Vuosikatsaus. vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikatsaus. vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus vuodelta 2011

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto ja henkilöstö 4 Lyhennelmä tilinpäätöksestä 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Myyntitoiminnan tuloslaskelma 12 Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma 13 Muut liiketoiminnot tuloslaskelma 14 Myyntitoiminnan tase 15 Sähköverkkotoiminnan tase 16 Tilintarkastuskertomus 17 Sähköauto on tulevaisuutta 18 Sähkön tuotanto 19 Sähkön myynti ja hankinta 19 Asiakaspalvelu ja markkinointi 20 Verkkotoiminta 21 Myskystä selvittiin yhteispelillä 22 Toimitusjohtajan katsaus Panelian Sähkö Oy on perustettu vuonna 1912 ja Paneliankosken Voima Oy vuonna Kertomusvuosi oli yhtiön 100. toimintavuosi Vuosi 2011 osoitti jälleen todeksi sen, että vuodet eivät ole veljiä keskenään. Alkuvuonna sähkön kulutus jatkoi edellisvuosien tasolla, mutta lämpimän syksyn ja loppuvuoden vuoksi kulutus alueellamme laski merkittävästi. Vuoden 2011 joulukuussa yhtiömme sähkön myynti laski edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna kolmanneksella. Vaikka sähkön kulutus laskikin niin myös nousua on odotettavissa. Huhtikuun alussa yhtiö täytti 1930-luvulta peräisin olevan velvoitteen, kun Pappilankosken kalatie otettiin käyttöön. Kalatie avaa kalojen nousureitin merestä Eurajoen keskiosan koskille saakka. Nyt sitten odotammekin, että siiat ja taimenet ottaisivat luonnonmukaiseksi rakennetun vesiuoman omakseen ja arvokala alkaisi lisääntyä Eurajoessa. Kehitystä on tapahtumassa myös sähkömarkkinoilla. Valitettavasti pohjoismainen sähkön vähittäismarkkinakehitys uhkaa ajaa pienet yhtiöt pois markkinoilta sekä heikentää asiakkaan mahdollisuuksia olla yhteydessä verkkoyhtiöön esimerkiksi sähkökatkojen kaltaisissa poikkeustilanteissa. Paikallisuuden, reilun kilpailun ja kotimaisten polttoaineiden puolustamiseksi perustimme noin 40 muun yhtiön kanssa Paikallisvoima ry:n syksyllä Yhtiön historiassa mennyt toimintavuosi oli 100. ja sinänsä jo erityisen merkittävä. Toimintavuoden historiallisuuden viimeisteli jakelualueellemme osunut poikkeuksellisen raju myrsky. Tapani-Hannu-myrsky katkaisi sähköt pahimmillaan lähes kaikilta asiakkailtamme tuhoten sähkölinjoja laajalta alueelta. Tuhon laajuudesta PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

3 huolimatta suurimmalle osalle asiakkaistamme sähköt saatiin palautettua alle kahdessa vuorokaudessa ja viimeisimmätkin saivat sähköt muutamassa vuorokaudessa. Sähköjen palauttamiseen ja myrskytuhojen korjaamiseen osallistui Paneliankosken Voiman henkilökunnan lisäksi useita paikallisia toimijoita, joiden apu oli merkittävä. Vastaavanlaista myrskyä ei ole alueellamme koettu ehkä koskaan, ei ainakaan vuosikymmeniin. Henkilökuntamme osoittikin vahvaa yhteishenkeä ja motivaatiota tehdessään lähes ympäripyöreitä päiviä kaikille uuden tilanteen edessä. Menneistä myrskyistä huolimatta yhtiömme jatkoi vakaata kehitystä saavuttaen tänäkin vuonna erinomaisen tuloksen. Yhtiön olemassaolon ja menestymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat luottavat paikallisen ja asiakasläheisen sähköyhtiön palveluihin. Tätä luottamusta kuvastavat useilta asiakkailtamme saamamme kiitokset sekä ymmärrys myrskytuhojen korjauksessa. Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilökuntaa, hallintoa ja omistajia sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme historiallisen hyvästä toimintavuodesta ja luottamuksesta toimintaamme kohtaan. Paneliassa 29. päivänä helmikuuta 2012 Kimmo Nurminen 3 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

4 Hallinto Vahvuutena paikallinen omistus Paneliankosken Voima Oy on paikallinen ja itsenäinen sähköyhtiö. Sen omistavat pääasiassa sähköyhtiön jakelualueella asuvat yksityiset henkilöt ja sähkönkäyttäjinä olevat yritykset sekä kunnat Eura ja Eurajoki. Yhtiön paikallinen omistus on suojattu yhtiöjärjestyksessä B-sarjan osakkeiden lunastusehdolla. Osakkeita ei voi siirtää sellaiselle henkilölle, joka ei ennestään omista yhtiön B-sarjan osakkeita, kuin perinnön tai avio-oikeuden kautta. Muussa tapauksessa muille B-sarjan osakkeenomistajille syntyy mahdollisuus lunastaa ko. osakkeet. Yhtiön A-sarjan osakkeilla on 1 ääni / osake ja B-sarjan osakkeilla on 10 ääntä / osake. Paneliankosken Voima Oy:n osakkeita on yhteensä kpl. Viimeisin verottajan laskema osakkeen vertailuarvo on 127,10 /osake. Osakepääomassa ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia, osakepääoma oli ,33 euroa. Vuoden aikana yhtiön omistussuhteissa ja äänivallassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Paneliankosken Voima Oy emoyhtiönä Paneliankosken Voima Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä, Kiinteistö Oy Krootilan Talot ja Suomen Puunvienti Oy, jotka se omistaa kokonaan. Osakkuusyrityksiä ovat Kokemäen Sähkö Oy (omistus suoraan ja Krootilan Talojen kautta yht. 23,75 %), Lännen Voimayhtiöt Oy (omistus 33,33 %) ja Panelian Voima Oy (omistus 40 %). Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous, jonka puheenjohtajana toimi Kari Katila Paneliasta, pidettiin yhtiön toimitalossa Paneliassa. Kokoukseen osallistui yhteensä 32 yhtiön osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Edustettuna oli yhteensä A-osaketta ja B-osaketta, joiden yhteinen äänimäärä oli 38,7 % yhtiön kokonaisäänimäärästä ( ääntä). Yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2010 osinkoa 9,00 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa. Loput tilikauden 2010 voitosta päätettiin jättää jakamattomiin voittovaroihin. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseneksi uudelleen Timo Seppälän Paneliasta, Vesa Lammelan Paneliasta sekä uutena Juha Miikkulaisen Porista toimikaudeksi, joka päättyy tätä vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä vuonna Vuodeksi 2012 tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastustoimisto, KHT-yhteisö, Idman Vilén Grant Thornton Oy Tampereelta sekä varalle KHT-tilintarkastaja Mirja Juusela Pirkkalasta. Kaikki päätökset tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti. Paneliankosken Voima Oy:n omistuksen ja äänivallan jakautuminen : Osakkaita A-osakkeita B-osakkeita YHTEENSÄ Osuus osakkeista/ kpl kpl/ääniä kpl/ääniä kpl/ääniä äänistä Kunnat % % Yhtiöt ja muut % yhteisöt % Yksityiset % henkilöt % YHTEENSÄ % % PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

5 Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viidestä seitsemään jäsentä. Paneliankosken Voima Oy:n hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 10 kertaa. Yhtiön hallitukseen kuuluivat : Puheenjohtaja Timo Seppälä Varatuomari Paneliasta, jäsen alkaen, varapuheenjohtajana , puheenjohtajana alkaen Varapuheenjohtaja Timo Tolvi Maanviljelijä Paneliasta, jäsen v alkaen, varapuheenjohtajana alkaen Jäsenet Matti Huhtamaa Hallituksen puheenjohtaja Raumalta, jäsen alkaen Vesa Lammela Kauppaneuvos Paneliasta, jäsen alkaen Tapio Marimo Diplomi-insinööri Eurasta, jäsen alkaen Samu Pere Hallintojohtaja Eurasta, jäsen alkaen Juha Miikkulainen Diplomi-insinööri Porista, jäsen alkaen Hallituksen kuva helmikuulta 2012 Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Kimmo Nurminen.

6 Henkilöstö Paneliankosken Voima Oy:n henkilöstön määrä on pysynyt toimintavuonna keskimäärin samana. Vuoden 2011 lopulla yhtiön palveluksessa oli yhteensä 22 henkilöä, joista naisia oli seitsemän ja miehiä 15. Henkilökuntamme keski-ikä oli noin 43 vuotta. Toimihenkilöitä oli 12 ja työntekijöitä 10 henkilöä. Paneliankosken Voima Oy panostaa jatkuvaan asiakaspalvelun kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen. Henkilöstömme osallistui vuoden aikana yhteistyökumppanimme Satapirkan Sähkö Oy:n ja alan järjestöjen koulutustilaisuuksiin. Koulutustarvetta aiheuttaa tällä hetkellä erityisesti asiakastietojärjestelmän uusimisprojekti. Vuonna 2011 panostettiin työturvallisuusasioihin, joihin liittyen osallistuimme Satapirkan Sähkö Oy:n järjestämään turvallisuuskoulutukseen. Koulutuksen pitäjänä toimi Mielenrauha Oy. Lännen Voimayhtiöiden yhteinen hätäensiapukoulutus järjestettiin tammikuussa. Helmikuussa pidettiin Kokemäellä koulutustilaisuus oikeanlaisesta puketumisesta eri sääolosuhteissa. Im Meroriam Yhtiömme pitkäaikaiset hallituksen jäsenet Matti Jaakkola ja Eero Simula sekä pitkän työuran yhtiössämme tehnyt Kalevi Seppälä poistuivat keskuudestamme syksyllä Eero Simula vaikutti yhtiömme hallituksessa vuosina ja Matti Jaakkola vuosina Kalevi Seppälä toimi yhtiömme Euran piirin verkostoasentajana vuosina AVAINLUKUJA (luvut v. 2011) Asiakkaita noin 9400 kpl Sähkön myynti 118,3 GWh Sähkön siirto 165,8 GWh Liikevaihto 11,213 M LIIKEVAIHDON KEHITYS INVESTOINNIT 3,5 3,0 2,5 2,0 1,2 1,0 0,5 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

7 Henkilöstö Aarikka-Torkkeli Päivi hallintopäällikkö Lemola Ville verkostoasentaja Ekman Alpo mittalaiteasentaja Lietepohja Leena kirjanpitäjä Hakala Sami verkostoasentaja Lätti Timo verkostopäällikkö Heinonen Tarja suunnitteluinsinööri Nurminen Kimmo toimitusjohtaja Hiekkakallio Eija asiakasneuvoja Riento Ari verkostoasentaja Huttunen Matti kehityspäällikkö Salo Markku suunnitteluteknikko Kaitale Olli-Pekka kiinteistönhoitaja Suomi Tapani suunnitteluteknikko Ketola Sami verkostoasentaja Tapaninen Jali työnohjaaja Kykkänen Sami verkostoasentaja Virtanen Minna asiakasneuvoja Lavonen Sami verkostoasentaja Vähätörmä Risto verkostoasentaja Lehtonen Satu luotonvalvoja Välimaa Päivi asiakasneuvoja Toimistoväki helmikuussa 2012

8 Lyhennelmä tilinpäätöksestä TOIMINTAKERTOMUS: Tilikausi: Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Kertomusvuoden 2011 aikana Paneliankosken Voima Oy on jatkanut toimintaansa omalla toimialallaan entisissä puitteissa. Sähkön hankinta on toteutettu pääosin vapailta tukkumarkkinoilta Satapirkan Sähkö Oy:n välityksellä. Osan sähköstään yhtiö on tuottanut Suomen Voima Oy:n kautta omistamillaan tuotanto-osuuksilla Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden lauhdevoimalaitoksessa sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden lauhdevoimalaitoksessa. Lisäksi sähköä on tuotettu Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta omistetuilla tuotanto-osuuksilla. Kemin Ajoksessa sijaitsevassa Suomen suurimmassa tuulivoimapuistossa yhtiön tehoosuus on 0,275 MW. Sähkönhankinnan suojaukset on hoidettu Lännen Voimayhtiöt Oy:n ja edelleen SPS Energia Oy:n välityksellä. Yhtiö on mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeessa 6,3 MW:n teho-osuudella ja Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3 -hankkeessa noin 2 MW:n teho-osuudella. Haminan Mäkelänkankaalle rakennettavassa tuulivoimalahankkeessa yhtiö on mukana 0,43 MW:n teho-osuudella. Tapaninpäivänä riehuneen myrskyn kustannukset nousivat noin ,00 euroon, josta vakuutukset kattoivat suurimman osan. Tunnuslukuja, emoyhtiö v (v.2010) Liikevaihdon kehitys -2,6 % (-2,5 %) Liikevoitto liikevaihdosta 19,5 % (17,8 %) Omavaraisuusaste 83,3 % (87,9 %) (Omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan) Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen yhtiöllä ei ole ollut tuotekehityskustannuksia. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tilikauden voiton käytöstä seuraavaa: Osinkona ehdotetaan jaettavaksi 11,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Loput eli ,30 euroa ehdotetaan jätettäväksi edellisten vuosien voittona jakamattomiin voittovaroihin. Yhtiön osakkeet v Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: A-osakkeet (1 ääni / osake) kpl B-osakkeet (10 ääntä / osake) kpl Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön muu toiminta on jatkunut ilman merkittäviä muutoksia vuonna Alkaneena vuonna yhtiön liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2011 tasolla. Verkkoliiketoiminnan tulos pysynee vuoden 2011 tasolla. Myös sähkön myyntitoiminnan tulos pysynee vuoden 2011 tasolla. Henkilöstö Yhtiön henkilökunnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. B-osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 :n mukainen siirtorajoitus. Sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönmyynti- ja verkkoliiketoiminta on eriytetty muusta toiminnasta. Tilinpäätöksessä on esitetty myyntitoiminnan ja verkkoliiketoiminnan tulos ja tase sekä sivuliiketoiminnan tulos. Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen kannalta tärkeät seikat käyvät ilmi oheisesta rahoituslaskelmasta, tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen. PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

9 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,15 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,34 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Varaston muutos 6 406,48-456,72 Ulkopuoliset palvelut , , , ,23 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,83 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,12 Muut henkilösivukulut , , , ,72 Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , ,16 LIIKEVOITTO , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,13 Korkokulut ja muut rahoituskulut -208, , , ,34 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,57 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,03 Tuloverot , ,08 TILIKAUDEN VOITTO , ,46 9 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

10 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,30 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,61 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,68 Rakennukset ja rakennelmat , ,11 Sähkön siirto- ja jakeluverkosto , ,91 Koneet ja kalusto , ,31 Muut aineelliset hyödykkeet , ,98 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,94 Sijoitukset: Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,25 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,99 Keskeneräiset tuotteet 8 135,62 0, , ,99 Saamiset: Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,96 Siirtosaamiset , ,03 Muut saamiset , , , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,97 YHTEENSÄ , ,09 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

11 Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,33 Vararahasto 5 045, ,64 Käyttörahasto , ,07 Edell. tilikausien voitto / tappio , ,16 Tilikauden voitto , , , ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen: Muut pitkäaikaiset velat: Liittymismaksuvelka , , , ,13 Lyhytaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,70 Saadut ennakot 2 750, ,00 Ostovelat , ,81 Siirtovelat , ,96 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,86 YHTEENSÄ , ,09 Paneliassa 27. päivänä maaliskuuta 2012 Timo Seppälä Timo Tolvi Matti Huhtamaa Vesa Lammela Juha Miikkulainen Samu Pere Kimmo Nurminen toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Paneliassa 4. päivänä huhtikuuta 2012 Idman Vilén Grant Thornton Oy (KHT-yhteisö) Antti Pitkäniemi, KHT 11 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

12 Myyntitoiminnan tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,40 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut ostot tilikauden aikana , ,82 Varastojen muutos 6 406,48-456,72 Ulkopuoliset palvelut Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,05 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , , , ,71 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,17 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut , ,48 LIIKEVOITTO/ -TAPPIO , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta ,57 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , , , ,51 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,40 Tuloverot , ,79 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,06 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

13 Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,37 Valmistus omaan käyttöön , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,85 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , ,51 Muut ostot tilikauden aikana , ,63 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , ,56 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,93 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,42 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,86 Muut henkilösivukulut , , , ,43 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä , ,34 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,05 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut , ,96 LIIKEVOITTO , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 1 524, ,50 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , , , ,63 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,37 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä , ,87 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 9 218, , , ,07 Tuloverot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , ,94 13 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

14 Muut liiketoiminnot tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,44 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut ostot tilikauden aikana , ,90 Ulkopuoliset palvelut Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,25 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,97 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,01 Muut henkilösivukulut , , , ,58 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,82 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut , ,72 LIIKEVOITTO , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,60 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 1,75 31,49 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -208, , , ,20 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,65 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 3 599, ,44 Tuloverot , ,51 TILIKAUDEN VOITTO , ,58 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

15 Myyntitoiminnan tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,42 Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet , ,78 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat ,05 0, , ,78 Sijoitukset , , , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 9 290, , , ,82 Saamiset Saamiset muilta , , , ,28 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 YHTEENSÄ , ,38 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,68 Vararahasto 807,39 807,39 Edell. tilikausien voitto / tappio , ,17 Tilikauden voitto / tappio , , , ,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,72 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Sisäiset velat , ,57 Velat muille , , , ,82 YHTEENSÄ , ,38 15 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

16 Sähköverkkotoiminnan tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,16 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,03 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,60 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,25 Sijoitukset , ,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Sisäiset saamiset , ,78 Saamiset muilta , , , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 YHTEENSÄ , ,90 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,65 Vararahasto 4 238, ,25 Edell. tilikausien voitto / tappio , ,11 Tilikauden voitto / tappio , , , ,95 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,34 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut , , , ,13 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat muille , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

17 17 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

18 Sähköauto on tulevaisuutta Paneliankosken Voima Oy käynnisti satavuotisjuhlavuotensa hankkimalla uuden Peugeot ion -sähköauton vuoden 2011 lopulla. Vihreävalkoista sähköautoa on tarkoitus esitellä juhlavuonna paitsi lähiliikenteessä myös erilaisissa yleisötapahtumissa. Yhtiömme on ensimmäisiä suomalaisia energiayhtiöitä, joilla on käytössään sähköauto latauspisteineen. Kaiken kaikkiaankin Suomessa on vain satakunta sähköautoa ja Satakunnassa vain kolme latauspistettä. Paneliankosken Voiman sähköauto on erittäin ympäristöystävällinen, sillä se ei tuota lainkaan CO2-päästöjä. Auto kuluttaa keskimäärin 15 kwh sähköä sadalla kilometrillä, joten sadan kilometrin ajon kustannukset jäävät noin kahteen euroon. Kesällä sähköauton käyttösäde on yhdellä latauksella noin 130 km, mutta talvella käyttösäde tippuu puoleen. Auton latautuminen kestää 6-7 tuntia. Liikenteessä sähköauto liikkuu tasaisesti ja äänettömästi. Juhlavuoden käynnistämisen lisäksi auton hankinnan taustalla oli myös ajatus siitä, että Paneliankosken Voima olisi etunenässä tarjoamassa päästöttömien autojen ja niiden latausverkoston tuloa Suomeen. Paneliankosken Voiman Peugeot ion -sähköauto on juhlavuonna esillä erilaisissa yleisötapahtumissa sekä lähiliikenteessä.

19 Sähkön tuotanto Yhtiöllämme on omaa sähköntuotantoa sekä sähkön tuotanto-osuuksia suuremmista voimalaitoksista. Omat vesivoimalamme sijaitsevat Euran Paneliankoskessa ja Eurajoen Pappilankoskessa. Vesivoimaloidemme tuotanto kattoi noin 3,5 % yhtiömme sähkön hankinnasta. Vesivoimalaitokset ovat toimineet odotetusti vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen peruskorjausten jälkeen. Olemme mukana Suomen Voima Oy:ssä, jonka osakkailla on Suomessa yhteensä noin asiakasta ja osakkaiden sähkönhankinta on yhteensä yli 3 TWh. Suomen Voiman tavoitteena on hankkia uusiutuvaa tai vähäpäästöistä sähköntuotantoa osakkailleen usean sadan megawatin edestä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristökysymysten huomioon ottaminen edellyttävät energia-alan yhtiöiltä aktiivisia toimia. Näihin haasteisiin vastataksemme olemme mukana Suomen Voimassa. Suomen Voima Oy:n kautta omistamme tällä hetkellä tuotanto-osuudet Haapavedellä toimivasta Kanteleen Voima Oy:n turvelauhdelaitoksesta sekä Jyväskylän Voima Oy:n lauhdevoimalaitoksesta, jonka polttoaineena ovat turve ja puu. Haapaveden voimalaitosta ajettiin suunnitellusti toimintavuoden aikana. Voimalaitoksen tehonsäätöä on parannettu ja laitosta pystytään ajamaan portaittain markkinasähkön hinnan mukaan. Jyväskylän Keljonlahdessa sijaitseva lauhdelaitos on tuottanut sähköä suunnitellusti lämmityskaudella. Lisäksi olemme Suomen Voiman kautta mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa ja vuonna 2012 valmistuvassa Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimahankkeessa. Edellä mainittujen lisäksi omistamme Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta pienempiä tuotanto-osuuksia muita polttoaineita käyttävistä voimalaitoksista ja olemme mukana Olkiluotoon rakenteilla olevassa OL3-ydinvoimalassa sekä suunnitteluvaiheessa olevassa OL4- ydinvoimalahankkeessa. Omistamme myös osuuden Kemin Ajoksessa sijaitsevasta Suomen suurimmasta tuulivoimapuistosta. Sähkön myynti ja hankinta Hankimme myymästämme sähköstä pääosan eli noin 81 % tukkusähkömarkkinoilta yhteistyöyhtiömme Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Tuotanto-osuussähköjen osuus oli noin 19 % ja omien vesivoimalaitosten sekä jakelualueemme pientuotannon osuus hankinnastamme oli yhteensä runsaat 4 %. Pitkäjänteistä sähkön hankinnan suojaustoimintaa teimme osaomistamamme SPS Energia Oy:n kautta. Lähialueen muiden energiayhtiöiden kanssa yhteistyössä tekemiemme energianhankinnan suojausten ja omistamiemme tuotanto-osuuksien avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme suuren yhtiön edut säilyttäen samalla paikallisen yhtiön joustavat palvelut. Sähkön myynti- ja siirtohintoihin tehtiin korotus Myyntihintamme nousivat keskimäärin 7,0% ja siirtohintamme 2,5%. Sähkövero muuttui , sähköveron I lk nousi 94,4% ja sähköveron II lk nousi 169,5%. Hankkimamme sähkö siirrettiin jakelualueellemme kolmen syöttöpisteaseman kautta. Yksi näistä sijaitsee Eurajoella, kaksi Euran kunnan alueella, toinen Kiukaisissa ja toinen Eurassa. Euran ja Kiukaisten asemat ovat yhteisiä Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa. 110 kv:n kentät sähköasemilla omistaa yhteistyöyhtiömme Satapirkan Sähkö Oy. 19 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

20 Panelian koulun ahkerat tokaluokkalaiset energiaetsivät opettajansa Kati Arven (vas.) ja koulunkäynnin ohjaaja Maire Niemen kanssa. Kuva: Matti Välkkynen Asiakaspalvelua ja markkinointia Parasta palvelua paikallisesti Kalaporrastapahtuma Pienenä, paikallisena ja palvelevana sähköyhtiönä panostamme oman toimintamme tehokkuuteen ja kilpailukykyisen sähkön hankintaan asiakkaillemme. Sähköyhtiömme vahvuutena on paikallinen osaaminen, asiakkaiden tunteminen ja ihmisläheinen toiminta. Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko Paneliankosken Voima Oy on ollut alusta alkaen eli yli 16 vuotta mukana viemässä energiatietoa alueemme tokaluokkalaisille Energiansäästöviikolla Hei, kaikki toimii -opetuspakettien myötä. Jakelualueemme koulut ovat olleet kiitettävän aktiivisia osallistumalla vuosittain energiansäästöaiheiseen kilpailuun. Kuudentoista viime vuoden aikana kouluille on kertynyt seitsemän kunniamainintaa ja voittojakin peräti neljä kertaa valtakunnallisessa Motiva Oy:n järjestämässä kilpailussa. Paikallisessa karsintakilpailussa yhtiömme on viime vuosina palkinnut kaikki kilpailuun osallistuneet tokaluokat. Vuoden 2011 valtakunnallisessa kilpailussa kunniamaininnan sai Panelian koulun tokaluokka kilpailutyöllään Energiaetsivät iskevät Panelian kouluun. Kilpailutyössään oppilaat olivat ahkerasti perehtyneet koko koulun energian järkevään käyttöön. Eurajoen Pappilankosken kalatie otettiin käyttöön keväällä Kalatie mahdollistaa kalojen nousureitin merestä aina Eurajoen keskiosan koskille saakka. Järjestimme Pappilankoskella yleisötilaisuuden, jossa osallistujille tarjoutui oiva tilaisuus tutustua luonnonmukaisiksi rakennettuihin vesiuomiin. Varsinais- Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelusta tietoa kalatiestä oli kertomassa kalastusbiologi Leena Rannikko. Erityisesti harrastajakalastajat olivat tyytyväisiä kalatien suomiin mahdollisuuksiin päästää taimenet, lohet ja vaellussiiat kulkemaan kalatietä pitkin joen keskiosan kutualuelle. Energiansäästöpäivä Voimatori -yhtiöiden perinteinen Energiansäästöpäivä järjestettiin Säkylän torilla yhteisvoimin Kokemäen Sähkö Oy:n ja Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa. Toritapahtumassa neuvoimme asiakkaitamme energiansäästöasioissa ja heillä oli myös mahdollisuus osallistua Energiatietäjä -kilpailuun, jossa he saivat testata energiansäästötietämystään omassa taloudessaan. Esillä ollut sähköavusteinen polkupyörä kiinnosti asiakkaitamme niin paljon, että jotkut tekivät sillä pienen koelenkin. PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot