DikaiosCloud Palvelukuvaus (liite)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DikaiosCloud Palvelukuvaus (liite)"

Transkriptio

1 SÄHKÖISTEN OPPIMATERIAALIEN JA SISÄLTÖJEN KILPAILUTUS DikaiosCloud Palvelukuvaus (liite) Dikaios Cloud on kanava, jolla oppilaitos saa kaikki opetukseen liittyvät ohjelmat eli e-oppimateriaalit koko oppilaitoksen käyttöön! Verkko-oppimisalusta ilman sisältöjä, on kuin televisio ilman ohjelmia!

2 Dikaios Cloud Dikaios Cloud on e-oppimateriaalien hallinta-, jakelu- ja hankintapalvelu. Palvelun perustoimintana on toimittaa koulutuksen järjestäjän tarvitsemat maksuttomat ja maksulliset e-oppimateriaalit suoraan oppilaitosten verkko-oppimisalustojen kautta käytettäviksi. Palvelu on kehitetty selkeyttämään hajanaista e- oppimateriaalien jakelua ja niiden saatavuutta. Sisällöntuottajat saavat toimitettua e-oppimateriaalit kustannustehokkaasti, suojatusti ja vaivattomasti oppilaitoksille ja oppilaitokset saavat ne kustannuksia ja aikaa säästäen ja vaivattomasti käyttöönsä yhden palvelun avulla. Palvelu mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja keskitetyn e-oppimateriaalien hallinnan, joka säästää e-oppimateriaalihallinnasta aiheutuvia kustannuksia ja tuo tehokkuutta koko verkko-opetukseen. Palvelun avulla oppilaitoksessa tiedetään tarkkaan mitä e-oppimateriaaleja on hankittu ja miten niitä käytetään. e-oppimateriaalit ovat saatavilla siellä, missä verkko-opetuskin tapahtuu. Palvelun avulla maksuttomat ja maksulliset e-oppimateriaalit ovat keskitetysti saatavilla ja käytettävissä suoraan oppilaitoksen verkko-oppimisalustalta. Esimerkiksi: Sisällöntuottajien maksulliset e-oppimateriaalit o Monimediaiset verkkokirjat ja verkkokurssit o Interaktiiviset tehtävät, erilaiset testit ja kokeet o Oppimispelit, opetusvideot o Animaatiot, simulaatiot ja demonstraatiot o Opettamiseen liittyvät erilaiset käyttöliittymät Yrityksien tai organisaatioiden tarjoamat maksuttomat e-oppimateriaalit Opettajien jakamat omat e-oppimateriaalit Dikaios Cloud -palvelun edut ja ominaisuudet oppilaitoksille: E-OPPIMATERIAALIEN HANKINTAPALVELU, JOKA SÄÄSTÄÄ KUSTANNUKSIA JA TUO HANKITUT E- OPPIMATERIAALIT KOKO OPPILAITOKSEN SAATAVILLE REAALIAIKAINEN KÄYTÖN SEURANTA OPPIMATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ MM. KOULUITTAIN, KURSSEITTAIN, OPETTAJITTAIN, OPISKELIJOITTAIN JA OPPIAINEITTAIN OPPIMIS JA ARVIOINTITIETOJEN KESKITETTY RAPORTOINTI. MITTARI, JOKA MAHDOLLISTAA OPETUKSEN TODELLISEN KEHITTÄMISEN OPPILAITOKSEN OMIEN E-OPPIMATERIAALIEN KESKITETTY JAKELUALUSTA OPPILAITOKSEN OLEMASSA OLEVAAN VERKKO-OPPIMISALUSTAAN INTEGROITU HELPPOKÄYTTÖINEN PALVELU (MM. MOODLE, PEDA.NET, ITSLEARNING) MAHDOLLISTAA E-OPPIMATERIAALIEN HANKINNAN OPISKELIJAN VASTUULLE Verkko-oppimisalusta ilman sisältöjä, on kuin televisio ilman ohjelmia!

3 e-oppimateriaalit käyttöön riskittömästi! Oppilaitos saa useiden eri sisällöntuottajien eri e-oppimateriaaleja maksutta 30 päivän koekäyttöön. Oppilaitos voi valita e-oppisisältöä aluksi esim. yhteen oppiaineeseen ja myöhemmin laajentaa niiden käyttöä myös muihin oppiaineisiin. Katso ajankohtainen e-oppimateriaalitarjonta eri sisällöntuottajista internetsivuiltamme Mikäli et löydä haluamaasi sisällöntuottajaa, ota yhteyttä. Kartoitamme jatkuvasti uusia sisällöntuottajia palvelumme yhteyteen. Dikaios Cloud ja AdminStore Oppilaitoksen oma hankintakanava eri e- oppimateriaalien hankintaan Oppilaitos voi hankkia e-oppisisältöjä heti Dikaios Cloud -palvelun käyttöönottovaiheessa tai jälkikäteen vapaasti Dikaios Admin -palvelun kautta. Dikaios Adminin avulla verkko-oppimisalustan pääkäyttäjät (admin-tason oikeuksilla olevat) voivat aktivoida oppilaitoksen e-oppitarjoomaan erilaisia sisältöjä valmiiksi paketoiduista eri sisällöntuottajien e- oppimateriaaleista. Opettajat pääsevät puolestaan näkemään hankittuja sisältöjä helppokäyttöisen e-oppimateriaalihaun kautta (Dikaios Repositorysta) sekä lisäämään niitä suoraan omalle verkkokurssilleen, josta opiskelijat pääsevät niitä käyttämään. Oppilaitos voi valita sisältöjä hankkiessaan eri maksutavan eri koulutusasteen e-oppimateriaaleille. Maksuvaihtoehtoina on perinteinen tapa, jossa oppilaitos/kunta kustantaa hankitut e-oppimateriaalit (esim. perusopetus). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää maksutapaa, jossa opiskelijat maksavat jotkut e-oppimateriaalit itse (esim. 2. asteen lukio- tai ammatillinen koulutus, AMK- ja yliopistokoulutus). Opiskelijoille tämä mahdollistaa sen, että he voivat ostaa opettajien lisäämiä maksullisia e-oppimateriaaleja suoraan verkko-oppimisalustan kurssipohjalta. Dikaios Cloud palvelussa verkko-oppimisalustalle välitetyt ja käyttöönotetut e-oppisisällöt (maksulliset, oppilaitokselle hankitut ja maksuttomat) ovat opiskelijoiden käytössä myös erillisessä palvelussa (Dikaios Store), johon opiskelija voi kirjautua rekisteröitymisen yhteydessä lähetettyjen tunnuksien avulla. Opiskelija näkee Dikaios Storesta kaikki oppilaitoksen hankkimat ja itse ostamansa e-oppisisällöt. Myös opiskeluajan jälkeen! Opiskelija pääsee näkemään myös muita tarjolla olevia eri sisällöntuottajien e-oppisisältöjä, joita hän voi ottaa käyttöön Dikaios Storesta ja opiskella. Dikaios Store toimii myös Facebook-sovelluksena.

4 Dikaios Cloud -palvelun edut ja ominaisuudet sisällöntuottajille: VALMIS JA KESKITETTY MYYNTI- JA JAKELUKANAVA SUORAAN ERI OPPILAITOKSIEN VERKKO- OPPIMISALUSTALLE HELPPO SISÄLTÖJEN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA JA PÄIVITTÄMINEN SISÄLTÖJEN JAKAMINEN SUOJATUSTI MAHDOLLISTAA E-OPPIMATERIAALIEN SUORATOISTON RAJAPINTOJEN AVULLA SISÄLLÖNTUOTTAJAN E-OPPIMATERIAALIJÄRJESTELMÄSTÄ TAI PALVELIMELTA. ERILAISET LISENSSI- JA LASKUTUSVAIHTOEHDOT ERI E-OPPIMATERIAALEILLE JA/TAI KOOSTETUILLE E-OPPIMATERIAALIKOKONAISUUKSILLE REAALIAIKAINEN MYYNTI- JA KÄYTTÖTILASTOJEN SEURAAMINEN OPPIMATERIAALEITTAIN JA OPPILAITOKSITTAIN MAKSUTON KÄYTTÖÖNOTTO JA VALMIIT ALUSTAINTEGRAATIOT JA ASIAKKAAT

5 Dikaios Cloud palvelun edut ja ominaisuudet oppilaitoksille: KESKITETTY SISÄLTÖJEN HANKINTA, HAKU JA LISÄYS OPPIMISALUSTALLE Oppilaitos saa käyttöönsä useiden eri sisällöntuottajien e-oppimateriaalit suoraan omaan verkkooppimisalustaan. Ei kirjautumisia eri sisällöntuottajien eri järjestelmiin. Tämä säästää mm. opettajien työaikaa ja tarkoittaa sitä, että opiskelija saa enemmän itse opetusta. Lisäksi keskitetty hankinta Dikaios Cloud -palvelun ja selkeän e-oppimateriaalihaun kautta auttaa mm. löytämään oppimateriaalit helposti ja nopeasti. Oppilaitos voi valita e-oppimateriaalinsa omien tarpeiden mukaan laajasta valikoimasta ilman normaalisti mukana tulevia eri järjestelmiä. Kaikki tarvittavat oppimateriaalit ovat käytössä yhden verkkooppimisalustan kautta esim. Moodlessa. Oppimateriaaleja voidaan lisätä verkko-oppimisalustaan helposti suoraan oppimateriaalihausta esim. yksittäin, massalisäyksillä (useampi oppimateriaali kerralla) tai ns. Drag and Drop -toiminnolla. REAALIAIKAINEN KÄYTÖN SEURANTA, RAPORTIT JA KESKITETTY LASKUTUS Oppilaitos saa tunnukset palveluun, josta he näkevät e-oppimateriaalien todellisen käytön esim. eri kouluittain, kursseittain, opettajittain, opiskelijoittain, oppiaineittain yms. Oppilaitos maksaa Dikaios Cloud - palvelussa olevista e-oppimateriaaleista vain todellisen käytön mukaan. Dikaios Cloud palvelussa on mukana useita eri sisällöntuottajia, mutta oppilaitokset saavat vain yhden laskun, jossa on eriteltynä kaikkien eri sisältöjen käyttömaksut. OPPIMIS JA ARVIOINTITIETOJEN KESKITETTY RAPORTOINTI. MITTARI, JOKA MAHDOLLISTAA OPETUKSEN KEHITTÄMISEN Opettajat pääsevät näkemään kursseilla olevien opiskelijoiden eri interaktiivisista e-oppimateriaalitehtävistä saadut pisteet esim. opiskelijoittain. Tämä auttaa oppilaitosta suuntaamaan opetuksen painopistettä niihin oppiaineisiin, joissa opiskelijat tarvitsevat tukea. Tämä auttaa myös mm. vertailemaan eri e-oppimateriaalien tehokkuutta oppimistuloksissa. OPPILAITOKSEN OMIEN E-OPPIMATERIAALIEN KESKITETTY JAKELUALUSTA Dikaios Cloud mahdollistaa myös opettajien omien oppimateriaalien tallennus- ja jakamistoiminnallisuuden koko oppilaitoksen käyttöön helposti ja nopeasti. Lisäksi niiden päivittäminen onnistuu aina yhdestä paikasta. Ei enää useita versioita samasta oppimateriaalista! HELPPOKÄYTTÖINEN OLEMASSA OLEVAAN JÄRJESTELMÄÄN KYTKETTY PALVELU Aikaisemmat verkko-oppimisalustaa koskevat koulutukset eivät menetä vaikuttavuuttaan. Tällä hetkellä tuetut verkko-oppimisalustat ovat Peda.net, Moodle ja Itslearning. Dikaios Cloud on helposti integroitavissa kaikkiin verkko-oppimisalustoihin. Kysy lisää integroitavuudesta muihin alustoihin! MAHDOLLISTAA E-OPPIMATERIAALIEN HANKINNAN OPISKELIJAN VASTUULLE Ensimmäinen palvelu maailmassa, joka mahdollistaa verkko-oppimisalustoilla e-oppisisältöjen yksityisostamisen esim. 2. asteen opiskelijoille, joiden on maksettava itse oppimateriaalinsa.

6 Dikaios Cloud palvelukokonaisuus Palvelukokonaisuudessa on huomioita oppimisen ja opetuksen kokonaisuus. Dikaios Cloud sisältää omat palvelut kohderyhmittäin: Dikaios Admin pääkäyttäjille, Dikaios Repository opettajille ja opiskelijoille, Dikaios Store yksityisasiakkaille ja Dikaios Publisher sisällöntuottajille. Dikaios Repository on verkko-opetuksen pedagoginen tukijalka. Se on innovatiivisilla hakutoiminnallisuuksilla varustettu e-oppimateriaalien tietovaranto. Sieltä opettajat voivat helposti valita kursseillensa maksuttomia tai maksullisia e-oppimateriaaleja suoraan omalta verkko-oppimisalustalta. Dikaios Admin on tarkoitettu koulutuksen järjestämistä hallinnoiville henkilöille esim. oppilaitosten johtajille, sivistystoimen-, koulutoimen- ja tietohallintojohtajille sekä verkko-oppimisalustojen pääkäyttäjille. Oppilaitokset voivat hankkia verkko-oppimisalustan kautta käytettäväksi useiden eri sisällöntuottajien e-oppimateriaaleja keskitetysti käyttöönsä kaikki vaivattomasti yhdellä sopimuksella. Dikaios Store on e-oppimateriaalien verkkokauppa, josta yksityiset henkilöt voivat ostaa eri sisällöntuottajien e-oppimateriaaleja. Storea voi käyttää myös suoraan Facebook-sovelluksen kautta. Dikaios Publisher on e-oppimateriaalien myynti-, hallinta- ja jakelupalvelu sisällöntuottajille esim. kustantajille, tietokirjailijoille, järjestöille, yrityksille tai muille organisaatioille. Palvelun avulla sisällöntuottajat voivat asettaa omia e- oppimateriaaleja myyntiin ja jakeluun Dikaios Cloudiin.

7 Järjestelmäarkkitehtuuri esimerkki (Dikaios) Kuva 1. Järjestelmäarkkitehtuuri

8 Kuva 2Dikaioksen ja Moodlen välinen toiminta (esimerkki) Asiakkaan työasemavaatimukset (Dikaios) Dikaios Cloud -käyttäjän työasemalle ei ole mitään erityisiä laitevaatimuksia. Työasemassa/päätelaitteessa tulee olla Internet-yhteys ja nettiselain. Näytön tarkkuus tulisi olla vähintään 1024 * 768 pikseliä. Työasemalle asennettavaa asiakasohjelmistoja ei vaadita. Dikaios Cloud -järjestelmää voi käyttää missä tahansa tietokoneessa, missä voidaan käyttää www-selainta. Selain ja verkkoyhteys (Dikaios) Järjestelmä on selainpohjainen ja siinä on käyttöjärjestelmäriippumaton suomenkielinen käyttöliittymä. Dikaios palveluiden käyttö on testattu toimivaksi IE, Mozilla Firefox ja Google Chrome internet-selaimilla.

9 Tuki erilaisille tiedostomuodoille (Dikaios) Dikaios Repositoryyn voidaan tallentaa e-oppimateriaalia seuraavissa formaateissa. Formaatteina ovat: SCORM (v2004, 1.2) Flash PDF www-linkki oppimateriaaliin Tunnistautumiskäytäntöjen variaatiot (Dikaios) Tilaajan LMS:n tai MoodleModulen kautta tapahtuva Dikaios Cloudista suoritettava oppimateriaalien haku ja käyttäminen on toteutettu SSO -periaatteella, jolloin LMS:n käyttäjätunnuksilla pääsee suoraan hakemaan ja käyttämään Dikaios Repository palvelussa olevia e-oppimateriaaleja. SSL-salaukset, sekä sertifikaatit on tuettuna käyttäjän tunnistamisessa.

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki Sisällys Aronet palvelee... 3 Koulutustarjonta... 4 Sosiaalinen media... 6 SMART Partnerit...

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

BusinessWeb Kotisivupalvelu

BusinessWeb Kotisivupalvelu DataInfo Oy BusinessWeb Kotisivupalvelu Palvelukuvaus 26.1.2012 Sisältö Johdanto... 4 Palveluiden käyttötarkoitus... 4 Palveluiden kokoonpanot... 5 Peruspalvelun kokoonpanot... 5 Kotisivupalvelu BusinessWeb

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Sopimuslomake Net USEIN KYSYTTYÄ. Asiasanoja

Sopimuslomake Net USEIN KYSYTTYÄ. Asiasanoja Asiasanoja 1. Rekisteröityminen, Kirjautuminen, Käyttäjätunnus, Salasana, Ryhmätunnus, Käyttäjätiedot 2. Tallentaminen, Omat kansiot, Yrityksen kansiot, Kansioiden käyttöoikeudet 3. Ostaminen, Verkkopankki,

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014 Opas versiolle 8.1 Päivitetty 11.6.2014 Sisältö JOHDANTO... 1 YLEISTÄ... 1 WINDOWS-VERSIOT... 2 MODERN-KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 Aloitusnäyttö... 3 Kaikkien sovellusten näyttäminen... 4 Navigointi käyttöliittymässä...

Lisätiedot

Business Web- kotisivupalvelu

Business Web- kotisivupalvelu 21.10.2014 1 (14) Business Web- kotisivupalvelu Yritystiedot Data-Info Oy Sturenkatu 16, 00510 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0606359-8, ALV REK FI0606359 21.10.2014 2 (14) Johdanto... 3 2 Palveluiden

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

1 Groupwise-sähköpostiohjelma

1 Groupwise-sähköpostiohjelma Sisältö 1 Groupwise-sähköpostiohjelma... 2 1.1 Lukeminen ja lähettäminen... 3 1.2 Osoitekirja... 5 1.3 Liitetiedostot... 8 1.4 Viestien hallinta... 8 1.4.1 Viestien tuhoaminen... 8 1.4.2 Omat kansiot...

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Report B / 2002 / 3 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND Sisällys

Lisätiedot

Pienyritykset ja menestyminen verkossa. Google tarjoaa tietoja ja työkaluja, joilla yritys voi kasvaa.

Pienyritykset ja menestyminen verkossa. Google tarjoaa tietoja ja työkaluja, joilla yritys voi kasvaa. Pienyritykset ja menestyminen verkossa Google tarjoaa tietoja ja työkaluja, joilla yritys voi kasvaa. Sisältö Johdanto 5 Perusteet: siirtyminen verkkoon 6 Valmiit sivustot 6 Google-sivustot 7 Seuraava

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan Käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Adoben VIP-ohjelmanopas. Yritykset ja julkinen hallinto

Adoben VIP-ohjelmanopas. Yritykset ja julkinen hallinto Adoben osto-ohjelmat Adoben VIP-ohjelmanopas Yritykset ja julkinen hallinto Päivitetty huhtikuuta 17, 2014 Koe merkittävästi yksinkertaistunut käyttöönotto ja hallinta tilausohjelman avulla. Adobe Value

Lisätiedot

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Thunderbird Asennus ja käyttöönotto Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot