Vaihtamalla paranee. Kokemuksia uuden HR-järjestelmän käyttöönotosta Case VTI Technologies Oy ja Mortti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtamalla paranee. Kokemuksia uuden HR-järjestelmän käyttöönotosta Case VTI Technologies Oy ja Mortti"

Transkriptio

1 Vaihtamalla paranee Kokemuksia uuden HR-järjestelmän käyttöönotosta Case VTI Technologies Oy ja Mortti Uudista ja Uudistu messut Riitta Talvenlahti HR Manager

2 Tervetuloa! Esityksen sisältö: Case esimerkki Sympa HR-järjestelmän käyttöönoton taustoista ja toteutuksesta VTI Technologies Oy:ssä. Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2011 loppuun mennessä, eli järjestelmä ei ole kokonaisuudessaan vielä valmis.

3 VTI in Brief VTI's 3D MEMS solutions improve safety, quality of life and efficiency Consumer Electronics Medical Transportation Other applications FACTS MEMS Pioneer since over 20 years World s largest independent provider of MEMS sensors Turnover approx. 75 MEUR (2010) Over 35 million sensor elements/a ISO14001, ISO9001, TS16949 Headquartered in Finland Sales offices in China, Germany, Japan and USA Worldwide distributor network

4 What is 3D MEMS? MEMS = Micro Electro Mechanical Systems Shaping silicon into three-dimensional structures, encapsulation, and contacting for easy mounting and assembly An advanced sensor can be made of a tiny piece of silicon, capable of measuring acceleration in three orthogonal directions. VTI's proprietary technology offers excellent sensor accuracy small unit size low power consumption robustness.

5 MEMS Solutions to Measure acceleration acceleration inclination inclination shock shock vibration vibration angular rate angular rate pressure pressure

6 Our People: Small Sensors, Big Skills VTI's success is based on competent, responsible and quality-consciousness personnel According to the annual job satisfaction surveys VTI people appreciate positive work athmosphere, good opportunity to professional challenges and personal development. Number of employees approx. 700 (2011)

7 FACTS Clean Room Manufacturing Clean Room Class ISO 4 ISO 8 Highly automated 3D MEMS element and component manufacturing Extensive testing ti capabilities Business process based quality system ISO TS (incl. ISO 9001) Environmental management system ISO Six Sigma principles

8 Global Presence Supported by a Network of Distributors VTI Finland (HQ) VTI Japan VTI North America VTI Germany VTI Asia

9 Miksi VTI:ssä haluttiin uusi HR Miksi VTI:ssä haluttiin uusi HRjärjestelmä?

10 Kasvavassa organisaatiossa kiinnitettävä huomiota HR-prosesseihin ja niitä tukeviin työkaluihin VTI:n voimakas kasvu asettaa uudenlaisia vaatimuksia paitsi HR-prosesseille, myös niitä tukeville järjestelmille ja työkaluille VTI:n vanha, sinänsä hyvä HR-järjestelmä ei vastannut enää odotuksiin toivotulla tavalla Myös palkkaprosessin toimivuudessa todettiin olevan parantamisen varaa Palautetta saatiin myös henkilöstöltä vuosittaisessa HUPOssa eli ilmapiirimittauksessa Johtoryhmän päätöksella uuden HR-järjestelmän j hankintaa ja palkkahallinnon uudistamista lähdettiin edistämään jo vuoden 2010 lopussa. Projekti näiden kahden käyttöönoton osalta käynnistyi huhtikuussa 2011 ja sai työnimekseen "Teho-osasto".

11 Miksi uusi HR-järjestelmä? Suoriutumisen arviointi Roolikuvaus Osaamisen arviointi Tavoiteasetanta Kehityssuunnitelma Työuhteen historiatieto Palkkatiedot MANUAALINEN Excel MANUAALINEN Excel MANUAALINEN Word Vanha HR-järjestelmä Vanha HR-järjestelmä MANUAALINEN / vanha HR-järjestelmä MANUAALINEN ei yhteyttä palkanlaskentaan Vie aikaa Byrokraattista Ei systemaattista arkistointia Henkilötason "kokonaiskuvaa" vaikea hahmottaa ja hallita Eri prosessien välinen linkitys puuttuu Lähes kaikki päivitykset yhden HR-henkilön vastuulla Estää tehokasta implementointia!!

12 Miten uuden HR järjestelmän Miten uuden HR-järjestelmän hankinta eteni?

13 Ydinkysymykset: Mitä tarvitsemme, kenet haluamme kumppaniksemme? Kartoitimme johdon, esimiesten, henkilöstön ja HR:n tarpeita uuteen HRjärjestelmään liittyen Määrittelimme tärkeimmät toiminnallisuudet, joita järjestelmältä edellytimme Monipuolisuus, kaikki olennaiset HR-prosessit dokumentointeineen ja hyväksyntineen saatava järjestelmän j piiriin "sähköisinä" Mahdollisuus luoda toiminnallisuuksia prosessi "edellä", ei järjestelmän teknisten vaatimusten orjana Yhteys voitava luoda ulkoistetun palkkahallinnon järjestelmään j manuaalisen työn minimoimiseksi Käyttöoikeuksia ja tietojen päivitysmahdollisuuksia oltava HR:n lisäksi myös esimiehillä ja muulla henkilöstöllä Raportoinnin oltava nopeaa ja joustavaa Voitava ottaa näppärästi käyttöön myös ulkomaan yksiköissä Oltava helppokäyttöinen ja "kehityskykyinen" Tutustuimme useisiin eri vaihtoehtoihin, demosimme järjestelmiä ja vertailimme tarjouksia Kokonaisuutena parhaaksi vaihtoehdoksi erottui Sympa HR

14 Toimeen päästiin tarttumaan nopeasti! Sympan tarjous saatiin maaliskuussa, sitä hiottiin pari viikkoa, jonka jälkeen pääsimme allekirjoittamaan sopimuksen Projektisuunnitelma tehtiin vuoden 2011 loppuun asti Järjestelmän luominen käynnistyi huhtikuussa Projektiorganisaatio on kevyt: Sympalta nimettiin oma projektipäällikkö, jolla tukena tekninen asiantuntija VTI:llä myös nimetty projektipäällikkö, jolla tukena projektiryhmä, IT:n vastuuhenkilöitä sekä hankkeen ohjausryhmä Lähes samaa tahtia lähdimme aloittamaan yhteistyötä t uuden ulkoistetun t palkkahallintokumppanin kanssa Nimi uudelle järjestelmälle tuli nimikilpailun kautta. Intramme Vertti sai kaverikseen HR-järjestelmä Mortin!

15 Mortin käyttöönotto VTI:ssä Käyttöönotto tapahtuu useassa eri vaiheessa vuoden 2011 aikana Milestone 1: Kesäkuussa toimihenkilöiden kehityskeskustelut Milestone 2: Loka-marraskuussa mm. palkka- ja työsuhdetiedot, koulutustoiminnot sekä käyttöönotto tuotannon työntekijöille Milestone 3: Rekrytointi ja loput toiminnallisuudet vuoden loppuun mennessä Käyttöönoton eri vaiheet ovat aina samat toiminnallisuuden tultua teknisesti valmiiksi Testaus - toiminnallisuus testataan esimiesryhmän ja HR:n toimesta Käyttöohjeet - ne luodaan sekä esimies- että peruskäyttäjälle. Ajantasaiset ohjeet löytyvät aina intranetistä. Koulutus - ensin koulutettiin johtoryhmä, sitten esimiehet, sen jälkeen toimihenkilöt. Tuotannon työntekijöillä t käyttöönotto tapahtuu lokakuussa. k Palautetta tt kerätään jokaisesta koulutuksesta. Jatkotuki loimme oman -sähköpostin, johon järjestelmään liittyvät kysymykset ja ongelmat ohjataan. Niitä hyödynnetään mm. Q&A-listoissa.

16 Mortti kattaa työsuhteen elinkaaren kaikki vaiheet, mutta se otetaan t käyttöön vaiheittain itt i Suorituksen 2. Kierroksen kehityskeskustelut: toimihenkilön valmistautuminen, tavoitteiden Kesäkuu 1 johtaminen välitarkastelu, osaamisen arviointi & kehityssuunnitelmat 2 Osaamisen johtaminen Sisäinen koulutussuunnittelu ja hallinnointi Työluvat, auditoinnit ja sertifioinnit Työntekijän tausta-/historiatiedot: koulutus ja työhistoria, erityisosaamiset Syyskuu 3 Työsuhteen alkaminen Työsopimukset PC-, puhelin-, verkkotunnus- ym. tilaukset Lokakuu Perehdyttäminen (syys/lokakuu) 4 Työsuhdetiedot Ajan tasalla olevat henkilötiedot, työsuhdetiedot ja palkkatiedot (palkkahallintojärjestelmän integrointi) Lokakuu Työsuhteen 5 päättäminen 6 Suoriutuksen johtaminen 7 Rekrytointi Lähtöhaastattelut Lähtijöiden "tsekkilista" Työtodistukset 1. Kierroksen kehityskeskustelut: suoriutumisen arvioinnit, tavoitteiden asettaminen ja roolikuvaukset Rekrytointiprosessi kokonaisuudessaan: hakemukset, haastattelut ja viestintä hakijoille ill Lokakuu Joulukuu Joulukuu

17 Näin käyttöönottoa vietiin eteenpäin projektisuunnitelman it valmistuttua.. tt Workshopit Projektisuunnitelman yhteydessä varattiin kullekin osa-alueelle muutaman tunnin mittaiset workshopit Valmistaudumme VTI:ssä etukäteen määrittelemällä omat prosessimme ja toimintatapamme i t t Workshopeissa käymme yhteisesti läpi määrittelymme ja toiveemme, jonka jälkeen Sympa toteuttaa ne järjestelmään Katselmoimme, testaamme ja annamme palautetta, jonka jälkeen Sympa tekee mahdollisia muutoksia 1 - x kertaa Tehtävälista HR-järjestelmäprojekti on täynnä detaljeja! Sympa ylläpitää tarkan tason tehtävälistaa, jossa näkyy missä vaiheessa eri tehtävät etenevät, ja kenellä on vastuu eri osa- alueista. Lista helpottaa etenemisen seurantaa suuresti!

18 ..näistäkin on todella suuri hyöty! Järjestelmän taipuisuus ja projektihenkilöstön osaaminen Sympa HR:ää voi hyödyntää todella monella tavalla! Projektissa työskennelleillä sympalaisilla on ollut osaamista ja näkemystä paitsi järjestelmän mahdollisuuksista, myös itse HR-prosesseista Saimme Sympalta kolmelle HR-henkilölle pääkäyttäjäkoulutuksen ja -oikeudet, joiden avulla voimme jatkossa itse kehittää järjestelmäämme, lisätä tai poistaa lomakkeita jne. Sympan ja uuden palkkahallintokumppanimme aikaisempi yhteistyö Sympa on tehnyt yhteistyötä kyseisen yrityksen kanssa aiemminkin ja tuntee palkkajärjestelmän ominaisuuksia. Nämä ovat olennaisia asioita liittymien toteutuksessa.

19 Mortin kirjautumissivu

20 Mortin rakenne Mortissa tieto t tallennetaan t tietokorteille, t t ill lomakkeille ja profiileihin, ihi joiden sisältö on räätälöity VTI:n prosessien ja tarpeiden mukaiseksi Tietokortti Profiili Lomake

21 Missä mennään nyt, y, mitä seuraavaksi?

22 Tähän mennessä tapahtunutta Henkilöstön perustietoja on viety Morttiin nk. massa-aineistoina Morttiin on luotu lähes kaikki suunnitellut toiminnallisuudet, niistä on otettu käyttöön kuitenkin ki vain kehityskeskusteluissa k k t i käytettävät ttä ät lomakkeet ja profiilit. Niiden avulla saimme keke-prosessiin uutta ryhtiä! Mortti toimi apuna myös uusittujen VTI:n arvojen, tiimityön periaatteiden, leadership-kulttuurin ja skills cataloguen lanseerauksessa Englanninkielinen versio otettu käyttöön ulkomaiden myyntikonttoreissa Liittymien avautuminen Mortin ja palkkahallinnon välille tapahtuu näinä päivinä, ja toisella massaviennillä tulemme viemään työsuhteen historiatietoja Ensimmäiset headcount-raportit on jo tehty onnistuneesti Mortin datan avulla Henkilöstön CV- ja taustakoulutuksiin sekä sisäisiin koulutuksiin (koulutuskalenteri, ilmoittautumiset, koulutusrekisteri) liittyvät toiminnallisuudet on speksattu ja niiden toteutus t t on parhaillaan työn alla. Järjestelmään on luotu uusia käyttäjäryhmiä (esim. IT-käyttäjät, kouluttajat), jotka pääsevät luomaan, näkemään ja ylläpitämään roolinsa kannalta tarvitsemiaan tietoja ilman katseluoikeutta arkaluontoisiin tietoihin.

23 Henkilöstön palautetta kehityskeskustelukoulutuksen k k t k l t k jälkeen Hienoa kun tiedot historioituu! Siis tietokortti, lomakkeet ja profiilit. Selkeä rakenne, helppo navigoida. Hyvä että päästään eroon papereista ja niiden allekirjoittamisista Tiedot löytyy jatkossa yhdestä paikasta Ei tartte enää vaivata esimiestä kaikilla päivityksillä Mitä tapahtuu vanhoille osaamisarvioinneille? Mä näen mun tavoitteet ja kehityssuunnitelman livenä! Mitä tänne voi ja kannattaa kirjata ylös, jos kaikesta kertyy loki?

24 Nälkä kasvaa syödessä eli työn alla seuraavaksi! Järjestelmän laskentaominaisuuden hyödyntäminen viemällä toimihenkilöiden tavoitepalkkion laskenta Morttiin Työntekijöiden kehityskeskusteluprosessin päivittäminen ja tallentaminen Morttiin Selvityksessä: Roolikohtaisten osaamisprofiilien ja koulutusohjelmien luominen? Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaisten parakepäivitysten tekeminen Mortissa?

25 Kysymyksiä, y y y, kommentteja?

26 Kiitos mielenkiinnostanne! Kiitos sympalaisille hienosti edenneestä projektista!

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat ANU HAKONEN - KIISA HULKKO - ANNA PALVA Anu Hakonen, Kiisa Hulkko, Anna Palva Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat Y hä kasvava määrä organisaatioita käyttää tulospalkkausta osana henkilöstönsä

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot