Varastointi ja siirto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastointi ja siirto"

Transkriptio

1 Varastointi ja siirto Tehoa materiaalivirtojen hallintaan

2 Siirrät tai varastoit Antti huolehtii molemmista. Rakeisten ja jauhemaisten aineiden varastointi- ja siirtojärjestelmät Antti-siilo tehokas ja tuottava ratkaisu materiaalien varastointiin Hakkeet ja lastut Antti-siilot sopivat erilaisten jauhemaisten ja rakeisten irtomateriaalien varastointiin, kuten raaka-ainesiiloiksi, välivarastoiksi, lopputuotevarastoiksi ja päiväsiiloiksi. Säilytettävän materiaalin ja ympäristövaatimusten perusteella valitaan joko pyörö- tai profiilisiilo. Siilon pohjien ja pohjakartioiden oikea suunnittelu vaikuttaa ratkaisevasti siilon toimivuuteen. Siilot varustetaan tarvittaessa täydelliseen käyttökuntoon. Toimituskokonaisuus voi sisältää purkulaitteet, eristyksen, suodattimet, miesluukut, pinnanmittaus- ja punnituslaitteet. Lisäksi siilot varustetaan tarvittavilla ja vaatimusten mukaan suunnitelluilla tikkailla, kulkusilloilla sekä muilla huollon ja ylläpidon vaatimilla varusteilla. Ratkaisut perustuvat suunnittelunormien ja turvallisen työympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä Antti-Teollisuuden pitkään kokemukseen siilojen valmistuksesta ja niiden käyttöympäristöistä. Pelletit Purut ja jauheet Muovimurskeet Antti-kuljetin luotettava kuljetinperhe materiaalien siirtoon Muovimurskeet Antti-Teollisuuden tuotteet ja palvelut materiaalinkäsittelyyn Tehokkaat ja optimoidut varastointija materiaalinsiirtoratkaisut Teollisuuden tehokkuus ja tuottavuus ovat harvoin tasapainossa kysynnän ja tarjonnan haasteiden kanssa. Tuotantoteknologian kehittämisen lisäksi materiaalitoimintojen ratkaisut ovat yksi kilpailukykyisen yrityksen keskeisistä menestystekijöistä. Materiaalitoimintoihin liittyy joko raakaaineiden tai jalostetun materiaalin varastointi ja siirto tai tuotannossa syntyvän, usein muualle hyödynnettäväksi menevän jätteen keruu, siirto ja välivarastointi. Rakeisten ja jauhemaisten materiaalien logistiikka on keskeisessä roolissa Antti-Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa. Antti vastaa haasteisiin Antti-Teollisuus tarjoaa tehokkaat, taloudelliset ja luotettavat kokonaisratkaisut materiaalien hallintaan. Antti valmistaa pyörö- ja profiilisiiloja sekä siilostoja eri kokoluokissa aina pienistä yksittäisistä siiloista suuriin yhdistelmäsiilostoihin. Tuotteisiin kuuluvat myös kuljettimet ja muu materiaalien varastoinnin ja siirron oheislaitteisto purkaimista automaatioon. Antti-Teollisuus ratkaisee materiaalilogistiikan haasteet asiantuntemuksella ja vuosikymmenien kokemuksella. Antti-Teollisuus suunnittelee ja valmistaa omassa kuljetinperheessään ketju- ja ruuvikuljettimia sekä elevaattoreita. Hihnakuljettimet ja muut räätälöidyt kuljetinratkaisut Antti toteuttaa asiakaserittelyn pohjalta. Toimitussisältö kattaa materiaalien siirron koko kirjon: putkistot, putkistokomponentit ja muut tarvittavat toimilaitteet. Kuljettimet suunnitellaan standardisoitujen ja hyväksi koettujen perusratkaisujen mukaan. Lopullinen kokoonpano ja materiaali- sekä komponenttivalinnat räätälöidään asiakas- ja käyttötarpeen mukaan. Suunnittelussa huomioidaan kulutuskestävyys, korroosionkesto ja hygieenisyys. Eri teollisuudenaloilla ja eri materiaalinkäsittelyssä hankitut kokemukset ovat tärkeitä, kun kuljettimia suunnitellaan ja mitoitetaan yksittäisten kohteiden vaatimuksiin. Antti-Teollisuus tuo maahan ja toimittaa Kongskilden pneumaattisia siirtojärjestelmiä ja -laitteita, joiden avulla siirretään ja käsitellään muun muassa muoviteollisuuden prosessijätettä. Pneumaattinen siirtojärjestelmä ja tehokkaat leikkurit sekä murskaimet vapauttavat resursseja tuottavaan työhön, pitävät työtilat puhtaina ja nostavat kokonaistuottavuutta. Granulaatit Teollisuusrakeet Elintarvikerakeet Viljat Nesteet 2 3

3 Uutta tehoa materiaalitoimintoihin. Kokonaistoimitukset ja projektiosaaminen Antti-Teollisuus on toteuttanut lukuisan määrän erilaisia projekteja sekä Suomessa että ulkomailla. Asiantunteva suunnittelu, laitteistojen mitoitus, komponenttien valmistus ja asennustyöt sekä käyttöönotto sisältyvät kaikki kokonaispalveluun. Toimituksiin kuuluvat erilaiset materiaalien vastaanotto-, käsittely- ja varastointilaitokset. Tehokkaan ja toimivan laitoksen rakentaminen vaatii sekä yksityiskohtien että kokonaisuuksien hallintaa. Antti-Teollisuudella on kokemusta yksittäisistä siilo- ja kuljetintoimituksista sekä suurista laitosprojektitoimituksista. Antti-Teollisuus osaava kumppani Ammattitaito ja tuotantotekniikka ovat hyvän kilpailukyvyn perusteita. Oma tuotanto, laadukkaat komponentit ja toimiva yhteistyöverkosto takaavat oikea-aikaiset toimitukset. Antti-Teollisuuden tuotantoja valmistusmenetelmät ovat nykyaikaisia ja tehokkaita, ja toimittajat on valittu alansa huippuosaajista. Näistä tekijöistä syntyvä tehokas prosessi tuottaa laadukkaita tuotteita. kokonaisuus voidaan sovittaa myös väreiltään muuhun ympäristöön sopivaksi. Myös osatoimitukset ovat mahdollisia. Antti-Teollisuus yhteistyökumppanina Investointi on yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta aina merkittävä asia. Antti-Teollisuus on omalla panoksellaan mukana asiakkaan liiketoiminnan kasvussa ja kehittämisessä, mikä on luonut maineen luotettavana kumppanina. Hyvää mainettaan se on valmis vaalimaan jokaista projektia toteuttaessaan. Antti-Teollisuus edustaa vaativien projektien toteuttajana vankkaa kokemusta, huipputason suomalaista asiantuntemusta ja luotettavaa vastuullisuutta. Tietotaito, projektikokemus ja modernin tuotantotekniikan hallinta varmistavat myös tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvat ratkaisut materiaalien varastoinnissa ja siirrossa. Antti-Teollisuus joustava kumppani Materiaalien varastointiratkaisut ovat kokonaisuuksina aina omanlaisiaan, mikä vaatii joustavuutta suunnittelulta ja toteutukselta. Antti-Teollisuuden ratkaisut pyritään kehittämään peruskomponenteista ja suunnittelu tehdään käyttö- ja huoltotarpeiden mukaan. Laajennettavuus asiakkaan tarpeiden muuttuessa huomioidaan ratkaisuvalinnoissa. Julkisivuilme on osa kokonaisuutta ja rakennusarkkitehtuuriset seikat toteutetaan toiveiden mukaisesti. Ulkoasultaan Antti-Teollisuus edustaa vaativien projektien toteuttajana vankkaa kokemusta, huipputason suomalaista asiantuntemusta ja luotettavaa vastuullisuutta. 4 5

4 Varastointijärjestelmä joka tarpeeseen. Antti-siilot ja -säiliöt Antti varastoi Antti-siilot ovat alansa huipputuotteita materiaaleiltaan, rakenteiltaan, toiminnoiltaan sekä kokonaistoimituksiin liittyvän palvelun osalta. Antti hallitsee erilaiset olosuhteet, toimialat, tekniikat ja materiaalinkäsittelyn kokonaisuudet. Antti-Teollisuuden tarjoamat ratkaisut merkitsevät vaivatto muutta sekä kykyä mukautua joustavasti tulevaisuuden mukanaan tuomiin varastointitarpeiden muutoksiin. Antti-siilot ovat laadukkaita ja kestäviä. Niiden käyttö ja ylläpito huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, ja siilot toimitetaan asennettuina. Varastointijärjestelmät laajentuvat joustavasti kapasiteettitarpeiden mukaan. Niiden suunnittelussa otetaan huomioon varastoitavan aineen erikoisominaisuudet. Toimiva ja luotettava ratkaisu syntyy lukuisista yksityiskohdista, jotka liittyvät siilon täyttöön, valvontaan ja toimintojen ohjaukseen. Antti-siilo on ammattilaisen vastaus asiakkaan vaativiin materiaalien varastointihaasteisiin. Kierresaumasiilot ja -säiliöt Antti-kierresaumasiilot ovat monipuolinen valinta irtomateriaalin ja nesteen varastointiin. Kierresaumasiilot valmistetaan erikoiskoneilla, jolloin syntyy moninkertainen, tiivis ja rakennetta lujittava sauma. Siilon vaipassa ei ole ruuveja ja sen sisäseinä on tasainen. Kierresaumarakenne on niin tiivis, että sitä voidaan käyttää nesteiden ja lietteiden varastointiin. Kierresaumasiilot toimitetaan valmiiksi asennettuina. Useimmiten ne valmistetaan erikoiskonein lopullisella sijoituspaikalla. Halkaisijaltaan pienimmät siilot, D<5,0 m, voidaan toimittaa valmiina tehtaalta. Kierresaumasiilojen monipuoliset käyttökohteet Antti-kierresaumasiilot ovat osoittaneet erityisominaisuutensa ja kilpailukykynsä laajalti. Puu- ja metsäteollisuus käyttää näitä siiloja sahan- ja kutterinpurun, hakkeen ja pellettien sekä prosessimateriaalien varastointiin. Muoviteollisuus varastoi kierresaumasiiloihin granulaatteja, jauheita ja muovimursketta. Kierresaumasiilot soveltuvat muun muassa lannoitteiden, tuhkan, sementin, hiekan ja muiden jauhemaisten sekä rakeisten materiaalien teolliseen varastointiin. Sauman tiiviys mahdollistaa myös biomassojen, lietteen ja jopa biokaasun säilytyksen. Profiilisiilot P ja PS Antti-profiilisiilot ovat moduulimitoitettuja, vaakaprofiloiduista elementeistä valmistettuja siiloja tai siilostoja. Ne soveltuvat hyvin erilaisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin. Perinteisessä P-mallissa on avonainen profiilirakenne, PS-malli on sileäpintainen ja suljettu. PS-profiilisiilo täyttää hygieniavaatimukset, sillä materiaali ei tartu sileään pintaan ja se on helppo puhdistaa. P- ja PS-mallien rakenne on samanlainen, ja niitä voidaan yhdistää toisiinsa. Molempien asennus on nopeaa ja selväpiirteistä. Siilojen elementit liitetään toisiinsa joko hitsaamalla tai ruuviliitoksin. Moduulirakenteen ansiosta profiilisiiloja ja -siilostoja voidaan laajentaa, jolloin saadaan nopeasti uutta varastokapasiteettia käyttöön. Profiilisiilot sopivat hyvin ympäristöönsä ja muodostavat muiden teollisuusrakennusten kanssa ulkoasultaan tasapainoisen kokonaisuuden. Erillistä maisemointia ei välttämättä tarvita. Tarvittaessa siilot voidaan verhoilla ulkoa erilaisilla vaihtoehdoilla ja sopeuttaa täydellisesti ympäröiviin rakennuksiin. Pyörösiilot Antti-pyörösiilot ovat moduulimitoitettuja, kaarevista profiilielementeistä valmistettuja siiloja ja siilostoja. Ne voidaan toimittaa poikkeuksellisesti niin sanottuina materiaa lipaketteina, josta asiakas itse pystyttää siilot koh teessa. Profiilisiilot kootaan aina asennuspaikalla. Elementtien liittäminen on toteutettu ruuviliitoksin ja siilon kasaus on yksinkertaista ja selväpiirteistä. Pystyttämisessä käytetään nos turia tai siilotunkkeja, joita voi vuokrata Antti-Teollisuudelta. Siilojen mitoitus ja tilavuudet Kierresaumasiilot Läpimitta alkaen 2,4 m. Ø m kork. m m 3 3, , , , , Profiilisiilot Vakioelementtien päämitat pituus mm profiilin syvyys mm Pyörösiilot Vakiokoot (nimellistilavuus vaipan osalta). Ø m kork. m m 3 5, , Profiilisiilojen vakiotyypit Moduulimitoitettu vakiosiilosto koostuu elementeistä. Siilo pystytetään ruuviliitoksin joko valmiiksi tai asennuspaikalla. Elementit voidaan pintakäsitellä halutuin sävyin ja sopeuttaa ympäristöön. 6 7

5 Laadukkaat osat tekevät ensiluokkaisen siilon. Antti-siilojen ja -säiliöiden rakenneratkaisut Antti-varastointimatriisi materiaalien varastointiin Teollisuus ja materiaalit Rehu- ja elintarviketeollisuus viljat rehut, raemaiset materiaalit, pöly muut raemaiset materiaalit nesteet (kasviöljyt) Puu- ja metsäteollisuus hake, puru, lastu puupelletti vesi (sprinklerilaitokset) Energiateollisuus ja ympäristö hake, puru, lastu puupelletti turve (palat, pelletti) biomassat ja -lietteet (nestemäinen) Kemianteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit nesteet ja lietteet Muoviteollisuus jauheet rakeet, pelletit, granulaatit Siilot ja säiliöt Antti-kierresaumasiilo Antti-kierresaumasäiliö Antti-vaakaprofiilisiilo P Antti-vaakaprofiilisiilo PS Muu tarjonta Purkaimet, mekaaniset Purkaimet, fluidisointi Pinnanmittaus Punnitus Suodattimet, syklonit, pölynpoisto R-varusteet (kalvot, luukut) Ex-tarvikkeet soveltuu erinomaisesti soveltuu rajoituksin Katto Katto suojaa varastoitavaa materiaalia ja toimii huoltoalustana. Siiloa tai säiliötä varustettaessa katolle voidaan asentaa yhteet täyttöä varten, suodattimia, valvontalaitteita, tikkaita, kaiteita sekä muita vastaavia käyttö-, ylläpito- ja turvallisuusvarusteita. Siilon tai säiliön katon rakenne valitaan käyttötarkoituksen ja katolle asennettavien laitteistojen mukaan. Katot voidaan lämpöeristää, tyypillinen ratkaisu on sisäpuolinen eristys joko levyeristeillä tai PU-massalla. Vaippa Vaippaa suunniteltaessa huomioidaan varastoitava materiaali, siilon tiiviys, varastointitarve, varusteet, kuljettimien Säiliö Eriste Rimoitus Pintaverhous ja muiden laitteiden läpiviennit sekä huollon tarve. Siilon tai säiliön vaippa voidaan tarvittaessa lämpöeristää. Kierresaumasiilojen ja -säiliöiden eristyksessä käytetään modulaarista Antti-EPS-eristeratkaisua. Eristys voidaan toteuttaa myös perinteisin pehmein eristevaihtoehdoin. Vaipan eristys vaatii aina pintaverhoilun, joka valitaan kohteen ulkoisten vaatimusten mukaan. Pohjakartiot Siilon pohjakartioratkaisuun vaikuttavat siilon muoto ja mitat, varastoitava materiaali, siilon tyhjennystapa, pohjakartioon kiinnitettävät varusteet, korkeus ja muut vastaavat seikat. Jalusta Jalustan mitoituksia määrittävät muun muassa siilon muoto ja mitat, tyhjennystapa, pohjan ja laitteiden korkeus maasta sekä huolto ja ylläpito. Perustus Siilon perustus tehdään rakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Siilon kuormitustiedot vahvistetaan erikseen. Varusteet Siilojen toimivuus ja tehokkuus varmistetaan erilaisilla kuljettimilla, tarvittaessa siilopurkaimilla, suodattimilla, mittaus- ja punnituslaitteilla, automatiikalla ja tyypillisillä siilojen vakiovarusteilla, kuten tikkailla, tasoilla sekä muilla huollon ja ylläpidon vaatimilla varusteilla. Turvallisuusvarusteista tyypillisimpiä ovat räjähdysluukut. Valmistusmateriaalit Siilon valmistusmateriaali valitaan siilon koon, varastoitavan materiaalin ja ulkonäön mukaan. Profiilisiiloelementtien raaka-aine on yleisesti teräs, joka pintakäsitellään asiakkaan toivomusten mukaan. Kierresaumasiilojen materiaalivaihtoehdot ovat kuumasinkitty teräs, muovipinnoitettu teräs, ruostumaton tai haponkestävä teräs sekä alumiini. Erikoismateriaali, 2-kerroslevy Verinox, on uusi, kustannustehokas vaihtoehto. 2-kerroslevyn ulkopinta on kuumasinkitty ja sisäpinta on ruostumatonta tai haponkestävää terästä. Pyörösiilot ovat aina kuumasinkittyä terästä. Profiilisiilojen vakiotyypit Moduulimitoitettu vakiosiilosto koostuu elementeistä. Siilo kasataan ruuviliitoksin joko valmiiksi tehtaalla tai asennuspaikalla. Elementit voidaan pintakäsitellä halutuin sävyin ja sopeuttaa ympäristöön. Täydellinen varustelu Antti-Teollisuus on siilojärjestelmien kokonaistoimittaja. Siilojen varustelu toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Siilojen täyttö toteutetaan joko pneumaattisin tai mekaanisin kuljettimin. Materiaalin purku siiloista voidaan toteuttaa aineesta riippuen joko vapaasti, mekaanisesti tai ilmalla (fluidisaatio). Mekaanisia purkaimia ovat erilaiset ruuvi- ja tankopurkaimet sekä tärypohjat. Muut siilovarusteet, kuten vaa at, lokero- ja sulkusyöttimet, suodattimet ja esipuhdistimet, syklonit, pintarajat, pinnanmittaus- sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmät täydentävät kokonaisuuden. Pölyräjähdysten estämiseksi ja räjähdysvaikutusten minimoimiseksi siilot voidaan varustaa erilaisilla syttymislähteiden valvontamekanismeilla ja paineenkevennyslaitteilla. Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit nesteet (vesi, lietteet) 8 9

6 Kuljettimet täydentävät materiaalinhallinnan. Antti-kuljettimilla raaka-ainetta prosessiin varmasti ja tehokkaasti Antti-siirtomatriisi materiaalien kuljettamiseen ja käsittelyyn Antti-kuljettimet Kongskilde Ketju Elevaattori Ruuvi Pneuma soveltuu erinomaisesti soveltuu rajoituksin Antti-Teollisuus osaa materiaalien hallinnan tuotantoketjun alusta loppuun. Erilaiset kuljettimet täydentävät materiaalinkäsittelyn kokonaispakettia. Kuljettimien tehokkuus merkitsee lyhyitä lastaus- ja purkuaikoja sekä suurta siirtokapasiteettia. Antti keskittyy tehostamaan asiakkaan prosessia ja varmistamaan häiriöttömän raaka-aineen saannin sekä lopputuotteiden tai tuotannossa syntyvän jätteen käsittelyyn. Antti-Teollisuus hallitsee materiaalit, olosuhteet, toimialat ja tekniikat. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle edullisia kokonaisratkaisuja nopeasti ja vaivattomasti. Kuljettimissa toteutuu asiakaskohtaisten sovellusten toimivuus ja standardiosia käyttävän sarjavalmistuksen edullisuus. muassa metsä- ja puu-, elintarvike-, rehu-, kemian-, energia- sekä rakennus- ja rakennustuoteteollisuudessa. Muoviteollisuuteen sekä pelletin ja purun kuljetuksiin soveltuvat Kongskilden pneumaattiset kuljetinjärjestelmät. Antti tarjoaa täydellisiä ja toimivia kuljetinratkaisuja varastoitavan materiaalin, tila- ja siirtotarpeiden sekä sijaintivaatimusten mukaan. Kokonaistoimitukseen kuuluvat kuljettimien suunnittelu, valmistus, asennus ja asianmukainen varustelu. Antti-Teollisuus varmistaa sekä yksittäisen kuljettimen toimivuuden että sen toimivuuden asiakkaan kokonaisjärjestelmässä. Teollisuus ja materiaalit Rehu- ja elintarviketeollisuus viljat rehut, raemaiset materiaalit rehukomponentit, pöly muut rae- ja papumaiset materiaalit Puu- ja metsäteollisuus hake purut puupelletti Ketjukuljetin KK250 Ketjukuljetin KK400 Elevaattori 50/130 Elevaattori 80/200 Elevaattori 180/380 Elevaattori 240/600 Ruuvi D Ruuvi U Puhaltimet Putkistot osineen Muut laitteet Kuljettimet ovat rakenteeltaan harkittuja ja kovassakin käytössä pitkäikäisiä. Materiaalien valinnassa otetaan huomioon muun muassa kulutuskestävyys, ruostumattomuus, hygieenisyys, siirrettävän aineen ominaisuudet ja lämpötila. Korkea hyötysuhde näkyy hyvänä siirtonopeutena ja pieninä käyttökustannuksina. Energiateollisuus ja ympäristö hake, puru, lastu puupelletti turve (palat, pelletti) Kemianteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit Antti-kuljettimet tekevät tulosta monella toimialalla Muoviteollisuus rakeet, granulaatit Antti-Teollisuuden kuljettimet on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön siirtämään jauhemaisia tai rakeisia aineita muun reunajäte, tops & tails Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit 10 11

7 Materiaali pölyttä paikasta toiseen. Ketjukuljettimet Antti-ketjukuljettimia käytetään, kun tavoitteena on siirtää tehokkaasti suuria määriä materiaalia. Pääkäyttökohteet ovat metsä- ja puu-, rakennus-, elintarvike-, rehu-, kemian- ja energiateollisuudessa. Ketjukuljetinta voidaan käyttää vaakasuoraan, nousevaan tai laskevaan siirtoon. Lisäksi kuljettimessa voi olla useita purkukohtia. Ketjukuljettimet suunnitellaan tarpeiden ja kuljetettavan materiaalin mukaan, jolloin saadaan paitsi paras ratkaisu ketjukuljettimeksi, myös paras ratkaisu siihen liittyvien kokonaistoimintojen kannalta. Niiden rakenteen määrittelevät kuljetuskapasiteetti, materiaaliominaisuudet, siirtomatkan pituus ja purkukohtien lukumäärä. Ketjukuljettimessa ketjuun liitetyt kolat siirtävät materiaalia yhtenäisenä patsaana, mihin niiden teho perustuu. Etuna on tiiviys, mikä merkitsee pölyttömyyttä. Ketjukuljetin on hygieeninen ja itsepuhdistuva ketjuun liitettävien puhdistuspalojen ansios ta. Muita etuja ovat pieni tilantarve, monikäyttöisyys, pitkäikäisyys ja ympäristöön mukautuminen. Kuljetin on rakenteellisesti varma ja vähän huoltoa tarvitseva. Antti-ketjukuljettimet koostuvat standardiosista, mikä merkitsee toimintavarmuutta. Muut tekniset ominaisuudet, kuten moottoriteho ja kuljettavan matkan pituus, määräytyvät kohteen ja kuljetettavan aineen mukaan. Moottorina käytetään tappi- tai hammasvaihdemoottoria. Ketjuvalinta perustuu vahvaan kokemukseen erilaisista laadukkaista vaihtoehdoista. Ketjupyörät valitaan käytettävän ketjun mukaan, pyörä kiinnitetään joko kiilaurallisena tai kiristysholkein. Ketjukuljettimien vakiotyypit Tyyppi 250/ /430 Teho t/h (nimellinen) Moottori kw 2,2-5,5 4,0-11,0 Kourun leveys mm Kourun pituus m Ketjun nopeus m/s 0,45 0,45 Perusrakenne Veto- ja taittopää sekä runko-osat Palautuspohja kulutuskiskoilla tai palautusrullat Laippa- tai jalkalaakerit veto- ja taittopäissä Tappivaihdemoottorit Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Niitattu ketju, jossa kolat sekä puhdistus-/kulutuspalat Ketjukohtaiset ketjupyörät Ketjun säätö vetopäässä Kulutuskisko muovia Tarkastusluukut 2 kpl Näkölasi Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Ketjukuljettimien varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat moottoritoimiset sulkuluukut sekä täyttö- ja purkuyhteet. Ketjukuljettimen tyypillisiä turvallisuusvarusteita ovat ruuhkavahdit ja erilaiset pyörintätunnistimet. Ne voidaan varustaa myös suodattimilla

8 Irtomateriaalit tehokkaasti ylös. Elevaattorit Elevaattorit on suunniteltu erilaisten aineiden pystysuoraan siirtoon teollisuudenaloille, joilla käsitellään suuria määriä irtomateriaalia. Antti-elevaattori koostuu standardiosista. Muuttuvat dimensiot, kuten korkeus, moottoriteho ja kuppityyppi, valitaan kohteen ja kuljetettavan aineen mukaan. Elevaattorin yläpää on muotoiltu niin, että kuppien tyhjentyminen sekä materiaalin poisvirtaus ovat optimaaliset. Ylös sijoitetun moottorin asennus ja huolto on helppoa. Moottorina käytetään joko tappi- tai hammasvaihdemoottoria. Yläpäähän voidaan sijoittaa ruuhkavartija ja siellä ovat myös tarkastusluukut. Elevaattorin alapäässä on luukut huoltoa ja tarkastusta varten sekä pyörintävahti. Standardipituiset elevaattoriputket liitetään toisiinsa joko siteellä tai laippaliitoksella. Halut taessa elevaattorit voidaan varustaa pölynpoistoyhteillä. Luukkuputkista voidaan tarvittaessa tarkistaa kuppien ja hihnan kunto sekä suorittaa kuppien vaihto ja hihnan kiristys. Elevaattorien ala- ja yläpäät ovat maalattua terästä. Putket ovat joko sinkittyä tai maalattua terästä. Saatavilla on myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja elevaattoreita. Elevaattorin hihnoja ja kuppeja on saatavilla laaja valikoima eri käyttötarkoituksiin. Hihna valitaan kohteen mukaan ottaen huomion sekä hygienia- että lujuusvaatimukset. Elevaattorit valitaan aina kuljetettavan materiaalin mukaan, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä täyttöaste ja kupin tyhjenevyys sekä paras mahdollinen kokonaistehokkuus. Elevaattorien vakiotyypit Tyyppi 50/130 80/ / /600 Teho t/h (nimellinen) Moottori, kw (max) 7, ,5 18,5 Hihnan leveys, mm Putken halkaisija, mm x1070 Alapään korkeus, mm Yläpään korkeus, mm Korkeus m , Hihnanopeus m/s (max) 3 3 2,8 2,8 Perusrakenne Ylä- ja alapää, luukkuputki sekä putket ja kotelorakenne Laippa- tai jalkalaakerit ylä- ja alapäässä Tappivaihdemoottorit Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Elevaattorihihna sekä hihnaruuvit Tavalliset tai pohjattomat kupit Hihnan säätö yläpäässä Tavalliset tai ripapyörät Tarkastusluukut ylä- ja alapäässä Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Elevaattorin varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat kaatosuppilot ja erilaiset täyttö- ja purkuyhteet. Elevaattorien tyypilliset turvallisuusvarusteet ovat hihnan sivusiirtymän tunnistimet, ruuhkavahdit, pyörintätunnistimet ja esimerkiksi magneetit. Elevaattorit voidaan varustaa myös suodattimilla

9 Lyhyellä matkalla ruuvi on ratkaisu. Ruuvikuljettimet Antti-ruuvikuljettimia käytetään tehokkaaseen materiaalinsiirtoon lyhyellä matkalla. Ruuvikuljettimet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, jolloin lopputulos on toimiva ja taloudellinen. Niitä valmistetaan joko putkimallisina D-ruuvikuljettimina tai U-ruuvikuljettimina, joiden rakenne on tarkkaan harkittu. Kuljetin on helposti huollettavissa ja säännöllisesti huollettuna pitkäikäinen ja edullinen käyttää. Antti-kuljettimien valmistusmateriaalit Antti-Teollisuuden valmistamien kuljetinten runkorakenne on tavallista tai ruostumatonta terästä. Pintakäsittelyvaihtoehdot ovat kuumasinkitty levy, maalaus sekä ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle hapotus. U-ruuvikuljetin Ruuvikuljettimien vakiotyypit Tyyppi D-ruuvi U-ruuvi Teho t/h (nimellinen) Moottori kw 2,2- kw 4,0- kw Koko mm Pituus m Kierrosnopeus 1/min Perusrakenne Laakerointi molemmista päistä laippa- tai jalkalaakerein Pitkissä kuljettimissa välilaakerit (ei suositella) Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Ruuvikierre tai paddelit kuljetettavan materiaalin mukaan Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Ruuvikuljettimien varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat tarkastusluukut sekä täyttö- ja purkuyhteet. Ruuvikuljetin voidaan varustaa pyörintä vahdilla. Ruuvikuljetin liimakovetejauheen kuljetukseen. D-ruuvikuljetin D-ruuvikuljetin kalkin siirtoon

10 Hellävarainen siirto puhallusilmalla. Hihnakuljettimet Kongskilden pneumaattiset kuljetinjärjestelmät Hihnakuljettimia käytetään materiaalinsiirtoon pitkillä matkoilla. Ne sopivat kohteisiin, joissa keskeisiä vaatimuksia ovat hellävaraisuus ja hygieenisyys. Hihnakuljettimia ovat taso- ja kouruhihnakuljettimet. Ne suunnitellaan aina asiakkaan erittelyn mukaan ja niissä käytetään hyväksi havaittuja ratkaisuja muun muassa rulla- ja hihnarakenteiden osalta. Perusrakenne Laakerointi molemmista päistä laippa- tai jalkalaakerein Avoin tai koteloitu rakenne Erilaisia hihnavaihtoehtoja taso- ja kourukuljetinratkaisuihin Hihnaharjat, hihnakaavarit sekä muut varusteet Täyttö ja purku toteutetaan tapauskohtaisesti Muut laitteet ja varusteet Antti-Teollisuus toimittaa teollisuuden materiaalien siirtoon erilaisia siirtoputkistoja, moottori- ja käsikäyttöisiä jakajia, sulkijoita sekä muita säätö- ja valvontakomponentteja. Antti-Teollisuus on ratkaisu, kun tarvitaan teollisuussiiloihin materiaalinpurkutekniikkaa ja niihin liittyviä materiaalin siirtoja. Antti-Teollisuus toimittaa teollisuudelle Kongskilden pneumaattisia järjestelmiä ja laitteita, joiden avulla käsitellään raaka-ainetta ja tuotannossa syntyvää jätettä. Järjestelmät ovat rakenteeltaan yksinkertaisia perustuen peruskomponentteihin, jotka erottelevat, siirtävät, pilkkovat ja murskaavat ainesosia. Pneumaattisilla järjestelmillä vapautetaan resursseja jäteainesten käsittelystä, ja itse jäteaines saadaan takaisin prosessiin. Siisti ja puhdas työympäristö lisää viihtyisyyttä ja on ennen kaikkea työturvallisuutta parantava. Pneumaattisilla kuljetinjärjestelmillä voidaan esimerkiksi muoviteollisuudessa siirtää raaka-ainetta prosessiin ja prosessin sisällä. Järjestelmillä voidaan siirtää tehokkaasti tuotteita sekä valmistuksessa syntyvää jätettä, kuten reunanauhaa ja leikkausjätettä. Pneumaattisiin järjestelmiin voidaan yhdistää Kongskilden kehittämiä erotinlaitteita, joilla käsitellään esimerkiksi erilaisia murskeita. Murskeesta erotetaan varsinainen hyötykäyttöön menevä osa ja pöly. Hyödynnettävä jae voidaan käsitellä edelleen uusioraaka-aineeksi, ja pöly sekä hieno jae kerätään talteen. Kongskilden järjestelmiin kuuluvat kaikki tarvittavat osat, kuten puhaltimet, putkistot, putkisto-osat, jakajat, sulkusyöttimet ja suodattimet. Pneumaattinen kuljetinjärjestelmä soveltuu erinomaisesti muovi- ja puuteollisuuden tarpeisiin. Puuteollisuudessa muun muassa puupellettiä voidaan siirtää hellävaraisesti ja tehokkaasti pitkiäkin matkoja. 1-rullainen 2-rullainen 3-rullainen 18 19

11 Antti osaa siirron ja varastoinnin Antti-Teollisuus oy Koskentie 89, Kanunki puh. (02) fax (02)

CaseBook. Antti Materiaalinkäsittely

CaseBook. Antti Materiaalinkäsittely CaseBook Antti Materiaalinkäsittely Ratkaisut ja projektit hanskassa. Alusta loppuun. Materiaalitoiminnot ovat monessa yrityksessä keskeinen Näitä siirretään, Muovimurskeet Granulaatit menestystekijä.

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset BIOLÄMPÖOPAS Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset 1 SISÄLTÖLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Luonnollista ja uusiutuvaa energiaa kotimaasta 4-7 Biolämpökohteen suunnittelu ja

Lisätiedot

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Motiva Oy Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Polymeeriteknologian asiantuntija

Polymeeriteknologian asiantuntija Download Polymeeriteknologian asiantuntija Teollisuusletkut, asennelmat ja liittimet Tekniset polymeerituotteet Kulutuksen ja korroosion suojaus Asiakastuotteet teknisistä polymeerimateriaaleista lyhyesti

Lisätiedot

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen www.recair.fi Esipuhe 4 Valmistajat 5 Yhteystiedot 6 Huoltopalvelut 8 Recair ilmastointikoneet 9 Recair Modular

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO Riippumattomuus 07 2014 01 2014 Uudistuvat energialähteet. Luonnonläheistä energiahuoltoa. Haluatko

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2012 s www.siemens.fi/teollisuus Kilpailukykyä uusista ideoista Partnerit vahvistavat toisiaan Kovaa ja turvallisesti merillä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Solutions Material Handling. Aika ja tila 2

Solutions Material Handling. Aika ja tila 2 Solutions Material Handling Aika ja tila 2 Tutustu jo tänään modernien, dynaamisten varastointijärjestelmien tulevaisuuteen: Kardex Remstarin ratkaisut optimoivat yrityksen intralogistiikan. Kardex Remstarin

Lisätiedot

Jäspi-Lämmityslaitteet

Jäspi-Lämmityslaitteet Suomalaisen omakotilämmityksen suunnannäyttäjä! Jäspi-Lämmityslaitteet Vedenlämmittimet Kaukolämpölaitteet Aurinkolämmityslaitteet Sähkökattilat Öljykattilat Pellettikattilat Yhdistelmäkattilat Puukattilat

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

Ratkaise asennuksen sokkelot. Tehokkaat ratkaisut Murrelektronikilta. Murrelektronik asiakaslehti. Pääkirjoitus

Ratkaise asennuksen sokkelot. Tehokkaat ratkaisut Murrelektronikilta. Murrelektronik asiakaslehti. Pääkirjoitus Numero Murrelektronik asiakaslehti MASI Kanban-järjestelmät Parhaat käytännöt Miten omenan saa helpoimmin pullon sisään? Edistyksellistä logistiikkaa MVK Metal erikoiskäytössä lisää sivulla 0 lisää sivulla

Lisätiedot

Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta

Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta Lämpöä pientaloihin Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta Rakennusten energiataloudellisuuden vertailuarvona käytetään primäärienergian tarvetta. Rakennuksia suunniteltaessa täytyy ottaa

Lisätiedot

www.ssi-schaefer.com Yrityslehti Ajankohtainen aihe vähittäiskauppa Kevät 2011/18 Schwab: Hyvä yhteispeli saa perheen pienimmät innostumaan

www.ssi-schaefer.com Yrityslehti Ajankohtainen aihe vähittäiskauppa Kevät 2011/18 Schwab: Hyvä yhteispeli saa perheen pienimmät innostumaan Kevät 2011/18 Yrityslehti Ajankohtainen aihe 2 Bestpractice 7 Yritysuutiset 23 vähittäiskauppa Tehokas maailma esillä CeMAT 2011 -messuilla Schwab: Hyvä yhteispeli saa perheen pienimmät innostumaan ECO

Lisätiedot

JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI

JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI Tuen saaja Sisä-Savon Seutuyhtymä Hankkeen toteuttaja Kalatietokeskus Hankenumero 0822009 Yhteyshenkilö(t) Janne Turunen Kalatietokeskus

Lisätiedot

Työkalut kunnossapidon. ja vianhaun mittauksiin. Sivu 6. Lisää potkua pikkukemppeihin. Sivu 24. Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla.

Työkalut kunnossapidon. ja vianhaun mittauksiin. Sivu 6. Lisää potkua pikkukemppeihin. Sivu 24. Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla. 6 2007 TEHDASPALVELU 2007 MESSUNUMERO Työkalut kunnossapidon ja vianhaun mittauksiin Sivu 6 Lisää potkua pikkukemppeihin Sivu 24 Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla Sivu 30 2 Näkymät ovat edelleen suotuisat

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia.

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012 Kantti 5 Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Pääkirjoitus Anna Antin ratkaista. Euroopan talous nikottelee

Lisätiedot

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotekehitys Tutkintotyö TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN LEVYTYÖN SUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja DI Harri Laaksonen Työn teettäjä

Lisätiedot

JA TEOLLISUUSUUTISET

JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu 4/2007 4/2011 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

N O 1/2006 Sisu Auton asiakaslehti. SISU 75 vuotta Uusi SISU Rock Uudistunut Renault-mallisto Euro4 tulee SISUVIESTI N O 1/2006 1

N O 1/2006 Sisu Auton asiakaslehti. SISU 75 vuotta Uusi SISU Rock Uudistunut Renault-mallisto Euro4 tulee SISUVIESTI N O 1/2006 1 N O 1/2006 Sisu Auton asiakaslehti SISU 75 vuotta Uusi SISU Rock Uudistunut Renault-mallisto Euro4 tulee SISUVIESTI N O 1/2006 1 Renault-malliston uudet muodot s. 36 SISÄLTÖ Pääkirjoitus......................

Lisätiedot

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä.

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä. 2012 VUOSIKERTOMUS tämä on Vacon Oyj:n vuoden 2012 vuosikertomus. Vacon suunnittelee ja valmistaa tuotteita, joilla voidaan laajamittaisesti lisätä energian tehokasta käyttöä, parantaa huomattavasti teollisuuden

Lisätiedot

Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme.

Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme. Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme. Tervetuloa Jungheinrichille! Helsinki Jo vuosikymmenten ajan trukkimme ovat olleet luotettavia ja tehokkaita työjuhtia varastojen pinoamis-

Lisätiedot

WHIRLPOOL VAPAASTI SIJOITETTAVAT 2006/2007

WHIRLPOOL VAPAASTI SIJOITETTAVAT 2006/2007 WHIRLPOOL VPSTI SIJOITETTVT 00/007 Älykkäät kodinkoneet - lisäarvoa ja enemmän itsellesi aikaa Whirlpoolin menestys perustuu jatkuviin kyselyihin ja innovaatioihin sekä siihen, että jatkuvasti tuotamme

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011

Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011 maailma Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki konekäyttöisenä Aukipitolaitteet

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Yli 60 vuotta työympäristön parantamisen edelläkävijänä

Yli 60 vuotta työympäristön parantamisen edelläkävijänä T Y Ö Y M P Ä R IUUSTTISEÖT 15.9.2007 Oy TECALEMIT Ab Hankasuontie 13 PL 78 00391 HELSINKI Vaihde 029 006 200 Fax 029 006 1200 www.tecalemit.fi www.tyoymparisto.fi alemitin c e T a l l e r r a vuosien

Lisätiedot