Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta"

Transkriptio

1 Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta 1

2 Sisältö Monipuolisempaa meininkiä 4 Ajoneuvoasentaja 6 Automaatioasentaja 8 Autonkuljettaja 10 Datanomi 12 Eläintenhoitaja 14 ICT-asentaja 16 Kokki 18 Koneistaja 20 Kosmetologi 22 Kunnossapitoasentaja 24 Kuva-artesaani 26 Levyseppähitsaaja 28 Lähihoitaja 30 Maalari 32 Maaseutuyrittäjä 34 Media-assistentti 36 Merkonomi 38 Parturi-kampaaja 40 Putkiasentaja 42 Puuseppä 44 Puutarhuri 46 Sähköasentaja 48 Talonrakentaja 50 Talonrakentaja 52 Tarjoilija 54 Turvallisuusvalvoja 56 Ympäristönhoitaja 58 Urheiluvalmennus Hyriassa opiskelee vuosittain noin nuoriso-opiskelijaa, joista suurin osa on ammatillisen perustutkinnon suorittajia. Toimimme pääsääntöisesti Hyvinkäällä ja Riihimäellä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kolmivuotinen ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijalle tutkinnon sekä suoran väylän työelämään. Lisäksi meillä on mahdollisuus kaksoistutkintoon: ammatillisen perustutkinnon ohella Hyriassa voi suorittaa myös lukio-opintoja sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelu Hyriassa on monipuolista ja käytännönläheistä. Tarjoamme opiskelijoillemme myös monia kansainvälisiä mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on kouluttaa osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin. Taitavaa, vastuuntuntoista ja itsenäistä tulevaisuudentekijää tarvitaan! Tutustu tämän vihkosen avulla nuorten ammatilliseen koulutustarjontaan lisätietoja & ajankohtaisimmat aiheet löydät kotisivuiltamme: /nuoret Ammatilliseen koulutukseen hakeminen Ammatilliseen ja lukiokoulutukseen haetaan netin kautta osoitteessa Kaikille hakijoille sama yhteishakuaika syksyllä 2015 alkavaan koulutukseen on Valinnat julkistetaan aikaisintaan Opiskelupaikan vastaanottamisesta ilmoitetaan oppilaitokseen mennessä. 2 3

3 Ajoneuvoasentaja Autoalan Autoalan toimintaympäristö on kansainvälistymässä, jolloin tarvitaan kykyä soveltaa tietoja sekä tekniikkaa monipuolisesti. Muutenkin alalla vaaditaan monipuolista osaamista, laadukasta palvelua ja yhteistyötaitoja. Menestymisen edellytyksiä ovat tiimityö, yrittäjän taitojen ja markkinoinnin hallinta ja asiakaslähtöinen palvelu. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Autotekniikan Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet autotekniikan, työmenetelmien, työvälineiden ja asiakaspalvelun osaamista vaativiin tehtäviin. Elektroniikan ja automaation voimakas lisääntyminen ajoneuvoissa edellyttää näiden alueiden taitamista. Opiskelu tapahtuu osaksi asiakastöitä tehden. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /ajoneuvoasentaja. Alan työpaikkoja ovat auton myynti-, huolto- ja korjaustyöhön erikoistuneet yritykset sekä autotarvikeliikkeet, korjaamot ja huoltoasemat. Jatko-opintoja voivat olla myös autoalan ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä merkkikorjaamoiden lisäkoulutus. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 aiemmat Katso lisää /ajoneuvoasentaja 4 5

4 Automaatioasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan Työ automaatioalalla on monipuolista ja haastavaa. Automaatioasentajan on hallittava monia eri aloja kuten sähkötekniikka, elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja konetekniikkaa omassa työssään. Alalla tarvitaan usein myös asiakaspalvelu- ja kielitaitoa. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Sähkö- ja automaatiotekniikan Koulutusohjelmassa opiskellaan sähkötekniikkaa, peruselektroniikkaa teoriassa sekä käytännön harjoitustöissä. Lisäksi harjoitellaan tietokoneen sujuvaa käyttöä. Opinnoissa korjataan sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä harjoitellaan koneiden sähkö- ja elektroniikka-asennustöitä. Kolmantena opiskeluvuonna perehdytään koneiden ja prosessien ohjausjärjestelmiin. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /automaatioasentaja. Automaatioasentaja työskentelee usein esim. teollisuuden koneiden ja laitteiden sähköasennus- ja huoltotöissä, kiinteistöjen automatiikan asennus- ja huoltotehtävissä, elektroniikkalaitteiden asennus- ja huoltotöissä sekä sähköalan asiakaspalvelutehtävissä. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 aiemmat Katso lisää /automaatioasentaja 6 7

5 Autonkuljettaja Logistiikan Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen ja palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Logistiikka-ala on kansainvälinen ja vaatii ammattilaiselta laaja-alaisuutta, kehittymiskykyä, tietoteknisiä taitoja sekä kielitaitoa. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Kuljetuspalvelujen Autonkuljettaja hallitsee ajoneuvon kuljettamisen lisäksi tavalliset huoltotyöt, lastauksen sekä liikennekelpoisuuden vaatimukset. Hän tuntee kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät työsuojelusäädökset. Hän on asiallinen ja joustava asiakaspalvelija ja osaa kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä. Kuljettajalta vaaditaan myös hyvää terveyttä. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoista 6 8 opiskelijaa valitaan suuntautumaan yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Valinta tehdään toisen opiskeluvuoden lopulla opintomenestyksen perusteella. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /autonkuljettaja. Logistiikka-ammattilaiset työskentelevät kuljetusliikkeissä, kaupan alan varastoissa sekä julkisella sektorilla kuntien ja kaupunkien palveluksessa tai toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Jatko-opintoja voivat olla myös kuljetusalan ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 aiemmat Katso lisää /autonkuljettaja 8 9

6 Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan Tieto- ja viestintätekniikan ala muuttuu ja uusiutuu jatkuvasti. Nopeasti kehittyvät tietotekniset laitteet ja järjestelmät tarvitsevat muutoksiin kykeneviä käyttäjiä ja ylläpitäjiä. Sähköisen asioinnin ja mobiiliteknologian arki vaatii pyöriäkseen asiantuntevan työntekijäjoukon, jolle ammatillinen uudistuminen ei ole vierasta. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Käytön tuen Koulutusohjelman suorittanut asentaa, testaa ja dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden. Ohjelmistotuotannon Koulutusohjelman suorittanut työskentelee erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. Hän kykenee tuotteistamaan suunnittelemansa ohjelmiston. Hän laatii testaus- ja käyttöönottosuunnitelmia ohjelmistoille. Tutkinnon suorittanut taitaa testaukseen liittyvät keinot ja työvälineet ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Datanomit työllistyvät erilaisiin tietojärjestelmien käyttö- ja ylläpitotehtäviin, tietojenkäsittelyalan opastus- ja tukitehtäviin työpaikkojen laite- ja järjestelmätukeen, koulutustehtäviin, sekä myynti- ja markkinointitehtäviin. Ohjelmistotuotannon n suorittaneella osaaminen jalostuu valmiudeksi kehittyä myös vaativiin ohjelmointitehtäviin. Ohjelmistotuotannon Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18 Käytöntuen Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /datanomi 10 11

7 Eläintenhoitaja Maatalousalan Eläintenhoitajalla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan monimuotoisiin tehtäviin. Hän hoitaa ja kasvattaa eläimiä. Hän tuntee alansa perustyöt ja osaa työskennellä itsenäisesti, omatoimisesti ja vastuuntuntoisesti. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Eläintenhoidon Eläintenhoitaja hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Eläintenhoidon ssa voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin. Koulutusta toteutetaan myös yopohjaisena. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /elaintenhoitaja. Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläinhoitoalan yritys tai hän voi toimia eläintenhoitajana maatilalla, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa ja muissa eläinalan yrityksissä. Jatko-opintoja voivat olla myös eläintenhoitoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249 Katso lisää /elaintenhoitaja 12 13

8 ICT-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan Sähköalan ammattilaisia tarvitaan lähes kaikkialla elinkeinoelämässä ja tuotannossa takaamassa sähkön, energian ja informaation häiriötöntä tuotantoa, jakelua ja siirtoa. Myös kotien ja työpaikkojen järjestelmien ja välineiden käyttö perustuu sähkötekniikkaan, automaatiotekniikkaan ja niiden sovelluksiin. Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää sähköalan laajaa osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa täydentämistä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Tieto- ja tietoliikennetekniikan ICT-asentajan koulutus kattaa keskeisten tietoteknisten ja elektronisten laitteiden rakenteen ja toiminnan hallinnan sekä tietoliikenneverkkojen perusteet. Koulutusohjelma jakautuu elektroniikkaan, tietokonetekniikkaan ja tietoliikenteeseen sekä sulautettujen järjestelmien avulla ohjaukseen. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /ict-asentaja. Alan työpaikat ja työtehtävät ovat monipuolisia ja teknisesti jatkuvasti kehittyviä. Työpaikkoja ovat esimerkiksi tietokone-, tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yritykset, teollisuuslaitokset, sairaalat ja huoltoliikkeet, ICT-asentaja asentaa ja huoltaa esimerkiksi tietokoneita, rakentaa tietoverkkoja ja -järjestelmiä. Vaadittavia taitoja ovat asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja ongelmaratkaisutaidot, liiketaloudellinen ajattelu, looginen päättelykyky sekä kielitaito. Pitkäjänteisyys, huolellisuus, hyvä keskittymiskyky, oma-aloitteisuus ja ympäristövastuullisuus ovat ICT-asentajan ominaisuuksia. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /ict-asentaja 14 15

9 Kokki Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on monipuolista alan perusosaamista. Hän palvelee koti- ja ulkomaisia asiakkaita ja pystyy toimimaan eri liikeideoilla toimivissa yrityksissä ja toimipaikoissa majoitus- ja ravitsemispalvelutehtävissä. Kokin työtehtävät ovat monipuolisia ja työ edellyttää joustavuutta sekä kykyä sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. Kyseessä on kansainvälinen ala, jolla edellytetään ammattisanaston hallintaa vierailla kielillä sekä eri kulttuurien tuntemusta. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Kokin Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. Perustutkinnon suorittanut toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti, arvostaa suomalaista ruoka- ja tapakulttuuria sekä huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä. /kokki. Alan työpaikkoja ovat ravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, juhlapalveluyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Osaavien ammattilaisten työllistymisnäkymät ovat hyvät. Alalla on mm. hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /kokki 16 17

10 Koneistaja Kone- ja metallialan Kone- ja metalliteollisuuden alalla edellytetään erilaisten valmistustekniikoiden osaamista ja asennus- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä käyttö- ja kunnossapitotaitoja. Koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tuntemus, koneenpiirustusten lukutaito ja työkalujen hallinta ovat alan ammatillisia perustaitoja. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Valmistustekniikan Koneistajiksi valmistuvat opiskelevat koneistuksen manuaalitekniikkaa sekä koneistuksen automaatiota (CNC-tekniikkaa), tietokoneavusteista suunnittelua (CAD-tekniikkaa) ja tietokoneavusteista valmistusta (CAM-tekniikkaa), työstöratojen valmistusta ja työkaluvalmistusta. /koneistaja. Kone- ja metallialan työpaikkoja on metalliteollisuusyritysten lisäksi muussa teollisuudessa ja erilaisissa kunnossapitotehtävissä. Metalli- ja elektroniikkateollisuuden kasvunäkymät ovat hyvät. Tuotteiden ja työvälineiden valmistajia, koneiden ja laitteiden asentajia sekä kunnossapitohenkilöstöä tarvitaan. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /koneistaja 18 19

11 Kosmetologi Kauneudenhoitoalan Kauneudenhoitoalan ammattilainen on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen ja neuvonnan, hieronnan ja ehostuksen asiantuntija ja osaaja. Alalla työskennellään usein läheisessä kontaktissa hyvin eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Hoitotyössään kosmetologi suunnittelee, tekee, myy ja markkinoi asiakkaalle kasvojen, vartalon, jalkojen ja käsien hoitoja sekä ehostusta. Hän ohjaa asiakasta värien käytössä, persoonallisen tyylin löytämisessä, ihon ja kehon itsehoidossa sekä ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä. Työhön kuuluu myös kosmeettisten hoito- ja ehostustuotteiden myynti ja markkinointi. Kosmetologin Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneen ammattinimike on kosmetologi. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet toimintaan kauneudenhoitoalan työntekijänä ja ammatinharjoittajana, alan neuvonta- ja myyntitehtävissä ja muissa asiakaspalvelutehtävissä Suurin osa kosmetologeista työskentelee yksityisyrittäjinä. Kosmetologi voi työskennellä myös kauneushoitoloiden, terveydenhoitoalan yritysten, kylpylöiden, kosmetiikkamyymälöiden ja kosmetiikan maahantuojien palveluksessa. Hyria Riihimäki, Käräjäkatu 2 Katso lisää /kosmetologi 20 21

12 Kunnossapitoasentaja Kone- ja metallialan Kunnossapitoasentajan työssä korostuvat kädentaidot, oma-aloitteisuus ja looginen ajattelu. Ammatissa edellytetään huolellisuutta, ongelmanratkaisukykyä, monipuolisuutta ja näppäryyttä. Ammatissa tulee hallita monialaisesti perusteet sähkötekniikasta, elektroniikasta, koneautomaatio- ja valmistustekniikasta, jotta selvitään vaativista asennus- ja käynnissäpitotehtävistä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Automaation ja kunnossapidon Kunnossapitoasentajat opiskelevat kone-, työstö-, aineliitos-, sähkö- ja automaatiotekniikkaa, elektroniikkaa, materiaalitekniikkaa sekä teknistä piirustusta. Koulutuksessa opiskellaan laitteiden rakennetta ja toimintaa. Opintoihin kuuluu myös laitehuoltoon liittyvät kunnossapitotoimenpiteet perusteista alkaen sekä sähkö-, automaatio- ja kojetekniikkaa. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /kunnossapitoasentaja. Ylioppilastutkinnon suorittaminen opintojen ohessa vaatii erityisjärjestelyjä (esim. iltalukio-opintoja) ja vahvaa motivaatiota. Kunnossapitoasentajan tutkinnon suorittava saa laaja-alaiset kone- ja metallialan perusvalmiudet yhdistettynä kunnossapitotekniikan erikoisosaamiseen. Kunnossapitoasentajan toimenkuvat ovat moninaiset, mutta valtaosa kunnossapitoasentajista työskentelee erilaisten tuotanto- tai palvelulaitosten koneiden, laitteiden tai automatisoitujen järjestelmien asennus- ja ylläpitotehtävissä. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Katso lisää / kunnossapitoasentaja 22 23

13 Kuva-artesaani Kuvallisen ilmaisun Kuva- ja mediataiteen opinnoissa tutustutaan laaja-alaisesti kuvataiteen kenttään ja hankitaan perustiedot ja -taidot kuvataiteen ammateissa toimimista varten. Opiskelijoilta vaaditaan itsenäisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja kiinnostusta kuvallisen ilmaisun osa-alueisiin. Suurin osa opetuksesta tapahtuu käytännön työskentelyn kautta. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle monipuolinen näkemys kuvataiteen eri alueista. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Kuva- ja mediataiteen Koulutusohjelman keskeisiä oppiaineita ovat piirustus, maalaus, taidegrafiikka, kuvanveisto, valokuvaus, elokuva ja tietotekniikka sekä teoria-aineina muun muassa sommittelu, värioppi, taidehistoria ja viestintä. Opintojen loppuvaiheessa erikoistutaan joko maalaukseen, taidegrafiikkaan tai tila-aikataiteeseen. Koulutusta toteutetaan myös yo-pohjaisena. /kuva-artesaani. Koulutus antaa perusvalmiudet taiteen tekemiseen. Kuva-artesaanit voivat myös työskennellä erilaisissa kulttuurialan työtehtävissä esim. taidegallerioissa tai alan liikkeissä. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 20 Katso lisää /kuva-artesaani 24 25

14 Levyseppähitsaaja Kone- ja metallialan Levyseppähitsaajan työhön kuuluu perinteisen hitsaus- ja metallinrakennetöiden lisäksi CNC-koneiden ohjelmointia ja käyttötehtäviä alan yrityksissä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Valmistustekniikan Levyseppähitsaajan ssa opiskellaan erilaisia hitsaus- ja metallirakennetöitä. Lisäksi opiskellaan alan CNC-tekniikan ja koneiden (esim. levytyökeskuksen ja hitsausrobotin) käytön perusteita. /levyseppahitsaaja. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /levyseppahitsaaja Levyseppähitsaaja työskentelee usein särmäyspuristimen, levytyökeskuksen, hitsausrobotin ja polttoleikkauskoneen ohjelmointitehtävissä. Työhön kuuluu erilaiset tehtävät em. laitteiden parissa sekä teräsrakenne- ja hitsaustyöt

15 Lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan Lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitajan laaja-alainen sosiaali- ja terveysalan osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin. Hän työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Koulutusohjelmat Opintojen ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskellaan kaikille yhteisiä ammatillisia opintoja, ammattitaitoa täydentäviä opintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Tutkintoon kuuluu yksi. Koulutusohjelmaan sisältyvät pakolliset ja valinnaiset opinnot sijoittuvat kolmannelle opiskeluvuodelle. Jokaiseen ammatilliseen tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista alan työympäristöissä. /lahihoitaja. koulutusohjelmittain Tyypillisiä lähihoitajan työpaikkoja koulutusohjelmittain ovat Kuntoutus: kotihoito, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelukeskukset, kylpylät, terveyskeskuksen vuodeosastot tai kuntoutumisyksiköt, kolmannen sektorin työpaikat. Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus: päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat ja perhetyö. Mielenterveys- ja päihdetyö: mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Sairaanhoito ja huolenpito: terveyskeskukset, sairaalat, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset tai asiakkaan koti. Vanhustyö: kotihoito, päivätoiminta, palvelutalot ja -keskukset, dementiayksiköt, vanhainkodit ja sairaalat. Vammaistyö: vammaistyön toimintaympäristöt. Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18 Hyria Riihimäki, Käräjäkatu 2 Katso lisää /lahihoitaja 28 29

16 Maalari Pintakäsittelyalan Maalausalan tuotteet ovat jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen kohteena. Nykypäivän maalari on tietoinen ympäristönsuojelun tärkeydestä ja pintakäsittelymateriaalien ammattitaitoisesta käsittelystä. Maalaustyön suunnittelu ja työturvallisuuden tärkeys suunnittelutyössä ovat hyvän maalaustyön pohja. Nykyään on osattava soveltaa itseään muuttuvissa työympäristöissä ja yhteisöissä. Seuraamme alan kehittymistä myös ulkomailla, kuin kotimaassakin. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Maalausalan Maalarin opintoihin liittyviä keskeisimpiä osaamisalueita ovat maalaus ja tapetointi, erilaiset seinäverhoustyöt ja laatoitus. Monipuolisten käsityötaitojen lisäksi alan työtehtävissä vaaditaan koneiden ja laitteiden käyttötaitoja sekä laadunvalvontaan liittyvää osaamista. /maalari. Maalausalan sta valmistuneet maalarit ja lattianpäällystäjät työskentelevät uudis- tai korjausrakennustyömaalla tehden muun muassa maalaus-, tapetointi- ja laatoitustöitä. Työpaikkoja on esimerkiksi maalaus- ja rakennusliikkeissä sekä remonttiyrityksissä. Moni työskentelee maalausalan yrittäjänä. Muita ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi rakennusmaalari tai koristemaalari. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5. Katso lisää /maalari 30 31

17 Maaseutuyrittäjä Maatalousalan Maaseutuyrittäjällä on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan monimuotoisiin töihin. Hänellä on kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä ja maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista. Hän harjoittaa tuotantotoimintaa kustannus- ja laatutietoisesti, ympäristövastuullisesti ja eettisesti. Maaseutuyrittäjällä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä sekä koneiden ja laitteiden käytöstä ja huollosta. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Maatilatalouden Opinnot alkavat maatalousalan työskentelyyn tutustuen, jolloin opiskellaan eläinten hoitotöitä, metsän uudistusta, pienimuotoisia rakennustöitä ja opitaan käyttämään traktoria. Maaseutuyrittäjyyteen sisältyy myös yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena opinnoissa voi suuntautua mm. peltokasvien viljelemiseen, tuotantoeläinten hoitamiseen, metsätalouteen tai maatilarakentamiseen. Työssäoppisjaksot maatiloilla kuuluvat opintoihin. Koulutusta toteutetaan myös yo-pohjaisena. /maaseutuyrittaja. Mahdollisuus kaksoistutkintoon Kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika Maaseutuyrittäjä toimii valintojensa mukaisesti maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana tai maataloustarvikekaupassa yrittäjänä tai työntekijänä. Jatko-opintoja voivat olla myös maatalousalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249 Katso lisää /maaseutuyrittaja 32 33

18 Media-assistentti Audiovisuaalisen viestinnän Viestintäalan tekninen kehitys on nopeaa, minkä vuoksi alalla työskentelevien on seurattava omaa osaamisaluettaan jatkuvasti ja sisäistettävä elinikäisen oppimisen taidot. Alalle tarvitaan ammattilaisiksi sekä moni- että erityisosaajia. Tietotekniset tiedot ja taidot sekä erilaisten tuotanto-ohjelmistojen tuntemus ja hallinta ovat alan keskeisiä osaamisvaatimuksia. Työssä tarvitaan lisäksi hyviä kielellisiä valmiuksia. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Audiovisuaalisen viestinnän Koulutusohjelma antaa valmiuksia toimia erilaisissa työtehtävissä viestintäalalla. Opintoihin sisältyy perustiedot ja -taidot kaikista audiovisuaalisen viestinnän osaalueista: web-sisältötuotannosta, grafiikasta, valokuvauksesta, videosta ja valaistuksesta sekä äänituotannosta. Teknisen osaamisen ohessa opitaan esteettistä ja sisällöllistä osaamista sekä viestintäkulttuurin ymmärtämistä. Perusopintojen jälkeen opintojen jatko koostuu web-sisältötuotannon, videotuotannon ja graafisen tuotannon syventävillä opinnoilla. Opinnoissa korostuu audiovisuaalisen viestinnän laaja-alaisuus eikä erityistä painotusta ole. Koulutusta toteutetaan myös yo-pohjaisena. /media-assistentti. Mahdollisuus kaksoistutkintoon Työpaikkoja on elokuva-, video-, animaatio-, radio- ja televisioyrityksissä, ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. Alalle ominaista on myös toimiminen yrittäjänä tai freelancerina. Myös muiden alojen yritykset tarvitsevat viestintäalan osaajia. Tutkintonimikkeitä jatko-opintojen jälkeen ovat esim. medianomi ja taiteen kandidaatti tai maisteri. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /media-assistentti 34 35

19 Merkonomi Liiketalouden Kaupan ja hallinnon alalla koulutetaan ammattiosaajia yritysten ja yhteisöjen sekä julkishallinnon tarpeisiin. Liiketalouden perustutkinnon suorittaneella on myös perusvalmiudet oman yrityksen perustamiseen. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Asiakaspalvelun ja myynnin Hyvinkäällä toteutettavissa opinnoissa voi valita suuntautumisen joko kuluttajamyyntiin tai ratkaisumyyntiin. Riihimäellä asiakaspalvelun ja myynnin ssa keskitytään retail-osaamiseen. Kaupallistietotekninen lukio, Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Kaupallistietotekninen lukio koostuu ylioppilastutkinnosta sekä liiketalouden perustutkinnon, merkonomin, opinnoista. Suuntautumisvaihtoehtona on asiakkuuksien hoito. Opinnot suoritetaan 3 4 vuodessa. Talous- ja toimistopalvelujen Hyvinkäällä toteutettavissa opinnoissa voi valita suuntautumisen joko talous- tai toimistopalveluihin. Riihimäellä talous- ja toimistopalvelujen sta valmistuu toimiston moniosaajia. Koulutusta toteutetaan Hyvinkäällä myös yo-pohjaisena. /merkonomi. Mahdollisuus kaksoistutkintoon Merkonomit työskentelevät esim. myyjänä, myyntineuvottelijana, somistajana, palveluneuvojana, tuoteryhmävastaavana, toimistosihteerinä, laskuttajana, reskontranhoitajana, taloussihteerinä, markkinointiassistenttina, myyntisihteerinä, palkkaassistenttina. Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /merkonomi 36 37

20 Parturi-kampaaja Hiusalan Parturi-kampaajan ammatti on asiakaspalvelua ja myyntityötä, joka edellyttää sosiaalisia taitoja, positiivista ja reipasta asennoitumista sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Myös kädentaidot, luovuus ja taiteellisuus ovat eduksi. Parturikampaajan ammatti vaatii lisäksi hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Parturi-kampaajan Opintoihin kuuluu laaja-alaiset sisällöt: hiusten hoitamista, kihartamis- ja värjäyskäsittelyjä, hiusten leikkauksia ja kampauksia, hiustenpidennystekniikoita sekä hiusalan yritystoimintaa. Lisäksi opintoihin kuuluu ihonhoitoa ja ehostusta sekä käsienhoitoa. Opinnot muodostuvat teoriasta ja käytännön harjoittelusta ja sisältävät runsaasti asiakaspalvelua. Tarjoamme opiskelijatyönä parturi-kampaamopalveluita asiakkaille toimipisteessämme. /parturi-kampaaja. Parturi-kampaaja voi suuntautua erilaisiin työtehtäviin mm. toimien parturi-kampaajana, parturi-kampaamoyrittäjänä, teatterikampaajana tai asiakaspalvelussa ja myyntityössä. Kolmivuotisella tutkinnolla saavutetaan yleinen jatko-opintokelpoisuus erikoisammattitutkintoihin, ammattikorkeakouluihin (esim. estenomin tutkintoon) sekä yliopisto-opintoihin. Hyria Riihimäki, Käräjäkatu 2 Katso lisää /parturi-kampaaja 38 39

21 Putkiasentaja Talotekniikan Putkiasentaja asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita. LVI-laitteet ovat osa talotekniikkaa, jonka osuus rakentamisessa kasvaa jatkuvasti ja joka hyödyntää tehokkaasti modernia teknologiaa. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Putkiasennuksen Opintoihin sisältyy putkiasennusten perusteita sekä talotekniikan perusvalmiuksien lisäksi rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden suunnittelua, asentamista, huoltamista ja näiden järjestelmien tuntemusta. Ammatillisista opinnoista vähintään 20 opintoviikkoa suoritetaan työssäoppimalla. Opiskelijat antavat opiskeluaikanaan 3 5 näyttöä osaamisestaan tavallisimmin työssäoppimisen aikana. /putkiasentaja. Työtehtävinä ovat mm. asennus- ja huoltotehtävät erilaisissa yrityksissä, monipuolisissa projekteissa talonrakennuksessa, prosessiteollisuudessa, kiinteistöhuoltoyhtiöissä, teollisuudessa, telakoilla, vesilaitoksissa, valtion ja kuntien palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Putkiasentajien työllistymisnäkymät ovat erinomaiset. Tyypillisiä tutkintonimikkeitä jatkoopintojen jälkeen ovat insinööri ja diplomiinsinööri. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /putkiasentaja 40 41

22 Puuseppä Puualan Puuseppä Puualan Puusepän ammatissa korostuvat kädentaidot, luovuus ja huolellisuus sekä monipuolisuus ja usein asiakaslähtöisyys, esim. tilaustyössä puuseppä valmistaa asiakkaan piirustusten mukaisia tuotteita. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Teollisuuspuusepän Puusepän kolmivuotisen n aikana opiskellaan materiaalit, puun kuivaus, erilaisten tuotteiden suunnittelu ja valmistus, puualan koneiden käyttö ja terien teroitus. Ammattityössä tehdään huonekaluja, kalusteita, ovia ja ikkunoita. /puuseppa. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Katso lisää /puuseppa Puuseppä työskentelee usein esim. mallipuuseppänä, tilauspuuseppänä, huonekalupuuseppänä, rakennuspuuseppänä, soitinrakentajana, huonekalujen kunnostajana, CNC-koneen käyttäjänä tai yrittäjänä

23 Puutarhuri Puutarhatalouden Puutarhatalous tuottaa hedelmiä, marjoja ja vihanneksia ihmisten ravinnoksi sekä lisää ympäristön viihtyisyyttä erilaisin istutuksin ja luo aisteihin vetoavia elämyksiä ihmisten arki- ja juhlapäiviin. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Puutarhatuotannon Puutarhatuotannon ssa opiskellaan hyöty- ja koristekasvien viljelyä avomaalla sekä kasvihuoneissa. Opinnoissa käsitellään kasvien viljelyä, kasvintuntemusta, erilaisten koneiden käyttöä ja huoltoa sekä myös yritystalouden perusteita. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna suoritetaan ammatilliset valinnaiset opinnot. Näitä voivat olla vaikkapa kukkasidonta, vihersisustus tai erikoiskasvien tuotanto. Osa ammattitaidosta hankitaan työssäoppimalla alan työpaikoilla. Koulutusta toteutetaan myös yo-pohjaisena. /puutarhuri. Alan töitä tehdään puutarha-alan yrityksissä. Näitä ovat esimerkiksi kauppapuutarhat, avomaaviljelmät, puutarhamyymälät, kukkakaupat, taimitarhat ja kaupunkien ja seurakuntien puisto-osastot. Yliopistosta voi valmistua esimerkiksi maisema-arkkitehdiksi. Jatko-opintoja voivat olla myös alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kuten arboristin tai floristin tutkinto. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249 Katso lisää /puutarhuri 44 45

24 Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan Sähköalan ammattilaisia tarvitaan lähes kaikkialla elinkeinoelämässä ja tuotannossa takaamassa sähkön, energian ja sähköinformaation häiriötöntä tuotantoa, jakelua ja siirtoa. Myös kotien ja työpaikkojen järjestelmien ja välineiden käyttö perustuu sähkötekniikkaan, automaatiotekniikkaan ja niiden sovelluksiin. Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää sähköalan laajaa osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa täydentämistä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Sähkö- ja automaatiotekniikan Koulutusohjelma antaa sähköasentajan pätevyyden. Opintojen painopiste on kiinteistöjen sähköasennuksissa. Valmiuksia saa myös kaikenlaisiin sähköalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. /sahkoasentaja. Alan työpaikat ja työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Tyypillisiä sähköasentajan työpaikkoja ovat: sähköasennusliikkeet, joissa työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Sähkö- ja energialaitokset, joissa työskennellään paljon luonnossa sähköverkkojen rakennus- ja perusparannustehtävissä, sekä sähkövikojen korjauksissa. Teollisuudessa, jossa työtehtävät ovat vaativia laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöitä. Lisäksi sähköasentajat työllistävät itsensä sähköalan yrittäjinä. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /sahkoasentaja 46 47

25 Talonrakentaja Rakennusalan Talonrakentaminen on näkyvin ja tunnetuin osa rakennusalaa. Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, siltoja, satamia, vedenottamoita ja -puhdistamoita. Tulevaisuudessa työ sisältää erityisesti korjausrakentamista ja valmiiden rakennusten ylläpitoa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja haasteellisia. Usein työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työjärjestelyihin. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Talonrakennuksen Ammatillisia opintoja ovat perustustyöt, runkovaiheen työt, korjausrakentaminen, laatoitus, sisävalmistusvaiheen työt ja ulkoverhous- ja kattotyöt. Opinnoista vähintään 20 opintoviikkoa suoritetaan työssäoppimalla. Opiskelijat antavat opiskeluaikanaan 4 5 näyttöä osaamisestaan tavallisimmin työssäoppimisen aikana. /talonrakentaja. Työpaikkoja tarjoavat muun muassa rakennusliikkeet, rautakaupat sekä elementti- ja rakennusaineteollisuus. Laaja-alaisen osaamisen korostuessa koulutetut työntekijät työllistyvät hyvin. Tyypillisiä tutkintonimikkeitä jatkoopintojen jälkeen ovat insinööri ja diplomiinsinööri. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /talonrakentaja 48 49

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

HYRIAN NUORTEN ammatillinen koulutustarjonta

HYRIAN NUORTEN ammatillinen koulutustarjonta HYRIAN NUORTEN ammatillinen koulutustarjonta Sisältö Enemmän osaamista Hyriasta! 4 Ajoneuvoasentaja 6 Automaatioasentaja 8 Datanomi 10 Eläintenhoitaja 12 ICT-asentaja 14 Kiinteistönhoitaja 16 Kokki 18

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA 1 Hotelli- ja ravintola-alalla tuotetaan ja myydään vapaa-aikaan tai työhön liittyviä hotelli-, ravintola-, viihde- ja kokouspalveluja kotimaisille

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI 2013-2014 Maaseutuopiston neuvottelukunta 21.3.2013 SISÄLLYS 1. LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA... 1 2. MAATILATALOUS... 2 3. METSÄTALOUS... 4 4. PUUTARHATALOUS...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY)

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

SINUSTAKO AMMATTIOSAAJA?

SINUSTAKO AMMATTIOSAAJA? SINUSTAKO AMMATTIOSAAJA? Tämä opas esittelee sinulle Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan koulutustarjonnan. Oppilaitoksemme kolmessa toimipaikassa - Liedossa, lla ja Uudessakaupungissa - valittavanasi

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus

Ammatillinen erityisopetus Ammatillinen erityisopetus Hakuaika syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen on 15.3. 5.4.2017! Tutustu koulutuksiimme tarkemmin kotisivuillamme www.kiipula.fi! Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kosmetologi Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät Oulun seudun ammattiopisto

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät Oulun seudun ammattiopisto Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2017 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty OSAOssa opiskelet ammattilaiseksi moderneissa digitaalisissa ja perinteisempien kädentaitojen oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot