Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013"

Transkriptio

1 Rkenneops

2 Rkenneops 2013 Mking room for tomorrow Europrofil on mrkkinoien johtv rkennusteollisuuen teräsprofiilivlmistj. Tuotesektorin sintuntijn olemme ottneet itsellemme vstuun. Juuri meillä on erityisosminen prnt, kehittää uusi tuotteit, nähä sit syvemmin, leveämmin, korkemmin j piemmälle - sekä vrmist, että näet teräsprofiilit smoin kuin me. 2 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

3 Rkenneops 2013 Väliseinät Johnto 4-5 Kiskot j rngt 6-7 Asennus 8-9 WllClik -järjestelmä Seinätyypit j -ryhmät Seinävimet Tyyppikuvus Seinäryhmät C Seinäryhmät C Seinäryhmät CSP Äänikuuset Korkeus j vkus Kntvt väliseinät Ovet Asennusseinät Levyjen kiinnitys Teleskooppiliitokset Rkennuskustiikk Yleistä tieto Plkkiverhoilut Plkkien päällystäminen Alktot Alktto rkenteet Ulkoseinät Johnto Asennus Upponiittikone Option -järjestelmä 190 Ulkoseinärkenteet Kntvt ulkoseinät Ripustettvt ulkoseinät 198 Asennusseinät 199 Reon -järjestelmä Runkojärjestelmä Pssiivitlo U-rvot Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

4 Rkenneops 2013 Väliseinät - Johnto Europrofilin teräksiset väliseinän runkojärjestelmät kipsilevyseinille on joteltu eri väliseinätyyppeihin. Niien ominisuuet on toistettu niin teoriss kuin käytännössäkin. Väliseinätyypeistä on helppo vlit juuri kohteeseen sopiv seinärkennertkisu. Runkojärjestelmissä on rtkisut myös sneerukseen j vnhojen seinien moernisointiin. Teräsrunkoisell kipsilevyseinällä löyät rtkisut muotorkenteisiin, röntgensäteilyn suojukseen, murtosuojukseen sekä moneen muuhun vtivn sennukseeen. e f g h Kisko, U-profiili (U, UEP, UT, UF) ktoss j lttiss. Rnk, C-profiili (C, C+, CSP+, CF) k 450/600 mm rnkjko 900/1200 mm leveillä kipsilevyillä. Asennusreiät rngn molemmiss päissä tloteknisille sennuksille. Ensimmäinen kipsilevykerros, ruuvikiinnitys k mm. e Toinen kipsilevykerros, sum eellisen levyn puolivälissä, ruuvikiinnitys k 200 mm levyn reunss j muult k 300 mm. f Rnkvälin eristys. g Tsoite j sumnuh levyjen liitoksiss. Tsoite ruuvinreikien päälle. h Pintkäsittely. 4 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

5 Rkenneops 2013 Väliseinätyypit Tvllisimmt seinätyypit on kuvttu tyyppiyhteenveoss. Näien seinätyyppien lisäksi voin vlmist myös yksilöityjä seinätyyppejä, jotk sovitetn yksittäisen hnkkeen trpeit vstvksi. Tekninen pumme on in käytettävissä. Seinätyyppien ominisuuet perustuvt testeihin, lskelmiin j sekä koti- että ulkomill stuihin kokemuksiin. Kikiss tpuksiss käytettävät kipsilevyt täyttävät eurooppliset plo- j ääninormit. Seinäryhmät Seinätyypit on jettu seinäryhmiin. Ryhmät käsittävät seinätyyppejä, joill on smnliset plo- j ääniominisuuet. Jokiselle seinäryhmälle on olemss vlikoim liitäntärtkisuj tvnomisimmille seinä-, ltti- j kttotyypeille. Kun hlutn kuvt tiettyä seinätyyppiä Europrofil järjestelmässä, voin seinäryhmä ti seinätyyppi yksiselitteisesti merkt seurvien tyyppimerkintä ohjeien mukn. Detljit Liitokset on suunniteltu niin, että kipsilevyseinän plo- j ääniominisuuet säilytetään, kun niitä liitetään muihin rkennusosiin. Liitosten suunnittelu perustuu pitkään kokemukseen. Tyyppimerkinnät Esimerkki: Seinätyyppi muoostuu kipsilevyseinien yleisiä nimityksiä käyttäen. E 70/ M45 Liitosetlji Esimerkki: Yksinkertinen seinärunko, joss kksi kipsilevyä rngn kummllkin puolell. Detlji kuvist näkyy miten liitäntä tulee suoritt, jott kipsilevyseinän plo- j ääniominisuuet säilytetään. Esimerkki on seinäryhmästä 4, jok on ploluokss EI 60 j ääniluokss B. E Z D = Yksirunkoinen = Erillisrunkoinen = Kksirunkoinen 70 mm kisko, U mm rnk, C 70 2 kipsilevyä rngn molemmin puolin 45 mm minerlivill eristys Levykuvus ilmn kirjimi trkoitt kipsivlmistjn tvllist levyä. Kuvust voi eeltää merkintä F ti H. F trkoitt plolevyä j H trkoitt kovlevyä. Ltti vsten 4:3 Johnto Kiinnitys k 400 mm. Äänieriste, tiivistyslist. Ltti, 40 B seinä - etoni 100 mm. 44 B seinä - etoni 120 mm. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

6 Rkenneops 2013 Kiskot j rngt U Kisko, U Kiskoj käytetään pääosin ylä- j ljuoksuun, mutt myös pystyrnkn liittyvää seinää vsten. U-kisko soveltuu seiniin, joiss ei ole äänieristyvtimuksi. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. UEP U-kisko EP kistll, UEP Polyeteenikistll vrustettuj kiskoj käytetään pääosin ylä- j ljuoksuun, mutt myös pystyrnkn liittyvää seinää vsten. UEP-kisko soveltuu B ääniluokiteltuihin seiniin. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. UT U-kisko tiivistenuhll, UT Tiivistenuhll vrustettuj kiskoj käytetään pääosin ylä- j ljuoksuun, mutt myös pystyrnkn liittyvää seinää vsten. UT-kisko käytetään ääniseinissä 35 B ylöspäin. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. UT-kisko voin toimitt eri tiivistenuhyhistelmillä (ktso kuv). UT kn leverers me vlfritt ntl tätlister (se fig). UT-2 UT-4 UT-3 Vihtoehto tiivistenuhll vrustetulle UT-kiskolle (esimerkiksi äänivtimusten olless korkeit) on käyttää UT-kiskon sijn UEPkisko vrustettun sivun 154 esimerkin mukisell tiivistyksellä. 6 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

7 Rkenneops 2013 C Rnk, C Perusrnk väliseinän rkentmiseen. Tiluspituuen tulee oll 15 mm lyhyempi kuin huoneen korkeuen. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. Kiskot j rngt C+ Rnk, C+ Rnk C+ premmill ääniteknisillä ominisuuksill väliseinän rkentmiseen. Tiluspituuen tulee oll 15 mm lyhyempi kuin huoneen korkeuen. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. Eron C-rnkn on rngn C+ uum rei itetty. Minerlivillkist MR voin käyttää lisä äänenvimennukseen. CSP+ Rnk CSP+ Rnk CSP+ on suunniteltu erityisesti ääniominisuuksiltn vtiviin seinärkenteisiin. Rnk CSP+ käytettäessä ei yleensä trvit linkn ääntä vähentävään eristystä, mikä säästää sekä ik että rh. Stviss leveyksinä mm. Lisätietoj kokoluokist st tuoteluettelost. Minerlivillkist MR voin käyttää lisä äänenvimennukseen. Jos sinull on lisäkysymyksiä, älä epäröi ott yhteyttä Crosn ti lähimpään jälleenmyyjääsi! Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

8 Rkenneops 2013 Asennus Leikkminen Profiilisksill leikkminen Europrofilin profiili skset (PSU) on trkoitettu rnkojen j kiskojen leikkmiseen nopesti, helposti j turvllisesti. Profiilisksill leikk jop LP 50:n. Sksill voi leikt profiilej, joien leveys on 67, 70, 95 ti 120 mm j pksuus jop 0,7 mm. Leikkminen ilmn profiilisksi Käytä metllileikkuri ti käsikäyttöistä leikkuri. Leikkus sujuu prhiten rnkojen olless tehspunteiss ti preittin ltikoiss, ktso kuv. Ltikoiss olevt rngt eivät tärise yhtä pljon leikkuksen yhteyessä. Kikki kiskot j rngt kisko CSP+ lukuun ottmtt voin leikt helposti peltisksill. Eristäminen Minerlivillkist MR sennetn kiskon C+ ti CSP+ sisään, j sitä on stvn 80, 105 j 130 mm leveyksillä. Huom, että MR-eristys on 10 mm leveämpi kuin liitäntä, jolle tuote on trkoitettu. Toisin snoen prhn tuloksen ikn smiseksi 80 mm minerlivillkist käytetään 70 mm kiskoss jne. MR sennetn järjestyksessä: yläkisko, rnk j lkisko. Päättävässä välissä jtketn seinäkiskoon sti. MR sennetn suorn rullst j leiktn oiken pituuteen sennuksen jälkeen. Kttoon / lttin liittyvien väliseinien kiskot tulee vlit kohteen plo- j äänivtimusten mukn. Kikki rngt tulee sent voin puoli smn suuntn. Kisko tiivistenuhll, UT Rnk C+ ti CSP+ Minerlivillkist, MR. Kipsilevyn sennus Kipsilevyn sennus runkoon Levytyksen hmmstuksen välttämiseksi tulee levyt sent määrätyssä suunnss (ktso kuv). Levyt sennetn rnkojen voimen puolen suuntisesti. Käytä in oikenpituisi sennusruuvej. Asennussuunt 8 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

9 Rkenneops 2013 Asennusläpiviennit Ruuvikiinnitys Asennus Asennusreiät rngss Europrofil rngt on vrustettu ylä- j lpäässä tekniikn läpivientejä vrten sennusrei illä (ei koske vhvikernk CF). Rngn CSP+ ruuvikiinnitys Ruuvit eivät s oll liin pitkiä. Jos ruuvit yltävät rngn U-knvn, seinän ääneneristävyys huononee. Rngn jtkminen Vhvikerngn jtkminen Rnkojen jtkminen ltikko -rkenteen Kikki rnkoj voin jtk. Rnkojen sisäkkäin olevn osn tulee oll 10 % koko rngn pituuest kuitenkin vähintään 400 mm. Vhvikerngn jtkminen ltikko -rkenteen Vhvikernk CF voin jtk smll tvll kuin tvllisetkin rngt. CF-rngn sisäkkäin olevn osn tulee oll vähintään mm. CF-rngt liitetään yhteen 8 sennusruuvill (Eurogrip PS 4,8x16), 4 ltikon molempiin päihin. Ruuvit kiinnitetään profiilin titettuun reunn. UW WllClik, UW Kisko on erikoisvlmistettu profiili, jok on vrustettu rngn lukitusmeknismill. Mhollist nopen j vkn kiinnittämisen ilmn ruuvej ti vstvi. Kisko vähentää kipsilevyjen hmmstuksen riskiä sennettess kipsilevyt rngn molemmin puolin. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

10 Rkenneops 2013 WllClik WllClik on ptentoitu järjestelmä, jok poist kikki terässennusten ruuvikiinnitystyöt sisäseiniä sennettess. Erityisvlmistettu kisko on vrustettu rngn lukitusmeknismill, jok mhollist nopen j vkn kiskon kiinnittämisen ilmn ruuvej. Lukituspikkoj on 150 mm:n välein, jok mhollist kiskon käytön rnkjoille 300 mm, 450 mm, 600 mm jne. Poistmll mittus, ruuvukset/kiinnittämiset j sovitus säästyy ik j sn lopputuloksen korke- j tsltuinen seinä. Järjestelmällä työ on johonmukist j se vähentää sentjn polvien, nivelten sekä selän kuormitust. Tutkimuksemme mukn jop % sennusjn säästö on täysin mhollist. Asentminen Rngt kliktn pikoilleen kiskon kiinnikkeeseen, joll s helposti trkn j vkn kiinnityksen oikell joll. 1.Ktto- j lttikiskon on oltv linjss keskenään. Trkist huolellisesti ennen sennust. Ylä- j lkiskon ktkisemton pää tulee sijoitt sennustyön loituskohtn. 2. Aloit ensimmäisen rngn sennus kiinnittämällä se sinmukisesti liittyvää rkennuksen os vsteen j käytä soveltuv kiinnitystä. 3. Jtk sitten rnkojen sentmist npsuttmll rngt yksitellen pikoilleen oikell joll (450 mm ti 600 mm). 4. Viimeinen liitäntä kiinnitetään liittyvään rkennusosn. Jos seinä jtkuu nurkkpln jälkeen, kiinnitä ylä- j lkiskon jtkot. 5. Kun rnkrunko on piklln, senn levyt. Helppoon j tehokkseen sennukseen suosittelemme Europrofilin liim levynkiinnitysjärjestelmää. Lue lisää järjestelmästä sivuilt Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

11 Rkenneops 2013 WllClik ovisetti Joustv rtkisu, jok sopii kikkiin väliseinän oviukoille. Helppo sennus j liitäntä. WllClik ovisettiä voin käyttää tvllisten seinien knss. Yläpl toimitetn 1350 mm pituisen j on vlmiiksi moulimitoitettu. Ovisetin suurin ukkokorkeus on 2120 mm. Krmirngoiss on ukon puoleinen vnerilevy vlmiiksi kiinnitettynä, mikä helpott ovikrmien kiinnitystä. Ovisetti käsittää kksi krmirnk j yläkiskon. WllClik Oviukon mouulimitoituksen ylläpitämiseksi käytetään irti leikttu lkiskon pl mllin. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

12 Rkenneops 2013 Seinätyypit j seinäryhmät Yksirunkoinen (E) Yksinkertinen runko (E) C-rngoill, seinäryhmät 1, 2, 3, 4, 5 Näien ryhmien seinätyypit voin vrust yhellä, khell ti kolmell kipsilevykerroksell rungon kummllkin puolell. Yksirunkoiset seinät voin sent eristyksellä ti ilmn. Nämä seinätyypit kttvt useimmt väliseinät omkotitloiss, kerrostloiss, toimistorkennuksiss j vstviss. Erillisrunkoinen (Z) Erillisrunko (Z) C-rngoill, seinäryhmä 6 Rngt sennetn vähintään 25 mm leveämpien kiskojen sisään, mikä utt välttämään äänisiltoj. Rungon kummllekin puolelle sennetn vähintään kksi kipsilevykerrost. Ääniominisuuksien tki seinässä käytetään in minerlivill. Erillisrunkoisi väliseiniä käytetään sunnoiss, hotelleiss jne. huoneistojen välisissä seinissä. Kksirunkoinen (D) Kksinkertinen runko (D) C-rngoill, seinäryhmät 7, 8 Asennetn kksi runko mm etäisyyelle toisistn riippuen äänivtimuksist. Kksirunkoinen seinä nt premmn äänieristyksen kuin yksirunkoinen seinä. Asennetn khell ti kolmell kipsilevykerroksell j eristyksellä. Näitä seinätyyppejä käytetään, kun äänivtimukset ovt korket. Voin käyttää myös plkkien, sennusten j vstvien peittämiseen. Koteloinnit (E) Koteloinnit (E), seinäryhmät 9, 10 Näissä seinätyypeissä on yksi-, kksi- ti kolmekerroksinen levypeite vin rungon toisell puolen, voin sent minerlivilleristyksellä ti ilmn. Kotelointi käytetään suurempien sennusten j vstvien ympärillä. Näitä seiniä voin käyttää myös peiteseininä olemss olevien sisä- j ulkoseinien päällä. 12 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

13 Rkenneops 2013 Yksirunkoinen (E) Yksinkertinen runko (E) C+ -rngoill, seinäryhmät 11, 12, 13, 14 (rngoiss prempi äänieristys) Näien ryhmien seinätyypit voin vrust yhellä, khell ti kolmell kipsilevykerroksell rungon kummllkin puolell. C+ -rnkojen käytön yhteyessä minerlivilln trve on hiemn vähäisempi. Joissin tpuksiss minerlivillkistll MR eristäminen riittää hlutun ääniluokn svuttmiseen. Osss ääniluokki voin jättää minerlivill kokonn pois. Nämä seinätyypit vstvt useimmiss tpuksiss kikki soveltuvi sisäseinävtimuksi omkotitloiss, kerrostloiss, toimistorkennuksiss j vstviss. Seinätyypit Kksirunkoinen (D) Kksinkertinen runko (D) C+ -rngoill, seinäryhmät 15, 16, 17 Asennetn kksi runko mm etäisyyelle toisistn äänivtimuksist riippuen. Kksirunkoinen seinä nt premmn äänieristyksen kuin yksirunkoinen seinä. Asennetn khell ti kolmell kipsilevykerroksell j eristyksellä. Näitä seinätyyppejä käytetään, kun äänivtimukset ovt korket. Voin käyttää myös plkkien, sennusten j vstvien peittämiseen. Yksirunkoinen (E) Yksirunkoinen (E) CSP+ -rngoill (äänirngt), seinäryhmät 18, 19, 20, 21 Näien ryhmien seinätyypit voin vrust yhellä, khell ti kolmell kipsilevykerroksell rungon kummllkin puolell. CSP+ -rnkojen käytön yhteyessä minerlivilln trve on selvästi vähäisempi. Moniss tpuksiss minerlivillkistll MR eristäminen riittää hlutun ääniluokn svuttmiseen. Vähäisempien äänivtimusten yhteyessä voin jättää minerlivill kokonn pois. Nämä seinätyypit kttvt useimmt äänitsoiltn vtivt väliseinät omkotitloiss, kerrostloiss, toimistorkennuksiss j vstviss. Kksirunkoinen (D) Kksinkertinen runko (D) CSP+ -rngoill, seinäryhmät 22, 23, 24 Asennetn kksi runko mm etäisyyelle toisistn riippuen äänivtimuksist. Tuplrunko on äänieristävyyeltä vielä yksirunkoistkin prempi. Vrustetn khell ti kolmell kipsilevykerroksell rungon molemmin puolin j eristetään minerlivillll. Näitä seinätyyppejä käytetään, kun äänivtimukset ovt erittäin korket. Voin käyttää myös plkkien, sennusten j vstvien peittämiseen. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

14 Rkenneops Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

15 Rkenneops 2013 Seinäryhmän vlint Seinäryhmän vlint Byggnsguie 2013 Typöversikt 1, Väggr me enkel- eller uelstomme me C-reglr, EI 30 - EI 60 Ljuklss Mx höj Mx höj Väggtjoklek Brnklsgrupp Vägg- vi s 450 Väggtyper vi s 450 vi s 600 Bil Anm (R'w) (mm) (mm) mm EI B E C 45/ M E C 70/ M E C 95/ M E C 120/ M EI B E C 45/ M E C 70/ M E C 95/ M E C 120/ M EI B E C 45/45 F101 M E C 70/70 F101 M Skivtyp F, 2 E C 95/95 F101 M E C 120/120 F101 M EI B E C 45/45 F101 M E C 70/70 F101 M Skivtyp F, 2 E C 95/95 F101 M E C 120/120 F101 M E C 45/ M E C 70/ M EI B E C 45/ M E C 95/ M Hnkkeen plo- j äänivtimuksist voin loitt vrsininen EI B E C 70/ M seinäryhmän vlint tyyppiyhteenveon mukn. E C 120/ M E C 160/ M Hnkkeen plo- j äänivtimuksist voin loitt vrsininen seinäryhmän vlint tyyppiyhteenveon ti seinävimen mukn. Tyyppiyhteenveto on jettu neljään tulukkoon. Tyyppiyhteenveto 1 Yksi- j kksirunkoinen seinä C-rngoill Ploluokt EI30 j EI60 Ääniluokk 30 B - 60 B Tyyppiyhteenveto 2 Koteloinnit C-rngoill Ploluokt EI30 j EI60 Ääniluokk 30 B - 35 B Tyyppiyhteenveto 3 Yksi- j kksirunkoinen seinä C+ -rngoill Ploluokt EI30 j EI60 Ääniluokk 40 B - 65 B Seinäryhmät EI B E C 95/ M E C 120/ M E C 160/ M Seinätyypin vlint EI B Z C 95/ M Z C 120/ M EI B D C 70/ M min 200 Byggnsguie 2013 EI B D C 70/ M min 225 EI 60 / 35 B, enkelstomme Typvl Tyyppiyhteenveto 4 Yksi- j kksirunkoinen seinä CSP+ -rngoill Ploluokt EI30 j EI60 Ääniluokk 40 B - 65 B 22 Anm. Ljuklssen gäller för s 450. Vi s 600 föränrs ljureuktionen mrginellt. Väret för s 450 kn normlt nväns. Vi tveksmhet oh är npssningsterm C skll nväns, kontkt Europrofil för vire informtion. Brnklss EI 60 Ljuklss R'w Enkelstomme Europrofil AB, Box 147, Nor tel B Väggrupp 3 Yksi- j kksirunkoiset seinät, EI30, EI60 j EI90 Sivuill yhteenveto sisäseinätyypeistä ploluokiss EI30 j EI60. Rkennus- j esimerkkirtkisuj sisältävillä sivuill näytetään millä peritteill seinien liitännät tulee suoritt, jott plo- j ääniominisuuet voin ylläpitää tämän yhteenveon seinien yhteyessä. Vl v väggtyp Mx höj vi s 450 (mm) Mx höj vi s 600 (mm) Väggtjoklek mm Hålrum mm Väggtyp C CF C CF EI 60 / 35 B E C 45/ M E C 70/ M0 Anmärkningr Lju Använs förstärkningsprofiler kn resulttet minsks me 1-4 B. Seurvill sivuill kuvtn trkemmin seinäryhmien rkenteet. Konstruktion Tulukon vull voin vlit seinätyyppi vtimusten j toiveien Skenor mukisesti, UEP mm. 45 seinän korkeus, UEP 70 kokonispksuus j rungon Stålprofiler i stommen 45/45 70/70 Reglr C 45 C 70 pksuus huomioien. Skenor väggnslutning UEP 45 UEP 70 Gipsskivor Typ Norml Antl Två lg på vr si Suunnittelurtkisut Hålrumsisolering Brn seinäryhmittäin Inte növänig osoittvt miten liitokset Lju 30 B vägg: Inte növänig viereisiin rkenteisiin tulee tehä, jott plo- j äänivtimukset vlmiiss rkenteess täyttyvät. Eellytykset Mm. plo- j äänirjoitusten, seinäkorkeuksien, minerlivilln, sennusten, ovien ym. tieot löytyvät rkennusoppst myöhemmin, ktso sisällysluettelo. Europrofil AB, Box 147, Nor tel Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

16 Rkenneops 2013 Seinävin 1, Asuinrkennukset Käyttölue Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Asuntoj erottv seinä. C 1) : R w+c > 53 B EI , 15, 22 Asuntoj erottv seinä, vnhinkoti. C 1) : R w > 53 B EI , 14, 21 Seinä porrskäytävän/käytävän j sunnon välillä (normlitpukset). Seinä porrskäytävän/käytävän j sunnon välillä (tietyt sumismuoot). Seinä porrskäytävän j sunnon välillä (erittäin häiriöherkät tpukset). C 1) : R`w > 45 B EI , 13, 20 C 1) : R`w > 40 B EI , 12, 19 C 1) : R`w > 50 B EI , 14, 21 Asuntoj erottv seinä. B 2) : R`w+C > 57 B EI Seinä porrskäytävän/käytävän j sunnon välillä (normlitpukset). Seinä porrskäytävän/käytävän j sunnon välillä (tietyt sumismuoot). Seinä porrskäytävän j sunnon välilllä (erittäin häiriöherkät tpukset). Väliseinä sunnoss, joss on enemmän kuin kksi huonett. Vähintään yhen huoneen j sunnon muien huoneien välillä. 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24 B 2) : R`w > 50 B EI , 14, 21 B 2) : R`w > 45 B EI , 13, 20 B 2) : R`w 55 B EI , 15, 22 B 2) : R`w > 40 B EI , 12, 19 Väliseinä sunnon sisällä C- j B-luokk: R`w > 30 B EI , 2, 3 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS25267:2004 mukisesti, vst vähimmäistvoitteit j vrmist, että suurin os sukkist ei häiriinny 2 Ääniluokk B stnrin SS 25267:2004 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. 16 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

17 Rkenneops 2013 Seinävin 2, Hoitotilt Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Erittäin korket vtimukset ensipu, eristyshuoneet, yms. Erittäin korket vtimukset väliseinä käytävään. Erittäin korket vtimukset ensipu, eristyshuoneet, yms. Potilien uni- j lepotilt potilshuoneet, hoitohuoneet. Potilien uni j lepotilt väliseinä käytävään. Potilien uni- j lepotilt potilshuoneet, hoitohuoneet. Potilien uni j lepotilt väliseinä käytävään. Korket äänitsot, leikkusslit, synnytysslit, kivulit tutkimukset, llshuoneet, hoitovoimistelu, huuhteluhuoneet, lortoriot. Korket äänivtimukset väliseinä käytävään Korket äänitsot, leikkusslit, synnytysslit, kivulit tutkimukset, llshuoneet, hoitovoimistelu, huuhteluhuoneet, lortoriot. Erittäin korket vtimukset väliseinä käytävään. Tvllinen yksityisyys ti hoitotyö, tutkimukset, hoito, vstnottohuoneet, tpmiset/koulutus. Tvllinen yksityisyys ti hoitotyö väliseinä käytävään. C 1) : R`w 48 B EI , 13, 20 C 1) : R`w 40 B EI , 18 B 2) : R`w > 52 B EI C 1) : R`w 44 B EI , 12, 19 C 1) : R w > 30 B EI B 2) : R`w > 48 B EI , 14, 21 B 2) : R`w > 35 B EI , 18 C 1) : R`w > 48 B EI , 14, 21 C 1) : R`w > 30 B EI B 2) : R`w > 52 B EI B 2) : R w > 35 B EI , 18 B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Seinävimet Toimistotyö, tutkimus, toimisto. B 2) j C 1) : R`w > 35 B EI , 18 Toimistotyö väliseinä käytävään. Yhteis- j ootustilt päivähuone, ootushuone, potilshuone. Hygienitilt ti henkilökunnn lepotilt WC, lepohuone, pesuhuone. Hygienitilt ti lepotil väliseinä käytävään. B 2) j C 1) : R w > 30 B EI B 2) : R`w > 44 B EI , 12, 19 B 2) j C 2) : R`w > 44 B EI , 12, 19 B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Muu vuokrlinen ti toimint. C 1) : R`w > 48 B EI , 14, 21 Muu vuokrlinen ti toimint. B 2) : R w > 52 B EI Jettu porrskäytävä/käytävä, muu vuokrlinen. C 1) : R`w > 44 B EI , 12, 19 Jettu porrskäytävä/käytävä, muu vuokrlinen. B 2) : R`w > 48 B EI , 14, 21 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

18 Rkenneops 2013 Seinävin 3, Luokkhuoneet, keskiste j sitä ylemmät Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Yhteisopetus, seminrihuoneet, luokkhuoneet, opetusslit, luentoslit. Yhteisopetustilt väliseinä käytävään. Yhteisopetus, seminrihuoneet, luokkhuoneet, opetusslit, luentoslit. Yhteisopetustilt väliseinä käytävään. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä, ryhmähuoneet, kotiluokt. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä 20 henkilöön sti, väliseinä käytävään. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä 20 henkilöön sti, väliseinä käytävään. C 1) : R`w > 44 B EI , 13, 20 C 1) : R`w > 40 B EI , 12, 19 B 2) : R`w > 48 B EI , 14, 21 B 2) : R`w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 C 1) : R`w > 35 B EI , 18 B 2) : R`w > 40 B EI , 12, 19 Opetus voimiss tiloiss. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely, kirjsto. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely väliseinä käytävään. Kohtlinen yksityisyys, ohjjt, henkilökunnn tilt, kokoustilt. Kohtlinen yksityisyys väliseinä käytävään. Huomttv yksityisyys, rehtori, kurttori, psykologi, kouluterveyenhoito. Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään. Huomttv yksityisyys, rehtori, kurttori, psykologi, kouluterveyenhoito. Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään. B 2) j C 1) : R w > 30 B EI B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 C 1) : R w > 48 B EI , 14, 21 C 1) : R`w > 40 B EI , 12, 19 B 2) : R w > 52 B EI B 2) : R`w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil, w, lepohuone. B 2) j C 1) : R`w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil väliseinä käytävään. B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Hygienitilojen välinen til. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. 18 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

19 Rkenneops 2013 Seinävin 4, Kokoustilt, peruskoulut, esikoulut, vp-jn tilt Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Yhteisopetus, luokkhuoneet, luentoslit. B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Yhteisopetus väliseinä käytävään Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä, ryhmähuoneet, kotiluokt. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä väliseinä käytävään Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä, ryhmähuoneet, kotiluokt. Opetus ti oppilstyöskentely pienemmissä ryhmissä väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 40 B EI , 12, 19 C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 C 1) : R w > 40 B EI , 12, 19 B 2) : R`w > 44 B EI , 13, 20 B 2) : R`w > 40 B EI , 12, 19 Seinävimet Ryhmäopetus voimiss tiloiss B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely, kirjsto. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely väliseinä käytävään Selkeä yksityisyys ti eristäytyminen, työnjohtj, yksityinen huone, konferenssihuone. Selkeä yksityisyys väliseinä käytävään Huomttv yksityisyys, rehtori, oppilsrehtori, kurttori, psykologi, kouluterveyenhoito. Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään Huomttv yksityisyys, rehtori, oppilsrehtori, kurttori, psykologi, kouluterveyenhoito. Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 C 1) : R w > 48 B EI , 14, 21 C 1) : R`w > 40 B EI , 12, 19 B 2) : R w > 52 B EI B 2) : R`w > 44 B EI , 13, 20 Leikki ti yhessäolo esikouluss, leikkihuone, skrteluhuone. B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Leikki ti yhessäolo esikouluss väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Hygienitil ti lepotil, w, lepohuone. B 2) j C 1) : R`w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Hygienitilojen välinen til. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

20 Rkenneops 2013 Seinävin 5, Toimistotilt Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Itsenäinen työskentely ti keskustelu, toimistohuone. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely väliseinä käytävään. Selkeä yksityisyys, kokoushuone, keskusteluhuone, konferenssihuone, päällikön huone. Selkeä yksityisyys väliseinä käytävään. B 2) oh C 1) : R w > 30 B EI B2 ) oh C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) oh C 1) : R w > 35 B EI , 18 Huomttv yksityisyys. C 1) : R w > 48 B EI , 14, 21 Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään. C 1) : R`w > 40 B EI , 13 Huomttv yksityisyys. B 2) : R`w > 52 B EI Huomttv yksityisyys väliseinä käytävään. B 2) : R w > 44 B EI , 13, 20 Yhteistil, tukohuone, ruoksli. B 2) oh C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil, w, lepohuone. B 2) oh C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil väliseinä käytävään B 2) oh C 1) : R w > 30 B EI Hygienitilojen välinen til. B 2) : R w > 35 B EI , 18 Muu vuokrlinen. C 1) : R w > 48 B EI , 14, 21 Muu vuokrlinen. B 2) : R w > 52 B EI Jettu porrskäytävä/käytävä, muu vuokrlinen. C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Jettu porrskäytävä/käytävä väliseinä käytävään C 1) : R w > 30 B EI Jettu porrskäytävä/käytävä, muu vuokrlinen. B 2) : R`w > 48 B EI , 14, 21 Jettu porrskäytävä/käytävä väliseinä käytävään B 2) : R w > 35 B EI , 18 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. 20 Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

21 Rkenneops 2013 Seinävin 6, Hotelli, rvintol Tiln tyyppi Pienin pinotettu ääneneristävyys tiln Luokk Ploluokk Ääniluokk Seinäryhmä Viershuone. C 1) : R w > 52 B EI Viershuone väliseinä käytävään. C 1) : R w > 40 B EI , 12, 19 Viershuone. B 2) : R w > 56 B EI Viershuone väliseinä käytävään. 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24 B 2) : R w > 44 B EI , 13, 20 Seinävimet Yhteistil, ruoksli, vstnotto, ul, olotil. B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Itsenäinen työskentely ti keskustelu, toimistohuone. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Itsenäinen työskentely väliseinä käytävään. Selkeä yksityisyys, kokoushuone, konferenssihuone, johtjn huone. Selkeä yksityisyys väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Hygienitil ti lepotil, w, lepohuone. B 2) j C 1) : R w > 44 B EI , 13, 20 Hygienitil ti lepotil väliseinä käytävään B 2) j C 1) : R w > 30 B EI Hygienitilojen välinen til. B 2) j C 1) : R w > 35 B EI , 18 Huom. 1 Ääniluokk C stnrin SS 25268:2007 mukisesti noutetn yleisesti BBR:n yhteyessä. 2 Ääniluokk B stnrin SS 25268:2007 mukisesti vst premp äänieristystä kuin luokk C. 3 Lopullinen ääniluokk seinissä, joiss on ovi ti muit rkennusosi määräytyy kokonisuuten. Ktso sivu 138, koht Ovet. Oy Cros A, Niemeläntie 1, Krin puh

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Jni Vr 1,6, Olli Ohrnkämmen 2, Tommi Vsnkri 3,8, Mtti Snttil 2, Mikel Fogelholm 4, Elin Kokkonen 1, Jn Suni 3, Hrri Pihljmäki

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot