Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013"

Transkriptio

1 Rkenneops

2 Rkenneops 2013 Mking room for tomorrow Europrofil on mrkkinoien johtv rkennusteollisuuen teräsprofiilivlmistj. Tuotesektorin sintuntijn olemme ottneet itsellemme vstuun. Juuri meillä on erityisosminen prnt, kehittää uusi tuotteit, nähä sit syvemmin, leveämmin, korkemmin j piemmälle - sekä vrmist, että näet teräsprofiilit smoin kuin me. 2 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

3 Rkenneops 2013 Väliseinät Johnto 4-5 Kiskot j rngt 6-7 Asennus 8-9 WllClik -järjestelmä Seinätyypit j -ryhmät Seinävimet Tyyppikuvus Seinäryhmät C Seinäryhmät C Seinäryhmät CSP Äänikuuset Korkeus j vkus Kntvt väliseinät Ovet Asennusseinät Levyjen kiinnitys Teleskooppiliitokset Rkennuskustiikk Yleistä tieto Plkkiverhoilut Plkkien päällystäminen Alktot Alktto rkenteet Ulkoseinät Johnto Asennus Upponiittikone Option -järjestelmä 190 Ulkoseinärkenteet Kntvt ulkoseinät Ripustettvt ulkoseinät 198 Asennusseinät 199 Reon -järjestelmä Runkojärjestelmä Pssiivitlo U-rvot Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

4 Rkenneops 2013 Väliseinät - Johnto Europrofilin teräksiset väliseinän runkojärjestelmät kipsilevyseinille on joteltu eri väliseinätyyppeihin. Niien ominisuuet on toistettu niin teoriss kuin käytännössäkin. Väliseinätyypeistä on helppo vlit juuri kohteeseen sopiv seinärkennertkisu. Runkojärjestelmissä on rtkisut myös sneerukseen j vnhojen seinien moernisointiin. Teräsrunkoisell kipsilevyseinällä löyät rtkisut muotorkenteisiin, röntgensäteilyn suojukseen, murtosuojukseen sekä moneen muuhun vtivn sennukseeen. e f g h Kisko, U-profiili (U, UEP, UT, UF) ktoss j lttiss. Rnk, C-profiili (C, C+, CSP+, CF) k 450/600 mm rnkjko 900/1200 mm leveillä kipsilevyillä. Asennusreiät rngn molemmiss päissä tloteknisille sennuksille. Ensimmäinen kipsilevykerros, ruuvikiinnitys k mm. e Toinen kipsilevykerros, sum eellisen levyn puolivälissä, ruuvikiinnitys k 200 mm levyn reunss j muult k 300 mm. f Rnkvälin eristys. g Tsoite j sumnuh levyjen liitoksiss. Tsoite ruuvinreikien päälle. h Pintkäsittely. 4 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

5 Rkenneops 2013 Väliseinätyypit Tvllisimmt seinätyypit on kuvttu tyyppiyhteenveoss. Näien seinätyyppien lisäksi voin vlmist myös yksilöityjä seinätyyppejä, jotk sovitetn yksittäisen hnkkeen trpeit vstvksi. Tekninen pumme on in käytettävissä. Seinätyyppien ominisuuet perustuvt testeihin, lskelmiin j sekä koti- että ulkomill stuihin kokemuksiin. Kikiss tpuksiss käytettävät kipsilevyt täyttävät eurooppliset plo- j ääninormit. Seinäryhmät Seinätyypit on jettu seinäryhmiin. Ryhmät käsittävät seinätyyppejä, joill on smnliset plo- j ääniominisuuet. Jokiselle seinäryhmälle on olemss vlikoim liitäntärtkisuj tvnomisimmille seinä-, ltti- j kttotyypeille. Kun hlutn kuvt tiettyä seinätyyppiä Europrofil järjestelmässä, voin seinäryhmä ti seinätyyppi yksiselitteisesti merkt seurvien tyyppimerkintä ohjeien mukn. Detljit Liitokset on suunniteltu niin, että kipsilevyseinän plo- j ääniominisuuet säilytetään, kun niitä liitetään muihin rkennusosiin. Liitosten suunnittelu perustuu pitkään kokemukseen. Tyyppimerkinnät Esimerkki: Seinätyyppi muoostuu kipsilevyseinien yleisiä nimityksiä käyttäen. E 70/ M45 Liitosetlji Esimerkki: Yksinkertinen seinärunko, joss kksi kipsilevyä rngn kummllkin puolell. Detlji kuvist näkyy miten liitäntä tulee suoritt, jott kipsilevyseinän plo- j ääniominisuuet säilytetään. Esimerkki on seinäryhmästä 4, jok on ploluokss EI 60 j ääniluokss B. E Z D = Yksirunkoinen = Erillisrunkoinen = Kksirunkoinen 70 mm kisko, U mm rnk, C 70 2 kipsilevyä rngn molemmin puolin 45 mm minerlivill eristys Levykuvus ilmn kirjimi trkoitt kipsivlmistjn tvllist levyä. Kuvust voi eeltää merkintä F ti H. F trkoitt plolevyä j H trkoitt kovlevyä. Ltti vsten 4:3 Johnto Kiinnitys k 400 mm. Äänieriste, tiivistyslist. Ltti, 40 B seinä - etoni 100 mm. 44 B seinä - etoni 120 mm. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

6 Rkenneops 2013 Kiskot j rngt U Kisko, U Kiskoj käytetään pääosin ylä- j ljuoksuun, mutt myös pystyrnkn liittyvää seinää vsten. U-kisko soveltuu seiniin, joiss ei ole äänieristyvtimuksi. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. UEP U-kisko EP kistll, UEP Polyeteenikistll vrustettuj kiskoj käytetään pääosin ylä- j ljuoksuun, mutt myös pystyrnkn liittyvää seinää vsten. UEP-kisko soveltuu B ääniluokiteltuihin seiniin. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. UT U-kisko tiivistenuhll, UT Tiivistenuhll vrustettuj kiskoj käytetään pääosin ylä- j ljuoksuun, mutt myös pystyrnkn liittyvää seinää vsten. UT-kisko käytetään ääniseinissä 35 B ylöspäin. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. UT-kisko voin toimitt eri tiivistenuhyhistelmillä (ktso kuv). UT kn leverers me vlfritt ntl tätlister (se fig). UT-2 UT-4 UT-3 Vihtoehto tiivistenuhll vrustetulle UT-kiskolle (esimerkiksi äänivtimusten olless korkeit) on käyttää UT-kiskon sijn UEPkisko vrustettun sivun 154 esimerkin mukisell tiivistyksellä. 6 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

7 Rkenneops 2013 C Rnk, C Perusrnk väliseinän rkentmiseen. Tiluspituuen tulee oll 15 mm lyhyempi kuin huoneen korkeuen. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. Kiskot j rngt C+ Rnk, C+ Rnk C+ premmill ääniteknisillä ominisuuksill väliseinän rkentmiseen. Tiluspituuen tulee oll 15 mm lyhyempi kuin huoneen korkeuen. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. Eron C-rnkn on rngn C+ uum rei itetty. Minerlivillkist MR voin käyttää lisä äänenvimennukseen. CSP+ Rnk CSP+ Rnk CSP+ on suunniteltu erityisesti ääniominisuuksiltn vtiviin seinärkenteisiin. Rnk CSP+ käytettäessä ei yleensä trvit linkn ääntä vähentävään eristystä, mikä säästää sekä ik että rh. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. Minerlivillkist MR voin käyttää lisä äänenvimennukseen. Jos sinull on lisäkysymyksiä, älä epäröi ott yhteyttä Crosn ti lähimpään jälleenmyyjääsi! Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

8 Rkenneops 2013 Asennus Leikkminen Profiilisksill leikkminen Europrofilin profiili skset (PSU) on trkoitettu rnkojen j kiskojen leikkmiseen nopesti, helposti j turvllisesti. Profiilisksill leikk jop LP 50:n. Sksill voi leikt profiilej, joien leveys on 67, 70, 95 ti 120 mm j pksuus jop 0,7 mm. Leikkminen ilmn profiilisksi Käytä metllileikkuri ti käsikäyttöistä leikkuri. Leikkus sujuu prhiten rnkojen olless tehspunteiss ti preittin ltikoiss, ktso kuv. Ltikoiss olevt rngt eivät tärise yhtä pljon leikkuksen yhteyessä. Kikki kiskot j rngt kisko CSP+ lukuun ottmtt voin leikt helposti peltisksill. Eristäminen Minerlivillkist MR sennetn kiskon C+ ti CSP+ sisään, j sitä on stvn 80, 105 j 130 mm leveyksillä. Huom, että MR-eristys on 10 mm leveämpi kuin liitäntä, jolle tuote on trkoitettu. Toisin snoen prhn tuloksen ikn smiseksi 80 mm minerlivillkist käytetään 70 mm kiskoss jne. MR sennetn järjestyksessä: yläkisko, rnk j lkisko. Päättävässä välissä jtketn seinäkiskoon sti. MR sennetn suorn rullst j leiktn oiken pituuteen sennuksen jälkeen. Kttoon / lttin liittyvien väliseinien kiskot tulee vlit kohteen plo- j äänivtimusten mukn. Kikki rngt tulee sent voin puoli smn suuntn. Kisko tiivistenuhll, UT Rnk C+ ti CSP+ Minerlivillkist, MR. Kipsilevyn sennus Kipsilevyn sennus runkoon Levytyksen hmmstuksen välttämiseksi tulee levyt sent määrätyssä suunnss (ktso kuv). Levyt sennetn rnkojen voimen puolen suuntisesti. Käytä in oikenpituisi sennusruuvej. Asennussuunt 8 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

9 Rkenneops 2013 Asennusläpiviennit Ruuvikiinnitys Asennus Asennusreiät rngss Europrofil rngt on vrustettu ylä- j lpäässä tekniikn läpivientejä vrten sennusrei illä (ei koske vhvikernk CF). Rngn CSP+ ruuvikiinnitys Ruuvit eivät s oll liin pitkiä. Jos ruuvit yltävät rngn U-knvn, seinän ääneneristävyys huononee. Rngn jtkminen Vhvikerngn jtkminen Rnkojen jtkminen ltikko -rkenteen Kikki rnkoj voin jtk. Rnkojen sisäkkäin olevn osn tulee oll 10 % koko rngn pituuest kuitenkin vähintään 400 mm. Vhvikerngn jtkminen ltikko -rkenteen Vhvikernk CF voin jtk smll tvll kuin tvllisetkin rngt. CF-rngn sisäkkäin olevn osn tulee oll vähintään mm. CF-rngt liitetään yhteen 8 sennusruuvill (Eurogrip PS 4,8x16), 4 ltikon molempiin päihin. Ruuvit kiinnitetään profiilin titettuun reunn. UW WllClik, UW Kisko on erikoisvlmistettu profiili, jok on vrustettu rngn lukitusmeknismill. Mhollist nopen j vkn kiinnittämisen ilmn ruuvej ti vstvi. Kisko vähentää kipsilevyjen hmmstuksen riskiä sennettess kipsilevyt rngn molemmin puolin. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

10 Rkenneops 2013 WllClik WllClik on ptentoitu järjestelmä, jok poist kikki terässennusten ruuvikiinnitystyöt sisäseiniä sennettess. Erityisvlmistettu kisko on vrustettu rngn lukitusmeknismill, jok mhollist nopen j vkn kiskon kiinnittämisen ilmn ruuvej. Lukituspikkoj on 150 mm:n välein, jok mhollist kiskon käytön rnkjoille 300 mm, 450 mm, 600 mm jne. Poistmll mittus, ruuvukset/kiinnittämiset j sovitus säästyy ik j sn lopputuloksen korke- j tsltuinen seinä. Järjestelmällä työ on johonmukist j se vähentää sentjn polvien, nivelten sekä selän kuormitust. Tutkimuksemme mukn jop % sennusjn säästö on täysin mhollist. Asentminen Rngt kliktn pikoilleen kiskon kiinnikkeeseen, joll s helposti trkn j vkn kiinnityksen oikell joll. 1.Ktto- j lttikiskon on oltv linjss keskenään. Trkist huolellisesti ennen sennust. Ylä- j lkiskon ktkisemton pää tulee sijoitt sennustyön loituskohtn. 2. Aloit ensimmäisen rngn sennus kiinnittämällä se sinmukisesti liittyvää rkennuksen os vsteen j käytä soveltuv kiinnitystä. 3. Jtk sitten rnkojen sentmist npsuttmll rngt yksitellen pikoilleen oikell joll (450 mm ti 600 mm). 4. Viimeinen liitäntä kiinnitetään liittyvään rkennusosn. Jos seinä jtkuu nurkkpln jälkeen, kiinnitä ylä- j lkiskon jtkot. 5. Kun rnkrunko on piklln, senn levyt. Helppoon j tehokkseen sennukseen suosittelemme Europrofilin liim levynkiinnitysjärjestelmää. Lue lisää järjestelmästä sivuilt Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

11 Rkenneops 2013 WllClik ovisetti Joustv rtkisu, jok sopii kikkiin väliseinän oviukoille. Helppo sennus j liitäntä. WllClik ovisettiä voin käyttää tvllisten seinien knss. Yläpl toimitetn 1350 mm pituisen j on vlmiiksi moulimitoitettu. Ovisetin suurin ukkokorkeus on 2120 mm. Krmirngoiss on ukon puoleinen vnerilevy vlmiiksi kiinnitettynä, mikä helpott ovikrmien kiinnitystä. Ovisetti käsittää kksi krmirnk j yläkiskon. WllClik Oviukon mouulimitoituksen ylläpitämiseksi käytetään irti leikttu lkiskon pl mllin. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

12 Rkenneops 2013 Seinätyypit j seinäryhmät Yksirunkoinen (E) Yksinkertinen runko (E) C-rngoill, seinäryhmät 1, 2, 3, 4, 5 Näien ryhmien seinätyypit voin vrust yhellä, khell ti kolmell kipsilevykerroksell rungon kummllkin puolell. Yksirunkoiset seinät voin sent eristyksellä ti ilmn. Nämä seinätyypit kttvt useimmt väliseinät omkotitloiss, kerrostloiss, toimistorkennuksiss j vstviss. Erillisrunkoinen (Z) Erillisrunko (Z) C-rngoill, seinäryhmä 6 Rngt sennetn vähintään 25 mm leveämpien kiskojen sisään, mikä utt välttämään äänisiltoj. Rungon kummllekin puolelle sennetn vähintään kksi kipsilevykerrost. Ääniominisuuksien tki seinässä käytetään in minerlivill. Erillisrunkoisi väliseiniä käytetään sunnoiss, hotelleiss jne. huoneistojen välisissä seinissä. Kksirunkoinen (D) Kksinkertinen runko (D) C-rngoill, seinäryhmät 7, 8 Asennetn kksi runko mm etäisyyelle toisistn riippuen äänivtimuksist. Kksirunkoinen seinä nt premmn äänieristyksen kuin yksirunkoinen seinä. Asennetn khell ti kolmell kipsilevykerroksell j eristyksellä. Näitä seinätyyppejä käytetään, kun äänivtimukset ovt korket. Voin käyttää myös plkkien, sennusten j vstvien peittämiseen. Koteloinnit (E) Koteloinnit (E), seinäryhmät 9, 10 Näissä seinätyypeissä on yksi-, kksi- ti kolmekerroksinen levypeite vin rungon toisell puolen, voin sent minerlivilleristyksellä ti ilmn. Kotelointi käytetään suurempien sennusten j vstvien ympärillä. Näitä seiniä voin käyttää myös peiteseininä olemss olevien sisä- j ulkoseinien päällä. 12 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

13 Rkenneops 2013 Yksirunkoinen (E) Yksinkertinen runko (E) C+ -rngoill, seinäryhmät 11, 12, 13, 14 (rngoiss prempi äänieristys) Näien ryhmien seinätyypit voin vrust yhellä, khell ti kolmell kipsilevykerroksell rungon kummllkin puolell. C+ -rnkojen käytön yhteyessä minerlivilln trve on hiemn vähäisempi. Joissin tpuksiss minerlivillkistll MR eristäminen riittää hlutun ääniluokn svuttmiseen. Osss ääniluokki voin jättää minerlivill kokonn pois. Nämä seinätyypit vstvt useimmiss tpuksiss kikki soveltuvi sisäseinävtimuksi omkotitloiss, kerrostloiss, toimistorkennuksiss j vstviss. Seinätyypit Kksirunkoinen (D) Kksinkertinen runko (D) C+ -rngoill, seinäryhmät 15, 16, 17 Asennetn kksi runko mm etäisyyelle toisistn äänivtimuksist riippuen. Kksirunkoinen seinä nt premmn äänieristyksen kuin yksirunkoinen seinä. Asennetn khell ti kolmell kipsilevykerroksell j eristyksellä. Näitä seinätyyppejä käytetään, kun äänivtimukset ovt korket. Voin käyttää myös plkkien, sennusten j vstvien peittämiseen. Yksirunkoinen (E) Yksirunkoinen (E) CSP+ -rngoill (äänirngt), seinäryhmät 18, 19, 20, 21 Näien ryhmien seinätyypit voin vrust yhellä, khell ti kolmell kipsilevykerroksell rungon kummllkin puolell. CSP+ -rnkojen käytön yhteyessä minerlivilln trve on selvästi vähäisempi. Moniss tpuksiss minerlivillkistll MR eristäminen riittää hlutun ääniluokn svuttmiseen. Vähäisempien äänivtimusten yhteyessä voin jättää minerlivill kokonn pois. Nämä seinätyypit kttvt useimmt äänitsoiltn vtivt väliseinät omkotitloiss, kerrostloiss, toimistorkennuksiss j vstviss. Kksirunkoinen (D) Kksinkertinen runko (D) CSP+ -rngoill, seinäryhmät 22, 23, 24 Asennetn kksi runko mm etäisyyelle toisistn riippuen äänivtimuksist. Tuplrunko on äänieristävyyeltä vielä yksirunkoistkin prempi. Vrustetn khell ti kolmell kipsilevykerroksell rungon molemmin puolin j eristetään minerlivillll. Näitä seinätyyppejä käytetään, kun äänivtimukset ovt erittäin korket. Voin käyttää myös plkkien, sennusten j vstvien peittämiseen. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

14 Rkenneops Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

15 Rkenneops 2013 Seinäryhmän vlint Seinäryhmän vlint Byggnsguie 2013 Typöversikt 1, Väggr me enkel- eller uelstomme me C-reglr, EI 30 - EI 60 Ljuklss Mx höj Mx höj Väggtjoklek Brnklsgrupp Vägg- vi s 450 Väggtyper vi s 450 vi s 600 Bil Anm (R'w) (mm) (mm) mm EI B E C 45/ M E C 70/ M E C 95/ M E C 120/ M EI B E C 45/ M E C 70/ M E C 95/ M E C 120/ M EI B E C 45/45 F101 M E C 70/70 F101 M Skivtyp F, 2 E C 95/95 F101 M E C 120/120 F101 M EI B E C 45/45 F101 M E C 70/70 F101 M Skivtyp F, 2 E C 95/95 F101 M E C 120/120 F101 M E C 45/ M E C 70/ M EI B E C 45/ M E C 95/ M Hnkkeen plo- j äänivtimuksist voin loitt vrsininen EI B E C 70/ M seinäryhmän vlint tyyppiyhteenveon mukn. E C 120/ M E C 160/ M Hnkkeen plo- j äänivtimuksist voin loitt vrsininen seinäryhmän vlint tyyppiyhteenveon ti seinävimen mukn. Tyyppiyhteenveto on jettu neljään tulukkoon. Tyyppiyhteenveto 1 Yksi- j kksirunkoinen seinä C-rngoill Ploluokt EI30 j EI60 Ääniluokk 30 B - 60 B Tyyppiyhteenveto 2 Koteloinnit C-rngoill Ploluokt EI30 j EI60 Ääniluokk 30 B - 35 B Tyyppiyhteenveto 3 Yksi- j kksirunkoinen seinä C+ -rngoill Ploluokt EI30 j EI60 Ääniluokk 40 B - 65 B Seinäryhmät EI B E C 95/ M E C 120/ M E C 160/ M Seinätyypin vlint EI B Z C 95/ M Z C 120/ M EI B D C 70/ M min 200 Byggnsguie 2013 EI B D C 70/ M min 225 EI 60 / 35 B, enkelstomme Typvl Tyyppiyhteenveto 4 Yksi- j kksirunkoinen seinä CSP+ -rngoill Ploluokt EI30 j EI60 Ääniluokk 40 B - 65 B 22 Anm. Ljuklssen gäller för s 450. Vi s 600 föränrs ljureuktionen mrginellt. Väret för s 450 kn normlt nväns. Vi tveksmhet oh är npssningsterm C skll nväns, kontkt Europrofil för vire informtion. Brnklss EI 60 Ljuklss R'w Enkelstomme Europrofil AB, Box 147, Nor tel B Väggrupp 3 Yksi- j kksirunkoiset seinät, EI30, EI60 j EI90 Sivuill yhteenveto sisäseinätyypeistä ploluokiss EI30 j EI60. Rkennus- j esimerkkirtkisuj sisältävillä sivuill näytetään millä peritteill seinien liitännät tulee suoritt, jott plo- j ääniominisuuet voin ylläpitää tämän yhteenveon seinien yhteyessä. Vl v väggtyp Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Väggtjoklek mm Hålrum mm Väggtyp C CF C CF EI 60 / 35 B E C 45/ M E C 70/ M0 Anmärkningr Lju Använs förstärkningsprofiler kn resulttet minsks me 1-4 B. Seurvill sivuill kuvtn trkemmin seinäryhmien rkenteet. Konstruktion Tulukon vull voin vlit seinätyyppi vtimusten j toiveien Skenor mukisesti, UEP mm. 45 seinän korkeus, UEP 70 kokonispksuus j rungon Stålprofiler i stommen 45/45 70/70 Reglr C 45 C 70 pksuus huomioien. Skenor väggnslutning UEP 45 UEP 70 Gipsskivor Typ Norml Antl Två lg på vr si Suunnittelurtkisut Hålrumsisolering Brn seinäryhmittäin Inte növänig osoittvt miten liitokset Lju 30 B vägg: Inte növänig viereisiin rkenteisiin tulee tehä, jott plo- j äänivtimukset vlmiiss rkenteess täyttyvät. Eellytykset Mm. plo- j äänirjoitusten, seinäkorkeuksien, minerlivilln, sennusten, ovien ym. tieot löytyvät rkennusoppst myöhemmin, ktso sisällysluettelo. Europrofil AB, Box 147, Nor tel Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

16 Rkenneops 2013 Seinävin 1, Asuinrkennukset Käyttölue Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Asuntoj erottv seinä. C 1) : R w+c > 53 B EI , 15, 22 Asuntoj erottv seinä, vnhinkoti. C 1) : R w > 53 B EI , 14, 21 Seinä porrskäytävän/käytävän j sunnon välillä (normlitpukset). Seinä porrskäytävän/käytävän j sunnon välillä (tietyt sumismuoot). Seinä porrskäytävän j sunnon välillä (erittäin häiriöherkät tpukset). C 1) : R`w > 45 B EI , 13, 20 C 1) : R`w > 40 B EI , 12, 19 C 1) : R`w > 50 B EI , 14, 21 Asuntoj erottv seinä. B 2) : R`w+C > 57 B EI Seinä porrskäytävän/käytävän j sunnon välillä (normlitpukset). Seinä porrskäytävän/käytävän j sunnon välillä (tietyt sumismuoot). Seinä porrskäytävän j sunnon välilllä (erittäin häiriöherkät tpukset). Väliseinä sunnoss, joss on enemmän kuin kksi huonett. Vähintään yhen huoneen j sunnon muien huoneien välillä. 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24 B 2) : R`w > 50 B EI , 14, 21 B 2) : R`w > 45 B EI , 13, 20 B 2) : R`w 55 B EI , 15, 22 B 2) : R`w > 40 B EI , 12, 19 Väliseinä sunnon sisällä C- j B-luokk: R`w > 30 B EI , 2, 3 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS25267:2004 mukisesti, vst vähimmäistvoitteit j vrmist, että suurin os sukkist ei häiriinny 2 Ääniluokk B stnrin SS 25267:2004 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. 16 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

17 Rkenneops 2013 Seinävin 2, Hoitotilt Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Erittäin korket vtimukset ensipu, eristyshuoneet, yms. Erittäin korket vtimukset väliseinä käytävään. Erittäin korket vtimukset ensipu, eristyshuoneet, yms. Potilien uni- j lepotilt potilshuoneet, hoitohuoneet. Potilien uni j lepotilt väliseinä käytävään. Potilien uni- j lepotilt potilshuoneet, hoitohuoneet. Potilien uni j lepotilt väliseinä käytävään. Korket äänitsot, leikkusslit, synnytysslit, kivulit tutkimukset, llshuoneet, hoitovoimistelu, huuhteluhuoneet, lortoriot. Korket äänivtimukset väliseinä käytävään Korket äänitsot, leikkusslit, synnytysslit, kivulit tutkimukset, llshuoneet, hoitovoimistelu, huuhteluhuoneet, lortoriot. Erittäin korket vtimukset väliseinä käytävään. Tvllinen yksityisyys ti hoitotyö, tutkimukset, hoito, vstnottohuoneet, tpmiset/koulutus. Tvllinen yksityisyys ti hoitotyö väliseinä käytävään. C 1) : R`w 48 B EI , 13, 20 C 1) : R`w 40 B EI , 18 B 2) : R`w > 52 B EI C 1) : R`w 44 B EI , 12, 19 C 1) : R w > 30 B EI B 2) : R`w > 48 B EI , 14, 21 B 2) : R`w > 35 B EI , 18 C 1) : R`w > 48 B EI , 14, 21 C 1) : R`w > 30 B EI B 2) : R`w > 52 B EI B 2) : R w > 35 B EI , 18 B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Seinävimet Toimistotyö, tutkimus, toimisto. B 2) j C 1) : R`w > 35 B EI , 18 Toimistotyö väliseinä käytävään. Yhteis- j ootustilt päivähuone, ootushuone, potilshuone. Hygienitilt ti henkilökunnn lepotilt WC, lepohuone, pesuhuone. Hygienitilt ti lepotil väliseinä käytävään. B 2) j C 1) : R w > 30 B EI B 2) : R`w > 44 B EI , 12, 19 B 2) j C 2) : R`w > 44 B EI , 12, 19 B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Muu vuokrlinen ti toimint. C 1) : R`w > 48 B EI , 14, 21 Muu vuokrlinen ti toimint. B 2) : R w > 52 B EI Jettu porrskäytävä/käytävä, muu vuokrlinen. C 1) : R`w > 44 B EI , 12, 19 Jettu porrskäytävä/käytävä, muu vuokrlinen. B 2) : R`w > 48 B EI , 14, 21 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

18 Rkenneops 2013 Seinävin 3, Luokkhuoneet, keskiste j sitä ylemmät Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Yhteisopetus, seminrihuoneet, luokkhuoneet, opetusslit, luentoslit. Yhteisopetustilt väliseinä käytävään. Yhteisopetus, seminrihuoneet, luokkhuoneet, opetusslit, luentoslit. Yhteisopetustilt väliseinä käytävään. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä, ryhmähuoneet, kotiluokt. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä 20 henkilöön sti, väliseinä käytävään. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä 20 henkilöön sti, väliseinä käytävään. C 1) : R`w > 44 B EI , 13, 20 C 1) : R`w > 40 B EI , 12, 19 B 2) : R`w > 48 B EI , 14, 21 B 2) : R`w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 C 1) : R`w > 35 B EI , 18 B 2) : R`w > 40 B EI , 12, 19 Opetus voimiss tiloiss. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely, kirjsto. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely väliseinä käytävään. Kohtlinen yksityisyys, ohjjt, henkilökunnn tilt, kokoustilt. Kohtlinen yksityisyys väliseinä käytävään. Huomttv yksityisyys, rehtori, kurttori, psykologi, kouluterveyenhoito. Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään. Huomttv yksityisyys, rehtori, kurttori, psykologi, kouluterveyenhoito. Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään. B 2) j C 1) : R w > 30 B EI B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 C 1) : R w > 48 B EI , 14, 21 C 1) : R`w > 40 B EI , 12, 19 B 2) : R w > 52 B EI B 2) : R`w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil, w, lepohuone. B 2) j C 1) : R`w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil väliseinä käytävään. B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Hygienitilojen välinen til. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. 18 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

19 Rkenneops 2013 Seinävin 4, Kokoustilt, peruskoulut, esikoulut, vp-jn tilt Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Yhteisopetus, luokkhuoneet, luentoslit. B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Yhteisopetus väliseinä käytävään Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä, ryhmähuoneet, kotiluokt. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä väliseinä käytävään Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä, ryhmähuoneet, kotiluokt. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 40 B EI , 12, 19 C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 C 1) : R w > 40 B EI , 12, 19 B 2) : R`w > 44 B EI , 13, 20 B 2) : R`w > 40 B EI , 12, 19 Seinävimet Ryhmäopetus voimiss tiloiss B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely, kirjsto. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely väliseinä käytävään Selkeä yksityisyys ti eristäytyminen, työnjohtj, yksityinen huone, konferenssihuone. Selkeä yksityisyys väliseinä käytävään Huomttv yksityisyys, rehtori, oppilsrehtori, kurttori, psykologi, kouluterveyenhoito. Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään Huomttv yksityisyys, rehtori, oppilsrehtori, kurttori, psykologi, kouluterveyenhoito. Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 C 1) : R w > 48 B EI , 14, 21 C 1) : R`w > 40 B EI , 12, 19 B 2) : R w > 52 B EI B 2) : R`w > 44 B EI , 13, 20 Leikki ti yhessäolo esikouluss, leikkihuone, skrteluhuone. B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Leikki ti yhessäolo esikouluss väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Hygienitil ti lepotil, w, lepohuone. B 2) j C 1) : R`w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Hygienitilojen välinen til. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

20 Rkenneops 2013 Seinävin 5, Toimistotilt Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Itsenäinen työskentely ti keskustelu, toimistohuone. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely väliseinä käytävään. Selkeä yksityisyys, kokoushuone, keskusteluhuone, konferenssihuone, päällikön huone. Selkeä yksityisyys väliseinä käytävään. B 2) oh C 1) : R w > 30 B EI B2 ) oh C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) oh C 1) : R w > 35 B EI , 18 Huomttv yksityisyys. C 1) : R w > 48 B EI , 14, 21 Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään. C 1) : R`w > 40 B EI , 13 Huomttv yksityisyys. B 2) : R`w > 52 B EI Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään. B 2) : R w > 44 B EI , 13, 20 Yhteistil, tukohuone, ruoksli. B 2) oh C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil, w, lepohuone. B 2) oh C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil väliseinä käytävään B 2) oh C 1) : R w > 30 B EI Hygienitilojen välinen til. B 2) : R w > 35 B EI , 18 Muu vuokrlinen. C 1) : R w > 48 B EI , 14, 21 Muu vuokrlinen. B 2) : R w > 52 B EI Jettu porrskäytävä/käytävä, muu vuokrlinen. C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Jettu porrskäytävä/käytävä väliseinä käytävään C 1) : R w > 30 B EI Jettu porrskäytävä/käytävä, muu vuokrlinen. B 2) : R`w > 48 B EI , 14, 21 Jettu porrskäytävä/käytävä väliseinä käytävään B 2) : R w > 35 B EI , 18 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. 20 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

21 Rkenneops 2013 Seinävin 6, Hotelli, rvintol Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Viershuone. C 1) : R w > 52 B EI Viershuone väliseinä käytävään. C 1) : R w > 40 B EI , 12, 19 Viershuone. B 2) : R w > 56 B EI Viershuone väliseinä käytävään. 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24 B 2) : R w > 44 B EI , 13, 20 Seinävimet Yhteistil, ruoksli, vstnotto, ul, olotil. B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Itsenäinen työskentely ti keskustelu, toimistohuone. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely väliseinä käytävään. Selkeä yksityisyys, kokoushuone, konferenssihuone, johtjn huone. Selkeä yksityisyys väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Hygienitil ti lepotil, w, lepohuone. B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Hygienitilojen välinen til. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Suunnitteluopas LUJA A. Palamaton rakennuslevy vaativiin kohteisiin. www.cembrit.fi

Suunnitteluopas LUJA A. Palamaton rakennuslevy vaativiin kohteisiin. www.cembrit.fi Suunnitteluops LUJA A Plmton rkennuslevy vtiviin kohteisiin www.emrit.fi Luj A Yksinkertinen tp rkent Eläinsuojt Päiväkodit j koulut Näissä ympäristöissä tärkeimpiä ominisuuksi ovt kestävyys j ääneneristys.

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

YLÄPUOLINEN VESIKOURU JA LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ 1 mm YLÄPÄÄ TAIVUTETAAN KATTOTIILIRIVIN ALLE ALAPÄÄ TUETAAN LUMIESTEESEEN

YLÄPUOLINEN VESIKOURU JA LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ 1 mm YLÄPÄÄ TAIVUTETAAN KATTOTIILIRIVIN ALLE ALAPÄÄ TUETAAN LUMIESTEESEEN Tolerance.: pproved 4 5 6-9,2 9 Tolerance.: 05..2009 Section top alu-tre 5 H-ikkuna TES pproved 4 5 1713-26 PRELIMINRY 1-0 +0,5 5,2 9 PYSTYLEIKKUS 1/5 YLÄPUOLINEN VESIKOURU J LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

1. Elementin ulkopinta Teräslevy, jonka paksuus on 0,5 tai 0,6 mm. 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenapors EPS, standardin LVS EN 13163 mukaisesti

1. Elementin ulkopinta Teräslevy, jonka paksuus on 0,5 tai 0,6 mm. 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenapors EPS, standardin LVS EN 13163 mukaisesti YLEISKUVAUS 1.3. Sndwich-elementtien tekniset tiedot Tulukko 1.1 1. Elementin ulkopint Teräslevy, jonk pksuus on 0,5 ti 0,6 mm 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenpors EPS, stndrdin LVS EN 13163 mukisesti Minerlivill

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

SerpoVent-Levyrappaus

SerpoVent-Levyrappaus Rakenne, puuranka Esimerkkirakenne, lisäeristys DET. 01 Vaakaranka Lämmöneriste Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. GTS 9 tai H GHS 9 Storm Pystyranka min. 20x70 mm Ala-/yläreunan tukipala Cembrit Permabase-

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET Vivton, trkk j oikein mitoitettu Etsitkö 2D ti 3D tivutettu putke? Käytä hyödyksi Q-rilingin räätälöityä putken tivutus plvelu j jätä tivutus meidän tehtäväksemme!

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella.

2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella. 2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella. NÄKYMÄ EDESTÄ Mitat: Korkeus max. 80 cm Syvyys n. 75 cm Leveys n. 100-160 cm riippuen siitä,

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

2-OSAINEN KOMPOSTORI (voidaan toteuttaa myös 1-osaisena)

2-OSAINEN KOMPOSTORI (voidaan toteuttaa myös 1-osaisena) 2-OSAINEN KOMPOSTORI (voidaan toteuttaa myös 1-osaisena) Mitat: Korkeus max. 80 cm Syvyys n. 75 cm Leveys n. 125 cm Kuormalava tai muu rakenne ilman kiertoa varten Kompostori sivusta, kansi auki kansi

Lisätiedot

Audi Top Service News

Audi Top Service News Audi Top Service News Audi Teknistä etumtk syksy-tlvi 2013 Audi-huoltoplveluiden erikoisnumero Audi t i e t s u r v s i ä Alkuper t i e k k i v r t j Audi Top Service AN 613 jlkimrkkinointi_1-8.indd 1

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET Käyttöohje 1.4.2000 BY:n käyttöselosteet nro 259, 287, 326, 339 j 351 Päivitetty 15.06.2011 semtu oy - PL 124 04201 KERAVA puh. (09) 2747950, fx (09) 27479540 E-mil:

Lisätiedot

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101 4/2/FI/9 Plonrjoittimet Srj FK-EN Testttu stndrin EN 1366-2 mukisesti Mhntuoj Oy Teknoclor Ab Puh 010 820 1100 Telefx 010 820 1101 Sinikellonkuj 4 01300 nt e-mil teknoclor@teknoclor.fi www.teknoclor.fi

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS SENNUSOPS - PUUKOOLUS Merkinnät: Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. Ruuvi (SN

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Q'teliasonera. I Yleistä matkapuhelinverkoista. Kokkolan kaupunki Rakennusvalvonta PL43 67T0I KOKKOLA SELVITYS (4)

Q'teliasonera. I Yleistä matkapuhelinverkoista. Kokkolan kaupunki Rakennusvalvonta PL43 67T0I KOKKOLA SELVITYS (4) SELVTYS (4) Q'telisner Kkkln kupunki Rkennusvlvnt PL43 67T0 KOKKOLA VTE: Uusimmss 5.2.1999 nnetuss j 1.1.2000 vimn stuneess mnkäyttö- jrkennusliss (13211999) sekä mnkäyttö- j rkennussetuksen pykälässä

Lisätiedot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T Alumiiniset vlisinripustuskiskot XYRV plus vlisinripustuskiskot Vlisinripustuskiskojen käyttökohteit ovt myymälät, toimistot, teollisuushllit j vrstot yms. korket

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Eurokoodit tulevat myös elementtien nostoihin!

Eurokoodit tulevat myös elementtien nostoihin! NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET KÄYTTÖOHJE Päivitetty 27.03.2012 Eurokoodit tulevt myös elementtien nostoihin! BY:n käyttöselosteet nro BY 287, BY 326, BY 339, BY351, BY 366 BY-EC2-27 Semtun kierteisten nostojärjestelmien

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

wedi wedi 1 Lataa kuva PDF- ja DWG-muodoissa: www.heikkiharu.fi 29 Sisältö MÄRKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA

wedi wedi 1 Lataa kuva PDF- ja DWG-muodoissa: www.heikkiharu.fi 29 Sisältö MÄRKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA akennedetaljikuvat Heikki Haru Oy tarjoaa -rakennedetaljikuvia helpottaakseen mm. suunnittelijan työtä. Kuvat ovat DWG-muodossa, jolloin suunnittelija voi helposti ladata ne käyttöönsä suoraan esim. AutoCad-ohjelmaan.

Lisätiedot

3.1.6 Gyproc Teräsrunkoiset väliseinät

3.1.6 Gyproc Teräsrunkoiset väliseinät .6 Gyproc Teräsrunkoiset väliseinät Sisältö.6.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät....................................................141 Rakennetyypit... 143 Viittaukset tyyppidetaljeihin...sivu Liitos

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

3.7. Rekursiivisista lukujonoista

3.7. Rekursiivisista lukujonoista .7 Rekursiivisist lukujooist.7. Rekursiivisist lukujooist Kerrt vielä, että lukujoo void määritellä khdell eri tvll, joko käyttämällä lyyttistä säätöä ti rekursiivist säätöä. Joo määrittelemie rekursiivisesti

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus

Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet

Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Gyproc XR Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Tuotekuvaus Gyproc XR Parempi ääneneristävyys Gyproc XR -teräsranka on kehitetty antamaan parempi ääneneristävyys Gyproc-väliseiniin ääneneristävyystasoilla

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

Numeerinen integrointi

Numeerinen integrointi Pitkärnt: Lj mtemtiikk IX9 Numeerinen integrointi IX9 Numeerinen integrointi Numeerisell integroinnill trkoitetn määrätyn integrlin, eli reliluvun I(f,,b) = f(x)dx lskemist numeerisin keinoin (likimäärin)

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Yläkantava liukuovi HUOM! Yläkantava liukuovi soveltuu erinomaisesti myös tilanjako-oveksi HUOM! Seinä- ja kattokiinnikkeiden asennus 15 cm välein

Yläkantava liukuovi HUOM! Yläkantava liukuovi soveltuu erinomaisesti myös tilanjako-oveksi HUOM! Seinä- ja kattokiinnikkeiden asennus 15 cm välein Yläkantava liukuovi U-tiiviste 4 mm U-tiiviste 6 mm Peitetulppa Alaohjain Koodi Kuvaus Pakkaus TR D0108225 U-TIIVISTE 4 MM 50M / RLL 0325 D0108818 U-TIIVISTE 6 MM 50M / RLL 0325 D0208212 PEITETULPPA Ø

Lisätiedot

Solutions for power transmission. Liukukiskot.

Solutions for power transmission. Liukukiskot. Solutions for power trnsmission Liukukiskot www.konflex.fi "T" PROFIILI YKSIRIV.LLE T0 T1 T T3 T4 *T5 *T6 *T7 *T8 06-1 08-1 -1 1-1 -1-1 -1-1 3-1 75 80 -- -- -- - - -,6,,6,4 4,3 5,6 6,9 7,8 "T" PROFIILI

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot