Varastointi ja siirto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastointi ja siirto"

Transkriptio

1 Varastointi ja siirto Tehoa materiaalivirtojen hallintaan

2 Siirrät tai varastoit Antti huolehtii molemmista. Rakeisten ja jauhemaisten aineiden varastointi- ja siirtojärjestelmät Antti-siilo tehokas ja tuottava ratkaisu materiaalien varastointiin Hakkeet ja lastut Antti-siilot sopivat erilaisten jauhemaisten ja rakeisten irtomateriaalien varastointiin, kuten raaka-ainesiiloiksi, välivarastoiksi, lopputuotevarastoiksi ja päiväsiiloiksi. Säilytettävän materiaalin ja ympäristövaatimusten perusteella valitaan joko pyörö- tai profiilisiilo. Siilon pohjien ja pohjakartioiden oikea suunnittelu vaikuttaa ratkaisevasti siilon toimivuuteen. Siilot varustetaan tarvittaessa täydelliseen käyttökuntoon. Toimituskokonaisuus voi sisältää purkulaitteet, eristyksen, suodattimet, miesluukut, pinnanmittaus- ja punnituslaitteet. Lisäksi siilot varustetaan tarvittavilla ja vaatimusten mukaan suunnitelluilla tikkailla, kulkusilloilla sekä muilla huollon ja ylläpidon vaatimilla varusteilla. Ratkaisut perustuvat suunnittelunormien ja turvallisen työympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä Antti-Teollisuuden pitkään kokemukseen siilojen valmistuksesta ja niiden käyttöympäristöistä. Pelletit Purut ja jauheet Muovimurskeet Antti-kuljetin luotettava kuljetinperhe materiaalien siirtoon Muovimurskeet Antti-Teollisuuden tuotteet ja palvelut materiaalinkäsittelyyn Tehokkaat ja optimoidut varastointija materiaalinsiirtoratkaisut Teollisuuden tehokkuus ja tuottavuus ovat harvoin tasapainossa kysynnän ja tarjonnan haasteiden kanssa. Tuotantoteknologian kehittämisen lisäksi materiaalitoimintojen ratkaisut ovat yksi kilpailukykyisen yrityksen keskeisistä menestystekijöistä. Materiaalitoimintoihin liittyy joko raakaaineiden tai jalostetun materiaalin varastointi ja siirto tai tuotannossa syntyvän, usein muualle hyödynnettäväksi menevän jätteen keruu, siirto ja välivarastointi. Rakeisten ja jauhemaisten materiaalien logistiikka on keskeisessä roolissa Antti-Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa. Antti vastaa haasteisiin Antti-Teollisuus tarjoaa tehokkaat, taloudelliset ja luotettavat kokonaisratkaisut materiaalien hallintaan. Antti valmistaa pyörö- ja profiilisiiloja sekä siilostoja eri kokoluokissa aina pienistä yksittäisistä siiloista suuriin yhdistelmäsiilostoihin. Tuotteisiin kuuluvat myös kuljettimet ja muu materiaalien varastoinnin ja siirron oheislaitteisto purkaimista automaatioon. Antti-Teollisuus ratkaisee materiaalilogistiikan haasteet asiantuntemuksella ja vuosikymmenien kokemuksella. Antti-Teollisuus suunnittelee ja valmistaa omassa kuljetinperheessään ketju- ja ruuvikuljettimia sekä elevaattoreita. Hihnakuljettimet ja muut räätälöidyt kuljetinratkaisut Antti toteuttaa asiakaserittelyn pohjalta. Toimitussisältö kattaa materiaalien siirron koko kirjon: putkistot, putkistokomponentit ja muut tarvittavat toimilaitteet. Kuljettimet suunnitellaan standardisoitujen ja hyväksi koettujen perusratkaisujen mukaan. Lopullinen kokoonpano ja materiaali- sekä komponenttivalinnat räätälöidään asiakas- ja käyttötarpeen mukaan. Suunnittelussa huomioidaan kulutuskestävyys, korroosionkesto ja hygieenisyys. Eri teollisuudenaloilla ja eri materiaalinkäsittelyssä hankitut kokemukset ovat tärkeitä, kun kuljettimia suunnitellaan ja mitoitetaan yksittäisten kohteiden vaatimuksiin. Antti-Teollisuus tuo maahan ja toimittaa Kongskilden pneumaattisia siirtojärjestelmiä ja -laitteita, joiden avulla siirretään ja käsitellään muun muassa muoviteollisuuden prosessijätettä. Pneumaattinen siirtojärjestelmä ja tehokkaat leikkurit sekä murskaimet vapauttavat resursseja tuottavaan työhön, pitävät työtilat puhtaina ja nostavat kokonaistuottavuutta. Granulaatit Teollisuusrakeet Elintarvikerakeet Viljat Nesteet 2 3

3 Uutta tehoa materiaalitoimintoihin. Kokonaistoimitukset ja projektiosaaminen Antti-Teollisuus on toteuttanut lukuisan määrän erilaisia projekteja sekä Suomessa että ulkomailla. Asiantunteva suunnittelu, laitteistojen mitoitus, komponenttien valmistus ja asennustyöt sekä käyttöönotto sisältyvät kaikki kokonaispalveluun. Toimituksiin kuuluvat erilaiset materiaalien vastaanotto-, käsittely- ja varastointilaitokset. Tehokkaan ja toimivan laitoksen rakentaminen vaatii sekä yksityiskohtien että kokonaisuuksien hallintaa. Antti-Teollisuudella on kokemusta yksittäisistä siilo- ja kuljetintoimituksista sekä suurista laitosprojektitoimituksista. Antti-Teollisuus osaava kumppani Ammattitaito ja tuotantotekniikka ovat hyvän kilpailukyvyn perusteita. Oma tuotanto, laadukkaat komponentit ja toimiva yhteistyöverkosto takaavat oikea-aikaiset toimitukset. Antti-Teollisuuden tuotantoja valmistusmenetelmät ovat nykyaikaisia ja tehokkaita, ja toimittajat on valittu alansa huippuosaajista. Näistä tekijöistä syntyvä tehokas prosessi tuottaa laadukkaita tuotteita. kokonaisuus voidaan sovittaa myös väreiltään muuhun ympäristöön sopivaksi. Myös osatoimitukset ovat mahdollisia. Antti-Teollisuus yhteistyökumppanina Investointi on yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta aina merkittävä asia. Antti-Teollisuus on omalla panoksellaan mukana asiakkaan liiketoiminnan kasvussa ja kehittämisessä, mikä on luonut maineen luotettavana kumppanina. Hyvää mainettaan se on valmis vaalimaan jokaista projektia toteuttaessaan. Antti-Teollisuus edustaa vaativien projektien toteuttajana vankkaa kokemusta, huipputason suomalaista asiantuntemusta ja luotettavaa vastuullisuutta. Tietotaito, projektikokemus ja modernin tuotantotekniikan hallinta varmistavat myös tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvat ratkaisut materiaalien varastoinnissa ja siirrossa. Antti-Teollisuus joustava kumppani Materiaalien varastointiratkaisut ovat kokonaisuuksina aina omanlaisiaan, mikä vaatii joustavuutta suunnittelulta ja toteutukselta. Antti-Teollisuuden ratkaisut pyritään kehittämään peruskomponenteista ja suunnittelu tehdään käyttö- ja huoltotarpeiden mukaan. Laajennettavuus asiakkaan tarpeiden muuttuessa huomioidaan ratkaisuvalinnoissa. Julkisivuilme on osa kokonaisuutta ja rakennusarkkitehtuuriset seikat toteutetaan toiveiden mukaisesti. Ulkoasultaan Antti-Teollisuus edustaa vaativien projektien toteuttajana vankkaa kokemusta, huipputason suomalaista asiantuntemusta ja luotettavaa vastuullisuutta. 4 5

4 Varastointijärjestelmä joka tarpeeseen. Antti-siilot ja -säiliöt Antti varastoi Antti-siilot ovat alansa huipputuotteita materiaaleiltaan, rakenteiltaan, toiminnoiltaan sekä kokonaistoimituksiin liittyvän palvelun osalta. Antti hallitsee erilaiset olosuhteet, toimialat, tekniikat ja materiaalinkäsittelyn kokonaisuudet. Antti-Teollisuuden tarjoamat ratkaisut merkitsevät vaivatto muutta sekä kykyä mukautua joustavasti tulevaisuuden mukanaan tuomiin varastointitarpeiden muutoksiin. Antti-siilot ovat laadukkaita ja kestäviä. Niiden käyttö ja ylläpito huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, ja siilot toimitetaan asennettuina. Varastointijärjestelmät laajentuvat joustavasti kapasiteettitarpeiden mukaan. Niiden suunnittelussa otetaan huomioon varastoitavan aineen erikoisominaisuudet. Toimiva ja luotettava ratkaisu syntyy lukuisista yksityiskohdista, jotka liittyvät siilon täyttöön, valvontaan ja toimintojen ohjaukseen. Antti-siilo on ammattilaisen vastaus asiakkaan vaativiin materiaalien varastointihaasteisiin. Kierresaumasiilot ja -säiliöt Antti-kierresaumasiilot ovat monipuolinen valinta irtomateriaalin ja nesteen varastointiin. Kierresaumasiilot valmistetaan erikoiskoneilla, jolloin syntyy moninkertainen, tiivis ja rakennetta lujittava sauma. Siilon vaipassa ei ole ruuveja ja sen sisäseinä on tasainen. Kierresaumarakenne on niin tiivis, että sitä voidaan käyttää nesteiden ja lietteiden varastointiin. Kierresaumasiilot toimitetaan valmiiksi asennettuina. Useimmiten ne valmistetaan erikoiskonein lopullisella sijoituspaikalla. Halkaisijaltaan pienimmät siilot, D<5,0 m, voidaan toimittaa valmiina tehtaalta. Kierresaumasiilojen monipuoliset käyttökohteet Antti-kierresaumasiilot ovat osoittaneet erityisominaisuutensa ja kilpailukykynsä laajalti. Puu- ja metsäteollisuus käyttää näitä siiloja sahan- ja kutterinpurun, hakkeen ja pellettien sekä prosessimateriaalien varastointiin. Muoviteollisuus varastoi kierresaumasiiloihin granulaatteja, jauheita ja muovimursketta. Kierresaumasiilot soveltuvat muun muassa lannoitteiden, tuhkan, sementin, hiekan ja muiden jauhemaisten sekä rakeisten materiaalien teolliseen varastointiin. Sauman tiiviys mahdollistaa myös biomassojen, lietteen ja jopa biokaasun säilytyksen. Profiilisiilot P ja PS Antti-profiilisiilot ovat moduulimitoitettuja, vaakaprofiloiduista elementeistä valmistettuja siiloja tai siilostoja. Ne soveltuvat hyvin erilaisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin. Perinteisessä P-mallissa on avonainen profiilirakenne, PS-malli on sileäpintainen ja suljettu. PS-profiilisiilo täyttää hygieniavaatimukset, sillä materiaali ei tartu sileään pintaan ja se on helppo puhdistaa. P- ja PS-mallien rakenne on samanlainen, ja niitä voidaan yhdistää toisiinsa. Molempien asennus on nopeaa ja selväpiirteistä. Siilojen elementit liitetään toisiinsa joko hitsaamalla tai ruuviliitoksin. Moduulirakenteen ansiosta profiilisiiloja ja -siilostoja voidaan laajentaa, jolloin saadaan nopeasti uutta varastokapasiteettia käyttöön. Profiilisiilot sopivat hyvin ympäristöönsä ja muodostavat muiden teollisuusrakennusten kanssa ulkoasultaan tasapainoisen kokonaisuuden. Erillistä maisemointia ei välttämättä tarvita. Tarvittaessa siilot voidaan verhoilla ulkoa erilaisilla vaihtoehdoilla ja sopeuttaa täydellisesti ympäröiviin rakennuksiin. Pyörösiilot Antti-pyörösiilot ovat moduulimitoitettuja, kaarevista profiilielementeistä valmistettuja siiloja ja siilostoja. Ne voidaan toimittaa poikkeuksellisesti niin sanottuina materiaa lipaketteina, josta asiakas itse pystyttää siilot koh teessa. Profiilisiilot kootaan aina asennuspaikalla. Elementtien liittäminen on toteutettu ruuviliitoksin ja siilon kasaus on yksinkertaista ja selväpiirteistä. Pystyttämisessä käytetään nos turia tai siilotunkkeja, joita voi vuokrata Antti-Teollisuudelta. Siilojen mitoitus ja tilavuudet Kierresaumasiilot Läpimitta alkaen 2,4 m. Ø m kork. m m 3 3, , , , , Profiilisiilot Vakioelementtien päämitat pituus mm profiilin syvyys mm Pyörösiilot Vakiokoot (nimellistilavuus vaipan osalta). Ø m kork. m m 3 5, , Profiilisiilojen vakiotyypit Moduulimitoitettu vakiosiilosto koostuu elementeistä. Siilo pystytetään ruuviliitoksin joko valmiiksi tai asennuspaikalla. Elementit voidaan pintakäsitellä halutuin sävyin ja sopeuttaa ympäristöön. 6 7

5 Laadukkaat osat tekevät ensiluokkaisen siilon. Antti-siilojen ja -säiliöiden rakenneratkaisut Antti-varastointimatriisi materiaalien varastointiin Teollisuus ja materiaalit Rehu- ja elintarviketeollisuus viljat rehut, raemaiset materiaalit, pöly muut raemaiset materiaalit nesteet (kasviöljyt) Puu- ja metsäteollisuus hake, puru, lastu puupelletti vesi (sprinklerilaitokset) Energiateollisuus ja ympäristö hake, puru, lastu puupelletti turve (palat, pelletti) biomassat ja -lietteet (nestemäinen) Kemianteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit nesteet ja lietteet Muoviteollisuus jauheet rakeet, pelletit, granulaatit Siilot ja säiliöt Antti-kierresaumasiilo Antti-kierresaumasäiliö Antti-vaakaprofiilisiilo P Antti-vaakaprofiilisiilo PS Muu tarjonta Purkaimet, mekaaniset Purkaimet, fluidisointi Pinnanmittaus Punnitus Suodattimet, syklonit, pölynpoisto R-varusteet (kalvot, luukut) Ex-tarvikkeet soveltuu erinomaisesti soveltuu rajoituksin Katto Katto suojaa varastoitavaa materiaalia ja toimii huoltoalustana. Siiloa tai säiliötä varustettaessa katolle voidaan asentaa yhteet täyttöä varten, suodattimia, valvontalaitteita, tikkaita, kaiteita sekä muita vastaavia käyttö-, ylläpito- ja turvallisuusvarusteita. Siilon tai säiliön katon rakenne valitaan käyttötarkoituksen ja katolle asennettavien laitteistojen mukaan. Katot voidaan lämpöeristää, tyypillinen ratkaisu on sisäpuolinen eristys joko levyeristeillä tai PU-massalla. Vaippa Vaippaa suunniteltaessa huomioidaan varastoitava materiaali, siilon tiiviys, varastointitarve, varusteet, kuljettimien Säiliö Eriste Rimoitus Pintaverhous ja muiden laitteiden läpiviennit sekä huollon tarve. Siilon tai säiliön vaippa voidaan tarvittaessa lämpöeristää. Kierresaumasiilojen ja -säiliöiden eristyksessä käytetään modulaarista Antti-EPS-eristeratkaisua. Eristys voidaan toteuttaa myös perinteisin pehmein eristevaihtoehdoin. Vaipan eristys vaatii aina pintaverhoilun, joka valitaan kohteen ulkoisten vaatimusten mukaan. Pohjakartiot Siilon pohjakartioratkaisuun vaikuttavat siilon muoto ja mitat, varastoitava materiaali, siilon tyhjennystapa, pohjakartioon kiinnitettävät varusteet, korkeus ja muut vastaavat seikat. Jalusta Jalustan mitoituksia määrittävät muun muassa siilon muoto ja mitat, tyhjennystapa, pohjan ja laitteiden korkeus maasta sekä huolto ja ylläpito. Perustus Siilon perustus tehdään rakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Siilon kuormitustiedot vahvistetaan erikseen. Varusteet Siilojen toimivuus ja tehokkuus varmistetaan erilaisilla kuljettimilla, tarvittaessa siilopurkaimilla, suodattimilla, mittaus- ja punnituslaitteilla, automatiikalla ja tyypillisillä siilojen vakiovarusteilla, kuten tikkailla, tasoilla sekä muilla huollon ja ylläpidon vaatimilla varusteilla. Turvallisuusvarusteista tyypillisimpiä ovat räjähdysluukut. Valmistusmateriaalit Siilon valmistusmateriaali valitaan siilon koon, varastoitavan materiaalin ja ulkonäön mukaan. Profiilisiiloelementtien raaka-aine on yleisesti teräs, joka pintakäsitellään asiakkaan toivomusten mukaan. Kierresaumasiilojen materiaalivaihtoehdot ovat kuumasinkitty teräs, muovipinnoitettu teräs, ruostumaton tai haponkestävä teräs sekä alumiini. Erikoismateriaali, 2-kerroslevy Verinox, on uusi, kustannustehokas vaihtoehto. 2-kerroslevyn ulkopinta on kuumasinkitty ja sisäpinta on ruostumatonta tai haponkestävää terästä. Pyörösiilot ovat aina kuumasinkittyä terästä. Profiilisiilojen vakiotyypit Moduulimitoitettu vakiosiilosto koostuu elementeistä. Siilo kasataan ruuviliitoksin joko valmiiksi tehtaalla tai asennuspaikalla. Elementit voidaan pintakäsitellä halutuin sävyin ja sopeuttaa ympäristöön. Täydellinen varustelu Antti-Teollisuus on siilojärjestelmien kokonaistoimittaja. Siilojen varustelu toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Siilojen täyttö toteutetaan joko pneumaattisin tai mekaanisin kuljettimin. Materiaalin purku siiloista voidaan toteuttaa aineesta riippuen joko vapaasti, mekaanisesti tai ilmalla (fluidisaatio). Mekaanisia purkaimia ovat erilaiset ruuvi- ja tankopurkaimet sekä tärypohjat. Muut siilovarusteet, kuten vaa at, lokero- ja sulkusyöttimet, suodattimet ja esipuhdistimet, syklonit, pintarajat, pinnanmittaus- sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmät täydentävät kokonaisuuden. Pölyräjähdysten estämiseksi ja räjähdysvaikutusten minimoimiseksi siilot voidaan varustaa erilaisilla syttymislähteiden valvontamekanismeilla ja paineenkevennyslaitteilla. Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit nesteet (vesi, lietteet) 8 9

6 Kuljettimet täydentävät materiaalinhallinnan. Antti-kuljettimilla raaka-ainetta prosessiin varmasti ja tehokkaasti Antti-siirtomatriisi materiaalien kuljettamiseen ja käsittelyyn Antti-kuljettimet Kongskilde Ketju Elevaattori Ruuvi Pneuma soveltuu erinomaisesti soveltuu rajoituksin Antti-Teollisuus osaa materiaalien hallinnan tuotantoketjun alusta loppuun. Erilaiset kuljettimet täydentävät materiaalinkäsittelyn kokonaispakettia. Kuljettimien tehokkuus merkitsee lyhyitä lastaus- ja purkuaikoja sekä suurta siirtokapasiteettia. Antti keskittyy tehostamaan asiakkaan prosessia ja varmistamaan häiriöttömän raaka-aineen saannin sekä lopputuotteiden tai tuotannossa syntyvän jätteen käsittelyyn. Antti-Teollisuus hallitsee materiaalit, olosuhteet, toimialat ja tekniikat. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle edullisia kokonaisratkaisuja nopeasti ja vaivattomasti. Kuljettimissa toteutuu asiakaskohtaisten sovellusten toimivuus ja standardiosia käyttävän sarjavalmistuksen edullisuus. muassa metsä- ja puu-, elintarvike-, rehu-, kemian-, energia- sekä rakennus- ja rakennustuoteteollisuudessa. Muoviteollisuuteen sekä pelletin ja purun kuljetuksiin soveltuvat Kongskilden pneumaattiset kuljetinjärjestelmät. Antti tarjoaa täydellisiä ja toimivia kuljetinratkaisuja varastoitavan materiaalin, tila- ja siirtotarpeiden sekä sijaintivaatimusten mukaan. Kokonaistoimitukseen kuuluvat kuljettimien suunnittelu, valmistus, asennus ja asianmukainen varustelu. Antti-Teollisuus varmistaa sekä yksittäisen kuljettimen toimivuuden että sen toimivuuden asiakkaan kokonaisjärjestelmässä. Teollisuus ja materiaalit Rehu- ja elintarviketeollisuus viljat rehut, raemaiset materiaalit rehukomponentit, pöly muut rae- ja papumaiset materiaalit Puu- ja metsäteollisuus hake purut puupelletti Ketjukuljetin KK250 Ketjukuljetin KK400 Elevaattori 50/130 Elevaattori 80/200 Elevaattori 180/380 Elevaattori 240/600 Ruuvi D Ruuvi U Puhaltimet Putkistot osineen Muut laitteet Kuljettimet ovat rakenteeltaan harkittuja ja kovassakin käytössä pitkäikäisiä. Materiaalien valinnassa otetaan huomioon muun muassa kulutuskestävyys, ruostumattomuus, hygieenisyys, siirrettävän aineen ominaisuudet ja lämpötila. Korkea hyötysuhde näkyy hyvänä siirtonopeutena ja pieninä käyttökustannuksina. Energiateollisuus ja ympäristö hake, puru, lastu puupelletti turve (palat, pelletti) Kemianteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit Antti-kuljettimet tekevät tulosta monella toimialalla Muoviteollisuus rakeet, granulaatit Antti-Teollisuuden kuljettimet on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön siirtämään jauhemaisia tai rakeisia aineita muun reunajäte, tops & tails Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus rakeet, pelletit, granulaatit 10 11

7 Materiaali pölyttä paikasta toiseen. Ketjukuljettimet Antti-ketjukuljettimia käytetään, kun tavoitteena on siirtää tehokkaasti suuria määriä materiaalia. Pääkäyttökohteet ovat metsä- ja puu-, rakennus-, elintarvike-, rehu-, kemian- ja energiateollisuudessa. Ketjukuljetinta voidaan käyttää vaakasuoraan, nousevaan tai laskevaan siirtoon. Lisäksi kuljettimessa voi olla useita purkukohtia. Ketjukuljettimet suunnitellaan tarpeiden ja kuljetettavan materiaalin mukaan, jolloin saadaan paitsi paras ratkaisu ketjukuljettimeksi, myös paras ratkaisu siihen liittyvien kokonaistoimintojen kannalta. Niiden rakenteen määrittelevät kuljetuskapasiteetti, materiaaliominaisuudet, siirtomatkan pituus ja purkukohtien lukumäärä. Ketjukuljettimessa ketjuun liitetyt kolat siirtävät materiaalia yhtenäisenä patsaana, mihin niiden teho perustuu. Etuna on tiiviys, mikä merkitsee pölyttömyyttä. Ketjukuljetin on hygieeninen ja itsepuhdistuva ketjuun liitettävien puhdistuspalojen ansios ta. Muita etuja ovat pieni tilantarve, monikäyttöisyys, pitkäikäisyys ja ympäristöön mukautuminen. Kuljetin on rakenteellisesti varma ja vähän huoltoa tarvitseva. Antti-ketjukuljettimet koostuvat standardiosista, mikä merkitsee toimintavarmuutta. Muut tekniset ominaisuudet, kuten moottoriteho ja kuljettavan matkan pituus, määräytyvät kohteen ja kuljetettavan aineen mukaan. Moottorina käytetään tappi- tai hammasvaihdemoottoria. Ketjuvalinta perustuu vahvaan kokemukseen erilaisista laadukkaista vaihtoehdoista. Ketjupyörät valitaan käytettävän ketjun mukaan, pyörä kiinnitetään joko kiilaurallisena tai kiristysholkein. Ketjukuljettimien vakiotyypit Tyyppi 250/ /430 Teho t/h (nimellinen) Moottori kw 2,2-5,5 4,0-11,0 Kourun leveys mm Kourun pituus m Ketjun nopeus m/s 0,45 0,45 Perusrakenne Veto- ja taittopää sekä runko-osat Palautuspohja kulutuskiskoilla tai palautusrullat Laippa- tai jalkalaakerit veto- ja taittopäissä Tappivaihdemoottorit Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Niitattu ketju, jossa kolat sekä puhdistus-/kulutuspalat Ketjukohtaiset ketjupyörät Ketjun säätö vetopäässä Kulutuskisko muovia Tarkastusluukut 2 kpl Näkölasi Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Ketjukuljettimien varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat moottoritoimiset sulkuluukut sekä täyttö- ja purkuyhteet. Ketjukuljettimen tyypillisiä turvallisuusvarusteita ovat ruuhkavahdit ja erilaiset pyörintätunnistimet. Ne voidaan varustaa myös suodattimilla

8 Irtomateriaalit tehokkaasti ylös. Elevaattorit Elevaattorit on suunniteltu erilaisten aineiden pystysuoraan siirtoon teollisuudenaloille, joilla käsitellään suuria määriä irtomateriaalia. Antti-elevaattori koostuu standardiosista. Muuttuvat dimensiot, kuten korkeus, moottoriteho ja kuppityyppi, valitaan kohteen ja kuljetettavan aineen mukaan. Elevaattorin yläpää on muotoiltu niin, että kuppien tyhjentyminen sekä materiaalin poisvirtaus ovat optimaaliset. Ylös sijoitetun moottorin asennus ja huolto on helppoa. Moottorina käytetään joko tappi- tai hammasvaihdemoottoria. Yläpäähän voidaan sijoittaa ruuhkavartija ja siellä ovat myös tarkastusluukut. Elevaattorin alapäässä on luukut huoltoa ja tarkastusta varten sekä pyörintävahti. Standardipituiset elevaattoriputket liitetään toisiinsa joko siteellä tai laippaliitoksella. Halut taessa elevaattorit voidaan varustaa pölynpoistoyhteillä. Luukkuputkista voidaan tarvittaessa tarkistaa kuppien ja hihnan kunto sekä suorittaa kuppien vaihto ja hihnan kiristys. Elevaattorien ala- ja yläpäät ovat maalattua terästä. Putket ovat joko sinkittyä tai maalattua terästä. Saatavilla on myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja elevaattoreita. Elevaattorin hihnoja ja kuppeja on saatavilla laaja valikoima eri käyttötarkoituksiin. Hihna valitaan kohteen mukaan ottaen huomion sekä hygienia- että lujuusvaatimukset. Elevaattorit valitaan aina kuljetettavan materiaalin mukaan, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä täyttöaste ja kupin tyhjenevyys sekä paras mahdollinen kokonaistehokkuus. Elevaattorien vakiotyypit Tyyppi 50/130 80/ / /600 Teho t/h (nimellinen) Moottori, kw (max) 7, ,5 18,5 Hihnan leveys, mm Putken halkaisija, mm x1070 Alapään korkeus, mm Yläpään korkeus, mm Korkeus m , Hihnanopeus m/s (max) 3 3 2,8 2,8 Perusrakenne Ylä- ja alapää, luukkuputki sekä putket ja kotelorakenne Laippa- tai jalkalaakerit ylä- ja alapäässä Tappivaihdemoottorit Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Elevaattorihihna sekä hihnaruuvit Tavalliset tai pohjattomat kupit Hihnan säätö yläpäässä Tavalliset tai ripapyörät Tarkastusluukut ylä- ja alapäässä Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Elevaattorin varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat kaatosuppilot ja erilaiset täyttö- ja purkuyhteet. Elevaattorien tyypilliset turvallisuusvarusteet ovat hihnan sivusiirtymän tunnistimet, ruuhkavahdit, pyörintätunnistimet ja esimerkiksi magneetit. Elevaattorit voidaan varustaa myös suodattimilla

9 Lyhyellä matkalla ruuvi on ratkaisu. Ruuvikuljettimet Antti-ruuvikuljettimia käytetään tehokkaaseen materiaalinsiirtoon lyhyellä matkalla. Ruuvikuljettimet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, jolloin lopputulos on toimiva ja taloudellinen. Niitä valmistetaan joko putkimallisina D-ruuvikuljettimina tai U-ruuvikuljettimina, joiden rakenne on tarkkaan harkittu. Kuljetin on helposti huollettavissa ja säännöllisesti huollettuna pitkäikäinen ja edullinen käyttää. Antti-kuljettimien valmistusmateriaalit Antti-Teollisuuden valmistamien kuljetinten runkorakenne on tavallista tai ruostumatonta terästä. Pintakäsittelyvaihtoehdot ovat kuumasinkitty levy, maalaus sekä ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle hapotus. U-ruuvikuljetin Ruuvikuljettimien vakiotyypit Tyyppi D-ruuvi U-ruuvi Teho t/h (nimellinen) Moottori kw 2,2- kw 4,0- kw Koko mm Pituus m Kierrosnopeus 1/min Perusrakenne Laakerointi molemmista päistä laippa- tai jalkalaakerein Pitkissä kuljettimissa välilaakerit (ei suositella) Akselien läpiviennit tiivistetään tarvittaessa asianmukaisesti Ruuvikierre tai paddelit kuljetettavan materiaalin mukaan Täyttö- ja purkuyhteet tapauskohtaisesti Varusteet Ruuvikuljettimien varusteet kuuluvat haluttaessa toimituskokonaisuuteen. Tyypillisiä varusteita ovat tarkastusluukut sekä täyttö- ja purkuyhteet. Ruuvikuljetin voidaan varustaa pyörintä vahdilla. Ruuvikuljetin liimakovetejauheen kuljetukseen. D-ruuvikuljetin D-ruuvikuljetin kalkin siirtoon

10 Hellävarainen siirto puhallusilmalla. Hihnakuljettimet Kongskilden pneumaattiset kuljetinjärjestelmät Hihnakuljettimia käytetään materiaalinsiirtoon pitkillä matkoilla. Ne sopivat kohteisiin, joissa keskeisiä vaatimuksia ovat hellävaraisuus ja hygieenisyys. Hihnakuljettimia ovat taso- ja kouruhihnakuljettimet. Ne suunnitellaan aina asiakkaan erittelyn mukaan ja niissä käytetään hyväksi havaittuja ratkaisuja muun muassa rulla- ja hihnarakenteiden osalta. Perusrakenne Laakerointi molemmista päistä laippa- tai jalkalaakerein Avoin tai koteloitu rakenne Erilaisia hihnavaihtoehtoja taso- ja kourukuljetinratkaisuihin Hihnaharjat, hihnakaavarit sekä muut varusteet Täyttö ja purku toteutetaan tapauskohtaisesti Muut laitteet ja varusteet Antti-Teollisuus toimittaa teollisuuden materiaalien siirtoon erilaisia siirtoputkistoja, moottori- ja käsikäyttöisiä jakajia, sulkijoita sekä muita säätö- ja valvontakomponentteja. Antti-Teollisuus on ratkaisu, kun tarvitaan teollisuussiiloihin materiaalinpurkutekniikkaa ja niihin liittyviä materiaalin siirtoja. Antti-Teollisuus toimittaa teollisuudelle Kongskilden pneumaattisia järjestelmiä ja laitteita, joiden avulla käsitellään raaka-ainetta ja tuotannossa syntyvää jätettä. Järjestelmät ovat rakenteeltaan yksinkertaisia perustuen peruskomponentteihin, jotka erottelevat, siirtävät, pilkkovat ja murskaavat ainesosia. Pneumaattisilla järjestelmillä vapautetaan resursseja jäteainesten käsittelystä, ja itse jäteaines saadaan takaisin prosessiin. Siisti ja puhdas työympäristö lisää viihtyisyyttä ja on ennen kaikkea työturvallisuutta parantava. Pneumaattisilla kuljetinjärjestelmillä voidaan esimerkiksi muoviteollisuudessa siirtää raaka-ainetta prosessiin ja prosessin sisällä. Järjestelmillä voidaan siirtää tehokkaasti tuotteita sekä valmistuksessa syntyvää jätettä, kuten reunanauhaa ja leikkausjätettä. Pneumaattisiin järjestelmiin voidaan yhdistää Kongskilden kehittämiä erotinlaitteita, joilla käsitellään esimerkiksi erilaisia murskeita. Murskeesta erotetaan varsinainen hyötykäyttöön menevä osa ja pöly. Hyödynnettävä jae voidaan käsitellä edelleen uusioraaka-aineeksi, ja pöly sekä hieno jae kerätään talteen. Kongskilden järjestelmiin kuuluvat kaikki tarvittavat osat, kuten puhaltimet, putkistot, putkisto-osat, jakajat, sulkusyöttimet ja suodattimet. Pneumaattinen kuljetinjärjestelmä soveltuu erinomaisesti muovi- ja puuteollisuuden tarpeisiin. Puuteollisuudessa muun muassa puupellettiä voidaan siirtää hellävaraisesti ja tehokkaasti pitkiäkin matkoja. 1-rullainen 2-rullainen 3-rullainen 18 19

11 Antti osaa siirron ja varastoinnin Antti-Teollisuus oy Koskentie 89, Kanunki puh. (02) fax (02)

AGRO. Tuoteluettelo.

AGRO. Tuoteluettelo. Tuoteluettelo www.jema.as Kaatosuppilokuljettimet T44 / T45 Kaatosuppilokuljettimet T44/T45 kaatosuppilokuljettimet rakennetaan vakio-osista, joita yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Pystysekoittimet Laaja valikoima pystysekoittimia erilaisiin käyttökohteisiin. Stamo pystysekoittimet on yksilöllisesti suunniteltuja ja valmistettuja

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT KORKEALAATUISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun S-sarjan uudet, kiinteät kuivurit kuivaavat viljan tasalaatuisesti, energiatehokkaasti

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

FIN. hakkurit HAKKURIMALLISTO

FIN. hakkurit HAKKURIMALLISTO FIN hakkurit HAKKURIMALLISTO HEINOLA hakkurit HAKKEEN MÄÄRÄ JOPA 500 m 3 /h ERINOMAINEN HAKELAATU ALHAISET KÄYTTÖ- KUSTANNUKSET PITKÄT KÄYTTÖIÄT HEINOLA teollisuushakkurit HEINOLAN hakkurivalikoimista

Lisätiedot

Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita

Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita Lämmitystilaelementin osalta lähteenä on käytetty Evita Valkaman ja Ossi Toikkasen projektitöitä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2007). Työt

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

SIILOT. Laatua, vahvuutta ja tehokkuutta. siilo sinun projektiisi

SIILOT. Laatua, vahvuutta ja tehokkuutta. siilo sinun projektiisi SIILOT Laatua, vahvuutta ja tehokkuutta siilo sinun projektiisi Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // WWW.Sukup-eu.com SUKUP siilon standardilaitteet Suuri täyttöaukko

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

MEPU-VILJASIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJAN VARASTOINTIIN

MEPU-VILJASIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJAN VARASTOINTIIN MEPU-SIILOT MEPU-VILJASIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJAN VARASTOINTIIN Mepun pyöreät viljasiilot ovat pienimpiä yksityiskohtia myöten suunniteltu täyttämään nykyaikaisen viljanvarastoinnin vaatimukset.

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

Keep the fire alive. Hyviä ratkaisuja todella tehokkaan palamisprosessin varmistamiseksi.

Keep the fire alive. Hyviä ratkaisuja todella tehokkaan palamisprosessin varmistamiseksi. Keep the fire alive Hyviä ratkaisuja todella tehokkaan palamisprosessin varmistamiseksi. Avainasemassa hallittu prosessi Täydellisen kontrolloitu palamisprosessi on entistä paremman kustannustehokkuuden

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-sarja tarjoaa erinomaisen kuivaustehon ja käytännöllisyyden yhdessä toiminnallisessa paketissa. S-sarjassa on panostettu varmatoimisuuteen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Antti Agrosec kuivurit viljankäsittelyn ammattilaisille

Antti Agrosec kuivurit viljankäsittelyn ammattilaisille Antti Agrosec kuivurit viljankäsittelyn ammattilaisille Antti-Teollisuus sinun eduksesi Antti on ollut mukana viljankuivausalalla jo yli 45 vuotta. Jatkuva tutkimus- ja kehitystyö on vienyt meidät sinne

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi Pihapiirin tuotteet Tuoteluettelo 2016 Markki pihapiirisi merkki Talon ja pihapiirin suomalainen laatumerkki MARKKI Kotipihan viihtyisyys ja toimivuus on meille suomalaisille tärkeää, oli kyseessä kaupunkipiha,

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

VAUNUKUIVURI M5-SARJA

VAUNUKUIVURI M5-SARJA VAUNUKUIVURI M5-SARJA Uudessa M5-sarjassa on panostettu varmatoimisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Sen jalostettu kuivausteknologia varmistaa laadukkaan ja energiatehokkaan lopputuloksen. UUSI ISO MEPU-

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Edelläkävijän valinta

Edelläkävijän valinta Edelläkävijän valinta DeLaval ruokinta-aidat lypsy- ja lihakarjalle Ratkaisu Sinulle - Joka päiväksi DeLaval ruokinta-aidat Lehmät käyttävät aikaa syömiseen noin neljä tuntia vuorokaudessa. Syömiseen käytetty

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden kaikki edellytykset www.tks-as.no TKS ja Kuhn ovat yhteistyössä kehittäneet vahvan ja toimintavarman sekoitusratkaisun. on kehitetty tarjoamaan paras sekoitustulos mahdollisimman lyhyessä ajassa ja mahdollisimman

Lisätiedot

PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA

PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA PUUTAVARANOSTURIT 2006 2009 2009/L 2010 UUSINTA NOSTURI- TEKNOLOGIAA Keslalla on lähes 50 vuoden kokemus nosturiteknologian kehittämisestä ja valmistuksesta.

Lisätiedot

EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA

EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA JOUSTAVAA SUUNNITTELUA MUKAUTUU ERI TILOIHIN Eino Talsi Oy on osa Ekocoil-konsernia. Se on useiden vuosikymmenien ajan erikoistunut ripaputkituotteiden

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin.

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Nousutiet Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Kun telinekalustosi merkki on Layher, on Sinulla jo valmiiksi suurin osa nousuteiden rakentamiseen tarvittavista

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

TEKNINEN KONSULTOINTI

TEKNINEN KONSULTOINTI TEKNINEN KONSULTOINTI Käyttökohteisiin sopivimmat ratkaisut Onko sinulla pulma, johon et löydä ratkaisua? Stalatubelta saat käyttöösi kovan tason ammattilaisten kattavan erikoisosaamisen, joten laatu on

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

Mortem-tuotteet VAINAJIEN SÄILYTYS- JA SIIRTOJÄRJESTELMÄT SAIRAALOIHIN JA SEURAKUNNILLE VALMISTUSOHJELMAAN KUULUVAT TUOTTEET

Mortem-tuotteet VAINAJIEN SÄILYTYS- JA SIIRTOJÄRJESTELMÄT SAIRAALOIHIN JA SEURAKUNNILLE VALMISTUSOHJELMAAN KUULUVAT TUOTTEET Mortem-tuotteet VAINAJIEN SÄILYTYS- JA SIIRTOJÄRJESTELMÄT SAIRAALOIHIN JA SEURAKUNNILLE VALMISTUSOHJELMAAN KUULUVAT TUOTTEET Vainajien säilytyskylmiöt Hydrauliset nosturit Vaakanosturit Kevytrakenteiset

Lisätiedot

TYÖLAITTEET AMMATTILAISTEN TUOTTAVAT

TYÖLAITTEET AMMATTILAISTEN TUOTTAVAT AMMATTILAISTEN TUOTTAVAT TYÖLAITTEET SNOWZOOM NIVEL-, U- JA ALUEAURAT SIIPILUMI-, HIEKOITUS- & LUMI- K AUHAT KAUHA-, PUOMI- JA AVOHARJAT WWW.SNOWSTAR.FI Huippulaitteet puhtaanapitoon Erinomainen hinta-laatusuhde

Lisätiedot

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa,

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, KUORMALAVAHYLLY EAB KUORMALAVAHYLLY 1 EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva varasto.

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7. FINN-suorat portaat 7.0 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.3 Tilausohjeet FINN-SUORAT PORTAAT RAKENNE SIVUPALKIT B 7.1 Sivupalkit valmistetaan

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

NovarboTM tuottavampi kasvihuone

NovarboTM tuottavampi kasvihuone NovarboTM tuottavampi kasvihuone Cool innovations! www.novarbo.fi COOL INNOVATIONS Novarbo-jäähdytysjärjestelmästä on saatavissa tehokkaita sovellutuksia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Sen avulla säästetään

Lisätiedot

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2 Toimittaja Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270 www.oem.fi 6:2 Sarja B Johdanto sivu 6:4 Tekniset tiedot sivu 6:5 Sarja B6, 6/24-napaiset sivu 6:6 Sarja B10, 10/42-napaiset sivu

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää. Miksi pöly räjähtää?

Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää. Miksi pöly räjähtää? Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää pölyräjähdykset sekä tulipalot havaitsemalla ja sammuttamalla kipinät automaattisesti. Pieni

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT SUURTEHOIMURIT KUIVILLE JA MÄRILLE AINEILLE Tekniset tiedot Mid Loader Säiliön materiaali ruostumaton SS 304 -teräs, tilavuus 12.500 l netto Perävaunun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet

ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ASENNUSOHJE ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ja niiden asennus POLTINVARUSTUS Bio- tai muun polttimen asennuksen tarvitaan kattilan poltinsovite silloin kun polttimen koko poikkeaa poltinaukon mitoituksesta.

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS Tehokkaaseen puhdistukseen Miksi vesipohjainen pesumenetelmä? Nopeuden ja tehokkuuden vaatimukset sekä tiukkenevat ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen,

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

-RAKENNUSSIRKKELI UUTUUS! RAKENNUSSIRKKELI RS 400/450 LISÄVARUSTEET. SIVUPÖYTÄ leveys 600 mm pituus 685 mm. PÄÄTYPÖYTÄ leveys 685 mm pituus 530 mm

-RAKENNUSSIRKKELI UUTUUS! RAKENNUSSIRKKELI RS 400/450 LISÄVARUSTEET. SIVUPÖYTÄ leveys 600 mm pituus 685 mm. PÄÄTYPÖYTÄ leveys 685 mm pituus 530 mm -RAKENNUSSIRKKELI RAKENNUSSIRKKELI RS 400/450 4,0 (otto 4,82) kw/400v, 2800 r/min, IP 54, sähkömagneettisella jarrulla Kuvan sirkkeli lisävarustein. ESKO-rakennussirkkeli on kovaan ammattikäyttöön tarkoitettu

Lisätiedot

RUOSTUMATON TERÄS JA HAPONKESTÄVÄT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT

RUOSTUMATON TERÄS JA HAPONKESTÄVÄT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT SARJAT 100 500 RUOSTUMATON TERÄS JA HAPONKESTÄVÄT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT 100-500 kg metalli Helaformin palo-oviin tarkoitettuja tuotteita käytetään monissa laivoissa ja lautoissa ympäri maailmaa. Kuten kuvassa

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Prestige annostelijat

Prestige annostelijat Clou Prestige annostelija valikoima Uusista Prestige automaateista löytyy aina sopiva ratkaisu henkilöhygienian tarpeisiisi tiloissa, joissa käy suuria määriä ihmisiä. On osoittautunut, että nykyaikaiset

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA

PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA PUUTAVARANOSTURIT UUSINTA NOSTURI- TEKNOLOGIAA Keslalla on lähes 50 vuoden kokemus nosturiteknologian kehittämisestä ja valmistuksesta. Tänä päivänä Kesla

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Maatalouden oviratkaisut

Maatalouden oviratkaisut Maatalouden oviratkaisut Tehokkaan maatalouden oviratkaisut Champion Doorilta löydät laajan valikoiman maatalouteen sopivia kangas- ja pressuovia. Ovien rakenne, materiaalit, tekniset ratkaisut, käytettävyys

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT

K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT ENSIVAIKUTELMAN TEKEMISEEN EI SAA KOSKAAN UUTTA MAHDOLLISUUTTA Hyvin suunniteltu ja toimiva sisääntuloalue antaa ihmisille mielikuvan yrityksestä tai rakennuksesta.

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2.1 Reaktorit Teolliset reaktorit voidaan toimintansa perusteella jakaa seuraavasti: panosreaktorit (batch) panosreaktorit (batch) 1 virtausreaktorit

Lisätiedot

Pienjännitekojeet Kaapelijakokaapit, MJS Jonovarokekytkimet, XLBM

Pienjännitekojeet Kaapelijakokaapit, MJS Jonovarokekytkimet, XLBM Pienjännitekojeet Kaapelijakokaapit, MJS Jonovarokekytkimet, XLBM Esite MJS FI 08_10 1SCC320003C1801 Luotettavat ja joustavat MJS-kaapelijakokaapit Valinta on helppoa uuden suunnitteluohjelman avulla Energialaitoston

Lisätiedot

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Se hoitaa homman Jotta pystyn hoitamaan omani Koska vain paras on riittävän hyvää... Uusi sukupolvi. Luokkansa paras. ATTIX 33- ja 44 -sarjan märkä-/kuivaimurit suunniteltiin

Lisätiedot

Suomessa valmistettu laatutuote

Suomessa valmistettu laatutuote www.jäspi.fi Vedenlämmittimet Suomessa valmistettu laatutuote Runsaasta valikoimasta oikea lämminvesivaraaja jokaiseen kotiin VEDENLÄMMITTIMEN VALINTA Runsaasta valikoimasta löytyy oikea lämmitin jokaiseen

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA Monipuolisesti ja nautittavasti Toteuta oma suosikkisi Puiden lehteen puhkeavista kasvupisteistä nimensä saanut UPM SILMU-Pergola tuo kesän puutarhaan nautittavan helposti.

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot