Varastointi ja siirto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastointi ja siirto"

Transkriptio

1 Varastointi ja siirto Tehoa materiaalivirtojen hallintaan

2 Siirrät tai varastoit Antti huolehtii molemmista. Rakeisten ja jauhemaisten aineiden varastointi- ja siirtojärjestelmät Antti-siilo tehokas ja tuottava ratkaisu materiaalien varastointiin Hakkeet ja lastut Antti-siilot sopivat erilaisten jauhemaisten ja rakeisten irtomateriaalien varastointiin, kuten raaka-ainesiiloiksi, välivarastoiksi, lopputuotevarastoiksi ja päiväsiiloiksi. Säilytettävän materiaalin ja ympäristövaatimusten perusteella valitaan joko pyörö- tai profiilisiilo. Siilon pohjien ja pohjakartioiden oikea suunnittelu vaikuttaa ratkaisevasti siilon toimivuuteen. Siilot varustetaan tarvittaessa täydelliseen käyttökuntoon. Toimituskokonaisuus voi sisältää purkulaitteet, eristyksen, suodattimet, miesluukut, pinnanmittaus- ja punnituslaitteet. Lisäksi siilot varustetaan tarvittavilla ja vaatimusten mukaan suunnitelluilla tikkailla, kulkusilloilla sekä muilla huollon ja ylläpidon vaatimilla varusteilla. Ratkaisut perustuvat suunnittelunormien ja turvallisen työympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä Antti-Teollisuuden pitkään kokemukseen siilojen valmistuksesta ja niiden käyttöympäristöistä. Pelletit Purut ja jauheet Muovimurskeet Antti-kuljetin luotettava kuljetinperhe materiaalien siirtoon Muovimurskeet Antti-Teollisuuden tuotteet ja palvelut materiaalinkäsittelyyn Tehokkaat ja optimoidut varastointija materiaalinsiirtoratkaisut Teollisuuden tehokkuus ja tuottavuus ovat harvoin tasapainossa kysynnän ja tarjonnan haasteiden kanssa. Tuotantoteknologian kehittämisen lisäksi materiaalitoimintojen ratkaisut ovat yksi kilpailukykyisen yrityksen keskeisistä menestystekijöistä. Materiaalitoimintoihin liittyy joko raakaaineiden tai jalostetun materiaalin varastointi ja siirto tai tuotannossa syntyvän, usein muualle hyödynnettäväksi menevän jätteen keruu, siirto ja välivarastointi. Rakeisten ja jauhemaisten materiaalien logistiikka on keskeisessä roolissa Antti-Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa. Antti vastaa haasteisiin Antti-Teollisuus tarjoaa tehokkaat, taloudelliset ja luotettavat kokonaisratkaisut materiaalien hallintaan. Antti valmistaa pyörö- ja profiilisiiloja sekä siilostoja eri kokoluokissa aina pienistä yksittäisistä siiloista suuriin yhdistelmäsiilostoihin. Tuotteisiin kuuluvat myös kuljettimet ja muu materiaalien varastoinnin ja siirron oheislaitteisto purkaimista automaatioon. Antti-Teollisuus ratkaisee materiaalilogistiikan haasteet asiantuntemuksella ja vuosikymmenien kokemuksella. Antti-Teollisuus suunnittelee ja valmistaa omassa kuljetinperheessään ketju- ja ruuvikuljettimia sekä elevaattoreita. Hihnakuljettimet ja muut räätälöidyt kuljetinratkaisut Antti toteuttaa asiakaserittelyn pohjalta. Toimitussisältö kattaa materiaalien siirron koko kirjon: putkistot, putkistokomponentit ja muut tarvittavat toimilaitteet. Kuljettimet suunnitellaan standardisoitujen ja hyväksi koettujen perusratkaisujen mukaan. Lopullinen kokoonpano ja materiaali- sekä komponenttivalinnat räätälöidään asiakas- ja käyttötarpeen mukaan. Suunnittelussa huomioidaan kulutuskestävyys, korroosionkesto ja hygieenisyys. Eri teollisuudenaloilla ja eri materiaalinkäsittelyssä hankitut kokemukset ovat tärkeitä, kun kuljettimia suunnitellaan ja mitoitetaan yksittäisten kohteiden vaatimuksiin. Antti-Teollisuus tuo maahan ja toimittaa Kongskilden pneumaattisia siirtojärjestelmiä ja -laitteita, joiden avulla siirretään ja käsitellään muun muassa muoviteollisuuden prosessijätettä. Pneumaattinen siirtojärjestelmä ja tehokkaat leikkurit sekä murskaimet vapauttavat resursseja tuottavaan työhön, pitävät työtilat puhtaina ja nostavat kokonaistuottavuutta. Granulaatit Teollisuusrakeet Elintarvikerakeet Viljat Nesteet 2 3

3 Uutta tehoa materiaalitoimintoihin. Kokonaistoimitukset ja projektiosaaminen Antti-Teollisuus on toteuttanut lukuisan määrän erilaisia projekteja sekä Suomessa että ulkomailla. Asiantunteva suunnittelu, laitteistojen mitoitus, komponenttien valmistus ja asennustyöt sekä käyttöönotto sisältyvät kaikki kokonaispalveluun. Toimituksiin kuuluvat erilaiset materiaalien vastaanotto-, käsittely- ja varastointilaitokset. Tehokkaan ja toimivan laitoksen rakentaminen vaatii sekä yksityiskohtien että kokonaisuuksien hallintaa. Antti-Teollisuudella on kokemusta yksittäisistä siilo- ja kuljetintoimituksista sekä suurista laitosprojektitoimituksista. Antti-Teollisuus osaava kumppani Ammattitaito ja tuotantotekniikka ovat hyvän kilpailukyvyn perusteita. Oma tuotanto, laadukkaat komponentit ja toimiva yhteistyöverkosto takaavat oikea-aikaiset toimitukset. Antti-Teollisuuden tuotantoja valmistusmenetelmät ovat nykyaikaisia ja tehokkaita, ja toimittajat on valittu alansa huippuosaajista. Näistä tekijöistä syntyvä tehokas prosessi tuottaa laadukkaita tuotteita. kokonaisuus voidaan sovittaa myös väreiltään muuhun ympäristöön sopivaksi. Myös osatoimitukset ovat mahdollisia. Antti-Teollisuus yhteistyökumppanina Investointi on yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta aina merkittävä asia. Antti-Teollisuus on omalla panoksellaan mukana asiakkaan liiketoiminnan kasvussa ja kehittämisessä, mikä on luonut maineen luotettavana kumppanina. Hyvää mainettaan se on valmis vaalimaan jokaista projektia toteuttaessaan. Antti-Teollisuus edustaa vaativien projektien toteuttajana vankkaa kokemusta, huipputason suomalaista asiantuntemusta ja luotettavaa vastuullisuutta. Tietotaito, projektikokemus ja modernin tuotantotekniikan hallinta varmistavat myös tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvat ratkaisut materiaalien varastoinnissa ja siirrossa. Antti-Teollisuus joustava kumppani Materiaalien varastointiratkaisut ovat kokonaisuuksina aina omanlaisiaan, mikä vaatii joustavuutta suunnittelulta ja toteutukselta. Antti-Teollisuuden ratkaisut pyritään kehittämään peruskomponenteista ja suunnittelu tehdään käyttö- ja huoltotarpeiden mukaan. Laajennettavuus asiakkaan tarpeiden muuttuessa huomioidaan ratkaisuvalinnoissa. Julkisivuilme on osa kokonaisuutta ja rakennusarkkitehtuuriset seikat toteutetaan toiveiden mukaisesti. Ulkoasultaan Antti-Teollisuus edustaa vaativien projektien toteuttajana vankkaa kokemusta, huipputason suomalaista asiantuntemusta ja luotettavaa vastuullisuutta. 4 5

4 Varastointijärjestelmä joka tarpeeseen. Antti-siilot ja -säiliöt Antti varastoi Antti-siilot ovat alansa huipputuotteita materiaaleiltaan, rakenteiltaan, toiminnoiltaan sekä kokonaistoimituksiin liittyvän palvelun osalta. Antti hallitsee erilaiset olosuhteet, toimialat, tekniikat ja materiaalinkäsittelyn kokonaisuudet. Antti-Teollisuuden tarjoamat ratkaisut merkitsevät vaivatto muutta sekä kykyä mukautua joustavasti tulevaisuuden mukanaan tuomiin varastointitarpeiden muutoksiin. Antti-siilot ovat laadukkaita ja kestäviä. Niiden käyttö ja ylläpito huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, ja siilot toimitetaan asennettuina. Varastointijärjestelmät laajentuvat joustavasti kapasiteettitarpeiden mukaan. Niiden suunnittelussa otetaan huomioon varastoitavan aineen erikoisominaisuudet. Toimiva ja luotettava ratkaisu syntyy lukuisista yksityiskohdista, jotka liittyvät siilon täyttöön, valvontaan ja toimintojen ohjaukseen. Antti-siilo on ammattilaisen vastaus asiakkaan vaativiin materiaalien varastointihaasteisiin. Kierresaumasiilot ja -säiliöt Antti-kierresaumasiilot ovat monipuolinen valinta irtomateriaalin ja nesteen varastointiin. Kierresaumasiilot valmistetaan erikoiskoneilla, jolloin syntyy moninkertainen, tiivis ja rakennetta lujittava sauma. Siilon vaipassa ei ole ruuveja ja sen sisäseinä on tasainen. Kierresaumarakenne on niin tiivis, että sitä voidaan käyttää nesteiden ja lietteiden varastointiin. Kierresaumasiilot toimitetaan valmiiksi asennettuina. Useimmiten ne valmistetaan erikoiskonein lopullisella sijoituspaikalla. Halkaisijaltaan pienimmät siilot, D<5,0 m, voidaan toimittaa valmiina tehtaalta. Kierresaumasiilojen monipuoliset käyttökohteet Antti-kierresaumasiilot ovat osoittaneet erityisominaisuutensa ja kilpailukykynsä laajalti. Puu- ja metsäteollisuus käyttää näitä siiloja sahan- ja kutterinpurun, hakkeen ja pellettien sekä prosessimateriaalien varastointiin. Muoviteollisuus varastoi kierresaumasiiloihin granulaatteja, jauheita ja muovimursketta. Kierresaumasiilot soveltuvat muun muassa lannoitteiden, tuhkan, sementin, hiekan ja muiden jauhemaisten sekä rakeisten materiaalien teolliseen varastointiin. Sauman tiiviys mahdollistaa myös biomassojen, lietteen ja jopa biokaasun säilytyksen. Profiilisiilot P ja PS Antti-profiilisiilot ovat moduulimitoitettuja, vaakaprofiloiduista elementeistä valmistettuja siiloja tai siilostoja. Ne soveltuvat hyvin erilaisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin. Perinteisessä P-mallissa on avonainen profiilirakenne, PS-malli on sileäpintainen ja suljettu. PS-profiilisiilo täyttää hygieniavaatimukset, sillä materiaali ei tartu sileään pintaan ja se on helppo puhdistaa. P- ja PS-mallien rakenne on samanlainen, ja niitä voidaan yhdistää toisiinsa. Molempien asennus on nopeaa ja selväpiirteistä. Siilojen elementit liitetään toisiinsa joko hitsaamalla tai ruuviliitoksin. Moduulirakenteen ansiosta profiilisiiloja ja -siilostoja voidaan laajentaa, jolloin saadaan nopeasti uutta varastokapasiteettia käyttöön. Profiilisiilot sopivat hyvin ympäristöönsä ja muodostavat muiden teollisuusrakennusten kanssa ulkoasultaan tasapainoisen kokonaisuuden. Erillistä maisemointia ei välttämättä tarvita. Tarvittaessa siilot voidaan verhoilla ulkoa erilaisilla vaihtoehdoilla ja sopeuttaa täydellisesti ympäröiviin rakennuksiin. Pyörösiilot Antti-pyörösiilot ovat moduulimitoitettuja, kaarevista profiilielementeistä valmistettuja siiloja ja siilostoja. Ne voidaan toimittaa poikkeuksellisesti niin sanottuina materiaa lipaketteina, josta asiakas itse pystyttää siilot koh teessa. Profiilisiilot kootaan aina asennuspaikalla. Elementtien liittäminen on toteutettu ruuviliitoksin ja siilon kasaus on yksinkertaista ja selväpiirteistä. Pystyttämisessä käytetään nos turia tai siilotunkkeja, joita voi vuokrata Antti-Teollisuudelta. Siilojen mitoitus ja tilavuudet Kierresaumasiilot Läpimitta alkaen 2,4 m. Ø m kork. m m 3 3, , , , , Profiilisiilot Vakioelementtien päämitat pituus mm profiilin syvyys mm Pyörösiilot Vakiokoot (nimellistilavuus vaipan osalta). Ø m kork. m m 3 5, , Profiilisiilojen vakiotyypit Moduulimitoitettu vakiosiilosto koostuu elementeistä. Siilo pystytetään ruuviliitoksin joko valmiiksi tai asennuspaikalla. Elementit voidaan pintakäsitellä halutuin sävyin ja sopeuttaa ympäristöön. 6 7

5 Laadukkaat osat tekevät ensiluokkaisen siilon. Antti-siilojen ja -säiliöiden rakenneratkaisut Antti-varastointimatriisi materiaalien varastointiin Teollisuus ja materiaalit Rehu- ja elintarviketeollisuus viljat rehut, raemaiset materiaalit, pöly muut raemaiset materiaalit nesteet (kasviöljyt) Puu- ja metsäteollisuus hake, puru, lastu puupelletti vesi (sprinklerilaitokset) Energiateollisuus ja ympäristö hake, puru, lastu puupelletti turve (palat, pelletti) biomassat ja -lietteet (nestemäinen) Kemianteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit nesteet ja lietteet Muoviteollisuus jauheet rakeet, pelletit, granulaatit Siilot ja säiliöt Antti-kierresaumasiilo Antti-kierresaumasäiliö Antti-vaakaprofiilisiilo P Antti-vaakaprofiilisiilo PS Muu tarjonta Purkaimet, mekaaniset Purkaimet, fluidisointi Pinnanmittaus Punnitus Suodattimet, syklonit, pölynpoisto R-varusteet (kalvot, luukut) Ex-tarvikkeet soveltuu erinomaisesti soveltuu rajoituksin Katto Katto suojaa varastoitavaa materiaalia ja toimii huoltoalustana. Siiloa tai säiliötä varustettaessa katolle voidaan asentaa yhteet täyttöä varten, suodattimia, valvontalaitteita, tikkaita, kaiteita sekä muita vastaavia käyttö-, ylläpito- ja turvallisuusvarusteita. Siilon tai säiliön katon rakenne valitaan käyttötarkoituksen ja katolle asennettavien laitteistojen mukaan. Katot voidaan lämpöeristää, tyypillinen ratkaisu on sisäpuolinen eristys joko levyeristeillä tai PU-massalla. Vaippa Vaippaa suunniteltaessa huomioidaan varastoitava materiaali, siilon tiiviys, varastointitarve, varusteet, kuljettimien Säiliö Eriste Rimoitus Pintaverhous ja muiden laitteiden läpiviennit sekä huollon tarve. Siilon tai säiliön vaippa voidaan tarvittaessa lämpöeristää. Kierresaumasiilojen ja -säiliöiden eristyksessä käytetään modulaarista Antti-EPS-eristeratkaisua. Eristys voidaan toteuttaa myös perinteisin pehmein eristevaihtoehdoin. Vaipan eristys vaatii aina pintaverhoilun, joka valitaan kohteen ulkoisten vaatimusten mukaan. Pohjakartiot Siilon pohjakartioratkaisuun vaikuttavat siilon muoto ja mitat, varastoitava materiaali, siilon tyhjennystapa, pohjakartioon kiinnitettävät varusteet, korkeus ja muut vastaavat seikat. Jalusta Jalustan mitoituksia määrittävät muun muassa siilon muoto ja mitat, tyhjennystapa, pohjan ja laitteiden korkeus maasta sekä huolto ja ylläpito. Perustus Siilon perustus tehdään rakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Siilon kuormitustiedot vahvistetaan erikseen. Varusteet Siilojen toimivuus ja tehokkuus varmistetaan erilaisilla kuljettimilla, tarvittaessa siilopurkaimilla, suodattimilla, mittaus- ja punnituslaitteilla, automatiikalla ja tyypillisillä siilojen vakiovarusteilla, kuten tikkailla, tasoilla sekä muilla huollon ja ylläpidon vaatimilla varusteilla. Turvallisuusvarusteista tyypillisimpiä ovat räjähdysluukut. Valmistusmateriaalit Siilon valmistusmateriaali valitaan siilon koon, varastoitavan materiaalin ja ulkonäön mukaan. Profiilisiiloelementtien raaka-aine on yleisesti teräs, joka pintakäsitellään asiakkaan toivomusten mukaan. Kierresaumasiilojen materiaalivaihtoehdot ovat kuumasinkitty teräs, muovipinnoitettu teräs, ruostumaton tai haponkestävä teräs sekä alumiini. Erikoismateriaali, 2-kerroslevy Verinox, on uusi, kustannustehokas vaihtoehto. 2-kerroslevyn ulkopinta on kuumasinkitty ja sisäpinta on ruostumatonta tai haponkestävää terästä. Pyörösiilot ovat aina kuumasinkittyä terästä. Profiilisiilojen vakiotyypit Moduulimitoitettu vakiosiilosto koostuu elementeistä. Siilo kasataan ruuviliitoksin joko valmiiksi tehtaalla tai asennuspaikalla. Elementit voidaan pintakäsitellä halutuin sävyin ja sopeuttaa ympäristöön. Täydellinen varustelu Antti-Teollisuus on siilojärjestelmien kokonaistoimittaja. Siilojen varustelu toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Siilojen täyttö toteutetaan joko pneumaattisin tai mekaanisin kuljettimin. Materiaalin purku siiloista voidaan toteuttaa aineesta riippuen joko vapaasti, mekaanisesti tai ilmalla (fluidisaatio). Mekaanisia purkaimia ovat erilaiset ruuvi- ja tankopurkaimet sekä tärypohjat. Muut siilovarusteet, kuten vaa at, lokero- ja sulkusyöttimet, suodattimet ja esipuhdistimet, syklonit, pintarajat, pinnanmittaus- sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmät täydentävät kokonaisuuden. Pölyräjähdysten estämiseksi ja räjähdysvaikutusten minimoimiseksi siilot voidaan varustaa erilaisilla syttymislähteiden valvontamekanismeilla ja paineenkevennyslaitteilla. Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit nesteet (vesi, lietteet) 8 9

6 Kuljettimet täydentävät materiaalinhallinnan. Antti-kuljettimilla raaka-ainetta prosessiin varmasti ja tehokkaasti Antti-siirtomatriisi materiaalien kuljettamiseen ja käsittelyyn Antti-kuljettimet Kongskilde Ketju Elevaattori Ruuvi Pneuma soveltuu erinomaisesti soveltuu rajoituksin Antti-Teollisuus osaa materiaalien hallinnan tuotantoketjun alusta loppuun. Erilaiset kuljettimet täydentävät materiaalinkäsittelyn kokonaispakettia. Kuljettimien tehokkuus merkitsee lyhyitä lastaus- ja purkuaikoja sekä suurta siirtokapasiteettia. Antti keskittyy tehostamaan asiakkaan prosessia ja varmistamaan häiriöttömän raaka-aineen saannin sekä lopputuotteiden tai tuotannossa syntyvän jätteen käsittelyyn. Antti-Teollisuus hallitsee materiaalit, olosuhteet, toimialat ja tekniikat. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle edullisia kokonaisratkaisuja nopeasti ja vaivattomasti. Kuljettimissa toteutuu asiakaskohtaisten sovellusten toimivuus ja standardiosia käyttävän sarjavalmistuksen edullisuus. muassa metsä- ja puu-, elintarvike-, rehu-, kemian-, energia- sekä rakennus- ja rakennustuoteteollisuudessa. Muoviteollisuuteen sekä pelletin ja purun kuljetuksiin soveltuvat Kongskilden pneumaattiset kuljetinjärjestelmät. Antti tarjoaa täydellisiä ja toimivia kuljetinratkaisuja varastoitavan materiaalin, tila- ja siirtotarpeiden sekä sijaintivaatimusten mukaan. Kokonaistoimitukseen kuuluvat kuljettimien suunnittelu, valmistus, asennus ja asianmukainen varustelu. Antti-Teollisuus varmistaa sekä yksittäisen kuljettimen toimivuuden että sen toimivuuden asiakkaan kokonaisjärjestelmässä. Teollisuus ja materiaalit Rehu- ja elintarviketeollisuus viljat rehut, raemaiset materiaalit rehukomponentit, pöly muut rae- ja papumaiset materiaalit Puu- ja metsäteollisuus hake purut puupelletti Ketjukuljetin KK250 Ketjukuljetin KK400 Elevaattori 50/130 Elevaattori 80/200 Elevaattori 180/380 Elevaattori 240/600 Ruuvi D Ruuvi U Puhaltimet Putkistot osineen Muut laitteet Kuljettimet ovat rakenteeltaan harkittuja ja kovassakin käytössä pitkäikäisiä. Materiaalien valinnassa otetaan huomioon muun muassa kulutuskestävyys, ruostumattomuus, hygieenisyys, siirrettävän aineen ominaisuudet ja lämpötila. Korkea hyötysuhde näkyy hyvänä siirtonopeutena ja pieninä käyttökustannuksina. Energiateollisuus ja ympäristö hake, puru, lastu puupelletti turve (palat, pelletti) Kemianteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit Antti-kuljettimet tekevät tulosta monella toimialalla Muoviteollisuus rakeet, granulaatit Antti-Teollisuuden kuljettimet on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön siirtämään jauhemaisia tai rakeisia aineita muun reunajäte, tops & tails Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit 10 11

7 Materiaali pölyttä paikasta toiseen. Ketjukuljettimet Antti-ketjukuljettimia käytetään, kun tavoitteena on siirtää tehokkaasti suuria määriä materiaalia. Pääkäyttökohteet ovat metsä- ja puu-, rakennus-, elintarvike-, rehu-, kemian- ja energiateollisuudessa. Ketjukuljetinta voidaan käyttää vaakasuoraan, nousevaan tai laskevaan siirtoon. Lisäksi kuljettimessa voi olla useita purkukohtia. Ketjukuljettimet suunnitellaan tarpeiden ja kuljetettavan materiaalin mukaan, jolloin saadaan paitsi paras ratkaisu ketjukuljettimeksi, myös paras ratkaisu siihen liittyvien kokonaistoimintojen kannalta. Niiden rakenteen määrittelevät kuljetuskapasiteetti, materiaaliominaisuudet, siirtomatkan pituus ja purkukohtien lukumäärä. Ketjukuljettimessa ketjuun liitetyt kolat siirtävät materiaalia yhtenäisenä patsaana, mihin niiden teho perustuu. Etuna on tiiviys, mikä merkitsee pölyttömyyttä. Ketjukuljetin on hygieeninen ja itsepuhdistuva ketjuun liitettävien puhdistuspalojen ansios ta. Muita etuja ovat pieni tilantarve, monikäyttöisyys, pitkäikäisyys ja ympäristöön mukautuminen. Kuljetin on rakenteellisesti varma ja vähän huoltoa tarvitseva. Antti-ketjukuljettimet koostuvat standardiosista, mikä merkitsee toimintavarmuutta. Muut tekniset ominaisuudet, kuten moottoriteho ja kuljettavan matkan pituus, määräytyvät kohteen ja kuljetettavan aineen mukaan. Moottorina käytetään tappi- tai hammasvaihdemoottoria. Ketjuvalinta perustuu vahvaan kokemukseen erilaisista laadukkaista vaihtoehdoista. Ketjupyörät valitaan käytettävän ketjun mukaan, pyörä kiinnitetään joko kiilaurallisena tai kiristysholkein. Ketjukuljettimien vakiotyypit Tyyppi 250/ /430 Teho t/h (nimellinen) Moottori kw 2,2-5,5 4,0-11,0 Kourun leveys mm Kourun pituus m Ketjun nopeus m/s 0,45 0,45 Perusrakenne Veto- ja taittopää sekä runko-osat Palautuspohja kulutuskiskoilla tai palautusrullat Laippa- tai jalkalaakerit veto- ja taittopäissä Tappivaihdemoottorit Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Niitattu ketju, jossa kolat sekä puhdistus-/kulutuspalat Ketjukohtaiset ketjupyörät Ketjun säätö vetopäässä Kulutuskisko muovia Tarkastusluukut 2 kpl Näkölasi Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Ketjukuljettimien varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat moottoritoimiset sulkuluukut sekä täyttö- ja purkuyhteet. Ketjukuljettimen tyypillisiä turvallisuusvarusteita ovat ruuhkavahdit ja erilaiset pyörintätunnistimet. Ne voidaan varustaa myös suodattimilla

8 Irtomateriaalit tehokkaasti ylös. Elevaattorit Elevaattorit on suunniteltu erilaisten aineiden pystysuoraan siirtoon teollisuudenaloille, joilla käsitellään suuria määriä irtomateriaalia. Antti-elevaattori koostuu standardiosista. Muuttuvat dimensiot, kuten korkeus, moottoriteho ja kuppityyppi, valitaan kohteen ja kuljetettavan aineen mukaan. Elevaattorin yläpää on muotoiltu niin, että kuppien tyhjentyminen sekä materiaalin poisvirtaus ovat optimaaliset. Ylös sijoitetun moottorin asennus ja huolto on helppoa. Moottorina käytetään joko tappi- tai hammasvaihdemoottoria. Yläpäähän voidaan sijoittaa ruuhkavartija ja siellä ovat myös tarkastusluukut. Elevaattorin alapäässä on luukut huoltoa ja tarkastusta varten sekä pyörintävahti. Standardipituiset elevaattoriputket liitetään toisiinsa joko siteellä tai laippaliitoksella. Halut taessa elevaattorit voidaan varustaa pölynpoistoyhteillä. Luukkuputkista voidaan tarvittaessa tarkistaa kuppien ja hihnan kunto sekä suorittaa kuppien vaihto ja hihnan kiristys. Elevaattorien ala- ja yläpäät ovat maalattua terästä. Putket ovat joko sinkittyä tai maalattua terästä. Saatavilla on myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja elevaattoreita. Elevaattorin hihnoja ja kuppeja on saatavilla laaja valikoima eri käyttötarkoituksiin. Hihna valitaan kohteen mukaan ottaen huomion sekä hygienia- että lujuusvaatimukset. Elevaattorit valitaan aina kuljetettavan materiaalin mukaan, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä täyttöaste ja kupin tyhjenevyys sekä paras mahdollinen kokonaistehokkuus. Elevaattorien vakiotyypit Tyyppi 50/130 80/ / /600 Teho t/h (nimellinen) Moottori, kw (max) 7, ,5 18,5 Hihnan leveys, mm Putken halkaisija, mm x1070 Alapään korkeus, mm Yläpään korkeus, mm Korkeus m , Hihnanopeus m/s (max) 3 3 2,8 2,8 Perusrakenne Ylä- ja alapää, luukkuputki sekä putket ja kotelorakenne Laippa- tai jalkalaakerit ylä- ja alapäässä Tappivaihdemoottorit Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Elevaattorihihna sekä hihnaruuvit Tavalliset tai pohjattomat kupit Hihnan säätö yläpäässä Tavalliset tai ripapyörät Tarkastusluukut ylä- ja alapäässä Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Elevaattorin varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat kaatosuppilot ja erilaiset täyttö- ja purkuyhteet. Elevaattorien tyypilliset turvallisuusvarusteet ovat hihnan sivusiirtymän tunnistimet, ruuhkavahdit, pyörintätunnistimet ja esimerkiksi magneetit. Elevaattorit voidaan varustaa myös suodattimilla

9 Lyhyellä matkalla ruuvi on ratkaisu. Ruuvikuljettimet Antti-ruuvikuljettimia käytetään tehokkaaseen materiaalinsiirtoon lyhyellä matkalla. Ruuvikuljettimet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, jolloin lopputulos on toimiva ja taloudellinen. Niitä valmistetaan joko putkimallisina D-ruuvikuljettimina tai U-ruuvikuljettimina, joiden rakenne on tarkkaan harkittu. Kuljetin on helposti huollettavissa ja säännöllisesti huollettuna pitkäikäinen ja edullinen käyttää. Antti-kuljettimien valmistusmateriaalit Antti-Teollisuuden valmistamien kuljetinten runkorakenne on tavallista tai ruostumatonta terästä. Pintakäsittelyvaihtoehdot ovat kuumasinkitty levy, maalaus sekä ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle hapotus. U-ruuvikuljetin Ruuvikuljettimien vakiotyypit Tyyppi D-ruuvi U-ruuvi Teho t/h (nimellinen) Moottori kw 2,2- kw 4,0- kw Koko mm Pituus m Kierrosnopeus 1/min Perusrakenne Laakerointi molemmista päistä laippa- tai jalkalaakerein Pitkissä kuljettimissa välilaakerit (ei suositella) Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Ruuvikierre tai paddelit kuljetettavan materiaalin mukaan Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Ruuvikuljettimien varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat tarkastusluukut sekä täyttö- ja purkuyhteet. Ruuvikuljetin voidaan varustaa pyörintä vahdilla. Ruuvikuljetin liimakovetejauheen kuljetukseen. D-ruuvikuljetin D-ruuvikuljetin kalkin siirtoon

10 Hellävarainen siirto puhallusilmalla. Hihnakuljettimet Kongskilden pneumaattiset kuljetinjärjestelmät Hihnakuljettimia käytetään materiaalinsiirtoon pitkillä matkoilla. Ne sopivat kohteisiin, joissa keskeisiä vaatimuksia ovat hellävaraisuus ja hygieenisyys. Hihnakuljettimia ovat taso- ja kouruhihnakuljettimet. Ne suunnitellaan aina asiakkaan erittelyn mukaan ja niissä käytetään hyväksi havaittuja ratkaisuja muun muassa rulla- ja hihnarakenteiden osalta. Perusrakenne Laakerointi molemmista päistä laippa- tai jalkalaakerein Avoin tai koteloitu rakenne Erilaisia hihnavaihtoehtoja taso- ja kourukuljetinratkaisuihin Hihnaharjat, hihnakaavarit sekä muut varusteet Täyttö ja purku toteutetaan tapauskohtaisesti Muut laitteet ja varusteet Antti-Teollisuus toimittaa teollisuuden materiaalien siirtoon erilaisia siirtoputkistoja, moottori- ja käsikäyttöisiä jakajia, sulkijoita sekä muita säätö- ja valvontakomponentteja. Antti-Teollisuus on ratkaisu, kun tarvitaan teollisuussiiloihin materiaalinpurkutekniikkaa ja niihin liittyviä materiaalin siirtoja. Antti-Teollisuus toimittaa teollisuudelle Kongskilden pneumaattisia järjestelmiä ja laitteita, joiden avulla käsitellään raaka-ainetta ja tuotannossa syntyvää jätettä. Järjestelmät ovat rakenteeltaan yksinkertaisia perustuen peruskomponentteihin, jotka erottelevat, siirtävät, pilkkovat ja murskaavat ainesosia. Pneumaattisilla järjestelmillä vapautetaan resursseja jäteainesten käsittelystä, ja itse jäteaines saadaan takaisin prosessiin. Siisti ja puhdas työympäristö lisää viihtyisyyttä ja on ennen kaikkea työturvallisuutta parantava. Pneumaattisilla kuljetinjärjestelmillä voidaan esimerkiksi muoviteollisuudessa siirtää raaka-ainetta prosessiin ja prosessin sisällä. Järjestelmillä voidaan siirtää tehokkaasti tuotteita sekä valmistuksessa syntyvää jätettä, kuten reunanauhaa ja leikkausjätettä. Pneumaattisiin järjestelmiin voidaan yhdistää Kongskilden kehittämiä erotinlaitteita, joilla käsitellään esimerkiksi erilaisia murskeita. Murskeesta erotetaan varsinainen hyötykäyttöön menevä osa ja pöly. Hyödynnettävä jae voidaan käsitellä edelleen uusioraaka-aineeksi, ja pöly sekä hieno jae kerätään talteen. Kongskilden järjestelmiin kuuluvat kaikki tarvittavat osat, kuten puhaltimet, putkistot, putkisto-osat, jakajat, sulkusyöttimet ja suodattimet. Pneumaattinen kuljetinjärjestelmä soveltuu erinomaisesti muovi- ja puuteollisuuden tarpeisiin. Puuteollisuudessa muun muassa puupellettiä voidaan siirtää hellävaraisesti ja tehokkaasti pitkiäkin matkoja. 1-rullainen 2-rullainen 3-rullainen 18 19

11 Antti osaa siirron ja varastoinnin Antti-Teollisuus oy Koskentie 89, Kanunki puh. (02) fax (02)

Tehokkaat ja taloudelliset varastointijärjestelmät. Teräksenlujaa varastotilaa

Tehokkaat ja taloudelliset varastointijärjestelmät. Teräksenlujaa varastotilaa Tehokkaat ja taloudelliset varastointijärjestelmät Antti tarjoaa täydellisiä ja toimivia varastointiratkaisuja varastoitavan materiaalin, tila- ja siirtotarpeiden sekä sijaintivaatimusten mukaan. Antti

Lisätiedot

AGRO. Tuoteluettelo.

AGRO. Tuoteluettelo. Tuoteluettelo www.jema.as Kaatosuppilokuljettimet T44 / T45 Kaatosuppilokuljettimet T44/T45 kaatosuppilokuljettimet rakennetaan vakio-osista, joita yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin

Lisätiedot

Antilta odotettu UUTUUS

Antilta odotettu UUTUUS Antilta odotettu UUTUUS Tehokas, nopea ja edullinen vaunukuivuri Saatavana myös E-suoravetoelevaattorilla Antti VACBOOST vaunukuivurit C205-20.5m 3 C5-.5 m 3 C320-32.0 m 3 C365-36.5 m 3 Kätevin ratkaisu

Lisätiedot

CaseBook. Antti Materiaalinkäsittely

CaseBook. Antti Materiaalinkäsittely CaseBook Antti Materiaalinkäsittely Ratkaisut ja projektit hanskassa. Alusta loppuun. Materiaalitoiminnot ovat monessa yrityksessä keskeinen Näitä siirretään, Muovimurskeet Granulaatit menestystekijä.

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

PUUTEOLLISUUS.

PUUTEOLLISUUS. PUUTEOLLISUUS www.lajac.fi LAJAC TUOTTEITA PUUTEOLLISUUTEEN Lajac on markkinajohtaja nykyaikaisessa teollisuusilmastoinnissa. Luomme hyvän työympäristön ja saamme aikaiseksi korkean tuottavuuden teollisuuden

Lisätiedot

VAUNUKUIVURI M5-SARJA

VAUNUKUIVURI M5-SARJA VAUNUKUIVURI M5-SARJA M5-SARJAN ISO MEPU-VAUNUKUIVURI LUOTETTAVAAN JA LAADUKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun uuden käytännöllisen M5-sarjan suunnittelussa on panostettu erityisesti toimintavarmuuteen ja

Lisätiedot

Oy Ekocoil Nestejäähdyttimet & lauhduttimet

Oy Ekocoil Nestejäähdyttimet & lauhduttimet Oy Ekocoil Nestejäähdyttimet & lauhduttimet Oy Ekocoililla on vuosikymmenten kokemus nestejäähdyttimien sekä lauhduttimien kehittämisestä ja valmistuksesta. Osaava tuotekehitys, ainutlaatuinen asiantuntemus

Lisätiedot

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000 S O L U T I O N S MODUULIRAKENNUKSIEN TOTEUTTAJA Hellman s Production Solutions on erikoistunut modulaariseen rakentamiseen. Moduulirakentamisessa yrityksemme panostaa kestäviin materiaaleihin ja projektikohtaiseen

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K K-SARJAN VAUNUKUIVURI TALOUDELLISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun K-sarjan vaunukuivuri on edullinen, tehokas ja erittäin nopeasti käyttöönotettava lämminilmakuivuri.

Lisätiedot

CLEAN AIR INNOVATION SINCE 1957

CLEAN AIR INNOVATION SINCE 1957 CLEN IR INNOVTION SINCE 1957 PUTKISTOkomponenttIluettelO Tanskalainen JKF Industri /S valmistaa laadukkaat komponentit, suodatinjärjestelmät ja purunpoistolaitteet yli 50- vuoden kokemuksella. Valikoimasta

Lisätiedot

Ekocoil. Nestejäähdyttimet & Lauhduttimet

Ekocoil. Nestejäähdyttimet & Lauhduttimet Ekocoil Nestejäähdyttimet & Lauhduttimet Täydellisesti optimoitu Kokemus Asiantuntemus Optimointi Ekocoililla on useiden vuosikymmenten kokemus nestejäähdyttimien ja lauhduttimien suunnitelusta sekä valmistuksesta.

Lisätiedot

Process Industry. Solutions for handling raw materials

Process Industry. Solutions for handling raw materials Process Industry Solutions for handling raw materials Oy Mesmec Ab Måttisenkatu 3, 67700 Kokkola puh. +358 207 280 680 fax +358 6 8326 811 info@mesmec.fi www.mesmec.fi MESMEC HALLITSEE KOKONAISUUDET Vuonna

Lisätiedot

Tuotantojohtajan opas

Tuotantojohtajan opas Tuotantojohtajan opas Tulevaisuuden kestävät prosessit ja kuljettimet Tehon, joustavuuden ja elinkaarikustannusten optimointi Lähes kaikkiin teollisiin prosesseihin ja materiaalien käsittelyyn sisältyy

Lisätiedot

Ostajan opas. Teollisen ostajan faktapaketti ruuvikuljettimista

Ostajan opas. Teollisen ostajan faktapaketti ruuvikuljettimista Ostajan opas Teollisen ostajan faktapaketti ruuvikuljettimista Mitä teollisen ostajan on tärkeää tietää ruuvikuljettimista? Ruuvikuljetin soveltuu erityisen hyvin teollisiin prosesseihin, joissa materiaalia

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Pystysekoittimet Laaja valikoima pystysekoittimia erilaisiin käyttökohteisiin. Stamo pystysekoittimet on yksilöllisesti suunniteltuja ja valmistettuja

Lisätiedot

MJB. M-L-XL letkusuodatin

MJB. M-L-XL letkusuodatin MJB M-L-XL letkusuodatin MJB-M, MJB-L ja MJB-XL Letkusuodatin MJB letkusuodattimet soveltuvat kaasujen puhdistamiseen partikkeleista miltei missä tahansa teollisuuden prosessissa. Suodatinmallit sisältävät

Lisätiedot

Edistyksellinen L-SARJAN VAUNUKUIVURI

Edistyksellinen L-SARJAN VAUNUKUIVURI Edistyksellinen L-SARJAN VAUNUKUIVURI MEPU - L-SARJAN VAUNUKUIVURI L-sarjan vaunukuivuri täydentää Mepun vaunukuivurimalliston. Nyt löytyy jokaiselle sopivan kokoinen malli. L-SARJAN VAUNUKUIVURIN EDUT

Lisätiedot

Nestelämmittimet ja lisävarusteet

Nestelämmittimet ja lisävarusteet 2012 Nestelämmittimet ja lisävarusteet Tuotteet nesteiden lämmitykseen Veden lämmitys Öljyn lämmitys Läpivirtauslämmittimet Kytkentäkotelot ja termostaatit Asennustarvikkeet ym. Sivu 2 Hinnat ovat ohjehintoja

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT KORKEALAATUISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun S-sarjan uudet, kiinteät kuivurit kuivaavat viljan tasalaatuisesti, energiatehokkaasti

Lisätiedot

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Taipuisa kaukolämpöputki on taipuisa ja itsekompensoituva, yhdellä tai kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla virtausputkella varustettu lämpöeristetty

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi Kompostoivat käymälät MULLIS EDUT JA MAHDOLLISUUDET MULLIS EDUT Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Säiliön suuri tilavuus Säiliö piilossa lattian alla Saatavissa useita malleja ja kokoja Saatavissa

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

Kontit, tuhka/siirtolavat sekä bio- ja jätesäiliöt

Kontit, tuhka/siirtolavat sekä bio- ja jätesäiliöt RP-jätepuristimet RP-puristin on kehitetty tehokkaaksi ja toimivaksi jätteenkäsittelylaitteeksi kaikkialle missä jätettä syntyy. RPjätepuristimilla saadaan säästöä ja tehoa jätteenkäsittelyyn lukemattomissa

Lisätiedot

SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN

SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN Eiskon Sähkö Oy:n asiakkaalle räätälöityjen sähkökeskusten laadun takaavat ammattitaitoiset asentajat, tasokkaat rakennemateriaalit sekä tunnettujen

Lisätiedot

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2011. Kantti. Resursseja vapautuu tuotantoon Pneumaattista kuljetusta Kasvava menekki hallintaan

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2011. Kantti. Resursseja vapautuu tuotantoon Pneumaattista kuljetusta Kasvava menekki hallintaan Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2011 Kantti 4 Resursseja vapautuu tuotantoon Pneumaattista kuljetusta Kasvava menekki hallintaan Pääkirjoitus Muovissa on meininkiä Suomessa on vahvaa muoviteollisuutta.

Lisätiedot

Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita

Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita Lämmitystilaelementin osalta lähteenä on käytetty Evita Valkaman ja Ossi Toikkasen projektitöitä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2007). Työt

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

Pellettitehdas saha- ja huonekaluteollisuuteen

Pellettitehdas saha- ja huonekaluteollisuuteen Tuubikompostointi Pellettitehdas Pellettitehdas saha- ja huonekaluteollisuuteen Suomessa valmistettu ja innovoitu Pellettiä myös pienestä hakkeesta, oljesta ja kuivatetusta lannasta MurskaBiopellet on

Lisätiedot

FIN. hakkurit HAKKURIMALLISTO

FIN. hakkurit HAKKURIMALLISTO FIN hakkurit HAKKURIMALLISTO HEINOLA hakkurit HAKKEEN MÄÄRÄ JOPA 500 m 3 /h ERINOMAINEN HAKELAATU ALHAISET KÄYTTÖ- KUSTANNUKSET PITKÄT KÄYTTÖIÄT HEINOLA teollisuushakkurit HEINOLAN hakkurivalikoimista

Lisätiedot

Huolto-opas. Miten ruuvikuljetin pysyy kunnossa ja käynnissä pitkään

Huolto-opas. Miten ruuvikuljetin pysyy kunnossa ja käynnissä pitkään Huolto-opas Miten ruuvikuljetin pysyy kunnossa ja käynnissä pitkään Ruuvikuljetin on turvallinen valinta Huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilöstön kannalta ruuvikuljetin on vaivaton laite. Toimintavarma

Lisätiedot

RT 38529. Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy

RT 38529. Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy Tuotetieto kesäkuu 2014 voimassa 31.7.2016 asti 1 (6) RT 38529 176.16 Talo 2000 275.16 Talo 90 X51 SfB D85 Hoito- ja huoltokoodi Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy Flaaming Oy on Suomen johtavia

Lisätiedot

SIILOT. Laatua, vahvuutta ja tehokkuutta. siilo sinun projektiisi

SIILOT. Laatua, vahvuutta ja tehokkuutta. siilo sinun projektiisi SIILOT Laatua, vahvuutta ja tehokkuutta siilo sinun projektiisi Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // WWW.Sukup-eu.com SUKUP siilon standardilaitteet Suuri täyttöaukko

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

HUBER Tuotteet juomavesisäiliöille PG 8

HUBER Tuotteet juomavesisäiliöille PG 8 HUBER Tuotteet juomavesisäiliöille PG 8 Täydellinen ratkaisu juomavesisäiliöille Kokonainen ratkaisu ruostumattomilla terästuotteilla juomavesituotannolle, käsittelylle, varastoinnille, jakelulle Juomavesi

Lisätiedot

Antti Agrosec kuivurit viljankäsittelyn ammattilaisille

Antti Agrosec kuivurit viljankäsittelyn ammattilaisille Antti Agrosec kuivurit viljankäsittelyn ammattilaisille Antti-Teollisuus sinun eduksesi Antti on ollut mukana viljankuivausalalla jo yli 45 vuotta. Jatkuva tutkimus- ja kehitystyö on vienyt meidät sinne

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

Cold Line -kylmäkalusteet

Cold Line -kylmäkalusteet Cold Line -kylmäkalusteet ENERGIATEHOKKUUS SÄÄSTÄÄ LUONTOA JA KUSTANNUKSIA Cold Line Elintarvikkeiden ja juo Cold Line -tuoteryhmä on eurooppalaisen kylmäkalustestandardin mukainen, erityisesti ravintoloiden

Lisätiedot

METALLINILMAISIN MD500

METALLINILMAISIN MD500 MD500 metallinilmaisin soveltuu käytettäväksi kaikilla teollisuuden aloilla, missä on havaittava raaka-aineessa tai tuotteessa olevat haitalliset ja vahinkoa aiheuttavat metallikappaleet. Perusyksikkö

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

MEPU-VILJASIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJAN VARASTOINTIIN

MEPU-VILJASIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJAN VARASTOINTIIN MEPU-SIILOT MEPU-VILJASIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJAN VARASTOINTIIN Mepun pyöreät viljasiilot ovat pienimpiä yksityiskohtia myöten suunniteltu täyttämään nykyaikaisen viljanvarastoinnin vaatimukset.

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaara alusta alkaen Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaaran lupaukset Ympäristöystävällinen uusi bioliuotus, jossa Kainuulaiset bakteerit toimivat veden kanssa Ei tule mitään päästöjä kaivospiirin ulkopuolelle

Lisätiedot

K-SARJAN VAUNUKUIVURIT

K-SARJAN VAUNUKUIVURIT K-SARJAN VAUNUKUIVURIT K-SARJAN VAUNUKUIVURI TALOUDELLISEEN JA TEHOKKAASEEN KUIVAUKSEEN Mepun K-sarjan vaunukuivuri on edullinen, tehokas ja erittäin nopeasti käyttöönotettava kuivausratkaisu. Lämminilmakuivuri

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT

S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT KORKEALAATUISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun S-sarjan uudet, kiinteät kuivurit kuivaavat viljan tasalaatuisesti, energiatehokkaasti ja

Lisätiedot

Varastokalusteet.

Varastokalusteet. Varastokalusteet www.toyota-forklifts.fi www.toyota-hyllyt.fi Toyota varastokalusteratkaisut Toyota Material Handling Finland (TM- HFi) tarjoaa samasta osoitteesta sekä materiaalin säilytykseen tarvittavat

Lisätiedot

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Tuote-esite Purunpoisto

Tuote-esite Purunpoisto Tuote-esite Purunpoisto Suorat putket Sivu 2 Teleskooppiputket Sivu 3 Sinkityt prässätyt mutkat Sivu 4 Sinkityt segmenttimutkat Sivu 5 Muunnot Sivu 6 Oksahaarat Sivu 7 Istutushaarat Sivu 8 Putkilaippa

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo, komponentit. Komponentit. Komponentit. sivu Tilausohje... 2

Sisällysluettelo, komponentit. Komponentit. Komponentit. sivu Tilausohje... 2 Sisällysluettelo, komponentit sivu Tilausohje... 2 ATNsysteemin komponentit Hammashihnapyörät ATN 12,7... 6 AT... 18 AT... Ohjaavat hammashihnapyörät ATN K6... 8 ATN 12,7 K6... Liukukiskot... 12 Hammashihnapyörät,

Lisätiedot

Tekniset ovet Aina oikea sisäänkäynti

Tekniset ovet Aina oikea sisäänkäynti Tekniset ovet Aina oikea sisäänkäynti Kaikkiin käyttötarkoituksiin Maisemaan suunniteltu Omaisuuden suoja Tulvan kestävä Paineenkestävä HUBER Ovet ruostumattomasta teräksestä Oikea ratkaisu kaikki käyttötarkoituksiin

Lisätiedot

When Innovation & Nature Combine

When Innovation & Nature Combine When Innovation & Nature Combine Yhdellä pystyruuvilla 8 14 16 sto Mixell 8 10 12 14 16 Kahdella pystyruuvilla 20 22 sto Mixell 20 22 24 26 30 Kolmella pystyruuvilla 40 30 sto Mixell 30 35 40 45 RMH lla

Lisätiedot

Keep the fire alive. Hyviä ratkaisuja todella tehokkaan palamisprosessin varmistamiseksi.

Keep the fire alive. Hyviä ratkaisuja todella tehokkaan palamisprosessin varmistamiseksi. Keep the fire alive Hyviä ratkaisuja todella tehokkaan palamisprosessin varmistamiseksi. Avainasemassa hallittu prosessi Täydellisen kontrolloitu palamisprosessi on entistä paremman kustannustehokkuuden

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-sarja tarjoaa erinomaisen kuivaustehon ja käytännöllisyyden yhdessä toiminnallisessa paketissa. S-sarjassa on panostettu varmatoimisuuteen

Lisätiedot

www.alte.fi Kokemus antaa lisäarvoa.

www.alte.fi Kokemus antaa lisäarvoa. www.alte.fi Kokemus antaa lisäarvoa. Materiaalinkäsittely Altella on pitkä kokemus erilaisten laitosten materiaalin käsittelystä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä: Lahti Precision Oy toimeksiannosta materiaalinkäsittelylaitteita

Lisätiedot

B80-5017 TUOTENRO MALLI ULKOMITAT SISÄMITAT KAPASITEETTI PAINO. B80-5015 SiZ G30/600 600 x 600 x 2015 mm 492 x 430 x 1785 mm 1-2 x 50 L 295 kg

B80-5017 TUOTENRO MALLI ULKOMITAT SISÄMITAT KAPASITEETTI PAINO. B80-5015 SiZ G30/600 600 x 600 x 2015 mm 492 x 430 x 1785 mm 1-2 x 50 L 295 kg KAASUPULLOKAAPIT TYYPPI 30 PALOLUOKITELLUT KAASUPULLOKAAPIT PAINEKAASUSÄILIÖILLE Paloluokitellut kaapit DIN 14470-2 (30 MIN) mukaisesti. Eristys DIN 4102 mukaisesti. Ulkoa maalattu RAL 7035. Sisärunko

Lisätiedot

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ Aquatron on luontoystävällinen ratkaisu. Siinä yhdistyy kompostoivan vessan luontoystävällisyys ja wc:n käyttämukavuus ja hygienisyys. Aquatron-ekovessa järjestelmässä

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Geonex Oy on suomalainen yritys joka valmistaa, varustelee ja myy DTH-/uppovasaraporauslaitteita. Geonex-tuotteet on kehitetty käytännön työssä

Geonex Oy on suomalainen yritys joka valmistaa, varustelee ja myy DTH-/uppovasaraporauslaitteita. Geonex-tuotteet on kehitetty käytännön työssä VAAKAPORAKONEET PAALUTUSKONEIDEN VARUSTELUT TYÖKALUT VASARAT VARUSTEET HUOLTO KORJAUS KOULUTUS Geonex Oy on suomalainen yritys joka valmistaa, varustelee ja myy DTH-/uppovasaraporauslaitteita. Geonex-tuotteet

Lisätiedot

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin

Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin Tuoteluettelo 2015 Yli 40 vuotta metallituotteita kodeille, pihoille ja katoille KPPR-Steel Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus metallituotteiden valmistuksesta.

Lisätiedot

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN TWISTER-SIILOT TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN Mepun Twister-siilot on pienipiä yksityiskohtia yöten suunniteltu täyttäään nykyaikaisen viljanvarastoinnin vaatiukset. Laajasta

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

Suunnitteluopas. Optimaalisen siirtoratkaisun määrittely ja valinta

Suunnitteluopas. Optimaalisen siirtoratkaisun määrittely ja valinta Suunnitteluopas Optimaalisen siirtoratkaisun määrittely ja valinta Siirtoratkaisuissa riittää valinnanvaraa Lähes kaikkiin teollisiin prosesseihin ja materiaalien käsittelyyn sisältyy vaiheita, joissa

Lisätiedot

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain 1 TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain DIMMINUTOR seuloo ja murskaa automaattisesti veden mukana liikkuvat kiintoaineet läpi avokanavan. Laitetta voidaan käyttää

Lisätiedot

Nostin- ja kuljetinkettingit

Nostin- ja kuljetinkettingit Nostin- ja kuljetinkettingit 212 WWW.ERLATEK.FI RUD Nostinkettingit RUD on EN818-7 mukaisten nostinkettinkien suurin valmistaja maailmassa. Kettingit sopivat niin moottoroituihin nostimiin kuin käsitaljoihinkin.

Lisätiedot

Tuorevilja varastointi - leikkuupuimurista suoraan siiloon

Tuorevilja varastointi - leikkuupuimurista suoraan siiloon Tuorevilja varastointi - leikkuupuimurista suoraan siiloon Viljan kaasutiivis varastointi Käytettäessä kaasutiivistä varastointia voidaan viljankorjuu aloittaa jo aiemmin. Näin leikkuupuimurin käyttökapsiteettia

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

Keskusimurijärjestelmät

Keskusimurijärjestelmät Keskusimurijärjestelmät ammatti- ja teollisuuskäyttöön RATKAISU JOKAISEEN KESKUSIMURITARPEESEEN www.sistemair.com LIMITED WARRANTY Ke TEOLLISUUS Professional YEARS Ammattimainen suorituskyky Soveltuu jatkuvaan

Lisätiedot

Lämpölaitostekniikkaa. Nurmes 1.2.2012 Esa Kinnunen Biomas-hanke

Lämpölaitostekniikkaa. Nurmes 1.2.2012 Esa Kinnunen Biomas-hanke Lämpölaitostekniikkaa Nurmes 1.2.2012 Esa Kinnunen Biomas-hanke 1 Laiteratkaisut ja polttotekniikka Uusi vai vanha? Kontti vai kiinteä? Stokerin toimintaperiaate Polttoaineen varastointi ja siirto varastosta

Lisätiedot

Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi. ASSA ABLOY Entrance Systems

Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi. ASSA ABLOY Entrance Systems Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi Crawford OH1042 ASSA ABLOY Entrance Systems MIKSI KANNATTAA VALITA CRAWFORD OH1042 Kaunis ovilehden muotoilu luo uudenaikaisen ulkonäön. Kekseliäs kylmäsillan katkaisu

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Melueste Rautio. absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä

Melueste Rautio. absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä Melueste Rautio absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä Ilmala- Leppävaara kaupunkirata meluesteet, Helsinki (2001), toimitus ja asennus Rautio on meluntorjunnan ammattilainen Urakointiasennus M

Lisätiedot

FB puhaltimet. Savujen, kaasujen ja partikkelien poistoon OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

FB puhaltimet. Savujen, kaasujen ja partikkelien poistoon OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. 11.4.2017 Savujen, kaasujen ja partikkelien poistoon 1 FB puhaltimet Suorituskykyyn ja muotoiluun keskittymällä FB puhallin on saavuttanut monia etuja. FB on puhallinsarja savujen, kaasujen ja pienien

Lisätiedot

Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä. öljyntäyttö/huohotinkorkki. Klassinen lohkoroottoripumppu

Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä. öljyntäyttö/huohotinkorkki. Klassinen lohkoroottoripumppu Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä Valurautainen laakeripesä antaa vakautta kautta pumpun käyttöalueen Järeät perän neulalaakerien vierintäpinnat antavat täyttä vakautta hihna- tai ketjukäyttöisille

Lisätiedot

PIKAOHJE. Optima Ohjauskeskus. 408152 (fi)

PIKAOHJE. Optima Ohjauskeskus. 408152 (fi) PIKAOHJE Optima Ohjauskeskus 408152 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 7.8.2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Uuden sukupolven joustavat pienkohdepoistolaitteet Nederman on tuonut markkinoille uuden sukupolven helposti käsiteltävät ja liikuteltavat

Lisätiedot

Helppokäyttöinen ja tehokas märkä/kuivaimuri

Helppokäyttöinen ja tehokas märkä/kuivaimuri 75 75 märkä/kuivaimuri edustaa useita innovatiivisia ominaisuuksia, jotka tekevät päivittäisestä käytöstä ja ylläpidosta helppoa, ergonomista ja tuottavampaa. Erikoissuunniteltu saranoitu moottorin kansi

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

RUUVIKULJETIN. Laatua, vahvuutta, tehokkuutta. Ruuvit ja Kuljettimet sadollesi

RUUVIKULJETIN. Laatua, vahvuutta, tehokkuutta. Ruuvit ja Kuljettimet sadollesi RUUVIKULJETIN Laatua, vahvuutta, tehokkuutta Ruuvit ja Kuljettimet sadollesi Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // WWW.Sukup-eu.com Uskomaton ruuvikuljetin Kapasiteetti

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

Olemme palvelleet asiakkaitamme osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina jo vuodesta 1976.

Olemme palvelleet asiakkaitamme osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina jo vuodesta 1976. KETTERÄ JA TINKIMÄTÖN KUMPPANI Terässaari Oy on sertifioitu alihankintakonepaja, joka tuottaa koneita ja laitteita monipuolisesti teollisuuden eri tarpeisiin. Valmistamme korkealaatuisia osia, osakokonaisuuksia

Lisätiedot

Der Getreide-Fulliner. NEUERO Viljalietsot. Vilja- ja imupainelietsot

Der Getreide-Fulliner. NEUERO Viljalietsot. Vilja- ja imupainelietsot Der Getreide-Fulliner NEUERO Viljalietsot Vilja- ja imupainelietsot Viljalietso Paineilmalietso viljan kuljetukseen Vilja- ja Imupainelietsot ovat rakennettu erityisesti viljan kuljetukseen. Laitteet soveltuvat

Lisätiedot