ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi, vpj Koskimies Tarja Lahtinen Hannu Mansikka Anna Juurakko Kirsi Renkola Jari Salama Elisa Kojo Jorma, vj Hannuksela Jyri Muut saapuvilla olleet Luhtala Pentti, kunnanhallituksen edustaja Kangas-Kuittinen Satu, rakennustarkastaja, esittelijä Paananen Sari, ympäristöinsinööri, esittelijä (p jälk) Kuusisto Marja, sihteeri Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Aulis Hahtola puheenjohtaja Marja Kuusisto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Rakennusvalvontatoimistossa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Jussi Haapala Anna Mansikka , virka-aikana Ilkanrati, Ilkantie17 Marja Kuusisto toimistosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu YMP 77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 78 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 YMP 79 YMP 80 YMP 81 KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPA, KOSKENKORVAN KAUKOLÄMPÖLAITOS 3 RAVINTOLA KOSKENKIRKKAAN ILMOITUS MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTA TOIMINNASTA 4 JANI RINTAMÄEN RAKENNUSLUPA 138/12: VAPAA-AJAN RAKENNUKSEN MUUTOS VAKITUISEEN ASUINKÄYTTÖÖN JA LAAJENNUS 7 YMP 82 KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY:N RAKENNUSLUPA 155/12: TUHKAVARASTO 9 YMP 83 EEPEE-KIINTEISTÖT OY:N RAKENNUSLUPA 156/12: LIIKENNEMYYMÄLÄRAKENNUKSEN LAAJENNUS 11 YMP 84 YMP 85 YMP 86 TAPANI JA MARJA-TERTTU HAKALAN RAKENNUSLUPA 157/12: VAPAA-AJAN RAKENNUS 14 JARKKO RANTAMÄEN JA SANNA HUHTAMAN RAKENNUSLUPA 158/12: OMAKOTITALO JA TALOUSRAKENNUS 16 ASUNTO OY JUSSINNAAPURIN RAKENNUSLUPA 159/12:RIVITALON OSITTAINEN PURKAMINEN JA UUDELLEEN RAKENTAMINEN 18 YMP 87 USKO MAKKOSEN RAKENNUSLUPA 160/12: OMAKOTITALO 20 YMP 88 KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY:N RAKENNUSLUPA 162/12: KAUKOLÄMPÖLAITOS 22 YMP 89 SAULI YLISAUKKO-OJAN RAKENNUSLUPA 163/12: ASUINRIVITALO JA AUTOKATOS 24 YMP 90 SUURUSREHU OY:N RAKENNUSLUPA 164/12: SIIPIKARJAREHUTEHDAS 27 YMP 91 TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT 30

3 ILMAJOEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkantie 17) maanantaina 2. päivänä heinäkuuta 2012 virka-aikana klo Puheenjohtaja Ilmajoella 20. päivänä kesäkuuta 2012 Aulis Hahtola, merk.

4 Ympäristölautakunta YMP 77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. YMP 78 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Ympäristölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Haapala ja Anna Mansikka.

5 Ympäristölautakunta YHT 295/2012/615 YMP 79 KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPA, KOSKENKORVAN KAUKOLÄMPÖLAITOS Kurikan Kaukolämpö Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa kaukolämpölaitoksen rakentamiselle Ilmajoen kunnan Kokkolan kylään, kiinteistöille RN:o 3:22 ja RN:o 3:23, Trahteerintien läheisyyteen. Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Ilmajoen kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana. Ilmoituksesta on julkaistu kuulutus Ilmajoki-lehdessä. Laitoksen sijaintipaikan naapurikiinteistöjen omistajille (500 metrin säteellä) on tiedotettu hakemuksesta. Esitys ympäristöluvaksi on liitteenä 1. Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Kurikan Kaukolämpö Oy:lle ympäristöluvan kaukolämpölaitoksen toiminnalle liitteen 1 mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: ympäristöinsinööri, puh , ja

6 Ympäristölautakunta YHT 296/2012/618 YMP 80 RAVINTOLA KOSKENKIRKKAAN ILMOITUS MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTA TOIMINNASTA ASIA Ravintola Koskenkirkas, Koskitie 2, Koskenkorva on jättänyt Ilmajoen ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien sekä Ravintola Koskenkirkkaan parkkipaikalla järjestettäviä elävän musiikin tapahtumia Ilmajoen kunnan Koskenkorvan taajamassa, osoitteessa Koskitie 2, Koskenkorva. TOIMINNAN KUVAUS Ilmoitettu tapahtuma-aika on: To Pe La Su Ulkoilmakonsertin melu aiheutuu elävästä musiikista ja äänentoistolaitteista. Meluntorjuntatoimina on ilmoituksessa mainittu äänentoistolaitteiden suuntaaminen poispäin asuntokohteista. Toiminnanharjoittaja myös tiedottaa lähialueen asuntokohteille tilapäisestä melusta. ASIAN KÄSITTELY Ilmoituksesta kuuluttaminen Ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettu kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Hakija on toimittanut asuinkiinteistöjen omistajille tiedotteen tapahtumasta. Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet on pyydetty osoittamaan Ilmajoen ympäristölautakunnalle klo mennessä. Muistutukset ja mielipiteet Ilmoituksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta toteaa seuraavaa:

7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta on tarkastanut Ravintola Koskenkirkkaan tekemän ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ympäristölautakunta hyväksyy Ravintola Koskenkirkkaan ilmoituksen koskien Ilmajoen kunnan Koskenkorvan taajamassa järjestettäviä ulkoilmakonsertteja seuraavin määräyksin: 1. Toiminta tulee järjestää ilmoituksessa mainitussa paikassa ja mainittuina aikoina seuraavasti: Ulkoilmakonserttien esitysajat ovat: To Pe La Su Melua saa esiintyä edellä mainittuina vuorokaudenaikoina. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että äänenvahvistuslaitteet suunnataan ja niiden käyttö järjestetään siten, että lähialueelle ei aiheudu toiminnasta kohtuutonta melua. Lähtevä melutaso noin 10 metrin etäisyydellä kaiuttimista mitattuna on L Aeq5min 70 db tai alle. On kuitenkin suositeltavaa pyrkiä alhaisempaan melutasoon, mikäli mahdollista. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa tämä päätös esiintyjien ja äänitarkkailijoiden tietoon ja noudatettavaksi. 2. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia alueen ja sen lähiympäristön siistimisestä tilaisuuden jälkeen. Selkeästi havaittavat roskat tai jätteet tulee poistaa viimeistään konsertin järjestämispäivästä seuraavana päivänä. Jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Ympäristölautakunta voi tarvittaessa antaa toiminnalle lisämääräyksiä. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Ympäristölautakunta katsoo, että ilmoituksen mukainen toiminta ei todennäköisesti aiheuta kohtuutonta melua lähimmille asuinkäytössä tai vapaa-ajan käytössä oleville kiinteistöille ottaen huomioon toiminnan tilapäisyyden ja keston sekä toiminnalle asetetut määräykset toiminta-ajoista ja äänenvahvistuslaitteiden käytöstä, suurimmasta sallitusta äänenvoimakkuudesta sekä alueen siistimisestä konserttien jälkeen. Ympäristölautakunta on asettanut toiminnalle määräyksiä melutasosta, äänentoistolaitteiden käytöstä sekä alueen ja sen lähiympäristön siistimisestä roskista tai jätteistä konsertin jälkeen.

8 Ympäristölautakunta SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 60, 63, 64, 96, 97, 105 Ympäristönsuojeluasetus 26, 27 Jätelaki 72 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä päätöksestä peritään Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimaan ) kohdan 3.1 mukaisesti käsittelymaksua 78,50 euroa. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan toiminnanharjoittajalle. Ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: ympäristöinsinööri, puh , ja

9 Ympäristölautakunta YMP 81 JANI RINTAMÄEN RAKENNUSLUPA 138/12: VAPAA-AJAN RAKENNUKSEN MUUTOS VAKITUISEEN ASUINKÄYTTÖÖN JA LAAJENNUS Ehdotus: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

10 Ympäristölautakunta

11 Ympäristölautakunta YMP 82 KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY:N RAKENNUSLUPA 155/12: TUHKAVARASTO Ehdotus: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

12 Ympäristölautakunta

13 Ympäristölautakunta YMP 83 EEPEE-KIINTEISTÖT OY:N RAKENNUSLUPA 156/12: LIIKENNEMYYMÄLÄRAKENNUKSEN LAAJENNUS Ehdotus: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

14 Ympäristölautakunta

15 Ympäristölautakunta

16 Ympäristölautakunta YMP 84 TAPANI JA MARJA-TERTTU HAKALAN RAKENNUSLUPA 157/12: VAPAA- AJAN RAKENNUS Ehdotus: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

17 Ympäristölautakunta

18 Ympäristölautakunta YMP 85 JARKKO RANTAMÄEN JA SANNA HUHTAMAN RAKENNUSLUPA 158/12: OMAKOTITALO JA TALOUSRAKENNUS Asian valmistelu kesken. Esittelijä tekee kokouksessa päätösehdotuksen. Ehdotus kokouksessa: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

19 Ympäristölautakunta

20 Ympäristölautakunta YMP 86 ASUNTO OY JUSSINNAAPURIN RAKENNUSLUPA 159/12:RIVITALON OSITTAINEN PURKAMINEN JA UUDELLEEN RAKENTAMINEN Ehdotus: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

21 Ympäristölautakunta

22 Ympäristölautakunta YMP 87 USKO MAKKOSEN RAKENNUSLUPA 160/12: OMAKOTITALO Ehdotus: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

23 Ympäristölautakunta

24 Ympäristölautakunta YMP 88 KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY:N RAKENNUSLUPA 162/12: KAUKOLÄMPÖLAITOS Asian valmistelu kesken. Esittelijä tekee päätösehdotuksen kokouksessa. Ehdotus kokouksessa: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

25 Ympäristölautakunta

26 Ympäristölautakunta YMP 89 SAULI YLISAUKKO-OJAN RAKENNUSLUPA 163/12: ASUINRIVITALO JA AUTOKATOS Asian valmistelu on kesken. Esittelijä tekee päätösehdotuksen kokouksessa. Ehdotus kokouksessa: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

27 Ympäristölautakunta

28 Ympäristölautakunta

29 Ympäristölautakunta YMP 90 SUURUSREHU OY:N RAKENNUSLUPA 164/12: SIIPIKARJAREHUTEHDAS Asian valmistelu kesken naapurin kuulemisen osalta. Esittelijä tekee päätösehdotuksen kokouksessa. Ehdotus kokouksessa: Lupa myönnetään. Päätös: Lupa myönnettiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja puh , ja

30 Ympäristölautakunta

31 Ympäristölautakunta

32 Ympäristölautakunta YMP 91 TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi seuraavaa: 1. Ely-keskuksen lausunto : Pilaantuneen maan käsittely- ja varastointialueen käyttöönotto ; Lakeuden Etappi Oy 2. Rakennustarkastajan tekemät lupapäätökset, julkipanot 8.6. ja Seuraava ympäristölautakunnan kokous on x Päätös: Merkittiin tiedoksisaaduksi. Seuraava kokousaika jäi avoimeksi, päivien 14.8 ja osalta.

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot