VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA"

Transkriptio

1 / MaD202 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIAN PERUSTEITA Niilo Konttinen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU)

2 Luentorunko Lahjakkuudesta lajinsa huippuosaajaksi -Tutkimustietoa aiheesta -Nuorisourheilun haasteita -Urheilijan valinnat 4. Yhteenveto -Urheilijan kehityspolku -Harjoitustilanteen rakentaminen 2.Mitä on psyykkinen valmentautuminen? - Käsityksiä PV:sta - Tavoitteet - Pääperiaatteet - Toiminnan tasot 3. Psyykkinen valmentautuminen osana valmennuksen kokonaisuutta -Työskentelymuodot -Työskentelyvaiheet -Tavoitetila *Itsetuntemus *Itseluottamus *Sisäinen palo *Psykologiset taidot *Toimintaympäristö

3 Mitä urheiluharrastus voi tarjota? Liikunnallinen elämäntapa Vapaa-ajan harrastusmuoto Kilpaurheilumuoto Huippu-urheilijan ura/ ammattilaisuus

4 LAHJAKKUUS Kilpaurheilussa lahjakkuus on erityistä kyvykkyyttä, joka antaa mahdollisuuden kehittyä taitavaksi ja menestyväksi urheilijaksi.

5 Nuorisourheilun haasteita Psyykkisen valmentautumisen näkökulma Yhteiskunnalliset tekijät Vanhemmuus ja kasvatus luvulla Valmiudet ja taidot

6 Valintojen tekeminen Mitä urheilu harrastajalle merkitsee? Mitä lajia haluan harrastaa? Mille tasolle haluan pyrkiä? Ammattiura Panostaako opiskeluun vai urheiluun? Sosiaalinen elämä Perhe Kaverit Seurustelu Elämäntavat Säännöllisyys Terveydestä huolehtiminen Urheilullisuus

7 Psyykkinen valmentautuminen Yleisimpiä käsityksiä PV:n lähtökohtana on aina jokin henkilökohtainen ongelma Kaikki urheilijat eivät käytä PV:ta Psyyke ratkaisee 95% huippusuorituksesta PV on kokoelma erilaisia toimenpiteitä, joilla urheilija saadaan tekemään huippusuorituksia PV:n asiantuntija kykenee lukemaan ajatuksia PV:n asiantuntijan toiminta rikkoo valmentajan ja urheilijan välistä valmennussuhdetta

8 Psyykkinen valmentautuminen Tavoitteet (1) Kartoittaa urheilijan/ joukkueen ja valmentajan kanssa henkisen valmentautumisen tarjoamia mahdollisuuksia. (2) Tehostaa henkisen valmentautumisen menetelmien hyödyntämistä jokapäiväisessä harjoittelussa. (3) Luoda urheilijalle/ joukkueelle ja valmentajalle valmiudet soveltaa ko. menetelmiä kilpailutilanteissa.

9 Psyykkinen valmentautuminen Pääperiaatteet KOKONAISVALTAISUUS Urheilija/ Joukkue & Valmentaja LUOTTAMUS YKSILÖLLISYYS

10 Psyykkinen valmentautuminen Toiminnan tasot Kilpaileminen Harjoittelu Urheilemiseen liittyvät ajatusmallit Motivaatio & Tavoitteet Elämäntilanne & -hallinta

11 Psyykkinen valmennus tarkoittaa urheilijan kokonaiselämäntilanteen huomioimista valmennuksessa ja hänen psyykkisen hyvinvointinsa tukemista sekä psyykkisten taitojen opettamista (Liukkonen & Jaakkola 2003)

12 Tulokset ja sijoitukset Vaikutusten arviointi Urheilijan omat tuntemukset Valmentajan arvio Muutos suoritustekniikassa Elämänhallinnan kehittyminen

13 3. PSYYKKINEN VALMENTAUTUMINEN OSANA VALMENNUKSEN KOKONAISUUTTA -Työskentelymuodot -Työskentelyvaiheet -Psyykkisen valmentautumisen tavoitetila

14 Psyykkinen valmentautuminen Työskentelymuodot 1. Luennot/ tietoiskut 2. Ryhmäkeskustelut 3. Urheilijapalaverit 4. Valmentajapalaverit 5. Tutkimustoiminta 6. Tiedonvälitys 7. Koulutustoiminta

15 Psyykkinen valmentautuminen Työskentelyvaiheet (1) Alkuarviointi (2) Palautekeskustelu (3) Ohjauskeskustelut (4) Loppuarviointi

16 Psyykkinen valmentautuminen Tavoitetila ITSETUNTEMUS *Tunnetilat *Toimintamallit *Ajatusmallit

17 Mahdollisuudet Uhkat Vahvuudet Kehityskohteet Nimi

18 Psyykkinen valmentautuminen Tavoitetila ITSETUNTEMUS *Tunnetilat *Toimintamallit *Ajatusmallit ITSELUOTTAMUS *Tietoisuus omista vahvuuksista *Luotto omaan osaamiseen *Usko omiin valmiuksiin

19 Miten itseluottamusta voidaan parantaa? 1. Minäkäsitys ITSELUOTTAMUS 3. Oppiminen/ Sopeutuminen Identiteetti Itsetunto Minäkuva Tulokset/ Arviointi 2. Osaaminen Koettu pätevyys Oppiminen Sopeutuminen Minätietoisuus Itsearvostus Itsetuntemus

20 Psyykkinen valmentautuminen Tavoitetila ITSETUNTEMUS *Tunnetilat *Toimintamallit *Ajatusmallit ITSELUOTTAMUS *Tietoisuus omista vahvuuksista *Luotto omaan osaamiseen *Usko omiin valmiuksiin SISÄINEN PALO *Sisäinen motivaatio *Tavoitteenasettelu

21 MOTIVAATIO Tehtävä 1: Energia Tehtävä 2: Suunta Tehtävä 3: Arviointi Toiminnan tehokkuus Toimintaan sitoutuminen Toiminnan kesto Toiminnan laatu

22 1. Amotivaatio Henkilö kokee toiminnan ulkoapäin ohjatuksi Motivaatio tehtävän suorittamiseksi puuttuu täysin Henkilö ei näe yhteyttä toiminnan ja tuloksen välillä

23 2. Ulkoinen motivaatio Toimintaa ohjaavat palkkiot ja rangaistukset Toiminta on sosiaalisesti suotavaa Yksilön omat arvot ohjaavat toimintaa Toiminnasta koetaan saatavan merkittävää hyötyä vaikka se ei sinänsä olisikaan aina palkitsevaa

24 3. Sisäinen motivaatio Toiminta on täysin sisäisesti ohjattua Toiminta sinällään on kiinnostavaa ja positiivisia elämyksiä tuottavaa Välineelliset arvot eivät enää ensisijaisesti ohjaa henkilön valintoja

25 Miksi sisäinen motivaatio heikkenee? Henkilö kokee omat mahdollisuutensa kehittää ja toteuttaa itseään rajallisiksi Henkilö ei saavuta hyviä tuloksia Henkilö ei koe onnistumisen tunteita Ryhmä ei tue jäseniään Henkilö on saavuttanut rajansa Kiinnostus kohdistuu muihin asioihin

26 Miten edistää sisäistä motivaatiota? Itsemääräämisen tunteen lujittaminen Kyvykkyyden tunteen vahvistaminen Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korostaminen

27 On tärkeää asettaa itselleen tavoitteita, sillä ne Ylläpitävät motivaatiota Antavat perustelut harjoittelulle Suuntaavat toimintaa Auttavat keskittymään olennaisiin asioihin Selkiyttävät kehittymisen seurantaa Muodostavat yksilöllisen toimintasuunnitelman Tehtävä 1: Energia Tehtävä 2: Suunta Tehtävä 3: Arviointi

28 Tavoitetyypit (1) Tulostavoitteet -Henkilökohtaiset/ joukkueen saavutukset (2) Suoritustavoitteet -Lajitaidot (3) Prosessitavoitteet -Harjoittelua suuntaavat tavoitteet (4) Normitavoitteet -Ryhmän säännöt ja arvot (5) Kisa- ja harjoituskohtaiset tavoitteet -Päivittäin asetettavat tavoitteet

29 Konttinen/ KIHU 2012 Tavoitteenasettelu A r v i o i n t i Kilpailu- ja harjoituskohtaisten tavoitteiden asettaminen Suoritus-, prosessi- ja normitavoitteiden asettaminen Tulostavoitteiden asettaminen SWOT-analyysi (vahvuudet, kehityskohteet, mahdollisuudet ja uhkat) Unelma Vaihe 5. Vaihe 4. Vaihe 3. Vaihe 2. Vaihe 1.

30 UNELMANI JÄÄKIEKOSSA Haaveilen näistä hetkistä ja saavutuksista jääkiekossa. Kun ajattelen näitä asioita, tulen hyvälle mielelle ja saan niistä lisää energiaa vaikeinakin aikoina. Pystyn koska tahansa muodostamaan mieleeni kuvia näistä hetkistä ja saavutuksista. PVM UNELMA PVM UNELMA PVM UNELMA

31 JÄÄKIEKKOILIJAN TAVOITTEENASETTELU Pelaajan nimi Seura/ Joukkue Päiväys (pv) (kk) (v) A. Vahvuutesi jääkiekkoilijana Kirjaa tähän omasta mielestäsi tärkeimmät vahvuutesi jääkiekkoilijana tällä hetkellä. Merkitse molempiin kohtiin vähintään yksi ominaisuus. Pelitaidot: Fyysiset ominaisuudet: 1) 1) 2) 2) 3) 3) B. Tärkeimmät kehityskohteesi Kirjaa tähän omasta mielestäsi keskeisimmät kehityskohteesi jääkiekkoilijana tällä kaudella. Merkitse molempiin kohtiin vähintään yksi ominaisuus. Pelitaidot: Fyysiset ominaisuudet: 1) 1) 2) 2) 3) 3) C. Tavoitteesi kaudelle Kirjaa tähän erilaisia keinoja, joilla voisit parantaa kehityskohteisiin kirjaamiasi asioita tällä kaudella. Kirjoita vähintään kolme eri asiaa.

32 Ohjeita tavoitteenasetteluun: (1) Aseta täsmällisiä tavoitteita (2) Tavoitteiden on oltava riittävän haastavia (3) Tarvitset sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita (4) Aseta myös laji- ja harjoittelutavoitteita (5) Aseta tavoitteita myös harjoituksiin (6) Mieti myös joukkueen tavoitteita (7) Määritä myös keinot tavoitteiden saavuttamiseksi (8) Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös muiden tukea (9) Kirjaa tavoitteesi ja seuraa niiden toteutumista (10) Tavoitteiden on oltava SINUN tavoitteitasi!

33 Psyykkinen valmentautuminen Tavoitetila ITSETUNTEMUS *Tunnetilat *Toimintamallit *Ajatusmallit ITSELUOTTAMUS *Tietoisuus omista vahvuuksista *Luotto omaan osaamiseen *Usko omiin valmiuksiin PSYKOLOGISET TAIDOT *Kilpailuun valmistautuminen *Mielikuvaharjoittelu *Sisäinen puhe SISÄINEN PALO *Sisäinen motivaatio *Tavoitteenasettelu

34 Valmistautumisen tarkoitus (1) Asenteen vahvistaminen (2) Keskittyminen olennaisiin asioihin (3) Optimaalisen tunnetilan saavuttaminen (4) Kilpailujännityksen hallitseminen/ hyödyntäminen (5) Suoritusautomaatioiden käynnistäminen

35 Valmistautumisen A-B-C A. Kilpailemiseen valmistautuminen B. Kilpailuun valmistautuminen C. Kilpailusuoritukseen valmistautuminen

36 Tilanteen arviointi + tavoitteiden asettaminen Mitä tuleva kilpailu merkitsee minulle? Positiivisten ajatusmallien vahvistaminen Suurin työ on nyt tehty Haasteellisuus vs. Häviämisen pelko Tinkimätön asenne omaa toimintaa kohtaan Hyvän päivän tekeminen Elämysten ja kokemusten hakeminen A. Kilpailemiseen valmistautuminen

37 B. Kilpailuun valmistautuminen Kilpailutilanteen läpikäyminen Esim. varautuminen erilaisiin tilanteisiin Valmiustason nostaminen Signaali keholle ja mielelle Asioiden yksinkertaistaminen Kaikesta ylimääräisestä luopuminen Valmistautumisrutiinien suorittaminen Rituaalit/ tottumukset Rentousharjoitukset Strategian/suunnitelman/ taktiikan läpikäynti

38 C. Kilpailusuoritukseen valmistautuminen Intensiivisen keskittymisen rakentaminen Rutiinien ja opittujen taitojen avulla Tietoisen säätelyn vähentäminen Huomion kohdentaminen kapealle alueelle ( maailman pienentäminen ) Aika valmistautua ja aika toimia Heittäytyminen Suoritusrohkeus Valmius Toiminta Palautuminen

39 Psyykkinen kilpailuvalmius 1. Tausta-asiat ovat kunnossa 2. Tunne, että kaikki on tehty sen hetkisen maksimisuorituksen eteen 3. Selkeät ja positiiviset tavoitteet 4. Valmius käsitellä epävarmuuden tunteita 5. Luottamus, että pystyy tekemään itselleen hyvän päivän 6. Selkeä kilpailusuunnitelma

40 Miten yliyrittäminen ilmenee? 1. Vireystila ei ole optimaalinen 2. Suoritustilanteeseen liittyy poikkeuksellisen voimakas tunnelataus 3. Odotukset oman suoritustason suhteen ovat tavallista korkeammalla

41 1. Ei-optimaalinen vireystila Kohonnut vireystila Ylilatautuminen Keskittyminen hajoaa Motoriikka/ tekniikka kärsii Energiaa kuluu epäolennaisiin asioihin Alentunut vireystila Flegmaattisuus Keinotekoisella yrittämisellä paikataan alhainen vireystila Tietoinen suorituksen säätely korostuu

42 2. Voimakas tunnetila Energisyys Toiminta kohdentuu epäolennaisiin asioihin Epävarmuus/ kärsimättömyys Pelko siitä, että taito häviää Ylimielisyys Ajautuminen tilanteeseen, jossa on vain hävittävää

43 3. Korostuneet odotukset Tulos ohjaa urheilijan suoriutumista Huomio ei ole itse suorituksessa Tavoitteet ovat ylimitoitettuja urheilijan suoritustasoon nähden Tavoitteenasettelu perustuu liiaksi esim. harjoitustuloksiin Valmistaudutaan kilpailuun poikkeavalla tavalla Keskittyminen menee yli

44 1. Mielikuvaharjoittelu 2. Rentoutustekniikat TUNNE FYSIOLOGINEN REAKTIO TULKINTA 3. Sisäinen puhe

45 1. Mielikuvaharjoittelu

46 Mielikuva- harjoittelu Sisäiset mielikuvat = Suorituksen kokeminen aktiivisena toimijana Ulkoiset mielikuvat = Suorituksen kokeminen ulkopuolisena

47 Mielikuvaharjoittelun edellytykset Pitkäjänteinen ja systemaattinen harjoittelu Keskittyminen Kyky kuvitella erilaisia aistimuksia ( mielikuvakyky ) Käsitys optimaalisesta suorituksesta Halu kehittää itseään urheilijana!!!

48 Sisäisten mielikuvien käyttö (1/2) Urheilija vahvistaa oppimaansa liikettä tai liikesarjaa kuvittelemalla itsensä suoritustilanteeseen Harjoituksen aikana aktivoituvat samat lihashermo -yhteydet kuin todellisessakin suorituksessa Muistijälki vahvistuu Suoritus toteutetaan a) tietoisesti ja b) reaaliaikaisesti

49 Sisäisten mielikuvien käyttö (2/2) Mielteiden tuottaminen kaikilla aistikanavilla Mielikuvaharjoituksen suorittaminen a) rentoutuneessa tilassa sekä b) suorituksen yhteydessä Soveltuu esim. tekniikkaharjoituksiin

50 Ulkoisten mielikuvien käyttö Tilanteen tai tilanteiden sarjan kuvitteleminen katsojan/ havainnoitsijan näkökulmasta Ilman kehon ja mielen tuntemuksia Kilpailuihin valmistautuminen ja kilpailun aikana toimiminen Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen (esim. video) Voidaan käyttää esim. uuden taidon oppimisessa

51 Mitä hyötyä mielikuvaharjoittelusta on? Tukee urheilijan tekniikkaharjoittelua Toimii palautumisen apuvälineenä yhdessä rentoutusharjoitusten kanssa Tehostaa optimaalisten tunnetilojen tuottamista Auttaa keskittymään Auttaa urheilijaa kohtaamaan erilaisia tilanteita

52 2. Rentoutustekniikat

53 Erilaisia rentousmenetelmiä Aktiivinen rentous Jännityksen ja rentouden vuorottelu Autogeeninen rentous Painavuuden ja lämpimyyden tunteen aikaansaaminen Keskushermosto rauhoittuu Hengitysrentous Uloshengitys ankkuroidaan rentoutuneeseen olotilaan Mielikuvarentous Rentoutuminen miellyttävien mielikuvien avulla Hypnoosi Suggestioiden antaminen syvässä rentoustilassa

54 3. Sisäinen puhe

55 A. Negatiivinen sisäinen puhe Yhteydessä esim. pelkotiloihin ja ahdistuneisuuteen Ylläpitää välttämiskäyttäytymistä Entä jos en selviydy tilanteesta tai Mitähän toiset ajattelevat minusta

56 B. Positiivinen sisäinen puhe Tukee henkilön pyrkimyksiä selviytyä vaikeista tai haasteellisista tilanteista Auttaa urheilijaa muuttamaan tarvittaessa tilanteen tulkintaa Olen valmis tekemään tai pystyn oppimaan

57 Sisäisen puheen muuttaminen (1) Tunnista ne tilanteet, joissa käytät negatiivista puhetta (2) Mieti, mihin negatiivisuutesi perustuu (3) Pohdi, miten voisit korvata negatiivisen puheen positiivisella puheella (4) Käytä positiivista puhetta, kun seuraavan kerran kohtaat haasteellisen tilanteen

58 Psyykkinen valmentautuminen Tavoitetila ITSETUNTEMUS *Tunnetilat *Toimintamallit *Ajatusmallit RYHMÄN TOIMINTA *Positiivinen ilmapiiri *Tiimin kiinteys *Johtaminen ITSELUOTTAMUS *Tietoisuus omista vahvuuksista *Luotto omaan osaamiseen *Usko omiin valmiuksiin PSYKOLOGISET TAIDOT *Kilpailuun valmistautuminen *Mielikuvaharjoittelu *Sisäinen puhe SISÄINEN PALO *Sisäinen motivaatio *Tavoitteenasettelu

59 Joukkueen valmistautuminen Huippusuorituksen perusedellytykset I Harjoittelu -Päivittäistoiminnan laatu ja määrä -Onnistuneet viimeistelyharjoitukset II Suunnitelma -Taktiikka/ pelitapa on sisäistetty -Pelaajat ovat sitoutuneet taktiikan noudattamiseen -Vastustajan heikkoudet/ vahvuudet III Ilmapiiri -Jokainen pelaaja kantaa vastuunsa -Virheiden ja epäonnistumisten käsittely

60 KOHEESIO Koheesiolla tarkoitetaan dynaamista prosessia, joka ilmenee (a) ryhmän pyrkimyksenä pysyä yhtenäisenä perustehtävän suorittamisessa, sekä (b) tyytyväisyyden kokemuksina siitä, että ryhmä täyttää jäsentensä perustarpeita.

61 Mitkä asiat vaikuttavat ryhmän yhtenäisyyteen? 1. Tilanne- ja olosuhdetekijät 2. Yksilölliset tekijät RYHMÄKOHEESIO 3. Johtaminen 4. Ryhmäkohtaiset tekijät

62 1. Tilanne- ja olosuhdetekijät Ryhmän muodostumisen syyt (tehtävä- ja sosiaalinen koheesio) Perustehtävän luonne ja merkitys Ryhmän koko

63 2. Yksilölliset tekijät Ryhmän jäsenten yksilölliset ominaisuudet Asenteet, uskomukset ja motiivit Yksilöiden tyytyväisyys Yksilöiden kyky kantaa vastuuta

64 3. Johtaminen Johtajan taidot ja valmiudet Johtamistyyli Yhteisön toimintakulttuuri Toiminnalle asetetut tavoitteet

65 4. Ryhmäkohtaiset tekijät Yksilöiden roolien selkeys ryhmässä Kuinka pitkään ryhmä on ollut yhdessä Sosiaaliset normit Ryhmän itseluottamus

66 Koheesion vaikutukset Positiiviset Ryhmän säännöt on helppo laatia Sitoutuminen perustehtävään vahvistuu Viihtyvyys paranee Vastuu jakaantuu tasaisesti Negatiiviset Sisäänlämpiävyys Kritiikitön laumaajattelu vahvistuu Uuden jäsenen on vaikea päästä mukaan ryhmään Kehitys pysähtyy

67 Mihin johtajuus perustuu? Muodollinen asema Asema organisaatiossa Keppi & porkkana Valta jakaa etuisuuksia tai rangaistuksia Tieto Esimiehellä on sellaista tietoa, jota ei alaisilla ole Senioriteetti Ikä Asiantuntemus Laaja tietämys/ koulutus Osaaminen Ammatillinen käytännön osaaminen Vuorovaikutus Kommunikointikyky Yhteistyö Yhteistyöhalu ja -kyky Persoonallisuus Karisma Tuloksellisuus Määrälliset ja laadulliset tulokset

68 4. YHTEENVETO -Menestyvän urheilijan psyyke -Urheilijan kehityspolku

69 Mistä rakentuu menestyvän urheilijan psyyke? 1.Ominaisuudet 2.Asenne 3.Reagointi Haasteet -Vastoinkäymiset -Menestys -Muutokset Henkinen vahvuus

70 Kehityspolun rakentaminen 1. Urheilijan oma historia 2. Nykytilanteen arviointi 3. Tavoitetilan hahmottaminen 4. Keinojen määrittäminen

71 Vaihe 1: Urheilijan oma historia Oman historian hahmottaminen luo pohjaa urheilijana kasvamiselle Hallitsevat tarinat Vaihtoehtoiset tarinat Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija Valintatilanteet Toimintamallit Ajatusmallit

72 Vaihe 2: Nykytilanteen arviointi Mihin nykyinen taso riittää? Harjoittelumahdollisuudet Sitoutuminen Oma kehittyminen vs. lajin vaatimukset Miten urheilija kokee oman tilanteensa? Nelikenttäanalyysi (SWOT)

73 Vaihe 3. Tavoitetilan hahmottaminen Mitä haluan olla ja mitä haluan saavuttaa? Vanhan tarinan jatkamista vai uuden tarinan luomista? Urautuminen Muutostarpeet Erilaisten tarinoiden yhteensovittaminen

74 Vaihe 4. Keinojen määrittäminen Tavoitteenasettelun rakentaminen Motivaatiosta huolehtiminen Varautuminen uhkatekijöihin Työkalujen rakentaminen urheilijan käyttöön Valmennuksen tukitoimet

75 Niilo Konttinen KIHU Rautpohjankatu 6 FIN Jyväskylä (työ) (koti) Yhteystiedot:

URHEILIJAN VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGINEN TUKEMINEN

URHEILIJAN VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGINEN TUKEMINEN 8.10.2016 Valmennusseminaari/ Hämeenlinna URHEILIJAN VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGINEN TUKEMINEN Niilo Konttinen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) - 1 - Mitä on valmentautumisen psykologinen

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI. 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1

SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI. 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1 SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1 MISSÄ NYT MENNÄÄN KOTIMAASSA / ULKOMAILLA MAAJOUKKUEISSA 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 2 MISSÄ NYT

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA Arto Tikkunen, Jewellery Marko Varjos, Cabinetmaking Skills Finland / Koulutuskeskus Salpaus WSC-valmennus 2015 Taustat kuntoon KILPAILIJA, EKSPERTTI,

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa 9.10.2017 Psyykkinen valmennus Millaisia ajatuksia herättää? Psyykkinen valmennus Monesti vieläkin ajatellaan, että psyykkinen valmennus on kuin mentäisiin lääkäriin

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen Harjoite 8

Kilpailemaan valmentaminen Harjoite 8 Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 8: Kilpailija-analyysi Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteessa analysoidaan, missä kilpailemiseen liittyvissä taidoissa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma. pisteet. Koodi: LIO39XX Päätös: UOPI C12/2015

15 Opetussuunnitelma. pisteet. Koodi: LIO39XX Päätös: UOPI C12/2015 Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa omassa valmennus- ja kilpailutoiminnassaan. Hän osallistuu Lapin Urheiluakatemian ja edustamansa seuransa

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

Teemaesittelyt. Keskittymisen valmiuksien harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja.

Teemaesittelyt. Keskittymisen valmiuksien harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja. TrainingFocus-teemojen esittelyt yksilö- ja joukkueurheilussa Teema 1: Keskittyminen Keskittynyt urheilija kiinnittää huomion suorituksen kannalta olennaisiin asioihin ja osaa säädellä keskittymisensä

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Mielen mekanismeja. Ennen kuin tuomitset. hänen mokkasiineissaan. Johdatus urheilupsykologiaan. äärää valmentajan viestin vaikutuksen

Mielen mekanismeja. Ennen kuin tuomitset. hänen mokkasiineissaan. Johdatus urheilupsykologiaan. äärää valmentajan viestin vaikutuksen Johdatus urheilupsykologiaan Jarmo Liukkonen, professori Jyväskyl skylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos Periaatteessa on kysymys siitä, antaako urheilija psyykkisten tekijöiden vaikuttaa suorituksiinsa

Lisätiedot

1.Ampujan fyysinen valmennus. 2. Ampujan psyykkinen valmennus. 3. Valmennuksen suunnittelu

1.Ampujan fyysinen valmennus. 2. Ampujan psyykkinen valmennus. 3. Valmennuksen suunnittelu 1.Ampujan fyysinen valmennus 2. Ampujan psyykkinen valmennus 3. Valmennuksen suunnittelu Ampujan fyysinen harjoittelu Kysymys: Miksi ampujan täytyy olla fyysisesti hyvässä kunnossa? *kestääkseen lajiharjoittelua

Lisätiedot

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund.

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund. TYÖPAJAPÄIVÄT Erkka Westerlund erkka.westerlund@lepoaika.fi HUIPPU-URHEILUSTA (TYÖ)ELÄMÄÄN URHEILUN SISÄLTÄ KUMPUAVAT ARVOT: 1. PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN PYRKIMYS ITSENSÄ JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN 2. ILO,

Lisätiedot

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 NUORTEN HARRASTAMISEN KULMAKIVET! Harrastamisen on oltava HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Hauskuuden ja haasteisiin tarttumisen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tavoitteita Tutustuminen omiin, valmistautumiseen

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia. - Kokonaisvaltainen valmennus

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia. - Kokonaisvaltainen valmennus Yksilökeskeinen valmennusfilosofia - Kokonaisvaltainen valmennus Kokonaisvaltainen valmennus Taktiikka / Pelikäsitys Havainnointi / Hahmottaminen Ratkaisuvaihtoehdot Päätöksenteko Ratkaisut Suorittaminen

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus taitovalmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen. Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015

Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen. Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015 Nuoren jääkiekkoilijan luonteen tukeminen Tuomas Grönman, Niilo Konttinen, Rauli Urama & Antti Järvinen 2015 Psyykkisen valmennuksen tavoitteet Motivoituminen itsensä kehittämiseen Itsetuntemuksen lisääminen

Lisätiedot

Road Racing. Harjoittelu ja ajamisen kuormittavuus 8.11.2008. Tomi Konttinen 2008

Road Racing. Harjoittelu ja ajamisen kuormittavuus 8.11.2008. Tomi Konttinen 2008 Road Racing Harjoittelu ja ajamisen kuormittavuus 8.11.2008 Tomi Konttinen 2008 Menestymisen edellytykset LAJITEKNINEN VALMIUS mahdollistaa oikean suoritustavan FYYSINEN VALMIUS mahdollistaa taidon, kestävyyden

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

Valmennusosaamisen malli. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH

Valmennusosaamisen malli. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH Valmennusosaamisen malli Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH Valmentajan osaamistarpeet Voimavarat Mihin valmentaja voi vaikuttaa? Ihmisenä kasvu Itsensä kehittämisen Ihmissuhde

Lisätiedot

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 24.7.2015 Luennon sisältö Esittäytyminen Vuorovaikutus Harjoitus 1. Kenttävalmennus Harjoitus 2. Taktiikan nyrkkisäännöt Mitä puhutaan kotimatkalla? Vuorovaikutus

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Toni Korkeakunnas. Gnistan, FC Hämeenlinna, Gnistan, FC Viikingit, Suomi U19, MYPA ja FC Lahti. copyright Toni Korkeakunnas

Toni Korkeakunnas. Gnistan, FC Hämeenlinna, Gnistan, FC Viikingit, Suomi U19, MYPA ja FC Lahti. copyright Toni Korkeakunnas Toni Korkeakunnas Yo-merkonomi, kasvatustieteen maisteri ja UEFA pro - valmentaja Luokanopettaja 1996-2002 SPL Uusimaan Valmennuspäällikkö 2004-2010 Valmentajana (14.v.) 1999-2004 ja 2007- Gnistan, FC

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Nuori urheilija - tutkimus

Nuori urheilija - tutkimus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuori urheilija - tutkimus Nuorisourheilun verkostotapaaminen 24.5.2012 Helsinki Outi Aarresola www.kihu.fi Esityksen kulku Tutkimusprojektin tausta

Lisätiedot

11. Oppimismotivaatio ja tehokas oppiminen. (s )

11. Oppimismotivaatio ja tehokas oppiminen. (s ) 11. Oppimismotivaatio ja tehokas oppiminen (s. 124-133) Käsitys itsestä oppijana käsitys itsestä oppijana muodostuu kokemusten pohjalta vaikuttavat esim. skeemat itsestä oppijana ja oppiaineesta tunteet

Lisätiedot

Harjoittelun painopistealueet

Harjoittelun painopistealueet Harjoittelun painopistealueet Perustaito/pallonhallinta Perustaitoharjoitteet eivät saa olla irrallinen osa harjoittelua vaan niiden sisällöt tulee liittää aina kiinteästi itse peliin ja pelin vaatimiin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Siirtymät urheilussa. Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Martina Roos-Salmi

Siirtymät urheilussa. Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Martina Roos-Salmi Siirtymät urheilussa Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Määritelmiä Urheilu-ura koostuu toisiaan seuraavista vaiheista. Vaiheesta toiseen siirtyminen

Lisätiedot

Psyykkinen valmennus lasten urheilussa. Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012

Psyykkinen valmennus lasten urheilussa. Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012 Psyykkinen valmennus lasten urheilussa Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012 Urheilijan polun alkuvaihe Lapsi tuodaan ja tulee mukaan urheilutoimintaan Oppii lajia ja yhteistyötä muiden kanssa Kehittyy

Lisätiedot

Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin

Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin Mentaalitarinoita Ei me puhuta stressistä. Me ei puhuta tulostavoitteista tai sijoituksista. Me puhumme siitä,

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016. Markku Gardin Syyskuu 2015

Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016. Markku Gardin Syyskuu 2015 Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016 Markku Gardin Syyskuu 2015 Onnistunut urheilusuoritus Fyysinen kunto X Lajissa tarvittavat taidot X Mentaaliset taidot X Hyvä joukkue-, kaverihenki

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Jukolakoulu

Jukolakoulu Jukolakoulu 13.3.2011 Suorituksen hallinta Janne Weckman Suorituksen hallinta Oman ajattelun tuntemista, kontrollointia ja analysointia kutsutaan suorituksen hallinnaksi Optimaaliseen suoritustilaan pääseminen

Lisätiedot

Valmennuksen haasteet. Olympia- ja Paralympiavalmentajaseminaari Vierumäki Kirsi Hämäläinen

Valmennuksen haasteet. Olympia- ja Paralympiavalmentajaseminaari Vierumäki Kirsi Hämäläinen Valmennuksen haasteet Olympia- ja Paralympiavalmentajaseminaari 18-19.10.2012 Vierumäki Kirsi Hämäläinen Pelin jälkeen sain häneltä tekstarin. Ainahan minä saan hulluna tekstareita, mutta tämä viesti oli

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! 2 KOULUTUKSET 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja 3t 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu 3t 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa 3t 4. Herkkyyskausien

Lisätiedot

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI 19.-20.5.2009, Vierumäki Suomen Jääkiekkoliitto / Erkka Westerlund 1 MENESTYSMUUTTUJAT 1. OSAAMINEN 2. OLOSUHTEET 3. HARRASTAJIEN MÄÄRÄ Suomen Jääkiekkoliitto 2 PELAAJAN

Lisätiedot

Vammaishuippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyö on Suomessa maailman huippua

Vammaishuippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyö on Suomessa maailman huippua Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Vammaishuippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyö on Suomessa maailman huippua Henri Lehto, Projektitutkija, LitM www.kihu.fi Sisältö Taustaa KIHU:sta

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KASVATUKSELLISUUS Luotamme kykyynsä toimia erilaisissa rooleissa. hän on hyvä jossain yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun korostaminen

TÄRKEÄÄ KASVATUKSELLISUUS Luotamme kykyynsä toimia erilaisissa rooleissa. hän on hyvä jossain yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun korostaminen 1 TÄRKEÄÄ 1. Yksilön luonne ja kunnianhimo - kasvatetaan aktiivisia ja oma-aloitteisia toimijoita 2. Lajitaidot - opetellaan huolellisesti lajin perustaidot (kiinniottaminen, heittäminen, syöttäminen,

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet KTT Raili Kiviranta Dosentti, Jyväskylän yliopisto Toimitusjohtaja, Arki&Ilo Oy Raili Kiviranta (ent. Moilanen) 1980-1990-luvuilla Jyväskylän yliopiston AVANCE Johtamiskoulutuksessa

Lisätiedot

Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4.

Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4. Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4.2014, Lappeenranta Alustuksen teemat Mistä tulossa? Ympäristö ja kehittyminen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Lajinkehittämistyö: PSYYKKINEN VALMISTAUTUMINEN PESÄPALLOSSA. Emmi Viitalan ja Antti Kuusiston valmistautumismallit. Jussi Parvi PLVT 10

Lajinkehittämistyö: PSYYKKINEN VALMISTAUTUMINEN PESÄPALLOSSA. Emmi Viitalan ja Antti Kuusiston valmistautumismallit. Jussi Parvi PLVT 10 Lajinkehittämistyö: PSYYKKINEN VALMISTAUTUMINEN PESÄPALLOSSA Emmi Viitalan ja Antti Kuusiston valmistautumismallit Jussi Parvi PLVT 10 Pesäpallon lajivalmentajatutkinto 1.4.2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Training focus. Ohjeet. Tavoitteet

Training focus. Ohjeet. Tavoitteet Ohjeet Ohjeet valmentajille ja urheilijoille TrainingFocuksen käyttöön Ohjeiden sisältö otsikoittain Tavoitteet Ohjelmaan ja harjoittelun aloittaminen Harjoitteiden ja sisällöt verkossa Värikoodit Aloitustason

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Tavoitteet 30-60 minuuttia, käy kotitehtäväksi Harjoituslomake ja kynä Aiempien valmistautumiseen liittyvien harjoitteiden lomakkeet Harjoitteen

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ. 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ. 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ TOIMINTATAVOITE 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Osallistuva asiantuntijuus urheilijan arjen tukena

Osallistuva asiantuntijuus urheilijan arjen tukena Osallistuva asiantuntijuus urheilijan arjen tukena Psyykkinen valmennus menestyvän suomalaisen huippuurheilun tukena Urheilupsykologi (sert) Hannaleena Ronkainen Psyykkinen valmentaja (sert) Terhi Lehtoviita

Lisätiedot

SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL

SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL Unelmasi ansaitsee tulla toteutetuksi En tiedä millaista unelmaa kannat sydämessäsi. Sillä ei ole väliä, kuinka suurta epätoivoa olet saattanut tuntea, kun ponnisteluistasi

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Syysseminaari Subject: Miten rakennan menestyksekkään klubiprojektin? Presenter: Aulis Kankare Date:

Syysseminaari Subject: Miten rakennan menestyksekkään klubiprojektin? Presenter: Aulis Kankare Date: Syysseminaari 9.9.2017 Subject: Miten rakennan menestyksekkään klubiprojektin? Presenter: Aulis Kankare Date: 9.9.2017 Miten rakennan menestyksekkään klubiprojektin? 2 Muutos, toiminta ja ilo 3 SISÄISEN

Lisätiedot

ESITYS Kulttuuri / Voittava pelaaminen

ESITYS Kulttuuri / Voittava pelaaminen ESITYS Kulttuuri / Voittava pelaaminen MITÄ KULTTURI ON JA KUINKA SE TOIMII EDUKSEMME Kulttuuri on sitä mihin me uskomme, kuinka käyttäydymme ja toimimme ja kokemus siitä mitä meidän toimintamme luo toisillemme

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Tavoitteena on antaa pastoreille työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla he voivat arvioida ja kehittää omaa ajanhallintaansa ja itsensä johtamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kilpailujännitys SporttiRakki nettiluento Marjo Korander-Taavitsainen/Hypnotic Dog Sport

Kilpailujännitys SporttiRakki nettiluento Marjo Korander-Taavitsainen/Hypnotic Dog Sport Kilpailujännitys SporttiRakki nettiluento 27.7.2017 Marjo Korander-Taavitsainen/Hypnotic Dog Sport Kuka Marjo? Psykologian maisteri, urheilupsykologi, psyykkinen valmentaja Agilitykouluttaja ja valmentaja

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi. PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy

Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi. PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy Mindgame Oy:n asiantuntijat Terhi Mets urheilupsykologi (PsL),

Lisätiedot