RT K-36nnn RT/KH XXX. FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy. Finnfoam Oy. CAD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT K-36nnn RT/KH 375.2-36XXX. FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy. Finnfoam Oy. CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad"

Transkriptio

1 Joulukuu 2005 Voimassa tammikuuhun 2009 polystyreeni solumuovieristeet RT K-36nnn CAD 1 (6) 00, 00, 00 RT/KH XXX nn.nn Talo 2000 FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy SV/27000/RP Oy/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 2005 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja. Finnfoam-lämpöeristeet toimivat luotettavasti monissa käyttökohteissa, koska Finnfoamit ovat lujia ja vesitiiviitä ja niiden vesihöyrynvastus on erittäin suuri. Finnfoamilla voidaan helposti toteuttaa rakenne, jossa lämpöeristeellä on rakenteen suurin vesihöyrynvastus. Tässä rakenteessa ei voi esiintyä homeongelmia, koska sisäpinta seuraa sisäilman suhteellista kosteutta ja ulkopinta ulkoilman. Finnfoamin täysin yhtenäisen solurakenteen sisälle ei myöskään home pääse. Finnfoam-lämpöeristeet ovat korkealuokkaisia lämpöeristeitä, jotka säilyttävät eristysominaisuutensa myös vaativissa olosuhteissa. Finnfoamit valmistetaan ekstruusiomenetelmällä polystyreenistä ja kierrätyskaasusta. Valmistusmenetelmä tekee solurakenteesta täysin yhtenäisen ja suljetun: Solujen väliin ei jää ilmakanavia eikä -huokosia. Solurakenteen ansiosta Finnfoamin lämpö-, lujuus- sekä kosteustekniset ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Koko levyn läpi kulkeva, solujen muodostama yhtenäinen ristikkorakenne on keveydestään huolimatta hyvin luja. Rakenne antaa levyille hyvän mekaanisen lujuuden ja jäykkyyden, mikä mahdollistaa niiden rakenteellisen käytön laajasti. Yhtenäinen solurakenne on myös erittäin vesitiivis ja sillä on erittäin suuri vesihöyrynvastus. Finnfoamin valmistuksessa ei käytettä CFC-, HCFC- eikä HFC-yhdisteitä. Pääraaka-aine, polystyreeni, on kestomuovi, joka voidaan uudelleen sulattaa ja käyttää raaka-aineena. Finnfoamit pakataan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaviin pakkauksiin, koska Finnfoamia ei tarvitse suojata säänvaihteluilta. Finnfoam ei lahoa eikä mätäne. Finnfoam ei ole ravintoa pieneliöille eikä sen sisälle myöskään sellaista pääse kerääntymään. Finnfoamista ei vapaudu terveydelle haitallisia hiukkasia tai kaasuja. Finnfoamilla on sisäilman M1-päästöluokitus. Levyn palamistuotteet vastaavat päästöiltään puun palamistuotteita. Finnfoam Oy Finnfoam Oy:llä on kokemusta lämpöeristeiden valmistuksesta yli 30 vuotta luvulla kokemusta kertyi styroksin eli EPS:n valmistuksesta. Finnfoam-lämpöeristeiden valmistus aloitettiin Suomessa vuonna 1982, ja nykyään valmistuskapasiteettia on yli m 3.Finnfoam Oy onkin tänä päivänä Suomen suurin suomalaisessa omistuksessa oleva lämpöeristeiden valmistaja sekä pohjoismaissa suurin XPS-lämpöeristeiden valmistaja.

2 RT X / RT tarviketiedosto 2 FINNFOAMIN KÄYTTÖKOHTEET Perustukset Routaeristeen tulee toimia luotettavasti vähintään 50 vuotta. Olosuhteet routasuojauksessa saattavat muuttua merkittävästi tämän pitkän ajan kuluessa, esim. kuivatusjärjestelmän teho saattaa heikentyä, tulee tulva, puut kasvavat jne. Routasuojaus tuleekin mitoittaa kestämään myös mahdollisia vikatilanteita. Finnfoam toimii luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa. Finnfoam ei tarvitse toimiakseen suojamuoveja eikä kuivatusjärjestelmiä, koska Finnfoamin solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu. Routaeristeeseen kohdistuu maan paineen lisäksi monesti muitakin kuormia, jotka ovat usein pistemäisiä. Luja Finnfoam kestää hyvin myös pistekuormia ja siksi se voidaankin asentaa usein myös ilman paksuja suojakerroksia lähellekin maan pintaa, jossa routaeristeen teho on paras. Finnfoamissa on itsessään kaikki, mitä luotettavalta routaeristeeltä vaaditaan. Sokkelin ja lattian välissä ei yleensä ole juurikaan tilaa paksuille eristeille. Eristettä laitetaankin aina niin paljon kuin mahtuu, koska kyseisessä kohdassa lämpötilaero on suuri erityisesti, jos käytetään lattialämmitystä. Siksi lämpöeristeeltä tulisi vaatia mahdollisimman hyvää eristyskykyä, joka säilyy myös vuosikymmeniä. Sijoitus maksaa itsensä takaisin varsin nopeasti. Sokkelin eristeeltä vaaditaan myös hyvää kosteudenkestoa sekä työnaikaista lujuutta. Finnfoam toimii luotettavasti ja hyvin sokkelieristeenä. Kylmissä rakennuksissa eriste tulisi pyrkiä aina asentamaan anturan alle, koska näin kylmäsilta voidaan tehokkaasti katkaista. Finnfoam on erittäin luja ja kestää myös anturan alla. Finnfoamilla saadaan aikaan luotettava routasuojaus sekä hyvä kylmäkatko sokkelin ja lattian väliin. Finnfoamin lujuutta voidaan hyödyntää myös sokkelin halkaisuissa ja valumuoteissa. Kellarinseinä Rakennusmääräysten mukaan kellarinseinät tulisi aina pyrkiä eristämään ulkopuolelta, ainakin suurimmaksi osaksi. Näin kantava seinä tulee lämpimäksi, jolloin rakenteen kosteustekninen toimivuus on paras. Ulkopuolisessa eristyksessä eristeeseen kohdistuu samat riskit kuin routasuojauksessa. Finnfoamit toimivat luotettavasti kellarinseinän ulkopuolisena eristeenä, ja ne kestävät hyvin maan paineet sekä mahdolliset vaakasuorat routapaineet. Sisäpuoliset kellarinseinän lämpöeristykset ovat aina riskialttiita rakenteita. Kellarin seinän sisäpuolinen eristys voidaan toteuttaa tiiviillä Finnfoamilla mahdollisimman vähin riskein, kun Finnfoam asennetaan yhtenäisesti saneerauslaastilla kiinni kantavaan seinään - koolauksia ei saa käyttää, sillä ne voisivat alkaa lahota. Näin rakenteeseen ei jää kosteaa ilmatilaa, joihin home voisi pesiytyä. Finnfoam on myös luotettava kellarinseinän lämpöeriste. Tiiviin solurakenteen ansiosta vesi ja sen mukana hieno maa-aines ei pääse valumaan eristeen sisälle. Myöskään puunjuuret eivät pääse tunkeutumaan veden perässä Finnfoamin sisälle. Tuulettuva alapohja Tavallisesti keväällä tuuletustilan kosteuspitoisuus nousee 100 %:iin, kun lämmin ulkoilma tunkeutuu kylmään tuuletustilaan. Tämän seurauksena kaikilla pinnoilla on kondensoitunutta vettä. Tuulettuvan alapohjan kosteustekninen toimivuus paranee oleellisesti, kun maan pinta eristetään kevyesti 30 mm:n Finnfoamilla. Tällöin tuuletustila lämpiää keväällä nopeammin eikä kondensoitumista juuri pääse tapahtumaan. Finnfoam estää samalla myös maaperästä tulevaa vesihöyryä. Finnfoam soveltuu hyvin myös tuulettuvan alapohjan lämpöeristeeksi. Finnfoamin kehittämässä rossipohjaeristeessä on tuulensuoja ja höyrynsulku itsessään. Eriste on nopea asentaa ja kestää kevyet työmaan aikaiset kuormitukset. Varsinainen rakenteellinen jäykkyys saadaan pintamateriaalilla, esim. lattialaudalla. Finnfoam toimii eristeenä myös vesivahinkotilanteissa, koska vesi ei pääse kertymään eristetilaan ja siksi kuivatuksen tarve on vähäistä. Finnfoam toimii kosteusteknisesti erittäin hyvin myös rossipohjaeristyksessä. Finnfoamin kehittämä rossipohjaeriste on nopea asentaa, ja korkean lujuutensa ansiosta se kestää kevyttä työmaan aikaista liikennettä - koolausten päällä tasapainoilu jää vähäiseksi. Lisää tietoa ja rakennekuvia myös CAD-muodossa löytyy Finnfoamin Internet-sivuilta

3 3 tarviketiedosto RT X / RT Maanvarainen alapohja Maanvaraisen alapohjan lämpöeristeet tulisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan aina betonilaatan alle. Maanvaraisen lattiarakenteen kosteustekninen toimivuus on sitä parempi, mitä suurempi on lämpöeristeen vesihöyrynvastus. Rakenteessa ei saa olla kuitenkaan erillisiä höyrynsulkuja, koska vesihöyryn virtaussuunta vaihtelee ja siksi höyrynsulun sijoittaminen oikeaan kohtaan on mahdotonta. Kun lämpöeristeellä on rakenteen suurin vesihöyrynvastus, toimii se oikein, oli vesihöyryn virtaussuunta mikä tahansa. Finnfoamin vesihöyrynvastus on erittäin suuri. Maanvaraisen laatan alla maan lämpötila nousee väistämättä ajan myötä - varsinkin rakennuksen keskiosassa. Mitä korkeammaksi lämpötila nousee, sitä voimakkaammin vesihöyry pyrkii maasta sisälle. Tiivis Finnfoam hidastaa tehokkaasti vesihöyryn pääsyä betonilaattaan. Betonilaatan kosteuspitoisuus pysyy siksi myös alhaisena, vaikka betonilaatan päällä olisikin suhteellisen tiivis rakenne, esim. kosteudeneristys ja laatta. Jos eriste päästää tehokkaasti vesihöyryn lävitseen, nousee betonilaatan kosteuspitoisuus ja se puolestaan saattaa aiheuttaa pintamateriaalin irtoamisen. Luja Finnfoam ei myöskään painu, ja sitä voidaan käyttää luotettavasti myös teollisuushallien lattiaeristeenä, jossa lattiaan kohdistuu usein varsin suuria pistekuormia. Finnfoamin tiiviiseen solurakenteeseen ei myöskään betonin valuvesi ja sen mukana betoni pääse tunkeutumaan. Jäähalleissa ja kylmävarastoissa on tärkeää, että lämpöeristeellä on suuri vesihöyrynvastus, koska vesihöyryn virta on aina lämpimästä ja kosteasta maasta sisälle päin. Kylmän varaston lattirakenne onkin erittäin vaativa kohde, jossa lämpöeristeeltä tulee vaatia samoja ominaisuuksia kuin käännetyssä kattorakenteessa. Finnfoamin kehittämällä, ns. tuulettuvalla maanvaraisella alapohjalla parannetaan maanvaraisen laatan kosteusteknistä toimivuutta edelleen sekä samalla myös rakenteen radonturvallisuutta. Rakenteessa yhdistyvät rossipohjan ja maanvaraisen alapohjan hyvät puolet, ja kustannuksiltaan se on lähes sama kuin perinteinen maanvarainen alapohjarakenne. Finnfoamin yhtenäinen ja suljettu solurakenne hidastaa kosteuden ja radonin tunkeutumista sisätiloihin. Lujuutensa ansiosta Finnfoam kestää hyvin työmaa-aikaiset, hetkelliset suuret pistekuormat, kuten myös rakennuksen elinikäiset pitkäaikaiset kuormat. Finnfoamin kehittämää tuulettuvaa, maanvaraista alapohjarakennetta tutkitaan yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Poistoputki on huurussa, mikä jo osaltaan osoittaa rakenteen poistavan kosteutta alapohjarakenteesta. Seinät ja ullakot Rakenne, jossa lämpöeristeellä on rakenteen suurin vesihöyrynvastus, on kosteusteknisesti toimivin ratkaisu eikä homeongelmia esiinny. Ikivanhojen täyshirsiseinien kosteustekninen toimivuus perustui juuri tähän. Finnfoamilla voidaan seinät ja ullakot eristää ilman erillisiä tuulensuojia ja höyrynsulkuja. Läpiviennit on helppo tiivistää saumavaahdolla, jolloin koko rakenteesta tulee tiivis ja siten myös erittäin energiataloudellinen. Finnfoam Oy on kehittänyt uuden puurunkoisten pientalojen lämpöeristeen, jolla eristäminen käy joutuisasti ja rakenteesta tulee hyvin tiivis ja toimiva. Kokonaiskustannuksiltaan Finnfoamin seinärakenteesta tulee erittäin kilpailukykyinen, koska työvaiheita on vähän. Finnfoamin seinärakenteessa lämpöeristeellä on rakenteen suurin vesihöyrynvastus. Näin Finnfoamseinä toimii oikein myös kesähelteellä, jolloin vesihöyry kulkeekin ulkoa sisälle päin. Finnfoamissa on itsessään kaikki mitä seinäeristeeltä vaaditaan. Finnfoamin uusi seinä- ja kattoeriste asennetaan sisäpuolelta koolausten väliin. Levy salli koolauksessa ±10 mm:n heiton. Yhdellä asennuksella saadaan kaikki, mitä toimivalta seinäeristykseltä vaaditaan - tuulensuoja, höyrynsulku ja hyvä lämmöneristys. Käännetty katto Käännetyssä kattorakenteessa lämpöeriste on vedeneristeen yläpuolella. Lämpöeriste suojaa siten vedeneristystä, myös jo työmaan aikana. Lämpöeristeeltä vaaditaan erittäin hyvää kosteudenkestoa ja korkeaa vesihöyrynvastusta, nämä vaatimukset Finnfoam täyttää. Käännettyä kattoratkaisua käytetään yleisesti paikoitusalueiden ja kattoterassien yhteydessä. Lisäksi ratkaisu soveltuu usein myös tasakattojen lisälämmöneristykseen. Finnfoam toimii käännetyissä kattorakenteissa, joissa eristeeltä vaaditaan erittäin hyvää kosteudenkestoa ja vesihöyrynvastusta. Lisää tietoa ja rakennekuvia myös CAD-muodossa löytyy Finnfoamin Internet-sivuilta

4 RT X / RT tarviketiedosto 4 Tiet ja pihat Finnfoamia käytetään myös rautateiden routaeristeenä, jolloin eristeeltä vaaditaan lujuutta ja luotettavuutta. Finnfoam soveltuukin erinomaisesti myös teiden ja pihojen eristeeksi. Eristeen lujuuden ansiosta pihalla ei tarvita suuria massan vaihtoja, koska eriste voidaan asentaa jo varsin lähelle maan pintaa tai jopa aivan maan pinnalle, kun kohteeseen ei kohdistu ajoneuvoliikennettä. Finnfoam onkin sopiva eriste pihalaattojen alle. Tasaiselle alustalle asennetaan Finnfoam ja suoraan Finnfoamin päälle pihalaatat. Asentaminen on helppoa: Finnfoamiin voidaan piirtää linjat, alusta on tasainen ja kestää kävelyn. Muurahaisten kaivannot eivät näin myöskään pääse pihalaattoja keinuttamaan. Teiden tai pihaliittymien ali menevät putkirummut saattavat aiheuttaa helposti routavaurioita, koska putkirumpuun kulkeutuva kylmä ilma jäädyttää erittäin routivan ojan pohjan. Finnfoam kestää hyvin vaativan ojan pohjan eristyksen vettymättä ja painumatta. Luja Finnfoam kestää joustamatta pihalaattojen alla. Asennus on nopeaa ja vaivatonta. Liikennöidyillä pihoilla Finnfoamin päälle laitetaan pistekuormia jakava kerros. Putkikaivannot Pientalon lämpöenergiasta jopa 25 % menee jäteveden mukana hukkaan. Finnfoamilla on kehitetty uusi putkikotelotuoteperhe. Kotelot on suunniteltu siten, että ne kootaan helposti työmaalla. Ne menevät kuljetuksen aikana pieneen tilaan, ja materiaali on tehokkaasti hyödynnetty. Putkikoteloilla on helppo valmistaa lämmönvaihdin, jossa jätevedellä lämmitetään juoksevaa vettä. Näin osa jäteveden lämmöstä saadaan talteen ja energiaa säästyy. Samalla vesijohto tulee suojattua pakkasta vastaan hyvin. Finnfoam on erinomainen eriste myös vaativiin kohteisiin, joita mm. putkikaivannot ovat. Putkikaivannoissa vesi ja vesihöyry rasittavat koteloeristettä, eristeeseen kohdistuu myös usein suuria mekaanisia rasituksia. Finnfoamin täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne on sekä luja että vesitiivis. Finnfoam-putkikotelosta valmistetaan helposti lämmönvaihdin, jolla jätevedestä saadaan osa lämmöstä talteen. Sadevesiputki asennetaan kotelon ulkopuolelle, mutta mahdollisesti kannen alle, joka suojaa sadevesiputkea jäätymiseltä. Lisälämmöneristys Finnfoamin 40 mm paksu saneerauslevy S40 on tarkoitettu sisäpuoliseen lisälämmöneristykseen. Levy on reunamuodoiltaan sellainen, että kiinnitys tapahtuu 20 x 50 listoilla ja ruuveilla. Eriste puristetaan saumoistaan vanhan seinän ja listan väliin. Sauman tiiveyttä voidaan parantaa vielä käyttämällä saumavaahtoa. Eristyksestä tulee yhtenäinen eikä kylmäsiltoja ole. Listoihin puolestaan kiinnitetään sisäverhouslevy tai paneeli. Rakenne vie vähän tilaa ja on tiivis. Lisäksi se sallii puurakenteiden elämisen ja parantaa seinän kosteusteknistä toimivuutta. Saumavaahdolla tiivistetään ala- ja yläreunat sekä läpiviennit. Uudesta seinästä tulee näin yhtenäinen ja tiivis - kylmiä nurkkia ei jää eikä vetoa esiinny. Finnfoamista tulee samalla uusi höyrynsulku ja siksi vanha höyrynsulku tulee poistaa tai puhkoa. Finnfoam-saneerauslevyllä vanhojen määräysten mukaisen seinän (U-arvo 0,28 W/mK) eristyskyky paranee yli 30% ja uuden seinän U-arvoksi tulee noin 0,20 W/mK. Todellisuudessa parannus saattaa olla huomattavasti suurempi, koska rakenteen tiiveys paranee samalla. Finnfoam-saneerauslevyllä on hyvä eristyskyky, ja se on riittävän jäykkä, vaikka se on vain 40 mm paksu. Levyä on miellyttävä käsitellä ja sen työstö on helppoa. Levyt eivät pölyä eivätkä murene. Finnfoam-saneerauslevyllä lisälämmöneristetään ulkoseinä, katto ja lattia helposti ja tilaa säästäen. Lisää tietoa ja rakennekuvia myös CAD-muodossa löytyy Finnfoamin Internet-sivuilta

5 5 tarviketiedosto RT X / RT FINNFOAMIN OMINAISUUDET Kosteustekniset ominaisuudet Finnfoamin solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu läpi koko levyn. Levyssä on myös yhtenäinen tiivis pintakalvo, joka hylkii vettä. Yli vuoden kestäneissä upotuskokeissa on todettu, että vesi ei pääse rikki sahattua pintasolukkoa (solukoko 0,05 0,1 mm) pidemmälle. Ydinosan vedenimeytyvyys on sama kuin puhtaan polystyreenin eli vain 0,1 tilavuusprosenttia. Pitkäaikaisissa upotuskokeissa näytteet on lisäksi jäädytetty kymmeniä kertoja ja uudelleen sulatettu. Koe kuvaa parhaiten routaeristeen todellisia käyttöolosuhteita. Finnfoamin tiivis solurakenne antaa levylle myös erittäin korkean vesihöyrynvastuksen. Korkea vesihöyrynvastus mahdollistaa Finnfoamin käytön ilman erillistä höyrynsulkua. Kun lämpöeristeellä on rakenteen suurin vesihöyrynvastus, on rakenne kosteusteknisesti turvallisin ja toimivin. Lämmöneristävyys Finnfoamin täysin yhtenäisen solurakenteen ansiosta sen lämmöneristyskyky on lähes riippumaton käyttöolosuhteista. Finnfoamin sisälle ei pääse valumaan vettä eikä sen mukana maa-ainesta, jotka heikentävät eristyskykyä. Lisäksi Finnfoamin sisälle eivät pääse tunkeutumaan puun juuret, jotka voisivat kasvaessaan murskata eristeen. Levyssä ei esiinny myöskään ilmavuotoja, jotka oleellisesti heikentävät rakenteen eristyskykyä. Finnfoam-lämpöeristelevy ei tarvitse toimiakseen erillistä tuulensuojaa. Finnfoamin lämmöneristyskyky ei myöskään heikkene ajan myötä, koska solukaasuna on puhdas ilma, jonka lämmönjohtavuus ( 10 ) on 0,026 W/(mK). Solurakenteen ja ilman yhteisvaikutuksesta Finnfoamin eristyskyky on sitä parempi, mitä kylmempi on eli juuri silloin, kun lämmöneristystä yleensä eniten tarvitaan.-20 o C lämpötilassa Finnfoamin eristyskyky on jo noin 15 % parempi kuin mitoituksessa käytetyssä +10 o C:n lämpötilassa. Lisäksi routasuojauksessa maakerrosten välissä (-5 o C keskilämpötila) Finnfoamilla on jo alhaisempi mitoituslämmönjohtavuus kuin kuivissa seinärakenteissa (+10 o C keskilämpötila). Finnfoamin lämmönjohtavuus ( 10 ) on 0,029 0,034 W/(mK) riippuen levyn tyypistä. Eurooppalaisen standardin myötä Finnfoamilla on käytössä CE-merkintä, jossa levylle lasketaan turvallisella pohjalla oleva lambda declared ( declared ) -arvo. Koska Finnfoamin eristyskyky on olosuhteista lähes riippumaton (ei vety, ei läpäise ilmaa), on mitoituslämmönjohtavuus lambda design( design ) yleensä lähes sama tai jopa parempi (mm. routaeristeenä) kuin lambda declared ( declared ) -arvo. EPS 100 Finnfoam (styroksi 18 kg/m 3 ) (F kg/m 3 ) Finnfoam on täysin eri tuote kuin EPS eli styroksi. Finnfoamin raaka-aine, valmistusmenetelmä, solurakenne ja ominaisuudet ovat erilaiset kuin EPS:llä. Täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne on perusta Finnfoamin hyville ominaisuuksille. Lähde: VTT, Talonrakennuksen routasuojausohje Finnfoamin eristyskyky on lähes täysin riippumaton käyttöolosuhteista. Käyttöolosuhteet saattavat muuttua routasuojauksessa 50 vuoden aikana merkittävästi mm. salaojituksen tukkiutumisen johdosta. Lujuusominaisuudet Koko levyn läpi kulkeva, solujen muodostama yhtenäinen ristikkorakenne on rakenteen painoon nähden erittäin luja. Finnfoamin pitkäaikainen puristuslujuus vakiolevyillä on kpa riippuen levyn tyypistä. Vastaavasti lyhytaikainen puristuslujuus on 300 kpa:sta yli 500 kpa:iin (30 50 t/m 2 ). Tilaustyönä voidaan valmistaa levyjä, joiden lyhytaikainen puristuslujuus on yli 700 kpa (70 t/m 2 ). Finnfoamin kimmomoduuli nousee myös lujuuden kasvaessa ja on tarvittaessa jopa yli 30 MPa. Finnfoamin yhtenäinen pintakalvo tekee rakenteesta kerroslevymäisen. Tämä antaa Finnfoam-levylle myös kohtalaisen jäykkyyden, joka mahdollistaa suurehkojen levyjen käsittelyn. Finnfoamia voidaan työstää perinteisillä puutyökaluilla ilman, että levyt murenisivat hallitsemattomasti. Finnfoamia käytetään korkean lujuuden ja alhaisen vedenimeytymisen johdosta myös rautateiden routaeristeenä.

6 RT X / RT tarviketiedosto 6 MUUT OMINAISUUDET Kemialliset ominaisuudet Finnfoamin kemiallinen kestävyys on hyvä. Finnfoam kestää tavallisia happoja ja emäksiä, mutta se ei kestä orgaanisia liuottimia, kuten bensiinejä, mineraaliöljyä tai muita hiilivetyliuottimia. Finnfoamit voidaan liimata mm. polyuretaaniliimoilla tai epoksihartsilla. Polyesterihartsi puolestaan syövyttää polystyreenipohjaista Finnfoamia. Palo-ominaisuudet Finnfoam on palava materiaali, mutta palon tarvitseman hapen saanti on heikkoa Finnfoamin solurakenteen ansiosta. Suljetuissa tiloissa palo tyrehtyy ja palon eteneminen estyy. Finnfoamin palaessa ei synny muita varsinaisia myrkkykaasuja kuin mahdollisesti häkää. Finnfoamin valmistuksessa ei käytetä ympäristölle vaarallisia bromiyhdisteitä, vaan palosuojaus tulee suunnitella aina rakenteellisesti, kuten käyttämällä sisäverhouksena kipsilevyä tai panelointia. Finnfoamin europaloluokitus on E. Finnfoamin ylin käyttölämpötila on o C. Jos levyltä ei vaadita korkeaa lujuutta, voidaan sitä käyttää ylimmillään lämpötilassa o C. Polystyreeni pehmenee noin 100 asteessa. Sääominaisuudet Vuosia jatkuva auringon UV-säteily haurastuttaa levyn pintaa, ja siksi pysyvästi suoraan auringon valoon asennettavat levyt tulee suojata. MITAT JA PAKKAUSKOOT Levyjen nimellispaksuudet ovat 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ja 100 mm. Suorareunaisen (FI) levyn pituus on 2500 mm ja leveys 600 mm. Puolipontatussa (FL) levyssä on 15 mm pontti, jolloin levyn hyötypituus on 2485 mm ja leveys 585 mm. Puolipontattuja levyjä on saatavilla 50 mm:n paksuudesta ylöspäin. Saneerauslevyn (S40) pituus on 2600 mm ja leveys 600 mm. Lisäksi saneerauslevyssä on listaurat pituussaumalla, johon sopii 50 x 20 mm:n lista. Paketissa on 3 10 kpl levyjä riippuen levyn paksuudesta. Teknisiä tietoja Ominaisuus F-300 F-400 F-500 Puristuslujus (lyhytaikainen), kpa Puristuslujuus (pitkäaikainen), kpa Kimmomoduuli, MPa Taivutuslujuus, N/mm Veden imeytyvyys upotuksessa, til.-% 0,1 0,1 0,1 Vesihöyrynläpäisevyys, kg/(mspa) 1,5 x ,5 x ,5 x Kapillaarisuus Lämmönjohtavuus 10, nw/(mk ) < 70 mm lämmönjohtavuus ( D ), W/(mK) 70 mm lämmönjohtavuus ( D ), W/(mK) ,035 0, ,035 0, ,035 0,037 Paksuustoleranssi, mm ± 2 ± 2 ± 2 Leveystoleranssi, mm ± 4 ± 4 ± 4 Pituustoleranssi, mm ± 10 ± 10 ± 10 Lämpölaajeneminen, mm/(mk) 0,07 0,07 0,07 Mittapysyvyys, % < 0,3 < 0,3 < 0,3 Ylin käyttölämpötila, o C Ylin käyttölämpötila (lujuus < 10 %), o C Paloluokka E E E Syttymislämpötila, o C Itsesyttymislämpötila, o C VALMISTUS JA MYYNTI Finnfoam Oy Joensuunkatu SALO Puhelin (02) Faksi (02) JÄLLEENMYYNTI Rautakaupat Rakennustarvikeliikkeet

TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 31.12.2012 korvaa RT K/375.2-37790 1 (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3)

TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 31.12.2012 korvaa RT K/375.2-37790 1 (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3) RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO elokuu 011 voimassa 1.1.01 korvaa RT K/75.-7790 1 (8) RT 810 71.4 Talo 000 75. Talo 90 K SfB EPS-lämmöneristeet EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet

Lisätiedot

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue)

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue) RT CAD -kirjasto TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 1.12.2012 1 (8) RT 7790 271.4 Talo 2000 75.2 Talo 90 K SfB EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet EPS

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA 26.11.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU 1.1.2015 voimaan vaatimukset

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana.

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana. 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 9 TIIVEYSKORJAUS pientalot TIIVIS RAKENNUS ON ENERGIATEHOKAS JA VIIHTYISÄ Uudet rakennukset rakennetaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty

Lisätiedot

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy Kuivanapito suojaamalla Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy 1 1 Kuiva rakentaminen tuotannonsuunnittelun tavoitteena 2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 50, Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot