LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS"

Transkriptio

1 LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS M A AT USA:N ULKOPUOLELLA PAINOS

2 ERIKOISHUOMAUTUS USA:N ULKOPUOLISILLE MAILLE Tämä vakuutus koskee lionsklubeja ja -piirejä kaikkialla maailmassa. Useimmissa maissa vakuutus on voimassa samoin ehdoin kuin Yhdysvalloissa ja siten kuin tässä kirjassa on selitetty. Joissakin maissa vakuutus on järjestetty siten, että sen antajana on kotimainen yhtiö, jotta se vastaisi juuri sen maan vakuutusalan asetuksia ja yleistä käytäntöä. YLEISTÄ Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on laaja yleinen vastuuvakuutus, joka suojaa lioneja kaikkialla maailmassa. Vakuuttaja on ACE American Insurance. Vakuutuksen piiriin kuuluvat automaattisesti kaikki järjestön klubit ja piirit ilman mitään toimenpiteitä niiden taholta. Tämän kirjan tarkoituksena on selostaa vakuutusta siten, että lionit ymmärtävät, miten sitä sovelletaan heidän aktiviteetteihinsa. Vakuutuksen ehdot soveltuvat useimpiin sellaisiin lionsklubien ja -piirien aktiviteetteihin ja muuhun toimintaan, joista voi aiheutua vahingonkorvausvaatimuksia. Se ei kuitenkaan koske Lions-järjestön ja lionien ryhmien omistamien lentokoneiden, autojen ja eräiden vesikulkuneuvojen käytöstä tai huollosta johtuneita korvausvaatimuksia (katso R a j o i t u k s e t ). Mutta tämä kirja on vain yleisluontoinen selostus eikä siksi voi sisältää kaikkia mahdollisia tilanteita. Ei mitään tässä kirjassa sanottua voida käyttää laajentamaan, muuttamaan, vaihtamaan tai mitätöimään mitään tämän vakuutuksen ehdoista. Jos tapaus on erikoislaatuinen ja vaatii tarkempaa tulkintaa, tiedustelut tulee lähettää osoitteella: T. J. ADAMS GROUP, LLC 333 E. BUTTERFIELD ROAD, Fifth floor LOMBARD, ILLINOIS Puhelin (630) Faksi (630) On syytä muistaa, että tämä vastuuvakuutus on vain lainmukaisen edesvastuun varalta eikä siihen sisälly tapaturmavakuutusta, joka maksaa vammoista huolimatta siitä, kuka on ne tuottanut. Siihen kuuluvat rajoitetut sairaanhoitomaksut, mutta se ei koske henkilöä, joka on loukkaantunut osallistuessaan urheiluun. 1

3 VAKUUTTAJA ACE American Insurance Company HUOM.: Tämän kirjasen sisältö on nähtävissä web-osoitteessa VAKUUTETUT Vakuutettuja ovat Lionsklubien kansainvälinen järjestö, sen kaikki piirit (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit), kaikki yksityiset lionsklubit, jotka järjestö on organisoinut tai joille se on antanut perustamiskirjan, leoklubit, lionessklubit ja mikä tahansa muu lionien organisaatio, jonka edellä mainitut vakuutetut tai yksityiset lionsklubien jäsenet vakuutettujen puolesta toimien omistavat, joita ne valvovat tai toimeenpanevat. Jos yhteisö kuuluu tämän määritelmän piiriin, se on vakuutettu tässä vakuutuksessa. Huomaa kuitenkin, että Lionsklubien kansainvälisen järjestön säännöt ja ohjesääntö määräävät, ettei kukaan yksilö tai yhteisö paitsi lionsklubit ja -piirit saa käyttää lionsnimeä tai -tunnusta ilman kansainvälisen hallituksen antamaa erityistä lisenssiä. (Katso kysymystä numero 18.) Emme voi myöntää vakuutustodistusta, jossa sellainen yhteisö osoitetaan vakuutetuksi, jollei siihen ole annettu suostumusta. LISÄVAKUUTETUT (VAIN YLEINEN VASTUU) Lions-, leo- ja lionessklubien hallituksien jäsenet, virkailijat, työntekijät ja jäsenet ovat vakuutusehtojen mukaan lisävakuutettuja sellaisen korvausvelvollisuuden varalta, joka aiheutuu heidän suorittaessaan heille kuuluvia tehtäviä. Yksittäiset vapaaehtoiset työntekijät ovat lisävakuutettuja korvausvelvollisuuden varalta, joka aiheutuu heidän toiminnastaan lionien työkohteissa. Jos yksityinen henkilö, ryhmä tai yksityinen/julkinen yhtymä luovuttaa lionien aktiviteeteissa käytettäväksi huonetiloja tai muuta tilaa, myös luovuttaja on lisävakuutettu sellaisen korvausvelvollisuuden osalta, joka aiheutuu lionien käyttäessä näitä tiloja ja varusteita, paitsi milloin korvausvaatimus aiheutuu yksinomaan omistajan tai luovuttajan huolimattomuudesta. Tässä mainittu tila tarkoittaa paitsi rakennuksia ja maa-alueita myös niissä sijaitsevia rakennelmia. Lisävakuutettuja ovat myös valtiot, kaupungit tai kunnat, jotka myöntävät virallisia lupia lionien tilaisuuksien järjestämiseen, mutta vain sellaisen vastuun osalta, joka koskee sitä vakuutetun toimintaa, johon lupa on myönnetty. 2

4 KORVAUSVELVOLLISUUDEN ENIMMÄISMÄÄRÄ Enimmäismäärä kaikkiaan $ Myytyjen tuotteiden aiheuttamien haittojen korvaus $ Henkilökohtainen & korkein ilmoitettu tapaturmavastuu $ Enimmäismäärä kerralta $ Vahinko vuokraamillesi tiloille $ Paikkaan sidotut lääkärinkulut (yksi henkilö) $ Vastuun enimmäismäärä, joka pätee jokaiseen tapaukseen, on $ vamman ja esinevahingon yhdistäen. Jos klubisi tai lionsjärjestön aktiviteetit ovat sellaiset, että haluat suuremman vastuun enimmäismäärän, ehdotetaan, että järjestät paikallisesti yhdistelmä- tai omavastuuvakuutuksen. VAKUUTUSTURVA Yleinen vastuu Vakuutus turvaa vakuutetut lionsklubit ja -piirit, yksityiset lionit ja vapaaehtoiset työntekijät siten, että vakuutusyhtiö suorittaa heidän puolestaan korvaukset kolmannelle asianosaiselle silloin, kun he ovat lain mukaan velvollisia korvaamaan omaisuusvahinkoja ja loukkaantumisia, jotka tapahtuvat lionien toiminnassa tai aktiviteeteissa tai jotka johtuvat niistä. Vakuutus koskee korvausvelvollisuutta seuraavissa tapauksissa: Huoneistot ja tilat, toiminta ja aktiviteetit Tuotteet ja suoritettu toiminta Omistajien ja hankkijoiden vastuu Urakkasopimuksista johtuva vastuu Henkilökohtainen tapaturma & kunnianloukkaus Vahinko vuokraamillesi tiloille Vastuu lääkärin hoitovirheestä Lääkärinmaksut Ole hyvä ja tutki tätä kirjasta löytääksesi lisää yksityiskohtia vakuutusturvasta näissä tapauksissa. Vastuu auton käytöstä Vakuutus ei koske vakuutettujen omistamien autojen käyttämisestä johtuvaa korvausvelvollisuutta. Jos lionsjärjestön korvausvelvollisuus johtuu vuokrattujen tai lainattujen autojen käyttämisestä (mukaan lukien lionien omat autot), vakuutus maksaa korvauksen, mutta vain siltä osalta, joka ylittää ajoneuvon omistajan 3

5 vakuutuksen suorittaman korvaussumman. Jos lionsjärjestö omistaa ajoneuvon, se täytyy vakuuttaa erikseen. Tämä vastuuvakuutus ei turvaa auton omistajaa eikä ajajaa vastuun varalta eikä myöskään koske auton kärsimiä vaurioita, kun sitä käytetään lionien aktiviteettien yhteydessä. Termi auto sisältää bussit, kuorma-autot ja perävaunut. Klubisi vuokraamat tai lainaamat autot ovat erityinen huolenaihe. Vakuutussopimukseen ei kuulu moottoriajoneuvolle sattuvia vaurioita. Jos vuokraat auton, varmista, että ostat autovuokraamolta vakuutuksen, joka kattaa ajoneuvolle sattuvat vauriot. Samat rajoitukset koskevat muuta omaisuutta, jonka mahdollisesti vuokraat, lainaat tai jota käytät. Katso kysymyksistä 5 ja 6 lisähuomautuksia. SOPIMUSVAKUUTUS Jos klubisi solmii kirjallisen sopimuksen, se sisältää todennäköisesti Hold Harmless ( vapautus vastuusta ) -sopimuksen, jossa sinua vaaditaan suojelemaan toista osapuolta aktiviteeteistasi aiheutuvilta loukkaantumisilta tai vahingoilta. Monet sopimukset, joita tavattiin tehdä kädenpuristuksella, vaativat nyt kirjallisen sopimuksen jokaisen osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemiseksi. Vakuutukseen kuuluu sopimusvakuutus, mutta sopimus voi sisältää epäoikeudenmukaisia tai epäselviä sanontoja, mitä ei ehkä katettaisi. Lainopilliset neuvot ovat välttämättömiä sopimuksia solmittaessa. Katso kysymyksestä 19 lisäkommentteja. POIKKEUS Monissa maissa on moottoriajoneuvoja koskevia asetuksia, joissa määrätään, että ajoneuvon käytöstä aiheutuva korvausvelvollisuus koskee yksinomaan ajoneuvon omistajaa. Toisissa maissa on autovakuutuksia koskevia lakeja, joiden mukaan tämä Yhdysvalloissa otettu vakuutus ei ole pätevä. Niissä maissa ei vuokrattuja ja lainattuja autoja koskeva vastuuvakuutus ole voimassa. RAJOITUKSET Vakuutus on ISO Commercial General Liability (2001) -vakuutus ja siinä on tällaisen vakuutuksen tavallisesti sisältämät rajoitukset. 4

6 Vakuutus ei koske työpaikkaan liittyviä vaaroja. Tämä vakuutus ei koske korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu vakuutetun omistamien autojen käyttämisestä, huollosta tai ajamisesta. Tämä vakuutus ei koske korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu vakuutetun käyttäessä tai huoltaessa lentokonetta. Vakuutus ei koske vakuutetun omistaman vesikulkuneuvon käytöstä, huollosta eikä ajamisesta aiheutuvaa korvausvelvollisuutta. Saaste- ja asbestirajoitukset pätevät. Tämä vastuuvakuutus on toissijainen ja ensisijaisia ovat kaikki muut voimassa olevat vakuutukset, joiden antajana on maksukykyinen yhtiö. ERIKOISET AKTIVITEETIT Yleensä tämä vakuutus koskee klubien ja piirien tavallista toimintaa ja aktiviteetteja, lukuun ottamatta niiden omistamien lentokoneiden ja autojen sekä eräiden vesikulkuneuvojen käytöstä aiheutuvaa vastuuta. Lionien tulisi kuitenkin erikoisesti varmistaa se, että kaikilla niillä, jotka suorittavat työtä lioneille tai osallistuvat aktiviteetteihin, on tarvittavat vakuutukset. Jos lionien järjestämässä tilaisuudessa on tivoli, näytös, myyntikoju tms., sen omistajalla tulee olla oma vastuuvakuutuksensa ja siinä tulee nimenomaan mainita, että vakuutettu on myös lionsklubi, joka panee tilaisuuden toimeen. Henkilöt tai järjestöt, jotka antavat lioneille luvan tilojen käyttöön, ovat mukana lisävakuutettuina vakuutuksessanne koskien heidän vastuuvelvollisuuttaan teidän käyttäessänne heidän tilojaan. Jos on tarpeen, omistaja saa pyynnöstä vakuutustodistuksen, jossa tämä asia mainitaan. TURVALLISUUSVIRKAILIJA Jokaisen lionsklubin tai muun vastaavan järjestön tulisi valita turvallisuusvirkailija, joka: 1. tutustuu tähän kirjaseen, varsinkin sivuihin 4, 5, 6 ja 7, jotka käsittelevät klubien aktiviteetteja. 2. tarkastaa klubin jokaisen aktiviteetin turvallisuusnäkökannalta ja tunnistaa mahdolliset vaarat. 5

7 3. täydentää itsetarkistuslistan jokaisen aktiviteetin osalta ja säilyttää sen kopion arkistossa. 4. varmistaa, että tilaisuudessa on riittävä valvonta osallistuvien lionien ja yleisön suojelemiseksi. 5. pyytää todisteet vakuutuksesta sirkuksen, karnevaalien, myyjäisten tai muiden tapahtumien johtajilta, jotka järjestävät tai osallistuvat lionien tilaisuuteen, sekä pyytää heitä nimeämään lionsklubisi lisävakuutettuna. 6. kerää kaikki tärkeät tiedot jokaisesta tapauksesta, josta saattaa seurata korvausvaatimus, ja ilmoittaa siitä välittömästi vakuutusyhtiölle tämän kirjasen ohjeiden mukaan. VAKUUTUSMAKSU Lionsklubien kansainvälinen järjestö maksaa tämän vakuutusohjelman kulut. KORVAUSVAATIMUSTEN SUMMA Vakuutusohjelman kustannukset riippuvat suoraan vakuutussaamisten kustannuksista. Jokainen vakuutussaaminen lisää määrää, jonka Lionsklubien kansainvälinen järjestö ja lionjäsenet maksavat kansainvälisten jäsenmaksujen välityksellä. Koska lionien raha maksaa vakuutussaamisista, on tärkeää, että lionsklubit ja muut vakuutetut tekevät turvallisuudesta prioriteetin aktiviteettejaan järjestäessään. Vuosien kokemus osoittaa, että tietyt aktiviteetit ovat melko vaarallisia. Jotkut näistä ovat: VESIALTAAT, JOIHIN PUDOTETAAN MAALINA OLEVA HENKILÖ NIITÄ EI PIDÄ JÄRJESTÄÄ TILAISUUDET, JOISSA TARJOILLAAN ALKOHOLIJUOMIA VUORISTORADAT, VAUHTIPYÖRÄT KARNEVAALI, SIRKUS JA RODEO MOOTTORIKELKKA,- MIKROAUTO-, RULLALAUTA- JA MUUT KILPAILUT ROKKIKONSERTIT ILOTULITUKSET JA ILOTULITUSVÄLINEIDEN MYYNTI URHEILU- JA LEIKKIKENTÄT, UIMA-ALTAAT RAKENNUSURAKAT JA RAKENNUSTEN PURKAMINEN TRAKTORIN VETO MUKAAN LUKIEN KUORMA-AUTON TAI AVOPAKETTIAUTON VETO 6

8 Klubin tulee näitä/tai vastaavanlaisia aktiviteetteja suunnitellessaan ottaa huomioon myös tapaturmariski. Jos aktiviteetti järjestetään, täytyy nimittää turvallisuusvirkailija suunnittelemaan turvatoimet ja valvomaan niitä. Jos lionit järjestävät tilaisuuden, jossa jotkut muut panevat toimeen ohjelman, lionien tulee varmistaa, että ohjelman toimeenpanijalla on asianmukainen vastuuvakuutus, jossa mainitaan, että myös järjestäjäklubi on lisävakuutettu vastuun varalta. Jos panette toimeen yhdessä jonkun toisen järjestön kanssa yhteisprojektin, tämä vakuutus ei suojaa toista sponsoria, joten sillä täytyy olla oma vastuuvakuutus. KORVAUSVAATIMUSTEN LÄHETTÄMINEN ACE Insurance -yhtiöllä on edustajia tämän kirjasen lopussa luetelluissa maissa ja korvausvaatimukset tulisi ilmoittaa välittömästi numeroon (866) Monissa tapauksissa luettelossa olevalla vakuutustoimistolla on samassa maassa useita toimistoja, jotka hoitavat paikallista palvelua. Ilmoitukset korvausvaatimuksista niistä maista, joissa ei ole edustajaa, tulee lähettää osoitteella: GENERAL COUNSEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL 300 W 22ND STREET OAK BROOK, ILLINOIS , USA Puhelin (630) Faksi (630) Kun saatte korvausvaatimuksia, ÄLKÄÄ MYÖNTÄKÖ olevanne vastuussa ja korvausvelvollisia; älkää myöskään luvatko, että korvausta tullaan tarjoamaan. Jos saatte kirjeitä tai muita ilmoituksia, joiden mukaan korvausvaatimuksen esittäjä on sitä mieltä, että yksityinen lion, lionsklubi tai piiri on vastuussa vahingosta tai loukkaantumisesta, siitä tulee viipymättä tehdä ilmoitus. Korvauksista voivat tyydyttävästi sopia vain tähän tehtävään koulutetut toimihenkilöt. Ei kenenkään lionin eikä lionien edustajan pidä ryhtyä neuvotteluihin korvausvaatimuksen esittäjän kanssa, jollei vakuutusyhtiö tai järjestön lakimies (General Counsel) nimenomaan pyydä sitä. TYYPILLISIÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA I. KOSKEEKO TÄMÄ VAKUUTUS SEURAAVIA TAPAUKSIA? 1. Lionin tai vapaaehtoisen apulaisen loukkaantuminen lionstyössä? 7

9 Vain siinä tapauksessa, jos lainmukainen vastuu on aiheutunut vakuutetun huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Sairaskulujen enimmäismäärä on $1 000 riippumatta vastuusta. 2. Ruokamyrkytys? Kyllä. 3. Lainmukainen korvausvelvollisuus lionien vuokraamille tai käyttämille rakennuksille ja niiden sisällölle? Vakuutus kattaa lionien korvausvelvollisuuden tulipalovahingoista rakennuksille, kun he vuokraavat tai väliaikaisesti käyttävät niitä omistajan luvalla. Vakuutus koskee myös lionien korvausvelvollisuutta vahingosta rakennuksille ja niiden sisällölle, jonka aiheuttajana on muu kuin tulipalo, kun lionit vuokraavat niitä enintään seitsemän peräkkäistä päivää. 4. Autojen (bussien, kuorma-autojen ja perävaunujen) käytöstä aiheutunut lainmukainen korvausvelvollisuus, kun lionit palkkaavat, vuokraavat tai lainaavat niitä käyttöönsä? Kyllä. Omistajan vakuutus on ensisijainen, mutta tämä vakuutus maksaa sen lisäksi korvauksen ylimenevän osan vakuutettujen puolesta. Se suojaa vain lionsklubit ja piirit lainmukaisilta korvausvaatimuksilta. Va k u u t u k- semme ei suojaa ajoneuvon omistajaa eikä ajajaa, eikä myöskään koske vaurioita ajoneuvolle tai sen sisällölle. 5. Vahingot sellaiselle omaisuudelle, jonka lionit omistavat tai joka on heidän hallussaan, käytössään tai valvonnassaan? Ei. 6. Lionien vastuu osanottajan loukkaantumisesta urheilukilpailussa tai muussa lionien toimeenpanemassa aktiviteetissa? Vain silloin, kun laillinen korvausvastuu johtuu vakuutetun laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Ta p a t u r - mavakuutus ei kata ketään, joka on loukkaantunut osallistuessaan em. urheiluun. 8

10 7. Lohkojen ja piirien kokoukset sekä muut lionien kokoukset ja kongressit? Kyllä. 8. Onko leo-, lioness-, haaraklubi-, uuden vuosisadan tai kampusklubilla sama suoja suunnitelmassa kuin lionsklubilla? Kyllä. II. MUITA KYSYMYKSIÄ 9. Klubimme omistaa rakennuksen, jossa panemme toimeen aktiviteetteja. Usein ne ovat yleisötilaisuuksia, joista kannamme pääsymaksun. Vuokraamme taloa myös muille eri tarkoituksiin. Koskeeko vastuuvakuutus näitä eri tilaisuuksia, joita talossamme pannaan toimeen? Kyllä. Mutta toisten, jotka vuokraavat tai käyttävät rakennusta tai laitteita, tulisi ottaa oma vastuuvakuutuksensa ja sisällyttää siihen klubisi lisävakuutettuna. Jos alkoholijuomia tarjoillaan tai myydään, sinun tai käyttäjän tulisi järjestää erillinen alkoholin myyntiin ja anniskeluun liittyvä vastuuvakuutus, joka suojelee molempia osapuolia, jos maasi lait sellaista vaativat. 10. Maksaako vakuutus korvauksia työtapaturmista? Ei. Jos klubisi palkkaa työntekijöitä, sinun tulisi järjestää heille erillinen työtapaturmavakuutus. Jos klubisi palkkaa urakoitsijan, karnevaalin käyttäjän tai muun palvelun toimittajan, sinun tulisi hankkia heiltä vakuutustodistus, johon kuuluu työtapaturmavakuus. 11. Klubimme pitää yllä klinikkaa glaukooman tarkastuksia varten. Onko meillä vastuuvakuutus palkkaamamme lääkärin hoitovirheen varalta? Onko lääkäri, joka suorittaa vapaaehtoista työtä ilman palkkaa, vakuutettu vastuun varalta? Sanonta l o u k k a a n t u m i n e n vakuutuksen tekstissä on tulkittu siten, että se tarkoittaa myös lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antaman hoidon seurauksia tai hoidon puuttumista, riippumatta siitä, onko se työ, jota he suorittavat vakuutettujen (lionien) toimeksiannosta, palkattua vaiko vapaaehtoista. Vakuutus turvaa klubin siltä varalta, että lääkärin toiminnasta aiheutuu korvausvaatimuksia. Lääkärin oma vastuuvakuutus on ensisijainen. Tämä vakuutus turvaa siis klubin hoitovirheeltä, jollainen voi sattua, mutta ei suojaa lääkäriä hänen ammat- 9

11 tinsa harjoittamiseen liittyvän vastuun varalta. Koulutetut teknikot ovat samassa asemassa kuin lääkärit suorittaessaan ammattiinsa kuuluvia tehtäviä. 12. Onko meillä mitään vakuutusturvaa niissä tilaisuuksissa, joissa myymme tai tarjoilemme alkoholijuomia? Ei. Vakuutus koskee ko. tilaisuutta muutoin paitsi alkoholijuomien myynnin tai tarjoilun osalta. 13. Onko vastuuvakuutuksemme samalla tapaturmavakuutus, joka maksaisi lääkintäkustannukset riippumatta siitä, kuka lain mukaan on vastuussa tapahtuneesta? Kyllä, mutta vain dollariin asti henkeä kohden. Tapaturmavakuutus ei korvaa urheilutapahtumassa loukkaantuneelle henkilölle tapahtuneita vammoja. 14. Klubimme aikoo panna toimeen lentonäytöksen. Miten tätä vakuutusta sovelletaan siihen? Vakuutus turvaa myynnit ja muun toiminnan näytöksessä, mutta ei koske niitä tapauksia, joissa vastuu aiheutuu lentokoneen käyttämisestä, huoltamisesta tai lentämisestä. Näytöksen suorittajilla tai koneiden omistajilla tulee olla asianmukainen vastuuvakuutus. Jotta klubilla olisi vakuutusturva, sen täytyy varmistaa, että klubi on mainittu lisävakuutettuna näytöksen suorittajien tai koneiden omistajien vastuuvakuutuksessa, tai ottaa erillinen vastuuvakuutus klubille näytöstä varten. 15. Lion ajaa autoaan lionstehtävässä ja törmää puuhun, auto vahingoittuu ja hän itse loukkaantuu. Suojaako vastuuvakuutus häntä tällaisessa tapauksessa? Ei. Tämä vakuutus ei koske vahinkoja, jotka sattuvat lionstehtävissä käytettäville autoille, eikä sillä ole laillista vastuuta tai velvollisuutta loukkaantuneen lionjäsenen sairaanhoitomaksuista. 16. Klubimme omistaa perävaunun, josta myymme ruokaa ja virvokkeita markkinoilla, karnevaaleilla, piknikeillä ja muissa tilaisuuksissa. Tarvitsemmeko erillisen vastuuvakuutuksen? Ette. Nykyisissä vakuutusmääräyksissä ilmoitetaan, että ajoneuvo, jota pidetään ensisijaisesti muihin kuin henkilöiden tai tavaran kuljetustarkoituksiin, ei ole vakuutuksessa määritelty a u t o, ja vakuutussuojaa voidaan 10

12 soveltaa. Vakuutuksemme olisi kuitenkin perävaunua tiellä hinaavan ajoneuvon vakuutuksen lisäosa jurisdiktioalueilla, joissa sellainen vakuutus koskee perävaunua. 17. Klubimme sponsoroi jalkapalloliigan (tai nappulaliigan tai muun vastaavan aktiviteetin), jonka liigan järjestö kontrolloi erikseen. Onko jalkapalloliiga vakuutettu vakuutuksessamme? Ei. Liigalla tulee olla oma vastuuvakuutus ja sen tulee nimetä lionsklubisi lisävakuutettuna. Sponsoroiduilla urheilujärjestöillä tulee myös olla urheiluonnettomuusvakuutus lääkärinkulujen kattamiseksi osanottajille, jotka saattaisivat loukkaantua aktiviteeteissa. Va k u u t u k s e m - me lääkärinkulut eivät koske urheilutilaisuuksien osanottajia. 18. Jos lionsklubimme sallii toisen yhteisön käyttää Lions - tunnusta ja/tai nimeä, vakuuttaako vakuutuksemme heidät? Lionsklubien kansainvälisen järjestön säännöt ja ohjesääntö säätävät, ettei kukaan yksityinen tai yhteisö paitsi lionsklubit ja piirit saa käyttää lionsnimeä tai tunnusta ilman kansainvälisen hallituksen myöntämää erityislisenssiä. Sellaisen lisenssin anomuksen voi saada kansainvälisen päämajan lainopillisesta jaostosta. 19. Klubimme vuokraa juhlasalin varainkeräystilaisuutta varten. Vuokrasopimuksessa on Hold Harmless A g r e e- m e n t ( vapautus vastuusta ) ja muita vakuutusvaatimuksia. Jos allekirjoitamme sopimuksen, onko järjestön vastuuvakuutus riittävä? Paikallisten lainopillisten neuvonantajien tulisi antaa erityisiä lainopillisia neuvoja vuokrasopimusten ja muiden sopimusten suhteen. Hold Harmless A g r e e m e n t s yleensä vaativat vastuun hyväksymistä mistä tahansa ja kaikesta k o r v a u s v e l- vollisuudesta. Järjestön vastuuvakuutuksessa on monenlaisia rajoituksia eikä se näin ollen kata mitä tahansa ja kaikkea korvausvelvollisuutta. Muut sopimuksen ehdot eivät ehkä vastaa vastuuvakuutuksen vakuutussuojaa. Näistä syistä klubin tulisi olla varma, että sillä on vaadittava vakuutussuoja, ennen kuin se solmii vuokrasopimuksia tai muita sopimusoikeudellisia sopimuksia. 11

13 ILMOITA KAIKKI KORVAUSVAATIMUKSET (866) ACE AMERICAN INSURANCEN KORVAUSPALVELUVIRASTOT ALANKOMAAT BRASILIA Ace Insurance S.A.-N.V. Marten Meesweg A. V. Rotterdam P.O. Box AR Rotterdam, Netherlands (31-10) AUSTRALIA ACE Insurance Asia Pacific Limited ACE Building O Connell Street Sydney N.S.W Australia (61-2) BAHAMA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) BELGIA Rue Belliard Brussels, Belgium (32-2) BERMUDA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 1th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) ACE Seguradora S.A. Avenida Paulista o e 18o Andare Sao Paulo SP, CEP Brazil (55-11) CHILE ACE Seguros S.A. Miraflores No. 222, Piso 17 Santiago, Chile (562) ESPANJA Francisco Gervas 13 Apartado No Madrid 28020, Spain (34-91) ETELÄ-AFRIKKA FILIPPIINIT Insurance Company of North America (ACE) 14th Floor, UrbanBank Plaza, Chico Roces Avenue Cor. Sen. Gil J. Puyat Avenue, CPO 1624, Makati City Philippines, D-1200 (63-2) to 53

14 HONGKONG ACE Insurance Ltd. 25th Floor, Shui On Centre No. 6-8 Harbour Road Wanchai, Hong Kong (852) INDONESIA ACE INA Insurance Menara Kadin Indonesia 15th Floor, JL H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav Jakarta Indonesia (62-21) IRLANTI ACE Europre S.A.-N.V. Ground Floor Guild House Guild Street TFSC Dublin 1 Ireland (353 1) ITALIA Rappresentanza Generale Per L Italia Viale Monza, Milan, Italy (39-02) JAMAIKA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) JAPANI ACE Insurance Tokyo Park Side Building 6th Floor 8-40 Kiba 5 Chome Kohto-ku, Tokyo (81-3) KANADA ACE INA Insurance The Exchange Tower 130 King Street West, 12th Floor Toronto, Ontario M5X 1A6, Canada (416) (Main Line) KENIA KIINA ACE Insurance Ltd. 25th Floor, Shui On Centre No. 6-8 Harbour Road Wanchai, Hong Kong (852) KOLUMBIA Ace Seguros De Colombia S.A. Calle 72 No Pisos 7 and 8 CP Santa Fe De Bogota D.C., Colombia (57-1) KOREA ACE American Insurance Company 6th Floor Hanil Group Building 191 Hankang-ro 2-ka, Yongsan-ku Seoul, , Korea (82-2)

15 KYPROS MALESIA ACE Synergy Insurance BHD 3rd Floor, Banguanan KWSP, Changkat Raja Chulan Kuala Lumpur, Malaysia P.O. Box (60-3) MEKSIKO ACE Seguros Bosques de Alisos #47 A 1er.piso Colonia Bosques de Las Lomas Mexico, D.F (525) NEITSYTSAARET (USA) ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) NIGERIA NORJA PAKISTAN ACE Insurance Limited National Insurance Corporation Building, 6th Floor Abbasi Shaheed Road Off Sharea Faisal Karachi, Pakistan (92-21) PERU ACE Seguros S.A. Miraflores No. 222, Piso 17 Santiago, Chile (562) PUERTO RICO ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) RANSKA Le Colisee 8, Avenue de L Arche Courbevoie Cedex France (33-1) RUOTSI

16 SAKSA Lurgiallee 10 D Frankfurt/Main, Germany (49-69) SINGAPORE ACE Insurance Limited 152 Beach Road #25-01 The Gateway East Singapore (65) SUOMI SVEITSI Lurgiallee 10 D Frankfurt/Main, Germany (49-69) TAIWAN Insurance Company of North America 11F No. 184, Hsin Yi Road, Sec. 4 Taipei, 106 Taiwan, R.O.C TANSKA TURKKI UUSI-SEELANTI ACE Insurance Limited Post Office Box 434 (Mail) ACE House Queen Street (Location) Auckland 1, New Zealand (64-9) VENEZUELA Ace Seguros De Colombia S.A. Calle 72 No Pisos 7 and 8 CP Santa Fe De Bogota D.C., Colombia (57-1) YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA ZIMBABWE

17 General Counsel Lions Clubs International 300 W 22nd Street Oak Brook, Illinois , USA Puhelin (630) Faksi (630) LA-3 FI 9-03 Painettu USA:ssa

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö

MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö 1. Yleislausunto: Ford Motor Company (osoite 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126, Amerikan Yhdysvallat) ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat yksityisyyttäsi

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot