Ohje BASIC Puhallin BCRB, koko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje BASIC Puhallin BCRB, koko 080 120"

Transkriptio

1 Ohje BSIC Puhallin BCRB, koko Yleistä Tarkastusluukkuun on kiinnitetty koneen ja moottorin arvokilvet. BCRB on puhallin, jossa on taaksepäin kaartuvat siivet paineeseen 2500 Pa saakka. Puhallin on suunniteltu yksi- tai kaksinopeuksisille moottorille, mutta se voidaan tarvittaessa varustaa myös kahdella moottorilla. Moottorin jäähdytyksen takia, ei ympäröivän ilman lämpötila saa olla yli 40 C. BCRB:ssä on vakiona ilmavirran mittaus, jonka mittaustarkkuus on ± 9%. Sekä puhaltimessa että moottorissa on holkkityyppiset hihnapyörät, jotka on nopea vaihtaa esim. kierroslukua säädettäessä. Hihnakäytöstä on kaksi muunnosta: 1. Vakio, kiilahihnakäyttö 2. Moniurahihnakäyttö Ulospuhallusvaihtoehtojen ansiosta voidaan valita painehäviöiltään paras asennusvaihtoehto. 1.1 Erittely Rakenne, koko jne. ilmenevät toimitusasiakirjoista. 2. sennus Puhallinosa on aina asennettava puhallinakseli vaakasuuntaan. Mahd. irrallinen ilmanjakaja (lisävaruste) asennetaan puhaltimen ulospuhallusaukkoon. Reiät on porattu valmiiksi ja ilmanjakaja asennetaan toimitetuilla ruuveilla ja muttereilla. 2.1 Ulospuhallusvaihtoehdot BCRB Lisävaruste ilmanjakaja Ilmanjakajaa käytetään, kun ilma halutaan jakaa esim. ennen BCD-äänenvaimenninta. Ilmanjakaja kannattaa sijoittaa BCG-väliosaan, jonka vähimmäispituus on 780 mm. B 465 BCRB 2.2 Sähköliitäntä Puhallinmoottorin kaapeli vedetään kiinteän paneelin läpi (ei kiinteä paneeli tarkastusluukun vieressä) ja varustetaan tiivisteellä. Moottori yhdistetään voimassa olevien määräysten mukaisesti. Mahdollisesti tarvittava työkatkaisin asennetaan tarkastusluukun läheisyyteen. HUOM! Työkatkaisimien asentaminen ja läpivientien tekeminen tarkastusluukkuun on kiellettyä. Kun radiaalipuhallin on varustettu 2-nopeuksisella moottorilla tai 2 moottorilla, on sähköisesti järjestettävä viive kierrosluvun vaihtoa varten. Tämä estää hihnakäytön äkilliset kuormitukset ja epänormaalin kulumisen. BC B Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

2 2.3 Liittäminen kanavistoon Puhallin liitetään kanavaan tai ulospuhallusaukkoon seuraavasti: Liitäntäkehys BCRZ-1-aaa-21 Kangasliitin BCRZ-1-aaa-17 T Tiiviste Tiiviste Tiiviste Peltiruuvi tai popniitti Varoitus! Varmista, että kangasliitin tai sisäpuolinen eristys ei estä ilmavirtaa puhaltimen ulospuhallusaukon läheisyydessä. 2.4 Käyttöönotto Käyttöönoton saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkilöstö. Tarkasta ensin, että kanaviston kaikki pellit ovat auki. Jos puhallin on varustettu jousivaimentimella (lisävaruste), punaiset kuljetusvarmistimet on poistettava. Tämän jälkeen moottori voidaan käynnistää. Tarkasta, että puhallin pyörii puhallinkotelossa olevan nuolen suuntaan. Mikäli näin ei ole, tarkasta vaihejärjestys. Tarkasta, että puhallinmoottori ei ylitä normaalikäytössä nimellisvirtaansa ja että vaiheiden virrat ovat yhtä suuret. Manometrin liittäminen/säätö Kunkin puhaltimen ilmavirtoja mitataan mittaussondeilla. Mittaussondeista on yhteys letkuja pitkin koneen tarkastusluukussa oleviin, puhaltimille tarkoitettuihin mittausnippoihin. Manometri liitetään mittausnippoihin. Manometri asennetaan koneessa sellaiseen paikkaan, ettei se estä toimintaosien tarkastusta ja vaihtamista. Toimintatarkastus käyttöönoton yhteydessä Käyttöönoton yhteydessä on suoritettava suunnitteluohjeiden mukainen asennuksen toimintatarkastus ja säätö. Ruotsissa tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jonka laatii valtuutettu henkilö ilmanvaihtojärjestelmien toimintatarkastusta koskevan lain mukaisesti. Tarkempia tietoja valtuutetuista henkilöistä saat lähimmästä Swegon huoltokonttorista. 2 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

3 3. Huolto 3.1 Toimenpidekaavio Toimenpide Vasta asen- Normaali aikaväli nettu kone 6 kk 2 kk Voitelun tarkastus, laakerit* Puhdistus pyörät ja laitekaappi Puhallinpyörän tasapaino Hihnakäytön tarkastus X X *Ks. voitelua käsittelevä kappale 3.2 Puhdistus Tarkasta puhallinosan, moottorin ja puhallinpyörän puhdistustarve vähintään 2 krt vuodessa. Puhallinosa puhdistetaan sisäpuolelta imuroimalla. Likaantunut puhallinpyörä puhdistetaan imuroimalla tai pesemällä lian mukaan valittavalla miedolla, syövyttämättömällä puhdistusaineella. Moottori on pidettävä puhtaana jäähdytyksen varmistamiseksi. Moottori harjataan puhtaaksi tai puhdistetaan miedolla, syövyttämättömällä puhdistusaineella. 3.3 Moottorin laakereiden voitelu Pienemmät moottorit ovat kestovoideltuja. Isommissa moottoreissa on voitelunippa ja ohjeet on annettu toimitetussa moottoriohjeessa. Taajuusmuunninkäyttö, ks. moottoritoimittajan ohjeet. 3.4 Puhallinakselin laakerit Laakerit on voideltava määräajoin seuraavan taulukon kierroslukujen mukaan: X X X Käytä aina oikeita voiteluaineita ja suositusten mukaisia voiteluainemääriä. Liika voiteluaine saattaa kuumentaa laakereita, minkä seurauksena voiteluaine hajoaa. Sopiva voiteluaine on "Rasva SKF LGEP 2". Jälkivoitelussa täytettävät oikeat voiteluainemäärät on esitetty alla olevassa taulukossa. Suositeltu jälkivoiteluväli koskee käyttölämpötilaa n. 70 C. Voiteluväli on puolitettava käyttölämpötilan jokaista 15 asteen korotusta kohti. Vastaava on voimassa myös alle 70 C lämpötiloissa. Esim. 55 C:ssä väli voidaan pidentää kaksinkertaiseksi. Tämän pidemmäksi aika ei kuitenkaan voi tulla, vaikka käyttölämpötila olisi alle 55 C. 3.5 Laakerin irrotus Katso ko. laakerin irrotusohjeet. lla olevaa laakerilistaa käytetään apuna varaosia tilattaessa. Laakerit puhallinosaan BCRB Koko ks. Voiteluaine- Laakeri Laakeri, ei ø mm määrä (g) käyttöpuoli käyttöpuoli SYT 65 F SYT 65 L 00 65* 20 SYT 65 F SYT 65 L 20 75* 20 SYT 75 F SYT 75 L * Laakeritilassa. Suositeltu voiteluväli käyttötunteina eri kierrosluvuilla puhallinakselin laakereille, BCRB Koko tuntia 080 < r/m 100 <950 r/m 120 <900 r/m Esimerkki: Puhallinakselin laakerin voiteluväli konekoossa 080 on 2000 käyttötuntia kierrosluvun ollessa r/m. Huoltovälin määrittelyn helpottamiseksi on suositeltavaa asentaa käyttöaikamittarit ohjaus- ja säätölaitteistoihin. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

4 3.6 Laakereiden tarkastus Puhdistustarkastuksen yhteydessä vähintään 2 krt vuodessa tarkastetaan myös moottorin ja puhaltimen laakerit. Tarkasta, ettei voiteluainetta vuoda rikkoutuneista tiivisteistä tai huonosti kiristetyistä tulpista. Kuulostele laakeria asettamalla puukeppi, ruuvitaltta tai vastaava laakeripesää vasten. Paina korva työkalua vasten ja kuuntele. Ehjästä laakerista kuuluu pehmeästi pyörivä ääni. Viallisen laakerin ääni on voimakas, usein epäsäännöllinen ja meluisa. Tarkasta laakerin lämpötila lämpömittarilla, lämpöherkällä liidulla tai tunnustelemalla laakeripesää kädellä. 1. Mittaa akselietäisyys alla olevan kuvan mukaisesti. 2. Mittaa voima P, joka vaaditaan hihnan painamiseksi 16 mm akselietäisyysmetriä kohti laskettuna, kohtisuoraan hihnan suunnasta katsottuna ja suunnilleen hihnapyörien puolivälistä (ks. kuva). Mittaukseen suositellaan Trelleborgin kireysmittaria tai pientä kalavaakaa. Käytä aina kalibroitua mittaria. 3. Kiristä hihnaa, jos voima on alle taulukon P-arvon ja päinvastoin. 4. Suositeltu hihnankireys on 0,8 x P max. Jos lämpötila vaikuttaa epätavalliselta tai muuttuu äkisti, tämä on merkki laakerin toimintahäiriöstä. Syynä voi olla voiteluaineen puute, liika voiteluaine, epäpuhtaudet, ylikuormitus, laakerivaurio, puristuminen, tiivisteiden suuri kitka tai ympäristön lämpötila. Huomaa, että jälkivoitelun yhteydessä lämpötila kohoaa usein luonnostaan ja se saattaa kestää 1-2 vrk. P 16 mm per meter akselietäisyys Kuulostele! Tutki! Tunnustele! Painovoima P nuolikorkeudelle 16 mm/m akselietäisyys Pienen pyörän Ø Hihnaprofiili d d (mm) P Newton (N) 3.7 Kiilahihnakäyttö Hihnakäyttö on saatavana kiila- ja moniurahihnakäyttönä. Tarkastuksen ja säädön yhteydessä on tärkeää tarkastaa hihnojen kunto ja kireys sekä hihnapyörien suoruus. Hihnankireys Hihnankireys on tarkastettava seuraavin väliajoin: 1. sennettaessa uudet hihnat tai uuden koneen käyttöönoton yhteydessä. Myös käyttöönoton yhteydessä, jos kone on ollut pitkään pysäytettynä. 2. Parin minuutin käytön jälkeen. 3. Noin 50 käyttötunnin jälkeen. 4. Puolivuosittain. HUOM, että hihnat venyvät eniten ensimmäisten käyttötuntien aikana. Siksi uudet hihnat on tarkastettava usein. Jos ilmassa on epäpuhtauksia, esim. öljysumua tai liuotteita, tai jos lämpötila on yli +40 C, tarkastuksia on suoritettava tiheämmin. Löystyneet hihnat saattavat luistaa ja liian tiukalle kiristetyt hihnat saattavat aiheuttaa laakerivaurioita moottorissa ja puhaltimessa. Hihnoihin lyötäessä niiden on joustettava hieman ja niiden on tunnuttava kimmoisilta. Ne eivät saa tuntua löysiltä ja elottomilta. Oikea hihnankireys tarkastetaan seuraavasti: SPZ SPB Hihnankireys säädetään kiristysruuveilla jonkin alla olevan vaihtoehdon mukaisesti: Ks. myös kohdistus seuraavalla sivulla. Kiristysruuvit 4 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

5 3.8 Hihnan vaihto Jos jokin käyttöhihna on kulunut, kaikki hihnat on vaihdettava. Muussa tapauksessa uusiin hihnoihin kohdistuu suurempi kuormitus, koska ne ovat kuluneita hihnoja lyhyempiä. Säädä hihnapyörien välinen keskiöetäisyys niin, että hihnat on helppo asentaa käsin. Hihnoja ei saa missään tapauksessa vääntää uriin kangella, ruuvitaltalla tai vastaavalla. Hihnoja ei saa voidella tai hartsata. 3.9 Kohdistaminen Varmista, että akselit ovat yhdensuuntaiset ja että hihnapyörät ovat suorassa. Tarkastus voidaan tehdä viivoittimella tai vastaavalla, joka asetetaan pyörien sivuja pitkin. Viivoittimen on oltava koko pituudeltaan sekä vetävän että vedettävän hihnapyörän sivua vasten. Oikein Väärin Väärin Väärin 3.10 Holkkipyörien asennus Holkkipyörät asennetaan ja irrotetaan alla olevien ohjeiden mukaisesti. sennus Puhdista ja poista rasva kaikilta kirkkailta pinnoilta. senna hihnapyörä ja holkki yhteen, aseta reiät (2-3 kpl) niin, että puolet kierteestä tulee kohdakkain ja aseta ruuvit löysästi paikalleen. Työnnä pyörä/holkki akselille, kohdista oikealle paikalle ja kiristä ruuvit. Hihnapyörien suurin kulmavirhe (kuvan mitta ) ei saa olla yli 2 mm per akselietäisyysmetri. Jos akselietäisyys on alle 500 mm, sallitaan enintään 1 mm kulmavirhe. seta viivoittimen B molemmat reunat hihnapyörälle C. Kohdista hihnapyörät C ja D niin, että saadaan pienin etäisyys. Irrotus C B D Kierrä ruuvit irti, aseta yksi niistä ulosvetimen reikään ts. puolikierteen reikä holkissa ja kiristä se. Tällöin holkki irtoaa. Irronnut pyörä vedetään lyömättä irti. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 5

6 4. Tekniset tiedot 4.1 Käyrästö ilmavirran mittaukseen Käyrästöstä saadaan puhaltimen ilmavirta painemittarilla luetun paineen avulla. Lämpötila t=20 C Muissa lämpötiloissa luettu paine korjataan kaavalla: P korjattu =P luettu x BCRB t Paine, Pa Ilmavirta, m 3 /s BCRB Paine, Pa Ilmavirta, m 3 /s 6 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

7 BCRB Paine, Pa Ilmavirta, m 3 /s Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 7

8 4.2 Mittatiedot G M H F B L BCRB B H F G L ULOSPUH 1 ULOSPUH 2 M ULOSPUH 3 ULOSPUH Paino* *) Paino ilman moottoria. Pohjapalkki: Vakio 8 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 9/03 1/12 02.04.07 HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Asennus 3. Käyttöönotto 4. Käynnistys 5. Valvonta käynnin aikana 6. Huolto 6.1 Siipipyörä 6.2

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

RECAIR ILMASTOINTIKONEEN ASENNUS JA HUOLTO KONEKOOT 1A - 8G KONEIDEN MITTA- JA PAINOTIEDOT RECAIR -ILMASTOINTIKONE - ESITTEESTÄ!

RECAIR ILMASTOINTIKONEEN ASENNUS JA HUOLTO KONEKOOT 1A - 8G KONEIDEN MITTA- JA PAINOTIEDOT RECAIR -ILMASTOINTIKONE - ESITTEESTÄ! ILMASTOINTIKONEEN ASENNUS JA HUOLTO KONEKOOT 1A - 8G KONEIDEN MITTA- JA PAINOTIEDOT -ILMASTOINTIKONE - ESITTEESTÄ! Recair Oy, Mukulakuja 3, FIN-04300 Tuusula Puh: 09-274 4000, Fax: 09-274 40044 Sähköposti:

Lisätiedot

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 1 WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 3. Toimitus / nosto ja asennus 4. Sulkupelti / suodatin 5.-10. Pyörivälämmönsiirrin 11. Levylämmönsiirrin

Lisätiedot

Kiilahihnakäytön asentaminen

Kiilahihnakäytön asentaminen Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 2. Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB... 10 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC... 12 Suodatustoiminto

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Koneen kuvaus Koot00 50 90 0

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas 1ZSE 5492-129 fi, Rev. 6, 1999-11-30 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot