Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta"

Transkriptio

1 Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta 1

2 Sisältö Monipuolisempaa meininkiä 4 Ajoneuvoasentaja 6 Automaatioasentaja 8 Autonkuljettaja 10 Datanomi 12 Eläintenhoitaja 14 ICT-asentaja 16 Kokki 18 Koneistaja 20 Kosmetologi 22 Kunnossapitoasentaja 24 Kuva-artesaani 26 Levyseppähitsaaja 28 Lähihoitaja 30 Maalari 32 Maaseutuyrittäjä 34 Media-assistentti 36 Merkonomi 38 Parturi-kampaaja 40 Putkiasentaja 42 Puuseppä 44 Puutarhuri 46 Sähköasentaja 48 Talonrakentaja 50 Talonrakentaja 52 Tarjoilija 54 Turvallisuusvalvoja 56 Ympäristönhoitaja 58 Urheiluvalmennus Hyriassa opiskelee vuosittain noin nuoriso-opiskelijaa, joista suurin osa on ammatillisen perustutkinnon suorittajia. Toimimme pääsääntöisesti Hyvinkäällä ja Riihimäellä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kolmivuotinen ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijalle tutkinnon sekä suoran väylän työelämään. Lisäksi meillä on mahdollisuus kaksoistutkintoon: ammatillisen perustutkinnon ohella Hyriassa voi suorittaa myös lukio-opintoja sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelu Hyriassa on monipuolista ja käytännönläheistä. Tarjoamme opiskelijoillemme myös monia kansainvälisiä mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on kouluttaa osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin. Taitavaa, vastuuntuntoista ja itsenäistä tulevaisuudentekijää tarvitaan! Tutustu tämän vihkosen avulla nuorten ammatilliseen koulutustarjontaan lisätietoja & ajankohtaisimmat aiheet löydät kotisivuiltamme: /nuoret Ammatilliseen koulutukseen hakeminen Ammatilliseen ja lukiokoulutukseen haetaan netin kautta osoitteessa Kaikille hakijoille sama yhteishakuaika syksyllä 2015 alkavaan koulutukseen on Valinnat julkistetaan aikaisintaan Opiskelupaikan vastaanottamisesta ilmoitetaan oppilaitokseen mennessä. 2 3

3 Ajoneuvoasentaja Autoalan Autoalan toimintaympäristö on kansainvälistymässä, jolloin tarvitaan kykyä soveltaa tietoja sekä tekniikkaa monipuolisesti. Muutenkin alalla vaaditaan monipuolista osaamista, laadukasta palvelua ja yhteistyötaitoja. Menestymisen edellytyksiä ovat tiimityö, yrittäjän taitojen ja markkinoinnin hallinta ja asiakaslähtöinen palvelu. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Autotekniikan Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet autotekniikan, työmenetelmien, työvälineiden ja asiakaspalvelun osaamista vaativiin tehtäviin. Elektroniikan ja automaation voimakas lisääntyminen ajoneuvoissa edellyttää näiden alueiden taitamista. Opiskelu tapahtuu osaksi asiakastöitä tehden. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /ajoneuvoasentaja. Alan työpaikkoja ovat auton myynti-, huolto- ja korjaustyöhön erikoistuneet yritykset sekä autotarvikeliikkeet, korjaamot ja huoltoasemat. Jatko-opintoja voivat olla myös autoalan ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä merkkikorjaamoiden lisäkoulutus. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 aiemmat Katso lisää /ajoneuvoasentaja 4 5

4 Automaatioasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan Työ automaatioalalla on monipuolista ja haastavaa. Automaatioasentajan on hallittava monia eri aloja kuten sähkötekniikka, elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja konetekniikkaa omassa työssään. Alalla tarvitaan usein myös asiakaspalvelu- ja kielitaitoa. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Sähkö- ja automaatiotekniikan Koulutusohjelmassa opiskellaan sähkötekniikkaa, peruselektroniikkaa teoriassa sekä käytännön harjoitustöissä. Lisäksi harjoitellaan tietokoneen sujuvaa käyttöä. Opinnoissa korjataan sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä harjoitellaan koneiden sähkö- ja elektroniikka-asennustöitä. Kolmantena opiskeluvuonna perehdytään koneiden ja prosessien ohjausjärjestelmiin. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /automaatioasentaja. Automaatioasentaja työskentelee usein esim. teollisuuden koneiden ja laitteiden sähköasennus- ja huoltotöissä, kiinteistöjen automatiikan asennus- ja huoltotehtävissä, elektroniikkalaitteiden asennus- ja huoltotöissä sekä sähköalan asiakaspalvelutehtävissä. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 aiemmat Katso lisää /automaatioasentaja 6 7

5 Autonkuljettaja Logistiikan Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen ja palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Logistiikka-ala on kansainvälinen ja vaatii ammattilaiselta laaja-alaisuutta, kehittymiskykyä, tietoteknisiä taitoja sekä kielitaitoa. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Kuljetuspalvelujen Autonkuljettaja hallitsee ajoneuvon kuljettamisen lisäksi tavalliset huoltotyöt, lastauksen sekä liikennekelpoisuuden vaatimukset. Hän tuntee kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät työsuojelusäädökset. Hän on asiallinen ja joustava asiakaspalvelija ja osaa kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä. Kuljettajalta vaaditaan myös hyvää terveyttä. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoista 6 8 opiskelijaa valitaan suuntautumaan yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Valinta tehdään toisen opiskeluvuoden lopulla opintomenestyksen perusteella. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /autonkuljettaja. Logistiikka-ammattilaiset työskentelevät kuljetusliikkeissä, kaupan alan varastoissa sekä julkisella sektorilla kuntien ja kaupunkien palveluksessa tai toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Jatko-opintoja voivat olla myös kuljetusalan ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 aiemmat Katso lisää /autonkuljettaja 8 9

6 Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan Tieto- ja viestintätekniikan ala muuttuu ja uusiutuu jatkuvasti. Nopeasti kehittyvät tietotekniset laitteet ja järjestelmät tarvitsevat muutoksiin kykeneviä käyttäjiä ja ylläpitäjiä. Sähköisen asioinnin ja mobiiliteknologian arki vaatii pyöriäkseen asiantuntevan työntekijäjoukon, jolle ammatillinen uudistuminen ei ole vierasta. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Käytön tuen Koulutusohjelman suorittanut asentaa, testaa ja dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden. Ohjelmistotuotannon Koulutusohjelman suorittanut työskentelee erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. Hän kykenee tuotteistamaan suunnittelemansa ohjelmiston. Hän laatii testaus- ja käyttöönottosuunnitelmia ohjelmistoille. Tutkinnon suorittanut taitaa testaukseen liittyvät keinot ja työvälineet ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Datanomit työllistyvät erilaisiin tietojärjestelmien käyttö- ja ylläpitotehtäviin, tietojenkäsittelyalan opastus- ja tukitehtäviin työpaikkojen laite- ja järjestelmätukeen, koulutustehtäviin, sekä myynti- ja markkinointitehtäviin. Ohjelmistotuotannon n suorittaneella osaaminen jalostuu valmiudeksi kehittyä myös vaativiin ohjelmointitehtäviin. Ohjelmistotuotannon Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18 Käytöntuen Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /datanomi 10 11

7 Eläintenhoitaja Maatalousalan Eläintenhoitajalla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan monimuotoisiin tehtäviin. Hän hoitaa ja kasvattaa eläimiä. Hän tuntee alansa perustyöt ja osaa työskennellä itsenäisesti, omatoimisesti ja vastuuntuntoisesti. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Eläintenhoidon Eläintenhoitaja hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Eläintenhoidon ssa voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin. Koulutusta toteutetaan myös yopohjaisena. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /elaintenhoitaja. Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläinhoitoalan yritys tai hän voi toimia eläintenhoitajana maatilalla, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa ja muissa eläinalan yrityksissä. Jatko-opintoja voivat olla myös eläintenhoitoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249 Katso lisää /elaintenhoitaja 12 13

8 ICT-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan Sähköalan ammattilaisia tarvitaan lähes kaikkialla elinkeinoelämässä ja tuotannossa takaamassa sähkön, energian ja informaation häiriötöntä tuotantoa, jakelua ja siirtoa. Myös kotien ja työpaikkojen järjestelmien ja välineiden käyttö perustuu sähkötekniikkaan, automaatiotekniikkaan ja niiden sovelluksiin. Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää sähköalan laajaa osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa täydentämistä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Tieto- ja tietoliikennetekniikan ICT-asentajan koulutus kattaa keskeisten tietoteknisten ja elektronisten laitteiden rakenteen ja toiminnan hallinnan sekä tietoliikenneverkkojen perusteet. Koulutusohjelma jakautuu elektroniikkaan, tietokonetekniikkaan ja tietoliikenteeseen sekä sulautettujen järjestelmien avulla ohjaukseen. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /ict-asentaja. Alan työpaikat ja työtehtävät ovat monipuolisia ja teknisesti jatkuvasti kehittyviä. Työpaikkoja ovat esimerkiksi tietokone-, tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yritykset, teollisuuslaitokset, sairaalat ja huoltoliikkeet, ICT-asentaja asentaa ja huoltaa esimerkiksi tietokoneita, rakentaa tietoverkkoja ja -järjestelmiä. Vaadittavia taitoja ovat asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja ongelmaratkaisutaidot, liiketaloudellinen ajattelu, looginen päättelykyky sekä kielitaito. Pitkäjänteisyys, huolellisuus, hyvä keskittymiskyky, oma-aloitteisuus ja ympäristövastuullisuus ovat ICT-asentajan ominaisuuksia. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /ict-asentaja 14 15

9 Kokki Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on monipuolista alan perusosaamista. Hän palvelee koti- ja ulkomaisia asiakkaita ja pystyy toimimaan eri liikeideoilla toimivissa yrityksissä ja toimipaikoissa majoitus- ja ravitsemispalvelutehtävissä. Kokin työtehtävät ovat monipuolisia ja työ edellyttää joustavuutta sekä kykyä sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. Kyseessä on kansainvälinen ala, jolla edellytetään ammattisanaston hallintaa vierailla kielillä sekä eri kulttuurien tuntemusta. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Kokin Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. Perustutkinnon suorittanut toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti, arvostaa suomalaista ruoka- ja tapakulttuuria sekä huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä. /kokki. Alan työpaikkoja ovat ravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, juhlapalveluyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Osaavien ammattilaisten työllistymisnäkymät ovat hyvät. Alalla on mm. hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /kokki 16 17

10 Koneistaja Kone- ja metallialan Kone- ja metalliteollisuuden alalla edellytetään erilaisten valmistustekniikoiden osaamista ja asennus- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä käyttö- ja kunnossapitotaitoja. Koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tuntemus, koneenpiirustusten lukutaito ja työkalujen hallinta ovat alan ammatillisia perustaitoja. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Valmistustekniikan Koneistajiksi valmistuvat opiskelevat koneistuksen manuaalitekniikkaa sekä koneistuksen automaatiota (CNC-tekniikkaa), tietokoneavusteista suunnittelua (CAD-tekniikkaa) ja tietokoneavusteista valmistusta (CAM-tekniikkaa), työstöratojen valmistusta ja työkaluvalmistusta. /koneistaja. Kone- ja metallialan työpaikkoja on metalliteollisuusyritysten lisäksi muussa teollisuudessa ja erilaisissa kunnossapitotehtävissä. Metalli- ja elektroniikkateollisuuden kasvunäkymät ovat hyvät. Tuotteiden ja työvälineiden valmistajia, koneiden ja laitteiden asentajia sekä kunnossapitohenkilöstöä tarvitaan. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /koneistaja 18 19

11 Kosmetologi Kauneudenhoitoalan Kauneudenhoitoalan ammattilainen on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen ja neuvonnan, hieronnan ja ehostuksen asiantuntija ja osaaja. Alalla työskennellään usein läheisessä kontaktissa hyvin eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Hoitotyössään kosmetologi suunnittelee, tekee, myy ja markkinoi asiakkaalle kasvojen, vartalon, jalkojen ja käsien hoitoja sekä ehostusta. Hän ohjaa asiakasta värien käytössä, persoonallisen tyylin löytämisessä, ihon ja kehon itsehoidossa sekä ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä. Työhön kuuluu myös kosmeettisten hoito- ja ehostustuotteiden myynti ja markkinointi. Kosmetologin Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneen ammattinimike on kosmetologi. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet toimintaan kauneudenhoitoalan työntekijänä ja ammatinharjoittajana, alan neuvonta- ja myyntitehtävissä ja muissa asiakaspalvelutehtävissä Suurin osa kosmetologeista työskentelee yksityisyrittäjinä. Kosmetologi voi työskennellä myös kauneushoitoloiden, terveydenhoitoalan yritysten, kylpylöiden, kosmetiikkamyymälöiden ja kosmetiikan maahantuojien palveluksessa. Hyria Riihimäki, Käräjäkatu 2 Katso lisää /kosmetologi 20 21

12 Kunnossapitoasentaja Kone- ja metallialan Kunnossapitoasentajan työssä korostuvat kädentaidot, oma-aloitteisuus ja looginen ajattelu. Ammatissa edellytetään huolellisuutta, ongelmanratkaisukykyä, monipuolisuutta ja näppäryyttä. Ammatissa tulee hallita monialaisesti perusteet sähkötekniikasta, elektroniikasta, koneautomaatio- ja valmistustekniikasta, jotta selvitään vaativista asennus- ja käynnissäpitotehtävistä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Automaation ja kunnossapidon Kunnossapitoasentajat opiskelevat kone-, työstö-, aineliitos-, sähkö- ja automaatiotekniikkaa, elektroniikkaa, materiaalitekniikkaa sekä teknistä piirustusta. Koulutuksessa opiskellaan laitteiden rakennetta ja toimintaa. Opintoihin kuuluu myös laitehuoltoon liittyvät kunnossapitotoimenpiteet perusteista alkaen sekä sähkö-, automaatio- ja kojetekniikkaa. Katso lisää tutkinnon rakenteesta: /kunnossapitoasentaja. Ylioppilastutkinnon suorittaminen opintojen ohessa vaatii erityisjärjestelyjä (esim. iltalukio-opintoja) ja vahvaa motivaatiota. Kunnossapitoasentajan tutkinnon suorittava saa laaja-alaiset kone- ja metallialan perusvalmiudet yhdistettynä kunnossapitotekniikan erikoisosaamiseen. Kunnossapitoasentajan toimenkuvat ovat moninaiset, mutta valtaosa kunnossapitoasentajista työskentelee erilaisten tuotanto- tai palvelulaitosten koneiden, laitteiden tai automatisoitujen järjestelmien asennus- ja ylläpitotehtävissä. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Katso lisää / kunnossapitoasentaja 22 23

13 Kuva-artesaani Kuvallisen ilmaisun Kuva- ja mediataiteen opinnoissa tutustutaan laaja-alaisesti kuvataiteen kenttään ja hankitaan perustiedot ja -taidot kuvataiteen ammateissa toimimista varten. Opiskelijoilta vaaditaan itsenäisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja kiinnostusta kuvallisen ilmaisun osa-alueisiin. Suurin osa opetuksesta tapahtuu käytännön työskentelyn kautta. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle monipuolinen näkemys kuvataiteen eri alueista. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Kuva- ja mediataiteen Koulutusohjelman keskeisiä oppiaineita ovat piirustus, maalaus, taidegrafiikka, kuvanveisto, valokuvaus, elokuva ja tietotekniikka sekä teoria-aineina muun muassa sommittelu, värioppi, taidehistoria ja viestintä. Opintojen loppuvaiheessa erikoistutaan joko maalaukseen, taidegrafiikkaan tai tila-aikataiteeseen. Koulutusta toteutetaan myös yo-pohjaisena. /kuva-artesaani. Koulutus antaa perusvalmiudet taiteen tekemiseen. Kuva-artesaanit voivat myös työskennellä erilaisissa kulttuurialan työtehtävissä esim. taidegallerioissa tai alan liikkeissä. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 20 Katso lisää /kuva-artesaani 24 25

14 Levyseppähitsaaja Kone- ja metallialan Levyseppähitsaajan työhön kuuluu perinteisen hitsaus- ja metallinrakennetöiden lisäksi CNC-koneiden ohjelmointia ja käyttötehtäviä alan yrityksissä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Valmistustekniikan Levyseppähitsaajan ssa opiskellaan erilaisia hitsaus- ja metallirakennetöitä. Lisäksi opiskellaan alan CNC-tekniikan ja koneiden (esim. levytyökeskuksen ja hitsausrobotin) käytön perusteita. /levyseppahitsaaja. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /levyseppahitsaaja Levyseppähitsaaja työskentelee usein särmäyspuristimen, levytyökeskuksen, hitsausrobotin ja polttoleikkauskoneen ohjelmointitehtävissä. Työhön kuuluu erilaiset tehtävät em. laitteiden parissa sekä teräsrakenne- ja hitsaustyöt

15 Lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan Lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitajan laaja-alainen sosiaali- ja terveysalan osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin. Hän työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Koulutusohjelmat Opintojen ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskellaan kaikille yhteisiä ammatillisia opintoja, ammattitaitoa täydentäviä opintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Tutkintoon kuuluu yksi. Koulutusohjelmaan sisältyvät pakolliset ja valinnaiset opinnot sijoittuvat kolmannelle opiskeluvuodelle. Jokaiseen ammatilliseen tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista alan työympäristöissä. /lahihoitaja. koulutusohjelmittain Tyypillisiä lähihoitajan työpaikkoja koulutusohjelmittain ovat Kuntoutus: kotihoito, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelukeskukset, kylpylät, terveyskeskuksen vuodeosastot tai kuntoutumisyksiköt, kolmannen sektorin työpaikat. Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus: päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat ja perhetyö. Mielenterveys- ja päihdetyö: mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Sairaanhoito ja huolenpito: terveyskeskukset, sairaalat, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset tai asiakkaan koti. Vanhustyö: kotihoito, päivätoiminta, palvelutalot ja -keskukset, dementiayksiköt, vanhainkodit ja sairaalat. Vammaistyö: vammaistyön toimintaympäristöt. Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18 Hyria Riihimäki, Käräjäkatu 2 Katso lisää /lahihoitaja 28 29

16 Maalari Pintakäsittelyalan Maalausalan tuotteet ovat jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen kohteena. Nykypäivän maalari on tietoinen ympäristönsuojelun tärkeydestä ja pintakäsittelymateriaalien ammattitaitoisesta käsittelystä. Maalaustyön suunnittelu ja työturvallisuuden tärkeys suunnittelutyössä ovat hyvän maalaustyön pohja. Nykyään on osattava soveltaa itseään muuttuvissa työympäristöissä ja yhteisöissä. Seuraamme alan kehittymistä myös ulkomailla, kuin kotimaassakin. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Maalausalan Maalarin opintoihin liittyviä keskeisimpiä osaamisalueita ovat maalaus ja tapetointi, erilaiset seinäverhoustyöt ja laatoitus. Monipuolisten käsityötaitojen lisäksi alan työtehtävissä vaaditaan koneiden ja laitteiden käyttötaitoja sekä laadunvalvontaan liittyvää osaamista. /maalari. Maalausalan sta valmistuneet maalarit ja lattianpäällystäjät työskentelevät uudis- tai korjausrakennustyömaalla tehden muun muassa maalaus-, tapetointi- ja laatoitustöitä. Työpaikkoja on esimerkiksi maalaus- ja rakennusliikkeissä sekä remonttiyrityksissä. Moni työskentelee maalausalan yrittäjänä. Muita ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi rakennusmaalari tai koristemaalari. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5. Katso lisää /maalari 30 31

17 Maaseutuyrittäjä Maatalousalan Maaseutuyrittäjällä on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan monimuotoisiin töihin. Hänellä on kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä ja maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista. Hän harjoittaa tuotantotoimintaa kustannus- ja laatutietoisesti, ympäristövastuullisesti ja eettisesti. Maaseutuyrittäjällä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä sekä koneiden ja laitteiden käytöstä ja huollosta. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Maatilatalouden Opinnot alkavat maatalousalan työskentelyyn tutustuen, jolloin opiskellaan eläinten hoitotöitä, metsän uudistusta, pienimuotoisia rakennustöitä ja opitaan käyttämään traktoria. Maaseutuyrittäjyyteen sisältyy myös yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena opinnoissa voi suuntautua mm. peltokasvien viljelemiseen, tuotantoeläinten hoitamiseen, metsätalouteen tai maatilarakentamiseen. Työssäoppisjaksot maatiloilla kuuluvat opintoihin. Koulutusta toteutetaan myös yo-pohjaisena. /maaseutuyrittaja. Mahdollisuus kaksoistutkintoon Kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika Maaseutuyrittäjä toimii valintojensa mukaisesti maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana tai maataloustarvikekaupassa yrittäjänä tai työntekijänä. Jatko-opintoja voivat olla myös maatalousalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249 Katso lisää /maaseutuyrittaja 32 33

18 Media-assistentti Audiovisuaalisen viestinnän Viestintäalan tekninen kehitys on nopeaa, minkä vuoksi alalla työskentelevien on seurattava omaa osaamisaluettaan jatkuvasti ja sisäistettävä elinikäisen oppimisen taidot. Alalle tarvitaan ammattilaisiksi sekä moni- että erityisosaajia. Tietotekniset tiedot ja taidot sekä erilaisten tuotanto-ohjelmistojen tuntemus ja hallinta ovat alan keskeisiä osaamisvaatimuksia. Työssä tarvitaan lisäksi hyviä kielellisiä valmiuksia. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Audiovisuaalisen viestinnän Koulutusohjelma antaa valmiuksia toimia erilaisissa työtehtävissä viestintäalalla. Opintoihin sisältyy perustiedot ja -taidot kaikista audiovisuaalisen viestinnän osaalueista: web-sisältötuotannosta, grafiikasta, valokuvauksesta, videosta ja valaistuksesta sekä äänituotannosta. Teknisen osaamisen ohessa opitaan esteettistä ja sisällöllistä osaamista sekä viestintäkulttuurin ymmärtämistä. Perusopintojen jälkeen opintojen jatko koostuu web-sisältötuotannon, videotuotannon ja graafisen tuotannon syventävillä opinnoilla. Opinnoissa korostuu audiovisuaalisen viestinnän laaja-alaisuus eikä erityistä painotusta ole. Koulutusta toteutetaan myös yo-pohjaisena. /media-assistentti. Mahdollisuus kaksoistutkintoon Työpaikkoja on elokuva-, video-, animaatio-, radio- ja televisioyrityksissä, ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. Alalle ominaista on myös toimiminen yrittäjänä tai freelancerina. Myös muiden alojen yritykset tarvitsevat viestintäalan osaajia. Tutkintonimikkeitä jatko-opintojen jälkeen ovat esim. medianomi ja taiteen kandidaatti tai maisteri. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /media-assistentti 34 35

19 Merkonomi Liiketalouden Kaupan ja hallinnon alalla koulutetaan ammattiosaajia yritysten ja yhteisöjen sekä julkishallinnon tarpeisiin. Liiketalouden perustutkinnon suorittaneella on myös perusvalmiudet oman yrityksen perustamiseen. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Asiakaspalvelun ja myynnin Hyvinkäällä toteutettavissa opinnoissa voi valita suuntautumisen joko kuluttajamyyntiin tai ratkaisumyyntiin. Riihimäellä asiakaspalvelun ja myynnin ssa keskitytään retail-osaamiseen. Kaupallistietotekninen lukio, Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Kaupallistietotekninen lukio koostuu ylioppilastutkinnosta sekä liiketalouden perustutkinnon, merkonomin, opinnoista. Suuntautumisvaihtoehtona on asiakkuuksien hoito. Opinnot suoritetaan 3 4 vuodessa. Talous- ja toimistopalvelujen Hyvinkäällä toteutettavissa opinnoissa voi valita suuntautumisen joko talous- tai toimistopalveluihin. Riihimäellä talous- ja toimistopalvelujen sta valmistuu toimiston moniosaajia. Koulutusta toteutetaan Hyvinkäällä myös yo-pohjaisena. /merkonomi. Mahdollisuus kaksoistutkintoon Merkonomit työskentelevät esim. myyjänä, myyntineuvottelijana, somistajana, palveluneuvojana, tuoteryhmävastaavana, toimistosihteerinä, laskuttajana, reskontranhoitajana, taloussihteerinä, markkinointiassistenttina, myyntisihteerinä, palkkaassistenttina. Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /merkonomi 36 37

20 Parturi-kampaaja Hiusalan Parturi-kampaajan ammatti on asiakaspalvelua ja myyntityötä, joka edellyttää sosiaalisia taitoja, positiivista ja reipasta asennoitumista sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Myös kädentaidot, luovuus ja taiteellisuus ovat eduksi. Parturikampaajan ammatti vaatii lisäksi hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Parturi-kampaajan Opintoihin kuuluu laaja-alaiset sisällöt: hiusten hoitamista, kihartamis- ja värjäyskäsittelyjä, hiusten leikkauksia ja kampauksia, hiustenpidennystekniikoita sekä hiusalan yritystoimintaa. Lisäksi opintoihin kuuluu ihonhoitoa ja ehostusta sekä käsienhoitoa. Opinnot muodostuvat teoriasta ja käytännön harjoittelusta ja sisältävät runsaasti asiakaspalvelua. Tarjoamme opiskelijatyönä parturi-kampaamopalveluita asiakkaille toimipisteessämme. /parturi-kampaaja. Parturi-kampaaja voi suuntautua erilaisiin työtehtäviin mm. toimien parturi-kampaajana, parturi-kampaamoyrittäjänä, teatterikampaajana tai asiakaspalvelussa ja myyntityössä. Kolmivuotisella tutkinnolla saavutetaan yleinen jatko-opintokelpoisuus erikoisammattitutkintoihin, ammattikorkeakouluihin (esim. estenomin tutkintoon) sekä yliopisto-opintoihin. Hyria Riihimäki, Käräjäkatu 2 Katso lisää /parturi-kampaaja 38 39

21 Putkiasentaja Talotekniikan Putkiasentaja asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita. LVI-laitteet ovat osa talotekniikkaa, jonka osuus rakentamisessa kasvaa jatkuvasti ja joka hyödyntää tehokkaasti modernia teknologiaa. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Putkiasennuksen Opintoihin sisältyy putkiasennusten perusteita sekä talotekniikan perusvalmiuksien lisäksi rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden suunnittelua, asentamista, huoltamista ja näiden järjestelmien tuntemusta. Ammatillisista opinnoista vähintään 20 opintoviikkoa suoritetaan työssäoppimalla. Opiskelijat antavat opiskeluaikanaan 3 5 näyttöä osaamisestaan tavallisimmin työssäoppimisen aikana. /putkiasentaja. Työtehtävinä ovat mm. asennus- ja huoltotehtävät erilaisissa yrityksissä, monipuolisissa projekteissa talonrakennuksessa, prosessiteollisuudessa, kiinteistöhuoltoyhtiöissä, teollisuudessa, telakoilla, vesilaitoksissa, valtion ja kuntien palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Putkiasentajien työllistymisnäkymät ovat erinomaiset. Tyypillisiä tutkintonimikkeitä jatkoopintojen jälkeen ovat insinööri ja diplomiinsinööri. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /putkiasentaja 40 41

22 Puuseppä Puualan Puuseppä Puualan Puusepän ammatissa korostuvat kädentaidot, luovuus ja huolellisuus sekä monipuolisuus ja usein asiakaslähtöisyys, esim. tilaustyössä puuseppä valmistaa asiakkaan piirustusten mukaisia tuotteita. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Teollisuuspuusepän Puusepän kolmivuotisen n aikana opiskellaan materiaalit, puun kuivaus, erilaisten tuotteiden suunnittelu ja valmistus, puualan koneiden käyttö ja terien teroitus. Ammattityössä tehdään huonekaluja, kalusteita, ovia ja ikkunoita. /puuseppa. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Katso lisää /puuseppa Puuseppä työskentelee usein esim. mallipuuseppänä, tilauspuuseppänä, huonekalupuuseppänä, rakennuspuuseppänä, soitinrakentajana, huonekalujen kunnostajana, CNC-koneen käyttäjänä tai yrittäjänä

23 Puutarhuri Puutarhatalouden Puutarhatalous tuottaa hedelmiä, marjoja ja vihanneksia ihmisten ravinnoksi sekä lisää ympäristön viihtyisyyttä erilaisin istutuksin ja luo aisteihin vetoavia elämyksiä ihmisten arki- ja juhlapäiviin. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Puutarhatuotannon Puutarhatuotannon ssa opiskellaan hyöty- ja koristekasvien viljelyä avomaalla sekä kasvihuoneissa. Opinnoissa käsitellään kasvien viljelyä, kasvintuntemusta, erilaisten koneiden käyttöä ja huoltoa sekä myös yritystalouden perusteita. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna suoritetaan ammatilliset valinnaiset opinnot. Näitä voivat olla vaikkapa kukkasidonta, vihersisustus tai erikoiskasvien tuotanto. Osa ammattitaidosta hankitaan työssäoppimalla alan työpaikoilla. Koulutusta toteutetaan myös yo-pohjaisena. /puutarhuri. Alan töitä tehdään puutarha-alan yrityksissä. Näitä ovat esimerkiksi kauppapuutarhat, avomaaviljelmät, puutarhamyymälät, kukkakaupat, taimitarhat ja kaupunkien ja seurakuntien puisto-osastot. Yliopistosta voi valmistua esimerkiksi maisema-arkkitehdiksi. Jatko-opintoja voivat olla myös alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kuten arboristin tai floristin tutkinto. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249 Katso lisää /puutarhuri 44 45

24 Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan Sähköalan ammattilaisia tarvitaan lähes kaikkialla elinkeinoelämässä ja tuotannossa takaamassa sähkön, energian ja sähköinformaation häiriötöntä tuotantoa, jakelua ja siirtoa. Myös kotien ja työpaikkojen järjestelmien ja välineiden käyttö perustuu sähkötekniikkaan, automaatiotekniikkaan ja niiden sovelluksiin. Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää sähköalan laajaa osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa täydentämistä. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Sähkö- ja automaatiotekniikan Koulutusohjelma antaa sähköasentajan pätevyyden. Opintojen painopiste on kiinteistöjen sähköasennuksissa. Valmiuksia saa myös kaikenlaisiin sähköalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. /sahkoasentaja. Alan työpaikat ja työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Tyypillisiä sähköasentajan työpaikkoja ovat: sähköasennusliikkeet, joissa työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Sähkö- ja energialaitokset, joissa työskennellään paljon luonnossa sähköverkkojen rakennus- ja perusparannustehtävissä, sekä sähkövikojen korjauksissa. Teollisuudessa, jossa työtehtävät ovat vaativia laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöitä. Lisäksi sähköasentajat työllistävät itsensä sähköalan yrittäjinä. Hyria Hyvinkää, Karankatu 3 5 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /sahkoasentaja 46 47

25 Talonrakentaja Rakennusalan Talonrakentaminen on näkyvin ja tunnetuin osa rakennusalaa. Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, siltoja, satamia, vedenottamoita ja -puhdistamoita. Tulevaisuudessa työ sisältää erityisesti korjausrakentamista ja valmiiden rakennusten ylläpitoa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja haasteellisia. Usein työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työjärjestelyihin. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista! Talonrakennuksen Ammatillisia opintoja ovat perustustyöt, runkovaiheen työt, korjausrakentaminen, laatoitus, sisävalmistusvaiheen työt ja ulkoverhous- ja kattotyöt. Opinnoista vähintään 20 opintoviikkoa suoritetaan työssäoppimalla. Opiskelijat antavat opiskeluaikanaan 4 5 näyttöä osaamisestaan tavallisimmin työssäoppimisen aikana. /talonrakentaja. Työpaikkoja tarjoavat muun muassa rakennusliikkeet, rautakaupat sekä elementti- ja rakennusaineteollisuus. Laaja-alaisen osaamisen korostuessa koulutetut työntekijät työllistyvät hyvin. Tyypillisiä tutkintonimikkeitä jatkoopintojen jälkeen ovat insinööri ja diplomiinsinööri. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249 Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1 Katso lisää /talonrakentaja 48 49

www.loimaa.lskky.loimaa.lskky.fi.fi Tämä opas on tarkoitettu Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan esittelyyn ja oppaaksi hakijoille. Esiteltävään, yleensä elokuussa alkavaan koulutukseen,haetaan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi yhteishaku 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi NUORTEN KOULUTUKSET 2015 Perustutkinnot Kansanopistolinjat Valmentava koulutus loistava TULEVAISUUS! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Kokkola Kälviä Kannus

Lisätiedot

Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015

Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Haluatko löytää oman ammatin ja tien työelämään? Tervetuloa Stadin ammattiopistoon. Lue hyviä käytännön ideoita opiskeluun Tämän

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon aikuislukio Salon lukio

ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon aikuislukio Salon lukio mattiopisto Livia Salon seudun ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon uislukio Salon lukio Someron lukio Ammattiopisto Livia Salon seudun ammattiopisto Halikon lukio

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi

Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Maanmittausalan Rakennusalan Talotekniikan Kone- ja metallialan Sähköalan Painoviestinnän Elintarvikealan Kemiantekniikan

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa 2 0 1 4 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

2013 2014 koulutustarjonta

2013 2014 koulutustarjonta 2013 2014 koulutustarjonta Forssan ammatti-instituutti on valtakunnallisesti tunnettu laatuoppilaitos, joka tarjoaa monipuolista koulutusta kuudella eri koulutusalalla. Olemme tehokkaasti kytkeneet työssäoppimisen

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA & LUONNONTIETEIDEN ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA & LUONNONTIETEIDEN ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA & LUONNONTIETEIDEN ALA Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot liiketalouden perustutkinto (3 koulutusohjelmaa/osaamisalaa)

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2014 2015 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORILLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI www.vao.fi KEVÄÄN 2015 YHTEISHAKU 24.2. - 17.3.2015: opintopolku.fi Jos sinulla on toinen tutkinto, hae erillishaussa: www.vao.fi! On se

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1999 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Opo-materiaalia selkosuomeksi

Opo-materiaalia selkosuomeksi Opo-materiaalia selkosuomeksi AMMA-projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. SAATTEEKSI Edessäsi oleva materiaali on syntynyt käytännön tarpeisiin. Amma -projektin puitteissa, vuosina 2004

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot