NASTA. Lumitalvi vaikeuttaa kulkuväylien kunnossapitoa 2/2011. Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NASTA. Lumitalvi vaikeuttaa kulkuväylien kunnossapitoa 2/2011. Naantalin kaupungin tiedotuslehti"

Transkriptio

1 NASTA Naantalin kaupungin tiedotuslehti 2/2011 Lumitalvi vaikeuttaa kulkuväylien kunnossapitoa Kuluvan talvikauden aikana on lunta saatu Naantalissakin reippaasti yli normaalimäärän. Lumen auraus ja poiskuljetus on jo aiheuttanut runsaasti lisätöitä niin kaupunkilaisille kuin kaupungillekin. Pitkästä aikaa moneen vuoteen lumimäärä on vaikuttanut kiinteistönomistajien arkeen, ja onpa se koetellut tiettävästi jopa naapurisopua. Auraamisesta ja hiekoituksesta on säädetty laissa Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta /669 velvoittaa tontin haltijan huolehtimaan puhtaanapidosta oman tonttinsa kohdalla. Katuosuuksilla, joissa on jalkakäytävä, tontin omistajan tai vuokraajan on poistettava aurausvalli silloin, kun se haittaa liikennettä tai lisää onnettomuusriskiä. Kadun auraaja vain siirtää lumen ajoradan reunaan. Myös jalkakäytävän hiekoittaminen kuuluu tontin omistajalle. Sama laki velvoittaa kaupungin huolehtimaan asemakaavan mukaisista kaduista. Lisäksi kaupunki vastaa pyöräteiden, yhdistettyjen jalankulkuja pyöräteiden, yleisten pysäköintialueiden, torien ja tietysti omistamiensa kiinteistöjen talvikunnossapidosta. Valtion ELY -keskuksen kunnossapitämiä ovat yleiset tiet, kuten Armonlaaksontie ramppeineen, Rymättyläntie, Merimaskuntie, Velkuantie ja Maskuntie. Näiden lisäksi Naantalin alueella toimii yli sata yksityisteiden tiehoitokuntaa, jotka hoitavat itsenäisesti omat alueensa. Työt tehdään tärkeysjärjestyksessä Kaupungin tekemää lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa ohjaa teknisen lautakunnan päättämä katujen hoitoluokitus. Hoitoluokka on melko suoraan verrannollinen kyseisen kadun liikennemäärään. Ensimmäisenä aurataan pääkadut ja toisena tärkeysjärjestyksessä ovat ns. kokoojakadut. Kevyenliikenteen väylien auraus aloitetaan samaan aikaan pääkatujen kanssa. Vasta viimeisinä ovat aurausvuorossa asuntokadut. Hoitotason määrittelyyn voi tutustua tarkemmin kaupungin kotisivuilla osoitteessa: tiet_kadut/ Usein kysyttyä Muutamista asioista tulee säännöllisesti yhteydenottoja kaupungin katualueiden kunnossapidosta vastaaville. Tässä kertauksena sääntöjä, jotka kaikkien on hyvä pitää mielessä, etenkin näin lumisen talvena: Omalle vastuulle kuuluvaa lunta, esimerkiksi aurausvallia, ei saa siirtää toisen hoitoalueelle. Lumi on siirrettävä joko omalle tontille tai kuljetettava pois. Myös lumen siirtäminen toisen omistamalle tyhjälle tontille tai viheralueelle, olkoon omistaja kuka tahansa, on kiellettyä. Tontin omistajan tai vuokraajan on tarvittaessa hiekoitettava jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Tonttikaduilla olevat tontin ja ajoradan väliset viherkaistat tai kivetyt alueet on tarkoitettu kadulta auratulle lumelle. Niitä lumivalleja ei poisteta, ellei siihen ole erityisen painavaa syytä. Talvikunnossapito on usean eri tahon yhteistyötä. Tonttien omistajat tai vuokraajat, yksityiset tiehoitokunnat, valtion ELY-keskus ja kaupunki muodostavat hoitoverkoston, joka kattaa alueen kaikki kulkuväylät. Kaiken kaikkiaan talvikunnossapidon yhteistyö on sujunut kuluneen talven aikana erittäin hyvin, vaikka talvi on ollut pitkä ja poikkeuksellisen runsasluminen. Osapuolet ovat hoitaneet velvollisuutensa pääsääntöisesti hyvin. Erkki Aarnio Rakennusmestari Eduskuntavaalit 2011 vaalipäivä 17.4 s. 4 Kaavoituskatsaus 2011 s. 5 8 NASTA 1

2 NASTA Pääkirjoitus 2 Sähköinen elasku 3 Eduskuntavaalit Kaavoituskatsaus Yrittäjille 8 Naantalin työllisyydestä 9 Kotihoitoa saaristossa 10 Kulttuuria 11 Musiikkiopisto 13 Alueellisia nuorisopalveluja 14 Kesäohjelmaa lapsille ja nuorille 15 Tapahtumakalenteri 16 Nasta on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Naantalin kaupungin tiedotuslehti. Seuraava numero ilmestyy viikolla 19. Aineistopäivä JULKAISIJA / TOIMITUS: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, Naantali. Päätoimittaja: Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää, p , Toimitussihteeri Anu Anttila, p , ULKOASU / TAITTO: Mainonnan suunnittelutoimisto Vire Oy, Janne Puurunen / Petteri Mero, p , PAINO: Mynäprint Oy. ISSN pä äkirjoitus Naantalin visiot valinkauhassa Naantalin kaupunginvaltuustolla on tänä vuonna jo ennen kesän tuloa ratkaistavanaan useita sellaisia asioita, jotka ovat jo pitkään olleet Naantalissa ja Turun seudulla vilkkaan keskustelun ja mielenkiinnon kohteena. Naantalin ja naantalilaisten tulevaisuutta tulevat ohjaamaan ainakin päätökset Turun seudun energia-asioissa sekä Turun ja ympäristökuntien väestönkasvun painopisteiden sijoittumista koskevissa asioissa tehtävät päätökset. Myös kaupunkimme keskustan kehitystä lähivuosikymmeninä ohjaava rakennemalli on kesään mennessä tulossa valtuuston päätettäväksi. Turun seudun kilpailukyvystä huolehtiminen Naantalin valtuusto hyväksyi omalta osaltaan Turun seudullista energiatuotantoa ja kaukolämmön jakelua koskevat sopimukset. Naantalissa pidettiin tärkeänä turvata kaupunkiseudun energiatuotanto ja -huolto laajan sopimuspohjan tuomalla toimintavarmuudella. Keskitetty ratkaisu oli myös tärkeä ympäristön kannalta ja hyväksytyssä muodossaan se toisi myös naantalilaiselle kaukolämmönkäyttäjälle yli 10 prosentin hinnanalennuksen. Sopimus on myös taloudellisesti Naantalin kannalta perusteltu ratkaisu, koska se takaa kaukolämpötoiminnasta sopimuskauden ajaksi tasaisen ja ennustettavan tulovirran. Sopimus pitää sisällään myös mahdollisuuden uuden monipolttoainevoimalan rakentamiseen Naantaliin. Tämän kevään aikana tulee myös ratkaistavaksi, minkä tavoitemallin mukaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä kehitetään Turun seudulla vuoteen 2035 ulottuvana ajanjaksona. Rakennemallityössä Turun lisäksi mukana olevat 11 kuntaa tavoittelevat yhteisesti asukkaan väestönkasvua sekä uuden asunnon rakentamista ja uuden työpaikan syntyä vuoteen 2035 mennessä. On tärkeää, että valituksi tuleva rakennemalli mahdollistaa väestönkasvun Turun lisäksi myös ympäristökunnissa ja siten tietysti myös Naantalissa. Vaihtoehtoja on edelleen useita, mutta tasapuolisen ja kaikki osalliset huomioivan ratkaisun löytäminen on tärkeää, sillä muutoin ei ratkaisuun sitouduta eikä haastavia tavoitteita Turun seudulla saavuteta. Naantalin kasvun rajat Naantalin kannalta on nyt erityisen tärkeää, että teemme työtä sellaisen rakennemallin puolesta, joka varmistaa Naantalille oman strategiamme mukaisen noin 1 prosentin vuotuisen väestönkasvun, johon tulee kytkeä myös riittävä ja monipuolinen asuntotuotanto sekä yritysten ja työpaikkojen määrän kasvu. Käsi kädessä koko Turun seutua koskevan rakennemallin kanssa pohditaan Naantalin keskustan kehityskuvaa. On löydettävä ratkaisuja, joilla liikenne tiivissä keskustassa saataisiin sujuvaksi ja myös yhteydet Armonlaaaksontien suuntaan olisivat luontevia ja toimivia. Erityisen mielenkiinnon kohteena on ollut keskustaan kaavailtujen uusien kerrostalojen sijainti ja kerroskorkeus, mitkä seikat kiinnostavat ja puhuttavat sekä kaupunkilaisia että päättäjiä. Nyt onkin tärkeää nähdä uusi rakennemalli osana jo rakennettua Naantalia. Liian suuret rakennusmassat ja jyrkät korkeuserot uusien talojen ja jo olemassaolevien rakennusten rajapinnoilla muuttaisivat Naantalin keskustan ilmettä liikaa eikä lopputulos olisi tuolloin välttämättä kaupunkikuvallisesti hyvä. Keskustan tulevan lisärakentamisen kokonaismäärä, sijoittuminen ja aikataulu ovat keskeisimmät Naantalin tulevaan kaupunkikuvaan vaikuttavat tekijät. Vanhainkodin laajennus valmistui aikataulussa Viime vuoden lopulla valmistui vanhainkodin laajennus- ja saneeraushanke, joka oli toteutustavaltaan yksi Naantalin kaupungin haasteellisimmista kautta aikojen, koska laitoksen toiminta jatkui koko rakennusprojektin ajan. Nyt uudenaikaiset tilat ovat valmiina ja 66 asiakaspaikkaa on jo pääosin käytössä. Kevään aikana on tarkoitus järjestää kaupunkilaisille mahdollisuus tutustua vanhainkodin uusittuihin tiloihin ja toivonkin, että naantalilaiset tuolloin käyttäisivät mahdollisuuden tutustua tähän kaupungin palvelutuotannon tärkeään, mutta usein vähemmän tunnettuun osaan. Valtion ja kuntien työnjako Ensi kuussa käydään eduskuntavaalit ja toivottavasti uusi valittava eduskunta sekä maan uusi hallitus kantavat myös huolta kuntatalouden perusteiden kestävyydestä. Kunnille ei pitäisi enää säätää uusia tehtäviä ilman, että samalla huolehditaan myös palveluiden rahoituksesta, sillä pelkästään lakeja ja määräyksiä säätämällä ei hyvinvointi lisäänny. Uuden eduskunnan pitäisi myös vakavasti harkita erikoissairaanhoidon rahoituksen ottamista entistä suuremmalta osalta valtion tehtäväksi, jotta kansalaisten kohtelu olisi mahdollisimman tasapuolista asuinpaikasta riippumatta ja laajemmilla hartioilla turvattaisiin myös paremmin toiminnan rahoituksen riittävyys. 2 NASTA

3 Earth Hour Tunti ei riitä WWF:n organisoima Earth Hour -kampanja sammuttaa maailman valot jälleen lauantaina klo Kampanjalla halutaan kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen ja vastata ilmastohaasteeseen. Viime keväänä järjestetty Earth Hour kampanja onnistui yli odotusten. Maailmalla tempaukseen osallistui jopa 4000 kaupunkia 126 maasta. Mukana oli lähes miljardi yksityishenkilöä sekä lukuisia yrityksiä, oppilaitoksia ja muita organisaatioita. Suomessakin tem- paukseen osallistui ennätysmäärä yrityksiä, organisaatioita ja yksityishenkilöitä. Sammuttamalla valot tänäkin vuonna olet mukana kertomassa maailman päättäjille huolestasi ilmastonmuutoksesta. Vie tunti tänä vuonna vähän pidemmälle mieti, miten itse voisit tehdä ilmastoystävällisempiä valintoja omassa arjessasi. Kuluvan vuoden Earth Hour järjestetään lauantaina 26. maaliskuuta, jolloin valot sammuvat klo väliseksi ajaksi. Kaupunki osallistuu, osallistu sinäkin Naantalin kaupunki osallistuu kampanjaan viime vuosien tapaan sammuttamalla kaupungintalon valot tunniksi. Kaupunki toivoo, että mahdollisimman monet kuntalaiset ja kunnan alueella toimivat yritykset ja yhteisöt osallistuisivat myös tällä tavalla maailmanlaajuiseen ilmastokampanjaan. Valojen sammuttaminen tunniksi säästää myös pienen määrän sähköä. Jos ele tuntuu riittämättömältä, voit tietenkin sammuttaa valot ja sähkölaitteet koko päiväksi ja jatkaa valojen sammuttamista ja energian säästämistä myös jatkossa. Lisätietoa tapahtumasta: Kaupunki siirtyy käyttämään sähköisiä laskuja niin henkilö- kuin yritysasiakkaidensa laskutuksessa. Nyt henkilöasiakas voi omassa verkkopankissaan tai myös Netpostin kautta tilata Naantalin kaupungilta aidon sähköisen laskun eli elaskun. Käyttöönotto eri laskutuslajeissa tapahtuu portaittain ja siitä ilmoitetaan erikseen esim. laskussa. Asian voi tarkistaa myös pankissa tai Netpostissa. Henkilöasiakkaan tulee saada yksi paperinen lasku, koska siinä olevaa viitenumeroa käytetään hyväksi elaskun tilaamisessa ja varmentamisessa. Tilaa kaupungilta sähköinen elasku Teksti: Juha Heinonen elasku poistaa ennakkoilmoituksen suoraveloituksesta Kaikki henkilöasiakkaat voivat tilata elaskuja. Suoraveloitusasiakkaan tulee muistaa, että elaskun tilaaminen lopettaa automaattisesti kyseisen laskutuslajin suoraveloituksen. Kansallinen suoraveloitus toimii ainakin vielä vuoden 2013 loppuun asti, joten suoraveloitusasiakkaiden ei tarvitse kiirehtiä suoraveloituksen korvaamista elaskulla. Erityisesti tämä koskee henkilöitä, joilla ei ole verkkopankkia ja/tai Netpostia käytettävissään. Heille pankit ovat luomassa uusia palvelumuotoja ja kannattaa odottaa niiden tuloa. Jo tänä päivänä yhdistelmä elasku + automaattinen maksaminen korvaa käytännössä nykyisen suoraveloituksen, kun tilillä on katetta riittävästi. Ero on siinä, että suoraveloitukseen liittyvä ennakkoilmoitus jää pois. Yritysasiakkaat tilaavat sähköisen laskun kaupungilta Yritysasiakkailla elasku toimii eri mallin mukaan. Yritys, joka on hankkinut tarvittavan OVT-tunnuksen, voi tilata elaskun suoraan kaupungilta eli yritys ei tilaa elaskuja nettipankin tai Netpostin kautta. Yritysasiakkaalle yhdenkin elaskun tilaaminen kaupungilta tarkoittaa, että sen jälkeen yritys saa kaikista käyttämistään kaupungin palveluista elaskun. Yrityksen OVT-tunnus, operaattoritieto yms. ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen Kaupungin rahatoimi tallentaa yrityksen OVT- ja muut tiedot reskontraan. Tarkempia tietoja e-laskuista kannattaa katsoa omasta pankista tai osoitteesta Saaristoasiamies viestinnän vastuuhenkilöksi Kaupungin keskusviraston viranhaltijoiden tehtävänkuviin on tehty muutoksia: aikaisemmin hallintojohtajalle kuuluneet viestintäasiat on siirretty saaristoasiamiehelle, joka toimii myös Nasta-lehden päätoimittajana. NASTA 3

4 Kevään eduskuntavaalit lähestyvät vaalipäivä on Äänioikeus ja äänestäminen Suomessa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on sekä ulkomailla edustustoissa ja suomalaisissa laivoissa Vaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset. Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuvaan ilmoituskorttiin. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi. Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat Naantalissa Itella Oyj:n myymälä (Naantalin postikonttori),tullikatu 11, Naantali klo klo klo K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, Naantali klo klo klo klo Merimaskun palvelupiste, Iskolantie 9, Merimasku klo klo klo klo klo Rymättylän palvelupiste, Metsätie 1, Rymättylä klo klo klo klo klo Velkuan palvelupiste, Sauniementie 5, Velkua klo klo klo Kotiäänestys Vaalipäivän äänestyspaikat Naantalissa Äänestysalue Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana kello Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina ennen kello Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnalle tai toimistosihteeri Kaija Suomiselle, puh Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa palvelupisteestä sekä Naantalin kaupungin kotisivuilta (www.naantali.fi). Omaishoitajan mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaishoitajan kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Naantalin kaupunki ja että hän on tehnyt kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen. Äänestyshalukkuudesta on Äänestyspaikka ja osoite 1. Kantakaupunki kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Naantali 2. Ruona-Viluluoto Ruonan päiväkoti, Kurkelankatu 2, Naantali 3. Karvetti-Tammisto Karvetin koulu, Teräskatu 2 A, Naantali 4. Luikkio-Soininen Taimon koulu, Soinistentie 2, Naantali 5. Naantali pohjoinen Suopellon koulu, Rimpikuja 4, Naantali 6. Naantali eteläinen kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Naantali 7. Merimasku Merimaskun koulu, Iskolantie 9, Merimasku 8. Rymättylä Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, Rymättylä 9. Velkua Velkuan kunnantalo, Sauniementie 5, Velkua Äänestystoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo saakka ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunta sijaitsee kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, Naantali, puhelin Lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen, puh , ja hänen varahenkilönään hallintojohtaja Riitta Luotio puh Vaaleista lisää oikeusministeriön vaalisivuilta: 4 NASTA

5 Kaavoituskatsaus 2011 Nykyisen Naantalin alue. Merimasku, Rymättylä ja Velkua liittyivät Naantaliin ja Livonsaaren sekä Lempisaaren alueet Maskun kunnasta Kaavoituskatsauksen kartat päivitetään nykyisen rajan mukaisiksi, kun kuntarajat päivittyvät nk. maastotietokantaan. Naantalin kaupungin kaavoitusohjelma vuosille Kaavoituskatsaus perustuu vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävään kaavoitusohjelmaan ja siinä esitetään tilanne- ja kokonaiskuva Naantalin yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Sen tarkoitus on informoida kuntalaisia ja muita osallisia vireillä olevista ja suunnitelmien mukaan vireille tulevista kaavoitustöistä. Esitettyjen kohteiden lisäksi saattaa käynnistyä myös muita kaavoitushankkeita. Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan kaavakohtaisesti erikseen tai oheisella kaavoituskatsauksella. Katsauksessa on kuvattu myös meneillään olevat Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 sekä Naantalin kaupungin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strateginen yleiskaava) suunnitteluvaiheet. Naantalin maankäytön kehityskuvassa tarkastellaan laajentunutta kuntaa sekä kokonaisuutena että osa-alueina, joilla on toisistaan poikkeavat lähtökohdat ja olosuhteet. Uuden Naantalin maankäyttöstrategian pohdinta valmistellaan yhteiseltä pohjalta ja yhtenäisin tavoittein. Naantalilla on tärkeä rooli osana ympäröivää kaupunkiseutua, ja lisäarvon tuottaminen Turun seudulle on myös kaupungin visiossa 2020 asetettu yhdeksi keskeiseksi päämääräksi. Kehityskuva laaditaankin siten, että siinä määriteltävät tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjassa samaan aikaan valmisteltavan Turun kaupunkiseudun rakennemallityön kanssa. Hyväksyessään kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen 2011 kaupunginhallitus päätti, että kaavoituskatsaus toimii asemakaavan laatimisen käynnistymisilmoituksena Vanhankaupungin Rantakatu 20:n asemakaavamuutoksen, Linja-autoaseman ympäristön asemakaavamuutoksen, Luonnonmaan Haijaistentien alueen asemakaavan laatimisen, Porhonkallion asemakaavamuutoksen, Särkänsalmen kalasataman ja Luolalan Emännänpolun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osalta. Samalla hallitus päätti, että kaavoituksen yhteydessä on tarkoitus laatia tarvittavat maankäyttösopimukset maanomistajien ja kaupungin välillä. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua ja suunnittelu- ja kaavoitustöiden etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla kohdista Kaavoitus ja mittaus sekä Kunta-info. Ympäristöviraston johtaja Kauko Kangas Lisätietoja: Ympäristövirasto, Maankäyttöosaston palvelupiste Kaupungintalo 4. krs Käsityöläiskatu Naantali , Fax: NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSOHJELMA Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa I TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035 Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 ns. PARAS-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Hankkeen toteuttamista ohjaava puitelaki tuli voimaan vuoden 2007 helmikuussa ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Puitelain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne (1 ). Tavoitteena on edistää kaupunkiseutujen sitoutumista asuntotuotannon, maankäytön ja liikenteen yhteiseen kehittämiseen sekä vahvistaa palvelurakenteita kokoamalla yksittäistä kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja sekä lisäämällä kuntien välistä yhteistoimintaa. Lain 7 :n mukaan mm. Turun tuli laatia yhdessä Turun kaupunkiseudun kuntien, Auran, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Vahdon kanssa kaupunkiseutusuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä siitä, miten palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan. Maankäytön, liikenteen ja asumisen osalta ensimmäisessä vaiheessa laaditaan maankäyttöä koskien yhteinen kaupunkiseudun rakennemalli 2035, jonka tärkeimpänä tavoitteena ja tuloksena on löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Rakennemallin on tarkoitus ohjata kuntien tulevaa maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja sitä on tarkoitus käyttää maakunta- ja yleiskaavoituksen lähtökohtana. Suunnittelualueena on lain edellyttämien Auran, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kuntien lisäksi kaupunkiseudun merkittävät työssäkäyntialueet eli Länsi- Turunmaan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Sauvon ja Tarvasjoen kunnat. Rakennemallityölle on laadittu osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma, jossa on kuvattu rakennemallityön eteneminen, osallistuminen, päätöksenteko ja tavoiteaikataulu. Asiakirjaa päivitetään rakennemallityön edetessä. Työn edetessä asetettuja tavoitteita ovat mm. seuraavat: Väestönkasvuun varaudutaan rakennemallissa noin asukkaan lisäykseen nykyiseen n asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan varautumalla rakennemallissa noin työpaikan lisäykseen nykyiseen n työpaikkaan vuoteen 2035 mennessä. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 valmistuu tavoitteen mukaisesti kuluvan vuoden loppuun mennessä. Työn etenemistä voi seurata hankkeen internet-sivuilta rakennemalli2035. Strateginen yleiskaava. II NAANTALIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2035 (nk. strateginen yleiskaava) Marraskuussa 2010 käynnistyneellä konsulttityöllä on jatkettu nk. strategisen yleiskaavan valmistelua. Kyseessä on luonteeltaan alueiden käytön kehittämisen periaatteita määrittelevä asiakirja, jolla ei ole maankäyttöja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Selkeyden vuoksi suun- NASTA 5

6 Kaavoituskatsaus 2011 D Rymättylän ja Merimaskun osa-alueiden yleiskaavojen tarkistus Kerätään muutostarpeita ja käynnistetään tarkistus VELKUAN OSA-ALUE E Velkuanmaan osayleiskaava Tavoitteena on laatia Velkuanmaan ja sitä ympäröivien saarten oikeusvaikutteinen ja maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävä osayleiskaava. Kaavaehdotus oli nähtävillä Se on tarkoitus asettaa uudelleen nähtäville. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn Ruonankadun asemakaavamuutos Yksityisen maanomistajan esitys käsittelyyn Maankäyttösopimus 3. Vireillä olevat yleiskaavatyöt. nitelmasta käytetään konsulttityössä nimeä: Naantalin maankäytön kehityskuva Suunnitteluprosessi on avoin ja julkinen, ja sitä ohjataan tiedotussuunnitelmalla, joka vastaa MRL:n mukaista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Taustatyö käynnistettiin kuntaliitoksen seurauksena vuoden 2009 lopulla. Koska nykyiset yleiskaavat on laadittu pitkän ajan kuluessa liittyneiden kuntien erilaisiin tarpeisiin, nimettiin nk. strateginen yleiskaava (ja siihen tukeutuva maapoliittinen ohjelma yhdyskuntarakenteen laajentamiseksi ja uusien alueiden käyttöön saamiseksi) vuonna 2009 keskeiseksi Naantali-strategiaa toteuttavaksi erillisohjelmaksi. Alkuvuonna 2010 valmistui erillisselvityksiä, joilla kuvattiin ja arvioitiin nykyisten yleiskaavojen ja rakennusjärjestysten sisältöä ja ohjausperiaatteita. Näiden perusteella pidettiin luottamushenkilöseminaari ja vahvistettiin konsulttityölle yleispiirteinen työohjelma sekä tavoitteet. Marraskuussa 2010 käynnistynyt konsulttityö maankäytön kehityskuvan 2035 sekä sen toteuttamisohjelmien laatimiseksi valmistuu vuoden vaiheessa 2011/2012. III YLEISKAAVOITUS Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa kunnan alueella eri toimintoja yhteen (MRL 35 ). Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta esim. kyläalueille, taajaman alueelle tai rannoille. Kun yleiskaava kattaa vain osan kunnan alueesta, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Osayleiskaava on usein yleiskaavaa tarkempi suunnitelma. Taajama-alueilla yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Ranta-alueilla yleiskaava laaditaan yleensä niin, että siinä osoitetaan rantarakennusoikeus mitoitukseen perustuen. Tällöin yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista. Myös kyläalueella, jonne kohdistuu vain vähän rakentamispaineita, rakennuslupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin suoraan yleiskaavan perusteella (MRL 44 ). IV VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVATYÖT NAANTALIN OSA-ALUE A Manner-Naantalin osayleiskaava Käynnistetään vuonna 2012 keskustan rakennemallin ja koko Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltävien tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn MERIMASKUN OSA-ALUE Ei muutoksia vireillä RYMÄTTYLÄN OSA-ALUE B Airismaa- Aaslan osayleiskaavan laajentaminen Herrankukkaron alueelle Herrankukkaron alue on jätetty pois Airismaa-Aaslan osayleiskaava-alueesta. KHO kumosi päätöksellään asemakaavan, jonka Rymättylän valtuusto oli hyväksynyt alueelle. Alue on tarpeen saada kaavallisen ohjauksen piiriin. Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää yleiskaavatyön C Otavan ja lähisaarten osayleiskaavan muutos, Hasko Kh on , 332 päättänyt muutoksen käynnistämisestä. V VUONNA 2011 VALMISTELTAVAT MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT 1. Suovuoren ratsastuskeskuksen alueen uudelleen kaavoittaminen käsittelyyn Kaupunki omistaa suunnittelualueen kokonaan. 2. Unikeon korttelin asemakaavamuutos Yksityisen maanomistajan esitys. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa keskustan rakennemallin mukaisesti. käsittelyyn Maankäyttösopimus. 2. Vuonna 2011 valmisteltavat merkittävät asemakaavat. 4. Luolalan Viestitien asemakaavamuutos Tutkitaan Viestitie 1:n tontinosan palauttamista korttelialueeksi ja EV:n alueen osan liittämistä korttelialueeseen. käsittelyyn Vanha kaupunki, Rantakatu 20:n asemakaavamuutos Yksityisen liikkeenharjoittajan esitys lisärakennusoikeuden sijoittamiseksi kortteliin 15. käsittelyyn 2011 Maankäyttösopimus 6 NASTA

7 Kaavoituskatsaus Kaupunki omistaa vähäisiä alueita suunnittelualueella. Maankäyttösopimukset 11. suunnittelukaudelle. Kaupungilla on jonkin verran maanomistusta suunnittelualueella. Maankäyttösopimukset tehdään yksityisten maanomistajien kanssa Luonnonmaan Isokylän Santalantien kaavoittaminen Luonnonmaan yleiskaavan mukainen asemakaavoitushanke Kultarantagolfin ja merenrannan välisellä alueella. Odottaa yleiskaavavalitusten käsittelyä. Hankkeelle ei ole varattu määrärahoja taloussuunnitelmassa Kaupunki ei omista maata suunnittelualueella. Maankäyttösopimukset (Vastuu vesihuollosta ja muusta yhdyskuntatekniikasta rakentajille) Linja-autoaseman ympäristön asemakaavamuutos Linja-autoaseman ympäristön uudelleen kaavoittaminen Keskustan rakennemallin mukaisesti. käsittelyyn Kunnallistekniikan suunnitteluun on rahaa vuosille ja rakentamiseen vuosille Kaupunki omistaa maan Luonnonmaa Haijaistentien alue Luonnonmaan yleiskaavan ja Viialan- Kukolan osayleiskaavan mukainen asemakaavoitushanke Kanta-Naantalin tonttitarjonnan varmistamiseksi. käsittelyyn 2012 Hankkeelle ei ole varattu määrärahoja taloussuunnitelmassa Kaupunki omistaa maan suunnittelualueella. 15. Luolalan Emännänpolun asemakaavamuutos Yksityisen maanomistajan esitys. Tutkitaan Luolalan kartanon eteläpuolella olevan, opetustoiminnan asumiseen tarkoitetun osakorttelin muuttamista työpaikkatonttien alueeksi. käsittelyyn Vaihelan asemakaava, Velkuanmaa Yksityisen maanomistajan esitys. käsittelyyn Maankäyttösopimus (Vastuu vesihuollosta ja muusta yhdyskuntatekniikasta rakentajille) Teollisuustonttien kaavoittaminen Isosuontien ympäristöön Maskuntien ja jäteaseman väliselle alueelle käsittelyyn Ei ole kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa. Kaupunki omistaa vähän maata suunnittelualueella. Kaavatyön eteneminen edellyttää maanhankintaa tai maankäyttösopimuksia. 10. Herrankukkaro Yksityisten maanomistajien esitys. Asemakaavamuutos käynnistyy kun yleiskaavallinen tarkastelu on riittävän pitkällä. Kunnallistekniikka on olemassa. Maankäyttösopimus (Vastuu vesihuollosta ja muusta yhdyskuntatekniikasta rakentajille) Pirttiluodon-Karjaluodon asemakaava Tavoiteaikataulu: Kaavaluonnos alueesta on tehty. Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn Kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu taloussuunnitelmassa suunnittelumääräraha vuodelle 2012, mutta rakentamiseen varaudutaan vasta suunnittelukauden jälkeen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. 13. Porhonkallio, pysäköintialue ja mahdollisesti liikennejärjestelyjen aiheuttamat kaavan tarkistustarpeet Kaupungin omistuksessa oleva korttelialue on tarpeen muuttaa pysäköintialueeksi. käsittelyyn Rymättyläntien risteysalueen suunnittelulle on määräraha vuodelle Humalisto I:n asemakaavamuutos käsittelyyn Kunnallistekniikan suunnitteluun on talousarviossa varattu rahaa Rakentamiseen ei ole varattu rahaa VI MUUT LÄHIVUOSIEN ASEMAKAAVAHANKKEET Kultarannan koulun ja päiväkodin asemakaava Kultarannan koulu- ja päiväkoti-hankkeen edellyttämä kaavamuutos, tutkitaan hankkeen sijainti. Hankkeille ei ole varattu määrärahoja taloussuunnitelmassa Särkänsalmentien ja Luonnonmaantien kevytväylien suunnittelulle on varattu määräraha vuodelle Kaupunki omistaa nykyisen Kultarannan koulun ja päiväkodin tontin. Maanhankinta 17. Rymättyläntien varren asemakaava Rymättylän kirkonkylän osayleiskaavan mukainen asuntoalue, jonka läpi suunnitellaan runkoviemärin vetämistä. Taattinen Rymättylä vesijohdon ja viemärin rakentamiseen on varauduttu vuosina (avustusanomus valtiolle jätetty). Kaupunki ei omista maata suunnittelualueella. Maanhankinta tai maankäyttösopimukset NASTA 7

8 Kaavoituskatsaus Muurilan ja Hellemaan asemakaava Merimaskun asemakaavan laajentaminen yleiskaavan mukaisesti. Hankkeelle ei ole varattu määrärahoja taloussuunnitelmassa Kaupunki omistaa pääosin rakentamattomat alueet suunnittelualueella. Maankäyttösopimukset 19. Viialan ranta-alueen asemakaava Luonnonmaalla asemakaavoitettujen alueiden keskellä oleva alue, jolla ei ole asemakaavaa, eikä kunnallistekniikkaa. Kunnallistekniikan suunnittelu Kunnallistekniikan rakentamiseen varaudutaan suunnittelukauden jälkeen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kaupunki ei omista maata suunnittelualueella. Alue on suurelta osin rakennettu. Maankäyttösopimuksia 20. Merimaskun kirkonkylän Postimäen tilan asemakaavamuutos Yksityisen maanomistajan esitys. Maatalousaluetta on tarkoitus muuttaa pientalorakennuspaikoiksi. Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen. Maankäyttösopimus. VII RANTA-ASEMAKAAVAT 1. Lapilan Ekstensholman ranta-asemakaava Yksityisen maanomistajan ranta-asemakaavahanke. Kaavan eteenpäin vieminen odottaa Luonnonmaan osayleiskaavan valitusten käsittelyä. 2. Nimetön II ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaavan muutos koskee vahvistetun Nimettömän- Pataraudan-Rengon ranta-asemakaavan kortteleita 12,14, osaa korttelista 10 sekä yhteiskäyttöaluetta. Muutos on tullut vireille Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä Keskitalon ranta-asemakaava ja Pitkäluodon-Keuston ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus koskee vahvistetun Pitkäluodon-Keuston ranta-asemakaavan aluetta ja siihen liittyvää uutta ranta-asemakaavaa. Rymättylän kunnanhallitus on päättänyt ilmoittaa kaavan vireille lokakuussa Sen jälkeen suunnittelualue on laajentunut. 5. Leiklahden ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaavan muutos koskee vahvistetun Leiklahden ranta-asemakaavan yhtä lomarakennuspaikkaa. Naantalin kaupunginhallitus on käsitellyt kaavamuutoksen käynnistämistä ja OAS:ia Hämmarön ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaavan muutos koskee aluetta, jolle on laadittu ranta-asemakaavoja ja niiden muutoksia kolmessa vaiheessa. Lännestä päin lueteltuna: Sakoluodon itäpäässä on voimassa (nro 322) vahvistettu Rymättylän Hämmärön rantakaava em. kaavaa on muutettu Airismaan länsikärjen osalta, muutos on vahvistettu (nro 1214KK) Ranta-asemakaavat. Hämmärön kylän länsipuoli ja etelä/kaakkoispuoli on samaa kaavaa kuin ensin mainittu tuon alueen kaavaa on osin muutettu: Rymättylä, Hämmärö, Myllyniemi rantakaava ja rantakaavan muutos on vahvistettu (nro 588KK) Naantalin kaupunginhallitus on käsitellyt kaavamuutoksen käynnistämistä ja OAS:ia Särkänsalmi, kalasataman ympäristö Yksityisen maanomistajan esitys. Tutkitaan teollisuusalueen muuttamista asuinrakennusalueeksi. Rymättyläntien kevytväylän sekä Rymättyläntien ja Merimaskuntien risteyksen suunnittelulle on määräraha vuodelle 2012 Kaupunki omistaa alueella entisen jätevedenpuhdistamon alueen ja osan kalasatamasta. Maankäyttösopimus. 4. Talanpään ranta-asemakaavan laatiminen Yksityisen maanomistajan ranta-asemakaavahanke. Naantalin kaupunginhallitus on käsitellyt kaavamuutoksen käynnistämistä ja OAS:ia Koulutusta yrittäjille Potkurissa Startti-info! Yrittäjäksi aikoville klo (ei ryhmille) Potkurissa, Ajurinkatu 2, Turku Tilaisuudessa käsitellään aloittavalle yrittäjälle tarkoitettua starttirahaa: starttiraha myöntämisen edellytykset hakemisen vaiheet liikeidea liiketoimintasuunnitelma kannattavuuslaskelmat Tule mukaan ilman ilmoittautumista! Infoon sisältyy kahvitarjoilu. Tarvitseeko yrityksesi Venäjän kaupan osaajaa? Helmi-kesäkuu 2011 Keväällä yrityksillä on mahdollisuus saada venäjän kaupan asiantuntijakoulutuksessa oleva henkilö viidenkuukauden ajaksi työskentelemään yrityksessä (tai kohdealueella Venäjällä) helmi-kesäkuussa Työskentelyjakso sisältää myös neljän päivän ohjauksen yrityksessä hankkeen aikana. Lisätietoja Turun ammattikorkeakoulu Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Anu Hiltunen, puh Venäjän kaupan asiantuntija Hanna Aanila, puh NASTA

9 Ympäristöteko kilpailu etsii energiatehokkuuteen panostanutta yritystä Valonian Ympäristöteko kilpailun teemana on energiatehokkuus. Varsinais-Suomessa toimiville pkyrityksille suunnatussa kilpailussa haetaan tänä vuonna yrityksiä, joiden toiminnassa kuluu tavanomaista vähemmän energiaa tai jotka ovat huomattavasti vähentäneet tai tehostaneet omaa energiankäyttöään. Ympäristötekokilpailun säännöt muuttuivat viime vuonna siten, että kilpailuun haastetaan yrityksiä vuosittain vaihtuvalla teemalla. Kaikkien alojen yritykset voivat silti edelleen osallistua kisaan. Energiatehokkuuden edistämisen voi tulkita hyvin laaja-alaisesti, joten useimmilla yrityksillä on mahdollisuus esitellä saavutuksiaan osallistumalla kilpailuun. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Varsinais- Suomen Yrittäjien ja Viestintäharju Oy:n kanssa. Energiankulutuksen vähentäminen ja energian tuhlauksen estäminen ovat keskeisiä tavoitteita Euroopan unionissa. EU sitoutui vuoden 2006 lopulla säästämään 20 % primaarienergian vuosikulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuuden parantaminen edistää myös yrityksen kilpailukykyä ja energiataloutta sekä auttaa asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Erityisesti sellaisilla runsaasti energiaa kuluttavilla aloilla kuin rakennusala, tehdasteollisuus, energian muuntaminen ja liikenne on merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia. Mitä on energiatehokkuus Energiatehokkuus tarkoittaa tuotteen tai palvelun valmistamista mahdollisimman pienellä energiamäärällä. Samalla syntyy entistä vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia. Kun yritys toimii energiatehokkaasti, se säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Kun sama määrä tuotteita tai sama palvelu tuotetaan pienemmällä energiankäytöllä, säästetään samalla rahaa. Energiatehokkuus on siis tärkeä osa ekologista ja taloudellista tehokkuutta. Kilpailuun ilmoittautuminen maalis - huhtikuun aikana Valonia kutsuu Ympäristöteko kilpailuun yrityksiä, jotka toimivat mahdollisimman energiatehokkaasti. Kilpailuun voi ilmoittautua Vihjeen antajakin palkitaan Lisäksi otamme vastaan vihjeitä yrityksistä, joilla energiatehokkuus on hallussa. Vihjeen antajana voi toimia esimerkiksi yrityksen asiakas tai työntekijä. Voittajayrityksen löytäjä palkitaan. Ilmoita vihjeesi VALONIAan! Tiedustelut, vihjeet ja ilmoittautumislomakkeet: Helena Nikkanen puh Antti Numminen puh Ilmoittautumislomake samoin kuin tietoa viime vuoden voittajista löytyy osoitteesta: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vanha Suurtori 7, Turku Kaupunki tekee aktiivisesti työtä työllisyyden parantamiseksi Naantalin työllisyystilanne oli 2010 lopussa hieman parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin omien toimien painopisteenä työllisyyden hoidossa on syrjäytymisen ehkäiseminen ja erityisesti alle 25-vuotiaiden nuorten työllistäminen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joulukuun työllisyyskatsauksen mukaan työllisyystilanne joulukuussa 2010 oli jonkin verran parempi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana. Työttömyysaste Varsinais-Suomessa oli 10,3 %, kun se vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin oli10,5 %. Myös Naantalissa työllisyystilanne kokonaisuutena joulukuussa 2010 oli hieman parempi kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysaste oli 8,0 %, kun se vuotta aiemmin oli 8,2 %. Työttömiä työnhakijoita Naantalissa oli joulukuussa 736 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 742 henkilöä. Työllisyysvaroin työllistettyjen määrä kasvoi Naantalin kaupunki työllisti viime vuonna työllisyysvaroin erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin yhteensä 57 eri henkilöä. Lisäksi kaupungin palveluksessa oli viime vuoden aikana vuorotteluvapaan sijaisia, siviilipalvelumiehiä ja eri tehtävissä työskennelleitä harjoittelijoita yhteensä 233 eri henkilöä. Vastaava määrä edellisenä vuonna oli yhteensä 214 henkilöä. Kesätyöntekijöiksi neljän viikon mittaisiin työsuhteisiin kaupunki palkkasi yhteensä 110 alle 25-vuotiasta nuorta. Lisäksi kaupunki työllisti kuntouttavaan työtoimintaan viime vuoden aikana yhteensä 30 henkilöä, joista 4 oli alle 25-vuotiaita. Nuorten työllistämisellä selviä vaikutuksia Naantalissa työllisyyden hoidon painopisteeksi on asetettu syrjäytymisen ehkäiseminen, jossa keskeisenä toimintamallina on kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta. Erityisenä painopistealueena on ollut alle 25-vuotiaiden nuorten työllistäminen. Viime vuonna kaupunki palkkasi keskimäärin 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin työllisyysvaroin yhteensä 34 nuorta henkilöä ja pitkäaikaisiin oppisopimustyösuhteisiin yhteensä 5 nuorta. Kaupungin tavoitteena on antaa nuorille arvokasta työkokemusta, jota he myöhemmin elämässään tarvitsevat ja toisaalta oppisopimuskoulutuksen avulla antaa nuorille mahdollisuus ensimmäisen ammatin hankkimiseen. Tehostettua nuorten henkilöiden työllistämistoimintaa on tarkoitus jatkaa myös vuonna Budjettivaroja tähän toimintaan käytettiin viime vuonna lähes euroa. Tämän lisäksi kaupunki on jo vuosien ajan tarjonnut harjoittelupaikkoja ja myös erityisesti kesäajan työpaikkoja nuorille alan opiskelijoille. Näitä paikkoja on perinteisesti ollut tarjolla eri kaupungin työyksiköissä kymmeniä. Nuorten alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne Naantalin kaupungissa oli erittäin huolestuttava vielä edellisvuoden vaihteessa työttömänä oli noin 100 nuorta. Kaupungin omien aktiivisten toimenpiteiden vaikutus näkyi jo muutaman kuukauden kuluttua, jossa ajassa nuorten työttömyys oli pystytty puolittamaan. Myös kuluvana vuotena nuorten työllisyystilannetta pyritään kaupungin omin aktiivisin toimin helpottamaan. Kaupungin henkilöstöpalvelut ja Pointti hoitavat työllistämistoimintaa Kaupungin työllistämistoiminta hoidetaan keskitetysti henkilöstöpalveluissa. Kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa työllistämispalvelu Pointti. Sijaisuuksia ja harjoittelupaikkoja voi myös kysellä suoraan asianomaisesta työyksiköstä. Lisätietoja kaupungin työllistämistoiminnasta saa joko hallintojohtaja Riitta Luotiolta, p , tai allekirjoittaneelta, p Tuula Lehtinen henkilöstöpäällikkö NASTA 9

10 Kotihoito saaristossa on kehittynyt laaja-alaiseksi vanhuspalveluksi oman kodin seinien sisällä Teksti: Annu Laavainen, Anne-Marie Holming-Saari, Sari Mäkinen Kuva: Jorma Kylänpää Kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta muodostettiin kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009 yksi ja entistä toimivampi kotihoidon yksikkö. Kotihoidossa työskentelevien hoitajien työnkuva uudistui samalla joustavaksi moniammatilliseksi yhteistyöksi niin asiakkaan kuin työtekijöidenkin kannalta. Saaristo tarjoaa kotihoidon työntekijöille upean työympäristön, mutta erityisolosuhteet luovat haasteita toiminnalle. Pitkät välimatkat, yhteysalusliikenne ja lossimatkat tai vaikkapa matkan taittaminen mönkijällä jäätä myöten vaativat aikaa ja saariston olosuhteiden tuntemusta. Vaativien olosuhteiden selättämisessä hoitajien hyvänä apuna on oikea asenne: ennakkoluulottomuus, oma-aloitteisuus ja vankka ammattitaito mitä moninaisimpien asioiden hoitamisessa. Saaristolaisille ominainen naapuriapu ja yhteistyö muiden saaristossa toimivien kanssa auttavat selviytymään pulmallisistakin tilanteista. Ei vain lääkehoitoa, vaan myös apua arkeen Nykyisellään kotihoito mahdollistaa vaativiakin hoitotoimenpiteitä: lääkehoitoa, haavojen hoitoa, diabeetikon insuliinihoitoa, laboratorionäytteiden ottoa ym. Omalääkäri toimii tiiviissä yhteistyössä kotihoitohenkilökunnan kanssa. Kuntoutus on tärkeä tukitoimi kotihoidon onnistumisessa. Kuntoutus turvaa asiakkaan selviytymisen kotona. Naantalin terveyskeskuksesta on mahdollista saada monenlaisia asianmukaisia apuvälineitä kotiin. Toimintaterapeutti auttaa toimivan kodin suunnittelussa. Ateria-, pyykki-, kylvetys- ja saunapalvelu sekä turvapuhelin luovat perustan onnistuneelle kotihoidolle. Palveluseteleillä on mahdollista saada siivousammattilaiselta perusteellinenkotisiivous. Kotipalvelun järjestelyin voidaan omaishoitajille tarjota vapaapäivänvieton mahdollisuus. Avohuollon ohjaaja tekee tarvittaessa kotikäyntejä asiakkaan luona omaishoitajan ja asiakkaan tukemiseksi. Kotihoito auttaa ikäihmistä myös kodin ulkopuolisten sosiaalisten kontaktien säilyttämisessä. Velkuan Kummelissa on monenlaista virkistystoimintaa. Rymättylässä mm. yhdistykset järjestävät retkiä ja kotihoitajat ohjaavat säännöllisesti jumppahetkiä. Rymättylän Katavakodissa ja Velkuan Kummelissa on tarjolla myös kampaajan, jalkahoitajan ja yksityisen fysioterapeutin palveluita. Fysioterapeutti tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Saariston alueella käytetään kotihoidon tukena myös vuorovaikutteista, asiakkaan television kautta toimivaa videopalvelujärjestelmää, josta Nastan edellisessä numerossa kerrottiin tarkemmin (Virtu-hanke). Laitteen avulla on mahdollista osallistua toimintaan ja pitää yhteyttä muihin ihmisiin myös silloin, kun kotoa poistuminen on hankalaa. Miten päästä kotihoidon asiakkaaksi? Kun huomaat tarvitsevasi apua kotona, kannattaa kääntyä kotihoidon puoleen mahdollisimman ajoissa. Aikaisin aloitettu kotihoito saattaa mahdollistaa useita laadukkaita vuosia omassa kodissa. Saaristo on jaettu kolmeen kotihoitotiimiin: Rymättylä, Merimasku ja Luonnonmaa sekä Velkua, johon vuodenvaihteessa Naantaliin osakuntaliitoksena tulleet Livonsaari ja Lempisaari myös kuuluvat. Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä kotihoidon tiiminvetäjään. Tämän jälkeen suoritetaan maksuton arviointikäynti. Siihen osallistuvat asiakas, mahdollisesti omainen, tiiminvetäjä ja kotihoitaja. Käynnillä kartoitetaan avun tarve ja käyntien määrä. Jokaiselle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon maksu määräytyy avun tarpeen ja eläkkeen määrästä. Asiakkaan allekirjoitus vahvistaa asiakkaan suostumuksen maksun selvittämiseen. Velkuan Kummeli Tiimivetäjä terveydenhoitaja Annu Laavainen p Rymättylän terveysasema Tiimivetäjä terveydenhoitaja Ann-Marie Holming-Saari puhelinaika klo p / Merimasku/Luonnonmaa Tiiminvetäjä sairaanhoitaja Sari Mäkinen puhelinaika klo p Kotihoidon palvelunumero (omaishoidontuki, palvelusetelit, turvapuhelin, sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu, kotihoidon maksut) puhelinaika klo 9-14 p Virtu netissä: Kunnon päiväruokailu ylläpitää vireystasoa ja työkykyä Ei ole samantekevää, mitä, missä ja milloin syö. Parhaimmillaan ruokailu on päivän kohokohta, joka tyydyttää ravinnontarpeen, edistää toimintakykyä ja tarjoaa mukavan rentoutumisen hetken. Naantalin kaupungin ruokapalvelut valmistaa päivittäin noin 4200 ateriaa. Joka arkipäivä Naantalin kaupungin ruokapalvelu valmistaa 2640 ateriaa koululaisille ja koulujen henkilökunnalle, 850 ateriaa päiväkotilapsille ja päiväkotien työntekijöille sekä 233 iltapäiväkerhovälipalaa. Terveyskeskuksen keittiössä valmistuu 275 ateriaa terveydenhuollon asiakkaille ja ammattilaisille. Se toimittaa myös arviolta noin 85 kotipalveluasiakkaan ruoka-annokset päivittäin. Joka arkipäivä noin 130 ruokailijaa löytää tiensä kaupungintalon henkilöstöravintolaankin. Noin 55 keittiöammattilaisen työpanos kuluu arkisin näiden aterioiden valmistamiseen. Naantalin kaupungin ruokapalveluilla on siis asiakkaiden, asiakaspalvelun, taloudellisuuden, ravitsemuksellisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta noin 4200 syytä valmistaa ja tarjota ravitsevaa ja maistuvaa ruokaa. Tavoitteena terveellinen, kotimainen, ympäristöystävällinen ja edullinen ateria Ammattikeittiön toiminta aiheuttaa erityyppisiä ympäristövaikutuksia. Energiaa kulutetaan lämmitykseen, valaistukseen, ruoan valmistukseen ja säilytykseen. Kemikaaleja käytetään niin keittiön kuin varsinaisen ruokasalinkin puolella. Pehmopaperia kuluu käsipyyhkeenä, servietteinä, wcpaperina ja siivouksessa. Naantalin ruokapalvelun tuotteet ja raaka-aineet hankitaan Turun seudun hankintarenkaan sopimuksen pohjalta, jolloin ostoerän suuruudella saadaan hintaetua. Hankittavat raaka-aineet ovat pääosin kotimaista alkuperää, lähiruoan näkökulmasta. Kaupungintalon henkilöstöravintola Kuusi Sisarta on joutsenmerkitty ravintola, ja osa kouluista ja päiväkodeista on hankkinut Vihreän lipun. Käytännössä se tarkoittaa, että keittiöiden raaka-aineiden hankinnassa, energiankulutuksessa ja jätehuollossa noudatetaan tiukkoja ympäristö- ja laatuvaatimuksia. Ruokalistat laaditaan keskitetysti ja laadinnan tukena ovat suomalaiset ravitsemussuositukset, ne luovat kriteerit ruoan laadulle ja ruokailutilanteelle. Erityisruokavalioita noudattavat otetaan niin ikään huomioon. Tiesitkö että Terveellinen yksittäinen ateria-annos havainnollistetaan LAUTASMALLIL- LA: LIHA, KALA, MUNA ¼ PERUNA, RIISI, PASTA ¼ KASVIKSET ½ Ruokajuomaksi suositellaan maitoa, hapanmaitovalmistetta, vettä, kotikaljaa tai laimeaa mehua. Leipää tai muita viljavalmisteita olisi hyvä syödä jokaisella aterialla ja ravintorasvaa 5-6 g. Ateriaa täydentämään voidaan tarjota vähäsokerinen ja vähärasvainen jälkiruoka. Naantalin ravitsemisammattilaiset haluavat omalta osaltaan myös valistaa ruokailijoita ja toivovat hyvien käytäntöjen ja terveellisten valintojen siirtyvän kotienkin ruokailutottumuksiin. Irma Taka-Prami Ruokapalvelunjohtaja 10 NASTA

11 Puheenjohtajien lukemaa lukuvinkkejä lautakunnan puheenjohtajalta Elina Salokangas, sosiaali- ja terveyslautakunnan pj (kok), valtuutettu kolmas kausi. Kolme lukemaani mieluista kirjaa, joita voin suositella muillekin: Frank, Anne: Nuoren tytön päiväkirja Frank, Anne: Päiväkirja: 12. kesäkuuta elokuuta 1944 Nuoren tytön päiväkirja on amsterdamilaistytön, Anne Frankin ( ), toisen maailman sodan aikana kirjoittama päiväkirja. Hän kirjoitti lahjaksi saamaansa päiväkirjaan koko kaksivuotisen maanpaon ajan. Kirjasta on tullut yksi 1900-luvun kuuluisimmista teoksista, uhrin itsensä kirjoittama aikalaiskuvaus toisen maailman sodan juutalaisvainoista. Päiväkirja on edellistä kattavampi ja se sisältää noin neljänneksen enemmän Annen tekstiä ja myös 1990-luvun lopulla esiin tullutta, aiemmin julkaisematonta aineistoa. Tämä uusi laitos ilmestyi suomeksi vuonna Hayden, Torey: Tiikerin lapsi Kirja on vavahduttava tositarina hyljätystä ja pahasti häiriintyneestä kuusivuotiaasta Sheilasta. Äidin hylkäämästä ja alkoholisti-isän pahoinpitelemästä tytöstä tulee lapsi, jota aikuisetkin pelkäävät. Odottaessaan paikkaa suljettuun laitokseen Sheila joutuu vaikeasti häiriintyneiden lasten luokalle, jota Torey Hayden opettaa. Siitä alkaa Sheilan kivinen tie kohti elämää, jossa hänelläkin on paikkansa. Tiikerin lapsi näyttää, mitä yksikin ihminen, joka todella välittää, voi saada aikaan. Cornwell, Patricia D.: Syttymispiste Patricia Cornwell on yhdysvaltalainen jännityskirjailija, joka toimi ennen kirjailijaksi ryhtymistä rikosreportterina sekä avustajana kuolinsyytutkijan toimistossa. Tähän mennessä on ilmestynyt 17 Scarpetta-jännäriä. Olen lukenut ne kaikki ja tähän valitsin vain yhden nimeltä. Suosittelen kirjoja jännityksen ystäville, mutta ne eivät sovi kaikille iltalukemiseksi ;). Kirja joka jäi kesken Minulta ei ole tainnut koskaan jäädä mitään kirjaa kesken, en ainakaan muista niin käyneen. Mielenkiintoiset kirjat ahmin nopeasti ja vähemmän kiinnostavat vaativat sitten pidemmän lukuajan. Tällä hetkellä luen Riikka Pulkkisen kirjaa Totta ja vuoroaan odottaa, mikäs muukaan, kuin Cornwellin uusin kirja Valokeilassa. Naantalin alakoululaisten kulttuuritapahtuma Teksti: Elias Sibelius Kevään ehdittyä jo pitkälle Naantalin alakoulujen luokkien edustajat kokoontuvat yhteen perinteiseen kulttuuritapahtumaan. Päivän aikana 1. ja 2. luokan oppilaat esittävät yksinlaulusuorituksiaan ja laulavat yhdessä. Runokulttuurin taitajat kolman- silta ja neljänsiltä luokilta kirjoittavat suomalaista runoutta. Alakoulun vanhimmat oppilaat, 5. ja 6. luokkalaiset, pääsevät kuvataiteilija Antti Huovisen johdolla luomaan jotain uutta kuvataiteen saralla. Kutsu iltatapahtumaan Kulttuurivuoden innoittamana järjestetään myös koululaiskulttuurin iltatapahtuma saman päivän iltana. Kaikille naantalilaisille tarjotaan mahdollisuus päästä katsomaan ja kuuntelemaan näitä koululaisten tapahtumassa tehtyjä kulttuurituotoksia Kristoffer-saliin. Ohjelmassa on lauluesityksiä ja runonlausuntaa. Lisäksi kuvataiteen tuotokset ovat esillä. Tilaisuus alkaa ja se on maksuton. Luvassa on ainakin esittämisen iloa. Tervetuloa! Naantalin opisto tiedottaa Nyt kursseja ideoimaan! Nyt on mahdollisuus vaikuttaa kauden kurssitarjontaan ja tehdä oma ehdotus mielenkiintoisesta kurssista. Ideat voi ilmoittaa rehtori Helena Tiaiselle p tai sähköpostilla Opiston kursseille voi vielä ilmoittautua Kevätlukukauden kursseille voi ilmoittautua joko internetin kautta tai puhelimitse ma-pe klo 9-15 ja iltaisin ma-to klo puh STUDIA GENERALIA - YLEISÖLUENNOT Naantalin vanha kaupunki ja rakennuskanta Kirsti Junttila, Naantalin kaupunginarkkitehti ti klo Naantalin lukio, Naantali Museot yhteisöllisinä vaikuttajina taidekasvatusta ja verkostoja Heli Isolehto, museojohtaja ke klo Naantalin lukio, Naantali Paikkojen taidetta ja taiteen paikkoja: paikallisidentiteettiä rakentamassa Mirkka Mattheiszen, FM ke klo Naantalin lukio, Naantali Luennot järjestetään yhteistyössä Raision työväenopiston kanssa. Vapaa pääsy. NASTA 11

12 Kansallinen kulttuurikuntopäivä Naantalin kaupungintalolla oli menestys Teksti: Anne Sjöström, Anu Anttila Kansallista kulttuurikuntopäivää vietettiin Naantalin kaupungintalolla perjantaina Osanotto oli runsasta. Velkuan miesten sienireissu kiinnosti kuntoilijoita, ja kulttuuripuun oksille ripustettiin runsaasti toiveita erilaisista kulttuuritapahtumista. Osuitko oikeaan museovisassa? Naantalin museon museovisaan osallistuttiin kiitettävästi. Jonkin verran päänvaivaa tuottivat tunnistettavat esineet, jotka olivat hiirenloukku ja riitmotti eli suuntapiirrin. Muut oikeat vastaukset lihavoituna: Naantalin museo perustettiin vuonna 1919, perustajana toimi Naantalin museoyhdistys. Ensimmäiseksi museonjohtajaksi valittiin Ilmari Manninen. Museon rakennukset, Sau-Kallio, Hiilola ja Humppi sijaitsevat Itsenäisyyden puiston laidalla. Museoyhdistys ylläpiti museota vuoteen 1980, jolloin toiminta siirtyi Naantalin kaupungille. Hiilolan pihassa voi hetkeksi istahtaa ikivanhan tammen katveeseen. Humpin rakennuksessa ovat pysyvästi esillä arkeologia ja luostarielämä. Humpissa sijaitsee myös museokauppa Säsonki. Visan voittajat ovat saaneet palkintonsa. Kulttuuripuuhun ripustettiin monenlaisia toiveita Aulassa seissyt Kulttuuripuu alkoi loppupäivästä jo reilusti vihertää kaupunkilaisten ripustamien vihreiden toiveiden lehtien ansiosta. Toiveita tuli yhteensä 58 kappaletta ja toivomusaiheet vaihtelivat tanssimusiikin konsertista ruokaja kalastuskulttuuriin. Monet toiveista olivat tapahtumia, joita jo kaupungissa järjestetäänkin. Musiikinnälkä tuntuu naantalilaisilla olevan kova, sillä toivelistalla ykköseksi nousivat kevyemmän tyylilajin konsertit. Seuraavaksi toivotuimpia olivat lasten ja nuorten kulttuuritapahtumat sekä elokuvat. Toiveita toteutetaan jo kevään aikana Kulttuuripalvelut lupasi vastata kuntalaisten huutoon ja tarttua toteuttamiskelpoisimpaan ideaan. Odotteluaika ei jää kovin pitkäksi, sillä klo 19 Urheilutalolla konsertoi tukevaa bluesia soittava brittiyhtye Spikedrivers. Huhtikuussa järjestetään alakoululaisten kulttuuritapahtuma, jossa usea taidemuoto on edustettuna. Elokuva nousi siis seuraavaksi järjestettävien listalla. Saattaapa olla, että sitä on tarjolla syksyllä pimeän illan iloksi. Edellisessä museon kuvassa paljon tuttuja Edellisessä Nastan numerossa museo kyseli tietoja kuvasta, joka oli otettu 1950-luvun alkupuolella. Kysymys tuotti paljon vastauksia, kuvassa olevat henkilöt tunnistettiin lähes kaikki. Kyseessä oli, kuten museolla oleva pieni lappunen kertoikin, presidentti Paasikiven vastaanotto Tullissa. Kuvan taustalla näkyvää rakennusta ei enää ole olemassa, mutta Villa Yländer on aikanaan sijainnut suunnilleen nykyisen Kelan rakennuksen kohdalla, Turusta tulevan maantien eli nykyisen Aurinkotien varrella. Esiintyvä kuoro on Naantalin Laulajat ja sitä johtaa kuvassa Toivo Vasama. Kanttori Vasama johti kuoroa sen perustamisesta vuonna 1945 aina vuoteen 1970 asti. Kuvan oikeassa reunassa etualalla seisoo kaksi miestä, joista oikeanpuoleinen on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Ala-Hakula. Hänen vasemmalla puolellaan seisoo lehtiö kädessään Turun Sanomien toimittaja Jimi Martinkari. Museo kiittää kaikkia yhteyttä ottaneita tiedoista, jotka nyt saatiin kirjattua kuvan yhteyteen museon tietokantoihin. Siellä tiedot säilyvät tuleviakin sukupolvia varten, kun ei enää ole paikalla tuttaviaan tunnistavia apujoukkoja. Kaikkia kuvan lapsia ei vielä ole tunnistettu, joten heidän osaltaan museo ottaa vielä mielellään vastaan nimiä. Seuraavassa lehdessä saatte taas lisää tunnistettavaa! Ensi kesän näyttely Merimaskun Kollolassa Kohottavaa ohjelmaa ja tunti tanssia Teksti: Maarit Lineri Noin ennen mainostettiin viihdyttäviä iltamia. Nykyajan nuorten on mahdotonta ymmärtää nykyisten reivien, flow-partyjen ja bailujen aikakautena tuota menneen ajan ilmapiiriä. Eikä siitä kuitenkaan ole kuin pari sukupolvea, kun vanhemman väen mielestä pelkkä tanssiminen oli jo syntiä. Iltamat ja tanssit olivat niitä harvoja tilaisuuksia, missä nuoret saattoivat lähemmin tutustua toisiinsa ja pitää hauskaa. Merimasku-Seura rakentaa perinteistä näyttelyään ensi kesänä iltamien ja lavatanssien ympärille. Keräämme muistoja, jotka liittyvät etenkin Merimaskussa järjestettyihin iltamiin ja tansseihin, mutta mitkä tahansa muistot noista aiheista ovat tervetulleita. Toivomme saavamme kuvia iltamaseurueista, esiintyjistä tai muista tanssimuistoista. Kaikenlainen materiaali aina tanssileningeistä ohjelmalehtisiin on myös tervetullutta. Myös kertomukset ja muistot vaikka tanssimatkoista otetaan mielellään vastaan. Ajat muuttuvat, kerätään nuokin muistot talteen. Näyttely avataan Kollolan kotiseututalon navettakahvion etuhuoneessa heinäkuun alussa ja on avoinna kesän ajan myöhemmin ilmoitettavina aikoina. Voit ilmoittaa muistoistasi tai kysyä lisää näyttelyvastaavalta: Terttu Kraemer, , tai seuran pj:ltä Maarit Lineri Muista myös seuran sivut: www. merimasku.fi 12 NASTA

13 Jousisoittimien kevät musiikkiopistossa Teksti: Sauli Huhtala Musiikkiopiston kevään konserteissa Kristoffersalissa esiintyvät vuorollaan kaikki soitinryhmät. Konserteissa saa myös lisätietoa kulloinkin vuorossa olevan soittimen opiskelusta. Naantalin koulujen kautta on voinut myös ennakkoon ilmoittautua konserttien yhteydessä järjestettyihin soitinesittelyihin. Tämän kevään teemana ovat jousisoittimet, joilla tavallisesti tarkoitetaan viuluperheeseen kuuluvia viulua, alttoviulua ja selloa sekä gambaperheen jälkeläisiin kuuluvaa kontrabassoa. Nämä soittimet ovat vakiintuneet nykyaikaisiin yhtye- ja orkesterikokoonpanoihin. Jousisoittimille on yhteistä rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi se, että niitä soitetaan jousella. Historian saatossa jousella on soitettu monia soittimia. Vanhoista soittimista nykypäivänä käytetään vielä esimerkiksi suomalaisessa kansanmusiikissa jouhikkoa, ruotsalaisessa kansanmusiikissa avainviulua ja barokkiorkestereissa viola da gambaa. Kontrabasso on nimensä mukaisesti äänialaltaan matalin jousisoittimista ja vastaavasti viulu korkein. Alttoviulu viulu eroaa viuluista siten, että sen ääniala on kvinttiä matalampi ja koppa suurempi. Sello on kooltaan ja äänialaltaan alttoviulun ja kontrabasson väliltä. Sellolle on sävelletty poikkeuksellisen paljon hienoa musiikkia. Monipuoliseksi sellon tekee sen laulullinen ääniala ja sitä käytetäänkin niin soolosoittimena kuin kamarimusiikissa ja orkestereissa. Jouset ovat orkesterin sielu Myös musiikkiopistossa yhteismusisointi on jousisoittimien opiskelun tärkeä osa-alue. Oman kamarimusiikki- ja yhteissoittotoiminnan ohella on mahdollisuus osallistua suuren orkesterin toimintaan: viime syksynä aloitti toimintansa viiden varsinaissuomalaisen musiikkiopiston yhteinen, lähes 40 nuoresta soittajasta koostuva jousiorkesteri. Orkesteri konsertoi viime syksynä Kristoffer-salissa, jolloin viisi Naantalin Musiikkiopiston opiskelijaa esiintyi orkesterin solisteina. Kesäaikaan tarjoutuu myös Naantalin musiikkijuhlien konserteissa ja mestarikursseilla mahdollisuus kuulla maailman johtavia jousisoitinten taitureita. Jousisoittimet ovat löytäneet roolinsa niin soolo- kuin orkesterisoittiminakin. Ne taipuvat perinteisen taidemusiikin ohella myös loistavasti kansanmusiikkiin sekä jazz- ja pop-musiikkiin. Opiskelun voi aloittaa 5-9-vuotiaana Jousisoittimen opiskelun sopiva aloittamisikä on 5-9 vuotta. Silloin opiskelun aloittaminen musiikkiopistossa ei vaadi aikaisempaa osaamista. Jousisoittimet sopivat erinomaisesti tarkkakorvaisille lapsille. Soittimen monipuolisuuden ja käsiteltävyyden vuoksi hyvä keskittymiskyky sekä motoriikka ovat eduksi. Musiikkiopistolla tarjolla on myös vuokrasoittimia alkajille. Allegro e Vivace -tapahtumassa vierailee näyttelijä Mika Kujala Lisätietoja jousisoittimien ja muiden soittimien opiskelusta saat lauantaina klo 12-16, jolloin Naantalin Musiikkiopisto viettää Allegro e Vivace -päivää. Voit osallistua konsertteihin ja saada tietoa musiikkiopistoopinnoista. Tuolloin on myös mahdollisuus ilmoittautua kevään oppilasvalintaan. Lisäksi Mika Kujala vierailee kertomassa musiikin ja teatteriilmaisun kohtaamisesta. Kevään teeman mukaisesti jousisoittimilla on erityinen rooli tapahtumassa, jossa julkistetaan myös Naantalin Musiikkiopiston saama viululahjoitus. Lisätietoja: , , Musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen kaudelle Jatkavat oppilaat ilmoittautuvat täyttämällä ilmoittautumislomakkeen netin kautta (Musiikkileikkikoulu, jatkava). Lomake on auki välillä. Uusien syntyneiden lasten ilmoittautuminen syksyn musiikkileikkikouluryhmiin Karvetissa tapahtuu myös netin kautta (Musiikkileikkikoulu, uudet oppilaat). Uusien oppilaiden lomake on auki välillä. Merimaskun muskariryhmiin ilmoittaudutaan netin kautta (Merimaskun musiikkileikkikoulu). Lomake on avoinna Musiikkileikkikoulun uudet ryhmät ja vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tieto saadusta muskaripaikasta postitetaan koteihin viikolla 31. Musiikkileikkikoulun syksyn 2011 kausi käynnistyy Lisätietoja: Senja Wallin p / Karvetin ryhmät, Sirpa Hämäläinen p /Merimaskun ryhmät ja Naantalin musiikkiopisto p NASTA 13

14 Pasi ja Marko Raision puutyöpajasta remontoimassa Karvetin monitoimitaloa. Huonekalut kuntoon ja vanhoille tavaroille uusi ilme Työpajoista tilaustöitä ja tuotteita Kuva: Marita Lundström Onko sinulla kunnostuksen tarpeessa oleva mieluinen huonekalu ja peukalo keskellä kämmentä? Etsitkö persoonallisia lahjatavaroita? Pitäisikö pihavaja maalata? Nuorten työpajoista saat apua näihin pulmiin. Turun läntisten kuntien alueella toimivat nuorten työpajat työllistävät alueen nuoria erilaisin sopimuksin. Työpajoissa nuoret suunnittelevat ja valmistavat sekä tuunaavat tuotteita mm. puusta, metallista, langoista, tekstiileistä ja savesta erityisesti luonnonmateriaaleja ja kierrätystä hyödyntäen. Tuunari-pajan erityisalaa ovat keramiikkatyöt ja lahjatavarat. Käsityöpaja valmistaa mm. neulottuja ja virkattuja tuotteita sekä asiakkaiden tilauksesta myös tekstiili- ja ompelutöitä. Puutyöpajan porukka tekee huonekalujen kunnostustöitä, puu- ja kokoamistöitä sekä myös rakennus- ja maalaustöitä asiakkaan luona. Työpajat ottavat vastaan asiakkaiden lahjoituksia sekä kunnostettavia huonekaluja ja muita esineitä. Vastaanottopiste on Karvetin monitoimitalon yläkerrassa, Ripikatu 6. Tiedustelut ja työtilaukset: Tuunari p , Käsityöpaja p , Puutyöpaja p ALUEELLISET NUORTEN PALVELUT Naantali, Raisio, Masku, Rusko, Nousiainen ja Mynämäki OHJAAMO Ohjaamo tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Naantali, Raisio, Masku, Rusko, Nousiainen tai Mynämäki. Ohjaamosta saa tukea ja ohjausta opiskelu- tai työpaikan hakemiseen, sekä muuta yksilöllistä apua tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan. STARTTIVALMENNUS Ohjaamon lisäksi järjestämme samalle kohderyhmälle Starttivalmennusta, joka tarjoaa teoriaa, toiminnallisia menetelmiä ja positiivisia mahdollisuuksia henkilökohtaisten suunnitelmien laadintaan. Seuraava Starttivalmennus järjestetään Lisätietoja ja hakemukset: Yksilö- ja ryhmävalmentaja Sirpa Madsen Ohjaaja Tiina Kivioja esittää esityksen: Nuorten alueellinen työpaja Tuunari Terapia Aurinkoisen vastaanotolla tunteet kuumenevat, kun terapeutti on pahasti myöhässä Erilaiset ihmiset monenlaisine ongelmineen tulevat katsojille tutuksi kertoessaan elämäntarinoitaan, kun aika kuluu, eikä terapeuttia näy. Nuorten ideoima ja käsikirjoittama näytelmä on kestoltaan noin tunnin pituinen, ja soveltuu yli 12-vuotiaille. Näytelmän ovat kirjoittaneet Laura Harju, Jasmin Koivisto ja Miikka Vähäsarja, ja ohjannut Jenni Reunamo. Raision nuorisopalveluiden Sekaisin-näytelmää esitetään Vaisaaren koululla Raisiossa: ke 6.4. klo ke klo Liput 5 Tervetuloa! Friin Toimintatorstait nuorille! Uudessa toimintakeskus Friissä (Hulvelankatu 35, Raisio) on kevään aikana teemallisia avoimia iltoja nuorille klo alkaen. Illoissa on hauskaa tekemistä ja hyödyllistä tietoa eri aiheista. Ohjelmassa muun muassa: Kansainvälinen te ta, ulkoilua, askartelua sekä itseilmaisua. Tarkempi ohjelma löytyy Pointin sivuilta: Toimintatorstait ovat: 17.3., 24.3., 7.4., 5.5. ja Toiminnan järjestää: Alueelliset nuorten palvelut/naantalin kaupunki ja Raision nuorisopalvelut. Yksilöllisiä lahjatavaroita Keramiikkaa Tekstiilituotteita Luonnonmateriaaleja ja kierrätystä hyödyntäen Myös yrityslahjoiksi / tilaustyönä Kevään uutuuksia: Uusia huopakoruja ja korusettejä Avainnauhoja nappi ja helmikoristein, virkatut korit keväiset huivit ja ovi/seinäkranssit keramiikkapurjeveneet Myös erilaisia säkkikankaasta valmistettuja tuotteita mm. Kaita,- ja laudeliinat, pullopussit, sisustustyynyt ja pussukat Myymälä: Karvetin monitoimitalo, ripikatu 6, Naantali avoinna: ma- to 9-15 tai sopimuksen mukaan, soita Tervetuloa!!! Naantalin kaupunki / alueelliset palvelut 14 NASTA

15 Kesäohjelmaa lapsille ja nuorille Kesäleirit Salorannassa Salorannan leiri 1 (ti-pe), vuotiaille Salorannan leiri 2 (ma-pe), 9-11-vuotiaille Salorannan leiri 3 (ma-ke), 7-9-vuotiaille 60 Naantalin kaupungin nuorisopalvelut järjestää Merimaskun Salorannassa kolme leiriä, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu naantalilaisille lapsille ja nuorille. Alue on viihtyisä, maasto vaihteleva ja tiloja on kunnostettu lasten leirejä silmällä pitäen. Lapset yöpyvät pienissä mökeissä, minkä vuoksi leiriläis- ten enimmäismäärä on 36. Osallistujat leireille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leireille ilmoittaudutaan sähköisesti klo alkaen osoitteeseen Leirille ilmoittautuneille lähetetään etukäteen leirikirje, jossa annetaan tarkemmat tiedot ja ohjeet. Leireille järjestetään bussikuljetus, jonka aikataulu on myös leirikirjeessä. Lisätietoja: Henry Palomäki puh Skärgårdstur - kesän kuumin fillarireissu Ahvenanmaalle Polkupyöräretki Ahvenanmaalle on tarkoitettu vuotiaille. Reitti kulkee Naantalista Nauvon, Korppoon ja Kökarin kautta Maarianhaminaan. Päivittäinen pyöräilymatka n. 30 km. Retkellä yövytään sekä teltta- että mökkimajoituksessa. Retken hinta naantalilaisille ja mynämäkeläisille on 50 ja se sisältää ruokailut, lautta-, laiva- ja sisäänpääsymaksut, yöpymiskustannukset sekä vakuutuksen. Muiden kuntien nuorille hinta on 100, joka sisältää ruokailut, lautta-, laiva- ja sisäänpääsymaksut sekä yöpymiskustannukset, mutta ei vakuutusta. Mukaan mahtuu 20 nuorta. Retki on savuton ja päihteetön. Skärgårdstur-pyöräilyretkelle ilmoittaudutaan internetissä www. naantali.fi -> Ilmoittaudu tapahtumiin -kohdassa. Retken järjestää Naantalin kaupunki, Naantalin seurakunta ja Mynämäen kunta. Tiedustelut: Naantali: Aino Ranta (1.5. alkaen) Anu Hirvonen Mynämäki: Mika Lönnblad Kesäiset kouluikäisten urheilupäivät Kouluikäisille lapsille ja nuorille järjestetään urheilupäivät, jolloin liikutaan erilaisten lajien parissa Naantalin kaupungin eri liikuntapaikoissa. Toimintaa on päivittäin kello välisenä aikana. Urheilupäivien viikkomaksu on 20, joka sisältää välipalan, Merimaskun kuljetuksen ja vakuutuksen naantalilaisille. Päivät alkavat kokoontumalla Kuparivuoren mäelle, josta teemme retkiä muihin liikuntapaikkoihin. Päivittäisen ohjelman saa ilmoittautumisen jälkeen. Osallistujamäärä on enintään 20 henkilöä. Kuljetus Merimaskusta Merimaskusta järjestetään kuljetus Kuparivuorelle, lähtö klo 9.30 Merimaskun kirkon parkkipaikalta. Auto ajaa reittiä kirkon parkkipaikka-koulu-ruusumon kauppa-osuuspankki Kuparivuori. Paluukuljetus lähtee takaisin klo Ilmoittautuminen kuljetukseen myös torstaihin 8.6. mennessä palvelupisteisiin. Kuljetus järjestetään, mikäli vähintään viisi lasta ilmoittautuu mukaan (max. 17 lasta). Teersalosta kuljetus tarvittaessa, tiedustelut palvelupisteestä. Urheilupäiville ilmoittaudutaan internetissä >> Ilmoittaudu tapahtumiin kohdassa. Tiedustelut: Liikunnanohjaaja Anu Hirvonen tai p Rantapäiviä ja seikkailua kesäkuussa NAPPULALIIGA 2011 Rantapäivät saaristossa - Uintia, rantafutista, beachvolleytä sekä muita ohjattuja rantapelejä ja -leikkejä. ma 6.6. klo Rymättylän Maskulaisten rannalla ti 7.6. ja klo Merimaskun Apajalla ti 7.6. klo ja klo Velkuan Teersalon uimarannalla ke klo kylpylän rannasa. Retki Samppalinnan maauimalaan vuotiaille ke 8.6. Lähtö Turkuun klo Rymättylän Salen edestä, klo Merimaskun OP ja klo Naantalin linja-autoasema. Paluukul- jetus lähtee n. klo 15. Hinta 6 sis. kuljetuksen, sisäänpääsyn, vakuutuksen naantalilaisille. Max 30 hlö. Ilmoittautuminen internetissä: >> Ilmoittaudu tapahtumiin. Retki seikkailukeskus Flowparkiin Turkuun 9.6. Retki on tarkoitettu yli 7-vuotiaille (jo koulunsa aloittaneille). Lähtö klo Rymättylän Salen edestä, klo Merimaskun OP ja klo Naantalin linja-autoasema. Paluukuljetus lähtee n. klo 15. Hinta 7-14-vuotiailta 17 ja vuotiailta 20. Kuljetus, sisäänpääsy ja vakuutus naantalilaisille sisältyvät hintaan. Max 20 hlö. Ilmoittautuminen internetissä: >> Ilmoittaudu tapahtumiin. Muista myös! Uimakoulut heinäkuussa Rymättylän ja Nunnalahden uimarannoilla järjestetään heinäkuussa kahden viikon pituiset uimakoulut uimaan opetteleville lapsille. Päivittäinen uimaaika on 1 h. Tarkemmat tiedot annetaan toukokuun Nasta-lehdessä. Toimintoja päivitetään verkkosivuilla kevään aikana NAPPULALIIGAAN ILMOITTAUTUMINEN Osallistumisoikeus: Nappulaliiga (kaikki): vuonna syntyneet. Jalkapallokoulu (kaikki): vuonna 2005 syntyneet. Kaveriliiga (ei piirisarjalaiset): vuonna syntyneet. Ilmoittautua voit netissä tai kaupungintalon palvelupisteessä. Osallistumismaksu 25, sisaralennus 5. Etsimme myös nuoria pelinohjaajiksi sekä valmentajia joukkueille. Lisätiedot VG-62 ry:n internetsivuilta. Naantalin kaupungin liikuntapalvelut ja VG-62 ry:n jalkapallojaosto NASTA 15

16 TAPAHTUMAKALENTERI Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla klo Allegro e vivace -tapahtuma Kristoffer-salissa, Opintie 2. Ohjelmassa on Naantalin musiikkiopiston konsertteja, luentoja ja toiminnan esittelyä klo Kirpputoripäivä Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Nyt joukolla myymään ja ostamaan kaikenlaista tarpeellista tavaraa. Pöytähinta 15 euroa yhteisvastuukeräykselle. Pöytävaraukset: Annukka, puh tai Waltteri, puh Buffetissa Naantalin Marttojen tekemää ohravelliä ja pullakahvia. Järj. Naantalin seurakunta klo Lukijailta Rymättylän kirjastossa, Metsätie 1. Lukijailloissa osallistujat keskustelevat lukemastaan kirjallisuudesta mukavassa ilmapiirissä. Vetäjänä toimii Soili Nurmi. Kahvitarjoilu. Tule kuulemaan lukuvinkkejä! Lukijailta järjestetään keväällä myös 10.5 klo klo 9.30 Mirvan satutunti alle kouluikäisille lapsille Rymättylän kirjastossa, Metsätie 1. Satutunti myös klo klo Alakoulujen kulttuuritapahtuman satoa Kristoffer-salissa. Ks. juttu s. 11. MUSIIKKIA KRISTOFFER-SALISSA, OPINTIE klo Drums, bass & electric guitar -konsertti *, Naantalin musiikkiopisto lyömäsoitin-, sähkökitara- ja bassokitarakonsertti sekä musiikkiteknologian esittely klo Sunnuntai-iltapäivän kamarimusiikkimatinea. Naantalin musiikkiopiston keväinen opettajakonsertti klo Puhallus keväälle puhallinsoittimien konsertti *, Naantalin musiikkiopiston oppilaskonsertti klo Kitaristien konsertti *, Naantalin musiikkiopiston oppilaskonsertti klo Pianistien konsertti*, Naantalin musiikkiopiston oppilaskonsertti klo Ainonpäivän konsertti. Ainotyttöjen ja musiikkiopiston kanteleiden yhteiskonsertti. Järj. Naantalin Aino-tytöt ry, Naantalin seurakunta ja Naantalin musiikkiopisto klo Laulu keväälle -konsertti, Naantalin musiikkiopiston laulunopiskelijoiden konsertti klo Nuorten solistien konsertti II, Naantalin musiikkiopiston konsertti klo Naantalin musiikkiopiston lukuvuoden päätöskonsertti. *) Konsertissa on mahdollisuus tutustua ko. soittimeen ja saada informaatiota opinnoista. Soitinesittelyjen tarkat aikataulut ovat nähtävissä ennakkotietojen mukaisesti Naantalin musiikkiopiston nettisivuilla: NAANTALIN KIRKOSSA 3.4. klo Arja Korisevan ja Jouni Someron konsertti Naantalin kirkossa. Ks. ilmoitus s klo Konsertti. Naantalin Kamarikuoro, joht. Jouko Valkonen ja Kari Vuola, urut. Ohjelma 5 euroa. MUITA KONSERTTEJA klo 19 Spikedrivers Bluesia Brittein saarilta Urheilutalolla. Ainutlaatuinen bluestapaus Naantalissa. Ks. ilmoitus s klo Naistenpäivän musiikkia Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Elina Vettenranta, laulu ja Tuuli Suominen, piano klo Turun filharmonisen orkesterin Pyhän Jaakobin jalanjäljillä -konsertti Rymättylän kirkossa. Barokkimusiikkia periodisoittimilla: Rymättylän merellisissä maisemissa kivikirkon keskiaikaiset veistokset ja renessanssimaalaukset Erityisryhmien liikuntaa Jalkapalloa kehitysvammaisille henkilöille maanantaisin klo 16-18, Teljentien kentällä touko-elokuussa. Ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin ilmoittautuneille myöhemmin. Ohjaajana Eija Toivonen. Jalkapalloilun hinta on naantalilaisilta 15 ja ulkopaik- kakuntalaisilta 25. Mukaan ilmoittaudutaan palvelupisteistä saatavalla lomakkeella sosiaali- ja terveysvirastoon. Lisätietoja: Mervi Salonen avohuollon ohjaaja/vammaistyö p Naantalin kirkossa sunnuntaina klo 18 Tunnelmallinen, koskettava konsertti Arja Koriseva, laulu Jouni Somero, piano Konsertin tuotto käytetään Naantalin lukion oppilaiden hyväksi Ohjelman hinta 20,- Ohjelmia myynnissä Ukko-Pekan Kukkapisteessä, Kirjakauppa Birgitassa, Naantalin Kuvauksessa sekä kirkon ovella ennen konserttia. Tilaisuuden järjestää Naantalin lukion vanhempainyhdistys ry IK - ITELLA OYJ JULKINEN TIEDOTE, JAETAAN KAIKKIIN TALOUKSIIN luovat yhdessä barokkisoittimien lempeän soinnin kanssa uniikin tunnelman iltapäivään. Liput 25 / 20 euroa, Järj. Turun filharmoninen orkesteri TEATTERIA NAANTALIN TEATTERI Kristoffer-sali, Opintie 2 Lippuvaraukset: Mikko Kuitunen, p klo Notre Damen kellonsoittaja. Victor Hugon klassikkodraama teatterin nuorten esittämänä. Näytökset myös klo 19.00, 1.4. klo ja 2.4. klo klo Ella ja Paterock. Lasten musiikkinäytelmä, kirjoittanut Timo Parvela ja musiikki Pentti Rasinkangas. Näytökset myös 8.4. klo ja 9.4. klo klo Myrskyluodon Maija. Musiikkinäytelmä. Näytökset myös klo 19.00, klo 19.00, klo 19.00, klo 19.00, 1.5. klo ja 19.00, 6.5. klo ja 8.5. klo NÄYTTELYITÄ Reijo Möttösen veistoksia Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs Vieraslajit kuriin! -näyttely Rymättylän kirjastossa, Metsätie 1. Mikä on vieraslaji? Miksi ne ovat haitallisia? Miten niistä pääsee eroon? Vastauksia kysymyksiin löydät olevasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kokoamasta vieraslajinäyttelystä. Järj. Rymättylän kirjasto Naantalin opiston ikonimaalausryhmän töitä Naantalin opiston Tee kauniisti käsin -ryhmän töitä Jessika Sorsakarin valokuvanäyttely Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11, 2. krs. LIIKUNTAA klo (paitsi ) Ipanarieha Maijamäen tatamisalissa Kristofferinkatu klo15-17 UKK-kävelytestausta Rymättylän urheilukentällä 7.5. klo Aurinkopyöräily 2011 Raisio Masku Naantali. Koko perheen pyöräilytapahtuma Raision, Maskun ja Naantalin alueella. Lähtöpaikat ja huoltopisteet ovat Raisiossa Kerttulan liikuntakeskus, Maskussa kunnanvirasto ja Naantalissa Lietsalan risteys ja ne ovat avoinna klo Huoltopisteissä tarjolla mehua ja vettä. Osallistujien kesken arvotaan pyöräilyaiheinen 200 :n lahjakortti ja muita tavarapalkintoja. Tapahtuma on maksuton. Järj. paikalliset yhdistykset ja Naantalin ja Raision kaupungit sekä Maskun kunta klo UKK-kävelytestausta Kuparivuoren urheilukentällä klo Cooper-juoksutestaus Kuparivuoren urheilukentällä 2.6. Helatorstain luontoretki Lohjalle. Tämän vuoden retki suuntaa Lohjalle Karnaisten korpeen. Lähtö tapahtuu Rymättylästä (Sale) klo 7.30, Merimasku (OP) klo 7.45, Kultarannan koulu 7.50 ja Naantalin linja-autoasemalta klo Paluu Naantaliin Ilmoittautuminen -> Ilmoittaudu tapahtumiin. Max 48 henk. Retken hinta on 10 (ArVan jäsenille maksuton). Masku suoritetaan kaupungin palvelupisteeseen mennessä. Katso lasten ja nuorten liikunnasta lisää s. 15. NAANTALIN KAUPUNKI Kaupungintalo: Käsityöläiskatu 2 Postiosoite: PL 43, Naantali Puhelinvaihde: (02) Fax: (02) Sähköposti: 16 NASTA

KAAVOITUSOHJELMA 2009-2012 ja KAAVOITUSKATSAUS 2009

KAAVOITUSOHJELMA 2009-2012 ja KAAVOITUSKATSAUS 2009 NAANTALIN KAUPUNKI 1 KAAVOITUSOHJELMA 2009-2012 ja KAAVOITUSKATSAUS 2009 Kaavoituskatsaus kaavoitusohjelmineen antaa kokonaiskuvan Naantalin kaavoitustilanteesta sekä vireillä olevista ja lähivuosien aikana

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39 NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS - 2018 Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01. 39 I MAAKUNTAKAAVAT Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Naantalin Luonnonmaalle, Porhonkallion-Virpin alueelle

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kuva (Tuomas Vasama). 2 Sisällysluettelo 1 KAAVOITUSKATSAUS... 3 2 JOHDANTO... 3 2.1 Maankäytön suunnittelu... 3 2.2 Kaavahierarkia... 3 2.3 Kaavoituksen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan.

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. KAAVOITUSKATSAUS Kaavoitusasioita valmistelee tekninen lautakunta. Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaavaasioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 Kemiönsaaren kunta Kaavoituskatsaus sisältää muun muassa: sivu Mitä kaavoitus on? 2 Ajankohtaista kaavoituksessa Vuonna 2016 kaavoitusyksikkö tulee työskentelemään useamman ison asemakaavahankkeen

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2011 1.2.2011 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KAAVAJÄRJESTELMÄ. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

KAAVAJÄRJESTELMÄ. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa tietoa kuntalaisille vireillä olevista sekä uusista maankäytön suunnitelmista. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot