Vuosikatsaus. vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikatsaus. vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus vuodelta 2011

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto ja henkilöstö 4 Lyhennelmä tilinpäätöksestä 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Myyntitoiminnan tuloslaskelma 12 Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma 13 Muut liiketoiminnot tuloslaskelma 14 Myyntitoiminnan tase 15 Sähköverkkotoiminnan tase 16 Tilintarkastuskertomus 17 Sähköauto on tulevaisuutta 18 Sähkön tuotanto 19 Sähkön myynti ja hankinta 19 Asiakaspalvelu ja markkinointi 20 Verkkotoiminta 21 Myskystä selvittiin yhteispelillä 22 Toimitusjohtajan katsaus Panelian Sähkö Oy on perustettu vuonna 1912 ja Paneliankosken Voima Oy vuonna Kertomusvuosi oli yhtiön 100. toimintavuosi Vuosi 2011 osoitti jälleen todeksi sen, että vuodet eivät ole veljiä keskenään. Alkuvuonna sähkön kulutus jatkoi edellisvuosien tasolla, mutta lämpimän syksyn ja loppuvuoden vuoksi kulutus alueellamme laski merkittävästi. Vuoden 2011 joulukuussa yhtiömme sähkön myynti laski edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna kolmanneksella. Vaikka sähkön kulutus laskikin niin myös nousua on odotettavissa. Huhtikuun alussa yhtiö täytti 1930-luvulta peräisin olevan velvoitteen, kun Pappilankosken kalatie otettiin käyttöön. Kalatie avaa kalojen nousureitin merestä Eurajoen keskiosan koskille saakka. Nyt sitten odotammekin, että siiat ja taimenet ottaisivat luonnonmukaiseksi rakennetun vesiuoman omakseen ja arvokala alkaisi lisääntyä Eurajoessa. Kehitystä on tapahtumassa myös sähkömarkkinoilla. Valitettavasti pohjoismainen sähkön vähittäismarkkinakehitys uhkaa ajaa pienet yhtiöt pois markkinoilta sekä heikentää asiakkaan mahdollisuuksia olla yhteydessä verkkoyhtiöön esimerkiksi sähkökatkojen kaltaisissa poikkeustilanteissa. Paikallisuuden, reilun kilpailun ja kotimaisten polttoaineiden puolustamiseksi perustimme noin 40 muun yhtiön kanssa Paikallisvoima ry:n syksyllä Yhtiön historiassa mennyt toimintavuosi oli 100. ja sinänsä jo erityisen merkittävä. Toimintavuoden historiallisuuden viimeisteli jakelualueellemme osunut poikkeuksellisen raju myrsky. Tapani-Hannu-myrsky katkaisi sähköt pahimmillaan lähes kaikilta asiakkailtamme tuhoten sähkölinjoja laajalta alueelta. Tuhon laajuudesta PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

3 huolimatta suurimmalle osalle asiakkaistamme sähköt saatiin palautettua alle kahdessa vuorokaudessa ja viimeisimmätkin saivat sähköt muutamassa vuorokaudessa. Sähköjen palauttamiseen ja myrskytuhojen korjaamiseen osallistui Paneliankosken Voiman henkilökunnan lisäksi useita paikallisia toimijoita, joiden apu oli merkittävä. Vastaavanlaista myrskyä ei ole alueellamme koettu ehkä koskaan, ei ainakaan vuosikymmeniin. Henkilökuntamme osoittikin vahvaa yhteishenkeä ja motivaatiota tehdessään lähes ympäripyöreitä päiviä kaikille uuden tilanteen edessä. Menneistä myrskyistä huolimatta yhtiömme jatkoi vakaata kehitystä saavuttaen tänäkin vuonna erinomaisen tuloksen. Yhtiön olemassaolon ja menestymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat luottavat paikallisen ja asiakasläheisen sähköyhtiön palveluihin. Tätä luottamusta kuvastavat useilta asiakkailtamme saamamme kiitokset sekä ymmärrys myrskytuhojen korjauksessa. Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilökuntaa, hallintoa ja omistajia sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme historiallisen hyvästä toimintavuodesta ja luottamuksesta toimintaamme kohtaan. Paneliassa 29. päivänä helmikuuta 2012 Kimmo Nurminen 3 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

4 Hallinto Vahvuutena paikallinen omistus Paneliankosken Voima Oy on paikallinen ja itsenäinen sähköyhtiö. Sen omistavat pääasiassa sähköyhtiön jakelualueella asuvat yksityiset henkilöt ja sähkönkäyttäjinä olevat yritykset sekä kunnat Eura ja Eurajoki. Yhtiön paikallinen omistus on suojattu yhtiöjärjestyksessä B-sarjan osakkeiden lunastusehdolla. Osakkeita ei voi siirtää sellaiselle henkilölle, joka ei ennestään omista yhtiön B-sarjan osakkeita, kuin perinnön tai avio-oikeuden kautta. Muussa tapauksessa muille B-sarjan osakkeenomistajille syntyy mahdollisuus lunastaa ko. osakkeet. Yhtiön A-sarjan osakkeilla on 1 ääni / osake ja B-sarjan osakkeilla on 10 ääntä / osake. Paneliankosken Voima Oy:n osakkeita on yhteensä kpl. Viimeisin verottajan laskema osakkeen vertailuarvo on 127,10 /osake. Osakepääomassa ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia, osakepääoma oli ,33 euroa. Vuoden aikana yhtiön omistussuhteissa ja äänivallassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Paneliankosken Voima Oy emoyhtiönä Paneliankosken Voima Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä, Kiinteistö Oy Krootilan Talot ja Suomen Puunvienti Oy, jotka se omistaa kokonaan. Osakkuusyrityksiä ovat Kokemäen Sähkö Oy (omistus suoraan ja Krootilan Talojen kautta yht. 23,75 %), Lännen Voimayhtiöt Oy (omistus 33,33 %) ja Panelian Voima Oy (omistus 40 %). Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous, jonka puheenjohtajana toimi Kari Katila Paneliasta, pidettiin yhtiön toimitalossa Paneliassa. Kokoukseen osallistui yhteensä 32 yhtiön osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Edustettuna oli yhteensä A-osaketta ja B-osaketta, joiden yhteinen äänimäärä oli 38,7 % yhtiön kokonaisäänimäärästä ( ääntä). Yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2010 osinkoa 9,00 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa. Loput tilikauden 2010 voitosta päätettiin jättää jakamattomiin voittovaroihin. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseneksi uudelleen Timo Seppälän Paneliasta, Vesa Lammelan Paneliasta sekä uutena Juha Miikkulaisen Porista toimikaudeksi, joka päättyy tätä vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä vuonna Vuodeksi 2012 tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastustoimisto, KHT-yhteisö, Idman Vilén Grant Thornton Oy Tampereelta sekä varalle KHT-tilintarkastaja Mirja Juusela Pirkkalasta. Kaikki päätökset tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti. Paneliankosken Voima Oy:n omistuksen ja äänivallan jakautuminen : Osakkaita A-osakkeita B-osakkeita YHTEENSÄ Osuus osakkeista/ kpl kpl/ääniä kpl/ääniä kpl/ääniä äänistä Kunnat % % Yhtiöt ja muut % yhteisöt % Yksityiset % henkilöt % YHTEENSÄ % % PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

5 Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viidestä seitsemään jäsentä. Paneliankosken Voima Oy:n hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 10 kertaa. Yhtiön hallitukseen kuuluivat : Puheenjohtaja Timo Seppälä Varatuomari Paneliasta, jäsen alkaen, varapuheenjohtajana , puheenjohtajana alkaen Varapuheenjohtaja Timo Tolvi Maanviljelijä Paneliasta, jäsen v alkaen, varapuheenjohtajana alkaen Jäsenet Matti Huhtamaa Hallituksen puheenjohtaja Raumalta, jäsen alkaen Vesa Lammela Kauppaneuvos Paneliasta, jäsen alkaen Tapio Marimo Diplomi-insinööri Eurasta, jäsen alkaen Samu Pere Hallintojohtaja Eurasta, jäsen alkaen Juha Miikkulainen Diplomi-insinööri Porista, jäsen alkaen Hallituksen kuva helmikuulta 2012 Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Kimmo Nurminen.

6 Henkilöstö Paneliankosken Voima Oy:n henkilöstön määrä on pysynyt toimintavuonna keskimäärin samana. Vuoden 2011 lopulla yhtiön palveluksessa oli yhteensä 22 henkilöä, joista naisia oli seitsemän ja miehiä 15. Henkilökuntamme keski-ikä oli noin 43 vuotta. Toimihenkilöitä oli 12 ja työntekijöitä 10 henkilöä. Paneliankosken Voima Oy panostaa jatkuvaan asiakaspalvelun kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen. Henkilöstömme osallistui vuoden aikana yhteistyökumppanimme Satapirkan Sähkö Oy:n ja alan järjestöjen koulutustilaisuuksiin. Koulutustarvetta aiheuttaa tällä hetkellä erityisesti asiakastietojärjestelmän uusimisprojekti. Vuonna 2011 panostettiin työturvallisuusasioihin, joihin liittyen osallistuimme Satapirkan Sähkö Oy:n järjestämään turvallisuuskoulutukseen. Koulutuksen pitäjänä toimi Mielenrauha Oy. Lännen Voimayhtiöiden yhteinen hätäensiapukoulutus järjestettiin tammikuussa. Helmikuussa pidettiin Kokemäellä koulutustilaisuus oikeanlaisesta puketumisesta eri sääolosuhteissa. Im Meroriam Yhtiömme pitkäaikaiset hallituksen jäsenet Matti Jaakkola ja Eero Simula sekä pitkän työuran yhtiössämme tehnyt Kalevi Seppälä poistuivat keskuudestamme syksyllä Eero Simula vaikutti yhtiömme hallituksessa vuosina ja Matti Jaakkola vuosina Kalevi Seppälä toimi yhtiömme Euran piirin verkostoasentajana vuosina AVAINLUKUJA (luvut v. 2011) Asiakkaita noin 9400 kpl Sähkön myynti 118,3 GWh Sähkön siirto 165,8 GWh Liikevaihto 11,213 M LIIKEVAIHDON KEHITYS INVESTOINNIT 3,5 3,0 2,5 2,0 1,2 1,0 0,5 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

7 Henkilöstö Aarikka-Torkkeli Päivi hallintopäällikkö Lemola Ville verkostoasentaja Ekman Alpo mittalaiteasentaja Lietepohja Leena kirjanpitäjä Hakala Sami verkostoasentaja Lätti Timo verkostopäällikkö Heinonen Tarja suunnitteluinsinööri Nurminen Kimmo toimitusjohtaja Hiekkakallio Eija asiakasneuvoja Riento Ari verkostoasentaja Huttunen Matti kehityspäällikkö Salo Markku suunnitteluteknikko Kaitale Olli-Pekka kiinteistönhoitaja Suomi Tapani suunnitteluteknikko Ketola Sami verkostoasentaja Tapaninen Jali työnohjaaja Kykkänen Sami verkostoasentaja Virtanen Minna asiakasneuvoja Lavonen Sami verkostoasentaja Vähätörmä Risto verkostoasentaja Lehtonen Satu luotonvalvoja Välimaa Päivi asiakasneuvoja Toimistoväki helmikuussa 2012

8 Lyhennelmä tilinpäätöksestä TOIMINTAKERTOMUS: Tilikausi: Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Kertomusvuoden 2011 aikana Paneliankosken Voima Oy on jatkanut toimintaansa omalla toimialallaan entisissä puitteissa. Sähkön hankinta on toteutettu pääosin vapailta tukkumarkkinoilta Satapirkan Sähkö Oy:n välityksellä. Osan sähköstään yhtiö on tuottanut Suomen Voima Oy:n kautta omistamillaan tuotanto-osuuksilla Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden lauhdevoimalaitoksessa sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden lauhdevoimalaitoksessa. Lisäksi sähköä on tuotettu Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta omistetuilla tuotanto-osuuksilla. Kemin Ajoksessa sijaitsevassa Suomen suurimmassa tuulivoimapuistossa yhtiön tehoosuus on 0,275 MW. Sähkönhankinnan suojaukset on hoidettu Lännen Voimayhtiöt Oy:n ja edelleen SPS Energia Oy:n välityksellä. Yhtiö on mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeessa 6,3 MW:n teho-osuudella ja Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3 -hankkeessa noin 2 MW:n teho-osuudella. Haminan Mäkelänkankaalle rakennettavassa tuulivoimalahankkeessa yhtiö on mukana 0,43 MW:n teho-osuudella. Tapaninpäivänä riehuneen myrskyn kustannukset nousivat noin ,00 euroon, josta vakuutukset kattoivat suurimman osan. Tunnuslukuja, emoyhtiö v (v.2010) Liikevaihdon kehitys -2,6 % (-2,5 %) Liikevoitto liikevaihdosta 19,5 % (17,8 %) Omavaraisuusaste 83,3 % (87,9 %) (Omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan) Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen yhtiöllä ei ole ollut tuotekehityskustannuksia. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tilikauden voiton käytöstä seuraavaa: Osinkona ehdotetaan jaettavaksi 11,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Loput eli ,30 euroa ehdotetaan jätettäväksi edellisten vuosien voittona jakamattomiin voittovaroihin. Yhtiön osakkeet v Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: A-osakkeet (1 ääni / osake) kpl B-osakkeet (10 ääntä / osake) kpl Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön muu toiminta on jatkunut ilman merkittäviä muutoksia vuonna Alkaneena vuonna yhtiön liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2011 tasolla. Verkkoliiketoiminnan tulos pysynee vuoden 2011 tasolla. Myös sähkön myyntitoiminnan tulos pysynee vuoden 2011 tasolla. Henkilöstö Yhtiön henkilökunnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. B-osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 :n mukainen siirtorajoitus. Sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönmyynti- ja verkkoliiketoiminta on eriytetty muusta toiminnasta. Tilinpäätöksessä on esitetty myyntitoiminnan ja verkkoliiketoiminnan tulos ja tase sekä sivuliiketoiminnan tulos. Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen kannalta tärkeät seikat käyvät ilmi oheisesta rahoituslaskelmasta, tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen. PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

9 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,15 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,34 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Varaston muutos 6 406,48-456,72 Ulkopuoliset palvelut , , , ,23 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,83 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,12 Muut henkilösivukulut , , , ,72 Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , ,16 LIIKEVOITTO , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,13 Korkokulut ja muut rahoituskulut -208, , , ,34 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,57 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) , ,03 Tuloverot , ,08 TILIKAUDEN VOITTO , ,46 9 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

10 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,30 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,61 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,68 Rakennukset ja rakennelmat , ,11 Sähkön siirto- ja jakeluverkosto , ,91 Koneet ja kalusto , ,31 Muut aineelliset hyödykkeet , ,98 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,94 Sijoitukset: Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,25 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,99 Keskeneräiset tuotteet 8 135,62 0, , ,99 Saamiset: Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,96 Siirtosaamiset , ,03 Muut saamiset , , , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,97 YHTEENSÄ , ,09 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

11 Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,33 Vararahasto 5 045, ,64 Käyttörahasto , ,07 Edell. tilikausien voitto / tappio , ,16 Tilikauden voitto , , , ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen: Muut pitkäaikaiset velat: Liittymismaksuvelka , , , ,13 Lyhytaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,70 Saadut ennakot 2 750, ,00 Ostovelat , ,81 Siirtovelat , ,96 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,86 YHTEENSÄ , ,09 Paneliassa 27. päivänä maaliskuuta 2012 Timo Seppälä Timo Tolvi Matti Huhtamaa Vesa Lammela Juha Miikkulainen Samu Pere Kimmo Nurminen toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Paneliassa 4. päivänä huhtikuuta 2012 Idman Vilén Grant Thornton Oy (KHT-yhteisö) Antti Pitkäniemi, KHT 11 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

12 Myyntitoiminnan tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,40 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut ostot tilikauden aikana , ,82 Varastojen muutos 6 406,48-456,72 Ulkopuoliset palvelut Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,05 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , , , ,71 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,17 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut , ,48 LIIKEVOITTO/ -TAPPIO , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta ,57 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , , , ,51 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,40 Tuloverot , ,79 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,06 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

13 Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,37 Valmistus omaan käyttöön , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,85 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , ,51 Muut ostot tilikauden aikana , ,63 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , ,56 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,93 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,42 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,86 Muut henkilösivukulut , , , ,43 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä , ,34 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,05 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut , ,96 LIIKEVOITTO , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 1 524, ,50 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , , , ,63 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,37 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä , ,87 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 9 218, , , ,07 Tuloverot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , ,94 13 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

14 Muut liiketoiminnot tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,44 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut ostot tilikauden aikana , ,90 Ulkopuoliset palvelut Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,25 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,97 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,01 Muut henkilösivukulut , , , ,58 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,82 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut , ,72 LIIKEVOITTO , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,60 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 1,75 31,49 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -208, , , ,20 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,65 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 3 599, ,44 Tuloverot , ,51 TILIKAUDEN VOITTO , ,58 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

15 Myyntitoiminnan tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,42 Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet , ,78 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat ,05 0, , ,78 Sijoitukset , , , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 9 290, , , ,82 Saamiset Saamiset muilta , , , ,28 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 YHTEENSÄ , ,38 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,68 Vararahasto 807,39 807,39 Edell. tilikausien voitto / tappio , ,17 Tilikauden voitto / tappio , , , ,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,72 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Sisäiset velat , ,57 Velat muille , , , ,82 YHTEENSÄ , ,38 15 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

16 Sähköverkkotoiminnan tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,16 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,03 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,60 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,25 Sijoitukset , ,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Sisäiset saamiset , ,78 Saamiset muilta , , , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 YHTEENSÄ , ,90 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,65 Vararahasto 4 238, ,25 Edell. tilikausien voitto / tappio , ,11 Tilikauden voitto / tappio , , , ,95 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,34 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut , , , ,13 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat muille , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

17 17 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

18 Sähköauto on tulevaisuutta Paneliankosken Voima Oy käynnisti satavuotisjuhlavuotensa hankkimalla uuden Peugeot ion -sähköauton vuoden 2011 lopulla. Vihreävalkoista sähköautoa on tarkoitus esitellä juhlavuonna paitsi lähiliikenteessä myös erilaisissa yleisötapahtumissa. Yhtiömme on ensimmäisiä suomalaisia energiayhtiöitä, joilla on käytössään sähköauto latauspisteineen. Kaiken kaikkiaankin Suomessa on vain satakunta sähköautoa ja Satakunnassa vain kolme latauspistettä. Paneliankosken Voiman sähköauto on erittäin ympäristöystävällinen, sillä se ei tuota lainkaan CO2-päästöjä. Auto kuluttaa keskimäärin 15 kwh sähköä sadalla kilometrillä, joten sadan kilometrin ajon kustannukset jäävät noin kahteen euroon. Kesällä sähköauton käyttösäde on yhdellä latauksella noin 130 km, mutta talvella käyttösäde tippuu puoleen. Auton latautuminen kestää 6-7 tuntia. Liikenteessä sähköauto liikkuu tasaisesti ja äänettömästi. Juhlavuoden käynnistämisen lisäksi auton hankinnan taustalla oli myös ajatus siitä, että Paneliankosken Voima olisi etunenässä tarjoamassa päästöttömien autojen ja niiden latausverkoston tuloa Suomeen. Paneliankosken Voiman Peugeot ion -sähköauto on juhlavuonna esillä erilaisissa yleisötapahtumissa sekä lähiliikenteessä.

19 Sähkön tuotanto Yhtiöllämme on omaa sähköntuotantoa sekä sähkön tuotanto-osuuksia suuremmista voimalaitoksista. Omat vesivoimalamme sijaitsevat Euran Paneliankoskessa ja Eurajoen Pappilankoskessa. Vesivoimaloidemme tuotanto kattoi noin 3,5 % yhtiömme sähkön hankinnasta. Vesivoimalaitokset ovat toimineet odotetusti vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen peruskorjausten jälkeen. Olemme mukana Suomen Voima Oy:ssä, jonka osakkailla on Suomessa yhteensä noin asiakasta ja osakkaiden sähkönhankinta on yhteensä yli 3 TWh. Suomen Voiman tavoitteena on hankkia uusiutuvaa tai vähäpäästöistä sähköntuotantoa osakkailleen usean sadan megawatin edestä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristökysymysten huomioon ottaminen edellyttävät energia-alan yhtiöiltä aktiivisia toimia. Näihin haasteisiin vastataksemme olemme mukana Suomen Voimassa. Suomen Voima Oy:n kautta omistamme tällä hetkellä tuotanto-osuudet Haapavedellä toimivasta Kanteleen Voima Oy:n turvelauhdelaitoksesta sekä Jyväskylän Voima Oy:n lauhdevoimalaitoksesta, jonka polttoaineena ovat turve ja puu. Haapaveden voimalaitosta ajettiin suunnitellusti toimintavuoden aikana. Voimalaitoksen tehonsäätöä on parannettu ja laitosta pystytään ajamaan portaittain markkinasähkön hinnan mukaan. Jyväskylän Keljonlahdessa sijaitseva lauhdelaitos on tuottanut sähköä suunnitellusti lämmityskaudella. Lisäksi olemme Suomen Voiman kautta mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa ja vuonna 2012 valmistuvassa Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimahankkeessa. Edellä mainittujen lisäksi omistamme Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta pienempiä tuotanto-osuuksia muita polttoaineita käyttävistä voimalaitoksista ja olemme mukana Olkiluotoon rakenteilla olevassa OL3-ydinvoimalassa sekä suunnitteluvaiheessa olevassa OL4- ydinvoimalahankkeessa. Omistamme myös osuuden Kemin Ajoksessa sijaitsevasta Suomen suurimmasta tuulivoimapuistosta. Sähkön myynti ja hankinta Hankimme myymästämme sähköstä pääosan eli noin 81 % tukkusähkömarkkinoilta yhteistyöyhtiömme Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Tuotanto-osuussähköjen osuus oli noin 19 % ja omien vesivoimalaitosten sekä jakelualueemme pientuotannon osuus hankinnastamme oli yhteensä runsaat 4 %. Pitkäjänteistä sähkön hankinnan suojaustoimintaa teimme osaomistamamme SPS Energia Oy:n kautta. Lähialueen muiden energiayhtiöiden kanssa yhteistyössä tekemiemme energianhankinnan suojausten ja omistamiemme tuotanto-osuuksien avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme suuren yhtiön edut säilyttäen samalla paikallisen yhtiön joustavat palvelut. Sähkön myynti- ja siirtohintoihin tehtiin korotus Myyntihintamme nousivat keskimäärin 7,0% ja siirtohintamme 2,5%. Sähkövero muuttui , sähköveron I lk nousi 94,4% ja sähköveron II lk nousi 169,5%. Hankkimamme sähkö siirrettiin jakelualueellemme kolmen syöttöpisteaseman kautta. Yksi näistä sijaitsee Eurajoella, kaksi Euran kunnan alueella, toinen Kiukaisissa ja toinen Eurassa. Euran ja Kiukaisten asemat ovat yhteisiä Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa. 110 kv:n kentät sähköasemilla omistaa yhteistyöyhtiömme Satapirkan Sähkö Oy. 19 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011

20 Panelian koulun ahkerat tokaluokkalaiset energiaetsivät opettajansa Kati Arven (vas.) ja koulunkäynnin ohjaaja Maire Niemen kanssa. Kuva: Matti Välkkynen Asiakaspalvelua ja markkinointia Parasta palvelua paikallisesti Kalaporrastapahtuma Pienenä, paikallisena ja palvelevana sähköyhtiönä panostamme oman toimintamme tehokkuuteen ja kilpailukykyisen sähkön hankintaan asiakkaillemme. Sähköyhtiömme vahvuutena on paikallinen osaaminen, asiakkaiden tunteminen ja ihmisläheinen toiminta. Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko Paneliankosken Voima Oy on ollut alusta alkaen eli yli 16 vuotta mukana viemässä energiatietoa alueemme tokaluokkalaisille Energiansäästöviikolla Hei, kaikki toimii -opetuspakettien myötä. Jakelualueemme koulut ovat olleet kiitettävän aktiivisia osallistumalla vuosittain energiansäästöaiheiseen kilpailuun. Kuudentoista viime vuoden aikana kouluille on kertynyt seitsemän kunniamainintaa ja voittojakin peräti neljä kertaa valtakunnallisessa Motiva Oy:n järjestämässä kilpailussa. Paikallisessa karsintakilpailussa yhtiömme on viime vuosina palkinnut kaikki kilpailuun osallistuneet tokaluokat. Vuoden 2011 valtakunnallisessa kilpailussa kunniamaininnan sai Panelian koulun tokaluokka kilpailutyöllään Energiaetsivät iskevät Panelian kouluun. Kilpailutyössään oppilaat olivat ahkerasti perehtyneet koko koulun energian järkevään käyttöön. Eurajoen Pappilankosken kalatie otettiin käyttöön keväällä Kalatie mahdollistaa kalojen nousureitin merestä aina Eurajoen keskiosan koskille saakka. Järjestimme Pappilankoskella yleisötilaisuuden, jossa osallistujille tarjoutui oiva tilaisuus tutustua luonnonmukaisiksi rakennettuihin vesiuomiin. Varsinais- Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelusta tietoa kalatiestä oli kertomassa kalastusbiologi Leena Rannikko. Erityisesti harrastajakalastajat olivat tyytyväisiä kalatien suomiin mahdollisuuksiin päästää taimenet, lohet ja vaellussiiat kulkemaan kalatietä pitkin joen keskiosan kutualuelle. Energiansäästöpäivä Voimatori -yhtiöiden perinteinen Energiansäästöpäivä järjestettiin Säkylän torilla yhteisvoimin Kokemäen Sähkö Oy:n ja Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa. Toritapahtumassa neuvoimme asiakkaitamme energiansäästöasioissa ja heillä oli myös mahdollisuus osallistua Energiatietäjä -kilpailuun, jossa he saivat testata energiansäästötietämystään omassa taloudessaan. Esillä ollut sähköavusteinen polkupyörä kiinnosti asiakkaitamme niin paljon, että jotkut tekivät sillä pienen koelenkin. PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ: Toimitusjohtajan katsaus... 3 Toimintakertomustiedot... 7 Vauhdikas 100-vuotisjuhlavuosi... 8 Emoyhtiön tuloslaskelma... 10 Emoyhtiön tase... 11 Sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2013 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Pori Lavia Suodenniemi Ulvila

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 IVALON LÄMPÖKESKUKSEN INVESTOINTI...

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot