4.xxx Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.xxx Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala"

Transkriptio

1

2

3 LUONNOS LIITE xxx Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Jalkojenhoito Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen koulutusohjelman alkamista. Tutkinnon suorittajan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen valinnaisen osaamisalan tutkintotilaisuutta. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden ja säännösten mukaan tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat toimia asiakaspalvelussa ja varmistaa tietosuojan ja tietoturvan hyödyntää kielitaitoaan jalkojenhoidon asiakaspalvelussa ohjata asiakasta tai potilasta sekä erilaisia ryhmiä terveyden ja hyvinvoinnin sekä jalkaterveyden edistämisessä ja jalkojen omahoidon toteuttamisessa ennaltaehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä ottaa työssään huomioon eri-ikäisten ihmisten jalkojenhoitotarpeet toimia aseptisesti ja ennaltaehkäistä tartuntojen syntymistä sekä leviämistä valmistella jalkojenhoitotilan eri hoitoympäristöihin ja valita tarvittavat työvälineet, materiaalit sekä tarvikkeet tutkia ja tunnistaa asiakkaan jaloissa olevia muutoksia ottaa jalkojenhoitotyössä huomioon sairauksista aiheutuvat alaraajamuutokset laatia tutkimiseen perustuen kirjallisen jalkojenhoitosuunnitelman avustaa asiakasta tai potilasta hoitotilanteissa tehdä jalkojenhoidon toteuttaa ulkoista lääkehoitoa ja seurata sen vaikuttavuutta hieroa alaraajat suunnitella ja toteuttaa jalkojen toimintaa ylläpitävää liikehoitoa suunnitella ja valmistaa ihoa suojaavat kevennykset huoltaa jalkojenhoidossa käytettävät välineet ja laitteet arvioida toteuttamansa jalkojenhoidon ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon ohjata asiakkaita ja potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä sekä liikkumisen apuvälineiden hankkimisessa ja käytössä ohjata terveydenhuollon henkilöstöä jalkojenhoidon kysymyksissä torjua työhönsä liittyviä terveysvaaroja ja noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ja mahdollista yrittäjyyttä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan sekä kehittää ammattialaansa.

4 LUONNOS LIITE 1 2 Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Jalkojenhoitosuunn itelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi Taloudellinen ja laadukas toiminta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee työnsä suunnittelee työnsä itsenäisesti suunnittelee työnsä asiakas- tai asiakas- tai potilaslähtöisesti ja itsenäisesti asiakas- tai potilaslähtöisesti ja toimintaympäristöönsä potilaslähtöisesti ottaen toimintaympäristöönsä sopivaksi sekä hahmottaa huomioon sopivaksi. työnsä kokonaisuutena. toimintaympäristönsä erityispiirteitä ja muuttaa työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. tunnistaa asiakkaan tai potilaan jalkojenhoidon tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan jalkojenhoidon kirjallisen suunnitelman, jota toteuttaa ja arvioi. tunnistaa asiakkaan tai potilaan ohjauksen tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan ohjaussuunnitelman, jota toteuttaa ja arvioi työryhmän jäsenenä. vastaa työryhmän jäsenenä kirjaamisesta sekä asiakastai potilasasiakirjoista niin, että jalkojenhoidon laatu sekä ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä toimii tarkoituksenmukaisesti. tunnistaa asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan jalkojenhoidon tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen jalkojenhoidon kirjallisen suunnitelman hoitotyön toimintoluokituksen tai kunkin toimintaympäristön käytössä olevan suunnitelman mukaan. Toteuttaa ja arvioi sitä toimintaympäristön ohjeiden mukaan. tunnistaa asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan ohjauksen tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen ohjaussuunnitelman, jota toteuttaa ja arvioi suunnitelman mukaan itsenäisesti. vastaa itsenäisesti kirjaamisesta sekä asiakas- tai potilasasiakirjoista niin, että jalkojenhoidon laatu sekä ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. toimintaansa joustavasti. työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä toimii tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti muuttuvissa tilanteissa. tunnistaa monipuolisesti, asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan jalkojenhoidon tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan jalkojenhoidon kirjallisen suunnitelman hoitotyön toimintoluokituksen tai kunkin toimintaympäristön käytössä olevan suunnitelman mukaan. Toteuttaa ja arvioi sitä monipuolisesti ja kriittisesti. tunnistaa monipuolisesti, asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan ohjauksen tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen ohjaussuunnitelman, jota toteuttaa itsenäisesti ja arvioi monipuolisesti ja kriittisesti. vastaa itsenäisesti ja sujuvasti kirjaamisesta sekä asiakas- tai potilasasiakirjoista niin, että jalkojenhoidon laatu sekä ja työntekijän oikeusturva toteutuvat.

5 LUONNOS LIITE 1 3 Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu työskentelee työryhmän jäsenenä kustannustietoisesti ja noudattaen toimintaympäristön laatusuosituksia. suunnittelee ohjattuna osaamisen tuotteistamista työskentelee kustannustietoisesti noudattaen toimintaympäristön laatusuosituksia. suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia työskentelee kustannustietoisesti ja noudattaen toimintaympäristön laatusuosituksia sekä arvioi ja kehittää jalkojenhoitotyön laatua tekemällä kehittämisehdotuksia. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Arvioi realistisesti oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Asiakaspalvelu ja viestintä Jalkojenhoito Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi työryhmän jäsenenä jalkaterveyttä, tukee häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Työryhmän tukemana toteuttaa yksilöja ryhmäohjauksella eriikäisten tai erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tai potilaiden jalkaterveyden edistämistä. palvelee asiakkaita tai potilaita vastuullisesti vastaanottotilanteissa ja puhelimessa. Käyttää selkokieltä sekä asiakasta kunnioittavaa puhetta. rahastaa tai laskuttaa jalkojenhoitopalvelut, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. valmistelee ohjeiden mukaisesti toimivan jalkojenhoitotilan esim. hoitolassa, laitoshoidossa ja kodissa. tutkii tavallisimpia menetelmiä käyttäen eriikäisen asiakkaan tai potilaan jalkaterveyden. arvioi jalkaterveyttä, tukee häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toteuttaa yksilö- ja ryhmäohjauksella eri-ikäisten tai erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tai potilaiden jalkaterveyden edistämistä. palvelee asiakkaita tai potilaita yksilöllisesti ja vastuullisesti vastaanottotilanteissa ja puhelimessa. Käyttää luontevasti selkokieltä ja asiakasta kunnioittavaa puhetta sekä hyödyntää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. rahastaa tai laskuttaa jalkojenhoitopalvelut ohjeita apuna käyttäen. valmistelee toimivan jalkojenhoitotilan esim. hoitolassa, laitoshoidossa ja kodissa. Ottaa valmistelussa huomioon asiakkaan tai potilaan toimintakyvyn. tutkii kattavasti erilaisia menetelmiä käyttäen eriikäisen jalkaterveyden. arvioi jalkaterveyttä, tukee häntä oma-aloitteisesti ja monipuolisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Suunnittelee ja toteuttaa sujuvasti ja motivoivasti yksilö- ja ryhmäohjauksella eri-ikäisten tai erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tai potilaiden jalkaterveyden edistämistä. työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti yksilöllisessä asiakaspalvelussa. Käyttää sujuvasti selkokieltä ja asiakasta kunnioittavaa puhetta sekä hyödyntää joustavasti puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä myös haasteellisissa asiakaspalvelutilanteissa. rahastaa tai laskuttaa jalkojenhoitopalvelut itsenäisesti. valmistelee sujuvasti toimivan jalkojenhoitotilan esim. hoitolassa, laitoshoidossa ja kodissa. Ottaa valmistelussa huomioon asiakkaan tai potilaan tarpeet sekä toimintakyvyn. tutkii sujuvasti ja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen eri-ikäisen

6 LUONNOS LIITE 1 4 tutkii tavallisimpia menetelmiä käyttäen eriikäisen asiakkaan tai potilaan ihon ja kynsien, pehmytkudosten, alaraajojen verenkierron ja ääreishermoston tilan sekä asiakkaan kokeman kivun. kirjaa asiakas- tai potilastiedot ja laatii hoitosuunnitelman sekä kirjaa toteutuneen hoidon ohjeita noudattaen. Käsittelee asiakirjoja säädösten mukaan. hoitaa turvallisesti ja asiakas- tai potilaslähtöisesti tavallisimmilla hoitomenetelmillä ihomuutokset (esim. syylät, känsät, kovettumat, pykimät, rakot, kynsivallin tulehdukset). hoitaa turvallisesti ja asiakas- tai potilaslähtöisesti tavallisimmilla hoitomenetelmillä kynsimuutokset (esim. pitkät kynnet, paksut kynnet, sienikynnet, torakynnet ja sisään kasvaneet kynnet). hoitaa ihon ja kynnet turvallisesti ulkoisesti käytettävillä itsehoitolääkkeillä mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. Ottaa huomioon lääkehoidon vaikutukset ja haittavaikutukset sekä työryhmän jäsenenä ohjaa asiakasta tai potilasta toteuttamaan lääkehoitoa. valitsee yksilöllisesti sopivan valmiin kevennystuotteen. Käyttää valmiita kevennystuotteita ohjeiden mukaisesti. tutkii kattavasti erilaisia menetelmiä käyttäen eriikäisen ihon ja kynsien, pehmytkudosten, alaraajojen verenkierron ja ääreishermoston tilan sekä asiakkaan kokeman kivun. kirjaa asianmukaisesti tutkimisen, hoitosuunnitelman ja toteutuneen hoidon sekä jatkohoitosuunnitelman. Käsittelee asiakirjoja säädösten mukaan. hoitaa itsenäisesti ja turvallisesti sekä asiakas- tai potilaslähtöisesti erilaisilla hoitomenetelmillä ihomuutokset (esim. syylät, känsät, kovettumat, pykimät, rakot, kynsivallin tulehdukset). hoitaa itsenäisesti ja turvallisesti sekä asiakas- tai potilaslähtöisesti erilaisilla hoitomenetelmillä kynsimuutokset (esim. pitkät kynnet, paksut kynnet, sienikynnet, torakynnet ja sisään kasvaneet kynnet). hoitaa ihon ja kynnet itsenäisesti ja turvallisesti ulkoisesti käytettävillä itsehoitolääkkeillä. Ottaa huomioon lääkehoidon vaikutukset ja haittavaikutukset sekä ohjaa asiakasta tai potilasta toteuttamaan lääkehoitoa. valitsee jalkojenhoidossa käytettävät kevennysmateriaalit asiakastai potilaslähtöisesti. Hyödyntää valmistuotteita jalkaterveyden. tutkii sujuvasti ja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen eriikäisen ihon ja kynsien, pehmytkudosten, alaraajojen verenkierron ja ääreishermoston tilan sekä asiakkaan kokeman kivun. kirjaa monipuolisesti ja ymmärrettävästi tutkimisen, hoitosuunnitelman ja toteutuneen hoidon sekä jatkohoitosuunnitelman. Käsittelee asiakirjoja säädösten mukaan. valitsee joustavasti asiakastai potilaslähtöiset hoitomenetelmät perustellen valintansa. Hoitaa sujuvasti ja itsenäisesti sekä asiakas- tai potilaslähtöisesti erilaisilla hoitomenetelmillä ihomuutokset (esim. syylät, känsät, kovettumat, pykimät, rakot, kynsivallin tulehdukset) varmistaen turvallisuuden. valitsee joustavasti asiakastai potilaslähtöiset hoitomenetelmät perustellen valintansa. Hoitaa sujuvasti ja itsenäisesti sekä asiakas- tai potilaslähtöisesti erilaisilla hoitomenetelmillä kynsimuutokset (esim. pitkät kynnet, paksut kynnet, sienikynnet, torakynnet ja sisään kasvaneet kynnet) varmistaen turvallisuuden. hoitaa ihon ja kynnet itsenäisesti ja sujuvasti sekä turvallisuuden varmistaen ulkoisesti käytettävillä itsehoitolääkkeillä. Ottaa monipuolisesti huomioon lääkehoidon vaikutukset ja haittavaikutukset sekä ohjaa sujuvasti asiakasta tai potilasta toteuttamaan lääkehoitoa. valitsee jalkojenhoidossa käytettävät kevennysmateriaalit asiakastai potilaslähtöisesti. Hyödyntää valmistuotteita

7 LUONNOS LIITE 1 5 Ohjaaminen ohjaa asiakkaalle tai potilaalle jalkavoimistelun sekä tekee passiivista liikehoitoa ohjeen mukaisesti. tunnistaa työryhmän jäsenenä asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujen tarpeita ja ohjaa häntä perustason palvelujen käyttöön. tunnistaa työryhmän jäsenenä asiakkaan tai potilaan apuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden hankinnassa ja käytössä. työskentelee työryhmän jäsenenä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden tai potilaiden kanssa. ohjaa asiakasta tai potilasta jalkojen omahoidossa (esim. kenkien ja sukkien valinta, ihon ja kynsien hoito, jalkahygienia, jalkavoimistelu) suositusten mukaisesti. kysyy asiantuntijalta neuvoa asiakkaan tai potilaan jatkohoitotarpeen arvioimiseen. ohjaa terveydenhuollon henkilöstöä asiakkaan tai potilaan jalkojenhoidon toteutuksessa. sekä suunnittelee ja valmistaa yksilöllisesti sopivan kevennystuotteen huomioiden asiakkaan toimintakyvyn. ohjaa itsenäisesti asiakkaalle tai potilaalle yksilöllisesti sopivan jalkavoimistelun sekä tekee passiivista liikehoitoa. tunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujen tarpeita ja ohjaa häntä tarpeenmukaisten palvelujen käyttöön. tunnistaa oma-aloitteisesti apuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden hankinnassa ja käytössä. ottaa työskentelyssään huomioon eri kulttuureista tulevien asiakkaiden tai potilaiden tarpeita. ohjaa asiakaslähtöisesti ja motivoi asiakasta tai potilasta jalkojen omahoidossa (esim. kenkien ja sukkien valinta, ihon ja kynsien hoito, jalkahygienia, jalkavoimistelu). ohjaa tarvittaessa asiakkaan tai potilaan muun terveydenhuollon asiantuntijalle. ohjaa aktiivisesti terveydenhuollon henkilöstöä jalkojenhoidon toteutuksessa. sekä suunnittelee ja valmistaa yksilöllisesti sopivan kevennystuotteen sujuvasti ottaen huomioon sen toimivuuden, esteettisyyden ja asiakkaan toimintakyvyn. ohjaa itsenäisesti ja aktiivisesti asiakkaalle tai potilaalle yksilöllisesti sopivan jalkavoimistelun sekä tekee monipuolisesti passiivista liikehoitoa. tunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujen tarpeita ja neuvoo häntä asiakaslähtöisten, erilaisten vaihtoehtoisten palvelujen käytössä. tunnistaa itsenäisesti apuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden hankinnassa ja käytössä sekä ottaa huomioon niiden merkityksen toimintakyvyn edistämisessä. ottaa työskentelyssään kokonaisvaltaisesti huomioon eri kulttuureista tulevien asiakkaiden tai potilaiden tarpeet. ohjaa perustellen ja asiakaslähtöisesti sekä motivoi asiakasta tai potilasta jalkojen omahoidossa (esim. kenkien ja sukkien valinta, ihon ja kynsien hoito, jalkahygienia, jalkavoimistelu). Varmistaa omahoidon toteutumismahdollisuudet. arvioi jatkohoidon tarpeen ja tarvittaessa kirjoittaa lähetteen sekä ohjaa muulle terveydenhuollon asiantuntijalle. ohjaa aktiivisesti ja monipuolisesti perustellen terveydenhuollon henkilöstöä jalkojenhoidon toteutuksessa.

8 LUONNOS LIITE 1 6 Aseptinen työskentely huolehtii itsenäisesti jalkojenhoitoympäristön puhtaanapidosta niin, että mikrobit tai tartunnat eivät leviä. huolehtii omasta hygieniastaan ja suojavaatteen puhtaudesta. Käyttää suojaimia. toteuttaa ohjeiden mukaisesti jalkojenhoitoa aseptista työjärjestystä noudattaen. huolehtii itsenäisesti ja aktiivisesti asiakkaan tai potilaan jalkojenhoitoympäristön puhtaanapidosta niin, että mikrobit tai tartunnat eivät leviä. huolehtii omasta hygieniastaan ja suojavaatteen puhtaudesta sekä ottaa huomioon tartuntojen leviämisen mahdollisuuden. Käyttää suojaimia tarpeenmukaisesti. suunnittelee ja toteuttaa jalkojenhoitoa aseptista työjärjestystä noudattaen. huolehtii aktiivisesti ja sujuvasti asiakkaan tai potilaan jalkojenhoitoympäristön puhtaanapidosta niin, että mikrobit tai tartunnat eivät leviä. huolehtii omasta hygieniastaan ja suojavaatteen puhtaudesta sekä ennaltaehkäisee monipuolisesti tartuntojen leviämisen käyttäen suojaimia tarpeen mukaisesti. suunnittelee ja toteuttaa sujuvasti jalkojenhoitoa aseptista työjärjestystä noudattaen. toimii välinehuollossa aseptiikan ohjeiden mukaisesti. toimii välinehuollossa itsenäisesti ottaen huomioon aseptiikan periaatteet. toimii välinehuollossa sujuvasti ottaen huomioon aseptiikan periaatteet. Työvälineiden ja materiaalinen käyttäminen Työn kehittäminen huoltaa jalkojenhoidossa käytetyt välineet ja laitteet ohjeen mukaisesti. Tekee yhteistyötä välinehuollon kanssa. Toimittaa ohjeita noudattaen epäkuntoiset välineet ja laitteet huoltoon. käyttää jalkojenhoidossa välineitä ja laitteita turvallisesti. käyttää kertakäyttötuotteita tarkoituksenmukaisesti. tekee yhteistyötä asiakkaan tai potilaan hoidon moniammatillisessa verkostossa. Toimii omalla vastuualueellaan. huoltaa jalkojenhoidossa käytetyt välineet ja laitteet itsenäisesti. Tekee yhteistyötä välinehuollon kanssa. Toimittaa itsenäisesti epäkuntoiset välineet ja laitteet huoltoon. valitsee jalkojenhoidossa käyttävät välineet ja laitteet asiakas- tai potilaslähtöisesti ja käyttää niitä turvallisesti. käyttää kertakäyttötuotteita tarkoituksenmukaisesti, ottaen huomioon taloudellisuuden ja kertyvän jätteen määrän niiden käytössä. tekee oma-aloitteisesti yhteistyötä asiakkaan tai potilaan hoidon moniammatillisessa verkostossa. Toimii omalla vastuualueellaan. huoltaa jalkojenhoidossa käytetyt välineet ja laitteet itsenäisesti ja sujuvasti sekä varmistaa niiden toimintaturvallisuuden. Tekee joustavasti yhteistyötä välinehuollon kanssa. Toimittaa itsenäisesti sekä omaaloitteisesti epäkuntoiset välineet ja laitteet huoltoon. valitsee jalkojenhoidossa käyttää välineet ja laitteet asiakas- tai potilaslähtöisesti, ottaen huomioon toiminnan taloudellisuuden. Käyttää välineitä ja laitteita sujuvasti ja turvallisesti. valitsee ja käyttää kertakäyttötuotteita tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Huolehtii jätteiden lajittelusta asianmukaisesti. tekee oma-aloitteisesti ja sujuvasti yhteistyötä hoidon moniammatillisessa verkostossa. Konsultoi muita asiantuntijoita,

9 LUONNOS LIITE 1 7 kehittää ammattitaitoaan saamansa palautteen mukaisesti. pyytää palautetta ja kehittää ammattitaitoaan palautteen mukaisesti. On kiinnostunut alasta ja hakee siihen liittyvää tietoa kehittääkseen itseään. tiedottaa toiminnastaan ja toimii omalla vastuualueellaan. arvioi toimintaansa, pyytää palautetta ja kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan saamansa palautteen pohjalta. On kiinnostunut alasta ja hakee monipuolisesti siihen liittyvää tietoa kehittääkseen itseään. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Jalkojen tutkimista Jalkojenhoitoa Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja sairauksien vaikutuksista tiedoillaan sairauksien alaraajoihin, ihmiskehon vaikutuksista alaraajoihin, sairauksien vaikutuksista rakenteellisesta ja ihmiskehon rakenteellisesta alaraajoihin, ihmiskehon toiminnallisesta anatomiasta ja toiminnallisesta rakenteellisesta ja sekä fysiologiasta. anatomiasta sekä toiminnallisesta fysiologiasta. anatomiasta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, elimistön rakenteesta ja toiminnasta sekä ihmisen toimintakyvystä, liikkumisesta ja liikkumisen apuvälineistä. sairauksista (mm. hermostoperäiset sekä sydäntä ja verisuonistoa vaurioittavat sairaudet, mielenterveysongelmat ja muistihäiriöt) niiden oireista, etenemisestä ja hoidon periaatteista sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin. hyödyntää työssään perustietoa alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön sekä tupakan vaikutuksista. eri-ikäisten tavallisimmista alaraajojen erityisesti jalkaterien virheasennoista ja rasitusvammoista, niiden syistä, oireista ja hoidon tiedoilla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, elimistön rakenteesta ja toiminnasta, sekä ihmisen toimintakyvystä, liikkumisesta ja liikkumisen apuvälineistä. tiedoilla sairauksista (mm. hermostoperäiset sekä sydäntä ja verisuonistoa vaurioittavat sairaudet, mielenterveysongelmat ja muistihäiriöt) niiden oireista, etenemisestä ja hoidon periaatteista sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin. perustiedoilla alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön sekä tupakan vaikutuksista. tiedoilla eri-ikäisten tavallisimmista alaraajojen erityisesti jalkaterien virheasennoista ja rasitusvammoista, niiden syistä, oireista ja hoidon fysiologiasta. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, elimistön rakenteesta ja toiminnasta, sekä ihmisen toimintakyvystä, liikkumisesta ja liikkumisen apuvälineistä. sairauksista (mm. hermostoperäiset sekä sydäntä ja verisuonistoa vaurioittavat sairaudet, mielenterveysongelmat ja muistihäiriöt) niiden oireista, etenemisestä ja hoidon periaatteista sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin. toimintaansa perustiedoilla alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön sekä tupakan vaikutuksista. eriikäisten tavallisimmista alaraajojen erityisesti jalkaterien virheasennoista ja rasitusvammoista, niiden syistä, oireista ja

10 LUONNOS LIITE 1 8 hoidon Diabeetikon jalkojenhoitoa Tuki- ja liikuntaelinsairaan jalkojenhoitoa Ihosairaan jalkojenhoitoa Ikääntyneiden jalkojenhoitoa tavallisimmista iho- ja kynsimuutoksista, niiden syistä, oireista ja hoidon noudattaa kestävän kehityksen ja taloudellisuuden periaatteita valitessaan jalojenhoidon työvälineitä ja materiaaleja. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista. metabolisesta oireyhtymästä ja diabeteksesta, niiden syistä, oireista, sairauden etenemisestä ja hoidon tuki- ja liikuntaelinsairauksien (esim. nivelreuma, artroosi, osteoporoosi, fibromyalgia, nivelpsoriaasi ja kihti) syistä, oireista, sairauden etenemisestä ja hoidon ihosairauksien (esim. psoriaasi, ekseemat) syistä, oireista, sairauden etenemisestä ja hoidon ikääntymisen vaikutuksista elimistöön sekä liikunta- ja toimintakykyyn. tiedoilla tavallisimmista ihoja kynsimuutoksista, niiden syistä, oireista ja hoidon perustelee asiakas- tai potilaslähtöisesti valitessaan jalkojenhoidon työvälineitä ja materiaaleja sekä noudattaa kestävän kehityksen ja taloudellisuuden periaatteita. tiedoilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista. tiedoilla metabolisesta oireyhtymästä ja diabeteksesta, niiden syistä, oireista, sairauden etenemisestä sekä hoidon tiedoilla tuki- ja liikuntaelinsairauksien (esim. nivelreuma, artroosi, osteoporoosi, fibromyalgia, nivelpsoriaasi ja kihti) syistä, oireista, sairauden etenemisestä ja hoidon tiedoilla ihosairauksien (esim. psoriaasi, ekseemat) syistä, oireista, sairauden etenemisestä ja hoidon tiedoilla ikääntymisen vaikutuksista elimistöön sekä liikunta- ja toimintakykyyn. tavallisimmista iho- ja kynsimuutoksista, niiden syistä, oireista ja hoidon periaatteista sekä asiakas- tai potilaslähtöisesti valitessaan jalkojenhoidon työvälineitä ja materiaaleja. Noudattaa kestävän kehityksen ja taloudellisuuden periaatteita. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista. metabolisesta oireyhtymästä ja diabeteksesta, niiden syistä, oireista, sairauden etenemisestä sekä hoidon tukija liikuntaelinsairauksien (esim. nivelreuma, artroosi, osteoporoosi, fibromyalgia, nivelpsoriaasi ja kihti) syistä, oireista, sairauden etenemisestä ja hoidon ihosairauksien (esim. psoriaasi, ekseemat) syistä, oireista, sairauden etenemisestä ja hoidon ikääntymisen vaikutuksista elimistöön sekä liikunta- ja toimintakykyyn.

11 LUONNOS LIITE 1 9 Kevennyshoitoa Hierontaa koskevan tiedon Liikehoitoa koskevan tiedon Lääkehoitoa Aseptiikkaa koskevan tiedon Ohjaamista koskevan tiedon Välineistöä ja laitteistoja koskevan tiedon Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista jalkaterän toiminnasta. kevennystuotteiden materiaaleista ja niiden käsittelystä. klassisesta hieronnasta. alaraajojen liikehoidosta. lääkehoidosta ja lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksista sekä erityisesti jalkojenhoidossa ulkoisesti käytettävistä lääkeaineista. sairauksien lääkehoidosta aiheutuvista alaraajaongelmista sekä ihoja kynsimuutoksista. lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä. mikrobiologiasta ja tartuntojen leviämisen ehkäisystä. ohjauksen ja neuvonnan periaatteista ja ohjausmenetelmistä. hyödyntää ohjauksessa tietoa jalkojenhoidosta. jalkojenhoidon laitteista ja välineistä sekä niiden huoltoon käytettävistä laitteista. hyödyntää ohjattuna työssään tietoa hoitotyön yrittäjyydestä ja sisäisen yrittäjyyden merkityksestä. tiedoilla jalkaterän toiminnasta. tiedoilla kevennystuotteiden materiaaleista ja niiden käsittelystä. tiedoilla klassisesta hieronnasta. tiedoilla alaraajojen liikehoidosta. tiedoilla lääkehoidosta ja lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksista sekä jalkojenhoidossa ulkoisesti käytettävistä lääkeaineista. tiedoilla sairauksien lääkehoidosta aiheutuvista alaraajaongelmista sekä ihoja kynsimuutoksista. tiedoilla lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä. soveltaa työssään tietoa mikrobiologiasta ja tartuntojen leviämisen ehkäisystä. perustelee ohjaus ohjauksesta, neuvonnasta ja ohjausmenetelmistä. perustelee ohjaustaan tiedoilla jalkojenhoidosta. tiedoilla jalkojenhoidon laitteista ja välineistä sekä niiden huoltoon käytettävistä laitteista. hoitotyön yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. jalkaterän toiminnasta. kevennystuotteiden materiaaleista ja niiden käsittelystä. klassisesta hieronnasta. alaraajojen liikehoidosta. lääkehoidosta ja lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksista sekä jalkojenhoidossa ulkoisesti käytettävistä lääkeaineista. sairauksien lääkehoidosta aiheutuvista alaraajaongelmista sekä iho- ja kynsimuutoksista. lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä. soveltaa ja perustelee työssään monipuolisesti tietoa mikrobiologiasta ja tartuntojen leviämisen ehkäisystä. ohjaustoimintaansa tiedoilla ohjauksesta, neuvonnasta ja ohjausmenetelmistä. perustelee ohjaustaan monipuolisilla tiedoilla jalkojenhoidosta. jalkojenhoidon välineistä ja laitteista sekä niiden huoltoon käytettävistä laitteista. hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa hoitotyön yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan.

12 LUONNOS LIITE 1 10 Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta Monikulttuurisuutta Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa osoittaa työssään tietonsa lähihoitajan työhön liittyvistä työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. ottaa työssään huomioon eri kulttuurien ja uskontojen vaikutukset asiakkaan tai potilaan jalkojenhoitoon. palvelee asiakkaita ja potilaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita tai potilaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä. hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. tiedolla eri kulttuurien ja uskontojen vaikutuksista jalkojenhoitoon. palvelee asiakkaita ja potilaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita tai potilaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä. hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. toimintaansa lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. toimintaansa tiedolla eri kulttuurien ja uskontojen vaikutuksista asiakkaan tai potilaan jalkojenhoitoon. palvelee asiakkaita tai potilaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita tai potilaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita tai potilaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita tai potilaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman ratkaisu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. Pyytää tarvittaessa ohjausta. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa työtilanteissa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan. Antaa palautetta esittäen rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja pyytää ohjausta tarvittaessa

13 LUONNOS LIITE 1 11 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys-, turvallisuus ja toimintakyky tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia. kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti ja toimii vastuullisesti moniammatillisessa työryhmässä ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja asianmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. työskentelee jalkojenhoidossa sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti. noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä paloja sähköturvallisuusmääräyksiä sekä ehkäisee työn aiheuttamia terveysvaaroja sekä tarvittaessa suojaa sekä itsensä niiltä. työskentelee ergonomisesti oikein ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja. toimii työpaikan hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan. tekee oma-aloitteisesti työhönsä liittyviä päätöksiä ja ratkaisee ongelmia sekä hankkii lisätietoa ratkaisuilleen. kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti ja edistää asiakkaan tai potilaan hyvinvointia vuorovaikutuksellisin keinoin sekä toimii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti. ilmaisee itseään ammatillisesti, asianmukaisesti ja selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. työskentelee jalkojenhoidossa sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti ja perustelee toimintaansa niillä. noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita ja palo- ja sähköturvallisuusmääräyksiä sekä ehkäisee työn aiheuttamia terveysvaaroja sekä tarvittaessa suojaa sekä itsensä niiltä. Ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä. käyttää ergonomisesti oikeita työskentelytapoja ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja. toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä ja ratkaisee ongelmia. Perustelee toimintaansa ammatillisilla tiedoilla ja hankkii tarvittaessa lisätietoa. kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti ja edistää asiakkaan tai potilaan hyvinvointia omaaloitteisesti ja yksilöllisesti vuorovaikutuksellisin keinoin. Hyödyntää asiakkailta tai potilailta tai heidän läheisiltä työstään saamaansa hyvää palautetta ammatillisessa kehittymisessään. ilmaisee itseään ammatillisesti, omaaloitteisesti ja luontevasti sekä suullisesti että kirjallisesti. työskentelee jalkojenhoidossa sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti ja perustelee monipuolisesti niillä toimintaansa. noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita ja palo- ja sähköturvallisuusmääräyksiä sekä ehkäisee työn aiheuttamia terveysvaaroja sekä tarvittaessa suojaa sekä itsensä niiltä. Ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä sekä tunnistaa siihen haitallisesti vaikuttavia asioita. työskentelee ergonomisesti oikein hyödyntäen asiakkaan voimavaroja ja apuvälineitä sekä kehittää työympäristön ergonomista toimivuutta. soveltaa työssään aseptisen toiminnan periaatteita ja perustelee toimintansa.

14 LUONNOS LIITE 1 12 antaa ensiavun ja peruselvytyksen. huolehtii omasta työkyvystään, - turvallisuudestaan, - hyvinvoinnistaan ja terveydestään. kohtaa työryhmän jäsenenä haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita tai potilaita ja toimii työyhteisön toimintaperiaatteiden mukaisesti. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. huolehtii omasta työkyvystään ja edistää työhyvinvointiaan ja terveyttään. kohtaa haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita tai potilaita ja soveltaa työyhteisön toimintaperiaatteita. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. huolehtii omasta terveydestään ja työkyvystään sekä edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia. ehkäisee haasteellisia tilanteita ja kohtaa haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita tai potilaita sekä soveltaa työyhteisön toimintaperiaatteita. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa jalkojenhoidon ammattitaitonsa toimimalla vastuualueellaan julkisella tai yksityisellä sektorilla. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työympäristöissä kuten terveyskeskusten, sairaaloiden, kuntoutuslaitosten, vanhustenhuollon ja yksityisten hoitolaitosten jalkojenhoidon yksiköissä. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: oman työn suunnittelu ja toteuttaminen, jalkojenhoitosuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi, taloudellinen ja laadukas toiminta, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen, asiakaspalvelu ja viestintä, jalkojenhoito, ohjaaminen, aseptinen työskentely, työvälineiden ja menetelmien käyttäminen ja työn kehittäminen. Lisäksi on hallittava jalkojenhoitoa koskeva tieto ja kielitaito jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti asiakaspalvelutilanteessa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien kokonaan työn perustana olevan tiedon kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

15 LUONNOS LIITE xxx Haavan hoito jalkojenhoidossa Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon voidaan sisällyttää Jalkojenhoidon koulutusohjelman tai osaamisalan tai Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelman tai osaamisalan valinnaisena tutkinnon osana opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta Haavan hoito jalkojenhoidossa tutkinnon osa. Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan opintojen aloitusta. Tutkinnon suorittajan tulee suorittaa tutkintotilaisuudessa hyväksytysti Jalkojenhoidon osaamisala tai Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan tutkintotilaisuutta. Tutkinnon osan laajuus on ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov. Näyttötutkintojärjestelmässä koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. ammatillisen koulutuksen perustutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa tutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla on järjestämissopimus. Todistuksen perustutkinnon osan suorittamisesta antaa ko. perustutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunta hyväksyy kyseisen perustutkinnon osan osaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa todistuksen perusteella. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia vastuualueellaan jalkahaavan hoidossa tehdä yhteistyötä haavan hoidon moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa ohjata asiakasta tai potilasta sekä omaisia jalkahaavan omahoidon toteuttamisessa toimia aseptisesti ja ennaltaehkäistä tartuntojen syntymistä sekä leviämistä valita tarvittavat työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet tutkia ja tunnistaa asiakkaan jalkahaavan laatia tutkimiseen perustuen kirjallisen jalkahaavan hoitosuunnitelman avustaa asiakasta tai potilasta hoitotilanteissa hoitaa jalkahaavan hoito- ja kirjaamisohjeita noudattaen toteuttaa ulkoista lääkehoitoa ja seurata sen vaikuttavuutta suunnitella ja valmistaa jalkahaavaa suojaavat kevennykset arvioida toteuttamansa jalkahaavan hoidon ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan sekä kehittää ammattialaansa. digikuvata jalkahaavan hoitoprosessin eri vaiheissa.

16 LUONNOS LIITE 2 2 Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Jalkahaavan hoitosuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee työnsä suunnittelee työnsä itsenäisesti suunnittelee työnsä asiakas- tai asiakas- tai potilaslähtöisesti ja itsenäisesti asiakas- tai potilaslähtöisesti ja toimintaympäristöönsä potilaslähtöisesti ottaen toimintaympäristöönsä sopivaksi sekä hahmottaa huomioon sopivaksi. työnsä kokonaisuutena. toimintaympäristönsä erityispiirteitä ja muuttaa työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. tunnistaa asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoidontarpeet. Laatii asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoidon kirjallisen suunnitelman, jota toteuttaa ja arvioi. tunnistaa asiakkaan tai potilaan ohjauksen tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan ohjaussuunnitelman, jota toteuttaa ja arvioi työryhmän jäsenenä. työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä toimii tarkoituksenmukaisesti. tunnistaa asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoidontarpeet. Laatii asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoidon kirjallisen suunnitelman hoitotyön toimintoluokituksen tai kunkin toimintaympäristön käytössä olevan suunnitelman mukaan. Toteuttaa ja arvioi sitä toimintaympäristön ohjeiden mukaan. tunnistaa asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan ohjauksen tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen ohjaussuunnitelman, jota toteuttaa ja arvioi suunnitelman mukaan itsenäisesti. joustavasti toimintaansa. työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä toimii tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti muuttuvissa tilanteissa. tunnistaa monipuolisesti, asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoidontarpeet. Laatii asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoidon kirjallisen suunnitelman hoitotyön toimintoluokituksen tai kunkin toimintaympäristön käytössä olevan suunnitelman mukaan. Toteuttaa ja arvioi sitä monipuolisesti ja kriittisesti. tunnistaa monipuolisesti, asiakas- ja voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan ohjauksen tarpeet. Laatii asiakaslähtöisen ohjaussuunnitelman, jota toteuttaa itsenäisesti sekä arvioi monipuolisesti ja kriittisesti.

17 LUONNOS LIITE 2 3 Taloudellinen ja laadukas toiminta vastaa työryhmän jäsenenä jalkahaavan hoitoprosessin digikuvaamisesta ja sähköisestä dokumentoinnista sekä asiakas- tai potilasasiakirjoista niin, että haavan hoidon laatu sekä ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. vastaa itsenäisesti jalkahaavan hoitoprosessin digikuvaamisesta ja sähköisestä dokumentoinnista sekä asiakas- tai potilasasiakirjoista niin, että haavan hoidon laatu sekä ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. vastaa itsenäisesti ja sujuvasti jalkahaavan hoitoprosessin digikuvaamisesta ja sähköisestä dokumentoinnista sekä asiakas- tai potilasasiakirjoista niin, että haavan hoidon laatu sekä ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. työskentelee työryhmän jäsenenä kustannustietoisesti ja toimintaympäristön laatusuositusten mukaisesti. työskentelee kustannustietoisesti toimintaympäristön laatusuositusten mukaisesti. työskentelee kustannustietoisesti ja toimintaympäristön laatusuositusten mukaisesti sekä arvioi ja tekee ehdotuksia jalkojen haavahoidon laadun parantamiseksi. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Omahoito Asiakaspalvelu ja viestintä Jalkahaavan hoito Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi asiakkaan tai potilaan, jolla on jalkahaava, toimintakykyä. Työryhmän jäsenenä tukee häntä edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan. ohjaa asiakkaalle tai potilaalle jalkahaavan omahoidon ja liikuntakykyä edistävän liikehoidon. palvelee asiakkaita tai potilaita vastuullisesti vastaanottotilanteissa ja puhelimessa. Käyttää selkokieltä sekä asiakasta kunnioittavaa puhetta. valmistelee ohjeiden mukaisesti toimivan jalkahaavan hoitotilan. arvioi, jolla on jalkahaava, toimintakykyä. Tukee häntä edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan. ohjaa ja motivoi asiakasta tai potilasta toteuttamaan jalkahaavan omahoitoa ja liikuntakykyä edistävää liikehoitoa. palvelee asiakkaita tai potilaita yksilöllisesti ja vastuullisesti vastaanottotilanteissa ja puhelimessa. Käyttää kunnioittavaa puhetta ja selkokieltä luontevasti sekä hyödyntää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. valmistelee toimivan jalkahaavan hoitotilan. Ottaa valmistelussa huomioon toimintakyvyn. arvioi, jolla on jalkahaava, toimintakykyä. Tukee häntä monipuolisesti edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan. ohjaa perustellen ja asiakaslähtöisesti sekä motivoi asiakasta tai potilasta toteuttamaan jalkahaavan omahoitoa ja liikuntakykyä edistävää liikehoitoa. Varmistaa omahoidon toteutumismahdollisuudet. työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti yksilöllisessä asiakaspalvelussa. Käyttää kunnioittavaa puhetta ja selkokieltä sujuvasti sekä hyödyntää joustavasti puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä myös haasteellisissa asiakaspalvelutilanteissa. valmistelee sujuvasti toimivan jalkahaavan hoitotilan. Ottaa valmistelussa huomioon tarpeet sekä toimintakyvyn.

18 LUONNOS LIITE 2 4 tutkii tavallisimpia menetelmiä käyttäen jalkahaavan. tutkii tavallisimpia menetelmiä käyttäen ihon, alaraajojen verenkierron sekä asiakkaan kokeman kivun. digikuvaa jalkahaavan ja kirjaa asiakas- tai potilastiedot ja laatii hoitosuunnitelman sekä kirjaa toteutuneen hoidon ohjeita noudattaen. Käsittelee asiakirjoja säädösten mukaan. hoitaa vastuualueensa puitteissa turvallisesti ja asiakas- tai potilaslähtöisesti jalkahaavan tavallisimmilla hoitomenetelmillä. hoitaa jalkahaavan turvallisesti ulkoisesti käytettävillä lääkkeillä mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. Ottaa huomioon lääkehoidon vaikutukset ja haittavaikutukset sekä työryhmän jäsenenä ohjaa asiakasta tai potilasta toteuttamaan lääkehoitoa. valitsee ja käyttää haavanhoitotuotteita jalkahaavan hoidossa ohjeiden mukaisesti. valitsee yksilöllisesti sopivan valmiin kevennystuotteen. Käyttää jalkahaavan hoidossa valmiita kevennystuotteita ohjeiden mukaisesti. tutkii kattavasti erilaisia menetelmiä käyttäen jalkahaavan. tutkii kattavasti erilaisia menetelmiä käyttäen ihon, alaraajojen verenkierron sekä asiakkaan kokeman kivun. digikuvaa jalkahaavan ja kirjaa asianmukaisesti tutkimisen, hoitosuunnitelman ja toteutuneen hoidon sekä jatkohoitosuunnitelman. Käsittelee asiakirjoja säädösten mukaan. hoitaa vastuualueensa puitteissa itsenäisesti ja turvallisesti sekä asiakas- tai potilaslähtöisesti jalkahaavan erilaisilla hoitomenetelmillä. hoitaa jalkahaavan itsenäisesti ja turvallisesti ulkoisesti käytettävillä lääkkeillä. Ottaa huomioon lääkehoidon vaikutukset ja haittavaikutukset sekä ohjaa asiakasta tai potilasta toteuttamaan lääkehoitoa. valitsee itsenäisesti ja asiakastai potilaslähtöisesti jalkahaavan hoidossa käytettävät haavanhoitotuotteet. valitsee jalkahaavan hoidossa käytettävät kevennysmateriaalit asiakastai potilaslähtöisesti. Hyödyntää valmistuotteita sekä suunnittelee ja valmistaa yksilöllisesti sopivan kevennystuotteen huomioiden asiakkaan toimintakyvyn. tutkii sujuvasti ja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen jalkahaavan. tutkii sujuvasti ja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen ihon, alaraajojen verenkierron sekä asiakkaan kokeman kivun. digikuvaa jalkahaavan ja kirjaa monipuolisesti sekä kattavasti tutkimisen, hoitosuunnitelman ja toteutuneen hoidon, mahdollistaen paranemisen seurannan, arvioinnin ja jatkohoidon. Käsittelee asiakirjoja säädösten mukaan. valitsee joustavasti asiakastai potilaslähtöiset hoitomenetelmät perustellen valintansa. Hoitaa vastuualueensa puitteissa sujuvasti, ja itsenäisesti sekä asiakas- tai potilaslähtöisesti jalkahaavan erilaisilla hoitomenetelmillä varmistaen turvallisuuden. hoitaa jalkahaavan itsenäisesti ja sujuvasti sekä turvallisuuden varmistaen ulkoisesti käytettävillä lääkkeillä. Ottaa huomioon monipuolisesti lääkehoidon vaikutukset ja haittavaikutukset sekä ohjaa sujuvasti asiakasta tai potilasta toteuttamaan lääkehoitoa ja tarkkailemaan lääkkeen vaikutuksia. valitsee sujuvasti ja asiakastai potilaslähtöisesti jalkahaavan hoidossa käytettävät haavanhoitotuotteet. Käyttää haavanhoitotuotteita monipuolisesti. valitsee jalkahaavan hoidossa käytettävät kevennysmateriaalit asiakastai potilaslähtöisesti. Hyödyntää valmistuotteita sekä suunnittelee ja valmistaa yksilöllisesti sopivan kevennystuotteen sujuvasti ottaen huomioon sen

19 LUONNOS LIITE 2 5 Ohjaaminen Aseptinen työskentely tunnistaa asiakkaan tai potilaan, jolla on jalkahaava, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujen tarpeita ja ohjaa häntä perustason palvelujen käyttöön. tunnistaa työryhmän jäsenenä asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoitoon liittyvien apuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden hankinnassa ja käytössä. kysyy asiantuntijalta neuvoa asiakkaan tai potilaan jalkahaavan jatkohoitotarpeen arvioimiseen. ohjaa terveydenhuollon henkilöstöä asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoidon toteutuksessa. huolehtii itsenäisesti hoitoympäristön puhtaanapidosta niin, että mikrobit tai tartunnat eivät leviä. huolehtii omasta hygieniastaan ja suojavaatteen puhtaudesta. Käyttää suojaimia. toteuttaa ohjeiden mukaisesti jalkahaavan hoitoa aseptista työjärjestystä noudattaen. tunnistaa asiakkaan tai potilaan, jolla on jalkahaava, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujen tarpeita ja ohjaa häntä tarpeenmukaisten palvelujen käyttöön. tunnistaa asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoitoon liittyvien apuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden hankinnassa ja käytössä. ohjaa tarvittaessa asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoitoon muulle terveydenhuollon asiantuntijalle. ohjaa aktiivisesti terveydenhuollon henkilöstöä jalkahaavan hoidon toteutuksessa. huolehtii aktiivisesti ja itsenäisesti asiakkaan tai potilaan hoitoympäristön puhtaanapidosta niin, että mikrobit tai tartunnat eivät leviä. huolehtii omasta hygieniastaan ja suojavaatteen puhtaudesta sekä ottaa huomioon tartuntojen leviämisen mahdollisuuden. Käyttää suojaimia tarpeenmukaisesti. suunnittelee ja toteuttaa jalkahaavan hoitoa aseptista työjärjestystä noudattaen. toimivuuden, esteettisyyden ja asiakkaan toimintakyvyn. tunnistaa asiakkaan tai potilaan, jolla on jalkahaava, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujen tarpeita ja neuvoo häntä asiakaslähtöisten, erilaisten vaihtoehtoisten palvelujen käytössä. tunnistaa asiakkaan tai potilaan jalkahaavan hoitoon liittyvien apuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden hankinnassa ja käytössä sekä ottaa huomioon niiden merkityksen toimintakyvyn edistämisessä. arvioi jalkahaavan jatkohoidon tarpeen ja tarvittaessa kirjoittaa lähetteen sekä ohjaa muulle terveydenhuollon asiantuntijalle. ohjaa aktiivisesti ja monipuolisesti perustellen terveydenhuollon henkilöstöä jalkahaavan hoidon toteutuksessa. huolehtii aktiivisesti ja sujuvasti asiakkaan tai potilaan hoitoympäristön puhtaanapidosta niin, että mikrobit tai tartunnat eivät leviä. huolehtii omasta hygieniastaan ja suojavaatteen puhtaudesta sekä ennaltaehkäisee monipuolisesti tartuntojen leviämisen käyttäen suojaimia tarpeen mukaisesti. suunnittelee ja toteuttaa sujuvasti jalkahaavan hoitoa aseptista työjärjestystä noudattaen.

20 LUONNOS LIITE 2 6 Työvälineiden ja materiaalinen käyttäminen Työn kehittäminen käyttää jalkahaavan hoidossa välineitä ja laitteita turvallisesti. käyttää kertakäyttötuotteita tarkoituksenmukaisesti. tekee yhteistyötä hoidon moniammatillisessa verkostossa. Toimii omalla vastuualueellaan. kehittää ammattitaitoaan saamansa palautteen mukaisesti. valitsee jalkahaavan hoidossa käyttävät välineet ja laitteet asiakas- tai potilaslähtöisesti ja käyttää niitä turvallisesti. käyttää kertakäyttötuotteita tarkoituksenmukaisesti, ottaen huomioon taloudellisuuden ja kertyvän jätteen määrän niiden käytössä. tekee oma-aloitteisesti yhteistyötä asiakkaan tai potilaan hoidon moniammatillisessa verkostossa. Toimii omalla vastuualueellaan. pyytää palautetta ja kehittää ammattitaitoaan palautteen mukaisesti. On kiinnostunut alasta ja hakee siihen liittyvää tietoa kehittääkseen itseään. valitsee jalkahaavan hoidossa käytettävät välineet ja laitteet asiakas- tai potilaslähtöisesti, ottaen huomioon toiminnan taloudellisuuden. Käyttää niitä sujuvasti ja turvallisesti. valitsee ja käyttää kertakäyttötuotteita tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Huolehtii jätteiden lajittelusta asianmukaisesti. tekee oma-aloitteisesti ja sujuvasti yhteistyötä hoidon moniammatillisessa verkostossa. Konsultoi muita asiantuntijoita, tiedottaa toiminnastaan ja toimii omalla vastuualueellaan. arvioi toimintaansa, pyytää palautetta ja kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan saamansa palautteen pohjalta. On kiinnostunut alasta ja hakee monipuolisesti siihen liittyvää tietoa kehittääkseen itseään. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Jalkahaavan hoitoa koskevan tiedon Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää jalkahaavan hoidossa tietoa eri haavatyypeistä ja niiden hoito digikuvaamisesta ja sähköisestä dokumentoinnista. hyödyntää työssään ja ohjauksessaan tietoa jalkahaavan hoidosta, haavanhoitotuotteista ja niiden käyttö eri sairauksien (esim. diabetes, iho- ja reumasairaudet sekä verenkiertoelintensairaudet) vaikutuksesta jalkahaavan hoitoon. jalkahaavan hoidossa tiedoilla eri haavatyypeistä ja niiden hoito tiedoilla digikuvaamisesta ja sähköisestä dokumentoinnista. perustelee jalkahaavan hoitoa ja ohjausta tiedoilla haavanhoitotuotteista ja niiden käyttö tiedoilla eri sairauksien (esim. diabetes, iho- ja reumasairaudet sekä verenkiertoelintensairaudet) vaikutuksesta jalkahaavan toimintaansa jalkahaavan hoidossa tiedoilla eri haavatyypeistä ja niiden hoito digikuvaamisesta ja sähköisestä dokumentoinnista. jalkahaavan hoitoa ja ohjausta tiedoilla haavanhoitotuotteista ja niiden käyttö eri sairauksien (esim. diabetes, iho- ja reumasairaudet sekä verenkiertoelintensairaudet) vaikutuksesta jalkahaavan

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat. Määräys 37/011/2011

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat. Määräys 37/011/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat Määräys 37/011/2011 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2011 SISÄLTÖ SOSIAALI-

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudet tutkinnon osat tulevat voimaan 1.1.2012 alkaen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudet tutkinnon osat tulevat voimaan 1.1.2012 alkaen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAUSTAMUISTIO Jalkojenhoidon koulutusohjelma/osaamisala Haavanhoito jalkojenhoidossa tutkinnon osa 10.11.2011 Ammatillinen koulutus Tutkinnot yksikkö Opetusneuvos

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 2 Kaikille pakollisten ammatillisten opintojen, ammattatitoa täydentävien tutkinnon osien sekä vapaasti valittavien tutkinnon osien opetussuunnitelma erillisessä asiakirjassa

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Lähihoitaja. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Lähihoitaja. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Lähihoitaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Osaamisalat Asiakaspalvelu ja tietohallinto Ensihoidon

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Jalkojenhoidon osaamisala, Oulaisten ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Jalkojenhoidon osaamisala, Oulaisten ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Jalkojenhoidon osaamisala, Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Sairaanhoidon ja huolenpidon tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija osallistuu työryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Luonnos! 24.3.2015/ar

Luonnos! 24.3.2015/ar Luonnos! 24.3.2015/ar Ammatillisen perustutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Määräys

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot