LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS"

Transkriptio

1 LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS M A AT USA:N ULKOPUOLELLA PAINOS

2 ERIKOISHUOMAUTUS USA:N ULKOPUOLISILLE MAILLE Tämä vakuutus koskee lionsklubeja ja -piirejä kaikkialla maailmassa. Useimmissa maissa vakuutus on voimassa samoin ehdoin kuin Yhdysvalloissa ja siten kuin tässä kirjassa on selitetty. Joissakin maissa vakuutus on järjestetty siten, että sen antajana on kotimainen yhtiö, jotta se vastaisi juuri sen maan vakuutusalan asetuksia ja yleistä käytäntöä. YLEISTÄ Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on laaja yleinen vastuuvakuutus, joka suojaa lioneja kaikkialla maailmassa. Vakuuttaja on ACE American Insurance. Vakuutuksen piiriin kuuluvat automaattisesti kaikki järjestön klubit ja piirit ilman mitään toimenpiteitä niiden taholta. Tämän kirjan tarkoituksena on selostaa vakuutusta siten, että lionit ymmärtävät, miten sitä sovelletaan heidän aktiviteetteihinsa. Vakuutuksen ehdot soveltuvat useimpiin sellaisiin lionsklubien ja -piirien aktiviteetteihin ja muuhun toimintaan, joista voi aiheutua vahingonkorvausvaatimuksia. Se ei kuitenkaan koske Lions-järjestön ja lionien ryhmien omistamien lentokoneiden, autojen ja eräiden vesikulkuneuvojen käytöstä tai huollosta johtuneita korvausvaatimuksia (katso R a j o i t u k s e t ). Mutta tämä kirja on vain yleisluontoinen selostus eikä siksi voi sisältää kaikkia mahdollisia tilanteita. Ei mitään tässä kirjassa sanottua voida käyttää laajentamaan, muuttamaan, vaihtamaan tai mitätöimään mitään tämän vakuutuksen ehdoista. Jos tapaus on erikoislaatuinen ja vaatii tarkempaa tulkintaa, tiedustelut tulee lähettää osoitteella: T. J. ADAMS GROUP, LLC 333 E. BUTTERFIELD ROAD, Fifth floor LOMBARD, ILLINOIS Puhelin (630) Faksi (630) On syytä muistaa, että tämä vastuuvakuutus on vain lainmukaisen edesvastuun varalta eikä siihen sisälly tapaturmavakuutusta, joka maksaa vammoista huolimatta siitä, kuka on ne tuottanut. Siihen kuuluvat rajoitetut sairaanhoitomaksut, mutta se ei koske henkilöä, joka on loukkaantunut osallistuessaan urheiluun. 1

3 VAKUUTTAJA ACE American Insurance Company HUOM.: Tämän kirjasen sisältö on nähtävissä web-osoitteessa VAKUUTETUT Vakuutettuja ovat Lionsklubien kansainvälinen järjestö, sen kaikki piirit (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit), kaikki yksityiset lionsklubit, jotka järjestö on organisoinut tai joille se on antanut perustamiskirjan, leoklubit, lionessklubit ja mikä tahansa muu lionien organisaatio, jonka edellä mainitut vakuutetut tai yksityiset lionsklubien jäsenet vakuutettujen puolesta toimien omistavat, joita ne valvovat tai toimeenpanevat. Jos yhteisö kuuluu tämän määritelmän piiriin, se on vakuutettu tässä vakuutuksessa. Huomaa kuitenkin, että Lionsklubien kansainvälisen järjestön säännöt ja ohjesääntö määräävät, ettei kukaan yksilö tai yhteisö paitsi lionsklubit ja -piirit saa käyttää lionsnimeä tai -tunnusta ilman kansainvälisen hallituksen antamaa erityistä lisenssiä. (Katso kysymystä numero 18.) Emme voi myöntää vakuutustodistusta, jossa sellainen yhteisö osoitetaan vakuutetuksi, jollei siihen ole annettu suostumusta. LISÄVAKUUTETUT (VAIN YLEINEN VASTUU) Lions-, leo- ja lionessklubien hallituksien jäsenet, virkailijat, työntekijät ja jäsenet ovat vakuutusehtojen mukaan lisävakuutettuja sellaisen korvausvelvollisuuden varalta, joka aiheutuu heidän suorittaessaan heille kuuluvia tehtäviä. Yksittäiset vapaaehtoiset työntekijät ovat lisävakuutettuja korvausvelvollisuuden varalta, joka aiheutuu heidän toiminnastaan lionien työkohteissa. Jos yksityinen henkilö, ryhmä tai yksityinen/julkinen yhtymä luovuttaa lionien aktiviteeteissa käytettäväksi huonetiloja tai muuta tilaa, myös luovuttaja on lisävakuutettu sellaisen korvausvelvollisuuden osalta, joka aiheutuu lionien käyttäessä näitä tiloja ja varusteita, paitsi milloin korvausvaatimus aiheutuu yksinomaan omistajan tai luovuttajan huolimattomuudesta. Tässä mainittu tila tarkoittaa paitsi rakennuksia ja maa-alueita myös niissä sijaitsevia rakennelmia. Lisävakuutettuja ovat myös valtiot, kaupungit tai kunnat, jotka myöntävät virallisia lupia lionien tilaisuuksien järjestämiseen, mutta vain sellaisen vastuun osalta, joka koskee sitä vakuutetun toimintaa, johon lupa on myönnetty. 2

4 KORVAUSVELVOLLISUUDEN ENIMMÄISMÄÄRÄ Enimmäismäärä kaikkiaan $ Myytyjen tuotteiden aiheuttamien haittojen korvaus $ Henkilökohtainen & korkein ilmoitettu tapaturmavastuu $ Enimmäismäärä kerralta $ Vahinko vuokraamillesi tiloille $ Paikkaan sidotut lääkärinkulut (yksi henkilö) $ Vastuun enimmäismäärä, joka pätee jokaiseen tapaukseen, on $ vamman ja esinevahingon yhdistäen. Jos klubisi tai lionsjärjestön aktiviteetit ovat sellaiset, että haluat suuremman vastuun enimmäismäärän, ehdotetaan, että järjestät paikallisesti yhdistelmä- tai omavastuuvakuutuksen. VAKUUTUSTURVA Yleinen vastuu Vakuutus turvaa vakuutetut lionsklubit ja -piirit, yksityiset lionit ja vapaaehtoiset työntekijät siten, että vakuutusyhtiö suorittaa heidän puolestaan korvaukset kolmannelle asianosaiselle silloin, kun he ovat lain mukaan velvollisia korvaamaan omaisuusvahinkoja ja loukkaantumisia, jotka tapahtuvat lionien toiminnassa tai aktiviteeteissa tai jotka johtuvat niistä. Vakuutus koskee korvausvelvollisuutta seuraavissa tapauksissa: Huoneistot ja tilat, toiminta ja aktiviteetit Tuotteet ja suoritettu toiminta Omistajien ja hankkijoiden vastuu Urakkasopimuksista johtuva vastuu Henkilökohtainen tapaturma & kunnianloukkaus Vahinko vuokraamillesi tiloille Vastuu lääkärin hoitovirheestä Lääkärinmaksut Ole hyvä ja tutki tätä kirjasta löytääksesi lisää yksityiskohtia vakuutusturvasta näissä tapauksissa. Vastuu auton käytöstä Vakuutus ei koske vakuutettujen omistamien autojen käyttämisestä johtuvaa korvausvelvollisuutta. Jos lionsjärjestön korvausvelvollisuus johtuu vuokrattujen tai lainattujen autojen käyttämisestä (mukaan lukien lionien omat autot), vakuutus maksaa korvauksen, mutta vain siltä osalta, joka ylittää ajoneuvon omistajan 3

5 vakuutuksen suorittaman korvaussumman. Jos lionsjärjestö omistaa ajoneuvon, se täytyy vakuuttaa erikseen. Tämä vastuuvakuutus ei turvaa auton omistajaa eikä ajajaa vastuun varalta eikä myöskään koske auton kärsimiä vaurioita, kun sitä käytetään lionien aktiviteettien yhteydessä. Termi auto sisältää bussit, kuorma-autot ja perävaunut. Klubisi vuokraamat tai lainaamat autot ovat erityinen huolenaihe. Vakuutussopimukseen ei kuulu moottoriajoneuvolle sattuvia vaurioita. Jos vuokraat auton, varmista, että ostat autovuokraamolta vakuutuksen, joka kattaa ajoneuvolle sattuvat vauriot. Samat rajoitukset koskevat muuta omaisuutta, jonka mahdollisesti vuokraat, lainaat tai jota käytät. Katso kysymyksistä 5 ja 6 lisähuomautuksia. SOPIMUSVAKUUTUS Jos klubisi solmii kirjallisen sopimuksen, se sisältää todennäköisesti Hold Harmless ( vapautus vastuusta ) -sopimuksen, jossa sinua vaaditaan suojelemaan toista osapuolta aktiviteeteistasi aiheutuvilta loukkaantumisilta tai vahingoilta. Monet sopimukset, joita tavattiin tehdä kädenpuristuksella, vaativat nyt kirjallisen sopimuksen jokaisen osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemiseksi. Vakuutukseen kuuluu sopimusvakuutus, mutta sopimus voi sisältää epäoikeudenmukaisia tai epäselviä sanontoja, mitä ei ehkä katettaisi. Lainopilliset neuvot ovat välttämättömiä sopimuksia solmittaessa. Katso kysymyksestä 19 lisäkommentteja. POIKKEUS Monissa maissa on moottoriajoneuvoja koskevia asetuksia, joissa määrätään, että ajoneuvon käytöstä aiheutuva korvausvelvollisuus koskee yksinomaan ajoneuvon omistajaa. Toisissa maissa on autovakuutuksia koskevia lakeja, joiden mukaan tämä Yhdysvalloissa otettu vakuutus ei ole pätevä. Niissä maissa ei vuokrattuja ja lainattuja autoja koskeva vastuuvakuutus ole voimassa. RAJOITUKSET Vakuutus on ISO Commercial General Liability (2001) -vakuutus ja siinä on tällaisen vakuutuksen tavallisesti sisältämät rajoitukset. 4

6 Vakuutus ei koske työpaikkaan liittyviä vaaroja. Tämä vakuutus ei koske korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu vakuutetun omistamien autojen käyttämisestä, huollosta tai ajamisesta. Tämä vakuutus ei koske korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu vakuutetun käyttäessä tai huoltaessa lentokonetta. Vakuutus ei koske vakuutetun omistaman vesikulkuneuvon käytöstä, huollosta eikä ajamisesta aiheutuvaa korvausvelvollisuutta. Saaste- ja asbestirajoitukset pätevät. Tämä vastuuvakuutus on toissijainen ja ensisijaisia ovat kaikki muut voimassa olevat vakuutukset, joiden antajana on maksukykyinen yhtiö. ERIKOISET AKTIVITEETIT Yleensä tämä vakuutus koskee klubien ja piirien tavallista toimintaa ja aktiviteetteja, lukuun ottamatta niiden omistamien lentokoneiden ja autojen sekä eräiden vesikulkuneuvojen käytöstä aiheutuvaa vastuuta. Lionien tulisi kuitenkin erikoisesti varmistaa se, että kaikilla niillä, jotka suorittavat työtä lioneille tai osallistuvat aktiviteetteihin, on tarvittavat vakuutukset. Jos lionien järjestämässä tilaisuudessa on tivoli, näytös, myyntikoju tms., sen omistajalla tulee olla oma vastuuvakuutuksensa ja siinä tulee nimenomaan mainita, että vakuutettu on myös lionsklubi, joka panee tilaisuuden toimeen. Henkilöt tai järjestöt, jotka antavat lioneille luvan tilojen käyttöön, ovat mukana lisävakuutettuina vakuutuksessanne koskien heidän vastuuvelvollisuuttaan teidän käyttäessänne heidän tilojaan. Jos on tarpeen, omistaja saa pyynnöstä vakuutustodistuksen, jossa tämä asia mainitaan. TURVALLISUUSVIRKAILIJA Jokaisen lionsklubin tai muun vastaavan järjestön tulisi valita turvallisuusvirkailija, joka: 1. tutustuu tähän kirjaseen, varsinkin sivuihin 4, 5, 6 ja 7, jotka käsittelevät klubien aktiviteetteja. 2. tarkastaa klubin jokaisen aktiviteetin turvallisuusnäkökannalta ja tunnistaa mahdolliset vaarat. 5

7 3. täydentää itsetarkistuslistan jokaisen aktiviteetin osalta ja säilyttää sen kopion arkistossa. 4. varmistaa, että tilaisuudessa on riittävä valvonta osallistuvien lionien ja yleisön suojelemiseksi. 5. pyytää todisteet vakuutuksesta sirkuksen, karnevaalien, myyjäisten tai muiden tapahtumien johtajilta, jotka järjestävät tai osallistuvat lionien tilaisuuteen, sekä pyytää heitä nimeämään lionsklubisi lisävakuutettuna. 6. kerää kaikki tärkeät tiedot jokaisesta tapauksesta, josta saattaa seurata korvausvaatimus, ja ilmoittaa siitä välittömästi vakuutusyhtiölle tämän kirjasen ohjeiden mukaan. VAKUUTUSMAKSU Lionsklubien kansainvälinen järjestö maksaa tämän vakuutusohjelman kulut. KORVAUSVAATIMUSTEN SUMMA Vakuutusohjelman kustannukset riippuvat suoraan vakuutussaamisten kustannuksista. Jokainen vakuutussaaminen lisää määrää, jonka Lionsklubien kansainvälinen järjestö ja lionjäsenet maksavat kansainvälisten jäsenmaksujen välityksellä. Koska lionien raha maksaa vakuutussaamisista, on tärkeää, että lionsklubit ja muut vakuutetut tekevät turvallisuudesta prioriteetin aktiviteettejaan järjestäessään. Vuosien kokemus osoittaa, että tietyt aktiviteetit ovat melko vaarallisia. Jotkut näistä ovat: VESIALTAAT, JOIHIN PUDOTETAAN MAALINA OLEVA HENKILÖ NIITÄ EI PIDÄ JÄRJESTÄÄ TILAISUUDET, JOISSA TARJOILLAAN ALKOHOLIJUOMIA VUORISTORADAT, VAUHTIPYÖRÄT KARNEVAALI, SIRKUS JA RODEO MOOTTORIKELKKA,- MIKROAUTO-, RULLALAUTA- JA MUUT KILPAILUT ROKKIKONSERTIT ILOTULITUKSET JA ILOTULITUSVÄLINEIDEN MYYNTI URHEILU- JA LEIKKIKENTÄT, UIMA-ALTAAT RAKENNUSURAKAT JA RAKENNUSTEN PURKAMINEN TRAKTORIN VETO MUKAAN LUKIEN KUORMA-AUTON TAI AVOPAKETTIAUTON VETO 6

8 Klubin tulee näitä/tai vastaavanlaisia aktiviteetteja suunnitellessaan ottaa huomioon myös tapaturmariski. Jos aktiviteetti järjestetään, täytyy nimittää turvallisuusvirkailija suunnittelemaan turvatoimet ja valvomaan niitä. Jos lionit järjestävät tilaisuuden, jossa jotkut muut panevat toimeen ohjelman, lionien tulee varmistaa, että ohjelman toimeenpanijalla on asianmukainen vastuuvakuutus, jossa mainitaan, että myös järjestäjäklubi on lisävakuutettu vastuun varalta. Jos panette toimeen yhdessä jonkun toisen järjestön kanssa yhteisprojektin, tämä vakuutus ei suojaa toista sponsoria, joten sillä täytyy olla oma vastuuvakuutus. KORVAUSVAATIMUSTEN LÄHETTÄMINEN ACE Insurance -yhtiöllä on edustajia tämän kirjasen lopussa luetelluissa maissa ja korvausvaatimukset tulisi ilmoittaa välittömästi numeroon (866) Monissa tapauksissa luettelossa olevalla vakuutustoimistolla on samassa maassa useita toimistoja, jotka hoitavat paikallista palvelua. Ilmoitukset korvausvaatimuksista niistä maista, joissa ei ole edustajaa, tulee lähettää osoitteella: GENERAL COUNSEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL 300 W 22ND STREET OAK BROOK, ILLINOIS , USA Puhelin (630) Faksi (630) Kun saatte korvausvaatimuksia, ÄLKÄÄ MYÖNTÄKÖ olevanne vastuussa ja korvausvelvollisia; älkää myöskään luvatko, että korvausta tullaan tarjoamaan. Jos saatte kirjeitä tai muita ilmoituksia, joiden mukaan korvausvaatimuksen esittäjä on sitä mieltä, että yksityinen lion, lionsklubi tai piiri on vastuussa vahingosta tai loukkaantumisesta, siitä tulee viipymättä tehdä ilmoitus. Korvauksista voivat tyydyttävästi sopia vain tähän tehtävään koulutetut toimihenkilöt. Ei kenenkään lionin eikä lionien edustajan pidä ryhtyä neuvotteluihin korvausvaatimuksen esittäjän kanssa, jollei vakuutusyhtiö tai järjestön lakimies (General Counsel) nimenomaan pyydä sitä. TYYPILLISIÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA I. KOSKEEKO TÄMÄ VAKUUTUS SEURAAVIA TAPAUKSIA? 1. Lionin tai vapaaehtoisen apulaisen loukkaantuminen lionstyössä? 7

9 Vain siinä tapauksessa, jos lainmukainen vastuu on aiheutunut vakuutetun huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Sairaskulujen enimmäismäärä on $1 000 riippumatta vastuusta. 2. Ruokamyrkytys? Kyllä. 3. Lainmukainen korvausvelvollisuus lionien vuokraamille tai käyttämille rakennuksille ja niiden sisällölle? Vakuutus kattaa lionien korvausvelvollisuuden tulipalovahingoista rakennuksille, kun he vuokraavat tai väliaikaisesti käyttävät niitä omistajan luvalla. Vakuutus koskee myös lionien korvausvelvollisuutta vahingosta rakennuksille ja niiden sisällölle, jonka aiheuttajana on muu kuin tulipalo, kun lionit vuokraavat niitä enintään seitsemän peräkkäistä päivää. 4. Autojen (bussien, kuorma-autojen ja perävaunujen) käytöstä aiheutunut lainmukainen korvausvelvollisuus, kun lionit palkkaavat, vuokraavat tai lainaavat niitä käyttöönsä? Kyllä. Omistajan vakuutus on ensisijainen, mutta tämä vakuutus maksaa sen lisäksi korvauksen ylimenevän osan vakuutettujen puolesta. Se suojaa vain lionsklubit ja piirit lainmukaisilta korvausvaatimuksilta. Va k u u t u k- semme ei suojaa ajoneuvon omistajaa eikä ajajaa, eikä myöskään koske vaurioita ajoneuvolle tai sen sisällölle. 5. Vahingot sellaiselle omaisuudelle, jonka lionit omistavat tai joka on heidän hallussaan, käytössään tai valvonnassaan? Ei. 6. Lionien vastuu osanottajan loukkaantumisesta urheilukilpailussa tai muussa lionien toimeenpanemassa aktiviteetissa? Vain silloin, kun laillinen korvausvastuu johtuu vakuutetun laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Ta p a t u r - mavakuutus ei kata ketään, joka on loukkaantunut osallistuessaan em. urheiluun. 8

10 7. Lohkojen ja piirien kokoukset sekä muut lionien kokoukset ja kongressit? Kyllä. 8. Onko leo-, lioness-, haaraklubi-, uuden vuosisadan tai kampusklubilla sama suoja suunnitelmassa kuin lionsklubilla? Kyllä. II. MUITA KYSYMYKSIÄ 9. Klubimme omistaa rakennuksen, jossa panemme toimeen aktiviteetteja. Usein ne ovat yleisötilaisuuksia, joista kannamme pääsymaksun. Vuokraamme taloa myös muille eri tarkoituksiin. Koskeeko vastuuvakuutus näitä eri tilaisuuksia, joita talossamme pannaan toimeen? Kyllä. Mutta toisten, jotka vuokraavat tai käyttävät rakennusta tai laitteita, tulisi ottaa oma vastuuvakuutuksensa ja sisällyttää siihen klubisi lisävakuutettuna. Jos alkoholijuomia tarjoillaan tai myydään, sinun tai käyttäjän tulisi järjestää erillinen alkoholin myyntiin ja anniskeluun liittyvä vastuuvakuutus, joka suojelee molempia osapuolia, jos maasi lait sellaista vaativat. 10. Maksaako vakuutus korvauksia työtapaturmista? Ei. Jos klubisi palkkaa työntekijöitä, sinun tulisi järjestää heille erillinen työtapaturmavakuutus. Jos klubisi palkkaa urakoitsijan, karnevaalin käyttäjän tai muun palvelun toimittajan, sinun tulisi hankkia heiltä vakuutustodistus, johon kuuluu työtapaturmavakuus. 11. Klubimme pitää yllä klinikkaa glaukooman tarkastuksia varten. Onko meillä vastuuvakuutus palkkaamamme lääkärin hoitovirheen varalta? Onko lääkäri, joka suorittaa vapaaehtoista työtä ilman palkkaa, vakuutettu vastuun varalta? Sanonta l o u k k a a n t u m i n e n vakuutuksen tekstissä on tulkittu siten, että se tarkoittaa myös lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antaman hoidon seurauksia tai hoidon puuttumista, riippumatta siitä, onko se työ, jota he suorittavat vakuutettujen (lionien) toimeksiannosta, palkattua vaiko vapaaehtoista. Vakuutus turvaa klubin siltä varalta, että lääkärin toiminnasta aiheutuu korvausvaatimuksia. Lääkärin oma vastuuvakuutus on ensisijainen. Tämä vakuutus turvaa siis klubin hoitovirheeltä, jollainen voi sattua, mutta ei suojaa lääkäriä hänen ammat- 9

11 tinsa harjoittamiseen liittyvän vastuun varalta. Koulutetut teknikot ovat samassa asemassa kuin lääkärit suorittaessaan ammattiinsa kuuluvia tehtäviä. 12. Onko meillä mitään vakuutusturvaa niissä tilaisuuksissa, joissa myymme tai tarjoilemme alkoholijuomia? Ei. Vakuutus koskee ko. tilaisuutta muutoin paitsi alkoholijuomien myynnin tai tarjoilun osalta. 13. Onko vastuuvakuutuksemme samalla tapaturmavakuutus, joka maksaisi lääkintäkustannukset riippumatta siitä, kuka lain mukaan on vastuussa tapahtuneesta? Kyllä, mutta vain dollariin asti henkeä kohden. Tapaturmavakuutus ei korvaa urheilutapahtumassa loukkaantuneelle henkilölle tapahtuneita vammoja. 14. Klubimme aikoo panna toimeen lentonäytöksen. Miten tätä vakuutusta sovelletaan siihen? Vakuutus turvaa myynnit ja muun toiminnan näytöksessä, mutta ei koske niitä tapauksia, joissa vastuu aiheutuu lentokoneen käyttämisestä, huoltamisesta tai lentämisestä. Näytöksen suorittajilla tai koneiden omistajilla tulee olla asianmukainen vastuuvakuutus. Jotta klubilla olisi vakuutusturva, sen täytyy varmistaa, että klubi on mainittu lisävakuutettuna näytöksen suorittajien tai koneiden omistajien vastuuvakuutuksessa, tai ottaa erillinen vastuuvakuutus klubille näytöstä varten. 15. Lion ajaa autoaan lionstehtävässä ja törmää puuhun, auto vahingoittuu ja hän itse loukkaantuu. Suojaako vastuuvakuutus häntä tällaisessa tapauksessa? Ei. Tämä vakuutus ei koske vahinkoja, jotka sattuvat lionstehtävissä käytettäville autoille, eikä sillä ole laillista vastuuta tai velvollisuutta loukkaantuneen lionjäsenen sairaanhoitomaksuista. 16. Klubimme omistaa perävaunun, josta myymme ruokaa ja virvokkeita markkinoilla, karnevaaleilla, piknikeillä ja muissa tilaisuuksissa. Tarvitsemmeko erillisen vastuuvakuutuksen? Ette. Nykyisissä vakuutusmääräyksissä ilmoitetaan, että ajoneuvo, jota pidetään ensisijaisesti muihin kuin henkilöiden tai tavaran kuljetustarkoituksiin, ei ole vakuutuksessa määritelty a u t o, ja vakuutussuojaa voidaan 10

12 soveltaa. Vakuutuksemme olisi kuitenkin perävaunua tiellä hinaavan ajoneuvon vakuutuksen lisäosa jurisdiktioalueilla, joissa sellainen vakuutus koskee perävaunua. 17. Klubimme sponsoroi jalkapalloliigan (tai nappulaliigan tai muun vastaavan aktiviteetin), jonka liigan järjestö kontrolloi erikseen. Onko jalkapalloliiga vakuutettu vakuutuksessamme? Ei. Liigalla tulee olla oma vastuuvakuutus ja sen tulee nimetä lionsklubisi lisävakuutettuna. Sponsoroiduilla urheilujärjestöillä tulee myös olla urheiluonnettomuusvakuutus lääkärinkulujen kattamiseksi osanottajille, jotka saattaisivat loukkaantua aktiviteeteissa. Va k u u t u k s e m - me lääkärinkulut eivät koske urheilutilaisuuksien osanottajia. 18. Jos lionsklubimme sallii toisen yhteisön käyttää Lions - tunnusta ja/tai nimeä, vakuuttaako vakuutuksemme heidät? Lionsklubien kansainvälisen järjestön säännöt ja ohjesääntö säätävät, ettei kukaan yksityinen tai yhteisö paitsi lionsklubit ja piirit saa käyttää lionsnimeä tai tunnusta ilman kansainvälisen hallituksen myöntämää erityislisenssiä. Sellaisen lisenssin anomuksen voi saada kansainvälisen päämajan lainopillisesta jaostosta. 19. Klubimme vuokraa juhlasalin varainkeräystilaisuutta varten. Vuokrasopimuksessa on Hold Harmless A g r e e- m e n t ( vapautus vastuusta ) ja muita vakuutusvaatimuksia. Jos allekirjoitamme sopimuksen, onko järjestön vastuuvakuutus riittävä? Paikallisten lainopillisten neuvonantajien tulisi antaa erityisiä lainopillisia neuvoja vuokrasopimusten ja muiden sopimusten suhteen. Hold Harmless A g r e e m e n t s yleensä vaativat vastuun hyväksymistä mistä tahansa ja kaikesta k o r v a u s v e l- vollisuudesta. Järjestön vastuuvakuutuksessa on monenlaisia rajoituksia eikä se näin ollen kata mitä tahansa ja kaikkea korvausvelvollisuutta. Muut sopimuksen ehdot eivät ehkä vastaa vastuuvakuutuksen vakuutussuojaa. Näistä syistä klubin tulisi olla varma, että sillä on vaadittava vakuutussuoja, ennen kuin se solmii vuokrasopimuksia tai muita sopimusoikeudellisia sopimuksia. 11

13 ILMOITA KAIKKI KORVAUSVAATIMUKSET (866) ACE AMERICAN INSURANCEN KORVAUSPALVELUVIRASTOT ALANKOMAAT BRASILIA Ace Insurance S.A.-N.V. Marten Meesweg A. V. Rotterdam P.O. Box AR Rotterdam, Netherlands (31-10) AUSTRALIA ACE Insurance Asia Pacific Limited ACE Building O Connell Street Sydney N.S.W Australia (61-2) BAHAMA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) BELGIA Rue Belliard Brussels, Belgium (32-2) BERMUDA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 1th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) ACE Seguradora S.A. Avenida Paulista o e 18o Andare Sao Paulo SP, CEP Brazil (55-11) CHILE ACE Seguros S.A. Miraflores No. 222, Piso 17 Santiago, Chile (562) ESPANJA Francisco Gervas 13 Apartado No Madrid 28020, Spain (34-91) ETELÄ-AFRIKKA FILIPPIINIT Insurance Company of North America (ACE) 14th Floor, UrbanBank Plaza, Chico Roces Avenue Cor. Sen. Gil J. Puyat Avenue, CPO 1624, Makati City Philippines, D-1200 (63-2) to 53

14 HONGKONG ACE Insurance Ltd. 25th Floor, Shui On Centre No. 6-8 Harbour Road Wanchai, Hong Kong (852) INDONESIA ACE INA Insurance Menara Kadin Indonesia 15th Floor, JL H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav Jakarta Indonesia (62-21) IRLANTI ACE Europre S.A.-N.V. Ground Floor Guild House Guild Street TFSC Dublin 1 Ireland (353 1) ITALIA Rappresentanza Generale Per L Italia Viale Monza, Milan, Italy (39-02) JAMAIKA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) JAPANI ACE Insurance Tokyo Park Side Building 6th Floor 8-40 Kiba 5 Chome Kohto-ku, Tokyo (81-3) KANADA ACE INA Insurance The Exchange Tower 130 King Street West, 12th Floor Toronto, Ontario M5X 1A6, Canada (416) (Main Line) KENIA KIINA ACE Insurance Ltd. 25th Floor, Shui On Centre No. 6-8 Harbour Road Wanchai, Hong Kong (852) KOLUMBIA Ace Seguros De Colombia S.A. Calle 72 No Pisos 7 and 8 CP Santa Fe De Bogota D.C., Colombia (57-1) KOREA ACE American Insurance Company 6th Floor Hanil Group Building 191 Hankang-ro 2-ka, Yongsan-ku Seoul, , Korea (82-2)

15 KYPROS MALESIA ACE Synergy Insurance BHD 3rd Floor, Banguanan KWSP, Changkat Raja Chulan Kuala Lumpur, Malaysia P.O. Box (60-3) MEKSIKO ACE Seguros Bosques de Alisos #47 A 1er.piso Colonia Bosques de Las Lomas Mexico, D.F (525) NEITSYTSAARET (USA) ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) NIGERIA NORJA PAKISTAN ACE Insurance Limited National Insurance Corporation Building, 6th Floor Abbasi Shaheed Road Off Sharea Faisal Karachi, Pakistan (92-21) PERU ACE Seguros S.A. Miraflores No. 222, Piso 17 Santiago, Chile (562) PUERTO RICO ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) RANSKA Le Colisee 8, Avenue de L Arche Courbevoie Cedex France (33-1) RUOTSI

16 SAKSA Lurgiallee 10 D Frankfurt/Main, Germany (49-69) SINGAPORE ACE Insurance Limited 152 Beach Road #25-01 The Gateway East Singapore (65) SUOMI SVEITSI Lurgiallee 10 D Frankfurt/Main, Germany (49-69) TAIWAN Insurance Company of North America 11F No. 184, Hsin Yi Road, Sec. 4 Taipei, 106 Taiwan, R.O.C TANSKA TURKKI UUSI-SEELANTI ACE Insurance Limited Post Office Box 434 (Mail) ACE House Queen Street (Location) Auckland 1, New Zealand (64-9) VENEZUELA Ace Seguros De Colombia S.A. Calle 72 No Pisos 7 and 8 CP Santa Fe De Bogota D.C., Colombia (57-1) YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA ZIMBABWE

17 General Counsel Lions Clubs International 300 W 22nd Street Oak Brook, Illinois , USA Puhelin (630) Faksi (630) LA-3 FI 9-03 Painettu USA:ssa

LIONS CLUBS INTERNATIONAL VASTUUVAKUUTUSOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONAL VASTUUVAKUUTUSOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONAL VASTUUVAKUUTUSOHJELMA YLEISTÄ Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on yleinen vastuuvakuutus, joka suojaa lionjäseniä kaikkialla maailmassa. Vakuuttajana on ACE American

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015 Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt 1. Yleiset tavaramerkkisäännöt. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KRITEERIT

UUDEN KLUBIN KRITEERIT UUDEN KLUBIN KRITEERIT 1. Hakemus Uuden klubin perustamiskirjahakemuksen järjestölle voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys, joka on järjestäytynyt asianmukaisesti ja valinnut virkailijat. Hakemus,

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet

RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet Vaikka sääntöjen noudattamiseen liittyvät asiat voidaankin usein ratkaista paikallistasolla, RPM International Inc.:n ( RPM ) tukilinja tarjoaa vaihtoehtoisen

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Rahastonhoitaja MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.0 24.7.2015 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa Jos vahingoitut sairaanhoidon yhteydessä, on sinulla oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Paliskunnan kokoustaito

Paliskunnan kokoustaito Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Merja Mattila: Paliskunnan kokoustaito huhtikuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys Porot ja koirat Merja

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

OHJEITA VAROJEN KÄYTÖSTÄ

OHJEITA VAROJEN KÄYTÖSTÄ Sivu 1/7 OHJEITA VAROJEN KÄYTÖSTÄ Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa lionjäseniä, klubeja ja piirejä (yksittäis-, ala- ja moninkertaispiirejä) kansainvälisen hallituksen hyväksymien varojenkäyttöperiaatteiden

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 1. huhtikuuta 2015 Amway Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen Tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Marko Merontausta RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4)

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) Yhdistyksen nimi vuodelle Rekisterinumero Y-tunnus Nuorisoyhdistys Yhdistyksen jakeluosoite Nuorten toimintaryhmä Postinumero ja -toimipaikka Tilinumero Tilinhaltija

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot