airmail Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "airmail Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan"

Transkriptio

1 airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 1/2003 Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan Uudet kemialliset Gigapleat-suodattimet puhdastiloihin

2 P Ä Ä K I R J O I T U S Keskittymisestä on etua loppukäyttäjille Keskittymistrendi jatkuu kaikkialla suodatinalalla, ja alan toimijoita onkin koko ajan vähemmän. Meidän mielestämme tästä on alalle etua. Markkinoiden laatu on parantunut, ja standardeista tulee tiukempia, jolloin alalle lähtemisen kynnys on korkeampi. Aiempaa vaativammat standardit hyödyttävät suodatintuotteiden loppukäyttäjiä. Camfil Farr ryhtyi viimeksi kuluneen vuoden aikana tärkeisiin toimenpiteisiin ydinliiketoiminnan keskittämiseksi. Vaikka markkinoiden kokonaiskasvu on hidasta, olemme koko ajan edellä kilpailijoitamme. Otamme myös tärkeitä askeleita eri maantieteellisillä alueilla. Otamme muun muassa käyttöön yhtenäisen tuotesuunnitelman koko Euroopassa ja standardisoimme tuotteitamme. Pohjois-Amerikassa saatoimme päätökseen Yhdysvaltojen toimintojemme integroimisen. Nyt meillä onkin erinomainen maantieteellinen ja toiminnallinen rakenne, jonka avulla voimme voittaa markkinaosuuksia. Aasiassa myyntimme on nousussa puhdastilasegmentin taantumasta huolimatta. Suurimmat kasvumahdollisuutemme ovat yhä Yhdysvalloissa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueilla. Koko Camfil Farr -organisaation kantavana voimana on aina ollut vahva sitoutuminen lisäarvojen luomiseen asiakkaille. Tässä numerossa esitellään valikoima tuotteita, projekteja ja aloitteita, joiden avulla asiakkaamme voivat luoda puhtaamman maailman. Kurssi nousussa Pohjois- Hyviä lukuhetkiä! Alan O Connell Pääjohtaja Amerikassa 2 AIR MAIL

3 Nopea suodatus Bombardieriin Camfil AB ja Farr Company yhdistivät voimansa kolme vuotta sitten ja toivat yli 100 vuoden yhteisen kokemuksensa suodattimista Pohjois-Amerikan markkinoille. Camfil Farrin fuusiota seurannut jakso on ollut yksi myrskyisimmistä vuosikymmeniin. Osakemarkkinakuplan puhkeaminen, korkean teknologian sektoreiden jatkuva hidastuminen, syyskuun 11. päivän traumaattiset tapahtumat sekä taistelut Afganistanissa ja Irakissa ovat jatkuvasti verottaneet talouskasvua. Talouden laahaamisesta huolimatta Camfil Farrin puhdasilmaratkaisut on otettu hyvin vastaan Pohjois- Amerikan markkinoilla. Tietoisuus sisäilman laadusta ja pienhiukkassaasteiden vaikutuksesta terveyteen lisääntyy, kun yhä useammat tutkimukset vahvistavat tehokkaan ilmansuodatuksen tarpeen. Laajalle levinnyt huoli kodin turvallisuudesta, bioterrorismista, homevaurioihin liittyvistä riita-asioista ja SARSepidemiasta lisäävät myös paremman suodatuksen kysyntää rakennuksissa ja kodeissa. Camfil Farr on ihanteellisessa kasvuasemassa tällä valtavalla markkina-alueella. Meillä on asiantuntemusta eri sovelluksista ja tuotteet, joita tarvitaan asiakkaiden asettamiin haasteisiin vastaamiseen. Pystymme toteuttamaan erittäin vaativia suojaus- tai puhdastilasuodatusjärjestelmiä. Yhtiöllämme on yhdeksän tehdasta (seitsemän Yhdysvalloissa ja kaksi Kanadassa), 950 työntekijää ja laaja jakeluverkko. Näiden avulla pystymme vastaamaan asiakkaiden tilauksiin ylivoimaisesti parhaiten Pohjois-Amerikan valtavalla mantereella. Riippumatta siitä, onko tavoitteena suojella ympäristöä, turvata ihmisten terveys ja mukavuus, lisätä toiminnan tehokkuutta vai varmistaa herkkien tuotantoprosessien puhtaus, me keskitymme parhaan mahdollisen suodatusratkaisun toimittamiseen mahdollisimman alhaisin kokonaiskustannuksin. Olemme kehittäneet hiljattain useita myyntitukiohjelmia, joiden avulla asiakkaat voivat päivittää suodatusjärjestelmänsä ja alentaa samalla suodatuskustannuksiaan pitkällä aikavälillä. Nämä ohjelmat, jotka ovat ainutlaatuisia Pohjois-Amerikan markkinoilla, tuottavat puhdasilmaratkaisuja, jotka ovat huomattavasti muiden suodatinyhtiöiden tarjoamia ratkaisuja parempia. "Nyt meillä on paras jakeluverkosto, parhaat tuotteet ja myyntityökalut, joiden ansiosta voimme saavuttaa johtavan aseman Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pystymme toteuttamaan tämän, kun otamme käyttöön liiketoimintasuunnitelmamme käyttämällä myynti- ja markkinointiohjelmia sekä teknisiä resursseja. Amerikassa tärkeimmät resurssimme ovat kuitenkin laatu ja Camfil Farr -organisaation työntekijöiden omistautuminen asialleen", kertoi Pohjois- Amerikan aluejohtaja John Johnston. Nopea, fossiilisella polttoaineella toimiva Bombardier-veturi on suunniteltu tuomaan nopeat matkustajajunat myös Pohjois-Amerikkaan, jossa on hyvin vähän kaupunkien välisiä sähköistettyjä rautateitä. Veturin voimanlähteenä on 4 MW:n kaasuturbiinimoottori, joka on kehitetty lentokonemoottorin eikä dieselmoottorin pohjalta. Näin veturista saadaan riittävän kevyt suuria nopeuksia varten. Kanadan Camfil Farr toimittaa Bombardieriin inertiailmansuodattimet generaattorille ja vetomoottorin jäähdytysilmalle, paperisulkusuodattimet kaasuturbiinin palamisilmalle sekä nestemäisen polttoaineen pääsuodattimen moottoriin. Camfil Farr on myös maailmanlaajuisesti johtava dieselvetureiden jäähdytysilman puhdistuksen, palamisilman, dieselpolttoaineen ja moottorin voiteluöljyn suodatuslaitteistojen toimittaja. CAMTAIN suojaa tehokkaasti CAMTAINin kehittämisen myötä Kanadan Camfil Farr on mukauttanut suojaustekniikkaa niin, että itsepuhdistuvia pölynerottimia voidaan käyttää turvallisesti vaarallisten pölyjen erottamiseen myös, kun määrät ovat suuria. Lieriömäiset suodatinelementit puhdistuvat tarvittaessa automaattisesti paineilman vastapulssilla, joka poistaa pölykertymän suodatinmateriaalista ja kerää sen suppiloon, josta se voidaan poistaa tyhjennyslaitteella. Suodatinelementit voidaan nyt vaihtaa altistamatta henkilökuntaa kerätyille vaarallisille aineille käyttämällä perinteistä bag in bag out -tekniikkaa. Näitä tuotteita on käytetty lääketeollisuuden sovelluksissa esimerkiksi Wyeth-Ayerst-yhtiössä sekä ydinvoimalakäytössä (mm. Camfil Espanjan Enresalle toimittama ratkaisu). AIR MAIL

4 Suodatinsuojausjärjestelmät: Bioterrorismi on muuttanut ihmisten suhtautumista suodattimiin Ilmansuodatus ei ole enää vain menetelmä, jolla parannetaan sisäilman laatua ja pidetään mekaaniset laitteet puhtaina. Ilmansuodatus tarjoaa myös mahdollisuuden suojata tärkeät rakennukset bioterrorismin uhkaa vastaan. Tällainen suojaus vaatiikin erikoisratkaisuja, jotka ovat Yhdysvaltojen Pohjois-Carolinan osavaltiossa Washingtonissa toimivan Camfil Farrin Safety & Protection -osaston erikoisalaa. Osasto on juuri muuttanut uusiin Washingtonissa sijaitseviin huippuluokan tiloihin, jotka ovat neljä kertaa suuremmat kuin osaston entinen toimitila ja tarjoavat paremmat tilat laajennettua tutkimus- ja tuotekehitystyötä varten. Myös uutta henkilökuntaa on palkattu suunnitteluun, myyntiin ja valmistukseen. Laitos on suodatinsuojausjärjestelmien johtava tuottaja, bag in bag out -kotelot mukaan lukien. Näitä tuotteita on käytetty useiden vuosien ajan ydinvoimaloissa, sairaaloissa, armeijarakennuksissa, kemianteollisuuden ja biolääketieteen laitoksissa, laboratorioissa ja muissa sellaisissa tiloissa, joissa vaaditaan äärimmäisen tarkkaa turvallisuutta ja suojausta. Nyt Yhdysvalloissa varustetaan useita hallintorakennuksia, turvapaikkoja, komentokeskuksia, strategisia rakennuksia ja suurlähetystöjä näillä erikoisjärjestelmillä. Korkeimmat laatustandardit Uudessa Washingtonin laitoksessa on yli m 2 tuotantotilaa. Laatu varmistetaan jokaisesta komponentista ja raaka-aineesta lähtien aina luokkatodistuksen omaavien hitsaajien työasemiin, purseen poistoon ja tarkistusasemiin. Käytössä on Camfil Farrin laadunvarmistusmenetelmä, joka on käytännössä tiukempi kuin mikään julkinen laatumenetelmä 4 AIR MAIL

5 Suodatinsuojausjärjestelmissä huoltohenkilökunta suojataan saasteilta, joita on kerääntynyt käytettyyn suodattimeen. Koko suodattimen vaihtoprosessi tehdään pussin sisällä. tai -standardi (tärkein julkinen laatustandardi on ASME NQA-1). Vaikka joitakin tuotteita voidaankin pitää vakiotuotteina ja vaikka niitä voidaankin valita Camfil Farrin Safety & Protection -esitteistä, useimmat järjestelmät vaativat syvällistä konsultointia ja suunnittelua, jotta voidaan varmistaa, että sovelluksen kaikki vaatimukset tulevat huomioitua. Ilmanvaihto, saasteiden koostumus (hiukkaset ja kaasu), laitteen huollettavuus, järjestelmän teho ja muut asiat on otettava huomioon. Bag in bag out -suojapussimenetelmä Esimerkiksi jotkin hiukkas- ja kaasusaasteet ovat niin vaarallisia, etteivät laitteita huoltavat henkilöt voi käsitellä järjestelmässä käytettyjä suodattimia suoraan. Tällaiset sovellukset vaativatkin järjestelmän, jossa käytetään suojapussimenetelmää. Tavanomaisessa kokoonpanossa pääsuodatinkotelo on kokonaan hitsattu rakenne, jonka on testattu olevan vuotamaton 15 w.g.-standardin (15 w.g. = n. 3,74 kpa) tai sitä vaativamman standardin mukaan. Useimmissa tapauksissa käytetään lisävarotoimena ylipaineistettuja tiivissulkupeltejä kotelon imu- ja painepuolilla. Kotelossa on paksu muovipussi, jonka sisällä tehdään koko suodattimen vaihtoprosessi. Käytettyä suodatinta ei päästetä missään vaiheessa tekemisiin ympäröivän ilman kanssa, joten huoltohenkilökunta on suojattu saasteille altistumiselta. Käytetty suodatin suljetaan pussiin ja sitä käsitellään vaarallisena jätteenä prosessin saasteiden vaatimalla tavalla. Suodatin voi olla HEPA-suodatin tai jokin kemiallinen adsorboiva erityiskomponentti. Joissakin sovelluksissa vaaditaan molemmat sekä lisäksi esisuodatus ja mahdollisesti ylimääräinen HEPAjälkisuodatin lisäturvan vuoksi. Tällaiset yksiköt kootaan joskus suodatinjärjestelmiksi, joissa voi olla useita moduuleja rinnakkain ja peräkkäin. Washingtonin tehtaan suojasuodatinkoteloissa käytetään Camfil Farrin newjerseyläisen Riverdalen tehtaan AG-1-hyväksyttyjä HEPA-suodattimia. Tätä saasteidenhallinnan korkeaa tasoa käytetään lääketieteellisissä ja farmaseuttisissa tiloissa, kemianteollisuuden tuotantolaitoksissa, ydinvoimaloissa, tutkimuslaitoksissa ja useissa hallintotiloissa henkilökunnan suojaamiseksi siltä varalta, että tiloihin pääsee vieraita, haitallisia epäpuhtauksia. PharmaSeal- ja HEGA-suodattimet Washingtonin tehdas on parantanut myös puhdastilasovelluksiin tarkoitetun PharmaSeal-tuotelinjan mallia, valmistusta ja testausta. Tehokkaita kaasuabsorbaattoreita (HEGA-suodattimia) on saatavissa kattava tuotevalikoima, jossa on sekä muovista että ruostumattomasta teräksestä valmistettuja asennuskehyksiä ja koteloita. Muita sovelluksia Maailma on kutistunut lentomatkustamisen myötä; ihmiset pääsevät maasta toiseen ennätysmäisen nopeasti. Liikemies voi olla Japanissa tänään, Australiassa huomenna ja Floridassa viikon loppuun mennessä. Tämä henkilö altistuu joka paikassa ympäristötekijöille tai saasteille, joita ei välttämättä esiinny hänen kotimaassaan. Viime kuukausina olemmekin nähneet, miten SARSin kaltainen Kiinassa puhjennut virustauti voi levitä muutamassa viikossa. Tutkimuslaitokset, kuten yhdysvaltalainen Georgian osavaltiossa Atlantassa toimiva taudintorjuntakeskus, reagoivat nopeasti taistellakseen tällaisia epidemioita vastaan. Myös Camfil Farrin järjestelmiä käytetään niiden ihmisten suojaamisessa, jotka ovat mukana kehittämässä ratkaisuja näihin ongelmiin. Lääkeyhtiöt kaikkialla maailmassa käyttävät eläviä organismeja tutkimuksissaan pyrkiessään kehittämään rokotteita ja lääkkeitä sairauksiin, jotka aiheuttavat päivittäin tuhansien ihmisten kuoleman. Henkilökunta, lääkekehitysprosessi ja lopputuote suojataan saastumiselta Camfil Farrin koteloilla ja ilmansuodatusratkaisuilla. Astmalääketuotanto hengittää helpommin Camfil Farrin otsonisuodatuksen ansiosta Astma on yksi maailman yleisimmistä kroonisista sairauksista. Erään lääkeyhtiön tutkimus osoittaa, että yli 50 miljoonaa ihmistä sairastaa astmaa jo pelkästään teollisuusmaissa. Noin 16 miljoonalle heistä ei vielä ole tehty diagnoosia. Suuren yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön tuotantolaitoksella valmistetaan astmalääkettä, joka on hienorakeista jauhetta. Lasten on helpompi ottaa lääke tässä muodossa. Lääkettä on saatavilla myös tavanomaisena tablettina. Lääkkeen tuotannon aloittamisen yhteydessä kävi ilmi, että tuotantoalueen otsonitasot olivat päiväsaikaan liian korkeat, joten yhtiö joutui valmistamaan tuotetta yöllä. Valmistaja otti yhteyttä Camfil Farriin ja kysyi neuvoa. Ratkaisuna oli tuotantoilman suodattaminen korkealaatuisten hiilisuodattimien läpi. Näin ilman otsonipitoisuutta saatiin laskettua. Kalifornialaisessa riippumattomassa tutkimuslaitoksessa tehtiin testejä ennen tämän prosessin valintaa. Eräs kyseisen lääkeyhtiön insinööri osallistui myös testeihin Camfil Farrin kaasulaboratoriossa Trosassa Ruotsissa. Nyt tehtaalla käytetään erikoismoduulisia CF-F AP-hiilisuodattimia ja 2x FN-304- suojakoteloa, joiden ansiosta lasten astmalääkkeen tuotantomääriä on voitu lisätä. AIR MAIL

6 Turvallisempia tarkastuksia Ruotsin ilmailuvirasto LFV rakentaa uudelleen useita matkatavaroiden käsittely- ja tarkastustiloja Ruotsin lentokentillä, jotta ne vastaisivat uusia, tiukentuneita matkatavaroiden läpivalaisua ja tarkastusta koskevia EU-määräyksiä. Tavoitteena on taistella mahdollisia terrorismitoimia vastaan ja lisätä lentoturvallisuutta. Ruotsin lentokenttätiloihin investoidaan yhteensä 876 miljoonaa Ruotsin kruunua, joista 234 miljoonaa pelkästään Tukholman Arlandan lentokentälle. Arlandan pohjoisterminaali on yksi projektikohteista. Terminaaliin asennetaan Camfil Farrin suodatusjärjestelmät, jotka suodattavat lentokoneiden polttoainekaasut ja päästöt, jotta sekä henkilökunnalle että matkustajille pystytään tarjoamaan puhtaampaa ja turvallisempaa ilmaa. Camfil Farr on toimittanut 120 FCCP suodatinyksikköä, joissa on hiilipaneelit, ja noin 100 kappaletta Hi-Flo M9 -suodattimia suodatinseiniin. Täällä ei oteta riskejä SMI avasi tämän vuoden toukokuussa uuden Fagraeus-eläintutkimuslaboratorionsa Tukholman Karolinska Institutin kampuksella. Uudessa erittäin turvallisessa 3. tason laboratoriossa, jota Ruotsin tartuntatautien torjuntalaitos (SMI) käyttää, tutkitaan kaikkea vaarattomista viruksista tappaviin tauteihin. Tiloissa on 21 Cambox Security suodatinyksikköä ja muita Camfil Farrin tuotteita vaarattoman tutkimuksen takaamiseksi ja sellaisten mikroorganismien eliminoimiseksi, jotka muutoin voisivat levitä ja aiheuttaa hengenvaarallisia sairauksia ihmisille ja eläimille. Tämä uusi laboratorio on rakennettu erityisesti pienille eläimille ja apinoille. Laboratoriota käytetään HIV-rokotteen tutkimukseen, jonka kokeilumalleissa käytetään infektiota kantavia apinoita. Tätä tarkoitusta varten apinat elävät sosiaalisissa ryhmissä, joissa luonnollinen käyttäytyminen ja normaalissa päivänvalossa eläminen on mahdollista. Valtion eläinlääketieteellinen laitos Ilma puhdistuu perusteellisesti myös kuudessa Cambox Security yksikössä, noin 30 Cleandistri-ilmanhajottimessa ja koteloiduissa Hi-Flosuodattimissa, joita käytetään uudessa, erittäin turvallisessa laboratoriossa Ruotsin valtion eläinlääketieteellisellä laitoksella (SVA) Uppsalassa. SVA tekee tutkimuksia, joissa testataan viruksia ja karjan antibioottien vastustuskykyä. 6 AIR MAIL

7 Camfil täyttää tänä vuonna 40 vuotta Pääjohtaja Jan Eric Larson miettii Camfil Farrin historiaa ja tulevaisuutta. NIMI: PERHE: HARRASTUKSET: LUKEE: PITÄÄ: Jan Eric Larson, Camfilin pääjohtaja ja yksi yhtiön pääomistajista. Vaimo Eva, lapset Björn, Dan ja Anna. Moottoriveneet, meri, metsästys ja golf. Salapoliisiromaaneja. Hyvästä grillipihvistä ja ranskanperunoista. Camfil AB, Camfil Farr -konsernin emoyhtiö, viettää tämän vuoden kesäkuussa 40-vuotisperustamisjuhlaansa. Jan Eric Larsonilla, joka on Camfilin perustajan Gösta Larsonin poika, on pitkä historia yhtiössä siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 1963 Trosassa Ruotsissa. AirMail haastatteli häntä äskettäin kysyäkseen hänen näkemyksiään Camfilin menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Mikä on oma taustasi yhtiössä? Minulla ei ole mitään erityisiä muistoja Camfilin perustamisesta. 16-vuotiaana minua kiinnostivat muut asiat, enkä ajatellut kovinkaan paljoa isäni yritystä. Koululomien aikana tein usein töitä Camfilillä. Tulin yhtiöön kokopäiväiseksi työntekijäksi vuonna 1972, kun olin valmistunut diplomi-insinööriksi. Perheyrityksessä työskenteleminen oli luonnollinen asia. Olen toiminut yhtiössä monissa eri tehtävissä vuosien kuluessa. Olin yhtiön pääjohtaja ja toimitusjohtaja 13 vuoden ajan ennen kuin luovutin paikan Alan O Connellille vuonna Miten Camfil on vaikuttanut elämääsi? Se on vaikuttanut perheeseeni ja minuun hyvin paljon. Olen matkustellut hyvin paljon vuosien varrella liikematkoilla, ja perheeni on joutunut selviämään omillaan poissa ollessani. Matkustamisesta huolimatta minulla on ollut aikaa viettää kesät perheeni kanssa Trosan saaristossa sijaitsevalla saarellamme. Työ on aina ollut etusijalla, mutta perhe on aina hyväksynyt sen. Laatuilmaa Sydneyn parhaaseen pelipaikkaan Star City on Sydneyn tärkein viihdekeskus. Se sijaitsee Sydneyn sataman rannalla, josta on silmiä hivelevät näkymät kaupungille. Tämä laadukas tapaamispaikka on avoinna ympäri vuorokauden ja vaatii erittäin tehokkaat suodattimet, jotta ilma pysyy raikkaana ja puhtaana. Suodattimien on poistettava ilmasta epäpuhtaudet ja saasteet, kuten esimerkiksi tupakansavu. Camfil Farr Australia on ollut kasinon pääsuodatintoimittaja siitä lähtien, kun kasino avattiin vuonna Hi-Flo 95 -suodattimia ja muita F8/F9-laatusuodattimia käytetään kaikkialla rakennuksessa. Kiertoilma suodatetaan yli 400:lla Hi-Flolla ja 400:lla 30/30-esisuodattimella. Ilma myös vaihdetaan tilassa useasti tunnin aikana. Näin varmistetaan, etteivät ilman sisältämät epäpuhtaudet haittaa toimintaa Australian parhaan kasinon pöydissä. Mitä ovat velvollisuutesi pääjohtajana? Voisi sanoa, että olen liikemies, jolla ei ole velvollisuuksia jokapäiväisissä toiminnoissa! Olet juuri palannut Singaporesta, jossa sinä ja vaimosi asuitte jonkin aikaa. Miksi Singapore? Halusin saada paremman kuvan todellisesta Aasiasta. Pitkän ajan strategiassaan Camfil on määrittänyt Aasian yhdeksi yhtiön tärkeimmistä kasvualueista. Yhtiömme on tarkoitus saavuttaa aivan yhtä vahva asema Aasiassa ja Yhdysvalloissa kuin meillä on jo Euroopassa. Eva ja minä matkustimme Singaporeen asuaksemme siellä ja kokeaksemme aivan uuden ympäristön. Halusimme oppia uusista kulttuureista ja saada kokonaisvaltaisen maantieteellisen kuvan alueesta. Yhtiön puitteissa tekemilläni liikematkoilla aikani oli jatkuvasti varattu kokouksille, asuin hotelleissa, tapasin asiakkaita ja ystäviä ja palasin lentokentälle lyhyen käynnin jälkeen. Sillä tavalla ei opi paljoa kulttuureista, alueista, asenteista ja käyttäytymistavoista. Sisäisen kuvan saaminen Aasiasta on erittäin tärkeää, jotta alueen markkinat ja liiketoimintatavat voi ymmärtää. Millainen on tulevaisuuden visiosi ja millainen on puhtaan ilman rooli? Toivon, että hyvän ilmanlaadun edut tulevat samalla tavalla tunnetuiksi ja tiedostetuiksi kuin ruoan ja juoman laadun tärkeys jo tunnetaan. Tällä hetkellä huolehdimme paremmin tuotteista ja tuotantoprosesseista kuin ihmisistä. Omassa tulevaisuuden näkymässäni näen äidin, joka pitää lasta käsivarsillaan ja sanoo: "Haluan lapseni voivan hengittää puhdasta ilmaa. Camfil Farr, joka on ilmansuodatuksen markkinajohtaja maailmassa, on ottanut tehtäväkseen toteuttaa tämän vision." Volvolla pyörii hyvin Volvo on latinaa ja tarkoittaa "minä pyörin". Camfil Farrin liiketoimet tämän autonvalmistajan kanssa pyörivät oikein hyvin. Volvo, yksi Fordin tärkeimmistä automerkeistä, nimitti äskettäin Camfil Ruotsin suodatintuotteiden päätoimittajakseen yhtiön viidelle Ruotsin tuotantolaitokselle. Camfil Farr toimittaa esimerkiksi Hi-Flo- ja Opakfil- sekä korkealämpötilasuodattimia Volvon valmistuslinjoille, poistoilmalaitteistoihin, kierrätysjärjestelmiin, suihkumaalauskoppeihin ja maalauksen viimeistelyprosesseihin. Camfil Farr on toimittanut laatusuodattimia Volvolle jo aiemminkin, ja niiden dokumentoitu tekninen suorituskyky on tyydyttänyt yhtiötä. Camfil Farrin valinta ainoaksi suodatintoimittajaksi on myös osa Volvon kokonaisvaltaista ohjelmaa keskittää toimittajakantaansa ja pienentää ostojen kokonaiskustannuksia. AIR MAIL

8 PHOTO: LARS CLASON Gigapleat puhtaita prosesseja varten Gigapleat on Camfil Farrin uusi erittäin tehokkaiden kemiallisten suodatinten tuoteperhe. Nämä suodattimet keskittyvät erityisesti mikroelektroniikan puhdastilateollisuuteen. Gigapleatissa käytetään laskostettuja suodatinmateriaaleja, joiden väliin on lisätty adsorbointiaine. Ne kohdistavat suodatustehonsa valikoiden erilaisiin ilman molekyylisaasteisiin (AMC), joita teollisuudessa tunnetaan: hapot, emäkset, tiiviste- ja seostusaineet. Erittäin hyvä alkuerotusaste (> 95 %) yhdistyy suureen kapasiteettiin ja alhaiseen painehäviöön. Gigapleat on suunniteltu niin, että hiukkasia pääsee suodattimen läpi vain minimaalisesti. Myös kemialliset kaasuemissio-ominaisuudet ovat erinomaiset. Saatavana on erilaisia asennusvaihtoehtoja käytettäviksi alakatoissa, kiertoilmayksiköissä ja laitteissa tai miniympäristöissä, kuten esimerkiksi LAF-kaapeissa. Kemialliset Gigapleat-suodattimet on kehitetty ainutlaatuisessa Camfil Farrin kaasulaboratoriossa Trosassa Ruotsissa. Halutessasi lisätietoja pyydä kopio uudesta Gigapleatesitteestämme. Haluatko lisätietoja? Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Camfil Farrin tytäryhtiöön tai lähimpään edustajaan tai soita, kirjoita tai faksaa Camfil Farrin pääkonttoriin. Uusittu tuoteluettelo Camfil Farr on maailman suurin ilmansuodattimien valmistaja. Yhtiö tuottaa lähes eri tuotetta tehtaillaan eri puolilla maailmaa. Nyt jaossa on uusi 2003 tuotekuvastomme. Kattava tuotekansio helpottaa huomattavasti tuotteidemme tilaamista, määrittelyä ja käsittelyä. Kuvasto on saatavissa espanjaksi, englanniksi, ranskaksi, flaamiksi ja saksaksi. Pohjoismaiden versio ilmestyy aluksi ruotsiksi. Näyttely- ja messukalenteri 2003 KESÄKUU 16-18, Cleanrooms Europe, Frankfurt am Main, Saksa LOKAKUU 8-10 Hopitech, Marseille, Ranska Pääkonttori Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Ruotsi Puh Faksi Suomessa Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti: Uusia ominaisuuksia Uudessa kuvastossa on paljon uusia tuotteita ja tietoja, jotka perustuvat uuteen EN 779:2002 -suodatinstandardiin. Uusia tuotteita ovat muun muassa Ecopleat (optimaalinen kasettisuodatin, jota on saatavana kaikkina kokovaihtoehtoina ja suodatusluokkaversioina), kemialliset Gigapleatsuodattimet; Camsafe-turvasuodatinkotelo, Citycarb kaasujen ja hiukkasten poistoon, synteettinen Cam-Flo -suodatin (EN 779:2002 -standardin mukainen) ja Camfil Farrin LCC-elinkaarikustannusten laskentaohjelma. Kuvastossa on myös Camfil Farrin järjestelmäratkaisuja, joissa kuvaillaan useita suodattimillamme toteutettavia sovelluksia. Painetut ja sähköiset versiot Kuvasto on saatavilla painettuna julkaisuna ja CD-ROM-levykkeenä. Suodattimemme on suunniteltu vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Jos et löydä kuvastosta tarvitsemiasi tietoja tuotteistamme, älä epäröi ottaa yhteyttä lähimpään Camfil Farrin toimistoon. Lisätietoja on myös osoitteessa CAMFIL FARR AIRMAIL on Camfil Farrin asiakkaille tarkoitettu maailmanlaajuinen julkaisu, joka on saatavana yhdeksällä kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Industrigatan 3. SE Trosa, Ruotsi. Puhelin Faksi Sähköposti: Julkaisija: Lennart Schröder Markkinointijohtaja, Corporate Communications, Camfil Farr Group Toimittaja: Margareta Swahn Forsling Puhelin Faksi Sähköposti: Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden Trosa Tryckeri AB YMER REKLAMBYRÅ

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN Clean air solutions ESITTELEMME MARKKINOIDEN PARHAAN ILMANSUODATTIMEN A+ energialuokiteltu ilmansuodatin joka säästää energiaa

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman

Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman Neste Oilin historiaa 1948 Neste perustetaan Suomen öljynsaannin turvaamiseksi 1957 Naantalin jalostamo aloittaa toimintansa

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

Automaattiset suodattimet

Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet ViFlow on tehnyt yksinmyyntisopimuksen saksalaisen Krone Filter yrityksen kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Krone Filter on maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30

SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 Sähkökäyttöinen moottori, 250 / 800W Erittäin kestävä korroosiosuojattu kotelo on käytännössä särkymätön pienikokoinen ja kevyt rakenne IP 65 kosteustestattu Paino 8 kg /

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Suodatinjärjestelmät pölynerotukseen ja tuotteen talteenottoon

Suodatinjärjestelmät pölynerotukseen ja tuotteen talteenottoon Suodatinjärjestelmät pölynerotukseen ja tuotteen talteenottoon Jätä pöly ja savut ammattilaisten huoleksi Tuotesiilojen suodattimet, 7000 m3/h/kpl. Suodatus prosessien optimointi Industri-Textil Job Oy

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

SUODATINVALIKOIMAN ESITTELY

SUODATINVALIKOIMAN ESITTELY HL Groupin suodatinvalikoima on täydentynyt lähes täydelliseksi valikoimaksi vuoden 2012 aikana. Uutena suodatintuotemerkkinä valikoimaan ovat tulleet WIX suodattimet, joista erityisesti mainittakoon Amerikkalaisten

Lisätiedot

Kokonaan moduulirakenteisia, ja siksi helppoja pitää kunnossa, tilaa säästäviä ja tehokkaita. Aina korkealaatuisia. Vankkarakenteisia ja luotettavia

Kokonaan moduulirakenteisia, ja siksi helppoja pitää kunnossa, tilaa säästäviä ja tehokkaita. Aina korkealaatuisia. Vankkarakenteisia ja luotettavia Kokonaan moduulirakenteisia, ja siksi helppoja pitää kunnossa, tilaa säästäviä ja tehokkaita Aina korkealaatuisia Vankkarakenteisia ja luotettavia Maahantuonti ja myynti: FlowExperts Oy Myyrmäentie 2 A

Lisätiedot

Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet

Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet Raitisilmasuodattimet Wixin tuotantolaitokset: USA, Kanada, Venezuela, Puola, Ukraina Maailman johtavaa suodatinosaamista Wix suunnittelee, valmistaa

Lisätiedot

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia Pölynimurit Nopeaa ja tehokasta imurointia Ammattitason pölynimuri päivittäiseen käyttöön Hienot ominaisuudet tekevät Kärcher pölynimurista ammattilaisen suosikin: Siinä on matala äänitaso, helppo liikuteltavuus

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Mirkan kokonaisratkaisut. rakentamiseen ja remontointiin

Mirkan kokonaisratkaisut. rakentamiseen ja remontointiin Mirkan kokonaisratkaisut rakentamiseen ja remontointiin RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI Mirkan tuotteet rakentamiseen ja remontointiin Tervetuloa pölyttömän hionnan uuteen maailmaan. Mirkan kokonaisratkaisu

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Yhteystiedot: Hindrek Pikk Commercial Marketing Manager Nordic +372 565 5880 hindrek_pikk@goodyear.com LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Goodyearin uusimpien polttoainetehokkaiden

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007. 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007. 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q3-KATSAUS 2007 7-9/2007 7-9/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 926,3 742,0 25 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 473,6 2

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI

AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI AirMail 1/97 CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI Missä on maailman puhtain ilma SIVU 3 Camfil in AirMail-asiakaslehti 2 Pölyt pois Oslosta 4 Millaista ilmaa hengität? 5 Pohjois-Amerikka puhtaaksi 6 Volvon ja Philipsin

Lisätiedot

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra *

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Shell Lubricants Macro Distributor Jungent Finland Oy Nuijamiestentie 5 B00400 Helsinki, Suomi Puh. +358 40 5668850 myynti@jungent.fi shell.jungent.fi www.shell.com/pureplus

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2010 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2010: Vahva tilausvirta ja ennätyksellinen liikevoitto Q4/2010 Q4/2009 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Maailman johtava innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Michel Giannuzzi Konserninjohtaja Tarkett on kehittynyt lattia-alan edelläkävijäksi ja asettaa maailmanlaajuiset standardit lattia- ja urheilulattiaratkaisuille.

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2009: Hyvä kasvu liikevoitossa ja rahavirrassa Q2/2009 Q2/2008 Historiallinen muutos 1-12/2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

joutsenmerkityt takat

joutsenmerkityt takat joutsenmerkityt takat tulevaisuus luodaan nyt Pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin tavoitteena on auttaa kuluttajaa valitsemaan vähiten ympäristöä kuormittava tuote. Palvelulle tai tuotteelle myönnettävän

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL.

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL. ONE FOR ALL. suorituskyky voitelu Erittäin puhdas moottori Kaikille merkeille Merkittävin uutuustuotteemme sitten -tuotteen. Aspen alkylaattibensiiniä alettiin kehittää Ruotsissa 198-luvulla. Volvon polttoaineasiantuntija

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT

Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT Energia - turvallisuus - terveys -seminaari Helsinki 18.11.2006 Järjestäjät: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry ja Greenpeace 2 Sisältö Ydinvoima -

Lisätiedot

ECo sarjan ylivoimaa. VILPE ECo -huippuimuri. Käyttökohteet. Taattua VILPE -laatua:

ECo sarjan ylivoimaa. VILPE ECo -huippuimuri. Käyttökohteet. Taattua VILPE -laatua: ECo-huippuimuri Edistyksellinen ja energiaa säästävä tasavirtamoottorillinen huippuimuri keittiön ja kylpytilojen kohdepoistoon tai koko kodin ilmanvaihtoon VILPE ECo -huippuimuri VILPE ECo sarjan huippuimurit

Lisätiedot

Kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen. www.lapetek.fi. Tähti keittiössäsi. SILGRANIT PuraDur teimme parhaasta vieläkin paremman

Kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen. www.lapetek.fi. Tähti keittiössäsi. SILGRANIT PuraDur teimme parhaasta vieläkin paremman Kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen www.lapetek.fi Tähti keittiössäsi. SILGRANIT PuraDur teimme parhaasta vieläkin paremman Allas: BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT PuraDur, valkoinen Hana: BLANCO ALTA-S

Lisätiedot

Momenttiruuvitaltat. Asennustyössä vaaditaan päivä päivältä suurempaa tarkkuutta. Täyttääksemme ammattimiesten vaativat tarpeet tarjoamme uuden

Momenttiruuvitaltat. Asennustyössä vaaditaan päivä päivältä suurempaa tarkkuutta. Täyttääksemme ammattimiesten vaativat tarpeet tarjoamme uuden Momenttiruuvitaltat Asennustyössä vaaditaan päivä päivältä suurempaa tarkkuutta. Täyttääksemme ammattimiesten vaativat tarpeet tarjoamme uuden momenttiruuvitalttojen valikoiman. Näillä työkaluilla piirilevyjen

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm 2 MEILTÄ LÖYTYY TUOTE LÄHES KAIKKIIN TARPEISIIN ALMiG Kompressoren GmbH Nimi, joka takaa huipputeknologian paineilmaalalla.

Lisätiedot

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain 1 TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain DIMMINUTOR seuloo ja murskaa automaattisesti veden mukana liikkuvat kiintoaineet läpi avokanavan. Laitetta voidaan käyttää

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

Premier Nordic Ilmalämpöpumppu

Premier Nordic Ilmalämpöpumppu Midea Group on myös yksi suuriista valmistajista ja ulkomaanvientiyrityksistä Kiinassa. Viimeisen vuoden aikana Midea on tehnyt laskelmia ja taktisia siirtoja muuttuvilla markkinoilla, joka on taannut

Lisätiedot

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys AUTOTALLIN NOSTO-OVET Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys OVI JOKAISEEN TYYLIIN Door Master ovet valmistetaan sinun toiveidesi mukaan piditpä sitten ultramodernista tai

Lisätiedot

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Ilmasta nautintoa Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Sisäilma kaipaa puhdistusta Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa kotona, työpaikalla, koulussa jne. Hengitämme vuorokauden aikana 15

Lisätiedot

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 EnergyVaasa Lähtökohta Pohjoismaiden suurin energiaklusteri Yksi puhtaamman maailman tekijöistä,

Lisätiedot

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa 40. Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.2015 Aimo Taipale, VTT Puhdasilmaratkaisut Pienhiukkaset ja niiden aiheuttamat

Lisätiedot

Pneumatiikkakomponentit

Pneumatiikkakomponentit Etola-Yhtiöt ja ETRA Oy on valinnut yhteistyökumppanikseen SMC Pneumatics Finland Oy:n. SMC on maailman suurin pneumatiikkakomponentteja kehittävä ja valmistava yritys. Tällä hetkellä SMC:n osuus pneumatiikan

Lisätiedot

Toimilaitteet 09-5712140. Pikatoimitus tilaa nyt. Laaja valikoima toimilaitteita, joihin

Toimilaitteet 09-5712140. Pikatoimitus tilaa nyt. Laaja valikoima toimilaitteita, joihin Laaja valikoima toimilaitteita, joihin kuuluu ISO/VDM-profiiIiset pienikokoiset lyhytiskusylinterit, varrettomat sylinterit ja pyöreät sylinterit sekä kääntyvät toimilaitteet. Valikoimaan kuuluu myös iskunvaimentimet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Biohitin Optifit Kärjet

Biohitin Optifit Kärjet Biohitin Optifit Kärjet Turvallisuutta ja tarkkuutta Ekologiset pakkausvaihtoehdot! Biohit Optifit Kärjet 1) Paras yhteensopivuus Täydellinen yhteensopivuus ja kiinnittyminen Biohitin pipetteihin Ergonomisesti

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

OMCN:n toimintafilosofia

OMCN:n toimintafilosofia OMCN-nostimet OMCN:n toimintafilosofia Kaikki tehdään itse Raaka-ainetoimittajien kanssa pitkät sopimukset Sähkökomponentit ostetaan itse; valutyöt, maalaukset ja pinnoitukset teetetään pääosin alihankkijoilla.

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid. paras ratkaisu luokkahuoneeseen

Ecophon Master Rigid. paras ratkaisu luokkahuoneeseen Ecophon Master Rigid paras ratkaisu luokkahuoneeseen Optimoi huoneakustiikka luokkahuoneissa Optimoi huoneakustiikka luokkahuoneissa Ecophonilla on monen vuoden kokemus kouluakustiikan tutkimisesta oikeassa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) LEY 2056 EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) 1 Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot ATENA INNOVATIIVISET TUOTTEET RUNNER NOPEA ASENNUS laatukatot ` päällekkäin tai puskuun antikorroosiokäsittely antibakteerinenkäsittely sertifioitu järjestelmä korkealuokkaiset materiaalit erittäin kestävät

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Yleisilmanvaihto. Yleisilmanvaihto. Camfil-puhdasilmaratkaisut

Yleisilmanvaihto. Yleisilmanvaihto. Camfil-puhdasilmaratkaisut Yleisilmanvaihto Camfil Yleisesite Yleisilmanvaihto Camfil-puhdasilmaratkaisut camfil puhdasilmateknologian ja ilmansuodatintuotannon edelläkävijä maailmassa Camfil Farr ilmansuodattimet löytyvät kaikkialta

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA

TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA Scanian suodattimet on kehitetty ja testattu perusteellisesti yhteensopiviksi muiden Scania-osien kanssa, ja ne täyttävät tiukat toimintaa ja laatua sekä huoltoa ja luotettavuutta

Lisätiedot

AirMail. Laatu kannattaa

AirMail. Laatu kannattaa AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI 2/98 Laatu kannattaa Daimler-Benzin laatu heijastuu viimeistelyssä.........2 Elämää ylläpitäviä suodattimia Sims Portexille..................4 Kun hiukkasilla on merkitystä....5

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot