LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS"

Transkriptio

1 LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN VASTUUVAKUUTUS M A AT USA:N ULKOPUOLELLA PAINOS

2 ERIKOISHUOMAUTUS USA:N ULKOPUOLISILLE MAILLE Tämä vakuutus koskee lionsklubeja ja -piirejä kaikkialla maailmassa. Useimmissa maissa vakuutus on voimassa samoin ehdoin kuin Yhdysvalloissa ja siten kuin tässä kirjassa on selitetty. Joissakin maissa vakuutus on järjestetty siten, että sen antajana on kotimainen yhtiö, jotta se vastaisi juuri sen maan vakuutusalan asetuksia ja yleistä käytäntöä. YLEISTÄ Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on laaja yleinen vastuuvakuutus, joka suojaa lioneja kaikkialla maailmassa. Vakuuttaja on ACE American Insurance. Vakuutuksen piiriin kuuluvat automaattisesti kaikki järjestön klubit ja piirit ilman mitään toimenpiteitä niiden taholta. Tämän kirjan tarkoituksena on selostaa vakuutusta siten, että lionit ymmärtävät, miten sitä sovelletaan heidän aktiviteetteihinsa. Vakuutuksen ehdot soveltuvat useimpiin sellaisiin lionsklubien ja -piirien aktiviteetteihin ja muuhun toimintaan, joista voi aiheutua vahingonkorvausvaatimuksia. Se ei kuitenkaan koske Lions-järjestön ja lionien ryhmien omistamien lentokoneiden, autojen ja eräiden vesikulkuneuvojen käytöstä tai huollosta johtuneita korvausvaatimuksia (katso R a j o i t u k s e t ). Mutta tämä kirja on vain yleisluontoinen selostus eikä siksi voi sisältää kaikkia mahdollisia tilanteita. Ei mitään tässä kirjassa sanottua voida käyttää laajentamaan, muuttamaan, vaihtamaan tai mitätöimään mitään tämän vakuutuksen ehdoista. Jos tapaus on erikoislaatuinen ja vaatii tarkempaa tulkintaa, tiedustelut tulee lähettää osoitteella: T. J. ADAMS GROUP, LLC 333 E. BUTTERFIELD ROAD, Fifth floor LOMBARD, ILLINOIS Puhelin (630) Faksi (630) On syytä muistaa, että tämä vastuuvakuutus on vain lainmukaisen edesvastuun varalta eikä siihen sisälly tapaturmavakuutusta, joka maksaa vammoista huolimatta siitä, kuka on ne tuottanut. Siihen kuuluvat rajoitetut sairaanhoitomaksut, mutta se ei koske henkilöä, joka on loukkaantunut osallistuessaan urheiluun. 1

3 VAKUUTTAJA ACE American Insurance Company HUOM.: Tämän kirjasen sisältö on nähtävissä web-osoitteessa VAKUUTETUT Vakuutettuja ovat Lionsklubien kansainvälinen järjestö, sen kaikki piirit (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit), kaikki yksityiset lionsklubit, jotka järjestö on organisoinut tai joille se on antanut perustamiskirjan, leoklubit, lionessklubit ja mikä tahansa muu lionien organisaatio, jonka edellä mainitut vakuutetut tai yksityiset lionsklubien jäsenet vakuutettujen puolesta toimien omistavat, joita ne valvovat tai toimeenpanevat. Jos yhteisö kuuluu tämän määritelmän piiriin, se on vakuutettu tässä vakuutuksessa. Huomaa kuitenkin, että Lionsklubien kansainvälisen järjestön säännöt ja ohjesääntö määräävät, ettei kukaan yksilö tai yhteisö paitsi lionsklubit ja -piirit saa käyttää lionsnimeä tai -tunnusta ilman kansainvälisen hallituksen antamaa erityistä lisenssiä. (Katso kysymystä numero 18.) Emme voi myöntää vakuutustodistusta, jossa sellainen yhteisö osoitetaan vakuutetuksi, jollei siihen ole annettu suostumusta. LISÄVAKUUTETUT (VAIN YLEINEN VASTUU) Lions-, leo- ja lionessklubien hallituksien jäsenet, virkailijat, työntekijät ja jäsenet ovat vakuutusehtojen mukaan lisävakuutettuja sellaisen korvausvelvollisuuden varalta, joka aiheutuu heidän suorittaessaan heille kuuluvia tehtäviä. Yksittäiset vapaaehtoiset työntekijät ovat lisävakuutettuja korvausvelvollisuuden varalta, joka aiheutuu heidän toiminnastaan lionien työkohteissa. Jos yksityinen henkilö, ryhmä tai yksityinen/julkinen yhtymä luovuttaa lionien aktiviteeteissa käytettäväksi huonetiloja tai muuta tilaa, myös luovuttaja on lisävakuutettu sellaisen korvausvelvollisuuden osalta, joka aiheutuu lionien käyttäessä näitä tiloja ja varusteita, paitsi milloin korvausvaatimus aiheutuu yksinomaan omistajan tai luovuttajan huolimattomuudesta. Tässä mainittu tila tarkoittaa paitsi rakennuksia ja maa-alueita myös niissä sijaitsevia rakennelmia. Lisävakuutettuja ovat myös valtiot, kaupungit tai kunnat, jotka myöntävät virallisia lupia lionien tilaisuuksien järjestämiseen, mutta vain sellaisen vastuun osalta, joka koskee sitä vakuutetun toimintaa, johon lupa on myönnetty. 2

4 KORVAUSVELVOLLISUUDEN ENIMMÄISMÄÄRÄ Enimmäismäärä kaikkiaan $ Myytyjen tuotteiden aiheuttamien haittojen korvaus $ Henkilökohtainen & korkein ilmoitettu tapaturmavastuu $ Enimmäismäärä kerralta $ Vahinko vuokraamillesi tiloille $ Paikkaan sidotut lääkärinkulut (yksi henkilö) $ Vastuun enimmäismäärä, joka pätee jokaiseen tapaukseen, on $ vamman ja esinevahingon yhdistäen. Jos klubisi tai lionsjärjestön aktiviteetit ovat sellaiset, että haluat suuremman vastuun enimmäismäärän, ehdotetaan, että järjestät paikallisesti yhdistelmä- tai omavastuuvakuutuksen. VAKUUTUSTURVA Yleinen vastuu Vakuutus turvaa vakuutetut lionsklubit ja -piirit, yksityiset lionit ja vapaaehtoiset työntekijät siten, että vakuutusyhtiö suorittaa heidän puolestaan korvaukset kolmannelle asianosaiselle silloin, kun he ovat lain mukaan velvollisia korvaamaan omaisuusvahinkoja ja loukkaantumisia, jotka tapahtuvat lionien toiminnassa tai aktiviteeteissa tai jotka johtuvat niistä. Vakuutus koskee korvausvelvollisuutta seuraavissa tapauksissa: Huoneistot ja tilat, toiminta ja aktiviteetit Tuotteet ja suoritettu toiminta Omistajien ja hankkijoiden vastuu Urakkasopimuksista johtuva vastuu Henkilökohtainen tapaturma & kunnianloukkaus Vahinko vuokraamillesi tiloille Vastuu lääkärin hoitovirheestä Lääkärinmaksut Ole hyvä ja tutki tätä kirjasta löytääksesi lisää yksityiskohtia vakuutusturvasta näissä tapauksissa. Vastuu auton käytöstä Vakuutus ei koske vakuutettujen omistamien autojen käyttämisestä johtuvaa korvausvelvollisuutta. Jos lionsjärjestön korvausvelvollisuus johtuu vuokrattujen tai lainattujen autojen käyttämisestä (mukaan lukien lionien omat autot), vakuutus maksaa korvauksen, mutta vain siltä osalta, joka ylittää ajoneuvon omistajan 3

5 vakuutuksen suorittaman korvaussumman. Jos lionsjärjestö omistaa ajoneuvon, se täytyy vakuuttaa erikseen. Tämä vastuuvakuutus ei turvaa auton omistajaa eikä ajajaa vastuun varalta eikä myöskään koske auton kärsimiä vaurioita, kun sitä käytetään lionien aktiviteettien yhteydessä. Termi auto sisältää bussit, kuorma-autot ja perävaunut. Klubisi vuokraamat tai lainaamat autot ovat erityinen huolenaihe. Vakuutussopimukseen ei kuulu moottoriajoneuvolle sattuvia vaurioita. Jos vuokraat auton, varmista, että ostat autovuokraamolta vakuutuksen, joka kattaa ajoneuvolle sattuvat vauriot. Samat rajoitukset koskevat muuta omaisuutta, jonka mahdollisesti vuokraat, lainaat tai jota käytät. Katso kysymyksistä 5 ja 6 lisähuomautuksia. SOPIMUSVAKUUTUS Jos klubisi solmii kirjallisen sopimuksen, se sisältää todennäköisesti Hold Harmless ( vapautus vastuusta ) -sopimuksen, jossa sinua vaaditaan suojelemaan toista osapuolta aktiviteeteistasi aiheutuvilta loukkaantumisilta tai vahingoilta. Monet sopimukset, joita tavattiin tehdä kädenpuristuksella, vaativat nyt kirjallisen sopimuksen jokaisen osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemiseksi. Vakuutukseen kuuluu sopimusvakuutus, mutta sopimus voi sisältää epäoikeudenmukaisia tai epäselviä sanontoja, mitä ei ehkä katettaisi. Lainopilliset neuvot ovat välttämättömiä sopimuksia solmittaessa. Katso kysymyksestä 19 lisäkommentteja. POIKKEUS Monissa maissa on moottoriajoneuvoja koskevia asetuksia, joissa määrätään, että ajoneuvon käytöstä aiheutuva korvausvelvollisuus koskee yksinomaan ajoneuvon omistajaa. Toisissa maissa on autovakuutuksia koskevia lakeja, joiden mukaan tämä Yhdysvalloissa otettu vakuutus ei ole pätevä. Niissä maissa ei vuokrattuja ja lainattuja autoja koskeva vastuuvakuutus ole voimassa. RAJOITUKSET Vakuutus on ISO Commercial General Liability (2001) -vakuutus ja siinä on tällaisen vakuutuksen tavallisesti sisältämät rajoitukset. 4

6 Vakuutus ei koske työpaikkaan liittyviä vaaroja. Tämä vakuutus ei koske korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu vakuutetun omistamien autojen käyttämisestä, huollosta tai ajamisesta. Tämä vakuutus ei koske korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu vakuutetun käyttäessä tai huoltaessa lentokonetta. Vakuutus ei koske vakuutetun omistaman vesikulkuneuvon käytöstä, huollosta eikä ajamisesta aiheutuvaa korvausvelvollisuutta. Saaste- ja asbestirajoitukset pätevät. Tämä vastuuvakuutus on toissijainen ja ensisijaisia ovat kaikki muut voimassa olevat vakuutukset, joiden antajana on maksukykyinen yhtiö. ERIKOISET AKTIVITEETIT Yleensä tämä vakuutus koskee klubien ja piirien tavallista toimintaa ja aktiviteetteja, lukuun ottamatta niiden omistamien lentokoneiden ja autojen sekä eräiden vesikulkuneuvojen käytöstä aiheutuvaa vastuuta. Lionien tulisi kuitenkin erikoisesti varmistaa se, että kaikilla niillä, jotka suorittavat työtä lioneille tai osallistuvat aktiviteetteihin, on tarvittavat vakuutukset. Jos lionien järjestämässä tilaisuudessa on tivoli, näytös, myyntikoju tms., sen omistajalla tulee olla oma vastuuvakuutuksensa ja siinä tulee nimenomaan mainita, että vakuutettu on myös lionsklubi, joka panee tilaisuuden toimeen. Henkilöt tai järjestöt, jotka antavat lioneille luvan tilojen käyttöön, ovat mukana lisävakuutettuina vakuutuksessanne koskien heidän vastuuvelvollisuuttaan teidän käyttäessänne heidän tilojaan. Jos on tarpeen, omistaja saa pyynnöstä vakuutustodistuksen, jossa tämä asia mainitaan. TURVALLISUUSVIRKAILIJA Jokaisen lionsklubin tai muun vastaavan järjestön tulisi valita turvallisuusvirkailija, joka: 1. tutustuu tähän kirjaseen, varsinkin sivuihin 4, 5, 6 ja 7, jotka käsittelevät klubien aktiviteetteja. 2. tarkastaa klubin jokaisen aktiviteetin turvallisuusnäkökannalta ja tunnistaa mahdolliset vaarat. 5

7 3. täydentää itsetarkistuslistan jokaisen aktiviteetin osalta ja säilyttää sen kopion arkistossa. 4. varmistaa, että tilaisuudessa on riittävä valvonta osallistuvien lionien ja yleisön suojelemiseksi. 5. pyytää todisteet vakuutuksesta sirkuksen, karnevaalien, myyjäisten tai muiden tapahtumien johtajilta, jotka järjestävät tai osallistuvat lionien tilaisuuteen, sekä pyytää heitä nimeämään lionsklubisi lisävakuutettuna. 6. kerää kaikki tärkeät tiedot jokaisesta tapauksesta, josta saattaa seurata korvausvaatimus, ja ilmoittaa siitä välittömästi vakuutusyhtiölle tämän kirjasen ohjeiden mukaan. VAKUUTUSMAKSU Lionsklubien kansainvälinen järjestö maksaa tämän vakuutusohjelman kulut. KORVAUSVAATIMUSTEN SUMMA Vakuutusohjelman kustannukset riippuvat suoraan vakuutussaamisten kustannuksista. Jokainen vakuutussaaminen lisää määrää, jonka Lionsklubien kansainvälinen järjestö ja lionjäsenet maksavat kansainvälisten jäsenmaksujen välityksellä. Koska lionien raha maksaa vakuutussaamisista, on tärkeää, että lionsklubit ja muut vakuutetut tekevät turvallisuudesta prioriteetin aktiviteettejaan järjestäessään. Vuosien kokemus osoittaa, että tietyt aktiviteetit ovat melko vaarallisia. Jotkut näistä ovat: VESIALTAAT, JOIHIN PUDOTETAAN MAALINA OLEVA HENKILÖ NIITÄ EI PIDÄ JÄRJESTÄÄ TILAISUUDET, JOISSA TARJOILLAAN ALKOHOLIJUOMIA VUORISTORADAT, VAUHTIPYÖRÄT KARNEVAALI, SIRKUS JA RODEO MOOTTORIKELKKA,- MIKROAUTO-, RULLALAUTA- JA MUUT KILPAILUT ROKKIKONSERTIT ILOTULITUKSET JA ILOTULITUSVÄLINEIDEN MYYNTI URHEILU- JA LEIKKIKENTÄT, UIMA-ALTAAT RAKENNUSURAKAT JA RAKENNUSTEN PURKAMINEN TRAKTORIN VETO MUKAAN LUKIEN KUORMA-AUTON TAI AVOPAKETTIAUTON VETO 6

8 Klubin tulee näitä/tai vastaavanlaisia aktiviteetteja suunnitellessaan ottaa huomioon myös tapaturmariski. Jos aktiviteetti järjestetään, täytyy nimittää turvallisuusvirkailija suunnittelemaan turvatoimet ja valvomaan niitä. Jos lionit järjestävät tilaisuuden, jossa jotkut muut panevat toimeen ohjelman, lionien tulee varmistaa, että ohjelman toimeenpanijalla on asianmukainen vastuuvakuutus, jossa mainitaan, että myös järjestäjäklubi on lisävakuutettu vastuun varalta. Jos panette toimeen yhdessä jonkun toisen järjestön kanssa yhteisprojektin, tämä vakuutus ei suojaa toista sponsoria, joten sillä täytyy olla oma vastuuvakuutus. KORVAUSVAATIMUSTEN LÄHETTÄMINEN ACE Insurance -yhtiöllä on edustajia tämän kirjasen lopussa luetelluissa maissa ja korvausvaatimukset tulisi ilmoittaa välittömästi numeroon (866) Monissa tapauksissa luettelossa olevalla vakuutustoimistolla on samassa maassa useita toimistoja, jotka hoitavat paikallista palvelua. Ilmoitukset korvausvaatimuksista niistä maista, joissa ei ole edustajaa, tulee lähettää osoitteella: GENERAL COUNSEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL 300 W 22ND STREET OAK BROOK, ILLINOIS , USA Puhelin (630) Faksi (630) Kun saatte korvausvaatimuksia, ÄLKÄÄ MYÖNTÄKÖ olevanne vastuussa ja korvausvelvollisia; älkää myöskään luvatko, että korvausta tullaan tarjoamaan. Jos saatte kirjeitä tai muita ilmoituksia, joiden mukaan korvausvaatimuksen esittäjä on sitä mieltä, että yksityinen lion, lionsklubi tai piiri on vastuussa vahingosta tai loukkaantumisesta, siitä tulee viipymättä tehdä ilmoitus. Korvauksista voivat tyydyttävästi sopia vain tähän tehtävään koulutetut toimihenkilöt. Ei kenenkään lionin eikä lionien edustajan pidä ryhtyä neuvotteluihin korvausvaatimuksen esittäjän kanssa, jollei vakuutusyhtiö tai järjestön lakimies (General Counsel) nimenomaan pyydä sitä. TYYPILLISIÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA I. KOSKEEKO TÄMÄ VAKUUTUS SEURAAVIA TAPAUKSIA? 1. Lionin tai vapaaehtoisen apulaisen loukkaantuminen lionstyössä? 7

9 Vain siinä tapauksessa, jos lainmukainen vastuu on aiheutunut vakuutetun huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Sairaskulujen enimmäismäärä on $1 000 riippumatta vastuusta. 2. Ruokamyrkytys? Kyllä. 3. Lainmukainen korvausvelvollisuus lionien vuokraamille tai käyttämille rakennuksille ja niiden sisällölle? Vakuutus kattaa lionien korvausvelvollisuuden tulipalovahingoista rakennuksille, kun he vuokraavat tai väliaikaisesti käyttävät niitä omistajan luvalla. Vakuutus koskee myös lionien korvausvelvollisuutta vahingosta rakennuksille ja niiden sisällölle, jonka aiheuttajana on muu kuin tulipalo, kun lionit vuokraavat niitä enintään seitsemän peräkkäistä päivää. 4. Autojen (bussien, kuorma-autojen ja perävaunujen) käytöstä aiheutunut lainmukainen korvausvelvollisuus, kun lionit palkkaavat, vuokraavat tai lainaavat niitä käyttöönsä? Kyllä. Omistajan vakuutus on ensisijainen, mutta tämä vakuutus maksaa sen lisäksi korvauksen ylimenevän osan vakuutettujen puolesta. Se suojaa vain lionsklubit ja piirit lainmukaisilta korvausvaatimuksilta. Va k u u t u k- semme ei suojaa ajoneuvon omistajaa eikä ajajaa, eikä myöskään koske vaurioita ajoneuvolle tai sen sisällölle. 5. Vahingot sellaiselle omaisuudelle, jonka lionit omistavat tai joka on heidän hallussaan, käytössään tai valvonnassaan? Ei. 6. Lionien vastuu osanottajan loukkaantumisesta urheilukilpailussa tai muussa lionien toimeenpanemassa aktiviteetissa? Vain silloin, kun laillinen korvausvastuu johtuu vakuutetun laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Ta p a t u r - mavakuutus ei kata ketään, joka on loukkaantunut osallistuessaan em. urheiluun. 8

10 7. Lohkojen ja piirien kokoukset sekä muut lionien kokoukset ja kongressit? Kyllä. 8. Onko leo-, lioness-, haaraklubi-, uuden vuosisadan tai kampusklubilla sama suoja suunnitelmassa kuin lionsklubilla? Kyllä. II. MUITA KYSYMYKSIÄ 9. Klubimme omistaa rakennuksen, jossa panemme toimeen aktiviteetteja. Usein ne ovat yleisötilaisuuksia, joista kannamme pääsymaksun. Vuokraamme taloa myös muille eri tarkoituksiin. Koskeeko vastuuvakuutus näitä eri tilaisuuksia, joita talossamme pannaan toimeen? Kyllä. Mutta toisten, jotka vuokraavat tai käyttävät rakennusta tai laitteita, tulisi ottaa oma vastuuvakuutuksensa ja sisällyttää siihen klubisi lisävakuutettuna. Jos alkoholijuomia tarjoillaan tai myydään, sinun tai käyttäjän tulisi järjestää erillinen alkoholin myyntiin ja anniskeluun liittyvä vastuuvakuutus, joka suojelee molempia osapuolia, jos maasi lait sellaista vaativat. 10. Maksaako vakuutus korvauksia työtapaturmista? Ei. Jos klubisi palkkaa työntekijöitä, sinun tulisi järjestää heille erillinen työtapaturmavakuutus. Jos klubisi palkkaa urakoitsijan, karnevaalin käyttäjän tai muun palvelun toimittajan, sinun tulisi hankkia heiltä vakuutustodistus, johon kuuluu työtapaturmavakuus. 11. Klubimme pitää yllä klinikkaa glaukooman tarkastuksia varten. Onko meillä vastuuvakuutus palkkaamamme lääkärin hoitovirheen varalta? Onko lääkäri, joka suorittaa vapaaehtoista työtä ilman palkkaa, vakuutettu vastuun varalta? Sanonta l o u k k a a n t u m i n e n vakuutuksen tekstissä on tulkittu siten, että se tarkoittaa myös lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antaman hoidon seurauksia tai hoidon puuttumista, riippumatta siitä, onko se työ, jota he suorittavat vakuutettujen (lionien) toimeksiannosta, palkattua vaiko vapaaehtoista. Vakuutus turvaa klubin siltä varalta, että lääkärin toiminnasta aiheutuu korvausvaatimuksia. Lääkärin oma vastuuvakuutus on ensisijainen. Tämä vakuutus turvaa siis klubin hoitovirheeltä, jollainen voi sattua, mutta ei suojaa lääkäriä hänen ammat- 9

11 tinsa harjoittamiseen liittyvän vastuun varalta. Koulutetut teknikot ovat samassa asemassa kuin lääkärit suorittaessaan ammattiinsa kuuluvia tehtäviä. 12. Onko meillä mitään vakuutusturvaa niissä tilaisuuksissa, joissa myymme tai tarjoilemme alkoholijuomia? Ei. Vakuutus koskee ko. tilaisuutta muutoin paitsi alkoholijuomien myynnin tai tarjoilun osalta. 13. Onko vastuuvakuutuksemme samalla tapaturmavakuutus, joka maksaisi lääkintäkustannukset riippumatta siitä, kuka lain mukaan on vastuussa tapahtuneesta? Kyllä, mutta vain dollariin asti henkeä kohden. Tapaturmavakuutus ei korvaa urheilutapahtumassa loukkaantuneelle henkilölle tapahtuneita vammoja. 14. Klubimme aikoo panna toimeen lentonäytöksen. Miten tätä vakuutusta sovelletaan siihen? Vakuutus turvaa myynnit ja muun toiminnan näytöksessä, mutta ei koske niitä tapauksia, joissa vastuu aiheutuu lentokoneen käyttämisestä, huoltamisesta tai lentämisestä. Näytöksen suorittajilla tai koneiden omistajilla tulee olla asianmukainen vastuuvakuutus. Jotta klubilla olisi vakuutusturva, sen täytyy varmistaa, että klubi on mainittu lisävakuutettuna näytöksen suorittajien tai koneiden omistajien vastuuvakuutuksessa, tai ottaa erillinen vastuuvakuutus klubille näytöstä varten. 15. Lion ajaa autoaan lionstehtävässä ja törmää puuhun, auto vahingoittuu ja hän itse loukkaantuu. Suojaako vastuuvakuutus häntä tällaisessa tapauksessa? Ei. Tämä vakuutus ei koske vahinkoja, jotka sattuvat lionstehtävissä käytettäville autoille, eikä sillä ole laillista vastuuta tai velvollisuutta loukkaantuneen lionjäsenen sairaanhoitomaksuista. 16. Klubimme omistaa perävaunun, josta myymme ruokaa ja virvokkeita markkinoilla, karnevaaleilla, piknikeillä ja muissa tilaisuuksissa. Tarvitsemmeko erillisen vastuuvakuutuksen? Ette. Nykyisissä vakuutusmääräyksissä ilmoitetaan, että ajoneuvo, jota pidetään ensisijaisesti muihin kuin henkilöiden tai tavaran kuljetustarkoituksiin, ei ole vakuutuksessa määritelty a u t o, ja vakuutussuojaa voidaan 10

12 soveltaa. Vakuutuksemme olisi kuitenkin perävaunua tiellä hinaavan ajoneuvon vakuutuksen lisäosa jurisdiktioalueilla, joissa sellainen vakuutus koskee perävaunua. 17. Klubimme sponsoroi jalkapalloliigan (tai nappulaliigan tai muun vastaavan aktiviteetin), jonka liigan järjestö kontrolloi erikseen. Onko jalkapalloliiga vakuutettu vakuutuksessamme? Ei. Liigalla tulee olla oma vastuuvakuutus ja sen tulee nimetä lionsklubisi lisävakuutettuna. Sponsoroiduilla urheilujärjestöillä tulee myös olla urheiluonnettomuusvakuutus lääkärinkulujen kattamiseksi osanottajille, jotka saattaisivat loukkaantua aktiviteeteissa. Va k u u t u k s e m - me lääkärinkulut eivät koske urheilutilaisuuksien osanottajia. 18. Jos lionsklubimme sallii toisen yhteisön käyttää Lions - tunnusta ja/tai nimeä, vakuuttaako vakuutuksemme heidät? Lionsklubien kansainvälisen järjestön säännöt ja ohjesääntö säätävät, ettei kukaan yksityinen tai yhteisö paitsi lionsklubit ja piirit saa käyttää lionsnimeä tai tunnusta ilman kansainvälisen hallituksen myöntämää erityislisenssiä. Sellaisen lisenssin anomuksen voi saada kansainvälisen päämajan lainopillisesta jaostosta. 19. Klubimme vuokraa juhlasalin varainkeräystilaisuutta varten. Vuokrasopimuksessa on Hold Harmless A g r e e- m e n t ( vapautus vastuusta ) ja muita vakuutusvaatimuksia. Jos allekirjoitamme sopimuksen, onko järjestön vastuuvakuutus riittävä? Paikallisten lainopillisten neuvonantajien tulisi antaa erityisiä lainopillisia neuvoja vuokrasopimusten ja muiden sopimusten suhteen. Hold Harmless A g r e e m e n t s yleensä vaativat vastuun hyväksymistä mistä tahansa ja kaikesta k o r v a u s v e l- vollisuudesta. Järjestön vastuuvakuutuksessa on monenlaisia rajoituksia eikä se näin ollen kata mitä tahansa ja kaikkea korvausvelvollisuutta. Muut sopimuksen ehdot eivät ehkä vastaa vastuuvakuutuksen vakuutussuojaa. Näistä syistä klubin tulisi olla varma, että sillä on vaadittava vakuutussuoja, ennen kuin se solmii vuokrasopimuksia tai muita sopimusoikeudellisia sopimuksia. 11

13 ILMOITA KAIKKI KORVAUSVAATIMUKSET (866) ACE AMERICAN INSURANCEN KORVAUSPALVELUVIRASTOT ALANKOMAAT BRASILIA Ace Insurance S.A.-N.V. Marten Meesweg A. V. Rotterdam P.O. Box AR Rotterdam, Netherlands (31-10) AUSTRALIA ACE Insurance Asia Pacific Limited ACE Building O Connell Street Sydney N.S.W Australia (61-2) BAHAMA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) BELGIA Rue Belliard Brussels, Belgium (32-2) BERMUDA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 1th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) ACE Seguradora S.A. Avenida Paulista o e 18o Andare Sao Paulo SP, CEP Brazil (55-11) CHILE ACE Seguros S.A. Miraflores No. 222, Piso 17 Santiago, Chile (562) ESPANJA Francisco Gervas 13 Apartado No Madrid 28020, Spain (34-91) ETELÄ-AFRIKKA FILIPPIINIT Insurance Company of North America (ACE) 14th Floor, UrbanBank Plaza, Chico Roces Avenue Cor. Sen. Gil J. Puyat Avenue, CPO 1624, Makati City Philippines, D-1200 (63-2) to 53

14 HONGKONG ACE Insurance Ltd. 25th Floor, Shui On Centre No. 6-8 Harbour Road Wanchai, Hong Kong (852) INDONESIA ACE INA Insurance Menara Kadin Indonesia 15th Floor, JL H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav Jakarta Indonesia (62-21) IRLANTI ACE Europre S.A.-N.V. Ground Floor Guild House Guild Street TFSC Dublin 1 Ireland (353 1) ITALIA Rappresentanza Generale Per L Italia Viale Monza, Milan, Italy (39-02) JAMAIKA ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) JAPANI ACE Insurance Tokyo Park Side Building 6th Floor 8-40 Kiba 5 Chome Kohto-ku, Tokyo (81-3) KANADA ACE INA Insurance The Exchange Tower 130 King Street West, 12th Floor Toronto, Ontario M5X 1A6, Canada (416) (Main Line) KENIA KIINA ACE Insurance Ltd. 25th Floor, Shui On Centre No. 6-8 Harbour Road Wanchai, Hong Kong (852) KOLUMBIA Ace Seguros De Colombia S.A. Calle 72 No Pisos 7 and 8 CP Santa Fe De Bogota D.C., Colombia (57-1) KOREA ACE American Insurance Company 6th Floor Hanil Group Building 191 Hankang-ro 2-ka, Yongsan-ku Seoul, , Korea (82-2)

15 KYPROS MALESIA ACE Synergy Insurance BHD 3rd Floor, Banguanan KWSP, Changkat Raja Chulan Kuala Lumpur, Malaysia P.O. Box (60-3) MEKSIKO ACE Seguros Bosques de Alisos #47 A 1er.piso Colonia Bosques de Las Lomas Mexico, D.F (525) NEITSYTSAARET (USA) ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) NIGERIA NORJA PAKISTAN ACE Insurance Limited National Insurance Corporation Building, 6th Floor Abbasi Shaheed Road Off Sharea Faisal Karachi, Pakistan (92-21) PERU ACE Seguros S.A. Miraflores No. 222, Piso 17 Santiago, Chile (562) PUERTO RICO ACE Insurance Company Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor 273 Ponce de Leon Avenue P.O. Box San Juan, Puerto Rico (787) RANSKA Le Colisee 8, Avenue de L Arche Courbevoie Cedex France (33-1) RUOTSI

16 SAKSA Lurgiallee 10 D Frankfurt/Main, Germany (49-69) SINGAPORE ACE Insurance Limited 152 Beach Road #25-01 The Gateway East Singapore (65) SUOMI SVEITSI Lurgiallee 10 D Frankfurt/Main, Germany (49-69) TAIWAN Insurance Company of North America 11F No. 184, Hsin Yi Road, Sec. 4 Taipei, 106 Taiwan, R.O.C TANSKA TURKKI UUSI-SEELANTI ACE Insurance Limited Post Office Box 434 (Mail) ACE House Queen Street (Location) Auckland 1, New Zealand (64-9) VENEZUELA Ace Seguros De Colombia S.A. Calle 72 No Pisos 7 and 8 CP Santa Fe De Bogota D.C., Colombia (57-1) YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA ZIMBABWE

17 General Counsel Lions Clubs International 300 W 22nd Street Oak Brook, Illinois , USA Puhelin (630) Faksi (630) LA-3 FI 9-03 Painettu USA:ssa

OHJEITA VAROJEN KÄYTÖSTÄ

OHJEITA VAROJEN KÄYTÖSTÄ Sivu 1/7 OHJEITA VAROJEN KÄYTÖSTÄ Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa lionjäseniä, klubeja ja piirejä (yksittäis-, ala- ja moninkertaispiirejä) kansainvälisen hallituksen hyväksymien varojenkäyttöperiaatteiden

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

Click here for English. Matkavakuutus. Vakuutusehdot, 1.10.2009 alkaen

Click here for English. Matkavakuutus. Vakuutusehdot, 1.10.2009 alkaen Click here for English Matkavakuutus Vakuutusehdot, 1.10.2009 alkaen Tietoja matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää Chartis Finland Europe S.A. sivuliike. Olemme Ranskassa kotipaikkaansa

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. TÄSSÄ OPPAASSA lyhyt selostus matkavakuutuksesta matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET 1.1 Olette ostanut Pisteenne Myyjältä, ja Ostosopimuksenne on tehty Myyjän kanssa. Tiedot Myyjästä on annettu Ostosopimuksessa. Hankintanne on myös näiden Osto- ja jäsenehtojen

Lisätiedot

ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482

ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482 ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Tässä oppaassa: l lyhyt selostus matkavakuutuksesta l matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Tämä asiakirja sisältää toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita sovelletaan suhteessasi Nu Skin International Inc. -yritykseen.

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479

ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479 ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT. Kortti tai Pre-paid MasterCard -kortti tarkoittaa sähköistä maksukorttia, jonka olemme antaneet sinulle.

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT. Kortti tai Pre-paid MasterCard -kortti tarkoittaa sähköistä maksukorttia, jonka olemme antaneet sinulle. IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT MÄÄRITELMÄT Sopimus tarkoittaa näitä käyttöehtoja. Saatavilla olevat varat tarkoittavat kaikkia kortillasi olevia käyttämättömiä varoja, jotka ovat käytettävissä

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

In English. Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme

In English. Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme In English Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää Chartis Europe S.A. (Finland Branch). Olemme Ranskassa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, Chartis Europe

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot YLEISET TIEDOT

Matkavakuutusehdot YLEISET TIEDOT Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää Chartis Europe S.A. (Finland Branch). Olemme Ranskassa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, Chartis Europe S.A:n

Lisätiedot