STARGAMES OY. 31. joulukuuta. Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STARGAMES OY. 31. joulukuuta. Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014"

Transkriptio

1 31. joulukuuta STARGAMES OY 2014 Stargames Oy:n tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Kotipaikka on Tampere, Y-tunnus Tilinpäätöksen on laatinut WMS-Tilit. Tilinpäätös

2 Sivu 2 / 20 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös tilikaudelta Tilinpäätöksen sisältö Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Toimintakertomus 3 Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä (OYL 8:5.4 ) 6 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Kirjanpitoasetuksen 2 luvun mukaiset liitetiedot 12 Tuloslaskelman liitetiedot 13 Poistot ja arvonalentumiset 13 Taseen liitetiedot 14 Osakkeiden lunastuslauseke 16 Oman pääoman erittely 17 Hallituksen esitys voiton käsittelystä 17 Tilinpäätöksen allekirjoitus 18 Tilintarkastusmerkintä 19 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 20

3 Sivu 3 / 20 TOIMINTAKERTOMUS Kirjanpitolain 3:1.6 :n tarkoittamat toimintakertomustiedot Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana Yhtiön liikevaihto kasvoi kotimaassa 52 % verrattuna edelliseen tilikauteen. Hallitus jatkoi määrätietoisesti aiempien tilikausien aikana aloitettuja kansainvälisiä ponnistuksia yhtiön maailmanlaajuisen brändin rakentamiseksi. Resurssien niukkuudesta johtuen kertaluonteisia lisenssimaksuja ei ole pyynnöistä huolimatta maksettu enempää esimerkiksi marcaria.com yhtiön kautta toimiville lakiasiantuntijoille tavaramerkkien vahvistamiseksi. Tilikauden aikana Stargames Oy on saanut kansainvälisiä vieraan pääoman ehtoisia rahoitustarjouksia pääosin Lontoosta toimintansa kehittämiseksi. Rahoituksen ehtona olleita järjestelypalkkioita on pyydetty etukäteen. Ehdotetut järjestelypalkkiot ovat olleet kotimaisen toiminnan volyymiin ja kassavirtaan nähden niin suuret, että pelkästään palkkioiden maksaminen olisi rikkonut hallituksen noudattaman riskinhallintaohjeistuksen periaatteet. Vierasta pääomaa on tarjottu 8 % korolla kymmeneksi vuodeksi jopa euroon asti. WMS-Tilit tarjoaa kysynnän perusteella tilitoimistopalvelua kotimaassa. IT - kumppanina on toiminut Visma Software ja käyttämämme ohjelmisto on Visma Software Oy:n ohjelmistotuotantoa. Ydinliiketoimintamme perustuu kirjallisiin sopimuksiin. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Suomessa yhtiön kassavirta tulee kasvamaan tasaisesti WMS-Tilit aputoiminimen valitulla toimintakonseptilla uusien sopimusasiakkaiden kanssa. Internetsivustot on suunniteltu ja toteutettu tämän liiketoiminta-alueen palveluita varten. Vuoden 2015 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa valmisteltiin kutsu seuraavaan yhtiökokoukseen. Yhtiöjärjestykseen ei esitetty muutoksia, mutta hallituksen jäsenet ovat kieltäytyneet nostamasta palkkioita vaikean taloustilanteen vuoksi. Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön liiketoiminta on jatkuvista epävarmuustekijöistä huolimatta kasvussa. Nykyisen kehityksen jatkuessa etsimme myös uusia toimitiloja ja sopivia henkilöitä luomaan asiakaslähtöistä kasvua. Tarvittaessa kasvustrategiaa voidaan tarkistaa uudestaan, mikäli tilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

4 Sivu 4 / 20 Selvitys tutkimus- ja kehitysmenojen laajuudesta Yhtiö ei ole päättyneellä tilikaudella käyttänyt taloudellisia resursseja alan kansainväliseen tutkimukseen, mutta verotukseen liittyvää koulutusta on kustannettu asiantuntijapalveluiden tehostamiseksi. Koulutustapahtumissa ovat olleet edustettuna valtiovarainministeriön virkamiehiä, verohallinnon huippuasiantuntijoita, kauppakamarin johtajistoa, EU-lainsäädännön asiantuntijoita ja kansainvälisen tilintarkastuksen, konsultoinnin ja yhteistyön asiantuntijoita. WMS-Tilit palvelee asiakkaita heidän oman kokonaisvaltaisen palvelukonseptin asiakaslähtöisessä kehittämisessä. OSAKEYHTIÖLAIN (OYL8:5-8 ) TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset sekä tiedot omista osakkeista (OYL 8:5.3,1 ja 8:8.2,1-3) Rekisteröity Kpl Äänivalta Yksi osakesarja % Yhteensä % Osakkeiden omistajat: Kpl Äänivalta Syntymäaika Kansallisuus Mika Wirtanen % suomi Osakkeita koskee lunastuslauseke: Jos osakkeita siirtyy uudelle yhtiön ulkopuoliselle omistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla: Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, naima-oikeuteen, avio-oikeuteen ja sulautumiseen perustuvia saantoja. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, ovat osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkuuksien mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

5 Sivu 5 / 20 Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen omistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamana shekkinä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. PÄÄOMALAINAN PÄÄASIALLISET LAINAEHDOT JA LAINALLE KERTYNYT KULUKSI KIRJAAMATON KORKO (OYL 8:5.3,2) Saadut, vieraaseen pääomaan sisältyvät pääomalainat osakkaalle ovat tilinpäätöshetkellä yhteensä ,63 euroa. Pääomalainalle kumuloitunut kuluksi kirjaamaton korko on ,91 euroa. Korko prosenttina käytetään 3,5 % vuotuista korkoa. Pääasialliset lainaehdot (OYL 12:1-2 ) 1. Pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. 2. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin, kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. 3. Pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta. 4. Laina maksetaan takaisin tulevina tilikausina, jos ehdot täyttyvät. 5. Lainan korko on 1 prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään 3,5 prosenttia. 6. Pääomalainan velkojan suostumuksella pääomalainaa voidaan käyttää osakepääoman korotuksen maksuksi, muuntaa sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi tai käyttää yhtiön tappion kattamiseen. 7. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. 8. Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin. 9. Pääomalainat merkitään taseeseen erillisenä eränä.

6 Sivu 6 / 20 Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä (OYL 8:5.4 ) Yhtiöllä ei ole omistuksessaan rekisteröityjä sivuliikkeitä. Internetistä voi kuitenkin havaita yhtiön nimen olevan käytössä useissakin eri paikoissa ja keskeisimmät sivustojen ylläpitäjät ovat toistaiseksi ilman voimassa olevaa kotimaisen yhtiön hyväksymää kirjallista sopimusta. Yhtiön perustamisvuonna 1995 edelleen käytössämme oleva nimi tarkistettiin ennen rekisteröintiä laajasti kansainvälisistä rekistereistä eikä vastaavaa nimeä löytynyt. Katsomme oikeutemme tässä mielessä olevan täysin yksinoikeutettu yhtiön nimeen ja velvollisuutemme on pitää nimi puhtaana erilaisilta väärinkäytöksiltä ja arvojemme vastaisilta kytkennöiltä. Australiassa 2000 luvulla ASX pörssilistattu stargames yhtiö oli alkujaan nimeltään Kolbeck, jonka kanssa emme lähteneet yhteistyöhön johtuen pääosin erilaisista toimialapainotuksista. Jostain meille tuntemattomasta syystä myös Yhdysvalloissa toimiva NYSE listattu WMS Industries Inc ja WMS Gaming liittyvät Suomessa rekisteröidyn yhtiön omistajan henkilökohtaisiin nimikirjaimiin. WMS Industries Inc ja WMS Gaming tekivät 2000 luvun alkupuolella yhteistyötä Australiassa listatun stargames yhtiön kanssa kunnes päätyivät oikeustaistelussa erilleen. Yhdysvalloissa NASDAQ listattu ja myös Australiassa toimiva pörssilistattu Shuffle Master Inc on käyttänyt ja kiinnostunut stargames nimestä. Mainittujen yhtiöiden käyttämiä rahoituskanavia on tarjottu myös Suomeen aikanaan. Merkittävän yritysjärjestelyn seurauksena 2013 USA :ssa WMS Industries liitettiin osaksi Scientific Games Inc yhtiötä. Vuoden 2014 aikana myös Bally Technologies fuusioitiin Scientific Games yhtiöön saamamme tiedon mukaan Thomas J. Ford, Esq. ilmoitti sähköpostin liitetiedostolla yhtiöstä StarGames LLC, jolla ei ole mitään yhteistä Suomessa rekisteröidyn STARGAMES OY: n kanssa. Asiasta löytyy Thomas J. Ford, Esq. :n laatima pdf muodossa oleva ilmoitus. Euroopassa Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH:n henkilöstö on vastannut stargames.com websivustojen kehityksestä ja Maltalle rekisteröity Europe Entertainment Ltd ilmoittaa kopiointioikeudestaan stargames.com sivustoon vuosille Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH kuluu itävaltalaiseen Novomatic Group ryhmittymään. Kirjallista ja voimassaolevaa sopimusta kehitysyhteistyöstä tai yhtiömme nimen käytöstä eri websivustoilla ei ole olemassa huolimatta stargames nimen olemassa olevasta runsaasta näkyvyydestä tällä hetkellä. Sopimusperusteista järjestelyä ja rekisteröintiä on kyselty muutamiin Aasian maihin kuten Kiinaan, Singaporeen ja Vietnamiin vuoden 2013 aikana useamman kerran aikana on tullut uudestaan kyselyitä yhteistyöstä myös Etelä- Amerikan mantereelta. Kaikille tiedossamme oleville yhtiömme globaalin nimen ja brändin kehittäjille on lähetetty yhtiökokouksen päätökset sähköisten kanavien kautta tiedoksi.

7 Sivu 7 / 20 STARGAMES OY TULOSLASKELMA % Myyntituotot Myyntituotot yhteensä , ,38 LIIKEVAIHTO , ,38 +52,0 % Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 80,84 TUOTOT YHTEENSÄ , ,22 +51,0 % Ostot tilikauden aikana Aine-, tarvike- ja tavaraostot -225,09 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -225,09-103,75 Materiaalit ja palvelut yhteensä -225,09-103,75 Eläkekulut yhteensä , ,45 Henkilösivukulut yhteensä , ,45 Henkilöstökulut yhteensä , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5104, ,58 Suun.mukaiset poistot ja arvonalentumiset yhteensä -5104, ,58 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,58 Liiketoiminnan muut kulut Henkilökunnan virkistys -99,38-10,52 Työterveyshuolto -45,00 Työvaatteet ja suojavälineet -91,86-10,92 Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut -83,00 Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä -274,24-66,44 Toimitilakulut

8 Sivu 8 / 20 Hoitokulut -404,75-188,81 Toimitilakulut yhteensä -404,75-188,81 Ajoneuvokulut -47,14 ATK-laite ja -ohjelmakulut -889, ,00 Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut -190,57-61,18 Matkakulut yhteensä -190,57-61,18 Markkinointikulut Mainonta -498,88-850,94 Myynnin edistäminen -56,37-16,13 Markkinointikulut yhteensä -555,25-867,07 Tutkimus- ja kehityskulut -1140,00-160,00 Hallintopalvelut -313,00-107,71 Tiedonhankinta -490,00-323,80 Tieto- ja rahaliikenne -1175,13-883,17 Vakuutukset ja vahingonkorvaukset -186,00 Toimistotarvikkeet -182,47-513,52 Muut hallintokulut yhteensä -1847, ,49 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,70 KULUT YHTEENSÄ , ,48 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 078, , ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta -310,86 Rahoitustuotot yhteensä -310,86 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut muille 1,07-459,93

9 Sivu 9 / 20 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä 1,07-459,93 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -309,79-459,93 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 768, , ,9 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 2 862,94 Satunnaiset erät yhteensä 2 862,94 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJA 5 631, , ,8 % JA VEROJA Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -266,66-284,28 Tuloverot yhteensä -266,66-284,28 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5 364,54 772, ,4 %

10 Sivu 10 / 20 STARGAMES OY TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,60 Muut pitkävaikutteiset menot ,00 Aineettomat hyödykkeet yht , ,60 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 081, ,67 Koneet ja kalusto yht 1 081, ,67 Aineelliset hyödykkeet yht 1 081, ,67 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus ,11 Vaihto-omaisuus yht ,11 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset ,30 Pitkäaikaiset saamiset yht ,30 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 371,98 239,62 Muut saamiset 12,93 23,54 Siirtosaamiset 1 618,21 101,00 Lyhytaikaiset saamiset yht 4 003,12 364,16 Saamiset yht ,42 364,16 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 1 095, ,48 Rahat ja pankkisaamiset yht 1 095, ,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,91

11 Sivu 11 / 20 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 550, ,00 Muut rahastot Yhteensä 8 550, ,00 Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,16 Tilikauden voitto/tappio 5 364,54 772,53 OMA PÄÄOMA YHT 7 158, ,63 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat , ,62 Pitkäaikainen vieraspääoma yht , ,62 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat 443,25 Muut velat 848,41 509,92 Lyhytaikainen vieras pääoma yht ,66 509,92 VIERAS PÄÄOMA YHT , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,91

12 Sivu 12 / 20 KIRJANPITOASETUKSEN 2 LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus arvostetaan muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Saamisiin merkityt myynti-, laina-, siirto-, ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon. Jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot mukautetaan verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Hyödyke Arvioitu pitoaika poistomenetelmä Tavaramerkki 8 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset sekä muutoksen vaikutukset Tilikaudella ei ole muutettu taseen esittämistapaa. Taseeseen on kirjattu verotuspäätöksen mukaiset aikaisempien vuosien toiminnasta aiheutuneet tappiot. Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Taseeseen arvostettu Euroopan Yhteisön OHIM rekisteröity tavaramerkki on arvostettu hyvin vaatimattomasti suhteessa sen aiheuttamaan kiinnostukseen kansainvälisten toimijoiden keskuudessa sekä kansainvälisessä rahoitustarjonnassa. Pitäydymme tavaramerkin arvostuksessa kuitenkin samalla tasolla kuin aiemmin on ilmoitettu varovaisuusperiaatetta noudattaen. Aineettomien oikeuksien ryhmään sisältyvät lisäksi verkkotunnukset stargames.fi ja wms.fi. Päättyneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen vertailukelpoisuus Tilikausien ja taseet ja tuloslaskelmat ovat vertailukelpoisia kun huomioidaan aiheutuneet muutokset verotuspäätöksen mukaisista kirjauksista.

13 Sivu 13 / 20 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Korkotuotot 1,07 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut -310,86-459,93 Yhteensä -309,79-459,93 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineettomista oikeuksista , ,00 Koneet ja kalusto poistot -348,47-370,58 Yhteensä , ,58 Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Tavaramerkki 8 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto

14 Sivu 14 / 20 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Selvitys tavaramerkin poistoajasta Taseeseen merkitty tavaramerkin arvo poistetaan 10 vuodessa sen myöntämispäivästä, koska tuloa tuottavan vaikutuksen on kokemusperäisesti arvioitu kestävän vähintään saman ajanjakson ja tavaramerkki on voimassa myös 10 vuotta sen myöntämispäivästä. Tavaramerkki on arvostettu taseessa hyvin vaatimattomasti suhteessa sen aiheuttamaan kansainväliseen kiinnostukseen ja arvostukseen. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen velka 86960,63 Lyhytaikaiset velat Muut velat 16291,66 Velat yhteensä ,29 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Vieraan pääoman erittely Annetut osakepantit Annetut kiinnitykset Muut vakuudet Velan määrä Vakuudet yht. Lainat osakkaalta 86960,63 0,00 Ostovelat 443,25 0,00 Muut velat ,41 0,00 Yhteensä ,29 0,00

15 Sivu 15 / 20 Eläkevastuut Yhtiöllä ei ole eläkevastuita. Omistaja on YEL - vakuutettu Varmassa vakuutusnumerolla P. Lisäksi omistajalle on kertynyt Ruotsissa toimivan eläkeviranomaisen (pensionsmyndigheten) päätöksellä 1. helmikuuta 2014 eläkettä 7900 SEK/kuukausi täyttäessään 65 vuotta. Suomessa toimivan eläkeviranomaisen toimittaman työeläkeotteen mukaan yksityisen ansiotyön perusteella karttunut työeläke vuoden 2010 loppuun mennessä on noin 140 euroa kuukaudessa. Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (KPA 2:7.2,5) Yhtiöllä ei ole muita taloudellisia vastuita, joita ei ole tässä tilinpäätöksessä mainittu. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät (KPA 2:8.1,1) 1. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöt Mika Wirtanen OMISTUKSET MUISSA YHTIÖISSÄ (KPA 9 ) Yhtiö omistuslaji lukumäärä Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj osakkeet kpl Cencorp Oyj osakkeet kpl Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset sekä tiedot omista osakkeista (OYL 8:5.3,1 ja 8:8.2,1-3) Rekisteröity Kpl Äänivalta Yksi osakesarja % Yhteensä %

16 Sivu 16 / 20 Osakkeiden omistajat: Kpl Äänivalta Syntymäaika Kansallisuus Mika Wirtanen % suomi Osakkeita koskee lunastuslauseke: Jos osakkeita siirtyy uudelle yhtiön ulkopuoliselle omistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla: Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, naima-oikeuteen, avio-oikeuteen ja sulautumiseen perustuvia saantoja. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, ovat osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkuuksien mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen omistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamana shekkinä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

17 Sivu 17 / 20 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY (KPA 2:5.1,1) OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto(+) /(-) tappio -6755, ,16 Tilikauden voitto 5364,54 772,53 Oma pääoma Yhteensä 7158, ,63 HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MAHDOLLISESTA MUUN VAPAAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA (OYL 8:5.2) Hallitus esittää, että tilikauden voitto 5 364,54 euroa kirjataan voitto/tappio tilille.

18 Sivu 18 / 20 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Tampereella 11. tammikuuta 2015 Osakas Toimitusjohtaja

19 Sivu 19 / 20 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tampereella 11. tammikuuta 2015 Tilintarkastaja Heli Heikkinen HTM Tilintarkastus- ja osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja osakkaat ovat vapautettu päättyneellä tilikaudella tilintarkastusvelvollisuudesta. Tampereella 11. tammikuuta 2015

20 Sivu 20 / 20 KIRJANPITOKIRJAT, TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Päiväkirja Atk-tulosteena Visma Avendo 5.21 Pääkirja Atk-tulosteena Visma Avendo 5.21 Pankkitositteet Ostolaskut Myyntilaskut Muistiotositteet Paperilla Paperilla Paperilla Paperilla WMS-Tilit vastaa kirjanpitoaineiston säilytyksestä ja atk-ohjelmiston osalta varmuuskopiosta.

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 3. KAARNION KIINTEISTÖAPU

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2012 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1 (16) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2012 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2011

HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1 (18) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28.

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28. VUOSIKERTOMUS 2011 II Zeeland. Vuosikertomus 2011 Sisältö. Vuosi 2011 lyhyesti. Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2014: 450 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot