Kahi-Kylpyhuone Työohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kahi-Kylpyhuone Työohjeet"

Transkriptio

1 Kahi-Kylpyhuone Työohjeet Korvaa työohjeen 1-38 /

2 Rakenteet Märkätilan seinät tehdään oikeaoppisesti kivipohjaisista, lahoamattomista ja elämättömistä materiaaleista. Kätevä tapa märkätilojen seinien tekoon ovat ohutsaumamuurattavat päistään pontatut Kahi-ponttiharkot. Sileäpintaisista harkoista huolellisesti tehdyt Kahiseinät on helppo tasoittaa Vetonit MT Märkätilatasoitteella ennen vedeneristystä. Kahi-väliseinäponttiharkoista tehdyn seinän paksuus on 85 mm. Harkkoa valmistetaan 300 mm:n* ) (Kahi-väliseinäpontti 300) ja 600 mm:n pituisina. Lyhyemmässä harkossa on sähkö- ja vesiputkien asennusta helpottavat 30 x 60 mm:n kokoiset pystyreiät. Myös puurunkoisissa taloissa märkätilojen seinät suositellaan tehtäväksi kivirakenteisina. Ulkoseinillä tehdään Kahi-harkoilla sisäpuolinen verhomuuraus, joka erotetaan puuseinästä tuulettuvalla ilmaraolla. Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä lämmöneristetään löylyhuoneen puolelta esim. alumiinifoliopintaisella SPU-levyllä. Katon eristämiseen voidaan käyttää mineraalivillaa, jonka sisäpuolelle tulee alumiinitiivistyspaperi ja tuuletusrako paneelin alle. * ) Oulun tehtaan harkon pituus 285 mm Kahi-kylpyhuone Märkätilojen suunnittelu ja rakentaminen on yksi terveen talon tärkeimmistä tekijöistä. Valitsemalla oikeat materiaalit ja työmenetelmät turvallinen ja kestävä lopputulos voidaan varmistaa. Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava siten, ettei vettä pääse tunkeutumaan ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin. Myös riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava. Märkätilojen seinärakenteet suositellaan rakennettavaksi kiviaineisina. Seinissä Kahi-tiili kestää hyvin kosteutta ja on riskitön alusta laatoitukselle. maxitin Vetonit tuotevalikoimasta löytyvät kaikki luotettavat tasoitteet, laatoitustuotteet ja vedeneristeet märkätilojen lattioihin ja seiniin Kahi-väliseinäpontti 300 Pesuhuone Kahi-Väliseinäpalkki VH 1200/1800 oviaukkojen ylityksiin 1200 x 85 x 198 mm 1800 x 85 x 198 mm Puurunkoinen ulkoseinä Höyrynsulku Tuulettava ilmarako Ohutsaumamuurattu Kahi-väliseinäpontti Tasoitus: Vetonit MT Vetonit Kosteussulkukäsittelyt Laatoitus: Vetonit Saneerauslaattalaasti ja Vetonit Laattasauma Vetonit Saniteettisilikoni Vetonit Vedeneristys (nostetaan vähintään 100 mm seinälle) Puurunkoinen ulkoseinä, jonka sisäpuolelle tehty verhomuuraus. 2

3 Asuinhuone Pesuhuone Ohutsaumamuurattu Kahi-väliseinäpontti Tasoitus: Vetonit MT Pesuhuone Kahi-väliseinäpontti Tasoitus: Vetonit MT Vetonit Kosteussulkukäsittelyt Laatoitus: Vetonit Saneerauslaattalaasti ja Vetonit Laattasauma Vetonit Saniteettisilikoni Vetonit Vedeneristys Sauna Mineraalivilla Alumiinitiivistyspaperi Lämmöneriste: SPU-AL 30 mm (Sauna Satu tai vast.) Kiinnitys: mekaanisesti naulatulpilla Saumat vaahdotetaan polyuretaanilla ja teipataan alumiiniteipillä Ilmarako Paneeli Tasaustiili: MKH-85 (tarvittaessa) Vetonit Muurauslaastilla muurattu Vetonit Vedeneristys Tasoite Vetonit L ja LR+ Vetonit Kosteussulkukäsittelyt Vetonit Saneerauslaattalaasti Vetonit Laattasauma Vetonit Saniteettisilikoni Vetonit Saneerauslaattalaasti Vetonit Vedeneristys Vetonit Laattasauma Kallistukset Vetonit 6000/5000 Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä. Kahi-väliseinäpontin ja lattian liitos märkätilassa. Suositeltava lattian kaltevuus on 1:80 ja lattiakaivon ympärillä (> 500 mm:n säteellä lattikaivosta) 1:50. Maanvaraisen laatan kallistukset voidaan tehdä laatan valun yhteydessä. Kantavalla betonilaatalla kallistukset tehdään tasausbetonikerrokseen, joka voidaan tehdä Vetonit 5000 Karkea Lattiatasoitteella. Ohutsaumamuuraus on menetelmä, jossa mittatarkat Kahi-harkot tai -tiilet muurataan noin 2 mm:n saumalla Vetonit Ohutsaumamuurauslaasti V:llä. Laastia kuluu vain pari kiloa neliölle ja se sekoitetaan kätevästi porakonevispilällä. Mikäli seinä muurataan maanvaraisen betonilaatan päälle, tulee seinän ja betonilaatan väliin asentaa kosteuden katkaiseva kerros, kuten esim. bitumikermi. Ohutsaumamuuratun seinän ensimmäinen tiili- tai harkkokerros muurataan Vetonit M 100/600 muurauslaastilla siten, että se saadaan oikeaan korkeuteen ja täysin suoraksi. Tarvittaessa muuraus tehdään samanlevyisellä tiilellä korkeusmitoituksen sovittamiseksi huone- tai ovikorkeuteen sopivaksi. Muurauksen annetaan kuivahtaa ennen työn jatkumista ohutsaumamuurauksena. Seinän suoruus tarkistetaan vesivaakaa ja muurausjohteisiin kiinnitettävää linjalankaa käyttäen. Mahdolliset linjavirheet oikaistaan naputtelemalla varovasti vasaralla tai muurauslaastisauman avulla. Ohutsaumamuuraus 3

4 Ohutsaumamuurauslaasti V levitetään muurattaviin syrjiin putsikauhalla tai tähän tarkoitukseen kehitetyllä laastikelkalla. Pontatut pystysaumat jätetään kuivien tilojen seinissä yleensä ilman laastia. Märkätiloissa laastia käytetään myös pystysaumoissa silloin, kun seinän vedeneristeeksi tulee kaksinkertainen Vetonit kosteussulkukäsittely. Kun vedeneristeeksi tulee myös vedeneristysmassa, ei harkkojen pontatuissa pystysaumoissa välttämättä tarvita laastia. Harkot muurataan limittämällä. Väliseinäpontti 300 -harkko muurataan puolen harkon limityksellä, jolloin harkon, sähköasennuksia helpottavat pystyreiät asettuvat kohdalleen. Harkot katkaistaan tiilileikkurilla. Katkaistuissa päissä käytetään normaalia muurauslaastisaumaa. Putkivetojen tekemistä helpottaa väliseinäponttiharkkojen erikoiskappaleet. Pystysuuntaiset putkitukset voidaan viedä Väliseinäpontti 300:n pystyrei issä tai ne asennetaan roiloharkkoihin ja vaakasuuntaiset putket voidaan asentaa palkkiharkkojen uriin. Suihkusekoittajalle tulevat vesijohdot suositellaan tekemään pinta-asennuksena yläkautta. Oviaukot ylitetään kätevimmin valmiiden 1,2 m tai 1,8 m pitkien Kahi-väliseinäpalkkien avulla. Palkki nostetaan paikoilleen Ohutsaumamuurauslaastin levityksen jälkeen ja muuraustyö voi jatkua keskeytyksettä. Väliaikaisia muuraustukia ei tarvita.kantamaton väliseinä erotetaan yläpuolisista taipuvista rakenteista riittävällä liikevaralla. Yläosan liitoksen tulee tarvittaessa tukea seinää sivuttaiskuormia vastaan. Kahi-Väliseinäpalkki VH-1200 Sähköputkien vieminen seinässä. Märkätilan vedeneristys Tämä ohje on tarkoitettu ympäri vuoden lämpimänä pidettävien asuntojen märkätilojen rakentamiseen. Tasoitetut Kahi-ponttiharkkoseinät Kosteussulkukäsittely kahteen kertaan kauttaaltaan. Ensimmäinen käsittely vedellä 1:1 ohennetulla Vetonit Kosteussululla pehmeällä harjalla pyörivin liikkein levittäen. Toinen käsittely ohentamattomalla Kosteussululla harjalla tai telalla levittäen. Seinien sisä- ja ulkokulmat, limittämättömät pystysaumat, liittymät, joissa seinämateriaali muuttuu (esim. harkko/ betoni) sekä läpiviennit tiivistetään ja vahvistetaan Vetonit Vedeneristysmassalla ja Kuitukangasnauhalla. Oikein tehty kosteussulkukäsittely toimii vedeneristeenä ja estää veden imeytymisen seinään. Suihkun roiskeveden vaikutusalueella seinä voidaan haluttaessa lisäeristää 2 kertaanvetonit Vedeneristysmassalla. Tällöin alla oleva Vetonit Kosteussulkukäsittely tehdään kertaalleen vedellä 1:1 ohennettuna ennen vedeneristysmassan levittämistä. Tilat, joissa on tavanomaista suurempi vesirasitus Kun vesirasitus on tavanomaista korkeampi, esimerkiksi taloyhtiöiden yhteisissä pesutiloissa, käytetään seinien vedeneristykseen Vetonit Kosteussulun lisäksi kauttaaltaan Vetonit Vedeneristysmassaa tarvittavine Vetonit Kuitukan- gasnauhavahvikkeineen. Tällöin seinät käsitellään vedellä 1:1 ohennetulla Kosteussululla kertaalleen ennen Vedeneristysmassan levitystä. Vedeneristysmassakäsittely tehdään 2 kertaan. Saunat Vetonit Kosteussulku ja Vetonit Vedeneristysmassa eivät kuumuuden takia sovellu saunan seiniin tai kattoon. Saunan lattioiden lämpötila ei yleensä nouse yli +60 o C. Näin ollen laatoitettavan lattian vedeneristys samoin kuin ylösnostot seinille voidaan turvallisesti tehdä Vetonit Vedeneristysmassalla. Lattiat Kosteussulkukäsittely 2 kertaan kauttaaltaan. Ensimmäinen käsittely vedellä 1:1 ohennetulla Vetonit Kosteussululla pehmeällä harjalla pyörivin liikkein levittäen. Toinen käsittely ohentamattomalla Kosteussululla harjalla tai telalla levittäen. Lattian ja seinien liitos tiivistetään ja vahvistetaan Vetonit Vedeneristysmassalla ja -Kuitukangasnauhalla. Lattiakaivon kohdalle ja läpivientien ympärille kiin nitetään kuitukankaasta leikatut vahvikepalat Vetonit Vedeneneristysmassalla. Koko lattia eristetään 2 kertaan Vetonit Vedeneristysmassalla. Eristekerrosten välissä voidaan haluttaessa käyttää Vetonit Kuitukangasta. 4

5 Seinien vedeneristäminen ja laatoittaminen Seinät tasoitetaan Vetonit MT -tasoitteella tai Saneerauslaattalaastilla ennen kosteussulkukäsittelyä. Seinään levitetään Vetonit Kosteussulkua kahteen kertaan, ensimmäinen kerros vedellä 1:1 ohennettuna. Levitetään huolellisesti pehmeällä harjalla pyörivin liikkein, niin että huokoset täyttyvät. Toinen kosteussulkukäsittely tehdään ohentamattomalla Vetonit Kosteussululla harjalla tai telalla. Kuivumisaika käsittelyjen välillä on vähintään 30 min. sekä toisen käsittelyn ja jatkotöiden välillä vähintään 2 tuntia. Vetonit Vedeneristysmassaa levitetään siveltimellä reilusti seinän nurkkaan Kuitukangasnauha kiinnitetään tuoreeseen massaan siten, että nauha taittuu 100 mm molemmille sivuille. Lastalla painelemalla varmistetaan, että nauha on kunnolla kiinni massassa. Nauhan on kastuttava läpi! Mahdollisissa jatkoksissa nauhojen on limityttävä vähintään 50 mm. Massaa levitetään vielä kertaalleen Kuitukangasnauhan päälle. Kuitukangasnauhavahvistus tehdään seinien sisä- ja ulkokulmiin, limittämättömiin harkkosaumoihin, tarvittaessa katon ja seinän liittymään, sekä kohtiin, joissa alusrakenne muuttuu (esim. harkko/betoni). Läpiviennit tiivistetään Kuitukangasnauhasta tehdyn tiivistyspalan ja Vedeneristysmassan avulla. Tiivistyspala kiinnitetään Vedeneristysmassalla tiiviisti läpivientiä vasten. Tiivistyspalan ja Vedeneristysmassan tulee nousta tiiviisti putken juurta vasten. Tiivistyspalan päälle levitetään uusi massakerros. Kun toinen Kosteussulkukäsittely on kuivunut vähintään 2 tuntia tai Vedeneristysmassa vähintään 12 tuntia, seinät voidaan laatoittaa alinta laattariviä lukuunottamatta Vetonit Saneerauslaattalaastilla tai Vetonit Pikasaneerauslaastilla. 7 Suluissa oleva arvo koskee Vetonit Pikasaneerauslaastia. Laatat tulee kiinnittää tuoreeseen laastiin. Tämän vuoksi laastia levitetään vain niin suurelle alueelle, kuin ehditään laatoittaa (10) 15 minuutissa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikauttaen. Näin laatta saavuttaa riittävän tartunnan. Laatan riittävä tartunta varmistetaan ajoittain koelaatalla, joka irroitetaan tuoreeltaan alustasta. Laatan taustapinnan tulee olla täysin laastin peitossa. Jättämällä vähintään 5 mm tilaa seinä- ja lattialaattojen reunojen ja seinän/lattian väliin varmistetaan että vedeneristyskerros kestää nurkkaan kohdistuneita rasituksia kuten lattialaatan lämpölaajenemisliikkeitä. Tämä sauma täytetään Vetonit Saniteettisilikonilla. 5

6 Lattian vedeneristäminen Lattia puhdistetaan huolellisesti ja käsitellään Vetonit Kosteussululla. Ensimmäinen käsittely ohennettuna vedellä 1:1 pehmeällä harjalla pyörivin liikkein levittäen. Ahtaissa paikoissa, kuten nurkissa levityksen apuna voidaan käyttää sivellintä. Toinen käsittely ohentamattomana harjalla tai telalla levittäen. Vetonit Kosteussululla käsitellyn lattian ja seinän liittymä vahvistetaan Kuitukangasnauhalla, joka kiinnitetään tuoreeseen Vedeneristysmassaan niin, että nauha taittuu 100 mm lattiaan ja seinille, ja että jatkokset limittyvät vähintään 50 mm. Kuitukangasnauha painetaan massaan esim. lastalla. Kankaan täydellisestä läpikastumisesta on varmistuttava. Massaa levitetään vielä kertaalleen nauhan päälle. WC:n viemäriputken liitoksen tiivistämiseksi Kuitukangaspalasta leikataan n. 30x40 cm 2 :n kokoinen pala, johon leikataan läpivientiputkea pienempi reikä.tiivistyspala kiinnitetään Vedeneristysmassalla tiiviisti putken läpiviennin ja juuren ympärille. Palan päälle levitetään vielä Vedeneristysmassakerros Vetonit Vedeneristysmassaa levitetään runsaasti lattiakaivon ympärille. Tuoreeseen massaan kiinnitetään Kuitukangaspalasta leikattu 40 x 40 cm 2 kokoinen pala. Massaa levitetään ohut kerros myös palan alapintaan! Vahvikepala painellaan huolellisesti kiinni, esim. lastalla! Kankaan täydellisestä läpikastumisesta varmistuttava. Uusi kerros Vedeneristysmassaa levitetään vahvikepalan päälle. Uusi Kuitukangaspala kiinnitetään paikoilleen 45 asteen kulmassa edelliseen nähden. Pienen reiän leikkaaminen kankaaseen kaivon keskikohtaan nopeuttaa massan kuivumista. Vedeneristysmassaa levitetään runsaasti koko lattian alalle, esim. telalla Ensimmäisen kerroksen annetaan kuivua vähintään 6 tuntia ennen toisen eristekerroksen levittämistä. 9 Kun toinen vedeneristyskerros on kuivunut olosuhteista riippuen vähintään 12 h, tarkistetaan, että se on ehjä ja yhtenäinen. Leikattavan reiän koko riippuu lattiakivosta. Keskelle kaivoa piirretään kaivonvalmistajan ohjeiden mukainen ympyrä.

7 Mattoveitsellä leikataan ympyrän mukainen reikä. Mikäli kaivotyyppi vaatii suuremman reiän on reikäkokoa suurennettava hieman. Liepeet taivutetaan kaivon sisään. Lattian laatoittaminen, silikonisaumaukset Kiristysrengas painetaan tiiviisti paikoilleen niin, että vedeneriste jää ehjänä joka puolelta kaivon ja kirisitysrenkaan väliin. Kaivon kansi poistetaan laatoituksen ajaksi. Vaihtoehtoinen tapa kuvaan 8 liittyen: Toinen massakerros voidaan levittää heti mikäli ensimmäiseen, tuoreeseen massakerrokseen kiinnitetään kauttaaltaan Vetonit Kuitukangas. Kuitukankaan saumat limitetään vähintään 50 mm ja on varmistuttava kankaan täydellisestä läpikastumisesta! Kankaan kiinnityksessä käytetään apuna lastaa. Kankaan asennuksen jälkeen levitetään toinen kerros Vedeneristysmassaa telalla. Tällöin toinen kuitukangaspala lattiakaivossa kts. kuva 6 edellisellä sivulla korvautuu tällä yhtenäisellä kankaalla. Huom! Valmis vedeneristyskerros suojataan esim. aaltopahvilla. Laatat leikataan eri tilassa! 1 2 Kun Vedeneristysmassa on kuivunut kuivumisolosuhteista riippuen vähintään 12 tuntia, kiinnitetään laatat Vetonit Saneerauslaattalaastilla tai -Pikasaneerauslaastilla. Seinälaatoituksen annetaan kovettua (vähintään 2 tuntia) 1 2 vrk. ennen saumausta Vetonit Laattasaumalla. 3 4 Tehtäessä kiinnityksiä seinään varmistetaan kiinnityspisteen tiiviys pursottamalla Saniteettisilikonia porareikään 1 ennen muovitulpan asentamista, sekä tulppaan 2 ennen ruuvin ruuvausta. Lattian päällä ei saa kävellä (4 tuntiin) 2 vuorokauteen! Lattialaatoitus saumataan aikaisintaan (4 tunnin) 2 3 vrk:n kuluttua laatoituksesta Vetonit Laattasaumalla. Vetonit Saniteettisilikonilla saumataan nurkkasaumat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat, läpivientien ympärys, kalusteiden liitoskohdat ja mahdolliset liikuntasaumat. Suluissa olevat arvot koskevat Vetonit Pikasaneerauslaastia Huom! Edellä olevat ohjeet ovat tiivistelmä tarkemmista ohjeistamme, jotka ovat: 4-39 Kahi-harkot 8-70 Vetonit vedeneristys -työohjeet 7

8 maxitin tuotteet kylpyhuoneen tekoon maxit-tuote Menekki Seinät Kahi-ohutsauma- Väliseinäpontti x 85 x kpl/m 2 muuraus, harkot Väliseinäpontti 285 x 85 x 198 * ) 18 kpl/m 2 Väliseinäponttiharkko 600 x 85 x 198 8,5 kpl/m 2 Vetonit Ohutsaumamuurauslaasti V n. 2 kg /m 2 Kahi-erikoisharkot Palkkiharkko 600 x 85 x 198 1,67 kpl/m Roiloharkko 300 x 85 x kpl/m Kahi-harkkopalkki VH 1200 x 85 x 198 tai 1800 x 85 x 198 Tasoitus Vetonit MT Märkätilatasoite n. 1,2 kg/m 2 /mm:n kerros Vedeneristys Vetonit Kosteussulku 0,15-0,2 l/m 2 (ohennettuna + ohentamattomana) Vetonit Vedeneristysmassa 0,7-0,9 l/m 2 + Kuitukangasnauha (lev. 200 mm, pit. 2 x 15 m) nurkkiin, läpivientien tiivistämiseen limittämättömien harkkosaumojen kohdalle sekä kohtiin, joissa pohjamateriaali muuttuu. Laattojen kiinnitys Vetonit Saneerauslaattalaasti tai -Pikasaneerauslaasti 3 kg/m 2, käytettäessä 9 mm:n kampaa Laattojen saumaus Vetonit Laattasauma 0,7 1,2 kg/m 2 (laatan koosta riippuen) Silikoni Vetonit Saniteettisilikoni 300 ml 12 m saumaa (5 x 5 mm 2 )/patruuna Lattiat Tartunnat alustaan Vetonit MD 16 Lattiadispersio 0,1...0,2 l/m 2 Kallistusvalut Vetonit 5000 Karkea Lattiatasoite tai Vetonit 6000 Lattiamassa 1,8 kg/m 2 /mm:n kerros Pintatasoitus ** ) Vetonit 3000 Hieno Lattiatasoite tai Vetonit 4400 Pikatasoite n. 1,5 kg/m 2 /mm:n kerros Vedeneristys Vetonit Kosteussulku n. 0,2 l/m 2 Vetonit Vedeneristysmassa 1,0-1,2 l/m 2 + Kuitukangasnauha (lev. 200 mm, pit. 2 x 15 m) Lattian ja seinän välinen liitossauma + Kuitukangaspala *** ) (lev. 400 mm, pit. 2,5 m) Lattian läpivienteihin 300 x 400 mm 2 Kaivon liitokseen 2 x 400 x 400 mm 2 + Kuitukangas, tarvittaessa ( 0,8 x 10 m) Tarvittaessa, lattian pinta-ala + n.15 % Laattojen kiinnitys Vetonit Saneerauslaattalaasti tai -Pikasaneerauslaasti 3 kg/m 2, käytettäessä 9 mm:n kampaa Saumaus Vetonit Laattasauma 0,7 1,2 kg/m 2 (laatan koosta riippuen) Silikoni Vetonit Saniteettisilikoni 12 m saumaa (5 x 5 mm 2 )/patruuna * ) vain Oulun tehtaalla ** ) tarvittaessa *** ) Kuitukangaspala on Kuitukangasnauhapakkauksen (2 kpl 0,2 x 15 m) sisällä. Materiaalimenekki lasketaan lattian ja seinien pinta-alan perusteella. Kuitunauhan ja saniteettisilikonin menekki yhteispituuden perusteella. Kahi-kylpyhuonejärjestelmälle on myönnetty VTT:n sertifikaatti Nro 149/01 Vetonit-tasoitteet, -kiinnityslaastit, -dispersiot sekä -muurauslaastit, Leca-harkot ja Kahi-tiilet on luokiteltu Sisäilmayhdistys ry:n luokkaan M1 maxitilla on ISO standardin mukainen ympäristö- sekä ISO standardin mukainen laatujärjestelmä. Myynti: Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet 8 maxit Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70 ) Helsinki Puhelin Telekopio Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset Asiakaspalvelukeskus Jälleenmyyjät ja pienrakentajat, puhelin Rakennusliikkeet ja urakoitsijat, puhelin Telekopio Sähköposti

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi Vetonit Vedeneristys Työohjeet 8-70 1.9.2008 Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007 www.maxit.fi Terve Märkätila Sisällysluettelo Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista

Lisätiedot

Vetonit. vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010

Vetonit. vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010 Vetonit vedeneristys Työohje 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010 www.e-weber.fi TERVE MÄRKÄTILA Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai

Lisätiedot

PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011

PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011 PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011 TERVE MÄRKÄTILA Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hyvällä

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA Esipuhe Oikeat rakenneratkaisut ovat merkittävä osa rakentamisen laatua. Märkätilat ovat toiminnallisesti rakennuksen vaativimmat ja märkätilojen suunnittelussa tai toteutuksessa

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 1 TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 SAVUPIIPPU TIILESTÄ 12 TIILI PIHARAKENTEISSA 14 Tiili on arvostettu

Lisätiedot

RT Y-37419 RT/KH 554-37419. VETONIT SISÄPINNAT JA VEDENERISTYS maxit Oy Ab

RT Y-37419 RT/KH 554-37419. VETONIT SISÄPINNAT JA VEDENERISTYS maxit Oy Ab Syyskuu 2007 Voimassa lokakuuhun 2010 1 (10) RT Y-37419 RT/KH 554-37419 44.3 Talo 2000 VETONIT SISÄPINNAT JA VEDENERISTYS maxit Oy Ab SR/5000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina.

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina. Märkätilat Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja

Lisätiedot

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

14.9.2007. Rapatut sisäpinnat. työohjeet. www.maxit.fi

14.9.2007. Rapatut sisäpinnat. työohjeet. www.maxit.fi 8 12 14.9.2007 Rapatut sisäpinnat työohjeet www.maxit.fi Lukijalle Tämä ohje on tehty sinulle, joka suunnittelet tai olet jo valinnut asuntosi sisäseinien ja -kattojen pinnoitteeksi rappauksen. Vetonit

Lisätiedot

VÄLISEINÄHARKKO VSH-88 SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE

VÄLISEINÄHARKKO VSH-88 SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE...1 1. YLEISTÄ...3 2. VÄLISEINÄHARKKOJEN OMINAISUUDET...3 3. TYÖVAIHEET...4 3.1. Harkkojen toimitus, vastaanotto ja varastointi työmaalla...4 3.2. asennuksen

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Uudista kylpyhuoneesi Laatoita uudet laatat vanhojen päälle

Uudista kylpyhuoneesi Laatoita uudet laatat vanhojen päälle Uudista kylpyhuoneesi Laatoita uudet laatat vanhojen päälle ` Kylpyhuonetta ei aina tarvitse purkaa, jotta sen ulkoasu voidaan päivittää vastaamaan tätä päivää. Kylpyhuoneremontti voidaan toteuttaa monessa

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet

Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet www.katepal.fi Katepal-kumibitumikattolaatat Huom! Asennusohjeiden tuoreimman version löydät aina osoitteesta www.katepal.fi TUOTETIETOJA Käyttöalue

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Sini Tuomela Opinnäytetyön nimi Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Märkä- ja kosteatilat

Märkä- ja kosteatilat sisämaalaus sisämaalaus sisämaalaus sisämaalaus sisämaa Maalilinja neuvoo Märkä- ja kosteatilat 3 Kylpyhuoneet, pesuhuoneet ja saunat Tikkurilan Maalilinjan asiantuntijat ovat laatineet nämä työohjeet.

Lisätiedot

Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet

Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet VALMISPIIPPU RONDO PLUS ASENNUSPÖYTÄKIRJA Asiakkaan yhteystiedot: Nimi Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköposti Rakennuspaikan osoite: Katuosoite

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

33. RAKENTEIDEN PINTAKÄSITTELY

33. RAKENTEIDEN PINTAKÄSITTELY H 33. RAKENTEIDEN PINTAKÄSITTELY Päivitetty 33.1 Yleistä Erilaisten pinnoitus- ja rappauskäsittelyjen pohjana siporex on muita kiviaineksia vastaava materiaali. Käsittelyjä valittaessa on aina otettava

Lisätiedot

BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje

BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BETONIHARKOT BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BEHA JA HB-JUHA SISÄLTÖ: HB-BETONIHARKOT YLEISTÄ... Harkkojen ominaisuudet... Esimerkkejä käyttökohteista... Tekniset tiedot... Suunnittelun perusteet...

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot