus muodostavat kumpikin oman itsenäisen kokonaisuutensa. Osa täydentävästä kirjallisesta materiaalista on saatavissa internetin kautta. Sitä on koottu WebCT -kurssialueelle https://webctserver.it.helsinki.fi. WebCT:n edellyttämät käyttäjätunnus ja salasana annetaan uusille opiskelijoille syksyllä. Suomenkielinen kokonaisuus Luentoja ja täydentävää kirjallista materiaalia aiheista: 1. Oikeuden historialliset ulottuvuudet, 2. Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat ja erityispiirteet, 3. Oikeuden ja talouden vuorovaikutussuhde, 4. Lakimiesetiikka ja 5. Oikeussosiologisesta näkökulmasta. Luennot PR pieni juhlasali. Luentosarjan alussa kerrotaan, mistä täydentävän kirjallisen materiaalin voi hankkia, jos se ei ole saatavilla internetissä tai WebCT:ssä. Prof. Jukka Kekkonen: Oikeuden historialliset ulottuvuudet, yht. 10 h: ma ti ja ke Kirjallinen materiaali. Kekkonen, J.: Suomen oikeuden historiallisia kehityslinjoja (1998). Yliopistonlehtori Ari Hirvonen: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat ja erityispiirteet yht. 12h: ke , to , ma , ti , ma Kirjallinen materiaali. Ari Hirvonen: Oikeuden käynti, sivut Teos löytyy Helsingin yliopiston ethesis-sivuilta pdftiedostona (2643 Kt): vk/hirvonen/ Prof. Matti Heimonen: Oikeuden ja talouden vuorovaikutussuhde yht. 12 h: ti-to Kirjallinen materiaali. Heimonen, Matti - Määttä, K.alle: Johdatus oikeustaloustieteeseen, luentomoniste s. 1 65, Oikeusneuvos Pertti Välimäki: Lakimiesetiikka yht. 4 h: ma , ma Kirjallinen materiaali. Välimäki. P.: Lakimiesetiikasta tapaopin näkökulma. Luentomoniste Dosentti, Timo Kyntäjä: Oikeussosiologisesta näkökulmasta yht. 10h: ti , ke-to Kirjallinen materiaali ilmoitetaan syksyllä ilmoitustaululla ja luennon alussa. 69

11 Suoritustapa. Opintojakso koostuu pakollisista luennoista sekä niitä tukevasta ja täydentävästä kirjallisesta materiaalista. Oppimistulos kontrolloidaan opintojakson päätyttyä pidettävässä kirjallisessa kuulustelussa. Tentin ja uusintakuulustelun ajankohdat ja paikat ovat opinto-oppaan lopussa. Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti kirjallisella kuulustelulla. Kaksi kertaa tentissä reputtaneille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kurssi kirjoittamalla essee-kirjoitus sovittavasta aiheesta. Kirjoituksen laajuus määräytyy tentissä saatujen pisteiden perusteella siten, että niukasti reputtaneet kirjoittavat suppean esseen ja hyväksymisrajasta kauaksi jääneet laajan esseen. Kirjoitus palautetaan mennessä. Svenskspråkig helhet Obligatoriska föreläsningar och kompletterande skriftligt material om följande teman: 1. Rättens samhälleliga grunder, 2. Rättens och ekonomins växelverkan, 3. Rättens historiska dimensioner och 4. Rättens filosofiska grunder. Föreläsningar Pol.lic. Chris Meyer: Rättens samhälleliga grunder (12 h) ons-fre kl samt ons 14.9 kl , to 15.9 kl och fre 16.9 kl , Heimola seminariesal 405. Kompletterande litteratur: 1. Meddelas när kursen börjar. EM Carsten Måsabacka: Rättens och ekonomins växelverkan (14 h) ons-fre kl och må-ti kl. 8-12, Heimola seminariesal 405. Kompletterande litteratur: 1. Määttä, K.: Oikeustaloustieteen aakkoset (1999). Docent Pia Letto-Vanamo: Rättens historiska dimensioner (6 h) ons-fre kl. 8-10, Heimola seminariesal 405. Kompletterande litteratur: 1. Letto-Vanamo, P., Oikeuden Eurooppa, luentoja oikeushistoriasta (1998). FM Nora Hämäläinen: Rättens filosofiska grunder (14 h): må-fre kl och må-ti kl , Heimola seminariesal 405. Kompletterande litteratur: 1. Meddelas när kursen börjar. Kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö ja yksilön suojan perusteet Tavoite: Perehtyä yksilön suojan muotoutumiseen vaikuttaviin kansallisiin ja eurooppalaisiin säännöstöihin ja tarkastella valtiollisen oikeuden rajoja, mahdollisuutta ja velvollisuutta vastata yksilöiden ja ryhmien oikeuksien toteutumisesta Sisältö: Kansallisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta perehdytään kansalliseen ja EU:n säädösvaltaan, näiden perustana oleviin kompetenssijärjestelyihin, asiaan vaikuttaviin käytäntöihin ja delegointimahdollisuuksiin. Kansallisesta näkökulmasta otetaan esiin myös niin perustuslaista kuin ei-kansallisista tekijöistä aiheutuvat rajoitukset. Eurooppalaisesta näkökulmasta taas esitellään eurooppalainen normisto ja sen pääpiirteet sekä tulkinta. Eurooppaoikeuden valtionsisäiset oikeusvaikutukset nivotaan kansalliseen järjestelmään. 70

12 Yksilön oikeussuojaan liittyviä elementtejä käsitellään eri näkökulmista, mm. perusoikeudet ja niiden valvonta, perustuslakivaliokunnan rooli sekä valvonnan ennakollisuuden vaikutus perusoikeuskäsityksiin, ihmisoikeussopimusten ja EU:n perusoikeuskirjan ja erilaisten tuomioistuinten toiminta ja merkitys. Oikeudellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjintää koskevan osion tavoite on antaa opiskelijalle käsitys siitä, miten näitä kysymyksiä koskevat eritasoiset normit ovat kehittyneet ja miten kansallisen lainsäädännön, EY-oikeuden ja ihmisoikeuksien normit suhteutuvat toisiinsa. Perehdytään siihen, miten yhteiskunnallinen tasa-arvo, poliittiset tasa-arvon edistämiseen liittyvät päämäärät ja oikeudellinen sääntely suhteutuvat toisiinsa. Osion asiasisällön muodostavat ihmisoikeussopimusten, Suomen perustuslain, EY-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön syrjintään, vähemmistöjen oikeuksiin sekä tasa-arvon edistämiseen liittyvät säännökset, niiden historia ja suhde sosiaaliskulttuurisiin eroihin. Opetus: Luennot. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa luennoilla ja luennoilla annettujen tehtävien tekemistä. Mikael Hidén: klo PR, pieni juhlasali, klo U40 s1, klo U40 s1, klo PR, pieni juhlasali, klo PR, pieni juhlasali Olli Wikberg: U40 s1 ma klo 14-16, ti-pe klo Kevät Nousiainen: U40 s1 ma klo ja klo 16-18, ke klo ja klo 16-18, klo

13 Oikeushistorian pakolliset aineopinnot (20019) Tavoite. Yleiskuvan antaminen oikeudellisten ilmiöiden historiallisesta kehityksestä. Kyse on niin oikeusnormien, oikeuskäytännön, oikeudellisten instituutioiden kuin oikeudellisten katsomusten tarkastelusta. Keskeisellä sijalla on oikeuskehityksen linjojen kartoittaminen ja havaittujen muutosten selittäminen kytkemällä oikeudelliset muutokset historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä. Käsiteltävä asiakokonaisuus. Euroopan ja Suomen oikeuskehitys sukuyhteiskunnasta nykyaikaan painopisteenä keskeisimmät oikeudelliset murros- ja muutosvaiheet. Suoritustapa ja suorituksen sisältö. Oikeushistorian aineopintotentti on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti 1) kirjatenttinä, 2) aineistotenttinä tai 3) ongelmalähtöisenä kurssina. Aineistotentti ja ongelmalähtöinen kurssi järjestetään oikeushistorian opetusperiodin yhteydessä, muutoin opintojakso on mahdollista suorittaa vain kirjatenttinä. Aineistotentti. Tenttiin saa ottaa mukaan kaikki tenttikirjat tai osan niistä taikka kopiot kirjoista sekä sanakirjoja. Tentin valvojilla on oikeus tarkastaa nämä kirjat kuten lakikirjatentissä. Aineistotentissä opiskelijoille jaetaan tenttitilaisuudessa lisämateriaalia, joka saattaa olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä. Tenttikysymyksiin (1 3 kpl) vastataan tenttikirjojen ja aineiston pohjalta. Tehtävät laaditaan siten, että ne mittaavat ja myös kehittävät opiskelijan itsenäistä ajattelua ja kykyä arvioida opiskeltua aineistoa. Pelkästään toistamalla tenttimateriaalissa olevaa tietoa ei ole mahdollista päästä hyväksyttyyn pistemäärään. Arvioinnissa painotetaan vastauksen loogisuutta, ymmärrettävyyttä, kykyä erotella keskeinen aines vähemmän tärkeästä ja kykyä tiedon kriittiseen analyysiin. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintojakson aineistotenttinä, on tämä ehdottomasti mainittava ilmoittautumislomakkeessa. Samoin on mainittava, mitkä kirjat tenttiin on luettu! Ongelmalähtöinen kurssi. Aineopinnot on mahdollisuus suorittaa myös ilman kirjatenttiä kurssilla oikeushistorian aineopinnot ongelmalähtöisesti. Laajuus. 5 opintopistettä, 3 opintoviikkoa Opettajat Kekkonen, Jukka, OTT, VT. Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori. Dekaani. Pihlajamäki, Heikki, OTT, VT. Oikeushistorian dosentti. Oikeushistorian yliopistonlehtori, vv., akatemiatutkija. Korpiola, Mia, OTT. Oikeushistorian assistentti. Hoitaa oikeushistorian yliopistonlehtorin virkaa. Sallila, Jussi, OTK. Tutkija. Hoitaa oikeushistorian assistentin virkaa. Kotkas, Toomas, OTT. Tutkija. Oikeusteorian assistentti, vv. Löytömäki, Stiina, OTL. Tutkija. Malminen, Toni, OTL. Tutkija (OMY). Tuori, Kaius, OTL, FM. Tutkija (OMY). Vepsä, Iisa, OTL. Tutkija (OMY). Letto-Vanamo, Pia, OTT, VT. Oikeushistorian dosentti. KATTI:n johtaja. Pylkkänen, Anu, OTT, VT. Oikeushistorian dosentti. Akatemiatutkija. Inha, Jyri, OTT. Oikeushistorian dosentti. Karonen, Petri, FT. Oikeushistorian dosentti. Korpijaakko-Labba, Kaisa, OTT. Oikeushistorian dosentti. Tyynilä, Markku, OTT. Oikeushistorian dosentti. 72

14 Opetus Luennot. Luentosarjojen päätteeksi pyritään järjestämään palautetilaisuus. Luentosuoritukset eivät vanhene. Suoritetut korvaavuus- ja hyvityspisteluennot korvaavat tutkintovaatimuksia kuten aiemmin. Prof. Jukka Kekkonen luennoi oikeushistorian käännekohdista ja kehityslinjoista sl ja oikeushistorian opetusperiodin aluksi ma-pe klo 8 10, PR, pieni juhlasali. Luentosarja korvaa tutkintovaatimusten kohdan 3. Vsn. yliopistonlehtori Mia Korpiola pitää debattikurssin keskiajan oppineesta oikeudesta. Kurssin hyväksytty suorittaminen korvaa tutkintovaatimusten kohdan 1. Kurssi toteutetaan tieteellisten debattien kautta, joita varten opiskelijat ovat selvittäneet ryhmissä väitteen puolesta ja vastaan puhuvia argumentteja. Kurssilla on tarkoitus myös oppia tieteellistä suullista ja kirjallista argumentointia sekä tiedonhakua. Aloitusluento on klo PR, s. 10 ja kurssin muut tapaamiset pidetään ti pe klo PR, s. 6 paitsi ke s. 10. Palautetilaisuus pidetään torstaina klo PR, s. 6. Ilmoittautumiset WebOodissa lähtien, (kurssin koodi WebOodissa on 21550). Ilmoittautuminen päättyy Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 80 opiskelijaa. Lisätietoja kurssista: Oikeushistorian aineopintotentti on mahdollista suorittaa ns. ongelmalähtöisen oppimismenetelmän avulla. Suoritukseen ei liity erillistä kirjatenttiä, mutta siinä käytetään aineistona tutkintovaatimusten kirjoja. Vsn. yliopistonlehtori Mia Korpiola pitää kurssin oikeushistorian tutkijoiden kanssa. Kurssille otetaan enintään 60 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset WebOodissa lähtien, (kurssin koodi WebOodissa on 21549). Ilmoittautuminen päättyy Opiskelijat työskentelevät 10 hengen tutorryhmissä oman ohjaajansa johdolla. Alkukokous pidetään tiistaina klo (ryhmät 1 3) tai keskiviikkona klo (ryhmät 4 6). Tutorryhmäkokoukset pidetään pe klo ja to klo (ryhmät 1 3) tai ma klo ja pe klo (ryhmät 4 6). Paikat ilmoitetaan myöhemmin. Oikeushistorian aineopintotentin suorittaminen ongelmalähtöisesti edellyttää prof. Jukka Kekkosen yllämainitun luentosarjan hyväksyttyä suorittamista. Lisätietoja kurssista: Tutkintovaatimukset 1) Tellegen-Couperus, O., A Short History of Roman Law (1993), sivut ja Stein, P., Roman Law in European History (1999), sivut ) Letto-Vanamo, P. (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet (1991) lukuunottamatta sivuja , ja tai Inger, G., Svensk rättshistoria (1997) s ) Robinson Fergus Gordon (eds.), European Legal History (2000), sivut 26 41, ja

15 Kirjanpito Kirjanpidon pakollinen opintokokonaisuus on jaettu kahteen osaan: 1. kirjapidon perusteet, joka kuuluu ON-opintoihin 2. kirjanpidon jatkokurssi, joka kuuluu OTMopintoihin. Molemmat jaksot ovat pakollisia OTM-tutkinnon suorittajalle. ON-tutkinnon suorittajalle vain kirjanpidon perusteet kurssi on pakollinen. Kirjanpidon perusteet Tavoitteet. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kirjanpitoinformaation tuottamiseen ja sen hyväksikäytön perusteisiin. Käsiteltävä asiakokonaisuus. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen peruskäsitteet ja periaatteet, tilinpäätöksen sisältö ja hyväksikäyttö sekä verotuksen perusteet. Laajuus 4 op (2,5 ov) Opettajat KTM Arja Koskela, kirjanpidon tuntiopettaja KTM Carsten Måsabacka, kirjanpidon tuntiopettaja Opetus. Kaikille opiskelijoille yhteinen luento-opetus (19 tuntia) sekä harjoitukset (13 tuntia), joita varten opiskelijat jaetaan pienempiin ryhmiin. KTM Arja Koskela pitää kirjanpidon perusteiden luennot ma klo 15-18, M11 ls 10. Ma klo 9-15, ke klo 9-13 ja ke klo 9-13, M11 ls 5. Kirjanpidon harjoitukset järjestetään neljässä ryhmässä: Ryhmä 1: Ke klo ja pe klo 10-12, M11 ls 3. Ma klo 15-18, M11 ls 2. Ke klo ja pe klo 10-12, M11 ls 3. Ryhmä 2: To klo 9-12, PR aud IV. Pe klo ja ti klo 9-12, M11 ls 3. To klo 9-12 ja pe klo 12-14, PR aud IV. Ryhmä 3: To klo 12-15, M11 ls 2. Pe klo 14-16, Heimola sh 735. Ti klo 12-15, PR aud IX. To klo 12-15, M11 ls 2. Pe klo 14-16, Heimola sh 735. Ryhmä 4: To klo 15-18, M11 ls 2. Pe klo 16-18, Heimola sh 735. Ti klo 15-18, PR aud IX. To klo 15-18, M11 ls 2. Pe klo 16-18, Heimola h 735. Suoritustapa. Luennot ja harjoitukset sekä kirjallinen kuulustelu. Kuulusteluun saa tuoda lakikirjat ja laskimen. Tutkintovaatimukset. Ihantola, Eeva- Mari Leppänen, Pasi: Yrityksen kirjanpito perusteet ja sovellusharjoitukset (2004) Kuulustelut. Tammikuu 2006 ja maaliskuu 2006 EM Carsten Måsabacka håller kursen i bokföring kl 15-19, kl , HB fls 7 och kl , HB fls 8. Kirjanpidon jatkokurssi Tavoitteet ja sisältö. Opintojakson tarkoitus on kerrata ja saattaa ajan tasalle kirjanpidon perusteiden tuntemus sekä syventää osaamista erityisesti veroekonomian alueella. Laajuus: 1 op (0,5 ov) Opetusmuodot. Luento-opetus ja harjoitukset (yht. 16 tuntia). 74

16 KTM Arja Koskela pitää kirjanpidon kertausjakson luennot ja harjoitukset kevätlukukaudella ma klo 14-17, PR sali 14 ti klo 10-14, Heimola sh 735 ke klo 10-14, PR sali 14 ja pe klo 12-15, Heimola sh 735 EM Carsten Måsabacka håller fortsättningskursen i bokföring kl 12-16, HB fls 7. Suoritustapa. Luennot ja harjoitukset sekä kirjallinen kuulustelu Tutkintovaatimukset. Ihantola, Eeva- Mari Leppänen, Pasi: Yrityksen kirjanpito perusteet ja sovellusharjoitukset (2004) sekä opettajan osoittama muu materiaali Kuulustelut. Ensimmäinen kuulustelu luennolla 17.3., uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 75

Perusopinnot. Kirjanpito ja oikeushistoria ovat aakkosjärjestyksessä etenevässä Tiedekunnan oppiaineet kappaleessa. Oikeuden ulottuvuudet (20001)

Perusopinnot. Kirjanpito ja oikeushistoria ovat aakkosjärjestyksessä etenevässä Tiedekunnan oppiaineet kappaleessa. Oikeuden ulottuvuudet (20001) Perusopinnot Kirjanpito ja oikeushistoria ovat aakkosjärjestyksessä etenevässä Tiedekunnan oppiaineet kappaleessa. Oikeuden ulottuvuudet (20001) Tavoite. Opintojakson tavoitteena on valottaa oikeudellisia

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

LUKU II PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT JA OPETUS. Yleisopinnot

LUKU II PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT JA OPETUS. Yleisopinnot LUKU II PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT JA OPETUS Yleisopinnot Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATTISEMINAARI Yleistä Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen ajattelun tiedonhaun tiedon jäsentämisen

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2016 Arkkitehtuurin laitos /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto TVT-startti elokuu 2013 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Johdannoksi TVT-ajokortti Mikä? Kenelle? Miksi? Miten? TVT-ajokortin suorittaminen Itseopiskelumateriaali Opetus Lähtötasotestit Näyttökoe Moodle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2017 Arkkitehtuurin laitos 8.9.2017 /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää:

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2016 Arkkitehtuurin laitos /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot